Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstehjælp ved kulilteforgiftning"

Transkript

1 Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte findes også i bygas i København indtil efteråret Kulilten er farveløs, lugtfri og har en yderst skadelig virkning på kroppen. Det er vigtigt at reagere hurtigt og rigtigt i tilfælde af en kulilteforgiftning.

2 Pas på kulilten Denne brochure handler om førstehjælp ved kulilteforgiftning. Formålet med brochuren er at informere folk, der arbejder med fyringsanlæg, om hvordan de skal reagere, når der er den mindste risiko for, at en person er blevet forgiftet af kulilte. Selvom om kulilteforgiftning i forbindelse med fyringsanlæg er sjældne, har der været eksempler på dødsfald og hjerneskader, fordi der ikke er blevet reageret hurtigt nok. Ulykker, der kan forebygges, er altid uacceptable. Værd at lære Ved tegn på kulilteforgiftning hos personer: Kom væk fra det kulilteholdige område Søg straks læge eller ring Tegn på kulilteforgiftning: Kraftig hovedpine Kvalme Svimmelhed Sløvhed Bevidstløshed Gravide, der udsættes for kulilte søg straks læge. Fosteret kan være i fare! Ved høje kuliltekoncentrationer i lokaler: Hvis det kan ske uden personrisiko: Fjern årsagen til kulilten (sluk for apparatet) Åbn døre og vinduer - luft ud Advar andre mod risiko for forgiftning Hændelser i gasfyrede lokaliteter og anlæg, der giver anledning til forhøjet kuliltekoncentration, skal anmeldes til selskabet. 2 August 2005

3 Fakta om kulilte Kuliltens egenskaber Farveløs, lugtfri og yderst giftig luftart, der vejer det samme som luft. Den kemiske betegnelse for kulilte er CO. Advarselssignaler og tegn på kulilte Hvis der opstår forhøjet kuliltekoncentration i et rum på grund af fejlfunktion i et apparat, dårlig forbrænding eller fejl i aftræk, skal man være på vagt overfor følgende advarselssignaler: Dårlig forbrænding giver kulilte Hvis et fyringsanlæg (uanset brændsel) har dårlig forbrænding, er der væsentlig kuliltedannelse. Dette giver normalt ingen sikkerhedsproblemer, hvis aftrækket fungerer korrekt. Hvis der slipper røggasser ud inden døre på grund af defekt aftræk, kan der derimod opstå farlige situationer. Fugtigt indeklima Dug på ruderne Dårlig luft, lugt af forbrændingsprodukter Tegn på kulilteforgiftning hos personer Kuliltealarm Typiske årsager til kulilteforgiftning Dårlig forbrænding kombineret med dårligt aftræk Som en ekstra sikkerhed mod kulilteforgiftning kan Røggasudvikling ved ildebrande man installere en kuliltealarm i bygninger, hvor der er Havegrill, indendørs eller på lukket terrasse risiko for forhøjet kuliltekoncentration. Nærmere Udstødningsgasser fra motorer oplysninger om kuliltealamer kan bl.a. fås i DGC s Bygas (indeholder typisk 2-4 % CO gælder dog vejledning om kuliltealarmer, der findes på ikke for bygas fremstillet ved blanding af naturgas og luft). Kulilteholdig bygas findes i Københavns og Frederiksberg kommuner samt i dele af Rødovre, Hvidovre og Tårnby kommuner (indtil efteråret 2007). August

4 Kuliltens virkning på mennesker Kulilten binder sig ca. 250 gange bedre end ilt til de røde blodlegemer og reducerer derfor blodets evne til at transportere ilt i kroppen. Kulilten blokerer for iltoptagelsen i kroppens celler. Derfor er selv meget små mængder kulilte farlige, og der er en betydelig helbredsrisiko ved fortsat indånding af selv små koncentrationer. Kulilten ophobes i kroppen, så længe man opholder sig i kulilteholdige omgivelser. Symptomer Koncentration af Opholdstid og forgift- Hvordan skal man kulilte i luft (vejl.) ningssymptomer reagere? 0,005 % (50 ppm) Træthed ved længere Stands udslip af tids udsættelse. kulilte. 0,02 % (200 ppm) Let hovedpine Få frisk luft. Hvis inden for 2-3 timer. udsættelsen for kulilte har været langvarig, søg læge. 0,04 % (400 ppm) Kraftig hovedpine Søg straks læge, inden for 2-3 timer. ring eventuelt Gravide udsat for kulilte søg straks læge! Gravide, som er kulilteforgiftede, har ikke nødvendigvis symptomer. Dette skyldes, at fosteret optager så meget kulilte, at moderen meget sent mærker tegn på forgiftning. Derfor er det vigtigt, at gravide straks søger læge ved mistanke om kulilteforgiftning. Fosteret kan være i fare, uden at moderen bemærker det. 4 August ,06 % (600 ppm) Svimmelhed, kvalme, Ring 1-1-2, brystsmerter og kom hurtigst muligt krampetrækninger i iltbehandling. inden for 45 minutter. Bevidstløshed inden for 2 timer. 0,6 % (6000 ppm) Hovedpine og svimmel- Ring 1-1-2, kom hurtigst hed inden for 1-2 min. muligt i iltbehandling, Død inden for eventuelt i trykkammer. minutter. Ved usædvanlig kraftig hovedpine og risiko for kulilteforgiftning søg straks læge!

5 Ved høje koncentrationer viser symptomerne sig hurtigt. De samme symptomer kan også vise sig ved længere tids ophold ved lavere koncentrationer. Symptomerne ved langvarig påvirkning kommer snigende og kan derfor være svære at opdage. Andre symptomer der betyder, at der er behov for akut lægehjælp Når man overlever en kulilteforgiftning, kan alle symptomer forsvinde, uden at det betyder, at faren er drevet over. Hos ca. 10 % udvikles inden for den følgende uge igen symptomer på forgiftning af centralnervesystemet. Disse patienter skal igen henvende sig til en læge. Symptomerne på kulilteforgiftning kan forveksles med symptomer på andre alvorlige tilstande, f.eks. hjerneblødning eller blodprop i hovedet. Hvad skal man gøre i tilfælde af kulilte i lokaler? Ved høje kuliltekoncentrationer: Hvis det kan ske uden personrisiko: Fjern årsagen til kulilten (sluk for apparatet) Åbn døre og vinduer luft ud Advar andre mod risiko for forgiftning Hændelser i gasfyrede lokaliteter og anlæg, der giver anledning til forhøjet kuliltekoncentration, skal anmeldes til gasselskabet Førstehjælp ved mistanke om kulilteforgiftning hos person Kom væk fra det kulilteholdige område Søg straks læge eller ring Tegn på kulilteforgiftning Kraftig hovedpine Kvalme Svimmelhed Sløvhed Bevidstløshed August

6 Alvorlige tilfælde giv livreddende førstehjælp: Undersøg om der er tegn på liv Tal højt til personen, råb eventuelt personens navn Tag fat i personens skuldre og rusk Se, føl og lyt efter vejrtrækning Lyt efter om personen hoster Sørg for at personen har frie luftveje Skab frie luftveje Bøj hovedet tilbage og løft hagen op Se, føl og lyt efter vejrtrækning Trækker personen vejret? Brug højst 10 sekunder! Hvis der er tegn på liv Læg personen i aflåst sideleje Kontroller igen vejrtrækning. Hvis der ikke er tegn på liv Råb efter hjælp og ring om muligt Læg personen fladt på ryggen på et hårdt underlag Skab frie luftveje Bøj hovedet tilbage og løft hagen op Giv kunstigt åndedræt mund til mund 6 August 2005

7 Giv kunstigt åndedræt 2 pust Giv 2 effektive indblæsninger Blæs gennem munden Hold for næsen Blæs til brystkassen hæver sig Blæs igen, når brystkassen sænker sig Hvis personen kommer til bevidsthed eller begynder at trække vejret, lægges denne i aflåst sideleje. Hvis der stadig ikke er livstegn, fortsættes med hjertemassage Hjertemassage (voksen person) 15 tryk Find trykstedet 3 fingerbredder over nederste del af brystbenet Tryk 4-5 cm. ned med en hastighed på 100 tryk pr. minut Fortsæt med 2 indblæsninger og 15 tryk indtil professionel hjælp når frem Behandling af kulilteforgiftning Kuliltens giftighed skyldes, at den blokerer for iltoptagelsen i kroppens celler. En blodprøve kan eventuelt vise, om patienten er forgiftet med kulilte. Hvis kroppen har været udsat for kulilte i en grad, som giver kraftig hovedpine eller andre af de nævnte symptomer, er det nødvendigt med tilførsel af 100 % ilt, og i alvorlige tilfælde tilførsel af 100 % ilt under overtryk i et trykkammer. Behandling i trykkammer skal påbegyndes hurtigst muligt efter forgiftningen. Behandlingen kan dog også hjælpe, selv om der er gået længere tid efter forgiftningen. Hvis der er tale om børn bruges mindre kraft. August

8 DONG A/S Kundeservice, Vejen Søndergade Vejen Telefon: Døgnvagt: DONG A/S Kundeservice, Stenlille Merløsevej 1B 4296 Nyrup Telefon: Døgnvagt: Sikkerhedsstyrelsen Nørregade Esbjerg Telefon: Fax: Københavns Energi / GAS Oslo Plads 2, st København Ø Telefon: Døgnvagt: Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Telefon: Fax: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Telefon: Fax: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg Telefon: Døgnvagt: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Telefon: Døgnvagt: Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej Søborg Telefon: Døgnvagt: Udarbejdet af Dansk Gasteknisk Center a/s i samarbejde med Sundhedsstyrelsen) og overlæge, dr. med. Erik Jansen, Rigshospitalet. Layout: Naturgas Midt-Nord I/S

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring DONG Gas Distribution A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf. 72 10 20 30 Cvr-nummer 27210406 naturgas@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Døgnvagttelefon 75 36 39 40 Energi I Forandring 7 gode huskeregler 1 Friskluftåbninger

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Førstehjælp Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Stands Ulykken Er personerne i livsfare. HUSK DIN EGEN SIKKERHED! Livreddende førstehjælp Trinvis førstehjælp Tilkald hjælp Ring

Læs mere

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Mestringshåndbogen side 4

Mestringshåndbogen side 4 1 INDHOLD A. MESTRING AF SMÅSKADER Forord side 2 Formål og baggrund side 3 Mestringshåndbogen side 4 Kursus for institutionspersonale side 5 Mestring af småskader 1. Den psykiske del side 6 2. Den behandlende

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

DESITEK A/S. At leve med lyn. INFO OG TIPS om at forholde sig korrekt i tordenvejr

DESITEK A/S. At leve med lyn. INFO OG TIPS om at forholde sig korrekt i tordenvejr DESITEK A/S At leve med lyn INFO OG TIPS om at forholde sig korrekt i tordenvejr Tordenguden Thor slynger sin hammer Denne brochure er skrevet for at vise dig, hvordan du bedst imødegår de farer, der er

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Håndtering af gasudslip

Håndtering af gasudslip Håndtering af gasudslip 2 Håndtering af gasudslip Indledning Overgravninger I Danmark er der i alt nedgravet knap 4.000 km stålrør og mere end 15.000 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution

Læs mere

STOFFER HVOR MEGET VED DU

STOFFER HVOR MEGET VED DU STOFFER HVOR MEGET VED DU Hvor mange prøver stoffer Mange unge får tilbudt stoffer, men langt fra alle takker ja. Der er ca. 30% af danske unge på 16-20 år, der har prøvet at ryge hash og ca. 10%, der

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING OM KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

PATIENTVEJLEDNING OM KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom PATIENTVEJLEDNING OM KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2006 PATIENTVEJLEDNING OM KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2006 Patientvejledning om KOL Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2006 Design: 1508 A/S Foto:

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er godt 30% af unge mellem 16-20 år, der

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere