Opsummering Få mest muligt ud af det, I allerede har Hvad sker der i fremtiden? Forbedrede patientforhold... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering... 4. Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6. Hvad sker der i fremtiden?... 8. Forbedrede patientforhold... 10"

Transkript

1 Opnå et smidigt patientflow med trådløs kommunikation Sådan kan bedre kommunikation mellem afdelinger og quicker response ved tidskritiske informationer øge patienttilfredsheden, forbedre plejeniveauet og højne produktiviteten på hospitalerne. ascom

2

3 Indhold Opsummering... 4 Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6 Hvad sker der i fremtiden?... 8 Forbedrede patientforhold Forbedrede forhold for sygeplejerskerne Forbedrede forhold for lægerne Bedre ledelsesforhold Quicker response øger produktiviteten værdiskabende punkter Intelligent integration Hentmax Quicker response ved forespørgsler Rismax Quicker response ved røntgenbeskrivelser Lismax Quicker response ved laboratorietest Medamax Quicker response ved overvågningsalarmer Teqmax Quicker response ved tekniske alarmer og servicealarmer Løsninger til det krævende hospitalsmiljø En komplet løsning, der dækker samtlige behov Hvilken trådløs kommunikation er bedst? Forkortelser og termer

4 Opsummering Hvorfor trådløs kommunikation? De fleste hospitaler har investeret store summer i informationsteknologi. Dette er ofte med til at forbedre effektiviteten i de indledende processer, men potentialet ved de store investeringer udnyttes stadig ikke fuldt ud. Årsagen er ofte hindringer i informationsflowet mellem afdelingerne. Mindre investeringer på kommuniktionsområdet kan fjerne disse hindringer og forbedre udbyttet ved de investeringer, der allerede er foretaget. Kritiske situationer kan afvikles optimalt, når relevant information er hurtigt tilgængelig for de rigtige personer. Personalet på hospitalerne bevæger sig over store arealer. Den bedste løsning for at sikre formidling af information er trådløs kommunikation. Trådløs kommunikation betyder derfor, at hospitalerne kan vinde langt mere ved at være mobile og tilgængelige på én og samme tid, end nogen anden sektor kan. Dette kan virkelig sætte skub i produktiviteten og kan måles ved f.eks. reduktion i antallet af liggedage. Ascoms trådløse løsninger gør det lettere at imødekomme godkendelseskrav som f.eks. Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2002: IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse. Trådløs kommunikation Quicker response Tiden udnyttes mere effektivt Større patienttilfredshed Fordelene ved trådløs kommunikation Reduceret risikofaktor

5 Fordelene ved quicker response 1. Tiden udnyttes mere effektivt Reduceret ventetid for patienter Reduceret ventetid for kolleger Reduceret ventetid på kliniske informationer Bedre udnyttelse af eksisterende udstyr 2. Større patienttilfredshed Kortere ventetid Mere tid sammen med læger og sygeplejersker Øget plejekvalitet Forbedret service 3. Reduceret risikofaktor Højere patientsikkerhed Bedre koordinering af beredskabsressourcer Støtte til akkrediteringsindsatser Støtte til kvalitetssikring Forbedret personalesikkerhed Sådan viser fordelene sig De fleste hospitaler fungerer med arbejdsgange, som skal splittes op, og talrige informationskilder, der ikke er integreret. Informationssystemerne understøtter den indledende arbejdsgang, men ikke de efterfølgende processer. Trådløs kommunikation får informationen til at flyde mere frit mellem afdelingerne. 1. Udrykning: Usædvanlig kort planlægningstid og vedvarende prioritetsændringer. Tidstab i tilfælde hvor udrykningsholdet har svært ved at få kontakt til læger, og hvor sygeplejersker skal kontaktes, eksperthold skal koordineres, og udstyr skal lokaliseres. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger forenkler mulighederne for omprioriteringer, for varsling af udrykningshold og andre eksperthold og for lokalisering af livsvigtigt udstyr. 2. Planlagte procedurer: Kompleks planlægning og mange afvigelser fra den egentlige plan. Tidstab når man venter på patienter, lægepersonale og kliniske oplysninger. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger reducerer forsinkelser ved personsøgning*, sender automatisk oplysninger til læger og sygeplejersker og forbedrer patientlogistikkerne. 3. Hospitalsafdelinger: Patienterne påvirkes negativt, når de sidder længe og venter på sygeplejersker, ikke bliver informeret tilstrækkeligt og ikke har noget at tage sig til. Med Ascoms trådløse kommunikationsløsninger får sygeplejerskerne mere tid til patienterne. Det giver også giver mere tid til at oplyse om de lægelige forhold. Kommunikationen bliver bedre, og der er også mulighed for at blive underholdt. Dette giver større patienttilfredshed. 4. Serviceudbydere: Efterspørgsel fra flere kanter på samme tid og manglende integrering af afdelinger skaber forsinkelser. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger forenkler bestillings- og planlægningsprocessen samt leveringen af diverse ydelser. Dette øger servicen over for klinikere og patienter, reducerer ventetiden og forbedrer kvaliteten. * En undersøgelse på et større universitetshospital viste, at sygeplejerskerne på en typisk afdeling mister næsten 900 timer om året på grund af forsinkelser, der opstår i forbindelse med diverse søgninger. Læger, der ringer til afdelingernes sygeplejersker, bruger 700 timer om året på at vente på, at opkaldet besvares. Afdelingspersonalet bruger mere end 500 timer om året på at besvare opkald til sygeplejerskerne og lede efter dem. Afdelingerne kan genvinde 80% af den tid, de mister på at lede efter hinanden og vente i telefonen, ved hjælp af trådløs kommunikation. Kilde: The Impact of a Wireless Telecommunications System on Time Efficiency. The Journal of Nursing Administration. Juni

6 Få mest muligt ud af det, I allerede har De fleste hospitaler ville kunne behandle 25% flere patienter, end de behandler i dag, uden behov for mere personale, udstyr eller faciliteter. Nogle af hospitalerne ville kunne fordoble antallet af patienter og samtidig forbedre kvaliteten i behandlingen. Hvis bare... Ja, der er mange hvis er og men er. Trådløs kommunikation kan ikke løse dem alle. Men overraskende mange af dem. På de næste sider forklares det, hvordan flaskehalse fjernes, hvordan patientflow udjævnes, og hvordan produktiviteten forbedres. Dette er baseret på lang erfaring inden for og et grundigt kendskab til sundhedssektorens særlige behov. Mere end hospitaler, som hovedsageligt ligger i Europa og USA, anvender Ascoms trådløse kommunikationsløsninger. Ingen anden virksomhed har implementeret endog halvt så mange installationer. Quicker response Trådløs kommunikation reducerer ventetiden og fremmer reaktionsprocessen i kritiske situationer. Læger, sygeplejersker, administratorer og andet personale modtager tidskritisk information direkte i deres lommeenhed som tale, tekst, alarm eller data og i et interaktivt format. Informationerne kommer fra patienter og plejepersonale, fra computere og databaser, fra overvågningsudstyr og hospitalsudstyr. Informationerne når den rigtige person med det samme, uanset hvor vedkommende befinder sig. Modtageren får straks besked, når der foreligger nye oplysninger. Dette gør hele organisationen mere smidig. Intelligent integration Vi sælger ikke en særlig trådløs netværksteknologi eller en speciel type trådløst udstyr. Forskellig teknologi og forskelligt udstyr opfylder forskellige behov. De er komplementære frem for konkurrenceprægede og arbejder godt sammen. Vi ønsker heller ikke at fjerne jeres gamle kommunikationssystemer. En stor del af vor tids systemer er værdifulde mange år endnu. Og adskilte netværk vil fortsat eksistere i mange situationer. Men ved at indføre trådløs kommunikation mellem afdelingerne kan arbejdsprocesserne, hver enkelt del af plejepersonalet og administratorer gøre etablerede anvendelsesmåder og procedurer langt mere effektive. Kundetilpassede løsninger Ascoms kommunikationssystemer understøtter alle hospitalsafdelinger og -procedurer. De skaber et harmonisk informationsflow fra planlægning af aftaler eller skadestuemodtagelser til registrering, sygepleje og eventuel debitering. Vi tilpasser løsninger, som er baseret på de enkelte afdelingers eller specialers behov. Vi tilpasser funktionalitet, så den understøtter de eksisterende arbejdsgange og integrerer trådløs kommunikation med andre systemer, som allerede anvendes. Vores løsninger hjælper med at strømline patientflowet, forbedre kvaliteten af kliniske oplysninger og reducere mængden af papirarbejde. De øger det administrative og kliniske personales effektivitet, reducerer patientrisici og behandlingssvigt, forbedrer kvaliteten og lønsomheden. Og kan hermed have positiv indflydelse på patienttilfredsheden. Et skridt ad gangen Trådløse løsninger bør kun indføres i tilfælde, hvor der er et klart behov for at sætte skub i arbejdsgangene, reducere omkostningerne, forbedre patientplejen og skabe en konkurrencefordel. Investeringer skal være overkommelige og give umiddelbare fordele. Løsningen skal som regel være modulopbygget, da dette muliggør optimal udnyttelse af budgetterne.

7 Med tiden vil der blive skabt et fuldstændigt konvergeret netværk, men med en trådløs strategi, som passer ind i hospitalets rammer. Det er nødvendigt for at undgå, at hospitalet bliver et øhav bestående af en masse isolerede enheder, der ikke kan kommunikere med hinanden. For at opnå en succesfuld integration af trådløs kommunikation er det vigtigt at få identificeret eksisterende problemstillinger. Ascoms erfaring og kompetence sikrer en systematisk afdækning af disse. En lille investering med et stort udbytte Det er forholdsvist billigt at installere trådløse løsninger og integrere dem i eksisterende metoder og anlæg. Investeringen udgør kun en brøkdel af hospitalets samlede investering i informations- og kommunikationsteknologi. Den tid, der bruges på at tilbagebetale alle startomkostningerne ved en trådløs løsning, er normalt meget kortere i forhold til andre investeringer i teknologi. Investeringsudbyttet ses som besparelser eller som en stigning i produktiviteten. Når den rigtige person straks får præsenteret de relevante informationer, skaber dette kortere ventetid, hurtigere respons i kritiske situationer, mindre papirarbejde, større patienttilfredshed, bedre kontrol med udstyr og en mindre risiko for at det forsvinder. Trådløse løsninger kan medvirke til at afhjælpe stress og give større jobtilfredshed. Få bugt med flaskehalsene En flaskehals er alt det, der hindrer systemet i at flyde frit. Situationer, hvor folk venter, eller hvor arbejdet hober sig op. Enhver ressource, hvor kapaciteten svarer til eller er mindre end det, der forventes af den, er den traditionelle definition af begrebet. Flaskehalse er et velkendt fænomen i hospitalssektoren. Flaskehalse opstår ikke nødvendigvis på grund af manglende ressourcer. Mange flaskehalse opstår på grund af dårlig kommunikation, som resulterer i, at de eksisterende ressourcer ikke udnyttes optimalt. Trådløs kommunikation er et værktøj, som gør det muligt at eliminere flaskehalse. Personalet kommer til at opleve ét fælles system. Det bidrager til at opbygge en fælles fremgangsmåde i forhold til patientpleje, og det kan øge personalets mulighed for at arbejde med et fælles formål og skabe et grundlag for at optimere det overordnede system. Det kan afværge, at værdifulde ressourcer ikke udnyttes. 6 7

8 Hvad sker der i fremtiden? Antibiotika mister sin virkning over for smitsomme sygdomme, som udvikler sig med stor hast. Billige rejser til udlandet giver epidemierne mulighed for at sprede sig hurtigt verden over. Disse og andre forandringer skaber store opgaver for sundhedssystemerne i mange lande. En række lyspunkter Der findes dog nogle få områder, som tegner til at forbedre befolkningens sundhedstilstand: 1. De nye, højteknologiske hospitalsprocedurer er mindre invasive og ofte billigere end de gamle procedurer, de erstatter. 2. Forsøg med brug af genetiske markører til at screene befolkningen og undgå (gennem kost, medicin eller andre specifikke behandlingsformer) sygdomme, som befolkningen sandsynligvis vil udvikle i fremtiden. Sundhedssektoren, som er en af de mest komplekse institutioner i en verden, ændrer sig meget hurtigt og med store omvæltninger til følge. En voksende og aldrende befolkning i den vestlige verden belaster allerede ressourcerne. Nye, avancerede behandlingsformer kræver tungtvejende investeringer. Omkostningerne i sundhedssektoren stiger fortsat langt hurtigere end inflationen. Der finder mange politiske slagsmål sted på grund af de stigende omkostninger og knappe ressourcer. Ændringer, som kun foretages på det medicinske område, sætter også sundhedsplejen på spil. 3. Nye metoder til farmaceutisk forskning går langt ud over de gamle prøven sig frem -teknikker til molekyleopbygning eller udviklingen af bakterier, som dækker forskellige funktioner, kobler sig fast på særlige receptorer eller bekæmper specifikke smitsomme sygdomme. 4. Nanoteknologien giver mulighed for at få oplysninger om personers specifikke anatomiske eller fysiologiske tilstand og kan fungere som værktøj til at udføre særlige opgaver, dræbe bestemte vira, reparere bestemte celler, fremstille bestemte nødvendige proteiner eller enzymer. Nye opfindelser inden for de lægevidenskabelige teknikker vil fortsat bringe vigtige fremskridt.

9 Internationale standarder Globale standarder slår igennem inden for de lægevidenskabelige uddannelser og behandlinger. Lovgivningen på sundhedsområdet harmoniseres på tværs af landegrænser. Dette er også tilfældet med fastsættelse af fælles standarder inden for sundhedssektoren og krav til kvalitetscertificering. Det er i øvrigt et arbejde, der er godt i gang i Danmark med eksempelvis Det Nationale Indikator Projekt (NIP) og Akkrediteringsprogrammerne. International standardisering omfatter også patienternes sikkerhed. Der stilles krav til hospitalerne om at gøre særlige tiltag for at forebygge fejl i forbindelse med diagnosticering og behandling. Krav om information til patienter er generelt blevet væsentligt skærpet. Standarder, der understøtter fortrolighed og beskyttelse af patientoplysninger, dukker også op. Sygesikringsordninger fra de forskellige lande nærmer sig hinanden. Standarder, som gør det muligt at udnytte oplysninger og kommunikationsteknologi effektivt landene imellem, ligger øverst på listen over vigtige emner. Disse standarder giver adgang til oplysninger og ekpertviden verden over uafhængigt af tid og sted. De vil så vidt muligt ikke afhænge af de lokale kommunikationsmæssige infrastrukturer. Omstrukturering En stor del af sundhedsplejen forsøges flyttet fra hospitalerne med skadestuer og tilbage til den primære sektor såsom klinikker, praktiserende læger og endog skoler, arbejdspladser og hjemmet. En anden stor del af omstruktureringen sker med en ganske betydelig specialisering og udbygning af den elektive kirurgi, hvilket har betydet, at antallet af operationer er vokset betrageligt inden for de sidste 10 år. Disse elektive afsnit er deciderede specialafdelinger, der er lokaliseret på mindre sygehuse. Til gengæld har disse sygehuse mistet det akutte kirurgiske beredskab, der centraliseres på de større sygehuse. Mens den akutte del af sundhedsplejen således indskrænkes geografisk, udvides den geriatriske pleje og behandling på langt sigt. Efterhånden som ældre udgør stigende andel af befolkningen, vil de øge belastningen på sundhedssektoren. Denne befolkningsgruppe vil optage et stigende antal sengepladser på hospitalerne. Større konkurrence Uanset om institutionerne inden for sundhedssektoren er privat eller offentligt ejede, vil konkurrencen blandt disse institutioner blive større. Patienterne bliver mere bevidste og stiller større krav. Service, tid, komfort og bekvemmelighed er nøglen til succes og endog overlevelse. Patienterne stiller flere krav, men de ønsker ikke at betale mere for opfyldelsen af disse krav. Hospitalerne bliver nødt til at differentiere sig, da der i Danmark ikke er et tilstrækkeligt befolkningsunderlag til mange højtspecialiserede afdelinger. Samtidig er der med rammestyringen af de fleste danske hospitaler et incitament til at tage udenamtspatienter, da disse udgør en indtægtskilde for sygehuset. Hvis hospitalerne således ønsker at forblive konkurrencedygtige, er de nødt til fortsat at forbedre den måde, hvorpå de udnytter deres nuværende ressourcer. Trådløs kommunikation De ovenstående ændringer vil sammen med den generelle udvikling vende op og ned på sundhedssektoren. Grundlaget skabes af fremskridt inden for informations- og kommunikationsteknologien. Trådløs kommunikation vil eliminere mange af flaskehalsene, som forhindrer, at ressourcerne udnyttes effektivt. Plejepersonalet vil øjeblikkeligt kunne kommunikere indbyrdes, uanset hvor de befinder sig. Alle relevante oplysninger vil automatisk komme til plejepersonalet, frem for at de skal søge efter oplysningerne. Det kan f.eks. være journaler, testresultater, overvågningsoplysninger, resultater af diagnostiske undersøgelser og andre oplysninger, som er vigtige i forhold til patientplejen. 8 9

10 Forbedrede patientforhold Brugen af informationsteknologi og trådløs kommunikation kan ændre standardprocedurerne mærkbart. Der vil forekomme mindre ventetid, bedre information og en personlig service, som giver større patienttilfredshed. Dette kan desuden medvirke til, at patienterne restituerer hurtigere. Et sygeplejesystem, hvor hver patient ved indlæggelse tildeles én bestemt sygeplejerske, kan forbedre plejeforholdene og øge patienttilfredsheden. Den pågældende sygeplejerske spiller en stor rolle i planlægningen og evalueringen af den enkelte patients pleje under indlæggelsen. Takket være en trådløs integration kan kontakt fra sengen til sygeplejerskerne, uanset om dette sker ved et tryk på en knap eller ved et telefonopkald, dirigeres direkte til patientens primære sygeplejerske. Ascoms multifunktions patientterminal giver patienten mulighed for at kalde på hjælp samt betjene lys, persienner og andre komfortfunktioner. Den indeholder elementer såsom telefon, fjernsyn, , internet, hospitalets intranet og video. Den fungerer også som en betjeningsterminal, hvor patientens journal kan ses, og hvorfra man har direkte adgang til Lægemiddelkataloget on-line. Velinformerede patienter I og med at patienterne får mere at skulle have sagt, kræves der en radikal ændring i forholdet mellem lægestanden og patienten. Patienten vil kræve at få flere oplysninger og bedre kontrol over de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med egen helbredsmæssige situation. Patienterne vil gerne have adgang til deres egne journaler. De vil gerne vide så meget som muligt om deres sygdom, og om hvordan den bedst kan behandles. Internettet gør det nemmere end nogensinde, og derfor vil nogle af patienterne praktisk talt vide mere om deres sygdom end deres læge. Dette gælder især de patienter, der lider af kroniske sygdomme såsom diabetes eller astma. Patienterne formår at stille de rigtige spørgsmål og giver nogle gange lægen en ny indsigt i en proces, hvor begge parter kan lære noget. Dette gør patienterne til vigtige deltagere i patientplejen. Ved at de inddrages i beslutningerne omkring behandlingen, og ved at hjælpe dem med at bruge deres viden til at tackle deres egen situation, kan deres bekymringer lettes og resultatet forbedres. Ved at installere anlæg, hvor patienter kan få adgang til oplysninger, modtage undervisning samt kommunikere med plejepersonalet opnår man store belønninger både for den enkelte patient, men også for systemet som helhed.

11 Mere personlig kontakt Til trods for at sygeplejersker, læger og andet plejepersonale har de bedste intentioner, hindrer politik, arbejdsgange og behandlingsprocesser dem ofte i at udføre deres arbejde, så patienten er mest muligt i fokus og på de mest effektive måder. Der er en kløft mellem det, patienterne har brug for, og det der leveres. Den tid patienten tilbringer sammen med lægen, bliver mindre og mindre. Manglen på plejepersonale tvinger dem til at bruge mindre tid på hver patient, og hvis presset for at øge produktiviteten tages med i betragtning, så kommer det ikke som nogen overraskelse, at mange patienter føler sig forsømt. En stadig større del af plejepersonalets tid går med at udføre opgaver såsom planlægning, papirarbejde og kommunikation med andre af hospitalets afdelinger, hvilket ikke ligefrem hører under kategorien pleje. Trådløs kommunikation kan reducere den tid, der bruges på administration, radikalt. Ligesom derhjemme Patienterne er begyndt at forvente og kræve, at hospitalerne tilbyder lignende ydelser, som hvis de var hjemme hos sig selv. Nogle hospitaler ændrer udseende og virker mere som et hjem eller et hotel end som et hospital. Nogle udenlandske hospitaler tilbyder endda, at patienterne kan få leveret maden udefra, så de kan få præcis det, de har lyst til, når de har lyst til det. I Danmark tilbyder nogle hospitaler patienthoteller, hvor også pårørende har mulighed for at overnatte samt spise i patienthotellets cafeteria eller restaurant. Mange øger desuden underholdningsgraden samt servicen på informations- og kommunikationsområdet. Når patienterne har adgang til faciliteter, der minder om dem derhjemme, reduceres følelsen af at være isoleret, at kede sig og at være stresset, som ellers vil være tilfældet for de fleste patienter, når de er indlagt. Patienten er mere tilfreds, og det er vigtigt for restitutionen. Der kan leveres mange former for interaktive ydelser lige til sengekanten, som patienten kan bede om. Patienten kan bl.a. gå på internettet, høre musik og radio, se tv, film og spille spil. Via hospitalets intranet kan der sendes oplysninger ud om, hvad hospitalet kan tilbyde af faciliteter og services, oplysninger om sygdomme, behandlingsformer og interaktiv uddannelse. Patienterne kan holde kontakten med familie, venner og kolleger enten via telefonen eller s. Disse patientstyrede interaktive anlæg giver større patienttilfredshed, optimerer udnyttelsen af personalekapaciteten og forbedrer den driftsmæssige effektivitet. Patientterminaler Brugervenlige terminaler, som forener kommunikation og underholdning, er en fordel for både patienter og plejepersonale. Terminalerne kan tilsluttes hospitalets netværk eller bredbånd for at opnå en større fleksibilitet og lavere installationsomkostninger. Patientterminaler fungerer også som plejeterminaler med en sikkerhedsteknologi, der fungerer i henhold til de standarder, som er gældende for at værne om patienternes privatliv og beskytte deres personlige oplysninger. Ved hjælp af rettighedsstyring via chip-kort kan læger og sygeplejersker få direkte adgang til journaler og eksempelvis Lægemiddelkataloget on-line. Patienterne kan få tilladelse til at gennemgå deres egne fortrolige og som regel meget følsomme oplysninger vedrørende deres tilstand. Med en kortlæser, en godkendelses- og sikkerhedsteknologi kan patienten også betale sine regninger gennem terminalen. Patienten kan handle på internettet, mens vedkommende er sengeliggende. Patienter, som holder sig selv beskæftiget, kræver mindre opmærksomhed fra plejepersonalet. Derudover restituerer patienterne ofte hurtigere, når de er tilfredse og afslappede

12 Forbedrede forhold for sygeplejerskerne I de fleste lande er behovet for sygeplejersker stigende, og dog er det totale antal af sygeplejersker faldende. Efterspørgslen stiger, fordi patienterne bliver ældre og mere syge, i takt med at plejen bliver mere kompleks. Antallet af sygeplejersker falder på internationalt plan, fordi sygeplejeprofessionen ikke længere er så attraktiv som tidligere. Alene i USA er mere end stillinger ledige, hvilket også er tilfældet i Europa. Undersøgelser viser, at sygeplejersker i gennemsnit går 6 kilometer på en vagt. Det tager ca. 1 1/2 time at gå 6 kilometer. Trådløse kommunikationssystemer, hvor man kan kommunikere, mens man går, betyder, at mindst 2/3 af den tid, kan udnyttes til andet arbejde. En stor del af alle kald til sygeplejersker er simple forespørgsler, som det øvrige plejepersonale lige så vel kunne håndtere. Et trådløst telefonanlæg giver sygeplejerskerne mulighed for at tilbringe mere tid sammen med patienterne. Systemet integreres let med hospitalets eksisterende stationære telefonanlæg og sygeplejerskernes kommunikationssystem. Trådløs kommunikation kan benyttes på en enkelt afdeling, en enkelt sektion eller på flere forskellige afdelinger. Den rette løsning Hospitalerne forsøger at kompensere for manglen på sygeplejersker ved at tilbyde mere fleksible arbejdstider og højere løn, men det er også nødvendigt at reducere den tid, sygeplejerskerne bruger på administration, skrivebordsarbejde og andre indirekte opgaver og øge den tid, de bruger på hver patient. Samtidig er der en opgaveglidning i gang, hvor opgaver, der i dag udføres af læger overtages af sygeplejersker og opgaver der udføres af sygeplejersker overtages af social- og sundhedsassistenter. Der er således et stort behov for en bedre teknologi, som understøtter sygeplejerskernes forskellige arbejdsopgaver. Der findes ikke en enkelt løsning eller en magisk teknologi, som umiddelbart kan forbedre sygeplejerskernes ansættelsesforhold og arbejdsmiljø. Men bedre kommunikation og lettere adgang til al nødvendig information kan være en stor hjælp i de situationer, som ellers før har forværret manglen på sygeplejersker. Intelligent kommunikation Sygeplejerskerne spiller en central rolle i koordinering af oplysninger blandt patienter og deres pårørende, læger og andet personale. De har travlt og arbejder over store arealer. Kommunikationen forsinkes eller

13 bremses ofte. Både sygeplejersker, andre klinikere og patienter bliver frusterede, hvilket ofte påvirker patientplejen negativt. En bred vifte af anvendelsesmuligheder og værktøjer, inklusive trådløse telefoner, PDA er, automatisk besked og , kan lette kommunikationen. Et af de mest effektive værktøjer til sygeplejerskerne er integrerede telefoner, der også fungerer som personsøgere. Ascoms interaktive kommunikationssystem skaber en mere direkte kommunikation til både patienter og hospitalspersonale. Patientkald kan dirigeres til den primære sygeplejerskes trådløse telefon med særlige toner og opkaldsinformationer, som sikrer quicker response. Dette begrænser mængden af personsøgninger, og sikkerheden for patientoplysningerne øges. Tal, før du går Ved hjælp af en trådløs telefon kan sygeplejersken tale direkte med patienten og straks afklare dennes behov praktisk talt uden at gå et eneste skridt. Dette sparer tid og begrænser sygeplejerskernes arbejdsbyrde. Løsningen giver sygeplejerskerne mulighed for at viderestille en patients opkald og tildele services ved at sætte forudbestemte opgaver i gang eller automatisk viderestille opkaldet til en anden anvist sygeplejerske. Selv hvis sygeplejersken er optaget af en anden patient, vil opkaldet ikke blive forsinket, og patientens behov vil stadig blive opfyldt inden for kort tid. Mange sygeplejersker bruger meget tid på at gå frem og tilbage for at tage opkald fra en stationær telefon og er undertiden nødt til at forlade igangværende opgaver. Telefonlinjen er naturligvis optaget, så længe der tales. Dette kan skabe problemer især i nødstilfælde, når folk har brug for at komme igennem. Lægerne har ofte behov for informationer, som ikke kan vente, eller for at besvare spørgsmål og videregive oplysninger. De er nødt til at søge sygeplejersken på hendes personsøger. Sygeplejersken er så nødt til at forlade det, hun er i gang med, for at finde en telefon, som hun kan ringe til den pågældende læge fra. Dette skaber forsinkelser og spildtid. Tid, der kunne have været brugt på patienterne. Integration med de nuværende anlæg Med et trådløst telefonanlæg kan sygeplejerskerne foretage og modtage opkald, uanset hvor på hospitalet de befinder sig. De kan tale med læger, hospitalspersonale og patienternes familie uden at skulle forlade det arbejde, de er i gang med. Desuden øges sikkerheden, fordi sygeplejersken straks kan kontakte en anden sygeplejerske, læge, portør eller sikkerhedsvagt. Systemet fastlægger automatisk brugerens position. Dette tjener det formål, at man kan finde frem til personen i tilfælde af alarm. Ascoms trådløse telefoner integreres let med hospitalets eksisterende kommunikationssystem. Den trådløse telefon fungerer som en individuel kommunikationsterminal i letvægtsformat, der tildeles hver sygeplejerske. Telefonen kan gemme adskillige beskeder fra kommunikationssystemet i hukommelsen. Hurtig søgning af grupper er en anden vigtig funktion. Hvert sekund tæller på et hospital, og det gør hvert skridt også. Trådløs telefoni, som integrerer det eksisterende kommunikationsnetværk, hjælper sygeplejerskerne med at vurdere patienternes behov, så de hurtigere kan give dem en hensigtsmæssig pleje og alligevel bruge færre skridt og skabe mere ro

14 Forbedrede forhold for lægerne Lægerne benytter i stigende grad en klinisk informationsteknologi for at styrke beslutningsprocessen og derved opnå en hurtigere og mere sikker patientpleje. Trådløst udstyr og trådløse anvendelsesmuligheder understøtter diagnosticeringen, journaliseringen og akutberedskabet. Det letter indlæggelsesprocessen, adgangen til og opdateringen af journaler, receptudskrivning og videresendelse af oplysninger til eksempelvis praktiserende læger. Det reducerer skrivebordsarbejdet, og giver lægerne mere tid til patienterne. Der er ingen grund til at vente på fremtidens hospital, hvor alt er digitalt, i realtid, papirløst og trådløst. Mange af fordelene kan opnås på ethvert hospital ved hjælp af en intelligent trådløs integration af de eksisterende systemer og anvendelsesområder. En af hovedårsagerne, til at lægerne mister tid sammen med patienterne, er, at de indirekte opgaver gradvist bliver mere komplekse. De udgør typisk 50-75% af lægernes arbejdsbyrde. Intelligent integration af trådløse systemer giver lægerne mere tid til hver patient. Tidsrøvere Læger har brug for tid til at opbygge et forhold til patienterne, undersøge de kliniske forhold, forklare diagnoser og besvare patienternes spørgsmål. Som ansvarlige for patienternes ve og vel, er de godt klar over, hvor vigtig en rolle tiden spiller. Hvis man altid er under stort tidspres, bliver arbejdet utilfredsstillende, fordi man ikke føler, at det udføres ordentligt. Men tiden er knap. De fleste læger tilbringer mindre og mindre tid med hver patient. Dette betyder ikke altid, at de når at behandle flere patienter. Det antal patienter, lægerne tilser hvert år, er faldende. OECD-gennemsnittet ligger på over I et enkelt land er tallet faldet, så det nu er langt under Kilde: En af hovedårsagerne til, at lægerne mister tid sammen med patienterne, skyldes, at de indirekte opgaver gradvist bliver mere komplekse. De udgør typisk 50-75% af lægernes arbejdsbyrde. De omfatter

Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation

Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation - Industri Ascom Wireless Solutions Opnå hurtigere indsats med trådløs kommunikation Sådan kan quicker response ved driftsforstyrrelser give en mere smidig

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

- et informationssamfund for alle

- et informationssamfund for alle - et informationssamfund for alle Meddelelse om Kommissionens initiativ op til det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 eeurope@cec.eu.int eeurope - hvorfor netop

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m.

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. En række artikler skrevet af journalist Merete Holm i samarbejde med LO, april 2000 Indholdsfortegnelse Farvel til det vante interview med redaktør

Læs mere

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011 Demonstrationsprojekt på Akut-afdelingen Hospitalsenheden Horsens It-støtte som middel til højere effektivitet og kvalitet i behandlingen Systemet giver mig overblik og gør det lettere for mig at prioritere

Læs mere