arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123 www.kendan.dk"

Transkript

1 arcomed ag Medical Systems Volumed VP 7000 brugsanvisning CE0123

2 Advarsel; Denne manual er beregnet for autoriseret personale som er blevet instrueret/undervist, af ARCOMED AG eller af autoriseret forhandler i brugen af dette produkt. ARCOMED AG forholder sig ikke ansvarlig for kopier eller betjening af uautoriserede personer. Bemærk; Der er ingen tillægsservice for denne manual Udgave 09/02 VA-GA-7000-E Indholdsfortegnelse Index 0 1. Introduktion Vedligeholdelse 2 2. Specifikationer 3 3. Betjening Parallel / flere infusioner Alarm overvågning Garanti Design ændringer Eftersyn og vedligeholdelse Præstationsdata / Betydning af trompetkurver 15 1

3 Syramed µvp 7000 Anæstesi Forside Syramed µvp 7000 Anæstesi Bagside 2

4 Betjenings oversigt 1. Infusionssæt 2. Dråbekammer 3. Stop Flow clamp (Intern eller Robson clamp) 4. Dråbe detektor (ECD) 5. Låge 6. Håndtag til åbning af frontlåge 7. Tænd/sluk (ON/OFF) knap 8. Infusions rate display 9. Volume display 10. START/STOP knap 11. Slange guide 12. Peristaltisk pumpefunktion 13. Okklusion detektor 14. Stop Flow anordning 15. Luft detektor 16. Rate indstillings knapper 17. Volume indstillings knapper 18. Option/Mute-knap, afbrydelse af akustisk alarm i 2 minutter 19. PRIME/BOLUS knap 20. LCD-display til beskeder og infusions parametre 21. Alarm display 22. Drift og strøm indikator 23. Netkabel tilslutning 24. Sikring 25. Centralalarm Nurse call tilslutning 26. Dråbe detektor (ECD) konnektor 27. Ekstern batteritilslutning (12DC) 28. IR interface 29. Dropstang holder 30. Bærehåndtag 3

5 1. Introduktion 1.0 Generelt Volumed µvp7000 infusionspumpe anvender den nyeste teknologi. Denne mikroprocessor kontrollerede infusionspumpe benytter et peristaltisk system. Steriliteten af infusionsvæsken bliver ikke påvirket. Pumpen er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed µvp7000 imødekommer anbefalingerne fra MDA (UK) for neonatal og Høj-risiko infusioner. Den kan bruges både som stationær og som transportabel pumpe, idet den har en batterilevetid på op til 6 timers varighed. Pumpen kan anvendes til alle former for infusion og kan også anvendes i ambulancer og i ambulancefly. Til infusion med lavere rater og mindre volumen anbefales det at benytte en sprøjtepumpe som f.eks. Syramed µsp Volumed µvp7000 følger The Medical Device Directive (MDD) af EC retningslinie 93/42 EEC og er mærket CE 0123 (TÜV PS München, Tyskland). Klassifikation : Klasse IIb Producenten ifølge MDD er Arcomed AG, Althardstrasse 146, CH 8105 Regensdorf, Zürich, Switzerland. Den ansvarlige person for EC er Mr. B. Auty, Arcomedical Infusion Ltd., West Hordon, Essex CM13 3Xs, UK. Volumed µvp7000 må kun tilsluttes hovedstrømforsyningen installeret til DIN VDE 0107 eller tilsvarende national standard. Hvis sikkerheden ved netstrømmens jordstik er tvivlsomt, bør pumpen arbejde via batteriet. Mobiltelefoner bør ikke anvendes i nærheden af udstyret. 1.1 Opsætning af pumpen Gennemgå pumpen og medfølgende dele nøje, ved udpakning for eventuelle skader. Pumpen bør ikke anvendes hvis den er skadet, og i så fald, kontaktes leverandøren eller Arcomed AG servicecenter. Pumpen placeres på et vandret/fladt underlag, hænges på et infusionsstativ eller monteres på vægskinne. Pumpen bør normalt betjenes via netstrøm. Det indbyggede batteri vil automatisk gå i funktion i tilfælde af strømsvigt. Advarsel: Pumpen er ikke konstrueret til anvendelse i områder med eksplosionsfare. Miljømæssige krav som IEC skal overholdes. Anvend ikke pumpen i områder med høj grad af elektromagnetisk stråling som f.eks. kirurgisk diatermi eller mobiltelefoner. For yderligere information, kontakt din leverandør eller kundeservice afdelingen hos Arcomed AG. Switzerland United Kingdom ARCOMED AG Arcomedical Infusion ltd. Althardstrasse 146 5g West Hordon, Industrial Estate CH-8105 Regensdorf/Zürich West Hordon, Essex CM13 3XS Tel: Tel: Fax: Fax: Servicemanual og reservedelsliste kan rekvireres hos forhandleren. 4

6 1.2.1 Rengøring og desinfektion Advarsel: Pumpen skal være slukket og frakoblet strømforsyningen før rengøring og desinfektion. Pumpen skal holdes ren og tør. Aftør enhver spildt væske straks. Pumpen må ikke autoklaveres. Enheden desinficeres ved at aftørre med en fugtig klud med alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Vær varsom under rengøring mht. at væske ikke kommer ind i selve pumpen. Vent minimum 30 sekunder efter desinfektion, førend pumpen tændes. Der må kun benyttes rengøringsmidler godkendte til brug med : ABS, POM, rustfrit stål, PVC, aluminium, silikone. Kontakt evt. leverandør af rengøringsmiddel Vedligeholdelse Batteriforsyningen er udrustet med et nikkelhydrid (NiHM) batteri som skal tjekkes årligt. Batteritilstanden tjekkes ved at tilslutte pumpen til hovedstrømforsyningen i 15 timer, i slukket tilstand, så batteriet bør være fuldt opladet. Afbryd netstrømmen og tænd pumpen til brug af batteri. Indstil funktionstiden så batteri-alarmen aktiveres. Dette burde være mindst 3 timer Hvis ikke det er tilfældet, bør batteriet udskiftes. Gentagende opladning og afladning kan i nogle tilfælde formindske batteriets kapacitet (manglende hukommelse). Brugte batterier bør afskaffes på en miljøvenlig og forsvarlig måde eller returneres til leverandør/forhandler. Sikkerhedstjek (kapitel 6) bør kun foretages af kvalificeret personale. 1.3 Symbol beskrivelse Illustrationerne og symbolerne vist på bagsiden af pumpen har følgende betydning eller funktion: Central Alarm (Nurse Call) Dråbedetektor (ECD) Konnektor Ekstern 12 VCD batteritilslutning Infrarød fjernbetjening CF (Cardiac Floating) Advarsel check manual Drypsikker Dobbeltisoleret 5

7 2. Specifikationer CE Mærkning A Klassifikation llb Software version 1.xx Flow rate område(ml/h) ,0 ml/h Flow rate interval (ml/h) 0.1 ml/h Volumen område (ml) ml Volumen interval (ml) 0.1 ml Afvigelser i flowrate med 8101P sæt Typ. +/- 3% (silikone) Afvigelser i flowrate med 3101P sæt Typ. +/- 3% (PVC) Maksimum infusionstilførelse ved 1,5 ml max. elektronisk/mekanisk defekt Hold vene åben (KVO = Keep vein open) 3,0 ml/h, justerbar Bolus rate, Prime rate 1000 ml/h, justerbar Infusions tryk, min. 60 kpa / 450mmHg / 0,6 bar Infusions tryk, max kpa / mmHg / 1,5-2,5 bar (afhængig af IV sæt) Alarm Tryk grænse mbar/mmhg Bolus volume efter okklusion Automatisk Bolus reduktion (se også 3,9) Tid til alarm efter okklusion Afhængig af rate, trykgrænse indstilling og IV sæt, Se nedenstående tabel. Luft detektion Ultrasonisk Sensitivitet Typ. 100 µl, justerbar fra µl Kumuleret 15 min. justerbar fra µl Batterikapacitet (1.85Ah) 3 5 timer (afhængig af rate og funktion) Opladningstid timer Netspænding 230 VAC + 10% - 15%, 50/60 Hz Ekstern batteri, (ekstraudstyr) 12 VDC Strømforbrug 9,3 VA Sikring T200 ma/iec127/111/sev 1064 Kategori Klasse II Beskyttelses type IPX 1, dryptæt Lækstrøm <40µA Radiointerferense CE Klassifikation A Central alarm (Nurse Call) - tilvalg 24V/0,2A Grad af beskyttelse mod elektrisk chok CF cardiac floating Dimensioner 245x90x180mm (LxHxD) Kabinet ABS plastik, UL beskrevet Vægt Ca. 2,6 kg Maksimum oplagringstid 3 måneder uden opladning Temperaturområde i drift grader C Temperaturområde, stilstand 0 40 grader C Tilladt relativ fugtighed 20-90% max. Atmosfærisk tryk hpa Sikkerheds test DIN IEC 601 part 1, EN55011 Radioforstyrrelser IEC følsomhed, IEC Betjenings måder Kontinuerlig, manuel bolus, automatisk bolus, priming Labels på pumpe 12 alfanumeriske karakterer Konfigueres gennem IR interface. Hukommelse Op til 1500 data logs, med tids registrering. Aflæsbar og printbar via IR interface og PC. Tid til alarm efter okklusion (PVC), volume af bolus uden bolus reduktion : Tryk 1,0 bar 500 mbar 100 mbar Rate 1 ml/h >60 min 45 min 8 min 20 ml/h 3,5 min 100 sek 20 sek 100 ml/h 50 sek 25 sek 5 sek 999 ml/h 6 sek 2,5 sek 0,5 sec BOLUS 0,9 ml 0,45 ml 0,09 ml 6

8 3. Betjeningsvejledning Tallene i parentes, referer til illustrationerne af front og bagside i brugsanvisningen. Advarsel: Anvend kun godkendte infusionssæt. (se pjecen Tilbehør og forbrugsvarer ) Funktionen af pumpen afhænger både af pumpe og infusionssæt. Sikkerhedsfunktionen af pumpen kan ikke garanteres hvis der anvendes ikke-godkendte infusionssæt. Patientens sikkerhed kan således bringes i fare. Infusionssæt er kun til engangsbrug. Engangskanyler bærer en infektionsfare og skal bortskaffes efter gældende regler. I øvrigt: IV sættet bør skiftes hver 24 timer. 3.1 Forberedelse og montering af infusionssættet a) Hvis pumpen hænger på et infusionsstativ, bør man være opmærksom på at pumpen ikke er placeret højere en 1,4 meter over gulvet for at sikre stabilitet. Ideelt brug, til dette formål, er Arco Luxe eller Arco Standard infusionsstativer. Hvis flere pumper er monteret ovenpå hinanden, skal maksimum højden fra gulvet tjekkes og forholdsregler tages, for at undgå ustabilitet. Pumpen monteres på infusionsstativet ved hjælp af clampen (22) på bagsiden af pumpen. b) Monter dråbekammeret (2) på dråbetetektoren (4). Vær opmærksom på, at dråbekammeret ikke isættes så sammensvejsninger eller andet skygger for dråbedetektoren (4). Kontrollér at dråberne registreres på informationsdisplayet. c) Fyld omhyggeligt infusionssættet (1) med væske, indtil dråbekammeret (2) er ¼ til 1/3 fuldt og sørg for, at der ikke er luftbobler. Hvis der er luftbobler i sættet gentages proceduren. d) Luk rulleklemmen på slangen. e) Åben pumpe lågen (5) ved at trække i håndtaget (6) f) Pumpe med Robson klampe : Placer Robson klampen (3) på slangen. Såfremt der er tale om silikonesæt, placeret klampen lige til venstre for silikonedelen. Luk klampen. Hold slangen med højre hånd med tommelfingeren placeret på klampen. Start i venstre side og indsæt IV sættet til venstre i slangeguiden (11). Vær sikker på at flowretningen af pumpen fra venstre mode højre respekteres og at slangen er let spændt og lige. Brug tommelfingreren til at montere Robson klampen ind i stop flow anordningen (14) og monter resten af slangen ind i den højre slangeguide (11). Pumpe med intern klampe : Start i venstre side, indsæt IV sæt til venstre og højre slangeguide (11). Vær sikker på at flowretningen af pumpen fra venstre mode højre respekteres og at slangen er let spændt lige. I tilfælde af at der bruges silikonesæt, sikres den korrekte position af silikonendelen som vist i oversigtsbilledet i denne manual. g) Luk lågen (5) og tryk lågehåndtaget (6) ned mod pumpen. Åben rulleklemmen på slangen. h) Tryk på ON/OFF knappen (10) og tænd pumpen. Alarmen bipper og alle indikatorer lyser. Software versionsnummeret (VP7000 rx.xx) og derefter pumpe konfigurationen (VP7000 C.xxx) oplyses kortvarigt. Vent indtil den automatiske flow test er færdig. i) Check at der ikke er frit flow. Der hvor det er muligt, bør anvendes netspænding. Tilslut netkablet i stikdåsen (18) på bagsiden af pumpen. Strømpiktogrammerne oplyses så snart netkablet er tilsluttet. Batteriet oplades automatisk. j) Volumed µvp7000 kan prime slange med pumpen. Patienten må aldrig være tilsluttet pumpen når der primes. Tryk prime/bolus knappen (19) indtil LCD display et (20) viser priming? Hold knappen nede indtil priming er færdig. For at slutte primingmode tryk start/stop knappen (10). Vigtigt :Under priming bliver både luftalarm og tom pose alarm ignoreret. Prime rate vises i rate display et (8). k) Tilslut til patient. Vigtigt : før lågen åbnes skal rulleklampen på sættet lukkes! 3.2. Indstilling af hastighed (ml/h) og volume (ml) Brug UP/DOWN (op/ned) knappen (16) for at vælge den ønskede hastighed i ml/h indikeret i RATE displayet (8). Pil-op knap sørger for at forøge hastigheden, pil-ned knap sørger for at reducere hastigheden. Hvert tryk på knapperne ændrer et ciffer. Den mindst mulige hastighed (lille størrelse) er 0.1 (enheder). Hvis der skal være en specifik volume (VTBI) (mængde) på infusionen, skal volume i mls vælges i VOLUME displayet (10) ved brug af UP/DOWN (op/ned) knapperne (13) før pumpen startes. 7

9 Når VTBI er nået lyder en alarmtone og viser INF COMPL (infusion complete) i alarmdisplay et (21). Pumpen skifter til KVO rate. Bemærk : Med Tom beholder detektoren (4), stopper pumpen automatisk efter den sidste dråbe i posen. Er der ingen detektor, skal volume (VTBI) indstilles til at stoppe inden posen er helt tømt. Ellers fortsætter pumpen med infusionen indtil der opdages luft i luftdetektoren (18). Derfor anbefales det kraftigt at bruge tom pose detektor Igangværende pumpe Når pumpen kører, vil det grønne sprøjtesymbol blinke (22). VOLUME displayet viser nu den (volume) mængde der er tilført, i mls. For at kunne vise forskellige data, som f.eks. pumpe tilstand, (volume) mængde der skal tilføres, infusionstid, tilbageværende infusionstid, batteri-tilstand, tryk og trykgrænse, tryk på OPTION (valg) knappen (18) gentagne gange og observer LCD-skærmen (20) indtil de ønskede data vises. Hvis der er valgt en specifik (volume) mængde der skal tilføres, vil pumpen automatisk skifte til KVO når mængden er tilført og en både audio og visuel alarm (21) aktiveres. Tryk på ALARM SILENCE (deaktiver alarm) knappen (5) for slukke alarmen i 2 minutter Nulstilling af infunderet volume For at nulstille den (volume) mængde der er blevet tilført, stoppes pumpen ved at trykke på STOP knappen (10). Tryk på OPTION knappen (18) i 2 sekunder indtil (volume) (9) blinker. Når LCDskærmen (20) viser 000, bekræft dette ved at rykke på START/STOP knappen (10) for at nulstille (volume) mængde til nul. Hvis ikke nulstilling af infunderet (volume) mængde ønskes, tryk på OPTION knappen (18) BOLUS infusion Når pumpen kører, er det muligt at give enten manuel eller automatisk BOLUS. For at tilføre BOLUS manuelt Tryk på OPTION (valg) knappen (18) og derefter på PRIME/BOLUS knappen (19) samtidig. Den kontinuerlige mængde vises nu i VOLUME (mængde) displayet (9). LCD-skærmen (20) indikerer at der gives en bolus. Hold knappen nede indtil den ønskede dosering er blevet tilført. Så snart knappen slippes vil pumpen vende tilbage til normal infusions rate. For at tilføre BOLUS automatisk Tryk på PRIME/BOLUS knappen (19) i 2 sekunder, indtil VOLUME (mængde) displayet (9) blinker. Den ønskede dosering i mls kan nu ændres på VOLUME (mængde) displayet (9) ved brug af VOLUME (mængde) knapperne (13). Tryk herefter på bolusknappen (19). For at give automatisk bolus. Hvis ingen bolus ønskes, tryk på OPTION (valg) knappen (18) for at annullere. Ved automatisk bolus, viser RATE displayet (8) den totale hastighed og VOLUME (mængde) displayet (9) viser den medicinmængde der er tilført. LCD-skærmen (20) viser Bolus automatic altså automatisk medicininfusion. For at stoppe pumpen kan man til enhver tid trykke på STOP knappen (10). Efter den valgte medicinmængde er blevet leveret, skifter pumpen automatisk til normal infusion. Efter bolus vil medicinmængden blive tilføjet det totale ml. der er infunderet Skift af infusionssæt For at skifte pose/flaske kan infusionen altid stoppes ved at trykke på START/STOP knappen (18) uden at dette berører de viste værdier og alarmen vil heller ikke aktiveres. I STOP funktion er KVO brug automatisk aktiveret. Hvis pumpen er i stop funktion i mere end 4 minutter lyder en alarmtone Genkald af tidligere data Hvis pumpen, ved en fejl er blevet slukket, kan data som f.eks. rate, og volume der er blevet tilført, genkaldes ved opstart. Tryk på START/STOP knappen (10) og ON/OFF knappen (7) samtidig for at genkalde data Indstilling af volume og tid Hvis en specifik volume skal tilføres i et bestemt tidsinterval skal RATE displayet stå på nul. Efter at IV sættet er indsat, lågen lukket og automatisk test er udført, holdes OPTION (valg) knappen (18) nede indtil RATE og VOLUME displays blinker. Tiden i timer og minutter kan vælges i RATE displayet (8) og mængden kan vælges i VOLUME displayet (9). Pumpen udregner automatisk infusionshastigheden. Tjek dette nøje på LCD-skærmen (20) før opstart af infusionen. 8

10 3.9. Tryk Volumed µvp 7000 har en automatisk tryk monitorering, hvor trykket i systemet måles via en tryktransducer. Alarm grænsen for tryk kan sættes automatisk og manuelt. Automatisk indstilling: Hvis pumpen er konfigureret til denne indstilling, vil alarm trykgrænsen automatisk matche indstillingen Jo lavere indstilling, jo lavere alarm trykgrænse. Tid til alarm kan ses i sektion 2. Manuel indstilling Tryk på OPTION (valg) knappen (18) gentagende gange for at få vist tryk og alarm trykgrænse på LCD-skærmen (20). Hold OPTION (valg) knappen (18) nede indtil VOLUME display (9) blinker Lxxx. Trykgrænsen kan manuelt indstilles ved brug af VOLUME knapperne (17) i VOLUME displayet (9) og data på LCD-skærmen skifter tilsvarende. Dette kan også gøres mens infusionen kører. Bemærk: Manuel indstilling af tryk, deaktiverer den automatiske trykindstilling, det vil sige trykket forbliver på nuværende niveau uafhængig af hvilken sats der vælges Hvis trykket stiger udover grænseindstillingen, stopper pumpen og den oparbejdede BOLUS mængde bliver automatisk reduceret til næsten nul. En audio og visuel alarm aktiveres. Tjek IV nøje for at finde årsagen til alarmen. Genstart ikke pumpen førend okklusionen er elimineret Indstilling af tid og dato Tryk gentagne gange på OPTION (valg) knappen (18) for at få vist tid og dato på LCD-skærmen (20). Hold OPTION (valg) knappen (18) nede indtil display blinker. Tiden kan indstilles ved brug af volume knapperne (17) i volume displayet (9), det vil sige h9.45 = 9:45 am (om morgenen). Dette kan også gøres imens infusionen kører. Volumed pumpen har den mulighed at den automatisk justerer ved sommertid. Justeringen kan indstilles til EU, US eller Australske regulativer. Hvis teksten clock vises, skal Lithium backup batteriet udskiftes. For indstilling af dato skal pumpen først slukkes. Tryk på VOLUME 0.1 ml. og VOLUME 100ml. knapperne (17) samtidig, mens pumpen tændes. Dette aktiverer service mode. Vælg RATE displayet (8) efter nedenstående fortegnelse ved brug af RATE knapperne (16). Vælg da tilsvarende data i VOLUME displayet (9) ved brug af VOLUME knapperne (17). Tryk på START knappen (10) hver gang for at bekræfte hver enkelt indstilling. Rate display (9) Volume display (10) Funktion År (year) Måned Dato Ugedag (mandag = 1, søndag = 7) Tryk på ON/OFF knappen (7) for at slukke pumpen. Bemærk: Ukorrekt indstilling af enten dato eller tid, har ingen indvirkning på den korrekte funktion af pumpen Forskellige konfigurationer Hvis en anden konfiguration ønskes, kontakt da venligst den lokale autoriserede Arcomed forhandler (KENDAN A/S) Tilbehør og forbrugsvarer Tilbehør, forbrugsvarer og engangsprodukter må kun bruges hvis de imødekommer international standard og nationale godkendelse. IV sæt, filtre og forlængerslanger skal være CE-mærket. Brugsanvisning, 3-benet netkabel og dråbe detektoren (valgfri) er standard tilbehør til Volumed µvp7000. Se også START/STOP knap (10) START/STOP knappen (10) bruges til at starte pumpen efter at doseringen er valgt. Pumpen kan stoppes på hvilket som helst tidspunkt med denne knap. En tillægsfunktion af denne knap, er når der skal bekræftes forskellige parametre. 9

11 3.14. PRIME/BOLUS knap (19) PRIME/BOLUS knappen (19) bruges til at prime sættet. Den bruges også til at indikere manuel eller automatisk BOLUS (3.5) Audio alarm deaktiverings knap (18) Audio alarmen kan deaktiveres i 2 minutter ved brug af audio alarm deaktiveringsknappen (18). Audio alarmen aktiveres igen efter de 2 minutter. Hvis der ikke er nogen audio alarm, bruges knappen OPTION til at indstille pumpen til alle øvrige muligheder ON/OFF knappen (7) Pumpen kan slukkes ved brug af ON/OFF knappen (7) hvis infusionen er afsluttet. Alle viste data (rate og volume) mistes hvis pumpen slukkes. For at undgå at slukke pumpen ved en fejltagelse, skal ON/OFF knappen (7) trykkes ned mindst et sekund før pumpen slukkes. Hvis pumpen er tilsluttet til netkablet, vil STANDBY mode tage over, når pumpen slukkes. Batteriet vil oplades og opladningsstatus vises på LCD-skærmen Keep-Vein-Open (KVO) rate (Hold vene åben) Pumpen kan konfigureres til infusion med hold vene åben værdi når volume (mængde) til infusion er infunderet. KVO værdien er forud indstillet til 0.3 ml/h og kan indstilles (af en tekniker) til at passe individuelle ønsker hvis det er nødvendigt. Hvis den indstillede værdi er mindre end KVO værdien, vil værdien ikke blive ændret. Bemærk: Den seneste standard, bruger den nye betegnelse Keep-Open-Rate (KOR) (hold åben rate). Denne er identisk med KVO værdien Brug af pumpen ved parallel- eller flere infusioner Hvis flere infusionssystemer er tilsluttet til patientens kar-system, kan dette føre til komplikationer, f.eks. infusion af luft, retur-flow, forstyrrelser forårsaget af alarmer eller unøjagtig flow. For at undgå sådanne hændelser, venligst observer de anbefalede klausuler i DIN VDE 0753, stk. 5 eller kontakt leverandør Mulighed for ekstern tilslutning af pumpen Eksternt udstyr må kun tilsluttes til Central alarm (Nurse call) tilslutningen (25), tom beholder detektor (26) og Ekstern tilbehør (27) hvis systemets resultat imødekommer anbefalingerne af Retningslinie EN og hvis deres sikkerhed er blevet certificeret af en internationalt godkendt organ. Brug kabel nr for at tilslutte Central alarm (Nurse call) systemet. Vigtigt : Alarmerne skal altid overvåges, også når der er tilsluttet central alarm. Hvis en ekstern 12/15V AC/DC strømforsyning anvendes og er tilsluttet til andet udstyr, bør man sikre sig at sikkerheden af systemet imødekommer IEC Brug kabel Brug kun ekstern dråbe detektor nr (4). Kontakt venligst kundeserviceafdelingen ved ARCOMED AG for detaljer til RS232 kontaktflade (infrarød kontaktflade) og hvordan tilslutning af eksterne systemer foregår. 4. Alarm Overvågning 4.1. Alarm årsager Under funktion overvåger det indbyggede kontrolsystem til stadighed, at pumpen fungerer korrekt. I tilfælde af funktionsfejl afbrydes infusionen øjeblikkeligt og alarmen aktiveres. Det relevante alarmsymbol lyser vedvarende med en rød farve og der er tillige en vedvarende audio alarm. Samtidig aktiveres Central alarmen (Nurse call). Pumpen vil ikke starte; Hvis rate ikke er indstillet (0 ml/h). Hvis der er luft i slangen. Hvis lågen er åben. Hvis IV sættet eller Robson klampen ikke er korrekt installeret. Under drift aktiveres pumpens akustiske alarm og KVO i følgende tilfælde; START/STOP knappen betjenes. VTBI (Volume To Be Infused) nås. Ændring af raten mens pumpen er i funktion. 10

12 Under drift aktiveres pumpens akustiske alarm og går i Stop mode hvis; Rulleklemmen på sættet ikke er åben. Beholderen er tom. Batterikapaciteten ikke længere er i stand til at garantere korrekt infusion. Trykket i slangerne overstiger den maximalt tilladte værdi. Lågen er åben. Der er intern defekt. Med dråbe detektor : Hvis dråberne ikke er inden for de indstillede tolerancer. Hvis niveau et i dråbekammeret er for højt Afbrydelse af alarmtilstand Når fejlårsagen er afhjulpet eller rate skiftet er godkendt, annulleres alarmen og infusion genoptages evt. at trykke START/STOP knappen (10) 4.3. Trykgrænse/okklusions alarm Hvis trykket, i systemet, når den indstillede trykgrænse enten ved total eller delvis okklusion, vil alarmen aktiveres og okklusions alarmsymbolet og værdidisplay blinke. LCD-skærmen viser Occlusion! Check line!. Vene siden bør tjekkes for at sikre at der ikke er nogen komplikationer. Hvis årsagen til okklusion fjernes, vil okklusionssymbolet blinke og pumpen kan startes igen Batterialarm Det indbyggede batteri muliggør anvendelse af pumpen uafhængigt af nettilslutning. I tilfælde af strømsvigt vil pumpen automatisk gå over til batteridrift uden at afbryde infusionen. Når batteriet er ved at være afladet går pumpen i batterialarm. Batteri-funktion vises ved at batterisymbolet (22) oplyses. Batterikapaciteten tillader fra 3 til 6 timers funktion (1.85 Ah batteri) afhængig af infusionshastigheden. Efter ca. 3 6 timer ved brug af batteri-funktionen, vil symbolet i alarm displayet (21) oplyses og en audio alarm aktiveres. Alarmen annulleres automatisk, straks netspændingen tilsluttes. En lav batteri-alarm aktiveres ca. 30 minutter før batteri-tom alarm. Batterisymbolet (21) blinker og en audio alarm aktiveres. For at slukke audio alarmen, trykkes på ALARM SILENCE knappen (18). Batterisymbolet fortsætter med at blinke indtil pumpen tilsluttes netspændingen. En advarende alarm, aktiveres hvis pumpen afbrydes fra netspændingen mens den er i funktion. Denne alarm slukkes ved tryk på ALARM SILENCE knappen (18) 4.5. Central alarm (Nurse call) Pumpen kan tilsluttes et eksternt Nurse call system, via tilslutningen (25) på bagsiden af enheden, med brug af kabel nr.: Alle alarmer transmitteres til Nurse call stationen. De normale pumpealarmer og displays, fortsætter med at fungere Sluk alarm Audio alarmer kan slukkes i ca. 2 minutter, ved brug af ALARM/SILENCE knappen (18). Audio alarmen aktiveres igen efter denne periode Alarm indikatorer (18) Årsagen til alarmerne indikeres ved brug af oplysende symboler/piktogrammer som vist her; KVO rate Okklusion alarm Tom beholder alarm defekt Rate ændret Infusion komplet Luft alarm Batterialarm 11

13 4.8. Strøm og funktionsindikatorer (17) Disse indikeres ved følgende; Pumpe i drift Netkabel tilslutning Batterifunktion 4.9. LCD-skærmen (20) Forskellige beskeder og infusionsparametre vises på denne skærm Teknisk beskrivelse Volumed µvp7000 er en micro-process kontrolleret infusions pumpe med step-motor funktion og omfattende softwarestyringsfunktion. Pumpens funktionsmuligheder muliggør anvendelse af infusionsmængder fra 0.1 ml/h til 1,999 ml/h. Et indbygget genopladeligt batteri, tillader enheden funktionalitet uafhængig af strømforsyning i tilfælde af nødsituationer eller hvis der er brug for en mobil enhed. Mekanismen drives af en step-motor via et tandrem og et tandhjul. Alle vigtige funktionsparametre vises tydeligt på en LED-indikator. Indstilling af den ønskede værdi gøres via trykknapper. Enheden er fremstillet med brug af den nyeste tilgængelige teknologi (SMD) 5. Garanti Der er 24 måneders reklamationsret på Volumed µvp7000 infusionspumpe, gældende fra den dato pumpen leveres. Garantien/Reklamationsretten dækker installation og erstatning af defekte dele hvis det skyldes mangelfuld samling eller materialer men bortfalder hvis forandringer eller reparationer udføres af personer uden skriftlig tilladelse fra Arcomed AG eller Arcomedical Infusion Ltd, og hvis opsyn samt vedligeholdelse ikke foretages efter forskrifterne. Garantien dækker ikke eliminering af problemer, forårsaget af ukorrekt betjening, upassende behandling eller almindelig slitage. Producent accepterer kun ansvar for sikkerheden, funktionel pålidelighed og ydeevne af udstyret, forudsat at; Samling, tilbygningsarbejde, re-montering, modifikation eller installationer udføres af personale, autoriseret af Arcomed AG. Det elektriske system på funktionssiden imødekommer IEC krav. Enheden bruges i overensstemmelse med disse instruktioner for brug. Informationerne der er stillet til rådighed her i manualen, er i overensstemmelse med nuværende almindelige situation og gives videre i god tro. Producenten forbeholder sig ret til at udføre modifikationer, i den tekniske udviklings interesse Design ændringer Arcomed AG bestræber sig på at sikre sig for at fremtidige forbedringer og modifikationer er forenelige med tidligere modeller. Bemærk: Oplys altid model, serienummer og om nødvendigt farven på enheden ved henvendelse og bestilling af reservedele. 12

14 6. Sikkerhedstjek Rammer og skematisk plan over sikkerhedstjek af Volumed µvp7000 infusionspumpe Hver 24. måned, eller efter timers brug: Denne enhed skal tjekkes af teknisk personale som er blevet trænet og skriftligt autoriseret af Arcomed AG eller Arcomedical Infusion Ltd. Tjekliste Hvordan/udstyr Tjek for Resultat Visuelt tjek; Kabinet, frontlåge, kontrolpanel Ekstern tom beholder detektor Eller intern tom beholder detektor (specielt fjeder) Front åbner/lukker Stopflow håndtag Cover til peristaltiske blade Mærkning Visuelle displays Tilslutningsenheder, sikringer Luft i slange Funktionalitets tjek; Fjeder bund Tryk check Manual. IV sæt med vand, manometer og slange. Fysisk skade Fysisk skade Fysisk skade Fysisk skade Funktionalitet, renhed Fysisk skade Alle tilstede Funktionalitet, display test Skader, belægninger Fysisk skade Check fri bevægelse Minimal mekanisk tryk Maksimal mekanisk tryk Tryk sensor Rate check Preload system med sprøjte til 0,7 bar, 4 min. Rate 5 ml/t (Trykgrænse 999 mbar) Rate 400 ml/t (Trykgrænse 999 mbar) Rate 100 ml/t Trykgrænse 500 mbar Lav okklusion på sæt Rate 100 ml/t Total af 100 ml. Se manometer Tryk altid over 0,6 bar Tryk altid under 2,5 bar Alarm reaktion inden 20 sek. +/- 10 sek. +/- 5% nøjagtighed Se trumpetkurve (servicemanual) Alternativ test PTD-7000 T min. = T max. = Alternativ test VT5000 %dev= Drift med 100ml/t Simulering af manglende dråber Fjern dråbekammer fra detektor. Visuel og akustisk alarm Simulering af luft i slange Luftboble (modsat dråbekammer) i slange Visuel og akustisk alarm Check Nurse call Ekstern pumpe stop Elektrisk sikkerhed, IEC601 Lækage Modstand Åben låge under brug Eneste option RS232C Sikkerhedstester IEC601 <75µA <100 mohm Alarm og skift signal ved konnektor IEC 601.1, sektion 19 Sikringer skal være i overensstemmelse med producents specifikation. Konventionel transformer 230V : 100 mat/250v, toroid transformer 230V: 250mAT/250V, toroid transformer 115V:500 ma T/ 250V (IEC127/III/SEV 1064) Testresultater skal gemmes i udstyrslog. Bemærk: Efter eventuelle reparationer eller udskiftning af løsdele, skal tests udføres i overensstemmelse med producentens procedurer og noteres med serienummer, dato, ændringer. 13

15 7. Præstationsdata 7.1. Betydningen af trompet kurver for klinisk praksis. Trompetkurver indikerer for 5 forskellige observationer viser den procentvise gennemsnitlige maksimum og minimums afvigelse fra den indstillede flow rate. For optimal anvendelse af Volumed µvp7000 er trompetkurven en vigtig faktor i overvejelsen om et bestemt medikament kan bruges med pumpen. Medikamenter med kort opbevaringstid kræver høj nøjagtighed. Et medikament brugt hvor plasmahalveringstiden er f.eks. 1 min. Uoverensstemmelse af flow raten på 15% pr. minut menes der den samme uoverensstemmelse med plasmaniveauet. Derfor kan der ikke garanteres en forudsagt konstant virkning af medikamentet. Eksempel : Intravenøst infunderet Insulin har en halveringstid på 15 minutter. En afvigelse i flow på +/-15% inden for 40 minutter vil have mindst den samme (i stedet for dobbelt så meget) indflydelse på afvigelsen af plasma-niveau et og derfor på virkningen. Dette er ikke acceptabelt for læger og sygeplejepersonale. Det er vigtigt at vide at afvigelsen inden for en kort observationstid afhænger meget af den indstillede rate. Volumed µvp7000 har ved en rate på 25 ml/t en afvigelse lavere end +/- 2% i en observationstid på 2 minutter. Med 5 ml/t er afvigelsen i samme observationstid +/-7%, inden for 5 minutter er det +/-3%. Gennemsnitlig afvigelse er inden for +/-5% (se nedenstående). Fortegnelse 1: Flow nøjagtighed af Volumed µvp7000 (typiske værdier) Rate ml/t 2 min. 5 min. Max Min Max Min 5,0 +6,93% -5,99% +3,08% -3,45% 25,0 +4,54% -3,65% +1,39% -1,46% 100,0 +0,60% -1,17% +0,28% -0,76% Rate ml/t Eff. Rate (ml/t) Afvigelse (%) Stand.afvigelse (ml/t) Testtid (t.min) Måletid (t.min) 5,0 5,010 0,203 0,010 2,00 1,00 25,0 24,800-0,399 0,200 2,00 1,00 100,0 101,182 1,182 1,182 2,00 1,00 Forhandler : Kongevejen Birkerød Telefon Telefax

16 15

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning Enteral ernæringspumpe Brugervejledning DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Infusionsteknologi. www.kendan.dk

Infusionsteknologi. www.kendan.dk Infusionsteknologi www.kendan.dk Volumed VP5000 Volumed VP5000 infusionspumpe er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed VP5000

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da Paradigm Veo Brugsanvisning 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set,

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere