KANINER ER BYTTEDYR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANINER ER BYTTEDYR."

Transkript

1 KANINER. Kaniner har udviklet sig til meget populære kæledyr. Dette til trods for at ikke meget i den vilde kanins genetiske natur opfylder kravene til et godt kæledyr. Fra naturens side er den vilde kaninen skabt som et meget sky nataktivt byttedyr, der lever det meste af sit liv under jorden. Et dyr der også er i stand til at forsvare sig med meget kraftige spark og stærke bid. Tamkaninen stammer oprindelig fra den Iberiske halvø, men blev for ca år siden introduceret for romerne som en slags husdyr. Kaniner har dog først været rigtigt domesticerede(husdyr) siden 16 årh. Mange års selektiv avl har siden gjort, at det i dag er muligt avle kaniner, der dels kan holdes som produktionsdyr og dels som kæledyr. Trods livet som husdyr i menneskers varetægt har den tamme europæiske tamkanin bevaret mange af den vilde kanins basale karaktertræk.

2 Der findes 42 tamracer. Store racer er generelt mere rolige end små, men der er store forskelle i personlighed og køn. Tamkaninens personlighed vil i høj grad afhænge af hvornår og hvordan, de som små er blevet socialiserede - både på andre kaniner og mennesker. Et godt gammelt råd er: Køb en kanin fra et sted hvor familiestrukturen ligner din egen. Den største forskel på vildkaninen og tamkaninen er, at tamkaninen ikke stresses så nemt som vildkaninen. Tamkaninen er dog stadig sammenlignet med mange andre små husdyr et meget følsomt dyr. Vilde kaniner og deres fætter haren er stort set umulige at holde i bure. De enten stresser sig selv ihjel, eller også påfører de sig selv livsfarlige skader. Problemet med moderløse hareunger møder vi hvert år, og det lykkes næsten aldrig at opfostre dem. Skulle det lykkes, er det de første, der bliver skudt af jægerne. Kaniner er ikke gnavere. De hører til ordenen lagomorpher, hvilket betyder at de har 2 sæt fortænder i overmund. Lago er i øvrigt et gammelt græsk ord for hare. Stressfølsomheden er indbygget i alle kaniner. Såvel tamme som vilde. Vi ser det ikke så meget i vores daglige omgang med tamkaniner, men det ligger dybt i deres sind og gener. I omgangen med kaniner på Abild Dyreklinik er vi meget opmærksomme på dette. Kaninpatienter placeres f.eks. i rolige lokaler, vores bevægelser i nærheden af kaniner er rolige, burene tildækkes, og der er ingen farlige lugte. Om nødvendigt får de lidt beroligende medicin. Som hovedregel undgår vi helst indlæggelse. Det er meget vigtigt, at tamkaniner får opfyldt basale krav i overensstemmelse med deres natur. Krav til omgivelser, motion, håndtering og fodring. Uvidenhed er årsag til mange problemer i kaninpraksis.. Desværre er mange menneskers forventninger til tamkaniner baseret på tegneserier, påskeharen, børnebøger om små lyserøde menneskeliggjorte bunnies og historier om sjov og hurtig sex. Kaniner har historisk altid været et symbol på frugtbarhed og genfødsel. Tidligere blev kaniner i øvrigt også anvendt til at fastslå om kvinder var gravide. Indsprøjtede man en gravid kvindes urin i en hunkanin så man efter aflivning klassiske forandringer i hunkaninens æggestokke. Senere blev kaninens rolle overtaget af sporefrøer det har jeg oplevet i min levetid som en fast procedure. I dag bare en stix tja. KANINER ER BYTTEDYR. Overordnet er vigtigt at huske på, at der i tamkaniner stadig er indbygget en stor del af vilde kaniners adfærdsmønstre. Vi ser bare ikke denne adfærd hos vore tamkaniner, fordi forholdene er så forskellige fra livet som vild kanin. Studier af fæcestætheden(afføring) i naturen har vist, at kaniner dagligt færdes på store åbne områder på op til 2 fodboldbaners størrelse. De har et kæmpebehov for motion.

3 Vilde kaniner har af sikkerhedsårsager en helt anden livsrytme end tamkaninernes. I naturen er der fjender både for oven og for neden. Risikoen for at blive et bytte er stor. Derfor er vilde kaniners prime time daggry og tidlig aftens tusmørke. De fleste fjender er da gået til ro. Faktisk er kaniner pr. natur mere nat-dyr. De fleste tamkaniner kan dog relativt nemt vænne sig til at være aktive i dagtimerne. Kaniner er genetisk programmeret til at være meget vågne over for enhver lille forandring/bevægelse i omgivelserne. De bruger konstant deres lugtesans, synssans og høresans. Ofte stående på bagben idet de bevæger hovedet som et periskop. I naturen bombarderes deres hjerner konstant med impulser fra omgivelserne. Det betyder, at hjernen hele tiden er i brug - det er en del af kaniners genetiske normale og nødvendige adfærd. Kaniner som kæledyr har derfor brug for konstant at få stimuleret hjernen. Det kan være legetøj, besvær med at finde maden, ejerhåndtering, paprør o.s.v. Kaninagility opfylder også mange behov. Observerer vildkaniner en fare, kan de give lydsignaler, men oftest vil de stampe i jorden for derefter at indtage en flad frysestilling. Samtidig slår hjertet langsommere og i en anden rytme. Dette gør kaninen mindre synlig/hørbar for eventuelle fjender. Er det ikke sikkert nok, vil de bevæge sig væk i høj fart i et zigzag mønster. Faktisk er kaniner meget dygtige til at vurdere en risiko og at handle mest hensigtsmæssigt på en evt. fare. DET VILDE LIV: Vilde kaniner er meget sociale dyr. De lever i grupper med et tydeligt hierarki. Der vil altid være en dominant han og en dominant hun. De kan leve i grupper på flere hundrede dyr, som igen er opdelt i små familier. De lever det meste af deres liv i små underjordiske - huler forbundet med et sindrigt gangsystem. Små huler der huser 6-8 kaniner med en dominant han og en dominant hun. + afkom. Enkelte kaningrupper kan finde på at leve overjordisk - men altid kun på steder med gode gemmesteder. Om de graver, og hvor meget de graver, vil afhænge af jordens beskaffenhed inkl. risikoen for oversvømmelse samt antallet af gemmesteder. TERRITORIALE. Samtidig med at de er meget sociale, er de også meget territoriale Territorial adfærd er specielt knyttet til formeringsperioden. Hankaniner beskytter deres territorier, mens hunkaniner mere beskytter deres huler mod andre hunners overtagelse og evt. overgreb på unger. Territorierne afmærkes med duftstoffer fra specielle duftkirtler. Kirtlerne er bedst udviklede hos hannerne, og bedst udviklede hos de dominante individer. Kaniner har 3 grupper af duft-/lugtkirtler. Nederst på kind/underkæbe, i lysken og ved anus. Lyskekirtlerne er ofte være fyldt med et brun-gult sekret, når vi ser dem i praksis. Når kind eller rumpe gnides mod noget, er det en markering. Lugtstofferne fra kirtlerne ved anus mærker også dyrenes afføring.

4 Hunkaniner mærker deres afkom - og de kan være direkte onde mod andre kaninunger med en anden lugt. Hankaniner placerer som tidligere nævnt stærkt lugtende afføring for at markere deres territorium. De kan også både urinere på omgivelser, andre kaniner og deres ejere som et dominanstegn. En adfærd der ophører ved kastration. KOMMUNIKATION. Som kaninejer kan det være vigtigt at kunne læse kaninens signaler. Den afslappede kanin: Den afslappede kanin lægger sig ofte fladt ned på maven med udstrakte ben. De kan også ligge på siden. Den årvågne kanin: Sidder ofte oprejst på bagdelen, eller den står på bagben for at scanne omgivelserne. En oprejst hale, ører der er rejst(om muligt) og vendt fremad, og head bobbing - hovedet op og ned - er tegn på, at den er vagtsom. Den trykkede og nervøse kanin: Sammenkrøben, med ører rettet bagud og fremstående øjne er typiske tegn Gensidig soignering: Sidder med hoved mod underlag, med fødderne trukket ind under sig. Akkurat som hos aber er det et tegn på underkastelse. Ryster ører, hoved eller krop: Ofte et tegn på at kaninen er utilpas. Kan også ses som et forsøg på at falde til i situationen - en slags overspringshandling. Næsenussen : Søger ejers opmærksomhed. Kan også f.eks. skubbe en ejers hånd væk, når det er nok med kæleriet Slikken: Et tegn på hengivenhed og social accept. Det er ikke tegn på, at kaninen mangler noget i foder. Nappen: Små nap/småbidden kan være både et forsøg på at påkalde sig opmærksomhed og utilfredshed. Kan blive til en grim uvane, hvis man dyrker den. LYDE. Kaniner betragtes som meget stille dyr, men kaniner har mange lyde. Lad mig bare nævne nogle få: Tænders gnidsel Det kan være et tegn på både velvære og - som oftest - et tegn på tandproblemer. Ved tandproblemer vil man tit se savl omkring munden og evt. på forpoter. Nogle dybe honk-lyde:

5 Påkalder sig opmærksomhed. Periodevise snøftelyde: Velvære og påkald af opmærksomhed. Er snøftelydene konstante er den forkølet. Knurren: Afbrudte dybere knurre- hvæselyde og ørerne tilbage er tegn på ubehag. Klynke-/klagelyde ved berøring af specielt maveregionen er altid tegn på problemer. KANINER I HJEMMET. Som nævnt tidligere er kaniner genetisk sociale dyr. De er fra naturens side ikke skabt til at gå alene. Har du kun 1 kanin, skal du huske på, at det er dig, der skal opfylde kaninens sociale behov. Bedre er det at have flere kaniner. De fleste tamkaniner vil sammen leve et problemløst harmonisk socialt liv, men man skal være meget opmærksom. Der vil være tilfælde, hvor samlivet ikke er harmonisk. Kaniner kan tilføje hinanden stor skade, som i værste fald kan ende med døden. Derfor skal enhver introduktionen af en ny kanin altid foregå med omtanke, gradvist og under stor årvågenhed. I grupper kan det ses, at en enkelt kanin moppes. Vær opmærksom på om din kanin spiser ok og bemærk dens stressniveau. Er den ekstremt stille? Spiser den ok? Taber den sig? Trykker den sig? Vil du følge med i din kanins liv, er en vægt det absolut vigtigste instrument. Vej den f.eks. 1 x/uge og skriv vægten ned. En voksen kanins vægt må naturligt ændre sig +/- 10%. I værste fald må man enten flytte den eller prøve at introducere en ny makker. Måske en helt anden art? Der er f.eks. set eksempler på, at heste og kaniner, kaniner og hunde samt katte og kaniner hygger sig gevaldigt sammen, men det kræver tidlig tilvænning af begge parter Vi får ofte spørgsmålet, om kaniner og marsvin kan gå i samme bur. Det er sjældent en god idé. Forskellig størrelse, forskelligt aktivitetsniveau, forskellig styrke og forskellige infektionssygdomme gør det til en dårlig kombination. Nemmest er det at holde en steriliseret hunkanin og en kastreret hankanin sammen. En gruppe af intakte hunkaniner er som regel også ok. BUR. Principielt gælder det, at et bur aldrig kan være for stort. Buret skal helst være åbent til alle sider jvf. kaniners behov for at kunne se sig vidt omkring, når de færdes overjordisk. Alle kaninbure bør indeholde et skjul f.eks. en kasse. Kaniner bør også altid have mulighed for at grave og gnave. Gravelysten kan være svær at stimulere - specielt i en lejlighed. Nogle kaniner kan blive tilfredse med blot at grave i aviser. Der sker ingen skade ved, at de evt. spiser lidt avispapir. Moderne aviser er ikke giftige.

6 En rigtig god idé er det have en decideret gravekasse med jord. Går de udendørs i løbegård, skal man være forberedt på, at de nemt graver sig ud under f.eks. en alm. trådindhegning. Det gode er, at de bliver i deres gangsystem, så længe der er mad på bordet. Hunkaniner synes at have et større behov for at grave og gnave. Specielt vil de gerne grave dybt, hvis de er gravide eller falsk drægtige. Har man kaniner i lejlighed, skal man beskytte både sig selv og kaninerne imod gnaverskader. F.eks. i form af forgiftninger, elektriske stød og tapeter/møbler i laser. Der findes forskellige typer legetøj, der stimulerer deres gnavelyst. Grene fra frugttræer er en god idé som gnaveobjekt. NOGLE GODE RÅD OM BERØRING Håndter kun kaninen når den selv vil. F.eks. skal du ikke tage den op, hvis den sover tungt eller er midt i et måltid Mød den i samme højdeniveau. Er kaninen f.eks. på gulvet, skal du også være på gulvet Start med at stryge/berøre kaninen øverst på hovedet. Hunde og katte elsker som regel at blive kløet under hagen, men placeringen af kaninens øjne på siden af hovedet gør, at der lige netop under munden er et blind spot - et lille område kaninen ikke kan observere. Samtidig er kaniner langsynede, hvilket jo er godt, når de skal se fjender på afstand, men knap så godt hvis den skal se en hånd lige foran hovedet. Både langsynet og det blinde spot kan gøre kaniner bange ved berøring af den forreste del af kaninens hoved. Naturligt soignerer kaniner hinanden omkring øjne, oven på snude, på ørerne og ned langs ryggen. Det vil den sikkert også lade dig gøre. Endvidere kan de blive irriterede ved den mindste berøring af de lange følehår på snuden. De fleste kaniner kan pr. natur ikke lide at blive løftet og de skal løftes rigtigt. Bagdelen skal altid være godt understøttet. Tidlig håndtering og socialisering er vigtigt i den læreproces, der hedder håndtering og berøring. En kanin, der ikke vil løftes, kan enten bide eller uddele meget kraftige spark. Så kraftige at de nemt selv brækker ryggen. En meget almindelig ulykke i børneinstitutioner. KANINER BRUGER TOILETTER. Vilde kaniner tilbringer størstedelen af deres tid i deres små rene huler under jorden. De vil ikke spise og sove på steder, hvor de går på toilet. Det foregår derfor væk fra hulen på helt specielle steder. Lugten herfra er med til at definere deres territorier. Tamkaniner har relativt nemt ved at lære brugen af f.eks. en kattebakke.

7 Man skal dog være forberedt på, at ikke alle gajolerne leveres i kassen. At defækere(levere afføring) er for en kanin en næsten passiv kontinuerlig proces. Derfor vil der altid falde nogle gajoler ved siden af. Voksne intakte hanner har i øvrigt også den vane, at de placerer ildelugtende små gajoler på steder, der afgrænser deres territorium. VÅGNE KANINER. Vilde kaniner er primært natdyr, der begynder deres vågne liv sidst på eftermiddagen. Det varer så til daggry. Længden af deres vågne periode vil afhænge af hvor sultne de er. Tamkaniner kan imidlertid nemt vænne sig til at være dagaktive. De spiser som regel helst ved morgengry og ved tusmørkets begyndelse. De er mest legesyge og aktive tidligt på aftenen. De fleste tamkaniner har lange perioder om dagen, hvor de bare hviler. Alt i alt et mønster der passer godt til de fleste familiemønstre. FODER.(se foderartikel) Kaniner er som udgangspunkt altid sultne. Dette skal ikke og må ikke forveksles med, at de hele tiden skal spise. Selv om kaniner tilsyneladende er sultne døgnet rundt, har de kun behov for at få opfyldt den vilde kanins instinktive krav til foderindtagelse/foderadfærd: Meget foder med mange fibre og få letfordøjelige kulhydrater holder både psyken, maven og tænderne sunde. Det kræver intelligent fodring. De fleste kaniner bør fodres med frisk hø, få pellets(tørfoder) og fiberrigt bladgrønt tidlig morgen og tidlig aften. Hø skal være tilgængeligt hele tiden, og høet skal skiftes hver dag. Ideelt er det at skifte typer af hø. Pellets gives kun for at være helt sikker på, at kaninernes behov for vitaminer og mikromineraler dækkes. Sandsynligvis er de slet ikke nødvendige, hvis man anvender en varieret kost med fiberrigt grønt og frisk/forskelligt hø. SPECIELT OM KANINER. Det er absolut nødvendigt, at kaniner spiser deres egne cecotropher. Cecotropher er sødligt lugtende bløde gajoler, som kaninen spiser direkte fra anus(endetarmsåbning). Cecotropher produceres i kaninens meget store blindtarm. Cecotropherne har et meget højt indhold af næringsstoffer, som er livsnødvendige for kaniner. Livsnødvendige proteiner, vitaminer og sunde mikroorganismer fra blind- og tyktarm. Hos vilde kaniner produceres cecotropher, mens kaninerne er i deres små huler ca. 3-8 timer efter foderindtagelse. Ejere af tamkaniner ser sjældent denne proces. Det foregår i det skjulte. Faktisk skal man tage det som et sygdomstegn, hvis man ser og lugter disse cecotropher i kaninens bur. Er kaninerne f.eks.for fede eller har de gigt, kan de ikke nå ned til anus. Resultatet er ernæringsproblemer, fedtede ansamlinger ved anus og evt. eksemer.

8 Dette sygdomsbillede ser vi hyppigt på Abild Dyreklinik. KØNSMODENHED: Jo større racen er jo senere. Små racer: 3,5-5 mdr. Mellemstore: 4-6 mdr. Store racer: 5-8 mdr. En drægtighed varer ca. 30 dage. Dieperioden varer ca. 7 uger. Hankaninens adfærd ved parringslyst Primært ses og lugtes øget mærkning. Meget hyppigt kindgniden. Afmærkning med både urin og fæces. Parrer evt. tilfældige objekter. De kan være mere urolige og evt. direkte agressive. Tolererer artsfæller dårligere. Hunkaninen: Kommer i løbetid hver 5-6 måned. Kindgniden, dybe honkelyde, samler til rede, graver og gnaver mere. Hunner vil også ofte markere med urin. Der er store humørsvingninger. De er rastløse, hyperaktive og mere agressive. Adfærden forsvinder når de er parret. Neutralisation. Ved at reducere den hormonale indflydelse vil det blive nemmere at gøre dem renlige. De bliver mindre territoriale og generelt vil de ovennævnte lugt-/adfærdsgener forsvinde. Det kan tage fra 2-8 mdr., inden virkningen indtræder. Neutralisation kan kun anbefales. Tidligere var bedøvelse af kaniner et stort problem, men et øget kendskab til kaninens fysiologi, bedøvelsesmidlernes forbedring og ikke mindst dyrlægers og veterinærsygeplejerskers øgede viden har reduceret denne risiko væsentligt. Har man yderligere erfaring i at arbejde med kaniner, som vi f.eks. har på Abild Dyreklinik, er disse indgreb rutine. December 2014 Copyright K. Steensborg Abild Dyreklinik

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset Kaninens kropssprog Når kaninen gerne vil have kontakt. Der er meget forskel på hvordan kaniner beder om opmærksomhed. De lidt tilbageholdende kaniner er mere afventende og diskrete, end kaninerne på disse

Læs mere

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus.

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Man kan have en hund eller en kat, men man kan også have en gna-ver, som mar-svin, ham-stre eller ka-ni-ner. Et kæledyr er et dyr, som man holder af. Man

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: chinchilla hund chinchilla 1. Chinchilla er i naturen flokdyr som stammer fra Andesbjergene i Sydamerika. 2. Det er natdyr, der er aktive aften og nat og sover hele dage. 3. De bliver kønsmodne i 4-5 mdr.

Læs mere

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

VILD KANIN FOTOGRAFERET PÅ MALLORCA. Et relativt lille og meget elegant dyr.

VILD KANIN FOTOGRAFERET PÅ MALLORCA. Et relativt lille og meget elegant dyr. FODRING KANIN. VILD KANIN FOTOGRAFERET PÅ MALLORCA. Et relativt lille og meget elegant dyr. Artikler om fodring er som regel dødkedelige, men faktisk synes vi, at netop fodring af kanin er et spændende

Læs mere

Socialisering af kattekillinger

Socialisering af kattekillinger Socialisering af kattekillinger 1 Nogle dyrearter fødes næsten»færdige«. De kan bevæge sig omkring og tage føde til sig kort tid efter fødslen, og de har mest brug for deres mor til beskyttelse mod farer.

Læs mere

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE Det er vigtigt, at du tager ansvar for dine katte. Det betyder blandt andet, at du får dem neutraliseret, hvis de enten lever som udekatte, eller du har flere katte

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Angst for fyrværkeri hos hund og kat

Angst for fyrværkeri hos hund og kat Angst for fyrværkeri hos hund og kat Angst for fyrværkeri Fyrværkeri kan være en overvældende oplevelse. Flot, spændende og fascinerende for de fleste mennesker, men for mange hunde og katte er oplevelsen

Læs mere

Angst for fyrværkeri hos hund og kat

Angst for fyrværkeri hos hund og kat Angst for fyrværkeri hos hund og kat Angst for fyrværkeri Fyrværkeri kan være en overvældende oplevelse. Flot, spændende og fascinerende for de fleste mennesker, men for mange hunde og katte er oplevelsen

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Pasningsvejledning Kanin

Pasningsvejledning Kanin Pasningsvejledning Kanin Sværhedsgrad: Lidt krævende Kort om dyret De kaniner, der holdes som familiedyr, stammer fra den europæiske vilde kanin (Oryctolagus cuniculus). Kaniner er blevet holdt og avlet

Læs mere

Katte adfærds konsultation

Katte adfærds konsultation Katte adfærds konsultation VIGTIGT: Venligst udfyld nedenstående skema så detaljeret som muligt. Det er vigtigt, at den som bruger mest tid sammen med katten udfylder skemaet i samarbejde med resten af

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ Find ud af præcis, hvad din kat tænker med denne letlæselige opslagsbog Beskriver de 100 mest almindelige adfærdsformer hos katte Hjælper dig til at forstå, hvordan din kat reagerer på dig og dine signaler

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Åbyhøj Dyreklinik ADFÆRDS SPØRGESKEMA. Dato: Ejer: Er patienten henvist af anden dyrlæge? Hvem?: Husstandsoplysninger: Hvor stor er familien:

Åbyhøj Dyreklinik ADFÆRDS SPØRGESKEMA. Dato: Ejer: Er patienten henvist af anden dyrlæge? Hvem?: Husstandsoplysninger: Hvor stor er familien: Åbyhøj Dyreklinik ADFÆRDS SPØRGESKEMA Dato: Ejer: Adresse: Telefon: Postnummer, By: Arbejdstelefon: Er patienten henvist af anden dyrlæge? Hvem?: Husstandsoplysninger: Hvor stor er familien: Navn og alder

Læs mere

NEUTRALISERING AF HUNDE KORT FORTALT

NEUTRALISERING AF HUNDE KORT FORTALT NEUTRALISERING AF HUNDE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... NEUTRALISERING AF HUNDE NEUTRALISERING AF HUNDE I det moderne samfund er vores hunde - og i dette tilfælde vores familiehunde - underkastet samfundets

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Hvorfor vil jeg avle?

Hvorfor vil jeg avle? Avlsvejledning Hvorfor vil jeg avle? 1. Fordi jeg vil tjene penge. Glem det. Et fedthalemus-opdræt har flere omkostninger end indtægter. Der går penge til både foder, miljøberigelse i form af div. trælegetøj,

Læs mere

Alt om katten. Caroline Davis. Atelier

Alt om katten. Caroline Davis. Atelier Alt om katten Alt om katten Caroline Davis Atelier First published in Great Britain in 2003 by Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright Octopus Publishing Group Ltd 2003 Copyright

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

LIV I et hjørne af en have

LIV I et hjørne af en have LIV I et hjørne af en have, dér, hvor solens stråler aldrig når ned, sidder en kanin i et bur og venter uden at vide, hvad det er, den venter på. Engang var den en lille nuttet kaninunge mellem bløde,

Læs mere

Hvalpens udviklingsfaser

Hvalpens udviklingsfaser Hvalpens udviklingsfaser Alle hunde gennemgår de samme udviklingsstadier fra hvalp til gammel, men tempoet afhænger af racen. Generelt udvikler hvalpe af mindre racer sig hurtigere, dvs. bliver hurtigere

Læs mere

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg DEN EUROPÆISKE BÆVER NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg Den europæiske bæver HISTORIE For 3000 år siden levede der bævere mange steder i Danmark. Men bæverne blev jaget af mennesket. Kødet smagte

Læs mere

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheden hos kat kan varer mellem 54-71 dage, mens normalen ligger mellem 61-66 dage. Ægløsningen foregår først ca. 24 timer efter parringen, katten har

Læs mere

Avl med kaniner. Forberedelse Der er flere overvejelser man bør gøre sig inden der planlægges unger.

Avl med kaniner. Forberedelse Der er flere overvejelser man bør gøre sig inden der planlægges unger. Avl med kaniner. Her er avlsprocessen beskrevet fra forberedelsen af et kuld til ungerne bliver 8 uger. Det er skrevet på en måde, så det giver svar på langt de fleste spørgsmål, som jeg hidtil har fået

Læs mere

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00 Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogle specielt

Læs mere

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

Killinger. www.atelier.dk. Killingen lister på stille poter ind i dit liv. hjælpeløs 1 hyggelig 1 sød. Se alle kattebøgerne på

Killinger. www.atelier.dk. Killingen lister på stille poter ind i dit liv. hjælpeløs 1 hyggelig 1 sød. Se alle kattebøgerne på Killingen lister på stille poter ind i dit liv 9 788778 576590 ISBN ISBN 978-87-7857-659-0 87-7857-659-8 Killinger f præcis, hvad din kat tænker med denne letlæselige opslagsbog de 100 mest almindelige

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Hundeadfærdsskolen Fyn 22-04-2010. Neutralisering KASTRATION OG STERILISATION

Hundeadfærdsskolen Fyn 22-04-2010. Neutralisering KASTRATION OG STERILISATION Neutralisering KASTRATION OG STERILISATION Tekst af Camilla Fjeldsø, Professionel Hundeadfærdsspecialist Det er meget vigtigt at overveje alle fordele og ulemper, før man lader sin hund neutralisere! Vi

Læs mere

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER!

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER! TØR DU FODRE DIN HUND MED RÅ KOST? ELLER TØR DU VIRKELIG LADE VÆRE? DET HANDLER IKKE OM AT HELBREDE SYGDOMME, MEN OM AT SKABE SUNDHED LIVSSTIL OG IKKE LIVSSTILSSYGDOMME! DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

HVALPEKØB. Lidt om avl

HVALPEKØB. Lidt om avl Friis Lara Lidt om avl Vil man begynde at opdrætte schæferhunde, er der nogle ting, som man bør være opmærksom på. Det er meget vigtigt at avle på en tæve, hvor sundheden er i orden. En avlstæve bør være

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Vurdering af sundhedstilstand

Vurdering af sundhedstilstand Vurdering af sundhedstilstand Når du køber en kanin kan du kigge efter forskellige ting, der indikerer om kaninen er sund og rask Vurderingen kan selvfølgelig også bruges på kaniner du allerede har. Videre

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen Når hesten skal gøres klar til kåring Det er et spændende arbejde at klargøre hesten, dvs. fodre og træne den og at få den soigneret, så den viser sig fra sin allerbedste side, når den præsenteres for

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Pasningsvejledning Ørkenspringmus

Pasningsvejledning Ørkenspringmus Pasningsvejledning Ørkenspringmus Sværhedsgrad: Mellem Kort om dyrene Lille ørkenspringmus (Jaculus jaculus), som her på billedet, er den mest almindelige af de to ørkenspringmusarter, der holdes privat

Læs mere

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to?

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to? Tillykke med din nye Lessons spurvepapegøje! Enten har du allerede en Lessons og ved formodentlig alt om pasning, eller også er dette din første, og du skal lige have styr på det hele.. Hvis dette er din

Læs mere

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to?

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to? Tillykke med din nye undulat! For at du og resten af familien får den bedst mulige start som undulatejere, får du her en lille standard pasningsvejledning med hjem. Vejledningen er en kombination af gode

Læs mere

Hvorfor bider min papegøje?

Hvorfor bider min papegøje? Hvorfor bider min papegøje? Alle fugle er udstyret med et næb, som kan bide! Næbbet er et af fuglenes vigtigste kommunikationsmidler, det vigtigste værktøj og det vigtigste våben. Har man tamfugle, vil

Læs mere

Faktorer med indflydelse på skrigeri

Faktorer med indflydelse på skrigeri Skrigeri Alle fugle kan være støjende store som små det er en naturlig del af deres adfærd. Fugle udtrykker sig gennem lyde. Alle større fugle larmer. Når vi taler om skrigeri er det vigtigt at skelne

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Pasningsvejledning Degu

Pasningsvejledning Degu Pasningsvejledning Degu Sværhedsgrad: Mellem Kort om dyret Deguen (Octodon degus) er den eneste art i familien Octodontidae, der holdes privat i Danmark. Foto: Vladimír Motycka 1 Dyreart 2 Fuldvoksen størrelse

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Robusthed.dk - almen praksis. Om Tanker

Robusthed.dk - almen praksis. Om Tanker - almen praksis Om Tanker Om Tanker er en model med fire moduler fra - til samtaler med patienter i almen praksis. De fire moduler kan anvendes fleksibelt 1-2 samtaler pr modul - op til et forløb med 6

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i mark og have 1 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: FLAGER-MUS Indhold 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor er der flager-mus om

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Kaninens ABC Pasning Adfærd - Fodring

Læs mere

Unger bør af hensyn til deres velfærd og udvikling ikke tages fra moderen/kuldet, før de er ca. 6 uger gamle.

Unger bør af hensyn til deres velfærd og udvikling ikke tages fra moderen/kuldet, før de er ca. 6 uger gamle. Pasningsvejledning Rotter Den brune rotte (Rattus norvegicus) er et af de større medlemmer af musefamilien. Den findes også vildtlevende i naturen i Danmark, men er i dag blevet meget almindelig som laboratorieog

Læs mere

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet Underlivssmerter opleves af et stort antal kvinder. Der kan være flere årsager, men ofte vil musklerne være involverede. Muskelspændinger kan opstå i såvel underlivet som i nakke- og skulderregionen. De

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

SIMON KARAS-JENSEN Født 24.02.2003 med dobbeltsidig læbe-gumme-ganespalte

SIMON KARAS-JENSEN Født 24.02.2003 med dobbeltsidig læbe-gumme-ganespalte SIMON KARAS-JENSEN Født 24.02.2003 med dobbeltsidig læbe-gumme-ganespalte Simon 3 måneder gammel Simon i dag 2007 næsten 4 år Her er Simon 2 dage gammel Og her er så billedet taget af Rigshospitalets fotograf

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 63.6 HØNE. 1.På hvilken side kan du læse om fjer og føde? Side: 2. Hvad har høns øverst på hovedet?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 63.6 HØNE. 1.På hvilken side kan du læse om fjer og føde? Side: 2. Hvad har høns øverst på hovedet? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr på gården 2 Klasse: Decimal-nummer: 63.6 Dato: HØNE Indhold 1.På hvilken side kan du læse om fjer og føde? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad har høns øverst på hovedet?

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

Gul/blå ara. Beskrivelse:

Gul/blå ara. Beskrivelse: Gul/blå ara Den gul/blå ara er en af de største papegøjearter udover hyacint araen, panden er grøn, brystet er gult, og resten af fuglen er blå. Ansigtet er hvidt, med streger omkring øjnene, iris er grålig.

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Pasningsvejledning Dværghamstere

Pasningsvejledning Dværghamstere Pasningsvejledning Dværghamstere Sværhedsgrad: Lidt krævende Kort om dyrene Vinterhvid dværghamster (Phodopus sungorus) er én af de tre ægte dværghamster-arter, der holdes i fangenskab. Foto: Vladimír

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Simba idet vi ønsker at stimulere Simba s behov som hund således at Simba ikke lider afsavn iforhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Til patienter og pårørende. Rygbrud. Information om påsætning af korset. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Rygbrud. Information om påsætning af korset. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Rygbrud Information om påsætning af korset Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Generelt Husk: Har du behov for hjælp til tilretning af korsettet efter udskrivelsen,

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

DeeStaff.dk. Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? www.deestaff.dk info@deestaff.dk

DeeStaff.dk. Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? www.deestaff.dk info@deestaff.dk DeeStaff.dk info@deestaff.dk Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? Dorthe Møller Jakobsen til ansøgning på facebook Du kan ikke købe kærlighed og hengivenhed, men du kan købe

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Hvorfor vil jeg avle?

Hvorfor vil jeg avle? Avlsvejledning Hvorfor vil jeg avle? 1. Fordi jeg vil tjene penge. Glem det. Et gerbilopdræt har flere omkostninger end indtægter. Der går penge til både foder, miljøberigelse i form af div. trælegetøj,

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

DE STÆRKE FØLELSERS RUM

DE STÆRKE FØLELSERS RUM DE STÆRKE FØLELSERS RUM Vi kan alle have ubehagelige følelser, men sommetider kan disse følelser blive meget stærke og være svære at komme af med. De kan få dig til at føle dig: meget vred meget trist

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 21 1 Fra hvilken side skal man håndtere hesten? A: Den nærmeste B: Venstre 2 Er det farligt at fastgøre sig til hesten?, det kan faktisk være livsfarligt 3 Må du stå bag hesten?, det kan da være lige meget,

Læs mere