VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet."

Transkript

1 Elly og Finn er glade for at være på Askø, og de er glade for mentaliteten på Lolland-Falster. Man har ikke så travlt, og når man står i kø i supermarkedet, så har folk tid til at snakke med hinanden. De holder også meget af at morgenbade om sommeren ved badebroen, og så går tiden selvfølgelig også med at vedligeholde hus og have. Finn er næstformand i bestyrelsen i Askø Sejlklub, som har cirka 50 medlemmer. Man behøver ikke at have båd for at være medlem, og der er mange hyggelige stunder på havneområdet. September 2013 Hvis man spørger Finn hvilke udfordringer han ser for Askø og Lilleø fremadrettet, så nævner han at havneområde og færgedrift skal vedligeholdes, da det fungerer som en livsnerve for øerne. Købmandens eksistens er også vigtig, ligesom Finn gerne så, at det fortsat er attraktivt at bo her. Finn og Elly selv gør i hvert fald deres til, at der kommer liv på øen med deres deltagelse i mange af de arrangementer der er. Redaktøren vil hermed gerne takke for tidligere og fremtidige billeder og ord til AskøNyt. Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet. VANDVÆRKET INFORMERER!!! Fosfat kan bruges til blødgøring af vaskevand; derfor indeholder de fleste "selvvirkende vaskemidler" fosfat. Det medfører en betydelig overgødskning af vandløb, søer og kystnære områder, hvis ikke fosfatet Bagside bliver fjernet fra spildevandet. (Kilde: wikipedia.org) Der er desværre konstateret for mange fosfater i det spildevand vi udleder på Askø og Lilleø. Vandværket informerer derfor om, at vi alle skal tænke over hvad vi putter i kloakken. Så næste gang du handler ind til fx sommerhuset, så tag et kig på dine vaskemidler og opvaskemidler: Hvis de er mærket med Blomsten og Svanen er de uden klor, fosfat og LAS (et tensid). Du kan finde navne på fosfatfrie mærker i disse to links: [PDF] Foto: Anni Sørensen Foto: Annika Bondehøj

2 Formand Bent Hansen Næstformand Peter Røntved Andersen Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Butiksforeningen Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels Petersen Per Skov Madsen Suppleanter Inger-Lise Petersen Annika F. Bondehøj Øvrige Erik Frydendal Larsen Foreningens repræsentant i Butiksforeningen Leif Sørensen Foreningens repræsentant i Digelag Ansvarshavende redaktør Bent Hansen I dette blad kan du bl.a. læse om... indkaldelse til generalforsamling, bredbånd på Askø, færgens 50 års jubilæum, en hyggelig arbejdsdag - både i grundejerforeningen og i havnehuset, loppemarked og grillfest, indvielse af petanquebanen, besøg af lokalpolitikere og sidst, men ikke mindst, et interview med den flittige skribent Finn Bye Andersen. Sensommerlige hilsener Annika Funch Bondehøj Alstrup Strandvej 2a 4840 Nørre Alslev Mail: Tlf Deadline for næste blad er d. 1. december Interview med Finn Bye Andersen - af Annika Bondehøj Finn Bye er en ivrig afsender til AskøNyt af billeder og historier om Askø og Lilleø. Det fik redaktøren til at blive nysgerrig på hvem Finn Bye er. Jeg fik lov til at interviewe ham og hustru Elly en flot sommerdag i juli. Finn er gift med Elly og begge er de i den første halvdel af halvfjerdserne. De bor til daglig i Egebjerg ved Ballerup, men på Askø er de kendt som "de gamle". Elly og Finn har nemlig været med på Askø Strandvig fra starten af. Finn blev af en kollega i sommeren 1967 gjort opmærksom på en annonce i avisen, hvor der stod at man udstykkede fritidshusgrunde på Askø Strandvig. Det var billigt - 6 kr. pr. kvadratmeter - og Elly og Finn stod og skulle finde en ferieform, som hele familien, inkl. to børn på 3½ og 8 år, ville trives i. De tog til Askø og mødte et sommerhusområde, der var helt anderledes end det vi kender i dag. Grunden ligger i den nordlige del af Askø Strandvig, men Elly og Finn kunne fra grunden se ned til svinget ved Konemadevej, hvor de kunne tælle de biler, der kørte på land. Beslutningen var ikke så svær med vandet tæt på, fred og ro, så i august 1967 overtog Elly og Finn grunden. Det var primitivt uden indlagt el og kloakering, men de fik god hjælp af de lokale til fx at få pløjet grunden op. I 1971 kom der et Jeppesen termobjælkehus op, som siden hen har fungeret som et fast samlingspunkt for de to børn og siden fire børnebørn, bl.a. til en årlig sommer-sammenkomst. Børnene legede med de lokale fastboende børn, fordi der ikke var så mange andre børn på området endnu. Købmanden var dengang som nu samlingspunktet, der var telefonboks ved gadekæret, mange vejboder med frugt og grønt, og på havnen landede de lokale fisk, der kunne købes billigt, for ikke at nævne det lokale ishus på havnen. - Dét må du godt skrive: Et ishus på havnen, der har åbent om aftenen i sommersæsonen, er savnet, siger Finn. Dengang kostede det 50 kr. for bil, to voksne og to børn at komme med færgen

3 Rengøring af havnehus - af Finn Bye Andersen Nyt fra bestyrelsen Sommeren har været rigtig god med meget godt vejr og mange glade sommerhusgæster, -lejere og turister bevidstheden om Askø er stærkt stigende. Billederne er fra Askø Sejlklubs arbejdsdag, hvor havnehuset fik en ordentlig omgang tiltrængt rengøring. Efter rengøringen gav formanden en orientering om den nye havnefogedordning. 30 personer var mødt op til den dejlig dag, hvor bl.a. Per Thuesen underholdt med harmonikaspil under den efterfølgende spisning med grillmad som bestod af kalvefileter, nakkekoteletter og pølser. Hertil flûtes og salater som fru Ulla så flot havde tillavet. Endnu et hyggeligt samvær i solnedgang på havnen. Vi nærmer os tiden for den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2013, så mød op og deltag i beslutningerne for fremtiden. Da vedtægterne forhindrer at jeg fortsætter som formand, har bestyrelsen arbejdet på at finde en løsning, og er enstemmigt nået frem til at indstille en ny formand fra området som vil blive præsenteret på generalforsamlingen. Samtidig fortsætter vi med generationsskiftet i bestyrelsen, så jeg overlader trygt ASG til de nye kræfter. Jeg synes jeg har nået meget af det jeg ville at indføre tovholdere for specialopgaver i bestyrelsen - begyndende generationsskifte i bestyrelsen forbedret kommunikation og digitalisering (hjemmeside) at gøre foreningen endnu mere serviceorienteret at forbedre samarbejdet med Foreningen af danske småøer at få et moderne biologisk rensningsanlæg sat i god drift at igangsætte forbedring af et nedslidt drænsystem at begynde reparation af kloaksystemet at støtte op om vores købmand - at samarbejde med Askøs turistaktiviteter at deltage i projekt: Vennelandsbyer for at øge opmærksomheden på Askøs kvaliteter og udvide samarbejdet med de øvrige foreninger på Askø at etablere og bruge politiske kontakter lokalt og landspolitisk at fastholde en acceptabel sejlplan med rimelige priser og senest begyndende arbejde på at få bredbånd til Askø. Målet har været at gøre en velfungerende forening endnu bedre, at gøre det attraktivt at bo, besøge og være på Askø, så der bl.a. kan handles sommerhuse til gode markedspriser. Alt er ikke endeligt fuldført, men der ligger en plan som lover godt for fremtiden. Jeg takker ASG s medlemmer for nogle gode år som formand, og den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg vil gerne fortsætte med at hjælpe ASG og Askø, måske i en ny rolle så vi ses på Askø. Fotos: Finn Bye

4 På bestyrelsens vegne Bent Hansen Husk at gøre husene vinterklare, at renovation kun hentes fra stamvejen fra 1. november til 1. april, og at aflæse vand og betale opkrævningerne til tiden det letter kassererens arbejde. Bredbånd på Askø Drøm? - af Bent Hansen En anmodning sidst i juli om tilladelse til grave gjorde mig opmærksom på, at SEAS-NVE har besluttet at renovere alle elkabler og mange af el-skabene på hele Askø. Det betyder, at der skal graves på det meste af øen. Arbejdet starter midt i september og forventes at vare ca. 3 måneder. Der vil blive gravet i små afsluttede etaper. Det forventes at der kan klares en stikvej pr. dag. Der vil derfor være kortvarige perioder hvor stikvejene vil være lukket. Det lå derfor lige til højrebenet at få lagt fiber-bredbånd med ned, når der nu alligevel skal graves, men der skulle reageres hurtigt. Jeg kontaktede derfor både SEAS-NVE samt vores politiske venner som har været med til at fremføre vores ønsker. Jeg fik mobiliseret en gruppe af interesserede fra ASG, Beboerforeningen, Kontaktudvalget og Sejlklubben til et møde sammen med repræsentanter fra SEAS-NVE midt i august for at undersøge mulighederne. Inden mødet indsamlede jeg en hurtigt uforpligtende interesse, og det viste stig at omkring halvdelen var positive. På mødet kom der mange gode argumenter for at forbedre netforbindelserne på Askø, som alle er blevet modtaget konstruktivt af SEAS-NVE. Den endelige tilslutning vil kræve at der lægges fiber under vandet til Askø, men SEAS-NVE planlægger et nyt søkabel i løbet af 2014 så timingen er unik. VIRKELIGHED: Indsatsen har båret frugt, for SEAS-NVE har besluttet at lægge fiber i jorden sammen med udskiftningen af el-kablerne (trin Dagsorden: Askø Strandvig Grundejerforening Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk Fredag den 25. oktober 2013 Kl. 19:30 i beboerhuset / Askø skole 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent. 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter. 5c. Fastsættelse af gebyr ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af % sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 md. 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen. 7a. Valg af bilagskontrollant. 7b. Valg af suppleant for bilagskontrollant. 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen

5 Loppemarked og grisefest - af Finn Bye Andersen Dagen den 3. august stod i festens tegn på Askø. Om formiddagen var der loppemarked fra med grillpølser, brød, sodavand og fadøl i købmandshaven. Der var mange, der besøgte haven, hvor man bl.a. så, hvordan man stegte en hel gris. Især børnene var meget optaget af, hvordan Peter skar grisen op, inden den kom på grillen. Kl var indbudt til stor grisefest i købmandsgården. Gården var overdækket i dagens anledning, hvor der ligeledes var stillet lange borde op. Der var 120 gæster til spisning, hvor Peter Larsen alene stod for grillstegning og udskæring af de to grise. Hertil var der tilbehør af mange forskellige salater og grønt. Fadølsbaren blev ivrigt besøgt, og her var der også mulighed for at købe vine. Bagefter var der kaffe, slik, snacks, wienerbrød og mulighed for at købe små "skarpe" til kaffen. Dagen var rigtig vellykket, hvilket ikke mindst skyldtes Peter Larsen, Inger-Lise, Maria og mange, mange flere, der trak det "store læs" med bl.a. borddækning og afrydning. Humøret blandt gæsterne var helt i top. En stor tak til alle for godt samvær og deltagelse i en hyggelig Askø-aften. 1), så når søkablet er lagt i løbet af 2014 (trin 2) vil Askø blive en enestående ø blandt danske småøer i et yderområde med fremtidssikret bredbånd til telefoni, lynhurtigt internet og stabilt TV. Priser og vilkår kan nå at ændre sig i det kommende år, så herom senere. SEAS-NVE arbejder på at få lavet en sommerhus-pakke. SEAS-NVE ser naturligvis dette som en investering og forretning, men går også aktivt ind i at udbrede digitaliseringen til sårbare yderområder. Med en central placering på øen stiller Vandværket plads til rådighed for det tekniske udstyr - et sted der er fælles for alle på Askø. Fangekoret besøgte Askø kirke - af Anni Sørensen/Askø menighedsråd For fuldsat kirke deltog Fangekoret fra Vridsløselille under ledelse af Louise Adrian ved gudstjenesten i Askø kirke søndag d. 25 august. En festlig dag, og i præstegården bagefter, hvor mange kom med over og indtog kaffen med brød og kage til. Efteråret er begyndt. Markerne på Askø og det ganske land er nu snart høstet og frugterne plukkes for fuldt. I Askø kirke er der høstgudstjeneste søndag d. 22 september, hvor vi håber at mange fra sommerhusområdet vil komme og være med. Vi får besøg af trompetist Dan Månsson og hans datter. Der vil således være trompetledsagelse til musik og salmer i kirken, og musiske indslag ved kaffen i præstegården bagefter. Hilsen Askø menighedsråd Fangekoret fra Vridsløselille. Foto: Inger-Lise Pedersen Fotos: Finn Bye

6 Betingelser: Man kan få sin reklame med efter først til mølleprincippet. Processen foregår således: Redaktøren melder tilbage om annoncen kommer med. Derefter indbetales beløb via Netbank (reg. og kontonr. fås hos redaktør) med angivelse af, at det er en annoncebetaling samt navnet på indbetaler Man kan reklamere én gang pr. AskøNyt, der udkommer fire gange årligt. Hver reklame er af visitkortstørrelse som visualiseret. Én reklame koster 200 kr. og gælder for ét blad. Da bestyrelsen har besluttet, at AskøNyt ikke skal være et reklamebaseret blad, er der kun plads til én side med reklamer i hvert blad. Redaktør Annika Bondehøj varetager gerne design og layout efter brugers eget ønske. Reklame Askø-færgen: 50 år - af Sally M. Hansen Søndag d. 23. juni var der travlhed på Askø havn, hvor flere beboere og sommerhusgæster havde taget opstilling for at modtage Askø-færgen ved ankomsten kl for at fejre 50-årsdagen for Askøs første egen færge til Bandholm. Det var et festligt syn, da færgen lagde til kaj pyntet med signalflag og gæsterne kunne svinge med deres dannebrogsflag, velvilligt uddelt af købmandsbutikken. Overfartsleder Erik Skude bød gæsterne velkommen og fortalte kort om den glædelige begivenhed, da øerne fik hver deres egen færge og blev delvist uafhængig af hinandens sejlads. Derefter blev der budt på en forfriskning ombord indtil afgang kl mod Bandholm. Foto: Anni Sørensen Foto: Anni Sørensen

7 Besøg af lokalpolitikere - af Finn Bye Andersen Meddelelser Askø Sejlklub: Lørdag d. 19. oktober er der fælles bådoptagning fra kl Ny havnefoged: Fra 1. juli i år har Askø Sejlklub fået overdraget havnefogedrollen på Askø. Derfor nyt nummer: Tlf Askø-Lilleø Beboerforening: Den dobbelte petanquebane foran Beboerhuset på Skolevej er etableret for midler, der er søgt gennem Ø-støtte-puljen. Den er nu endelig færdig og klar til brug. Begrundelsen for tildelingen var at give såvel faste som sommerhusbeboere på øen lejlighed til at deltage i et fællesskab. Det er et spil, som alle aldre kan være med i, uanset om man er vant til at bevæge sig lidt eller meget, og det kan spilles det meste af året; lidt blæst eller grå skyer er ingen hindring. Beboerforeningen har 3 sæt kugler, der kan udlånes, så der er mulighed for at prøve spillet, før man selv investerer i et spillesæt. Spilleregler vil være på stedet, og kan desuden sendes pr. på opfordring. Askø Sejlklub: Lørdag d. 26. oktober er der standerstrygning på havnen efterfulgt af gule ærter og hyggeligt samvær som afslutning på sæsonen. D. 23. juli havde Askø besøg af fire kommunalpolitikere, bl.a. MF Henrik Høegh, som var kommet til Askø og Lilleø for at debattere, hvordan vi sætter os selv på landkortet. Finn Bye beretter: Besøget på Askø af de fire kommunalpolitikere var en vellykket dag. Selvom færgen var en del forsinket, lykkedes det alligevel Anni Sørensen at gennemføre programmet. Til den afsluttende diskussion på skolen var der mødt mange op, og der blev stillet spørgsmål til færgedriften, internetdækning på øen og hvilken udvikling Lolland kommune i det hele taget havde med øerne fremover. Alt i alt en positiv dag med besøg på havnen, hos Ejvind Sørensen, Købmandsbutikken, Grundejerforeningen, Jørgen Gosmer, Peter Larsen og til sidst på skolen, hvor der var dækket op med kaffebord. Arbejdsdag i Grundejerforeningen - af Annika Bondehøj Lørdag d. 15. juni var der arbejdsdag i Grundejerforeningen. En lille trop på mennesker mødte op ved badebroen. Der blev ordnet bord-bænkesæt, malet rækværk og trapper, beskåret siv, fjernet tang, renset ukrudt i brøndringene på stamvejene, og meget andet. Alt skete i højt humør og strålende solskin. Vi sluttede af efter et par timer med medbragt mad og lidt koldt at drikke. Husk at sætte X i kalenderen den anden lørdag i juni Tænk hvad vi kunne udrette med bare dobbelt så mange hænder Fotos: Annika Bondehøj

8 Askø Købmandshandel Kalender 24/9 09:00- Askø Sejlklub indkalder til fælles arbejdsdag med 12:00 efterfølgende let frokost 19:15- Beboerforeningen genoptager PC-undervisning Oktober 21:00 (fælles hold) 19/10 18:00 Høst- og pakkefest i Beboerforeningen 25/10 19:30 ASG Generalforsamling 20/ Askø præstegård: Salmesangaften 7/12 18:00 Julebanko i Beboerforeningen Indvielse af petanquebane - af Finn Bye Andersen Askøs petanquebane (ved den gamle skole) blev indviet d. 24. juli Mange var mødt op kl i den skønne og lune aftensol og fik en dejlig oplevelse af spillet og samværet. Inden spillet gik i gang, var der pølser og brød fra den nye grill. INDBYDELSE TIL MEDHJÆLPERFEST Bestyrelsen i Andelsforeningen Askø Købmandshandel inviterer til medhjælperfest Åbningstider for efteråret: Se vedlagte løsark Lørdag d. 18. oktober kl i caféen. Der serveres frokost og lidt til ganen. VI HÅBER AT SE RIGTIG MANGE. Tilmelding på mail, telefon eller ved henvendelse i butikken. ALLE SOM HAR HJULPET - lidt eller meget - ER INDBUDT. KOMMENDE ARRANGEMENTER v/askø Købmandshandel GULE ÆRTER Lørdag d. 22. februar 2014 kl GENERALFORSAMLING Lørdag d. 26. april 2014 kl på skolen SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN Lørdag 26. april 2014 kl. 18 GRISEFEST Lørdag d. 2. august 2014 Nærmere information tættere på datoerne på og opslag Fotos: Finn Bye

Højvande, 6. januar 2012

Højvande, 6. januar 2012 Højvande, 6. januar 2012 Ma rts 2012 Formand Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Oktober 2015. Denne gang kan du læse om...

Oktober 2015. Denne gang kan du læse om... Oktober 2015 Foto: Finn Bye - landsvale på nært hold Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk Kasserer

Læs mere

Efterår og vinter på Askø/Lilleø

Efterår og vinter på Askø/Lilleø Efterår og vinter på Askø/Lilleø Februar 2012 Foto: Annika F. Bondehøj December 2012 Vinteren 2011/2012 Foto: Lisa Mulvad Vinteren 2011/2012 Foto: Lisa Mulvad Foto: Nynne Jørgensen Foto: Lisa Mulvad November

Læs mere

Bestyrelsen 2014-2015. Denne gang kan du læse om...

Bestyrelsen 2014-2015. Denne gang kan du læse om... Bestyrelsen 2014-2015 Marts 2015 Højvande i Askø havn efter stormen "Ole" i februar 2015. Fotos: Annika Bondehøj Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

- 16 - Juni 2013 på Askø - fotos af Annika Bondehøj

- 16 - Juni 2013 på Askø - fotos af Annika Bondehøj Juni 2013 på Askø - fotos af Annika Bondehøj Juni 2013 Fotos: Annika Bondehøj - 16 - Sæt X i kalenderen: Søndag d. 23/6: Skt. Hans Lørdag d. 29/6: Turismens Dag Lørdag d. 3/8: Grilldag Askø Games igen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Billeder modtaget til bagsiden

Billeder modtaget til bagsiden Billeder modtaget til bagsiden Oktober 2011 Askø Sejlklubs fælles arbejdsdag Foto Finn Bye Andersen Nostalgi billedet er fra 1976. Taget fra diget ved stranden mod Askø By. Askø Andelskøbmand 1. år jubilæum

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling Askø Butiksforening 23. april 2011

Generalforsamling Askø Butiksforening 23. april 2011 Generalforsamling Askø Butiksforening 23. april 2011 Juni 2011 Foto Finn Bye Generalforsamling Askø Sejlklub 21. maj 2011 Søren Linde Foto Finn Bye Niels Bent Bestyrelse: Formand: Bent Hansen Odensegade

Læs mere

Naturen sommer og efterår på Askø 2012. Sommeren er gået på hæld på Askø. Foto: Lisa Mulvad. Foto: Dorte Nielsen. Fotos: Lisa Mulvad - 16 -

Naturen sommer og efterår på Askø 2012. Sommeren er gået på hæld på Askø. Foto: Lisa Mulvad. Foto: Dorte Nielsen. Fotos: Lisa Mulvad - 16 - Naturen sommer og efterår på Askø 2012 Oktober 2012 Sommeren er gået på hæld på Askø Foto: Dorte Nielsen Foto: Lisa Mulvad Fotos: Lisa Mulvad - 16 - Foto: Lisa Mulvad Formand Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Askø i billeder februar 2010:

Askø i billeder februar 2010: Åbent hus Askø i billeder februar 2010: December 2010 Vimal Graulund Fotos af Vimal Graulund Bestyrelse: Formand: Bent Hansen Odensegade 11 2100 Kbh. Ø. 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Foreningens repræsentant

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 Errindlev købmandshandel Stor tilslutning til Klovneløbet Søndag d. 21/5 skete der en hel del i Errindlev Der var serie 2-fodboldkamp,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

-16- Efterårets begivenheder på Askø/Lilleø - tekst og billeder af Finn Bye Andersen

-16- Efterårets begivenheder på Askø/Lilleø - tekst og billeder af Finn Bye Andersen Efterårets begivenheder på Askø/Lilleø - tekst og billeder af Finn Bye Andersen Lørdag d. 26. okt. afholdt Askø Sejlklub standerstrygning. Det blev atter en hyggelig dag med godt samvær og i godt vejr.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

-2- Denne gang kan du læse...

-2- Denne gang kan du læse... December 2013 Flot efterår Foto: Annika Bondehøj Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com (NY) Kontakt vedr. dræn Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

December 2015. Denne gang kan du læse om...

December 2015. Denne gang kan du læse om... December 2015 Den varslede snestorm d. 21. november kom aldrig forbi Askø og Lilleø. Men regn var der rigeligt af den weekend - til børn og barnlige sjæles store skuffelse. Smukke er de dog alligevel,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... September 2014 Foto: Bente Jønsson Foto: Finn Bye Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.07-02-2015 1 1. Valg af dirigent: Referat af generalforsamling d. 04-02-2015 Fremmødt: 17 parceller og 5 fuldmagter. Valther Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 11.2.2013 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2012 og

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere