Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning. FKA Højvandslukker"

Transkript

1 Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN DIN EN type 3 FKA Højvandslukker Denne brønd kan kombineres med Staufix SWA, FKA og Pumpfix F. De tre kombinationsmuligheder gør det muligt at anvende brønden både til sort eller gråt spildevand. Bemærk: Brønden er forsynet med helstøbte stigetrin. Vigtigt! Alle ledninger til installationen skal sikres imod angreb fra rotter.

2 PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix SWA, FKA og Pumpfix F Læs grundigt denne vejledning før påbegyndelse af montering. 1. Brønden leveres i højde og 3100 mm. derfor skal man som det første fastsætte den ønskede dybde på brønden. 2. Brønden leveres med 3 tilløb og 1 afløb. Alle løbene kan anvendes efter ønske ved at skære studsen af i den dimension der ønskes (160 mm eller 200 mm). Ved tilslutning af 110 mm. rør anvendes et standard reduktions stykke, som skal monteres så den følger bundløbet i brønden. 3. Brønden monteres vandret og rørene tilsluttes. 4. Brønden omkring fyldes med sten som komprimeres. 5. Det valgte dæksel monteres og fin justeres i højden. Kessel dækselløsningerne er teleskobiske, dog leveres brønden med et beskyttelsesdæksel som kan anvendes ved gående trafik. Beskyttelsesdæksel som kan anvendes ved gående trafik. (Dette dæksel kan fyldes med beton eller jord). Leveres til belastningsklasse: A,B og D Leveres til belastningsklasse: B og D Kabelbeskyttelse imod rotte angreb i brønde Højre side af brøndvæg. Ledningen til motoren og sonden skal sikres imod rotter. Ledningen føres igennem kabelforskruningerne og tilspændes omkring ledningerne. Derefter føres de igennem en beskyttelsesslange for at forhindre rottebid. Til sidst tilsluttes ledningerne kontrolboxen. Belastningsklasser A 1,5 ton B 12,5 ton C 25 ton D 40 ton

3 Ombygningssæt til højvandslukke SWA, FKA og Pumpfix F Læs grundigt denne ombygnings vejledning før påbegyndelse af montering Formål: Med ombygningssættet SWA, FKA eller Pumpfix F kan et renserør af typen Kessel controlfix eller Kessel brøndsystem ændres til et rørsystem med sikring mod opstuvning. Det anbefales først at indbygge sikringen efter installation af selve brønden. Især anbefales det at opbevare de elektriske dele tørt og rent. (gældende for FKA og Pumpfix) Dele: SWA: 2 klapper incl. en indskudsdel, låg med nødlukke Best. nr FKA: 1 FKA højvandsklap med holder til klappen, 1 klap incl. indskudsdel, elektriske dele bestående af styrebox, sonde og motor Best. nr Pumpfix F: 1 klap incl. indskudsdel, låg med indbygget motor, elektriske dele bestående af styrebox og sonde Best. nr Vejledning til installation og afprøvning af de elektriske komponenter findes i kassen med de elektriske dele for FKA og Pumpfix F. Forberedelse: Før montagen af højvandslukken kan begynde, skal låget på renserøret fjernes. Dette gøres ved af løsne de 6 møtrikker. Hvis der allerede befinder sig nogle dele i renserøret (eks. ved ombygning fra SWA til FKA) fjernes disse. Det er ikke nødvendigt at bruge værktøj. Ved indbygning af FKA eller Pumpfix F under jordoverfladen skal monteres et kabelrør. Ved Kessel brøndsystemer kan anvendes hulbor og tætningssring type LM20 for tilslutning af kabelrøret. Montering: SWA: FKA: Pumpfix F: Skub begge klapper ned i sporene i renserøret. Placer det medfølgende låg med det røde håndtag på renserøret. Skru låget godt fast med de medfølgende møtrikker. Afprøv højvandslukkerens tæthed ifølge indbygnings- og monteringsvejledning. Skub den tykke klap ned i sporet på tilløbssiden, den tynde klap skubbes ned i sporet som sidder næsten i midten af renserøret. Låget, hvor de 2 håndtag er placeres i Zu stilling og monteres på renserøret. Før de medfølgende møtrikker fastspændes, placeres håndtagene i enten neutral N eller Auf stilling. Ved fastspænding af møtikkerne vær venligst opmærksom på mærkatet på låget. Skub klappen ned i sporet, som sidder næsten i midten på renserøret. Tag låget med motorenheden i begge håndtag og placer den på renserøret. Ved fastspænding af møtikkerne vær venligst opmærksom på mærkatet på låget. Ved montage af de medfølgende elektriske komponenter skal den medfølgende indbygningsog monteringsvejledning følges.

4 Styreboks for Staufix FKA Højvandslukker Nr. 1: Cylinderskrue Nr. 2: Hængsler Nr. 3: Elektrisk tilslutningsplan Nr. 4: Træskrue M3,5x30 (4x) Nr. 5: Ravplugs Ø5x25 (4x) Nr. 6: Tilslutning for batteri Åben dækslet til styreboksen. Skru de 4 cylinderskruer løs og løft dækslet let opad og åben dette. Monter styreboksen et egnet sted på væggen, som vist på tegningen. Der medfølger træskruer, ravplugs og boreskabelon. Styreledningen til sonde og motor trækkes gennem kabelrøret. Sørg for at ledningernes farve og nummer stemmer overens. Ved korrekt tilslutning af styreboks lyser Netz-lampen grøn. Husk at tilkoble de to batterier, før dækslet skrues på og strømmen tilsluttes. Dette er for at sikre, at alarmen også virker ved strømsvigt.

5 Motor og sonde for Staufix FKA Højvandslukker Den flade side på motoren, hvor drivakslen sidder, skal holdes i lodret position. Håndtaget anbringes i ZU stilling, motoren skubbes på plads over kilen og fastgøres med de 4 skruer på selve låget. Når sonden skal tilsluttes fjernes den lilla prop og sonden skrues fast med de medfølgende skruer. Garanti: Der henvises til Salgs- og Leveringsbetingelser juni 2003 gældende for Lauridsen Handel Import A/S

6 Staufix FKA Højvandslukke Inspektion: Højvandslukkeren skal tilses 1 x pr. mdr. af brugeren, aut. kloakmester eller VVS installatør. Ved dette eftersyn skal den automatiske klap efterses og afprøves ved åbning og lukning af klappen. Vær obs. på, at håndtaget efter inspektion står i AUF position. Vedligehold: Højvandslukkeren skal tilses af en aut. kloakmester eller VVS installatøren en gang pr. år. Under eftersynet må højvandslukkeren ikke være fyldt med vand. Denne vejledning skal forefindes i umiddelbar nærhed af højvandslukkeren. GODKENDT- DIN EN DIN EN type 3 Eftersynet skal foretages som følgende: a) Luk den automatiske klap ved h j æ l p a f k o n t a k t e n p å k o n t r o l - panelet. Luk den manuelle klap med håndtaget. b) Løsn møtrikkerne. c) Fjern låget. a) tag indskudsdelene ud. b) Rengør alle dele. c) Efterse og afprøv af tætningsringe. a) Smør glidemiddel på alle tætningsringe. b) Påmonter alle indskudsdele. c) Monter låget. d) Afprøv anlægget igen. Funktionstest efter DIN 19578: Luk den automatiske klap ved tryk på Prüfknappen på kontrolpanelet. Luk den manuelle højvandsklap med håndtaget. Fjern ½ skruen i låget og skru tragten fast. Hæld vand i tragten til der nås et vandspejl på 100 mm. Iagttag vandspejlet i tragten i 10 min. og efterfyld om nødvendigt til oprindeligt vandspejl nås. Højvandsklappen betragtes som tæt, hvis der i indeværende tidsrum ikke efterfyldes mere end 500 cm3 vand. Efter testen Fjernes tragten klappen åbnes igen, ½ skruen med tætningsring skrues igen fast i låget. Den automatiske klap åbnes igen ved tryk på prüfknappen på kontrolpanelet.

7 Staufix FKA Højvandslukker Ved korrekt montage af styreboks lyser netz-lampen konstant (grøn). Den akustiske alarm kan kvitteres ved at trykke på Prüfknappen, dog holder alarmen op med at hyle, mens opstuvning varer. Ved tilslutning af strøm vises dette ved at signal-lampen blinker. Alle øvrige optiske signaler ændrer sig ikke. Ved tilslutning af batteri bliver opstuvningen anvist ved at rückstau-lampen blinker med 2 sek. interval. Alle øvrige optiske signaler forbliver slukket. Signalknappen: Den akustiske alarm kan kvitteres ved at trykke på signalknappen. Signallampen viser derved, at alarmen er blevet afbrudt. Prüfknappen: Anlægget kan betjenes manuelt. Ved at trykke på prüfknappen en gang lukkes højvandsklappen. Ved gentagne tryk på knappen åbnes højvandsklappen igen. Åbning og lukning af højvandsklappen vises ved at klappe-lampen lyser. Ved lukket højvandsklappe lyder et akustisk signal (alarm) OBS: Højvandsklappen åbner ikke automatisk. Hvis der opstår opstuvning under lukning af højvandsklappen, vises dette ved at rückstau-lampen blinker, så snart klappen er lukket. Desuden ændrer alarmtonen sig. Ved opstuvning kan højvandsklappen ikke betjenes manuelt. OBS: Når opstuvningen er ovre slukkes rückstau-lampen og højvandsklappen kan igen åbnes manuelt. Driftsegenskaber: Driftsklar Opstuvning = klap lukker = klap er lukket pumpen forhindrer opstuvning Netz-lampe Signal-lampe Netz-lampe Signal-lampe Pumpe-lampe Klappe-lampe Netz-lampe Signal-lampe Pumpe-lampe Klappe-lampe Alarmtone Grøn Orange Grøn Orange Rød Orange Grøn Orange Rød Orange Elstyreboks / funktion Lyser Lyser Blinker Blinker Lyser Blinker Blinker Lyser Varig Batterifunktion Blinker (2 sek. takt) Blinker (2 sek. takt) Intervaltone (2 sek. takt)

8 Staufix FKA Højvandslukker Forstyrrelse i strømforsyningen: Fejl Årsag Afhjælpning Henvisning Netz lampe blinker. Alarm blinker. Alarm. Der mangler batterier eller de er defekte. Isæt batterier eller erstat de gamle. Funktionsdueligheden for apparaatet vises ved at lamperne lyser i strepulten. Initialisering: Anlægget kan anvendes, hvilket betyder, at det er funktionsdygtigt. I brug: Fejlmelding viser efter 5 min. Anlægget er funktionsdygtigt; men det er ikke muligt at håndbetjene det. Alle lamper blinker samtidig. Alarm. Den øverste og nederste lampe blinker skiftevis. Alarm. Netz lampen lyser. Signal blinker. Afprøv klap blinker. Alarm. Funktionslåsen står på AUF. Netz lampen lyser. Signal blinker. Opstuvning og klap lampen blinker. Alarm. Funktionslåsen står på ZU eller mellem AUF og ZU Initialisering: Motor er ikke tilsluttet, eller i stykker.i brug: Motor defekt. Initialisering: Sonden er ikke tilsluttet, eller i stykker. I brug: Sonden defekt Klappen kan ved brug, f.eks. ved aktivering af prüf knappen ikke lukkes helt. Det betyder, at klappen blokeres af en eller anden genstand. Opstuvning forekommer. Klappen kan ikke lukkes fulstændig. Det betyder, at knappen blokeres af en eller anden genstand. Hiv elstikket ud, tag batterierne ud. Kontroller, at styreledning er monteret korrekt. Kontroller gennemløb, udskift evt.motor. Hiv elstikket ud, tag batterierne ud. Kontroller, at styreledning er monteret korrekt. Kontroller gennemløb, udskift evt.sonde Hiv elstikket ud, tag batterierne ud. Åbn låget, Fjern blokeringen og tag atter anlægget i brug. Luk nødklappen. Fejlfinding er kun mulig ved brug. Initialisering: Anlægget kan ikke anvendes. I brug: Fejlfinding ved manuel betjening. Aflæsning af sonde foregår hvert 2. sek. Styrepulten forsøger i 3 X s interval at lukke klappen, for derved at fjerne den eventuelle blokering. Hvis det lykkes ved hjælp af dette, bliver anlægget igen funktionsdygtigt. Hvis dette ikke lykkes går anlægget i stå. Dette kvitteres ved et akustisk signal. Det er også muligt at fjerne genstanden ved spuling af røret. Ved gentagne tryk på Prüfknappen kan dette afprøves. Ved negativ udfald optræder fejlmeldingen igen. Genstanden må da fjernes som beskrevet under foranstaltninger til slukning af anlæg. Styrepulten forsøger i 3 X s interval at lukke klappen, for derved at fjerne den eventuelle blokering. Hvis det lykkes ved hjælp af dette, bliver anlægget igen funktionsdygtigt. Hvis dette ikke lykkes går anlægget i stå. Dette kvitteres ved et akustisk signal. Det er også muligt at fjerne genstanden ved spuling af røret. Ved gentagne tryk på prüfknappen kan dette afprøves. Ved negativ udfald optræder fejlmeldingen igen. Genstanden må da fjernes som beskrevet under foranstaltninger til slukning af anlæg.

9 Staufix FKA Højvandslukker Fejl ved batterifunktion / strømforsyningsudfald: Fejl Årsag Afhjælpning Henvisning Signal lampen blinker med 2 sek. interval. Alle andre lamper er slukket. Anlægget kører på batteri. Der mangler netspænding. Kontroller strømforsyningen. Anlægget er funktionsdygtig i 2 timer. Derefter går anlægget på Sleepfunktion Alle lamper blinker samtidig med 2 sek. interval. Alarm. Den øverste og nederste lampe blinker skiftevis med 2 sek. interval. Lampen for klap/alarm blinker med 2 sek. interval. Funktionslåsen står på Auf. Signalet fra Opstuvningsklappen blinker med 2 sek. interval Alarm Funktionslåsen står på Zu eller mellem Auf og Zu Initialisering: Styreledningen til motoren er ikke tilsluttet, fejlpolet eller defekt. I brug: Styreledningen til motoren defekt. Initialisering: Styreledningen til sonden er ikke tilsluttet, fejlpolet eller defekt. Klappen kan ikke lukkes fuldstændig. Det betyder, at klappen blokeres af en eller anden genstand. Opstuvning forekommer Klappen kan ikke lukkes fuldstændig. Det betyder, at klappen blokeres af en eller anden genstand. Tag batterierne ud. Monter styreledningen korrekt. Kontroller gennemløb. Udskift evt. motor. Tag batterierne ud. Monter styreledningen korrekt. Kontroller gennemløb. Udskift evt. sonde. Hiv elstikket ud, tag batterierne ud. Åben låget, fjern blokeringen og tag atter anlægget i brug. Luk nødklappen. Fejlfinding er kun mulig ved brug. Signal fra sonden høres hvert 60 sek. Styrepulten forsøger i 3 X s interval at lukke klappen, for derved at fjerne den eventuelle blokering. Hvis det lykkes ved hjælp af dette, bliver anlægget igen funktionsdygtigt. Hvis dette ikke lykkes går anlægget i stå. Dette kvitteres ved et akustisk signal. Det er også muligt at fjerne genstanden ved spuling af røret. Ved gentagne tryk på Prüfknappen kan dette afprøves. Ved negativ udfald optræder fejlmeldingen igen. Genstanden må da fjernes som beskrevet under foranstaltninger til slukning af anlæg. Styrepulten forsøger i 3 X s interval at lukke klappen, for derved at fjerne den eventuelle blokering. Hvis det lykkes ved hjælp af dette, bliver anlægget igen funktionsdygtigt. Hvis dette ikke lykkes går anlægget i stå. Dette kvitteres ved et akustisk signal. Det er også muligt at fjerne genstanden ved spuling af røret. Ved gentagne tryk på prüfknappen kan dette afprøves. Ved negativ udfald optræder fejlmeldingen igen. Genstanden må da fjernes som beskrevet under foranstaltninger til slukning af anlæg.

10 Staufix FKA Højvandslukker Ekstra funktioner: 1. Potentialfri tilslutning af alarm. Styreboksen til Staufix FKA kan efterfølgende forsynes med en potentialfri kontakt. Til dette monteres en platinplade (Best. Nr ), hvor de ønskede styreledninger monteres. Relæet fungerer da til alle tilsluttede funktioner. OBS: Den potentialfrie tilslutningen er kun tilladt til 42 V DC/0,5 A. 2. Automatisk inspektion af funktionslås. Hver 4 uge bliver motoren automatisk afprøvet. I den forbindelser bliver funktionslåsen automatisk åbnet og lukket. Opståede dysfunktioner bliver angivet med ovennævnte signaler og kan derefter atter udbedres. 3. Sleep-modulet. Hvis anlægget befinder sig på batterifunktion længere end 2 timer, går anlægget på såkaldt SleepFunktion Det betyder, at klappen lukkes automatisk. Under SleepFunktionen udsendes blink og alarm hvert 20 sek., så længe der stadig er strøm på batteriet. Samtidig vises alarmen via den potentialfrie kontakt. Ved SleepFunktionen befinder anlægget sig i en slags hvileposition Samtlige lamper er slukket. Fejlmeldingen via den potentialfri kontakt fortsæt ter. Når der atter er strøm, slår anlægget automatisk om til normal funktion. Med denne funktion hindres, at battererne aflades total, således at anlægget ved strømudfald ikke fungerer. 4. Kontrol af batteri. Batterispændingen efterprøves konstant. Hvis batterispændingen falder til under 13,50V ved batteridrift lukkes klappen. Dette angives ved at netz-lampen blinker. De skal i den forbindelse tjekke batterierne og evt. udskifte dem. Dernæst tager De stikket ud af stikkontakten, fjerner ledningerne fra de gamle batterier og udskifter dem, og på monterer ledningerne igen. Batterierne skal destrueres miljømæssigt korrekt. Nye batterier holder i ca. 4 år. Til Kessel Staufix FKA er følgende batterier tilladt: 2 x Duracell 9V. Tekniske data: Netspænding 230V Netfrekvens 50Hz Netstrøm ved standby funktion 1mA Netstrøm i funktion 35mA Potetialfri alarmkontakt (tilbehør) 42V DC / 0,5A Indsatstemperatur 0 gr.c til +40gr.C Beskyttelsesform IP54 Beskyttelsesform (på hele anlægget uden kontakt) IP67 ved max. 3mWS og max. 24 timer Beskyttelsesklasse II Reaktionscyklus for motorkabel Ved tændt motor Reaktionscyklus for sensorkable Ved strøm: konstant / Ved batteri: 60 sek. Reaktionscyklus for optisk sonde Ved strøm: konstant / Ved batteri: 2 sek. Reaktionscyklus batterier 300 sek. Blokeringstid for motor 30 sek.

11 Staufix FKA Højvandslukker Eftersyn: Vær obs. på, at garantien kun dækker ved overholdelse af eftersyn, Højvandslukkeren skal tilses af en fagmand mindst en gang pr. år. Under eftersynet må højvandslukkeren ikke være fyldt af vand. I forbindelse med eftersynet skal foretages en funktionsafprøvning efter DIN 19578, samt en afprøvning af den optiske sonde. Højvandsklappen skal smøres med teflonfedt på de anviste steder. (se billedet til venstre) Afprøvning af den optiske sonde: Fjern skruer. Træk i sonden og dyp sonden i vand. Den automatiske klap skal herved lukke og den akustiske alarm skal lyde. Så snart den optiske sonde tages op af vandet igen, skal den automatiske klap åbne igen, og den akustiske alarm skal stoppe. Skub sonden tilbage på plads og stram skruerne. Erstatningsdele kan bestilles hos leverandør.

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker GARANTI NR.: Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. DIN EN 12056 Denne brønd kan kombineres med Staufix

Læs mere

Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer

Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer - den optimale løsning..! Stop for indtrængning af beskidt kloakvand og rotter SERIE 810/811 2007 FIRMABESKRIVELSE SLUT MED KÆLDEROVERSVMMELSER

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere