4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby"

Transkript

1 Nr December Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby 4750 samler kræfterne På et borgermøde til foråret kan en ny stærk forening se dagens lys i den nordlige del af Vordingborg kommune og den vestlige del af Præstø kommune. Græsrodsbevægelsen Liv i Lundby inviterer syv sogne til en lokal strukturdebat. Ideen er at oprette en slagkraftig forening omkring 4750-området, som kan varetage områdets interesser i den nye storkommune. Liv i Lundby inviterer Køng, Lundby, Svinø, Udby, Sværdborg, Bårse og Beldringe sogne til en lokal strukturdebat med henblik på at klare sig bedst muligt i den ny storkommune. Læs mere side 3, 4 og 5 Vind et helt kilo luxuschokolade Se hvordan på side 14 Jættestuens hemmeligheder Læs side Nyt håb for Brugsen i Køng Et stort flertal af de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling i Køng Brugsforening stemte nej til bestyrelsens forslag om at nedlægge Dagli Brugsen fra nytår. Læs side 11 God gammeldaws juletræsfest i Lundby Læs side 6

2 Avisen udgives og produceres af Foreningen Lundbyweb og 4750Avisen Møllergaarden Lundby CVR-nr.: Bank: Vordingborg Bank, Lundby Afdeling Ansv.hav. red.: Peter Sten Hansen Nyheder og annoncer sendes til: eller: 4750Avisen, Møllergaarden Lundby eller: tlf Tryk: Centraltrykkeriet i Vordingborg Oplag: Avisen distribueres med Post Danmark til samtlige husstande i 4750 Lundby samt 4760 Sværdborg Sogn Dette blad omdeles onsdag-torsdag den december 2004 Har du ikke fået bladet, så ring til Post Danmark i Vordingborg, tlf el Sidste frist for indlevering af stof og annoncer til næste nummer af 4750Avisen er onsdag den 8. december Januar-nr. udkommer onsdag-torsdag den december Det sker i 4750 i december Søndag den 5. december kl : Juletræsfest på Lundby Efterskole. Godteposebilletter købes for 10 kroner i Coma og Lundby Kiosken. Søndag den 5. december kl : Lucia-optog og Familiegudstjeneste i Køng Kirke.Vi byder på vin, sodavand og konfekt i våbenhuset. Mandag den 6. december kl : Åbent i Køng Sognearkiv, graverboligen på Køng Kirkevej, lige ved siden af Køng Kirke. Tirsdag den 7. december kl : Julehygge i Rytterskolen i Gl. Lundby. Ved siden af kirken. Peter Sten kommer og læser en julehistorie. Gratis adgang. Tirsdag den 7. december kl : Gospel Joy i Sværdborg kirke. Gratis adgang. Tirsdag den 7. december kl : Åbent i Lundby Sognearkiv, Lundby Hovedgade 100, kld. Fredag den 10. december: Svend Gønge-cup i Svend Gøngehallen. Indendørs fodboldstævne. Lørdag den 11. december: Gønge-cup i Svend Gøngehallen. Indendørs fodboldstævne. Søndag den 12. december: Gønge-cup i Svend Gøngehallen. Indendørs fodboldstævne. Søndag den 12. december kl : Musikgudstjeneste i Sværdborg kirke. Søndag den 12. december kl : Syng julen ind i Lundby Kirke. Søndag den 12. december kl : De 9 læsninger som optakt til Julen i Svinø Kirke. Vi byder på vin, sodavand og konfekt i våbenhuset. Torsdag den 16. december kl : Næstved-koret giver julekoncert i Køng Kirke. Lørdag den 18. december: Juleafslutning for hele Sværdborg Friskole og Sogn i Sværdborg kirke kl Derefter julehygge på Sværdborg Friskole. Søndag den 19. december kl. 9.00: De ni læsninger i Lundby Kirke. Fredag den 31. december kl : Vi ønsker hinanden godt Nytår med champagne og kransekage efter Nytårsgudstjenesten i Køng Kirke. Fredag den 31. december kl : Nytårsgudstjeneste i Lundby Kirke. Vil du have dit arrangement med i Det sker, så send det til eller 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. Her er priserne på en annonce i 4750 Avisen 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 1/1 side 1600 kr kr 1300 kr 1200 kr. 1/2 side 1200 kr kr. 900 kr. 800 kr. 1/4 side 800 kr. 700 kr. 600 kr. 500 kr. 1/8 side 500 kr. 400 kr. 350 kr. 300 kr. 1/16 side 300 kr. 250 kr. 200 kr. 175 kr. Disse annoncepriser gælder første seks måneder af *Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. 1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. ALLE PRISER ER UDEN MOMS!

3 Ny stærk forening på vej i Svinø Køng Hammer Lundby Sværdborg Her er de syv sogne, som kunne tænkes at samarbejde i en ny stærk borgerforening: Svinø, Køng, Sværdborg, Udby, Lundby, Bårse og Beldringe. Hammer kunne tilknyttes samarbejdet på løsere vis, da de kommer til at høre under en anden kommune end de øvrige. Hvis de skulle være interesserede og de øvrige sogne er. Borgerne i de nordlige sogne i Vordingborg kommune ruster sig nu til den kommende storkommune, som kommer til at bestå af Vordingborg, Møn, Langebæk og Præstø kommuner. - Hvis vi ikke forbereder os på nye forhold i storkommunen, så er det ikke sikkert, at det bliver lige så let som det hidtil har været at klare sig som landområde, siger tovholder i Liv i Lundby Peter Sten Hansen til 4750Avisen. Liv i Lundby har fået en henvendelse fra Lundby Håndværker-, Handels og Borgerforening, som ønsker et strukturelt samarbejde mellem foreningen og græsrodsbevægelsen. Liv i Lundby har drøftet henvendelsen med sine aktive i grupperne, og det har mundet ud i et ønske om at danne en ny forening. Vi er enige om, at det skal være en forening ikke kun for Lundby, men for hele 4750området, altså for mindst de fem sogne, som i dag får 4750Avisen, nemlig Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby. Dertil bliver Bårse og Beldringe sogne inviteret med i foreningen, og Hammer Sogn vil få en invitation til et samarbejde med den nye forening. Formålet med den nye forening skal være at varetage borgernes interesser i medlemssognene over for den nye storkommune. I konsekvens af en evt. dannelse af en borgerforening for de nordlige sogne vil både Lundby Håndværker-, Handels og Borgerforening og Liv i Lundby blive nedlagt. De to organisationers aktiviteter vil overgå til den nye forening. De meget aktive grupper i Liv i Lundby vil blive tilknyttet den nye forening som udvalg med udstrakt selvstyre, ligesom det vil være muligt at bevare eksisterende borger eller beboerforeninger, hvis man ønsker det, i andre sogne, med samme status. Det er tanken, at bestyrelsen i den nye borgerforening skal bestå af mindst 1 repræsentant for de tilsluttede sogne. Bårse og Beldringe Den 25. november (efter redaktionens slutning) holdt Liv i Lundby et møde med interesserede repræsentanter for de sogne, der kunne tænkes at ville være med i et samarbejde. Med til mødet var repræsentanter for Bårse og Beldringe sogne, som er interesseret i at høre om et samarbejde. - Det er klart, at vi kan se en interesse i et samarbejde med de sogne, vi skal være i kommune med, Bårse Beldringe Udby men vi vil heller ikke udelukke et samarbejde på et eller andet plan med Hammer Sogn, selv om det ikke kommer til at høre til samme kommune som os, og derfor næppe kan være medlemmer af den nye Borgerforening, men der kan være områder, hvor det kan være en fordel at samarbejde, siger Peter Sten Hansen. Et af de goder, 4750området kan tilbyde evt. samarbejdspartnere er udgivelse af 4750Avisen i de områder, der går med i den nye Borgerforening. Læs mere på de følgende sider

4 4 Lundby med i projekt om overlevelse i storkommunen Lundby er kommet med i et projekt Landsbyen i Storkommunen - demokrati og borgerinddragelse. Projektet er udbudt af Storstrøms Erhvervscenter og deltagere i projektet er fire landsbyområder i Storstrøms amt: Horslunde på Vestlolland, Radsted på Østlolland, de søndre landsbyer på Møn og Lundby på Sydsjælland. Vordingborg kommune har givet Lundbys deltagelse i projektet sin uforbeholdne velsignelse. - at forholde sig til den udvikling der tegner sig for Landsbyen i storkommunen - at opstille forventninger til landsbyens fremtidige muligheder - at udvikle strategier og handleplaner, der kan medvirke til at fastholde og udvikle bosættelse, servicefunktioner og erhvervsaktiviteter i landsbyen - at udvikle redskaber der kan sikre en lokal mobilisering af borgere der kan skabe et udviklingsråd, eller borgerråd for landsbyens ve og vel. Projektet er nu sendt til Indenrigsministeriet til forhåbentlig godkendelse, og det kan tage sin begyndelse til marts måned Det er helt klart for os et mål at gøre dette projekt til et 4750-projekt, så vi kan bruge projektets eksperter til at hjælpe os med at få oprettet en slagkraftig organisation i 4750området, som kan hamle op med storkommunen, der formentlig bliver endnu sværere at danse med end Vordingborg kommune har været, siger tovholder i Liv i Lundby, Jens Hallqvist til 4750Avisen. Appelsin i turbanen For planerne om at danne en stor borgerforening i det nordlige område kommer projektet som en appelsin i turbanen, idet en projektorganisation dermed bliver stillet til rådighed for oprettelsen af foreningen. I projektbeskrivelsen hedder det om formålet med projektet: Projektet har til formål, at give borgerne i 4 landsbyer i Storstrøms amt mulighed for Ny forening kan dannes til foråret Hvordan sikrer vi landsbyidyllen ved gadekæret i storkommunen? Hvis der overalt i 4750området og måske Bårse-Beldringe er interesse for at danne en ny slagkraftig Borgerforening, kan den måske allerede til foråret se dagens lys. - Vi har planlagt borgermøde i Liv i Lundby i marts måned og Lundby Håndværker-, Handels og Borgerforening holder også generalforsamling til foråret. - Hvis alt går vel, kan vi måske ved disse lejligheder få ordnet det formelle, så vi er klar til at indkalde til en stiftende generalforsamling i den nye forening allerede i foråret, siger Peter Sten Hansen, tovholder i Liv i Lundby. Der har blandt initiativtagerne til den nye forening været enighed om, at det skal blive billigt at være medlem af den nye forening. Foreningens slagkraft vil blandt andet bestå i, at man har et betragteligt antal medlemmer i området.

5 Skal 4750Avisen ud til flere sogne? 5 At lade 4750Avisen udkomme også i Bårse og Beldringe sogne kunne være en del af den plan, der skal ruste området til at klare sig i den kommende storkommune. 4750Avisen kunne formidle det samarbejde, som kan blive nødvendigt for at området ikke skal blive sorteper som udkantsområde i en ny storkommune. F.eks. er det oplagt, at avisen kan styrke foreningslivet og de institutioner, vi har i området ved at formidle informationer og samarbejde. Foreningen Lundbyweb og 4750Avisen, som udgiver både 4750Avisen og internetportalen har på sit seneste bestyrelsesmøde drøftet spørgsmålet, og bestyrelsen var positiv over for ideen, blot avisen fortsat bevarer sit lokale præg, dvs. også beskæftiger sig med de nære ting i hele udgivelsesområdet. Hvis Bårse og Beldringe sogne er interesseret i at modtage 4750Avisen, vil det af hensyn til avisens økonomi være nødvendigt at tegne flere annoncer end tilfældet er i dag. Det vil blive muligt at annoncere Tømrermester Ole J. Larsen Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby for aktiviteter og virksomheder i hele udgivelsesområdet, også i de nye sogne. Snedker og tømrerarbejde Mobil: Fax: Blikkenslagerfirmaet Aut. Vand & gasmester Kaj O. Jensen & Søn ApS Hovedgaden 74, 4750 Lundby UDBY SY OG PRODUKTION * Bådkalecher * Hynder Privat: Palle O. Jensen Værksted: Banevej 6, Lundby Cykler til hele familien Åbningstider: ma-fre: lørdag: 9-15 JP Cykler Jan Petersen Næstvedvej 288 Kastelev Tlf Smart Safety Cykelsikring cykeltyvens bagdel - din fordel Stort udvalg i brugte cykler * Presenninger * Alt i grovere syning * Reparation af diverse opgaver * Vask og imprægnering Ring for et tilbud Prins Jørgens Allé 3, 4760 Vordingborg Tlf mobiltlf

6 6 Juletræsfest på Efterskolen Årets juletræsfest i 4750 bliver holdt søndag den 5. december kl på Lundby Efterskole. Det bliver en rigtig traditionel juletræsfest, som vi husker dem fra vores egen barndom. Med et stort juletræ, med godteposer og julemand og en masse julesange og lege. Og det bliver børnene, der kommer i centrum. Udover at julemanden har meddelt sin ankomst, har også sognepræst Lillian Saaek lovet at komme og læse og synge for på julens salmer og sange. Godteposer Godteposerne til børnene er et helt kapitel for sig. Som sidste år køber man billetter hos lokale handlende. De kan i år købes i Lundby Kiosken og i Coma. Og de koster kun 10 kroner! Man kan også købe dem ved indgangen til julemarkedet søndag den 5. Juletræsfesten blev sidste år afholdt i et samarbejde mellem Lundby Håndværker-, Handels og Borgerforening og Liv i Lundby, gruppe 2 Kom hinanden ved. Men i år har Borgerforeningen ikke haft mulighed for at være med, og derfor er det Liv i Lundby, der arrangerer juletræsfesten i samarbejde med Lundby-Spejderne og de foreninger, der har lyst til at være med. Har du det, kan du kontakte Aase Harrekilde på tlf Nordmannsgran juletræer Gårdbutik med julestue Vælg og fæld selv juletræet i Kalbjerggård Plantage, som ligger på Svinø i den smukkeste natur med udsigt over Dybsø og Avnø Fjorde. Vi støtter foreningen Forældre med kræftramte børn med 25 kr. for hvert solgt juletræ. Gratis netning af juletræet. I den hyggelige Gårdbutik sælges spændende julepynt, nisser, gran, juledekorationer m.m. Kørselsvejledning: Midt i Svinø by - mod stranden ad Dybsøvejen. Adresse: Belselundvej 2. Tlf Åbningstider: Lør./søndag kl fra samt Avisen udkommer: JANUAR 2005: dec: deadline 8. dec OBS! FEBRUAR 2005: jan.: deadline: 15. jan. MARTS 2005: februar: deadline: 15. feb. APRIL 2005: marts: deadline: 15. marts MAJ 2005: april: deadline: 15. april JUNI 2005: juni: deadline: 15. maj JULI 2005: INGEN UDGIVELSE Tækkemand Jens C. Kuno Nielsen 3 generationers erfaring mobil:

7 - DET ER NÆRLIGGENDE TILBUDDENE GÆLDER FRA DEN 1. DEC. TIL DEN 31. DEC JULESNAPS 70 CL. 47% Så længe lager haves 7 125,95 ODENSE REN RÅ MARCIPAN 500 GR. 21,95 KB-NISSEØL 6 STK. 19,95 + PANT SNEBAJERE 6 STK. 29,95 + PANT BEMÆRK! Vi udbringer varer hver fredag! Åbningstider i julen 24. dec fra kl dec. lukket 31. dec. fra kl jan. lukket Telefon: Åbningstider alle andre dage: SPAR I SALLERUP Sallerup Gade 2

8 8 Så meget koster supernettet Da priseksemplet i sidste nummer af 4750-Avisen kunne misforstås, kommer her priserne igen. Bemærk at priserne er baseret på en aftale med Dansk Bredbånd hvor der skal være minimum 500 tilslutninger og priserne er foreløbige. Tilslutningsprisen er per husstand kr ,- Denne pris dækker etablering af fiber nettet og tilslutningen af husstanden. Tilslutningsprisen (de ) kan finansieres over 7 år så ser tallene således ud: Tilslutning kr ,- Finansiering kr. 214,- per måned i 7 år. eller Tilslutning kr. 0,- Finansiering kr. 244,- per måned i 7 år. Dansk Bredbånd priser: Oprettelse af internet inkl. telefoni kr. 495,- Abonnementspriser: Internet inkl. telefoni kr. 395,- per måned TV, 0 kanaler kr. 0,-, 9 kanaler kr. 69,-, 32 kanaler kr. 179,- per måned TV-pakkerne svarer til Stofas TVpakker og kan ses på lundbyweb.dk med forbehold for ændringer. Andre priser: Minutpriser på telefoni: Gratis til andre på vores net, ellers 18 øre i dagtimerne og 11 øre om aftenen. Leje af film over nettet: kr. 25,- per film per 24 timer. Leje af spil over nettet: kr. 5,- per spil per 24 timer. Med venlig hilsen Daniel Irvold, Liv i Lundby Supernet Spændende skive til fugleskydning På Køng Museerne har de fundet denne unikke skive til fugleskydning fra gæstgiver J. S. Larsen i Lundby. Inskriptionen er Gjæstgiver L. S. Larsen Lundby 11. juli Og på billedet ses jo kroen i Lundby med tre træer foran. Fuglekongen er gjæstgiveren himself. Har du lyst tíl at se skiven, er du velkommen på Køng Museerne på Bygaden i Køng, Gl. Øbjerggaard. Åbningstid er hver dag fra 10 til 16. Fra nytår er der lukket om mandagen. Tømrer & snedkermester Ole Pedersen Ibsvej Lundby Træbyg aps Manøvej 23 Næstved * Tagudskiftning * Reparationer * Nybygninger * Totalentrepriser * Om & tilbygninger * Køkkener, bad & garderobe *Døre, vinduer og glasarbejde * Opsætning af lofter * Lægning af gulve Telefon Mobil Lydum Pedersen tømrermester Privat: Bellisvej 19 Kostræde Banke 4750 Lundby tlf TRÆPILLER 1000 kg svenske løse (4800 Kcal/kg) Kr. 1250, kg svenske i 16 kg sæk (4800 Kcal/kg) Kr. 1450, kg i 25 kg sæk (0,2 % aske) Kr. 1450,- Svenske træpiller leveres løst / blæst ind BRIKETTER 960 kg firkantede lyse fra Kr.1180,- Levering i 4750-området Kr. 125,- pr. palle / tons Alle priser er inkl. moms Afhentning søndag kl eller efter aftale Hammer Hestehave 6 (mellem Lundby og Hammer) Tlf: /

9 9 Mangler du overskud? Måske kan vi hjælpe. Kig ind i Vordingborg Bank i Lundby

10 10 Dodo kommer til Lundby Selvom den søde juletid hastigt nærmer sig, har Svend Gønges Venner allerede planlagt forårets store fest i Lundby. Den 7. maj 2005 vil byen få besøg af Dodo & The Dodos, som med deres kendte hits; Sømand af Verden, Giv mig hvad du har, Giv mig skibene tilbage, Vågner i Natten m.fl. har stået for nogle af de største danske hits op gennem 80'erne og 90'erne. Det er det største navn, der endnu har gæstet Svend Gøngehallen i Lundby, og Vennerne forventer hurtigt udsolgt. - Endnu inden billetsalget officielt er skudt i gang har vi fået bestilling fra fire faste festgængere, som ønsker at bestille et helt bord hver. Dvs. 30 personer pr. bord, så vi er allerede godt i gang, siger formand for Vennerne Niels Jørgensen. I december starter billetsalget i Coma Lundby og Spar Sallerup samt hos kasserer Marianne Larsen på. tlf: Så ved man ikke hvad man skal give manden, fruen eller familien i julegave, ja så henviser vi til årets julegave-idé: Billetter til Dodo & The Dodos i Svend Gøngehallen 7. maj Billetpris for en dejlig 2- retters menu og underholdning i topklasse: kr. 290,- pr. person. Poul Erik Rønje De er til rådighed for ny brugsbestyrelse Selv om der lød advarsler fra den afgående bestyrelse om, at man kunne pådrage sig et personligt ansvar ved at stille op til en ny bestyrelse, fik det ikke Poul Erik Rønje og Jens Larsen, begge fra Køng, til at holde sig tilbage. Begge erklærede sig villige til at stille op til en ny bestyrelse, der valgtes 29. november. Jens Larsen Jens Larsen mente endda, at han var yderst kvalificeret, fordi han står i Ribers og ikke må eje en krone. - Jeg må være den helt rigtige til den bestyrelse, sagde han under forsamlingens store jubel. Den afgående formand, Jens Hallqvist, moderede udtalelserne fra bestyrelsesmedlemmet, der havde forsøgt at skræmme nye fra at stille op, ved at sige, at man kun pådrager sig et ansvar, hvis man handler i ond tro. Jens Hallqvist håber i øvrigt, at det lykkes en ny bestyrelse at bevare Brugsen.

11 Brugsen i Køng vil ikke give op Yvonne Nielsen, Køng: - Jeg synes, vi skal bevare Brugsen i Køng. Et stort flertal på Dagli'- Brugsens ekstraordinære generalforsamling i Køng mandag den 15. november, nedstemte bestyrelsens forslag om at nedlægge Brugsen og Køng Brugsforening til nytår. 26 stemte mod forslaget om lukning, kun 13 stemte for. Dermed går bestyrelsen af på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdtes mandag den 29. november kl i Køng Forsamlingshus. På denne generalforsamling skal der vælges en ny bestyrelse, som skal undersøge mulighederne for at drive Brugsen i Køng videre i en eller anden form. Formand for den nuværende bestyrelse, som enstemmigt havde stillet forslag om lukning af Brugsen, Jens Hallqvist, konstaterede, at der skulle have været 2/3 flertal for en lukning. I stedet kom der 2/3 flertal mod en lukning. Forud for afstemningen var gået en livlig debat blandt de ca. 60 fremmødte medlemmer ovenpå bestyrelsens anbefaling af en lukning. Bestyrelsen konstaterede, at revisionen havde sendt advarsel nr. 1 ud efter at 2004-regnskabet for tiden tegnede til et underskud på over kroner. Likviditeten har det heller ikke for godt, og alt i alt lød anbefalingen at lukke, mens man kunne svare enhver sit. Ikke desto mindre have brugsuddeler Knud Erik Lund omdelt et papir med scenarier for overlevelse. Hvis alle kunder købte for 20 kroner mere om dagen ville Brugsen kunne fortsætte. Det ville den også, hvis der kom 20 kunder mere om dagen. Og hvis der kom 20 kunder mere om dagen, og hvis alle købte for 20 kroner mere om dagen, ville man endda kunne investere i nødvendigt nyt inventar. Under debatten kom det frem, at Coops krav til varesortiment i Dagli'- Brugsen er et problem for butikken, hvorfor det kan overvejes at omdanne Dagli'Brugsen til en LokalBrugs, som i højere grad satser på almindelige 11 dagligvarer. Hvordan man får lagt en strategi for Brugsens videre drift, er op til den nye bestyrelse, der valgtes på generalforsamlingen den 29. november i Køng Forsamlingshus, efter redaktinens slutning.. Iben Finsen og Peter Steen Hansen, er flyttet til Køng for et år siden. Blandt andet fordi der var en Brugs. Lundby Kiosken & Solcenter Lundby Hovedgade 95 åben alle dage fra 7.30 til Frisk brød fra Bårse Bageri hver dag Brødbestillinger på alle bagerens produkter modtages gerne, senest kl. 16 dagen før. NYHED: Kom og få en gang sol Pris: 25,- 10 turskort 1 gang gratis Ingen tidsbestilling Vi udlejer også videofilm, både VHS og DVD Gæs og kalkuner Ketty & Morten Frandsen Dalkærvej 25, Klarskov Tlf

12 12 Jættestuens hemmeligheder Den har ligget der i 5200 år, jættestuen Månehøj på Svinøvestervej på Svinø. Og ingen vidste, hvordan vore forfædre, stenalderfolkene, kunne tumle seks ton tunge sten op på de andre, men nogle af jættestuens hemmeligheder er blevet afsløret, da Nationalmuseet gennemførte en meget vellykket renovering af den store tvillingejættestue i vores område. Det hele begyndte med, at landmændene i Foreningen Landbrugets Naturplan i Køng Sogn fik en god idé. De har gennemført naturgenopretning i stor stil, og SYDSJÆLLANDS MURERSERVICE SM Byg Aps Arkitekttegnede enfamilieshuse Alt tømrer og murerarbejde udføres v. Peter Mieritz tlf nu fik de også lyst til at genoprette kulturminder. De fik derfor Sjællandske Familiebrug til at spørge Nationalmuseet, om de var med på spøgen. Det var Nationalmuseet, og dermed fik de Svinø og Køngbønder som de første i Danmarkshistorien etableret et samarbejde mellem Dansk landbrug og Nationalmuseet. To arkæologer, Svend Illum Hansen og Jørgen Westphal, har brugt et par måneder i efteråret til at grave den gamle jættestue ud og renovere den. Undervejs fik de fravristet jætestuen et par gamle hemmeligheder. En kløvet sten afslørede, at stenalderfolkene har opvarmet sten og derefter overhældt dem med vand, når de skulle dele dem, og et stort stolpehul afslørede, at der har været et meget stort hejseanlæg, som har været brugt til at bakse de store overliggere på plads. Svend Illum Hansen og Jørgen Westphal fortæller, at det var et meget stort arbejde at grave Månehøj ud, fordi den var fuldstændig overgroet. Men det er Overliggerne er kommet på plads. lykkedes. Og nu fremstår den efter indvielsen den 12. november - næsten - al sin fordums pragt. Der mangler et par overliggere, men det gør det muligt nemmere at komme ned i jættestuen, og der er lys i den. Der har i øvrigt været døre i indgangene til tvillingejættestuen. To styks. Ikke for at forhindre nogen i at komme ind. Men for at forhindre de dødes ånder i at komme ud! De to arkæologer antager, at det er folk udefra, der har stået for de imponerende bygningsværker. Mange tusinde jættestuer skød op i løbet af år - et gigantisk byggeprojekt, som kun kan have haft religiøs drivkraft. Månehøj blev udgravet første gang i 1908, så det er begrænset, hvad man i denne omgang har gjort af nye fund. Men noget er det da blevet til. Blandt andet nogle knogler fra de begravne. Hvem de var, ved vi stadig ikke. Jættestuerne bevarer stadig nogle af deres hemmeligheder.

13 13 Pris til Peter En af Danmarks førende stenaleder-arkæologer Svend Illum Hansen fandt ny viden om stenalderfolkets teknik, da han fandt denne kløvede sten på Svinø. Næsten samtidig med indvielsen af den nyrenoverede jættestue Månehøj på Svinø, var landmand Peter Christensen i Jylland for at modtage Dansk Landbrugs Initiativpris for initiativet til Foreningen Landbrugets Naturplan for Køng Sogn. - Jeg modtog prisen på vegne af de mange landmænd, der er gået med i foreningen, som vil genoprette naturen i Svinø-Køngområdet, siger Peter Christensen. - Jeg blev meget glad og meget overrasket over, at vi fik den hæder, siger han. Det ses tydeligt i stensætningen i indgangspartierne, at der har været ikke mindre end to døre til gravkamrene. Ikke for at holde noget ude, men for at holde ånderne inde! Her ses de to indgange til tvillingejættestuen Månehøj på Svinø, fotograferet inden overliggerne var kommet på plads igen. De to gravkamre er adskilte med en stenvæg. Ingen ved - endnu - hvorfor. Arkæolog Jørgen Westphal ved det stolpehul, som afslørede, hvordan stenalderfolket ved hjælp af store hejseværk har været i stand til at bakse seks ton tunge sten på plads som overliggere. Det er noget, man indtil nu har opfattet som en uløselig gåde. Jørgen Westphal i indgangen til det ene gravkammer i jættestuen. Her er knoglerester af de døde stenalderfolk.

14 16 Bliv medlem af 4750Avisen Vind 1 kg. luxuschokolade Det er ved at være tiden, hvor medlemmerne af Foreningen Lundbyweb og 4750Avisen skal have fornyet deres medlemskab ved at betale kontingentet for Kontingentet er som vedtaget af generalforsamlingen i foråret sat til 100 kroner for et helt år. For de penge får du adgang til den årlige generalforsamling i foreningen, og dermed indflydelse på foreningens udgivelser, internetportalen samt 4750Avisen, som du netop nu læser i. LUNDBY APOTEK Lundby Hovedgade 95 tlf Åbningstider: man-fredag: lørdag: Ydermere er du med dit medlemskab med til at sikre både internetportalens og avisens fortsatte eksistens til glæde og gavn for 4750området. Blandt de, der har betalt deres medlemskab inden den 15. december, trækker vi i år lod om en meget flot chokoladegave. I samarbejde med Økololaden på Bogø har vi udsat rigtigt store præmier til fem af vores medlemmer. Fem af de medlemmer, der senest 15. december 2004 har betalt deres 2005 kontingent på 100,- kroner trækker vi lod om fem gange 1 kilo (!) økologisk luxuschokolade fra Økoladen på Bogø-Farø. Chokoladen vil blive leveret til vinderne inden jul! Og navnene på vinderne offentliggøres på så snart de er fundet, og i 4750Avisens januarnummer, som udkommer december, altså mellem jul og nytår. Du kan tegne abonnement ved via din pc-bank at overføre 100,- kroner til konto i Vordingborg Bank, Lundby. Husk at skrive hvem du er samt din adresse! Ønsker du et girokort tilsendt, ringer du eller sender en mail til eller et brev til 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. Du kan også tegne dit abonnement på 4750Avisens stand ved Juletræsfesten på Lundby Efterskole søndag den 5. december kl De der allerede har betalt deres 2005-kontingent, deltager naturligvis også i konkurrencen om de fem kilo luksuschokolade fra Økoladen på Bogø-Farø. Aloe Vera-forhandler Marianne Mellergaard Abelsvej 6, 4750 Lundby Tlf. : Mobil :

15 14 15 Her er 4750-kalenderen 2005 Så er den her! 4750-kalenderen for Et resultat af kalendermødet torsdag den 28. oktober Du har her oversigten over de møder og arrangementer, der er planlagt, og du kan nu tage højde for dem i din mødeplanlægning. Brug kalenderen! Har du et arrangement eller et møde, som ikke er med på kalenderen, så send det til eller med brev til Januar 2005 Lø 1 Nytår Sø 2 Ma 3 Ti 4 On Nørkleklubben i Medborgerhuset 5 Lundby To 6 Hellig 3 konger Fr 7 Lø 8 Sø 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Whist i Medborgerhuset Lundby Fr 14 Lø 15 Deadline 4750Avisen Sø 16 Ma 17 Lundby Sognearkiv foredrag på Svend Gønge-skolen om Svend Ti Gønge-skolen 40 år Musikalsk foredrag (opera) på Sværdborg Friskole On 19 Liv i Lundby Kulturaften To 20 Fr 21 Lø 22 Sø 23 Ma 24 Tirsdagstræf i Sværdborg m. spisning Ti 25 Naturhistorie fra Aalholm. Foredrag af museums-inspektør Gert Malling i Køng Præstegård kl On Avisen udkommer ISG s Venner: generalforsamling i To Køng Forsamlingshus Whist i Medborgerhuset Lundby Fr 28 Lø 29 Sø 30 Ma Avisen, Møllergaarden 3, 4750Lundby. Så kommer det med i ud- gaven på og den månedlige Det sker i 4750 her i avisen. Februar 2005 Marts 2005 Ti 1 Tirsdagstræf i Sværdborg Ti 1 Tirsdagstræf i Sværdborg On Kyndelmisse 2 Nørkling i Medborgerhuset Foredrag om det okkulte på Svend Gønge-skolen kl Arr. Lundby On 2 Lundby og Sværdb. Menighedsråd Generalforsamling i To Foreningen Lundbyweb og Nørkling i Medborgerhuset Lundby Avisen i Medborgerhuset Køng Kirke kl : Fra Grundtvig Lundby To til Kim Larsen. Sange v. Per 3 Fr 4 Warming og Christian Dyrst. Lø 5 Fr 4 Fastelavn Lø : Fastelavn på Køng Præstegårds gårdsplads. Arrangeres ton i Svend Gøngehallen ISG klubmesterskaber i badmin- Sø 6 sammen med KFUMspejderne i Ma 7 Lundby Ti 8 Tirsdagstræf i Sværdborg 14.00: Fastelavnsgudstjeneste Sø 6 On 9 med tøndeslagning i Sværdborg To 10 Whist i Medborgerhuset Lundby Præstegård Arr.: Sværdborg Fr 11 Kirkesogn Lø : Medborgerhuset Støtteforening har tøndeslagning i Sø 13 ISG: St. Legedag i Sv. Gøngehallen Medborgerhuset Lundby Ma 14 Ma 7 Lundby Sognearkiv foredrag Lundby Besat og befriet på Svend Gøn- Tirsdagstræf i Sværdborg Ti 15 ge-skolen kl Ti 8 Generalforsamling Lundby Deadline 4750Avisen Spejderne Tirsdagstræf i Sværdborg On Grækenland-Danmark (VMkvalifikation) Borgermøde i Liv i Lundby eller On : Rytterskolemøde med To 17 evt. stiftende generalforsamling i To 10 Signe Ryge Lundby Sogn ny borgerforening i 4750 Fr 11 Fr 18 Lø 12 Lø 19 Sø 13 Palmesøndag Ma 14 Vinterferie 19.30: Jazz-konc. Sværdborg Kirke Sø 20 Ti 15 Vinterferie Deadline 4750Avis : Konfirmandgudstj. i Køng On 16 Vinterferie Ma 21 To 17 Vinterferie Ti 22 Tirsdagstræf m. spisning i Sværdb. Fr 18 Vinterferie On 23 Lø 19 Vinterferie To 24 Skærtorsdag Sø 20 Vinterferie Fr 25 Langfredag Ma 21 Danmark-Kasakhstan (VM-kval.) Ti 22 Tirsdagstræf Madcafé Lø On Avisen udkommer Påskedag - Sommertid Whist i Medborgerhuset Lundby Sø 27 Påskegudstj. kl. 8 Køng Kirkegård To 24 Ma påskedag Evt. ISG-Venner voksenarrangement Ti 29 Ukraine-Danmark (VM-kval.) Fr 25 Teater i Lundby On Avisen udkommer Lø 26 Teater i Lundby To 31 Sø 27 Teater i Lundby Ma 28

16 16 April 2005 Fr 1 H.C. Andersen 200 år Lø 2 ISG Gymnastikopvisning i Svend Gøngehallen Sø 3 Ma 4 Hvor Verden Sprækker et foredrag om Island Ti 5 af fotograf Leif Stubkjær i Køng Præstegård kl Nørkling i Medborgerhuset On 6 Lundby To 7 Fr 8 Lø 9 Danm. Besæt Sø 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Deadline 4750Avisen Dron. Margrethe II Lø 16 LUNDBY REN-DAG Sø 17 Ma 18 Ti 19 On 20 Whist i Medborgerhuset To 21 Lundby St. Bededag Fr Børnegudstjeneste i Lundby Kirke Lø 23 Sø 24 Ma 25 Ti 26 On Avisen udkommer To 28 Fr 29 Lø 30 Maj 2005 Sø : Konfirmation Lundby Ma 2 Ti 3 4. maj-arrangement i Svinø On Lysfest i Lundby To 5 Kristi himmelfartsdag Fr 6 ISG-Venner HALFEST i Lø 7 Svend Gøngehallen Sø : Konfirmation i Sværdborg Ma 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Deadline 4750Avisen Pinsedag Tårnmusik fra Køng Kirketårn forud for gudstjenesten Sø 15 Pinsedag kl Ma pinsedag Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Kobberbryllup I anledning af vores kobberbryllup, vil vi gerne invitere menighed, venner og bekendte fra sognene til åbent hus og morgenkaffe i Sværdborg Præstegård mandag den 20. december fra kl Med venlig hilsen Gert og Lillian Saaek Vi frabeder os gaver og blomster, men vil påskønne evt. bidrag til Præstegårdshavens forskønnelse gennem gavekort fra Bo & Grøn i Vordingborg Lundby Sognearkiv 25 års Lø 21 jubilæum Sø 22 Ma 23 Ti 24 On 25 Kronprins Frederik To 26 Oplæg til Kirkevandring-1 (Kastrup-Udby) Børnehaven Bøgebjerg: nye Fr 27 skolebørn overnatter Lø 28 Lø 29 Kirkevandring-2 (Udby-Sværdborg) Ma 30 Ti 31 Juni 2005 On Avisen udkommer To 2 Børnehaven Bøgebjerg: arbejdsdag for forældrene fra om efter- Fr 3 middagen til kl Evt. Venskabskamp Lø 4 (fodboldlandsholdet) Grundlovsdag Kirkevandring-3 (Lundby-Køng) festgudstjeneste i Køng Sø 5 Køng-Museerne har grundlovsarrangement Grundlovsfest Lundby Efterskole Ma 6 Ti 7 Prins Joachim On 8 Danmark-Albanien To 9 Fr 10 Lø Sø 12 Ma 13 Ti 14 On To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma 20 Ti 21 On Prins Henrik 15 Valdemarsdag To 23 Sankthansaften i Medborgerhuset Lundby Fr 24 Skt. Hans dag Lø 25 Sø 26 Ma 27 Ti 28 On 29 To 30 Prinsesse Alexandra

17 17 Juli 2005 Fr 1 Lø 2 Sø 3 Ma 4 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Lø 9 Sø 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Deadline 4750Avisen Lø 16 Sø 17 Ma 18 Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 Prins Felix Lø 23 Sø 24 Ma 25 Ti 26 On Avisen udkommer To 28 Fr 29 Lø 30 Sø 31 Glæd dig: Fra nytår i 4750Avisen: August 2005 Ma 1 Ti 2 On 3 To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 14.00: Havemøde: Sværdborg Præstegårdshave 7 Ma 8 Ti 9 On 10 To 11 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Børnehaven Bøgebjerg 25 Ma 15 års jubilæumsfest! Deadline 4750Avisen Ti 16 On Evt. venskabskamp fodboldlandsholdet 17 To 18 Fr 19 Lø Lundbyspejderne har 20 gruppeweekend Sø Lundbyspejderne har 21 gruppeweekend Ma 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr 26 Lø 27 LundBYfest (?) Sø 28 Prins Nikolai Ma 29 Ti 30 On Avisen udkommer Axel Johansson fortæller 4750-områdets historie Det er rart at have noget at se frem til. Og det har du i de kommende numre af 4750Avisen. Vi har nemlig lavet en aftale med en af Danmarks dygtigste amatørarkæologer, tidligere lærer ved Lundby Skole og Svend Gønge-skolen Axel Johansson om at lave en artikelserie om 4750områdets historie. I hvert nummer af 4750Avisen i det kommende år vil han fortælle, hvordan landskabet opstod, han vil fortælle om dyre og plantelivets udvikling, om de første mennesker og de første bebyggelser. På vejen op gennem historien vil han formentlig også strejfe den periode, hvor Svend Poulsen, Gøngehøvdingen, boede i Lundby. Glæd dig til 2005 i 4750Avisen, hvor Axel Johansson, som mange af vores læsere har haft som inspirerende historielærer, fortæller vores områdes historie - lige her i 4750Avisen. September 2005 To 1 Fr 2 Lø 3 Tyrkiet-Danmark (VM-kval.) Sø 4 Ma 5 Ti 6 On Danmark-Georgien (VMkval.) To 8 Fr 9 Lø 10 Sø Indskrivning til konfirmation 11 Sværdborg og Lundby Ma 12 Ti 13 On 14 To 19.00: Borgermøde i Deadline 4750Avisen Fr 16 Lø 17 Sø 18 Ma 19 Ti 20 On 21 Kulturaften i Lundby To 22 Fr 23 Lø 24 Sø 25 Ma 26 Ti Børnehaven Bøgebjerg: 27 forældremøde med valg On To 29 Fr Avisen udkommer Kirkens Korshær søger frivillige Kirkens Korshær søger frivillige, gerne mænd, men også damer, til arbejde i vores genbrugsbutik i Remkolde gamle Mejeri. Arbejdet består i at flytte møbler og andet, hente og bringe ting og sager til genbrugsen samt oprydning. Vi har bil og trailer! Arbejdstider: tirsdag og lørdag: Vi kan ikke tilbyde dig løn, da genbrugsbutikken udelukkende drives med frivillig arbejdskraft, men vi kan tilbyde dig et dejligt socialt samvær - vi har det rigtigt sjovt! Henv.: Else Madsen tlf

18 18 Oktober 2005 Lø 1 Sø 2 Ma 3 Ti 4 On ISG: Banko i Svend Gøngehallen 5 To 6 Fr 7 Lø 8 Danmark-Grækenland (VM-kval.) Sø 9 Ma 10 Ti 11 On 12 Kasakhstan-Danmark VM To 13 Fr 14 Lø 15 Deadline 4750Avisen Sø 16 Ma 17 Efterårsferie Ti 18 Efterårsferie On 19 Efterårsferie To 20 Efterårsferie Fr 21 Efterårsferie Lø 22 Sø 23 Ma 24 FN-dag Ti Tirsdagstræf i Sværdborg 25 med spisning (?) On Kulturaften i Lundby (?) Avisen udkommer To 27 Fr 28 Lø 29 Sø 30 Sommertid ender Ma 31 Bekendtgørelse Køng Menighedsråd har konstitueret sig som følger gældende fra første søndag i advent 2004: Formand: Alice Rasmussen, Svinøvej 70 Næstformand: Elise Olsen, Overdrevsvej 3 Kirkeværge: Lisa Hallqvist, Svinøvej 42 Kasserer: Elise Olsen, Overdrevsvej 3 Sekretær: Jørn Olav Ottosen, Bankevejen 12 Kontaktperson: Lisa Hallqvist, Svinøvej 42 Bygningskyndig: Leif Nygaard, Bellisvej 6 (ekstern) Underskriftsberettiget person: Jørn Olav Ottosen, Bankevejen 12 Med venlig hilsen Køng Menighedsråd November 2005 Ti 1 Tirsdagstræf i Sværdborg On 2 To 3 Rytterskolemøde i Lundby Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 Ti 8 Tirsdagstræf i Sværdborg On 9 To 10 Mortensaften Fr 11 Morten Bisp Lø 12 Evt. VM-play off kamp Sø 13 Ma 14 Generalforsamling Ti i Lundby Sognearkiv 15 Deadline 4750Avisen Tirsdagstræf i Sværdborg On Kulturaften i Lundby 16 Evt. VM-play off kamp To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 Ti 22 Tirsdagstræf i Sværdborg On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Ma 28 Ti Tirsdagstræf i Sværdborg 29 med spisning On Avisen udkommer December 2005 To 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Julefest for 4750 Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Fr 9 Lø 10 Sø 11 Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Deadline 4750Avisen Fr 16 Lø 17 Sø 18 Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Fr 23 Lø 24 Sø 25 Juledag Ma juledag Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Lø 31 Beboerforeningen i Sværdborg bærer julen ud med FEST i Overvindinge Forsamlingshus 4750Avisen udkommer Zoneterapi tilbydes af eksamineret zoneterapeut udd. sygeplejerske Blandt andet god erfaring med behandling mod barnløshed og eksem Lonnie Friis Hansen Lundby Hovedgade 143A tlf , bedst efter 17

19 Juletræssalg på Svinø med godt formål Juletræsalg på Svinø med støtte til foreningen Familier med kræftramte børn. Kalbjerggård Plantage, Svinø har indgået en kontrakt med Familier med kræftramte børn om at støtte foreningen med 25 kr. for hvert solgt Fæld selv juletræ fra plantagen. Som bevis på, at man har købt sit juletræ et sted, hvor man støtter en god sag, udleveres en flot strip til at sætte på juletræet. Kalbjerggård Plantage, Svinø ligger i den smukkeste natur med udsigt over Dybsø og Avnø fjorde. Plantagen er på 4 ha. med ca nordmannsgran juletræer. På ejendommen er i samarbejde med amtet gravet 2 vandhuller i f.m. projektet om truede padder, foruden der er en 17 år gammel vingård med 155 vinstokke, hvorfra der årligt produceres omkring 150 flasker rødvin. Når årets juletræ er valgt og fældet, kan man få varmen i den hyggelige Gårdbutik, hvor der også er julestue. Læs mere om projektet med juletræsalg og Familier med kræftramte børn på Fællesmarkedet 19 For den beskedne sum af 25 kroner incl. moms kan du få din køb og salg-annonce eller efterlysning eller taksigelse eller hilsen eller invitation i 4750Avisen. Send din annonce til Fællesmarkedet, 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby, eller helst: send en til Køng Sognearkiv efterlyser billeder Køng Sognearkiv efterlyser billeder og dokumenter om Køng Sogns fortid. En ny dynamisk bestyrelse har sat fut i det gamle arkiv, som også har fået nye lokaler i den gamle graverbolig. Så nu skal der samles ind. Og nye medlemmer har man også brug for. Det koster kun 50 kroner om året pr. person at være medlem af Køng Sognearkiv. Har du lyst til at støtte det frivillige og ulønnede arbejde med at bevare vores lokalhistorie, så kontakt kasserer Sanny Hansen på tlf Køng Sognearkiv er åbent 6. december kl Og ellers den første mandag i hver måned kl Og vi holder altså til i graverboligen lige ved siden af Køng Kirke. Vi glæder os til at høre fra dig! Også en lille annonce i Avisen bliver set. SE SELV! Find din annoncestørrelse på side 2! Ledere i Lundby Gruppe Gruppeleder: Henrik Madsen Grupperådsformand : Steen Nielsen Mødeaftener Ulve: Tirsdage Klasse - 4. klasse Spejdere: Mandage klasse - opefter Flaske indsamling Der er flaskeindsamling ved spejderhytten, Lundby Hovedgade 25 A. Der står to flaskecontainere til at aflevere flasker i (kun glasflasker uden låg). Så støt spejderne, og aflever dine flasker til os.

20 20 Coma er ved at bygge om ISG fejrer jubilæums-cup For tiende år i træk inviterer ISG til Svend Gønge Cup i Svend Gønge-hallen den 10., 11. og 12. december. Alle fodboldbørnene får julegaver og scoringspræmier. ISG har også inviteret en af julemandens hjælpere, for at de små kan få en rigtig god oplevelse under jubilæumscup en. Din lokale mekaniker tilbyder: Alt i autoreparationer, f.eks.: Rustreparationer, Serviceeftersyn, Forsikringsskader, Olieskift, Udskiftning af dæk og Styretøjsmåling Altid gode dæktilbud! Lundby Autocenter har altid gode dæktilbud: Vi er leveringsdygtige i alle mærker, dem vi ikke har på lager, tager vi hjem. Kom og få et godt dæk-tilbud Dit valg af mekaniker er også en tillidssag Lundby Autocenter v/ Jan Nielsen Lundby Hovedg. 86 tlf LUNDBY SYSTUE Alt i reparation og omforandring af tøj Åbent: Onsdag Lørdag Lundby Hovedgade 70 Lundby tlf Coma i Lundby er gået i gang med en ombygning af forretningen, som skal gøre det nemmere for kunderne at komme omkring og fjerne noget af det rod, forretningen har været præget af. - Efter en veloverstået sygdomsperiode er jeg klar med en ny plan, siger en veloplagt købmand Kaj Weber. Ombygningen vil - håber de i Coma - blive gennemført i løbet af december måned, uden at lukke butikken, og den skal gøre livet lettere for Comas kunder. - Vi indretter et Walk-Inrum, hvor vi samler kølevarer og frugt og grønt, således at vores grønne varer kommer under køletemperaturer. Dermed højner vi kvaliteten af vores grøntsager og frugt, siger købmand Weber. En anden ændring bliver, at post og tips bliver flyttet, så de kunder, der venter på at blive ekspederet, ikke står i vejen ved udgangsdøren. - Det har ikke været optimale forhold, vi har haft, men nu bliver det bedre, siger Kaj Weber. Bestyrer Steen Pedersen tilføjer, at non-foodvarerne bliver samlet, således at det bliver lettere at komme til de dagligvarer, som flest kunder efterspørger. Hvordan vil I få mere plads, når I ikke bygger til? - Vi justerer vareudbuddet. I stedet for at have 6 forskellige slags ketchup, nøjes vi med tre, og på den måde får vi en mere hensigtsmæssigt indrettet butik, siger Steen Pedersen. - I øvrigt er kunderne altid velkomne til at komme med forslag til forbedringer, siger Kaj Weber.

4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby

4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby Nr. 9 - November 2004 4750 Avisen - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby Vi handler os ihjel i Bilka Der kunne mageligt være dobbelt så mange butikker i 4750- området, hvis borgerne i højere grad handlede lokalt.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby

Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby Nr. 1 - Prøve og PR-nummer - januar 2004 4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby Her er din nye avis 4750Avisen er din nye lokale avis. Navnet 4750Avisen fortæller, at Avisen er for hele det

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 2 3 4 5 Medlem af: Palle Jensen Entreprenør / Aut.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

2015-2016. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2015-2016. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2015 til sommeren 2016 1 2 Velkommen til Høstgudstjeneste

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2014 til sommeren 2015 1 Høstgudstjeneste og frokost

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016 August lø. 1 ti. 1 sø. 2 on. 2 ma. 3 Uge 32 to. 3 ti. 4 fr. 4 on. 5 lø. 5 September Udd. Vejledning kl. 10.30-12 to. 6 sø. 6 Uge 37 fr. 7 ma. 7 lø. 8 2. årselever ankommer ti. 8 Svejsekursus for håndværkerlinjen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281

NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281 NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281 2 3 Autohjørnet Tuse Næs A/S Udbyvej 3 4300 Holbæk Tlf. 5946 1841 E-mail: autohj.tusenaes@mail.tele.dk RAB. registreret FDZ zoneterapeut og massør Jeg har aftale

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere