Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger manual til Ekoheat pillefyr"

Transkript

1 Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering af Ekoheat pillefyr Side 3 : Første opstart Side 4-9 : Styringen Side : Rensning og vedligeholdelse Side 12 : El diagram af styring Side 13 : Tilbehør Side : Fejlfinding Side 16 : Opdatering af software Side 17 : Tekniske specifikationer Side 18 : Garantibetingelser Side 19 : CE-Mærkning Side : Prøvningsattest Side 24 : Godkendelses mærker Ekopower s pillefyr er afprøvet ved Dansk Teknologisk Institut efter følgende norm: Ekoheat 900 = EN 303-5:1999 Ekoheat 1500 = EN 303-5:1999 Ekoheat 2500 = EN 303-5:1999 Ekoheat 4000 = EN 303-5:2012 Alle anlæg er mærket AA A = Virkningsgrad / A = Miljø Ekoheat pillefyr er CE mærket. Advarsel Ekoheat pillefyr bør ikke betjenes af mindreårige. Topplade samt frontlåge, skal altid være monteret under drift. Med venlig hilsen Dan Elkjær Direktør Side 1

2 Montering af Ekoheat pillefyr Ekoheat pillefyr skal monteres i henhold til brandteknisk vejledning, og skal monteres af Ekopower autoriseret installatør. Ekopower anbefaler også, at der bliver taget kontakt til skorstensfejeren, inden montagen begynder, samt at pillefyret kontrolleres grundigt for transportskader. Ekoheat pillefyr bør kun monteres i et egnet, tørt og isoleret rum, med god ventilation. Der skal sikres at fyret har rigelig tilførsel af frisk luft, hvorfor der i fyrrummet kræves en åbning til det fri på minimum 20 cm2. Gulvet må ikke være af brandbart materiale og skal være jævnt, da det kræves at fyret står i vater. (Der må ikke skrues på benene, da disse holder kabinettet på plads) Vær forsigtigt når kedlen stilles på plads, da kedlens kappe er løs, og kun hviler på bundpladen. Det anbefales at afmontere brænderen og askeskuffen, så vægten minimeres. Husk frontlågen skal være monteret, når fyret skubbes på plads. Når kedlen står i vater, forbindes kedlen til skorstenen med røgrøret. Bemærk at kedlens røgafgang er universal, og kan monteres direkte oven på eller på bagsiden af kedlen. Hvis bagsiden vælges, klippes den forskårne plade ud og dækpladen bag på denne afmonteres og flyttes op på toppen af kedlen. Der skal da ikke klippes i toppladen. Røgrøret bør ikke være over 0,5 meter langt og skal altid være stigende. Hvis røgrøret er længere end 0,5 meter, eller hvis der er bøjninger monteret, så skal det altid isoleres. Trækket i skorstenen skal være stabilt og bør ikke være under 0,15 mbar (15 Pa). Hvis trækket varierer mere end +/ - 0,05 mbar, skal der monteres trækstabilisator. Monteres trækstabilisatoren i skorstenen, så skal den minimum være 0,5 meter over kedlens røggasindgang. Ved første opstart må de medfølgende retarder ikke monteres. Hvis røggastemperaturen efter 14 dage er over 150 konstant, så kan de monteres. Vi gør opmærksom på, at hvis der monteres retarder, så skal alle retarder monteres. Kontakt evt. ekopower for mere information. Ekoheat pillefyr skal monteres med shunt ventil, så returvandet maksimalt er 15 C lavere end fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen skal minimum være på 60 C. Bemærk at garantien bortfalder, hvis røgrøret og shunt ventilen ikke er monteret korrekt. Placer nu magasinet på den side af kedlen du ønsker, og sæt dækpladen til snegle hullet på modsatte side. Dette gælder for både kedlen og magasinet. Afmonter nu hele kontrolpanelet med 4 skruer og læg den forsigtigt ind oven på kedlen. Nu skubbes sneglen forsigtigt baglæns ind igennem hullet fra kedlen og ind i magasinet. Sneglen er på plads, når udmundingen står over faldrøret på brænderen. Monter nu igen kontrolpanelet og sæt stikket fra sneglen til denne. Bemærk at der er 2 ens stik, hvor der står Ekocompress på den ene og Eksternal Feeder på den anden. Sneglen monteres i Eksternal feeder. Side 2

3 Første opstart Kontroller om der er vand på anlægget og at anlægget er udluftet. Der SKAL være jordforbindelse på strømforsyningen til kedlen. Tilslut nu strømmen og displayet vil straks lyse op med ekopower logo og efter ca. 5 sekunder vil der komme et grafisk billede frem på skærmen. Start nu med at trykke på INFO og kontroller at der står samme type Ekoheat i styringen, som netop er installeret. (Se mere under fejlfinding, hvis der står forkert størrelse) Indstil nu uret og datoen. Dette gøres ved at trykke på Menu/brugerindstillinger/ur og dato Tryk oven på det tal, som ønskes indtastet og tryk på OK, når tallet er indtastet. På linie med bagplade Kontroller askepladens vandringstid. Tryk på Menu/brugerindstillinger/rens nu. Vælg 1 og vent i 80 sekunder. (Brænderen skal være monteret i kedlen, mens dette udføres). Når tiden er gået, tages brænderen ud og bundpladen skal derefter stå på linje med bagpladen af brænderen. Hvis ikke dette er tilfældet, så rettes tiden i Menu/montør/bundpladevandring op eller ned med 1 sekund af gangen. Kalibrering af sneglen skal foretages inden kedlen tages i brug, da den ellers ikke vil opnå den optimale forbrænding og derved have en lavere virkningsgrad. Tryk på Menu/brugerindstilling /indstil/kalibrering af snegl Start nu med at afmontere flexslangen på udløbshullet. Monter derefter en pose på den eksterne snegls udløbshul og tryk så på Start under Manuel kørsel. Lad sneglen køre i minimum 15 minutter og hæld derefter træpillerne over i magasinet igen. Posen monteres derefter igen på sneglens udløbshul og nu trykkes der på Start under Doseringstest. Styringen begynder nu at tælle ned fra 200 og er færdig, når den når på 0. Derefter vejes posen, og vægten af pillerne tastes ind ud for Mængde ved 200 doseringer, som standard er 1450 g. Denne kalibrering SKAL laves igen efter at 200 kg træpiller er kørt igennem eller senest når fyret har kørt i 14 dage. Dette skal også gøres igen, hvis magasinet har været kørt tomt, når man skifter træpille størrelse eller mærke. Tryk nu på afslut og monter igen flexslangen på sneglens udløbshul. Monter kedlens frontlåge igen. Kedlen er nu klar til den første opstart, så tryk nu på Start Hvis kedlen ikke starter op efter dette, så se mere under fejlfinding Side 3

4 Styringen Start: Trykkes på denne, startes kedlen og teksten ændres til Stop Stop: Trykkes på denne, stoppes kedlen og teksten ændres til start Info: Her under finder man kedlens information. Drifttid i timer Antal optændinger (nulstilles ved udskiftning af el tænderen) Software version Styring id Kedel type Menu / Brugerindstilling/ Betegnelse Område Standard Beskrivelse Kedel temperatur Her stilles den ønskede kedeltemperatur. Bør ikke være lavere end 60 og altid 10 højere end shuntventilens set punkt. Brændsel 0 > * Kilogram piller, som tilføres i timen, ved 100 % forbrænding. Ekoheat type 900 = 2,2 Ekoheat type 2500 = 5,6 Ekoheat type 1500 = 3,1 Ekoheat type 4000 = 8,8 Menu / Brugerindstilling/Rensning/Indstil/ Blæserinterval Minutter mellem luftrensning af røgkanaler i kedlen. Tid for luftrens Sekunder røgsugeren kører under luftrensning af røgkaneler pr. gang. Askeplade 0> ** Antal kilogram piller, som kedlen tager ind, mellem rensning. Side 4

5 Menu / Brugerindstilling/Sommerdrift Betegnelse Område Standard Beskrivelse Sommerdrift 1 > Sommerdrift kan valgfrit indstilles mellem 1 og op til 5 perioder. Hver periode skal minimum være på 1 time. Timer indtastes under TT og minutter under MM. Hvis ikke alle perioder ønskes benyttet, indtastes der intet i disse. Når perioderne er indtastet, så trykkes på Nej og dette ændres til Ja. Derefter trykkes på Gem og genstart Hvis man har temperaturføler monteret i varmvandsbeholderen og tilsluttet denne i styringen, så kan man nulstille sommerdriften i alle perioder og så kører kedlen udelukkende når der er brug for varmt vand. Temperaturen på dette skal stilles under VVB prioritet. Sommerdrift skal være aktiveret for dette og dette kan kontrolleres ved at der kommer et sol på grafikken på forsiden. Menu / Brugerindstilling/VVB Priotet Betegnelse Område Standard Beskrivelse VVB Prioritet Få kedlen til at prioritere varmvandsproduktionen (brugsvand). For at anvende funktionen skal der bruges en Ekopower prioritetsføler og 230 v. motorstyret ventil. I menuen indstiller man den ønskede varmtvandstemperatur, samt hvor meget temperaturen må falde, før brugsvandet skal varmes op igen. VVB Prio Ja/Nej Nej Skiftes til Ja, hvis dette er tilsluttet installationen. VVB Temp Temperaturen i varmvandsbeholderen. VVB Fald Temperaturfald i varmvandsbeholder, før kedlen prioriterer. Vi anbefaler, at temperaturfaldet ikke bliver under 10 Side 5

6 Menu / Brugerindstilling/ Betegnelse Område Standard Beskrivelse Pumpe stop Hvis cirkulationspumpen er tilsluttet kedlen, kører denne når kedlens temperaturen er over set punkt, og stopper når den kommer under igen. Ekopower anbefaler, at sætte pumpestop til 55 og kedel temperatur til 65 ved tilkobling af sommerdrift. Pumpestop må ikke sættes på nul. Kalibrering af snegl Se side 3. Dato og tid Indstilling af dato og tid. Side 6

7 Menu / Montørindstillinger/ Betegnelse Område Standard Beskrivelse Optændingsbrændsel 0 200g g. Hvor mange gram som køres ind inden opstart. Dette afhænger af kedel type. Hvis kedlen bruger mere end 3 4 min. på at starte op, så kan man reducere/øge mængden med 10 gram af gangen, indtil den ideelle optændingstid opnås. Bundpladevandring sek. 40 Dette er hvor mange sekunder askepladen kører hver vej for at skubbe asken ud. Hvis ikke den har aktiveret micro switchen, inden for et forud bestemt antal sekunder, går kedlen i alarm. Aktiver aldrig micro switchen manuelt, Ved alarm da dette se under bevirker fejlfinding. at gevindet til spindlen bliver ødelagt. Ydeevne for røgsuger % 100 % Her indstilles hvor meget luft der skal tilføres i forhold ydelse i procent. Der kan indstilles ud for hvert 10 %. Disse tal er forindstillet og det anbefales ikke at justere disse.vi anbefaler, at man benytter feltet Generelt til at hæve / sænke luftmængden. Hvis man sænker til 95 %, så reduceres alle grupperne med 5 % og hvis man skriver 105 %, så hæves luftmængden med 5 % generelt. Bemærk, at ændringer under generelt, ikke kan aflæses på displayets forside. Procentsats skal altid være stigende. Ekstra udstyr Her aktivere man ekstra tilbehør, som eksempelvis røggas temperaturføler eller føleren til VVB prioritet. Dette gøres ved at trykke på Nej, så dette ændres til Ja. Bemærk, at der er 2 sider med tilbehør og for at komme til side 2, trykkes på Næste Side 7

8 Menu / Montørindstillinger/Næste/On-Off Drift Denne indstilling er beregnet til kørsel i perioder med svingende varmeforbrug eller et meget lavt varmeforbrug og hvor varmvandbeholderen skal holdes varm. Så det er et alternativ til sommerdrift, hvor kedlen kører på tidsstyringen. Ved on/off drift kører kedlen på temperaturen. Hvis kedlen kører on/off drift kan den ikke også kører sommerdrift. Betegnelse Område Standard Beskrivelse On/Off Drift Ja-Nej Nej Hvis on/off drift er tilsluttet, vises det på skærmen i startbilledet Setpunkt Hvor mange grader kedeltemperaturen stiger, inden kedlen stopper og venter på et temperaturfald. Kedlen starter igen, når kedeltemperaturen er under 45 gr. Max ydelse Kedel kan her sættes ned i ydelse. Den vil så køre længer inden den stopper. Menu / Montørindstillinger/Næste Gendan Ny software/indlæs Kedlen vil gå tilbage til fabriksindstillinger. Det bruges til at komme tilbage til de oprindelige indstillinger. hvis man har prøvet nogle alternative indstillinger. Husk at kedlen skal stilles på den rigtige type og kalibreringen indtastes. Du skal have et USB stik tilsluttet styringen med den nye software inden du trykker på indlæs. Du vil få en advarsel, der spørger om du er sikker på du vil indlæse software, du trykker på indlæs. Vejledning til indlæsning af software findes på side 15 Side 8

9 Menu / Betegnelse Ret siloindhold Rens nu Beskrivelse Du kan ændre tallet, når du har fyldt træpiller på. Tallet bliver så mindre efterhånden, som pillerne bliver brugt. Det er et teoridisk beregnet tal, som kun fortæller hvor mange kilo der er i beholderen. Kedlen bliver ikke styret af dette tal. Her kan du lave en manuel askepladevandring, som bevirker at du skubber asken ud i askeskuffen. Du kan vælge om den skal gøre det 1 gang eller 5 gange Language (sprog) Her vil du få vist forskellige flag, som symbol på hvilket sprog du ønsker på kedlen. Menu / Selv-Test Du kan her vælge hvilken type kedel du har Test boiler er kun for Ekopower autoriseret tekniker. Menu / Selv-Test/ næste Menu / Selv-Test/ næste/næste Menu / Selv-Test/ næste/næste/næste Menu / Afslut På den side kan du se om de forskellige følere virker. På den side kan du se om de forskellige følere virker. På den side kan du starte de forskellige komponenter manuelt for at se om deres funktion er korrekt. Du starter dem ved at trykke på pil i højre side og den linje som bliver fremhævet, vil få komponenten til at starte. Du stopper igen ved at trykke på afslut. Du går tilbage til forreste skærmbillede. Side 9

10 Vedligeholdelse og Rensning Art Inden rensning Beskrivelse Sluk for brænderen på styringen ( stop ) Vent i 15 min. så brænderen bliver kold inden der skilles noget af. Pas på at ledninger ikke kommer i klemme eller bliver trukket i under rensningen. Pillebeholderen Efterfyld pillebeholderen inden den går helt tom. Hvis sneglen ikke er dækket med piller, vil der komme uregelmæssigheder i driften, da brænderen ikke får den rigtig mængde piller. Træpiller indeholder smuld, og det kan ophobe sig ved sneglen, alt efter hvor meget smuld der er i pillerne.( kvaliteten af piller ) Derfor bør man engang imellem tømme beholderen for piller. Ved meget smuld, er der risiko for at den mængde sneglen giver vil ændre sig og det kan give driftstop. Askeskuffen Askeskuffen skal tømmes i tide, inden brænderen ikke kan komme af asken. Det kan svinge mellem de forskellige kedel typer og træpiller. Asken kan fint anvendes i haven som kompost. Brænderen Efter behov tages brænderen ud ved at løsne de to håndtag på begge sider af brænderen. Lufthullerne der sidder rundt om i herden efterses. De må ikke være tilstoppet. Specielt hullerne under snegl indgangen, da det er her den varme luft strømmer gennem fra tænderen og antænder pillerne. Hvis de er tilstoppet, vil du få en langsom eller ingen optænding. De aflange hulle i venstre side er ligeså vigtig, da det er her fotosensoren ser om der er ild i brænderrøret. Hvis de er tilstoppet vil fyret gå ud. Man tager en stålbørste og renser rundt i brænderøret, indtil lufthullerne er rene. Hvis nødvendig kan de nemt renses med en Ø4-5 mm skrue eller bor. Hvis der er opstået slagger i brænderøret pga. urenheder i pillerne, kan det være nødvendig at tage brænderen helt ud, for at gøre den ren. Dette gøres ved at afmontere brænderens forplade og de tre bolte på brænderrøret, hvorefter den let løftes op. Alle huller i brænderen skal være rene for at giv fri gennemstrømning af luft. Side 10

11 Art Askepladen Beskrivelse En gang om måneden eller efter behov skal spindlen til askepladen smøres med KEMA RG 1100 aluminiumspasta. Stop kedlen og tryk menu/rens nu/5 så vil askepladen kører 5 gange og dermed tømmes brænderrøret for aske. Skru nu de 4 umbraco bolte, der sidder ud for motorerne i begge sider, ud. Træk nu motorerne 10 cm bagud. Spindlen som sidder på den nederste motor kan nu smøres. Når du skubber motorerne tilbage, skal du passe på at el-tænderen, som sidder mellem sneglen øverst og spindlen nederst, kommer rigtig ind i røret igen. Der kan opstå en slagge på selve askepladen, hvis der er mange urenheder i pillerne. Såfremt dette er tilfældet, afmonteres den gule og røde ledning på micro switchen og den termiske sensor, og askepladen kan tages helt ud og slaggen kan fjernes. Fotosensor En gang om måneden efterses fotosensoren om der er snavs på øjet. Den trækkes forsigtigt ud af dens holder og rengøres på glasdelen med en klud med noget rengøringsmiddel på. Pust røret den sidder i, rent med en cykelpumpe eller meget blidt med en kompressor. Sættes forsigtigt ind på plads igen til det giver et lille klik. Hvis det ikke giver et klik drej hovedet på fotosensoren så den lille tap vender ind mod midten af brænderen. Røgkassen Hvert halve år, efterses røgkasse og røgkanaler. Hvis nødvendig, renses røgkanalerne med en rensebørste og røgkassen tømmes med en askestøvsuger. Sluk fyret og tag stikket ud, og vent til fyret er kølet af. Tag toppladen af kedlen. Bagerst i kedlen sidder røgsugeren med 4 fløjmøtrikker som afmonteres. Røgsugeren fjernes og under den sidder en løs dækplade som fjernes. Du kan nu foretage rensningen. Side 11

12 El diagram af styringen Side 12

13 Tilbehør Art Røgtemperatur føler VVB Priotering Returføler Beskrivelse Aflæs røgtemperaturen i displayet. Føleren sættes i røgkassen, hvor der er hul dækket med en umbraco bolt. Føleren monteres i styring med grøn ledning under Smoke temp og rød ledning under GND Prioter din varmvandbeholder før der lukkes varme ud i anlægget. Føler monteres i styring under Hotwater og temp. Spændingskabel under ( Fase ) Hot water tank ( Nul ) N Måler temperaturen på returvandet. Føler monteres i styringen under Return og temp. Føleren sættes i dykrørslomme på returvandet. Trækstabilisator Bruges ved for meget træk eller ved varierende træk, for at give et mere jævnt træk i skorstenen. Tilslutningssæt Tilslutningssæt bruges mellem kedlen og frem og tilbageløb på anlægget. Det indeholder Trykekspansionsbeholder - Sikkerhedsarmatur - Pumpe A -Class - Unionssæt - Shuntventil - Påfyldningsstuds - Dykrørslomme t/ returføler og diverse fittings. Røgovergang Røgovergang fra kedel rør til 130 eller 150 mm skorstensrør. Ekokompress Ekosupply Minimér vedligeholdelsen. Dette system komprimerer ganske enkelt asken i en lukket askeboks efter den automatisk er blevet fjernet fra pillebrænderen i fyret. Ekosupply systemet kan transportere pillerne over en afstand på helt op til 25 meter fra den lille beholder, afhængig af hældningen på rørene. Se mere på Side 13

14 Fejlfinding Art Alarm Mulig årsag Mulig løsning Varm skakt /brænder frakoblet Optændingsfejl HPFI relæet slår ud når fyret bliver startet. Brænderen er ikke sat rigtig på, så kontakten på siden af brænderøret ikke er tilsluttet. Slagger i brændehoved. Manglende skorstenstræk. Ledning monteret forkert på micro switch. Løse ledningsforbindelser. Termisk sikring defekt. Micro Switch defekt. Mængden af piller til optænding er for lille eller for stor. El-tænder defekt. Ingen luft gennemstrømning fra el-tænderen til brænderrøret. El-tænderen kan være defekt og kortslutter. Overgang i en komponent. Kabel blotlagt Tag brænderen af igen og sæt den lige ind, så kontakten bliver aktiveret. Rens brænderen. Forhøj skorstenen. Indsæt forring i skorstenen, så lysningen er mm Isoler røgrør. Forhøj røggastemperaturen ved at fjerne retarder i røgkanaler. Der er tre ben på micro switschen. Den første ind mod dig selv skal den røde ledning på. Den midterste skal den gule ledning på. Den sidste ind mod kedlen bruges ikke. Kontroller at alle ledninger sidder i klemmerække Skift termisk sikring Skift Micro Switch Det kan skyldes at kalibreringen ikke passer. Kalibrere kedlen. Hvis dette ikke hjælper, juster optændingsmængden med 10 gram af gangen enten op eller ned. Skift el-tænder Rens huller i herden. Hvis man kikker ned i røret hvor eltænderen ligger, skal der være 3 huller fri til luftgennemstrømning. Skift el-tænderen Bemærk hvornår HPFI relæet afbryder, skift komponenten. Check kabler. Isolere dem hvis muligt ellers skift den Ingen strøm til styringen Sikring i styring defekt pga. af overspænding ved lynnedslag mm. Overkogningssikringen er slået ud Skift sikringen Aktiver den røde knap der sidder på underkanten af styringskassen under den sorte hætte. Bemærk at kedel temperaturen skal være under 56 før den denne kan aktiveres. Side 14

15 Fejlfinding Art Mulig årsag Mulig løsning Alarm udbrændt Tilførsel af piller er ikke justeret. Fotosensoren er sodet/ snavset. Afvej pillerne. Se side 3 Rengør fotosensor. Hvis nødvendig, skal den skiftes. Der skal være min.100 lux på displayet når fyret er i fuld drift. Minimum er sat for lavt. Sæt den op til Alarm askeplade Software version er af ældre dato. Micro Switch snavset eller defekt. Stor ophobning af slagger på askeplade. Gevindstangen er ikke smurt med aluminiumspasta eller gevindklodsen er slidt. Skift til nyeste software. Se side 15. Hentes på Afprøv Micro Switch manuelt for at se om den klikker. Blæs den ren eller om nødvendig skift til en ny. Rens askepladen for slagger. Smør gevindstange med aluminiumspasta. Udskift gevindklodsen. Rød alarm står og blinker En føler er tilsluttet styringen, men ikke fysisk. I menu/montørindstillinger/ekstraudstyr finder du den føler der er tilsluttet med Ja. Tryk på den og der vil stå nej. Om nødvendig afbryd strømmen ved stikkontakten og tænd igen. Fyret ryger For mange piller eller for lidt luft. Skorstenstræk er for lille. Juster mængden af piller og luft. Efterse om røgkanaler er rene eller skorstenen får falsk luft ved utætheder. Isoler røgrøret så røggastemperaturen bliver højere. Evt. forhøj skorstenen eller formindsk lysningen. Side 15

16 USB Nøgle Software opdatering 1. Anskaf en ny USB nøgle. (Alternativ kan en brugt bruges, så længe at alt andet data bliver slettet på denne inden brug) 2. Åben den vedhæftede ZIP fil. (Kopier IKKE selve ZIP filen) 3. Kopier først filen DTX9003.uc3 over på USB nøglen og derefter filen license.key Installation 1. Styringen afmonteres derefter, ved at løsne 6 skruer. 2 stk. lodret ned oppe fra, 2. stk. nede fra og lodret op og de sidste 2 stk. under styringspanel i hver side. (På nyere kedler afmonteres gummi proppen på bagsiden af styringskassen og USB stikket kan stikkes ind i USB port.) 2. Styringen løftes derefter forsigtigt ud. 3. USB nøgle stikkes derefter ind i USB port ca. midt på printet. 4. Tryk nu på MENU i displayet 5. Så trykkes der på MONTØR INSTILLINGER og næste 6. Tryk derefter på INDLÆS ud for NY SOFTWARE 7. Skærmen vil nu gå i sort i sekunder. 8. Derefter kommer EKOPOWER logoet frem og der vil blive talt ned fra Afmonterer nu USB nøglen 10. Monterer styringen igen. BEMÆRK Styringen kan have gendannet ALLE indstillinger og ALLE styringer kan stå på EKOHEAT 900. (Husk at indtaste den rigtige mængde afvejede piller i KALIBRERING ) Hvis man har en anden størrelse kedel, så ændres dette på følgende måde: 1. Tryk på MENU på displayet 2. Tryk på SELF TEST 3. Tryk på NEJ ud for den rigtige kedel størrelse. Dette vi da ændrer sig til JA Tryk nu på START i displayet Side 16

17 Teknisk specifikationer m.v. Producent: Ekopower ApS, Rømøvænget 163, DK-5500 Middelfart Model Ekoheat 900 Ekoheat 1500 Ekoheat 2500 Ekoheat 4000 Virkningsgrad nominel ydelse Virkningsgrad laveste ydelse 92,4 % 95,5% 93,1% 93,1% 88,3% 91,5% 91,2% 91,2% Nominel ydelse 9,4 kw 15,0 kw 24,9 kw 42,7 kw Ydelse område 2,5-9,4 kw 3,9-15,0 kw 6,1-24,9 kw 10,8-42,7 kw Klassifikation EN Class 3 EN Class 3 EN Class 3 EN Class 5 Max drift tryk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar Max. Drift temperatur 90 C 90 C 90 C 90 C Vandindhold 46 liter 55 liter 74 liter 104 liter Min skorstenstræk 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar 0,1 mbar El tilslutning 230V, 60Hz, 230V, 60Hz, 230V, 60Hz, 230V, 60Hz, 1,5A 340 Watt 1,5A 340 Watt 1,5A 340 Watt 1,5A 340 Watt Brændsel Træpiller Ø 6-8 mm Træpiller Ø 6-8 mm Træpiller Ø 6-8 mm Træpiller Ø 6-8 mm (Max. Længde 35 mm) (Max. Længde 35 mm) (Max. Længde 35 mm) (Max. Længde 35 mm) Brændsel vandindhold Max 7% Max 7% Max 7% Max 7% Min returtemperatur Fremløb -15 C Fremløb -15 C Fremløb -15 C Fremløb -15 C Drift termostat område C C C C Tryktab 5 mbar 7 mbar 11 mbar 33 mbar Røgrør dim Ø 133 mm Ø 133 mm Ø 155 mm Ø 155 mm Højde 1115 mm 1115 mm 1240 mm 1270 mm Bredde 485 mm 540 mm 640 mm 640 mm Dybde 560 mm 560 mm 620 mm 800 mm Rørtilslutning 3/4 3/4 1 1/4 1 1/4 Side 17

18 Garantibetingelser Ekopower ApS. Ekopower yder garanti på alle produkter ifølge købeloven. Ekopower ApS giver på alle produkter 3 års garanti under følgende forudsætninger og undtagelser. 1. Reklamation A. Garantien der gives af Ekopower ApS, fratager ikke forbrugeren adgang til at gøre et eventuelt ansvar eller krav, efter købeloven, gældende over for den sælgende forhandler, af produktet til forbrugeren. B. For at opnå Ekopower s udvidet garanti, skal forbrugerren altid henvende sig direkte til Ekopower på tlf.: eller Udenfor Ekopower s normale åbningstider, gøres dette ved at sende en mail til 2. Hvad dækker garantien? A. Garantien gælder udelukkende for de af Ekopower leverede produkter. B. Garantien dækker følgende fra installationsdatoen: I. Omkostninger til udskiftning og reparation de første 12 måneder. II. Reservedele i 3 år. Undtaget er dog el-tænder, fotosensor og brænderrøret. III. Gennemtæringsgaranti i 5 år, hvis korrekt shuntventil er monteret. C. Det er udelukkende Ekopower s serviceansvarlige, som afgør om der er tale om en garanti reklamation D. Ekopower forbeholder sig ret til, at sende en ekstern servicevirksomhed ud, dette kan kun gøres af Ekopower. Installatør / forhandler, som ikke har en skriftligt tilsagn fra Ekopower, vil ikke få erstattet eventuelt garantiarbejde på Ekopower s produkter. E. Omkostninger til demontering/montering af indbo eller lignende vil blive faktureret af Ekopower direkte til forbrugeren, hvis dette er nødvendigt for at kunne udbedre reklamationen på Ekopower s produkt. 3. Garantibetingelser Det er en forudsætning for garantien at garantibeviskuponen udfyldes og registreres hos Ekopower senest 14 dage efter installationen. Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen. Eventuelle skader eller mangler skal meddeles Ekopower hurtigst muligt, og inden 8 dage. Produktet skal være forskriftsmæssigt installeret, dvs. iht. gældende normer på installationstidspunktet og den medfølgende brugermanuel. 4. Hvor dækker garantien? A. Garantien gælder udelukkende i Danmark, med undtagelse af Færøerne & Grønland. 5. Skader forvoldt af produktet A. Ekopower ApS er ansvarlig for skader, forvoldt af produktet iht. produktansvarsloven. B. Skader pga. udsivende vand, dækkes ikke. Med venlig hilsen Dan Elkjær Direktør Falstervej 28 Dk-5500 Middelfart Tlf: Fax CVR nr. VAT no Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Vi håber, at du har fået et godt udbytte af denne manuel. Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål er du velkommen til at sende en maile på Side 24

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere