LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish"

Transkript

1 LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk indstillingsværdi. Tryk på enter. Gentag for andre zoner eller moduler. automatisk/manuel tilstand. zone, zone, eller begge. Tryk på 0 for automatisk. Tryk på enter. Gentag for andre zoner eller moduler. zone, zone eller begge. Tryk samtidig på Op og (strøm Til ). Påfør først strøm til manifold, hvis dette er påkrævet fra manifoldleverandørens side. Gentag for andre zoner eller moduler. Zonerne aflæser en alarm for lav temperatur. Zonerne er tæt på eller holder indstillingsværdien, når den grønne lampe for den indstillede værdi for temperaturholdefunktionen tænder. LEC Temperaturregulator Version.0 Danish Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding Display C K Termoelement åbent Termoelement klemt Termoelement med ombyttede ledninger Grader C Type K termoelement Ukontrolleret udgang Åben sikring Aktuel række Indstillingsrække Kortsluttet varmebånd Åbent varmebånd Alarmstatus Indtastningsområde Aktuel temperatur Aktuelt % udgangseffekt Automatisk indstillingsværdi Automatisk/manuel tilstand Tryk samtidig på Op og (strøm Til ) Tryk samtidig på Ned og (strøm Fra ) Valg af zone Zonestatus Aktuel strøm (amp.) Automatisk/manuel tilstand Manuelt % udgangseffekt indstillingsværdi Automatisk indstillingsværdi Zone-ID Sprue Man Forøgelse (Op) Tip Tip Visning af valgt zone (Tryk samtidig på og for at vælge begge ) Indstillingsværdi for temperaturholdefunktion (zone Til ) Alarm lav temperatur Valgt zone Alarm Høj alarm Zone Til Lav alarm Manuel tilstand Formindskelse (Ned) Strøm Til Strøm Fra Standby Boost Sterling, VA USA Tel. +-(0) -00 Wiesbaden, Germany Tel. +-(0)--0 Ube, Japan Tel. +-() - Første zone (Zone ) Anden zone (Zone )

2 Hvordan en indstillingsværdi indtastes Hvordan automatisk eller manuel drift vælges L Indtast automatisk temperaturindstillingsværdi zone(r), eller automatisk indstillingsværdi Indtast temperaturindstillingsværdi Tryk på enter for at bekræfte zone(r), eller automatisk/manuel drift Indtast 0 for automatisk eller lukket sløjfe regulering Indtast for manuel eller åben sløjfe regulering Tryk på enter for at bekræfte Automatisk indstillingsværdi Tryk på Op eller Ned for at justere temperaturen (Tryk samtidig på Op og Ned for at ændre individuelle tal - 00, 0 eller Visning af valgt zone (Tryk samtidig på og for at vælge begge ) Automatisk/manuel drift Valg af zone Tip Tip Tip Tip Man Hvordan strømmen kobles Til & Fra Sprue Lampe manuel drift (Lyser ikke = automatisk drift) Tip Tip Zonen(erne) kobles Til zone(r), eller Tryk samtidig på Op og for at koble strømmen Til Indstillingsværdi for manuel % udgangseffekt Zone(r) Til Zone(r) Fra Indtastning af indstillingsværdien for manuel % udgangseffekt Valg af zone Tryk på,, eller samtidig på & for at vælge begge zone(r), eller indstillingsværdi for manuel % udgangseffekt Indtast indstillingsværdi for manuel % (0-,%) Tryk på enter for at bekræfte Tip Tip Tip Tip Zonen(erne) kobles Fra zone(r), eller Tryk samtidig på Ned og for at koble strømmen Fra

3 Ledningsføring kabinet med standardregulering 0 & zoners kabinetter HA indgangs-/udgangsstik 0 Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone 0 Zone Zone 0 (+) (-) 0 Type J ( - ) = rød ( + ) = hvid Ledningsføring netværksmodul, ekstra tilbehør Alle ledningsdiagrammer repræsenterer de aktuelle tilslutninger på LEC-reguleringens bagpanel. Standby indgang eller 0 VAC/VDC indgang til aktivering Alle zoner går til standby tilstand Hvis standby indstillingsværdien er, spærres modulet Konfigurering i avanceret indstilling Hanstik på kabinet Standby indgang G Alarm udgang Alarm udgang - VAC/VDC skal forsynes Normalt åben kontakt Kontakten er lukket, hvis der er en alarm på en zone i sekunder Sikret ved amp Strøm Hunstik på kabinet Dobbelt lås Termoelement Hanstik på kabinet Dobbelt lås Forbindelser til fjerncomputer & kabinet 0 (-) (+) zoners kabinet Kombination strøm og termoelement Hunstik på kabinet Dobbelt lås Zone strøm Zone strøm Zone termoelement Zone termoelement Sterling, VA USA Tel. +-(0) -00 Wiesbaden, Germany Tel. +-(0)--0 Ube, Japan Tel. +-() - Kabinettets hunstik DB på netværksmodulets kabinet Kabinettets hanstik DB på etagekabinet Tilslutning to kabinetter til et netværksmodul Delt indgang, udgang og kommunikation Fjerncomputerens hunstik DB på kabinettet Overvågningssoftware inklusive Gammavision, Mold Monitor, Mold Doctor og feltkalibrator (følger gratis med)

4 Avanceret indstilling LEC regulatoren leveres til kunden på en sådan måde, at indstillingsarbejde ikke er nødvendigt for den grundlæggende drift. Indstillingsværdier for automatisk og manuel regulering kan indtastes og zonen reguleres ved at slutte strømmen Til. Mange kunder har imidlertid brug for avancerede funktioner i forbindelse med driften. Denne side beskriver den grundlæggende funktioner i Avanceret indstilling. Bemærk, at koder for sikkerhedsniveauer ikke er standardudstyr. For sikkerhedsniveauer på LEC regulatoren aktiverer man sikkerhedssystemet ved at vælge sine egne, personlige sikkerhedskoder (til dette kræves et netværksmodul). Avanceret indstilling - tal Tryk samtidig på og Avanceret indstilling - indstilling Tryk samtidig på og igen Skift mellem tal og indstilling Tryk på for at forlade avanceret indstilling Anvisninger for avanceret indstilling - kræver sikkerhedsniveau for at foretage ændringer # Grænser (standard) Forklaring () 0- (0) * Tilbagestilling avanceret indstilling til standardværdier - indtast, tryk på enter for at bekræfte. () 0-00 F/ C (0 F/ C) Indstillingsværdi for alarmen temperaturafvigelse (individuel). Den aktuelle temperatur aktiverer individuelle zonealarmer ved denne afvigelse +/- indstillingsværdien. Indstilles individuelt for hver zone () - til (0) Justering reguleringsalgoritme (individuel). 0=auto valg. For visning af den aktuelle tuningværdi vælges kode. Manuelle valg: 0 til hurtig tuning med stigende forsinkelse. 0 til langsom tuning med stigende forsinkelse. - til -0 hurtig manifoldtuning med stigende forsinkelse. - til -0 meget hurtig tuning med stigende forsinkelse () - til (0) Algoritme indstillingsværdi (kun visning). Visning af auto tuning valg eller manuel tuningværdi. () 0- F/00 C (0 F/0 C) Standby indstillingsværdi (individuel). Når standby er aktiveret vil alle valgte automatiske zoner reguleres til denne indstillingsværdi. Indtastning af "" vil spærre modulet (begge zoner), hvis aktiveret vil relæet åbne, og koble modulet Fra. () 0 til,0 minutter (,0) Registreringstid for klemt termoelement (individuelt). +% udgangseffekt, 0 F/ C på minutter - standard. Ændring af alarm timer. 0 = deaktiveret. () - F/0- C ( F/ C) * Alarmen for kritisk overtemperatur. For at nulstille denne alarm, vælg alarmstatus og tryk på enter. Hvis denne temperatur overskrides i sekunder, kobles begge zoner Fra. Maks. F ( C) = deaktiveret. () - F/0-00 C ( F/00 C) * Automatisk grænse for indstillingsværdi. Den maks. indstillingsværdi som en operatør kan indtaste i automatisk tilstand på begge zoner () 0-,% (,%) * Manuel grænse for indstillingsværdien. Den maks. indstillingsværdi som en operatør kan indtaste i manuel tilstand på begge zoner (0) 0- F/ C (00 F/ C) * Boost grænse. Det maks. antal grader som en operatør kan øge eller reducere zonen(erne) under boost. () +/- F/ C ( F/0 C) * Oprindelig indstillingsværdi boost. Det antal grader, som skal lægges til den automatiske indstillingsværdi, justerbart for hvert modul inden for boostgrænsen () 0- sekunder (0) * Indstillingsværdi for boosttid. Den tid, som boost er aktiv. () 0 eller (0) * Valg af grader F eller C. 0= grader F, = grader C. () 0 eller (0) * Valg af type J eller K termoelement. 0= type J, = type K. () 0 eller (0) * Zoneeffektstatus ved opstart. 0=alle zoner koblet fra, =zoner, der var Til ved den seneste nedlukning forbliver Til. () 0 eller (0) * Aktivering af slaveopstart. 0= Fra, = Til. Alle zoner opvarmes inden for 0 F/ C indbyrdes til indstillingsværdien. () 0- (ingen) * Sikkerhedskode niveau. Man skal være på niveau for at ændre. Opdateringsprocedure findes, kontakt Gammaflux. () 0- (ingen) * Sikkerhedskode niveau. Man skal være på niveau for at ændre. Opdateringsproce dure findes, kontakt Gammaflux. () Udgangsmodulregulatorens softwareversions-/revisionsnummer (kun visning), vælg zone, versionen/revisionen vises. (0) Temperaturregulatorens softwareversions-/revisionsnummer (kun visning), vælg zone, versionen/revisionen vises. () 0 (0) LED test. Indtast 0 for at aktivere. Kobler alle LED Til for fejlfinding. () 000- (niveau ) Indikeret sikkerhedsniveau. 0=låsning, =operatør, =tilsynsførende, 0=indtast, reduceres med et niveau. Øges med et sikkerhedsniveau ad gangen med en egen speciel kode, Netværksmodul kræves * Netværksmodulets fordeling eller værdi gælder for begge zoner på modulet.

5 Hvorfor standby? Hvordan standby aktiveres Skift standby indgange Nogle processorer vil gerne opretholde en lavere indstillingsværdi på kommando for alle zoner, mens de arbejder med noget. den(de) zone(r) som skal stilles i standby, eller Tryk samtidig på Ned og Den(de) valgte zone(r) går til standby temperatur Varmere zoner køles ned til standby temperaturen Koldere zoner opvarmes til standby temperaturen Automatiske zoner = 0 F/0 C (standard) Manuelle zoner = halvdelen af den manuelle indstillingsværdi De ydre decimaltegn blinker under standby Tryk samtidig på Ned og for at annullere standby Standby kontakt på kabinet (hvis denne forefindes), alle zoner går til standby tilstand Standby indgang G Tip Tip Den oprindelige standby kilde skal annulleres for at nulstille standby. Se skift standby indgange, vist til højre eller 0 VAC/VDC indgang til aktivering Alle zoner går til standby tilstand (netværksmodul påkrævet) Standby knap fra ekstern software Den(de) valgte zone(r) går til standby tilstand (netværksmodul påkrævet) Hvorfor boost? Hvordan boost udføres Hvordan alle zoner vises hurtigt Boost øger midlertidigt en zones eller flere zoners temperatur (typisk spids) for at eliminere et koldt parti i forbindelse med opstart. den(de) zone(r), som skal boostes, eller Tryk samtidig på Op og Indtast boostværdi. Tryk på Zonen(erne) boostes F/0 C (standard) i 0 sekunder (standard) Segment display blinker under boost Alarmstatus zone Spids - i alarm, vælg zone alarmstatus Termoelement åbent Spids - normal drift Zonen er til, i automatik og ved eller tæt på indstillingsværdien Spids - i manuel drift, termoelementet kan være åbent. Modulet påfører en konstant % udgangseffekt til varmebåndet Spids - i automatisk drift, alarm for høj temperatur (+0 F/ C standard) Man - normal drift Indløb - lav alarm Tryk samtidig på Op og for at annullere boost Tip Tip Tip Tip Tip Tip Man Sprue

6 Grundlæggende fejlfinding Termoelement klemt - termoelementet er klemt eller reguleringsenheden tror, at det er klemt. (Standard: +% udgang, skal se +0 F/ C i minutter). Virkelig klemning - termoelementet føler temperaturen længere væk fra varmekilden end, hvad der var meningen. Uden alarm, temperaturen aflæses som lav, reguleringsenheden tilfører strøm, ukontrolleret varme. Falsk termoelement klemt - varmebåndet er for lille til at opvarme zonen eller termoelementet er placeret for langt væk. Udskift varmebåndet, flyt termoelementet eller justér alarmen. Afvigelsestider vælges i avanceret indstilling Termoelement åbent - forbindelsen til termoelementet er afbrudt, følg den generelle fejlfinding Varmebånd åbent - forbindelsen til varmebåndet er afbrudt, følg den generelle fejlfinding Varmebånd kortsluttet - varmebåndet er kortsluttet eller overskrider modulets max. dimensionering, følg den generelle fejlfinding Termoelement med ombytte kabler - termoelementforbindelsen er tilsluttet + til - på samme sted. Kontroller hver tilslutning visuelt. For US standard type J skal rødt kabel tilsluttes til rødt kabel, ikke rødt til hvidt Kritisk overtemperatur - en zones temperatur overskred alarmgrænsen. (Standard: F/ C). Begge zoner på modulet koblede automatisk Fra. For at nulstille alarmen: alarmstatus og tryk på enter. Fremhæves på det vertikale visningssegment Ikke reguleret udgang. Modulet har en ikke reguleret udgang. Begge zoner på modulet kobler automatisk Fra. For at nulstille alarmen vælges alarmstatus, og der trykkes på enter. Fremhæves på det vertikale og horisontale visningssegment (vist) Sikring åben - defekt sikring på modulet. Strømmen kobles Fra. Fjern topdækslet, lokaliser modulet, kontroller alle sikringer ( for hver modul, for hver zone) Generel fejlfinding - strømmen kobles Fra Kontroller modstanden fra stift til stift på værktøjet. Termoelementet skal vise -0 ohm ved rumtemperatur. Varmebåndet skal være højre end ohm. Hvis der ikke er nogen kontinuitet (åben linje) = afbrudt forbindelse, åbent varmebånd eller åbent termoelement. Kontroller modstanden fra stift til jord på værktøjet. Kun varmebånd - ingen kontinuitet (åben linje) = god. Nogen modstand er dårlig, varmebånd kortsluttet Kablet tilsluttes til værktøjet igen, kablet kobles fra reguleringsenheden. Kontroller modstanden fra stift til stift på kablet. Termoelementet skal være -0 ohm ved rumtemperatur. Varmebåndet skal være højere end ohm. Hvis der ikke er nogen kontinuitet (åben linje) = afbrudt forbindelse, åbent varmebånd eller åbent termoelement. Forbindelsen er brudt i kabelsættet eller kontakterne/stifterne etablerer ikke kontakt Kablet tilsluttes til værktøjet igen, kablet kobles fra reguleringsenheden. Kontroller modstanden fra stift til jord på kablet. Kun varmebånd - ingen kontinuitet (åben linje) = god. Nogen modstand er dårlig, varmebåndet kortsluttet. Kablerne er enten kortsluttet i kabelsættet eller kontakterne er kortsluttet til jord Hvis alt er ok frem til dette punkt, ligger problemet hos reguleringsenheden. () Kobl strømmen Fra, () lokaliser modulet med problem, () kontroller sikringerne på modulet, () flyt det dårlige modul til en placering, der fungerer godt, () kobl afbryderen Til, () kontroller zonen. Hvis problemet følger modulet = defekt modul. Hvis problemet forbliver ved den oprindelige zone, ligger problemet mellem modulet og kontakterne på kabinettets bagside. Hvis problemet ikke kan forklares, eller hvis der er brug for reservedele, kontakt: Gammaflux USA +-(0) -00 Gammaflux Europe +-(0)--0 Gammaflux Far East Tel. +-() - Udgangsmodul Modul termoelement/ kommunikationskabel Modul indgangs-/ udgangsstik (modulets base) Indgangskabel Hovedafbryder Termoelement indgangsstik 0 Udgangskabel Reserveindgangs-/udgangsstik Kabinet forbindelsesstik 0 Kommunikationsport Jordtilslutning Ventilator Systemdækkende standby kontakt (på forsiden) Kondensatorer

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

NX-5 Brugermanual og Installationsvejledning

NX-5 Brugermanual og Installationsvejledning NX-5 Brugermanual og Installationsvejledning Indholdsfortegnelse: Introduktion... 2 Hvad kan NX-5?... 2 Daglig brug... 2 Sikkerhedsalarm... 2 Indbrudsalarm... 3 Sådan virker de forskellige funktioner...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere