Indledning. Årsrapport2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Årsrapport2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et fald i de primære indtægter. De sportslige resultater har i 2012 været en succes og specielt i Speedway, hvor vi er tilbage på den internationale trone samt deltagelsen ved OL for BMX var nogle af højdpunkterne i Men ligeledes i Motocross, Road Racing, Enduro og Bedømt Trial har der været rigtig mange gode og flotte resultater, som alt i alt lover godt for 2013 og fremtiden. Der har gennem 2012 være mange drøftelser om DMU s fokusområder og prioriteringer for 2013 samt fremover og herunder at sikre, at der fokuseres på fastholdelse og hvervning af nye medlemmer og aktive. Dette er naturligvis ikke noget som Hovedbestyrelsen, Sportskommissionerne eller de enkelte udvalg kan gennemføre udenom klubberne. Klubberne er de primære ansvarlige for, at de daglige aktiviteter gennemføres, og at fremgangen sikres, mens at Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne skal sikre, at de optimale forhold og muligheder er til stede, for at klubberne kan sikre den nødvendige tilgang. Parallelt med dette er der arbejdet videre på at professionalisere vores organisation og herunder sikre, at de politiske og udpegede frivillige, samt klubberne får den optimale service fra DMU s Administration. Dette arbejde fortsættes i et tæt samarbejde med klubberne og alle frivillige for at sikre, at forventningerne er afstemt mellem os alle til fælles gavn for DMU s fremtid. Samarbejdet og den gensidige respekt er nøgleord for vores organisation, og er én af årsagerne til at der igangsættes en kampagne i foråret 2013, som hedder DMU Fairplay. Dette skal være med til at fremme respekten mellem os alle både i konkurrencen men ligeledes udenfor konkurrencen i det frivillige arbejde. Sammen med DMU s Frivillighedsstrategi er dette nogle af de indsatsområder, der vil fokuseres på i Du kan læse mere om DMU s Fairplay-kampagne bagerst i Årsrapporten. Som det kan ses, er DMU s Årsrapport blevet opgraderet siden sidste år, og vi håber, at I vil tage godt i mod materialet, som giver en god status for året der gik, men samtidig også for den kommende periode og de mange tiltag, der arbejdes på. På Hovedbestyrelsens vegne Jørgen Bitsch 2

3 Indholdsfortegnelse Mission, Vision og Strategi DMU s organisation...5 Jobfunktion i DMU...6 Sikkerheden i fokus...7 Målsætning og Prioriterede Aktiviteter DMU s Frivillighedsstrategi...10 Medlems- og Licensstatistik...11 Hvorfor er Klublederseminaret vigtigt?...12 Formandens Beretning...14 Ledelsespåtegning...15 Den uafhængige revisors erklæring...16 Intern revision Anvendt regnskabspraksis...18 DMU s resultatopgørelse...19 Aktiver og Passiver...20 Regnskabsnoter...21 Sportskommision Motocross...26 Formandens Beretning...27 Regnskab...28 Sportskommision Speedway...30 Formandens Beretning...31 Regnskab...32 Sportskommision RR/DR...36 Formandens Beretning...37 Regnskab...38 Sportskommision Off-Track...40 Formandens Beretning Regnskab...42 Sportskommision BMX...44 Formandens Beretning...45 Regnskab...46 Regnskabsnoter Balance...50 Medaljetagere DMU FAIRPLAY-kampagne

4 MISSION, VISION OG STRATEGI MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX-sporten i Danmark. DMU skal fremme og udvikle sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber. VISION 2015 I 2015 er DMU en offentlig kendt organisation som er respekteret for: DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår som den synlige repræsentant herfor på landsplan DMU udvikler og koordinerer sporten overalt i Danmark under hensyntagen til den højst mulige sikkerhed for kørerne DMU er kendt som en involverende og ansvarlig organisation DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig organisation DMU er en politisk anerkendt samarbejdspartner DMU spiller en aktiv rolle ved indførsel af nye muligheder for at dyrke motorsport, som en moderne, samfunds og miljørigtig sportsgren DMU s succes er forankret ved: Frivillige, højt engagerede og professionelle ledere Stabile og forankrede klubber og frivillige ledere Senest 2012 er der min. 50% sportssekretær tilknyttet alle sportskommissionerne God repræsentation af kvinder, kørere og den yngre generation i ledende positioner Et godt og stabil økonomisk fundament for DMU Løbende positiv udvikling af antallet af aktive, medlemmer og klubber Internationale årlige topresultater (EM, VM, OL) i alle grenene Bevaret og udbygget positionen som Verdens Bedste Speedway Nation VÆRDIER DMU s værdier er: Respekt Fairness, sammenhold og åbenhed er gennemgående i alle processer Professionalisme og ekspertise er grundliggende for DMU s troværdighed De højeste standarder for sikkerhed og miljø er integreret i alle aktiviteter Høj standard og kvalitet i alle vores aktiviteter Proaktiv organisation som baseres på en struktureret og styret indsats og udvikling - Et skridt foran.. Engagement og ansvarlighed fra alle frivillige ledere og ansatte danner DMU s fundament Det er attraktivt at dyrke motorcykel- og BMX-sport i DMU for såvel den enkelte aktive som den involverede familie FOKUSOMRÅDER Kerneområder: Sport Klubudvikling Miljø og Sikkerhed Talent og Eliteudvikling Supportområder: Marketing, Sponsorer og Partnerships Kommunikation og Information Politisk indflydelse Organisationsudvikling Økonomi 4

5 DMU s organisation DMU s Repræsentantskab Vision, strategi, udvikling og politik DMU s Hovedbestyrelse Sportskommission Road Racing, Drag Racing Sportskommission Speedway Sportskommission Motocross Sportskommission Off Track Sportskommission BMX Daglig drift Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg DMU s Forretningsudvalg DMU s Sekretariat DMU s Talent og Eliteudvalg Paneler og Udvalg Bredde og Udvikling (BU) Jura og Reglement (JR) Sikkerhedsudvalg (SU) Uddannelsesudvalg (UU) Marketingsudvalg (MU) Internationalt udvalg (IU) Miljøudvalg (MU) IT-udvalg (ITU) DMU s hovedbestyrelse Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Aktiv repræsentant Sportskommission Motocross Jørgen Bitsch Ole Hansen Niels Munk Nielsen Søren Møller Ebbesen Formand Asger Pedersen, Medl. af Hovedbestyrelsen Næstformand Poul Hjorth, Medl. af Hovedbestyrelsen Kommisionsmedlem Lene Skovsgaard Sportskommission Speedway Formand Svend Jacobsen, Medl. af Hovedbestyrelsen Næstformand Peter Kirkegaard, Medl. af Hovedbestyrelsen Kommissionsmedlem Jens Foldager Sportskommission BMX Formand Lars Ostenfeldt, Medl. af Hovedbestyrelsen Næstformand Hans Storm, Medl. af Hovedbestyrelsen Kommissionsmedlem Johnny Winther DMU s administration Generalsekretær Kenneth Majkjær, Medl. af Hovedbestyrelsen Sportschef, Sportssekretær Speedway Søren N. Andersen Sportssekretær Motocross, RR/DR og Off-Track Kasper Darfelt Informationsmedarbejder, Sportssekretær BMX Martin G. Thenning Miljøchef Regnskabsmedarbejder Udviklingskonsulent Sportsassistent Kern Lærkholm Jean Snitily Ole Blædel Emil Larsen Sportskommission Off-Track Formand Hans Jørn Beck, Medl. af Hovedbestyrelsen Næstformand Anita Silkjær, Medl. af Hovedbestyrelsen Kommissionsmedlem Henrik Løvenskjold Sportskommission RR/DR Formand Jesper Holm, Medl. af Hovedbestyrelsen Næstformand Palle Lind, Medl. af Hovedbestyrelsen Kommissionsmedlem Jan Mandelid Webmaster Martin Wigh Knudsen 5

6 Jobfunktioner i DMU DMU s hovedkontor ligger i Idrættens Hus i Brøndby. Det er her, at DMU s sekretariat varetager den daglige drift af unionen. Og det er også her, at langt de fleste af DMU s medarbejdere har sin daglige gang. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de jobopgaver, hver enkel medarbejder har i sekretariatet. Kenneth Majkjær Mikkelsen, Generalsekretær Fungerer i det daglige som leder på sekretariatet og har en række ledelsesmæssige forpligtigelser Ansvarlig for at sikre et velfungerende samarbejde internt på sekretariatet, i forhold til det frivillige bagland samt i forhold til udland og eksterne relationer Igangsætning af nye projekter Søren Normann Andersen, Sportschef og sportssekretær Sportssekretær for SK Speedway herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg samt rådgive og assistere. Ansvarlig for at DMU s Elite- og Talentpolitik føres ud i livet. Sikre den røde tråd i DMU s elitearbejde - fra talent til landsholdskører Dagligt ledelsesansvar for DMU s lands-og talenttrænere Ansvar for Klubtræneruddannelsen og Aldersrelateret Træningskoncept. Sparring med Team Danmark omkring målopfyldelse, aktive, ansøgninger, indsatsområder og udvikling af sporten Indberetning til DIF s fordelingsnøgle Ole Blædel, Udviklingskonsulent Ansvarlig i at støtte klubbernes udvikling gennem klubudviklingsforløb, klubbesøg samt daglig sparring Arbejder med DMU s udviklingsprojekter Kasper Darfelt, Sportssekretær Sportssekretær for SK Off-Track, SK Road Racing samt SK Motocross, herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg samt rådgive og assistere. Tilmelding af kørere til løb i udlandet herunder at sørge for licenser og starttilladelser Medlemsregistrering Opkrævning af løbsafgifter, banesyn og transponderleje Emil Larsen, Sportsassistent Medansvarlig for Klubtræneruddannelsen og skadesager samt assisterer med licenser Assistere landstræneren indenfor motocross, Mikkel Caprani Diverse ad hoc opgaver. Martin Wigh Knudsen, Webmaster og DM Motocross (DM-A) ansvarlig Medansvarlig for hjemmeside Skribent til MotorBladet Martin Gunnar Thenning, Informationsmedarbejder og sportssekretær Sportssekretær for SK BMX herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg samt rådgive og assistere. Ansvarlig for DMU s elektroniske medier og den eksterne kommunikation, herunder Facebook, nyhedsbreve, medlemsundersøgelser, pressemeddelelser m.m. Skribent til MotorBladet Sponsor- og annonceansvarlig Igangsætning af nye projekter i DMU, herunder videoprojekter, udarbejdelse af folder osv. Kern Lærkholm Petersen, Miljøchef Ansvarlig for at miljøindsatsen i klubberne synliggøres og serviceres, således at den viden og aktivitet der foregår, bliver et samlet aktiv Ansvarlig for samarbejde og øget sparring/rådgivning med klubberne inden for miljø Oparbejde og tilegne en ekspertise i klubberne inden for miljøområdet, så tilsynsmyndigheden vil blive en sparring for udviklingsplaner og nye tiltag Håndtere miljø og planrelationerne mellem klubberne og de offentlige myndigheder, således at der ikke vil opstå tvivl eller forsinkelser for udøvelse af planlagte aktiviteter. Jean Snitily, Regnskabsmedarbejder Ansvarlig for DMU s regnskab Bank ind- og udbetaling Fakturering Besvarelse af mail samt telefonopkald 6

7 Sikkerheden i fokus Sikkerhed er et vigtigt og højt prioriteteret område i DMU. Vores sport er forbundet med et højt risikoaspekt, og derfor er det vigtigt, at vi både har en overordnet strategi for, hvordan vi forebygger og formindsker uheld, men også at vi helt konkret anvender korrekt sikkerhedsudstyr, motorcyklen eller cyklen er teknisk i orden, banen er godkendt efter de krævede banegodkendelser osv. Dette kræver selvsagt en strategi for, hvordan vi griber sikkerheden an i DMU, men det kræver ligeledes, at den enkelte klub tager et stort ansvar og løbende registrere og noterer uheld og hændelser i forbindelse med træning og løb. Et andet vigtig aspekt, som hører under sikkerhed, er uddannelse af klubtrænere, som har været og fortsat stadig er et vigtigt område i DMU. Det er gennem uddannelse af klubtrænere, at vi kan forbedre træningen og dermed teknikken hos vores nuværende og nye kørere, så de bliver endnu bedre på motorcyklen/cyklen. Permanent Sikkerhedsudvalg nedsat I 2012 blev der taget yderligere tiltag indenfor sikkerhed, da der blev nedsat et permanent Sikkerhedsudvalg. Udvalgets to store hovedområder er, at forebygge aktiviteter samt formindske skaden når den er sket. Under disse to hovedområder er der en række underområder, som Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at igangsætte og styre og som vil have stor fokus i 2013 og fremover: Beklædning og udstyr, herunder skærpet kontrol af kørernes udstyr Baner og anlæg, herunder øget fokus på banesyn samt uddannelse af de banesynsansvarlige Uddannelse, herunder uddannelse af dommere, trænere og stævneledere Analyser og undersøgelser, herunder statistik og analyser af ulykker og hændelser Udover de ovenenævnte fokusområder, så vil Sikkerhedsudvalget også arbejde med konkrete opgaver i Opgaverne er fordelt i udvalget, således at hver medlems ekspertise og kunnen er sat bedst i spil til den enkelte opgave. Opgaverne er blandt andet, at analysere de registrerede ulykker og hændelser som er sket over de seneste år i hver gren. opstille en grenspecifik prioriteret indsats for forbedringer udveksle erfaringer mellem grenene men også at respektere forskellene mellem de enkelte aktiviteter medlemmer af udvalget (eller af udvalget udpegede medlemmer) kan indsættes i forbindelse med alvorlige uheld for at udarbejde en rapport til videre behandling udarbejde konkrete forslag til forbedring af sikkerheden ud fra en grundig analyse af det enkelte indsatsområde eller uheld rapportere grenspecifikke tiltag og grenfælles tiltag til HB og Sportskommissionerne forankre opgaverne i Sportskommissionerne forankre ansvaret og opgaverne i klubberne Udover ovennævnte konkrete opgaver arbejder Sikkerhedsudvalget også på, at den store fokus vi har på sikkerhed i Danmark, bakkes tæt op af både FIM og FIM Europe. Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde med industrien indenfor sikkerhed. Som nævnt i denne artikel, så er sikkerhed en høj og vigtig prioritet i DMU, som skal have stor opmærksomhed. Derfor er det også vigtigt, at både kørere, klubber og ledere har stor fokus på sikkerheden i både træning og ved løb i

8 Målsætninger og prioriterede aktiviteter 2013 DMU s målsætninger Bevare antal aktive licensindehavere i DMU i forhold til 2012 for den enkelte gren / kategori 2. Bevare antal medlemmer i DMU i forhold til Sportslige resultat målsætninger udarbejdet af Landstrænerne er opnået 4. Årligt budget og herunder kvartalsbudgetter for alle aktivitetsområder overholdes 5. Uddannet 40 klubtrænere (gennemført KT2) 6. Klubudviklingskontrakter er indgået med 15 klubber (skriftlige) 7. Der skal være udarbejdet en frivillighedsstrategi i minimum 5 klubber i DMU 8. ATK beskrevet for BMX og igangsat for Speedway og MotoCross 9. Etableret mindst 3 ERFA grupper mellem klubberne DMU s prioriterede aktiviteter 2013 DMU s Hovedbestyrelse DMU s Vision, Målsætninger og Handlingsplan 2020 Speedway SuperLiga Projekt Planlægning og forberedelse af DMU s 100 års Jubilæum Etablere politisk netværk lokalt - og landsplan Gennemgang og revision af opgaver, ansvar og kompetence for DMU s Organisation Analysere DMU s administration og procedurer og udarbejde konkrete forslag til effektivitetsforbedringer samt mindre bureaukrati Frivillighedsstrategi-aktiviteter DMU s Frivillighedsstrategi er udarbejdet og godkendt af DMU s Hovedbestyrelse (december 2012) Udpege en Frivillighedskoordinator i DMU s Hovedbestyrelse og udarbejdet opgavebeskrivelse (marts 2013) Etablering af vidensdelingsforum på DMU s hjemmeside med link til DIF s Frivillighedshjemmeside (januar 2013 løbende opdatering) Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse om frivilligheden i DMU (september 2013) DMU s Frivillighedsbevis er udarbejdet (marts 2013) Medlemmer af DMU s Hovedbestyrelse / Forretningsudvalget afholder minimum 3 klubmøder gennem året med enkeltklubber eller i regioner for en generel drøftelse omkring bl.a. den frivillige leder og indsatsområder (2013) Initiativer for anerkendelse af den frivillige leder er besluttet og igangsat (marts 2013) Fremstilling af pjecer målrettet mod frivillige i DMU (marts 2013) Kampagne målrettet mod forældre og det grå guld (april-juni 2013) Udarbejdelse af DMU Håndbog (beskrivelse af DMU, funtioner, opgaver osv) (november 2013) DMU s Talent- og Eliteudvalg, herunder Etablere den røde tråd fra talent til elite for den aktive ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) er beskrevet i BMX og igangsat for MX og Speedway Samarbejdsaftaler og handlingsplaner med elitekommuner DMU s Sikkerhedsudvalg, herunder Øget fokus på uddannelse af dommere, stævneledere og træningsledere Øget fokus på banesyn og udvikling af disse samt uddannelse af de banesynsansvarlige (seminar februar 2013) Skærpet kontrol af kørernes udstyr Udarbejdelse af håndbog for bygning og vedligeholdelse af baner og anlæg DMU s Uddannelsesudvalg, herunder Revision af den daglige drift af uddannelsesaktiviteterne (resourcer og administration) Revision af officialstrukturen og uddannelsesstrukturen færdiggøres Klubtræneruddannelse Klublederuddannelse DMU s Marketing- og Informationsudvalg, herunder Synliggøre DMU lokalt- og på landsplan herunder vedligeholdelse og udvikling af New Media aktiviteterne (f.eks. Facebook og Nyhedsbreve) Løbende vedligeholdelse af DMU s Hjemmeside Sponsor (-er) (konkret aktivitetsplan) DMU s Jura og Reglementsudvalg, herunder Omstrukturering af DMU s Jura- og Reglementsudvalg Etablere tilknytning af advokat og/eller juraekspertise Revision af DMU s Almene Reglement (indhold, struktur og sprog) DMU s Miljøudvalg, herunder Oprettelse af DMU s Miljøudvalg Udarbejdelse af Kommissorium og handlingsplan herunder revision af vejledningen, målemetoder, elsport Bevare DMU s status som DIF Grønt Forbund 8

9 DMU ISO Miljøcertifikat projekt igangsættes Involveret i udarbejdelsen af Danmarks nye Friluftspolitik som er under udarbejdelse Etablere samarbejde med Motorsportens Akustiklaboratorium DMU s Bredde- og Udviklingsudvalg, herunder Udarbejdelse af Kommissorium og handlingsplan 2013 Åbent Hus arrangementer i alle grenene Strategi og handlingsplan for Elsport i DMU Etablering af ERFA grupper på tværs af klubberne DMU Administration, herunder Videoer (korte) præsentationer af DMU og den enkelte gren Nyhedsbreve DMU, SK udsendes løbende Kurser i DMU s Administrationsprocesser og IT rutiner (april) Kompetenceudvikling og uddannelse Elektronisk licens (1. marts 2013) Nyt Intranet (1. april 2013) Webshop (1. december 2013) DMU FS/ Merit projekt (1. december 2013) Ny Hjemmeside (1. januar 2014) 9

10 DMU s frivillighedsstrategi Hvem Frivillighedsstrategien henvender sig til alle, som arbejder med frivilligt arbejde i DMU. Den primære målgruppe er politisk valgte ledere i hele DMU, udpegede medlemmer af udvalg samt officials, frivillige og medarbejdere i DMU. DMU s ressourcestrategi baseres på Frivilligt Engagement Hvad Frivillighedsstrategien udstikker rammerne for indsatsområderne for rekruttering og fastholdelse af de frivillige ledere, frivillige og officials i DMU Hvorfor DMU ønsker en fortsat udvikling af rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige ledere, officials og frivillige i DMU og ligeledes sikre at DMU s Værdier er i fokus omkring frivilligheden i DMU: Frivillige, højt engagerede og professionelle ledere Engagement og ansvarlighed fra alle frivillige ledere og ansatte som danner DMU s fundament Det skal være inspirerende og sjovt at være leder i DMU Der skal være en gensidig respekt mellem alle involverede i DMU s aktiviteter 2013 Prioriterede Aktiviteter: 1. DMU s Frivillighedsstrategi er udarbejdet og godkendt af DMU s Hovedbestyrelse (december 2012) 2. Udpege en Frivillighedskoordinator i DMU s Hovedbestyrelse og udarbejdet opgavebeskrivelse (marts 2013) 3. Etablering af vidensdelingsforum på DMU s hjemmeside med link til DIF s Frivillighedshjemmeside (januar 2013 løbende opdatering) 4. Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse om frivilligheden i DMU (september 2013) 5. DMU s Frivillighedsbevis er udarbejdet (marts 2013) 6. Medlemmer af DMU s Hovedbestyrelse / Forretningsudvalget afholder minimum 3 klubmøder gennem året med enkeltklubber eller i regioner for en generel drøftelse omkring bl.a. den frivillige leder og indsatsområder (2013) Initiativer for anerkendelse af den frivillige leder er besluttet og igangsat (marts 2013) 8. Fremstilling af pjecer målrettet mod frivillige i DMU (marts 2013) 9. Kampagne målrettet mod forældre og det grå guld samt tidligere medlemmer og aktive (april-juni 2013) 10. Udarbejdelse af DMU Håndbog (beskrivelse af DMU, funktioner, opgaver osv.) (november 2013) Frivillighedsstrategien har følgende indsatsområder: 1. Rekruttering og fastholdelse af de frivillige 2. Skabe klare rammer 3. Anerkende og respektere indsatsen 4. Indgå i samarbejder på tværs 10

11 medlems- og licensstatistik Medlemmer og Kørerlicenser Medlemmer Kørerlicenser Kørerlicenser Kørerlicenser RR 7Speedway 7OffTrack BMX BMX RR 7Speedway 7OffTrack MX Kørerlicenser MX

12 Hvorfor er Klublederseminaret vigtigt? Den 2. og 3. november 2012 blev DMU s årlige Klublederseminar afholdt. Seminaret blev holdt på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens og havde deltagelse af ca. 140 klubformænd, bestyrelsesmedlemmer, sekretariatet samt andre repræsentanter fra DMU s sportsgrene. Seminaret havde i år fokus på, hvordan DMU griber udfordringen med fastholdelse og rekruttering af medlemmer og frivillige ledere an. Det blev til konstruktive diskussioner blandt klublederne, både internt i sportsgrenen og på tværs af DMU s grene, om, hvordan vi øger medlemstilgangen og tilgangen af frivillige ledere i DMU, samt hvordan vi fastholder. Mulighed for at påvirke kursen i DMU Klublederseminaret blev et synligt bevis på, at det kan betale sig, at deltage på Klublederseminaret, men også andre DMU- møder og -seminarer fremover. Udover, at du på disse seminarer taler med klubkollegaer på en mere uformel måde i andre omgivelser end normalt, så får du også her lejlighed til at ytre dine synspunkter og meninger, som bliver diskuteret, noteret og fulgt op efterfølgende. Det er disse seminarer, som er grobund for mange de beslutninger, som der vedtages i løbet af året, og du får dermed mulighed for at påvirke hvilken retning, og hvilke mål DMU fremover skal følge. Hent inspiration på Klublederseminaret Sidst, men ikke mindst er Klublederseminaret også en mulighed for at lade dig inspirere og idéudveksle internt og på tværs af DMU s sportsgrene. Klubledere og- repræsentanter på Klublederseminaret får idéer og sparring fra andre klubber og sportsgrene, som de kan bruge i deres egen klub. På Klublederseminaret 2012 gjaldt dette blandt andet hvilke arrangementer, som har givet nye medlemmer, hvordan forældre i klubben integreres, en strategi for hvordan man tager imod nye medlemmer m.m. Vi vil derfor gerne opfordre klubledere- og repræsentanter til fremover at tilmelde sig DMU s Klublederseminar for på den måde at hente inspiration til sin egen klub, men også have mulighed for at ytre sine holdninger og synspunkter og på den måde være med til at bestemme DMU s kurs fremover. Du kan finde mere materiale fra Klublederseminaret 2012 på DMU s hjemmeside under menuen Klubbens værkstøjskasse. 12

13 Årets MC Sportskørere: Speedway-landsholdet Fotograf: Allan Høgholm Se showet inde på 13

14 Danmarks Motor Union: Formandens beretning Danmarks Motor Union har afsluttet regnskabsåret 2012 med et for Unionen samlet set utilfredsstillende resultat. Regnskabsaflæggelsen består af flere delelementer, Hovedkassen, de 5 Sportskommissioner og DMU s Talent og Elitesatsning. Den primær årsag til det negative resultat skyldes færre medlemmer, færre indtægter fra f.eks. annoncører samt et merforbrug på individuelle poster. De manglende indtægter blev konstateret ved halvårsregnskabet, men det blev besluttet ikke at ændre de allerede planlagte aktiviteter for Derimod er der indført væsentlig ændrede regnskabsrutiner for 2013, som omhandler nødvendige initiativer ved manglende indtægter og eventuelt merforbrug. Disse procedurer er gældende for alle aktivitetsområderne i DMU. Indtægterne er opgjort til kr mod et budget på kr , hvilket er en mindre indtægt som primært kommer fra mindre licens- og medlemskontingenter budgettet er godkendt af DMU s Hovedbestyrelse. Indtægterne for 2013 er på niveau med 2012 og afspejler således en væsentlig nedgang i forhold til tidligere år. Omkostningerne er tilrettet herefter for at sikre DMU`s økonomiske grundlag. Brøndby, 7. februar 2013 Jørgen Bitsch Formand, DMU Driftsresultatet for Hovedkassen er kr mod budget kr og de primære positive afvigelser er tilskud til SK og klubberne i forbindelse med breddeaktiviteter samt på Miljøområdet og afskrivninger. De primære negative afvigelser i forhold til budgettet er primært på mødeomkostninger (nye udvalg igangsat), Informationssektionen, Internationale aktiviteter (øget aktiviteter i Speedway, FIM Europe og FIM) samt Talent og Eliteaktiviteterne (OL for BMX samt Speedway U21 i Argentina). Mellemregningen med klubber og debitorer har igen været et væsentligt fokuspunkt i 2012, og der kan konstateres en positiv udvikling på dette område. Det kræver dog fortsat en meget tæt opfølgning og løbende opfølgning med klubberne. Med det samlede resultat for 2012 er DMU s egenkapital kr pr. 31/ Egenkapitalen skal udgøre et fornuftigt økonomisk fundament for de kommende års opgaver og sikre grundlaget for den fortsatte udvikling af DMU. Det overordnede mål er en egenkapital på minimum 40 % af den årlige omsætning. Budget 2013 er udarbejdet, så det afspejler de forskellige aktiviteter og tiltag som DMU i helhed har planlagt i 2013, men samtidig også den økonomiske situation som er opstået i 2012 med manglende medlemmer og aktive. 14

15 Ledelsespåtegning Hovedbestyrelsen har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 inkl. Årsberetningen for Danmarks Motor Union. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af unionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Vi indstiller årsregnskabet til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby 7. februar 2013 Kenneth Majkjær Mikkelsen Generalsekretær DMUs Hovedbestyrelse: Jørgen Bitsch Formand Ole Hansen Næstformand Niels Munk Nielsen Hovedbestyrelsesmedlem Søren Møller Ebbesen Kørerrepræsentant Asger Pedersen Formand, SK Motocross Poul Hjorth SK-repræsentant Motocross Lars Ostenfeldt Formand, SK BMX Hans Storm SK-repræsentant BMX Svend Jacobsen Formand SK Speedway Peter Kirkegaard SK-repræsentant Speedway Jesper Holm Formand SK Road- og Drag Racing Palle Lind SK-repræsentant Road- og Drag Racing Hans Jørn Beck Formand SK Off-Track Anita Silkjær SK-repræsentant Off-track 15

16 Den uafhængige revisors ERKLÆRING Til repræsentantskabet i union Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for Danmarks Motor Union for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten for Danmarks Motor Union for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2012 og 2013 er ikke omfattet af vores revision. København, den 7. februar 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Lund statsaut. revisor 16

17 Intern revision Som repræsentantskabsvalgte revisorer har vi, i tilknytning til den revision der er foretaget af den eksterne revisor, revideret årsrapporten for Vores revision har bl.a. omfattet gennemgang og vurdering af væsentlige regnskabsposter og budgetafvigelser, vurdering af interne rutiner mv. Endvidere har vi foretaget særskilt gennemgang af regnskaberne for sportskommissionerne. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Brøndby, den 7. februar 2013 Svend Panse Bjarne Fjord Thomsen 17

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund 28. maj 2013 Årsrapporten indeholder totalt 22 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning.....4 Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Team Danmark. Årsrapport 2012

Team Danmark. Årsrapport 2012 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001

Læs mere

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor: 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor: dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2014 10. maj 2015 Årsrapporten indeholder totalt 24 sider Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010

ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010 Foto: Per Kjærbye RSBERETNING 2010 SKRIFTLIG BERETNING 2010 Af Formand Kurt Bagge-Hansen - Foto: Bakken & JJ Kommunikation Endnu et år er ved at være gået, og man må spørge sig selv, hvor blev det af.

Læs mere

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning...

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning... Årsrapport 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om forbundet...4 Ledelsesberetning...5 Rammeaftale...8 Ledelsespåtegning... 16 Den uafhængige revisors påtegning... 17 Anvendt regnskabspraksis... 19

Læs mere

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på forbundets ordinære generalforsamling den / 2013. Kaj Rindholm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Fonden Team Copenhagen Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V T +45 3366 3982 F +45 3366 7062 info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Årsrapport 06 2006 et flot år Team Copenhagen skal gennem et

Læs mere

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912 Maniitsoq Tlf. 81 33

Læs mere