ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech Telefon: Arbejdssted: Personaleudvikling, Sundhed og Omsorg Samarbejdspartnere (med konkret samarbejdsaftale): Folkesundhed Aarhus er en intern samarbejdspartner, som varetager holdtræningen i udviklingsprojektet. De har desuden vist interesse for at være primær leverandør på tilbuddene i pilotprojektet og på det fælles projekt til udbredelse af tilbuddet til andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune (AAK). Der er lavet en aftale med Magistratsafdelingen for Børn og Unge 1 (MBU) samt Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) om at følge projektet med henblik på en eventuel udbredelse af tilbuddene til disse magistratsafdelinger. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) Puljen til Muligheder under fravær - finansierer udviklingsprojektet. Evt. leverandører: Folkesundhed Aarhus Conopor Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Vibeke Sjøgreen Telefon: Arbejdssted: Personaleudvikling, MSO 2. INITIATIV Hvilket af de syv innovationstemaer relaterer initiativet sig primært til? (sæt 1 Ved Margit Krabbe 1

2 kun ét kryds) X Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Initiativets start og afslutning: til Beskrivelse af udfordring (max 1000 tegn med mellemrum) Hvilken udfordring vil I løse med initiativet? Der eksisterer pt. ikke en samlet indsats vedr. gravides trivsel og sygefravær. Fra det Nationale Forskningscenters rapport (SFI) fra 2010 Gravides sygefravær fremgår, at gravide i gennemsnit har 48 sygefraværsdage. I AAK ligger disse tal på dage i MBU, i MSO og i MSB 2. Det højeste fravær findes blandt grupper som plejepersonale og pædagoger. Vores udfordring består i et højt sygefravær hos de gravide med personlige, faglige og økonomiske udfordringer for medarbejder og virksomhed til følge. Vi vil give gravide medarbejdere mulighed for at ruste sig både psykisk og fysisk, så tiden på arbejde frem til barsel bevares og forbedres og fraværet reduceres. Best practice Vores leverandør Conopor har dokumenteret effekt i arbejdet med at højne den gravides trivsel frem til barsel og derigennem reducere fraværet. Om initiativet (max 1500 tegn med mellemrum) Beskriv initiativet herunder de konkrete aktiviteter I tre trin udvikles, afprøves og udbredes en model til reduktion af sygefravær for gravide gennem øget fysisk og psykisk trivsel. Trin 1: Udvikling kr. finansieret af MSO 2013 til 2014 Udviklingsprojekt påbegyndes i MSO i samarbejde med Folkesundhed Aarhus, Conopor samt kiropraktor og psykolog. Fokus er på indsamling af viden og udvikling af tilbud til den gravide med rådgivning, holdtræning, netværk samt tidlig kiropraktisk behandling. Gravides vægtproblemer og fysiske inaktivitet er medvirkende faktorer til graviditetsgener 3. Trin 2: Pilottest 0,5 mio til 2015 Prototypen tilrettes og afprøves på 30 gravide i MSO, og samarbejdet med leverandører evalueres. Der vil være fokus på KRAM 4. Trin 3: Inddragelse af andre magistratsafdelinger: 2015 til Mio. kr. 2 Der er en mindre usikkerhed i tallene på tværs af Aarhus Kommune pga. forskellige systemer og måder at opgøre tallene på 3 Jfr. SFIs rapport og en analyse fra Beskæftigelsesministeriet 4 Kost, rygning, alkohol og motion 2

3 Indsatsen for den gravide skal integreres som en aktiv del af sygefraværsindsatsen i andre magistratsafdelinger ved at tilbyde 80 gravide at deltage projektet i den tilrettede model. Hvordan bidrager initiativet til at løse den udfordring, I har beskrevet ovenfor? Gravide medarbejdere i Aarhus Kommune vil opnå en højere fysisk og psykisk trivsel med et lavere fravær til følge. Hvad er det nye og innovative ved initiativet? Udvikling og integration af en ny metode til reduktion af sygefravær med et helhedsorienteret fokus på gravides trivsel og sygefravær - med en økonomisk genvist for AAK på sigt. Initiativet er nyt og innovativt i: X Din afdeling X Aarhus Kommune Danmark Ved ikke Beskrivelse af levedygtighed (max 500 tegn med mellemrum) Hvordan vil I sikre, at initiativet er levedygtigt, når bevillingen ophører? Efter udbredelsen af tilbuddene til andre magistratsafdelinger vil de være en aktiv del af den samlede sygefraværsindsats. Besparelser pga. reduceret sygefravær, sammenholdt med lave omkostninger til de udviklede trænings- og rådgivningstilbud, vil medføre en samlet besparelse og en øget trivsel hos de gravide. Hvilke nye krav stiller det til jeres organisation og jeres omgivelser? Det kræver, at tilbuddet bliver en integreret og naturlig del på den gravide medarbejders arbejdsplads. 3

4 3. ØKONOMISKE EFFEKTER Beregning af den økonomiske effekt (max 500 tegn med mellemrum) Den væsentlige omkostning til fravær pga. graviditetsgener i MSO, 2012, vises som eks. på, at der er grundlag for en særlig indsats på området. Netto udgift pr ar- Antal Antal Gns. beskæft.grad personer dage bejdsdag Udgift i alt Fastansatte SOSU-personale , HK-personale , Ergo- og fysioterapeuter , Akademikere 2 4 1, Husassistenter , Sygeplejersker , Visitatorer , Kostfagligt personale , I alt Elever , Total Realisering af den økonomiske effekt (max 1200 tegn med mellemrum) Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Den økonomiske effekt skal dokumenteres ud fra en reduktion i fravær pga. graviditetsgener. Vi antager, at Sundhed og Omsorg vil opnå en årlig besparelse på 30 % i Udgiften på kr er en engangsudgift til udvikling, tilpasning og udbredelse af prototype i år Der vil herefter fortsat være en løbende udgift til betaling af tilbud til den gravide, men disse vil blive reduceret væsentligt, fordi vi udvikler et målrettet tilbud med stordriftsfordele. Hvordan vil I sikre, at den økonomiske effekt opnås? Der vil løbende foretages evaluering og tilpasning af tilbuddet til de gravide ud fra effekt af udviklingstilbud og pilottest, således at den årlige udgift til tilbuddene udgør en begrænset udgift i forhold til den forventede besparelse på reduktion af sygefraværet. Hvad kan gå galt (risici) i forhold til at opnå den forventede effekt? Det ville være en udfordring, hvis der ikke er den forventede tilslutning til det udviklede projekt i de øvrige magistratsafdelinger, og den forventede tilslutning hos de gravide. Da det er innovation, er det desuden usikkert, hvor stor en nedsættelse af sygefravær på grund af graviditetsgener, der kan opnås. 4. EVALUERING Hvordan vil I løbende evaluere initiativets effekt? Beskriv konkrete metoder (max. 500 tegn med mellemrum): Der vil blive foretaget en kvalitativ og kvantitativ evaluering efter henholdsvis udvik- 4

5 lingsprojekt, pilotprojekt samt udbredelsen til andre magistratsafdelinegr, og der vil løbende ske tilpasninger. 5. LÆRING OG VIDENDELING (max 500 tegn med mellemrum) Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Projektet kan med fordel følges og anvendes af andre arbejdspladser med et højt fravær pga. graviditetsgener. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Der vil løbende ske inddragelse af ledere, gravide medarbejdere, jordemor, praktiserende læger, HMU og arbejdsmiljøorganisationen ift. risikovurdering og omorganisering af arbejde samt lederens rolle. Efter projektets afslutning vil pressemeddelelse kunne fortælle om Aarhus Kommune som en arbejdsplads, hvor gravide er i job. 6. BUDGET Initiativets titel: Gravid i job Initiativets samlede budget og ansøgt beløb: Poster* Udgifter Lønudgifter AAK (til Folkesundhed Aarhus) i udviklingsprojekt (trin 1) 5 Lønudgifter eksterne (Conopor, kiropraktor, psykolog, evaluering) i udviklingsprojekt (trin 1) Udgifter til gravidpakke (Folkesundhed Aarhus mv.) i pilotprojekt og udbredelse (trin 2 og 3) Administration, Evaluering mv. i pilotprojekt samt udbredelse (trin 2 og 3) I alt Medfinansiering (intern/ekstern) MSO (Muligheder under fravær) I alt Samlet ansøgt beløb * Indsæt flere rækker hvor nødvendigt Total kr kr kr kr kr (-) kr 1,5 mio kr 1,5 mio kr Hvilke år skal de ansøgte midler bruges? Angiv beløb ud for årstal ,5 mio 1,0 mio OBS: DER MÅ IKKE MEDSENDES BILAG 5 Udviklingsprojektet (Trin 1) er forankret i Personaleudvikling, MSO, hvorfor der ingen lønudgift til administration er under udviklingsprojektet. Den totale udgift pr. gravid er derfor lidt lavere i udviklingsprojektet, end det er tilfældet i pilotprojektet (trin 2), hvor løn til administration/forankring kommer oveni. Den totalt udgift pr. gravid vil igen være lavere i udbredelsesprojektet (trin 2), da indsatsen på dette stadie er målrettet og tilpasset og med stordriftsfordele. 5

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy E-mail: stw@aarhus.dk Telefon: 89402600/60157941

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere