arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123 www.kendan.dk"

Transkript

1 arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123

2 Advarsel; Denne manual er beregnet for autoriseret personale som er blevet instrueret/undervist, af ARCOMED AG eller af autoriseret forhandler i brugen af dette produkt. ARCOMED AG forholder sig ikke ansvarlig for kopier eller betjening af uautoriserede personer. Bemærk; Der er ingen tillægsservice for denne manual Udgave 09/02 VA-GA-7000-E Indholdsfortegnelse Index 0 1. Introduktion Vedligeholdelse 2 2. Specifikationer 3 3. Betjening Parallel / flere infusioner Alarm overvågning Garanti Design ændringer Eftersyn og vedligeholdelse Præstationsdata / Betydning af trompetkurver 15 1

3 Syramed µvp 7000 Anæstesi Forside Syramed µvp 7000 Anæstesi Bagside 2

4 Betjenings oversigt 1. Infusionssæt 2. Dråbekammer 3. Stop Flow clamp (Intern eller Robson clamp) 4. Dråbe detektor (ECD) 5. Låge 6. Håndtag til åbning af frontlåge 7. Tænd/sluk (ON/OFF) knap 8. Infusions rate display 9. Volume display 10. START/STOP knap 11. Slange guide 12. Peristaltisk pumpefunktion 13. Okklusion detektor 14. Stop Flow anordning 15. Luft detektor 16. Rate indstillings knapper 17. Volume indstillings knapper 18. Option/Mute-knap, afbrydelse af akustisk alarm i 2 minutter 19. PRIME/BOLUS knap 20. LCD-display til beskeder og infusions parametre 21. Alarm display 22. Drift og strøm indikator 23. Netkabel tilslutning 24. Sikring 25. Centralalarm Nurse call tilslutning 26. Dråbe detektor (ECD) konnektor 27. Ekstern batteritilslutning (12DC) 28. IR interface 29. Dropstang holder 30. Bærehåndtag 3

5 1. Introduktion 1.0 Generelt Volumed µvp7000 infusionspumpe anvender den nyeste teknologi. Denne mikroprocessor kontrollerede infusionspumpe benytter et peristaltisk system. Steriliteten af infusionsvæsken bliver ikke påvirket. Pumpen er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed µvp7000 imødekommer anbefalingerne fra MDA (UK) for neonatal og Høj-risiko infusioner. Den kan bruges både som stationær og som transportabel pumpe, idet den har en batterilevetid på op til 6 timers varighed. Pumpen kan anvendes til alle former for infusion og kan også anvendes i ambulancer og i ambulancefly. Til infusion med lavere rater og mindre volumen anbefales det at benytte en sprøjtepumpe som f.eks. Syramed µsp Volumed µvp7000 følger The Medical Device Directive (MDD) af EC retningslinie 93/42 EEC og er mærket CE 0123 (TÜV PS München, Tyskland). Klassifikation : Klasse IIb Producenten ifølge MDD er Arcomed AG, Althardstrasse 146, CH 8105 Regensdorf, Zürich, Switzerland. Den ansvarlige person for EC er Mr. B. Auty, Arcomedical Infusion Ltd., West Hordon, Essex CM13 3Xs, UK. Volumed µvp7000 må kun tilsluttes hovedstrømforsyningen installeret til DIN VDE 0107 eller tilsvarende national standard. Hvis sikkerheden ved netstrømmens jordstik er tvivlsomt, bør pumpen arbejde via batteriet. Mobiltelefoner bør ikke anvendes i nærheden af udstyret. 1.1 Opsætning af pumpen Gennemgå pumpen og medfølgende dele nøje, ved udpakning for eventuelle skader. Pumpen bør ikke anvendes hvis den er skadet, og i så fald, kontaktes leverandøren eller Arcomed AG servicecenter. Pumpen placeres på et vandret/fladt underlag, hænges på et infusionsstativ eller monteres på vægskinne. Pumpen bør normalt betjenes via netstrøm. Det indbyggede batteri vil automatisk gå i funktion i tilfælde af strømsvigt. Advarsel: Pumpen er ikke konstrueret til anvendelse i områder med eksplosionsfare. Miljømæssige krav som IEC skal overholdes. Anvend ikke pumpen i områder med høj grad af elektromagnetisk stråling som f.eks. kirurgisk diatermi eller mobiltelefoner. For yderligere information, kontakt din leverandør eller kundeservice afdelingen hos Arcomed AG. Switzerland United Kingdom ARCOMED AG Arcomedical Infusion ltd. Althardstrasse 146 5g West Hordon, Industrial Estate CH-8105 Regensdorf/Zürich West Hordon, Essex CM13 3XS Tel: Tel: Fax: Fax: Servicemanual og reservedelsliste kan rekvireres hos forhandleren. 4

6 1.2.1 Rengøring og desinfektion Advarsel: Pumpen skal være slukket og frakoblet strømforsyningen før rengøring og desinfektion. Pumpen skal holdes ren og tør. Aftør enhver spildt væske straks. Pumpen må ikke autoklaveres. Enheden desinficeres ved at aftørre med en fugtig klud med alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Vær varsom under rengøring mht. at væske ikke kommer ind i selve pumpen. Vent minimum 30 sekunder efter desinfektion, førend pumpen tændes. Der må kun benyttes rengøringsmidler godkendte til brug med : ABS, POM, rustfrit stål, PVC, aluminium, silikone. Kontakt evt. leverandør af rengøringsmiddel Vedligeholdelse Batteriforsyningen er udrustet med et nikkelhydrid (NiHM) batteri som skal tjekkes årligt. Batteritilstanden tjekkes ved at tilslutte pumpen til hovedstrømforsyningen i 15 timer, i slukket tilstand, så batteriet bør være fuldt opladet. Afbryd netstrømmen og tænd pumpen til brug af batteri. Indstil funktionstiden så batteri-alarmen aktiveres. Dette burde være mindst 3 timer Hvis ikke det er tilfældet, bør batteriet udskiftes. Gentagende opladning og afladning kan i nogle tilfælde formindske batteriets kapacitet (manglende hukommelse). Brugte batterier bør afskaffes på en miljøvenlig og forsvarlig måde eller returneres til leverandør/forhandler. Sikkerhedstjek (kapitel 6) bør kun foretages af kvalificeret personale. 1.3 Symbol beskrivelse Illustrationerne og symbolerne vist på bagsiden af pumpen har følgende betydning eller funktion: Central Alarm (Nurse Call) Dråbedetektor (ECD) Konnektor Ekstern 12 VCD batteritilslutning Infrarød fjernbetjening CF (Cardiac Floating) Advarsel check manual Drypsikker Dobbeltisoleret 5

7 2. Specifikationer CE Mærkning A Klassifikation llb Software version 1.xx Flow rate område(ml/h) ,0 ml/h Flow rate interval (ml/h) 0.1 ml/h Volumen område (ml) ml Volumen interval (ml) 0.1 ml Afvigelser i flowrate med 8101P sæt Typ. +/- 3% (silikone) Afvigelser i flowrate med 3101P sæt Typ. +/- 3% (PVC) Maksimum infusionstilførelse ved 1,5 ml max. elektronisk/mekanisk defekt Hold vene åben (KVO = Keep vein open) 3,0 ml/h, justerbar Bolus rate, Prime rate 1000 ml/h, justerbar Infusions tryk, min. 60 kpa / 450mmHg / 0,6 bar Infusions tryk, max kpa / mmHg / 1,5-2,5 bar (afhængig af IV sæt) Alarm Tryk grænse mbar/mmhg Bolus volume efter okklusion Automatisk Bolus reduktion (se også 3,9) Tid til alarm efter okklusion Afhængig af rate, trykgrænse indstilling og IV sæt, Se nedenstående tabel. Luft detektion Ultrasonisk Sensitivitet Typ. 100 µl, justerbar fra µl Kumuleret 15 min. justerbar fra µl Batterikapacitet (1.85Ah) 3 5 timer (afhængig af rate og funktion) Opladningstid timer Netspænding 230 VAC + 10% - 15%, 50/60 Hz Ekstern batteri, (ekstraudstyr) 12 VDC Strømforbrug 9,3 VA Sikring T200 ma/iec127/111/sev 1064 Kategori Klasse II Beskyttelses type IPX 1, dryptæt Lækstrøm <40µA Radiointerferense CE Klassifikation A Central alarm (Nurse Call) - tilvalg 24V/0,2A Grad af beskyttelse mod elektrisk chok CF cardiac floating Dimensioner 245x90x180mm (LxHxD) Kabinet ABS plastik, UL beskrevet Vægt Ca. 2,6 kg Maksimum oplagringstid 3 måneder uden opladning Temperaturområde i drift grader C Temperaturområde, stilstand 0 40 grader C Tilladt relativ fugtighed 20-90% max. Atmosfærisk tryk hpa Sikkerheds test DIN IEC 601 part 1, EN55011 Radioforstyrrelser IEC følsomhed, IEC Betjenings måder Kontinuerlig, manuel bolus, automatisk bolus, priming Labels på pumpe 12 alfanumeriske karakterer Konfigueres gennem IR interface. Hukommelse Op til 1500 data logs, med tids registrering. Aflæsbar og printbar via IR interface og PC. Tid til alarm efter okklusion (PVC), volume af bolus uden bolus reduktion : Tryk 1,0 bar 500 mbar 100 mbar Rate 1 ml/h >60 min 45 min 8 min 20 ml/h 3,5 min 100 sek 20 sek 100 ml/h 50 sek 25 sek 5 sek 999 ml/h 6 sek 2,5 sek 0,5 sec BOLUS 0,9 ml 0,45 ml 0,09 ml 6

8 3. Betjeningsvejledning Tallene i parentes, referer til illustrationerne af front og bagside i brugsanvisningen. Advarsel: Anvend kun godkendte infusionssæt. (se pjecen Tilbehør og forbrugsvarer ) Funktionen af pumpen afhænger både af pumpe og infusionssæt. Sikkerhedsfunktionen af pumpen kan ikke garanteres hvis der anvendes ikke-godkendte infusionssæt. Patientens sikkerhed kan således bringes i fare. Infusionssæt er kun til engangsbrug. Engangskanyler bærer en infektionsfare og skal bortskaffes efter gældende regler. I øvrigt: IV sættet bør skiftes hver 24 timer. 3.1 Forberedelse og montering af infusionssættet a) Hvis pumpen hænger på et infusionsstativ, bør man være opmærksom på at pumpen ikke er placeret højere en 1,4 meter over gulvet for at sikre stabilitet. Ideelt brug, til dette formål, er Arco Luxe eller Arco Standard infusionsstativer. Hvis flere pumper er monteret ovenpå hinanden, skal maksimum højden fra gulvet tjekkes og forholdsregler tages, for at undgå ustabilitet. Pumpen monteres på infusionsstativet ved hjælp af clampen (22) på bagsiden af pumpen. b) Monter dråbekammeret (2) på dråbetetektoren (4). Vær opmærksom på, at dråbekammeret ikke isættes så sammensvejsninger eller andet skygger for dråbedetektoren (4). Kontrollér at dråberne registreres på informationsdisplayet. c) Fyld omhyggeligt infusionssættet (1) med væske, indtil dråbekammeret (2) er ¼ til 1/3 fuldt og sørg for, at der ikke er luftbobler. Hvis der er luftbobler i sættet gentages proceduren. d) Luk rulleklemmen på slangen. e) Åben pumpe lågen (5) ved at trække i håndtaget (6) f) Pumpe med Robson klampe : Placer Robson klampen (3) på slangen. Såfremt der er tale om silikonesæt, placeret klampen lige til venstre for silikonedelen. Luk klampen. Hold slangen med højre hånd med tommelfingeren placeret på klampen. Start i venstre side og indsæt IV sættet til venstre i slangeguiden (11). Vær sikker på at flowretningen af pumpen fra venstre mode højre respekteres og at slangen er let spændt og lige. Brug tommelfingreren til at montere Robson klampen ind i stop flow anordningen (14) og monter resten af slangen ind i den højre slangeguide (11). Pumpe med intern klampe : Start i venstre side, indsæt IV sæt til venstre og højre slangeguide (11). Vær sikker på at flowretningen af pumpen fra venstre mode højre respekteres og at slangen er let spændt lige. I tilfælde af at der bruges silikonesæt, sikres den korrekte position af silikonendelen som vist i oversigtsbilledet i denne manual. g) Luk lågen (5) og tryk lågehåndtaget (6) ned mod pumpen. Åben rulleklemmen på slangen. h) Tryk på ON/OFF knappen (10) og tænd pumpen. Alarmen bipper og alle indikatorer lyser. Software versionsnummeret (VP7000 rx.xx) og derefter pumpe konfigurationen (VP7000 C.xxx) oplyses kortvarigt. Vent indtil den automatiske flow test er færdig. i) Check at der ikke er frit flow. Der hvor det er muligt, bør anvendes netspænding. Tilslut netkablet i stikdåsen (18) på bagsiden af pumpen. Strømpiktogrammerne oplyses så snart netkablet er tilsluttet. Batteriet oplades automatisk. j) Volumed µvp7000 kan prime slange med pumpen. Patienten må aldrig være tilsluttet pumpen når der primes. Tryk prime/bolus knappen (19) indtil LCD display et (20) viser priming? Hold knappen nede indtil priming er færdig. For at slutte primingmode tryk start/stop knappen (10). Vigtigt :Under priming bliver både luftalarm og tom pose alarm ignoreret. Prime rate vises i rate display et (8). k) Tilslut til patient. Vigtigt : før lågen åbnes skal rulleklampen på sættet lukkes! 3.2. Indstilling af hastighed (ml/h) og volume (ml) Brug UP/DOWN (op/ned) knappen (16) for at vælge den ønskede hastighed i ml/h indikeret i RATE displayet (8). Pil-op knap sørger for at forøge hastigheden, pil-ned knap sørger for at reducere hastigheden. Hvert tryk på knapperne ændrer et ciffer. Den mindst mulige hastighed (lille størrelse) er 0.1 (enheder). Hvis der skal være en specifik volume (VTBI) (mængde) på infusionen, skal volume i mls vælges i VOLUME displayet (10) ved brug af UP/DOWN (op/ned) knapperne (13) før pumpen startes. 7

9 Når VTBI er nået lyder en alarmtone og viser INF COMPL (infusion complete) i alarmdisplay et (21). Pumpen skifter til KVO rate. Bemærk : Med Tom beholder detektoren (4), stopper pumpen automatisk efter den sidste dråbe i posen. Er der ingen detektor, skal volume (VTBI) indstilles til at stoppe inden posen er helt tømt. Ellers fortsætter pumpen med infusionen indtil der opdages luft i luftdetektoren (18). Derfor anbefales det kraftigt at bruge tom pose detektor Igangværende pumpe Når pumpen kører, vil det grønne sprøjtesymbol blinke (22). VOLUME displayet viser nu den (volume) mængde der er tilført, i mls. For at kunne vise forskellige data, som f.eks. pumpe tilstand, (volume) mængde der skal tilføres, infusionstid, tilbageværende infusionstid, batteri-tilstand, tryk og trykgrænse, tryk på OPTION (valg) knappen (18) gentagne gange og observer LCD-skærmen (20) indtil de ønskede data vises. Hvis der er valgt en specifik (volume) mængde der skal tilføres, vil pumpen automatisk skifte til KVO når mængden er tilført og en både audio og visuel alarm (21) aktiveres. Tryk på ALARM SILENCE (deaktiver alarm) knappen (5) for slukke alarmen i 2 minutter Nulstilling af infunderet volume For at nulstille den (volume) mængde der er blevet tilført, stoppes pumpen ved at trykke på STOP knappen (10). Tryk på OPTION knappen (18) i 2 sekunder indtil (volume) (9) blinker. Når LCDskærmen (20) viser 000, bekræft dette ved at rykke på START/STOP knappen (10) for at nulstille (volume) mængde til nul. Hvis ikke nulstilling af infunderet (volume) mængde ønskes, tryk på OPTION knappen (18) BOLUS infusion Når pumpen kører, er det muligt at give enten manuel eller automatisk BOLUS. For at tilføre BOLUS manuelt Tryk på OPTION (valg) knappen (18) og derefter på PRIME/BOLUS knappen (19) samtidig. Den kontinuerlige mængde vises nu i VOLUME (mængde) displayet (9). LCD-skærmen (20) indikerer at der gives en bolus. Hold knappen nede indtil den ønskede dosering er blevet tilført. Så snart knappen slippes vil pumpen vende tilbage til normal infusions rate. For at tilføre BOLUS automatisk Tryk på PRIME/BOLUS knappen (19) i 2 sekunder, indtil VOLUME (mængde) displayet (9) blinker. Den ønskede dosering i mls kan nu ændres på VOLUME (mængde) displayet (9) ved brug af VOLUME (mængde) knapperne (13). Tryk herefter på bolusknappen (19). For at give automatisk bolus. Hvis ingen bolus ønskes, tryk på OPTION (valg) knappen (18) for at annullere. Ved automatisk bolus, viser RATE displayet (8) den totale hastighed og VOLUME (mængde) displayet (9) viser den medicinmængde der er tilført. LCD-skærmen (20) viser Bolus automatic altså automatisk medicininfusion. For at stoppe pumpen kan man til enhver tid trykke på STOP knappen (10). Efter den valgte medicinmængde er blevet leveret, skifter pumpen automatisk til normal infusion. Efter bolus vil medicinmængden blive tilføjet det totale ml. der er infunderet Skift af infusionssæt For at skifte pose/flaske kan infusionen altid stoppes ved at trykke på START/STOP knappen (18) uden at dette berører de viste værdier og alarmen vil heller ikke aktiveres. I STOP funktion er KVO brug automatisk aktiveret. Hvis pumpen er i stop funktion i mere end 4 minutter lyder en alarmtone Genkald af tidligere data Hvis pumpen, ved en fejl er blevet slukket, kan data som f.eks. rate, og volume der er blevet tilført, genkaldes ved opstart. Tryk på START/STOP knappen (10) og ON/OFF knappen (7) samtidig for at genkalde data Indstilling af volume og tid Hvis en specifik volume skal tilføres i et bestemt tidsinterval skal RATE displayet stå på nul. Efter at IV sættet er indsat, lågen lukket og automatisk test er udført, holdes OPTION (valg) knappen (18) nede indtil RATE og VOLUME displays blinker. Tiden i timer og minutter kan vælges i RATE displayet (8) og mængden kan vælges i VOLUME displayet (9). Pumpen udregner automatisk infusionshastigheden. Tjek dette nøje på LCD-skærmen (20) før opstart af infusionen. 8

10 3.9. Tryk Volumed µvp 7000 har en automatisk tryk monitorering, hvor trykket i systemet måles via en tryktransducer. Alarm grænsen for tryk kan sættes automatisk og manuelt. Automatisk indstilling: Hvis pumpen er konfigureret til denne indstilling, vil alarm trykgrænsen automatisk matche indstillingen Jo lavere indstilling, jo lavere alarm trykgrænse. Tid til alarm kan ses i sektion 2. Manuel indstilling Tryk på OPTION (valg) knappen (18) gentagende gange for at få vist tryk og alarm trykgrænse på LCD-skærmen (20). Hold OPTION (valg) knappen (18) nede indtil VOLUME display (9) blinker Lxxx. Trykgrænsen kan manuelt indstilles ved brug af VOLUME knapperne (17) i VOLUME displayet (9) og data på LCD-skærmen skifter tilsvarende. Dette kan også gøres mens infusionen kører. Bemærk: Manuel indstilling af tryk, deaktiverer den automatiske trykindstilling, det vil sige trykket forbliver på nuværende niveau uafhængig af hvilken sats der vælges Hvis trykket stiger udover grænseindstillingen, stopper pumpen og den oparbejdede BOLUS mængde bliver automatisk reduceret til næsten nul. En audio og visuel alarm aktiveres. Tjek IV nøje for at finde årsagen til alarmen. Genstart ikke pumpen førend okklusionen er elimineret Indstilling af tid og dato Tryk gentagne gange på OPTION (valg) knappen (18) for at få vist tid og dato på LCD-skærmen (20). Hold OPTION (valg) knappen (18) nede indtil display blinker. Tiden kan indstilles ved brug af volume knapperne (17) i volume displayet (9), det vil sige h9.45 = 9:45 am (om morgenen). Dette kan også gøres imens infusionen kører. Volumed pumpen har den mulighed at den automatisk justerer ved sommertid. Justeringen kan indstilles til EU, US eller Australske regulativer. Hvis teksten clock vises, skal Lithium backup batteriet udskiftes. For indstilling af dato skal pumpen først slukkes. Tryk på VOLUME 0.1 ml. og VOLUME 100ml. knapperne (17) samtidig, mens pumpen tændes. Dette aktiverer service mode. Vælg RATE displayet (8) efter nedenstående fortegnelse ved brug af RATE knapperne (16). Vælg da tilsvarende data i VOLUME displayet (9) ved brug af VOLUME knapperne (17). Tryk på START knappen (10) hver gang for at bekræfte hver enkelt indstilling. Rate display (9) Volume display (10) Funktion År (year) Måned Dato Ugedag (mandag = 1, søndag = 7) Tryk på ON/OFF knappen (7) for at slukke pumpen. Bemærk: Ukorrekt indstilling af enten dato eller tid, har ingen indvirkning på den korrekte funktion af pumpen Forskellige konfigurationer Hvis en anden konfiguration ønskes, kontakt da venligst den lokale autoriserede Arcomed forhandler (KENDAN A/S) Tilbehør og forbrugsvarer Tilbehør, forbrugsvarer og engangsprodukter må kun bruges hvis de imødekommer international standard og nationale godkendelse. IV sæt, filtre og forlængerslanger skal være CE-mærket. Brugsanvisning, 3-benet netkabel og dråbe detektoren (valgfri) er standard tilbehør til Volumed µvp7000. Se også START/STOP knap (10) START/STOP knappen (10) bruges til at starte pumpen efter at doseringen er valgt. Pumpen kan stoppes på hvilket som helst tidspunkt med denne knap. En tillægsfunktion af denne knap, er når der skal bekræftes forskellige parametre. 9

11 3.14. PRIME/BOLUS knap (19) PRIME/BOLUS knappen (19) bruges til at prime sættet. Den bruges også til at indikere manuel eller automatisk BOLUS (3.5) Audio alarm deaktiverings knap (18) Audio alarmen kan deaktiveres i 2 minutter ved brug af audio alarm deaktiveringsknappen (18). Audio alarmen aktiveres igen efter de 2 minutter. Hvis der ikke er nogen audio alarm, bruges knappen OPTION til at indstille pumpen til alle øvrige muligheder ON/OFF knappen (7) Pumpen kan slukkes ved brug af ON/OFF knappen (7) hvis infusionen er afsluttet. Alle viste data (rate og volume) mistes hvis pumpen slukkes. For at undgå at slukke pumpen ved en fejltagelse, skal ON/OFF knappen (7) trykkes ned mindst et sekund før pumpen slukkes. Hvis pumpen er tilsluttet til netkablet, vil STANDBY mode tage over, når pumpen slukkes. Batteriet vil oplades og opladningsstatus vises på LCD-skærmen Keep-Vein-Open (KVO) rate (Hold vene åben) Pumpen kan konfigureres til infusion med hold vene åben værdi når volume (mængde) til infusion er infunderet. KVO værdien er forud indstillet til 0.3 ml/h og kan indstilles (af en tekniker) til at passe individuelle ønsker hvis det er nødvendigt. Hvis den indstillede værdi er mindre end KVO værdien, vil værdien ikke blive ændret. Bemærk: Den seneste standard, bruger den nye betegnelse Keep-Open-Rate (KOR) (hold åben rate). Denne er identisk med KVO værdien Brug af pumpen ved parallel- eller flere infusioner Hvis flere infusionssystemer er tilsluttet til patientens kar-system, kan dette føre til komplikationer, f.eks. infusion af luft, retur-flow, forstyrrelser forårsaget af alarmer eller unøjagtig flow. For at undgå sådanne hændelser, venligst observer de anbefalede klausuler i DIN VDE 0753, stk. 5 eller kontakt leverandør Mulighed for ekstern tilslutning af pumpen Eksternt udstyr må kun tilsluttes til Central alarm (Nurse call) tilslutningen (25), tom beholder detektor (26) og Ekstern tilbehør (27) hvis systemets resultat imødekommer anbefalingerne af Retningslinie EN og hvis deres sikkerhed er blevet certificeret af en internationalt godkendt organ. Brug kabel nr for at tilslutte Central alarm (Nurse call) systemet. Vigtigt : Alarmerne skal altid overvåges, også når der er tilsluttet central alarm. Hvis en ekstern 12/15V AC/DC strømforsyning anvendes og er tilsluttet til andet udstyr, bør man sikre sig at sikkerheden af systemet imødekommer IEC Brug kabel Brug kun ekstern dråbe detektor nr (4). Kontakt venligst kundeserviceafdelingen ved ARCOMED AG for detaljer til RS232 kontaktflade (infrarød kontaktflade) og hvordan tilslutning af eksterne systemer foregår. 4. Alarm Overvågning 4.1. Alarm årsager Under funktion overvåger det indbyggede kontrolsystem til stadighed, at pumpen fungerer korrekt. I tilfælde af funktionsfejl afbrydes infusionen øjeblikkeligt og alarmen aktiveres. Det relevante alarmsymbol lyser vedvarende med en rød farve og der er tillige en vedvarende audio alarm. Samtidig aktiveres Central alarmen (Nurse call). Pumpen vil ikke starte; Hvis rate ikke er indstillet (0 ml/h). Hvis der er luft i slangen. Hvis lågen er åben. Hvis IV sættet eller Robson klampen ikke er korrekt installeret. Under drift aktiveres pumpens akustiske alarm og KVO i følgende tilfælde; START/STOP knappen betjenes. VTBI (Volume To Be Infused) nås. Ændring af raten mens pumpen er i funktion. 10

12 Under drift aktiveres pumpens akustiske alarm og går i Stop mode hvis; Rulleklemmen på sættet ikke er åben. Beholderen er tom. Batterikapaciteten ikke længere er i stand til at garantere korrekt infusion. Trykket i slangerne overstiger den maximalt tilladte værdi. Lågen er åben. Der er intern defekt. Med dråbe detektor : Hvis dråberne ikke er inden for de indstillede tolerancer. Hvis niveau et i dråbekammeret er for højt Afbrydelse af alarmtilstand Når fejlårsagen er afhjulpet eller rate skiftet er godkendt, annulleres alarmen og infusion genoptages evt. at trykke START/STOP knappen (10) 4.3. Trykgrænse/okklusions alarm Hvis trykket, i systemet, når den indstillede trykgrænse enten ved total eller delvis okklusion, vil alarmen aktiveres og okklusions alarmsymbolet og værdidisplay blinke. LCD-skærmen viser Occlusion! Check line!. Vene siden bør tjekkes for at sikre at der ikke er nogen komplikationer. Hvis årsagen til okklusion fjernes, vil okklusionssymbolet blinke og pumpen kan startes igen Batterialarm Det indbyggede batteri muliggør anvendelse af pumpen uafhængigt af nettilslutning. I tilfælde af strømsvigt vil pumpen automatisk gå over til batteridrift uden at afbryde infusionen. Når batteriet er ved at være afladet går pumpen i batterialarm. Batteri-funktion vises ved at batterisymbolet (22) oplyses. Batterikapaciteten tillader fra 3 til 6 timers funktion (1.85 Ah batteri) afhængig af infusionshastigheden. Efter ca. 3 6 timer ved brug af batteri-funktionen, vil symbolet i alarm displayet (21) oplyses og en audio alarm aktiveres. Alarmen annulleres automatisk, straks netspændingen tilsluttes. En lav batteri-alarm aktiveres ca. 30 minutter før batteri-tom alarm. Batterisymbolet (21) blinker og en audio alarm aktiveres. For at slukke audio alarmen, trykkes på ALARM SILENCE knappen (18). Batterisymbolet fortsætter med at blinke indtil pumpen tilsluttes netspændingen. En advarende alarm, aktiveres hvis pumpen afbrydes fra netspændingen mens den er i funktion. Denne alarm slukkes ved tryk på ALARM SILENCE knappen (18) 4.5. Central alarm (Nurse call) Pumpen kan tilsluttes et eksternt Nurse call system, via tilslutningen (25) på bagsiden af enheden, med brug af kabel nr.: Alle alarmer transmitteres til Nurse call stationen. De normale pumpealarmer og displays, fortsætter med at fungere Sluk alarm Audio alarmer kan slukkes i ca. 2 minutter, ved brug af ALARM/SILENCE knappen (18). Audio alarmen aktiveres igen efter denne periode Alarm indikatorer (18) Årsagen til alarmerne indikeres ved brug af oplysende symboler/piktogrammer som vist her; KVO rate Okklusion alarm Tom beholder alarm defekt Rate ændret Infusion komplet Luft alarm Batterialarm 11

13 4.8. Strøm og funktionsindikatorer (17) Disse indikeres ved følgende; Pumpe i drift Netkabel tilslutning Batterifunktion 4.9. LCD-skærmen (20) Forskellige beskeder og infusionsparametre vises på denne skærm Teknisk beskrivelse Volumed µvp7000 er en micro-process kontrolleret infusions pumpe med step-motor funktion og omfattende softwarestyringsfunktion. Pumpens funktionsmuligheder muliggør anvendelse af infusionsmængder fra 0.1 ml/h til 1,999 ml/h. Et indbygget genopladeligt batteri, tillader enheden funktionalitet uafhængig af strømforsyning i tilfælde af nødsituationer eller hvis der er brug for en mobil enhed. Mekanismen drives af en step-motor via et tandrem og et tandhjul. Alle vigtige funktionsparametre vises tydeligt på en LED-indikator. Indstilling af den ønskede værdi gøres via trykknapper. Enheden er fremstillet med brug af den nyeste tilgængelige teknologi (SMD) 5. Garanti Der er 24 måneders reklamationsret på Volumed µvp7000 infusionspumpe, gældende fra den dato pumpen leveres. Garantien/Reklamationsretten dækker installation og erstatning af defekte dele hvis det skyldes mangelfuld samling eller materialer men bortfalder hvis forandringer eller reparationer udføres af personer uden skriftlig tilladelse fra Arcomed AG eller Arcomedical Infusion Ltd, og hvis opsyn samt vedligeholdelse ikke foretages efter forskrifterne. Garantien dækker ikke eliminering af problemer, forårsaget af ukorrekt betjening, upassende behandling eller almindelig slitage. Producent accepterer kun ansvar for sikkerheden, funktionel pålidelighed og ydeevne af udstyret, forudsat at; Samling, tilbygningsarbejde, re-montering, modifikation eller installationer udføres af personale, autoriseret af Arcomed AG. Det elektriske system på funktionssiden imødekommer IEC krav. Enheden bruges i overensstemmelse med disse instruktioner for brug. Informationerne der er stillet til rådighed her i manualen, er i overensstemmelse med nuværende almindelige situation og gives videre i god tro. Producenten forbeholder sig ret til at udføre modifikationer, i den tekniske udviklings interesse Design ændringer Arcomed AG bestræber sig på at sikre sig for at fremtidige forbedringer og modifikationer er forenelige med tidligere modeller. Bemærk: Oplys altid model, serienummer og om nødvendigt farven på enheden ved henvendelse og bestilling af reservedele. 12

14 6. Sikkerhedstjek Rammer og skematisk plan over sikkerhedstjek af Volumed µvp7000 infusionspumpe Hver 24. måned, eller efter timers brug: Denne enhed skal tjekkes af teknisk personale som er blevet trænet og skriftligt autoriseret af Arcomed AG eller Arcomedical Infusion Ltd. Tjekliste Hvordan/udstyr Tjek for Resultat Visuelt tjek; Kabinet, frontlåge, kontrolpanel Ekstern tom beholder detektor Eller intern tom beholder detektor (specielt fjeder) Front åbner/lukker Stopflow håndtag Cover til peristaltiske blade Mærkning Visuelle displays Tilslutningsenheder, sikringer Luft i slange Funktionalitets tjek; Fjeder bund Tryk check Manual. IV sæt med vand, manometer og slange. Fysisk skade Fysisk skade Fysisk skade Fysisk skade Funktionalitet, renhed Fysisk skade Alle tilstede Funktionalitet, display test Skader, belægninger Fysisk skade Check fri bevægelse Minimal mekanisk tryk Maksimal mekanisk tryk Tryk sensor Rate check Preload system med sprøjte til 0,7 bar, 4 min. Rate 5 ml/t (Trykgrænse 999 mbar) Rate 400 ml/t (Trykgrænse 999 mbar) Rate 100 ml/t Trykgrænse 500 mbar Lav okklusion på sæt Rate 100 ml/t Total af 100 ml. Se manometer Tryk altid over 0,6 bar Tryk altid under 2,5 bar Alarm reaktion inden 20 sek. +/- 10 sek. +/- 5% nøjagtighed Se trumpetkurve (servicemanual) Alternativ test PTD-7000 T min. = T max. = Alternativ test VT5000 %dev= Drift med 100ml/t Simulering af manglende dråber Fjern dråbekammer fra detektor. Visuel og akustisk alarm Simulering af luft i slange Luftboble (modsat dråbekammer) i slange Visuel og akustisk alarm Check Nurse call Ekstern pumpe stop Elektrisk sikkerhed, IEC601 Lækage Modstand Åben låge under brug Eneste option RS232C Sikkerhedstester IEC601 <75µA <100 mohm Alarm og skift signal ved konnektor IEC 601.1, sektion 19 Sikringer skal være i overensstemmelse med producents specifikation. Konventionel transformer 230V : 100 mat/250v, toroid transformer 230V: 250mAT/250V, toroid transformer 115V:500 ma T/ 250V (IEC127/III/SEV 1064) Testresultater skal gemmes i udstyrslog. Bemærk: Efter eventuelle reparationer eller udskiftning af løsdele, skal tests udføres i overensstemmelse med producentens procedurer og noteres med serienummer, dato, ændringer. 13

15 7. Præstationsdata 7.1. Betydningen af trompet kurver for klinisk praksis. Trompetkurver indikerer for 5 forskellige observationer viser den procentvise gennemsnitlige maksimum og minimums afvigelse fra den indstillede flow rate. For optimal anvendelse af Volumed µvp7000 er trompetkurven en vigtig faktor i overvejelsen om et bestemt medikament kan bruges med pumpen. Medikamenter med kort opbevaringstid kræver høj nøjagtighed. Et medikament brugt hvor plasmahalveringstiden er f.eks. 1 min. Uoverensstemmelse af flow raten på 15% pr. minut menes der den samme uoverensstemmelse med plasmaniveauet. Derfor kan der ikke garanteres en forudsagt konstant virkning af medikamentet. Eksempel : Intravenøst infunderet Insulin har en halveringstid på 15 minutter. En afvigelse i flow på +/-15% inden for 40 minutter vil have mindst den samme (i stedet for dobbelt så meget) indflydelse på afvigelsen af plasma-niveau et og derfor på virkningen. Dette er ikke acceptabelt for læger og sygeplejepersonale. Det er vigtigt at vide at afvigelsen inden for en kort observationstid afhænger meget af den indstillede rate. Volumed µvp7000 har ved en rate på 25 ml/t en afvigelse lavere end +/- 2% i en observationstid på 2 minutter. Med 5 ml/t er afvigelsen i samme observationstid +/-7%, inden for 5 minutter er det +/-3%. Gennemsnitlig afvigelse er inden for +/-5% (se nedenstående). Fortegnelse 1: Flow nøjagtighed af Volumed µvp7000 (typiske værdier) Rate ml/t 2 min. 5 min. Max Min Max Min 5,0 +6,93% -5,99% +3,08% -3,45% 25,0 +4,54% -3,65% +1,39% -1,46% 100,0 +0,60% -1,17% +0,28% -0,76% Rate ml/t Eff. Rate (ml/t) Afvigelse (%) Stand.afvigelse (ml/t) Testtid (t.min) Måletid (t.min) 5,0 5,010 0,203 0,010 2,00 1,00 25,0 24,800-0,399 0,200 2,00 1,00 100,0 101,182 1,182 1,182 2,00 1,00 Forhandler : Kongevejen Birkerød Telefon Telefax

16 15

Infusionsteknologi. www.kendan.dk

Infusionsteknologi. www.kendan.dk Infusionsteknologi www.kendan.dk Volumed VP5000 Volumed VP5000 infusionspumpe er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed VP5000

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugsanvisning Volumetrisk Infusionspumpe ARGUS 707 V

Brugsanvisning Volumetrisk Infusionspumpe ARGUS 707 V Brugsanvisning Volumetrisk Infusionspumpe ARGUS 707 V Fremstillet i Schweiz CODAN ARGUS AG CH-6340 Baar / Switzerland (Medlem af CODAN gruppen) 14.219.C_A707 dk.v4.4x CODAN ARGUS AG 31.05.2010 / MR 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere