Opsummering Få mest muligt ud af det, I allerede har Hvad sker der i fremtiden? Forbedrede patientforhold... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering... 4. Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6. Hvad sker der i fremtiden?... 8. Forbedrede patientforhold... 10"

Transkript

1 Opnå et smidigt patientflow med trådløs kommunikation Sådan kan bedre kommunikation mellem afdelinger og quicker response ved tidskritiske informationer øge patienttilfredsheden, forbedre plejeniveauet og højne produktiviteten på hospitalerne. ascom

2

3 Indhold Opsummering... 4 Få mest muligt ud af det, I allerede har... 6 Hvad sker der i fremtiden?... 8 Forbedrede patientforhold Forbedrede forhold for sygeplejerskerne Forbedrede forhold for lægerne Bedre ledelsesforhold Quicker response øger produktiviteten værdiskabende punkter Intelligent integration Hentmax Quicker response ved forespørgsler Rismax Quicker response ved røntgenbeskrivelser Lismax Quicker response ved laboratorietest Medamax Quicker response ved overvågningsalarmer Teqmax Quicker response ved tekniske alarmer og servicealarmer Løsninger til det krævende hospitalsmiljø En komplet løsning, der dækker samtlige behov Hvilken trådløs kommunikation er bedst? Forkortelser og termer

4 Opsummering Hvorfor trådløs kommunikation? De fleste hospitaler har investeret store summer i informationsteknologi. Dette er ofte med til at forbedre effektiviteten i de indledende processer, men potentialet ved de store investeringer udnyttes stadig ikke fuldt ud. Årsagen er ofte hindringer i informationsflowet mellem afdelingerne. Mindre investeringer på kommuniktionsområdet kan fjerne disse hindringer og forbedre udbyttet ved de investeringer, der allerede er foretaget. Kritiske situationer kan afvikles optimalt, når relevant information er hurtigt tilgængelig for de rigtige personer. Personalet på hospitalerne bevæger sig over store arealer. Den bedste løsning for at sikre formidling af information er trådløs kommunikation. Trådløs kommunikation betyder derfor, at hospitalerne kan vinde langt mere ved at være mobile og tilgængelige på én og samme tid, end nogen anden sektor kan. Dette kan virkelig sætte skub i produktiviteten og kan måles ved f.eks. reduktion i antallet af liggedage. Ascoms trådløse løsninger gør det lettere at imødekomme godkendelseskrav som f.eks. Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2002: IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse. Trådløs kommunikation Quicker response Tiden udnyttes mere effektivt Større patienttilfredshed Fordelene ved trådløs kommunikation Reduceret risikofaktor

5 Fordelene ved quicker response 1. Tiden udnyttes mere effektivt Reduceret ventetid for patienter Reduceret ventetid for kolleger Reduceret ventetid på kliniske informationer Bedre udnyttelse af eksisterende udstyr 2. Større patienttilfredshed Kortere ventetid Mere tid sammen med læger og sygeplejersker Øget plejekvalitet Forbedret service 3. Reduceret risikofaktor Højere patientsikkerhed Bedre koordinering af beredskabsressourcer Støtte til akkrediteringsindsatser Støtte til kvalitetssikring Forbedret personalesikkerhed Sådan viser fordelene sig De fleste hospitaler fungerer med arbejdsgange, som skal splittes op, og talrige informationskilder, der ikke er integreret. Informationssystemerne understøtter den indledende arbejdsgang, men ikke de efterfølgende processer. Trådløs kommunikation får informationen til at flyde mere frit mellem afdelingerne. 1. Udrykning: Usædvanlig kort planlægningstid og vedvarende prioritetsændringer. Tidstab i tilfælde hvor udrykningsholdet har svært ved at få kontakt til læger, og hvor sygeplejersker skal kontaktes, eksperthold skal koordineres, og udstyr skal lokaliseres. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger forenkler mulighederne for omprioriteringer, for varsling af udrykningshold og andre eksperthold og for lokalisering af livsvigtigt udstyr. 2. Planlagte procedurer: Kompleks planlægning og mange afvigelser fra den egentlige plan. Tidstab når man venter på patienter, lægepersonale og kliniske oplysninger. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger reducerer forsinkelser ved personsøgning*, sender automatisk oplysninger til læger og sygeplejersker og forbedrer patientlogistikkerne. 3. Hospitalsafdelinger: Patienterne påvirkes negativt, når de sidder længe og venter på sygeplejersker, ikke bliver informeret tilstrækkeligt og ikke har noget at tage sig til. Med Ascoms trådløse kommunikationsløsninger får sygeplejerskerne mere tid til patienterne. Det giver også giver mere tid til at oplyse om de lægelige forhold. Kommunikationen bliver bedre, og der er også mulighed for at blive underholdt. Dette giver større patienttilfredshed. 4. Serviceudbydere: Efterspørgsel fra flere kanter på samme tid og manglende integrering af afdelinger skaber forsinkelser. Ascoms trådløse kommunikationsløsninger forenkler bestillings- og planlægningsprocessen samt leveringen af diverse ydelser. Dette øger servicen over for klinikere og patienter, reducerer ventetiden og forbedrer kvaliteten. * En undersøgelse på et større universitetshospital viste, at sygeplejerskerne på en typisk afdeling mister næsten 900 timer om året på grund af forsinkelser, der opstår i forbindelse med diverse søgninger. Læger, der ringer til afdelingernes sygeplejersker, bruger 700 timer om året på at vente på, at opkaldet besvares. Afdelingspersonalet bruger mere end 500 timer om året på at besvare opkald til sygeplejerskerne og lede efter dem. Afdelingerne kan genvinde 80% af den tid, de mister på at lede efter hinanden og vente i telefonen, ved hjælp af trådløs kommunikation. Kilde: The Impact of a Wireless Telecommunications System on Time Efficiency. The Journal of Nursing Administration. Juni

6 Få mest muligt ud af det, I allerede har De fleste hospitaler ville kunne behandle 25% flere patienter, end de behandler i dag, uden behov for mere personale, udstyr eller faciliteter. Nogle af hospitalerne ville kunne fordoble antallet af patienter og samtidig forbedre kvaliteten i behandlingen. Hvis bare... Ja, der er mange hvis er og men er. Trådløs kommunikation kan ikke løse dem alle. Men overraskende mange af dem. På de næste sider forklares det, hvordan flaskehalse fjernes, hvordan patientflow udjævnes, og hvordan produktiviteten forbedres. Dette er baseret på lang erfaring inden for og et grundigt kendskab til sundhedssektorens særlige behov. Mere end hospitaler, som hovedsageligt ligger i Europa og USA, anvender Ascoms trådløse kommunikationsløsninger. Ingen anden virksomhed har implementeret endog halvt så mange installationer. Quicker response Trådløs kommunikation reducerer ventetiden og fremmer reaktionsprocessen i kritiske situationer. Læger, sygeplejersker, administratorer og andet personale modtager tidskritisk information direkte i deres lommeenhed som tale, tekst, alarm eller data og i et interaktivt format. Informationerne kommer fra patienter og plejepersonale, fra computere og databaser, fra overvågningsudstyr og hospitalsudstyr. Informationerne når den rigtige person med det samme, uanset hvor vedkommende befinder sig. Modtageren får straks besked, når der foreligger nye oplysninger. Dette gør hele organisationen mere smidig. Intelligent integration Vi sælger ikke en særlig trådløs netværksteknologi eller en speciel type trådløst udstyr. Forskellig teknologi og forskelligt udstyr opfylder forskellige behov. De er komplementære frem for konkurrenceprægede og arbejder godt sammen. Vi ønsker heller ikke at fjerne jeres gamle kommunikationssystemer. En stor del af vor tids systemer er værdifulde mange år endnu. Og adskilte netværk vil fortsat eksistere i mange situationer. Men ved at indføre trådløs kommunikation mellem afdelingerne kan arbejdsprocesserne, hver enkelt del af plejepersonalet og administratorer gøre etablerede anvendelsesmåder og procedurer langt mere effektive. Kundetilpassede løsninger Ascoms kommunikationssystemer understøtter alle hospitalsafdelinger og -procedurer. De skaber et harmonisk informationsflow fra planlægning af aftaler eller skadestuemodtagelser til registrering, sygepleje og eventuel debitering. Vi tilpasser løsninger, som er baseret på de enkelte afdelingers eller specialers behov. Vi tilpasser funktionalitet, så den understøtter de eksisterende arbejdsgange og integrerer trådløs kommunikation med andre systemer, som allerede anvendes. Vores løsninger hjælper med at strømline patientflowet, forbedre kvaliteten af kliniske oplysninger og reducere mængden af papirarbejde. De øger det administrative og kliniske personales effektivitet, reducerer patientrisici og behandlingssvigt, forbedrer kvaliteten og lønsomheden. Og kan hermed have positiv indflydelse på patienttilfredsheden. Et skridt ad gangen Trådløse løsninger bør kun indføres i tilfælde, hvor der er et klart behov for at sætte skub i arbejdsgangene, reducere omkostningerne, forbedre patientplejen og skabe en konkurrencefordel. Investeringer skal være overkommelige og give umiddelbare fordele. Løsningen skal som regel være modulopbygget, da dette muliggør optimal udnyttelse af budgetterne.

7 Med tiden vil der blive skabt et fuldstændigt konvergeret netværk, men med en trådløs strategi, som passer ind i hospitalets rammer. Det er nødvendigt for at undgå, at hospitalet bliver et øhav bestående af en masse isolerede enheder, der ikke kan kommunikere med hinanden. For at opnå en succesfuld integration af trådløs kommunikation er det vigtigt at få identificeret eksisterende problemstillinger. Ascoms erfaring og kompetence sikrer en systematisk afdækning af disse. En lille investering med et stort udbytte Det er forholdsvist billigt at installere trådløse løsninger og integrere dem i eksisterende metoder og anlæg. Investeringen udgør kun en brøkdel af hospitalets samlede investering i informations- og kommunikationsteknologi. Den tid, der bruges på at tilbagebetale alle startomkostningerne ved en trådløs løsning, er normalt meget kortere i forhold til andre investeringer i teknologi. Investeringsudbyttet ses som besparelser eller som en stigning i produktiviteten. Når den rigtige person straks får præsenteret de relevante informationer, skaber dette kortere ventetid, hurtigere respons i kritiske situationer, mindre papirarbejde, større patienttilfredshed, bedre kontrol med udstyr og en mindre risiko for at det forsvinder. Trådløse løsninger kan medvirke til at afhjælpe stress og give større jobtilfredshed. Få bugt med flaskehalsene En flaskehals er alt det, der hindrer systemet i at flyde frit. Situationer, hvor folk venter, eller hvor arbejdet hober sig op. Enhver ressource, hvor kapaciteten svarer til eller er mindre end det, der forventes af den, er den traditionelle definition af begrebet. Flaskehalse er et velkendt fænomen i hospitalssektoren. Flaskehalse opstår ikke nødvendigvis på grund af manglende ressourcer. Mange flaskehalse opstår på grund af dårlig kommunikation, som resulterer i, at de eksisterende ressourcer ikke udnyttes optimalt. Trådløs kommunikation er et værktøj, som gør det muligt at eliminere flaskehalse. Personalet kommer til at opleve ét fælles system. Det bidrager til at opbygge en fælles fremgangsmåde i forhold til patientpleje, og det kan øge personalets mulighed for at arbejde med et fælles formål og skabe et grundlag for at optimere det overordnede system. Det kan afværge, at værdifulde ressourcer ikke udnyttes. 6 7

8 Hvad sker der i fremtiden? Antibiotika mister sin virkning over for smitsomme sygdomme, som udvikler sig med stor hast. Billige rejser til udlandet giver epidemierne mulighed for at sprede sig hurtigt verden over. Disse og andre forandringer skaber store opgaver for sundhedssystemerne i mange lande. En række lyspunkter Der findes dog nogle få områder, som tegner til at forbedre befolkningens sundhedstilstand: 1. De nye, højteknologiske hospitalsprocedurer er mindre invasive og ofte billigere end de gamle procedurer, de erstatter. 2. Forsøg med brug af genetiske markører til at screene befolkningen og undgå (gennem kost, medicin eller andre specifikke behandlingsformer) sygdomme, som befolkningen sandsynligvis vil udvikle i fremtiden. Sundhedssektoren, som er en af de mest komplekse institutioner i en verden, ændrer sig meget hurtigt og med store omvæltninger til følge. En voksende og aldrende befolkning i den vestlige verden belaster allerede ressourcerne. Nye, avancerede behandlingsformer kræver tungtvejende investeringer. Omkostningerne i sundhedssektoren stiger fortsat langt hurtigere end inflationen. Der finder mange politiske slagsmål sted på grund af de stigende omkostninger og knappe ressourcer. Ændringer, som kun foretages på det medicinske område, sætter også sundhedsplejen på spil. 3. Nye metoder til farmaceutisk forskning går langt ud over de gamle prøven sig frem -teknikker til molekyleopbygning eller udviklingen af bakterier, som dækker forskellige funktioner, kobler sig fast på særlige receptorer eller bekæmper specifikke smitsomme sygdomme. 4. Nanoteknologien giver mulighed for at få oplysninger om personers specifikke anatomiske eller fysiologiske tilstand og kan fungere som værktøj til at udføre særlige opgaver, dræbe bestemte vira, reparere bestemte celler, fremstille bestemte nødvendige proteiner eller enzymer. Nye opfindelser inden for de lægevidenskabelige teknikker vil fortsat bringe vigtige fremskridt.

9 Internationale standarder Globale standarder slår igennem inden for de lægevidenskabelige uddannelser og behandlinger. Lovgivningen på sundhedsområdet harmoniseres på tværs af landegrænser. Dette er også tilfældet med fastsættelse af fælles standarder inden for sundhedssektoren og krav til kvalitetscertificering. Det er i øvrigt et arbejde, der er godt i gang i Danmark med eksempelvis Det Nationale Indikator Projekt (NIP) og Akkrediteringsprogrammerne. International standardisering omfatter også patienternes sikkerhed. Der stilles krav til hospitalerne om at gøre særlige tiltag for at forebygge fejl i forbindelse med diagnosticering og behandling. Krav om information til patienter er generelt blevet væsentligt skærpet. Standarder, der understøtter fortrolighed og beskyttelse af patientoplysninger, dukker også op. Sygesikringsordninger fra de forskellige lande nærmer sig hinanden. Standarder, som gør det muligt at udnytte oplysninger og kommunikationsteknologi effektivt landene imellem, ligger øverst på listen over vigtige emner. Disse standarder giver adgang til oplysninger og ekpertviden verden over uafhængigt af tid og sted. De vil så vidt muligt ikke afhænge af de lokale kommunikationsmæssige infrastrukturer. Omstrukturering En stor del af sundhedsplejen forsøges flyttet fra hospitalerne med skadestuer og tilbage til den primære sektor såsom klinikker, praktiserende læger og endog skoler, arbejdspladser og hjemmet. En anden stor del af omstruktureringen sker med en ganske betydelig specialisering og udbygning af den elektive kirurgi, hvilket har betydet, at antallet af operationer er vokset betrageligt inden for de sidste 10 år. Disse elektive afsnit er deciderede specialafdelinger, der er lokaliseret på mindre sygehuse. Til gengæld har disse sygehuse mistet det akutte kirurgiske beredskab, der centraliseres på de større sygehuse. Mens den akutte del af sundhedsplejen således indskrænkes geografisk, udvides den geriatriske pleje og behandling på langt sigt. Efterhånden som ældre udgør stigende andel af befolkningen, vil de øge belastningen på sundhedssektoren. Denne befolkningsgruppe vil optage et stigende antal sengepladser på hospitalerne. Større konkurrence Uanset om institutionerne inden for sundhedssektoren er privat eller offentligt ejede, vil konkurrencen blandt disse institutioner blive større. Patienterne bliver mere bevidste og stiller større krav. Service, tid, komfort og bekvemmelighed er nøglen til succes og endog overlevelse. Patienterne stiller flere krav, men de ønsker ikke at betale mere for opfyldelsen af disse krav. Hospitalerne bliver nødt til at differentiere sig, da der i Danmark ikke er et tilstrækkeligt befolkningsunderlag til mange højtspecialiserede afdelinger. Samtidig er der med rammestyringen af de fleste danske hospitaler et incitament til at tage udenamtspatienter, da disse udgør en indtægtskilde for sygehuset. Hvis hospitalerne således ønsker at forblive konkurrencedygtige, er de nødt til fortsat at forbedre den måde, hvorpå de udnytter deres nuværende ressourcer. Trådløs kommunikation De ovenstående ændringer vil sammen med den generelle udvikling vende op og ned på sundhedssektoren. Grundlaget skabes af fremskridt inden for informations- og kommunikationsteknologien. Trådløs kommunikation vil eliminere mange af flaskehalsene, som forhindrer, at ressourcerne udnyttes effektivt. Plejepersonalet vil øjeblikkeligt kunne kommunikere indbyrdes, uanset hvor de befinder sig. Alle relevante oplysninger vil automatisk komme til plejepersonalet, frem for at de skal søge efter oplysningerne. Det kan f.eks. være journaler, testresultater, overvågningsoplysninger, resultater af diagnostiske undersøgelser og andre oplysninger, som er vigtige i forhold til patientplejen. 8 9

10 Forbedrede patientforhold Brugen af informationsteknologi og trådløs kommunikation kan ændre standardprocedurerne mærkbart. Der vil forekomme mindre ventetid, bedre information og en personlig service, som giver større patienttilfredshed. Dette kan desuden medvirke til, at patienterne restituerer hurtigere. Et sygeplejesystem, hvor hver patient ved indlæggelse tildeles én bestemt sygeplejerske, kan forbedre plejeforholdene og øge patienttilfredsheden. Den pågældende sygeplejerske spiller en stor rolle i planlægningen og evalueringen af den enkelte patients pleje under indlæggelsen. Takket være en trådløs integration kan kontakt fra sengen til sygeplejerskerne, uanset om dette sker ved et tryk på en knap eller ved et telefonopkald, dirigeres direkte til patientens primære sygeplejerske. Ascoms multifunktions patientterminal giver patienten mulighed for at kalde på hjælp samt betjene lys, persienner og andre komfortfunktioner. Den indeholder elementer såsom telefon, fjernsyn, , internet, hospitalets intranet og video. Den fungerer også som en betjeningsterminal, hvor patientens journal kan ses, og hvorfra man har direkte adgang til Lægemiddelkataloget on-line. Velinformerede patienter I og med at patienterne får mere at skulle have sagt, kræves der en radikal ændring i forholdet mellem lægestanden og patienten. Patienten vil kræve at få flere oplysninger og bedre kontrol over de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med egen helbredsmæssige situation. Patienterne vil gerne have adgang til deres egne journaler. De vil gerne vide så meget som muligt om deres sygdom, og om hvordan den bedst kan behandles. Internettet gør det nemmere end nogensinde, og derfor vil nogle af patienterne praktisk talt vide mere om deres sygdom end deres læge. Dette gælder især de patienter, der lider af kroniske sygdomme såsom diabetes eller astma. Patienterne formår at stille de rigtige spørgsmål og giver nogle gange lægen en ny indsigt i en proces, hvor begge parter kan lære noget. Dette gør patienterne til vigtige deltagere i patientplejen. Ved at de inddrages i beslutningerne omkring behandlingen, og ved at hjælpe dem med at bruge deres viden til at tackle deres egen situation, kan deres bekymringer lettes og resultatet forbedres. Ved at installere anlæg, hvor patienter kan få adgang til oplysninger, modtage undervisning samt kommunikere med plejepersonalet opnår man store belønninger både for den enkelte patient, men også for systemet som helhed.

11 Mere personlig kontakt Til trods for at sygeplejersker, læger og andet plejepersonale har de bedste intentioner, hindrer politik, arbejdsgange og behandlingsprocesser dem ofte i at udføre deres arbejde, så patienten er mest muligt i fokus og på de mest effektive måder. Der er en kløft mellem det, patienterne har brug for, og det der leveres. Den tid patienten tilbringer sammen med lægen, bliver mindre og mindre. Manglen på plejepersonale tvinger dem til at bruge mindre tid på hver patient, og hvis presset for at øge produktiviteten tages med i betragtning, så kommer det ikke som nogen overraskelse, at mange patienter føler sig forsømt. En stadig større del af plejepersonalets tid går med at udføre opgaver såsom planlægning, papirarbejde og kommunikation med andre af hospitalets afdelinger, hvilket ikke ligefrem hører under kategorien pleje. Trådløs kommunikation kan reducere den tid, der bruges på administration, radikalt. Ligesom derhjemme Patienterne er begyndt at forvente og kræve, at hospitalerne tilbyder lignende ydelser, som hvis de var hjemme hos sig selv. Nogle hospitaler ændrer udseende og virker mere som et hjem eller et hotel end som et hospital. Nogle udenlandske hospitaler tilbyder endda, at patienterne kan få leveret maden udefra, så de kan få præcis det, de har lyst til, når de har lyst til det. I Danmark tilbyder nogle hospitaler patienthoteller, hvor også pårørende har mulighed for at overnatte samt spise i patienthotellets cafeteria eller restaurant. Mange øger desuden underholdningsgraden samt servicen på informations- og kommunikationsområdet. Når patienterne har adgang til faciliteter, der minder om dem derhjemme, reduceres følelsen af at være isoleret, at kede sig og at være stresset, som ellers vil være tilfældet for de fleste patienter, når de er indlagt. Patienten er mere tilfreds, og det er vigtigt for restitutionen. Der kan leveres mange former for interaktive ydelser lige til sengekanten, som patienten kan bede om. Patienten kan bl.a. gå på internettet, høre musik og radio, se tv, film og spille spil. Via hospitalets intranet kan der sendes oplysninger ud om, hvad hospitalet kan tilbyde af faciliteter og services, oplysninger om sygdomme, behandlingsformer og interaktiv uddannelse. Patienterne kan holde kontakten med familie, venner og kolleger enten via telefonen eller s. Disse patientstyrede interaktive anlæg giver større patienttilfredshed, optimerer udnyttelsen af personalekapaciteten og forbedrer den driftsmæssige effektivitet. Patientterminaler Brugervenlige terminaler, som forener kommunikation og underholdning, er en fordel for både patienter og plejepersonale. Terminalerne kan tilsluttes hospitalets netværk eller bredbånd for at opnå en større fleksibilitet og lavere installationsomkostninger. Patientterminaler fungerer også som plejeterminaler med en sikkerhedsteknologi, der fungerer i henhold til de standarder, som er gældende for at værne om patienternes privatliv og beskytte deres personlige oplysninger. Ved hjælp af rettighedsstyring via chip-kort kan læger og sygeplejersker få direkte adgang til journaler og eksempelvis Lægemiddelkataloget on-line. Patienterne kan få tilladelse til at gennemgå deres egne fortrolige og som regel meget følsomme oplysninger vedrørende deres tilstand. Med en kortlæser, en godkendelses- og sikkerhedsteknologi kan patienten også betale sine regninger gennem terminalen. Patienten kan handle på internettet, mens vedkommende er sengeliggende. Patienter, som holder sig selv beskæftiget, kræver mindre opmærksomhed fra plejepersonalet. Derudover restituerer patienterne ofte hurtigere, når de er tilfredse og afslappede

12 Forbedrede forhold for sygeplejerskerne I de fleste lande er behovet for sygeplejersker stigende, og dog er det totale antal af sygeplejersker faldende. Efterspørgslen stiger, fordi patienterne bliver ældre og mere syge, i takt med at plejen bliver mere kompleks. Antallet af sygeplejersker falder på internationalt plan, fordi sygeplejeprofessionen ikke længere er så attraktiv som tidligere. Alene i USA er mere end stillinger ledige, hvilket også er tilfældet i Europa. Undersøgelser viser, at sygeplejersker i gennemsnit går 6 kilometer på en vagt. Det tager ca. 1 1/2 time at gå 6 kilometer. Trådløse kommunikationssystemer, hvor man kan kommunikere, mens man går, betyder, at mindst 2/3 af den tid, kan udnyttes til andet arbejde. En stor del af alle kald til sygeplejersker er simple forespørgsler, som det øvrige plejepersonale lige så vel kunne håndtere. Et trådløst telefonanlæg giver sygeplejerskerne mulighed for at tilbringe mere tid sammen med patienterne. Systemet integreres let med hospitalets eksisterende stationære telefonanlæg og sygeplejerskernes kommunikationssystem. Trådløs kommunikation kan benyttes på en enkelt afdeling, en enkelt sektion eller på flere forskellige afdelinger. Den rette løsning Hospitalerne forsøger at kompensere for manglen på sygeplejersker ved at tilbyde mere fleksible arbejdstider og højere løn, men det er også nødvendigt at reducere den tid, sygeplejerskerne bruger på administration, skrivebordsarbejde og andre indirekte opgaver og øge den tid, de bruger på hver patient. Samtidig er der en opgaveglidning i gang, hvor opgaver, der i dag udføres af læger overtages af sygeplejersker og opgaver der udføres af sygeplejersker overtages af social- og sundhedsassistenter. Der er således et stort behov for en bedre teknologi, som understøtter sygeplejerskernes forskellige arbejdsopgaver. Der findes ikke en enkelt løsning eller en magisk teknologi, som umiddelbart kan forbedre sygeplejerskernes ansættelsesforhold og arbejdsmiljø. Men bedre kommunikation og lettere adgang til al nødvendig information kan være en stor hjælp i de situationer, som ellers før har forværret manglen på sygeplejersker. Intelligent kommunikation Sygeplejerskerne spiller en central rolle i koordinering af oplysninger blandt patienter og deres pårørende, læger og andet personale. De har travlt og arbejder over store arealer. Kommunikationen forsinkes eller

13 bremses ofte. Både sygeplejersker, andre klinikere og patienter bliver frusterede, hvilket ofte påvirker patientplejen negativt. En bred vifte af anvendelsesmuligheder og værktøjer, inklusive trådløse telefoner, PDA er, automatisk besked og , kan lette kommunikationen. Et af de mest effektive værktøjer til sygeplejerskerne er integrerede telefoner, der også fungerer som personsøgere. Ascoms interaktive kommunikationssystem skaber en mere direkte kommunikation til både patienter og hospitalspersonale. Patientkald kan dirigeres til den primære sygeplejerskes trådløse telefon med særlige toner og opkaldsinformationer, som sikrer quicker response. Dette begrænser mængden af personsøgninger, og sikkerheden for patientoplysningerne øges. Tal, før du går Ved hjælp af en trådløs telefon kan sygeplejersken tale direkte med patienten og straks afklare dennes behov praktisk talt uden at gå et eneste skridt. Dette sparer tid og begrænser sygeplejerskernes arbejdsbyrde. Løsningen giver sygeplejerskerne mulighed for at viderestille en patients opkald og tildele services ved at sætte forudbestemte opgaver i gang eller automatisk viderestille opkaldet til en anden anvist sygeplejerske. Selv hvis sygeplejersken er optaget af en anden patient, vil opkaldet ikke blive forsinket, og patientens behov vil stadig blive opfyldt inden for kort tid. Mange sygeplejersker bruger meget tid på at gå frem og tilbage for at tage opkald fra en stationær telefon og er undertiden nødt til at forlade igangværende opgaver. Telefonlinjen er naturligvis optaget, så længe der tales. Dette kan skabe problemer især i nødstilfælde, når folk har brug for at komme igennem. Lægerne har ofte behov for informationer, som ikke kan vente, eller for at besvare spørgsmål og videregive oplysninger. De er nødt til at søge sygeplejersken på hendes personsøger. Sygeplejersken er så nødt til at forlade det, hun er i gang med, for at finde en telefon, som hun kan ringe til den pågældende læge fra. Dette skaber forsinkelser og spildtid. Tid, der kunne have været brugt på patienterne. Integration med de nuværende anlæg Med et trådløst telefonanlæg kan sygeplejerskerne foretage og modtage opkald, uanset hvor på hospitalet de befinder sig. De kan tale med læger, hospitalspersonale og patienternes familie uden at skulle forlade det arbejde, de er i gang med. Desuden øges sikkerheden, fordi sygeplejersken straks kan kontakte en anden sygeplejerske, læge, portør eller sikkerhedsvagt. Systemet fastlægger automatisk brugerens position. Dette tjener det formål, at man kan finde frem til personen i tilfælde af alarm. Ascoms trådløse telefoner integreres let med hospitalets eksisterende kommunikationssystem. Den trådløse telefon fungerer som en individuel kommunikationsterminal i letvægtsformat, der tildeles hver sygeplejerske. Telefonen kan gemme adskillige beskeder fra kommunikationssystemet i hukommelsen. Hurtig søgning af grupper er en anden vigtig funktion. Hvert sekund tæller på et hospital, og det gør hvert skridt også. Trådløs telefoni, som integrerer det eksisterende kommunikationsnetværk, hjælper sygeplejerskerne med at vurdere patienternes behov, så de hurtigere kan give dem en hensigtsmæssig pleje og alligevel bruge færre skridt og skabe mere ro

14 Forbedrede forhold for lægerne Lægerne benytter i stigende grad en klinisk informationsteknologi for at styrke beslutningsprocessen og derved opnå en hurtigere og mere sikker patientpleje. Trådløst udstyr og trådløse anvendelsesmuligheder understøtter diagnosticeringen, journaliseringen og akutberedskabet. Det letter indlæggelsesprocessen, adgangen til og opdateringen af journaler, receptudskrivning og videresendelse af oplysninger til eksempelvis praktiserende læger. Det reducerer skrivebordsarbejdet, og giver lægerne mere tid til patienterne. Der er ingen grund til at vente på fremtidens hospital, hvor alt er digitalt, i realtid, papirløst og trådløst. Mange af fordelene kan opnås på ethvert hospital ved hjælp af en intelligent trådløs integration af de eksisterende systemer og anvendelsesområder. En af hovedårsagerne, til at lægerne mister tid sammen med patienterne, er, at de indirekte opgaver gradvist bliver mere komplekse. De udgør typisk 50-75% af lægernes arbejdsbyrde. Intelligent integration af trådløse systemer giver lægerne mere tid til hver patient. Tidsrøvere Læger har brug for tid til at opbygge et forhold til patienterne, undersøge de kliniske forhold, forklare diagnoser og besvare patienternes spørgsmål. Som ansvarlige for patienternes ve og vel, er de godt klar over, hvor vigtig en rolle tiden spiller. Hvis man altid er under stort tidspres, bliver arbejdet utilfredsstillende, fordi man ikke føler, at det udføres ordentligt. Men tiden er knap. De fleste læger tilbringer mindre og mindre tid med hver patient. Dette betyder ikke altid, at de når at behandle flere patienter. Det antal patienter, lægerne tilser hvert år, er faldende. OECD-gennemsnittet ligger på over I et enkelt land er tallet faldet, så det nu er langt under Kilde: En af hovedårsagerne til, at lægerne mister tid sammen med patienterne, skyldes, at de indirekte opgaver gradvist bliver mere komplekse. De udgør typisk 50-75% af lægernes arbejdsbyrde. De omfatter

15 dokumentation af lægens arbejde, udfyldelse af blanketter i henhold til tilsynsmyndighedernes krav o.lign. samt overordnet at styre en kompleks labyrint fyldt med adminstrative opgaver. Andre tidsrøvere er den tid, der bruges på at lede efter oplysninger om patienter og deres sygdomme, vente i telefonen for at få tid til de forskellige procedurer og forsøge at få kontakt med kolleger. Der er forstyrrende telefonopkald. Noter og oplysninger, der bliver væk. Røntgenbilleder, som notorisk skaber forsinkelse. En uforholdsmæssig stor mængde tid går til spilde, hvilket forringer lægernes mulighed for at give en sikker og effektiv behandling af patienterne. Tidsbesparende metoder En bedre informationsteknologi kan afhjælpe eller eliminere de fleste problemer. Sundhedsplejen står over for nye udfordringer i disse dage. Her er blot nogle få eksempler: 1. Elektronisk journalisering står øverst på de fleste hospitalers dagsorden, fordi det er tidsbesparende, forenkler journaliseringen, højner standarden, forebygger fejl og forbedrer patientplejen. 2. Realtidsadgang til og opdatering af patientjournaler, hvilket erstatter de traditionelle håndskrevne papirer, da oplysningerne skrives direkte ind i journalen. Det sparer tid, forbedrer nøjagtigheden og forsyner pleje- og behandlingspersonalet med ájourført information. 3. Beslutningsstøttesystemer, der kan give forslag til behandling og pleje og som blander referenceindhold med praktiske retningslinjer i forbindelse med pleje af patienterne. Det begrænser ventetiden og forbedrer plejekvaliteten. 4. Bestillingssystemer for lægerne, hvor de kan få oplysninger om medicin og lægemidler og fremsende recepter. Det begrænser risikoen for fejl i forbindelse med den medicinske behandling. Dette er gennemført i Danmark med anvendelse af EDIFACT til de private apoteker. EDIFACT fremsender omkring 77% af alle recepter i Danmark. Kilde: 5. Levering af røntgen- og laboratorieresultater, hvor lægen automatisk får oplysningerne, så snart de foreligger, uanset hvor vedkommende befinder sig. 6. Ensartede beskeder med alarmer, tekstbeskeder, telefonopkald og rapporter sendt til samme terminal og prioriteret i forhold til lægens arbejdssituation. Quicker response ved hjælp af trådløs kommunikation er en forudsætning for at kunne høste alle fordelene ved disse og andre nye metoder. Der er tid nok Den eneste praktiske måde at forbedre sundhedsplejens kvalitet og effektivitet på er ved at begrænse alt det, der er tidskrævende, og som bremser arbejdet. Dette kræver elektronisk information og kommunikationsteknologi ikke nødvendigvis mere teknologi end nu, men en teknologi, der er langt bedre integreret og tilpasset efter lægernes behov. Lægerne er langt mere mobile i dag end tidligere. Trådløse systemer med en sikker kommunikation, hvor patienternes oplysninger beskyttes, vil forbedre lægernes måde at takle patienterne på. Intelligent integration af trådløse systemer vil begrænse den tid, der bruges på administration, spildtid og flaskehalse, radikalt. Der vil blive mere tid til klinisk arbejde

16 Bedre ledelsesforhold Kampen om patienterne Med en stigende efterspørgsel efter bedre service i sundhedssektoren og lange ventelister i visse lande lader antallet af patienter ikke til at være et stort problem. I hvert fald ikke endnu. Patienterne bliver dog mere og mere krævende og i stand til at træffe velovervejede valg. De ønsker større indflydelse, bedre behandling og et højere serviceniveau. Disse faktorer fører sundhedssektoren i retning af markedsføringsprincipper og væk fra det traditionelle topstyrede bureaukrati. Den enkelte patient vil i stigende grad gøre brug af sin købekraft og vælge den service, vedkommende ønsker. I nogle lande måles hospitalets serviceniveau, og resultaterne offentliggøres. I England offentliggør aviserne f.eks. sammenligninger af dødsraten på de forskellige hospitaler. Det formodes at denne tendens vil gribe om sig til også at forekomme i andre lande. Trådløs kommunikation øger produktiviteten i situationer, hvor personalet er mobilt over større områder og skal reagere på oplysninger, som kræver hurtig respons. Der sættes ekstra skub i produktiviteten dette ses f.eks. ved en kortere indlæggelsestid. Kampen om personalet Personalets motivation er den faktor, som vejer tungest, når det gælder hospitalets ydelse. Hvis hospitalerne mister speciallæger eller konstant mangler plejepersonale, sættes kvaliteten og sikkerheden på spil. Det er ofte svært at finde nyt personale, f.eks. kardiologer og anæstesiologer. En måde at tiltrække og fastholde læger og sygeplejersker på er at investere i nyt medicinsk udstyr og avancerede systemer, hvilket typisk er en tung belastning for budgetterne. En anden og mere omkostningsbevidst måde er at fjerne dét, der frarøver lægernes og sygeplejerskernes tid med patienterne. Dette giver plejepersonalet mulighed for at bruge mere tid på den enkelte patient, hvilket fremmer trivslen på arbejdspladsen og begrænser antallet af fejl og forsinkelser. Kampen om midlerne Efter introduktionen af sundhedsforsikringer med deraf følgende opblomstring af klinikker og privathospitaler

17 er konkurrencen blevet øget i det danske sundhedsvæsen. Uanset om institutionerne inden for sundhedssektoren er privat eller offentligt ejede, vil denne konkurrence medføre, at patienterne bliver mere bevidste og stiller større krav. Ting som service, ventetid, komfort og bekvemmelighed er nøglen til succes og endog overlevelse for visse klinikker. Patienterne stiller flere krav, men de ønsker ikke at betale mere i forsikring eller skat for opfyldelsen af disse krav. Samtidig er der med rammestyringen af de fleste danske hospitaler et incitament til at tage udenamtspatienter, da disse udgør en indtægtskilde for sygehuset. Hvis hospitalerne således ønsker at forblive konkurrencedygtige, er de nødt til fortsat at forbedre den måde, hvorpå de udnytter deres nuværende ressourcer. Patientens valg af hospital afhænger ofte af hvor ventetiden er kortest, hvor man kan forevente den mest kompetente behandling eller hvor serviceudbudet matcher den enkelte patients ønsker og krav. Stort udbytte for få midler Bedre udnyttelse af informationsteknologien kan optimere plejeniveauet og forenkle de driftsmæssige og administrative procedurer uden nødvendigvis at indebære store nyinvesteringer. Dette kan også gøre hospitalet mere konkurrencedygtigt. Trådløs integration af de eksisterende systemer og metoder kan især være effektivt, når det gælder reducering af omkostninger, forbedring af plejekvaliteten og en stigende præference både blandt patienter, læger og sygeplejersker. En mindre investering kan give store fordele. Den kan hjælpe hospitalerne med at få mere ud af de tidligere investeringer i udstyr, styresystemer og software programmer, inklusive HIS (Hospital Information System), RIS (Radiologi Information System), PACS og LIS (Laboratorie Information System). Med trådløs kommunikation kan der opnås et mere smidigt informationsflow mellem systemerne, afdelingerne, personalet og patienterne. Flaskehalsene fjernes, og ventetiden elimineres, hvilket danner en mere koordineret række arbejdsopgaver, som er med til at skabe rytme og styrke. Trådløs integration til andre formål Trådløs integration kan også understøtte ikke-kliniske formål såsom lager- og beholdningsstyring, hvor man kan spore fast medicinsk udstyr og andre aktiver. Personalet på hospitalets indlæggelsesafdeling kan tage imod patienter, som kommer ind, og finde en stue til dem med det samme. På et hospital i Østrig øgede portørerne deres effektivitet med 50% og sparede samtidig en væsentlig del af de skridt, som tages dagligt, takket være Ascoms trådløse løsninger. Trådløs kommunikation giver også mulighed for at automatisere mange af de arbejdsgange, som tidligere krævede inddragelse af personalet. Ascoms trådløse løsninger understøtter reglerne om beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed, som f.eks. nævnt i IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse. Vores løsninger registrerer hændelser og sikrer dermed pålideligheden. Elektronisk dokumentation, af f.eks. arbejdsgange, forbedrer hospitalets muligheder for at imødekomme eventuelle klagesager. Hurtig tilbagebetaling Markedskræfterne forlanger, at teknologien udnyttes langt bedre, men de økonomiske realiteter hindrer de fleste hospitaler i at gennemføre det hele på én gang. Opdateringen af de gamle systemers funktioner ved at indføre trådløs kommunikation er et stort skridt på vejen. Den tid, det tager at tilbagebetale investeringen, er som regel kort. Tilslutningen til trådløst netværk er betydelig hurtigere end etablering af en traditionel netværksforbindelse. Det er dyrt og forstyrrende, når der skal trækkes kabler inde i en bygning. Det kan tage flere dage eller uger at trække kabler i en afdeling eller en hel bygning. Tilslutning til et trådløst netværk kan komme op at køre i løbet af en time eller to. Samtidig opnås en enestående fleksibilitet og reaktionstid over for organisationsmæssige behov og ændringer. Sådan løses knudepunkterne De fleste hospitaler lider under fragmenterede arbejdsgange og informationer, der hober sig op. Brugerne skal skifte mellem de forskellige systemer og huske de forskellige funktioner. De er nødt til at gå ind og ud af komplicerede systemer for at finde de nødvendige oplysninger. Trådløs kommunikation giver en hurtigere reaktionstid, hvilket kan løse knudepunkterne, fjerne flaskehalsene og forøge resultatet ved investeringerne i systemer såsom HIS, RIS, PACS og LIS

18 Quicker response øger produktiviteten Med Ascoms trådløse kommunikation kan alle få fat i hinanden, uanset hvor de befinder sig. Tidskritisk information formidles direkte til den person, som skal bruge den. Det er nemt at kommunikere med kolleger, supportsystemer og medicinsk udstyr. Den trådløse kommunikations styrke ligger først og fremmest i muligheden for at fremskynde beslutningsprocessen og sætte skub i arbejdsgangene. De vigtigste fordele er, at tiden udnyttes mere effektivt, at patienterne er mere tilfredse, og at der er en reduceret risikofaktor. Mennesker ikke terminaler 1. Et af Ascoms grundlæggende principper i forbindelse med trådløse løsninger er, at informationen skal nå den rigtige person på det rette tidspunkt og på den rette måde ikke blot nå en terminal. Når en ansat får oplysningerne, ved den pågældende person, at det er oplysninger, der er sendt specifikt til vedkommende. Der hersker ikke tvivl om, hvem der skal gøre hvad. 2. Et andet princip er, at oplysningerne skal nå personalet i et klart og tydeligt sprog, og at personen skal kvittere for modtagelsen. Dette minimerer misforståelser og fejl. Alarmer og beskeder, som ikke bekræftes inden for et bestemt antal sekunder, sendes automatisk videre til den næste person i en nærmere fastlagt rækkefølge. 3. Et tredje princip er, at situationer, alarmer og hændelser automatisk bør registreres, når de opstår. Denne lagring af vigtige oplysninger sikrer en fortsat forbedring af arbejdsgange og rutiner. Det forbedrer også hospitalets position i tilfælde af klager eller retstvister. Både tale og skrift 4. Et fjerde princip er at give folk mulighed for at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Derved bliver det nemmere at tackle de forskellige situationer, og kolleger og overordnede kan tale sammen. Der kan også spares tid, da man ikke længere behøver at fare rundt for at finde ud af, om problemet kræver handling med det samme. 5. Et femte princip er, at det bliver muligt at kommunikere med flere på én gang både mundtligt og skriftligt. En hurtig telefonkonference løser ofte pludseligt opståede problematikker og forbedrer både behandling og plejeniveau. Bedre udnyttelse af kompetencerne En revolution er på vej, og det gælder ikke blot arbejdsgangene for sundhedsplejen, men også i selve måden, hvorpå plejepersonalet behandler patienten. Datastyrede rammer, inden for hvilke den medicinske pleje leveres, træder i kraft. Ny teknologi gør en forskel, når det drejer sig om liv og sikkerhed. Den reducerer antallet af processer fra lægen træffer beslutningen, til patienten modtager den pågældende behandling. Det begrænser risikoen for fejl. Desuden er det lige så vigtigt, at lægers, sygeplejerskers og andet personales kompetencer og evner udnyttes bedre, hvilket giver dem mulighed for at arbejde sammen som et team i stedet for som enkeltpersoner med forskellige professioner og baggrunde. Trådløs integration kan medvirke til at fremme dette. Resulaterne vil kunne ses i form af en mere fleksibel organisation, højere produktivitet og et øget plejeniveau.

19 18 19

20 15 værdiskabende punkter Her er blot nogle få eksempler på anvendelse af trådløs kommunikation på hospitalerne. Nogle funktioner har I måske allerede taget i brug, og resten kan vi implementere i samarbejde med jer. 1. Når hospitalsdirektøren møder på arbejde om morgenen, identificerer netværket hans trådløse kommunikationsterminal. Nøgletal vises i displayet for eksempel at antallet af læger pr. patient er steget med 0,1 til 48,6 i løbet af en turnus på en uge eller at liggedagene falder fra 5,1 til 5,0 dage. 2. Når skadestuens afdelingssygeplejerske forlader frokoststuen kl , modtager hun antallet af patienter, som er kommet ind på skadestuen, på sin trådløse telefon. Siden kl dagen før er der registreret 458 patienter, hvoraf 91 er blevet indlagt med henblik på yderligere behandling. Det er 25 færre end dagen før. Hun ringer til sine kolleger for at drøfte, hvordan de evt. kan omfordele ressourcerne. 3. En mand, der er indsmurt i blod, bæres ind på skadestuen af tre venner. Han er blevet skudt med adskillige skud et af skuddene er i brystet. Sygeplejersken trykker på alarmknappen, og traumeteamet er på stedet i løbet af 30 sekunder.

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN 2 ASCOM telecare WP En aldrende og mere krævende befolkning, personalemangel, aldersrelateret sygdom og relativt

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Trådløs kommunikation optimerer røntgenafdelingens servicefunktioner

Trådløs kommunikation optimerer røntgenafdelingens servicefunktioner Trådløs kommunikation optimerer røntgenafdelingens servicefunktioner Hvordan "quicker response" optimerer service for ordinerende læger, øger udbytte af tidligere investeringer og reducerer risikofaktorer.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Trådløs kommunikation optimerer hospitalernes laboratoriefunktioner

Trådløs kommunikation optimerer hospitalernes laboratoriefunktioner Trådløs kommunikation optimerer hospitalernes laboratoriefunktioner Hvordan "quicker response" optimerer service for ordinerende læger, øger udbytte af tidligere investeringer og reducerer risikofaktorer.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale.

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale. Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til sygeplejerskeuddannelsen Case 1: Manglende indberetninger På baggrund af nationalt fastsatte standarder og indikatorer, taster sundhedspersonalet

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Har forenklet hoteldrift siden 2008.

Har forenklet hoteldrift siden 2008. Har forenklet hoteldrift siden 2008. Effektiviserer arbejdet Serviator er et brugervenligt online backoffice-system, der hjælper de ansatte med at håndtere deres daglige arbejdsopgaver. Det forenkler og

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Maksimal produktivitet SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Fire uafhængige undersøgelser har vist at brug af trådløse headset til telefoni i gennemsnit medfører en besparelse på 7,5 minut pr. samtaletime.

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER Vikarbestilling Quickguide Version 4.0 Kære Vikarbestiller, Psykiatriens Vikarcenter vil med denne lille pjece gerne give dig et redskab, der hurtigt hjælper dig med at bestille

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer principielt som stregkoder - Det er bare radiobølger der

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral SupplyVagten giver borgerne og hjemmeplejen

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 1 Hvad er ABT-fonden? >Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 >3 mia. kr. i støtte fra 2009-2015 Baggrund: >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service gruppen

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING 1 Følger du din behandling punktligt, særligt i perioden lige efter du påbegynder den - de første tre måneder - kan det lettere blive

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2103(INL) 14.7.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Retsudvalget

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

BYG BRO MELLEM SILOERNE

BYG BRO MELLEM SILOERNE Bo Vestergaard BYG BRO MELLEM SILOERNE Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb* Forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate Byg bro mellem siloerne Ledelsesprocesser,

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velkommen til 3. kursusdag i kurset

Velkommen til 3. kursusdag i kurset Velkommen til 3. kursusdag i kurset Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer Program for tredie kursusdag eftermiddag 13.00-13.45 Datamodeller 13.45-14.45 Opgave om modellering 14.45-15.30

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Den demografiske udvikling betyder flere ældre og folk med kroniske sygdomme, men færre hænder til at opretholde serviceniveauet i pleje- og sundhedssektoren.

Læs mere