Godkendt med anmærkning Dato 30. september 2014 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt med anmærkning Dato 30. september 2014 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning"

Transkript

1 Sundhed & Omsorg Anmeldt tilsyn Blå Oase (aktivitet- og samværstilbud (værested) jævnfør SEL 104) Vurdering Godkendt med anmærkning Dato 30. september 2014 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Daglig leder Hanne Reuss Kristesen Øverste myndighed Blå Kors Danmark (BKD) Formål og metode Tilsynet er tilrettelagt og gennemført med baggrund i Retssikkerhedslovens 16. Formålet med tilsynet er, at påse om opgaverne er tilrettelagt og udføres på en faglig og økonomisk forsvarlig måde og i henhold til samarbejdsaftalen mellem Aabenraa kommune og værestedet Den Blå Oase. Tilsynsmetode Det lovpligtige anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med daglig leder og én medarbejder samt 5 brugere siddende i brugerrådet. Derudover blev der drøftet dokumentation og gennemgået arbejdsgange omkring lægemiddelhåndtering. Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i spørgeskema med uddybning af relevante områder. Samtalen med de 5 brugere blev foretaget i forlængelse af deres brugerrådsmøde. Brugerne som deltog i tilsynet kaldes også brugerfrivillige. Det er et miks af tidligere og nuværende brugere som også deltager i og varetager mange forskellige frivillige opgaver på Den Blå Oase. Generel info/fysiske rammer Værestedet Den Blå Oase er et samværstilbud/værested for voksne misbrugere, tidligere misbrugere, ensomme, psykisk syge, udstødte og andre social udsatte. Den Blå Oase er beliggende i centrum af Aabenraa i et renoveret ældre byhus. Huset består af Kælder, stue, 1. sal, 2. sal og loftsrum. I stueplan forefindes entre med computerhjørne til fri afbenyttelse for brugerne. Der er toilet med brusebad, en vinkelstue/spiseafdeling med åben forbindelse til køkkenet. Der er i hjørnet af spisestuen en lille rygekabine og et trivselsrum/ sy værksted. Medarbejderne har fælles kontor i et kontorlandskab hvor der er en mindre kontorplads til alle medarbejderne samt de studerene. Derudover er der et min kontor som benyttes af den daglige leder og til samtaler. På førstesal forefindes et massage/samtale/depotrum, mødelokale, mindre køkken og personaletoilet. Derudover to disponible rum, som for øjeblikket er udlånt for en kort periode. I tilknytning til Den Blå Oase er der Blå Kors genbrugsbutik, hvorfra der sælges møbler, nips, glas, porcelæn og tøj. Værestedet Den Blå Oase har åbent alle hverdage fra kl og søndage fra kl På alle hverdage er der mulighed for et gratis morgenmåltid og for henholdsvis kr. 20 (lille portion) og kr. 30 (stor portion) at købe en portion varm mad. Derudover er der gratis kaffe og the samt mulighed for at købe alkoholfrie drikkevarer. 1

2 Der er gennem de seneste år været en stigning i antallet af bruger som benytter Den Blå Oase og medarbejderne oplever at de fysiske rammer, specielt køkkenforholdene og tilhørende spise/opholdsstue miljø er trange. Mellem borgere benytter sig af værestedet på en almindelig hverdag. Udover Den Blå Oase som værested er der i tilknytning til værestedet en genbrugsbutik, som drives af frivillige. Lederen har i samarbejde med BKD og Jobcentret i Aabenraa pr. juni 2014 igangsat et projekt omkring opstart af en socialøkonomisk virksomhed kaldet 4 PLUS. I projektet er der pr. 1. juni ansat en leder, som sammen med frivillige skal drive virksomheden som et beskæftigelses/arbejdsprøvningstilbud til op til 12 brugere. Formålet med projektet er, at få udsatte borgere i varig beskæftigelse så de kan blive selvforsørgende. Opgaverne vil primært være indsamling, sortering, re-design og videre salg af brugt tøj. Herudover vil der for borgerne blive forskellige former for terapi og coaching forløb tilknyttet projektet. Den Blå Oase har de seneste mange år på baggrund af efterspørgslen søgt midler til etablering af nødovernatning i vintermånederne. Dette har været anvendt af op til 8 hjemløse. De har bl.a. indrettet mødelokaler og andre ledige værelser med madasser på gulvet. Den Blå Oase har oplevet at måtte afvise borgere i månederne april november til nødovernatning og derfor henvist dem til og også transporteret borgerne til andre overnatningssteder/herberger rundt om i Danmark. På baggrund af dette er lederen i gang med at undersøge muligheder for, at de i Aabenraa kan etablerer et permanent tilbud omkring overnatning/herberg jævnfør serviceloven 110 (midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer). Fokusområder Tilsynet har taget udgangspunkt i følgende fokusområder; Selvstændighed og Relationer, Metoder og Dokumentation, Tryghed og Magtanvendelse, Lægemiddelhåndtering og Organisatoriske forhold herunder Ledelse & Kompetencer. 1. Selvstændighed og Relationer 1.1 indsatsen understøtter borgernes selvstændighed og indflydelse på eget liv Den Blå Oase er et åbent værested/samværstilbud hvor borgerne frit kan komme og gå og anvende stedet i det omfang de har brug for. I Den Blå Oases værdigrundlag beskrives det bl.a. hvordan den Blå Oase vill være et sted hvor der ydes betingelsesløs hjælp til mennesker i nød. Den Blå Oase ønsker endvidere at være et sted hvor atmosfæren er præget af respekt for brugerne og deres egne valg og fravalg. I tilgangen til brugerne lægges der vægt på at det enkelte menneske har ret til at bestemme i sit eget liv og at gejsten, behovet og initiativet til forandring ligger hos den enkelte bruger. Den Blå Oase skal være en tryg base, hvor det er medarbejdernes fornemmeste opgave, at understøtte brugerne i at være dem, der er, og motiverer og udfordre brugerne i forhold til at fremme refleksion over eget liv. Ved samtale med både daglig leder, medarbejder og de 5 brugerfrivillige blev tilsynskonsulenten i den grad bekræftet i at arbejdet i forhold ovenstående beskrivelse i forhold til selvstændighed og indflydelse er det der praktiseres med stor faglighed på Den Blå Oase. 2

3 1.2 Indsatsen støtter op omkring sociale relationer og netværk Den blå Oase forsøger at være et alternativt netværk og hjælpe med at genoprette brugernes sociale netværk. Der opleves at være en meget afslappet, tillidsfuld og ligeværdig kommunikation medarbejdere, lederen samt de frivillige og brugerne imellem. Der er en meget rar og varm stemning i huset. Brugerne oplyser, at de trives på stedet, og der er en rolig atmosfære, hvor alle støtter og hjælper hinanden med de opgaver og udfordringer dagen byder på. Brugerne oplever, at der er en meget positiv stemning i huset og at samtlige medarbejdere, og frivillige er imødekommende og at de modtager den hjælp og støtte de forskellige brugere har behov for. Der arrangeres forskellige sociale aktiviteter i løbet af året. De har bl.a. spilleaftner i vinterhalvåret, kanotur og sommerhusophold. De afholder daglige andagter og når de forsøger at tilbyde brugerne træningsmuligheder i et lokalt træningscenter. Dette søges der fondsmidler til. 2. Metoder og Dokumentation 2.1 Tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder og leverer den hjælp borgerne har brug for jf. gældende aftaler Et af de væsentlige fokusområder og metoder for arbejdet med denne social udsatte gruppe borgere er opbyggelse af tillid. Tilsynskonsulenten oplever tydeligt at der arbejdes ud fra det beskrevne værdiggrundlag omkring de tre værdier; Nærvær; Der er en atmosfære præget af respekt for brugerne og brugerne føler sig, set, hørt, anerkendt og forstået. Faglighed; Der er ansat medarbejdere med forskellig faglighed og der tænkes kompetenceudvikling og coachingsmuligheder ind i det daglige arbejde. Alle brugerne får mulighed for samtale med medarbejderne i det omfang den enkelte hver brug for. Nye muligheder; Den Blå Oase støtter op omkring brugernes ønske om at udvikling og forandring. Medarbejderne hjælper og støtterne brugerne i mangeartede opgaver. Det kan bl.a. være hjælp til budgetlægning, betaling af regninger, kontakt og besøg ved offentlige myndigheder, udarbejdelse af forskellige breve, rygestop og generel råd og vejledning. På Den Blå Oase er der en kultur for, at være åben overfor alternative veje og løsningsmuligheder som kan gavne den enkelte bruger. 2.2 Leverandøren arbejder systematisk med dokumentation efter gældende retningslinjer Den Blå Oase er et åbent værested, som ikke kræver en visitering og brugerne kan komme direkte ind fra gaden, helt anonyme, hvis de ønsker dette. Der føres daglig en registerring af hvor mange der kommer i løbet af en dag. Der var på tilsynsdagen indtil kl registeret 56 brugere. Det er vigtigt i forhold til opbygningen af tilliden til brugerne at der ikke dokumenteres noget omkring deres samtaler m.m. Medarbejderen hjælper bl.a. brugerne med udarbejdelse af forskellige breve til offentlige instanser og yder forskellige former for økonomisk støtte og rådgivning. Disse forehold dokumenteres og der oprettes en sagsmappe på brugerne. 2.3 Sammen med borgerne understøtter indsatsen borgernes trivsel og evne til, at mestre eget liv 3

4 Brugerne er meget tilfredse med tilbuddet med de mange forskellige muligheder for støtte og hjælp Den Blå Oase kan tilbyde. Brugerne oplever at de på Den Blå Oase kan få lige netop den hjælp støtte og vejledning de har brug for, for at kunne mestre egne udfordringer i livet. Brugerne oplever at de kan få hjælp til alt. 3. Tryghed og medbestemmelse 3.1 Leverandørerne forebygger og håndterer magtanvendelser efter gældende retningslinjer Der anvendes ikke magt på Den Blå Oase. Enkelte borgere kan være verbalt ud afreagerende og der er klare regler for hvad der tolereres på Den Blå oase. De har kun ganske få gange været udsat for at der opstår voldsepisoder brugerne imellem. Alle episoder håndteres straks og følges op med samtaler og coaching af personalet. Hvis husreglerne overtrædes får brugerne karantæne og må ikke komme på Den blå Oase en nærmere defineret og individuelt aftalt periode. Dette anvendes meget sjældent. 3.2 Leverandøren understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed Der er fokus på borgernes trivsel og sundhed. Kosten tilberedes ud fra Sundhedsstyrelsen 10 kostråd og der er altid et tilbud om salat/grøntsager til middagsmaden. Selve middagsmaden tilberedes med en forholdsvis stor energitæthed, da det for størstedelen af brugerne er det eneste måltid mad de får i løbet af en dag. De søger hvert år fondsmidler til oprettelse af kontingenter i et nærliggende fitnesscenter, og kan derfor tilbyde de brugere der ønsker dette mulighed for træning. Midlerne er brugt op og de er i gang med at søge nye midler. Brugerne kan på hjælp til rygestop. Det er ikke tilladt at nyde nogen former for rusmidler på Den blå Oase, indtage ikke lægeordineret medicin eller handle med dette. Hvis rusmidler/ikke lægeordineret medicin medbringes skal det afleveres på kontoret og udleveres først igen når brugeren forlader stedet. 3.3 Lægemiddelhåndtering Enkelte borgere får hjælp og støtte fra medarbejderne fra Den Blå Oase til lægemiddelhåndtering. Tilsynskonsulenten får fremvist hvordan medicin opbevares i aflåst boks på kontoret. En af borugernes medicin doseres op i en ugeæske og en anden borgers medicin udleveres direkte fra originalemballagen (fra blister pakning). Der ligger medicin (afklippet blisterpakning) som kun er påført et fornavn. Der forefindes forskellige andre brugers medicin, som ikke aktuelt anvendes. Der er medicin med overskredet holdbarhed. Der udarbejdes ikke medicin skemaer eller kvitteres for udlevering eller lignende. Der er ikke et system der på nogen måde er med til at sikre at medicin håndteres korrekt, både i forhold til opbevaring, dosering og udlevering. Der er behov for et kvalitetsløft af lægemiddelhåndtering på stedet. Tilsynskonsulenten har efterfølgende sendt eksempler på de lægemiddelprocedurer der anvendes i Aabenraa Kommune. Anmærkning - at der ryddes op i boksen med medicin, - at der udarbejdes medicinskemaer på hver enkelt bruger der får hjælp til medicin, - at medicin opbevares adskilt fra andre borgers medicin i en kasse/kurv eller lignende, - at medicin med overskredet holdbarhedsdato i første omgang opbevares i separat beholder/kasse/pose inden det sendes til destruktion på apoteket, 4

5 - at der udarbejdes et kvitteringssystem for at sikre at medicinen ikke udleveres flere gange af forskelligt personale, - at samtlige medarbejdere undervises i lægemiddelhåndtering - at der udarbejdes interne retningslinjer for håndtering af brugernes medicin på Den Blå Oase (der kan med fordel tages udgangspunkt i det materiale tilsynskonsulenten har sendt til Den Blå Oase). 4. Organisatoriske forhold herunder Ledelse & Kompetencer Den Blå Oase hører under den diakonale organisation Blå Kors Danmark (BKD), som arbejder på at skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler. Den blå Oase har en aktiv bestyrelse som udstikker de overordnede mål og rammer og som, følger livet på værestedet tæt. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og har ansvaret for drift, økonomi og tilsyn af Den Blå Oase. Bestyrelsen på Den Blå Oase har fem medlemmer. De tre er udpeget af Blå Kors Danmark (BKD), et medlem er valgt af Den Blå Oases støttekreds, og et medlem er udpeget af Aabenraa Kommune. 4.1 Indsatsen daglige drift varetages af en kompetent ledelse Der er 4 fastansatte på værestedet inklusiv den daglige leder. Den daglige leder er sygeplejerske og uddannet alkoholbehandler. En medarbejder og stedfortrædende leder er Social- og Sundhedsassistent og uddannet coach og massør. Der er ansat en pædagog og en administrativ medarbejder. De 4 fastansatte dækker vagterne i hverdagen sammen med en ca. 4-5 frivillige. Foruden de 4 fastansatte medarbejdere er der tilknyttet ca. 102 frivillige med forskellige baggrunde der arbejder gratis for Den Blå Oase. De sørger for, at værestedet kan køre rundt og at de kan holde åbent om søndagen. Der er både brugerfrivillige blandt brugerne og frivillige hjælpere, der kommer udefra og hjælper til på Den Blå Oase. Det kan være med alt fra papirklip, hyggesnak, opvask til juridisk rådgivning og ansøgning om fondsmidler. Leder og medarbejder oplyser om et meget lille sygefravær. Der afholdes årligt en temadag/undervisning om et relevant emne for samtlige ansatte og frivillige. Der er nedsat et brugerråd hvor den daglige leder deltager og skriver referat. Der holdes personalemøder hver uge hvor medarbejderne møder ind før åbningstid. 4.2 Medarbejderne besidder relevante kompetencer der matcher borgernes behov og tilbuddets metoder Daglige leder og stedfortræder afholder ansættelsessamtaler med samtlige frivillige hjælpere. Der er en brede vifte af forskellige frivillige hjælpere med forskellige kompetencer. Både medarbejdere og de frivillige hjælpere underskriver en tavshedserklæring ved ansættelsen. Alle medarbejdere og frivillige tilbydes supervision. Der er både mulighed for ekstern supervision samt intern supervision af den coachuddannede medarbejder. Der ligger et forholdsvis stort administrativt arbejde i at udarbejde vagtplan for de frivillige, hvor en af de frivillige sammen med daglig leder og stedfortrædende leder gør et stort stykke arbejde i forhold til dette. 5

6 Brugerfrivillige er en store ressource på stedet og tager sig rigtig godt af nye brugere og brugerfrivillige. Brugerrådet består af 5 brugerfrivillige. Der opleves både mulighed for medbestemmelse og indflydelse på stedet og at stedet støtter og hjælper brugerne med de individuelle udfordringer og problematikker der er. 4a. Økonomi 4a-1 Tilbuddets økonomi er gennemskueligt for tilsynet og de visiterende kommuner og der er økonomiske forudsætninger for, at Tilbuddet kan leverer en faglig forsvarlig kvalitet. Tilsynskonsulenten har fået tilsendt og gennemgået Årsregnskab for Den Blå Oase 2013 samt budget for 2013 og Årsregnskabet for Den Blå Oase 2013 udviser et underskud på Underskuddet svarer til Blå Kors Danmarks tilskud til Den Blå Ose. Årsregnskabet Tilsynskonsulenten har fået tilsendt er et samlet regnskab for alle de aktiviteter der er foregået på Den Blå Oase. Den Blå Oase har flere sideløbende aktiviteter. De projekter de har kørende er bl.a. Kryb i Lunt Ly (KILL, nød overnatning i vinterhalvåret) og En Ny Chance (Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier). Projekterne finansierers bl.a. via fondsmidler og bevillinger fra socialministeriet. Økonomien for selve værestedet Den Blå Oase, som er den aktivitet Aabenraa kommune har indgået en samarbejdsaftale omkring og støtte med et driftstilskud er umiddelbart ikke gennemskueligt for tilsynet. Tilsynet har været i dialog med Blå Kors Danmark omkring Tilsynets ønske om større gennemsigtighed i regnskabet og har aftalt at: - Budgettet for Den Blå Oase udelukkende indeholder aktiviteter aftalt med Aabenraa Kommune - Det reviderede regnskab indeholder alle aktiviteter på Den Blå Oase. Regnskabet indsendes til Aabenraa Kommune med en specifikation opdelt på rent væresteds regnskab, hvert projekt for sig og endelig et samlet overblik som svarer til det reviderede regnskab. - Der udarbejdes ikke en selvstændig balance for Den Blå Oase. Denne er en del af det samlede Blå Kors Danmarks årsregnskab. Det samlede årsregnskab indsendes ligeledes til orientering til Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune hæfter ikke på noget tidspunkt for underskuddet. Dette dækkes alene af organisationen Blå Kors Danmark, som det også er beskrevet i samarbejdsaftalen. 6

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere