Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015"

Transkript

1 Indhold Bilag Observation Skole Bilag Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole Bilag Observation Skole Bilag Det kvalitative Semistrukturerede Interview skole

2 Bilag 1 Observation Skole 1 Iagttagere: Kate og Jette Sted: Indskoling skole 1 Hvad iagttager vi: Trivsel i forhold til urolige børn Metode: Fortællemetode / ustruktureret / semistruktureret Formål: Udvikling af praksis Vi er i afdelingen for indskolingen på skole 1. Indskolingen er aldersintegreret og der er flydende indskoling. De starter hver dag med morgensang, hvor forældre og små søskende kan deltage. Vi gik ind og satte os på gulvet i fælles rummet, der var ingen stole, en lærer spillede på klaver. Vi var positive over den ro der var i lokalet og hvor meget iver børnene gav udtryk for. Børnene bliver inddraget i en af sangene. Der er kun indskolingselever i afdelingen og sangene er tilpasset til aldersgruppen. Da morgensangen var slut fordelte børnene sig, vi fulgte med hold Syd. Den første time er børnene aldersintegreret, de har en mandlig lærer han siger, der plejer at være en pædagog også, men hun er syg, så derfor må han sørge for samlingen. Børnene satte sig på gulvet i en rundkreds med hver deres faste plads. Ved samling bliver der brugt boardmaker kort for at vise dagens skema og vise hvis nogen havde fødselsdag. Ved samlingen fortæller børnene på skift en selvvalgt historie, dette sker for et par stykker af gangen. De andre elever bliver spurgt om de har spørgsmål eller kommentarer til den fortællende elev. Næste time iagttager vi 0. klasse, hvor de har dansk. Klasserummet er stort, børnene har faste pladser i rundkredsen, de sidder på gulvet, der er et skema med 3 forskellige rundkredse, alt efter hvilken gruppeopdeling det handler om. Læreren brugte klap til at få ro på klassen. Efter samling var der kommet endnu en lærer som tog børnehaveklassen. Denne lærer brugte også klap og takkede eleven hver gang der blev svaret på et spørgsmål. Vi var meget imponeret over hvor langt eleverne var i forhold til at læse og stave. De bruger Alfabetet på tapetet som bog, huset for at lære bogstaver, Halfdan Rasmussen til at gætte bogstav og rime på ord. De bliver delt ud, nogen alene, nogen i grupper, hvor de får forskellige spil de skal lave. Gennem hele undervisningen sidder børnene på gulvet omkring en overhead og ser på tavlen, til spillene sidder nogle ved pulte og andre på gulvet med eller uden et lille gulvbord. Børnene laver opgaver i små grupper de sidder stadig på gulvet. 2

3 Inden frikvarteret skal børnene vælge, hvad de vil lave i frikvarteret og det bliver skrevet op på tavlen. De børn der ikke lige ved, hvad de vil, kan vælge sig på, noget af det de andre har valgt og Næste time er også dansk, her arbejder børnene selvstændigt med tilpassede opgaver. Det var små spil hvor de kunne lærer af hinanden, hvis den ene havde prøvet spillet før. De sidder på stole eller på gulvet med en skammel som bord. De børn som sidder på stole, vender ryggen ud mod lokalet og der er høj afskærmning på bordet. Der er fuldstændig arbejdsro og læren hjælper, hvor det er nødvendigt. Læreren er meget energisk og engageret, hendes beskeder er korte og klarer, hun udstråler sikkerhed og vilje. Undervisningen bærer præg af at der er store forventninger til eleverne. Vi møder ind kl Børnene kommer ind fra frikvarter, der er ingen konflikter fra frikvarteret. Alle børnene samles i rundkreds på gulvet L skal være vikar på mellemgruppen de skal have læsning. Hun sætter sig ned i rundkredsen sammen med børnene men der går ca. fem minutter før alle børn er der. L giver 3 klap og børnene klapper tilbage L taler med lav og langsom stemme. De starter med at genopfriske aftalerne med hinanden om hvordan en læse time foregår. En pige bliver irettesat ved at L stille og roligt fortæller, hvad pigen skal gøre i stedet for. de øver de 120 svære ord, hvor børnene skal op til tavlen. Hvis de ikke selv kan, kan de få en hjælper. Hun kalder ord med stumt h for drille lyd. Hun omtaler børnene som stjerner de er stjerne børn. Hun er opmærksom så snart der er nogen som gør noget de ikke skal, de få et lille vink om at de skal rette ind, hun gør det med en hånd bevægelse eller med et blik på børnene. Ved hvert skift forklarer hun omhyggeligt hvad børnene nu skal gøre, og hvordan aftalerne er. Ud af 15 børn er der 13 som sidder ved border en som ligger på en madras og en som sidder på gulvet. Om tirsdagen har børnene en frikvarters makker. Børnene er gode til at sige undskyld og der var en dreng, som faldt og fik et knus af en anden dreng. Det er L som har bestemt hvordan børnene skal sidde om de skal sidde på stole eller på gulvet ved gulv pulte når de skal lave individuelle opgaver. Hun tager hensyn til hvordan børnene lærer bedst, om de har behov for at sidde ved siden af en veninde eller de skal måske skilles fra hinanden det samme gælder når de sidder i rundkreds. L vælger at blive i klassen i stedet for at løbe efter det hun manglede. En dreng tilbyder at hjælpe en anden dreng med at spidse hans blyanter og han havde også fundet hans penalhus. En pige sidder og leger med noget legetøj i stedet for at læse, hun slipper det så det falder på bordet med et bump. Hun ser rundt om der er nogen som har set det. En dreng går frem og tilbage efter nogle papirer, han kigger på os I dag er vi hos de ældste børn i indskolingen sammen med læren O. Hele Syd holdet har læsetime, på 3 forskellige niveauer. De holder forskudt pause fordi der er en koncert senere. Da vi kommer, har de fundet deres bøger og sidder og læser. Alle på nær to har stole som de sidder på ud af 14 3

4 børn, er der to som har benene nede, resten sidder med benene oppe på stole eller bordet, en sidder på gulvet og en ligger på sofaen. Nogle af børnene sidder afskærmet, alle læser og der er ro. Hvis de skal sige noget hvisker de. Børnene går på toilet uden at sige noget og de gør det stille. Læreren tager sig god tid til at snakke med den enkelte elev. Et barn spørger hvornår læsetiden er slut og O siger at hun ikke behøver spørge for han skal nok sige når de skal stoppe. I skrive tiden er børnene delt ud, så nogle er ude i fællesrummet og andre er i klassen. De fleste er gået i fælles rummet hvor også læreren befinder sig. Et barn som O tidligere læste med, er i klassen og læreren er i fællesrummet, snakker (hvisker) i skrive tiden, først vender han sig over mod to andre drenge, senere går han over til de andre drenge og visker til dem. I fælles rummet sidder børnene ved hver deres bord. To piger har bordene til at stå lidt tæt og de taler meget sammen. O tager det ene bord og flytter det lidt væk. Pigen åbner munden og spærrer øjnene op uden at sige noget O taler med hende om det hun skal lave og snakken ophører. Elever fra de andre hold kommer ud i fællesrummet lidt højt snakkende, O tager fat i dem to gange og det er ikke de samme, første gang klapper han en gang tysser på dem anden gang siger han to navne og så siger han hold mund, men hans elever læser uforstyrret videre. O siger på et tidspunkt, hvis jeg skulle skrive om alle de dumme ting jeg gjorde da jeg var lille skulle jeg skrive mange historier. L fortalte hvordan hun som barn havde lært at huske hvordan man stavede til sagde. Når vi spørger L om hun har nogle metoder hun arbejder efter, så siger hun at det har hun ikke som sådan, hun siger at det er hendes erfaring og det ligger på rygraden. 4

5 Bilag 2 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1 Trivsels og inklusionsmedarbejder Vi hedder Kate og Jette, vi læser til pædagog på UCL i Jelling, vi er ved at skrive vores afsluttende bachelorprojekt. Vi skal bruge interviewet i en komparativ undersøgelse, hvor vi sammenligner to skoler i forhold til trivsel og urolige børn i indskolingen. Vi har lavet nogle undersøgelser og vil også lave et interview på en anden skole, det vi får ud af det vil blive brugt i vores bachelorprojekt. Vi er indforstået med at vi har tavshedspligt og det vil være anonymiseret når vi anvender det i opgaven. Vi vil gerne, hvis det kan lade sig gøre, at vi kan lave en lydoptagelse af interviewet med mobil telefon. Spørgsmål Må vi optage interviewet? Hvad kan du fortælle om dit arbejde? Hvad er din funktion på skolen? Hvad er dit primære arbejde? Hvordan arbejder du med det enkelte barn? Hvordan arbejder i med trivsel i indskolingen? Hvordan laver du opsøgende arbejde i forhold til indskolingen? Hvad gør i for at forbedre jeres metoder? Hvad gør skolen for at finde nye metoder? Er der mulighed for at komme på kursus for at lære om nye metoder? Er der mulighed for at sparre med kollegaer? Kender du til andre metoder til at styrke trivslen? Er du ansat på skolen eller i kommunen? 5

6 Referat af interview Jeg har ikke haft ret stor berøring med indskolingen, men jeg bliver brugt til vejledning og guidning. Jeg har blandt andet været med til at skaffe en kæde vest, til et barn med massive problemer, med at sidde stille, så hun bedre kan mærke sig selv. Jeg har været med til at lave en sansekasse til en pige, som havde problemer med at finde ro. Mit arbejder handler om at få kendskab til barnets spidskompetencer, om det er kropsligt, visuelt eller auditivt. Er det læringsstile i arbejder med? Jeg er ked af at sige, vi arbejder efter læringsstile, men det er med indover i forhold til det enkelte barn. Vi arbejder systemisk. Jeg er meget systematisk. Der er noget der hedder systematisk pædagogik, det handler meget om at aflive myter og indsamle fakta, hvor er det dette barn har problemer, det er jo ikke hele tiden, det har problemer. Ingen børn er urolige hele tiden, måske handler det om sult eller andre ting. Systemisk tænkning er lige så snart, der er nogen, der er i interaktion med hinanden og når én gør noget andet, påvirker det de andre. Jeg er inklusions vejleder og lærings og trivselsvejleder. Jeg er skema fri, det betyder jeg er mobil, man kan ringe til mig. Lærerne kan ringe til mig. Der er noget der hedder brandslukning, hvis der er et barn, der pludselig ikke kan rumme klassen. I en periode har jeg haft en drengegruppe her, hvor jeg har været meget stationær i læring og trivsel, så drengene har fået undervisning hos mig hele tiden i læring og trivsel, de har ikke været der alle på én gang. Jeg følger et barn ud i klassen, vi har en dreng, der sidder med sin computer hele tiden, hvor målet er at være i fællesskabet, målet er kun at kunne være i fællesskabet, han er slet ikke nået til at kunne lære. Målet er at finde zonen for nærmeste udvikling for alle også for voksne. Det gælder også om at finde lærernes zone for nærmeste udvikling i klassen og den interaktion der foregår der. Hvor kan man gå ind og skabe forandringer? Jeg er startet for et år siden. Mit arbejder er meget praktisk. Tit når jeg bliver kontaktet, så er det fordi der er opstået nogle problemer eller frustrationer hos barnet, hos den voksne eller begge steder, og hvordan gør man det? Det gør man med handling. Jeg tror på at de fælles oplevelser danner relationerne. Relationen skal være på plads, relationen dannes i de fælles oplevelse vi har, i de succeser vi har sammen, uanset hvilken kontekst vi står i, er der læring hele tiden. Vi kan ikke slukke for hverken børns eller voksnes læring. Jeg har nogle redskaber, men jeg står også af og til i en problematik, hvor jeg tænker, hvad pokker gør vi her, jeg bruger meget den systemiske indgang, hvad har vi, hvor virker det. Man må aldrig falde i den position, det er virkelig et mantra for mig, hvor man tænker, at børn altid er noget, det er 6

7 børn ikke altid, de er ikke altid noget, det sker nemt. Der hvor det barn er noget andet, det er det, der er interessant, den negative adfærd, er ikke interessant, det der er interessant, er når barnet gør noget andet, for det er der, man skal have fat i noget. Min uddannelse er pædagog, jeg har taget uddannelse i supervision ved Kempler. Min erfaring er inden for specialområdet, under min uddannelse var jeg på Spurvetoften i Brejning, hvor jeg stiftede bekendtskab med systematisk pædagogik og jeg har været i en specialbørnehave i Fredericia. Hvordan gør i med forældre samarbejdet her på stedet? Det er individuelt, men den positive relation til forældrene skal i så vid udstrækning være til læreren, det skal være den positive relation til læreren og de positive beskeder er fra læreren. Hvis der er nogle ting, som svære at arbejde med, eller vanskeligt at håndtere, så er det en god ide, at det er mig. Når der er problemer i hjemmet, er det også mig, som tager mig af det. Børn kan nemt få en tendens til, at det der fylder derhjemme, også kommer til at fylde i skolen. Hvis man kan indkapsle disse problemer til hjemmet og skolen kan blive det fristed, hvor jeg kan lære, det skal skilles fra hinanden. I indskolingen har man typisk meget mere forældre kontakt og her vil det typisk være SFO personalet der tager over. Der er lige så mange der boner ud i indskolingen, men her er det SFO pædagogerne, der typisk tager sig af det. Kulturen er at man skal gøre brug af det der virker, det kan være kooperativ læring, man bruger det der giver mening og det der virker. Jeg har lavet meget opsøgende arbejde, også fordi min stilling er ny, det er en lang proces, det jeg typisk gør, er at jeg får relationer til børnene, det er det første skridt, de børn som har brug for voksne, søger mig. Børn ved godt hvem vi er og komme af sig selv, de er opsøgende. Og så gælder det om for mig, at få lavet en kontakt. Vi kalder det ikke AKT her på skolen, det handler om trivsel og læring. Vi ser væk fra adfærden, for adfærden er et symptom. Hvad sker der i dette barn? I disse inklusions tider er der flere børn, som boner ud i ikke at kunne være sammen med så mange mennesker, og må til Kolding for at blive udret. Jeg synes at inklusion fungerer her på skolen, i det øjeblik at børn, som ikke tidligere ville have været i klassen, nu bliver undervist i det almene fællesskab. De bliver også inkluderet af deres kammerater. Problemfeltet ligger typisk, hos det enkelte barn, som har svært ved at honorere de krav der stilles, det er de nederlag de oplever, når de sidder i en kontekst og har en oplevelse af, at det her kan jeg ikke. Det her det kan jeg ikke, det her det kan jeg ikke. Jeg kan ikke det samme, som de andre, det er spejlet af, jeg kan ikke det samme som de andre. I nogle sammenhænge vil det ikke være det optimale. Der kommer nogle forventninger hjemmefra og fra skolen. Der kommer nationale test, som er det ultimative spejl for barnet. Man kan aldrig være bagud i den danske folkeskole. Nej!! man kan aldrig være bagud, man er på det niveau man er, det er derfor der er undervisnings differentiering og det har der været i mange år. Det kan være svært for det enkelte barn at kapere, at jeg sidder med nogle andre opgaver. Det handle om selvværd og selvtillid og balancen i det og det er trivselsarbejde. 7

8 Jeg har holdt oplæg for læregrupper, om svage eksekutive funktioner, der handler om at man kan gå fra tanke til handling jeg kan stave til alle ord i rækkefølge i en diktat, men tager man et ord ud kan jeg ikke stave til det, jeg ved hvordan jeg skal plus, men jeg kan ikke få det ned på papiret. Det er kernen i læreprocesser og det handler ikke om, hvor gode evner man har og de eksekutive funktioner kan der kompenseres for og trænes. Den anden trivsels vejleder, havde et oplæg med en lærergruppe om børn med særlige forudsætninger, det er interessant at begge grupper af børn, kan have det svært i forhold til trivsel og læring, men det er to forskellige indgange. Det der virker på den ene, virker ikke på den anden. Det er godt at der både er pædagoger og lærer, for lærerne kan ikke rumme det hele, de kan ikke klare alle opgaverne, vi kan ikke undervise og lærerne ved ikke det vi ved, jeg kan vejlede, jeg kan guide i forhold til undervisning, jeg kan bruge den kreative tænkning, ud af boksen tænkning og lave regning med Lego. De fleste af lærerne ønsker at få vejledning, men det er en balancegang, at formidle den på en god måde. Det handler om relationen. Der har været en stor flok på kursus i hvem styrer orkesteret klasserumsledelse, det rummer rigtig mange elementer, der har også været kursus i Fish i år. Den største udvikling af viden foregår i samarbejde, at vi gør brug af hinanden. Der har ikke været nogen på inklusions kursus direkte, men hvem styrer orkestret er også inklusion. Der er tid til sparring i teams hver morgen et kvarter og der er klasseteams og årgangsteams. Der er pædagogiskforum i januar. Vækstmodellen er en måde at arbejde med praksis på, det handler om hvad der virker, hvad ved jeg og hvilke nye tanker giver det mig, det handler om at få noget til at vokse. Der skal være konsultation en gang om ugen, hvor lærerne kan komme til pædagogiskforum. Der er strategier til det enkelte barn, hvis jeg får et opkald om et barn, der ikke kan være i fællesskabet længere. Struktur og mål og der bliver fulgt op på om det virker det vi gør. I frikvartererne er der gamebusters, det er elever fra 8. klasse, som kan sætte lege i gang. Jeg har haft samtale med en pigegruppe i indskolingen omkring ansvar for egne handlinger. 8

9 Bilag 3 Observation Skole 2 Iagttagere: Pædagog studerende Kate og Jette Sted: Indskolingen på skole 2 Hvad iagttager vi: Trivsel i indskoling i forhold til urolige børn Metode: Fortællemetoden / ustruktureret / semistruktureret Formål: Udvikling af praksis Skolen er aldersintegreret og der er flydende indskoling. Der er morgensang for hele skolen to gange om ugen, men ellers starter dagen i fællesrummet mellem hold Nord og Syd, hvor der gives fælles beskeder. Børnene kommer dryssende. Derefter går hold Nord og Syd i hver deres klasse. Vi er med hold Syd sammen med deres lærer A. De mindste børn går hen til deres klasse, hvor bordene står i en hestesko. 0. klasses lærer kommer for sent, det er aldrig sket før. Børnene starter med at spise deres lille madpakke. Læreren V tegner dagens forløb og hvornår der er pause på tavlen, uden at sige noget om det. Der bliver krydset af efter hver lektion. Der går noget tid med at læren tegner skemaet på tavlen. Børnene har ingen faste pladser. Der bliver lavet et vendespil om sammensatte ord. Kortene ligger på gulvet og børnene skal skiftevis vende kort og hvis ordene passer sammen får de et stik. Spillet går lidt i stå og efter et stykke tid ser det ud til at børnene keder sig. Ved lidt snak mellem et par børn sætter læreren sig hen på bordet hos dem, uden at sige noget. Børnene gør opmærksom på at det er pause tid men læreren siger, trods uro, nej, vi bliver lige færdige med det her. Det er svært for børnene at sidde stille og læreren flytter nu rundt mellem børnene. Det lykkedes at få gang i spillet igen, der bliver lavet stik og interessen vender tilbage dog er uroen der stadig. 10 minutter over tid giver hun op og siger at vi stopper nu for i er ikke interesseret nok og der er for meget uro. Læreren anvender et timeglas hvor reglen er at der skal være arbejdsro men timeglasset løber, men dette bliver kun delvist overholdet. På et tidspunkt sætter læren sig ved siden af et urolig barn men der er mange lidt urolige børn vendespillet tager lang tid. Læreren synger alle børn sætter sig som. gør. En anden metode hun anvender, er at tælle en to tre ro. Dette virker kun delvist. De nåede ikke det som var planlagt i den time. Der har været ballade i frikvarteret og to børn mangler. V siger at de er sure og kommer lige om lidt. Da de efter et stykke tid endnu ikke er kommet går hun ud for at se efter dem. Kommer tilbage og siger til et barn at han 9

10 vist har en forklaring at give. De to manglende børn kommer ind og sætter sig på en stol. V går stille rundt til hver af de tre, en efter en, taler med dem om hvad de laver i deres bog. Alle er rolige Fælles undervisning på hold syd A Læreren A er meget tydelig med sine ord. Et barn kaster med viskelæder, hvortil hun siger, du må helst ikke kaste med viskelæder, hvis der er en der får det i øjet bliver det i dårligt humør. Et barn sidder tæt på lærerens bord. A fortæller at det er fordi han har det svært og når han sidder der går det bedst. Foran hendes bord står der tre stole som bruges hvis der er behov for hjælp eller bare hvis nogle børn har lyst til at være hos læreren. Ved tegneopgaver er der mest koncentration. Hører du efter nu, se lige på mig. Der takkes hele tiden, klap, klap, klap bruges til at få ro. Den der siger de mest mærkelige ord får sjældent ordet. Ved brug af projektor, hvor børnene skal op til tavlen og pege, får de bevægelse. T er fremme i skoene, en drillepind, H fortæller det til læreren. T driller H. Fælles time med G Det var en time hvor børnene måtte gøre hvad de havde lyst til, de kunne læse, tegne eller lave lektier. G har problemer med T han går rundt i klassen og forstyrrer de andre børn. G følger ham ud i fællesrummet men han kommer ind igen senere, uden at have fået lov. Senere går han ud af døren til gangen, uden at G siger noget til ham, men han bliver stoppet af en far og da G når hen til døren, er T der og kommer med ind i klassen. I garderoben stå O ved sit rum. Hans regntøj ligger på gulvet. O er ved at samle det op med en, for mig, vred/sur attitude. Jeg spørger ham om han har brug for hjælp hvortil han siger nej det er bare træls at være mig. Han forsøger videre at hænge tøjet op og jeg siger at jeg ellers gerne vil hjælpe ham. Han siger, det ved jeg godt. Jeg bliver stående, kommer med små kommentarer om ting der er i hans rum. Du har asfalt liggende, der er små anderledes klumper i, du har også andre ting. Det er skatte siger han. I mellemtiden er det lykkedes ham at hænge regntøjet op. Han tager sit løbehjul og på vej ud siger han, jeg har engang fået karantæne med mit løbehjul. Var det for at køre inde du fik karantæne, spurgte jeg. Ja, hvordan vidste du det? Fordi du lige satte foden på mens du var inde og også fordi jeg også syntes det er i orden at man ikke må køre indenfor. Da skolen er slut kommer O og spørger om jeg vil skrive et navn på en lille tegning. Han giver mig også en af sine skatte. Der er pladsmangel i klasseværelset på hold syd. De har matematik i to hold, men der kommer nogle børn fra hold nord ind på hold syd. Det ser ud til at det må de godt. Problemet er at læreren på hold nord ikke er uddannet til matematik A har engelsk med hele hold syd der er 23 børn i klassen. Der er en god stemning, de synger på engelsk. I spisefrikvarteret viser læreren en engelsk tegnefilm, postmand Per. Børnene sidder pænt og spiser mens de ser film. Efter at have sat børnene i gang går læreren 10

11 ud for at hente nogle børn, som ikke er kommet ind til undervisning. Der har været en konflikt mellem nogle børn. 2 børn sidder og venter, men sidder stille, de har glemt skoletasken i det andet klasselokale. Der er arbejdsro. Dreng må sidde på gulvet. Inden de må gå får de forklaret hvad de skal gøre. Læreren siger at alle med grønt tøj må gå. G står i døren børnene går ind i fælles rummet, hvor de synger morgensang efter tekster der er hængt op på væggen. Det er hele indskolingen der er samlet. A spørger er der noget vi skal huske, et barn svarer at 6. klasse skal læse historie for dem. De går på hold kl G siger så lukker vi munden og hun tysser på dem. Der er høje stole med fodbræt til børnene, de sidder ved borde med plads til 4, hvor de sidder over for hinanden. To børn er oppe ved tavlen for at sige dato og vise dagens program med boardmaker. G tegner og skriver på tavlen, hvornår der er pause imens sidder børnene og venter G gennemgår det hun har skrevet på tavlen, mens hun tysser, for at få dem til at være stille. Som et sidste punkt er spil sat i parentes, G spørger hvad det betyder hvad skal der til for at få lov til at spille, et barn svarer at hvis man gør det man skal, får man lov til at spille, et andet barn siger, hvis man opfører sig ordentlig. G, du vipper da ikke på stolen. Nu er der nogen der snakker samtidig med mig. Hun tysser ofte på børnene. G siger, har man sin egen læsebog med, så er det den man læser i. Der er en dreng som vælger at læse i en anden bog selvom G siger at det er læsebogen han skal læse, en pige har siddet med hånden oppe et stykke tid hun siger at hun allerede har læst den to gange. G siger højt at, nu skal der være læse ro. Hun går rundt og snakker med de enkelte børn, de læser for hende, to drenge sidder og snakker, én har ingen bog. To piger snakker i stedet for at læse, anden dreng sidder uden bog, børnene taler med almindelig stemmer. En pige kommer til G og siger noget om en anden pige. G svarer, så har du vel sagt at hun skal lade være. G prikker den anden pige på skulderen med en blyant og siger og du har vel hørt efter. En dreng har hentet en hel kasse med bøger og G opdager det, tager kassen og siger kun en af gangen, i har ikke noget at bruge flere til. Så er de færdige med at læse og skal hente deres skrivehæfte i fællesrummet. De bliver sendt af sted to og to af gangen. G lægger ud med at holde øje. G siger højt, hvis man skal have hjælp, skal man ikke råbe, men man skal have fingeren oppe. En dreng har følt sig iagttaget af os, han fortæller at hans mor skulle møde på arbejde kl. 7. G svare at det heller ikke er nemt når man ikke er vant til at komme tidligt op. Den samme pige, som havde læst sin bog to gange, havde igen haft sin hånd oppe længe, til sidst siger hun at hun ikke gider sidde og vente længere. En dreng driller en pige han laver ikke noget, men kigger på pigen, han spørger om han må gå på toilet, får ja og går ud, der er mange som ikke laver noget, men de er rimeligt stille. Mange rækker hånden op. G siger det forstyrrer slet ikke ret meget, drenge, Hun tager hans madkasse. G ti` nu stille. Flere børn siger at de er sultne kl. er 10 minutter over 10. G har konfiskeret 3 madpakker og der er en som 11

12 siger han er sulten. Der er en som spørger om han må gå på toilet, G siger ja, men han hører det ikke og G siger ja det har jeg jo sagt. Dreng siger til G, jeg gider ikke læse, jeg kan ikke læse, hvortil G siger, der er forskel på ikke at gide og ikke at kunne. G siger til drengen, du skal ikke sidde og lave ingenting. Han leger med et eller andet og G siger til ham at han skal lade være med at lege og komme i gang. G vil have ham væk. drengen siger, nu skal jeg nok. G går tilbage til ham lidt senere. G siger, hvis du skynder dig at læse hjemme, så er du færdig inden jul, jeg ved du kan. G siger, nu snakker i mere end i laver noget, der stå en dreng på en stol, han har hånden oppe. Dansk timen er slut og et bord af gangen går i fællesrummet med skrivehæfterne, der er en som spørger, om de skal have madpakker og får et bestemt nej, i skal skynde jer ud og tage tøj på og så skal i løbe to gange rundt om sandkassen. G fortæller at der er fire børn, hvor der er psykolog ind over. Der er én med Tourettes, én med ADHD én med blodsukker sygdom og én hvor forældrene selv har kontaktet psykologen. H siger, jeg gider ikke komme tilbage fra løb. (så siger han noget grimt) G siger at det gider hun ikke høre på, det må han holde hjemme. H siger og hvad så? G går hen til ham og siger stille, så er det mig, der ringer til din mor. H siger at hans mor og far er skilt, jeg er sulten og jeg har ikke fået morgenmad. En pige siger noget til H, ny konflikt, G beder pigen sætte sig ned. H sidder og siger V han skal dø, V han skal dø, V han skal dø. Der er uro og G siger vi venter og bare kigge på hinanden O siger han har slået sig og bliver anerkendt. Ved mere uro siger G, vi øver os bare lidt mere i at tie stille. H og V viser at de ikke vil høre efter. G siger vi havde lige diskussionen i går, åbner du også lågen fra i går der hjemme? De klipper nissens skæg hver dag i december. Der kommer to piger ind af døren, G afværger ved at sige i må gerne blive ude for vi er ikke færdige endnu. To andre piger kommer til døren i fællesrummet og G siger K K (navne) I venter ude på gangen. Matematik på alle niveauer en gang om ugen. J snakker med rolig lav stemme han tysser ikke på dem, der små snakkes men J reagerer ikke på det, efter noget tid hvor J har gået rundt og hjulpet bliver der for meget støj og J siger 123 ro og siger til børnene, vi skal lige have lydniveauet lidt ned, en pige får hjælp til matematik, men efter et stykke tid henter hun dansk bogen og arbejder i den. J opdager det og sige hun skal lave matematik, pigen henter matematik bogen igen og J hjælper hende igen. Et andet barn spørger om de godt må male. J siger vi har matematik nu, så du må lave noget i matematik bogen. J vender ryggen til og koncentrerer sig om den enkelte. Der er en del uro og det bliver til grupperinger af snak og leg. 123 ro siger J. En pige sidder og fletter hår, hun bruger det meste af timen på det. 12

13 Bilag 4 Det kvalitative Semistrukturerede Interview skole 2 Socialfaglig rådgiver Familie og forebyggelse Tværfagligt center for Børn og Unge Vi hedder Kate og Jette, vi læser til pædagog på UCL i Jelling, vi er ved at skrive vores afsluttende bachelorprojekt. Vi skal bruge interviewet i en komparativ undersøgelse, hvor vi sammenligner to skoler i forhold til trivsel og urolige børn i indskolingen. Vi har lavet nogle undersøgelser og et interview på en anden skole, det vi får ud af det vil blive brugt i vores bachelorprojekt. Vi er indforstået med at vi har tavshedspligt og det vil være anonymiseret når vi anvender det i opgaven. Vi vil gerne, hvis det kan lade sig gøre, at vi kan lave en lydoptagelse af interviewet med mobil telefon. Spørgsmål Hvad kan du fortælle om dit arbejde og din funktion i forhold til indskolingen? Hvad er dit primære arbejde? Hvordan arbejder du med det enkelte barn? Hvordan arbejder i med trivsel i indskolingen? Hvordan laver du opsøgende arbejde i forhold til indskolingen? Hvad gør i for at forbedre jeres metoder? Hvad gør skolen for at finde nye metoder? Er der mulighed for at komme på kursus for at lære om nye metoder? Er der mulighed for at sparre med kollegaer? Kender du til andre metoder til at styrke trivslen? Det var lidt om hvad vi gerne vil vide noget om, men hvis der er andet du mener er vigtigt må du gerne bidrage med det. 13

14 Referat af kvalitativinterview Jeg vil starte med at fortælle, hvad mit primære arbejde er, for jeg er jo ikke ansat her på skolen, jeg er ansat ved det der hedder tværfagligt center for børn og unge ved Vejle kommune. Det er der hvor alle der har med støtte funktioner at gøre holder til, så som psykologer, sundhedsplejerske og sociale rådgivere. Vi holder til i Vinding i Vejle men vi er meget decentrale. Jeg er her og på en anden skole. Jeg yder råd og vejledning til lærer og pædagoger på skolen, det er konsultativt til lærere og pædagoger. Når vi synes at lille Marie ikke lige trives, hvad kan vi så gøre og hvad er der blevet gjort. Hvad kunne man med fordel prøve videre og man kunne også med fordel se på hvordan vi får den svære samtale, hvordan er det vi får det svære sagt og bibeholde det gode samarbejde, det er tit det der også er i spil i forhold til forældre. Jeg har det ene ben i den konsultative rådgivning. Det andet er at jeg tilbyder nogle forløb ude hos forældre, direkte i samtale med dem. Det hedder sig at det er 3-5 gange, men vi er ikke helt skarpe på det antal, for hvis det er 7 gange der giver mening, så gør vi det. Men min funktion handler om tidlig forebyggende indsats. Lille Peter kommer i skole og trives, men vi ved at mor er sygemeldt og vi ved, at far og mor lige er blevet skilt, her er noget svært. Det kan være, at det allerede er her, jeg kommer ind, for simpelthen at forebygge at lille Peter ikke kommer i mistrivsel. Jeg kunne f.eks. tage hjem til mor og høre hvad hun har brug for, så det er meget centreret om, hvad hun har brug for. Det kunne være, at få hende fulgt til lægen, eller at økonomien er helt i kaos og vi skal have lavet et buget til hende, det kan være jeg skal med i banken. Det kan være, vi skal have fat i sygedagpenge kontoret, for at få styr på det. Det er alt det der ligger bagved, der betyder noget for lille Peters trivsel, vi behøver ikke vente, på at han kommer i mistrivsel. Er der simpelthen afsat resurser til det? Det er en del af min funktion, det er fordi man i Vejle Kommune har valgt den tidlige indsats og forebyggelse, frem for at vi går og venter til vi faktisk er så bekymrede, at vi laver en underretning på det, så det kommer i familieafdelingen. Alt det vi kan løse her i normalsystemet mens det er småt, det gør vi. Jeg har sparring til lærer og pædagoger, hvor de bare kan komme til, åben dør. Jeg er her, hvor de bare kan stikke hovedet ind og der er ikke en masse administrativt, der skal ikke skrives en hel masse inden. Det er nemmere lige at komme forbi og sige hej, jeg undrer mig lige, så får vi lige en snak om det. Jeg prøver ikke kun at give gode råd, men prøver at få en snak omkring det, så de selv finder frem til, hvad giver god mening for dem, også hvis en lærer har brug for at se på, hvordan hun kan ændre noget i forhold til hendes undervisning. Det er forskelligt, hvordan de bruger det og det er forskelligt, hvordan skolerne er organiseret, og der oplever jeg en forskellighed på de to skoler. Denne skole har været hårdt ramt, i forhold til at ledelsen har været optaget af skolereformen og AKT vejlederen har været sygemeldt. Så der er nogle ting, som har strammet til. 14

15 Du spørger til teams. Jeg har været med ude hos nogle lærerteams, for at snakke om nogle børn, hvor det kunne være, jeg skulle inddrages. Det vi har gjort her er, at læreren har taget fat på mig i forhold til nogle enkelte børn, her er der et eller andet der ikke fungerer, så har vi holdt nogle fællesmøder med familien og nogle af dem har mundet ud i, at jeg tager hjem til forældrene. Ser I på hvordan trivslen er i hele klassen? Det er ikke det, der er min faglige opgave, det er typisk en psykolog, der vil komme ud og lave nogle observationer, det er skolepsykologen. Vi har i tværfagligt center nogle inklusionspakker, det er noget skolen kan bestille. Vi har haft omkring et barn her på skolen, hvor vi oplevede, at der var nogle problematikker med ham, men hvad med fællesskabet, når han nu har fået tildelt den rolle, kan han gøre noget for at bryde ud af den rolle, men de andre skal også være klar til også at give ham ny rolle. Her har man så, kunne bestille en inklusionspakke og her har psykologer varetaget opgaven, som at kommer her og holder nogle møder med teamet omkring klassen og med barnet og familien. Hvad så med klassen? Det er det der er AKT opgaven og det er også der psykologen kunne komme ud og tage observationer. Det er meget fællesskabet, det er også strukturen i organisationen, her er det i høj grad læreren selv der henvender sig. Lige nu har denne skole været med i et projekt, som SSP har arrangeret, Hvem Styrer Orkesteret, det er også kriminalitets forebyggende, her er en lærer og AKT medarbejderen med på kursus. Det er jo dejligt med ny viden men faren kan være, med kun få medarbejdere der har været på kursus, at vi ikke får det implementeret videre i hele organisationen. Er det så nok at sende 3-4 medarbejdere på kursus? Så skal der jo gerne være noget erfaringsudveksling og noget fra ledelsen, hvad er det man vil her, Jeg er nu heller ikke tilhænger af det kun én metode vi arbejder efter, men nogen gange kan man godt tænke, hvad er det vi skal arbejde mere med, så man ikke bare sender spred hagl ud. Hvordan lave du opsøgende arbejde? Det gør jeg ved at være her, jeg har haft meget samarbejde med en af lærerne i indskolingen. Kan du fortælle om nogen konkrete sager, hvor i er gået ind og gjort noget? Vi tænker forskelligt og det er der vi kan få lavet nogle forstyrrelser ved hinanden, så vi kan få lavet nogle nye sammenhænge. Hvis nogen kommer og siger, nu har den dreng gjort sådan og sådan og vi kommer til at sige, så er det sådan hver gang. Så kan vi tænke, gad vide hvad det er han vil sige med det og kunne der også være andre sider af historien vi kan folde den ud, vi kommer nemt til at lukke den for hurtigt. Fordi det er et lille samfund, hvor man nemt kommer til at få tildelt roller, det hænger lidt sammen med fællesskaberne. Fællesskaberne skal være klar til at give en anden rolle, fællesskaberne er vigtige, men også kulturen, klassekulturen og holdninger. Jeg har arbejdet som familierådgiver i rigtig mange år og nej hvor vi tænker forskelligt, det er der jeg bliver ramt, det er virkelig en kvalitet når vi tør folde det ud, når vi ikke bare lukker os om os selv og sige det er min virkelighed der giver mening, kunne man gøre noget andet. Vi har lavet en aftale om, at det er 15

16 psykologerne, der laver observationerne i klasserne, det holder jeg mig fra. Jeg er på stedet, jeg går rundt, jeg ser noget, når jeg kommer og når jeg går. Jeg har også nogle børn jeg snakker med, jeg går på læreværelset i pauserne, jeg kan tage hjem til familien og de sige det går så fint, men jeg vil gerne tale med barnet, for at få et barneperspektiv, forslag fra barnet, til hvad der kan gøres, de kan sige det ganske præcist, det er værd at være nysgerrig på, børnene er gode til at sige, hvordan de har det. Ved at døren står åben, får man også en fornemmelse af, hvordan er børnekulturen her på stedet. Er det et rart sted at være? Fra skolens side siger man, det er rart at jeg er der, Vi holder tværs møder og konsultativ møder og åben dør. Nu har man team rummene og så er det der man er, og der man kan sparre med hinanden. Der er altid mulighed for at ringe til mig og jeg sparrer med AKT. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et resursecenter, hvor vi kunne koordinere, hvem der gør hvad og hvorfor. Vi arbejder rigtig meget tværfagligt her på stedet. 16

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

1: Observationer. Obs: Alt hvad der står i parentes er vores fortolkninger og kommentarer. 1:1: Observation (Rebecca) 1:2: Observation (Louise)

1: Observationer. Obs: Alt hvad der står i parentes er vores fortolkninger og kommentarer. 1:1: Observation (Rebecca) 1:2: Observation (Louise) 1 1 1 1 1 1 0 1 Bilag 1: Observationer 1:1: Observation (Rebecca) 1:: Observation (Louise) 1:: Observation (Dogan) : Interviews :1: Aden :: Andreas :: Efe :: Izel :: Jakub :: Karl Emil :: Kim :: Ozan ::

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Bilag Minoritetspiger i Ungdomsskolen betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Maria Clemensen Speciale Forår 2006 Roskilde Universitetscenter Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejleder:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Bamse Polle i 3. klasse

Bamse Polle i 3. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse I elevhæftet er der historier, tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Der er her i lærervejledningen forslag til et forældrebrev, (se s. 18) så man på

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere