Opsummering Få mest muligt ud af det, I allerede har Hvad sker der i fremtiden? Forbedrede patientforhold... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering... 4. Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6. Hvad sker der i fremtiden?... 8. Forbedrede patientforhold... 10"

Transkript

1 Opnå et smidigt patientflow med trådløs kommunikation Sådan kan bedre kommunikation mellem afdelinger og quicker response ved tidskritiske informationer øge patienttilfredsheden, forbedre plejeniveauet og højne produktiviteten på hospitalerne. ascom

2

3 Indhold Opsummering... 4 Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6 Hvad sker der i fremtiden?... 8 Forbedrede patientforhold Forbedrede forhold for sygeplejerskerne Forbedrede forhold for lægerne Bedre ledelsesforhold Quicker response øger produktiviteten værdiskabende punkter Intelligent integration Hentmax Quicker response ved forespørgsler Rismax Quicker response ved røntgenbeskrivelser Lismax Quicker response ved laboratorietest Medamax Quicker response ved overvågningsalarmer Teqmax Quicker response ved tekniske alarmer og servicealarmer Løsninger til det krævende hospitalsmiljø En komplet løsning, der dækker samtlige behov Hvilken trådløs kommunikation er bedst? Forkortelser og termer

4 Opsummering Hvorfor trådløs kommunikation? De fleste hospitaler har investeret store summer i informationsteknologi. Dette er ofte med til at forbedre effektiviteten i de indledende processer, men potentialet ved de store investeringer udnyttes stadig ikke fuldt ud. Årsagen er ofte hindringer i informationsflowet mellem afdelingerne. Mindre investeringer på kommuniktionsområdet kan fjerne disse hindringer og forbedre udbyttet ved de investeringer, der allerede er foretaget. Kritiske situationer kan afvikles optimalt, når relevant information er hurtigt tilgængelig for de rigtige personer. Personalet på hospitalerne bevæger sig over store arealer. Den bedste løsning for at sikre formidling af information er trådløs kommunikation. Trådløs kommunikation betyder derfor, at hospitalerne kan vinde langt mere ved at være mobile og tilgængelige på én og samme tid, end nogen anden sektor kan. Dette kan virkelig sætte skub i produktiviteten og kan måles ved f.eks. reduktion i antallet af liggedage. Ascoms trådløse løsninger gør det lettere at imødekomme godkendelseskrav som f.eks. Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2002: IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse. Trådløs kommunikation Quicker response Tiden udnyttes mere effektivt Større patienttilfredshed Fordelene ved trådløs kommunikation Reduceret risikofaktor

5 Fordelene ved quicker response 1. Tiden udnyttes mere effektivt Reduceret ventetid for patienter Reduceret ventetid for kolleger Reduceret ventetid på kliniske informationer Bedre udnyttelse af eksisterende udstyr 2. Større patienttilfredshed Kortere ventetid Mere tid sammen med læger og sygeplejersker Øget plejekvalitet Forbedret service 3. Reduceret risikofaktor Højere patientsikkerhed Bedre koordinering af beredskabsressourcer Støtte til akkrediteringsindsatser Støtte til kvalitetssikring Forbedret personalesikkerhed Sådan viser fordelene sig De fleste hospitaler fungerer med arbejdsgange, som skal splittes op, og talrige informationskilder, der ikke er integreret. Informationssystemerne understøtter den indledende arbejdsgang, men ikke de efterfølgende processer. Trådløs kommunikation får informationen til at flyde mere frit mellem afdelingerne. 1. Udrykning: Usædvanlig kort planlægningstid og vedvarende prioritetsændringer. Tidstab i tilfælde hvor udrykningsholdet har svært ved at få kontakt til læger, og hvor sygeplejersker skal kontaktes, eksperthold skal koordineres, og udstyr skal lokaliseres. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger forenkler mulighederne for omprioriteringer, for varsling af udrykningshold og andre eksperthold og for lokalisering af livsvigtigt udstyr. 2. Planlagte procedurer: Kompleks planlægning og mange afvigelser fra den egentlige plan. Tidstab når man venter på patienter, lægepersonale og kliniske oplysninger. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger reducerer forsinkelser ved personsøgning*, sender automatisk oplysninger til læger og sygeplejersker og forbedrer patientlogistikkerne. 3. Hospitalsafdelinger: Patienterne påvirkes negativt, når de sidder længe og venter på sygeplejersker, ikke bliver informeret tilstrækkeligt og ikke har noget at tage sig til. Med Ascoms trådløse kommunikationsløsninger får sygeplejerskerne mere tid til patienterne. Det giver også giver mere tid til at oplyse om de lægelige forhold. Kommunikationen bliver bedre, og der er også mulighed for at blive underholdt. Dette giver større patienttilfredshed. 4. Serviceudbydere: Efterspørgsel fra flere kanter på samme tid og manglende integrering af afdelinger skaber forsinkelser. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger forenkler bestillings- og planlægningsprocessen samt leveringen af diverse ydelser. Dette øger servicen over for klinikere og patienter, reducerer ventetiden og forbedrer kvaliteten. * En undersøgelse på et større universitetshospital viste, at sygeplejerskerne på en typisk afdeling mister næsten 900 timer om året på grund af forsinkelser, der opstår i forbindelse med diverse søgninger. Læger, der ringer til afdelingernes sygeplejersker, bruger 700 timer om året på at vente på, at opkaldet besvares. Afdelingspersonalet bruger mere end 500 timer om året på at besvare opkald til sygeplejerskerne og lede efter dem. Afdelingerne kan genvinde 80% af den tid, de mister på at lede efter hinanden og vente i telefonen, ved hjælp af trådløs kommunikation. Kilde: The Impact of a Wireless Telecommunications System on Time Efficiency. The Journal of Nursing Administration. Juni

6 Få mest muligt ud af det, I allerede har De fleste hospitaler ville kunne behandle 25% flere patienter, end de behandler i dag, uden behov for mere personale, udstyr eller faciliteter. Nogle af hospitalerne ville kunne fordoble antallet af patienter og samtidig forbedre kvaliteten i behandlingen. Hvis bare... Ja, der er mange hvis er og men er. Trådløs kommunikation kan ikke løse dem alle. Men overraskende mange af dem. På de næste sider forklares det, hvordan flaskehalse fjernes, hvordan patientflow udjævnes, og hvordan produktiviteten forbedres. Dette er baseret på lang erfaring inden for og et grundigt kendskab til sundhedssektorens særlige behov. Mere end hospitaler, som hovedsageligt ligger i Europa og USA, anvender Ascoms trådløse kommunikationsløsninger. Ingen anden virksomhed har implementeret endog halvt så mange installationer. Quicker response Trådløs kommunikation reducerer ventetiden og fremmer reaktionsprocessen i kritiske situationer. Læger, sygeplejersker, administratorer og andet personale modtager tidskritisk information direkte i deres lommeenhed som tale, tekst, alarm eller data og i et interaktivt format. Informationerne kommer fra patienter og plejepersonale, fra computere og databaser, fra overvågningsudstyr og hospitalsudstyr. Informationerne når den rigtige person med det samme, uanset hvor vedkommende befinder sig. Modtageren får straks besked, når der foreligger nye oplysninger. Dette gør hele organisationen mere smidig. Intelligent integration Vi sælger ikke en særlig trådløs netværksteknologi eller en speciel type trådløst udstyr. Forskellig teknologi og forskelligt udstyr opfylder forskellige behov. De er komplementære frem for konkurrenceprægede og arbejder godt sammen. Vi ønsker heller ikke at fjerne jeres gamle kommunikationssystemer. En stor del af vor tids systemer er værdifulde mange år endnu. Og adskilte netværk vil fortsat eksistere i mange situationer. Men ved at indføre trådløs kommunikation mellem afdelingerne kan arbejdsprocesserne, hver enkelt del af plejepersonalet og administratorer gøre etablerede anvendelsesmåder og procedurer langt mere effektive. Kundetilpassede løsninger Ascoms kommunikationssystemer understøtter alle hospitalsafdelinger og -procedurer. De skaber et harmonisk informationsflow fra planlægning af aftaler eller skadestuemodtagelser til registrering, sygepleje og eventuel debitering. Vi tilpasser løsninger, som er baseret på de enkelte afdelingers eller specialers behov. Vi tilpasser funktionalitet, så den understøtter de eksisterende arbejdsgange og integrerer trådløs kommunikation med andre systemer, som allerede anvendes. Vores løsninger hjælper med at strømline patientflowet, forbedre kvaliteten af kliniske oplysninger og reducere mængden af papirarbejde. De øger det administrative og kliniske personales effektivitet, reducerer patientrisici og behandlingssvigt, forbedrer kvaliteten og lønsomheden. Og kan hermed have positiv indflydelse på patienttilfredsheden. Et skridt ad gangen Trådløse løsninger bør kun indføres i tilfælde, hvor der er et klart behov for at sætte skub i arbejdsgangene, reducere omkostningerne, forbedre patientplejen og skabe en konkurrencefordel. Investeringer skal være overkommelige og give umiddelbare fordele. Løsningen skal som regel være modulopbygget, da dette muliggør optimal udnyttelse af budgetterne.

7 Med tiden vil der blive skabt et fuldstændigt konvergeret netværk, men med en trådløs strategi, som passer ind i hospitalets rammer. Det er nødvendigt for at undgå, at hospitalet bliver et øhav bestående af en masse isolerede enheder, der ikke kan kommunikere med hinanden. For at opnå en succesfuld integration af trådløs kommunikation er det vigtigt at få identificeret eksisterende problemstillinger. Ascoms erfaring og kompetence sikrer en systematisk afdækning af disse. En lille investering med et stort udbytte Det er forholdsvist billigt at installere trådløse løsninger og integrere dem i eksisterende metoder og anlæg. Investeringen udgør kun en brøkdel af hospitalets samlede investering i informations- og kommunikationsteknologi. Den tid, der bruges på at tilbagebetale alle startomkostningerne ved en trådløs løsning, er normalt meget kortere i forhold til andre investeringer i teknologi. Investeringsudbyttet ses som besparelser eller som en stigning i produktiviteten. Når den rigtige person straks får præsenteret de relevante informationer, skaber dette kortere ventetid, hurtigere respons i kritiske situationer, mindre papirarbejde, større patienttilfredshed, bedre kontrol med udstyr og en mindre risiko for at det forsvinder. Trådløse løsninger kan medvirke til at afhjælpe stress og give større jobtilfredshed. Få bugt med flaskehalsene En flaskehals er alt det, der hindrer systemet i at flyde frit. Situationer, hvor folk venter, eller hvor arbejdet hober sig op. Enhver ressource, hvor kapaciteten svarer til eller er mindre end det, der forventes af den, er den traditionelle definition af begrebet. Flaskehalse er et velkendt fænomen i hospitalssektoren. Flaskehalse opstår ikke nødvendigvis på grund af manglende ressourcer. Mange flaskehalse opstår på grund af dårlig kommunikation, som resulterer i, at de eksisterende ressourcer ikke udnyttes optimalt. Trådløs kommunikation er et værktøj, som gør det muligt at eliminere flaskehalse. Personalet kommer til at opleve ét fælles system. Det bidrager til at opbygge en fælles fremgangsmåde i forhold til patientpleje, og det kan øge personalets mulighed for at arbejde med et fælles formål og skabe et grundlag for at optimere det overordnede system. Det kan afværge, at værdifulde ressourcer ikke udnyttes. 6 7

8 Hvad sker der i fremtiden? Antibiotika mister sin virkning over for smitsomme sygdomme, som udvikler sig med stor hast. Billige rejser til udlandet giver epidemierne mulighed for at sprede sig hurtigt verden over. Disse og andre forandringer skaber store opgaver for sundhedssystemerne i mange lande. En række lyspunkter Der findes dog nogle få områder, som tegner til at forbedre befolkningens sundhedstilstand: 1. De nye, højteknologiske hospitalsprocedurer er mindre invasive og ofte billigere end de gamle procedurer, de erstatter. 2. Forsøg med brug af genetiske markører til at screene befolkningen og undgå (gennem kost, medicin eller andre specifikke behandlingsformer) sygdomme, som befolkningen sandsynligvis vil udvikle i fremtiden. Sundhedssektoren, som er en af de mest komplekse institutioner i en verden, ændrer sig meget hurtigt og med store omvæltninger til følge. En voksende og aldrende befolkning i den vestlige verden belaster allerede ressourcerne. Nye, avancerede behandlingsformer kræver tungtvejende investeringer. Omkostningerne i sundhedssektoren stiger fortsat langt hurtigere end inflationen. Der finder mange politiske slagsmål sted på grund af de stigende omkostninger og knappe ressourcer. Ændringer, som kun foretages på det medicinske område, sætter også sundhedsplejen på spil. 3. Nye metoder til farmaceutisk forskning går langt ud over de gamle prøven sig frem -teknikker til molekyleopbygning eller udviklingen af bakterier, som dækker forskellige funktioner, kobler sig fast på særlige receptorer eller bekæmper specifikke smitsomme sygdomme. 4. Nanoteknologien giver mulighed for at få oplysninger om personers specifikke anatomiske eller fysiologiske tilstand og kan fungere som værktøj til at udføre særlige opgaver, dræbe bestemte vira, reparere bestemte celler, fremstille bestemte nødvendige proteiner eller enzymer. Nye opfindelser inden for de lægevidenskabelige teknikker vil fortsat bringe vigtige fremskridt.

9 Internationale standarder Globale standarder slår igennem inden for de lægevidenskabelige uddannelser og behandlinger. Lovgivningen på sundhedsområdet harmoniseres på tværs af landegrænser. Dette er også tilfældet med fastsættelse af fælles standarder inden for sundhedssektoren og krav til kvalitetscertificering. Det er i øvrigt et arbejde, der er godt i gang i Danmark med eksempelvis Det Nationale Indikator Projekt (NIP) og Akkrediteringsprogrammerne. International standardisering omfatter også patienternes sikkerhed. Der stilles krav til hospitalerne om at gøre særlige tiltag for at forebygge fejl i forbindelse med diagnosticering og behandling. Krav om information til patienter er generelt blevet væsentligt skærpet. Standarder, der understøtter fortrolighed og beskyttelse af patientoplysninger, dukker også op. Sygesikringsordninger fra de forskellige lande nærmer sig hinanden. Standarder, som gør det muligt at udnytte oplysninger og kommunikationsteknologi effektivt landene imellem, ligger øverst på listen over vigtige emner. Disse standarder giver adgang til oplysninger og ekpertviden verden over uafhængigt af tid og sted. De vil så vidt muligt ikke afhænge af de lokale kommunikationsmæssige infrastrukturer. Omstrukturering En stor del af sundhedsplejen forsøges flyttet fra hospitalerne med skadestuer og tilbage til den primære sektor såsom klinikker, praktiserende læger og endog skoler, arbejdspladser og hjemmet. En anden stor del af omstruktureringen sker med en ganske betydelig specialisering og udbygning af den elektive kirurgi, hvilket har betydet, at antallet af operationer er vokset betrageligt inden for de sidste 10 år. Disse elektive afsnit er deciderede specialafdelinger, der er lokaliseret på mindre sygehuse. Til gengæld har disse sygehuse mistet det akutte kirurgiske beredskab, der centraliseres på de større sygehuse. Mens den akutte del af sundhedsplejen således indskrænkes geografisk, udvides den geriatriske pleje og behandling på langt sigt. Efterhånden som ældre udgør stigende andel af befolkningen, vil de øge belastningen på sundhedssektoren. Denne befolkningsgruppe vil optage et stigende antal sengepladser på hospitalerne. Større konkurrence Uanset om institutionerne inden for sundhedssektoren er privat eller offentligt ejede, vil konkurrencen blandt disse institutioner blive større. Patienterne bliver mere bevidste og stiller større krav. Service, tid, komfort og bekvemmelighed er nøglen til succes og endog overlevelse. Patienterne stiller flere krav, men de ønsker ikke at betale mere for opfyldelsen af disse krav. Hospitalerne bliver nødt til at differentiere sig, da der i Danmark ikke er et tilstrækkeligt befolkningsunderlag til mange højtspecialiserede afdelinger. Samtidig er der med rammestyringen af de fleste danske hospitaler et incitament til at tage udenamtspatienter, da disse udgør en indtægtskilde for sygehuset. Hvis hospitalerne således ønsker at forblive konkurrencedygtige, er de nødt til fortsat at forbedre den måde, hvorpå de udnytter deres nuværende ressourcer. Trådløs kommunikation De ovenstående ændringer vil sammen med den generelle udvikling vende op og ned på sundhedssektoren. Grundlaget skabes af fremskridt inden for informations- og kommunikationsteknologien. Trådløs kommunikation vil eliminere mange af flaskehalsene, som forhindrer, at ressourcerne udnyttes effektivt. Plejepersonalet vil øjeblikkeligt kunne kommunikere indbyrdes, uanset hvor de befinder sig. Alle relevante oplysninger vil automatisk komme til plejepersonalet, frem for at de skal søge efter oplysningerne. Det kan f.eks. være journaler, testresultater, overvågningsoplysninger, resultater af diagnostiske undersøgelser og andre oplysninger, som er vigtige i forhold til patientplejen. 8 9

10 Forbedrede patientforhold Brugen af informationsteknologi og trådløs kommunikation kan ændre standardprocedurerne mærkbart. Der vil forekomme mindre ventetid, bedre information og en personlig service, som giver større patienttilfredshed. Dette kan desuden medvirke til, at patienterne restituerer hurtigere. Et sygeplejesystem, hvor hver patient ved indlæggelse tildeles én bestemt sygeplejerske, kan forbedre plejeforholdene og øge patienttilfredsheden. Den pågældende sygeplejerske spiller en stor rolle i planlægningen og evalueringen af den enkelte patients pleje under indlæggelsen. Takket være en trådløs integration kan kontakt fra sengen til sygeplejerskerne, uanset om dette sker ved et tryk på en knap eller ved et telefonopkald, dirigeres direkte til patientens primære sygeplejerske. Ascoms multifunktions patientterminal giver patienten mulighed for at kalde på hjælp samt betjene lys, persienner og andre komfortfunktioner. Den indeholder elementer såsom telefon, fjernsyn, , internet, hospitalets intranet og video. Den fungerer også som en betjeningsterminal, hvor patientens journal kan ses, og hvorfra man har direkte adgang til Lægemiddelkataloget on-line. Velinformerede patienter I og med at patienterne får mere at skulle have sagt, kræves der en radikal ændring i forholdet mellem lægestanden og patienten. Patienten vil kræve at få flere oplysninger og bedre kontrol over de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med egen helbredsmæssige situation. Patienterne vil gerne have adgang til deres egne journaler. De vil gerne vide så meget som muligt om deres sygdom, og om hvordan den bedst kan behandles. Internettet gør det nemmere end nogensinde, og derfor vil nogle af patienterne praktisk talt vide mere om deres sygdom end deres læge. Dette gælder især de patienter, der lider af kroniske sygdomme såsom diabetes eller astma. Patienterne formår at stille de rigtige spørgsmål og giver nogle gange lægen en ny indsigt i en proces, hvor begge parter kan lære noget. Dette gør patienterne til vigtige deltagere i patientplejen. Ved at de inddrages i beslutningerne omkring behandlingen, og ved at hjælpe dem med at bruge deres viden til at tackle deres egen situation, kan deres bekymringer lettes og resultatet forbedres. Ved at installere anlæg, hvor patienter kan få adgang til oplysninger, modtage undervisning samt kommunikere med plejepersonalet opnår man store belønninger både for den enkelte patient, men også for systemet som helhed.

11 Mere personlig kontakt Til trods for at sygeplejersker, læger og andet plejepersonale har de bedste intentioner, hindrer politik, arbejdsgange og behandlingsprocesser dem ofte i at udføre deres arbejde, så patienten er mest muligt i fokus og på de mest effektive måder. Der er en kløft mellem det, patienterne har brug for, og det der leveres. Den tid patienten tilbringer sammen med lægen, bliver mindre og mindre. Manglen på plejepersonale tvinger dem til at bruge mindre tid på hver patient, og hvis presset for at øge produktiviteten tages med i betragtning, så kommer det ikke som nogen overraskelse, at mange patienter føler sig forsømt. En stadig større del af plejepersonalets tid går med at udføre opgaver såsom planlægning, papirarbejde og kommunikation med andre af hospitalets afdelinger, hvilket ikke ligefrem hører under kategorien pleje. Trådløs kommunikation kan reducere den tid, der bruges på administration, radikalt. Ligesom derhjemme Patienterne er begyndt at forvente og kræve, at hospitalerne tilbyder lignende ydelser, som hvis de var hjemme hos sig selv. Nogle hospitaler ændrer udseende og virker mere som et hjem eller et hotel end som et hospital. Nogle udenlandske hospitaler tilbyder endda, at patienterne kan få leveret maden udefra, så de kan få præcis det, de har lyst til, når de har lyst til det. I Danmark tilbyder nogle hospitaler patienthoteller, hvor også pårørende har mulighed for at overnatte samt spise i patienthotellets cafeteria eller restaurant. Mange øger desuden underholdningsgraden samt servicen på informations- og kommunikationsområdet. Når patienterne har adgang til faciliteter, der minder om dem derhjemme, reduceres følelsen af at være isoleret, at kede sig og at være stresset, som ellers vil være tilfældet for de fleste patienter, når de er indlagt. Patienten er mere tilfreds, og det er vigtigt for restitutionen. Der kan leveres mange former for interaktive ydelser lige til sengekanten, som patienten kan bede om. Patienten kan bl.a. gå på internettet, høre musik og radio, se tv, film og spille spil. Via hospitalets intranet kan der sendes oplysninger ud om, hvad hospitalet kan tilbyde af faciliteter og services, oplysninger om sygdomme, behandlingsformer og interaktiv uddannelse. Patienterne kan holde kontakten med familie, venner og kolleger enten via telefonen eller s. Disse patientstyrede interaktive anlæg giver større patienttilfredshed, optimerer udnyttelsen af personalekapaciteten og forbedrer den driftsmæssige effektivitet. Patientterminaler Brugervenlige terminaler, som forener kommunikation og underholdning, er en fordel for både patienter og plejepersonale. Terminalerne kan tilsluttes hospitalets netværk eller bredbånd for at opnå en større fleksibilitet og lavere installationsomkostninger. Patientterminaler fungerer også som plejeterminaler med en sikkerhedsteknologi, der fungerer i henhold til de standarder, som er gældende for at værne om patienternes privatliv og beskytte deres personlige oplysninger. Ved hjælp af rettighedsstyring via chip-kort kan læger og sygeplejersker få direkte adgang til journaler og eksempelvis Lægemiddelkataloget on-line. Patienterne kan få tilladelse til at gennemgå deres egne fortrolige og som regel meget følsomme oplysninger vedrørende deres tilstand. Med en kortlæser, en godkendelses- og sikkerhedsteknologi kan patienten også betale sine regninger gennem terminalen. Patienten kan handle på internettet, mens vedkommende er sengeliggende. Patienter, som holder sig selv beskæftiget, kræver mindre opmærksomhed fra plejepersonalet. Derudover restituerer patienterne ofte hurtigere, når de er tilfredse og afslappede

12 Forbedrede forhold for sygeplejerskerne I de fleste lande er behovet for sygeplejersker stigende, og dog er det totale antal af sygeplejersker faldende. Efterspørgslen stiger, fordi patienterne bliver ældre og mere syge, i takt med at plejen bliver mere kompleks. Antallet af sygeplejersker falder på internationalt plan, fordi sygeplejeprofessionen ikke længere er så attraktiv som tidligere. Alene i USA er mere end stillinger ledige, hvilket også er tilfældet i Europa. Undersøgelser viser, at sygeplejersker i gennemsnit går 6 kilometer på en vagt. Det tager ca. 1 1/2 time at gå 6 kilometer. Trådløse kommunikationssystemer, hvor man kan kommunikere, mens man går, betyder, at mindst 2/3 af den tid, kan udnyttes til andet arbejde. En stor del af alle kald til sygeplejersker er simple forespørgsler, som det øvrige plejepersonale lige så vel kunne håndtere. Et trådløst telefonanlæg giver sygeplejerskerne mulighed for at tilbringe mere tid sammen med patienterne. Systemet integreres let med hospitalets eksisterende stationære telefonanlæg og sygeplejerskernes kommunikationssystem. Trådløs kommunikation kan benyttes på en enkelt afdeling, en enkelt sektion eller på flere forskellige afdelinger. Den rette løsning Hospitalerne forsøger at kompensere for manglen på sygeplejersker ved at tilbyde mere fleksible arbejdstider og højere løn, men det er også nødvendigt at reducere den tid, sygeplejerskerne bruger på administration, skrivebordsarbejde og andre indirekte opgaver og øge den tid, de bruger på hver patient. Samtidig er der en opgaveglidning i gang, hvor opgaver, der i dag udføres af læger overtages af sygeplejersker og opgaver der udføres af sygeplejersker overtages af social- og sundhedsassistenter. Der er således et stort behov for en bedre teknologi, som understøtter sygeplejerskernes forskellige arbejdsopgaver. Der findes ikke en enkelt løsning eller en magisk teknologi, som umiddelbart kan forbedre sygeplejerskernes ansættelsesforhold og arbejdsmiljø. Men bedre kommunikation og lettere adgang til al nødvendig information kan være en stor hjælp i de situationer, som ellers før har forværret manglen på sygeplejersker. Intelligent kommunikation Sygeplejerskerne spiller en central rolle i koordinering af oplysninger blandt patienter og deres pårørende, læger og andet personale. De har travlt og arbejder over store arealer. Kommunikationen forsinkes eller

13 bremses ofte. Både sygeplejersker, andre klinikere og patienter bliver frusterede, hvilket ofte påvirker patientplejen negativt. En bred vifte af anvendelsesmuligheder og værktøjer, inklusive trådløse telefoner, PDA er, automatisk besked og , kan lette kommunikationen. Et af de mest effektive værktøjer til sygeplejerskerne er integrerede telefoner, der også fungerer som personsøgere. Ascoms interaktive kommunikationssystem skaber en mere direkte kommunikation til både patienter og hospitalspersonale. Patientkald kan dirigeres til den primære sygeplejerskes trådløse telefon med særlige toner og opkaldsinformationer, som sikrer quicker response. Dette begrænser mængden af personsøgninger, og sikkerheden for patientoplysningerne øges. Tal, før du går Ved hjælp af en trådløs telefon kan sygeplejersken tale direkte med patienten og straks afklare dennes behov praktisk talt uden at gå et eneste skridt. Dette sparer tid og begrænser sygeplejerskernes arbejdsbyrde. Løsningen giver sygeplejerskerne mulighed for at viderestille en patients opkald og tildele services ved at sætte forudbestemte opgaver i gang eller automatisk viderestille opkaldet til en anden anvist sygeplejerske. Selv hvis sygeplejersken er optaget af en anden patient, vil opkaldet ikke blive forsinket, og patientens behov vil stadig blive opfyldt inden for kort tid. Mange sygeplejersker bruger meget tid på at gå frem og tilbage for at tage opkald fra en stationær telefon og er undertiden nødt til at forlade igangværende opgaver. Telefonlinjen er naturligvis optaget, så længe der tales. Dette kan skabe problemer især i nødstilfælde, når folk har brug for at komme igennem. Lægerne har ofte behov for informationer, som ikke kan vente, eller for at besvare spørgsmål og videregive oplysninger. De er nødt til at søge sygeplejersken på hendes personsøger. Sygeplejersken er så nødt til at forlade det, hun er i gang med, for at finde en telefon, som hun kan ringe til den pågældende læge fra. Dette skaber forsinkelser og spildtid. Tid, der kunne have været brugt på patienterne. Integration med de nuværende anlæg Med et trådløst telefonanlæg kan sygeplejerskerne foretage og modtage opkald, uanset hvor på hospitalet de befinder sig. De kan tale med læger, hospitalspersonale og patienternes familie uden at skulle forlade det arbejde, de er i gang med. Desuden øges sikkerheden, fordi sygeplejersken straks kan kontakte en anden sygeplejerske, læge, portør eller sikkerhedsvagt. Systemet fastlægger automatisk brugerens position. Dette tjener det formål, at man kan finde frem til personen i tilfælde af alarm. Ascoms trådløse telefoner integreres let med hospitalets eksisterende kommunikationssystem. Den trådløse telefon fungerer som en individuel kommunikationsterminal i letvægtsformat, der tildeles hver sygeplejerske. Telefonen kan gemme adskillige beskeder fra kommunikationssystemet i hukommelsen. Hurtig søgning af grupper er en anden vigtig funktion. Hvert sekund tæller på et hospital, og det gør hvert skridt også. Trådløs telefoni, som integrerer det eksisterende kommunikationsnetværk, hjælper sygeplejerskerne med at vurdere patienternes behov, så de hurtigere kan give dem en hensigtsmæssig pleje og alligevel bruge færre skridt og skabe mere ro

14 Forbedrede forhold for lægerne Lægerne benytter i stigende grad en klinisk informationsteknologi for at styrke beslutningsprocessen og derved opnå en hurtigere og mere sikker patientpleje. Trådløst udstyr og trådløse anvendelsesmuligheder understøtter diagnosticeringen, journaliseringen og akutberedskabet. Det letter indlæggelsesprocessen, adgangen til og opdateringen af journaler, receptudskrivning og videresendelse af oplysninger til eksempelvis praktiserende læger. Det reducerer skrivebordsarbejdet, og giver lægerne mere tid til patienterne. Der er ingen grund til at vente på fremtidens hospital, hvor alt er digitalt, i realtid, papirløst og trådløst. Mange af fordelene kan opnås på ethvert hospital ved hjælp af en intelligent trådløs integration af de eksisterende systemer og anvendelsesområder. En af hovedårsagerne, til at lægerne mister tid sammen med patienterne, er, at de indirekte opgaver gradvist bliver mere komplekse. De udgør typisk 50-75% af lægernes arbejdsbyrde. Intelligent integration af trådløse systemer giver lægerne mere tid til hver patient. Tidsrøvere Læger har brug for tid til at opbygge et forhold til patienterne, undersøge de kliniske forhold, forklare diagnoser og besvare patienternes spørgsmål. Som ansvarlige for patienternes ve og vel, er de godt klar over, hvor vigtig en rolle tiden spiller. Hvis man altid er under stort tidspres, bliver arbejdet utilfredsstillende, fordi man ikke føler, at det udføres ordentligt. Men tiden er knap. De fleste læger tilbringer mindre og mindre tid med hver patient. Dette betyder ikke altid, at de når at behandle flere patienter. Det antal patienter, lægerne tilser hvert år, er faldende. OECD-gennemsnittet ligger på over I et enkelt land er tallet faldet, så det nu er langt under Kilde: En af hovedårsagerne til, at lægerne mister tid sammen med patienterne, skyldes, at de indirekte opgaver gradvist bliver mere komplekse. De udgør typisk 50-75% af lægernes arbejdsbyrde. De omfatter

15 dokumentation af lægens arbejde, udfyldelse af blanketter i henhold til tilsynsmyndighedernes krav o.lign. samt overordnet at styre en kompleks labyrint fyldt med adminstrative opgaver. Andre tidsrøvere er den tid, der bruges på at lede efter oplysninger om patienter og deres sygdomme, vente i telefonen for at få tid til de forskellige procedurer og forsøge at få kontakt med kolleger. Der er forstyrrende telefonopkald. Noter og oplysninger, der bliver væk. Røntgenbilleder, som notorisk skaber forsinkelse. En uforholdsmæssig stor mængde tid går til spilde, hvilket forringer lægernes mulighed for at give en sikker og effektiv behandling af patienterne. Tidsbesparende metoder En bedre informationsteknologi kan afhjælpe eller eliminere de fleste problemer. Sundhedsplejen står over for nye udfordringer i disse dage. Her er blot nogle få eksempler: 1. Elektronisk journalisering står øverst på de fleste hospitalers dagsorden, fordi det er tidsbesparende, forenkler journaliseringen, højner standarden, forebygger fejl og forbedrer patientplejen. 2. Realtidsadgang til og opdatering af patientjournaler, hvilket erstatter de traditionelle håndskrevne papirer, da oplysningerne skrives direkte ind i journalen. Det sparer tid, forbedrer nøjagtigheden og forsyner pleje- og behandlingspersonalet med ájourført information. 3. Beslutningsstøttesystemer, der kan give forslag til behandling og pleje og som blander referenceindhold med praktiske retningslinjer i forbindelse med pleje af patienterne. Det begrænser ventetiden og forbedrer plejekvaliteten. 4. Bestillingssystemer for lægerne, hvor de kan få oplysninger om medicin og lægemidler og fremsende recepter. Det begrænser risikoen for fejl i forbindelse med den medicinske behandling. Dette er gennemført i Danmark med anvendelse af EDIFACT til de private apoteker. EDIFACT fremsender omkring 77% af alle recepter i Danmark. Kilde: 5. Levering af røntgen- og laboratorieresultater, hvor lægen automatisk får oplysningerne, så snart de foreligger, uanset hvor vedkommende befinder sig. 6. Ensartede beskeder med alarmer, tekstbeskeder, telefonopkald og rapporter sendt til samme terminal og prioriteret i forhold til lægens arbejdssituation. Quicker response ved hjælp af trådløs kommunikation er en forudsætning for at kunne høste alle fordelene ved disse og andre nye metoder. Der er tid nok Den eneste praktiske måde at forbedre sundhedsplejens kvalitet og effektivitet på er ved at begrænse alt det, der er tidskrævende, og som bremser arbejdet. Dette kræver elektronisk information og kommunikationsteknologi ikke nødvendigvis mere teknologi end nu, men en teknologi, der er langt bedre integreret og tilpasset efter lægernes behov. Lægerne er langt mere mobile i dag end tidligere. Trådløse systemer med en sikker kommunikation, hvor patienternes oplysninger beskyttes, vil forbedre lægernes måde at takle patienterne på. Intelligent integration af trådløse systemer vil begrænse den tid, der bruges på administration, spildtid og flaskehalse, radikalt. Der vil blive mere tid til klinisk arbejde

16 Bedre ledelsesforhold Kampen om patienterne Med en stigende efterspørgsel efter bedre service i sundhedssektoren og lange ventelister i visse lande lader antallet af patienter ikke til at være et stort problem. I hvert fald ikke endnu. Patienterne bliver dog mere og mere krævende og i stand til at træffe velovervejede valg. De ønsker større indflydelse, bedre behandling og et højere serviceniveau. Disse faktorer fører sundhedssektoren i retning af markedsføringsprincipper og væk fra det traditionelle topstyrede bureaukrati. Den enkelte patient vil i stigende grad gøre brug af sin købekraft og vælge den service, vedkommende ønsker. I nogle lande måles hospitalets serviceniveau, og resultaterne offentliggøres. I England offentliggør aviserne f.eks. sammenligninger af dødsraten på de forskellige hospitaler. Det formodes at denne tendens vil gribe om sig til også at forekomme i andre lande. Trådløs kommunikation øger produktiviteten i situationer, hvor personalet er mobilt over større områder og skal reagere på oplysninger, som kræver hurtig respons. Der sættes ekstra skub i produktiviteten dette ses f.eks. ved en kortere indlæggelsestid. Kampen om personalet Personalets motivation er den faktor, som vejer tungest, når det gælder hospitalets ydelse. Hvis hospitalerne mister speciallæger eller konstant mangler plejepersonale, sættes kvaliteten og sikkerheden på spil. Det er ofte svært at finde nyt personale, f.eks. kardiologer og anæstesiologer. En måde at tiltrække og fastholde læger og sygeplejersker på er at investere i nyt medicinsk udstyr og avancerede systemer, hvilket typisk er en tung belastning for budgetterne. En anden og mere omkostningsbevidst måde er at fjerne dét, der frarøver lægernes og sygeplejerskernes tid med patienterne. Dette giver plejepersonalet mulighed for at bruge mere tid på den enkelte patient, hvilket fremmer trivslen på arbejdspladsen og begrænser antallet af fejl og forsinkelser. Kampen om midlerne Efter introduktionen af sundhedsforsikringer med deraf følgende opblomstring af klinikker og privathospitaler

17 er konkurrencen blevet øget i det danske sundhedsvæsen. Uanset om institutionerne inden for sundhedssektoren er privat eller offentligt ejede, vil denne konkurrence medføre, at patienterne bliver mere bevidste og stiller større krav. Ting som service, ventetid, komfort og bekvemmelighed er nøglen til succes og endog overlevelse for visse klinikker. Patienterne stiller flere krav, men de ønsker ikke at betale mere i forsikring eller skat for opfyldelsen af disse krav. Samtidig er der med rammestyringen af de fleste danske hospitaler et incitament til at tage udenamtspatienter, da disse udgør en indtægtskilde for sygehuset. Hvis hospitalerne således ønsker at forblive konkurrencedygtige, er de nødt til fortsat at forbedre den måde, hvorpå de udnytter deres nuværende ressourcer. Patientens valg af hospital afhænger ofte af hvor ventetiden er kortest, hvor man kan forevente den mest kompetente behandling eller hvor serviceudbudet matcher den enkelte patients ønsker og krav. Stort udbytte for få midler Bedre udnyttelse af informationsteknologien kan optimere plejeniveauet og forenkle de driftsmæssige og administrative procedurer uden nødvendigvis at indebære store nyinvesteringer. Dette kan også gøre hospitalet mere konkurrencedygtigt. Trådløs integration af de eksisterende systemer og metoder kan især være effektivt, når det gælder reducering af omkostninger, forbedring af plejekvaliteten og en stigende præference både blandt patienter, læger og sygeplejersker. En mindre investering kan give store fordele. Den kan hjælpe hospitalerne med at få mere ud af de tidligere investeringer i udstyr, styresystemer og software programmer, inklusive HIS (Hospital Information System), RIS (Radiologi Information System), PACS og LIS (Laboratorie Information System). Med trådløs kommunikation kan der opnås et mere smidigt informationsflow mellem systemerne, afdelingerne, personalet og patienterne. Flaskehalsene fjernes, og ventetiden elimineres, hvilket danner en mere koordineret række arbejdsopgaver, som er med til at skabe rytme og styrke. Trådløs integration til andre formål Trådløs integration kan også understøtte ikke-kliniske formål såsom lager- og beholdningsstyring, hvor man kan spore fast medicinsk udstyr og andre aktiver. Personalet på hospitalets indlæggelsesafdeling kan tage imod patienter, som kommer ind, og finde en stue til dem med det samme. På et hospital i Østrig øgede portørerne deres effektivitet med 50% og sparede samtidig en væsentlig del af de skridt, som tages dagligt, takket være Ascoms trådløse løsninger. Trådløs kommunikation giver også mulighed for at automatisere mange af de arbejdsgange, som tidligere krævede inddragelse af personalet. Ascoms trådløse løsninger understøtter reglerne om beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed, som f.eks. nævnt i IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse. Vores løsninger registrerer hændelser og sikrer dermed pålideligheden. Elektronisk dokumentation, af f.eks. arbejdsgange, forbedrer hospitalets muligheder for at imødekomme eventuelle klagesager. Hurtig tilbagebetaling Markedskræfterne forlanger, at teknologien udnyttes langt bedre, men de økonomiske realiteter hindrer de fleste hospitaler i at gennemføre det hele på én gang. Opdateringen af de gamle systemers funktioner ved at indføre trådløs kommunikation er et stort skridt på vejen. Den tid, det tager at tilbagebetale investeringen, er som regel kort. Tilslutningen til trådløst netværk er betydelig hurtigere end etablering af en traditionel netværksforbindelse. Det er dyrt og forstyrrende, når der skal trækkes kabler inde i en bygning. Det kan tage flere dage eller uger at trække kabler i en afdeling eller en hel bygning. Tilslutning til et trådløst netværk kan komme op at køre i løbet af en time eller to. Samtidig opnås en enestående fleksibilitet og reaktionstid over for organisationsmæssige behov og ændringer. Sådan løses knudepunkterne De fleste hospitaler lider under fragmenterede arbejdsgange og informationer, der hober sig op. Brugerne skal skifte mellem de forskellige systemer og huske de forskellige funktioner. De er nødt til at gå ind og ud af komplicerede systemer for at finde de nødvendige oplysninger. Trådløs kommunikation giver en hurtigere reaktionstid, hvilket kan løse knudepunkterne, fjerne flaskehalsene og forøge resultatet ved investeringerne i systemer såsom HIS, RIS, PACS og LIS

18 Quicker response øger produktiviteten Med Ascoms trådløse kommunikation kan alle få fat i hinanden, uanset hvor de befinder sig. Tidskritisk information formidles direkte til den person, som skal bruge den. Det er nemt at kommunikere med kolleger, supportsystemer og medicinsk udstyr. Den trådløse kommunikations styrke ligger først og fremmest i muligheden for at fremskynde beslutningsprocessen og sætte skub i arbejdsgangene. De vigtigste fordele er, at tiden udnyttes mere effektivt, at patienterne er mere tilfredse, og at der er en reduceret risikofaktor. Mennesker ikke terminaler 1. Et af Ascoms grundlæggende principper i forbindelse med trådløse løsninger er, at informationen skal nå den rigtige person på det rette tidspunkt og på den rette måde ikke blot nå en terminal. Når en ansat får oplysningerne, ved den pågældende person, at det er oplysninger, der er sendt specifikt til vedkommende. Der hersker ikke tvivl om, hvem der skal gøre hvad. 2. Et andet princip er, at oplysningerne skal nå personalet i et klart og tydeligt sprog, og at personen skal kvittere for modtagelsen. Dette minimerer misforståelser og fejl. Alarmer og beskeder, som ikke bekræftes inden for et bestemt antal sekunder, sendes automatisk videre til den næste person i en nærmere fastlagt rækkefølge. 3. Et tredje princip er, at situationer, alarmer og hændelser automatisk bør registreres, når de opstår. Denne lagring af vigtige oplysninger sikrer en fortsat forbedring af arbejdsgange og rutiner. Det forbedrer også hospitalets position i tilfælde af klager eller retstvister. Både tale og skrift 4. Et fjerde princip er at give folk mulighed for at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Derved bliver det nemmere at tackle de forskellige situationer, og kolleger og overordnede kan tale sammen. Der kan også spares tid, da man ikke længere behøver at fare rundt for at finde ud af, om problemet kræver handling med det samme. 5. Et femte princip er, at det bliver muligt at kommunikere med flere på én gang både mundtligt og skriftligt. En hurtig telefonkonference løser ofte pludseligt opståede problematikker og forbedrer både behandling og plejeniveau. Bedre udnyttelse af kompetencerne En revolution er på vej, og det gælder ikke blot arbejdsgangene for sundhedsplejen, men også i selve måden, hvorpå plejepersonalet behandler patienten. Datastyrede rammer, inden for hvilke den medicinske pleje leveres, træder i kraft. Ny teknologi gør en forskel, når det drejer sig om liv og sikkerhed. Den reducerer antallet af processer fra lægen træffer beslutningen, til patienten modtager den pågældende behandling. Det begrænser risikoen for fejl. Desuden er det lige så vigtigt, at lægers, sygeplejerskers og andet personales kompetencer og evner udnyttes bedre, hvilket giver dem mulighed for at arbejde sammen som et team i stedet for som enkeltpersoner med forskellige professioner og baggrunde. Trådløs integration kan medvirke til at fremme dette. Resulaterne vil kunne ses i form af en mere fleksibel organisation, højere produktivitet og et øget plejeniveau.

19 18 19

20 15 værdiskabende punkter Her er blot nogle få eksempler på anvendelse af trådløs kommunikation på hospitalerne. Nogle funktioner har I måske allerede taget i brug, og resten kan vi implementere i samarbejde med jer. 1. Når hospitalsdirektøren møder på arbejde om morgenen, identificerer netværket hans trådløse kommunikationsterminal. Nøgletal vises i displayet for eksempel at antallet af læger pr. patient er steget med 0,1 til 48,6 i løbet af en turnus på en uge eller at liggedagene falder fra 5,1 til 5,0 dage. 2. Når skadestuens afdelingssygeplejerske forlader frokoststuen kl , modtager hun antallet af patienter, som er kommet ind på skadestuen, på sin trådløse telefon. Siden kl dagen før er der registreret 458 patienter, hvoraf 91 er blevet indlagt med henblik på yderligere behandling. Det er 25 færre end dagen før. Hun ringer til sine kolleger for at drøfte, hvordan de evt. kan omfordele ressourcerne. 3. En mand, der er indsmurt i blod, bæres ind på skadestuen af tre venner. Han er blevet skudt med adskillige skud et af skuddene er i brystet. Sygeplejersken trykker på alarmknappen, og traumeteamet er på stedet i løbet af 30 sekunder.

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Trådløs kommunikation optimerer hospitalernes laboratoriefunktioner

Trådløs kommunikation optimerer hospitalernes laboratoriefunktioner Trådløs kommunikation optimerer hospitalernes laboratoriefunktioner Hvordan "quicker response" optimerer service for ordinerende læger, øger udbytte af tidligere investeringer og reducerer risikofaktorer.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Sundhedspleje. Professional Dictation Systems

Sundhedspleje. Professional Dictation Systems Sundhedspleje Professional Dictation Systems Sundhedspleje 2 3 Ved at øge hastigheden for hele den medicinske arbejdsgang kan sundhedspersonalet fokusere på at levere patientpleje af høj kvalitet. Det

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Maksimal produktivitet SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Fire uafhængige undersøgelser har vist at brug af trådløse headset til telefoni i gennemsnit medfører en besparelse på 7,5 minut pr. samtaletime.

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB benytter sig af Cisco Unified Communications til at skærpe kundefokus og forny sit call center. VIRKSOMHEDSOVERSIGT Kundenavn Danske Statsbaner - DSB

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere