AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den"

Transkript

1 7. juni 27 1 Arbejdstid Forældre bruger i stor stil feriedage for at klare institutionernes lukkedage. LO mener, at kommunerne inddrager den fleksibilitet, der er opnået ved forhandlingsbordene. Feriedage bruges på lukkedage Langt de fleste forældre klarer daginstitutionens lukkedag med en feriedag, og kun meget få forældre ønsker at benytte kommunens alternative pasningstilbud. Det viser en undersøgelse blandt knap 4 beskæftigede forældre med børn i enten vuggestue eller børnehave, som ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda har fået foretaget i samarbejde med analyseinstituttet Wilke. Under to procent af forældrene gjorde ved seneste lukkedag brug af tilbudet om, at børnene kan blive passet i en anden institution i kommunen. I langt de fleste tilfælde tog far eller mor i stedet en feriedag. Lukkedage æder ferien Hvordan blev dine børn/barn passet sidst, der var en lukkedag i institutionen? Mor tog en feriedag Far tog en feriedag Bedsteforældre Mor afspadserede Far afspadserede Far arbejdede hjemmefra Mor arbejdede hjemmefra Nabo/Venner Anden institution i kommunen Mor meldte sig syg Far meldte sig syg Mor tog barn med på job Far tog barn med på job Andet 37,3% 29,4% 22,8% 8,2% 6,9% 5,8% 4,5% 2,6% 1,9% 1,9% 1,1% 1,1%,5% 14,8% NB: Det summer til mere end 1, da man kunne give mere end et svar Kilde: Wilke og ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Under to procent af de adspurgte forældre anvendte kommunens tilbud om alternativ pasning i en anden institution i kommunen. Langt de fleste tog fri. Dermed forhindrer kommunerne, at den fleksibilitet, der er opnået ved forhandlingsbordene, bliver reel, mener næstformand i LO, Tine Aurvig-Huggenberger. Det er uanstændigt, at kommunerne inddrager de rettigheder, vi har opnået gennem tiden. Feriedage er ment som restitution i en længere periode og ikke noget, der skal bruges som nødløsning. Så kan man tale nok så meget om arbejdstidsbanker og lignende, men jeg synes, at vi skal starte med, at det offentlige tilbud om børnepasning modsvarer det krav, folk har, til at kunne komme på arbejde, siger hun. Tine Aurvig-Huggenberger mener, at løsningen er at afskaffe lukkedagene. I nogle tilfælde som f.eks. fredagen efter Kristi Himmelfartsdag vil der givetvis være færre børn at passe, som kommunerne hævder, men så må de enkelte institutioner tilpasse sig derefter, mener hun. Én kommune uden lukkedage Ærø kommune med knap 7. indbyggere skiller sig ud fra resten af landet, når det gælder lukkedage. Øens seks institutioner har nemlig ingen. Vi tror på fleksibilitet. Ikke bare for forældrene, men også for de ansatte, så vi ønsker ikke at diktere lukkedage. Vi kan da konstatere, at på de klassiske lukkedage som fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, der er antaller af børn nok halveret, men sådan er det. Til gengæld er den enkelte institution god til at tilpasse sig, så der foregår afspadsering og gives mere fri på de dage, siger den politisk ansvarlige for daginstitutionerne på Ærø, Hans J. Albertsen fra Venstre. Mænd trækker sig Der havde været 115. flere i arbejdsstyrken, hvis mænd arbejdede som i Side 4 Dagpengetræk virker Ledige, der mister dagpengene i en tid, skynder sig at finde job, viser ny undersøgelse. Side 5 Færre får fleksjob Tilstrømningen til fleksjob er bremset med nye økonomiske regler for kommuner. Side 7

2 7. juni 27 Side 2 Han tilføjer, at det også skyldes, hvad han kalder sund fornuft og det, at en lille ø er nødt til at have et meget højt serviceniveau for at holde på sine indbyggere. 6 Få synes lukkedage er rimeligt Er det efter din mening rimeligt med lukkedage? I pct. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Morten Bjørn Hansen Redaktion: David Elmer Mads Keller Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: Lukkedage nasser på ferietiden ArbejdsMarkedsPolitisk L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Fleksibiliteten på det private arbejdsmarked har aldrig været større. Ansatte med småbørn har som alle fået mere fleksible arbejdstider og fleksible muligheder for at holde fridage. Resultaterne fra især de seneste godt 3 års overenskomster har skabt rammerne for en god balance mellem familie- og arbejdsliv Urimeligt/ Hverken/ Meget urimeligt eller Kilde: Wilke og ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Helt rimeligt/ rimeligt Henrik Larsen (RV), formand for KL s børne og kulturudvalg og medlem af byrådet i Kolding er ked af, at visse personer i fagbevægelsen føler, at det er en belastning at bruge en feriedag på deres børn. I gennemsnit har hver kommune otte lukkedage, så det er altså kun en mindre del, vi sætter os på, og mange er i forbindelse med helligdage og sommerferie, siger han. Men uden den fleksibilitet på arbejdsmarkedet kunne I jo ikke gøre det sådan. Er det rimeligt, I dikterer, hvornår folk skal holde fri? Forældrene har stor fleksibilitet, og det er vi glade for. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det et diktat, for forældrene kan placere deres børn i en anden institution i kommunen, når den vante holder lukkedag, siger han. Desværre må man i dag konstatere, at en tredje spiller er begyndt at nyde godt af overenskomstresultaterne. Og det endda uden at have haft adgang hertil. Kommunerne har i dag indført i gennemsnit otte lukkedage i børneinstitutionerne til stor gene for børnefamilier og arbejdsgivere. Som ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda i dag kan dokumentere, er det overenskomstresultaterne, som er hovedgrunden til, at hverdagen på trods af lukkedagene hænger sammen. I de tilfælde, hvor bedsteforældre ikke kan træde til, er det typisk feriedage og afspadseringsdage, der må bruges til at dække hullet på de kommunale lukkedage. Kommunerne nasser med andre ord på de resultater, som arbejdsgivere og lønmodtagere har skabt i overenskomstforhandlingerne. Kommunernes tilgang er fundamental forkert. Lukkedagene er den nemme, men forkerte løsning. Det er en planøkonomisk løsning, som er gennemført hen over hovedet på arbejdsgivere og børneforældre, til skade for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Kommunerne forsvarer sig med, at de tilbyder alternativ kommunal børnepasning på lukkedagene. Men som undersøgelsen viser, er det ikke noget reelt alternativ. Det er helt forståeligt, at forældre ikke ønsker at sende børn til pasning et ukendt sted. Og det er helt uforståeligt, at kommunerne mener, at de har givet forældrene et brugbart alternativ. Der kan findes andre veje til en mere rationel drift af børneinstitutionerne end lukkedage. Vil kommunerne ikke selv finde dem, må regeringen træde i karakter. Nu må kommunerne levere den vare, som de allerede en gang har fået betaling for.

3 7. juni 27 Side Arbejdstid Forældre afviser alternativ pasning på lukkedage Forældre vil ikke lade deres børn passe i fremmede institutioner, når den vante har lukkedag. Kommunens tilbud er overhovedet ikke et reelt alternativ, mener børnepsykolog. Under to procent af forældrene til børn i vuggestue eller børnehave bruger kommunernes tilbud om, at deres børn kan blive passet i en anden af kommunens institutioner, når den vante holder lukkedag. Langt de fleste af dem, der afviser det alternative pasningstilbud, forklarer det med, at de ikke ønsker at få deres børn passet i fremmede omgivelser eller af fremmede pædagoger. Det viser en undersøgelse blandt knap 4 beskæftigede forældre, som Arbejds- MarkedsPolitisk Agenda har fået gennemført i samarbejde med analyseinstituttet Wilke. I stedet vælger forældrene at tage en fridag eller får hjælp fra bedsteforældre. Børnepsykolog: Ikke et reelt alternativ Børnepsykolog og medlem af regeringens netop afsluttede familie- og arbejdslivskommission, Margrethe Brun Hansen, mener, at forældre på ingen måde er for pylrede, når de fravælger kommunens alternative pasningstilbud. Det er tværtimod et tegn på empati og forståelse, og det er jeg rigtig glad for. De fleste vil ikke have deres børn passet af fremmede Hvorfor vil/ville du ikke benytte tilbuddet, i pct Vil ikke lade mit barn Har anden Ligger for langt væk passe i fremmede omgivelser pasningsmulighed Kilde: Wilke og ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Andet 65 procent af dem, der ikke benytter kommunens tilbud om pasning i en anden daginstitution, når der er lukkedag i den vante, forklarer det med, at de ikke ønsker deres børn passet i fremmede omgivelser eller af fremmede pædagoger. 21 procent afviser tilbuddet, fordi de allerede har en anden pasningsmulighed. Det er utroligt psykologisk smertefuldt for børn i hvert fald op til 6-7 år at blive afleveret hos fremmede i fremmede omgivelser. Og især de mindste vil græde, fra man går, til man kommer. Reelt er der overhovedet ikke tale om et alternativ, når kommunen henviser til, at man bare kan få barnet passet et andet sted, siger hun. Hun peger på, at især enlige forældre uden stærke netværk og dermed pasningsmuligheder kan ende med at stå i et forfærdeligt dillemma i forbindelse med lukkedage. Økonomisk hensyn Henrik Larsen (RV), formand for KL s børne- og kulturudvalg og medlem af byrådet i Kolding finder det lidt overraskende lavt, at under to procent vælger den alternative pasning. Det skyldes nok også, at vi melder ud i god tid, så folk har et langt varsel til at finde andre løsninger. Er det reelt et brugbart alternativ, I giver, når forældrene ikke vil bruge pasningen, og en børnepsykolog fraråder det? Nu har jeg ingen faglige forudsætninger, men et mere snusfornuftigt forhold ud fra min egen søn. Dels vil jeg sige, at vi forsøger at flytte pædagoger over, så der er nogen, barnet kender og dels skal man passe lidt på med at generalisere mellem børn. Men hun er vel fagperson? Jo, men andre psykologer og pædagoger vil mene, at børn har en stor tilpasningsevne, og med én kendt voksen så kan der hurtigt skabes rimelig tryghed for barnet, siger han. Deruover peger han på, at kommunerne gør det for at sikre økonomisk råderum til udvidede åbningstider og større og bedre bemanding i institutionerne.

4 7. juni 27 Side Arbejdsstyrke Mændene trækker sig fra arbejdsmarkedet Mens kvinderne er strømmet ud på arbejdsmarkedet, er mænd strømmet modsat. Det skyldes tilbagetrækning via efterlønnen og længere uddannelse, samt at mandens rolle som skaffedyr er på retur, mener forskere Siden 196 erne er kvinderne strømmet ud på arbejdsmarkedet, mens mændene støt og roligt er strømmet den modsatte vej. I 196 var næsten alle mænd i den arbejdsdygtige alder på arbejdsmarkedet. I dag er det kun godt 8 procent af mændene, der arbejder eller står klar til det. Havde mændene bevaret samme tilknytning til arbejdsmarkedet som i 1981, ville vi i dag have 115. flere i arbejdsstyrken. Det svarer næsten til dobbelt op på regeringens målsætning om yderligere 66. i arbejdsstyrken fra 2 frem til 21, viser en beregning som Arbejds- MarkedsPolitisk Agenda har foretaget. Professor i velfærdsforskning på Århus Universitet, Peder Pedersen, mener, at det drejer sig om en noget dramatisk udvikling for os stakkels mænd. På grund af efterlønnen i 1979 får vi et markant hak ned i kurven, hvor vi kan se, at mændene forsvinder fra arbejdsmarkedet. Fra deraf og frem vil jeg mene, at det skyldes, at efterlønnen bliver mere og mere udbredt, og så en senere indgang på arbejdsmarkedet, typisk på grund af, at vi uddanner os i længere tid. Måske spiller førtidspensionen også ind, men det er Kvinderne henter ind på mændene I arbejdsstyrken ifht. den arbejdsdygtige alder, i pct. Alle Kvinder Mænd Kilde: Det økonomiske råd Mens det kun var 45 procent af kvinderne mellem 16 og 64 år, der i 196 var i arbejde eller stod og ventede på et job, så er det tal nået 75 procent i 25. Næsten lige så højt som mændene. mere usikkert. Selv om kvinder naturligvis også går på efterløn og uddanner sig i længere tid, opvejes det af, at tilstrømningen af kvinder til arbejdsmarkedet i den periode er så massiv, siger han. Hvad angår udviklingen fra 196 og de efterfølgende 1 til 15 år, peger Peder Pedersen på en strukturel ændring, hvor landbruget som arbejdsplads mister sin betydning. Her har man ellers typisk startet sin karriere tidligt og sluttet den sent. Skaffedyret er på retur Professor Hans Bonde, historiker og kønsforsker fra Københavns Universitet, mener også, at mentaliteten hos mænd og kvinder har rykket sig igennem perioden, og at det kan være en del af forklaringen på mændenes afgang. Den mandlige eneforsørgermodel, populært kaldet skaffedyret, er på retur. Det gør det lettere for mændene at slippe jobbet. Deres identitet afhænger i dag ikke af den rolle i helt samme omfang som tidligere. Og det gør det også legitimt for dem i højere grad at tage sig af forpligtigelserne i hjemmet, især børnepasning, siger han. Senest har de økonomiske vismænd slået fast, at offentligt ansatte mænd i dag arbejder 37 timer mindre, og kvindelige offentligt ansatte 11 timer mere, end for ti år siden. Udviklingen i erhvervsfrekvensen, der er antallet af personer på arbejdsmarkedet sat i forhold til, hvor mange der findes i den arbejdsdygtige alder, viser, at i 196 var kun knap 45 procent af kvinderne i alderen år på arbejdsmarkedet, mens det gjaldt for stort set alle mændene i den aldersgruppe. I 25 var det 78 procent af mændene og 75 procent af kvinderne, der enten var i arbejde eller stod klar til at komme det.

5 7. juni 27 Side Rådighed Ledige dagpengemodtagere finder hurtigt job, hvis de mister dagpengeretten i en periode. Det viser et nyt studie af økonomiske sanktioner. Og jo hårdere sanktionen er, jo større er beskæftigelseseffekten. Økonomiske sanktioner får ledige i job Træk i dagpenge ved manglende rådighed for ledige fører til beskæftigelse. Det viser endnu ikke offentliggjorte forskningsresultater fra Aarhus Universitet, hvor lektor Michael Svarer er ved at lægge sidste hånd på en videnskabelig artikel. Han har undersøgt knap 22. ledighedsforløb, hvoraf cirka 5.4 resulterede i et træk i dagpenge, fordi de ledige ikke mødte til en aftale med en sagsbehandler, sagde nej til et tilbudt arbejde eller på anden måde ikke stod til rådighed. Resultaterne viser, at de ledige reagerer stærkt over for økonomiske sanktioner, også selv når de er relativt milde. At ledige trækkes i dagpenge ved manglende rådighed næsten fordobler ledige kvinders chance for at komme ud af ledighed, og det øger mænds chance for at finde et arbejde med mere end 5 procent. Det svarer til, at sandsynligheden for at finde et job i en bestemt uge kan stige fra 3 til 6 procent for kvinder, eller 4 til 6 procent for mænd, der mister dagpengene siger Michael Svarer dagpengemodtagere blev indberettet af myndighederne til a-kasserne i 25. Det førte til sanktioner. Ifølge Arbejdsdirektoratet begår a-kasserne fejl i 3,7 pct. af rådighedssagerne for forsikrede ledige. Men kommunerne begår fejl i 27 pct. af rådighedssagerne for kontanthjælpsmodtagere, og i 9 procent af de kommunale rådighedssager er afgørelsen til gunst for den ledige. Formanden for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, Ulrik Kragh (V), finder resultaterne i Michaels Svarers undersøgelse interessante. Det er et blandt mange redskaber i beskæftigelsespolitikken, som på linie med straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere har en effekt. For ledige kontanthjælpsmodtagere er der dog også andre forhold, som gør, at de ikke har et arbejde. Derfor skal man være varsom med at overføre resultatet for dagpengemodtagere, siger Ulrik Kragh Stor effekt af sanktioner Stigning i afgang fra ledighed efter sanktion Kvinder Mænd Kilde: The Effect of Sanctions on the Job Finding Rate Svarers resultater afslører dog, at ledige indvandrere, der traditionelt set anses som svage på arbejdsmarkedet, reagerer kraftigst på økonomiske sanktioner. Cirka 85 procent af alle dagpengesanktioner gives i form af to til tre dages karantæne, resten typisk i form af tre uger. Disse hårde sanktioner er også de sanktioner, som, ifølge Svarers undersøgelse, giver størst effekt. Michael Svarer har dog ikke set på den hårdeste straf, som er arbejdskrav. Her skal den ledige arbejde 3 timer for at genoptjene ret til dagpenge. Torben Tranæs, forskningschef i Rockwoolfondens Forskningsenhed, ser en disciplinerende effekt i sanktionerne. I lighed med andre lande, er der en meget tydelig effekt. Og så viser resultaterne, at truslen har en disciplinerende effekt, siger Torben Tranæs. Økonomiske sanktioner virker for det første beskæftigelsesfremmende, fordi selve truslen om en mulig økonomisk sanktion tilskynder den ledige til at søge job. For det andet vil en oplysning om, at ledige er meldt til a-kassen, tilskynde til jobsøgning. For det tredje vil sanktionen tilskynde den ledige til at tage imod, og søge, arbejde til mindre løn. Endelig er der en positiv beskæftigelseseffekt, efter sanktionen er givet, da den ledige nu er opmærksom på, at der holdes øje med adfærden.

6 7. juni 27 Side Dagpenge Mænd mister oftere dagpengene Mænd får oftere en økonomisk sanktion af deres a-kasse end kvinder, viser ny undersøgelse. Det skyldes blandt andet, at kvinders rådighed er begrænset med a-kassens accept, fremhæver jobcenterchef. Arbejdsløse mænd mister oftere dagpenge på grund af manglende rådighed end kvinder. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, hvor lektor Michael Svarer har undersøgt knap 22. ledighedsforløb. Omkring 11. ledighedsforløb for mænd og 11. for kvinder resulterede i 1.96 dagpengesanktioner til kvinder og til mænd. Sanktionerne blev givet for ikke at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. I omtrent 15 procent af tilfældene var dagpengekarantænen af tre ugers varighed. Ifølge Michael Svarers undersøgelse er der også en lille forskel på, hvorfor mænd og kvinder modtager en sanktion. Mænd har større tendens til ikke at overholde mødeaftaler, mens kvinder til gengæld oftere springer fra de tilbudte job, siger Michael Svarer. Per Bech Grønning, chef for jobcenteret i Guldborgsund, kan godt genkende kønsforskellene. Kvinder er nok mere helhedsorienterede, og vil gerne leve op til aftaler, mens mænd måske ikke er så administrativt pligtopfyldende, siger Per Bech Grønning. Han peger desuden på, at mænd ofte Mænd får oftere økonomiske sanktioner Antal, der modtog sanktioner fordelt på hændelser Kvinder Mænd Udeblev fra møde med socialrådgiver Ignorerede aftaler i jobplan Udeblev fra jobsamtale 194 Kilde: The Effect of Sanctions on the Job Finding Rate:Evidence from Denmark, Michael Svarer 53 Afslog job eller jobsamtale Lavede ikke CV Ialt Mænd mister langt oftere dagpengeretten i en periode end kvinder. Mændene har især svært ved at komme til aftalte møder med sagsbehandlere. Kvinder siger dog oftere nej tak til et tilbudt job. Manglende rådighed koster dagpengene i en kortere eller længere periode. er ledige inden for områder, hvor jobcenteret meget hurtigt kan finde et arbejde, eksempelvis byggefagene. Endelig spiller såkaldt erklæret begrænset rådighed en stor rolle. A-kasserne accepterer, at ledige står begrænset til rådighed for visse job, hvis det f.eks. er i konflikt med daginstitutionernes åbningstider. Det er oftere kvinder som har tidsbegrænsninger i deres rådighed, typisk hvis de har problemer med børnepasning. Det skal vi tage hensyn til, og det betyder, at der vil komme færre indberetninger af kvindelige ledige, siger Per Bech Grønning. Trusler har effekt Ifølge Michael Svarer er økonomiske sanktioner, og truslen herom, en effektiv beskæftigelsespolitik med lave omkostninger. Hans undersøgelse viser også, at selve truslen om eventuelle økonomiske sanktioner i en a-kasse påvirker mænd til hurtigere at finde et arbejde. Fortolkningen er således, at mandlige medlemmer af a-kasser, der har en højere sanktionsrate, finder job hurtigere, inden de bliver sanktioneret. Der er således tale om en trusselseffekt af sanktionering som gælder for alle ledige og ikke kun de få, der rent faktisk bliver sanktioneret, siger Michael Svarer, der fremhæver, at sanktioner er effektiv beskæftigelsespolitik for få penge. Det er relativt billigt at øge rådigheden blandt de ledige med sanktioner. At nedsætte dagpengene er politisk ømtåleligt, og aktivering er dyrt, men det er nemmere at stramme skruen ved at håndhæve økonomiske sanktioner over for ledige, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger Michael Svarer.

7 7. juni 27 Side 7 Fleksjob Økonomisk gulerod får færre i fleksjob Antallet af personer, der blev godkendt til fleksjob, faldt med 3 procent samtidigt med strammere regler for kommunernes dokumentation. Økonomisk straf til kommunerne virker, er vurderingen Tilstrømningen til fleksjob blev kraftigt reduceret, da nye regler i midten af 26 gjorde kommunerne økonomisk ansvarlige for fejl i deres fleksjob-sagsbehandling. Det var også hensigten for at dæmme op for eksplosionen i antallet af fleksjobbere, der nu er på godt 4.. I forhold til første halvår 26 blev 3 procent færre personer i andet halvår visiteret til enten et fleksjob eller ledighedsydelse, der er den ydelse den potentielle fleksjobber modtager, indtil kommunen kan skaffe et fleksjob. Nedgangen falder sammen med, at kommunerne ifølge nye regler mister deres statsrefusion til fleksjobberen, og således hænger på hele udgiften selv, hvis de ikke har orden i sagerne. Ankestyrelsen har i flere analyser tidligere konstateret, at kommunernes administration på området er fyldt med fejl og mangler. I Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) mener konsulent John Klausen, at lovændringen såvel som optakten til lovændringen har fået kommunerne til at ændre praksis. Jeg mener, at årsagen til faldet i visitationer i andet halvår 26 hænger sammen med de strammere krav til dokumentation. Hvis ikke dokumentationen Antallet af visitationer dykker i slutningen af 26 Visitationer til fleksjob/ledighedsydelse 1h 23 2h 23 1h 24 2h 24 1h 25 2h 25 1h 26 2h 26 Kilde: BM, redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og rummelige arbejdsmarked Fra første til andet halvår 26 faldt antallet af personer, der blev godkendt til fleksjob med 3 procent. Det er det hidtil kraftigste fald på området og falder sammen med, at kommunerne selv hang på regningen, hvis de sjuskede med dokumentationen. er i orden, mistes retten til refusion, og det har formentligt ført til, at kommunerne i højere grad sørger for at afprøve ansøgerens arbejdsevne, siger han. Kravene til dokumentation medfører blandt andet, at kommunerne skal redegøre for, at alle relevante tilbud og andre foranstaltninger har været taget i brug for at bringe fleksjob-ansøgeren i arbejde. Dette begrænser dog kun tilgangen til fleksjob, hvis tilbudene så også fører til job. Det er derfor vanskeligt at forudsige effekten af lovændringen på lidt længere sigt, siger John Klausen. Forsker: Straf virker, formodentligt Professor Thomas Pallesen fra Århus Universitet er netop startet på et treårigt projekt, der skal undersøge effekten af økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Han vover dog et bud ud fra kommunernes adfærd på andre områder. Jeg tror, at den type incitamenter godt kan have en effekt på kommunernes adfærd. Når det gælder fleksjob, så rammer det ikke nogle borgere på et område, der er specielt populært i den brede vælgerbefolkning. Og økonomiske incitamenter virker netop på områder, der ikke er populære, og derfor kan det i dette tilfælde forventes, at kommunerne vil indrette sig, så de ikke risikerer at hænge på udgiften selv. I modsætning til økonomiske incitamenter på områder, der er populære i befolkningen. Her har kommunerne vist sig at være relativt immune, siger han. Jens Vibjerg, arbejdsmarkedsordfører for Venstre, mener, at økonomisk straf og gulerod reelt er den eneste mulighed, politikerne har for at sikre, at kommunerne lever op til kravene om dokumentation. Nu kommer det an på området, men økonomiske incitamenter er efter min mening de bedste værktøjer, vi har. Så den ordning kunne godt bruges andre steder. Hvad angår fleksjobområdet skal vi netop nu i gang med at se på, hvad der skal laves om, siger han.

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Ældre får lige så ofte arbejde som unge 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK 3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGPOLITISK CENTER FOR ARBEJDSLIV FAMLIEPOLITIK INDHOLD 5 6 8 14 16 20 23 28 30 Intro: 3F-medlemmet og deres familier har mange ansigter Fakta om 3F-familier

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Resumé, program og skriftlige oplæg fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25. februar 2009 1 Høring

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 11/13 SOCIALRÅDGIVEREN fart PÅ JOBCENTRENE Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 5HURTIGE Bedre skolegang til anbragte unge SFI har udgivet sin

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

Ny særlov på tvivlsomt grundlag

Ny særlov på tvivlsomt grundlag 15. FEBRUAR 2001 3 ARBEJDSMILJØ Meget diskutabelt politisk udpegning, lyder kommentarerne fra to eksperter i arbejdsmiljø til et lovudkast, der peger på de ni brancher, der har et særligt dårligt arbejdsmiljø.

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

EN SEJ JYDE TAKKER AF

EN SEJ JYDE TAKKER AF 18 25. november 2010 FIRMAETS MAND I 35 ÅR EN SEJ JYDE TAKKER AF MEDICIN SMADRER TÆNDERNE MEN INGEN TANDHJÆLP TIL PSYKISK SYGE 10 FIASKO MED AKTIVERING TOPSTYRING FUNGERER IKKE 15 DE FATTIGE FOR RETTEN

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 03 10. februar 2011 SOCIALRÅDGIVER PÅ LOLLAND FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 FØRTIDSPEN- SION FOR

Læs mere

Flexicurity i Danmark

Flexicurity i Danmark En indføring i den danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity skaber job og dynamik I en tid, hvor store dele af Europa har oplevet en høj og fastlåst ledighed, har vi i Danmark tilsyneladende fundet en velfungerende

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Ældre ihærdige med at efteruddanne sig

Ældre ihærdige med at efteruddanne sig 1. MAJ 2003 UDDANNELSE I lige så høj grad som yngre på arbejdsmarkedet er ældre optaget af at udvikle deres erhvervskvalifikationer, viser ny undersøgelse. Ældre ihærdige med at efteruddanne sig Ældre

Læs mere

HVAD ER DS FOR DIG? SPRUTFORBUD VIRKER GRØNLANDSK BY VENDER BØTTEN 8 ULIGELØNNEN LEVER TEKNIK MERE VÆRD END OMSORG 12

HVAD ER DS FOR DIG? SPRUTFORBUD VIRKER GRØNLANDSK BY VENDER BØTTEN 8 ULIGELØNNEN LEVER TEKNIK MERE VÆRD END OMSORG 12 10 17. juni 2010 HVAD ER DS FOR DIG? SPRUTFORBUD VIRKER GRØNLANDSK BY VENDER BØTTEN 8 ULIGELØNNEN LEVER TEKNIK MERE VÆRD END OMSORG 12 EN FED RETRO-TING STUDERENDE ER VILDE MED FAGFORENINGEN 22 TEKST LARS

Læs mere

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Når kassen smækkes i Analyser af økonomiske sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere Publikationen

Læs mere