Referat fra HB møde Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB møde Den 22.3.2015"

Transkript

1 Referat fra HB møde Den Til: 113/15 HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtager Hovedbestyrelsesmøde den kl på Best Western Hotel Fredericia. Den Deltagere: Torben Kjærbo Ibsen Landskasserer Erik Hansen Kredsformand Kreds 1 Dorthe Ellegaard Kredsformand Kreds 2 Susanne Kjær Kredsformand Kreds 3 Michael Rode Jensen Kredsformand Kreds 4 Frede Pedersen Kredsformand Kreds 5 Johnny Voss Kredsformand Kreds 6 Bjarne Haulund Forretningsfører Jan Nielsen Referent Jan Nielsen DAGSORDEN: 1. Orientering fra landsformanden, forretningsføreren og jubilæumsfonden. Godkendelse af forretningsorden, herunder HB konstituering. Ændringer sættes ind på hjemmeside, og vedhæftes referatet. Der tales om hvordan vi får nye foreninger ind i DcH, og arbejdet med Hvid plet (mulig placering af DcH lokalforening). Det skal gøres igennem kredsen, men landsforeningen er behjælpelig når det ønskes. Vimpeladministration drøftet. Kredsformændene sender tekst hvad der står på deres vimpel, til Jan, som ajourfører og holder liste over uddelte vimpler opdateret. Vimpeladministration ændres til hædringsgaver. HB konstituering, se nærmere nederst i forretningsorden. Møde med udvalgsformænd omkring sammensætning af landsudvalgene. Agilityudvalget, genvalg til formand Jim Hempel, DcH Højme. Morten J. Hansen, DcH Herning Tine Elman, DcH Dronninglund Bent Blom Larsen DcH Næstved Kontaktperson i hovedbestyrelsen: Susanne Kjær

2 Konkurrenceudvalg, genvalg til formand Peter Knudsen, DcH Helsingør. Jørn Præstegård, DcH Grindsted/Billund Poul Graversen, DcH Hjørring Stig Hansen, DcH Odense Kontaktperson i hovedbestyrelsen: Johnny Voss Redaktionen, genvalg til formand Maja Hansen, DcH Holstebro Gitte Albæk Bielefeldt, DcH Aabenraa Jakob Rasmussen, DcH Brenderup Therese Hauge, DcH Jyderup Kontaktperson i hovedbestyrelsen, Torben K. Ibsen Rally Lydighedsudvalget, genvalg til formand Birgitte Bang, DcH Hørsholm/Karlebo Pia Johnsen, DcH Skanderborg Jette Rahbech, DcH Lindholm Helle Troelsen, DcH Herning Kontaktperson i hovedbestyrelsen, Bjarne Haulund. Uddannelsesudvalget, genvalg til Susan Aino Kjær, DcH Brenderup Jette Nybo Andersen, DcH Esbjerg Dorthe Larsen, DcH Svendborg Kontaktperson i hovedbestyrelsen, Frede Pedersen.

3 Opfølgning landsmøde Mødet forløb planmæssig. Jan retter en skiftlig klage ang. Parkeringer, da den ikke var tilfredsstillende og som lovet. Vi vil forsøge om vi kan få en ordning med en billigere frokost i stedet for den nuværende buffet. Det kunne f.eks. være stegt flæsk/ bøf med løg. Jan kan undersøge andre mulige steder, hvor landsmødet evt. kan afholdes. Hvis han finder egnede steder vil HB gerne holde et møde der inden det evt. besluttes. Vi havde dog ønsket os at der var kommet flere tilkendegivelser fra lokalforeningerne under evt. om hvor de gerne så at DcH skulle hen, som input til en længerevarende målsætning. Mødedatoer 2015/2016 HB april Fællesmøde, med HB møde søndag (Trinity) 27. juni med åbning af ungdomslejren HB 12. september 2015 HB 25. oktober 2015 HB november formandsmøde (Trinity) 5. december 2015 HB 6. februar 2016 HB Dato for formands og fællesmøde april og 1.maj 2016 fællesmøde 12. og 13. nov formandsmøde fællesmøde 2017, dato findes på næste HB møde 11. og 12. november 2017 formandsmøde Opfølgning på sidste møde Lagerudsalg (JEN) Der blev solgt mange ting, men i mindre mængder af gangen. Mange enkeltpersoner benyttede sig af tilbuddene og der blev udsendt ca. 110 ordre i februar, og det svandt lidt i varelageret. Der er dog stadig meget på lagreret endnu. Tøjkonceptet (JEN) Det er nu på plads med leverandøren, og alle kredsformænd får udleveret en prøve kasse som kan lånes af lokalforeningerne Jan laver en tjekliste og laver salgsbrochure som vedlægges kassen og kommer på hjemmesiden. Der skal indkøbes års T-shirts til landsudvalgsmedlemmer og HB. Jan sender mail ud og samler op. Tidligere har landsforeningen betalt til kredsbestyrelsesmedlemmer, men vi har besluttet at landsforeningen ikke bestiller og betaler til kredsbestyrelse længere.

4 76/15 Mailpolitik til godkendelse (JEN) Godkendt Status fra medieudvalg Møde d. 9. april. Spørgsmål fra Dorthe ang. Hjemmeside og om andre oplever at den er svær at lave. Jan spørger Helle hvem der har fået skabelonen, og Jan sender forespørgsel på hvordan det går med at lave den for den enkelte forening. Og derefter besluttes det om der skal laves ændringer til vejledningen. Status fra sekretariatet Ny Jubilæumsgave Årskurset er udgået og vi har i år købt Holmegaards Cocoon vase med plade. Beslutningen er taget i samarbejde med dommerudvalget. Opfølgning og status på målsætning Gennemgået på landsmødet, men kommer med på de kommende HB møder. 2. Nyt fra landskassereren (EH) 73/15 - rettelse af Orientering nr.1 74/15 - rettelse af Orientering nr. 2 Tilretning af disse orienteringer så de passer til virkeligheden. Ændringerne blev besluttet. Orientering om at der er købt en lille computer som kan hente data fra Winkas til DcH tilmeld sådan at systemet kommer til at kører mere stabilt. Orientering om at hvis der gives mere end 1500,- i honorar skal foreningen/kredsen indberettet til skat. Erik opfordre til at kredsformændene tager notatet fra DGI, som han har rundsendt, med på deres møder. Træk af foreningsregnskaber til revision, 103, 213, 310, 502, 418, 610. Spørgsmål til hvorfor sidste fællesmødet blev så dyr. Erik kikker på fællesmødet økonomien, men flere mener at forskellen alene ligger i det gode fremmøde til fællesmødet i 2014 kontra 2013, hvor deltagelsen ikke var så god. 3. Nyt fra FU

5 4. Landsudvalgene Agilityudvalg Jim vil gerne arbejde mere sammen med DKK, og der er tegn på et godt samarbejde. DcH tilmeld har haft lidt tekniske vanskeligheder og det er nu løst. Der mangler noget sortering af data. Dorthe spørger om det er muligt at der kommer et link til resultat-siden fra DcH tilmeld. Der bliver forespurgt flere sorteringsfiltre. Jim undersøger dette. Brugshundeudvalg Dommerudvalg 3 kredse har meldt tilbage fra læsegrupperne (redaktionel gennemgang af konkurrence programmet) Konkurrenceudvalg Udvalget er klar med vedtægtsændring, som blev godkendt på landsmødet og online karantæne er på plads. Spørgsmål om Forretningsføreres rolle i DM. HB s kontaktperson til KU vil deltage i formøder m.m. på HB s vegne. Der kan så derfra uddelegeres praktiske opgaver til forretningsføreren. Der har været problemer med at udvalgene ikke holdt aftaler og tidsfrister mht. bookninger og bestillinger. KU tager emnet med til DM formødet. Det var en general opfattelse at det var et godt DM i Peter spørger om der er problemer med betaling for konkurrencer, og om KU skulle stå for det. Det er et emne som drøftes blandt de 6 kredsformænd, så KU skal ikke gøre noget. Eftersøgningsudvalg Alle kredse har fået en kredseftersøger kontaktperson, og der er indkaldt til møde med dem. Der er ved at blive lavet et program til humanitær eftersøgnings tjenesten. Der kommer uddannelse i de forskellige kredse. Sponsoratet af eftersøgnings tjenesten blev gennemgået. Konsulentudvalg Nordisk udvalg Dorthe opfordrede HB til at møde op til Nordisk DM april. Der er ikke sat økonomi af på HB budget til dette, men det må løses hvis nogen ønsker at deltage. Spørgsmål fra Michael, ønsker at få tilkendegivelse på om hovedbestyrelsen bakker op om skydd. HB læner sig som udgangspunkt op af de tilbagemeldinger de får fra Nordisk Udvalg. Dorthe, giver udtryk for at det ikke tyder på ret mange deltagere til skydd-udtagelseskonkurrencen til NOM p.t.. En gruppe hundefører arbejder for at udbrede kendskabet til Skydd. Michael spurgte ind til om der er racer man ikke vil have i skydd. Det er Nordisk Udvalgs holdning at der er nogle racer der egner sig bedre til bidearbejde end andre, men det er en misforståelse hvis man tror at nordisk udvalg har lavet en liste som siger at der er racer der ikke må deltage. Michael Rode Jensen påpeger at det aldrig kan være DcH s holdning at der skal skelnes mellem racer. Endvidere skal man huske at der indenfor FCI (den internationale kennelklub) er forskel på om en hunderace kan få påført prøver på stambogen, og om hunderacen kan stille op til konkurrencer.

6 Ordensudvalget Rally lydighedsudvalg Redaktionen Valg af udvalgsmedlemmer Maja har meddelt at det er hendes sidste periode som formand for udvalget. Der er fokus på at der skal køres en ny redaktør ind i den mellemliggende periode, så vedkommende kan være forberedt til opgaven. HB ønsker at udvalget har fokus på dette og åbner muligheden for at udvide udvalget, så den rigtige kommer på banen. Bladet blev drøftet og det fungere rigtig godt både internet og eksternt. Seneste konkurrence har fået 180 svar, og vinderne bliver udtrukket. Uddannelsesudvalg Ungdomsudvalg. 5. Initiativfonden Referat fra sidste møde, og udbredelse af information om Initiativfonden med folder. 6. Gennem gang af forrentningsorden Taget under punkt 1 7. Etikske retningslinjer i DcH Inspiration 32/15 Etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben. Tal ordenligt kampagne inspiration Er udsat til næste møde. 8. Publikationer i DcH (JEN) Forespørgsler, idéer og andet. 72/15 Forslag til Logoer, til Eftersøgningstjenesten og Konsulenttjenesten c med cirkel omkring skal laves om, så det er et almindelig c, og derefter sendes forslagene ud til hvert enkelt udvalg, som godkender, inden det distribueres Forslag til klistermærke/magnet til Eftersøgningstjenesten Det må kun være DcH numre og ikke privatnumre der fremgår af materiale og hjemmesiden (ikke kun gældende for eftersøgningstjenesten, men alt materiale mm.) 79/15 Forslag til Eftersøgningsplakat Forslaget blev forkastet og det nye forslag med det nye layout tages i brug i stedet. Husk sponsor.

7 80/15 Forslag til plakater m.m. til lokalforeningerne, som kan bruges til arrangementer m.m. Der er lavet forslag og de rettes til og sendes til landsudvalgene, som så godkender eller retter den faste tekst til plakaten inden den stilles til rådighed. 9. DGI 34/15 Notat fra Forsikringsmægler Udsat. 10. Eventuelt (Alle) 45/15 Hvad er egentlig en kreds, kan det defineres (FP). Kredsen er et organ som samler/koordinere lokalforenings aktiviteter m.m. i forhold til landsforeningen og lokalforeningen. Vejrhund drøftet: Der gives én vejrhund til DM, den gives til den foreningen som står først, hvis flere holder sammen Startbøger skal udvides i forhold chipnummer, ved næste optryk. Jan følger op på dette. Med venlig hilsen Danmarks civile Hundeførerforening Torben Kjærbo Ibsen l:

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen Kontingentopkrævning

Afrapportering fra arbejdsgruppen Kontingentopkrævning Landsforeningen 38/13 Danmarks civile Hundeførerforening LANDSKASSEREREN Til Landsmødet 2013 Erik Hansen Klostervej 53, Tvis 7500 Holstebro Tlf.: 5853 3610 Holstebro den 30.01.2012 Afrapportering fra arbejdsgruppen

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

I dette nummer kan du læse om:

I dette nummer kan du læse om: NR. 121 MARTS 2005 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk I dette nummer kan du læse om: Referat fra Generalforsamlingen. SAGs bestyrelse og udvalg. Sommerrevyens status.

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere