Tågegeneratorer til sikring af værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tågegeneratorer til sikring af værdier"

Transkript

1 Tågegeneratorer til sikring af værdier kopiering tilladt med kildeangivelse Network

2 Hvad er et sikringstågesystem? Meget enkelt kan det vel siges, at det i de fleste tilfælde er en pumpe, der bringer en væske fra en beholder til at passere et højisoleret varmelegeme - væsken pumpes ind med et stort tryk, og når den kommer i kontakt med varmelegemet, stiger trykket endnu mere, og den afgivende forstøvede væske (tågen) kommer ud af en dyse med et tryk på eksempelvis 10 til 12 atmosfære. Tryk og temperatur i processen bevirker, at kun omkring 0,05 centiliter væske bliver anvendt til at skabe 1 m 3 tåge. Dette som et eksempel på nogle af parametrene i et af de kendte systemer. Denne tågefrembringelse er meget naturligt et af de vigtigste elementer ved udløsningen af en tågegenerator. Et andet vigtigt element er stabiliseringen og fastholdelsen af tågen i rummet i en ønsket given tid. Dette med tanke på hovedformålet med tågen, som er at stresse en indtrængende person ved, at rummet bliver vanskeligt at orientere sig i og dermed umuliggør at effekter, som er opbevaret/installeret i rummet kan fjernes. Er det farligt at anvende en tågegenerator? Et meget naturligt spørgsmål at stille for dem, som overvejer at indkøbe og anvende denne sikringsform for som nogen siger: Kan væsken/tågen skade den indtrængende eller det udstyr, dokumenter og lignende, som er i det lokale, hvor tågen i givet tilfælde vil blive udløst. Vi kan og vil ikke udgive os for at være eksperter på dette område, men der kan henvises til importørerne, hvor man om ønsket vil kunne kræve dokumentation på området. Det kan nævnes, at vi er bekendt med, at der i hvert fald hos flere af importørerne/producenterne forefindes dokumentation for, at tågen fra det pågældende produkt er uskadelig for såvel mennesker som for elektronisk udstyr. Yderligere kan nævnes, at den svenske Yrkesmedicinska Klinikken har efterprøvet resultaterne og konklusionerne, og klinikken skriver afslutningsvist, at stoffet trietylenglykol/propylenglykol anvendt som en aktiv indbrudsbeskyttelse ikke udgør nogen helbredsfare. En importør har ladet Dansk Teknologisk Institut Miljø gennemføre en test, hvor nogle af den afsluttende rapports hovedpunkter er: Ikke optaget på IDLH liste over forbudte væsker. Ikke optaget på Arbejdstilsynets lister. Ikke fundet på relevante toksikologiske databaser. Der er foretaget overflade test, som viser, at inventar etc. ikke beskadiges. Ikke omfattet af Direktoratets for Arbejdstilsyn bestemmelser. Ikke klassificeret som miljøfarligt. En enkelt leverandør har fået deres system godkendt af Det Kongelige Bibliotek hvilket illustrerer at systemet i hvert tilfælde ikke skader papir. I afsnittet er nævnt væsken glykol, og vi kan nævne, at der ud over det vand, der anvendes i tågegeneratoren også anvendes en procentdel af eksempelvis glykol eller et andet kendt produkt som medicinsk alkohol (hospitalssprit), alt afhængig af, hvilken type tågegenerator, der er tale om, og hvilken tågeproduktion produktet bygger på. Typisk vil tågen ved anvendelse af den medicinske alkohol være produceret på forholdet 95% vand og 5% medicinsk alkohol, medens produktet, der bygger på glykolen vil være en sammensætning af 30% vand og 70% glykol. Om man foretrækker det ene eller det andet produkt må være lidt af en smagssag det vigtigste er vel nok, at det lever op til formålet, og at det ikke skader. Denne håndbog er skrevet af European Institute for Risk Management A/S og stillet til rådighed for EIRM Network. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 2

3 Tågegeneratorens effektivitet Ovenstående hænger selvsagt nøje sammen med prisniveau og de indbyggede faciliteter, der er i det enkelte produkt og de muligheder, der er for kobling til andre sikringssystemer samt overførselsmuligheder til alarmcentraler m.m.. Det vil være vanskeligt konkret at nævne de ydre grænser i prisniveauerne, idet vi pt. er bekendt med udstyr helt ned til kr ,- og i den øvre ende op til kr ,-. Udslagsgivende ved anskaffelsen må være, hvilket sikringsniveau og omfang man ønsker. Der ér reelt stor forskel på systemerne - en tågegenerator er ikke blot en tågegenerator der er forskel på tågen, på ydelsen, på installationsmetoder, på genopfyldnings-systemerne, på servicemulighederne med meget mere. Sikringssystemer Nogle kalder tågegeneratoren for den nye sikrings-generation aktiv sikring. Reelt kan sikringssystemer nu opdeles i 5 områder som illustreret i figuren. Du kan læse mere om sikringens femenighed i flere af vore publikationer på Taktisk Sikring Menneskelig Sikring på stedet Personer der fysisk er eller kommer til stedet i forbindelse med indbrud og præventivt eller effektivt forhindrer indbruddet Sikringssystemer der i stor udstrækning baseres på sund fornuft, eksempelvis at fjerne værdier fra vindueskarme, at huske at låse døren, etc. Aktiv Sikring Systemer der aktivt forhindrer indbrud eksempelvis usynliggøre objekter med tåge, destruere værdier ved forsøg på tyveri og lignende Fysisk Sikring Sikringssystemer der fysisk hindrer eller gør et tyveri mere besværligt Elektronisk Overvågning Sikringssystemer der registrerer et indbrud og transmitterer information om dette til kontrolcentral og/eller til lagringsmedie European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 3

4 Opstilling af brugerkrav Overordnet skal det indledningsvis vurderes hvor udstyret skal anvendes, hvilke værdier der skal beskyttes, skal udstyret være transportabelt, eller skal det anvendes som et stationært system med faste installationer. Køb aldrig uden en demonstration Vore generelle erfaringer med tågegeneratorer er meget positive. Men vi har dog i mange tilfælde set at leverandører ofte sjusker med projektering, installation og test. Det er meget vigtigt, at der altid laves en full-scale demonstration/test af systemet der hvor det påtænkes anvendt. Der er mange forhold der har indflydelse på tågedækningen er der højt til loftet, er der ventilationsanlæg eller anden stor luftgennemstrømning og den korrekte placeringen er også meget væsentlig. Et vigtigt krav til anlægget er meget naturligvis også, hvor stor en kapacitet, der skal være til stede er der tale om et edblokale på 80 m 2 (i alt ca. 300 m 3 ), som ønskes tågefyldt på eksempelvis 30 sekunder, eller er det et større lagerlokale, hvor der måske skal to til tre tågegeneratorer til for at skabe usigtbarheden på et lignende antal sekunder. Alle leverandører angiver hvor meget output tågegeneratoren angiver pr. sekund, pr. 30 sekunder eller pr. minut. Reelt ér der forskel på hvordan de enkelte systemer fungerer, hvorfor vi klart anbefaler at der gennemføres test inden køb. Udløsning/aktivering af tågegeneratoren Udløsningen/aktiveringen af tågegeneratoren bør ske via en føler (fagsproget kaldt en PIR), der eksempelvis kan være placeret på selve tågegeneratoren som den simpleste form, eller via en PIR anbragt i loftet og dækkende 360 grader. Tendensen i branchen er, at tågegeneratoren reelt indgår som et komponent til et allerede eksisterende tyverialarmanlæg hvilket også er at foretrække. Her kan tilkoblingen ske på samme tid som tilkoblingen af alarmsystemet, og udløsningen/aktiveringen af tågen kan nu kontrolleres via to signaler, hvor det første udløses af den eksisterende indbrudsalarm, og det andet bliver udløst af en PIR, der aktiverer selve tågegeneratoren eller ved, at to eller flere alarmpunkter bliver aktiveret. Endelig kan signalet videresendes til en alarmcentral som en såkaldt verificeret alarm. Opretholdelse af tågedækning Et andet problem kan være at opretholde det ønskede sikringsniveau i en længere periode altså at der reelt er tilfredsstillende tågedækning som vedligeholdes indtil en vægter kan være fremme. Det ønskede sikringsniveau kan delvis skabes ved, at der afgives ny tåge udløst ved faste intervaller styret af en timerfunktion. Dette indebærer dog en risiko for, at der skabes unødig megen tåge. Man kan også anvende en bevægelsesdetektor som aktiverer tågegeneratoren hver gang der er bevægelse i lokalet men umiddelbart anbefaler vi en løsning, hvor udstyret kobles til en tågesensor der sikrer løbende ny tågetilførsel, når tågedækningen er faldet til et givet niveau. Denne tågedækning er alfa og omega, når man vurderer tågegeneratoren og tågen. Sikringståge og ildebrand Det meget vigtigt punkt at Beredskabsmyndighederne informeres både før anlægget installeres og senere, når anlægget tages i drift. Ingen (og slet ikke Brandvæsenet) er interesseret i, at der slås brandalarm på grund af lokaler, hvor tågen vælter ud, men hvor tågen alene skyldes en udløst tågegenerator i en indbrudssituation. Brandvæsenet kan ikke risikere, at der skal bruges tid på at undersøge tågens karakter de skal ind i lokalet hurtigt og slukke en formodet brand det er deres forpligtigelse. Det er derfor vigtigt, at Beredskabsmyndighederne er bekendt med, om der er installeret en tågegenerator, der kan være aktiveret. Som et minimum af kommunikation kan man udfylde en informationsskrivelse, der bør stiles til Den lokale Brandmyndig-hed, Den lokale Politimyndighed og eventuelt virksomhedens kontrolcentral leverandør (se eksempel på næste side). European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 4

5 Sikringståge Installationsorientering Eksempel på informationsskrivelse til Den lokale Brandmyndighed og Den lokale Politi-myndighed Dette er en installationsorientering der skal sendes til de berørte myndigheder og kontrolcentral for i videst muligt omfang at undgå unødvendige udrykninger forårsaget af indtelefonerede alarmer baseret på udvikling af sikringståge. Afleveres/sendes til: Den lokale Brandmyndighed, Den lokale Politimyndighed og Kontrolcentral Vigtig information: På nedenstående adresse er installeret et sikringstågesystem (tågegenerator). Dette indebærer, at lokalerne i forbindelse med et indbrud vil blive fyldt med ugennemsigtig tåge. Tågen skabes ved en lynhurtig fordampning af en specialfremstillet væske. Såvel væsken som tågen er laboratorietestet og har fået prædikatet, at den er ugiftig for mennesker og dyr (testrapporter kan rekvireres hos XXXXXXX på telefon ). Installationsadresse: Virksomhed: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Sikringsrøgsystemet er placeret i lokale: Sikringstågesystemet er installeret af: Virksomhed: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Eventuel Kontrolcentral: Installationsform: Sikringstågesystemet fungerer som et autonomt system: Sikringstågesystemet fungerer som et komponent på AIA anlæg: Sikringstågesystemet til og frakobles samme med AIA anlægget: Sikringstågesystemet aktiveres udelukkende efter verificeret alarm: Ja Nej Denne information fremsendes for i videst muligt omfang at undgå unødvendige udrykninger forårsaget af indtelefonerede alarmer baseret på udvikling af sikringståge. Der er sammen med systemet opsat synlige skiltning (med piktogrammer) ved indgangsdøre(r) på installationsadressen så der ikke skulle være tvivl om at systemerne forefindes. Yderligere information: Yderligere information om produktet kan fås hos Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Telefon og hjemmeside En elementær foranstaltning kan være, at tågegeneratoren bliver koblet på en udendørs signalgiver, som eventuelt kan være i form af en grøn lampe, der bliver tændt ved en aktivering et synligt signal til Brandvæsenet, der med det samme angiver, at tågen stammer fra den aktive indbrudssikring. Rent præventivt bør man opsætte et advarselsskilt (piktogram) udvendigt på bygningen, som meget enkelt symboliserer sikringsinstallationen. Der findes i dag ikke noget standardiseret piktogram så henvendelse kan rettes til de enkelte leverandører. Arbejdsgruppen der har arbejdet med piktogrammer for sikringsanlæg i Dansk Standard har dog udarbejdet et piktogram for egen regning der anvendes i stor udstrækning (se illustration). Det kan downloades gratis på vor hjemmeside Godkendelser & forsikringer Anlæg af disse typer bliver (endnu) ikke afprøvet og testet, men alene, hvis det er ønsket af importøren/ producenten registreret ved en henvendelse til forsikringsselskabernes institution Forsikring & Pension der efterfølgende udsteder en registreringsattest på det givne produkt. De registrerede systemer er indtil nu placeret i sikringsniveau 1, og selve registreringen vil almindeligvis være gældende for 1 år. Vi er bekendt med, at nogle af produkterne i en salgssituation automatisk vil være suppleret med en forsikring, der dækker eventuelle skader på udstyr/inventar og indbrudstyven opstået som følge af en aktivering af udstyret. Dette naturligvis under forudsætning af, at udstyret er installeret og betjent korrekt. Det vurderer vi som værende hensigtsmæssigt. Det kan også nævnes, at stort set alle forsikringsselskabers sikringskonsulenter er begyndt at anerkende sikringståge som et alternativ/supplement til andre sikringsformer. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 5

6 Mobile anlæg Man kan også få mobile sikringstågesystemer. De mobile anlæg har fordelen at de kan flyttes efter behov til lokaler, som i en periode skal anvendes til eksempelvis udstillings- eller eksamensformål hvor der ønskes en periodevis bedre sikring. Alarmtransmitteringen sker på nogle mobile systemer via en indbygget GSM sender og nogle leverandører kan også sende SMS beskeder fra de mobile systemer. Aktiveringen af tågen sker typisk via en PIR monteret på selve systemet og tilkoblingen er typisk trådløs. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 6

7 EIRM Network International Denmark Krumtappen 2 DK-2500 Valby Phone Fax Norway Kjøpmannstredet N-2022 Gjerdrum Phone Fax Sweden Vallgatan 12, S Åhus Phone

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder erhverv Codans guide til forebyggelse af skader Forebyggelse af skader 3 80% af alle skader skyldes 20 typiske skadeårsager Eller med andre ord: Kender du de mest almindelige risici i virksomheden, kan

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial

Den Selvbetjente Biblioteksfilial Den Selvbetjente Biblioteksfilial Projektmodning støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje Projektmodning er foregået via en arbejdsgruppe på Silkeborg Bibliotek bestående af: Karen Thomsen (systemudvikler)

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

- En privacy udfordring?

- En privacy udfordring? - En privacy udfordring? 4-ugers projekt, 27.05.05 IT-Universitetet i København Fagområde: Forretningsteknisk Projektdeltagere: Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther, Morten Rold Vejleder: Freddie Drewsen

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 150101 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet af Howeni Institute med det formål at kunne assistere og vejlede kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere