Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige"

Transkript

1 5S INTRODUKTION

2 5 S Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige A C P D A C P D A C P D A P Visuel Ledelse Leder Standard Arbejde Problem Løsning C D Standard Arbejde Flow

3 Agenda Introduktion til 5S De 5 S er Hvad er de? Implementering Auditering af en 5S arbejdsplads Resultatet af 5S Succesfuld implementering af 5S Rollerne I et 5S initiativ Agenda for en endags 5S

4 EKSEMPEL Før Efter

5 EKSEMPEL Før Efter

6 EKSEMPEL Før Efter

7 Definition af 5S En metode til at skabe en ren of rydelig arbejdsplads der synliggøre spild og straks gør anormaliteter synlige

8 IDEEN BAG 5S For at opnå et højt niveau af Sikkerhed Kvalitet Produktion Skal de ansatte have et favorabelt arbejdsmiljø Der er videnskabelig bevist at 5S føre til forbedret sikkerhed og kvalitet

9 FORDELENE VED 5S En ren og rydelig arbejdsplads føre til højere velvære og øget motivation Forbedring af image Gensidig respekt mellem virksomhed og dets ansatte

10 FORDELENE VED 5S Tids besparelse Find tingene hurtigt Ulykker og fejl minimeres Øget plads Skaber et ejerskab for arbejdspladsen Gensidig respekt mellem de ansatte

11 FORDELENE VED 5S Visuelt ledelses system Visuel kontrol for at kunne se anormaliteterne Simple signaler der giver en forståelse af situationen (normal vs. anormal) Et blik på processen afslører om den er i kontrol (rigtig eller forkert)

12 HVORFOR 5S? Tidsbesparelse Renere arbejdsområder Bedre organisering Sikre arbejdsforhold Mindre spildtid Effektive arbejdsprocesser og praksis Mere plads til rådighed Vi kan anormaliteterne Arbejdsplads ejerskab

13 DE FEM S ER 1. Sortering Adskil det nødvendige fra det unødvendige 2. Simplificering En plads til alting og alting på sin plads, rent og klar til brug 3. Skur Rengøring og inspektion 4. Standardisering Udvikling af fælles og konsekvente metoder 5. Selvdisciplin fastholdelse og forbedring af de opnåede forbedringer

14 DE 5S ER 5S Japansk version 5S Engelsk version 5C Engelsk Tilpasning CANDO Americans tilpasning 5S Dansk version Betydning Seiri Sort Clear out Clearning up Sorter Seiton Straighten Configure Arranging Systematiser Seiso Scrub Clean & Check Neatness Skur Seiketsu Standardise Conformity Discipline Standardiser Shitsuke Self dicipline Custom & Practice On-going improvement Selvdisciplin Seperere det essentielle fra det overflødige En plads til alt og alting på sin plads Hold tingene rent og I god driftstilstand Sæt en 5S standard og hold den Konsekvent implementering og træning. Hverdags routine med at fremme 5S standarden De originale Japanske 5S er er blevet tilpasset til den vestlige verden. Oversættelse og betydningen er vist i tabellen ovenfor.

15 5S Udførsel af et 5S initiativ

16 1. Sorter De ting der ikke er essentielle for at udføre arbejdet fjernes fra arbejdspladsen. DU KAN IKKE SE SKOVEN FOR BARE TRÆER 16

17 1. SORTER Ryd op /sorter de ikke essentielle ting (værktøjer, udstyr, lager, skrald, møbler). Ved at være til stede kan de ikke essentielle ting være skyld i: Rod Farlige arbejdsforhold Plads mangel Ueffektiv arbejdsgang Bliver ofte flyttet fra et sted til et andet Andre problemer på arbejdspladsen bliver skjult

18 1. SORTER - HVORDAN GØR VI DET? Udpeg et område hvor alt vil blive fjernet. instruer holdet I sikkerheds og sundheds hensyn og hvordan aktiviteten vil blive udført. Log alle ting der bliver fjernet fra arbejdsområdet Brug Red Tags til at noteret hvor hyppigt en ting bliver brugt Høj, medium, lav. Red-tag de ting der er I dårlig stand. 18 Karantæne område Brug red tags

19 1. SORTER - HVORDAN GØR VI DET? Tjek tilstanden af alle ting inden de bliver lagt tilbage. Når ting bliver sorteret og inden de bliver lagt tilbage i arbejdsområdet prioritering, rengøring og kontrol ; Sikre at arbejdsområdet og de nødvendige ting er i god vedligeholdelsesmæssig stand Sikkerhed og sundhed Effektiv udførelse af arbejde Gør problemer synlige Sæt en standard tilstand Red-tag alle ting der er i dårlig stand, osv.

20 5S GRÆNSER Monika & Pernille Område 1 Henrik & Pia Område 2 Område 3 Område 4 Anders & Kim Bent & Susanne

21 1. SORTER Før Efter I en sådan 5S aktivitet, i et lille område, blev 12 affaldssække fyldt med unødvendige ting!

22 2. SYSTEMATISER Den rydelige organisering af de nødvendige ting gør det mulig at udføre arbejdsaktiviteten på en måde der er både sikker, effektiv og repiterbar med minimalt spild. En plads til alt og alt på sin plads 22

23 2. SYSTEMATISER 1. Fastlæg hvor nødvendige ting skal være: Bestem bedste sted til genstanden med henblik på at sikre en effektiv arbejdsgang. Tænk på hvor ofte en ting bliver brugt Frekvens. Tænk på at skabe et godt arbejdsmiljø. Optimer ergonomi, bukning, strækning, vrid osv. Tænk på hele arbejdsområdet og placer tingene så det passer med en typsik arbejdsgang sigt efter at støtte et optimal arbejds flow 23

24 BRUGSFREKVENS AF VÆRKTØJER/TING Prioritet Brugs Frekvens Handling Lav Mindre end én gang per år Evt. Smid væk Opbevar væk fra arbejdspladsen Mellem En gang per måned / En gang per uge Opbevar på arbejdspladsen men ryddet af vejen Høj En gang per dag Opbevar tæt på arbejdspladsen

25 KRITERIER TIL HJÆLP MED EFFEKTIV SYSTEMATISERING Ét skridts reglen: Ideelt er intet placeret mere end ét skridt væk. 30 sekunds reglen: Organiser arbejdspladsen for at gøre det muligt at finde/hente ethvert værktøj, information eller materiale indenfor 30 sekunder. Dette inkluderer computer filer! 45 graders reglen: Minimer vridninger Slag zone reglen: Opbevar tingene over knæ- og under brysthøjde. Høj vægt ting: Placer tunge ting således at bøjninger og strækninger og unødvendige. Armbevægelser elimineres under løft.

26 2. SYSTEMATISER, HVORDAN GØR VI DET? 2.Brug visuelle metoder til tydeligt at vise hvor hver ting hører til: Labels med navn, ID nummer, osv. Gulv markering med tape, malede linjer og fodaftryk Farve kodning 26

27 2. SYSTEMATISER, HVORDAN GØR VI DET? 3. Etabler måder, helst visuelle, hvorpå genopfyldningen af ofte brugte ting inkl. materialer og forbrugsvare styres: Fastsæt og lav en tydelig markering af maksimum lager niveau og niveauet for hvornår en ting skal genopfyldes (genbestillingspunktog mængde) Min-max markering To kasses opfyldnings system Når den første kasse er tom er dette signal til at der skal fyldes op. 27

28 2. SYSTEMATISER, HVORDAN GØR VI DET? Et systematiseret område: Opbevarede ting har en fast plads Lokationer er markeret med: Beskrivelse Del/ bestillings nummer Min og max opbevarings niveauer Genbestillingsmængde Området er rent og rydeligt Belysning Hvilket indtryk giver dette? Ville du spilde tid på at lede efter de ting du skal bruge? Sæt standarden for arbejdsområde layout og organisering

29 EKSEMPEL Før Efter

30 EKSEMPEL Før Ting opbevaret uden markeret plads Hvad er lager status? Efter Ting har en typeligt defineret plads Labels er brugt til at indikere hvad der bør være på hver plads og I hvilke mængder

31 EKSEMPEL Efter Efter

32 EKSEMPEL Før Efter

33 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Regelmæssig rengørings og tjek aktiviteter Sørg for at ting er rene og klar til brug som nye : Identificer alle anormale tilstande (red-tag) Red-tag ting der mangler, er beskadige eller ødelagte Kontroller at der er sikre arbejdsforhold Fasthold 5S standarden for renlighed og organisering af arbejdspladsen. Brug fotografi Hold tingene rene og i god velfungerende tilstand 33

34 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Regelmæssige rengørings og tjek af aktiviteter, udført af de medarbejdere der burger arbejdsområdet, vil skabe ejerskab og opmærksomhed på evt. problemer. Sigt efter at gøre rengørings aktiviteterne til en del af det daglige arbejde. Arbejdsområder bør være rydelige og alt skrald bør være skaffet af vejen. Hvis dette gøres hver dag bliver det normal dagligdag Hold tingene rene og i god velfungerende tilstand 34

35 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Inkluderer de områder og det værktøj, udstyr samt maskineri der skal bruges Når værktøj, udstyr og maskineri tjekkes skal der spøgeres: Er det ordenligt vedligeholdt? Er det velegnet til formålet? Udgøre tilstanden en sikkerheds-, sundheds- eller kvalitetsmæssig risiko? Hvis der konstateres et problem TAG DET! Hold tingene rene og i god velfungerende tilstand

36 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Ting med RED TAG Brug Red-tag til at markere afvigelser vi finder

37 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Styring af identificerede problemer Det er vigtigt at der hvor der bliver identificeret problemer bliver løsningen på disse håndteret effektivt. En ofte brugt 5S praksis er brugen af Red Tags

38 PROCEDURE FOR RED TAGS 38

39 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Red Tags bruges til at give en visuel indikation af en anormal tilstand. Kort beskrivelse af problemet og mulige løsninger bliver logget. Hvert Red Tag bliver givet er unikt nummer som gør det muligt at logge og følge problemer. Red Tag et bliver fast gjort til den ting der er et problem med. TAG NR: PROBLEM BESKRIVELSE: DATO: INITIALER: HANDLING + LØSNING DEADLINE 39

40 RED TAG PROBLEMER Effektiv løsning og håndtering Log alle red tag s i en log bog med red tag handlingerne Prioriter hvert red tag-problem i forhold til hvor alvorligt problemet er og/eller hvor akut der er behov for en løsning: Et simpelt system er at kategorisere et problem som Lav, Medium eller Høj. Brug en skala som i er enige om = Standard. 40

41 3. SKUR RED TAG LOG SKEMA 5C / 5C 5S /5S Red Tag Tag Log Log Skema Sheet Lokation: Severity Location Tag Nr. Alvor No. Issue Problem / Problem (H, M, L) Location: Activity Owner: Lokation: Aktivitets ejer: Date Dato Target Cause Action Owner Progress Logged Årsag Aktion Ejer Deadline Fremskridt Date En red tag log bliver brugt til at holde styr på fremdriften i løsningen af red tag problemer.

42 4. STANDARDISERING Processen med at lave 5S standarder og at gøre dem lette at fastholde ved at bruge simple systemer og processer. Det kan vise sig at være besværligt at fastholde 5S standarderne der er blevet lavet I forbindelse med de første 3S er. Brugen af formularer, diagrammer, visuelle tjek lister samt klart definerede roller og ansvarlige vil hjælpe med at sikre, at alle i arbejdsområdet kan vedligeholde 5S standarden. Det er vigtigt at denne information bliver kommunikeret effektivt til de mennesker der er I arbejdsområdet samt dem der arbejder sammen med dem. Derfor brug visuelle indikatorer 42

43 4. STANDARDISERING Processen med at lave 5S standarder og at gøre dem lette at fastholde ved at bruge simple systemer og processer. Dette kan opnås ved at følge nogle simple retningslinjer: Start up - tjekliste. Har du alle de værktøjer, materialer og udstyr der skal bruges? Vis hvordan arbejdsopgaver skal udføres Vis 5S standarden for arbejdspladsen Definer hvordan 5S standarden skal vedligeholdes Brugt visuelle metoder til at vise lokationen af nødvendige ting

44 4. STANDARDISERING - 5S TAVLE Tjek lister Brug billeder En 5S tavle sikre at alle er involveret Red tag log

45 5S KOMMUNIKATIONS TAVLE INDHOLD 5S Holdmedlemmer Præstations Niveauer 5S Implementerings Plan 5S Afgrænsning Billeder Billeder 5S Implementerings Plan 5S Rutine Tjekliste Nuværende Situation Efter 5S 5S Rutine Tjekliste

46 5. SELVDISCIPLIN Konsistent brug, træning og hverdagsrutine Træn alt personale I 5S Det er ikke kun god orden! Giver ejerskab for 5S standarden. Konsekvent håndhævning af 5S standarden og kulturen. Lav uafhængige 5S audits. Søg muligheder for at forbedre 5S standarden. Udviklingen af gode virksomhedsstandarder med de 5S er. Nedturen for dårlige virksomheder starter med de 5S er...hiroyuki Hirano

47 5S OPSUMMERING 1. Sorter Fjern alt der ikke er boltet til Jorden Skaf jer af med alt skrald og de unødvendige værktøjer/materialer/dokumenter 3 områder: Behold, karantæne, smid væk områder 2. Systematiser Beslut hvad skal vi bruge? Etabler optimal buffer Find en plads til alt Tænk over logistik, hyppighed af brug, arbejder bevægelses-spild, sekvens af opgaver. Brug visuelle hjælpemidler til at vise placeringer, genopfyldning materialer, karantæne område 3. Skur Sørg for at alt udstyr og materiel er ordenligt vedligeholdt 4. Standardiser Lav SOP er, rengøringsskema and vedligeholdes procedurer 5. Selvdisciplin The company way

48 5S Auditering af 5S standarden

49 5S PRÆSTATIONS NIVEAUER 49

50 5S AUDIT SKEMA 1 Er alle aktiviteterne i sidste uge blevet udført i hht. Rengøringsplanen? x 2 Overholder alle skriveborde standarden? x 3 Er alle redskaber etc. Placeret på deres rette plads? x 4 Overholder alle hylder standarden? x 5 Er alle vinduskarmene rydelige? x 6 Er alle gulv arealerne rydtet og rengjordt i hht. Standarden? x 7 Er alle white boards rene? x 8 Er en aktions plan for sidste uges afvigelser blevet lavet i dette audit? x Audit udført af: Dato: Tid: Hvordan bliver 5S audits brugt? - Hver uge inspiceres arbejdsområdet og hvert spørgsmål besvares med entan "Ja" eller "Nej" Hvis svaret til et spørgsmål er "Nej", laves der en kommentar omkring hvordan denne - afvigelse vil blive udbedret - Antallet af "Ja" svar bliver plottet på en graf

51 5S Resultatet af 5S

52 RESULTATET AF 5S Forbedret arbejdsmiljø Forbedret sikkerhed da sikkerhed afhænger af arbejdspladsen organisering og vedligehold Forbedret organisation og image Hjælper til at skabe ejerskab for arbejdsmiljøet og opfordrer til samarbejde.og god træning i disciplin med at arbejde med standarder og standard arbejde 52

53 RESULTATET AF 5S En sat standard: Kun ting der er nødvendige eller essentielle til at støtte arbejdet beholdes I området. Essentielle ting bliver organiseret og lokaliseret I en fast position for at sikre en effektiv udførelse af arbejdet med et minimum af bevægelses spild. Værktøj, maskiner og udstyr bliver vedligeholdt for at sikre en sikker udeførelse af arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

54 RESULTATET AF 5S En sat standard: Gør at enhver anormalitet nemt kan opdages Giver en basis for løbende proces forbedring Giver dine kunder tillid da det reflektere standarden af de opgaver dit firma følger 54

55 5S Implementering af 5S

56 SUCCESFULDT IMPLEMENTERING AF 5S Sørg for at alle er involveret 5S er alles ansvar. Alle niveauer af ledelsen bør være involveret i at tage beslutninger. Lad topledelsen starte 5S initiativet Kommuniker 5S effektivt. Lad ikke folk undre sig over: Hvorfor burger vi disse red tags? Er 5S virkeligt nødvendigt? Go all the way. Brug de korrekte formater og procedurer. 56

57 SUCCESFULD IMPLEMENTERING 5S Lederne bør udføre 5S audit: Spotte de positive og negative forhold Identificere specifikke forbedringer Endeligt ansvar ligger ved top ledelsen: Bestyrelse/ top ledelsen er nødt til at tage ansvar for og vise interesse i 5S før det bliver taget seriøst. Ledere må tage en stærk lederskabs rolle i at promovere 5S. Gør aldrig jobbet halvt: Lav en procedure for at vedligeholde disciplinen. 57

58 TJEK LISTER OG SOP ER Tjek lister og andre dokumenter kan bruges til at vedligeholde standarden af den ændrerede arbejdsplads. SOP er kan også bruges til at sikre, at rengørings og kontrol mekanismer er på plads. Daglig tjek liste 58

59 5S AKTIVITETER OG ROLLER Hold og roller En 5S aktivitets leder til at planlægge, koordinere og organisere 5S initiativet. Proces ansvarlige der udfører arbejdet med at samle, rengøre sortere og organisere alle ting på deres arbejdsplads. En auktionarius der skal styre sorterings processen i arbejdsområdet. En skribent der notere hvilke ting der bliver afskaffet under sorterings processen samt hvilket ting der bliver red tagget på et red tag skema.

60 ÉN DAGS AGENDA FOR 5S 08:00 Aktivitets kick-off og endelig koordinering for 5S leder(ne) 09:00 Træning og aktivitets planlægning for 5S holdet 09:45 Pause 10:00 Hold vender tilbage til deres arbejdsområde og laver en besigtigelse 10:15 Start sorterings processen (red-tag øvelse laves samtidig) 10:45 Færdiggør sorterings processen og forbered aktionen 11:15 Auktion (hvis passende) 12:00 Frokost 12:30 Rengør og tjek nødvendige ting (red-tag som nødvendige) 13:30 Bliv enige om lokationer for nødvendige ting og tilpas om nødvendigt 14:30 Skab visuel kontroller og fastlæg den nye 5S standard 15:30 Lav en ny besigtigelse og dokumenter den nye 5S standard 16:00 Lav 5S dokumentation og tilhørende audit tjeklister, roller samt ansvar for at fastholde standarden 16:30 Afslut aktiviteten med en evaluering med alle relevante medarbejdere 60

61

62 Opsummering Introduktion til 5S De 5S er Hvad er de? Hvordan kan de implementeres Auditering af 5S arbejdsplads Resultatet af 5S Succesfuld implementering af 5S Roller i et 5S initiativ Agenda for et én dags 5S initiativ

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E OPTIMERING OG KONTINUERLIG FORBEDRING AF ARBEJDSGANGE I EAT- KØKKENET. Optimisation and continuous improvement of the working procedures in the EAT-kitchen Afsluttende eksamensprojekt omhandlende opstartsfasen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg 5 skridt til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET gdgdgdg Peter Bæklund 1 Læs det her først Du er velkommen til at gi rapporten væk eller dele den med hvem du vil. Du kan tilbyde den som en bonus,

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Arbejdsulykker Værktøjer til forebyggelse Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere