Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien"

Transkript

1 Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

2 KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Ørestad Skole hjemmeside: Ørestad Skoles virtuelle hjemmeside: Side 2 KKFO Melodiens Forældreguiden

3 INDHOLD VELKOMMEN TIL MELODIEN, FRITIDSORDNINGEN PÅ ØRESTAD SKOLE... 4 Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2012)... 4 Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage)... 4 Åbningstider i ferier og på skolefridage... 4 Morgenåbning... 4 Optagelse og indmelding... 4 Personalenormering... 4 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK... 5 Daglig organisering... 8 De primære voksnes rolle og ansvar... 8 Indskolingspædagogens rolle og ansvar... 8 Fritidsordningens dagligdag... 9 Elektronisk afkrydsningssystem... 9 Fysiske forhold i Fritidsordningen... 9 DAGLIGE AFTALER/REGLER Sikkerhedsregler Hvor må børnene være i Fritidsordningen Hvornår må børnene benytte telefonen GÅ-HJEM AFTALER FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMATION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Ændringer i hjemmet Skoleferie og fridage Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Information fra Melodien Forældresamtaler Mobiltelefon Forsikring af barnet i Fritidsordningen Privat legetøj Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Udmeldelse Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Sygdom SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE KKFO Melodiens Forældreguiden Side 3

4 VELKOMMEN TIL Melodien, Fritidsordningen på Ørestad Skole Melodien er en afdeling i KKFO Ørestad Skole. KKFO en (Københavns Kommunes Fritids Ordning) er etableret i henhold til folkeskolelovens paragraf 3, stk. 4. Skolebestyrelsen er tilsynsførende og skolelederen er øverste pædagogiske og administrative leder i fællesskab med KKFO-lederen. KKFO-leder indgår ligeledes i skolens samlede ledelse. Herudover er der ansat en afdelingsleder til Fritidsordningen. Denne forældreguide fortæller om Fritidsordningens værdier, regler, organisering, pædagogiske aktiviteter og dagligdag generelt. Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2012) 0. årgang 3. årgang 1 voksen til 15 børn Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage) Fritidsordningen har åbent mandag til fredag Åbningstider i ferier og på skolefridage Mandag til fredag Morgenåbning Mellem kl er der morgenåbning. Børnene krydses ind i vores indkrydsningssystem. Mellem kl serveres der morgenmad i Madhuset på 8. sal, som typisk består af havregryn / cornflakes / müsli samt mælk. Optagelse og indmelding Fritidsordningen optager kun børn fra Ørestad Skoles årgang. Personalenormering Udover ledelsen er der pt. ansat 11 pædagogisk personaler på fuldtid og 9 pædagogisk personaler på deltid. Melodien har ligeledes et korps af faste vikarer. Herudover kan der være ansat støttepersoner eller projektmedarbejdere med varieret timetal. Man kan få et overblik over det faste personale, som er tilknyttet Fritidsordningen på væggen over for hovedtrappen på 4. sal. Side 4 KKFO Melodiens Forældreguiden

5 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK Melodien arbejder med værdibaseret pædagogik Værdibaseret pædagogik er en metode til at opnå en sund og fornuftbestemt dagligdag. En metode hvor alle (børn, forældre og personale) trækker i samme retning, dvs. værdierne skaber retning for at opnå en dagligdag med pædagogisk kvalitet. Det skal være grundlæggende værdier, der ligger til grund for de mange beslutninger, der træffes i hverdagen i samværet med børnene. Pædagogisk arbejder vi med adfærd gennem kultur og holdninger frem for gennem handlingsanvisende regler. Der er plads til at få og give indflydelse og der er plads til, at der er forskellige muligheder i forskellige sammenhænge og i forskellige situationer. Regler er naturligvis stadig nødvendige indenfor områder, der kræver sikkerhed. Der vil vi stadig have dem! Men regler hører for børnene til et bestemt sted, i en bestemt situation. Det gør, at regler er vanskelige at flytte med sig ud i andre sammenhænge. Vi vil gerne bidrage til børnenes muligheder ved, at lære dem noget, de kan overføre til andre sammenhænge udenfor Melodien. Det er grundlæggende værdier og deres personlige holdninger til, hvad der er godt og skidt. Vi vil forhåbentligt opleve, at det giver os gode muligheder for at sige ja til børnenes initiativer og ønsker, fordi vores opgave så bliver at skabe rammen om og muligheden for at børnene kan komme til at forfølge egne initiativer. Det gælder for os om, at kunne komme til at sige ja! til børnenes forslag. Ørestad skoles og KKFO s værdier Tryghed Samhørighed Demokrati Bærdygtighed Æstetik, innovation og læring Tryghed betyder for os, at: Vi lærer børnene at sætte ord på deres følelser. Vi har tydelige strukturer og rammer der præger dagligdagen. Vi er åbne og kommunikerer med forældrene i hverdagen. Vi italesætter det vi ser. Vi drager omsorg for hinanden. Vi hilser på hinanden, når vi kommer og går. Vi handler proaktivt i forhold til mobning. Vi har etableret et forældrenetværk. Vi oplever, at: Vi har glade og aktive børn. Børn leger på tværs af hold og årgange. Vi får positive tilkendegivelser fra forældrene. Voksne og børn opfører sig respektfuldt overfor hinanden og taler sammen indenfor nå-afstand. Alle børn er i legegrupper. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 5

6 Samhørighed betyder for os, at: Vi lærer børnene at udtrykke sig aktivt. Vi styrker børnenes relationskompetencer. Vi arbejder aldersintegreret. Vi præsenterer børnene for forskellige arbejdsfællesskaber såvel på basisholdene som i andre sammenhænge. Vi er nysgerrige på hinandens holdninger og handlinger. Vi er alle en enhed med respekt for hinandens forskellighed. Vi oplever, at: Vi hjælper hinanden. Vi lytter til hinanden og taler med hinanden. Børn leger sammen med mange forskellige på tværs af aldersgrupper. Vi tager socialt ansvar. Vi er opmærksomme på og ser hinanden. Forskellige personalegrupper arbejder sammen om opgaven at drive skole og KKFO. Demokrati betyder for os, at: Vi arbejder med trivselsregler på basisholdene. Vi afholder børnemøder, hvor børnene oplæres i at afholde møder og træffe beslutninger. Vi har en anerkendende kommunikation. Vi alle er loayle i forhold til og tager ansvar for fælles beslutninger. Vi kommunikerer hyppigt og tydeligt på Intra, vis ugebreve, aktivitets og årsplaner samt nyhedsbreve. Vi har en skolebestyrelse og et elveråd med reel indflydelse. Skolen byder aktivt ind i lokalområdet. Vi oplever, at: Børnene styrer deres egne møder med ordstyrer og mødeleder. Vi er engagerede og kommer med forslag. Vi er velinformerede om og efterlever fælles beslutninger. Børnenes og forældrenes valg, idéer og forslag er synlige på skolen og i undervisningen. Vi har en aktiv og synlig skolebestyrelse. Skolen er synlig og kendt i lokalområdet. Bæredygtighed betyder for os, at: Vi har fokus på børn og voksnes fysiske tilstand. Vi afholder sund uge. Vi udarbejder sundhedspolitik i samarbejde med sundhedspersonalet. Vi har fokus på genbrug. Vi bevidstgør om forbrug og energi. Vores bygning er grøn. Kantinen serverer sund og fortrinsvis økologisk mad. Vi tænker bæredygtighed ind i alle indkøb. Side 6 KKFO Melodiens Forældreguiden

7 Vi oplever, at: Vi er veludhvilede og har fået morgenmad. Vi er fysisk aktive og bruger trappen. Vi samler og sorterer affald. Vi slukker elektriske apparater og sparer på vandet. Vi stiller spørgsmål om og underviser i bæredygtighed. Vi rydder op og passer på vores ting. Vi bruger klimalaboratorium og CTS styring aktivt i undervisningen. Æstetik, innovation og læring betyder for os, at: Vi udruster til at kunne færdes i den virtuelle verden og kunne forholde sig kritisk i den. Æstetikken er synlig på skolen. Vi skaber rammer, der understøtter forskellige læringsstile. Vi undervisningsdifferentierer og tilstræber, at hver elev har et højt fagligt niveau. Vi vægter en ekperimenterende læring og udvikling af entrepenante elever. Vi oplever, at: Børnene arbejder ud fra deres forskellige læringsstile. Børnene er skabende og kan omsætte nye idéer til handlinger. Vi har særlige rum, der understøtter æstetikken og æstetikken er synlig i alle rum. Børnene er nysgerrige og har et højt fagligt niveau. Vi har synlige output i form af elevproduktioner. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 7

8 Daglig organisering Hvert basishold på årgang har tilknyttet 1 primærvoksen og 1 sekundærvoksen fra fritidsordningen. Den primærvoksne fra fritidsordningen indgår i undervisningen. Sammen med underviserne danner de teamet af primærvoksne om 0./1. årgangen og 2./3.årgangen. Primærvoksne på årgangen (pædagoger, medhjælpere og lærer) samarbejder om årsplanlægningen. Ørestad Skole og KKFO tænkes som én enhed hvorfor der er et meget tæt samarbejde mellem lærer og pædagoger. KKFO ens primære fokus er på at fremme børnenes sociale, alsidige og personlige kompetencer. Det betyder, at der hver måned afholdes børnemøder og at der afholdes forpligtende aktiviteter og udflugter, hvor vi forventer at børnene deltager. De primære voksnes rolle og ansvar Der vil altid være kendte voksne der følger børnene når de skifter mellem årgange. Som primærvoksen i KKFO en er dennes rolle og ansvar at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling i Fritidsordningen at sikre at alle børn føler sig trygge at sørge for en god og tryg start i Fritidsordningen at afholde månedlige børnemøder (første mandag i måneden) at afholde løbende forpligtende aktiviteter, projekter og udflugter at arrangere sociale arrangementer (f.eks. forældrekaffe, udstilling) at være den primære kontakt til forældrene at afholde forældremøde at afholde forældresamtaler efter behov Indskolingspædagogens rolle og ansvar Indskolingspædagogen er tilknyttet et basishold og er med til, sammen med basisholdets lærere, at lave basisholdets udviklingsplan. Indskolingspædagogen aflægger 310 timer på basisholdet/årgangen. Timerne fordeles forskelligt men kunne se således ud: Med en fast indskolingsdag (typisk fra kl ) I nogle temadage, projektdage eller særlige sociale pædagogiske arrangementer f.eks. ekskursioner, observationer, kulturarrangementer m.v. Forældremøder Skole-hjemsamtaler Forberedelse, møder og diverse Side 8 KKFO Melodiens Forældreguiden

9 Fritidsordningens dagligdag Morgenåbnerne møder kl. 6:30, hvor de sørger for morgenmad til de børn, der kommer indtil kl. 7:30. Kl. 7:50 fortsætter pædagogerne typisk i indskolingen. Det resterende pædagogiske personale møder kl Personalegruppen bliver her delt ud på de aktiviteter og områder, hvor der foregår aktiviteter og hvor, der er opgaver der skal løses. Når børnene får fri fra skole går basisholdets primærvoksen ind på basisholdet. De primærvoksne om basisholdet laver overlevering med børnene og børnene krydses ind elektronisk. Pædagogen informerer ligeledes om dagens aktiviteter. I tidsrummet mellem kl. 14:00 15:30 har vi åben café i Madhuset på 8. sal. Her bliver der tilbudt eftermiddagssnacks som er tilberedt af vores kok. Det er børnenes eget ansvar at gå i caféen at få en eftermiddagssnack, medmindre andet er aftalt. I den resterende tid har børnene mulighed for at lege med deres venner eller danne nye venskabsrelationer samt gå til/fra de aktiviteter, som de har lyst til. De børn, som har tilmeldt sig til en fast aktivitet skal naturligvis blive i aktiviteten så længe den foregår. Tager vi på tur med børnene, kan I forvente vores hjemkomst senest kl Kommer vi senere hjem, vil vi sende en seddel med hjem, så I er informeret. Elektronisk afkrydsningssystem På Melodien har vi et elektronisk afkrydsningssystem. Når dit barn starter i KKFOen, skal du gå ind i systemet og udfylde det med forskellige oplysninger. Det drejer sig om stamkortoplysninger, diverse tilladelser osv. Det er vigtigt, at du bruger systemet, da det er her, vi kommunikerer for en stor del. Alle børn bliver krydset ind i KKFO en hver dag efter skole (i overleveringstid kl ). Så hvis dit barn ikke kommer, skal du give besked til os gennem afkrydsningssystemet. Når du bruger systemet, så ved vi besked om når dit barn er syg, har ferie osv. fordi din meddelelse automatisk vises for personalet. Husk altid at melde til eller fra ferier. Det letter overblikket for os. Vi hjælper altid gerne med systemet, så spørg endelig. Fysiske forhold i KKFO en Fritidsordningen er en funktionsopdelt. I Fællesrummet på 4. sal er der stilleområdet omkring dirigenten, afdelingsleders kontor, køkkenet, legehuset, Ateliet (billedkunstlokale), Rytmikken (tumlesal), udendørs legeplads, netcafé og legorummet. Dette område er hjertet af KKFO en. Området omkring dirigenten er Melodiens kommandocentral, hvor der hver dag er en fast person tilknyttet, som sørger for at sende børn hjem, tage telefon, ajourføre tavlesystemet med oplysninger om hvor børnene befinder sig m.m. Det er også stedet, hvor børnene selv skal trykke sig ud når de går hjem og skal sige FARVEL. I Fællesrummet er der mulighed for at spille brætspil, bordtennis og bordfodbold mm. Legehuset fungere som en Eventyrhule eller læsehjørne, hvor børnene kan fordybe sig i bøger og tegneserier, høre musik med høretelefoner mm. På 5. sal er der også et fælles område med adgang til et udendørsareal, materielt design (håndarbejde / sjøjd), video og spillekonsol rum og et stille rum med sansemotoriske aktiviteter. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 9

10 På 3. sal holder vores Fritidsklub til. Fritidsklubben har eget basislokale men benytter også resten af KKFO en. Ligeledes på 3. sal har vi Monofonien som er vores musiklokaler. På 2. sal har vi hallen som vi benytter dagligt til fysisk udfoldelse. Her findes vores største udeareal også. På platformen mellem Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og kontorhuset Winghouse ligger vores største legeplads hvor vi har klatretårne og boldbane. I stueplan har vi vores Dramasal hvor vores Performance team holder til. Her laver vi teater, dans, skuespil, rollespil, musikvideoer og meget andet. Krattet er en naturlegeplads som er tilknyttet skolen og KKFO. Krattet ligger mellem skolen og Slusevej og er et område vi benytter dagligt. For at komme i krattet skal man følges med en voksen. I krattet laver vi bålmad, snitter med dolke, hugger med økser, bygger huler og hygger os i al slags vejr. På touchscreens noterer børnene selv, når de går på de forskellige etager. Dette letter udfordringen for forældrene når børnene hentes i KKFO. VIGTIGT HUSK at sige goddag og farvel. Fritidsordningen er en kontrolleret pasningsordning dvs. vi har pædagogisk tilsynspligt. Af hensyn til ind- og udkrydsning SKAL børnene sige farvel til dirigenten på 4. sal. HUSK at give besked, hvis Jeres barn ikke møder i Fritidsordningen eller hvis der f.eks. er ændringer vedrørende afhentning. HUSK at hvis der er ændringer i gå-hjem aftaler en dag, at orientere personalet. HUSK at vi godt vil hjælpe med at finde Jeres barn, når I kommer og henter, men prøv i første omgang selv. Side 10 KKFO Melodiens Forældreguiden

11 DAGLIGE AFTALER OG REGLER Sikkerhedsregler Børnene får en grundig introduktion i vores sikkerhedsregler samt hvor i huset og på udearealet de må færdes når de er i Fritidsordningen. Løbende bliver dette gennemgået med børnene, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt i Fritidsordningen. Hvor må børnene være i Fritidsordningen I Fritidsordningen må børnene færdes på udendørs arealer på 4. og 5. sal samt fællesområder og de tilknyttet aktivitetslokaler på begge etager. Ligeledes må alle benytte Hallen og Dramasalen. Caféen i Madhuset har åbent for alle kl. 14:00 15:30. Disse grænser vil barnet blive bekendt med ved skolestart og personalet vil løbende bl.a. til børnemøder/ved afkrydsning minde børnene om vores aftaler Hvornår må børnene benytte telefonen 1. Er et barn utilpas eller usikker på aftaler, må KKFO telefonen benyttes. 2. Hvis et barn vil lave legeaftaler med andre børn må telefonen benyttes når første barns forældre er til stede i Fritidsordningen. Vi opfordrer Jer til at benytte jeres egne mobiltelefoner, for at undgå at telefonlinien bliver blokeret mere end højst nødvendigt. Vi har en forældretelefonbog, liggende ved dirigenten på 4. sal. I bedes - hvis I har lyst notere jeres telefonnummer. Telefonbogen er en hjælp til at finde andre børns telefon nr. så I lettere kan få etableret en legeaftale. Det er Jeres ansvar at sørge for at opdatere telefonbogen løbende. Som udgangspunkt opfordres til, at I etablere legeaftaler på forhånd f.eks. dagen før. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 11

12 GÅ-HJEM AFTALER Melodien er af den pædagogiske overbevisning, at børn i 0. årgang og i 1. årgang skal have en god, sjov og tryg hverdag, hvilket sker i et tæt samarbejde mellem forældre og pædagoger. I Fritidsordningen har børnene krav på at få mulighed for at lege, lære, nyde livet og fordybe sig i de pædagogiske aktiviteter i de forskellige læringsmiljøer. Erfaringer viser, at børn bedst kan lege og fordybe sig i de mange forskellige processer/aktiviteter, når de føler sig trygge - det sker bl.a. ved tilkendegivelsen af klare regler og rammer, f.eks. at de kender deres afhentningstidspunkt, og at de er bekendte med hvem der henter dem. Det er naturligvis personalets ansvar, at være nærværende og danne rammer for, at børnene kan føle sig trygge og har en udviklende eftermiddag. På baggrund af dette har KKFO-ledelsen vedtaget et sæt aftaler for børnene. Gå-hjem aftaler for 0. og 1. årgang Det er muligt, at lave en skriftlig aftale (fuldmagt), så andre personer kan hente (f.eks. bedsteforældre, søskende, barnepige). Hvis forældre ønsker, at børnene selv skal gå hjem - kan forældre efter en samtale med KKFO en - give en skriftlig fuldmagt til dette. Hvis forældrene ønsker, at barnet selv må bestemme hvornår barnet går, skal dette ligeledes udfyldes på skemaet. I bedes udfylde skemaet for afhentningsaftaler og aflevere det til dirigenten samt sørge for at det altid er opdateret. I bedes udfylde skema for disse afhentningsaftaler og aflevere det til dirigenten, foruden at sørge for at disse aftaler er opdaterede så evt. misforståelser undgås. FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMTION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Hvert enkelt barn får tildelt et skab til personlige ejendele samt skoletasker, overtøj osv. Afhængig af årstiden ønsker vi i Fritidsordningen, at der forefindes skiftetøj, gummistøvler, regntøj, badetøj i skabene. Børn/forældre sørger selv for at holde orden i skabene. Derudover har vi store sorte garderober stående på 4. og 5. sal som kan benyttes til overtøj og udesko som børnene har på når de kommer i skole. Disse garderober tømmes hver dag kl. 17:00. Hele Ørestad Skole er skofrit område. Det betyder, at børnene skal have indesko eller sutsko i deres skab. Der er overtræksko til benyttelse af forældre og gæster ved alle indgange til skolen. Ændringer i hjemmet Af hensyn til barnet er det vigtigt, at Fritidsordningen (primærvoksen) bliver informeret om ændringer i hjemmet, som kan påvirke Jeres barn følelsesmæssigt. Personalet har selvfølgelig tavshedspligt vedrørende de private oplysninger, som de får kendskab til. Informer også Fritidsordningen, hvis der er ændringer af adresser og telefon nr. eller andet som kan være relevant for Jeres barns hverdag. Skoleferie og fridage I ferier og på skolefridage krydser børnene sig ind, når de møder om morgenen. Afkrydsning gennemgås igen kl sammen med børnene. De børn, som er tilmeldt ferieperioden, men ikke møder op i Fritidsordningen kontaktes ikke. Det er forældrenes ansvar, at sikre at børnene er mødt ind i Fritidsordningen (der vil ikke foregå kontrolopringninger fra Fritidsordningen). Side 12 KKFO Melodiens Forældreguiden

13 Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Det er vigtigt, at børnene kommer i Fritidsordningen senest kl af hensyn til udflugter ud af huset. Det kan forventes, at disse aktiviteter først slutter kl Børnene skal IKKE medbringe penge til udflugter. Ved udflugter skal børnene altid medbringe En lille rygsæk En solid madpakke En drikkedunk Regntøj badetøj håndklæde solcreme Der vil, udover de daglige aktiviteter, være udflugterne til skov og strand, til museer og samlinger og meget andet. Af hensyn til planlægningen af disse udflugter i ferierne og afvikling af personales ferie beder vi Jer udfylde et ferieskema vedr. børnenes fremmøde. Hvis Jeres barn er tilmeldt, men holder fri, skal I huske at ringe og give besked. Information fra Melodien Der udkommer en månedlig aktivitetsplan, som giver en oversigt over Fritidsordningens pædagogiske aktiviteter og projekter. Basisholdets primærvoksne vil, når det er relevant, skrive nyhedsbreve til børn og forældre. Information kan også stå på de elektroniske tavler i huset. På Fritidsordningens elektroniske tavle (i dirigentområdet på 4. sal) kan man se dagens aktiviteter. Løbende udkommer der nyhedsbreve fra Melodiens ledelse. Forældresamtaler Primærpædagogen deltager, sammen med basisholdets 2 lærere, i skole-hjemsamtaler. Udover dette holdes andre samtaler efter behov. Forældre kan altid bede om en samtale, med både primærvoksen samt ledelsen. Der er naturligvis også mulighed for at tale sammen i hverdagen, og hvis det kniber med tiden finder, vi en tid hurtigst muligt. Mobiltelefon I Fritidsordningen er det tilladt for børnene at have mobiltelefonen tændt. Forsikring af barnet i Fritidsordningen Når man har sit barn gående på Ørestad Skole og Melodien, skal man vide at barnet ikke er forsikret af skolens eller Melodiens forsikring. Det er familiens egen forsikring, der dækker hvis barnet kommer til skade, smadrer et vindue eller på anden måde skal erstatte noget. Det samme gælder hvis barnet er på tur og der sker en ulykke forvoldt af barnet. Det er ligeledes familiens egen forsikring, som skal erstatte hvis der er ting, som går i stykker eller mistes i KKFO en. Det meste dækkes af en almindelig familieforsikring eller indboforsikring. Privat legetøj I Fritidsordningen må børnene gerne tage deres eget private legetøj med, men det er på eget ansvar. KKFO en erstatter ikke noget der går i stykker eller forsvinder, og vi opfordrer til, at man skriver navn på alt, hvad man tager med. Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Pris pr. måned er p.t. kr. 1260,00 (juli måned er betalingsfri) Der kan søges om friplads efter gældende regler. Ansøgningsskema kan rekvireres på Københavns Kommunes hjemmeside, Skolens kontor eller gennem Fritidsordningens ledelse. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 13

14 Udmeldelse Udmeldelse af dit barn skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned på Skolens kontor eller via Fritidsordningens ledelse. Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Når man begynder i Fritidsordningen får man udleveret et stamkort. Det er vigtigt at dette stamkort bliver udfyldt og afleveret så hurtigt som muligt. Det er på dette stykke papir, alle oplysninger som telefonnumre, allergier, forældremyndighed, hvem der må hente osv. skal stå. Det er vigtigt hvis der er ændringer i oplysningerne at I opdaterer stamkortet. Har barnet allergi eller er der andre forholdsregler vi skal vide for at tage hensyn er det vigtigt at barnets primærvoksne får det af vide. Sygdom Fritidsordningen får besked fra skolen/kontoret hvis jeres barn er syg. I ferie perioder må I meget gerne meddele inden kl. 9:30, hvis jeres barn er sygt og tilmeldt i ferieperioden. Side 14 KKFO Melodiens Forældreguiden

15 SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE Inden barnet begynder, vil vi gerne opfordre til at I kommer på besøg. Hermed vil der være noget genkendeligt for barnet den første rigtige dag. De første dage efter barnet er begyndt, kan det være en god idé, at lade barnet være i Fritidsordningen i en kortere periode, da børnene typisk bliver meget trætte i den første tid, på grund af mange nye indtryk. En af de ting vi i Fritidsordningen lægger vægt på i begyndelsen, er at børnene skal kende området, dels indenfor, men også udearealet. Da Fritidsordningen dækker et stort område, kan det for nogle børn virke uoverskueligt. Derfor bruges en del tid på at vise rundt og lave aktiviteter forskellige steder. Netop dette gør at børnene hurtigere bliver trygge ved at bruge hele området. Noget af det første I som forældre skal gøre er at udfylde et stamkort. Dette er meget vigtigt, da det indeholder både oplysninger om hvor og hvordan vi kan kontakte Jer i løbet af dagen. Men også særlige oplysninger om Jeres barn, og hvem det udover Jer selv kan hentes af. Det er vigtigt, når Jeres barn ikke bliver hentet af Jer, at I informerer Fritidsordningens personale om, hvem der henter, og hvornår barnet bliver hentet. Dette kan gøres ved at ringe til Fritidsordningen mellem kl og 7.30 eller ved at skrive i kalenderen ved dirigenten. Ligeledes er det vigtigt, at vi får besked, hvis Jeres barn ikke kommer i Fritidsordningen. Når I kommer for at hente Jeres barn sker det ofte, at de lige skal lege færdig. Det kan også være en udfordring at finde sit barn da Fritidsordningen er stor. Kig først på afkrydsningsskærmene på 2., 3. eller 4. sal. Her noteres når børnene er andre steder på området. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 15

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Forældreguide skoleåret 2016/2017. Fritidsinstitutionen ved Ørestad Skole Melodien

Forældreguide skoleåret 2016/2017. Fritidsinstitutionen ved Ørestad Skole Melodien Forældreguide skoleåret 2016/2017 Fritidsinstitutionen ved Ørestad Skole Melodien Fritidsinstitutionen ved Ørestad Skole Melodien Arne Jacobsens Allé 21 2300 København S Tlf. 3. sal (2. årgang): 5180 4990

Læs mere

Ørestad Skoles værdier

Ørestad Skoles værdier Ørestad Skoles værdier Demokra5 Tryghed Samhørighed Bæredyg5ghed Æste5k, innova5on og læring Tryghed betyder for os, at: Vi har en trivselspoli5k Vi gennemfører årligt MUS, TUS, elev- og forældresamtaler

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

nr., dato ttty VELKOMMEN Kære barn og forældre Jeres familie bydes rigtig hjertelig velkommen til KKFO Ørestad Skole.

nr., dato ttty VELKOMMEN Kære barn og forældre Jeres familie bydes rigtig hjertelig velkommen til KKFO Ørestad Skole. VELKOMMEN Til KKFO Ørestad Skole Start tirsdag d. 1. april 2014 April 2014 Highlights Vores åbningstid er kl. 6:30 17:00 alle hverdage. Kl. 6:30-7:30 serverer vi morgenmad for de børn, der måtte have behov.

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu. Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.dk Indholdsfortegnelse Fakta om fritidshjemmet side 3 Husets indretning

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

SFO Mørdråben Rugmarken 1A, 3060 Espergærde Tlf.:

SFO Mørdråben Rugmarken 1A, 3060 Espergærde Tlf.: SFO Mørdråben Rugmarken 1A, 3060 Espergærde Tlf.: 49 28 16 40 Velkommen til Espergærde skoles SFO Afdeling Mørdrup Espergærde Skoles Skole Fritids Ordning består af 4 afdelinger og her på Mørdråben rummer

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf Fristedet Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej 1 6650 Brørup Tlf. 79 96 51 57 Revideret 20.8.2013 Indholdsfortegnelse Velkommen i Fristedet 3 Ansatte i Fristedet 3 Åbningstider 3 Lokaler 4 Udendørsfaciliteter

Læs mere

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune.

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. 2009/2010 S.F.O. Tranebo S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. Dette skoleår modtager vi 17 nye 0.kl. børn. Vi starter ud med 70 børn. For at vi kan rumme

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

VELKOMSTBREV TIL NYE BØRN OG FORÆLDRE

VELKOMSTBREV TIL NYE BØRN OG FORÆLDRE V E VELKOMSTBREV TIL NYE BØRN OG FORÆLDRE L K O M M E N BØRNEHUSET LANTERNEN Strandvejen 345, 2930 Klampenborg Tlf.: 39 63 77 32 Kære forældre Velkommen til Børnehuset Lanternen og tillykke med pladsen

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde faktorer

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre.

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre. FIREHØJESKOLENS SFO Personalet Afd. Vandel SFO personale: Lill Jensen Karin Hansen Bodil Madsen Gitte L. Pedersen Morten Jacobsen Pædagog Pædagog Pædagog Medjælper Medhjælper Afd. Nørup SFO personale:

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os meget til, at du skal begynde hos os og til at vi modtager dig De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Uvelse SFO Information

Uvelse SFO Information Uvelse SFO Information Velkommen til Uvelse SFO. Vi er en skolefritidsordning, som har lokalefællessskab med indskolingen. Det giver os nogle pædagogiske muligheder og et tættere samarbejde omkring børnene,

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Praktiske oplysninger:

Praktiske oplysninger: VELKOMMEN TIL SKOVHUSET Skovhuset er Vrejlev-Hæstrup skoles fritidsordning. Det er et pædagogisk pasningstilbud til børn fra bh-klassen til og med 3. klasse. Man kan vælge fuldtidsplads eller morgenplads.

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os til at se dig. De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte telefonnummer til stuen er: Koden til indgangen

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave)

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE Stillingevej 50, 4200 Slagelse 58 54 73 98 Stillinge-bh@slagelse.dk FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Åbningstider

Åbningstider Tingkærskolens fritidsordning har to afdelinger. Børnehaveklasse, og 2. klasse er i Papegøjen i Fraugde, 3. klasse er i Stjernen på Tingkærskolen. Der er kun morgenåbning i Fraugde, hvor man kan komme

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Velkommen til. SFO Egegård

Velkommen til. SFO Egegård Velkommen til SFO Egegård Velkommen til SFO Egegård Allerførst vil vi ønske jer og jeres barn velkommen til SFO Egegård. Hvordan kommer du i kontakt med os? Kontoret Tlf: 3957-6739 SFO Leder Bente Berth

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Engstrandskolens værdigrundlag

Engstrandskolens værdigrundlag Engstrandskolens værdigrundlag Folderen er udarbejdet af Skolebestyrelsen Pædagogisk Råd samt skolens ledelse i foråret 2009 2 Indhold Indledning s.4 Fællesskab, sundhed og trivsel s.5 Faglighed s.8 Ansvarsbevidsthed

Læs mere