For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen"

Transkript

1 For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give borgerne mulighed for at flytte til store lyse lejligheder i grønne områder. Øst for centrum lå 30km2 ubebyggede områder omkring 4 gamle landsbyer. Her valgte man at opbygge den nye bydel. Bydelen blev planlagt nøje: industri for sig, almennyttigt byggeri for sig, parcelhusområder for sig, institutioner for sig o.s.v. De ca. 800 ha blev inddraget til boligområde, hvilket også gav muligheder for store grønne rekreative formål. Bydelens almennyttige boliger udgør ca. 66 % af bebyggelsen og parcelhusene ca. 25 %. Herunder de 4 gamle landsbyer. Bydelens resterede bebyggelse består stort set af kollegier.

2 Der er anlagt store gennemgående veje til den bilende trafik og fine stisystemer til cyklister og fodgængere. Bydelens trafikstruktur er rigtig god og man kommer hurtigt gennem området, som i øvrigt er begunstiget af at grænse lige op til motorvejen. Længst mod nordøst og vest finder man bydelens store industri og erhvervsområder. Området er fortsat i vækst og er ikke præget af nedslidte og tomme fabrikker og industri. Det betyder, at der er mange arbejdspladser i Aalborg Øst, men arbejdskraften til denne industri udgøres i høj grad af pendlere udefra. Kun meget få af bydelens arbejdspladser ligger indenfor handels- og serviceerhverv, men der er gennem de sidste år sket en lille opblomstring i handelslivet i Aalborg Øst, der dog stadig ikke kan matche bydelens indbyggertal. Dette er en af grundene til, at bydelen ikke fungerer som en helhed i sig selv men som et udpræget appendiks til Aalborg. Bydelen har 15 daginstitutioner, 3 skoler med tilhørende fritidsklubber, 3 fritids/ og ungdomsklubber. 1 plejehjem, med tilknyttede ældreboliger og beskyttede boliger til fysisk handicappede og sindslidende. Der er endvidere to dagstøttecentre for sindslidende med i alt 27 pladser. Der er også to idrætshaller, et idrætscenter og fodboldbaner. På det kulturelle område er der et bibliotek, et kultur- og foreningshus, flere fælleshuse i tilknytning til de almennyttige boligafdelinger, et forsamlingshus og et stort menighedscenter samt to kirker. Beboerne. I Aalborg Øst bor der ca mennesker. De 0-24 årige udgør ca. 40% af befolkningen og de ældre (over 65 år ) udgør kun 6%. Man siger derfor, at bydelen er en ung bydel. Gennemsnits brutto indkomsten ligger under den øvrige kommunes gennemsnit og er på kun kr. årligt. Hvilket er lavt, idet der i hele Aalborg kommune, som gennemsnit er en brutto indkomst på kr Der er en markant overrepræsentation af enlige forsørgere, ( ca. dobbelt så mange som i resten af kommunen)og af beboere af anden etnisk baggrund end dansk i bydelen. Aalborg Øst er dog ikke en indvandreghetto, men der er 2

3 sket en vis ophobning af flygtninge i bydelen og Aalborg Øst er karakteriseret ved, at være bydelen med den største andel af udenlandske borgere i Aalborg. De udgør 10,9% af bydelens borgere. Heraf er ca. halvdelen udlændinge fra Nordamerika, nordiske samt europæiske lande, mens 25% er fra Afrika og 20% fra Asien. De udenlandske borgere er primært personer i alderen år. Der er en stor flyttefrekvens i bydelen, hvilket gør det vanskeligt at forankre foreningsdannelser. Der er dog registreret ca. 70 foreninger eller organisationer med aktiviteter i Aalborg Øst. Foreningerne kan grupperes i sportsforeninger, spejderorganisationer, ungdomsklubber/foreninger, aktivitetsforeninger, kulturelle foreninger, kirkelige foreninger og øvrige foreninger. Hertil kommer andre kultur- og fritidstilbud som f.eks. aktiviteter i folkekirkens regi, undervisning under fritidsloven, den kommunale musikskole, aktiviteter i kulturhuset og på biblioteket m.v. Disse foreninger bidrager naturligvis til at give bydelen sin egen identitet, men området kan i øvrigt ikke siges at være præget af en stærk fælles identitet. En bred vifte af kultur- og fritidstilbud kan muligvis være med til at fastholde beboerne i bydelen. Aalborg Øst står derfor overfor at skulle tage konsekvenserne af: En beboersammensætning af mange enlige samt en betydelig andel af nydanskere med forskellig etnisk baggrund. Risiko for stigende udskillelse eller opsplitning mellem grupperne. Risiko for utryghed blandt beboerne og udtalt ensomhed. Risiko for hærværk, vold og kriminalitet. Et negativt omdømme udenfor bydelen. Sådan ser dussen ud. Dus Tornhøj er et ifølge vedtægter i Skole lovens 3 et socialpædagogisk skolefritidstilbud med pladsgaranti til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. I Dus Tornhøj er vi fordelt i tre afdelinger èn for børnehaveklasserne, èn for 1. og 2. klasserne og èn for 3. klasserne. På tværs af afdelingerne arbejder dussens F. team(som består af pædagoger og to-kulturelle børn. Dussen indeholder 3 specialgrupper, den ene er AKT 1, som er en klasse for børn med specielle behov den anden er AKT 2 Som også er en klasse for børn 3

4 med specielle behov. Den sidste er Samson gruppen som også har børn med specielle behov... Vi er en blandet personalegruppe, hvor der er ansat pædagoger, skolepædagoger, pædagogmedhjælpere, to-kulturelle medarbejdere og støttepædagoger samt AKT personale.dussens formål og opgave: Dus - Tornhøj s socialpædagogiske formål er i et samarbejde mellem skole, hjem og dus at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksne. Dus - ordningen supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. Dus - ordningens socialpædagogiske opgave er at give børnene størst mulig livskvalitet og medvirke til udvikling af personlige kompetencer. Grundlaget for at sikre disse mål er gennem leg og læring, og at vi som ansvarlige voksne er tydelige og dermed kan sætte grænser og være gode voksenmodeller. Børn I 1 og 2 klasses afdeling svinger børnetallet, mellem 5 til 7 klasser af gangen det betyder at vi i denne afdeling ligger et sted mellem 80 til 100 børn alt efter hvor mange som er i klasserne på skolen. I indeværende skoleår 2007 og 2008 er det i afdelingen 5 klasser og dermed er der ca. 82 børn i afdelingen de er fordelt på følgende måde. 1. A. er der indmeldt i dussen 18 børn og i klassen på skolen er der 19 børn. 1. B. er der indmeldt i dussen 18 børn og i klassen på skolen er der 23 børn. 2.A. er der indmeldt i dussen 22 børn og i klassen på skolen er der 24 børn. 2.B. er der indmeldt i dussen 16 børn og i klassen på skolen er der 22 børn. Akt. 2. er der indmeldt i dussen 7 børn og i klassen på skolen er der 7 børn. I afdelingen er disse børn igen opdelt i grupper på følgende måde: Børn med defineret særlige behov : Børn af anden etnisk herkomst : Danske børn: 8 stk. 23 stk. 51 stk. Personalet i 1. og 2. klasse afdelingen. 4

5 Velkommen til vores dus, vi er en blandet personalegruppe, som er forskellige på mange områder, og denne forskellighed nyder vi godt af i hverdagen, da vi hver i sær indeholder kompetencer som tilgodeser de forskelligheder som vores børnegruppe afspejler. 1.- og 2. kl. afd. Afdelingsleder Dan Nielsen Pædagog Annett Vangsø Pædagog Susanne Hassing Pædagog Peter Madsen Pædagog Lene Kittel Pædagog Ikmeta Aleckovic Pædagogmedhjælper Jette Schmidt Pædagog Vivi Roed Jensen To sproget medhjælper Omar Ali Abdirahman To sproget medhjælper Aurang Sabah Akt 2. Pædagog Camilla Larsen Pædagog Palle Ud over disse faste personer består vores afdeling også sommetider af studerende fra pædagog seminariet, praktikanter fra Folkeskolen (uden for eget skoledistrikt), praktikanter fra Sprog skolen, personer som er i Arbejdsprøvning disse går under en fælles betegnelsen løst ansatte. Det faste personaler som er i huset vil altid være åben for at tale med forældrene til børnene i huset dog kan der på enkelte områder være nødvendigt at det er den som er primær / kontakt pædagog som gerne skulle tage snakken med forældrene, det vil sige at alle som betegnes som løst ansatte ikke udtaler sig om jeres barns trivsel i dussen og skulle der være problemer i løbet af en dag, vil det også være det faste personale, som informer om dette. Dog vil det være muligt for jer, som forældre at give beskeder om jeres barn, til alle i huset. I dussen anser vi os selv, som rolle modeller for børnene og vi tør at være voksne, blandt andet ved at vise børnene, hvordan og hvad vi gerne vil have 5

6 de gør i bestemte situationer og hvordan de skal opføre sig overfor hinanden. Derfor er det meget vigtigt, at vi er tydelige voksne, at vi tør sætte grænser og fastholde børnene i de situationer / aktiviteter de har valgt. Samtidig med, vi har en alvorlig side i personalegruppen, mener vi også, at vi som voksne må vise, vi også kan være fjollede og pjatte. S vi kan have det sjovt når vi er på arbejde, kort sagt. Vi har i personalegruppen humor som også afspejler sig i børnegruppen. Så hvorfor anvende humor Har vi det sjovt med hinanden vil det afspejle sig i børnegruppen og dermed være med til at de ser at det godt kan lade sig gøre at drille hinanden uden at være ubehagelige over for andre og at det ikke behøver at gøre ondt at kilde og slås. Dussens åbningstid: Dus Tornhøj har åben fra klokken 6.30 til 8.00 hvorefter de børn som har været i morgen dus går i skole, børnene går selv fra dussen og følger skole vejen til skole. Så har dussen åben igen for modtagelse af børn fra klokken og lukker klokken undtagen fredag hvor vi lukker klokken I tidsrummet fra klokken til kan børnene blive inviteret med på tur også uden i som forældre har fået besked om det idet en tur kan opstå lige pludseligt og så er vi ude af døren, skulle dit barn ikke kunne deltage i en sådan tur må du give besked enten til morgenvagten eller ringe i løbet af formiddagen til dussen, det skal dog lige nævnes at har vi ture ud af huset som er planlagt vil du få besked via en tur seddel. Dussens 1 og 2 klasses indretning. I hverdagen har vi i 1. og 2. klasse afdeling ca. 80 børn som skal have mulighed for at være aktive fra klokken ca og frem til klokken hvor dussen lukker. Vi har en dus med muligheder for at tilgodese næsten alle aktiviteter som børnene kunne tænke sig og vi vil her skitser de enkelte aktiviteter i forhold til regler og anvendelses muligheder de enkelte rum vi har, personalet har en enighed om indretningen af at vores dus skal være på følgende måde. Rum 1.: Indgang Rum 2 : Garderobe 6

7 Rum 2,a :garderobe / lille depot Rum 3 :Diskotek Rum 4 :Børne legerum A : Udklædnings rum B: Bil / borg rum C : Dukke rum Rum 5 : Alrummet / Køkkenet Rum 6 : Pude rum Rum 7 : Computerrum Rum 8 :Aktivitets rum for børn Rum 9 :Aktivitets rum Voksen Rum 10 : Akt Rum : Børnetoiletter Rum 15 : Voksen toilet Rum 16 : Lego 1. Indgang. I dussens indgang skal der altid være ryddelig og indbydende for forældre og andre at komme ind i. Derfor er det vigtigt at der altid er ryddet op og det betyder at man ikke sætter ting og sager i dette rum uden aftale med personalet om dette, Børnenes cykler og andre ting kan overnatte i gangen men kan først sættes der ind efter kl men de skal ikke stå der hele dagen efter. Man skal kunne komme frem og tilbage uhindret, Rummet må ikke være spæret af legende børn, men der må gerne sidde et par stykker, dog uden at sidde i vejen for trafikken udefra. 2.Garderoben Er til opbevaring af tasker og tøj, Hvert barn har 2 plast kasser, hvor den øverste er til deres skifte tøj og den nederste er en kasse til de ting som børnene laver i løbet af dagen. Når børnene kommer fra skolen i primært 1. klasse hjælpes de med at få deres tøj og taske på plads. Dette stopper dog når vi i dussen er overbevist om at de selv kan og har fundet ud af selv at gøre det. Meningen med garderobe hjælpen er at børnene skal blive selvhjulpet, og selv kunne hænge deres tøj op og sætte deres taske på plads, så dette sted også er til at komme frem i. En voksen har ansvaret for garderoben i det tidsrum hvor vi informer om hvordan dette skal være. 7

8 Garderoben er som sagt til tøj og det er ikke en legeplads den er heller ikke til at sidde og snakke samme i det er forbudt at opholde sig der blandt andet på grund af tyveri, Der bliver kontrolleret nogle gange i løbet af dagen om der opholder sig børn i garderoben da de ikke må være der og lege. 3. Diskoteket Er et musik rum hvor børnene kan danse, høre musik og spille på orgel, derfor er rummet udstyret med en lille scene og blinkende lys i loftet samt en diskotekskugle. I enden af rummet er der opsat højtalere som styres fra alrummet af Tavlevagten (forklares senere) som skifter cd og cd en starter fra melodi nr. 1. og kører færdig.. - Der skiftes ikke melodi hver gang børnene ønsker det, man høre en cd færdig. - Det er ikke tilladt at tage andre møbler eller puder med der ind og de regler som gælder for brugen af diskoteket er : - Musikken styres af Tavlevagten - Børnenes egne cd er må ikke spilles på dussens anlæg. I specielle tilfælde kan børnene medbringe cd er som den voksne det er aftalt med har ansvaret for indtil barnet skal hjem igen. - Der kan være de børn i diskoteket som kan være der, der er ingen som kan få ansvaret for rummet og dermed bestemme hvem som må være der inde. - skal nogle af børnene optræde til cafe kan de få scenen i 2 x musik nummeret pr dag, til at øve sig i. - Opstår der uenighed blandt børnene i rummet er det deres egen opgave at løse konflikten de kan få hjælp af en voksen og løsningen af konflikten sker i rummet. 4. Børne legerum Er indrettet på den måde, at det er delt op i 4 rum, hvor der er mulighed for at lege forskellige lege med udgangspunkt i børnenes egne ønsker. Der er et dukke rum hvor børnene har mulighed for at lege familie relateret lege, et rummet med mulighed for at lege med biler m.m.. et rum med Bratz dukker og et med et stort dukkehus. Rummet er indrettet på denne måde dels for at skabe små enheder hvor børnene kan overskue at lege i små grupper og de muligheder som rummet indeholder er valgt ud fra at der skal være muligheder for både pigerne og drengene til at være sammen i rene grupper men rummet kan også ligge op 8

9 til at de danner et fællesskab i legen og på tværs af rummene i rummet. dermed give det også børnene en mulighed for i et socialt fællesskab at udvikle sig i sammen spil med andre børn, og være med til at de får brugt deres fantasi og forestillings evner i de lege de sætter i gang. Måden rummet fungerer på skaber også mulighed for at der opstår konflikter i børnegruppen og dermed lærer børnene at løse disse situationer på en hensigtsmæssig måde. Der kan afhentes hjælp fra en voksen hvis dette er nødvendigt. Rummet er åbent af hensyn til brandmyndighederne og for overskuelighedens skyld i tilfældet af der skulle være noget galt i huset. - De voksne i dussen er ikke en fast del af rummet men tavlevagten går ind i rummet 1 2 gange i timen for at sikre sig at alt er som det skal være. - Børnene kan få ansvaret for et bestemt rum og dermed være bestemmende over hvem der må være med i deres leg, samt være den som sætter reglerne for legen. - Børnene skrives op på dørens tavle så tavlevagten kan huske hvem af børnene der har haft ansvaret. De børn hvis navn som står på døren skal rydde op også selv om de har gjort det, det er deres opgave at få rummet godkendt af tavlevagten og dermed blive slettet fra døren. - Udefra kommende børn, der ikke har fået lov til at være i rummet og går ind for at forstyr udvises fra rummet. 5. Alrummet Rummet er indrettet med to sofagrupper og et spille bord samt et bord til tavlevagten. Ud fra rummet går der døre til alle de andre rum i huset derfor bliver alrummet et gennemgangs rum hvor vi voksne skal sørge for at børnene færdes rolig. I alrummet er der også et køkken tilknyttet hvor der dagligt bliver lavet cafe. I alrummet forsøger vi at få en hyggelig atmosfære i huset og det betyder at når børnene og voksne opholder sig i dette rum skal det foregå stille og rolig, det er ikke meningen at de store vilde lege skal være her. i alrummet vil børnene opleve : Nærvær: i sammen været med børnene i alrummet skal den voksne være tæt på dem eller være om dem i et fællesskab om et spil eller samtale eller andet som der kan være et stille samvær om. 9

10 Ansvarlighed: børnene skal udvise ansvarlighed blandt andet for de spil de anvender og for de bøger de læser samt overholde de regler som er i alrummet. Respekt : børnene skal respekter at nogle vil spille og bare sidde og snakke og derfor skal de lade hinanden være hvis de ikke lige er med. Skulle det ske at børnene ikke opføre sig i overensstemmelse med disse regler er det de voksne som sætter konsekvenserne op for børnene og de konsekvenser skal formidles som et positivt budskab. De voksne har desuden et fælles ansvar for at sende børnene ud til aktiviteter i andre rum/ude, så alrummet bliver så roligt som muligt. I 1 og 2 klasses afdeling har vi mange slags spil som er samlet i et skab i alrummet, det er et fælles ansvar for de voksne at børnene får ryddet op efter brug og sat spillene på plads i skabet igen. Enkelte spil er ikke velegnet til at børnene i denne aldersklasse kan sidde selv med dem det er de spil hvor man skal kunne læse primært, der er det den voksne som har ansvaret for at spillet bliver ordentligt pakket ned og sat på plads. Spil, spilles i alrummet og må ikke tages med ud i andre rum, med mindre det er sammen med en voksen, spil må gerne spilles på legepladsen igen sammen med en voksen. Køkkenet. Anvendes til at fremstille Cafe (beskrives senere) hverdag, oftest sammen med en lille gruppe børn, Når børnene står for cafeen er det en pædagogisk aktivitet og de som står for det har ansvaret for at rydde op efter aktiviteten. Samt holde køkkenet rent så andre kan komme til det og anvende det. De pædagogiske overvejelser på at have børnene med i køkkenet er at de skal lære at kunne håndter de redskaber som findes her på en forsvarlig måde, de skal kunne klære om de ingredienser som bliver anvendt og de skal kunne samarbejde om at nå et bestemt mål indenfor en tidsramme. I køkkenet forefindes der : gang - et stort køleskab til dussens indkøb - en fryser som anvendes til at fryse boller m.m. ned til en anden - et børne køleskab til børnenes madpakker 10

11 - et komfur - køkkenskabe. - Mikroovn Alle disse ting skal behandles med respekt og i henhold til de anvisninger som de voksne i huset giver børnene, dette set ud fra en sikkerhed om at børnene ikke skal komme galt af sted når de opholder sig i køkkenet.. 6 : Puderum Puderummer er ca. 7 x 5 m2. Og indrettet med et tykt gulvtæppe på gulvet og Puderne er lavet af skumgummi dog er der enkelte gamle hynder fra lænestole og sofaer men der er primært indkøbt puder som er beregnet til at være i et pude rum. Det forekommer dog at lynlåse og knapper ikke er helt skjult og derfor kan give børnene ridser eller de kan syntes det gør lidt ondt hvis en knappe lige rammer dem uheldigt. puderummet er i løbet af ugen opdelt i drenge og pige dage : Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Drenge Piger Drenge Piger Fælles Det er tilladt for dem som har rummet at inviterer en fra det andet køn med ind i puderummet, men der skal være enighed mellem de som er der inde og det er ikke sådan at fordi der er en dreng med inde på en pige dag at så må alle drenge komme med der ind., I rummet er det tilladt at have pude kamp og det er også tilladt at bygge huler og skulle der være to hold som gerne vil slås og et andet som gerne vil bygge hule må rummet og puderne deles, det er dog sådan at hvis en dreng kun vil ind og slås i puder for at ødelægge de andres leg i rummet er det den voksnes opgave at forhindre det. Ellers er reglerne i rummet at 1. Man må ikke slå med hænderne 11

12 2. Man må ikke sparke 3. Man skal høre hvad hinanden siger og et stop betyder stop. Bliver dette ikke overholdt må der gives karantæne fra rummet op til en uge. Husk at informeret om karantæne på de voksnes 11 møde og skriv i det i kalenderen. 4. Konflikterne som opstår i rummet skal løses af børnene selv med hjælp fra en voksen når det er nødvendig. 5. Er der børn som ikke kan holde til at være i puderummet vejledes de af den voksne til at forlade rummet eller holde en pause. 6. står rummet ledig må det modsatte køn gerne være der inde dog skal de gå hvis der kommer nogen som vil være der inde. 7. Når rummet bruges til film er det den voksnes opgave at fjernsyn og dvd fjernes fra rummet straks efter film fremvisningen er endt. 8. Når der vises film i rummet skal der være ro så det kan lade sig gøre at følge med i filmen altså se og høre hvad der sker i filmen (biografkultur). Børn som ikke følger disse regler kan forvises fra rummet og det er kun den voksen som har ansvaret der vurderer om der er ro nok i rummet. 7 : Computer rum Rummet er indrettet på den måde at der er 6 computere som kan spilles på samt gå på internettet, der er endvidere stole som børnene kan sidde på når de spiller. Der er tilknyttet en voksen som styrer tidtagningen i løbet af dagen. I dette rum er det den voksne som sætter reglerne for hvem der må være i rummet i løbet af dagen. Dette er afhængig af hvordan opførelsen er fra børnene om de må være der inde. De børn som spiller har muligheden for at bestemme, hvem der må sidde ved siden af sig og det er også denne som bestemmer om en må spille med. 12

13 Det er den voksne som skal skifte spil på maskinerne, Gør børnene det selv er deres tid forbi og de får karantæne i resten af ugen hvilket betyder at de slet ikke må være i rummet. Børnene spiller en ½ time ad gangen og kan højest spille 2 gange pc på en uge, det betyder ikke at de ikke må være med i en andens tid men at de selv kun kan få ansvaret 4 gange. Når deres tid er over skal de bare gå fra maskinen uden at røre spillet o.v.s. Gør de ikke det er der også karantæne fra rummet. Det er specielt vigtig at håndhæve reglerne i dette rum, idet mange af børnene ikke anser dussens regler for at være gældende. Derfor skal reglerne være meget tydelige. Det er ikke tilladt for børnene at have deres egne spil med til pc. Da vi i dussen ikke erstatter disse spil og desuden skal dussen være i besiddelse af originalerne til spillene for at de må spilles. Rummet er åbent hverdag fra klokken og frem til klokken Børn som spiller uden at have fået lov gives karantæne resten af ugen og de mister deres spilletider. Der føres en spille liste, dels for at holde styr på hvem der har brugt deres tidre og dels hvem der bruger alt deres tid i dette rum. Spilletiden afbrydes når vi skal have opryddet på legepladsen hvor alle skal deltage. Går et barn hjem i det tidsrum hvor det har spille tid er et vurderings spørgsmål om tiden er brugt eller ej alt efter hvor lang tid der er brugt. Det er ikke tilladt at sende sin tid videre til et andet barn når man skal hjem eller ikke ønsker at spille mere. 8 :Aktivitets rum for børn 13

14 Rummet er ca. 6 x 5 m2. Og er indrettet som et værksted hvor materialerne som anvendes i rummet er tilgængelig på de hylder, som er i rummet. I rummet er der borde og stole som også anvendes til at spise ved når børnene kommer fra skole. Rummet åbner hverdag ca. klokken og fortsætter til klokken hvor efter børnene hjælper med at få ryddet op så der er klar til næste dag. I rummet kan der laves mange forskellige aktiviteter og vi forsøger på at lave mange forskellige ting som både tilgodeser drenge og piger, men vi skal også være ærlige det er oftest pigerne som anvender dette rum. De aktiviteter vi tilbyder kan være syning i hånden, på maskine, bl.a. puder, tasker, m.m. Vi strikker, laver decoupage, læderarbejde, klippe, tegne og male disse aktiviteter tilrettelægges ud fra både drenge og pigers ønske om hvad de gerne vil lave. I aktivitets rummer er det oplagt at beskæftige sig med de danske såvel som udenlandske højtider og når vi kommer i til disse på året vil der i i dette rum kunne ses at vi nærmer os det skal dog nævnes at der til jul ofte er forment adgang for forældre i dette, af hensyn til børnenes hemmeligheder, i forhold til jer som forældre. I rummet har hver barn en skuffe som kan anvendes til at gemme de ting som de har lavet hvis de ikke lige denne dag vil have det med hjem eller de er måske ikke blevet færdig og derfor ligger det og venter på at dette bliver gjort. De har også en mappe som har fulgt dem siden børnehaveklassen ( I dussen) som vi i løbet af året sammen med børnene kommer billeder i og skriver hvad de er ved under disse således at børnene senere i deres liv kan se tilbage og genopleve deres tid på Dus Tornhøj. Reglerne i dette rum er at man skal følge de anvisninger som den voksen der er i rummet giver dette både i forhold til opførsel og i forhold til beskæftigelsen som er i gang grunden til dette er at der ind i mellem laves ting som børn ikke kan stå med helt alene og skal derfor have en voksen med til det samt er børnene koncentreret om et arbejde er det synd for dem hvis de hele tiden bliver afbrudt i deres gøren, fordi andre ikke kan sidde stille eller sidder og kommenter deres arbejde. Det er derfor de voksne i rummets ret at sende børn som ikke følger disse regler ud af rummet i kortere eller længere tid samt disse voksne har også ret til at vurdere om det enkelte barn skal have muligheden for at lave det som er i gang. 14

15 De pædagogiske overvejelser i forbindelse med rummet er at barnet opnår en udvikling på de følgende områder : Styrke Finmotorisk : - at børnene opnår færdigheder i forhold til at anvende redskaber til et bestemt formål i en bestemt sammenhæng. - At børnene får kendskab til anvendelsen af netop disse redskaber. Støtte den sociale udvikling. Støtte den personlige udvikling. Stimuleret deres kreative evner. 9 :Aktivitets rum Voksen Rummet er ca. 6 x 5 m2. Og er indrettet som et værksted hvor materialerne som anvendes i rummet er tilgængelig på de hylder som er i rummet. Det er dog kun voksne som må tage materialer fra disse hylder. - Der må ikke opholde sig børn i dette rum uden voksne - Foldedøren må ikke være lukket når der er børn eller voksne derinde. Det er i forhold til brandtilsynet. - De materialer som står i rummet er voksenstyret - Børn må ikke sendes ind efter materialer eller andet alene, da der forefindes materialer og værktøj, som børnene kan komme til skade ved Rummer kan bla. Bruges til et fordybelses projekt da der ikke behøver at blive ryddet op hver dag. Vi lever i et informations samfund hvor børnene i meget høj grad bombarderes med informationer, utallige udsendelser omhandler hvordan man producer forskellige ting (Gør det selv - udsendelser, haveprogrammer, madlavningsprogrammer) samt mange andre forskellige former for programmer, der alle har det til fælles at børnene er passive tilskuere hertil. For at børnene skal få mulighed for at blive aktive deltagere 15

16 frem for passive modtagere er det vigtig at vi giver dem mulighed for at opleve at de selv kan skabe forskellige ting alene eller i fællesskab. I aktivitets rummet v er der mulighed for at give børnene en af at skabe og bruge fantasien i et fordybelses projekt da rummet er tilbagetrukket fra resten af afdelingen og det kan give en vis ro i projektet. 10 : AKT klassen. Rummet er inddelt på følgende måde : Rummet er ca. 6 x 4 m2. Stort der er et stort bord og et par reoler som anvendes til opbevaring af spil og andet. Der er en sofa til afslapning et tv og en Playstation, som børnene i AKT har førsteret til at anvende. Overordnet gælder der de samme regler i akt 2 rummet som i 1 og 2 klasses afdeling. Middagsmad: når børnene kommer fra skole skal de gå ind og sætte sig i akt rummet med deres madpakker (som de skal have med). Et barn henter 7 ens krus og et andet barn henter en vand kande. Når alle børn sidder ved bordet starter vi med runden, hvad er det bedste der er sket for dig i skolen i dag? alle andre skal være stille mens den der har ordet fortæller. Når runden er slut, startes den næste runde, hvad vil du gerne lave i dag og med hvem?. Her har børnene mulighed for at vælge sig på aktiviteter alene eller sammen med andre. Når børnene har valgt en aktivitet illustreres dette med at opsætte et billede på deres aktivitets tavle disse billeder findes i den røde mappe. De dage børnene har fri kl kan de vælge 3 billeder at få på tavlen inden cafe, vælger de kun to er det helt ok. 16

17 Når de har fri kl , må de kun vælge 2 billeder til tavlen inden cafe. Når et barn er færdig med en aktivitet (billede) og skal videre til den næste, findes barnet, eller kommer til den voksne for at snakke regler, for det sted de nu skal hen. Her mærkes stemningen hos barnet, og den voksne vurderer om næste aktivitet, er en aktivitet der behøver voksen støtte eller om barnet kan formå at løse opgaven alene. Hvis barnet fx har puderummet på tavlen som en aktivitet, og barnet har været i flere konflikter gennem dagen, er det den voksne der vurderer om barnet skal i puderumet, og hvis det skal, er det så med voksen styring i rummet eller er det alene. Konflikter: Da det er AKT børn, vil der fremkomme konflikter børn imellem og barn - voksen imellem. Konflikthåndteringen søges løst i AKT rummet. Dog kan der være tilfælde hvor konflikten er så voldsom, at barnet er til fare for sig selv og andre. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at de øvrige børn med tilknytning til AKT er tilstede i rummet. Disse børn vil få besked på at gå ud af rummet. Da det kan være nødvendigt, at der er to voksne i rummet på samme tid står de øvrige børn alene. Vi vil forsøge, at de børn der kommer ud fra rummet har en fast aktivitet, de kan gå til, men det kan gå så stærkt at det ikke er nået. Konflikthåndteringen i forhold til barn - barn er vigtig at den bliver taget af AKT pædagogerne, da det er dem der i samspillet med barnet, har en relation. Børnene er trygge ved den enkelte voksen og den voksne kender barnets reaktionsmønstre, derved forsøges konflikten at blive formindsket frem for at blive større. 17

18 Kontaktformer i forhold til børnene: Det er vigtigt at børnene i AKT gruppen føler sig anerkendt og bliver positivt mødt af de omkringværende voksne. Dagen startes med at den voksne der er i dussen henter børnene på skolen, når de har fri (se børnenes skoleskema). Når de kommer i dussen, skal de sætte sig ind på AKT - rummet med deres madpakker. Et barn får lov til at hente vand og et andet barn henter 7 ensfarvede krus. Når børnene har fået deres madpakker pakket ud og varmet, det der skal varmes begynder vi runden, hvor børnene på skift fortæller hvordan deres dag har været. Denne runde har fokus på, og tager udgangspunkt i det positive, for ikke at fastholde børnene i eventuelle konfliktsituationer. Efter endt runde sidder vi lidt og snakker om løst og fast, med sin sidemand. Når børnene så småt er ved at være færdige med at spise, findes mappen frem med billederne, der viser hvad børnene bestemmer sig for at skulle lave denne dag. Der bliver igen startet en runde, hvor børnene på skift fortæller hvad de vil lave i løbet af dagen og hvem de gerne vil lege med. De aftaler og aktiviteter børnene her vælger, ligger fast. Når børnene har fri kl og har spist deres madpakker, bliver den røde mand hængt på døren udenfor. Denne indikerer at alle skal blive ude til den tages ned af tavlevagten. Da AKT gruppen indgår som en del af den øvrige afdeling i dussen, skal de regler der er for afdelingen selvfølgelig også følges af AKT børnene. Børnene bestemmer og fastsætter selv deres dag med billeder frem til cafe. 18

19 Billerne de kan vælge imellem er stort set alle de former for aktiviteter de kan finde på i dussen, dog indgår fx fodbold, krig og ude tid under et billede. Ligesom alle former for spil har et billede. Mandag, onsdag og torsdag serveres der cafe kl Tirsdag er der ingen cafe og fredag bliver der serveret cafe ca. kl Her bliver børnene igen samlet omkring bordet på stuen. Vi har igen en runde hvor børnene fortæller om hvordan deres dag i dussen har været og hvad de gerne vil lave efter cafe. Grunden til at tavlen ikke bliver lavet for en hel dag er at nogle børn bliver hentet lige omkring cafe og har børnene lavet legeaftaler for resten af dagen, kan de blive vrede eller kede af det, når de bliver hentet. Desuden er det svært for børnene at overskue hele dagen og på denne måde inddeles dagen i tre dele; skolen, dussen frem til cafe og dussen efter cafe. Da der bliver taget udgangspunkt i det enkelte barn, kan der være dage hvor de voksne vurderer at der er børn der måske ikke skal i fx puderummet. Playstation står fremme på rummet, børnene kan melde sig på når vi har runden. Er der et barn der spiller får de 15 min. Er der to børn sammen om samme tid får de 30 min. Igen bliver der taget udgangspunkt i den enkelte, hvilket vil sige, at har en af børnene svært ved at fungere denne dag, kan han eller hun blive tilbudt mere tid, for at komme ovenpå igen. Reglen for vores Playstation er at det er den voksne der styrer tiden og det er den voksne der starter/slukker/skifter spil på maskinen. I dussen bliver der arrangeret ture ud af huset, det kan være i form af svømning, i skoven, i hallen og andet. Det er ikke altid børnene har indflydelse på disse ture og aktiviteter og vi kan som voksne bestemme hvem der deltager i hvad og hvornår. Igen skal dette ses ud fra den enkeltes behov. 19

20 Dussen er et supplement til hjemmet. Børnene har behov for at opleve nye ting, inden de kender det. Når de har fået en kendskab til en ny aktivitet, er de i stand til at vælge denne fra eller til, på baggrund af den tidligere oplevelse. Aktiviteter du kan blive tilbudt at deltage i: Svømning. Café. Spille spil Legepladsen, Aktiviteter i dussen Computer Puderum Fælles fødselsdag Fællesspisning Hallen Traditioner og Kulturdage Kulturuge Ture ud af huset Rollespil 20

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere