3. Gennemgang af opfølgningspunkter i referat af sidste b e- styrelsesmøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Gennemgang af opfølgningspunkter i referat af sidste b e- styrelsesmøde."

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 8. marts Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Clausen Dorthe Hindsberg Flemming Dahl Kim Holk Lillian Hindsberg Jette Bøgh Nemming Pia Hernvig 1. Valg af referent 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Gennemgang af opfølgningspunkter i referat af sidste b e- styrelsesmøde. 4. Meddelelser til og fra formanden 5. Meddelelser til og fra bestyrelsen 6. Meddelelser til og fra varmemest eren 7. Beboerhenvendelser 8. Bygherremødet den 16. marts 9. Næste møde 10. Eventuelt Ad 1 Valg af referent Dorthe Hindsberg påtog sig opgaven som referent. Ad 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Ansvarlig Deadline godkendte referatet uden komme ntarer. Ad 3 Gennemgang af opfølgning spunkter i referat af sidste bestyrelsesmøde Dørlåse Der er blevet installeret prøveversion af ny dørlås i Voldfløjen 14. Efter tryk på en knap, vil døren være åben i 20 sek., hvorved man undgår brug af 2 hænder. Dørlåsen fungerer meget tilfredsstillende ifølge flere beboere. Dørlåsen koster kr ex. moms og bestyrelsen var enige om at låsene skulle opsættes på resten af blokkene (blok E, F og G) ifølge den beslutning, der blev taget på afd e- 1

2 lingsmødet i september Dog ikke blok D, da den snart tømmes i forbindelse med he lhedsplanen. tager kontakt til Martin. Cykelstativer meddelte, at varmemesteren har fundet en del af de gamle grå håndtag. Afventer tilb agemelding fra varmemesteren. Arbejdet udføres, når vejret er lidt varmere, da stative r- ne er frosne. Problemer med telefoni Problemet er ikke helt løst endnu. me ddelte, at Thomas V. Olsen fra Holmsgård er sat på opgaven at ge n- nemskue tilsendte tilbud og evt. finde alternativ. Tilbuddet omhandler både bredbånd og telefoni. afventer svar vedr. nævnte tilbud. udleverede nye priser fra Dansk Kabel TV vedrøre n- de bredbånd. Gadedøre havde modtaget en foreløbig pris fra Henrik Madsen på ca kr. pr. indgang sparti, dvs. totalpris ca kr. har meddelt Henrik Madsen, at bestyrelsen ø n- sker at gå videre med det. Henrik indhenter snarest tilbud på det. afventer dette og tager ud fra prisen stilling til det igen. Helhedsplanen havde været i dialog med Martin Svendsen om flg. Emner: Affaldsskakter i Blok A og B virker stadig ikke. Chr i- stina rykker Martin igen. Ad hoc opfølgning Ad hoc opfølgning til problemet er løst. Udbedring af affaldsnedkast på 3. sal er foretaget. Med hensyn til oprydning så er der n æsten ikke noget tilbage. Noget vil dog forblive ifølge Martin. Dørkarm/dørtrin ved 3. sals lejligheder er ordnet. De nye navneskilte. Har ikke hørt tilbage omkring dette. Martin ville rykke ark itekten. rykker igen. Garager Vores brev til PAB har gjort, at der er indkaldt til ekstra bygherremøde. Dette tages u nder punkt 8. Gadelygter har, efter at have observeret 2 defekte gadebely s- ninger i bebyggelsen ved Banefløjstien ved banen, kontaktet Københavns Kommune for reparation af disse. Intet nyt. A f- venter. 2

3 PAB's hjemmeside har bedt PAB om at opdatere info om vores best y- relse samt indlægge referater af vores bestyrelsesmøder og afdelingsmøder. PAB mangler stadig at indlægge referater af ovennævnte møder. Intern TV-INFO kanal Henrik Madsen vil rykke TV-House. Internetforbindelsen til Info-kanalen fungerer ikke. Derfor kan vi ikke se rettelserne. meddeler bestyrelsen, når kanalen er klar til test inden udsendelse/frigivelse til beb oerne. Afskedsreception for Rita 4. marts deltog i receptionen. Rita fik en flot brødkurv. Weekendkursus BL marts, Flemming og Kim havde deltaget i kurset, som var rigtigt godt. Der var blevet drøftet mange ting. B l.a. kunne det overvejes, om vi skulle have en kontaktpe rsonliste, f.eks. i tilfælde af problemer med en eventuel psykisk syg person. Det ville være godt at få opbygget et netværk. Danmarks Naturfredningsforening landsindsamling af affald søndag den 3. april Ved mødets afholdelse havde Jette ikke modt aget materiale fra Danmarks Naturfredningsfo rening endnu. Jette sender materialet til /bestyrelsen, når dette er modtaget. Køleskabe bag købmand meddelte, at de gamle køleskabe ved købmandens bagindgang var fjernet. Affaldsproblem og opbevaring i opgange i afd. 12. orienterede om, at affaldsproblemerne i Afd. 12 var tydeligt forbedret, efter at beboerne havde fået en skrivelse vedrørende problemet. Der er skrevet en gang mere efter anmodning fra Jesper o m- kring opgangene med advarsel om, at funktionærerne kan fjerne f.eks. barnevogne ifølge husordenen. Problem om vaskeri i blok C Blok B s anvendelse af vaskeri i Blok C. Vaskeriet i blok C er nu i orden. Beboerne fra Blok B beny tter nu kældergangen i stedet for opgangen. Jette 3

4 P-pladser Mangler at høre tilbage fra PAB, om p -pladserne er nummererede hos PAB. Spørger om dette på bygherremødet. 16. marts Ad 4 Meddelelser til og fra formanden Helhedsplan Martin havde ultimo februar sendt en infoskrive lse ud til alle beboere i etape 1 vedrørende mangler. Martin nævnte den 4. marts, at ca. 70% havde meldt tilbage med mangler, men der er mange af tingene, der ikke kan gøres noget ved. Nu skal manglelisterne gennemgås, og manglerne vil blive udbedret i løbet af det næste stykke tid. Besøg af AAB Lørdag den 26. februar var AAB afd. Sjælør Boulevard på besøg i Kagshusene. Arkitekt Jens havde bedt skabe kontakt til en beboer i blok B, så AAB kunne se en ny lejlighed indvendig. Det lykkedes, og de var meget impon e- ret. TV i afdelingskontor og hos varmemester mente, det kunne være en god ide med TV, når beboerne kommer forbi. Her tænkes på info -kanalen. Har forespurgt Henrik Madsen den 15. februar. Henrik synes det er en god ide, så bestyrelsen kan bare indkøbe de to TV. Der er billige TV i Elgiganten og Føtex. Der er Tv-signal i kontorerne. var enige om at indkøbe de nævnte TV. Ministermøde i afd. 2 På grund af Helhedsplanen havde ministeren ønsket at se afdeling 2. Mødet gik godt, og efter besøget fik afd. 2 go d- kendelse af kommunen til igangsætning. Afdelingens forårstur. Der skal inviteres til forårstur. Lilian påtog sig opgaven sa m- men med. Efterfølgende er indbydelsen sendt ud, og turen er planlagt til den 3. maj. Loppemarked i afdelingen På grund af forårsrengøring og i forbindelse med alle flytni n- gerne får folk ryddet op i kælderrummene. var enige om, at det var en go d ide med et loppemarked. udarbejder et forslag til infoskrivelse til beboerne. Lilian/ Ad 5 Meddelelser til og fra bestyrelsen Der var ingen meddelelser. 4

5 Ad 6 Meddelelser til og fra varmemesteren Blok A og B mangler barnevognssliske. Jesper vil gerne in d- hente tilbud på dette. Der vil nok ikke blive opsat en barn e- vognssliske i blok B, da de har mulighed for at komme i kæ l- deren med elevator. Punktet bliver taget op igen på byghe r- remødet den 16. marts. 16.marts Ad 7 Beboerhenvendelser havde modtaget henvendelse om: Der har været forslag fra en beboer o mkring filtrene til emhætterne. Man kan købe nye filtre i Skousen for 585 kr. Kim mente, det måtte være PAB, der vedligeholder disse. spørger PAB. 5.april Der har været klage over, at de gamle entrédøre er utætte. De koster ca kr. stykket, så Henrik Madsen undersøger tilbud. En beboer har klaget over sin radiator. Martin Sven d- sen og Ole har tjekket problemet. De prøver at finde en løsning. Der har været indbrud i en stuelejlighed i Banefløjen. Der er nu sat en demo-model op som spærring. Chr i- stina vil hurtigst muligt undersøge, om denne spæ r- ring skal sættes op i alle stuelejli ghederne. Så har der været parkeringsproblemer i Banefløjen. Når folk parkerer langs blokken er der ofte ikke plads til sygetransporter, m.v. har skrevet til b e- boerne, at de skal parkere modsat blok B. De fleste overholder det efterfølgende. har modtaget billeder og klage fra beboere i Voldfløjen over uønsket ophold i klatvaskerummet. Der er blevet fundet cigaretter og drikkevarer. Der er nu sat sedler op i opgangene, med o pfordring til beboerne om at holde øje med kælderen. En beboer har klaget over et lejemål i Voldfløjen, der holder hund. Der er skrevet til beboeren, men Chr i- stina havde stadig ikke fået svar fra beboeren. Chr i- stian rykker for svar igen. Ad 8 Bygherremødet den 16.marts læste spørgsmålene op, som skal drø ftes på mødet. Ansvarlig Deadline Ad 9 Ad 10 Nyt møde Næste møde blev fastsat til tirsdag den på afdelingskontoret. Eventuelt Intet at bemærke. For referatet: Dorthe Koll Hindsberg 5

6 6

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-04-13, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1

Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1 Gladsaxe d. 2. januar 2015 Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1 Tid: 19. november 2014, kl. 19:00 22:00 Sted: Gyngemose Parkvej 8B, 5.tv, 2860 Søborg Deltagere: Paiam Sanaye

Læs mere

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsen afd. 2, Brunevang Brunevang 64. 2610 Rødovre Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.00 19.00 E-mail Årsmøde 11.9.14 på Islev Skole 1: Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 05/05/09 Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Til stede: Karen, Sanne, Ejvind, John, Jon, Anders, Preben og Jan. Desuden deltog 2 gæster i mødet. Ad

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

2300 København S www.ab-amagerbro.net

2300 København S www.ab-amagerbro.net Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 24. februar 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv esværre er bladet lidt forsinket i denne måned. Det beklager vi. Renoveringen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere