Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail"

Transkript

1 Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og fremmest i fjerkræ. Lav infektionsdosis. Ned til 500 bakterier. Der sker opformering i fødevaren Smitte via redskaber, rå kødvarer m.m. til fødevarer, der indtages uden yderligere varmebehandling Inkubationstid: 2 10 Varighed: Sygdom 1 uge, svækkelse i flere uger Diarre, kvalme, mavesmerter, Feber. Sundhedsmæssig vurdering Hyppighed/alvor af sygdom høj hyppighed i fødevaren/ sygdommen har stor alvor og forekommer hyppigt i DK. Forslag til Styrende foranstaltning Sikre at der sker krydsforurening fra rå Salmonella Listeria monocytogenes Forekommer i fjerkræ, okseog svinekød. Æg, tørrede mælkeprodukte r, grønsager Ost, kødprodukter, grønsager, fiskeprodukter, mælkeprodukte r Infektionsdosis normalt mere end pr g. fødevare, men kan være så lav som 10 pr. g Infektionsdosis vides med srhed. Utilstrækkelig varmebehandling. Kontamination via redskaber, kødsaft m.v. til fødevarer, der varmebehandles Ingen eller utilstrækkelig varmebehandling. Rekontamination af eller letkonserverede fødevarer Inkubationstid: ½ 2 Varighed: Få dage til flere uger Diarré, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme, opkastning Inkubationstid: Stor individuel variation Varighed: Afhænger af, hvilke symptomer der udvikles Rammer oftest resistenssvækkede og gravide. Influenzasymptomer. høj hyppighed i fødevaren/ sygdommen har stor alvor og forekommer hyppigt i DK. en har stor alvor og DK. Salmonellafrit (leverandørerklæring) Køling for at hindre vækst Sikre at der sker krydsforurening fra rå. Obs. På at smittede kan udskille salmonella i lang tid efter at de er blevet symptomfrie Køling for at begrænse vækst Sikre at der sker krydsforurening fra råprodukter til produkter. Da bakterien kan overleve i produktionsmiljøet bør der være ekstra opmærksomhed på rengøring af svært tilgængelig steder. 1

2 Yersinia enterocolitica Shigella sonnei Verotoksinproducerende E. coli Svinekød og svinekødsprodu kter Fækalt forurenede grøntsager Hakket oksekød, upasteuriseret mælk Ret høj infektionsdosis million pr. g fødevare. Dysenteri bakterier Lav infektionsdosis. Dosis vides med srhed få hundrede er sandsynligvis nok Kontamination af produkter, der kan opbevares i længere tid på køl Importerede grønsager vandet med fækalt forurenet vand Utilstrækkelig varmebehandling eller rekontamination Abort. Blodforgiftning, meningitis. Diarré Inkubationstid:3 10 Varighed: Få dage til 1 uge. Symptomer: Feber, diarre og mavesmerter. En mindre del af de smittede udvikler ledbetændelse og hududslæt som senkomplikationer. Inkubationstid: 1 7 Varighed: Oftest under 4 Mild til blodig diarre, Forekomst beskrevet Inkubationstid: Diarré, blodig diarré, mavekramper, opkastninger, let feber. Sjældnere: akut nyresvigt, skade på nyrer eller centralnervesystem en har stor alvor og DK. forekommer sjældent/sygdommen har stor alvor, forekomst af sygdom i DK kendes Væsentlig ringe hyppighed/sygdomm en har stor alvor og DK Listeria vokser primært i produkter med lang holdbarhedstid, hvor der er konkurrence fra andre bakterier fx pålægsprodukter. Listeria kan ligeledes forekomme i fiskevarer fx røget og gravede produkter Hurdleeffekt (saltkonc, ph, ) Tilsætning af nitrit. Køling for at begrænse vækst Sikre at der sker krydsforurening fra rå Grundig vask af grønt. af grøntsager Sikre at der sker krydsforurening fra råprodukter til produkter Køling for at hindre vækst Sikre at der sker krydsforurening fra rå 2

3 Staphylococcus aureus Vibrio cholerae Vibrio parahaemoloticus Sporedannende bakterier Cl. Perfringens Varmebehandle de saltede kød og fiskeprodukter. Færdige middagsretter, cremer og saucer Smitte via forurenede fødevarer og vand. Forekommer sjældent i DK Fisk og skaldyr, specielt rå østers og muslinger samt krydssmitte til spiseklare produkter. Sjælden i DK Varmebehandle de retter med kød eller fjerkræ. Sammenkogte retter, kødsupper Forgiftning pga. toksinproduktion million pr. g fødevare. Infektionsdosis afhænger af personens følsomhed. Infektionsdosis er dog normalt høj Infektionsdosis mia Forgiftning pga. toksin produktion i tyndtarm 1 10 millioner pr. g fødevare. Kontamination af fødevarer via menneskers hænder, sår m.m. Utilstrækkelig køling og forkert nedkøling. Dårlig sanitære forhold, Fødevarer vandet med i fækalt forurenet vand Manglende personlig hygiejne. Forekommer sjældent i DK Manglende varmebehandling, krydssmitte til spiseklare produkter. I DK ses sårinfektioner pga. badning i bakterieholdigt vand Sjælden i DK Langsom afkøling af store portioner produkter. Utilstrækkelig varmholdning af produkter Inkubationstid: 2 4 timer Varighed: 1 2 Kvalme, voldsom opkastning. Mavekramper, diarré Inkubationstid: 1 4 Varighed: 1 4 Kraftig vandig diarre og opkastninger. Stort tab af mikronæringsstoffer og væske 12 timer Inkubationstid: 12 timer Varighed: Diarre, mavesmerter og evt. opkastninger. I DK ses kun infektioner som sår og øre infektioner pga. forurenet badevand. Inkubationstid: 8 12 timer (variation 6 24 timer) Varighed: 1 Diarré, mavesmerter. Ildebefindende. moderat hyppighed/sygdomm en har moderat alvor, forekomst af sygdom i DK kendes. Mindre væsentlig Ringe hyppighed/ Mindre væsentlig fødevarer/ Sygdommen har moderat alvor, forekomst af sygdom i DK kendes Sikre god personlig hygiejne, da smitte sker fra med inficerede sår. Nedkøling Sikre god personlig hygiejne Grundig vask af importeret frugt og grønt. Sikre at der sker krydsforurening fra rå Køling for at hindrevækst.. Hurtig nedkøling: C på max. 3 timer. Evt. udportionering i mindre enheder. Cl. Botulinum Hjemmelavede Forgiftning pga. Utilstrækkelig saltning Inkubationstid: Køling for at hindrevækst. 3

4 Bacillus cereus fiskeprodukter, leverpostej, frugt og grønsagsproduk ter Melholdige produkter som cremer, saucer, meljævnede retter samt ris og mælk toksinpro duktion i fødevaren Forgiftning pga. toksinpro duktion i fødevaren/tarmen pr. g fødevare. Skimmelvækst Mugpletter Alle fødevarer Se også mykotoksiner under kemiske risici. Vira Hepatitis A Smittede udskiller virus via afføring. Ved dårlige hygiejniske forhold forurenes eller syrning af fødevarer. Utilstrækkelig opvarmning og køling af fødevarer Langsom afkøling af produkter. For lang tids opbevaring af mælk på køl Holdbarhed overskredet eller forkert opbevaring timer eller længere tid overlevelse kan det tage op til 1/2 år, før personen bliver rask Kvalme, opkastning. Diarré. Synsforstyrrelser, muskelsvaghed, forstoppelse. Lammelse af svælg og respiration. Hjertestop Inkubationstid: Diarrétype: 6 24 timer Opkastningstype: 1 5 timer Varighed: 12 timer 1 2 Diarré, mavesmerter. Kvalme, opkastning Se også mykotoksiner under kemiske risici Inkubationstid: 2 6 uger Varighed: 3 uger til flere måneder Diarre, træthed, kvalme, gulfarvning af hud og øjne. Ingen ringe hyppighed i fødevarer/sygdomme n har stor alvor, men forekommer sjældent i DK. en har moderat alvor, forekomst af sygdom i DK kendes Mug forekommer med stor hyppighed i fødevarer. Virus forekommer sjælden i fødevarer i DK/ Sygdommen har stor alvor, forekomst i DK udelukkende hos folk, der har erhvervet den ved. Hurtig nedkøling: C på max. 3 timer. Evt. udportionering i mindre enheder. Styring af ph og saltkoncentration Køling for at hindrevækst.. Hurtig nedkøling: C på max. 3 timer. Evt. udportionering i mindre enheder. Fødevarer med mugpletter skal kasseres, da der kan være svampegifte og/eller svampe mycelium. Dette vil være synligt. Overhold holdbarhedsdatoen. Opbevar korrekt. 4

5 Norwalk lignende Fx Norovirus Parasitter Giardia Cryptosporidium (amøbe) Anisakis (sildeorm, torskeorm)) drvand og fødevarer Smittede udskiller store mængder virus via både direkte (afføring, opkast) og indirekte (redskaber m.m.) kontakt. Alle produkter, der er spiseklare fx frugt, grønsager, salat, retter på buffet m.fl. Grønsager og frugt vandet med forurenet vand. Smitte fra inficerede Grønsager og frugt vandet med forurenet vand. Smitte fra inficerede Rå fisk, Infektions dosis partikler. I opkast og afføring af syge udskilles normalt 1 mio 1mia partikler pr. gram. Infektionsdosis Infektionsdosis Infektionsdosis Krydssmitte fra inficerede både personale og gæster ved buffet. Muslinger og østers. Vanding af frugt og grønt med forurenet vand. Grønsager og frugt vandet med forurenet vand. Smitte fra inficerede Grønsager og frugt vandet med forurenet (kloak)vand. Smitte fra inficerede Årsag klarlagt formentlig rå fisk (sushi) behandling. Varer i flere måneder. Inkubationstid: 1 2 Varighed: 12 timer til 3 Meget smitsom, opkast og diarre. Hyppigst forekommende årsag til akut maveinfektion med diarre og opkast., evt. feber, hovedpine, led og muskelsmerter. Forløb timer behandling kortvarig Diarre i 1 2 uger, i sjældnere tilfælde måneder til år. Forholdsvis hyppig i DK. behandling kortvarig Kraftig vandig diarre. Forekommer i DK Symptomer: Stærke rejser. Ikke væsentlig Virus forekommer med stor hyppighed i en har moderat alvor, men hyppigt forekommende. Parasitten forekomst i fødevarer er u/sygdommen har moderat alvor, sygdomsforekomst i DK er forholdsvis hyppig. Parasitten forekomst i fødevarer er u/sygdommen har moderat alvor, sygdomsforekomst i DK er forholdsvis hyppig. Parasitten forekomst i fødevarer er af hyppigt Grundig vask af frugt og grønt. Kogning i 1 min af bær. Sikre god personlig hygiejne hos personale, der håndterer fødevarer, herunder også at personalet er bevidste om, at de kan overføre smitte til fødevarerne, hvis de passer syge børn og er særligt grundige med den personlige hygiejne. Sikre at der er tænger, skeer, gafler o. lign. til at tage maden med, så gæsterne rører ved maden. Overvågning af buffet en, så det sikres, at gæsterne anvender udstyret til at tage maden med. Grundig vask af frugt og grønt. Giv bær et kort opkog. Sikre god personlig hygiejne hos personale, der håndterer fødevarer, herunder også at personalet er bevidst om, at de kan overføre smitte til fødevarerne, hvis de passer syge børn og er særligt grundige med den personlige hygiejne. Sikre at der er tænger, skeer, gafler o. lign. til at tage maden med, så gæsterne rører ved maden. Overvågning af buffet en, så det sikres, at gæsterne anvender udstyret til at tage maden med. Frysning v. 20 C i min 24 timer. Marinering/saltning med metode, som sikrer 5

6 Bændelorm (diphyllobothrium latum) Toxoplasmose Rå fisk, utilstrækkeligt varmebehandle t fisk Råt svinekød, rå grønsager m.m. Infektionsdosis Infektionsdosis Prioriner Prioner BSE/TSE Rygmarv, knoglemarv, samt dele af tarme hos kvæg, geder og får. Infektionsdosis Prioner Fødevarestyrelsens pjecer: Fakta om fødevarehygiejne: Bakterier Fakta om fødevarehygiejne: Tilberedning Fødevarestyrelsens hjemmeside: DTU: Mikrobielle og kemiske sundhedsfarer relateret til fødevarer. Rå fisk, utilstrækkeligt varmebehandlet fisk Inficeret Råt svinekød, rå grønsager inficeres med bl.a. katte afføring mavesmerter og feber. Kan gennemtrænge tarmvæggen og danne cyster i mennesker. Disse kan kun fjernes ved operation behandling kortvarig Mavesmerter og diarre efter ca. 10 dage. Sjælden Varighed: Kendes Fosterskader. Ved influenzasymptomer hos gravide, 8 14 dage. Giver anledning til symptomer normalt. Gravide er udsatte, idet fostret kan tage skade ved infektion af moderen. Varighed: Dødelig Mistanke om at prionerne kan forårsage Creutzfeldt Jacobs syndrom. Dødelig forekommende/sygd ommen har moderat alvor, sygdomsforekomst i DK er u. Mindre væsentlig Væsentlig drab. Tilstrækkelig varmebehandling Grundig vask af grøntsager og andet grønt. God personlig hygiejne hos personalet. Sikre at der sker krydsforurening fra råprodukter til produkter. Håndteres på slagteri. Detailbutr skal være opmærksomme på, at hvis de modtager delstykker med rygsøjle skal disse bære mærkat med blå stribe som tegn på, at rygmarven er fjernet. 6

7 Seruminstituttets hjemmeside 7

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

10-01-2010. Mad, mennesker og mikroorganismer

10-01-2010. Mad, mennesker og mikroorganismer 10-01-2010 Mad, mennesker og mikroorganismer Benny Løvholm Christensen Uddannelser: Kok. Levnedsmiddeltekniker. Liniefag i samtidsorientering. Enkeltfag i madkultur KVL. Faglig erfaring: Uddannet Kok Arbejdet

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali Kursus i køkkenhygiejne Kursus i grundlæggende køkkenhygiejne Indholdsfortegnelse Kursusoversigt:... side 2 Undervisningsmateriale til dag 1:... side 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås

Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås 1. oplag: 5.000 eksemplarer December 2006 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Kailow Graphic Forsidefoto: Dansk Landbrugsrådgivning

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus guide MARTS 2012 Se flere guider på bt.dk/plus Har du farlige køkkenvaner? TEST DIG SELV HÅNDTERING AF MADVARER GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? 16 sider Denne guide er lavet i samarbejde med Morten

Læs mere

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 FødevareRapport 2006:19 1. udgave, 1. oplag september 2006 Copyright: Fødevarestyrelsen Id-nummer

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Frygt ved urenset spildevand

Frygt ved urenset spildevand Center for Arktisk Teknologi Kemitorvet, bygning 204, DTU 2800 Kgs. Lyngby tlf. +45 45 25 21 65/ 2163 Center for Arktisk Teknologi Sanaartornermik Ilinniarfik, Box 1001, 3911 Sisimiut tlf: +299 8644 88

Læs mere

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler CIR nr 159 af 22/08/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 01-09-1994 Fødevareministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften CIR nr 90 af 16/09/2002 Yderligere dokumenter: Afgørelser truffet i

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

På besøg hos butiksslagteren. Rengøringstjek og mulige smitteveje

På besøg hos butiksslagteren. Rengøringstjek og mulige smitteveje På besøg hos butiksslagteren Rengøringstjek og mulige smitteveje Udarbejdet af Peter Mortensen, Eksamensopgave i AU Hygiejne og Rengøringsteknik, modul 1. marts april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning.Side

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk

ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014. www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG LEVNEDSMIDLER 2013/2014 www.alcontrol.dk OM VIRKSOMHEDEN INDHOLDSFORTEGNELSE ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analysevirksomheder,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk

ALcontrol AB. ALcontrols mission. ALcontrols vision. 2 www.alcontrol.dk ANALYSEKATALOG OM VIRKSOMHEDEN ALcontrol AB Nordiske ALcontrol AB er en del af ALcontrol Laboratories en af Europas førende analyseevirksomheder, som også har højtkvalificerede laboratorier i England og

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Kemiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Kemiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Kemiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Kemiske risici Kemisk stof Grænseværdi Fødevare Årsag Naturlige giftstoffer Lektiner Kumarin Bønner Kanel, Tonkabønner Sundhedsmæssig vurdering

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

DIÆTISTEN. FOKUS Fødevarebårne infektioner og forgiftninger. FaKD til Folkemødet på Bornholm. Hjernen skal med, når vaner skal ændres

DIÆTISTEN. FOKUS Fødevarebårne infektioner og forgiftninger. FaKD til Folkemødet på Bornholm. Hjernen skal med, når vaner skal ændres Nr. 136. August 2015. 23. årgang DIÆTISTEN FOKUS Fødevarebårne infektioner og forgiftninger FaKD til Folkemødet på Bornholm Hjernen skal med, når vaner skal ændres Regionernes besparelser åbner et sort

Læs mere