Kompendium om thyroidea og graviditet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendium om thyroidea og graviditet"

Transkript

1 Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendiet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Thyreoidea Selskab (DTS), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS). Forfattere: Dansk Thyroidea Selskab: Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afd. Herlev Hospital Thomas Brix, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afd. Odense Universitets Hospital Åse Krogh Rasmussen, overlæge, dr. med., Medicinsk Endokrinologisk klinik., Rigshospitalet Marie-Louise Hartoft-Nielsen 1.reservelæge, ph.d., Medicinsk Endokrinologisk klinik., Rigshospitalet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi: Lise Lotte Torvin Andersen, overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk afd., Odense Universitets Hospital Dansk Pædiatrisk Selskab: Dorte Hansen, overlæge, ph.d., Pædiatrisk afd., Odense Universitets Hospital, Malene Boas, 1. reservelæge, ph.d., Pædiatrisk afd., Glostrup Hospital 1

2 Indhold Fysiologiske ændringer af thyroideafunktionen under graviditet... 2 Jod og graviditet... 3 Metoder til måling af relevante thyroideparametre... 3 Gennemgang af thyroideasygdomme... 3 A: Hypotyreose (hypothyroidisme, myxødem)... 3 Hypotyreose generelt... 3 Diagnose... 4 Kronisk autoimmun thyroiditis... 4 Behandling og kontrol under graviditet... 4 Opfølgning post partum... 4 Opfølgning af barnet... 4 B: Hypertyreose... 5 Symptomer... 5 Diagnose... 5 Gravide med thyreotoksikose og graviditetsudkomme... 5 Undertyper Diffus toksisk struma (Graves sygdom, Mb. Basedow)... 5 Gestationel thyreotoksikose... 6 Multinodøs toksisk struma/solitært adenom... 6 Subklinisk hypertyreose... 6 Post partum (stum) thyroiditis... 6 Behandling af thyroideadysfunktion under graviditet... 7 Kontrolprogram... 8 Paraklinisk... 8 Endokrinologisk kontrol... 8 Opfølgning af barn født af TRAb positiv moder... 9 C. Struma/en knude i skjoldbruskkirtlen Fysiologiske ændringer af thyroideafunktionen under graviditet Graviditet stiller øget krav til thyroideafunktionen. I løbet af første halvdel af graviditeten øges produktionen af thyreoidea hormoner ca. 50%, hvorved der etableres et nyt steady state niveau. Dette holder sig resten af graviditeten. Fosterets thyroidea er færdig udviklet svarende til 12. graviditets uge. Forud for dette er fosteret afhængig af moderens produktion af stofskiftehormon. Andre forhold under graviditeten, der har betydning for thyroidea funktionen: - Stigende koncentration af HCG i 1. trimester. HCG har strukturel lighed med TSH, og dermed thyroidea-stimulerende effekt. Medfører stigning i frit T4 (ft4), og dermed fald i TSH, i I. trimester. Disse ændringer er mest udtalte hos gravide med hyperemesis, der kan udvikle symptomer på hyperthyroidisme (kaldet gestationel hyper-thyroidisme) - Østrogeninduceret øget koncentration af thyroxinbindende globulin (TBG) i blodet. Forøgelsen sker overvejende i I. trimester. Total -T4 2

3 (TT4) og total-t3 (TT3) stiger, indtil der nås et stabilt niveau omkring midten af graviditeten. - Transplacentær transport og øget metabolisme af maternelt T4 - Øget renal udskillelse af jod pga. såvel øget glomerulær filtration som nedsat reabsorption. Jod og graviditet Jod-mangel er globalt set stadig den hyppigste årsag til thyroidea-dysfunktion hos gravide og den næsthyppigste, forebyggelige årsag til mental retardering blandt børn. I 1993 led 1/3 af verdens befolkning under jodmangel. WHO anbefaler (2005): 250 µg jod/døgn til gravide (og ammende). Danmark har i en årrække haft borderline jodmangel. Vigtigste kilder til jod: Mælk, drikkevand, fisk. I år 2000 indførtes obligatorisk jodberigelse af husholdningssalt og salt til brødfremstilling (13 mg jod/kg salt, sv.t. jodtilskud på ca. 50 µg/døgn). Effekten heraf monitoreres af The Danish investigation on iodine intake and thyroid disease (Den Danske Jod- og Stofskifteundersøgelse). Såvel utilstrækkeligt som excessivt iodindtag kan føre til thyroideadysfunktion (hyper- og hypothyreose) og struma hos den gravide kvinde samt hos barnet føtalt og neonatalt Frit T4, Frit T3, total T4 og total T3: Et stort antal analysemetoder er tilgængelige. Referenceintervaller i graviditeten er metodeafhængige, og bør etableres særskilt for den anvendte metode. Thyroidea autoantistoffer: Er relaterede til tre forskellige antigener: 1. TSH-receptoren 2. Thyroideaperoxidase (TPO) 3. Thyreoglobulin (Tg) Ad 1: Autoantistoffer mod TSH-receptoren (TRAb) ses ikke hos raske personer. Disse autoantistoffer kan være stimulerende (jvnf. Graves sygdom), blokerende (sjældent) eller neutrale. I Danmark har vi aktuelt kun mulighed for at få målt om der er tilstedeværelse af TSH-receptor antistoffer, metoden kan således ikke skelne om antistofferne er stimulerende eller blokkerende. Ad 2: Antistoffer mod thyroideaperoxidase (TPOAb) findes hos 10-20% af danske kvinder i den fertile alder. Disse kvinder har en øget risiko for at udvikle post partum thyroiditis. TPO-antistoffer har ingen betydning for fosteret eller det nyfødte barn. Ad 3: Måling af antistoffer mod thyreoglobulin har ikke klinisk relevans i relation til graviditet og fødsel. Gennemgang af thyroideasygdomme Metoder til måling af relevante thyroideparametre Ved måling af thyroideafunktion anvendes TSH. Ved kontrol af levothyroxin behandlet hypothyreose anvendes TSH og tt4 og/eller ft4estimat. Ved kontrol af forhøjet stofskifte anvendes både TSH og begge perifere hormoner tt4 og tt3 og/eller estimater for f T4 og ft3. A: Hypotyreose (hypothyroidisme, myxødem) Hypotyreose generelt Hypotyreose er defineret som en tilstand, hvor der er for lidt stofskiftehormon i blodet. Denne tilstand benævnes også myksødem eller hypothyroidisme. TSH: Metode: IMA (non-isotopisk immunometrisk assay, 3.generation). Referenceområde: 0,4 4,0 miu/l. Det optimale er at anvende trimesterspecifikke referenceintervaller under graviditet bestemmelse af disse bør etableres særskilt for den enkelte metode. Subklassifikation Kronisk autoimmun thyroiditis (Hashimoto s thyroiditis) (84%) Post partum og subakut thyroidit (6%) Jod eller Lithium induceret hypotyreose (5%) Tidligere behandling med radioaktivt jod eller kirurgi (2%) Kongenit (1.5%) 3

4 Symptomer Den kliniske tilstand afhænger af graden af hypothyreose og er som oftes meget varierende. Det er ikke muligt ud fra de kliniske symptomer at subklassificere hypotyreosen. Almene: Træthed, Vægtøgning, kuldskærhed samt hæs eller dyb stemme. Mentale og neurologiske: Koncentrationsbesvær, depression, initiativløshed, psykose (sjælden), karpaltunnel syndrom. Hud: Tør og grov hud, hårtab. Hjerte og lunger: Angina pectoris, dyspnø, sinusbradykardi, AVblok,hjerteinsufficiens, diastolisk hypertension, perikardieekssudat. Mave/tarm: Obstipation. Bevægeapperat: Myalgier og arthralgier Gynækologiske: Menorragi, infertilitet. Diagnose For højt TSH kombineret med lavt eller lavt normalt tt4 eller ft4estimat. Koncentrationen af TPO antistoffer bestemmes med henblik på at sondre mellem autoimmun og non-autoimmun genese til hypotyreosen. Kronisk autoimmun thyroiditis Optræder ofte med familiær ophobning og er associeret med en øget risiko for at have andre autoimmune lidelser så som Perniciøs anæmi, Mb. Sjøgren, Addisons sygdom, Diabetes mellitus og Rheumatoid arthritis. Klinisk skelnes mellem to fænotyper, en atrofisk form (85%) uden ledsagende struma men med udtalt fibrose og en hypertrofisk form med ledsagende struma (Hashimoto's thyroiditis 15%), hvor strumaen typisk er fast til hård. Ved begge fænotyper anses thyroidea-insufficiensen for permanent og livslang substitutionsterapi påregnes. Behandling og kontrol under graviditet Uanset genesen til hypotyreosen behandles med levothyroxin. Ved nydiagnosticering af hypotyreose i graviditeten startes med 100 mikrogram levothyroxin daglig. I løbet af to til 4 uger titreres dosis til mikrogram / kg legemsvægt pr. døgn. Ved udtalt hypotyreose kan dosis øges til 200 mikrogram levothyroxin efter få dage. Thyroideavariable kontrolleres hver 4-6 uge i resten af graviditeten. Behandlingsmålet er et TSH 2.5 miu/l i første trimester og 3.0 i andet og tredje trimester. Såfremt der er adgang til trimesterspecifikt referenceinterval, skal dette benyttes. Ved kendt hypotyreose. Behovet for levothyroxin øges meget tidligt i graviditeten, hvorfor dosis af levothyroxin øges med 30-50%, så snart graviditeten er konstateret. Thyroideavariable og behandlingsmål følger ovenstående. Ved subklinisk hypotyreose startes behandling med 100 mikrogram levothyroxin daglig. Kontrol af thyroideavariable og behandlingsmål følger retningslinjerne for nydiagnosticeret overt hypotyreose. Opfølgning post partum Ved nydiagnosticeret hypotyreose i graviditet kan dosis af levothyroxin reduceres umiddelbart post partum til 100 mikrogram daglig. Thyroideavariable kontrolleres efter 4-6 uger med henblik på eventuel justering af levothyroxin dosis. Når der er stabil klinisk og biokemisk eutyroidisme afsluttes patienten til fortsat opfølgning via primærsektoren. Ved kendt hypotyreose forud for graviditet kan dosis af levothyroxin reduceres umiddelbart post partum til den præconceptionelle dosis. Thyroideavariable kontrolleres efter 4-6 uger med henblik på eventuel justering af levothyroxin. dosis. Når der er stabil klinisk og biokemisk eutyroidisme afsluttes patienten til fortsat opfølgning via primærsektoren. Ved subklinisk hypotyreose kan behandlingen seponeres umiddelbart post partum. Såfremt der er underliggende autoimmunitet (positiv for TPO antistoffer) er der øget risiko for at udvikle post partum thyroidit, hvorfor det anbefales at TSH og øvrige thyroideavariable kontrolleres 1, 3 og 6 måneder post partum. Er tilstanden en følge af tidligere intervention med radioaktivt jod eller kirurgi/bestråling, og huser patienten ikke TPO antistoffer kontrolleres TSH efter 5 uger, og er der normale forhold, kan patienten følges efter vanlige retningslinjer via primærsektoren. Opfølgning af barnet Følgevirkninger for barnet opstår primært i første trimester, og moderens sygdom medfører ikke overt thyroideasygdom hos barnet efter fødslen. Der er ikke grund til opfølgning af børn af hypotyroide mødre. 4

5 B: Hypertyreose Hypertyreose er defineret som en tilstand, hvor der er en øget mængde stofskiftehormon i blodet. Hos kvinder i den fertile alder er diffus toksisk struma (Graves sygdom) langt den hyppigste årsag til hypertyreose. Symptomer Den kliniske tilstand afhænger af graden af hypertyreose, men kan i øvrigt være meget varierende. Når der ses bort fra endokrin oftalmopati er det ikke muligt på basis af symptomer alene at skelne mellem de enkelte subtyper af hypertyreose. Almene: Træthed, vægttab, øget appetit, varmeintolerans, søvnbesvær. Mentale og neurologiske: Rastløshed/irritabilitet, emotionel ustabilitet. Fin tremor. Hud: Svedtendens. Håret er fint og knækker let. Evt. hårtab. Muskler: Hypotrofi af de proximale muskler. Kardiovaskulært: Hjertebanken. Mave/tarm: Løs afføring/ diarré. Øjne: endokrin oftalmopati. (Ses kun ved diffus toxisk struma). Gynækologiske: Oligomenoré, infertilitet. Diagnose Supprimeret TSH samt for højt tt4 og/eller T3 eller estimater for ft3 og ft4. Ultralyd (Skintigrafi er relativt kontraindiceret ved graviditet) Differentialdiagnosen mellem de forskellige former stilles ud fra TSH receptor antistoffer og ultralyd. Hos gravide vil der som hovedregel ikke være behov for yderligere undersøgelser Gravide med thyreotoksikose og graviditetsudkomme Manglende behandling/kontrol af hypertyreose hos gravide er associeret med såvel maternelle som føtale komplikationer. Risikoen stiger med varigheden af sygdommen og med graden af manglende kontrol. Der er risiko for præterm fødsel, præeklampsi, incompenseret morbus cordis og thyreotoksisk krise. Der foreligger flere udenlandske retrospektive opgørelser, hvor risikoen for maternel morbus cordis reduceres betydelig ved intervention med antithyroid medicin (fra 60% hos ubehandlede til 3% ved velbehandlede). Der foreligger ingen danske/skandinaviske tal vedrørende dette. Flere retrospektive studier har sandsynligjort en øget risiko for Intra Uterine Growth Retardation ( IUGR), Small for Gestational Age (SGA) og foetus mortus hos gravide med hypertyreose. Dette er begrundet i fund af en prævalens af lav fødselsvægt (<2500 g) på 23% og 10% hos hhv hyperthyroide og euthyroide gravide med hyperthyreose sammenlignet med 9% i en ukompliceret kontrolgruppe af gravide. Der er korrigeret for confounders såsom præeklampsi og præterm fødsel. Hyperthyroidisme isoleret i 3. trimester var en uafhængig risikofaktor for lav fødselsvægt. Graviditet medfører ofte et fald i den autoimmune aktivitet, hvorfor der ofte ses spontan remisson af Graves sygdom under graviditeten. Derimod er der risiko for recidiv post partum eller forværring af hypertyreosen udløst af en autoimmun eksacerbation efter fødslen. Undertyper Diffus toksisk struma (Graves sygdom, Mb. Basedow) Autoimmun sygdom medieret af antistoffer mod TSH-receptoren (TRAb). Klinisk ofte med 3 elementer: Hypertyreose, diffus struma og eventuelt thyroidea associeret oftalmopati. Der er en signifikant genetisk komponent, men miljømæssige faktorer spiller også ind. Optræder ofte med familiær ophobning og er associeret med en øget risiko for at have andre autoimmune lidelser så som Perniciøs anæmi, Mb. Sjøgren, Addisons sygdom, Diabetes mellitus og Rheumatoid arthritis. 5

6 Patogenese: Autoantistofferne binder sig til TSH-receptoren og stimulerer follikelcellerne til øget hormonsyntese og sekretion. TSH receptor antistoffer kan passere placenta. Føtal påvirkning Da thyroideadysfunktionen påvirkes af antistoffer, der kan passere blodplacentabarrieren er det relevant at bekymre sig om den føtale og ikke mindst den neonatale påvirkning i form af immunmedieret thyroideadysfunktion. 1-5% nyfødte af mødre med Graves vil udvikle hyperthyroidisme på grund af cirkulerende antistoffer. Der skal i uge ultralydsskannes mhp væksthæmning. Såfremt der er høj koncentration af TRAb) skannes også mhp føtal struma Incidensen af neonatal hyperthyroidisme er ikke direkte relateret til maternel thyroideafunktion, men er relateret til niveauet af antistoffer. Det er fundet, at incidensen for neonatal thyroidea dysfunktion var 67%, hvis TRAb niveauet var over 130%, og 83% hvis niveauet var over 150% af normal kontrol niveau. I et andet studie er beskrevet, at et TRAb niveau på over 5 IU havde en sensitivitet på 100% og en specificitet på 76% for neonatal thyreotoxicose. Hos kvinder der tidligere er behandlet med 131-I eller kirurgisk for Graves sygdom skal man være særlig opmærksom på denne problemstilling, idet de kan have autoantistoffer længe efter disse interventioner. Efter fødslen bliver den antityroide medicin udskilt fra fosteret i løbet af de første dage, mens TRAb har en halveringstid, der er betydeligt længere. Dette kan påvirke barnets thyroideafunktion i de første uger til måneder efter fødslen. Risikoen for føtal eller neonatal hypertyreose afhænger af niveauet af TRAb hos moderen, således at jo højere koncentration af antistoffer i 3. trimester desto højere er risikoen. Måling af TSH receptor antistoffer TRAb undersøges hos gravide med aktiv eller tidligere Graves sygdom, tidligere operation eller tidligere radioiodbehandlet eller tidligere født barn med neonatal Graves ). TRAb måles senest i slutningen af 2. trimester, og såfremt de er forhøjede måles de igen i 3. trimester med henblik på at forudse risikoen for neonatal hypertyreose. Gestationel thyreotoksikose Ses hos 2-3%, ætiologien er stimulation af TSH receptoren med HCG. Forløb: Optræder før 20.uge, ofte forbigående. Ingen endokrin orbitopati, eller antistoffer. Er associeret med hyperemesis. Behandling: Konservativ, observerende med blodprøvekontrol til normalisering. Alle skal have målt TSH, samt tt4 og tt3 og/eller estimater for ft3 og ft4.,. Kun få er behandlingskrævende (antityroid behandling). Man skal være opmærksom på uerkendt Graves sygdom dvs. positiv TRAb og TSH<0.1, total T4>1.5 x øvre normalgrænse. Multinodøs toksisk struma/solitært adenom Hyppigste årsag til hypertyreose i DK, formentlig på baggrund af lav jodindtagelse. Ses hyppigst hos kvinder >50 år, men kan også ses hos yngre. Er ikke en autoimmun tilstand og TRAb er negativ. Forløb: kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten. Diagnose: Knuder i thyroidea (palpable eller ultralyd) i kombination med TRAb negativ biokemisk hypertyreose. Behandling: Antityreoid medicin Subklinisk hypertyreose Defineres som en tilstand med lavt TSH og normalt tt4/ ft4. Har i flere undersøgelser været associeret til abruptio placenta og præterm fødsel. Præliminære observationer har foreslået en mulig association med hæmmet føtal neurologisk udvikling. Screening af gravide viste, at incidensen af subklinisk hypertyreose hos gravide er 1,7%, og at der ikke er nogen øget risiko for obstetriske eller føtale komplikationer. Der fandtes derfor ingen evidens for at behandle en nyopdaget subklinisk hypertyreose, eller screene for det. Post partum (stum) thyroiditis Optræder inden for det første år post partum hos 3-5 %. 6

7 Årsag: Destruktion af follikler i gl. thyroidea (ætiologi ukendt, virale eller autoimmune mekanismer er foreslået) med efterfølgende frigivelse af hormoner. Forløb: Oftest asymptomatisk. En kort periode med hypertyreose. Behandlingen er symptomatisk med evt. betablokker (propranolol). Herefter følger en hypotyroid fase (3-6 måneder efter fødslen). Tilstanden normaliseres oftes inden for det første år postpartum. Nogle kvinder vil have persisterende hypothyreose og skal i livslang Eltroxin/Euthyrox behandling. Er thyroideafunktionen normal et år postpartum, er risikoen for postpartum thyroiditis ved fornyet graviditet over 50%. Risikoen for teratogenicitet ved brug af thiamazoldoser under 20 mg/dag er ubetydelig og væsentligt mindre end risiko for graviditetskomplikationer ved ubehandlet thyreotoxicose. Kirurgi: Strumektomi er sjældent nødvendigt. Radiojodbehandling er kontraindiceret ved graviditet. Behandling af thyroideadysfunktion under graviditet Medicinsk behandling. Moderens thyroideafunktion og evt. behandling af maternel thyroideadysfunktion er meget væsentlig for fosteret. I de første 12 uger har fosteret ingen thyroidea og er derfor helt afhængig af moderens thyroideahormonkoncentrationer. Thyroideahormoner, naturligt forekommende eller taget som medicin, passerer placenta dårligere end TRAb såvel som de antityroide medikamina, hvorved der er risiko for påvirkning af den føtale thyroideafunktion. Derfor er moderens behandling afgørende for fosterets velbefindende. Ved behandling med antityroid medicin ses et fald i fosterets thyroideafunktion parallelt med moderens og med tendens til lavere værdier hos fosteret. Derfor bør den gravide med hypertyreose gives den mindst mulige dosis af thycapzol eller PTU, der kan holde hendes thyroideafunktion i den øvre del af normalområdet Hos mange patienter med diffus toksisk struma (Graves sygdom) forud for graviditet kan behandlingen seponeres i løbet af graviditeten. Dette skyldes at den autoimmune aktivitet reduceres evt. helt forsvinder under graviditeten. Man skal dog være opmærksom på en potentiel forværring i postpartum perioden. Der er beskrevet medfødte misdannelser ved medicinsk behandling, men kun marginalt forhøjet i forhold til baggrundsbefolkningen. Risiko for aplasia cutis og choanal atresi som følge af antithyroid medicin er dosisafhængig og er formentligt lidt lavere for PTU sammenlignet med thycapzol, hvorfor nogle centre anbefaler PTU til gravide og ammende, såfremt der er behov for høje doser antithyroid medicin. Nye anbefalinger foreslår PTU behandling i 1. trimester af graviditeten og skift til thiamizol under 2. og 3. trimester for at minimere risiko for mulig hepatotoksisk påvirkning af foster. Der er dog ikke konsensus her. 7

8 Kontrolprogram Optimalt henvises den gravide så tidligt som muligt til endokrinologisk og obstetrisk afdeling. Tilbydes vanlig prænatal diagnostik. Ved den første kontrol sikres thyroideatal og ved behov antistofstatus (TRAb). Der planlægges antal af besøg i svangreambulatorium samt laboratoriekontrol. Paraklinisk TSH, tt4, tt3 og/eller estimater af ft3 og ft4 hver 4. uge via endokrinologisk afdeling eller egen læge. Målet er maternel ft4 højt i normalområdet for gravide. TRAb måles så tidligt som muligt i graviditeten., hvis positiv da igen i uge og evt sidst i 3 trimester ved Graves sygdom og ved kendt antistoftilstedeværelse. o Såfremt patienten er euthyroid, og der ikke er TRAb er der risiko for komplikationer i graviditeten på niveau som baggrundsbefolkningen. Patienten bør om muligt følges hos endokrinolog, men kan eventuelt følges hos egen læge. Ingen grund til tilvækstskanninger. Endokrinologisk kontrol Der henvises efter lokale retningslinier til endokrinolog, eller tages stilling til, om patienten kan følges hos egen læge afhængig af antistof-status og sværhedsgrad af sygdom. Ultralyd: Tidlige skanninger efter vanlige retningslinier dvs. Nakkefoldsskanning (NF) i graviditetsuge og gennemskanning (type2) i 20.graviditetsuge. Forslag til kontrolprogram Thyroideatal Nakkefold uge og gennemscanning (type 2) i 20.uge + TRAb 4 ugers interval - TRAb 4 ugers interval Tilvækst 28. og uge Behov for neonatal opfølgning o Ved tilstedeværelse af TRAb er der indikation for at screene for IUGR, og forslaget er uge 28 og Såfremt kvinden er velbehandlet med ft4 højt i det trimesterspecifikke normalområde, er risikoen for maternelle eller føtale komplikationer lille. Der skal scannes for føtal struma. o Ved stigende TRAb og/eller ikke sufficient behandlet thyreotoxicose er der risiko for føtal struma, og kontrolhyppigheden bør øges. o Ved sidste kontrol aftales behandlingsplan/kontrol postpartum samt evt. behov for neonatal opfølgning afhængigt af TRAb >2 IU/ml. Medicinsk behandling Thyreotoksikose Startdosis Vedligeholdelses dosis Bivirkninger Thiamazol 5mgx1-3 2,5-5mg x 1 Feber, artralgi, exanthem, urticaria PTU mg mg Feber, artralgi, exanthem, urticaria Amning ja ja 8

9 Opfølgning af barn født af TRAb positiv moder TRAb hos moderen passerer placenta under graviditeten og kan forårsage thyroidealidelse hos fosteret samt hos barnet post partum. 1-5% af børn af mødre med Graves sygdom får symptomer på thyroideasygdom efter fødslen. Hyppigst ses neonatal thyreotoksikose, men da TRAb kan være både stimulerende og blokerende, kan hypotyreose også ses. Både mødre med aktiv Graves sygdom, men også velbehandlede mødre (antityroid medicin, tidligere radioiodbehandling eller kirurgisk ablation) kan have TRAb, som kan påvirke barnet. Børn af mødre med hypertyreose af anden årsag end TRAb kan i meget sjældne tilfælde få forbigående hypotyreose qua den medicinsk antithyroide behandling af moderen under graviditeten. Symptomer: Symptomer på thyroideadysfunktion debuterer hyppigst inden for de første 10 dage, men kan allerede være tilstede ved fødslen. Såfremt moderen har været i antityroid behandling, kan symptomerne opstå senere som følge af længere halveringstid af TRAb end af den antithyroide medicin. Symptomer på neonatal hypertyreose er takykardi, takypnøe, irritabilitet, hyperaktivitet, varm og fugtig hud, dårlig trivsel. Objektive fund kan være struma, exophtalmus, craniosynostose, hepatosplenomegali og ikterus. Hvilke børn skal undersøges: Børn med kliniske tegn til neonatal thyreotoksikose Børn af mødre med kendt positiv TRAb i løbet af graviditeten Børn af mødre med kendt aktuel eller tidligere hypertyreose, men med ukendt antistofstatus Undersøgelser: TSH og thyroideahormoner snarest efter fødslen (på navlesnorsblod) samt gentaget med dages mellemrum (hyppigst på 5. og 10. dagen). Hos mødre med høje TRAb-niveauer og høj-dosis PTU-behandling: kontrol af barnets TSH, tt4, tt3 og/eller estimater af ft4 og ft3 på 15. dagen. Behandling: Som antityroid behandling kan anvendes Thycapzol tabletter 0,5-1 mg/kg fordelt på 2-3 doser (tabletterne kan opløses i modermælk). Endvidere symptomatisk behandling. Amning: Antityroid medicin er ikke kontraindiceret. Opfølgning: Børn med kliniske og biokemiske tegn på neonatal thyreotoksikose forbliver indlagt til tilstanden er stabiliseret på antityroid behandling (normal T4 og T3) Kan efterfølgende udskrives med tæt ambulant opfølgning i børneendokrinologisk regi, indtil sygdommen er brændt ud (som oftest i løbet af 2-6 måneder) C. Struma/en knude i skjoldbruskkirtlen. I Danmark har vi tidligere haft moderat jodmangel. Fra år 2000 er der iværksat jodberigelse af salt, og aktuelt skønnes det, at indtagelsen af jod er sufficient. Ved befolkningsundersøgelser er det almindeligt at finde mindre knuder og cyster i skjoldbruskkirtlen også hos unge. Det skønnes ud fra Den Danske Jodog Stofskifteundersøgelse data, at ca danskere fordelt på alle aldersgrupper har en knude som er større end 10 mm. En sjælden gang kan en sådan knude være en cancer (incidens 140/år i Danmark). Thyroideacancer har generelt god prognose. Det er vigtig at finde de få cancere men samtidig ikke overbehandle patienter med godartede, ikke symptomgivende knuder i gld. Thyroidea i graviditeten. Anbefaling: Ultralydsvejledt finnålsbiopsi bør udføres ved palpable knuder i gld thyroidea større end 1cm Såfremt der observeres knuder i første eller begyndelsen af 2 trimester med suspekt cytologi eller hurtig vækst, er der ikke indikation for abort men operation skal tilbydes i 2. trimester. Giver den cytologiske prøve mistanke om papillær cancer celler follikulær neoplasi anbefales thyroidektomi. Er der ikke tegn til spredning, kan det kirurgiske indgreb, såfremt patienten ønsker det, udskydes til efter fødslen, idet vel differentieret thyroideacancer er langsomt voksende hvorfor det ikke skønnes at ville påvirke prognosen væsentligt Radioaktiv jodbehandling er kontraindiceret hos gravide og ammende 9

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Hypo- og hyperthyreose hos voksne - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Stofskiftelidelser hvordan finder vi dem? Symptomer Kold, træt, tyk, træg mave, tør hud, trist Tænk lavt stofskifte

Læs mere

Thyreoideasygdomme. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital. Screening for thyreoideasygdomme

Thyreoideasygdomme. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital. Screening for thyreoideasygdomme Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Thyreoideasygdomme Screening for thyreoideasygdomme - Symptomer på thyreoidea sygdomme er ofte diffuse og varierende.

Læs mere

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI

Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI N Y H E D S B R E V NYT VEJLE AMT Laboratoriemedicin KLINISK BIOKEMI Nr. 8A August 2004 Revideret marts 2006 Til alle brugere Biokemisk diagnostik og kontrol af thyreoideasygdom Vejle Amts specialister

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasydommme hos gravide og nyfødte

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasydommme hos gravide og nyfødte Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasydommme hos gravide og nyfødte Medforfattere: Dansk Thyreoidea Selskab: Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afd. Herlev Hospital Thomas Brix,

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasygdomme hos gravide og nyfødte

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasygdomme hos gravide og nyfødte Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasygdomme hos gravide og nyfødte Forfattere: Dansk Thyroidea Selskab: Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afd. Herlev Hospital Thomas Brix,

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Thyroidea-sygdomme, graviditet og fødsel Godkendt på Sandbjerg 2008

Thyroidea-sygdomme, graviditet og fødsel Godkendt på Sandbjerg 2008 Thyroidea-sygdomme, graviditet og fødsel Godkendt på Sandbjerg 2008 Arbejdsgruppens medlemmer: Lise-Lotte Torvin Andersen (OUH), Bent Brandt Hansen (Glostrup), Lene Grønbeck (Gentofte), Ellinor Helmuth

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo Risikograviditeter Post partum thyroiditis Post partum thyroiditis biokemi resume Overvægt Gestationel diabetes mellitus Rygning Moderevne Astma Konisering Post traumatisk stress og SSRI Inhalation, glucocorticoid

Læs mere

Ny vejledning om Thyroidea lidelser

Ny vejledning om Thyroidea lidelser Ny vejledning om Thyroidea lidelser Steen Bonnema Endokrinologisk afd.m, OUH Fr.VI s kro, 8.11.2016 1 Hvilke thyroidea patienter bør henvises til endokrinolog? Alle nyopdagede patienter for at sikre en

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Patientvejledning. For lavt stofskifte

Patientvejledning. For lavt stofskifte Patientvejledning For lavt stofskifte For lavt stofskifte kaldes også myxødem, hypotyreose eller hypotyreoidisme. Når skjoldbruskkirtlen ikke kan danne tilstrækkelige mængder stofskiftehormoner, får man

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Hypo- og hyperthyreose hos voksne

Hypo- og hyperthyreose hos voksne KLINISK VEJLEDNING FOR ALMEN PRAKSIS Hypo- og hyperthyreose hos voksne Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis Hypo- og hyperthyreose hos voksne diagnostik, behandling og opfølgning i almen

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

HYPO- OG HYPERTHYREOSE I ALMEN PRAKSIS

HYPO- OG HYPERTHYREOSE I ALMEN PRAKSIS Peder Christian Reistad, Praktiserende læge Birte Nygaard, Overlæge PhD HYPO- OG HYPERTHYREOSE I ALMEN PRAKSIS Store Praksisdag den 28. januar 2016 Mobil afstemning Åben web browser : http://govote.at

Læs mere

Graviditet og thyroideasygdom

Graviditet og thyroideasygdom THYROIDEASYGDOM 57 Graviditet og thyroideasygdom Hans Perrild, Nils Knudsen & Peter Laurberg Mon ikke det er nyt for de fleste, at hver tiende kvinde i fertil alder har thyroideaperoxidase-antistoffer

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 24. marts 2017 Stillet af: Karsten Skawbo-Jensen (C) Besvarelse udsendt den: 3.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 24. marts 2017 Stillet af: Karsten Skawbo-Jensen (C) Besvarelse udsendt den: 3. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17009066 Sagsbeh..: nierjo Dato: 3. maj 2017 Spørgsmål

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea

Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea Gentoftedag 2016 Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea Merete Juhl Kønig Overlæge, PhD Fokal patologi knuder Almindeligt forekommende i befolkningen Knuder over 1 cm : 3 % hos 18-22 årige 38

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

Radiojodbehandling af benigne thyreoidealidelser (hyperthyreose), NBG. Aarhus Universitetshospital > Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center

Radiojodbehandling af benigne thyreoidealidelser (hyperthyreose), NBG. Aarhus Universitetshospital > Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center Radiojodbehandling af benigne thyreoidealidelser (hyperthyreose), NBG Udgiver Aarhus Universitetshospital > Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center Fagligt ansvarlig Anne Kirstine Arveschoug/ANNARV/RegionMidtjylland

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi).

Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi). Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi). Baggrund: Der har hos såvel yngre som ældre endokrinologer været et ønske om at selskabet tog initiativ til en national ensretning

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati

NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Thyroidea Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Hormone / thyrotropin). TSH stimulerer: - Syntese af thyroglobulin

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Immunisering i svangerskabet

Immunisering i svangerskabet Modul k8 Immunisering i svangerskabet Torben Barington, KIA Fosteret er et allotransplantat! Fosteret som allotransplantat Syncytiotrofoblast CT) Cytotrofoblast T) Interstitiel trofoblast E) Endovaskulær

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Neonatal dehydrering

Neonatal dehydrering Neonatal dehydrering Disposition Væske status hos nyfødte Dehydrering Symptomer og tegn på neonatal dehydrering Intervention på hospital i Dublin mhp forebyggelse af dehydrering Sygehistorier 1 Væske status

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008 På vej Til Sandbjerg Arbejdsgrupper Guidelinegrupper Føto-Sandbjerg 2008 Arbejdsgrupper Styregruppe ASTRAIA-udvalg Forsknings-udvalg Undervisnings- og kursusaktiviteter

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/ Spørgsmål til tirsdag U-kursus i føtal medicin GE 21/10 2009 Ul-Screening Nævn diagnostiske og screenings (risikovurdering) metoder indenfor prænatal diagnostik Screening: Ultralyd, biokemi. Diagnostik:

Læs mere

BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET

BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET BILAG III REVIDERET PRODUKT RESUMÉ FOR REFERENCE MEDLEMSLANDET Bemærk: Dette er det SPC, der var bilag til Europa-Kommissionens beslutning vedrørende denne artikel 7(5) arbitreringssag vedrørende Norditropin

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Guide. Sådan opdager du om du har for lavt stofskifte 18. Symptomer Sådan behandler du det Test dig selv. sider

Guide. Sådan opdager du om du har for lavt stofskifte 18. Symptomer Sådan behandler du det Test dig selv. sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan opdager du om du har for lavt stofskifte 18 sider Symptomer Sådan behandler du det Test dig selv Stofskiftesygdom INDHOLD I

Læs mere

3.1.1 APOPLEKSI Standard

3.1.1 APOPLEKSI Standard 3.1.1 APOPLEKSI Udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi foregår i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis formuleret på baggrund af Referenceprogram for behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eltroxin, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 50 mikrogram og 100 mikrogram.

PRODUKTRESUMÉ. for. Eltroxin, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 50 mikrogram og 100 mikrogram. 11. maj 2009 PRODUKTRESUMÉ for Eltroxin, tabletter 0. D.SP.NR. 77 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eltroxin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 50 mikrogram og 100 mikrogram. Hjælpestoffer

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5

28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5 28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5 28.1.1 Tidligere obstetriske komplikationer... 5 28.1.1.1 Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald... 5 28.1.1.2

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH -forum for patienter med kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje www.pancreaspatient.dk pancreaspatient@gmail.com Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge,

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011 Obstetrisk UL Organisation Organisation Niveau 1 enhver obstetriker Niveau 2 certificering Uge 12 (med serum-screening): Down Uge 19 Misdannelse 3 trimester: fosterets trivsel www.gads-forlag.dk/ultralydskanning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere?

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere