Internet og mobiltelefoni til alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet og mobiltelefoni til alle"

Transkript

1 Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle

2 Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen og anvendelsen af internet og mobiltelefoni. Vi skal fortsat være frontløbere, når det kommer til digitaliseringen. Vi er allerede godt på vej. Med en digitaliseringsstrategi, der bringer os i top på listen over førende lande, når det gælder digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige, en vækststrategi for digitale erhverv (ITK), en massiv satsning på udvikling af den digitale folkeskole og en lang række øvrige initiativer. Samtidig har danskerne taget digitaliseringen til sig og bruger de digitale medier som aldrig før. Sammenligner man danskerne med befolkningerne i de øvrige europæiske lande er vi de mest digitale 1 særligt når det angår danske ældre 2. Hvis vi fortsat skal være digitale frontløbere kræver det, at vores digitale infrastruktur udvikles. I Danmark har vi et klart mål om, at alle virksomheder og husstande skal have adgang til bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s i Den nuværende digitale infrastruktur er udbygget på baggrund af det politiske teleforlig fra Grundprincipperne i teleforliget har i vid udstrækning sikret danskerne adgang til internet og mobiltelefoni gennem bl.a. markedsdreven konkurrence og størst mulig teknologineutralitet. Samtidig har det sikret danskerne relativt billige priser på internet og mobiltelefoni. Men det er også en objektiv konstatering, at der opleves store problemer med dækningen af både internet og telefoni mange steder i landet, på trods af at teoretiske modeller ikke altid viser samme negative billede. Særligt i yderområderne oplever alt for mange borgere, at udbyderne ikke kan levere dækning på mobiltelefonen eller en solid internetforbindelse. Senest har Teleindustrien, der er brancheorganisation for de danske teleselskaber, der leverer internet til danskerne, meldt ud, at de ikke på de nuværende vilkår vil være i stand til at dække hele landet med 100 Mbit/s i Derfor finder socialdemokraterne det nødvendigt at revurdere virkemidlerne, men fastholde de ambitiøse mål. Alle danskere har ret til god digital infrastruktur Adgangen til gode internet- og mobilforbindelser er nøglen til vækst og udvikling i Danmark. Digital infrastruktur styrker vores internationale konkurrenceevne og er afgørende for at fastholde eksisterende og skabe nye arbejdspladser. Bedre adgang til digital infrastruktur sikrer bedre bosætningsforhold. I 2013 kan man ikke byde borgere, at de ikke har en ordentlig internetforbindelse. Nutidens familier bruger meget tid på internettet surfing, internetkøb, online-spil, netflix og andre streaming-tjenester. Samtidig åbner det også bedre muligheder for fjern- og hjemmearbejdsløsninger, hvilket er helt essentielt for at sikre gode bosættelsesforhold i yderområderne. Internettet nedbryder de geografiske barrierer i Danmark. Med digitaliseringen skabes helt nye muligheder for virksomheder i de danske yderområder. Som eksempel er internethandel i kraftig vækst. I 2020 skønnes det, at op mod 32 % af dansk detailhandel vil foregå over internettet 3. Det giver helt nye muligheder for virksomheder, der kan have økonomisk og 1 Eurostats 66/2011, side 7. 2 Statistisk Tiårsoversigt 2012, side Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), 26. oktober

3 logistisk fordel af at ligge i Søndersø frem for på Strøget i København. Bedre digital infrastruktur gør det ganske enkelt mere attraktivt at drive virksomhed i yderområderne. En beregning viser, at vækst- og beskæftigelseseffekten i land- og yderkommunerne som følge af en fuld adgang til næste generation af højhastighedsbredbånd over en femårig periode kan forventes at skabe en mervækst i antallet af jobs på mellem 1 og 1,4 procent. Det svarer til nye jobs 4. Hertil kommer at en ordentlig digital infrastruktur er afgørende for turismen. Selv på ferien er adgangen til digital infrastruktur blevet et centralt udvælgelseskriterium for, hvor turister vælger at tage hen. Faktum er, at turister ofte fravælger de ferieområder og sommerhuse, hvor der ikke er stabilt internet eller hvor dækningen er dårlig. Sommerhusudlejning giver hvert år ca. 8 mia. kr. til statskassen, hvilket understøtter kravet om bedre internet og mobiltelefoni til hele Danmark. Derfor er det afgørende for Socialdemokraterne, at vi erkender, at der i yderområderne er samme behov for hurtigt og stabilt internet som i byområderne. Digital kommunikation sikrer bedre og mere effektiv kommunal service uanset hvor i landet man bor. Regeringens mål er, at kommunikationen mellem borgerne og det offentlige skal være digital fra udgangen af Dermed får danskere meget hurtigere og lettere adgang til kommunikation med myndigheder, ligesom der spares penge på administration, som så til gengæld kan bruges på bedre service og mere velfærd andre steder i vores samfund. Men også på sundhedsområdet får særligt borgerne i de danske yderområder helt nye muligheder med digitaliseringen. Udviklingen af eksempelvis telemedicin og digitale lægekonsultationer gør det muligt for kronisk syge at modtage behandling, genoptræning og konsultationer i hjemmet i stedet for at tage den lange tur til sygehuset. Samtidig giver digitaliseringen også et serviceløft til alle andre danskere, når adgangen til lægen eller andre serviceinstitutioner i højere grad bliver uafhængig af tid og sted. Men forudsætningen for digital kommunikation kræver, at der er solid infrastruktur. Store ambitioner kræver politisk vilje Socialdemokrater har længe arbejdet sammen med de øvrige regeringspartier om at skabe bedre internet til flere danskere og for at sikre bedre mobildækning til danskerne uden signalhuller. Dette er bl.a. sket gennem en målrettet dialog med udbydere og kommuner om administrative barrierer samt indgåelse af ny aftale om anvendelsen af 800 MHz-frekvensbåndet til digitale kommunikationstjenester. Men vi erkender også, at det kræver nye politiske initiativer, hvis vores ambition om et fortsat digitalt Danmark i verdensklasse, skal realiseres i fremtiden. Vi kan ikke blot se til, mens Danmark langsomt opdeles i et digitalt A og B-hold. Derfor skal der handles nu. Det kræver politiske visioner og handling fra Christiansborg. Det kræver lokale løsninger i kommunerne. Og sidst, men ikke mindst kræver det, at udbyderne af internet og mobiltelefoni viser samfundsansvar og er med til at sikre og udvikle god digital infrastruktur i hele Danmark. 4 Center for Digital Forvaltning (CEDI): Innovative veje til vækst og velfærd i land- og yderkommunerne, side 20. 2

4 Socialdemokraternes bud på bedre internetdækning til alle danskere: Ifølge bredbåndskortlægningen for 2012 var 65% af de danske husstande og virksomheder dækket med internet med en hastighed på minimum 100 Mbit/s. Men i store områder er dækningen yderst mangelfuld. Det gælder bl.a. områder på Sydsjælland, Falster, Vestsjælland, Bornholm, Lolland, på Mols og mange steder på Fyn. Auktionen af 800 MHz-frekvensbåndet sikrede en mobil bredbåndsdækning på mindst 10 Mbit/s til 99,8% af alle husstande og virksomheder i en række af de områder, hvor dækninger er mest udfordret. Nedenfor ses et overblik over tilgængeligheden af 100 Mbit/s i hele landet. Bredbåndsdækningen for muligt 100 Mbit/s downstream i Danmark. Kilde: Bredbåndskortlægning 2012, side 5. Der er således fortsat lang vej op til målsætningen om at sikre 100 % adgang til 100 Mbit/s i Socialdemokraterne betragter internet som en nødvendighed i et moderne samfund på lige fod med el og vand. Ligesom man ikke kan forestille sig, at man ikke har elforsyning til store dele af yderområderne i Danmark, skal vi heller ikke affinde os med, at der ikke er tilstrækkelig digital infrastruktur i store dele af landet. Derfor skal der sættes hårdt ind for at sikre forbedret internetdækning i de områder, hvor der ikke er optimal forbindelse. For at forbedre internetdækningen i Danmark vil socialdemokraterne: Indføre nye principper for danske internetudbydere Hvis man som internetudbyder ønsker at sælge internet til danskerne er man med til at løfte en samfundsopgave. Det giver muligheder. Men forpligter samtidig virksomhederne. Socialdemokraterne anerkender, at der skal være forretning i at udbyde internet, men ønsker samtidig, at der stilles større sociale krav til udbyderne. Hvis internetudbyderne vil lægge internetforbindelser i jorden der, hvor der er mange penge at tjene på det, fordi befolkningstætheden er høj - så må udbyderne også tage ansvar for 3

5 at dække områder med lavere befolkningstæthed og dermed lavere indtjening. Ønsker udbyderne af internet ikke at løfte opgaven med at dække de mindre befolkede områder, må de kompensere økonomisk. Modellen anvendes allerede i forbindelse med det mobile bredbånd, og har med stor succes været anvendt ved udbud af 800 MHzfrekvensmodellen. Principperne fra denne model ønsker Socialdemokraterne at videreføre til det stationære internet. Skabe større gennemsigtighed i hastigheder på internetforbindelser Socialdemokraterne har længe haft fokus på at skabe større gennemsigtighed om hastigheden på internetforbindelser. De seneste mange år har udbyderne haft mulighed for at sælge internet med ordlyden op til 30 Mbit/s også selv selvom forbrugeren reelt havde en markant lavere hastighed, og derfor ikke kunne regne med udbyderens varedeklaration. Det er ikke acceptabelt. Derfor støtter socialdemokraterne stramningen af retningslinjerne for markedsføring af internethastighed, der skal sikre større gennemsigtighed, når danskerne køber internet. Initiativet træder i kraft fra 1. marts 2013 og pålægger udbyderne at oplyse forbrugeren den nettohastighed forbrugeren reelt kan forvente at opnå. Sikre en målrettet kommunal indkøbspolitik Kommunerne er blandt de største indkøbere af internet. Indkøbene foregår gennem udbud, hvori der er mulighed for at stille krav om dækning i kommunen. Desværre bruges denne mulighed for sjældent, og der er derfor et stort uudnyttet potentiale i tværkommunale indkøb af internet. Kommunerne bør i langt højere grad anvende muligheden for at vægte krav om dækning i kommunen i forbindelse med indkøb. Socialdemokraterne vil skabe den størst mulige hjemmel i lovgivningen for at udnytte krav om vægtning af dækning. Og der skal udarbejdes en vejledning til kommuner i krav til dækning ved indkøb af kommunalt internet. Samme muligheder skal gælde for regioner og der skal udarbejdes vejledninger i, hvordan der på tværs af kommuner og regioner kan samarbejde om fælles indkøb til sikring af bedre dækning. Socialdemokraterne ønsker endvidere at de afsatte EU-puljer til udvikling af partnerskaber omkring sundhedsteknologi udnyttes i langt højere grad end tilfældet er i dag. Puljerne giver mulighed for at særligt regionerne kan lave partnerskaber med udbydere af digital infrastruktur og leverandører af sundhedsteknologi. Således kan regionerne i langt højere grad end i dag stille krav om bedre internetdækning til borgerne. Socialdemokraterne vil sikre vejledning til regionerne, således at disse muligheder udnyttes i langt højere grad end tilfældet er i dag. Styrke samarbejdet mellem aktører om deling af infrastruktur Veje der graves op gang på gang for at forskellige udbydere kan lægge hver deres infrastruktur i jorden er desværre et kendt fænomen. Selvom der de seneste år er indført krav om, at de forskellige aktører tilbyder samgravning, sker det for sjældent. Og alt for mange tomrør, der kunne anvendes til forbedret digital infrastruktur, ligger ubenyttet i den danske jord ligesom forskellige aktører har hver deres infrastruktur liggende side om side. Socialdemokraterne opfordrer derfor kraftigt aktørerne til øget samarbejde om infrastruktur. Princip om at dele anlæg kendes fra mobilmasterne, hvor ejerne er 4

6 forpligtet af loven til at tilbyde deling af masteplads til mindst tre andre operatører, der således får mulighed for at opsætte antenner i masten. På denne mådes sikres det, at der ikke opsættes unødvendigt mange master i det danske landskab, at omkostningerne minimeres og at dækningen forbedres. Det princip kan også anvendes i jorden. Eksempelvis i form af deling af tomrør eller konkrete forbindelser. Særligt i yderområderne vil et øget samarbejde på tværs af aktører sikre bedre dækning og en mere rentabel forretning for aktørerne. Socialdemokraterne opfordrer desuden aktørerne til i øget omfang at anvende allerede udviklede teknologier som eksempelvis hybridmodellen, der kombinerer fibernet og kobbernet og dermed forbedrer dækningen markant. Desuden er der en række allerede udviklede satellitløsninger, som der er erfaringer med fra udlandet, og som kan forbedre dækningen markant i yderområderne. Socialdemokraterne opfordrer aktørerne til selv at tage initiativer til øget samarbejde. Erhvervsstyrelsen skal samtidig kortlægge de lovgivningsmæssige muligheder for at sikre obligatorisk deling af digital infrastruktur. Sikre udvikling af nye teknologier til bedre dækning i yderområderne Danmark skal være foregangsland når det kommer til udvikling af nye teknologiske løsninger til bedre og alternativ internetdækning. Særligt i yderområderne kan nye teknologier være med til at sikre alternative løsninger til internetdækning. Regeringen lancerede i december 2012 en ny innovationsstrategi, der netop prioriterer udvikling af løsninger, der kan løfte samfundsudfordringer. Således ønsker socialdemokraterne, at innovationsprojekter, der har til formål at skabe bedre internetdækning bliver en del af de prioriterede projekter. Derfor opfordres private og offentlige aktører til at byde ind med projekter, der kan understøtte denne udvikling. Socialdemokraterne ønsker desuden, at udvikling af nye teknologier til bedre internetdækning i yderområderne inddrages i arbejdet med det allerede nedsatte IKT-vækstteam under Erhvervsministeren. Sikre bedre kortlægning af internetdækningen i Danmark I dag måles internetdækningen i Danmark årligt på baggrund af en såkaldt bredbåndsmåling. Bredbåndsmålingen angiver internetdækningen fordelt på postnumre og ikke på husstande eller lokalområder. Dette betyder, at forbrugerne ikke får et retvisende billede af den reelle hastighed på deres forbindelse. På oversigten kan en husstand fremstå som fuldt dækket med en høj hastighed selvom faktum er, at internetforbindelse er ikke eksisterende eller langt fra den hastighed, der fremgår på oversigten. Det ønsker socialdemokraterne at lave om på. Der er allerede nye teknologier undervejs, som kan give overblik over internetdækning ned på mindre områder end postnumre. Disse teknologier skal tages i anvendelse i Danmark. Vi ønsker, at der stilles krav til udbyderne om, at internetdækningen kortlægges på langt mere lokale områder end postnumre. Derfor skal Erhvervsstyrelsen udvikle nye krav til udbyderne af internet om indmelding af oplysninger til dækningskort. Kun når vi har det reelle billede af internetdækningen i Danmark, kan vi endeligt pege på de områder, hvor der ikke er god nok dækning. 5

7 Indføre bredbåndsgarantiordning ved udbyderes konkurs borgere og virksomheder stod overfor at miste deres internetforbindelse, da internetudbyderen Skyline gik konkurs i Socialdemokraterne vil sikre, at ingen danskere igen risikerer, at stå uden internet fra den ene dag til den anden. Derfor har det været et stort ønske for os at sikre danskernes adgang til nettet gennem oprettelsen af en garantifond. Princippet kendes fra rejsebranchen, hvor det er pålagt selskaberne at være medlem. Fonden vil sikre 30 dages nøddrifts-leverance af bredbåndstjenester i tilfælde af en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester går konkurs. Skabe bedre internetdækning i tog En stabil internetforbindelse under togrejsen er afgørende for at få flere til at vælge den kollektive trafik, da passive timer bag et bilrat i stedet kan anvendes som aktive arbejdstimer. Det gavner ikke bare den enkelte dansker. Det gavner også samfundet. På hovedstrækningerne på det danske banenet, hvor der hver dag rejser flest passagerer, er der sket forbedringer det seneste år gennem en god dialog med DSB og internetudbyderne. Men det er stadigvæk langt fra godt nok. Der er store huller i dækningen mange steder og de mindre baner er kun i meget begrænset omfang dækket af internet. Det er et socialdemokratisk krav, at der fortsat gøres en politisk indsats for at forbedre interdækningen på de danske togruter. Dette gennem krav til DSB og i samarbejde med udbyderne. Socialdemokraterne vil desuden arbejde for, at der etableres en forretningsmodel, der på længere sigt giver gratis internet til danskerne på togturen. Socialdemokraternes bud på bedre mobilteledækning i Danmark Kommunernes Landsforening foretog i 2012 en undersøgelse blandt samtlige af landets kommuner, der viste at 72 af de 98 kommuner har et eller flere områder med telehuller. Det er ikke godt nok. Aftalen med teleselskaberne er, at de skal sikre en udendørs mobildækning af 95% af Danmarks geografiske område og 98% af husstande, sommerhuse og virksomheder. Desværre er oplevelsen blandt danskerne, at mobildækning alt for mange steder i landet er alt for dårlig. Det er et problem både for private, men også for mange erhvervsdrivende, som er afhængige af god dækning for at drive deres virksomhed. Det gælder eksempelvis landmænd, hvor automatiske fodersystemer aktiveres over mobilsignaler. Når der ikke er ordentligt signal, virker systemerne ganske enkelt ikke. Det samme gælder for de tusindvis af danskere, der har et mobilt job og som er afhængige af en god forbindelse. Den nuværende situation er skadelig for virksomhedernes konkurrenceevne og kalder på handling. For at forbedre den mobile telefondækning i Danmark vil socialdemokraterne: Indføre nye og mere solidariske principper ved fremtidige udbud af frekvenser Auktionen på 800 MHz-frekvensbåndet viste sig som et stærkt redskab til at sikre, at udbydere som vil dække de områder, hvor der er god indtjening også må dække de områder, hvor der er dårlig indtjening. Fremover bør samme model anvendes ved udbud af mobiltelefoni således, at der knyttes dækningskrav til tilladelser i forbindelse 6

8 med udbud af frekvenser for at sikre bedre dækning i hele Danmark. Indførelsen af nye auktionsmodeller kan indføres, når eksisterende aftaler udløber og genudbydes. 5 Sikre bedre deling af master Lovgivningen stiller allerede i dag krav om at en masteejer, som udgangspunkt, skal imødekomme anmodninger fra andre om fælles udnyttelse af den pågældende mast. Det har sammen med Teleindustriens aftale om prisberegningen på leje af master medvirket til at styrke mastedelingen og dermed forbedre dækningen. Men både den eksisterende mastelov og Teleindustriens aftale kan udnyttes bedre. I første omgang skal teleselskaberne selv have muligheden for i brancheregi at styrke mastedelingen, men på sigt er socialdemokraterne ikke afvisende overfor, at det kan det blive nødvendigt at lovgive om roaming, således at også udstyr og frekvenser udnyttes til fælles samarbejde. Forbedre dialogen mellem kommuner og teleselskaber om opsætning af master De seneste år har der været eksempler på teleselskaber, der i kommunerne har oplevet meget lange sagsbehandlingstider eller en urimelig høj prisleje på jord til opsætning af master. Det har ikke været gavnligt for målet om at skabe bedre dækning. Men en god dialog går to veje: På samme måde som kommunerne skal søge gode vilkår for teleselskaberne, skal teleselskaberne også være imødekommende overfor eksempelvis anvisning af alternative mastepositioner. Derfor bør kommunerne og Teleindustrien fortsætte og videreudvikle den dialog om at skabe lokale løsninger på lokale problemer, som blev indledt i efteråret Socialdemokraterne ønsker desuden at se på muligheden for et mere formaliseret samarbejde om konkrete problemer og løsninger, hvor også Erhvervsstyrelsen indgår som part. Anvende offentlige og private anlæg til opsætning af sendere Socialdemokraterne opfordrer til, at teleselskaber i langt højere grad gør brug af muligheden for at anvende alternative løsninger end master til opsætninger af sendere. Dette eksempelvis i form af flagstænger, hustage på boligforeninger eller kirketårne. Der er set gode eksempler på denne alternative mulighed for dækning både herhjemme. Men sammenlignet med vores nabolande anvendes de alternative muligheder for opsætning af master kun i meget lille omfang. Senest er der sket en ændring af planlovsaftalen, der direkte lemper og forenkler landzoneadministrationen i forbindelse med opsætning af antenner til mobilkommunikation på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation. Det betyder, at opsætning af sendere på siloer og høje skorstene kan ske uden landzonetilladelse. Socialdemokraterne ser desuden positivt på at fjerne eventuelle yderligere lovgivningsmæssige barrierer for de alternative placeringer af sendere og opfordrer kommunerne til, i øget omfang, at bidrage til den bedre dækning gennem nye muligheder for opsætningen af senderne. Sikre en målrettet kommunal indkøbspolitik Ligesom det gælder for indkøb af internet, hører kommunerne til blandt de største indkøbere af mobiltelefoni hos teleselskaberne. Der er således god mulighed for at stille 5 Der skal afholdes auktioner om genudbydelse af 3,5 GHz, 1800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz og 450 MHz frekvensbåndene i hhv. år 2015, 2016, 2018, 2020 og

9 krav om at et indkøb er betinget af bedre dækning i kommunen, eksempelvis gennem opsætning af master i områder med lavere befolkningstæthed. Socialdemokraterne foreslår, at kommunerne i langt højere grad end tilfældet er i dag, anvender muligheden for at stille krav til bedre dækning i deres udbud. Også på teleområdet gælder, at der kan være et stort potentiale i fællesindkøb på tværs af kommuner og statslige organisationer. Indføre bedre målemetoder I dag måles mobildækningen ud fra en teoretisk model på baggrund af teleselskabernes egne data og teoretiske beregninger. Socialdemokraterne ønsker at ændre kortlægningen af mobilteledækningen fra den teoretiske model til en kortlægning baseret på reelle målinger. Konkrete målinger bruges en række andre steder i EU, hvorfor det er oplagt også at indføre disse i Danmark også. Bl.a. kan Danmark hente inspiration i Tjekkiet, hvor den faktiske dækningsmodel har været anvendt gennem en årrække og er lovgivningsmæssigt forankret. Det vil give et mere retvisende billede af, hvor der er faktisk dækning, og hvor denne ikke er tilstrækkelig. Skabe bedre rådgivning om køb af mobiltelefoner Alt for mange mobiltelefoner sælges uden egentlig rådgivning om fordele og ulemper. Således har telebranchen selv påpeget, at særligt de nyere smartphones har antenner, der ikke er optimale til at opfange såvel telesignaler som mobilt internet. Socialdemokraterne opfordrer derfor producenterne og telebranchen til at mærke deres produkter og vejlede kunderne om de ulemper, der kan være forbundet med de telefoner, der har dårlige antenner og dermed svært ved at modtage såvel telesignaler som mobilt internet. Det er et socialdemokratisk ønske, at producenterne og teleselskaberne selv tager ansvar for at vejlede om deres produkter. Vi opfordrer telebranchen og producenter til i samarbejde med de øvrige europæiske aktører at tage initiativ til mærkning og bedre vejledning. Sker dette ikke i større omfang end i dag, er vi villige til at se på en europæisk mærkningsordning eller en dansk justering af markedsføringsloven med henblik på at regulere området. Sikre bedre mobilteledækning i tog Det har længe været en socialdemokratisk mærkesag at sikre god og stabil mobildækning i de danske tog. Der er sket forbedringer det seneste år gennem en god dialog med DSB og teleudbydere, og planerne om opsættelse af signalforstærkere er lovende. Men den nuværende signaldækning er ikke god nok. Hvis vi vil have flere til at tage toget og udnytte rejsetiden bl.a. til arbejde nytter det ikke, at der er store huller i mobilteledækningen af rutenettet. Derfor vil vi fortsat fastholde vores krav om forbedret dækning og indgå i tæt dialog med DSB og mobilteleudbyderne om forbedringsinitiativerne og deres effekter. For yderligere oplysninger og kommentarer til Socialdemokraternes oplæg Internet og mobiltelfoni til alle, kontakt it- og teleordfører, Trine Bramsen, tlf , 8

10 Danasvej 7 DK-1910 Frederiksberg Telefon socialdemokraterne.dk

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Network Development Manager Lars L. Henneberg (Telenor) ved Fyns Fremtid 3, August 2013 Mobil infrastruktur, status og Fyns

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur KOMMUNERNES IT MAGASIN Nummer 2 / 2015 / ISSN 1399-7947 Kit Magasinet 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur Teleindustrien: Kommunerne skal have en central rolle i telepolitikken

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 28-08-2017 17:30 1 (Åben) Visionskommune aftalegrundlag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 Innovative veje til vækst og velfærd CEDI har udarbejdet en ny analyse for Dansk Energi Tre hovedtemaer fra analysen: En velfærdspolitisk

Læs mere

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen.

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen. Afs. Sorø kommune,, Ole Andersen Birkemosevej 7 4293 Dianalund Kommune T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-46400 Sag vedr. 051065-2487 Den 23. september 2013 Supplerende

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere