6798_AK_UVN_0515.indd :12:27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27"

Transkript

1 6798_AK_UVN_0515.indd :12:27

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page _AK_UVN_0515.indd :12:27

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Var noga med att hantera apparaten korrekt. Apparaten ska hanteras med försiktighet då kniven och knivbladen är mycket vassa! Rör inte kniven eller knivbladen under användning _AK_UVN_0515.indd :12:27

4 Var försiktig vid hantering av den vassa kniven och dess blad när behållaren töms och under rengöring. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten Innan användning Diska alla lösa delar i varmt vatten och lite diskmedel innan användning. OBS! Kniven är mycket vass och ska hanteras varsamt. Apparatens delar 1. Motordel 2. Drivaxel 3. Skål 4. Tillbehörshållare 5. Lock 6. Påmatare 7. Platthållare 8. Skivplatta fin och grov 9. Rivplatta fin och grov 10. Pommes frites platta 11. Kniv (stål) 12. Kniv för knådning och mixning (plast) 13. Visp _AK_UVN_0515.indd :12:27

5 Användning Matberedaren kan användas till att blanda, hacka, riva, skiva och mixa råvaror. Matberedarens motor driver knivbladen i hög hastighet för att garantera ett grundligt och jämnt resultat. Därför är det viktigt att apparaten alltid står på ett plant och torrt underlag innan den startas. Kontrollera också att skålen med lock är korrekt monterad på motordelen, annars kan matberedaren inte startas. Skålen monteras korrekt genom att först montera drivaxeln på motordelen. Därefter sätts skålen på motordelen och skålens handtag vrids medurs. Det hörs ett klick när skålen är korrekt monterad. Det önskade tillbehöret monteras (se avsnitt Montering av tillbehör ). Sätt locket på skålen. Den lilla plasttappen på lockets utsida ska placeras till höger om skålens handtag. Vrid locket medurs. Locket är korrekt monterat när det hörs ett klick. Var uppmärksam på att apparaten inte kan starta innan skål och lock är korrekt monterade. Se alltid till att det finns ingredienser i skålen innan matberedaren startas. Maxkapaciteten för skålen är 2,0 liter men för att undvika att skålen överfylls bör mängden begränsas till högst 1,2 liter för vätskor och liknande. Vid tillredning av vissa råvaror blir kapaciteten mindre. För detaljer om maximumkvantiteter se schemat under avsnittet Kvantiteter och vägledande tillredningstider. Använd måttskalan på skålen som en fingervisning _AK_UVN_0515.indd :12:28

6 När skål med lock är korrekt placerade så är matberedaren klar att använda. Kontrollera att hastighetsväljaren är i position 0 och sätt i kontakten. Vrid hastighetsväljaren till den önskade positionen i några få sekunder. Vrid sedan tillbaks till 0 och kontrollera om resultatet är som önskat. Processen går mycket fort så kör inte för lång tid åt gången. Locket tas av genom att fatta påfyllningsröret och vrida moturs, lyft därefter bort locket. Använd funktionen Pulse för korta tidsintervaller. Knappen får inte släppas om pulse funktionen används eftersom apparaten då stannar. Montering av tillbehörsdel Alla tillbehörsdelar ska monteras på drivaxeln i mitten av skålen. Drivaxeln monteras på motordelen, se till att skålen sitter korrekt. Kniv (stål) (11) Ta bort skyddshöljet på kniven. Var uppmärksam på att kniven är väldigt vass och man ska därför undvika att röra vid knivbladen. Kniven monteras på drivaxeln genom att trycka ner tillbehörshållaren på drivaxeln så att den sitter fast, montera därefter på kniven. Sätt på locket som beskrivits tidigare. Ställ hastighetsväljaren på 2. Den totala driftstiden bör inte överstiga 1 minut. Efter användning vrids hastighetsväljaren tillbaka till 0. Kniven och tillbehörshållaren tas bort från drivaxeln genom att först lyfta kniven från tillbehörshållaren och därefter dra upp tillbehörshållaren. Därefter tas skålen bort från motordelen genom att vrida den moturs. Använd pulsfunktionen för att undvika att ingredienserna hackas för fint. Normal tillredningstid är ca sekunder. Stålkniven används t ex till att hacka choklad, ost, kött, kryddor, frukt och grönsaker (som t ex lök). Knådnings- och mixningskniv (12) Skålen sätts på motordelen och plastkniven monteras genom att trycka ner tillbehörshållaren så att den sitter fast på drivaxeln och därefter montera kniven därpå. Locket sätts på skålen som beskrivits tidigare. Hastighetsväljaren ställs in på 2. Normal tillredningstid är ca sekunder. Notera: tillsätt vatten om hastigheten avtar och matberedaren stannar under användning för att undvika att motorn skadas. Håll ena handen på locket under knådning/mixning samtidigt som den andra handen håller i handtaget. Knådning/mixningen tar ca sekunder. Efter användning vrids hastighetsväljaren tillbaka till 0. Kniven och tillbehörshållaren lyfts bort från drivaxeln genom att först lyfta av kniven från tillbehörshållaren och därefter lyfta bort tillbehörshållaren. Därefter tas skålen bort från motordelen genom att vrida den moturs _AK_UVN_0515.indd :12:28

7 Visp (13) Montera vispen genom att först placera tillbehörshållaren på drivaxeln. Därefter placeras vispen på tillbehörshållaren. Montera därefter locket som beskrivits tidigare. Sätt hastighetsväljaren på 1 eller 2. Vispen används till att vispa äggvitor, grädde m m. Riv- och skiv- och pommes frites plattor (7, 8, 9, 10) Skålen och drivaxeln monteras på matberedaren. Välj önskad platta. Den valda plattan monteras på platthållaren (7) med skäret uppåt och platthållaren placeras därefter på drivaxeln. Montera locket på skålen och vrid locket medurs tills det klickar på plats. Ställ hastighetsväljaren på 1 eller 2. Riv- och skivplattan kan användas till att skiva potatis, lök, gurka, morötter, äpplen m m. Påmatare (6) Använd påmataren till att trycka ner fasta ingredienser i påfyllningsröret. Se till att ingredienserna som ska stoppas ner inte är för stora. Använd ALDRIG fingrar, skrapa eller andra redskap än den medföljande påmataren till detta. Vätska och mindre ingredienser kan med fördel tillsättas genom påfyllningsröret. Kvantiteter och vägledande tillredningstider Tillbehör Används till: Kniv Plastkniv Hacka t ex Kött / lök Frukt Grönsaker Ost Choklad Kryddor Mixa t ex mördeg Max kapacitet Ca 500 g g Ca 200 g Ca 100 g Ca g Inställning Pulse el 2 Tillredningstid Ca. 300 g 2 Max 1 minut Notering sek Ingredienserna skärs i passande bitar (tärningar eller stavar ca 3 cm). Pulsinställning är lämpligt för grövre hackning och inställning 2 används för finare hackning _AK_UVN_0515.indd :12:28

8 Skivplattan Rivplatta Pommes frites platta Blanda kakdeg Ca 1 kg 2 Max 1 minut Blada deg, t ex bulldeg Skiva t ex Potatis Grönsaker Ost Riva t ex Grönsaker, ost, potatis, choklad, frukt Mel ca. 600 g 2 20 sek. Vand ca. 400 g Ca 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserna skärs i passande storlek (ca 3-4 cm). Ca 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserna skärs i passande storlek (ca 3-4 cm). Skiva potatis Ca 1,2 l 1 eller 2 Potatisarna skärs i passande bitar, så att de går ner i påfyllningsdelen i locket. Visp Vispa äggvitor 2-5 æg sek Max 2 äggvitor och max 5 äggvitor. Vispa grädde ml 2 20 sek Piska ej för länge utan hellre i fler omgångar. OBS: Varma vätskor och ingredienser bör maximalt vara ca 50 C innan de hälls i skålen. Hårda kryddor (t ex muskotnöt, kaffebönor eller istärningar) får inte hackas i matberedaren då dessa kan skada kniven. Så demonteras apparaten 1. Ta bort påmataren. Vrid locket moturs, lyft och ta bort. 2. Ta bort kniv, visp eller platta. 3. Ta bort tillbehörshållaren. 4. Vrid skålen moturs för att kunna lyfta bort den från motordelen. 5. Ta bort drivaxeln. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Motordelen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd en fuktig trasa för rengöring av denna. Alla plastdelar kan diskas i diskmaskin. Använd inte skurpulver eller andra starka rengöringsmedel då de kan repa och matta ner ytan. Använd inte repande rengöringsmedel som kan skada höljet. 8 NOTERA! Kniven och plattorna är mycket vassa. Var därför mycket försiktig. Skölj av kniven och plattorna i varmt vatten och tillsätt diskmedel och avtorka grundligt innan förvaring. 6798_AK_UVN_0515.indd :12:28

9 Eventuella intorkade rester tas lätt bort efter blötläggning med ett milt rengöringsmedel och en diskborste. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV VÄTSKA! Felsökning Apparaten startar inte Apparaten stannar plötsligt Motorn går men ingredienserna står stilla Kontrollera att matberedaren är korrekt monterad. Om apparaten är het pga att den har körts längre än en minut och/eller med tung last kan överhettningsskyddet lösa ut och apparaten kan därmed inte startas. Dra ur kontakten och låt apparaten svalna minst en halvtimme innan den startas igen. Om apparaten körs längre tid än en minut, eller körs med alltför tungt innehåll, kan överhettningsskyddet lösa ut för att skydda motorn. Dra ur kontakten och låt apparaten svalna minst en halvtimme innan den startas igen. OBS! Skålen kan lossna om apparaten körs med för tungt innehåll. Se till att drivaxeln är korrekt monterad. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniske data OBH Nordica _AK_UVN_0515.indd :12:28

10 volt växelström 500 watt Kapacitet 2 liter Rätt till löpande ändringar förbehålles _AK_UVN_0515.indd :12:28

11 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn 11. Vær opmærksom på at betjene apparatet korrekt. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven og skærene på pladerne er meget skarpe! Rør ikke disse, mens de er i brug. Pas meget på når kniven _AK_UVN_0515.indd :12:28

12 og pladerne håndteres, når skålen tømmes, og ved rengøring. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Vask alle løse dele i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug. BEMÆRK: Kniven er meget skarpe og skal omgås med allerstørste forsigtighed. Apparatets dele 1. Motordel 2. Drivaksel 3. Skål 4. Tilbehørsholder 5. Låg 6. Nedstopper 7. Pladeholder 8. Snitteplade fin og grov 9. Riveplade fin og grov 10. Pommes frites plade 11. Kniv (stål) 12. Ælte- og mixekniv (plastik) 13. Pisker _AK_UVN_0515.indd :12:28

13 Sådan bruges foodprocessoren Foodprocessoren kan anvendes til at blende, hakke, rive, snitte og mixe fødevarer. Foodprocessorens motor driver knivsbladene i høj hastighed for at garantere et grundigt og ensartet resultat. Derfor er det vigtigt, at maskinen altid står på et plant og tørt underlag, inden den startes. Kontroller også, at skålen med låg er korrekt monteret på motordelen, idet foodprocessoren ellers ikke kan starte. Skålen monteres korrekt ved først at montere drivakslen på motordelen. Herefter sættes skålen på motordelen og skålens håndtag drejes med uret. Der høres et klik, når skålen er korrekt monteret. Den ønskede tilbehørsdel monteres (se afsnittet Montering af tilbehørsdele). Placer låget på skålen. Plastiktappen på lågets yderside skal placeres til højre for skålens håndtag. Drej låget med uret. Låget er korrekt monteret, når der høres et klik. Vær opmærksom på, at apparatet ikke kan starte, før både skål og låg er korrekt monteret. Sørg altid for, at der er ingredienser i skålen, inden foodprocessoren startes. Skålens maksimum kapacitet er 2 liter, men for at undgå at skålen overfyldes, bør mængden begrænses til højst 1,2 liter. Ved tilberedning af visse fødevarer vil kapaciteten være mindre. For detaljer om maksimum kvantiteter, se skemaet i afsnittet Kvantiteter og retningsgivende forarbejdningstider. Anvend måleskalaen på skålen som et fingerpeg _AK_UVN_0515.indd :12:29

14 Når skålen med låg er korrekt monteret, er foodprocessoren klar til brug. Kontroller, at hastighedsvælgeren er sat i position 0 og sæt derefter stikket i stikkontakten. Drej hastighedsvælgeren til den ønskede hastighed i nogle få sekunder. Drej den derefter tilbage til 0 og kontroller om resultatet er som ønsket. Det går meget hurtigt, så arbejd ikke for længe ad gangen. Låget tages af, ved at tage fat i påfyldningstragten og dreje mod uret, hvorefter låget kan fjernes. Anvend funktionen Pulse (moment) for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på positionen, for at foodprocessoren kan fungere. Så snart den slippes, standser foodprocessoren. Montering af tilbehørsdele Alle tilbehørsdele skal monteres på drivakslen i midten af skålen. Drivakslen monteres på motordelen. Vær påpasselig med, at skålen sidder korrekt. Kniv (stål) (11) Beskyttelseskappen fjernes fra kniven. Vær opmærksom på, at kniven er særdeles skarp og man skal derfor undgå at røre ved knivsbladene! Kniven monteres i skålen på drivakslen ved at trykke tilbehørsholderen ned, så den sidder fast på drivakslen og derefter montere kniven derpå. Sæt låget på som beskrevet tidligere. Sæt hastighedsvælgeren til 2. Den samlede driftstid bør ikke overstige 1 minut. Efter brug drejes hastighedsvælgeren tilbage til 0. Kniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakslen ved først at løfte kniven af tilbehørsholderen og derefter trække op i tilbehørsholderen. Herefter fjernes skålen fra motordelen ved at dreje den mod uret. Anvend Pulse funktionen for at undgå, at ingredienserne hakkes for fint. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Stålkniven anvendes til at hakke chokolade, ost, kød, krydderier, frugt og grøntsager (som f.eks. løg). Ælte- og mixekniv (12) Skålen sættes på motordelen og plastikkniven monteres på drivakslen ved at trykke tilbehørsholderen ned, så den sidder fast på drivakslen og derefter montere kniven derpå. Låget sættes på skålen som beskrevet tidligere. Hastighedsvælgeren sættes til 2. Normal tilberedningstid er ca sekunder. BEMÆRK: Tilsæt vand, hvis hastigheden aftager eller foodprocessoren stopper under brug, for at undgå, at motoren bliver beskadiget. Hold på låget med den ene hånd under æltning/miksning samtidig med, at der holdes i håndtaget med den anden hånd. Æltningen/miksningen tager ca sekunder _AK_UVN_0515.indd :12:29

15 Efter brug drejes hastighedsvælgeren tilbage til 0. Kniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakslen ved først at løfte kniven af tilbehørsholderen og derefter trække op i tilbehørsholderen. Herefter fjernes skålen fra motordelen ved at dreje den mod uret. Pisker (13) Monter piskeren ved først at placere tilbehørsholderen på drivakslen. Derefter placeres piskeren på tilbehørsholderen. Monter derefter låget som beskrevet tidligere. Sæt hastighedsvælgeren til 1 eller 2. Piskeren anvendes blandt andet til at piske æggehvider, fløde m.m. Rive-, snitte- og pommes frites plader (7, 8, 9, 10) Skålen og drivakslen sættes på foodprocessoren. Vælg derefter den ønskede plade. Den valgte plade monteres i pladeholderen (7) med skæret opad og pladeholderen placeres på drivakslen. Anbring låget på skålen og drej låget med uret, indtil det klikker på plads. Sæt hastighedsvælgeren til 1 eller 2. Rive- og snittepladen kan bruges til at skære kartofler, løg, agurker, rødder, æbler og gulerødder mv. Nedstopper (6) Brug altid nedstopperen til at skubbe faste ingredienser ned i påfyldningstragten. Anvend ALDRIG fingre, spatel eller andre redskaber end den medfølgende nedstopper til dette. Væske og mindre ingredienser kan med fordel tilsættes gennem påfyldningstragten. Kvantiteter og retningsgivende forarbejdningstider Tilbehør Kniv Plastkniv Anvendes til at: Hakke f.eks.: Kød eller løg Frugt Grøntsager Ost Chokolade Krydderier Mixe f.eks.: Mørdej Ælte f.eks.: Kagedej Max. kapacitet Ca. 500 g g Ca. 200 g Ca. 100 g Ca g Indstilling Pulse (moment) eller 2 Forarbejdningstid sek. Ca. 300 g 2 Max. 1 minut Ca. 1 kg 2 Max. 1 minut Bemærkninger Ingredienserne skæres i passende stykker (tern/stænger i ca. 3 cm) Pulse indstilling er ideel til grovere hakning. Mens der kan anvendes indstilling 2 ved finere hakning _AK_UVN_0515.indd :12:29

16 Ælte f.eks.: Gærdej Mel ca. 600 g 2 20 sek. Skiveplader Riveplader Pommes frites plade Pisker Skære f.eks.: Grøntsager, ost, kartofler, frugt i skiver Rive f.eks. grøntsager, ost, kartofler, chokolade, frugt Rive kartoffelstænger Piske æggehvider Vand ca. 400 g Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserne skæres i passende stykker (tern/stænger i ca. 3-4 cm) Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserne skæres i passende stykker (tern/stænger i ca. 3-4 cm) Ca. 1,2 l 1 eller 2 Kartoflerne skæres i passende stykker, så de passer til påfyldningstragten. 2-5 æg sek. Der skal anvendes min. 2 og maks. 5 æggehvider. Piske fløde ml 2 20 sek. Vær forsigtig med at piske for længe pisk hellere ad flere omgange. BEMÆRK: Varme væsker og ingredienser bør maksimalt være ca. 50 C, før de kommes i skålen. Hårde krydderier (som f.eks. muskatnød, kaffebønner eller isterninger) må ikke hakkes i foodprocessoren, da dette kan beskadige kniven. Sådan skilles maskinen 1. Fjern nedstopperen, drej låget mod uret, løft og fjern 2. Fjern kniv, pisker eller plade 3. Fjern tilbehørsholderen 4. Drej skålen mod uret for at fjerne den fra motordelen 5. Fjern drivakslen Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Motordelen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Alle plastdele kan vaskes i opvaskemaskine. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen _AK_UVN_0515.indd :12:29

17 PAS PÅ! Kniven og skærene på pladerne er meget skarpe. Vær derfor meget forsigtig. Skyl knivene og pladerne af i varmt vand tilsat opvaskemiddel og aftør grundigt, inden apparatet sættes bort. Evt. størknede rester fjernes efter en kort iblødsætning med et mildt rengøringsmiddel og en blød børste. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I NOGEN FORM FOR VÆSKE! Fejlfinding Maskinen virker ikke: Maskinen stopper pludseligt: Motoren kører, men ingredienserne står stille: Kontroller, at foodprocessoren er samlet korrekt OBS: Tilberedningsskålen kan løsne sig under hård behandling Sørg for, at drivakslen er installeret korrekt Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 500 watt Kapacitet 2 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _AK_UVN_0515.indd :12:30

18 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller redskaper kommer i kontakt _AK_UVN_0515.indd :12:30

19 med kniven og kutte deler. Vær forsiktig med når du setter på og tar av kniv og kutte deler og ved rengjøring. 12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Vask alle løse deler i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Merk: Kniven som sitter i bunnen av bollen er veldig skarp og man bør være forsiktig. Apparatets deler 1. Motordel 2. Drivaksel 3. Bolle 4. Stativ for delene 5. Lokk 6. Stapper 7. Plateholder 8. Snitteplate fin og grov 9. Riveplate fin og grov 10. Pommes frites plate 11. Kniv (stål) 12. Elte og miksekniv (plast) 13. Visp _AK_UVN_0515.indd :12:30

20 Slik brukes foodprosessoren Foodprosessoren kan brukes til å blende, hakke, rive, snitte og mikse matvarer. Foodprosessorens motor driver knivbladene i høy hastighet for å garantere et grundig resultat. Derfor er det viktig at maskinen alltid står på et stabilt og tørt underlag før man starter den. Kontroller også at bollen med lokket er korrekt satt på plass på motordelen, da maskinen ellers ikke kan starte. Bollen monteres korrekt med å sette den på motordelen og dreie håndtaket på bollen med klokken. Det høres et klikk når bollen er korrekt på plass. Den ønskede delen monteres (se avsnitt Montering av deler ). Sett lokket på bollen. Plasttappen på utsiden av lokket skal plasseres til høyre for bollens håndtak. Drei lokket med klokken. Lokket er korrekt montert når det høres et klikk. Husk at apparatet ikke kan starte før bollen og lokket er korrekt montert. Pass alltid på at det er ingredienser i bollen før foodprosessoren settes i gang. Maks kapasitet for bollen er 2 liter, men for å unngå at bollen overfylles bør mengden begrenses til 1,2 liter. Ved tilberedning av noen matvarer vil kapasiteten være mindre. For detaljer om maks mengde, se skjemaet Mengder og retningslinjer for tilberedning og tider. Bruk måleskalaen på bollen som fingerregel _AK_UVN_0515.indd :12:30

21 Når bollen med lokk er korrekt montert er foodprosessoren klar til bruk. Kontroller at hastighetsvelgeren er satt i posisjon 0 og sett deretter støpslet i kontakten. Drei hastighetsvelgeren til ønsket hastighet i noen få sekunder, drei den deretter tilbake til 0 og kontroller om det er ønsket resultat. Det går veldig fort, så ikke la maskinen jobbe for lenge om gangen. Lokket tas av med å ta tak i påfyllingsrøret å dreie mot klokken og fjerne lokket. Bruk funksjonen Pulse (moment) for korte intervaller. Bryteren skal holdes fast på posisjon for at foodprosessoren skal fungere. Så fort den slippes stopper foodprosessoren. Montering av delene Alle deler skal monteres på drivakselen midt i bollen. Drivakselen monteres på motordelen. Pass på at bollen sitter korrekt. Kniv (stål) (11) Beskyttelseskappen fjernes fra kniven. Husk at kniven er veldig skarp og man skal derfor unngå å ta på knivbladene! Kniven monteres i bollen på drivakselen med å trykke delen ned slik at den sitter fast på drivakselen og deretter sette kniven på. Sett lokket på som beskrevet tidligere. Sett hastighetsvelgeren på 2. Samlet driftstid bør ikke overstige 1 minutt. Etter bruk dreies hastighetsvelgeren tilbake til posisjon 0. Kniven og delene fjernes fra drivakselen med å ta bort kniven først og deretter dra opp holderen. Deretter fjernes bollen fra motordelen med å dreie den mot klokken. Bruk Pulse funksjonen for å unngå å finhakke ingrediensene. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Stålkniven brukes til å hakke sjokolade, ost, kjøtt, krydder, frukt og grønnsaker (som f.eks løk). Elte- og miksekniv (12) Bollen settes på motordelen og plastkniven monteres på drivakselen med å trykke delen ned slik at den sitter fast på drivakselen og deretter montere kniven på. Lokket settes på bollen som beskrevet tidligere. Hastighetsvelgeren settes til 2. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Merk: Tilsett vann hvis hastigheten synker eller maskinen stopper under bruk for å unngå at motoren skades. Hold på lokket med den ene hånden under elting/ miksing samtidig som du holder i håndtaket med den andre hånden. Elting/ miksing tar ca sekunder _AK_UVN_0515.indd :12:31

22 Etter bruk dreies hastighetsvelgeren tilbake til 0. Kniven og delene fjernes fra drivakselen med å løfte først opp kniven og deretter dra opp holderen. Deretter fjernes bollen fra motordelen med å dreie den mot klokken. Visp (13) Monter vispen med først å plassere holderen på drivakselen og deretter plassere vispen på holderen. Monter deretter lokket som beskrevet tidligere. Sett hastighetsvelgeren til 1 eller 2. Vispen brukes til f.eks piske krem, eggedosis mm. Rive- snitte- og pommes frites plater (7, 8, 9, 10) Bollen og drivakselen settes på foodprosessoren. Velg deretter ønsket plate. Den valgte platen monteres i plastbeholderen (7) med skjæret opp og plastbeholderen plasseres på drivakselen. Sett lokket på bollen og drei lokket med klokken inntil det klikker på plass. Sett hastighetsvelgeren på 1 eller 2. Rive- og snitteplaten skal brukes til og rive-/snitte poteter, løk, agurk, rødbeter, epler og gulrøtter mm. Stapper (6) Bruk alltid stapper til å skyve ned faste ingrediensene i påfyllingstrakten. Bruk ALDRI fingrene, slikkepott eller andre redskaper enn stapper som følger med til dette. Væske og mindre ingredienser kan med fordel tilsettes gjennom påfyllingstrakten. Retningslinjer for mengder og tider Deler Brukes til å: Hakke f.eks.: Kjøtt og løk Frukt Grønsaker Ost Sjokolade Krydder Maks. kapasitet Innstilling Tilberedningstid sek. Merk Kniv Ca. 500 g g Ca. 200 g Ca. 100 g Ca g Pulse (moment) eller 2 Ingrediensene kuttes i passende stykker (terninger/stenger ca. 3 cm) Pulse innstilling er ideel til grovere hakking, og det kan brukes innstilling 2 ved finere hakking. Plastkniv Mikse f.eks. mørdeig Elte f.eks. kakedeig Ca. 300 g 2 Maks. 1 min Ca. 1 kg 2 Maks. 1 min _AK_UVN_0515.indd :12:31

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. pro 2000 // food processor // Type 6798, watt // 8 multipurpose attachments // Capacity 1.2 l liquid bowl // 2 speeds and pulse //

Kitchen. pro 2000 // food processor // Type 6798, watt // 8 multipurpose attachments // Capacity 1.2 l liquid bowl // 2 speeds and pulse // Kitchen pro 2000 // food processor // 500 watt // 8 multipurpose attachments // Capacity 2.0 l dry bowl // Capacity 1.2 l liquid bowl // 2 speeds and pulse // Type 6798,6799 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd :53:35

6798_AK_UVN_0515.indd :53:35 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-06-25 09:53:35 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-18 Bruksanvisning - norsk...side 19-26 Käyttöohjeet - suomi...sivu 27-34 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi... sivu 25 31 Instruction manual english... page 32 38 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-31 Instruction manual - english...page 32-38 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

6723_AK_UVN_0815.indd :55:29

6723_AK_UVN_0815.indd :55:29 6723_AK_UVN_0815.indd 1 2015-08-26 13:55:29 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-20 Käyttöohjeet - suomi...sivu 21-26 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-13 Bruksanvisning - norsk... side 14-18 Käyttöohjeet - suomi... sivu 19-24 Instruction

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd 1 2015-02-04 14:38:35

6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd 1 2015-02-04 14:38:35 6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd 1 2015-02-04 14:38:35 Bruksanvisning svenska... sida 3 8 Brugsanvisning dansk... side 9 14 Bruksanvisning norsk... side 15 20 Käyttöohjeet suomi...sivu 21 26 Instruction

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 Brugsanvisning dansk...side 3

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-19 Käyttöohjeet - suomi...sivu 20-25 Instructions of use - english...page 26-31 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

style inox // blender //

style inox // blender // Kitchen style inox // blender // 1.5 litres // 2 speed settings // Ice crush // Pulse // Easy to clean // Type 6621 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54 matahari grinders // DK - Matahari kværn Brugsanvisning 1. Tag toppen af kværnen ved at trække op i denne. 2. Påfyld salt eller peber og sæt derefter toppen på plads igen. 3. Kværnen er nu klar til brug.

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating //

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating // Kitchen sandwich grill black // sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Non-stick coating // Easy to clean // Pilot lamps // Type 6934 6934_UL_UVN_161213.indd 1 12/17/2013 12:57:11 AM Bruksanvisning -

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere