Internet og mobiltelefoni til alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet og mobiltelefoni til alle"

Transkript

1 Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle

2 Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen og anvendelsen af internet og mobiltelefoni. Vi skal fortsat være frontløbere, når det kommer til digitaliseringen. Vi er allerede godt på vej. Med en digitaliseringsstrategi, der bringer os i top på listen over førende lande, når det gælder digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige, en vækststrategi for digitale erhverv (ITK), en massiv satsning på udvikling af den digitale folkeskole og en lang række øvrige initiativer. Samtidig har danskerne taget digitaliseringen til sig og bruger de digitale medier som aldrig før. Sammenligner man danskerne med befolkningerne i de øvrige europæiske lande er vi de mest digitale 1 særligt når det angår danske ældre 2. Hvis vi fortsat skal være digitale frontløbere kræver det, at vores digitale infrastruktur udvikles. I Danmark har vi et klart mål om, at alle virksomheder og husstande skal have adgang til bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s i Den nuværende digitale infrastruktur er udbygget på baggrund af det politiske teleforlig fra Grundprincipperne i teleforliget har i vid udstrækning sikret danskerne adgang til internet og mobiltelefoni gennem bl.a. markedsdreven konkurrence og størst mulig teknologineutralitet. Samtidig har det sikret danskerne relativt billige priser på internet og mobiltelefoni. Men det er også en objektiv konstatering, at der opleves store problemer med dækningen af både internet og telefoni mange steder i landet, på trods af at teoretiske modeller ikke altid viser samme negative billede. Særligt i yderområderne oplever alt for mange borgere, at udbyderne ikke kan levere dækning på mobiltelefonen eller en solid internetforbindelse. Senest har Teleindustrien, der er brancheorganisation for de danske teleselskaber, der leverer internet til danskerne, meldt ud, at de ikke på de nuværende vilkår vil være i stand til at dække hele landet med 100 Mbit/s i Derfor finder socialdemokraterne det nødvendigt at revurdere virkemidlerne, men fastholde de ambitiøse mål. Alle danskere har ret til god digital infrastruktur Adgangen til gode internet- og mobilforbindelser er nøglen til vækst og udvikling i Danmark. Digital infrastruktur styrker vores internationale konkurrenceevne og er afgørende for at fastholde eksisterende og skabe nye arbejdspladser. Bedre adgang til digital infrastruktur sikrer bedre bosætningsforhold. I 2013 kan man ikke byde borgere, at de ikke har en ordentlig internetforbindelse. Nutidens familier bruger meget tid på internettet surfing, internetkøb, online-spil, netflix og andre streaming-tjenester. Samtidig åbner det også bedre muligheder for fjern- og hjemmearbejdsløsninger, hvilket er helt essentielt for at sikre gode bosættelsesforhold i yderområderne. Internettet nedbryder de geografiske barrierer i Danmark. Med digitaliseringen skabes helt nye muligheder for virksomheder i de danske yderområder. Som eksempel er internethandel i kraftig vækst. I 2020 skønnes det, at op mod 32 % af dansk detailhandel vil foregå over internettet 3. Det giver helt nye muligheder for virksomheder, der kan have økonomisk og 1 Eurostats 66/2011, side 7. 2 Statistisk Tiårsoversigt 2012, side Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), 26. oktober

3 logistisk fordel af at ligge i Søndersø frem for på Strøget i København. Bedre digital infrastruktur gør det ganske enkelt mere attraktivt at drive virksomhed i yderområderne. En beregning viser, at vækst- og beskæftigelseseffekten i land- og yderkommunerne som følge af en fuld adgang til næste generation af højhastighedsbredbånd over en femårig periode kan forventes at skabe en mervækst i antallet af jobs på mellem 1 og 1,4 procent. Det svarer til nye jobs 4. Hertil kommer at en ordentlig digital infrastruktur er afgørende for turismen. Selv på ferien er adgangen til digital infrastruktur blevet et centralt udvælgelseskriterium for, hvor turister vælger at tage hen. Faktum er, at turister ofte fravælger de ferieområder og sommerhuse, hvor der ikke er stabilt internet eller hvor dækningen er dårlig. Sommerhusudlejning giver hvert år ca. 8 mia. kr. til statskassen, hvilket understøtter kravet om bedre internet og mobiltelefoni til hele Danmark. Derfor er det afgørende for Socialdemokraterne, at vi erkender, at der i yderområderne er samme behov for hurtigt og stabilt internet som i byområderne. Digital kommunikation sikrer bedre og mere effektiv kommunal service uanset hvor i landet man bor. Regeringens mål er, at kommunikationen mellem borgerne og det offentlige skal være digital fra udgangen af Dermed får danskere meget hurtigere og lettere adgang til kommunikation med myndigheder, ligesom der spares penge på administration, som så til gengæld kan bruges på bedre service og mere velfærd andre steder i vores samfund. Men også på sundhedsområdet får særligt borgerne i de danske yderområder helt nye muligheder med digitaliseringen. Udviklingen af eksempelvis telemedicin og digitale lægekonsultationer gør det muligt for kronisk syge at modtage behandling, genoptræning og konsultationer i hjemmet i stedet for at tage den lange tur til sygehuset. Samtidig giver digitaliseringen også et serviceløft til alle andre danskere, når adgangen til lægen eller andre serviceinstitutioner i højere grad bliver uafhængig af tid og sted. Men forudsætningen for digital kommunikation kræver, at der er solid infrastruktur. Store ambitioner kræver politisk vilje Socialdemokrater har længe arbejdet sammen med de øvrige regeringspartier om at skabe bedre internet til flere danskere og for at sikre bedre mobildækning til danskerne uden signalhuller. Dette er bl.a. sket gennem en målrettet dialog med udbydere og kommuner om administrative barrierer samt indgåelse af ny aftale om anvendelsen af 800 MHz-frekvensbåndet til digitale kommunikationstjenester. Men vi erkender også, at det kræver nye politiske initiativer, hvis vores ambition om et fortsat digitalt Danmark i verdensklasse, skal realiseres i fremtiden. Vi kan ikke blot se til, mens Danmark langsomt opdeles i et digitalt A og B-hold. Derfor skal der handles nu. Det kræver politiske visioner og handling fra Christiansborg. Det kræver lokale løsninger i kommunerne. Og sidst, men ikke mindst kræver det, at udbyderne af internet og mobiltelefoni viser samfundsansvar og er med til at sikre og udvikle god digital infrastruktur i hele Danmark. 4 Center for Digital Forvaltning (CEDI): Innovative veje til vækst og velfærd i land- og yderkommunerne, side 20. 2

4 Socialdemokraternes bud på bedre internetdækning til alle danskere: Ifølge bredbåndskortlægningen for 2012 var 65% af de danske husstande og virksomheder dækket med internet med en hastighed på minimum 100 Mbit/s. Men i store områder er dækningen yderst mangelfuld. Det gælder bl.a. områder på Sydsjælland, Falster, Vestsjælland, Bornholm, Lolland, på Mols og mange steder på Fyn. Auktionen af 800 MHz-frekvensbåndet sikrede en mobil bredbåndsdækning på mindst 10 Mbit/s til 99,8% af alle husstande og virksomheder i en række af de områder, hvor dækninger er mest udfordret. Nedenfor ses et overblik over tilgængeligheden af 100 Mbit/s i hele landet. Bredbåndsdækningen for muligt 100 Mbit/s downstream i Danmark. Kilde: Bredbåndskortlægning 2012, side 5. Der er således fortsat lang vej op til målsætningen om at sikre 100 % adgang til 100 Mbit/s i Socialdemokraterne betragter internet som en nødvendighed i et moderne samfund på lige fod med el og vand. Ligesom man ikke kan forestille sig, at man ikke har elforsyning til store dele af yderområderne i Danmark, skal vi heller ikke affinde os med, at der ikke er tilstrækkelig digital infrastruktur i store dele af landet. Derfor skal der sættes hårdt ind for at sikre forbedret internetdækning i de områder, hvor der ikke er optimal forbindelse. For at forbedre internetdækningen i Danmark vil socialdemokraterne: Indføre nye principper for danske internetudbydere Hvis man som internetudbyder ønsker at sælge internet til danskerne er man med til at løfte en samfundsopgave. Det giver muligheder. Men forpligter samtidig virksomhederne. Socialdemokraterne anerkender, at der skal være forretning i at udbyde internet, men ønsker samtidig, at der stilles større sociale krav til udbyderne. Hvis internetudbyderne vil lægge internetforbindelser i jorden der, hvor der er mange penge at tjene på det, fordi befolkningstætheden er høj - så må udbyderne også tage ansvar for 3

5 at dække områder med lavere befolkningstæthed og dermed lavere indtjening. Ønsker udbyderne af internet ikke at løfte opgaven med at dække de mindre befolkede områder, må de kompensere økonomisk. Modellen anvendes allerede i forbindelse med det mobile bredbånd, og har med stor succes været anvendt ved udbud af 800 MHzfrekvensmodellen. Principperne fra denne model ønsker Socialdemokraterne at videreføre til det stationære internet. Skabe større gennemsigtighed i hastigheder på internetforbindelser Socialdemokraterne har længe haft fokus på at skabe større gennemsigtighed om hastigheden på internetforbindelser. De seneste mange år har udbyderne haft mulighed for at sælge internet med ordlyden op til 30 Mbit/s også selv selvom forbrugeren reelt havde en markant lavere hastighed, og derfor ikke kunne regne med udbyderens varedeklaration. Det er ikke acceptabelt. Derfor støtter socialdemokraterne stramningen af retningslinjerne for markedsføring af internethastighed, der skal sikre større gennemsigtighed, når danskerne køber internet. Initiativet træder i kraft fra 1. marts 2013 og pålægger udbyderne at oplyse forbrugeren den nettohastighed forbrugeren reelt kan forvente at opnå. Sikre en målrettet kommunal indkøbspolitik Kommunerne er blandt de største indkøbere af internet. Indkøbene foregår gennem udbud, hvori der er mulighed for at stille krav om dækning i kommunen. Desværre bruges denne mulighed for sjældent, og der er derfor et stort uudnyttet potentiale i tværkommunale indkøb af internet. Kommunerne bør i langt højere grad anvende muligheden for at vægte krav om dækning i kommunen i forbindelse med indkøb. Socialdemokraterne vil skabe den størst mulige hjemmel i lovgivningen for at udnytte krav om vægtning af dækning. Og der skal udarbejdes en vejledning til kommuner i krav til dækning ved indkøb af kommunalt internet. Samme muligheder skal gælde for regioner og der skal udarbejdes vejledninger i, hvordan der på tværs af kommuner og regioner kan samarbejde om fælles indkøb til sikring af bedre dækning. Socialdemokraterne ønsker endvidere at de afsatte EU-puljer til udvikling af partnerskaber omkring sundhedsteknologi udnyttes i langt højere grad end tilfældet er i dag. Puljerne giver mulighed for at særligt regionerne kan lave partnerskaber med udbydere af digital infrastruktur og leverandører af sundhedsteknologi. Således kan regionerne i langt højere grad end i dag stille krav om bedre internetdækning til borgerne. Socialdemokraterne vil sikre vejledning til regionerne, således at disse muligheder udnyttes i langt højere grad end tilfældet er i dag. Styrke samarbejdet mellem aktører om deling af infrastruktur Veje der graves op gang på gang for at forskellige udbydere kan lægge hver deres infrastruktur i jorden er desværre et kendt fænomen. Selvom der de seneste år er indført krav om, at de forskellige aktører tilbyder samgravning, sker det for sjældent. Og alt for mange tomrør, der kunne anvendes til forbedret digital infrastruktur, ligger ubenyttet i den danske jord ligesom forskellige aktører har hver deres infrastruktur liggende side om side. Socialdemokraterne opfordrer derfor kraftigt aktørerne til øget samarbejde om infrastruktur. Princip om at dele anlæg kendes fra mobilmasterne, hvor ejerne er 4

6 forpligtet af loven til at tilbyde deling af masteplads til mindst tre andre operatører, der således får mulighed for at opsætte antenner i masten. På denne mådes sikres det, at der ikke opsættes unødvendigt mange master i det danske landskab, at omkostningerne minimeres og at dækningen forbedres. Det princip kan også anvendes i jorden. Eksempelvis i form af deling af tomrør eller konkrete forbindelser. Særligt i yderområderne vil et øget samarbejde på tværs af aktører sikre bedre dækning og en mere rentabel forretning for aktørerne. Socialdemokraterne opfordrer desuden aktørerne til i øget omfang at anvende allerede udviklede teknologier som eksempelvis hybridmodellen, der kombinerer fibernet og kobbernet og dermed forbedrer dækningen markant. Desuden er der en række allerede udviklede satellitløsninger, som der er erfaringer med fra udlandet, og som kan forbedre dækningen markant i yderområderne. Socialdemokraterne opfordrer aktørerne til selv at tage initiativer til øget samarbejde. Erhvervsstyrelsen skal samtidig kortlægge de lovgivningsmæssige muligheder for at sikre obligatorisk deling af digital infrastruktur. Sikre udvikling af nye teknologier til bedre dækning i yderområderne Danmark skal være foregangsland når det kommer til udvikling af nye teknologiske løsninger til bedre og alternativ internetdækning. Særligt i yderområderne kan nye teknologier være med til at sikre alternative løsninger til internetdækning. Regeringen lancerede i december 2012 en ny innovationsstrategi, der netop prioriterer udvikling af løsninger, der kan løfte samfundsudfordringer. Således ønsker socialdemokraterne, at innovationsprojekter, der har til formål at skabe bedre internetdækning bliver en del af de prioriterede projekter. Derfor opfordres private og offentlige aktører til at byde ind med projekter, der kan understøtte denne udvikling. Socialdemokraterne ønsker desuden, at udvikling af nye teknologier til bedre internetdækning i yderområderne inddrages i arbejdet med det allerede nedsatte IKT-vækstteam under Erhvervsministeren. Sikre bedre kortlægning af internetdækningen i Danmark I dag måles internetdækningen i Danmark årligt på baggrund af en såkaldt bredbåndsmåling. Bredbåndsmålingen angiver internetdækningen fordelt på postnumre og ikke på husstande eller lokalområder. Dette betyder, at forbrugerne ikke får et retvisende billede af den reelle hastighed på deres forbindelse. På oversigten kan en husstand fremstå som fuldt dækket med en høj hastighed selvom faktum er, at internetforbindelse er ikke eksisterende eller langt fra den hastighed, der fremgår på oversigten. Det ønsker socialdemokraterne at lave om på. Der er allerede nye teknologier undervejs, som kan give overblik over internetdækning ned på mindre områder end postnumre. Disse teknologier skal tages i anvendelse i Danmark. Vi ønsker, at der stilles krav til udbyderne om, at internetdækningen kortlægges på langt mere lokale områder end postnumre. Derfor skal Erhvervsstyrelsen udvikle nye krav til udbyderne af internet om indmelding af oplysninger til dækningskort. Kun når vi har det reelle billede af internetdækningen i Danmark, kan vi endeligt pege på de områder, hvor der ikke er god nok dækning. 5

7 Indføre bredbåndsgarantiordning ved udbyderes konkurs borgere og virksomheder stod overfor at miste deres internetforbindelse, da internetudbyderen Skyline gik konkurs i Socialdemokraterne vil sikre, at ingen danskere igen risikerer, at stå uden internet fra den ene dag til den anden. Derfor har det været et stort ønske for os at sikre danskernes adgang til nettet gennem oprettelsen af en garantifond. Princippet kendes fra rejsebranchen, hvor det er pålagt selskaberne at være medlem. Fonden vil sikre 30 dages nøddrifts-leverance af bredbåndstjenester i tilfælde af en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester går konkurs. Skabe bedre internetdækning i tog En stabil internetforbindelse under togrejsen er afgørende for at få flere til at vælge den kollektive trafik, da passive timer bag et bilrat i stedet kan anvendes som aktive arbejdstimer. Det gavner ikke bare den enkelte dansker. Det gavner også samfundet. På hovedstrækningerne på det danske banenet, hvor der hver dag rejser flest passagerer, er der sket forbedringer det seneste år gennem en god dialog med DSB og internetudbyderne. Men det er stadigvæk langt fra godt nok. Der er store huller i dækningen mange steder og de mindre baner er kun i meget begrænset omfang dækket af internet. Det er et socialdemokratisk krav, at der fortsat gøres en politisk indsats for at forbedre interdækningen på de danske togruter. Dette gennem krav til DSB og i samarbejde med udbyderne. Socialdemokraterne vil desuden arbejde for, at der etableres en forretningsmodel, der på længere sigt giver gratis internet til danskerne på togturen. Socialdemokraternes bud på bedre mobilteledækning i Danmark Kommunernes Landsforening foretog i 2012 en undersøgelse blandt samtlige af landets kommuner, der viste at 72 af de 98 kommuner har et eller flere områder med telehuller. Det er ikke godt nok. Aftalen med teleselskaberne er, at de skal sikre en udendørs mobildækning af 95% af Danmarks geografiske område og 98% af husstande, sommerhuse og virksomheder. Desværre er oplevelsen blandt danskerne, at mobildækning alt for mange steder i landet er alt for dårlig. Det er et problem både for private, men også for mange erhvervsdrivende, som er afhængige af god dækning for at drive deres virksomhed. Det gælder eksempelvis landmænd, hvor automatiske fodersystemer aktiveres over mobilsignaler. Når der ikke er ordentligt signal, virker systemerne ganske enkelt ikke. Det samme gælder for de tusindvis af danskere, der har et mobilt job og som er afhængige af en god forbindelse. Den nuværende situation er skadelig for virksomhedernes konkurrenceevne og kalder på handling. For at forbedre den mobile telefondækning i Danmark vil socialdemokraterne: Indføre nye og mere solidariske principper ved fremtidige udbud af frekvenser Auktionen på 800 MHz-frekvensbåndet viste sig som et stærkt redskab til at sikre, at udbydere som vil dække de områder, hvor der er god indtjening også må dække de områder, hvor der er dårlig indtjening. Fremover bør samme model anvendes ved udbud af mobiltelefoni således, at der knyttes dækningskrav til tilladelser i forbindelse 6

8 med udbud af frekvenser for at sikre bedre dækning i hele Danmark. Indførelsen af nye auktionsmodeller kan indføres, når eksisterende aftaler udløber og genudbydes. 5 Sikre bedre deling af master Lovgivningen stiller allerede i dag krav om at en masteejer, som udgangspunkt, skal imødekomme anmodninger fra andre om fælles udnyttelse af den pågældende mast. Det har sammen med Teleindustriens aftale om prisberegningen på leje af master medvirket til at styrke mastedelingen og dermed forbedre dækningen. Men både den eksisterende mastelov og Teleindustriens aftale kan udnyttes bedre. I første omgang skal teleselskaberne selv have muligheden for i brancheregi at styrke mastedelingen, men på sigt er socialdemokraterne ikke afvisende overfor, at det kan det blive nødvendigt at lovgive om roaming, således at også udstyr og frekvenser udnyttes til fælles samarbejde. Forbedre dialogen mellem kommuner og teleselskaber om opsætning af master De seneste år har der været eksempler på teleselskaber, der i kommunerne har oplevet meget lange sagsbehandlingstider eller en urimelig høj prisleje på jord til opsætning af master. Det har ikke været gavnligt for målet om at skabe bedre dækning. Men en god dialog går to veje: På samme måde som kommunerne skal søge gode vilkår for teleselskaberne, skal teleselskaberne også være imødekommende overfor eksempelvis anvisning af alternative mastepositioner. Derfor bør kommunerne og Teleindustrien fortsætte og videreudvikle den dialog om at skabe lokale løsninger på lokale problemer, som blev indledt i efteråret Socialdemokraterne ønsker desuden at se på muligheden for et mere formaliseret samarbejde om konkrete problemer og løsninger, hvor også Erhvervsstyrelsen indgår som part. Anvende offentlige og private anlæg til opsætning af sendere Socialdemokraterne opfordrer til, at teleselskaber i langt højere grad gør brug af muligheden for at anvende alternative løsninger end master til opsætninger af sendere. Dette eksempelvis i form af flagstænger, hustage på boligforeninger eller kirketårne. Der er set gode eksempler på denne alternative mulighed for dækning både herhjemme. Men sammenlignet med vores nabolande anvendes de alternative muligheder for opsætning af master kun i meget lille omfang. Senest er der sket en ændring af planlovsaftalen, der direkte lemper og forenkler landzoneadministrationen i forbindelse med opsætning af antenner til mobilkommunikation på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation. Det betyder, at opsætning af sendere på siloer og høje skorstene kan ske uden landzonetilladelse. Socialdemokraterne ser desuden positivt på at fjerne eventuelle yderligere lovgivningsmæssige barrierer for de alternative placeringer af sendere og opfordrer kommunerne til, i øget omfang, at bidrage til den bedre dækning gennem nye muligheder for opsætningen af senderne. Sikre en målrettet kommunal indkøbspolitik Ligesom det gælder for indkøb af internet, hører kommunerne til blandt de største indkøbere af mobiltelefoni hos teleselskaberne. Der er således god mulighed for at stille 5 Der skal afholdes auktioner om genudbydelse af 3,5 GHz, 1800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz og 450 MHz frekvensbåndene i hhv. år 2015, 2016, 2018, 2020 og

9 krav om at et indkøb er betinget af bedre dækning i kommunen, eksempelvis gennem opsætning af master i områder med lavere befolkningstæthed. Socialdemokraterne foreslår, at kommunerne i langt højere grad end tilfældet er i dag, anvender muligheden for at stille krav til bedre dækning i deres udbud. Også på teleområdet gælder, at der kan være et stort potentiale i fællesindkøb på tværs af kommuner og statslige organisationer. Indføre bedre målemetoder I dag måles mobildækningen ud fra en teoretisk model på baggrund af teleselskabernes egne data og teoretiske beregninger. Socialdemokraterne ønsker at ændre kortlægningen af mobilteledækningen fra den teoretiske model til en kortlægning baseret på reelle målinger. Konkrete målinger bruges en række andre steder i EU, hvorfor det er oplagt også at indføre disse i Danmark også. Bl.a. kan Danmark hente inspiration i Tjekkiet, hvor den faktiske dækningsmodel har været anvendt gennem en årrække og er lovgivningsmæssigt forankret. Det vil give et mere retvisende billede af, hvor der er faktisk dækning, og hvor denne ikke er tilstrækkelig. Skabe bedre rådgivning om køb af mobiltelefoner Alt for mange mobiltelefoner sælges uden egentlig rådgivning om fordele og ulemper. Således har telebranchen selv påpeget, at særligt de nyere smartphones har antenner, der ikke er optimale til at opfange såvel telesignaler som mobilt internet. Socialdemokraterne opfordrer derfor producenterne og telebranchen til at mærke deres produkter og vejlede kunderne om de ulemper, der kan være forbundet med de telefoner, der har dårlige antenner og dermed svært ved at modtage såvel telesignaler som mobilt internet. Det er et socialdemokratisk ønske, at producenterne og teleselskaberne selv tager ansvar for at vejlede om deres produkter. Vi opfordrer telebranchen og producenter til i samarbejde med de øvrige europæiske aktører at tage initiativ til mærkning og bedre vejledning. Sker dette ikke i større omfang end i dag, er vi villige til at se på en europæisk mærkningsordning eller en dansk justering af markedsføringsloven med henblik på at regulere området. Sikre bedre mobilteledækning i tog Det har længe været en socialdemokratisk mærkesag at sikre god og stabil mobildækning i de danske tog. Der er sket forbedringer det seneste år gennem en god dialog med DSB og teleudbydere, og planerne om opsættelse af signalforstærkere er lovende. Men den nuværende signaldækning er ikke god nok. Hvis vi vil have flere til at tage toget og udnytte rejsetiden bl.a. til arbejde nytter det ikke, at der er store huller i mobilteledækningen af rutenettet. Derfor vil vi fortsat fastholde vores krav om forbedret dækning og indgå i tæt dialog med DSB og mobilteleudbyderne om forbedringsinitiativerne og deres effekter. For yderligere oplysninger og kommentarer til Socialdemokraternes oplæg Internet og mobiltelfoni til alle, kontakt it- og teleordfører, Trine Bramsen, tlf , 8

10 Danasvej 7 DK-1910 Frederiksberg Telefon socialdemokraterne.dk

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag

Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag historien om hvordan regionen vildledte borgerne og pressen - Version 1.0 - Pilestraede 41-43 1112 Copenhagen K Denmark Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

It- og telepolitisk redegørelse 2011

It- og telepolitisk redegørelse 2011 It- og telepolitisk redegørelse 2011 Regeringen Marts 2011 It- og telepolitisk redegørelse 2011 Regeringen Marts 2011 Indholdsfortegnelse Ministerens forord... 5 1. Udfordringer og udvalgte politiske

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet...2 Bilag 1: Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Manglende dækning stopper digitaliseringsprojekt. i Vestjylland. Magasinet. Samarbejde om fælles digitalisering rykker

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Manglende dækning stopper digitaliseringsprojekt. i Vestjylland. Magasinet. Samarbejde om fælles digitalisering rykker KOMMUNERNES IT MAGASIN Nummer 6 / 2013 / ISSN 1399-7947 Kit Magasinet www.kitmagasinet.dk Samarbejde om fælles digitalisering rykker Kommuner klarmelder netværk på skolerne Manglende dækning stopper digitaliseringsprojekt

Læs mere

Er Danmark rustet til digitaliseringen?

Er Danmark rustet til digitaliseringen? Er Danmark rustet til digitaliseringen? 5 Bemærk: Følgende tekst vil blive bragt sammen med dagens artikler inde på opslaget i avisen. Er vores digitale infrastruktur god nok? 10 15 Danskerne bruger internettet

Læs mere

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere