Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien"

Transkript

1 Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

2 KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Ørestad Skole hjemmeside: Ørestad Skoles virtuelle hjemmeside: Side 2 KKFO Melodiens Forældreguiden

3 INDHOLD VELKOMMEN TIL MELODIEN, FRITIDSORDNINGEN PÅ ØRESTAD SKOLE... 4 Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2012)... 4 Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage)... 4 Åbningstider i ferier og på skolefridage... 4 Morgenåbning... 4 Optagelse og indmelding... 4 Personalenormering... 4 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK... 5 Daglig organisering... 8 De primære voksnes rolle og ansvar... 8 Indskolingspædagogens rolle og ansvar... 8 Fritidsordningens dagligdag... 9 Elektronisk afkrydsningssystem... 9 Fysiske forhold i Fritidsordningen... 9 DAGLIGE AFTALER/REGLER Sikkerhedsregler Hvor må børnene være i Fritidsordningen Hvornår må børnene benytte telefonen GÅ-HJEM AFTALER FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMATION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Ændringer i hjemmet Skoleferie og fridage Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Information fra Melodien Forældresamtaler Mobiltelefon Forsikring af barnet i Fritidsordningen Privat legetøj Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Udmeldelse Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Sygdom SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE KKFO Melodiens Forældreguiden Side 3

4 VELKOMMEN TIL Melodien, Fritidsordningen på Ørestad Skole Melodien er en afdeling i KKFO Ørestad Skole. KKFO en (Københavns Kommunes Fritids Ordning) er etableret i henhold til folkeskolelovens paragraf 3, stk. 4. Skolebestyrelsen er tilsynsførende og skolelederen er øverste pædagogiske og administrative leder i fællesskab med KKFO-lederen. KKFO-leder indgår ligeledes i skolens samlede ledelse. Herudover er der ansat en afdelingsleder til Fritidsordningen. Denne forældreguide fortæller om Fritidsordningens værdier, regler, organisering, pædagogiske aktiviteter og dagligdag generelt. Normeringen i Fritidsordningen (pr. 1. august 2012) 0. årgang 3. årgang 1 voksen til 15 børn Åbningstider i Fritidsordningen (almindelige skoledage) Fritidsordningen har åbent mandag til fredag Åbningstider i ferier og på skolefridage Mandag til fredag Morgenåbning Mellem kl er der morgenåbning. Børnene krydses ind i vores indkrydsningssystem. Mellem kl serveres der morgenmad i Madhuset på 8. sal, som typisk består af havregryn / cornflakes / müsli samt mælk. Optagelse og indmelding Fritidsordningen optager kun børn fra Ørestad Skoles årgang. Personalenormering Udover ledelsen er der pt. ansat 11 pædagogisk personaler på fuldtid og 9 pædagogisk personaler på deltid. Melodien har ligeledes et korps af faste vikarer. Herudover kan der være ansat støttepersoner eller projektmedarbejdere med varieret timetal. Man kan få et overblik over det faste personale, som er tilknyttet Fritidsordningen på væggen over for hovedtrappen på 4. sal. Side 4 KKFO Melodiens Forældreguiden

5 VÆRDIGRUNDLAG OG PÆDAGOGIK Melodien arbejder med værdibaseret pædagogik Værdibaseret pædagogik er en metode til at opnå en sund og fornuftbestemt dagligdag. En metode hvor alle (børn, forældre og personale) trækker i samme retning, dvs. værdierne skaber retning for at opnå en dagligdag med pædagogisk kvalitet. Det skal være grundlæggende værdier, der ligger til grund for de mange beslutninger, der træffes i hverdagen i samværet med børnene. Pædagogisk arbejder vi med adfærd gennem kultur og holdninger frem for gennem handlingsanvisende regler. Der er plads til at få og give indflydelse og der er plads til, at der er forskellige muligheder i forskellige sammenhænge og i forskellige situationer. Regler er naturligvis stadig nødvendige indenfor områder, der kræver sikkerhed. Der vil vi stadig have dem! Men regler hører for børnene til et bestemt sted, i en bestemt situation. Det gør, at regler er vanskelige at flytte med sig ud i andre sammenhænge. Vi vil gerne bidrage til børnenes muligheder ved, at lære dem noget, de kan overføre til andre sammenhænge udenfor Melodien. Det er grundlæggende værdier og deres personlige holdninger til, hvad der er godt og skidt. Vi vil forhåbentligt opleve, at det giver os gode muligheder for at sige ja til børnenes initiativer og ønsker, fordi vores opgave så bliver at skabe rammen om og muligheden for at børnene kan komme til at forfølge egne initiativer. Det gælder for os om, at kunne komme til at sige ja! til børnenes forslag. Ørestad skoles og KKFO s værdier Tryghed Samhørighed Demokrati Bærdygtighed Æstetik, innovation og læring Tryghed betyder for os, at: Vi lærer børnene at sætte ord på deres følelser. Vi har tydelige strukturer og rammer der præger dagligdagen. Vi er åbne og kommunikerer med forældrene i hverdagen. Vi italesætter det vi ser. Vi drager omsorg for hinanden. Vi hilser på hinanden, når vi kommer og går. Vi handler proaktivt i forhold til mobning. Vi har etableret et forældrenetværk. Vi oplever, at: Vi har glade og aktive børn. Børn leger på tværs af hold og årgange. Vi får positive tilkendegivelser fra forældrene. Voksne og børn opfører sig respektfuldt overfor hinanden og taler sammen indenfor nå-afstand. Alle børn er i legegrupper. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 5

6 Samhørighed betyder for os, at: Vi lærer børnene at udtrykke sig aktivt. Vi styrker børnenes relationskompetencer. Vi arbejder aldersintegreret. Vi præsenterer børnene for forskellige arbejdsfællesskaber såvel på basisholdene som i andre sammenhænge. Vi er nysgerrige på hinandens holdninger og handlinger. Vi er alle en enhed med respekt for hinandens forskellighed. Vi oplever, at: Vi hjælper hinanden. Vi lytter til hinanden og taler med hinanden. Børn leger sammen med mange forskellige på tværs af aldersgrupper. Vi tager socialt ansvar. Vi er opmærksomme på og ser hinanden. Forskellige personalegrupper arbejder sammen om opgaven at drive skole og KKFO. Demokrati betyder for os, at: Vi arbejder med trivselsregler på basisholdene. Vi afholder børnemøder, hvor børnene oplæres i at afholde møder og træffe beslutninger. Vi har en anerkendende kommunikation. Vi alle er loayle i forhold til og tager ansvar for fælles beslutninger. Vi kommunikerer hyppigt og tydeligt på Intra, vis ugebreve, aktivitets og årsplaner samt nyhedsbreve. Vi har en skolebestyrelse og et elveråd med reel indflydelse. Skolen byder aktivt ind i lokalområdet. Vi oplever, at: Børnene styrer deres egne møder med ordstyrer og mødeleder. Vi er engagerede og kommer med forslag. Vi er velinformerede om og efterlever fælles beslutninger. Børnenes og forældrenes valg, idéer og forslag er synlige på skolen og i undervisningen. Vi har en aktiv og synlig skolebestyrelse. Skolen er synlig og kendt i lokalområdet. Bæredygtighed betyder for os, at: Vi har fokus på børn og voksnes fysiske tilstand. Vi afholder sund uge. Vi udarbejder sundhedspolitik i samarbejde med sundhedspersonalet. Vi har fokus på genbrug. Vi bevidstgør om forbrug og energi. Vores bygning er grøn. Kantinen serverer sund og fortrinsvis økologisk mad. Vi tænker bæredygtighed ind i alle indkøb. Side 6 KKFO Melodiens Forældreguiden

7 Vi oplever, at: Vi er veludhvilede og har fået morgenmad. Vi er fysisk aktive og bruger trappen. Vi samler og sorterer affald. Vi slukker elektriske apparater og sparer på vandet. Vi stiller spørgsmål om og underviser i bæredygtighed. Vi rydder op og passer på vores ting. Vi bruger klimalaboratorium og CTS styring aktivt i undervisningen. Æstetik, innovation og læring betyder for os, at: Vi udruster til at kunne færdes i den virtuelle verden og kunne forholde sig kritisk i den. Æstetikken er synlig på skolen. Vi skaber rammer, der understøtter forskellige læringsstile. Vi undervisningsdifferentierer og tilstræber, at hver elev har et højt fagligt niveau. Vi vægter en ekperimenterende læring og udvikling af entrepenante elever. Vi oplever, at: Børnene arbejder ud fra deres forskellige læringsstile. Børnene er skabende og kan omsætte nye idéer til handlinger. Vi har særlige rum, der understøtter æstetikken og æstetikken er synlig i alle rum. Børnene er nysgerrige og har et højt fagligt niveau. Vi har synlige output i form af elevproduktioner. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 7

8 Daglig organisering Hvert basishold på årgang har tilknyttet 1 primærvoksen og 1 sekundærvoksen fra fritidsordningen. Den primærvoksne fra fritidsordningen indgår i undervisningen. Sammen med underviserne danner de teamet af primærvoksne om 0./1. årgangen og 2./3.årgangen. Primærvoksne på årgangen (pædagoger, medhjælpere og lærer) samarbejder om årsplanlægningen. Ørestad Skole og KKFO tænkes som én enhed hvorfor der er et meget tæt samarbejde mellem lærer og pædagoger. KKFO ens primære fokus er på at fremme børnenes sociale, alsidige og personlige kompetencer. Det betyder, at der hver måned afholdes børnemøder og at der afholdes forpligtende aktiviteter og udflugter, hvor vi forventer at børnene deltager. De primære voksnes rolle og ansvar Der vil altid være kendte voksne der følger børnene når de skifter mellem årgange. Som primærvoksen i KKFO en er dennes rolle og ansvar at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling i Fritidsordningen at sikre at alle børn føler sig trygge at sørge for en god og tryg start i Fritidsordningen at afholde månedlige børnemøder (første mandag i måneden) at afholde løbende forpligtende aktiviteter, projekter og udflugter at arrangere sociale arrangementer (f.eks. forældrekaffe, udstilling) at være den primære kontakt til forældrene at afholde forældremøde at afholde forældresamtaler efter behov Indskolingspædagogens rolle og ansvar Indskolingspædagogen er tilknyttet et basishold og er med til, sammen med basisholdets lærere, at lave basisholdets udviklingsplan. Indskolingspædagogen aflægger 310 timer på basisholdet/årgangen. Timerne fordeles forskelligt men kunne se således ud: Med en fast indskolingsdag (typisk fra kl ) I nogle temadage, projektdage eller særlige sociale pædagogiske arrangementer f.eks. ekskursioner, observationer, kulturarrangementer m.v. Forældremøder Skole-hjemsamtaler Forberedelse, møder og diverse Side 8 KKFO Melodiens Forældreguiden

9 Fritidsordningens dagligdag Morgenåbnerne møder kl. 6:30, hvor de sørger for morgenmad til de børn, der kommer indtil kl. 7:30. Kl. 7:50 fortsætter pædagogerne typisk i indskolingen. Det resterende pædagogiske personale møder kl Personalegruppen bliver her delt ud på de aktiviteter og områder, hvor der foregår aktiviteter og hvor, der er opgaver der skal løses. Når børnene får fri fra skole går basisholdets primærvoksen ind på basisholdet. De primærvoksne om basisholdet laver overlevering med børnene og børnene krydses ind elektronisk. Pædagogen informerer ligeledes om dagens aktiviteter. I tidsrummet mellem kl. 14:00 15:30 har vi åben café i Madhuset på 8. sal. Her bliver der tilbudt eftermiddagssnacks som er tilberedt af vores kok. Det er børnenes eget ansvar at gå i caféen at få en eftermiddagssnack, medmindre andet er aftalt. I den resterende tid har børnene mulighed for at lege med deres venner eller danne nye venskabsrelationer samt gå til/fra de aktiviteter, som de har lyst til. De børn, som har tilmeldt sig til en fast aktivitet skal naturligvis blive i aktiviteten så længe den foregår. Tager vi på tur med børnene, kan I forvente vores hjemkomst senest kl Kommer vi senere hjem, vil vi sende en seddel med hjem, så I er informeret. Elektronisk afkrydsningssystem På Melodien har vi et elektronisk afkrydsningssystem. Når dit barn starter i KKFOen, skal du gå ind i systemet og udfylde det med forskellige oplysninger. Det drejer sig om stamkortoplysninger, diverse tilladelser osv. Det er vigtigt, at du bruger systemet, da det er her, vi kommunikerer for en stor del. Alle børn bliver krydset ind i KKFO en hver dag efter skole (i overleveringstid kl ). Så hvis dit barn ikke kommer, skal du give besked til os gennem afkrydsningssystemet. Når du bruger systemet, så ved vi besked om når dit barn er syg, har ferie osv. fordi din meddelelse automatisk vises for personalet. Husk altid at melde til eller fra ferier. Det letter overblikket for os. Vi hjælper altid gerne med systemet, så spørg endelig. Fysiske forhold i KKFO en Fritidsordningen er en funktionsopdelt. I Fællesrummet på 4. sal er der stilleområdet omkring dirigenten, afdelingsleders kontor, køkkenet, legehuset, Ateliet (billedkunstlokale), Rytmikken (tumlesal), udendørs legeplads, netcafé og legorummet. Dette område er hjertet af KKFO en. Området omkring dirigenten er Melodiens kommandocentral, hvor der hver dag er en fast person tilknyttet, som sørger for at sende børn hjem, tage telefon, ajourføre tavlesystemet med oplysninger om hvor børnene befinder sig m.m. Det er også stedet, hvor børnene selv skal trykke sig ud når de går hjem og skal sige FARVEL. I Fællesrummet er der mulighed for at spille brætspil, bordtennis og bordfodbold mm. Legehuset fungere som en Eventyrhule eller læsehjørne, hvor børnene kan fordybe sig i bøger og tegneserier, høre musik med høretelefoner mm. På 5. sal er der også et fælles område med adgang til et udendørsareal, materielt design (håndarbejde / sjøjd), video og spillekonsol rum og et stille rum med sansemotoriske aktiviteter. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 9

10 På 3. sal holder vores Fritidsklub til. Fritidsklubben har eget basislokale men benytter også resten af KKFO en. Ligeledes på 3. sal har vi Monofonien som er vores musiklokaler. På 2. sal har vi hallen som vi benytter dagligt til fysisk udfoldelse. Her findes vores største udeareal også. På platformen mellem Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og kontorhuset Winghouse ligger vores største legeplads hvor vi har klatretårne og boldbane. I stueplan har vi vores Dramasal hvor vores Performance team holder til. Her laver vi teater, dans, skuespil, rollespil, musikvideoer og meget andet. Krattet er en naturlegeplads som er tilknyttet skolen og KKFO. Krattet ligger mellem skolen og Slusevej og er et område vi benytter dagligt. For at komme i krattet skal man følges med en voksen. I krattet laver vi bålmad, snitter med dolke, hugger med økser, bygger huler og hygger os i al slags vejr. På touchscreens noterer børnene selv, når de går på de forskellige etager. Dette letter udfordringen for forældrene når børnene hentes i KKFO. VIGTIGT HUSK at sige goddag og farvel. Fritidsordningen er en kontrolleret pasningsordning dvs. vi har pædagogisk tilsynspligt. Af hensyn til ind- og udkrydsning SKAL børnene sige farvel til dirigenten på 4. sal. HUSK at give besked, hvis Jeres barn ikke møder i Fritidsordningen eller hvis der f.eks. er ændringer vedrørende afhentning. HUSK at hvis der er ændringer i gå-hjem aftaler en dag, at orientere personalet. HUSK at vi godt vil hjælpe med at finde Jeres barn, når I kommer og henter, men prøv i første omgang selv. Side 10 KKFO Melodiens Forældreguiden

11 DAGLIGE AFTALER OG REGLER Sikkerhedsregler Børnene får en grundig introduktion i vores sikkerhedsregler samt hvor i huset og på udearealet de må færdes når de er i Fritidsordningen. Løbende bliver dette gennemgået med børnene, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt i Fritidsordningen. Hvor må børnene være i Fritidsordningen I Fritidsordningen må børnene færdes på udendørs arealer på 4. og 5. sal samt fællesområder og de tilknyttet aktivitetslokaler på begge etager. Ligeledes må alle benytte Hallen og Dramasalen. Caféen i Madhuset har åbent for alle kl. 14:00 15:30. Disse grænser vil barnet blive bekendt med ved skolestart og personalet vil løbende bl.a. til børnemøder/ved afkrydsning minde børnene om vores aftaler Hvornår må børnene benytte telefonen 1. Er et barn utilpas eller usikker på aftaler, må KKFO telefonen benyttes. 2. Hvis et barn vil lave legeaftaler med andre børn må telefonen benyttes når første barns forældre er til stede i Fritidsordningen. Vi opfordrer Jer til at benytte jeres egne mobiltelefoner, for at undgå at telefonlinien bliver blokeret mere end højst nødvendigt. Vi har en forældretelefonbog, liggende ved dirigenten på 4. sal. I bedes - hvis I har lyst notere jeres telefonnummer. Telefonbogen er en hjælp til at finde andre børns telefon nr. så I lettere kan få etableret en legeaftale. Det er Jeres ansvar at sørge for at opdatere telefonbogen løbende. Som udgangspunkt opfordres til, at I etablere legeaftaler på forhånd f.eks. dagen før. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 11

12 GÅ-HJEM AFTALER Melodien er af den pædagogiske overbevisning, at børn i 0. årgang og i 1. årgang skal have en god, sjov og tryg hverdag, hvilket sker i et tæt samarbejde mellem forældre og pædagoger. I Fritidsordningen har børnene krav på at få mulighed for at lege, lære, nyde livet og fordybe sig i de pædagogiske aktiviteter i de forskellige læringsmiljøer. Erfaringer viser, at børn bedst kan lege og fordybe sig i de mange forskellige processer/aktiviteter, når de føler sig trygge - det sker bl.a. ved tilkendegivelsen af klare regler og rammer, f.eks. at de kender deres afhentningstidspunkt, og at de er bekendte med hvem der henter dem. Det er naturligvis personalets ansvar, at være nærværende og danne rammer for, at børnene kan føle sig trygge og har en udviklende eftermiddag. På baggrund af dette har KKFO-ledelsen vedtaget et sæt aftaler for børnene. Gå-hjem aftaler for 0. og 1. årgang Det er muligt, at lave en skriftlig aftale (fuldmagt), så andre personer kan hente (f.eks. bedsteforældre, søskende, barnepige). Hvis forældre ønsker, at børnene selv skal gå hjem - kan forældre efter en samtale med KKFO en - give en skriftlig fuldmagt til dette. Hvis forældrene ønsker, at barnet selv må bestemme hvornår barnet går, skal dette ligeledes udfyldes på skemaet. I bedes udfylde skemaet for afhentningsaftaler og aflevere det til dirigenten samt sørge for at det altid er opdateret. I bedes udfylde skema for disse afhentningsaftaler og aflevere det til dirigenten, foruden at sørge for at disse aftaler er opdaterede så evt. misforståelser undgås. FORÆLDRESAMARBEJDE OG PRAKTISK INFORMTION Garderobe, regntøj, skiftetøj og indesko Hvert enkelt barn får tildelt et skab til personlige ejendele samt skoletasker, overtøj osv. Afhængig af årstiden ønsker vi i Fritidsordningen, at der forefindes skiftetøj, gummistøvler, regntøj, badetøj i skabene. Børn/forældre sørger selv for at holde orden i skabene. Derudover har vi store sorte garderober stående på 4. og 5. sal som kan benyttes til overtøj og udesko som børnene har på når de kommer i skole. Disse garderober tømmes hver dag kl. 17:00. Hele Ørestad Skole er skofrit område. Det betyder, at børnene skal have indesko eller sutsko i deres skab. Der er overtræksko til benyttelse af forældre og gæster ved alle indgange til skolen. Ændringer i hjemmet Af hensyn til barnet er det vigtigt, at Fritidsordningen (primærvoksen) bliver informeret om ændringer i hjemmet, som kan påvirke Jeres barn følelsesmæssigt. Personalet har selvfølgelig tavshedspligt vedrørende de private oplysninger, som de får kendskab til. Informer også Fritidsordningen, hvis der er ændringer af adresser og telefon nr. eller andet som kan være relevant for Jeres barns hverdag. Skoleferie og fridage I ferier og på skolefridage krydser børnene sig ind, når de møder om morgenen. Afkrydsning gennemgås igen kl sammen med børnene. De børn, som er tilmeldt ferieperioden, men ikke møder op i Fritidsordningen kontaktes ikke. Det er forældrenes ansvar, at sikre at børnene er mødt ind i Fritidsordningen (der vil ikke foregå kontrolopringninger fra Fritidsordningen). Side 12 KKFO Melodiens Forældreguiden

13 Udflugter og aktiviteter i skoleferier og fridage Det er vigtigt, at børnene kommer i Fritidsordningen senest kl af hensyn til udflugter ud af huset. Det kan forventes, at disse aktiviteter først slutter kl Børnene skal IKKE medbringe penge til udflugter. Ved udflugter skal børnene altid medbringe En lille rygsæk En solid madpakke En drikkedunk Regntøj badetøj håndklæde solcreme Der vil, udover de daglige aktiviteter, være udflugterne til skov og strand, til museer og samlinger og meget andet. Af hensyn til planlægningen af disse udflugter i ferierne og afvikling af personales ferie beder vi Jer udfylde et ferieskema vedr. børnenes fremmøde. Hvis Jeres barn er tilmeldt, men holder fri, skal I huske at ringe og give besked. Information fra Melodien Der udkommer en månedlig aktivitetsplan, som giver en oversigt over Fritidsordningens pædagogiske aktiviteter og projekter. Basisholdets primærvoksne vil, når det er relevant, skrive nyhedsbreve til børn og forældre. Information kan også stå på de elektroniske tavler i huset. På Fritidsordningens elektroniske tavle (i dirigentområdet på 4. sal) kan man se dagens aktiviteter. Løbende udkommer der nyhedsbreve fra Melodiens ledelse. Forældresamtaler Primærpædagogen deltager, sammen med basisholdets 2 lærere, i skole-hjemsamtaler. Udover dette holdes andre samtaler efter behov. Forældre kan altid bede om en samtale, med både primærvoksen samt ledelsen. Der er naturligvis også mulighed for at tale sammen i hverdagen, og hvis det kniber med tiden finder, vi en tid hurtigst muligt. Mobiltelefon I Fritidsordningen er det tilladt for børnene at have mobiltelefonen tændt. Forsikring af barnet i Fritidsordningen Når man har sit barn gående på Ørestad Skole og Melodien, skal man vide at barnet ikke er forsikret af skolens eller Melodiens forsikring. Det er familiens egen forsikring, der dækker hvis barnet kommer til skade, smadrer et vindue eller på anden måde skal erstatte noget. Det samme gælder hvis barnet er på tur og der sker en ulykke forvoldt af barnet. Det er ligeledes familiens egen forsikring, som skal erstatte hvis der er ting, som går i stykker eller mistes i KKFO en. Det meste dækkes af en almindelig familieforsikring eller indboforsikring. Privat legetøj I Fritidsordningen må børnene gerne tage deres eget private legetøj med, men det er på eget ansvar. KKFO en erstatter ikke noget der går i stykker eller forsvinder, og vi opfordrer til, at man skriver navn på alt, hvad man tager med. Hvad koster det at gå i Fritidsordningen Pris pr. måned er p.t. kr. 1260,00 (juli måned er betalingsfri) Der kan søges om friplads efter gældende regler. Ansøgningsskema kan rekvireres på Københavns Kommunes hjemmeside, Skolens kontor eller gennem Fritidsordningens ledelse. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 13

14 Udmeldelse Udmeldelse af dit barn skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned på Skolens kontor eller via Fritidsordningens ledelse. Praktiske oplysninger når dit barn begynder i Melodien Når man begynder i Fritidsordningen får man udleveret et stamkort. Det er vigtigt at dette stamkort bliver udfyldt og afleveret så hurtigt som muligt. Det er på dette stykke papir, alle oplysninger som telefonnumre, allergier, forældremyndighed, hvem der må hente osv. skal stå. Det er vigtigt hvis der er ændringer i oplysningerne at I opdaterer stamkortet. Har barnet allergi eller er der andre forholdsregler vi skal vide for at tage hensyn er det vigtigt at barnets primærvoksne får det af vide. Sygdom Fritidsordningen får besked fra skolen/kontoret hvis jeres barn er syg. I ferie perioder må I meget gerne meddele inden kl. 9:30, hvis jeres barn er sygt og tilmeldt i ferieperioden. Side 14 KKFO Melodiens Forældreguiden

15 SÆRLIGT FOR NYE BØRN OG FORÆLDRE Inden barnet begynder, vil vi gerne opfordre til at I kommer på besøg. Hermed vil der være noget genkendeligt for barnet den første rigtige dag. De første dage efter barnet er begyndt, kan det være en god idé, at lade barnet være i Fritidsordningen i en kortere periode, da børnene typisk bliver meget trætte i den første tid, på grund af mange nye indtryk. En af de ting vi i Fritidsordningen lægger vægt på i begyndelsen, er at børnene skal kende området, dels indenfor, men også udearealet. Da Fritidsordningen dækker et stort område, kan det for nogle børn virke uoverskueligt. Derfor bruges en del tid på at vise rundt og lave aktiviteter forskellige steder. Netop dette gør at børnene hurtigere bliver trygge ved at bruge hele området. Noget af det første I som forældre skal gøre er at udfylde et stamkort. Dette er meget vigtigt, da det indeholder både oplysninger om hvor og hvordan vi kan kontakte Jer i løbet af dagen. Men også særlige oplysninger om Jeres barn, og hvem det udover Jer selv kan hentes af. Det er vigtigt, når Jeres barn ikke bliver hentet af Jer, at I informerer Fritidsordningens personale om, hvem der henter, og hvornår barnet bliver hentet. Dette kan gøres ved at ringe til Fritidsordningen mellem kl og 7.30 eller ved at skrive i kalenderen ved dirigenten. Ligeledes er det vigtigt, at vi får besked, hvis Jeres barn ikke kommer i Fritidsordningen. Når I kommer for at hente Jeres barn sker det ofte, at de lige skal lege færdig. Det kan også være en udfordring at finde sit barn da Fritidsordningen er stor. Kig først på afkrydsningsskærmene på 2., 3. eller 4. sal. Her noteres når børnene er andre steder på området. KKFO Melodiens Forældreguiden Side 15

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Færgens folder til nye forældre 2015

Færgens folder til nye forældre 2015 Færgens folder til nye forældre 2015 Fakta Fritidshjemmet er en del af Østerbrogården der er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1975. Østerbrogården består ligeledes af en udflytterbørnehave

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere