PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN"

Transkript

1 PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK PROBLEMSTILLING Erythema infectiosum (Lussingesyge-Den femte børnesygdom) forårsaget af det humane parvovirus B19 som er meget almindelig, rammer alle ldersgrupper, men forekommer hyppigst i barne og skolealderen. Sammenhængen mellem parvovirus B19 infektion i graviditeten og hydrops foetalis og fosterdød har kun været kendt siden Trods det, at der er tale om en relativ nyerkendt infektion, er smitteveje, patogenese og det intrauterine sygdomsbillede velbeskrevet. Infektionen forekomme sporadisk men med epidemier ca. hver 3. år. Den er meget smitsom via respirationsvejssekret, og har en viræmisk smittegivende fase før der kommer klinisk erkendt sygdom. Den kan give et karakteristisk symptom billede eller være subklinisk. Risikoen for feto-maternel transmission er samlet omkring 25 %, men risiko for påvirkning af fosteret ses overvejende ved smitte før 20 uge. Nyere arbejder rapporterer en lav risiko (9%) for spontan abort/ fosterdød og (< 3%) for hydrops foetalis ved smitte på dette tidspunkt. Der er ingen risiko for medfødte misdannelser. Den manglende mulighed for at udpege smittekilder på forhånd samt det at infektionen hyppigst forekommer i småbarns- og skolealderen gør en potentiel smitte af den gravide til et område der skaber meget uro. Der er behov for rekommendationer for parvovirus B19 infektion i graviditeten vedrørende: 1) Forebyggelse af smitte incl. definition af risikogrupper, 2) Udredning af gravide udsat for smitte med parvovirus B19 3) Opfølgning af gravide med akut parvovirus B19 infektion, 4) Videre opfølgning og mulig behandling ved fetal parvovirus B19 infektion. Prævalens / Incidens / Transmission PROBLEMETS OMFANG / BAGGRUND En dansk undersøgelse af gravide fandt en IgG-prævalens på 65% foreneligt med immunitet, og en årlig serokonversionsrate i endemiske perioder på 1,5% (95% CI 0,2-1,9%) og under epidemiske perioder på 13.0% ( 95% CI 8,7-23,1%) (1). I en prospektiv screenings undersøgelse af gravide under parvovirus B19 epidemien i Danmark i 1994 fandtes en tilsvarende IgG prævalens på 65%, og tegn på akut parvovirus B19 infektion hos 1,3% (46/3.628) af gravide, men alle med raske børn (2). Under samme epidemi, og over en 8 mdrs. periode, fandtes i prøver indsendt til SSI til undersøgelse for parvovirus B19 pga. symptomer eller for immunstatus en IgM prævalens (foreneligt med en nylig-akut infektion) på 11 % for hele perioden, på 29% svt. epidemiens toppunkt, og på 1-3% ved periodens afslutning (3). I Stockholm fandtes, fra 6-13 uge og til fødslen, i en endemisk periode i en prospektiv undersøgelse (457 gravide) en IgG prævalens på 81 %, en serokonversionsrate på 7% (6/88), og blot et sandsynligt tilfælde med

2 parvovirus B19 betinget intrauterin død, svt. en incidens på ca. 0,2% for alle gravide. Alle 6 levendefødte børn var raske (4). Fetal infektion ses hyppigst efter 3-6 ugers smitte, men er beskrevet i op til 2-3 mdr. efter maternel infektion. Hvis en gravid kvinde smittes er den samlede risiko for transplacentar overførsel til fostret omkring 25%, men stigende gennem graviditeten (5). Risikoen for fosteraffektion og død, er aftagende gennem graviditeten, og ses langt overvejende ved infektion før 20.uge, men er beskrevet i sidste trimester. Det er usikkert om risikoen for fosterdød og hydrops er øget for gravide der har en parvovirus B19 infektion uden kliniske symptomer (5). Under parvovirus B19 epidemien i Danmark i 1991 fandtes 15,8% (9/57) konsekutive tilfælde med aborter, intrauterint døde og neonatalt døde, hvor parvovirus B19 var den eneste påviste ætiologi (6). I et prospektivt kohorte-studie fra England-Wales af 427 smittede gravide, med "udkomme" relateret til gestationsalderen for maternel smitte opgøres den samlede risiko af hydrops foetalis til 1,6% (7/427) af smittede gravide, men alle debuterede mellem uge (median 14 uge). Risikoen for hydrops ved smitte i (uge 9-20) var da 2,9% (95%CI 1,2-5,9). Intervallet mellem maternel infektion og diagnose af hydrops var 2-17 uger. Man fandt en øget risiko for spontan abort eller fosterdød på 9% (af 373 smittede gravide) relateret til infektion før 20 uge. Risikoen for fosterdød efter 20 uge, var tilsvarende 1,9% (1/54) tilfælde, hvilket ikke fandtes signifikant smlg. med kontrolgruppe. Der fandtes ingen misdannelser eller neonatale skader relateret til Parvovirus B19 infektion hos 367 overlevende børn (95% CI 0%-0,86%), og ingen senfølger hos 129 børn fulgt til 7-10 års alderen (7). I Danmark kan den samlede risiko for at få et barn med hydrops eller abort / fosterdød efter parvovirus B19 infektion i graviditeten, ved smitte før 20 uge skønnes til højest at være 3% (5/176). Med en serokonversionsrate på 1,5% vil ca. 176 gravide årligt smittes i Danmark før 20 graviditets uge hvor fosteraffektion primært er beskrevet. Ved en feto-maternel transmissionsrate på 15% og en risiko på 1,2-6% for hydrops og 9% for abort/død indenfor de første 20 uger, skulle der da årligt forekomme 0-2 tilfælde af hydrops og 3 tilfælde af spontan abort eller intrauterin død. Forekomsten under epidemisk periode af anslået varighed på 6 mdr. vil være 762 smittede gravide (13% serokonversiosrate), 114 smittede fostre, 4 med hydrops, og 10 aborterede eller/døde (givet fødende; beregning M.Lebech). Smitteveje / Smitterisiko Parvovirus B19 er det erythrovirus, der forårsager sygdomme hos mennesker. De talrige parvovirus, der forekommer hos dyr, bla. hunde smitter ikke mennesket. Virus overføres ved dråbekontakt ved tæt personkontakt, men parenteral smitte ved blodtransfusion er beskrevet. Sygdommen er oprindelig beskrevet som bifasisk med en initial viræmi, der efterfølges af 1. fase af sygdommen med kortvarige uspecifikke symptomer såsom feber, almen utilpashed, hovedpine, myalgier og pruritus. Derpå følger 2. fase med makulo-papuløst eksantem og evt. ledmanifestationer ( artralgier og arthritis). Omkring % af smittede, såvel børn som voksne, vil dog efter smitteperioden have et subklinisk forløb (7,8). Viræmi udvikles ca. 7 dage efter eksposition, og varer 4 dage. Eksantem eller symptomer debuterer ca. 16 dage efter inokulationen (7).

3 I særlig risiko for at blive smittet er småbørnsforældre, dagplejemødre og personer der arbejder på skoler og institutioner (1,7,9,10). I Danmark forekommer epidemier ca. hvert tredie år. Graden af seropositivitet hos gravide fandtes signifikant korreleret til det selv at have haft jævnaldrende søskende, antallet af egne børn, og erhversmæssig kontakt med børn, mest udtalt for børnehave ansatte (1). Fosterskader Parvovirus B19 bindes specifikt til P-antigen der findes i erythrocytter, endothelceller, placentarceller og foetale lever og hjerteceller. Inficerer dog specielt det hæmatopoietiske væv i knoglemarven og kan forårsage anæmi og evt. erytrocytær aplasi og thrombocytopeni. Pancytopeni er beskrevet (7). Infektion kan medføre: 1) Fuld restitution både uden og efter erkendt tegn på sygdom. 2) Spontan abort, muligvis relateret til multiorgan skade. 3) Hydrops foetalis, der kan regrediere spontant, eller medføre fosterdød. 4) Fosterdød. Parvovirus B19 vurderes at være årsag til 8-10% af tilfælde med intrauterin non-immun hydrops foetalis (7). Hydrops forekommer langt overvejende ved maternel smitte før 20 uge, og da med en risiko på <1%-3% (5,7,11,12,13). Risiko for fosterdød er i tidlige mindre studier beregnet til 30-38%, men i flere større prospektive studier observeret til 3,4-9% (5,7,10,12). Fosterdød er beskrevet op til 12 uger efter maternel smitte (7,14). Myocarditis kan være medvirkende årsag til intrauterin død (15). Medfødte misdannelser hos børn født af mødre med parvovirus B19 infektion under graviditeten er beskrevet kasuistisk (16), men der er ikke holdepunkt for hverken teratogen effekt eller sequelae senere i livet efter infektion med human parvovirus B19 (5,7,12). Fraværsmelding Arbejdstilsynet regler for gravide med en erhvervsmæssig eksposition for parvovirus B19. Der kan være ((øget) egen tilføjelse) fare for erhvervsmæssig smitte af gravide på skoler og i børneinstitutioner, hvis der er udbrud af sygdommen blandt børnene. Hvis der er udbrud af sygdommen, må den gravide ikke beskæftiges ved det pågældende arbejde, indtil der er sikkerhed for, at hun har haft sygdommen og er immun. Dette kan konstateres ved en blodprøve. Er hun immun, kan hun uden risiko fortsætte sit arbejde. I modsat fald må hun ikke beskæftiges ved det pågældende arbejde, så længe epidemien står på - dette vil i praksis sige indtil 6 uger, efter seneste tilfælde af sygdommen er konstateret på arbejdspladsen. Dette gælder i hele graviditeten" (17). Man har tidligere anbefalet at seronegative gravide med børn i en institution, der har udbrud af erythema infectiosum holder børnene hjemme. Denne generelle anbefaling opretholdes ikke længere. Diagnostik Definitiv diagnose hviler på påvisning af specifikke IgM- og/eller IgG-antistoffer i serum. Resultatet angives som positiv eller negativ.

4 Aktuel eller nylig infektion. IgM antistoffer (fra 3 dage efter udslæt, persisterer i 2-4 mdr.), eller IgG serokonvertering i efterfølgende serumprøve taget efter 2 uger. Tidligere infektion ( livsvarigt immun ) Isoleret positiv IgG Har ikke haft infektion IgG og IgM seronegativ. Seronegative der er smitteeksponerede bør retestes efter 2 uger. PCR-teknik udført på serum (blodprøve i tørglas) er mulig ved mistanke om akut infektion hos gravide. Da parvovirus B19 udslættet ikke med sikkerhed kan skelnes fra udslæt forårsaget af andre virusinfektioner, (feks. røde hunde eller mæslinger), må man ved symptomer hos den gravide udelukke disse infektioner ( serologisk krydsreaktion kan dog ses) (12). Intrauterin infektion / Prænatal diagnostik Ved maternel infektion følges graviditeten med regelmæssige ultralyd-scanninger. Ultrasonisk ses: Hydrops, subcutant eller universelt ødem, ascites, pleura- og pericardie eksudat. Ødem af placenta, polyhydramnios. Parvovirus B19-DNA kan ved PCR teknik påvises i fostervand og fetalt serum (under viræmi) eller kan udføres på knoglemarv og levervæv fra dødfødte.. Parvovirus B19 IgM i fetalt blod vil tidligst kunne påvises i 22 uge, men oftest senere eller slet ikke. Der er i nogle studier rapporteret en sammenhæng med forhøjet maternel serum-alphafoetoprotein og senere udvikling af hydrops; men andre studier har rejst tvivl om anvendeligheden af analysen (18). Behandling Abortus provocatus er ikke indiceret. Intrauterin blodtransfusion (IUT) ved hydrops efter parvovirus B19 induceret anæmi er beskrevet fra flere centre. Tidspunktet for valg af IUT er kontroversiel (7), da mange tilfælde af hydrops vil svinde spontant og da der ikke er mulighed for at forudsige prognosen for det enkelte barn. Der er mange mindre arbejder der beskriver udkommet af enten konservativ, afventende behandling eller af aktiv behandling med IUT (7,19). I en sammenstilling af 23 konservativt behandlede hydrops børn, er mortaliteten 26%, mens 74% (17/23) kom sig spontant. For 18 fostre der fik IUT, var mortaliteten 22 % (2 døde umiddelbart efter indgrebet), mens 78% (14/18) overlevede med normalt perinatalt udkomme (sammenstillet i 7). Fetal Hb var i de tilfælde det er angivet dog væsentlig lavere i IUT gruppen. Der findes ikke medicinsk behandling Vaccination er endnu ikke en mulighed. FORSLAG TIL GUIDELINES

5 Forebyggelse af smitte, og opfølgning af gravide udsat for parvovirus B19 infektion. 1: Infektion / epidemi i institutioner omkring den gravide Gravide med ukendt immunstatus bør testes hurtigst muligt ved udbrud på eget eller ægtefælles job eller i børns institution. Gravide med arbejde i børneinstitutioner med udbrud af parvovirus B19 skal fraværsmeldes indtil svar på immunstatus foreligger. Er de seronegative fraværsmeldes de herefter og til udbruddet er overstået, i praksis til 6 uger efter sidste hududslæt er konstateret. Kun gravide der selv arbejder i børneinstitutioner skal fraværsmeldes. 2. Tolkning af serologisk undersøgelse Seropositive gravide er immune og kan umiddelbart genoptage arbejdet. Seronegative gravide, udsat for smitterisiko, skal retestes efter 2 uger for endelig afklaring. Seronegative gravide der er i forsat risiko for at blive smittet (udbrud i eget barns institution) undersøges med 2 ugers mellemrum så længe smitterisikoen er til stede. Gravide med påvist akut infektion ( undersøgt pga. symptomer eller pga. smitteeksponering) henvises til den lokale svangreafdeling med henblik på vurdering og ultralyd-scanning. 3. Håndtering af smittede gravide. Hvis der påvises infektion hos den gravide, skal hun henvises akut til obsterisk specialafdeling med henblik på kontrol. Ved akut infektion under graviditeten: Ul-scanning med 1-2. ugers interval i 12 uger mhp. påvisning af hydrops foetalis. Ved tegn på progression af intrauterin infektion med tiltagende hydrops: Henvisning umiddelbart til RH mhp. stillingtagen til behov for ascites punktur og evt. intrauterin transfusion. Foretages cordocentese, bør der undersøges for karyotype, Hb, thrombocytter og leukocytter, og sendes blod i tørglas til mikrobiologisk afd. eller SSI mhp. parvovirus B19 DNA, IgM & IgG bestemmelse hos fosteret. VURDERINGER Der foreligger nu større prospektive undersøgelser hvor transmissionsrate, risiko for fosterdød og hydrops er beskrevet. (Evidens II). Tiltag mhp. forebyggelse, men også påvisning af intrauterin infektion synes derfor velbegrundet (Evidens III). 1. Der er en klar sammenhæng med erhversmæssig eksposition og smitte. Fraværsmelding synes derfor indiceret for gravide med arbejde i institutioner (Evidens II), og bør følges da det aktuelt anbefales af arbejdstilsynet. Emnet er dog kontroversielt, og fraværsmelding praktiseres ikke i vores nabolande. Ved udbrud i ægtefælles institution skal begge undersøges for antistoffer, og er begge seronegative og der fortsat er smitterisiko bør den gravide følges serologisk hver 2 uge. Smitterisiko i familier er angivet til 18-70% under epidemier (1) (Evidens II). Sammenlignet med nulliparae, har gravide med et barn en 3-gange større risiko, stigende til risiko på mere end 7 gange (95%CI:3, ) for kvinder med 3 eller flere børn, for at få akut infektion (1). For kvinder med et barn, var barnets alder signifikant korreleret til moderens risiko, 4 gange højere ved barnealder 2-7 år, smlg. med alder <2 år. (1).

6 Man kunne diskutere om seronegative gravide med barn i institution med parvovirus B19 infektion "så vidt muligt" skulle holde barnet væk fra institutionen i nævnte periode? At man i arbejdstilsynets nyeste anbefalinger har frafaldet dette kan være begrundet i de vide konsekvenser det ville få samfundsmæssigt når børn skulle holdes hjemme i mange uger, samt det at den gravide, pga. forekomsten af den præ-viræmiske fase før eventuelle symptomer, allerede kan være smitteeksponeret. Serologisk undersøgelse af barnet for at afklare immunitet ville være hensigtsmæssigt, men foretages sjældent i praksis. 2. Affektion af fosteret sker indenfor uger efter maternel eksposition. Et screeningsinterval på 2 uger af seronegative, hvor antistoffer vil blive påviselige, vil således påvise en akut infektion med kun lille forsinkelse. Da parvovirus B19 infektion kan forekomme subklinisk er antistof undersøgelse eneste måde hvorpå smitte eller immunitet kan erkendes (20). Gravide der henvender sig ved mistanke om smitte skal tilbydes undersøgelse af immunstatus. 3. Hyppigheden af ultralydscannings-kontroller i graviditeten kan diskuteres. I litteraturen beskrives kontrol med 1 til 2 ugers interval under screening for infektion, og i tilfælde af hydrops 2 x ugentligt. Hydrops udvikles over uger, og bør kunne fanges ved selv 2 ugers interval (Evidens III) Der er ingen data der viser på hvilket tidspunkt man bør udføre cordocentese mhp. anæmi udredning, eller ved hvilke grænser af anæmi man bør give transfusionsbehandling. Der er ingen data som viser effekt af transfusions behandling, men man kunne argumentere for intervention ved svær hydrops (Evidens III). Rettidig transfusion kan være afgørende for et vellykket resultat; og ved progression af hydrops, bør man henvise til RH. Man vil her kunne udtage de nødvendige blodprøver og ved anæmi umiddelbart kunne foretage transfusionsbehandling. INFORMATION TIL PATIENTEN LUSSINGESYGE- PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN Information til gravide der kan være udsat for smitte. Hvad er Lussingesyge, også kaldet Parvovirus B19 infektion eller den 5-børnesygdom? Infektionen forårsages at et virus der spredes ved tæt kontakt mellem mennesker, fortrinsvis med luftvejssekret (spyt og host). Inkubationstiden (tiden fra smitte til sygdommen opstår) er ca. 10 dage. Smittede personer kan smitte andre i ca. 1 uge, og det sker inden de eventuelt selv får hududslæt, men herefter er de smittefrie. Cirka halvdelen af de smittede vil dog aldrig få synlige symptomer. Sygdomsforløbet hos børn vil typisk være let feber samt et rødt kløende udslæt på begge kinder (heraf navnet "lussingesyge"), der kan sprede sig til arme, ben, og kroppen. Man kan få infektionen hele året, men risikoen er specielt stor under en epidemi hvor mange er smittede. Smittes fosteret i livmoderen kan virus forårsage blodmangel, der kan medføre spontan abort eller fosterdød. Hvem bør undersøges nærmere med en blodprøveundersøgelse.

7 Gravide der har været i direkte kontakt med personer udsat for, eller med lussingesyge, og gravide der selv har tegn på parvovirussygdom (feber, udslæt eller ledsmerter) bør få foretaget en blodprøveundersøgelse hos deres læge. Ved blodprøven kan det afklares om personen: 1) Tidligere har haft sygdommen, og således fremover er beskyttet (er immun) 2) Ikke tidligere har haft sygdommen, og dermed er modtagelig for smitte; det kan da være nødvendigt at gentage prøven efter 2-3 uger. 3) Har en akut infektion, der kræver nærmere undersøgelse. Der kan være en øget risiko for at blive smittet med Parvovirus B19 hvis man arbejder på børne institutioner, er dagplejemor, eller selv er småbørnsforælder. Hvis du arbejder med børn (børneinstitution, skole, dagpleje) og der er påvist lussingesyge på dit job bør du fraværsmeldes, og ved din egen læge have undersøgt en blodprøve for antistoffer. Viser blodprøven at du aldrig har haft sygdommen, er du i fortsat risiko for at blive smittet og bør fortsat være fraværsmeldt indtil udbruddet i institutionen er overstået. Det vil ofte være indtil 6 uger efter seneste tilfælde af sygdommen er konstateret på arbejdspladsen. Hvis, der er påvist lussingesyge på din ægtefælles job, eller i dit barns institution, skal du have undersøgt en blodprøve for antistoffer. Viser blodprøven at du aldrig har haft sygdommen, bør du evt. have undersøgt en blodprøve hver 2 uge, indtil udbruddet i institutionen er overstået. Der er ikke grund til at du bliver fraværsmeldt eller til at holde dine børn hjemme. Hvis du allerede ved at du tidligere har haft parvovirus B19 infektion, eller kan det ses i blodprøven, er videre kontrol eller fraværsmelding ikke nødvendig. Hvad skal der ske hvis den gravide får lussingesyge Gravide der får påvist akut smitte med parvovirus B19, vil blive henvist til fødestedet. Man vil her følge graviditeten med ultralydsundersøgelser, der kan afsløre eventuel smitte af fosteret. Risiko for fosterinfektion er lille! Smittes fosteret i livmoderen er der en lille risiko for at virus kan forårsage blodmangel. Blodmanglen kan svinde af sig selv, eller efter behandling, men kan også medføre spontan abort eller fosterdød. Der er ikke påvist risiko for medfødte skader hos de fostre der har haft parvovirus B19 infektion. DOKUMENTATION 1. Valeur Jensen AK; Pedersen CB; Westergaard T; Jensen IP; Lebech M; Andersen PK; Aaby P; Pedersen BN; Melbye M. Risk factors for parvovirus B19 infection in pregnancy. JAMA, 1999; 281: Carlsen KM, Christensen LS, Beck BL, Bagger PV, Hornslet AK. Studies of parvovirus B19 infections during 2 outbreaks in denark. Poster. VIIth International parvovirus workshop & 1st. Euroconference on health benefits and risks from parvovirus infection. Heidelberg, Germany. September 3-7, Jensen IP, Schou O, Vestergaard BF. The 1994 human parvovirus B19 epidemic in Denmark: diagnostic and epidemiologic experience. APMIS 1998;106:843-8.

8 4. Skjoldebrand-Sparre L, Fridell E, Nyman M, Wahren B. A prospective study of antibodies against parvovirus B19 in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75; Miller E, Fairley CK, Cohen BJ, Seng C. Immediate and long term outcome of human parvovirus B19 infection in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1998;105: Carlsen KM, Christensen LS, Beck BL, Bagger PV, Hornslet AK. Human parovovirus B19 DNA investigations in 57 consecutive cases of singleton pregnancies resulting in aborted fetuses, stillborns and neonatal deaths. Examination of autopsy material by PCR, dot blot and in situ hybridization. Poster. 13th Nordic virus symposium. Copenhagen, Denmark may 26-28, Levy R, Weismann A, Blomberg G, Hagay ZJ. Infection by parvovirus B19 during pregnancy: a review. Obstet and gynecol surv 1997;52: Statens Serum Institut: EPI-NYT 1998; uge Anderson LJ, Gillespie SM,Torok TJ, et al. Risk of infection following exposures to human parvovirus B19. Behring Inst Mitt 1990;85: Gillespie SM, Cartter ML, Asch S, et al. Occupational risk of human parvovirus B19 infection for school and day-care personnel during an outbreak of erythema infectiosum.jama 1990;263: Harger JH Adler SP, Koch WC, Harger GF. Prospective evaluation of 618 pregnant women exposed to parvovirus B19: risk and symptoms. Obstet Gynecol 1998;91: Public health laboratory service working party on fifth disease. Prospective study of human parvovirus (B19) infection in pregnancy. BMJ 1990;300: Rodis JF, Quinn DL, Gary W, et al. Management and outcomes of pregnancies complicated by human B19 parvovirus infection: A prospective study. Am J Obstet Gyn 1990;163: Bond PR, Caul EO, Usher J, Cohen BJ. Intrauterine infection with human parvovirus. Lancet 1986; 8478: Morey AL, Keeling JW, Porter HJ, Fleming KA. Clinical and histopathological features of parvovirus B19 infection in the human fetus. Br J Obstet Gynecol 1992;99: Weiland HT, Vermey-Keers C, Salimans MM, Fleuren GJ, Verwey RA, Anderson MJ. Parvovirus B19 associated with fetal abnormality. Lancet 1987;8534: Arbejdstilsynet. Graviditet og arbejdsmiljø. AT-anvisning NR marts Komischke K, Searle K, Enders G. Maternal serum alpha-fetoprotein and human chorionic gonadotropin in pregnant women with avute parvovirus B19 infection with and without fetal complications. Prenat Diagn 1997;11: Fairley CK, Smoleniec JS, Caul OE, Miller E. Observational study of intrauterine transfusions on outcome of fetal hydrops after parvovirus B19 infection. Lancet 1995;346: Sillis M, White PMB, Cohen BJ. Contact with rashes during pregnancy. Lancet 1994;343:1439.

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Inge Panum 28-2-2012 1 Sygehistorie (1) 9.7.2008: 15 årig dreng m. IDDM indlægges med kløende udslet på forfladen af brystet samt i ansigt af el dagen før

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Oktober 2009 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Blodtype-immunisering Infektion (Parvovirus B19) Føto-maternel blødning Tvillinge transfusionssyndrom Hæmoglobinopatier (Thalassami,

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007 Føtal anæmi U-kursus Oktober 2007 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Hæmoglobinopatier Overvågning ved

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Esofgus Normal eosofagus Øsofagusatresi Øsofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Immunisering i svangerskabet

Immunisering i svangerskabet Modul k8 Immunisering i svangerskabet Torben Barington, KIA Fosteret er et allotransplantat! Fosteret som allotransplantat Syncytiotrofoblast CT) Cytotrofoblast T) Interstitiel trofoblast E) Endovaskulær

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi Virologiske undersøgelser Hepatitis A B C serologi Udredning af infektionsstatus (anamnese, gulsot, påvirkede leverenzymer, m.v.) Hepatitis A: Der undersøges for anti-hav IgM. Hepatitis B: Der undersøges

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Alloimmunisering Erytrocyt og trombocyt. Erytrocyt immunisering. Erytrocyt immunisering. Allo: græsk allos en anden fra samme art

Alloimmunisering Erytrocyt og trombocyt. Erytrocyt immunisering. Erytrocyt immunisering. Allo: græsk allos en anden fra samme art Alloimmunisering Erytrocyt og trombocyt Allo: græsk allos en anden fra samme art Isoimmunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Alloimmunisering 1 Alloimmunisering 4 Erytrocyt immunisering Hydrops

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene Fostervandsprøve og moderkageprøve Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014 Invasive prøver Abortrate Komplikationer hos børnene 1 Abortrate - uden invasiv procedure n US (uger) Abort (uger)

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d.

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. FØTAL RHD TYPNING ERFARINGER FRA DANMARK Frederik Banch Clausen frederik.banch.clausen@regionh.dk Biolog, ph.d. Blodgenetisk Laboratorium Klinisk Immunologisk

Læs mere

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser

Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser Thorax- Gastrointestinale Urinvejsmisdannelser U-kursus Oktober 2014 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Normale lunger uge 14 2 29/10/14 Obs. Ribbenene når mere end halvvejs rundt om cirkumferencen. Lungerne

Læs mere

Medfødt syfilis. Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015. Syfilis: Stadieinddeling. Jordemoderforeningen, SSI, den 8.

Medfødt syfilis. Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015. Syfilis: Stadieinddeling. Jordemoderforeningen, SSI, den 8. SSI, Medfødt syfilis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Syfilisbakterien: Treponema pallidum (spirokæt) Tynd, bevægelig, proptrækkerformet Kan kun dyrkes

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo Risikograviditeter Post partum thyroiditis Post partum thyroiditis biokemi resume Overvægt Gestationel diabetes mellitus Rygning Moderevne Astma Konisering Post traumatisk stress og SSRI Inhalation, glucocorticoid

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Faringsprocent Udviklingen i faringsprocent i E-kontrollerne 88 87 86 85 84 83 82 81 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2000-01 01-02 02-03

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET

HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET Arbejdsgruppens sammensætning: Tom Weber, Morten Lebech, Margrethe Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard. Indledning Neonatal herpes er en livstruende sygdom

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2009 Invasive undersøgelser 1996-2006 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 AC CVS 1 Tidlige komplikationer

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Lise Erikstrup Læge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Ebola Kursus i infektionshygiejne November 2014

Lise Erikstrup Læge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Ebola Kursus i infektionshygiejne November 2014 Lise Erikstrup Læge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Ebola Kursus i infektionshygiejne November 2014 Oversigt Hvad er Ebola virus Forekomst Patogenese Kliniske manifestationer

Læs mere

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere?

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen PSV normalkurve fra 15 uger Blodtransfusion kan gives intraabdominalt Fra uge 14 Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal eosofagus Esofagusatresi

Læs mere

Børn af forældre med psykiske lidelser

Børn af forældre med psykiske lidelser 1. December 2016 Institut for Folkesundhed Sektion for Epidemiologi Vingsted seminar Baggrund Psykiske lidelser udgør et væsentligt samfundsmæssigt problem. I 2011 indløste 460.000 danskere recept på antidepressiva

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Spørgsmål til onsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Ul-fysik Hvilket frekvensområde anvendes i medicinsk ultralyd? 2-15 MHz Øges eller mindskes ul-skannerens opløsning

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer Undersøgelse for kromosomsygdomme Diagnostik moderkageprøve fostervandsprøve Ann Tabor Risikovurdering biokemiske undersøgelser

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik.

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik. Prænatal Diagnostik Overlæge Christina Fagerberg, Molekylærbiolog Charlotte Brasch Andersen, PhD, Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Afdelingslæge Geske Bak, Føtalmedicinsk Klinik, Gynækologisk-Obstestrisk

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15. Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15. Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15 Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) Januar 2005 Erstatter At-cirkulæreskrivelse nr. 8, 1995

Læs mere

anno 2014 CTG med eller uden STAN?

anno 2014 CTG med eller uden STAN? Fosterovervågning anno 2014 CTG med eller uden STAN? TOF Middelfart 31.10.2014 Lone Hvidman Lone Hvidman 1 Fødestuen et travlt sted Omsorg Overvågning progression Mobilisering Smertebehandling Vestimulation

Læs mere