Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige"

Transkript

1 5S INTRODUKTION

2 5 S Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige A C P D A C P D A C P D A P Visuel Ledelse Leder Standard Arbejde Problem Løsning C D Standard Arbejde Flow

3 Agenda Introduktion til 5S De 5 S er Hvad er de? Implementering Auditering af en 5S arbejdsplads Resultatet af 5S Succesfuld implementering af 5S Rollerne I et 5S initiativ Agenda for en endags 5S

4 EKSEMPEL Før Efter

5 EKSEMPEL Før Efter

6 EKSEMPEL Før Efter

7 Definition af 5S En metode til at skabe en ren of rydelig arbejdsplads der synliggøre spild og straks gør anormaliteter synlige

8 IDEEN BAG 5S For at opnå et højt niveau af Sikkerhed Kvalitet Produktion Skal de ansatte have et favorabelt arbejdsmiljø Der er videnskabelig bevist at 5S føre til forbedret sikkerhed og kvalitet

9 FORDELENE VED 5S En ren og rydelig arbejdsplads føre til højere velvære og øget motivation Forbedring af image Gensidig respekt mellem virksomhed og dets ansatte

10 FORDELENE VED 5S Tids besparelse Find tingene hurtigt Ulykker og fejl minimeres Øget plads Skaber et ejerskab for arbejdspladsen Gensidig respekt mellem de ansatte

11 FORDELENE VED 5S Visuelt ledelses system Visuel kontrol for at kunne se anormaliteterne Simple signaler der giver en forståelse af situationen (normal vs. anormal) Et blik på processen afslører om den er i kontrol (rigtig eller forkert)

12 HVORFOR 5S? Tidsbesparelse Renere arbejdsområder Bedre organisering Sikre arbejdsforhold Mindre spildtid Effektive arbejdsprocesser og praksis Mere plads til rådighed Vi kan anormaliteterne Arbejdsplads ejerskab

13 DE FEM S ER 1. Sortering Adskil det nødvendige fra det unødvendige 2. Simplificering En plads til alting og alting på sin plads, rent og klar til brug 3. Skur Rengøring og inspektion 4. Standardisering Udvikling af fælles og konsekvente metoder 5. Selvdisciplin fastholdelse og forbedring af de opnåede forbedringer

14 DE 5S ER 5S Japansk version 5S Engelsk version 5C Engelsk Tilpasning CANDO Americans tilpasning 5S Dansk version Betydning Seiri Sort Clear out Clearning up Sorter Seiton Straighten Configure Arranging Systematiser Seiso Scrub Clean & Check Neatness Skur Seiketsu Standardise Conformity Discipline Standardiser Shitsuke Self dicipline Custom & Practice On-going improvement Selvdisciplin Seperere det essentielle fra det overflødige En plads til alt og alting på sin plads Hold tingene rent og I god driftstilstand Sæt en 5S standard og hold den Konsekvent implementering og træning. Hverdags routine med at fremme 5S standarden De originale Japanske 5S er er blevet tilpasset til den vestlige verden. Oversættelse og betydningen er vist i tabellen ovenfor.

15 5S Udførsel af et 5S initiativ

16 1. Sorter De ting der ikke er essentielle for at udføre arbejdet fjernes fra arbejdspladsen. DU KAN IKKE SE SKOVEN FOR BARE TRÆER 16

17 1. SORTER Ryd op /sorter de ikke essentielle ting (værktøjer, udstyr, lager, skrald, møbler). Ved at være til stede kan de ikke essentielle ting være skyld i: Rod Farlige arbejdsforhold Plads mangel Ueffektiv arbejdsgang Bliver ofte flyttet fra et sted til et andet Andre problemer på arbejdspladsen bliver skjult

18 1. SORTER - HVORDAN GØR VI DET? Udpeg et område hvor alt vil blive fjernet. instruer holdet I sikkerheds og sundheds hensyn og hvordan aktiviteten vil blive udført. Log alle ting der bliver fjernet fra arbejdsområdet Brug Red Tags til at noteret hvor hyppigt en ting bliver brugt Høj, medium, lav. Red-tag de ting der er I dårlig stand. 18 Karantæne område Brug red tags

19 1. SORTER - HVORDAN GØR VI DET? Tjek tilstanden af alle ting inden de bliver lagt tilbage. Når ting bliver sorteret og inden de bliver lagt tilbage i arbejdsområdet prioritering, rengøring og kontrol ; Sikre at arbejdsområdet og de nødvendige ting er i god vedligeholdelsesmæssig stand Sikkerhed og sundhed Effektiv udførelse af arbejde Gør problemer synlige Sæt en standard tilstand Red-tag alle ting der er i dårlig stand, osv.

20 5S GRÆNSER Monika & Pernille Område 1 Henrik & Pia Område 2 Område 3 Område 4 Anders & Kim Bent & Susanne

21 1. SORTER Før Efter I en sådan 5S aktivitet, i et lille område, blev 12 affaldssække fyldt med unødvendige ting!

22 2. SYSTEMATISER Den rydelige organisering af de nødvendige ting gør det mulig at udføre arbejdsaktiviteten på en måde der er både sikker, effektiv og repiterbar med minimalt spild. En plads til alt og alt på sin plads 22

23 2. SYSTEMATISER 1. Fastlæg hvor nødvendige ting skal være: Bestem bedste sted til genstanden med henblik på at sikre en effektiv arbejdsgang. Tænk på hvor ofte en ting bliver brugt Frekvens. Tænk på at skabe et godt arbejdsmiljø. Optimer ergonomi, bukning, strækning, vrid osv. Tænk på hele arbejdsområdet og placer tingene så det passer med en typsik arbejdsgang sigt efter at støtte et optimal arbejds flow 23

24 BRUGSFREKVENS AF VÆRKTØJER/TING Prioritet Brugs Frekvens Handling Lav Mindre end én gang per år Evt. Smid væk Opbevar væk fra arbejdspladsen Mellem En gang per måned / En gang per uge Opbevar på arbejdspladsen men ryddet af vejen Høj En gang per dag Opbevar tæt på arbejdspladsen

25 KRITERIER TIL HJÆLP MED EFFEKTIV SYSTEMATISERING Ét skridts reglen: Ideelt er intet placeret mere end ét skridt væk. 30 sekunds reglen: Organiser arbejdspladsen for at gøre det muligt at finde/hente ethvert værktøj, information eller materiale indenfor 30 sekunder. Dette inkluderer computer filer! 45 graders reglen: Minimer vridninger Slag zone reglen: Opbevar tingene over knæ- og under brysthøjde. Høj vægt ting: Placer tunge ting således at bøjninger og strækninger og unødvendige. Armbevægelser elimineres under løft.

26 2. SYSTEMATISER, HVORDAN GØR VI DET? 2.Brug visuelle metoder til tydeligt at vise hvor hver ting hører til: Labels med navn, ID nummer, osv. Gulv markering med tape, malede linjer og fodaftryk Farve kodning 26

27 2. SYSTEMATISER, HVORDAN GØR VI DET? 3. Etabler måder, helst visuelle, hvorpå genopfyldningen af ofte brugte ting inkl. materialer og forbrugsvare styres: Fastsæt og lav en tydelig markering af maksimum lager niveau og niveauet for hvornår en ting skal genopfyldes (genbestillingspunktog mængde) Min-max markering To kasses opfyldnings system Når den første kasse er tom er dette signal til at der skal fyldes op. 27

28 2. SYSTEMATISER, HVORDAN GØR VI DET? Et systematiseret område: Opbevarede ting har en fast plads Lokationer er markeret med: Beskrivelse Del/ bestillings nummer Min og max opbevarings niveauer Genbestillingsmængde Området er rent og rydeligt Belysning Hvilket indtryk giver dette? Ville du spilde tid på at lede efter de ting du skal bruge? Sæt standarden for arbejdsområde layout og organisering

29 EKSEMPEL Før Efter

30 EKSEMPEL Før Ting opbevaret uden markeret plads Hvad er lager status? Efter Ting har en typeligt defineret plads Labels er brugt til at indikere hvad der bør være på hver plads og I hvilke mængder

31 EKSEMPEL Efter Efter

32 EKSEMPEL Før Efter

33 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Regelmæssig rengørings og tjek aktiviteter Sørg for at ting er rene og klar til brug som nye : Identificer alle anormale tilstande (red-tag) Red-tag ting der mangler, er beskadige eller ødelagte Kontroller at der er sikre arbejdsforhold Fasthold 5S standarden for renlighed og organisering af arbejdspladsen. Brug fotografi Hold tingene rene og i god velfungerende tilstand 33

34 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Regelmæssige rengørings og tjek af aktiviteter, udført af de medarbejdere der burger arbejdsområdet, vil skabe ejerskab og opmærksomhed på evt. problemer. Sigt efter at gøre rengørings aktiviteterne til en del af det daglige arbejde. Arbejdsområder bør være rydelige og alt skrald bør være skaffet af vejen. Hvis dette gøres hver dag bliver det normal dagligdag Hold tingene rene og i god velfungerende tilstand 34

35 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Inkluderer de områder og det værktøj, udstyr samt maskineri der skal bruges Når værktøj, udstyr og maskineri tjekkes skal der spøgeres: Er det ordenligt vedligeholdt? Er det velegnet til formålet? Udgøre tilstanden en sikkerheds-, sundheds- eller kvalitetsmæssig risiko? Hvis der konstateres et problem TAG DET! Hold tingene rene og i god velfungerende tilstand

36 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Ting med RED TAG Brug Red-tag til at markere afvigelser vi finder

37 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Styring af identificerede problemer Det er vigtigt at der hvor der bliver identificeret problemer bliver løsningen på disse håndteret effektivt. En ofte brugt 5S praksis er brugen af Red Tags

38 PROCEDURE FOR RED TAGS 38

39 3. SKUR (SYSTEMATISK RENGØRING) Red Tags bruges til at give en visuel indikation af en anormal tilstand. Kort beskrivelse af problemet og mulige løsninger bliver logget. Hvert Red Tag bliver givet er unikt nummer som gør det muligt at logge og følge problemer. Red Tag et bliver fast gjort til den ting der er et problem med. TAG NR: PROBLEM BESKRIVELSE: DATO: INITIALER: HANDLING + LØSNING DEADLINE 39

40 RED TAG PROBLEMER Effektiv løsning og håndtering Log alle red tag s i en log bog med red tag handlingerne Prioriter hvert red tag-problem i forhold til hvor alvorligt problemet er og/eller hvor akut der er behov for en løsning: Et simpelt system er at kategorisere et problem som Lav, Medium eller Høj. Brug en skala som i er enige om = Standard. 40

41 3. SKUR RED TAG LOG SKEMA 5C / 5C 5S /5S Red Tag Tag Log Log Skema Sheet Lokation: Severity Location Tag Nr. Alvor No. Issue Problem / Problem (H, M, L) Location: Activity Owner: Lokation: Aktivitets ejer: Date Dato Target Cause Action Owner Progress Logged Årsag Aktion Ejer Deadline Fremskridt Date En red tag log bliver brugt til at holde styr på fremdriften i løsningen af red tag problemer.

42 4. STANDARDISERING Processen med at lave 5S standarder og at gøre dem lette at fastholde ved at bruge simple systemer og processer. Det kan vise sig at være besværligt at fastholde 5S standarderne der er blevet lavet I forbindelse med de første 3S er. Brugen af formularer, diagrammer, visuelle tjek lister samt klart definerede roller og ansvarlige vil hjælpe med at sikre, at alle i arbejdsområdet kan vedligeholde 5S standarden. Det er vigtigt at denne information bliver kommunikeret effektivt til de mennesker der er I arbejdsområdet samt dem der arbejder sammen med dem. Derfor brug visuelle indikatorer 42

43 4. STANDARDISERING Processen med at lave 5S standarder og at gøre dem lette at fastholde ved at bruge simple systemer og processer. Dette kan opnås ved at følge nogle simple retningslinjer: Start up - tjekliste. Har du alle de værktøjer, materialer og udstyr der skal bruges? Vis hvordan arbejdsopgaver skal udføres Vis 5S standarden for arbejdspladsen Definer hvordan 5S standarden skal vedligeholdes Brugt visuelle metoder til at vise lokationen af nødvendige ting

44 4. STANDARDISERING - 5S TAVLE Tjek lister Brug billeder En 5S tavle sikre at alle er involveret Red tag log

45 5S KOMMUNIKATIONS TAVLE INDHOLD 5S Holdmedlemmer Præstations Niveauer 5S Implementerings Plan 5S Afgrænsning Billeder Billeder 5S Implementerings Plan 5S Rutine Tjekliste Nuværende Situation Efter 5S 5S Rutine Tjekliste

46 5. SELVDISCIPLIN Konsistent brug, træning og hverdagsrutine Træn alt personale I 5S Det er ikke kun god orden! Giver ejerskab for 5S standarden. Konsekvent håndhævning af 5S standarden og kulturen. Lav uafhængige 5S audits. Søg muligheder for at forbedre 5S standarden. Udviklingen af gode virksomhedsstandarder med de 5S er. Nedturen for dårlige virksomheder starter med de 5S er...hiroyuki Hirano

47 5S OPSUMMERING 1. Sorter Fjern alt der ikke er boltet til Jorden Skaf jer af med alt skrald og de unødvendige værktøjer/materialer/dokumenter 3 områder: Behold, karantæne, smid væk områder 2. Systematiser Beslut hvad skal vi bruge? Etabler optimal buffer Find en plads til alt Tænk over logistik, hyppighed af brug, arbejder bevægelses-spild, sekvens af opgaver. Brug visuelle hjælpemidler til at vise placeringer, genopfyldning materialer, karantæne område 3. Skur Sørg for at alt udstyr og materiel er ordenligt vedligeholdt 4. Standardiser Lav SOP er, rengøringsskema and vedligeholdes procedurer 5. Selvdisciplin The company way

48 5S Auditering af 5S standarden

49 5S PRÆSTATIONS NIVEAUER 49

50 5S AUDIT SKEMA 1 Er alle aktiviteterne i sidste uge blevet udført i hht. Rengøringsplanen? x 2 Overholder alle skriveborde standarden? x 3 Er alle redskaber etc. Placeret på deres rette plads? x 4 Overholder alle hylder standarden? x 5 Er alle vinduskarmene rydelige? x 6 Er alle gulv arealerne rydtet og rengjordt i hht. Standarden? x 7 Er alle white boards rene? x 8 Er en aktions plan for sidste uges afvigelser blevet lavet i dette audit? x Audit udført af: Dato: Tid: Hvordan bliver 5S audits brugt? - Hver uge inspiceres arbejdsområdet og hvert spørgsmål besvares med entan "Ja" eller "Nej" Hvis svaret til et spørgsmål er "Nej", laves der en kommentar omkring hvordan denne - afvigelse vil blive udbedret - Antallet af "Ja" svar bliver plottet på en graf

51 5S Resultatet af 5S

52 RESULTATET AF 5S Forbedret arbejdsmiljø Forbedret sikkerhed da sikkerhed afhænger af arbejdspladsen organisering og vedligehold Forbedret organisation og image Hjælper til at skabe ejerskab for arbejdsmiljøet og opfordrer til samarbejde.og god træning i disciplin med at arbejde med standarder og standard arbejde 52

53 RESULTATET AF 5S En sat standard: Kun ting der er nødvendige eller essentielle til at støtte arbejdet beholdes I området. Essentielle ting bliver organiseret og lokaliseret I en fast position for at sikre en effektiv udførelse af arbejdet med et minimum af bevægelses spild. Værktøj, maskiner og udstyr bliver vedligeholdt for at sikre en sikker udeførelse af arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

54 RESULTATET AF 5S En sat standard: Gør at enhver anormalitet nemt kan opdages Giver en basis for løbende proces forbedring Giver dine kunder tillid da det reflektere standarden af de opgaver dit firma følger 54

55 5S Implementering af 5S

56 SUCCESFULDT IMPLEMENTERING AF 5S Sørg for at alle er involveret 5S er alles ansvar. Alle niveauer af ledelsen bør være involveret i at tage beslutninger. Lad topledelsen starte 5S initiativet Kommuniker 5S effektivt. Lad ikke folk undre sig over: Hvorfor burger vi disse red tags? Er 5S virkeligt nødvendigt? Go all the way. Brug de korrekte formater og procedurer. 56

57 SUCCESFULD IMPLEMENTERING 5S Lederne bør udføre 5S audit: Spotte de positive og negative forhold Identificere specifikke forbedringer Endeligt ansvar ligger ved top ledelsen: Bestyrelse/ top ledelsen er nødt til at tage ansvar for og vise interesse i 5S før det bliver taget seriøst. Ledere må tage en stærk lederskabs rolle i at promovere 5S. Gør aldrig jobbet halvt: Lav en procedure for at vedligeholde disciplinen. 57

58 TJEK LISTER OG SOP ER Tjek lister og andre dokumenter kan bruges til at vedligeholde standarden af den ændrerede arbejdsplads. SOP er kan også bruges til at sikre, at rengørings og kontrol mekanismer er på plads. Daglig tjek liste 58

59 5S AKTIVITETER OG ROLLER Hold og roller En 5S aktivitets leder til at planlægge, koordinere og organisere 5S initiativet. Proces ansvarlige der udfører arbejdet med at samle, rengøre sortere og organisere alle ting på deres arbejdsplads. En auktionarius der skal styre sorterings processen i arbejdsområdet. En skribent der notere hvilke ting der bliver afskaffet under sorterings processen samt hvilket ting der bliver red tagget på et red tag skema.

60 ÉN DAGS AGENDA FOR 5S 08:00 Aktivitets kick-off og endelig koordinering for 5S leder(ne) 09:00 Træning og aktivitets planlægning for 5S holdet 09:45 Pause 10:00 Hold vender tilbage til deres arbejdsområde og laver en besigtigelse 10:15 Start sorterings processen (red-tag øvelse laves samtidig) 10:45 Færdiggør sorterings processen og forbered aktionen 11:15 Auktion (hvis passende) 12:00 Frokost 12:30 Rengør og tjek nødvendige ting (red-tag som nødvendige) 13:30 Bliv enige om lokationer for nødvendige ting og tilpas om nødvendigt 14:30 Skab visuel kontroller og fastlæg den nye 5S standard 15:30 Lav en ny besigtigelse og dokumenter den nye 5S standard 16:00 Lav 5S dokumentation og tilhørende audit tjeklister, roller samt ansvar for at fastholde standarden 16:30 Afslut aktiviteten med en evaluering med alle relevante medarbejdere 60

61

62 Opsummering Introduktion til 5S De 5S er Hvad er de? Hvordan kan de implementeres Auditering af 5S arbejdsplads Resultatet af 5S Succesfuld implementering af 5S Roller i et 5S initiativ Agenda for et én dags 5S initiativ

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED 7.1 7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af de ulykker, der sker i industrien. Metoden Styr på Orden og Sikkerhed er egnet til at få løst de forhold, der har med

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

COLLABORATION MANAGEMENT

COLLABORATION MANAGEMENT COLLABORATION MANAGEMENT TRELLO & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Contents Procesdiagram 3 Formål 4 Generelt 4 Organisationer 5 Tavle typer 6 Tavle indhold 6 Intern Information

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

IssMan brugervejledning

IssMan brugervejledning Version 1.0 IssMan brugervejledning Smartphone-app til let og hurtig fejl- og mangelgennemgang i bygge- og anlægsranchen Events Hold styr på dine aktiviteter og organisér dit arbejde og dine opgaver. Få

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014 Taulov centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2014 For 2013 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål 0 arbejdsulykker 2013. 2 alvorlige arbejdsulykker. Fastholde et højt fremmøde på 97 %. Fremmøde

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere