AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den"

Transkript

1 7. juni 27 1 Arbejdstid Forældre bruger i stor stil feriedage for at klare institutionernes lukkedage. LO mener, at kommunerne inddrager den fleksibilitet, der er opnået ved forhandlingsbordene. Feriedage bruges på lukkedage Langt de fleste forældre klarer daginstitutionens lukkedag med en feriedag, og kun meget få forældre ønsker at benytte kommunens alternative pasningstilbud. Det viser en undersøgelse blandt knap 4 beskæftigede forældre med børn i enten vuggestue eller børnehave, som ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda har fået foretaget i samarbejde med analyseinstituttet Wilke. Under to procent af forældrene gjorde ved seneste lukkedag brug af tilbudet om, at børnene kan blive passet i en anden institution i kommunen. I langt de fleste tilfælde tog far eller mor i stedet en feriedag. Lukkedage æder ferien Hvordan blev dine børn/barn passet sidst, der var en lukkedag i institutionen? Mor tog en feriedag Far tog en feriedag Bedsteforældre Mor afspadserede Far afspadserede Far arbejdede hjemmefra Mor arbejdede hjemmefra Nabo/Venner Anden institution i kommunen Mor meldte sig syg Far meldte sig syg Mor tog barn med på job Far tog barn med på job Andet 37,3% 29,4% 22,8% 8,2% 6,9% 5,8% 4,5% 2,6% 1,9% 1,9% 1,1% 1,1%,5% 14,8% NB: Det summer til mere end 1, da man kunne give mere end et svar Kilde: Wilke og ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Under to procent af de adspurgte forældre anvendte kommunens tilbud om alternativ pasning i en anden institution i kommunen. Langt de fleste tog fri. Dermed forhindrer kommunerne, at den fleksibilitet, der er opnået ved forhandlingsbordene, bliver reel, mener næstformand i LO, Tine Aurvig-Huggenberger. Det er uanstændigt, at kommunerne inddrager de rettigheder, vi har opnået gennem tiden. Feriedage er ment som restitution i en længere periode og ikke noget, der skal bruges som nødløsning. Så kan man tale nok så meget om arbejdstidsbanker og lignende, men jeg synes, at vi skal starte med, at det offentlige tilbud om børnepasning modsvarer det krav, folk har, til at kunne komme på arbejde, siger hun. Tine Aurvig-Huggenberger mener, at løsningen er at afskaffe lukkedagene. I nogle tilfælde som f.eks. fredagen efter Kristi Himmelfartsdag vil der givetvis være færre børn at passe, som kommunerne hævder, men så må de enkelte institutioner tilpasse sig derefter, mener hun. Én kommune uden lukkedage Ærø kommune med knap 7. indbyggere skiller sig ud fra resten af landet, når det gælder lukkedage. Øens seks institutioner har nemlig ingen. Vi tror på fleksibilitet. Ikke bare for forældrene, men også for de ansatte, så vi ønsker ikke at diktere lukkedage. Vi kan da konstatere, at på de klassiske lukkedage som fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, der er antaller af børn nok halveret, men sådan er det. Til gengæld er den enkelte institution god til at tilpasse sig, så der foregår afspadsering og gives mere fri på de dage, siger den politisk ansvarlige for daginstitutionerne på Ærø, Hans J. Albertsen fra Venstre. Mænd trækker sig Der havde været 115. flere i arbejdsstyrken, hvis mænd arbejdede som i Side 4 Dagpengetræk virker Ledige, der mister dagpengene i en tid, skynder sig at finde job, viser ny undersøgelse. Side 5 Færre får fleksjob Tilstrømningen til fleksjob er bremset med nye økonomiske regler for kommuner. Side 7

2 7. juni 27 Side 2 Han tilføjer, at det også skyldes, hvad han kalder sund fornuft og det, at en lille ø er nødt til at have et meget højt serviceniveau for at holde på sine indbyggere. 6 Få synes lukkedage er rimeligt Er det efter din mening rimeligt med lukkedage? I pct. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Morten Bjørn Hansen Redaktion: David Elmer Mads Keller Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: Lukkedage nasser på ferietiden ArbejdsMarkedsPolitisk L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Fleksibiliteten på det private arbejdsmarked har aldrig været større. Ansatte med småbørn har som alle fået mere fleksible arbejdstider og fleksible muligheder for at holde fridage. Resultaterne fra især de seneste godt 3 års overenskomster har skabt rammerne for en god balance mellem familie- og arbejdsliv Urimeligt/ Hverken/ Meget urimeligt eller Kilde: Wilke og ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Helt rimeligt/ rimeligt Henrik Larsen (RV), formand for KL s børne og kulturudvalg og medlem af byrådet i Kolding er ked af, at visse personer i fagbevægelsen føler, at det er en belastning at bruge en feriedag på deres børn. I gennemsnit har hver kommune otte lukkedage, så det er altså kun en mindre del, vi sætter os på, og mange er i forbindelse med helligdage og sommerferie, siger han. Men uden den fleksibilitet på arbejdsmarkedet kunne I jo ikke gøre det sådan. Er det rimeligt, I dikterer, hvornår folk skal holde fri? Forældrene har stor fleksibilitet, og det er vi glade for. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det et diktat, for forældrene kan placere deres børn i en anden institution i kommunen, når den vante holder lukkedag, siger han. Desværre må man i dag konstatere, at en tredje spiller er begyndt at nyde godt af overenskomstresultaterne. Og det endda uden at have haft adgang hertil. Kommunerne har i dag indført i gennemsnit otte lukkedage i børneinstitutionerne til stor gene for børnefamilier og arbejdsgivere. Som ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda i dag kan dokumentere, er det overenskomstresultaterne, som er hovedgrunden til, at hverdagen på trods af lukkedagene hænger sammen. I de tilfælde, hvor bedsteforældre ikke kan træde til, er det typisk feriedage og afspadseringsdage, der må bruges til at dække hullet på de kommunale lukkedage. Kommunerne nasser med andre ord på de resultater, som arbejdsgivere og lønmodtagere har skabt i overenskomstforhandlingerne. Kommunernes tilgang er fundamental forkert. Lukkedagene er den nemme, men forkerte løsning. Det er en planøkonomisk løsning, som er gennemført hen over hovedet på arbejdsgivere og børneforældre, til skade for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Kommunerne forsvarer sig med, at de tilbyder alternativ kommunal børnepasning på lukkedagene. Men som undersøgelsen viser, er det ikke noget reelt alternativ. Det er helt forståeligt, at forældre ikke ønsker at sende børn til pasning et ukendt sted. Og det er helt uforståeligt, at kommunerne mener, at de har givet forældrene et brugbart alternativ. Der kan findes andre veje til en mere rationel drift af børneinstitutionerne end lukkedage. Vil kommunerne ikke selv finde dem, må regeringen træde i karakter. Nu må kommunerne levere den vare, som de allerede en gang har fået betaling for.

3 7. juni 27 Side Arbejdstid Forældre afviser alternativ pasning på lukkedage Forældre vil ikke lade deres børn passe i fremmede institutioner, når den vante har lukkedag. Kommunens tilbud er overhovedet ikke et reelt alternativ, mener børnepsykolog. Under to procent af forældrene til børn i vuggestue eller børnehave bruger kommunernes tilbud om, at deres børn kan blive passet i en anden af kommunens institutioner, når den vante holder lukkedag. Langt de fleste af dem, der afviser det alternative pasningstilbud, forklarer det med, at de ikke ønsker at få deres børn passet i fremmede omgivelser eller af fremmede pædagoger. Det viser en undersøgelse blandt knap 4 beskæftigede forældre, som Arbejds- MarkedsPolitisk Agenda har fået gennemført i samarbejde med analyseinstituttet Wilke. I stedet vælger forældrene at tage en fridag eller får hjælp fra bedsteforældre. Børnepsykolog: Ikke et reelt alternativ Børnepsykolog og medlem af regeringens netop afsluttede familie- og arbejdslivskommission, Margrethe Brun Hansen, mener, at forældre på ingen måde er for pylrede, når de fravælger kommunens alternative pasningstilbud. Det er tværtimod et tegn på empati og forståelse, og det er jeg rigtig glad for. De fleste vil ikke have deres børn passet af fremmede Hvorfor vil/ville du ikke benytte tilbuddet, i pct Vil ikke lade mit barn Har anden Ligger for langt væk passe i fremmede omgivelser pasningsmulighed Kilde: Wilke og ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Andet 65 procent af dem, der ikke benytter kommunens tilbud om pasning i en anden daginstitution, når der er lukkedag i den vante, forklarer det med, at de ikke ønsker deres børn passet i fremmede omgivelser eller af fremmede pædagoger. 21 procent afviser tilbuddet, fordi de allerede har en anden pasningsmulighed. Det er utroligt psykologisk smertefuldt for børn i hvert fald op til 6-7 år at blive afleveret hos fremmede i fremmede omgivelser. Og især de mindste vil græde, fra man går, til man kommer. Reelt er der overhovedet ikke tale om et alternativ, når kommunen henviser til, at man bare kan få barnet passet et andet sted, siger hun. Hun peger på, at især enlige forældre uden stærke netværk og dermed pasningsmuligheder kan ende med at stå i et forfærdeligt dillemma i forbindelse med lukkedage. Økonomisk hensyn Henrik Larsen (RV), formand for KL s børne- og kulturudvalg og medlem af byrådet i Kolding finder det lidt overraskende lavt, at under to procent vælger den alternative pasning. Det skyldes nok også, at vi melder ud i god tid, så folk har et langt varsel til at finde andre løsninger. Er det reelt et brugbart alternativ, I giver, når forældrene ikke vil bruge pasningen, og en børnepsykolog fraråder det? Nu har jeg ingen faglige forudsætninger, men et mere snusfornuftigt forhold ud fra min egen søn. Dels vil jeg sige, at vi forsøger at flytte pædagoger over, så der er nogen, barnet kender og dels skal man passe lidt på med at generalisere mellem børn. Men hun er vel fagperson? Jo, men andre psykologer og pædagoger vil mene, at børn har en stor tilpasningsevne, og med én kendt voksen så kan der hurtigt skabes rimelig tryghed for barnet, siger han. Deruover peger han på, at kommunerne gør det for at sikre økonomisk råderum til udvidede åbningstider og større og bedre bemanding i institutionerne.

4 7. juni 27 Side Arbejdsstyrke Mændene trækker sig fra arbejdsmarkedet Mens kvinderne er strømmet ud på arbejdsmarkedet, er mænd strømmet modsat. Det skyldes tilbagetrækning via efterlønnen og længere uddannelse, samt at mandens rolle som skaffedyr er på retur, mener forskere Siden 196 erne er kvinderne strømmet ud på arbejdsmarkedet, mens mændene støt og roligt er strømmet den modsatte vej. I 196 var næsten alle mænd i den arbejdsdygtige alder på arbejdsmarkedet. I dag er det kun godt 8 procent af mændene, der arbejder eller står klar til det. Havde mændene bevaret samme tilknytning til arbejdsmarkedet som i 1981, ville vi i dag have 115. flere i arbejdsstyrken. Det svarer næsten til dobbelt op på regeringens målsætning om yderligere 66. i arbejdsstyrken fra 2 frem til 21, viser en beregning som Arbejds- MarkedsPolitisk Agenda har foretaget. Professor i velfærdsforskning på Århus Universitet, Peder Pedersen, mener, at det drejer sig om en noget dramatisk udvikling for os stakkels mænd. På grund af efterlønnen i 1979 får vi et markant hak ned i kurven, hvor vi kan se, at mændene forsvinder fra arbejdsmarkedet. Fra deraf og frem vil jeg mene, at det skyldes, at efterlønnen bliver mere og mere udbredt, og så en senere indgang på arbejdsmarkedet, typisk på grund af, at vi uddanner os i længere tid. Måske spiller førtidspensionen også ind, men det er Kvinderne henter ind på mændene I arbejdsstyrken ifht. den arbejdsdygtige alder, i pct. Alle Kvinder Mænd Kilde: Det økonomiske råd Mens det kun var 45 procent af kvinderne mellem 16 og 64 år, der i 196 var i arbejde eller stod og ventede på et job, så er det tal nået 75 procent i 25. Næsten lige så højt som mændene. mere usikkert. Selv om kvinder naturligvis også går på efterløn og uddanner sig i længere tid, opvejes det af, at tilstrømningen af kvinder til arbejdsmarkedet i den periode er så massiv, siger han. Hvad angår udviklingen fra 196 og de efterfølgende 1 til 15 år, peger Peder Pedersen på en strukturel ændring, hvor landbruget som arbejdsplads mister sin betydning. Her har man ellers typisk startet sin karriere tidligt og sluttet den sent. Skaffedyret er på retur Professor Hans Bonde, historiker og kønsforsker fra Københavns Universitet, mener også, at mentaliteten hos mænd og kvinder har rykket sig igennem perioden, og at det kan være en del af forklaringen på mændenes afgang. Den mandlige eneforsørgermodel, populært kaldet skaffedyret, er på retur. Det gør det lettere for mændene at slippe jobbet. Deres identitet afhænger i dag ikke af den rolle i helt samme omfang som tidligere. Og det gør det også legitimt for dem i højere grad at tage sig af forpligtigelserne i hjemmet, især børnepasning, siger han. Senest har de økonomiske vismænd slået fast, at offentligt ansatte mænd i dag arbejder 37 timer mindre, og kvindelige offentligt ansatte 11 timer mere, end for ti år siden. Udviklingen i erhvervsfrekvensen, der er antallet af personer på arbejdsmarkedet sat i forhold til, hvor mange der findes i den arbejdsdygtige alder, viser, at i 196 var kun knap 45 procent af kvinderne i alderen år på arbejdsmarkedet, mens det gjaldt for stort set alle mændene i den aldersgruppe. I 25 var det 78 procent af mændene og 75 procent af kvinderne, der enten var i arbejde eller stod klar til at komme det.

5 7. juni 27 Side Rådighed Ledige dagpengemodtagere finder hurtigt job, hvis de mister dagpengeretten i en periode. Det viser et nyt studie af økonomiske sanktioner. Og jo hårdere sanktionen er, jo større er beskæftigelseseffekten. Økonomiske sanktioner får ledige i job Træk i dagpenge ved manglende rådighed for ledige fører til beskæftigelse. Det viser endnu ikke offentliggjorte forskningsresultater fra Aarhus Universitet, hvor lektor Michael Svarer er ved at lægge sidste hånd på en videnskabelig artikel. Han har undersøgt knap 22. ledighedsforløb, hvoraf cirka 5.4 resulterede i et træk i dagpenge, fordi de ledige ikke mødte til en aftale med en sagsbehandler, sagde nej til et tilbudt arbejde eller på anden måde ikke stod til rådighed. Resultaterne viser, at de ledige reagerer stærkt over for økonomiske sanktioner, også selv når de er relativt milde. At ledige trækkes i dagpenge ved manglende rådighed næsten fordobler ledige kvinders chance for at komme ud af ledighed, og det øger mænds chance for at finde et arbejde med mere end 5 procent. Det svarer til, at sandsynligheden for at finde et job i en bestemt uge kan stige fra 3 til 6 procent for kvinder, eller 4 til 6 procent for mænd, der mister dagpengene siger Michael Svarer dagpengemodtagere blev indberettet af myndighederne til a-kasserne i 25. Det førte til sanktioner. Ifølge Arbejdsdirektoratet begår a-kasserne fejl i 3,7 pct. af rådighedssagerne for forsikrede ledige. Men kommunerne begår fejl i 27 pct. af rådighedssagerne for kontanthjælpsmodtagere, og i 9 procent af de kommunale rådighedssager er afgørelsen til gunst for den ledige. Formanden for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, Ulrik Kragh (V), finder resultaterne i Michaels Svarers undersøgelse interessante. Det er et blandt mange redskaber i beskæftigelsespolitikken, som på linie med straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere har en effekt. For ledige kontanthjælpsmodtagere er der dog også andre forhold, som gør, at de ikke har et arbejde. Derfor skal man være varsom med at overføre resultatet for dagpengemodtagere, siger Ulrik Kragh Stor effekt af sanktioner Stigning i afgang fra ledighed efter sanktion Kvinder Mænd Kilde: The Effect of Sanctions on the Job Finding Rate Svarers resultater afslører dog, at ledige indvandrere, der traditionelt set anses som svage på arbejdsmarkedet, reagerer kraftigst på økonomiske sanktioner. Cirka 85 procent af alle dagpengesanktioner gives i form af to til tre dages karantæne, resten typisk i form af tre uger. Disse hårde sanktioner er også de sanktioner, som, ifølge Svarers undersøgelse, giver størst effekt. Michael Svarer har dog ikke set på den hårdeste straf, som er arbejdskrav. Her skal den ledige arbejde 3 timer for at genoptjene ret til dagpenge. Torben Tranæs, forskningschef i Rockwoolfondens Forskningsenhed, ser en disciplinerende effekt i sanktionerne. I lighed med andre lande, er der en meget tydelig effekt. Og så viser resultaterne, at truslen har en disciplinerende effekt, siger Torben Tranæs. Økonomiske sanktioner virker for det første beskæftigelsesfremmende, fordi selve truslen om en mulig økonomisk sanktion tilskynder den ledige til at søge job. For det andet vil en oplysning om, at ledige er meldt til a-kassen, tilskynde til jobsøgning. For det tredje vil sanktionen tilskynde den ledige til at tage imod, og søge, arbejde til mindre løn. Endelig er der en positiv beskæftigelseseffekt, efter sanktionen er givet, da den ledige nu er opmærksom på, at der holdes øje med adfærden.

6 7. juni 27 Side Dagpenge Mænd mister oftere dagpengene Mænd får oftere en økonomisk sanktion af deres a-kasse end kvinder, viser ny undersøgelse. Det skyldes blandt andet, at kvinders rådighed er begrænset med a-kassens accept, fremhæver jobcenterchef. Arbejdsløse mænd mister oftere dagpenge på grund af manglende rådighed end kvinder. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, hvor lektor Michael Svarer har undersøgt knap 22. ledighedsforløb. Omkring 11. ledighedsforløb for mænd og 11. for kvinder resulterede i 1.96 dagpengesanktioner til kvinder og til mænd. Sanktionerne blev givet for ikke at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. I omtrent 15 procent af tilfældene var dagpengekarantænen af tre ugers varighed. Ifølge Michael Svarers undersøgelse er der også en lille forskel på, hvorfor mænd og kvinder modtager en sanktion. Mænd har større tendens til ikke at overholde mødeaftaler, mens kvinder til gengæld oftere springer fra de tilbudte job, siger Michael Svarer. Per Bech Grønning, chef for jobcenteret i Guldborgsund, kan godt genkende kønsforskellene. Kvinder er nok mere helhedsorienterede, og vil gerne leve op til aftaler, mens mænd måske ikke er så administrativt pligtopfyldende, siger Per Bech Grønning. Han peger desuden på, at mænd ofte Mænd får oftere økonomiske sanktioner Antal, der modtog sanktioner fordelt på hændelser Kvinder Mænd Udeblev fra møde med socialrådgiver Ignorerede aftaler i jobplan Udeblev fra jobsamtale 194 Kilde: The Effect of Sanctions on the Job Finding Rate:Evidence from Denmark, Michael Svarer 53 Afslog job eller jobsamtale Lavede ikke CV Ialt Mænd mister langt oftere dagpengeretten i en periode end kvinder. Mændene har især svært ved at komme til aftalte møder med sagsbehandlere. Kvinder siger dog oftere nej tak til et tilbudt job. Manglende rådighed koster dagpengene i en kortere eller længere periode. er ledige inden for områder, hvor jobcenteret meget hurtigt kan finde et arbejde, eksempelvis byggefagene. Endelig spiller såkaldt erklæret begrænset rådighed en stor rolle. A-kasserne accepterer, at ledige står begrænset til rådighed for visse job, hvis det f.eks. er i konflikt med daginstitutionernes åbningstider. Det er oftere kvinder som har tidsbegrænsninger i deres rådighed, typisk hvis de har problemer med børnepasning. Det skal vi tage hensyn til, og det betyder, at der vil komme færre indberetninger af kvindelige ledige, siger Per Bech Grønning. Trusler har effekt Ifølge Michael Svarer er økonomiske sanktioner, og truslen herom, en effektiv beskæftigelsespolitik med lave omkostninger. Hans undersøgelse viser også, at selve truslen om eventuelle økonomiske sanktioner i en a-kasse påvirker mænd til hurtigere at finde et arbejde. Fortolkningen er således, at mandlige medlemmer af a-kasser, der har en højere sanktionsrate, finder job hurtigere, inden de bliver sanktioneret. Der er således tale om en trusselseffekt af sanktionering som gælder for alle ledige og ikke kun de få, der rent faktisk bliver sanktioneret, siger Michael Svarer, der fremhæver, at sanktioner er effektiv beskæftigelsespolitik for få penge. Det er relativt billigt at øge rådigheden blandt de ledige med sanktioner. At nedsætte dagpengene er politisk ømtåleligt, og aktivering er dyrt, men det er nemmere at stramme skruen ved at håndhæve økonomiske sanktioner over for ledige, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger Michael Svarer.

7 7. juni 27 Side 7 Fleksjob Økonomisk gulerod får færre i fleksjob Antallet af personer, der blev godkendt til fleksjob, faldt med 3 procent samtidigt med strammere regler for kommunernes dokumentation. Økonomisk straf til kommunerne virker, er vurderingen Tilstrømningen til fleksjob blev kraftigt reduceret, da nye regler i midten af 26 gjorde kommunerne økonomisk ansvarlige for fejl i deres fleksjob-sagsbehandling. Det var også hensigten for at dæmme op for eksplosionen i antallet af fleksjobbere, der nu er på godt 4.. I forhold til første halvår 26 blev 3 procent færre personer i andet halvår visiteret til enten et fleksjob eller ledighedsydelse, der er den ydelse den potentielle fleksjobber modtager, indtil kommunen kan skaffe et fleksjob. Nedgangen falder sammen med, at kommunerne ifølge nye regler mister deres statsrefusion til fleksjobberen, og således hænger på hele udgiften selv, hvis de ikke har orden i sagerne. Ankestyrelsen har i flere analyser tidligere konstateret, at kommunernes administration på området er fyldt med fejl og mangler. I Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) mener konsulent John Klausen, at lovændringen såvel som optakten til lovændringen har fået kommunerne til at ændre praksis. Jeg mener, at årsagen til faldet i visitationer i andet halvår 26 hænger sammen med de strammere krav til dokumentation. Hvis ikke dokumentationen Antallet af visitationer dykker i slutningen af 26 Visitationer til fleksjob/ledighedsydelse 1h 23 2h 23 1h 24 2h 24 1h 25 2h 25 1h 26 2h 26 Kilde: BM, redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og rummelige arbejdsmarked Fra første til andet halvår 26 faldt antallet af personer, der blev godkendt til fleksjob med 3 procent. Det er det hidtil kraftigste fald på området og falder sammen med, at kommunerne selv hang på regningen, hvis de sjuskede med dokumentationen. er i orden, mistes retten til refusion, og det har formentligt ført til, at kommunerne i højere grad sørger for at afprøve ansøgerens arbejdsevne, siger han. Kravene til dokumentation medfører blandt andet, at kommunerne skal redegøre for, at alle relevante tilbud og andre foranstaltninger har været taget i brug for at bringe fleksjob-ansøgeren i arbejde. Dette begrænser dog kun tilgangen til fleksjob, hvis tilbudene så også fører til job. Det er derfor vanskeligt at forudsige effekten af lovændringen på lidt længere sigt, siger John Klausen. Forsker: Straf virker, formodentligt Professor Thomas Pallesen fra Århus Universitet er netop startet på et treårigt projekt, der skal undersøge effekten af økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Han vover dog et bud ud fra kommunernes adfærd på andre områder. Jeg tror, at den type incitamenter godt kan have en effekt på kommunernes adfærd. Når det gælder fleksjob, så rammer det ikke nogle borgere på et område, der er specielt populært i den brede vælgerbefolkning. Og økonomiske incitamenter virker netop på områder, der ikke er populære, og derfor kan det i dette tilfælde forventes, at kommunerne vil indrette sig, så de ikke risikerer at hænge på udgiften selv. I modsætning til økonomiske incitamenter på områder, der er populære i befolkningen. Her har kommunerne vist sig at være relativt immune, siger han. Jens Vibjerg, arbejdsmarkedsordfører for Venstre, mener, at økonomisk straf og gulerod reelt er den eneste mulighed, politikerne har for at sikre, at kommunerne lever op til kravene om dokumentation. Nu kommer det an på området, men økonomiske incitamenter er efter min mening de bedste værktøjer, vi har. Så den ordning kunne godt bruges andre steder. Hvad angår fleksjobområdet skal vi netop nu i gang med at se på, hvad der skal laves om, siger han.

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi

AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi 26. januar 2006 1 Integration Under den seneste lavkonjunktur på arbejdsmarkedet lykkedes det højst overraskende indvandrerne at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Det viser en specialkørsel fra Danmarks

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder.

AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder. 26. april 27 7 Ansættelse Med dags varsel kan flertallet af de privatansatte børneforældre selv ændre arbejdstiden med op til to timer. Det gælder kun for et mindretal af de offentligt ansatte. 8 7 6 5

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job 29. juni 26 12 Integration Starthjælp, tidlig indsats og flere års fokus på integrationen af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet giver resultater. Grupper, som har været kortest tid i landet,

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere