Tækkemanden. Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling"

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs er mange ting 2 Tækkemiscanthus har stået sin prøve 2 Et medlemskab der betaler sig 2 Nye tilbud fra Servicebutikken 2 Mødekalender 2 Tækkemandsseminar

2 Formanden har ordet 2005 har været et godt år, som er ved at være opbrugt. Der har været megen travlhed med mange opgaver. Vi er i en tid, hvor vi må finde ind i varmen ved kaminen og tænke store tanker i retning af rørkøb. Måske går tankerne i retning af indkøb, om hvordan vi sikrer en ordentlig og god leverance af rør hele året, således at vi kan tække et godt og sundt tag i november. Rørmanglen er stråtagets største svøbe. Det kunne være ønskeligt, hvis markedet vendte til købers fordel, det ville alle vinde ved. Ved købers marked, vil vi få bedre produkter og dermed også bedre stråtage til en lavere pris. Dette kommer vores kunder til gode. Med de fordele, behøver vi som tækkemænd kun at tænke på hvordan vi skal udføre den næste opgave. Ønsketænkning vil nogle mene, men måske er dette tankespind ikke så svært at gøre til virkelighed. Forstil dig, at du kan skrive en kontrakt med en landmand i nabolaget, som vil dyrke de tækkerør du har brug for på hans marker, til selv samme pris eller måske billigere end dem du er nød til at købe i udlandet i dag. Et godt argument for at dyrke rørene i Danmark er, at transporten igennem Europa bliver dyrere og dyrere. Derudover kan du selv styre produktionen, hvor du selv har indflydelse på rørenes kvalitet. De danske landmænd er jo altid på evig jagt efter gode og rentable afgrøder, så forestil dig at du kan få et godt samarbejde med landmanden, der behandler de varer som du skal leve af. Tænk hvis du kan lave aftaler med ham om oplagring til hele året. Måske kan han med sin traktor levere varerne på byggepladsen - måske kan han hjælpe dig af med det gamle tag, som du lige har taget af. Måske har han en teleskoplæsser, som han gerne vil leje til dig. Mange landmænd har stor kapacitet af maskiner, som ikke bruges en stor del af året. Her har du en chance, med alle muligheder for et godt samarbejde, hvor du kan kaste nogle "samarbejdsfrø" i landmandens mark - som du senere kan høste af. Jeg er sikker på, at de fleste landmænd vil tage imod dit tilbud med åbne arme, de vil jo ikke have noget imod at tjene lidt ekstra. I Miscanthus dyrkerforeningen, arbejdes der i øjeblikket med forskellige modeller, der gør det nemmere og billigere, at starte op med en produktion. Benyt i bare vinteren til at tale med landmændene om et godt samarbejde i fremtiden. Med venlig hilsen Søren Vodder Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTIORDNING for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Kejsergade København K Telefon: Fax:

3 Tækkebomme kan fortsat anvendes Gangbroer skal være min. være 28 cm. og erstatter tækkebomme senest den 1. januar 2007 Af arbejdsmiljøchef Carsten Bekker, Dansk Byggeri denne dug, blev der fra flere sider rejst kritik af branchevejledningen. anvendes 28 cm brede tækkebroer som angivet i branchevejledningen Tækkebomme kan fortsat anvendes frem til 1. januar men der skal ske en løbende udskiftning i perioden I branchevejledningen "Pas på - når du er højt på strå" er tækkebommene erstattet med 28 cm brede tækkebroer, hvilket fremgår af side 8 og 16. Da der samtidig med udgivelsen af branchevejledningen fremkom ny brandsikring i form af en dug, og da den oprindeligt tænkte fastgørelse af tækkebroerne risikerede at ødelægge Problemstillingen blev af den grund drøftet mellem Dansk Byggeri og TIB, og da vi var enige tog vi efterfølgende en drøftelse med Arbejdstilsynet. Disse drøftelser har nu resulteret i en overgangsordning, der indebærer følgende: Tækkebommene kan fortsat benyttes frem til 1. januar 2007 Der skal i perioden ske en løbende udskiftning af tækkebomme med tækkebroer. Fra 1. januar 2007 må der kun Overgangsordningen er indføjet i den elektroniske udgave af branchevejledningen på BAR s hjemmeside: Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Arbejdstilsynet som følge af Arbejdsmiljøreformen indleder screeningsbesøg af alle bygge- og anlægsvirksomheder, herunder tækkefirmaer med ansatte, pr. 1. januar 2007, og her vil de bl.a. håndhæve kravet om 28 cm brede tækkebroer. 3

4 Nap en lærling Tækkelærlinge i gang med en opgave på den Jydske Haandværkerskole i Hadsten 4 Af Leif Tarp, Faglærer Den Jydske Haandværkerskole. Gode kollega kære tækkemand Tækkefaget har rødder i fortiden, der rækker ud efter fremtiden. Udviklingen må fortsætte, og hvem er bedre til at videreføre et håndværk med stolte traditioner end unge engagerede mennesker? så derfor kære tækkemand "nap en lærling!" Har du ikke haft en lærling før, skal du godkendes. Du skal rekvirere et ansøgningsskema på / tækkemand / afsnit 17 / ansøgningsskema, eller ringe til Ann Nielsen på telefon Det er også muligt at kontakte den lokale Tekniske skoles LOP - funktion, som så formidler kontakten til Byggeriets Uddannelser. Læretiden er ca. 3 år og 6 måneder. I perioden skal lærlingen på Teknisk skole i 5 x 6 uger (hovedforløb). Inden lærlingen kan komme på hovedforløbet skal han/hun gennemføre grundforløbet. Grundforløbet tages på en Teknisk skole, og er af 20 ugers varighed. Grundforløbet kan forlænges, hvis der er behov for det. Lærekontrakt kan indgås før skolestart, dvs. at lærlingen går praktikvejen. Det er også muligt, at indgå kontrakt under og efter grundforløbet, og så går lærlingen skolevejen. Har du ikke arbejde nok til en lærling, er det muligt, at "dele" lærlingen med en anden tækkemand. Hvis det er første gang du har en lærling, giver AER en praktikpræmie på kr. fordelt over læretiden. AER betaler tillige lønrefusion, når lærlingen er på Teknisk skole. Lønrefusion - satser i kr. pr. skoleuge: 1. års elever: kr. 2. års elever: kr. 3. års elever: kr. 4. års elever: kr. Voksenelever: kr. Du kan få refunderet udgifter til dine elevers transport til og fra skole med højst 80 % af den billigste offentlige transport. For mere information se: Når du er blevet godkendt skal du registreres på: Meld til faglærer Leif Tarp på Den Jydske Haandværkerskole at du søger en lærling. Det gøres på tlf eller på Den Jydske Haandværkerskole sørger for: 2 at kontakte den/de Tekniske skoler i dit område. 2 at registrere dig som søgende på Med venlig hilsen Leif Tarp

5 To dage med positive resultater 4 af de udlærte tækkesvende, som sidder som skuemestre for lønmodtagersiden. Den ene er på vej som selvstændig, vi håber selvfølgelig at han melder sig ind i Dansk Tækkemandslaug, så han herigennem kan fortsætte sin indsats. Den november blev der holdt to møder samtidig: Det Lokale Uddannelsesudvalg og Skuemesterkonferencen. Den 19. mødtes de to og drøftede uddannelsesforhold Af Tækkemand Flemming Grøfte Fokus på det Lokale Uddannelsesvalgs møde var uddannelse. Indledningsvis blev tækkemandsuddannelsen evalueret sammen med eleverne. Her var der ris, men også forslag til, hvordan uddannelsen kan gøres bedre. Herefter var svendeprøven på dagsordenen. Den har været meget dyr at gennemføre og derfor har Det Faglige Udvalg besluttet, at prøven skal ligge på skolen i Hadsten. Det har dog vist sig, at branchens store faglige krav vil betyde, at prøven vil koste tækkemesteren et gebyr på minimum kr. - og oven i købet vil han efter prøven eje et mindre hus beliggende i Hadsten. Derfor kom udvalget med en alternativ løsning, der blev fremlagt på skuemesterkonferencen den følgende dag. Skuemesterkonferencen I år blev Skuemesterkonferencen afholdt på Hjerl Hede, som trods vinter- lukning stillede 4 huse til rådighed til bedømmelse. Skuemestrene blev delt op i 4 grupper, og sammenligningen af deres resultater viste, at gennemsnittet af de givne karakterer lå indenfor et udsving på 0,6 point, hvilket absolut må siges at være inden for tolerancerne. På det fælles møde for uddannelsesudvalget og skuemestrene blev der efter en del diskussion enighed om en ny model for svendeprøven, som skal afprøves i uge 13. Finn Døssing foreslog at den mokop opføres i december i år. Når den er udført indkaldes uddannelsesudvalget og bestyrelsen for DTL til at bese opgaven. Der var enighed om, at det ville være godt, hvis det blev en del af elevernes teoretiske prøve, at de skulle tegne og målsætte den mokop, der skulle bruges til deres svendeprøve. Herved vil lærlingen også kunne forsvare specielle tækketekniske konstruktioner til den teoretiske prøve. Prisen for den foreslåede model vil være ca kr., hvilket er på niveau med andre fag. Glædelig udvikling Det er glædeligt at se, at der allerede er Ny model for svendeprøven Svendeprøven udføres på en ensidig tagflade der har indbygget relevant sværhed. Tagfladen er på ca 8 m2 med proportioner der afstemmes efter sværheden. Sværheden kan være en kel, en grat, afslutninger etc. Der udføres en mokop på DJH, som tækkes. Der tages tid på tækningen, der for en erfaren professionel maksimalt må tage 8 timer. Lærlingen får 12 timer til arbejdet. Tidsplan: Onsdag uge 13 Lærlingen udfører klargøring til tækning fra kl Torsdag uge 13 Lærlingen tækker fra kl heri er incl. 2 pauser på 2 x 30 min. Lærlingen skal holde middagspause på 30 min. Fredag uge 13 Lærlingen tækker fra kl incl. 30 min pause. Opgaverne bedømmes fra kl Der udføres svendebreve. Kl afholdes der dimissionsfest for lærling, mester og pårørende. 5

6 Generalforsamling på Bromølle Kro Af Petter Astrup, Sekretær Dansk Tækkemandslaug Den 11. marts 2006 afholdes der generalforsamlingen på Bromølle Kro, som er en smuk og spændende, historisk, tækket kro dateret tilbage til 1100-tallet. Kroen ligger i centrum af Vestsjællands Amt, med ca. 25 km til henholdsvis Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø. Bromølle Kro, har været i familien Bresnov`s hænder i snart 31 år og målsætningen er stadig den samme som for 31 år siden : At man ikke kan leve af, at gæsterne kun kommer 1 gang. Derfor bestræber vi os altid på at gøre det allerbedste vi kan, hvad enten man er gæst i vores hyggelige restaurant eller holder en stor fest for 100 gæster. Historien om Bromølle Kro: Bromølle kan skrive sin historie helt tilbage til år 1198 og det er derfor det sted der har været drevet krodrift i flest år i Danmark. I Rigsarkivet ligger et gavebrev underskrevet af Biskop Absalon. Den 08. Juni 1198 forærede han området ved Bromølle Kro, der dengang hed Nævitzbro, til Sorø Kloster. Det var datidens trafikknudepunkt og det eneste sted på Sjælland, hvor Åmosen kunne passeres i nord-sydlig retning. På en ø i vadestedet blev en vandmølle opført, og bønderne kom langvejs fra for at få malet deres korn. Da køen ved møllen ofte var lang, begyndte mølleren at beværte de ventende med mad og drikke, og det blev starten på det vi i dag kender som Bromølle Kro. I 1776 blev Åmosen drænet og mølledriften indstillet. Gæstgiveriet bestod imidlertid og blev fremover drevet som kro, landbrug og købmandshandel. At drive kro har ikke altid været lige lukrativt. I 1700 tallet fandt et kropar på at forøge indtægterne ved at drikke de handelsrejsende under bordet, myrde dem, smide deres lig i åen og røve alt af værdi fra deres bagage. Kroparret blev afsløret og hængt på galgebakken tæt ved kroen. Bromølle Kro har fra den tid hørt under de omkringliggende godser indtil den i 1994 blev købt af familien Bresnov. I 1998 havde kroen således 800 års jubilæum, hvilket blandt andet blev fejret med udgivelsen af en bog om kroens historie, skrevet af Ina Løndahl og illustreret af kunstneren Gunnar Elkjær. Bogen kan købes på kroen for 172,00 kr. WLT Linoliemaling (til ude og inde) Væg- og loftsmaling - nu med índeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk, fæhår og tjærekit Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk Stort udvalg i farvepigmenter Specialrondel t. afrens. af tjære og maling L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe Åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Savskårne rygningstræer Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm Indfarvet mørtel og kalk Silikatmaling Find vej til Lørup Malervarer på 6

7 GiANT Minilæsser - kvalitet kombineret med fl exibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 8 størrelser fra HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

8 Elefantgræs er mange ting - en uddybning efter DR 2 s succes med stråtage Herlig udsigt for en tækkemand, fra optagelserne i Japan 8 Tekst og foto af Jørgen Kaarup, journalist og forhenværende tækkemand Temalørdagen "Det levende Tag" blev en stor succes for DR 2. Omkring danskere fulgte de to en halv times TV om stråtage og tækkemænd i ind- og udland. Og det er mange på DR 2. Da programmet "Tækkekompagniet" blev sendt første gang på DR 1 i juni 2004, så seere programmet. Kun "Hit med Sangen" havde flere seere den uge Det siger noget om, at interessen for stråtagene er stor, og det må glæde både tækkemænd, stråtagsentusiaster og jeg, der producerer både temalørdagen og "Tækkekompagniet". Glæden var knap så stor i de kredse, der er i fuld gang med at introducere elefantgræs som et glimrende alternativ til tagrør. En enkelt sætning i programmet "Højt på Strå i Solens Rige" fra Japan stod hamret ud i runer: "Her er det elefantgræs, der tækkes med. Et traditionelt, japansk materiale som desværre kun holder halvt så lang tid som tagrør". Sådan sagde jeg i programmet. Jeg vil gerne her understrege, at jeg her udelukkende refererede til JAPANSKE erfaringer og udsagn. Og det var også i den sammenhæng, sætningen blev sagt. Den danske levetid Men på opfordring fra bl.a. Dansk Tækkemandslaugs formand vil jeg gerne slå fast, at jeg ingen grund ser til at formode, at dansk dyrket elefantgræs har en kortere levetid end tagrør. Jeg har selv set og mærket de danske bundter. Og jeg har stået på et tag, der var ved at blive tækket med elefantgræs ved Aars i Jylland. Elefantgræsset var i elasticitet, spændstighed og tykkelse på alle måder tagrør ligeværdige. Og set nedefra ville ingen kunne slå fast, om taget var tækket med den ene eller anden type strå. Jeg er ret sikker på, at der er to hovedårsager til, at de japanske erfaringer er, at et tag tækket med elefantgræs sjældent holder meget mere end 20 år: Den første og vigtigste er, at der er rigtig mange BLADE i det elefantgræs, jeg så anvendt som tækkemateriale i Japan. Og dét er der ikke i det danske produkt. Skønt japanerne ofte har frivillige hjælpere til at rense stråene, så efterlades der alligevel temmelig betydelige mængder blade i de bundter, der ender som tag. For mig er der ingen tvivl om, at bladene holder betydeligt "bedre" og dermed

9 Japanske tækkemænd på arbejde længere på fugten i taget. Og det betyder, at de begynder at rådne lang tid før selve stråene. For det andet må jeg sige, med al respekt for mine nye kolleger og venner i Japan, at deres tækkemetode lader meget tilbage at ønske. Det tag, jeg så blive tækket med elefantgræs, blev syet/bundet fast med ståltråd, altså ikke skruemetoden. Det var temmelig løst at mærke på med deraf følgende kortere levetid. Tilsammen er disse to grunde årsag til en stærkt nedsat levetid i forhold til et dansk tækket tag, uanset om der anvendes elefantgræs eller tagrør. Der blev talt om brandfare i den del af programmet, som var fra det sted, hvor der blev tækket med elefantgræs. Men det var en GENEREL snak om brandfare i Japan, fordi de derovre ingen godkendt brandsikring har. Det betyder, at myndighederne er yderst restriktive med hensyn til at tillade nybyggede huse at få strå som tagbeklædning. Og det er japanske tækkemænds største problem: at de ikke har kunnet komme igennem med at få en brandsikringsmetode godkendt og at de derfor næsten kun arbejder på fredede huse, hvor de SKAL følge de traditionelle metoder, som altså ikke omfatter f.eks. brandsikring. nemført DBI-overvågede brandforsøg med f.eks. et ikke-brandsikret og et brand-sikret tag, tækket med elefantgræs i stil med de forsøg, der bl.a. har ført til godkendelsen af Sepatec. Store muligheder Til slut vil jeg blot sige, at jeg personligt ser store muligheder i at dyrke elefantgræs som tækkemateriale i Danmark. Ved en professionel fokus på kvaliteten af disse strå er jeg sikker på, at vi har et godt alternativ til de tagrør, som i hvert fald i perioder er ved at være en mangelvare med deraf følgende pres på pris og kvalitet. Brænder ikke nemmere Jeg har også fået den reaktion, at jeg skulle have sagt i udsendelsen, at elefantgræs brænder nemmere end tagrør. Det er IKKE blevet sagt, hverken af mig eller af den japanske tækkemand, der medvirkede. Der er ingen belæg for eller praktiske forsøg, der viser at elefantgræs skulle være mere brandfarligt end tagrør. I begge tilfælde er det under alle omstændigheder en god ide at brandsikre huset ved nytækning. Men det ville da være en god ide, synes jeg, at få gen- Økologisk og miljømæssigt indebærer danskdyrket elefantgræs også store fordele frem for lange transportveje fra Ukraine og lande, der ligger endnu længere væk. 9

10 Tækkemiscanthus har stået sin prøve Tækning ved fjerde bind Flot farve har det også tækket med miscanthus Høstmaskine klar til årets høst 10 Af Søren Vodder Tækkemiscanthus er måske et besværligt navn, men det er ikke dækkende for hvordan det er at arbejde med, lige modsat vil jeg sige, de falder let til med et par enkle slag fra klapskeen. Ved tækning af de første 6 bind er det ingen sag at have 20 cm slidlag på 30 cm tag, stødlængden er let 70 cm og alligevel får man et fast og vindstærkt lodret såvel som vandret tagskæg. Jeg producerer to slags tækkemiscanthus, en meget fyldende og en knap så fyldende men keglende, de er for det meste 180 cm lange, så det er et meget ensartet produkt, kun jordstrukturen giver lidt lavere materialer få steder på marken, men dem er der også brug for. I år har jeg høstet og oplagt 7000 bdr. Tækkemiscanthus så det har stået sin prøve, såvel over for kunder som mine tækkesvende. Jeg må sige at tilbagemeldingerne er overvældende og selv om næste års høst forventes at blive over bdr. har jeg ikke nok materiale til efterspørgslen. Jeg har udviklet en høstmaskine der klipper, renser, bundter og ruller i en arbejdsgang, så det er let at håndtere materialet. Efter høst bliver de lagt i et slags tørrestativ uden for, overdækket med en presenning, så de ikke kan optage regnvand igen, heller ikke fra rodenderne, her kan de tørre færdig i de løse ruller som maskinen laver dem, når de så er kommet ned under 15% vand køres de ind i laden, de er stadig lidt løse i bundterne men de kan let håndteres oppe på taget med lidt tilvænning. Til de tækkemænd som selv har høstet eller stadig gør det kan jeg sige, der er høstet på en 3 del af tiden og uden besvær, der er ingen uvedkommende der bestemmer hvornår der skal høstes, det er udelukkende vejret og planterne. De begynder at gro først i maj mdr. så høsttiden er lang da de for det meste har smidt bladene i januar, jo længere tid du venter med at høste des mindre vandindhold. Jeg håber at denne lille artikel kan inspirere dig til at prøve noget andet end du plejer.

11 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail 11

12 Et medlemskab der betaler sig Af Jan Hesselberg, Dansk Byggeri Som medlem af Dansk Byggeri er det typisk for små og mellemstore virksomheder, at fokusere på de fire giroindbetalingskort, som medlemskabet afføder årligt. Prisen er også her en parameter, som er i fokus. Logisk nok pris og kvalitet skal hænge sammen. Men hvad færre tænker på i det daglige, er hvad de kan få ud af medlemskabet. Udover at et medlemskab af Dansk Byggeri giver en lang række gratis "til rådighed" faciliteter, som fx hurtig telefonisk rådgivning på områder som jura, overenskomster, faglige tekniske spørgsmål og meget andet, så er medlemskabet også nøglen til en række rabatter, som især de små virksomheder ikke kan forhandle sig til alene. Men sammen i fællesskabet i Dansk Byggeri, er det muligt. 70% af medlemmerne benytter indkøbsordningerne I Dansk Byggeri har man statistik og tal på, hvem der bruger de forskellige ordninger. Dels fordi ordningerne kræver afmelding, når en virksomhed melder sig ud af Dansk Byggeri, og dels fordi der til stadighed arbejdes på at få så mange ind i ordningerne som muligt. Jo større forbrug der samles i ordningerne, jo større rabatter kan Dansk Byggeri forhandle sig frem til til gavn for de små virksomheder. Det er derfor meget vigtigt, at så mange som muligt slutter op om ordningerne. Ved at benytte indkøbsordningerne, hjælper man dels sig selv og får kontante fordele for sit kontingent, dels hjælper man de andre i ordningen, på lidt længere sigt, til at stå stærkere og få endnu større rabatter. Hvad og hvordan De fleste små virksomheder har størst glæde af 2 af ordningerne. Telefoni og brændstof. På telefoni er det både fastnet, mobil og bredbånd der kan fås rabat på. Her er der mulighed for at vælge mellem 4 selskaber. På brændstofområdet er der valgt side STATOIL giver meget gunstige rabatter på alle former for energi. Benzin, diesel, autogas, fyringsolie, naturgas til hus og hjem og virksomheden, samt smøreolier, kør-videre-produkter og 30% rabat på bilvask sidstnævnte er også nødvendigt i en moderne håndværkervirksomhed bilerne skal være pæne og rene det giver kunden et godt indtryk af et firma med styr på tingene og orden i sagerne modsat en murerladvogn, hvor sand og mørtel findes i større mængder i førerhuset end på ladet det giver et sjusket indtryk. Nemt at benytte Det er meget nemt at benytte de populære indkøbsordninger. På hjemmesiden danskbyggeri.dk/indkøbsaftaler findes ordningerne beskrevet og med virksomhedens telefonnummer og medlemsnummer kan man logge sig på og se rabatsatserne og hente tilmeldingsskemaer. Man kan også ringe til Dansk Byggeri på telefon og få telefonisk rådgivning og hjælp. Hvis man, som mange gør, benytter flere af ordningerne, kan et medlemskab sagtens betale sig. Både her og nu og i det lange løb. God fortjeneste. En blind mand går ind på en restaurant :-) 12 En blind mand går ind på en restaurant og sætter sig ned. Tjeneren, der også er ejeren af stedet, kommer hen til den blinde mand og giver ham menukortet. "Jeg er ked af det hr, men jeg er blind og kan ikke læse menukortet. Vær venlig bare at hente en beskidt gaffel fra en tidligere kunde. Så lugter jeg til den og bestiller derfra." Lettere forvirret går ejeren over til det snavsende bestik og tager en beskidt gaffel. Han går tilbage til den blinde mands bord og giver ham den. Den blinde stikker gaflen i næsen og lugter til den: "Åh, det vil jeg gerne have. Farsbrød og kartoffelmos" "Utroligt" tænker ejeren ved sig selv, da han går ud i køkkenet. Da kokken er ejerens kone, fortæller han hende, hvad der lige er sket. Lidt efter serveres maden for den blinde, han spiser og forlader restaurenten. Mange dage efter kommer den blinde mand igen og ved en fejltagelse giver ejeren ham atter et menukort. Den blinde spørger, om han ikke kan huske, at det er ham, der er den blinde mand. "Det må De undskylde, jeg genkendte Dem ikke. Nu skal jeg hente en beskidt gaffel til dig." Ejeren henter hurtigt en gaffel til den blinde, der stikker den i næsen, lugter til den, og siger: "Det dufter dejligt. Jeg vil gerne have makaroni og ost med broccoli." Endnu engang går ejeren fra bordet i undren, og tror nu, at den blinde gør nar med ham, så han fortæller konen, at han næste gang har tænkt sig at teste den blinde mand. Dette får han lejlighed til ugen efter, hvor den blinde atter kommer. Ejeren ser ham og skynder sig ud i køkkenet, hvor han siger til sin kone: "Hanne, gnid denne gaffel i dine trusser, inden jeg går ind med den til den blinde mand." Hanne gør, som hun blev bedt om, og giver bagefter sin mand gaflen. Denne går ind til den blinde, der nu har fået sat sig ned og siger: "God eftermiddag hr., denne gang genkendte jeg dig, og jeg har allerede en gaffel klar til dig." Den blinde mand tager gaflen og putter den i næsen. Han tager en dyb indånding og siger så: "Halløjsa, jeg vidste ikke, at Hanne arbejder her"

13 Jens Greve A/S T Æ K K E -, T Ø M R E R - O G S N E D K E R F O R R E T N I N G RANDERSVEJ MARIAGER TLF FAX BIL & KVISTVINDUER NYHED! Type 120/70, 120/85 og 150/90 leveres nu med koblede rammer, kitfalse til enkelt glas med 22 mm tynde sprosser Type 90/55 Type 90/55 Fyr eller mahogni Bredde: 90 cm Højde: 55 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder. Prisliste 2005 Type 90/55 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 450,- Type 120/70 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 950,- Type 120/70 Type 120/85 Type 150/90 Type 178/85 Type 223/90 Type 120/70 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 85 cm Type 150/90 Bredde: 150 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 178/85 Fyr eller mahogni Bredde: 178 cm Højde: 85 cm Type 223/90 Bredde: 223 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 1.000,- Type 150/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 650,- Till. kobl. rammer 1.100,- Type 178/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 850,- Type 223/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 950,- Ved køb af flere end 5 vinduer ydes der rabat Alle priser er ekskl. moms og levering Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vac.imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni, men leveringstid må påregnes. Alle vinduer leveres med 2-lags isoleringsruder med 5 års garanti. Andre vinduesmål: Indhent tilbud. 13

14 Nye tilbud fra Servicebutikken I Servicebutikken finder du masser af bøger, blanketter og reklameartikler, som er relevante for medlemmer af Dansk Tækkemandslaug og for byggebranchen generelt. Netop nu har vi blandt andet tilbud på en ny håndbog om træspær, en håndbog om, hvordan man bedst håndterer sikkerhed og sundhed i byggeriet og en interessant bog om livet og husene i Christiansfeld. Bøgerne kan bestilles på hvor Dansk Byggeris medlemmer kan købe til særligt lave priser Træ 52 Træspær 2 Den nye håndbog, som Træbranchens Oplysningsråd er på gaden med, giver metoder til afstivning af træspær. Alle spærtyper fra enfamiliehuse til store spær i landbrug og industri bliver behandlet i håndbogen, som især henvender sig til dig, der har ansvaret for valg, bestilling, rejsning og afstivning af træspær. Pris: 265 kr. for medlemmer, normalpris 375 kr. Håndbog for sikkerhedsgruppen Håndbogen er en vejledning om god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsvirksomheder. Bogen indeholder den nyeste viden på området og indeholder blandt andet kapitler om stilladser og andre tekniske hjælpemidler i højder og om arbejdsmiljøloven og sikkerhedsorganisationen. Pris: 40 kr. for medlemmer, normalpris 60 kr. Christiansfeld. Livet og husene Renoveringen af Christiansfelds fredede bymidte har resulteret i en bog om byens arkitektur, bygningskunst og historie. Byen og dens arkitektur er unik, fordi den blev bygget som centrum for Brødremenigheden, og bogen er interessant læsning med mange flotte illustrationer. Pris: 298 kr. for medlemmer, normalpris 328 kr. Tømmer Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 2005/2006 Bindingsværk i eg/lærk/douglas Samt krumt bindingsværk/planker Nyopskåret/lagret 3 til 7 år Fredag d. 9. december 2005 kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Planker/beklædningsbrædder i lærk/douglas Krumme, faconskårede vindskeder Savskårne rygningstræer Torsdag d. 12. januar 2006 kl Bestyrelsesmøde Haandværkerskolen Hadsten Fredag og lørdag Seminar d januar 2006 Haandværkerskolen Hadsten Ryslinge Savværk V/ Holger Broegård Nielsen Henvendelse aften Lørdag d. 11. marts 2006 Generalforsamling Bromølle kro Jyderup 14

15 TAGSTILLADS OG GAVLSØJLER En nem måde at hænge fast på tagsiden, når du tækker på brandsikret tag og skal hænge i den tykke tråd. Broholdere: slimline: bred med trin: 495 kr 611 kr Udgift til materialer til tækkebro i lægter er 35 kr/ m. Gavlgelænder til en hel tagside komplet med 2 drager, 4 søjler, begge i 3 m stykker 8 koblinger og 16 vægforankringer i alt kr. billede 1 Kløvede rygtræer sælges usamlede og afhentet i pakker a 25 sæt kr. 65 pr. sæt ved 100 sæt 60 kr pr. sæt 100 sæt leveret på sjælland 70 kr. pr sæt Tilbud i rustfri stål: retnål 70 kr. tagkrog 60 kr. Tilbud fra : Bukkestillads i tilbud 15 m. fodhøjde 1,80 cm 6 bukke 10 alu.dæk (3,05 m. eller 3,00 m.) pris 7.900,00 kr. billede murankre + 6 gelænderrør + 6 fodsparkholder + 6 ekstra høje forhøjere på 1,60 m. +10 håndlister i stål alt ekstra tilbehør til godkendt tækkestillads kr ,00 kr Kviststillads startpakke: 2 stk. alu. tagstiger (5 trin) + 4 spidshager + 2 stk alu. konsoller + 2 stk. gelænderrør(piber) + 1 stk.kombirækværk 3,05 m. + 2 stk. alu. stigesektion 1 m. + 1 stk diagonalrør pris kr. 1 alu. dæk 60*(3,05/3,00) meter pris 800,00 kr. Priserne er uden moms og forsendelse Stråmanden.dk Åshøjvej 8, 4600 Køge

16 fredag den 13. januar 2006 kl til lørdag den 14. januar 2006, kl på Den Jydske Haandværkerskole, Skovvej 30, Hadsten Tækkemandsseminar Dansk Tækkemandslaug indbyder til tækkemandsseminar for Danske Tækkemænd- mestre og deres svende Program Fredag den 13. januar 2006 Kl Ankomst og kaffe Kl Tema: Fugt i tagkonstruktioner med stråtag - herunder evt. årsager og forebyggelse samt en orientering om de nye isoleringskrav. Indlæg og debat v/erik Brandt, SBI og Niels Strange, Dansk Byggeri. Kl Frokost og indkvartering Kl Tema fortsat. Kl Spørgeskemaundersøgelsen om tækkerør og modtagekontrol, Bindedagen 2005 i Køge. En gennemgang af undersøgelsen v/niels Strange Kl Kaffepause Kl Bindeteknik, underlag og tagtykkelse. 2 Metoder, gode og dårlige egenskaber. Oplæg og diskussion v/finn Guld Kl Middag med efterfølgende socialt samvær. Der serveres natmad senere på aftenen. Lørdag den 14. januar 2006 Kl Morgenkomplet Kl Tækkerør: Praktisk øvelse omkring modtagekontrol samt bedømmelse af anvendelsesområde, herunder: 2 måling af fugt samt 2 bedømmelse af lugt, misfarvning og knækmetoden 2 sortering efter anvendelsesområder Kl Formiddagskaffe kl Program fortsat Kl Frokost, herunder afslutning af seminariet. Deltagerantal: Min. 15 og max. 30 personer. Pris: kr ,- inkl. moms pr. person. For at tilmeldingen er gældende, skal gebyret være indbetalt. Prisen indeholder diverse materialer, logi og forplejning, herunder 1. øl/vand til frokost og ½ fl. vin til middagen. Øvrige drikkevarer er for egen regning. Tækkemandsseminariet er kun for medlemmer af Dansk Tækkemandslaug og deres ansatte. Tilmelding til seminariet skal ske senest mandag den 2. januar 2006 til: Henrik Henriksen, Ryttermarken 29, 5700 Svendborg.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2011

Tækkemanden. Nr. 4-2011 Tækkemanden Nr. 4-2011 Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tækkemanden Nr. 1-2009 Det gælder fagets fremtid I år 2012 uddannes de sidste tækkelærlinge. Læs på side 4 og 5 Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Læs om generalforsamlingen den 7. marts på side

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug.

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug. Tækkemanden Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug 2 Mødekalender 2 Tema: om stråtag 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2007 2 Pas godt

Læs mere

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd Tækkemanden Nr. 4-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2007 2 Kan tængehåndværket vækkes til live? 2 At være tækkemand for 50 år siden 2 Nyt servicekontor i Middelfart 2 Nyt fra Dansk Byggeri

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemanden Nr. 1-2011 Generalforsamling 2011 -Læs på side 4 Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemandslærlinge på SkillsDenmark -Læs på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Tækkemanden Nr. 1-2008 Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2011

Tækkemanden. Nr. 3-2011 Tækkemanden Nr. 3-2011 Nyt Europæisk laug -Læs på side 7 International bindedag -Læs på side 10 og 11 Magma har sikret mange tage -Læs på side 18 og 19 1 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2010. Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5

Tækkemanden. Nr. 2-2010. Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5 Tækkemanden Nr. 2-2010 Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5 En historisk kro er væk Kun fremtiden vil vise, om den bliver bygget op igen. Læs mere på side 7 Indhold

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Tækkemanden Nr. 4-2009 Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Lærlinge Læs om fx praktikpladspræmien på 50.000 kr. på side 10 og 11 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø Tækkemanden Nr. 3-007 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-007 Formanden har ordet Tilbage til stråtiden Om at tække på en ø Praktikpladspræmien er spild af 550 millioner kroner Søren Vodder skriver

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag Samlende notat til Energistyrelsen. Afstandskrav. Straatagets Kontor. 15.08.2013 Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag INDLEDNING Den danske tækkebranche har med glæde konstateret, at Energistyrelsen

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler Værd at vide... www.efg.dk Fleksible kontormøbler Kontorets ABC De fleste mennesker køber kun kontormøbler få gange i deres liv og da det er en vigtig investering, skal resultatet også være bedst muligt.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Købes: Sælges: Side 1 af 6 *****************************************************************************************

Købes: Sælges: Side 1 af 6 ***************************************************************************************** Side 1 af 6 Købes: Sælges: Flot DN Isbåd sælges NY PRIS Komplet isbåd incl. Carlsen sejl. 2 sæt skøjter medfølger. Det ene sæt er rustfri. Alle beslag i alu eller rustfri. Overtræk til sejl og skrog medfølger.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere