6798_AK_UVN_0515.indd :12:27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27"

Transkript

1 6798_AK_UVN_0515.indd :12:27

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page _AK_UVN_0515.indd :12:27

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Var noga med att hantera apparaten korrekt. Apparaten ska hanteras med försiktighet då kniven och knivbladen är mycket vassa! Rör inte kniven eller knivbladen under användning _AK_UVN_0515.indd :12:27

4 Var försiktig vid hantering av den vassa kniven och dess blad när behållaren töms och under rengöring. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten Innan användning Diska alla lösa delar i varmt vatten och lite diskmedel innan användning. OBS! Kniven är mycket vass och ska hanteras varsamt. Apparatens delar 1. Motordel 2. Drivaxel 3. Skål 4. Tillbehörshållare 5. Lock 6. Påmatare 7. Platthållare 8. Skivplatta fin och grov 9. Rivplatta fin och grov 10. Pommes frites platta 11. Kniv (stål) 12. Kniv för knådning och mixning (plast) 13. Visp _AK_UVN_0515.indd :12:27

5 Användning Matberedaren kan användas till att blanda, hacka, riva, skiva och mixa råvaror. Matberedarens motor driver knivbladen i hög hastighet för att garantera ett grundligt och jämnt resultat. Därför är det viktigt att apparaten alltid står på ett plant och torrt underlag innan den startas. Kontrollera också att skålen med lock är korrekt monterad på motordelen, annars kan matberedaren inte startas. Skålen monteras korrekt genom att först montera drivaxeln på motordelen. Därefter sätts skålen på motordelen och skålens handtag vrids medurs. Det hörs ett klick när skålen är korrekt monterad. Det önskade tillbehöret monteras (se avsnitt Montering av tillbehör ). Sätt locket på skålen. Den lilla plasttappen på lockets utsida ska placeras till höger om skålens handtag. Vrid locket medurs. Locket är korrekt monterat när det hörs ett klick. Var uppmärksam på att apparaten inte kan starta innan skål och lock är korrekt monterade. Se alltid till att det finns ingredienser i skålen innan matberedaren startas. Maxkapaciteten för skålen är 2,0 liter men för att undvika att skålen överfylls bör mängden begränsas till högst 1,2 liter för vätskor och liknande. Vid tillredning av vissa råvaror blir kapaciteten mindre. För detaljer om maximumkvantiteter se schemat under avsnittet Kvantiteter och vägledande tillredningstider. Använd måttskalan på skålen som en fingervisning _AK_UVN_0515.indd :12:28

6 När skål med lock är korrekt placerade så är matberedaren klar att använda. Kontrollera att hastighetsväljaren är i position 0 och sätt i kontakten. Vrid hastighetsväljaren till den önskade positionen i några få sekunder. Vrid sedan tillbaks till 0 och kontrollera om resultatet är som önskat. Processen går mycket fort så kör inte för lång tid åt gången. Locket tas av genom att fatta påfyllningsröret och vrida moturs, lyft därefter bort locket. Använd funktionen Pulse för korta tidsintervaller. Knappen får inte släppas om pulse funktionen används eftersom apparaten då stannar. Montering av tillbehörsdel Alla tillbehörsdelar ska monteras på drivaxeln i mitten av skålen. Drivaxeln monteras på motordelen, se till att skålen sitter korrekt. Kniv (stål) (11) Ta bort skyddshöljet på kniven. Var uppmärksam på att kniven är väldigt vass och man ska därför undvika att röra vid knivbladen. Kniven monteras på drivaxeln genom att trycka ner tillbehörshållaren på drivaxeln så att den sitter fast, montera därefter på kniven. Sätt på locket som beskrivits tidigare. Ställ hastighetsväljaren på 2. Den totala driftstiden bör inte överstiga 1 minut. Efter användning vrids hastighetsväljaren tillbaka till 0. Kniven och tillbehörshållaren tas bort från drivaxeln genom att först lyfta kniven från tillbehörshållaren och därefter dra upp tillbehörshållaren. Därefter tas skålen bort från motordelen genom att vrida den moturs. Använd pulsfunktionen för att undvika att ingredienserna hackas för fint. Normal tillredningstid är ca sekunder. Stålkniven används t ex till att hacka choklad, ost, kött, kryddor, frukt och grönsaker (som t ex lök). Knådnings- och mixningskniv (12) Skålen sätts på motordelen och plastkniven monteras genom att trycka ner tillbehörshållaren så att den sitter fast på drivaxeln och därefter montera kniven därpå. Locket sätts på skålen som beskrivits tidigare. Hastighetsväljaren ställs in på 2. Normal tillredningstid är ca sekunder. Notera: tillsätt vatten om hastigheten avtar och matberedaren stannar under användning för att undvika att motorn skadas. Håll ena handen på locket under knådning/mixning samtidigt som den andra handen håller i handtaget. Knådning/mixningen tar ca sekunder. Efter användning vrids hastighetsväljaren tillbaka till 0. Kniven och tillbehörshållaren lyfts bort från drivaxeln genom att först lyfta av kniven från tillbehörshållaren och därefter lyfta bort tillbehörshållaren. Därefter tas skålen bort från motordelen genom att vrida den moturs _AK_UVN_0515.indd :12:28

7 Visp (13) Montera vispen genom att först placera tillbehörshållaren på drivaxeln. Därefter placeras vispen på tillbehörshållaren. Montera därefter locket som beskrivits tidigare. Sätt hastighetsväljaren på 1 eller 2. Vispen används till att vispa äggvitor, grädde m m. Riv- och skiv- och pommes frites plattor (7, 8, 9, 10) Skålen och drivaxeln monteras på matberedaren. Välj önskad platta. Den valda plattan monteras på platthållaren (7) med skäret uppåt och platthållaren placeras därefter på drivaxeln. Montera locket på skålen och vrid locket medurs tills det klickar på plats. Ställ hastighetsväljaren på 1 eller 2. Riv- och skivplattan kan användas till att skiva potatis, lök, gurka, morötter, äpplen m m. Påmatare (6) Använd påmataren till att trycka ner fasta ingredienser i påfyllningsröret. Se till att ingredienserna som ska stoppas ner inte är för stora. Använd ALDRIG fingrar, skrapa eller andra redskap än den medföljande påmataren till detta. Vätska och mindre ingredienser kan med fördel tillsättas genom påfyllningsröret. Kvantiteter och vägledande tillredningstider Tillbehör Används till: Kniv Plastkniv Hacka t ex Kött / lök Frukt Grönsaker Ost Choklad Kryddor Mixa t ex mördeg Max kapacitet Ca 500 g g Ca 200 g Ca 100 g Ca g Inställning Pulse el 2 Tillredningstid Ca. 300 g 2 Max 1 minut Notering sek Ingredienserna skärs i passande bitar (tärningar eller stavar ca 3 cm). Pulsinställning är lämpligt för grövre hackning och inställning 2 används för finare hackning _AK_UVN_0515.indd :12:28

8 Skivplattan Rivplatta Pommes frites platta Blanda kakdeg Ca 1 kg 2 Max 1 minut Blada deg, t ex bulldeg Skiva t ex Potatis Grönsaker Ost Riva t ex Grönsaker, ost, potatis, choklad, frukt Mel ca. 600 g 2 20 sek. Vand ca. 400 g Ca 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserna skärs i passande storlek (ca 3-4 cm). Ca 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserna skärs i passande storlek (ca 3-4 cm). Skiva potatis Ca 1,2 l 1 eller 2 Potatisarna skärs i passande bitar, så att de går ner i påfyllningsdelen i locket. Visp Vispa äggvitor 2-5 æg sek Max 2 äggvitor och max 5 äggvitor. Vispa grädde ml 2 20 sek Piska ej för länge utan hellre i fler omgångar. OBS: Varma vätskor och ingredienser bör maximalt vara ca 50 C innan de hälls i skålen. Hårda kryddor (t ex muskotnöt, kaffebönor eller istärningar) får inte hackas i matberedaren då dessa kan skada kniven. Så demonteras apparaten 1. Ta bort påmataren. Vrid locket moturs, lyft och ta bort. 2. Ta bort kniv, visp eller platta. 3. Ta bort tillbehörshållaren. 4. Vrid skålen moturs för att kunna lyfta bort den från motordelen. 5. Ta bort drivaxeln. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Motordelen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd en fuktig trasa för rengöring av denna. Alla plastdelar kan diskas i diskmaskin. Använd inte skurpulver eller andra starka rengöringsmedel då de kan repa och matta ner ytan. Använd inte repande rengöringsmedel som kan skada höljet. 8 NOTERA! Kniven och plattorna är mycket vassa. Var därför mycket försiktig. Skölj av kniven och plattorna i varmt vatten och tillsätt diskmedel och avtorka grundligt innan förvaring. 6798_AK_UVN_0515.indd :12:28

9 Eventuella intorkade rester tas lätt bort efter blötläggning med ett milt rengöringsmedel och en diskborste. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV VÄTSKA! Felsökning Apparaten startar inte Apparaten stannar plötsligt Motorn går men ingredienserna står stilla Kontrollera att matberedaren är korrekt monterad. Om apparaten är het pga att den har körts längre än en minut och/eller med tung last kan överhettningsskyddet lösa ut och apparaten kan därmed inte startas. Dra ur kontakten och låt apparaten svalna minst en halvtimme innan den startas igen. Om apparaten körs längre tid än en minut, eller körs med alltför tungt innehåll, kan överhettningsskyddet lösa ut för att skydda motorn. Dra ur kontakten och låt apparaten svalna minst en halvtimme innan den startas igen. OBS! Skålen kan lossna om apparaten körs med för tungt innehåll. Se till att drivaxeln är korrekt monterad. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniske data OBH Nordica _AK_UVN_0515.indd :12:28

10 volt växelström 500 watt Kapacitet 2 liter Rätt till löpande ändringar förbehålles _AK_UVN_0515.indd :12:28

11 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn 11. Vær opmærksom på at betjene apparatet korrekt. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven og skærene på pladerne er meget skarpe! Rør ikke disse, mens de er i brug. Pas meget på når kniven _AK_UVN_0515.indd :12:28

12 og pladerne håndteres, når skålen tømmes, og ved rengøring. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Vask alle løse dele i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug. BEMÆRK: Kniven er meget skarpe og skal omgås med allerstørste forsigtighed. Apparatets dele 1. Motordel 2. Drivaksel 3. Skål 4. Tilbehørsholder 5. Låg 6. Nedstopper 7. Pladeholder 8. Snitteplade fin og grov 9. Riveplade fin og grov 10. Pommes frites plade 11. Kniv (stål) 12. Ælte- og mixekniv (plastik) 13. Pisker _AK_UVN_0515.indd :12:28

13 Sådan bruges foodprocessoren Foodprocessoren kan anvendes til at blende, hakke, rive, snitte og mixe fødevarer. Foodprocessorens motor driver knivsbladene i høj hastighed for at garantere et grundigt og ensartet resultat. Derfor er det vigtigt, at maskinen altid står på et plant og tørt underlag, inden den startes. Kontroller også, at skålen med låg er korrekt monteret på motordelen, idet foodprocessoren ellers ikke kan starte. Skålen monteres korrekt ved først at montere drivakslen på motordelen. Herefter sættes skålen på motordelen og skålens håndtag drejes med uret. Der høres et klik, når skålen er korrekt monteret. Den ønskede tilbehørsdel monteres (se afsnittet Montering af tilbehørsdele). Placer låget på skålen. Plastiktappen på lågets yderside skal placeres til højre for skålens håndtag. Drej låget med uret. Låget er korrekt monteret, når der høres et klik. Vær opmærksom på, at apparatet ikke kan starte, før både skål og låg er korrekt monteret. Sørg altid for, at der er ingredienser i skålen, inden foodprocessoren startes. Skålens maksimum kapacitet er 2 liter, men for at undgå at skålen overfyldes, bør mængden begrænses til højst 1,2 liter. Ved tilberedning af visse fødevarer vil kapaciteten være mindre. For detaljer om maksimum kvantiteter, se skemaet i afsnittet Kvantiteter og retningsgivende forarbejdningstider. Anvend måleskalaen på skålen som et fingerpeg _AK_UVN_0515.indd :12:29

14 Når skålen med låg er korrekt monteret, er foodprocessoren klar til brug. Kontroller, at hastighedsvælgeren er sat i position 0 og sæt derefter stikket i stikkontakten. Drej hastighedsvælgeren til den ønskede hastighed i nogle få sekunder. Drej den derefter tilbage til 0 og kontroller om resultatet er som ønsket. Det går meget hurtigt, så arbejd ikke for længe ad gangen. Låget tages af, ved at tage fat i påfyldningstragten og dreje mod uret, hvorefter låget kan fjernes. Anvend funktionen Pulse (moment) for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på positionen, for at foodprocessoren kan fungere. Så snart den slippes, standser foodprocessoren. Montering af tilbehørsdele Alle tilbehørsdele skal monteres på drivakslen i midten af skålen. Drivakslen monteres på motordelen. Vær påpasselig med, at skålen sidder korrekt. Kniv (stål) (11) Beskyttelseskappen fjernes fra kniven. Vær opmærksom på, at kniven er særdeles skarp og man skal derfor undgå at røre ved knivsbladene! Kniven monteres i skålen på drivakslen ved at trykke tilbehørsholderen ned, så den sidder fast på drivakslen og derefter montere kniven derpå. Sæt låget på som beskrevet tidligere. Sæt hastighedsvælgeren til 2. Den samlede driftstid bør ikke overstige 1 minut. Efter brug drejes hastighedsvælgeren tilbage til 0. Kniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakslen ved først at løfte kniven af tilbehørsholderen og derefter trække op i tilbehørsholderen. Herefter fjernes skålen fra motordelen ved at dreje den mod uret. Anvend Pulse funktionen for at undgå, at ingredienserne hakkes for fint. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Stålkniven anvendes til at hakke chokolade, ost, kød, krydderier, frugt og grøntsager (som f.eks. løg). Ælte- og mixekniv (12) Skålen sættes på motordelen og plastikkniven monteres på drivakslen ved at trykke tilbehørsholderen ned, så den sidder fast på drivakslen og derefter montere kniven derpå. Låget sættes på skålen som beskrevet tidligere. Hastighedsvælgeren sættes til 2. Normal tilberedningstid er ca sekunder. BEMÆRK: Tilsæt vand, hvis hastigheden aftager eller foodprocessoren stopper under brug, for at undgå, at motoren bliver beskadiget. Hold på låget med den ene hånd under æltning/miksning samtidig med, at der holdes i håndtaget med den anden hånd. Æltningen/miksningen tager ca sekunder _AK_UVN_0515.indd :12:29

15 Efter brug drejes hastighedsvælgeren tilbage til 0. Kniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakslen ved først at løfte kniven af tilbehørsholderen og derefter trække op i tilbehørsholderen. Herefter fjernes skålen fra motordelen ved at dreje den mod uret. Pisker (13) Monter piskeren ved først at placere tilbehørsholderen på drivakslen. Derefter placeres piskeren på tilbehørsholderen. Monter derefter låget som beskrevet tidligere. Sæt hastighedsvælgeren til 1 eller 2. Piskeren anvendes blandt andet til at piske æggehvider, fløde m.m. Rive-, snitte- og pommes frites plader (7, 8, 9, 10) Skålen og drivakslen sættes på foodprocessoren. Vælg derefter den ønskede plade. Den valgte plade monteres i pladeholderen (7) med skæret opad og pladeholderen placeres på drivakslen. Anbring låget på skålen og drej låget med uret, indtil det klikker på plads. Sæt hastighedsvælgeren til 1 eller 2. Rive- og snittepladen kan bruges til at skære kartofler, løg, agurker, rødder, æbler og gulerødder mv. Nedstopper (6) Brug altid nedstopperen til at skubbe faste ingredienser ned i påfyldningstragten. Anvend ALDRIG fingre, spatel eller andre redskaber end den medfølgende nedstopper til dette. Væske og mindre ingredienser kan med fordel tilsættes gennem påfyldningstragten. Kvantiteter og retningsgivende forarbejdningstider Tilbehør Kniv Plastkniv Anvendes til at: Hakke f.eks.: Kød eller løg Frugt Grøntsager Ost Chokolade Krydderier Mixe f.eks.: Mørdej Ælte f.eks.: Kagedej Max. kapacitet Ca. 500 g g Ca. 200 g Ca. 100 g Ca g Indstilling Pulse (moment) eller 2 Forarbejdningstid sek. Ca. 300 g 2 Max. 1 minut Ca. 1 kg 2 Max. 1 minut Bemærkninger Ingredienserne skæres i passende stykker (tern/stænger i ca. 3 cm) Pulse indstilling er ideel til grovere hakning. Mens der kan anvendes indstilling 2 ved finere hakning _AK_UVN_0515.indd :12:29

16 Ælte f.eks.: Gærdej Mel ca. 600 g 2 20 sek. Skiveplader Riveplader Pommes frites plade Pisker Skære f.eks.: Grøntsager, ost, kartofler, frugt i skiver Rive f.eks. grøntsager, ost, kartofler, chokolade, frugt Rive kartoffelstænger Piske æggehvider Vand ca. 400 g Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserne skæres i passende stykker (tern/stænger i ca. 3-4 cm) Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserne skæres i passende stykker (tern/stænger i ca. 3-4 cm) Ca. 1,2 l 1 eller 2 Kartoflerne skæres i passende stykker, så de passer til påfyldningstragten. 2-5 æg sek. Der skal anvendes min. 2 og maks. 5 æggehvider. Piske fløde ml 2 20 sek. Vær forsigtig med at piske for længe pisk hellere ad flere omgange. BEMÆRK: Varme væsker og ingredienser bør maksimalt være ca. 50 C, før de kommes i skålen. Hårde krydderier (som f.eks. muskatnød, kaffebønner eller isterninger) må ikke hakkes i foodprocessoren, da dette kan beskadige kniven. Sådan skilles maskinen 1. Fjern nedstopperen, drej låget mod uret, løft og fjern 2. Fjern kniv, pisker eller plade 3. Fjern tilbehørsholderen 4. Drej skålen mod uret for at fjerne den fra motordelen 5. Fjern drivakslen Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Motordelen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Alle plastdele kan vaskes i opvaskemaskine. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen _AK_UVN_0515.indd :12:29

17 PAS PÅ! Kniven og skærene på pladerne er meget skarpe. Vær derfor meget forsigtig. Skyl knivene og pladerne af i varmt vand tilsat opvaskemiddel og aftør grundigt, inden apparatet sættes bort. Evt. størknede rester fjernes efter en kort iblødsætning med et mildt rengøringsmiddel og en blød børste. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I NOGEN FORM FOR VÆSKE! Fejlfinding Maskinen virker ikke: Maskinen stopper pludseligt: Motoren kører, men ingredienserne står stille: Kontroller, at foodprocessoren er samlet korrekt OBS: Tilberedningsskålen kan løsne sig under hård behandling Sørg for, at drivakslen er installeret korrekt Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 500 watt Kapacitet 2 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _AK_UVN_0515.indd :12:30

18 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller redskaper kommer i kontakt _AK_UVN_0515.indd :12:30

19 med kniven og kutte deler. Vær forsiktig med når du setter på og tar av kniv og kutte deler og ved rengjøring. 12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Vask alle løse deler i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Merk: Kniven som sitter i bunnen av bollen er veldig skarp og man bør være forsiktig. Apparatets deler 1. Motordel 2. Drivaksel 3. Bolle 4. Stativ for delene 5. Lokk 6. Stapper 7. Plateholder 8. Snitteplate fin og grov 9. Riveplate fin og grov 10. Pommes frites plate 11. Kniv (stål) 12. Elte og miksekniv (plast) 13. Visp _AK_UVN_0515.indd :12:30

20 Slik brukes foodprosessoren Foodprosessoren kan brukes til å blende, hakke, rive, snitte og mikse matvarer. Foodprosessorens motor driver knivbladene i høy hastighet for å garantere et grundig resultat. Derfor er det viktig at maskinen alltid står på et stabilt og tørt underlag før man starter den. Kontroller også at bollen med lokket er korrekt satt på plass på motordelen, da maskinen ellers ikke kan starte. Bollen monteres korrekt med å sette den på motordelen og dreie håndtaket på bollen med klokken. Det høres et klikk når bollen er korrekt på plass. Den ønskede delen monteres (se avsnitt Montering av deler ). Sett lokket på bollen. Plasttappen på utsiden av lokket skal plasseres til høyre for bollens håndtak. Drei lokket med klokken. Lokket er korrekt montert når det høres et klikk. Husk at apparatet ikke kan starte før bollen og lokket er korrekt montert. Pass alltid på at det er ingredienser i bollen før foodprosessoren settes i gang. Maks kapasitet for bollen er 2 liter, men for å unngå at bollen overfylles bør mengden begrenses til 1,2 liter. Ved tilberedning av noen matvarer vil kapasiteten være mindre. For detaljer om maks mengde, se skjemaet Mengder og retningslinjer for tilberedning og tider. Bruk måleskalaen på bollen som fingerregel _AK_UVN_0515.indd :12:30

21 Når bollen med lokk er korrekt montert er foodprosessoren klar til bruk. Kontroller at hastighetsvelgeren er satt i posisjon 0 og sett deretter støpslet i kontakten. Drei hastighetsvelgeren til ønsket hastighet i noen få sekunder, drei den deretter tilbake til 0 og kontroller om det er ønsket resultat. Det går veldig fort, så ikke la maskinen jobbe for lenge om gangen. Lokket tas av med å ta tak i påfyllingsrøret å dreie mot klokken og fjerne lokket. Bruk funksjonen Pulse (moment) for korte intervaller. Bryteren skal holdes fast på posisjon for at foodprosessoren skal fungere. Så fort den slippes stopper foodprosessoren. Montering av delene Alle deler skal monteres på drivakselen midt i bollen. Drivakselen monteres på motordelen. Pass på at bollen sitter korrekt. Kniv (stål) (11) Beskyttelseskappen fjernes fra kniven. Husk at kniven er veldig skarp og man skal derfor unngå å ta på knivbladene! Kniven monteres i bollen på drivakselen med å trykke delen ned slik at den sitter fast på drivakselen og deretter sette kniven på. Sett lokket på som beskrevet tidligere. Sett hastighetsvelgeren på 2. Samlet driftstid bør ikke overstige 1 minutt. Etter bruk dreies hastighetsvelgeren tilbake til posisjon 0. Kniven og delene fjernes fra drivakselen med å ta bort kniven først og deretter dra opp holderen. Deretter fjernes bollen fra motordelen med å dreie den mot klokken. Bruk Pulse funksjonen for å unngå å finhakke ingrediensene. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Stålkniven brukes til å hakke sjokolade, ost, kjøtt, krydder, frukt og grønnsaker (som f.eks løk). Elte- og miksekniv (12) Bollen settes på motordelen og plastkniven monteres på drivakselen med å trykke delen ned slik at den sitter fast på drivakselen og deretter montere kniven på. Lokket settes på bollen som beskrevet tidligere. Hastighetsvelgeren settes til 2. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Merk: Tilsett vann hvis hastigheten synker eller maskinen stopper under bruk for å unngå at motoren skades. Hold på lokket med den ene hånden under elting/ miksing samtidig som du holder i håndtaket med den andre hånden. Elting/ miksing tar ca sekunder _AK_UVN_0515.indd :12:31

22 Etter bruk dreies hastighetsvelgeren tilbake til 0. Kniven og delene fjernes fra drivakselen med å løfte først opp kniven og deretter dra opp holderen. Deretter fjernes bollen fra motordelen med å dreie den mot klokken. Visp (13) Monter vispen med først å plassere holderen på drivakselen og deretter plassere vispen på holderen. Monter deretter lokket som beskrevet tidligere. Sett hastighetsvelgeren til 1 eller 2. Vispen brukes til f.eks piske krem, eggedosis mm. Rive- snitte- og pommes frites plater (7, 8, 9, 10) Bollen og drivakselen settes på foodprosessoren. Velg deretter ønsket plate. Den valgte platen monteres i plastbeholderen (7) med skjæret opp og plastbeholderen plasseres på drivakselen. Sett lokket på bollen og drei lokket med klokken inntil det klikker på plass. Sett hastighetsvelgeren på 1 eller 2. Rive- og snitteplaten skal brukes til og rive-/snitte poteter, løk, agurk, rødbeter, epler og gulrøtter mm. Stapper (6) Bruk alltid stapper til å skyve ned faste ingrediensene i påfyllingstrakten. Bruk ALDRI fingrene, slikkepott eller andre redskaper enn stapper som følger med til dette. Væske og mindre ingredienser kan med fordel tilsettes gjennom påfyllingstrakten. Retningslinjer for mengder og tider Deler Brukes til å: Hakke f.eks.: Kjøtt og løk Frukt Grønsaker Ost Sjokolade Krydder Maks. kapasitet Innstilling Tilberedningstid sek. Merk Kniv Ca. 500 g g Ca. 200 g Ca. 100 g Ca g Pulse (moment) eller 2 Ingrediensene kuttes i passende stykker (terninger/stenger ca. 3 cm) Pulse innstilling er ideel til grovere hakking, og det kan brukes innstilling 2 ved finere hakking. Plastkniv Mikse f.eks. mørdeig Elte f.eks. kakedeig Ca. 300 g 2 Maks. 1 min Ca. 1 kg 2 Maks. 1 min _AK_UVN_0515.indd :12:31

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Juice extractor attachment

Juice extractor attachment Juice extractor attachment For fruit and vegetables 2 sizes stainless steel filters Brush for cleaning filter Food pusher Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

SM245 Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine

SM245 Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine #512.qxd 12/31/04 2:48 PM Page 1 SM245 Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine 2 #512.qxd 12/31/04 2:48 PM Page 2 Dansk VIGTIGE FORHOLDSREGLER: Ved brug af elektriske apparater skal der altid overholdes

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere