KANINER ER BYTTEDYR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANINER ER BYTTEDYR."

Transkript

1 KANINER. Kaniner har udviklet sig til meget populære kæledyr. Dette til trods for at ikke meget i den vilde kanins genetiske natur opfylder kravene til et godt kæledyr. Fra naturens side er den vilde kaninen skabt som et meget sky nataktivt byttedyr, der lever det meste af sit liv under jorden. Et dyr der også er i stand til at forsvare sig med meget kraftige spark og stærke bid. Tamkaninen stammer oprindelig fra den Iberiske halvø, men blev for ca år siden introduceret for romerne som en slags husdyr. Kaniner har dog først været rigtigt domesticerede(husdyr) siden 16 årh. Mange års selektiv avl har siden gjort, at det i dag er muligt avle kaniner, der dels kan holdes som produktionsdyr og dels som kæledyr. Trods livet som husdyr i menneskers varetægt har den tamme europæiske tamkanin bevaret mange af den vilde kanins basale karaktertræk.

2 Der findes 42 tamracer. Store racer er generelt mere rolige end små, men der er store forskelle i personlighed og køn. Tamkaninens personlighed vil i høj grad afhænge af hvornår og hvordan, de som små er blevet socialiserede - både på andre kaniner og mennesker. Et godt gammelt råd er: Køb en kanin fra et sted hvor familiestrukturen ligner din egen. Den største forskel på vildkaninen og tamkaninen er, at tamkaninen ikke stresses så nemt som vildkaninen. Tamkaninen er dog stadig sammenlignet med mange andre små husdyr et meget følsomt dyr. Vilde kaniner og deres fætter haren er stort set umulige at holde i bure. De enten stresser sig selv ihjel, eller også påfører de sig selv livsfarlige skader. Problemet med moderløse hareunger møder vi hvert år, og det lykkes næsten aldrig at opfostre dem. Skulle det lykkes, er det de første, der bliver skudt af jægerne. Kaniner er ikke gnavere. De hører til ordenen lagomorpher, hvilket betyder at de har 2 sæt fortænder i overmund. Lago er i øvrigt et gammelt græsk ord for hare. Stressfølsomheden er indbygget i alle kaniner. Såvel tamme som vilde. Vi ser det ikke så meget i vores daglige omgang med tamkaniner, men det ligger dybt i deres sind og gener. I omgangen med kaniner på Abild Dyreklinik er vi meget opmærksomme på dette. Kaninpatienter placeres f.eks. i rolige lokaler, vores bevægelser i nærheden af kaniner er rolige, burene tildækkes, og der er ingen farlige lugte. Om nødvendigt får de lidt beroligende medicin. Som hovedregel undgår vi helst indlæggelse. Det er meget vigtigt, at tamkaniner får opfyldt basale krav i overensstemmelse med deres natur. Krav til omgivelser, motion, håndtering og fodring. Uvidenhed er årsag til mange problemer i kaninpraksis.. Desværre er mange menneskers forventninger til tamkaniner baseret på tegneserier, påskeharen, børnebøger om små lyserøde menneskeliggjorte bunnies og historier om sjov og hurtig sex. Kaniner har historisk altid været et symbol på frugtbarhed og genfødsel. Tidligere blev kaniner i øvrigt også anvendt til at fastslå om kvinder var gravide. Indsprøjtede man en gravid kvindes urin i en hunkanin så man efter aflivning klassiske forandringer i hunkaninens æggestokke. Senere blev kaninens rolle overtaget af sporefrøer det har jeg oplevet i min levetid som en fast procedure. I dag bare en stix tja. KANINER ER BYTTEDYR. Overordnet er vigtigt at huske på, at der i tamkaniner stadig er indbygget en stor del af vilde kaniners adfærdsmønstre. Vi ser bare ikke denne adfærd hos vore tamkaniner, fordi forholdene er så forskellige fra livet som vild kanin. Studier af fæcestætheden(afføring) i naturen har vist, at kaniner dagligt færdes på store åbne områder på op til 2 fodboldbaners størrelse. De har et kæmpebehov for motion.

3 Vilde kaniner har af sikkerhedsårsager en helt anden livsrytme end tamkaninernes. I naturen er der fjender både for oven og for neden. Risikoen for at blive et bytte er stor. Derfor er vilde kaniners prime time daggry og tidlig aftens tusmørke. De fleste fjender er da gået til ro. Faktisk er kaniner pr. natur mere nat-dyr. De fleste tamkaniner kan dog relativt nemt vænne sig til at være aktive i dagtimerne. Kaniner er genetisk programmeret til at være meget vågne over for enhver lille forandring/bevægelse i omgivelserne. De bruger konstant deres lugtesans, synssans og høresans. Ofte stående på bagben idet de bevæger hovedet som et periskop. I naturen bombarderes deres hjerner konstant med impulser fra omgivelserne. Det betyder, at hjernen hele tiden er i brug - det er en del af kaniners genetiske normale og nødvendige adfærd. Kaniner som kæledyr har derfor brug for konstant at få stimuleret hjernen. Det kan være legetøj, besvær med at finde maden, ejerhåndtering, paprør o.s.v. Kaninagility opfylder også mange behov. Observerer vildkaniner en fare, kan de give lydsignaler, men oftest vil de stampe i jorden for derefter at indtage en flad frysestilling. Samtidig slår hjertet langsommere og i en anden rytme. Dette gør kaninen mindre synlig/hørbar for eventuelle fjender. Er det ikke sikkert nok, vil de bevæge sig væk i høj fart i et zigzag mønster. Faktisk er kaniner meget dygtige til at vurdere en risiko og at handle mest hensigtsmæssigt på en evt. fare. DET VILDE LIV: Vilde kaniner er meget sociale dyr. De lever i grupper med et tydeligt hierarki. Der vil altid være en dominant han og en dominant hun. De kan leve i grupper på flere hundrede dyr, som igen er opdelt i små familier. De lever det meste af deres liv i små underjordiske - huler forbundet med et sindrigt gangsystem. Små huler der huser 6-8 kaniner med en dominant han og en dominant hun. + afkom. Enkelte kaningrupper kan finde på at leve overjordisk - men altid kun på steder med gode gemmesteder. Om de graver, og hvor meget de graver, vil afhænge af jordens beskaffenhed inkl. risikoen for oversvømmelse samt antallet af gemmesteder. TERRITORIALE. Samtidig med at de er meget sociale, er de også meget territoriale Territorial adfærd er specielt knyttet til formeringsperioden. Hankaniner beskytter deres territorier, mens hunkaniner mere beskytter deres huler mod andre hunners overtagelse og evt. overgreb på unger. Territorierne afmærkes med duftstoffer fra specielle duftkirtler. Kirtlerne er bedst udviklede hos hannerne, og bedst udviklede hos de dominante individer. Kaniner har 3 grupper af duft-/lugtkirtler. Nederst på kind/underkæbe, i lysken og ved anus. Lyskekirtlerne er ofte være fyldt med et brun-gult sekret, når vi ser dem i praksis. Når kind eller rumpe gnides mod noget, er det en markering. Lugtstofferne fra kirtlerne ved anus mærker også dyrenes afføring.

4 Hunkaniner mærker deres afkom - og de kan være direkte onde mod andre kaninunger med en anden lugt. Hankaniner placerer som tidligere nævnt stærkt lugtende afføring for at markere deres territorium. De kan også både urinere på omgivelser, andre kaniner og deres ejere som et dominanstegn. En adfærd der ophører ved kastration. KOMMUNIKATION. Som kaninejer kan det være vigtigt at kunne læse kaninens signaler. Den afslappede kanin: Den afslappede kanin lægger sig ofte fladt ned på maven med udstrakte ben. De kan også ligge på siden. Den årvågne kanin: Sidder ofte oprejst på bagdelen, eller den står på bagben for at scanne omgivelserne. En oprejst hale, ører der er rejst(om muligt) og vendt fremad, og head bobbing - hovedet op og ned - er tegn på, at den er vagtsom. Den trykkede og nervøse kanin: Sammenkrøben, med ører rettet bagud og fremstående øjne er typiske tegn Gensidig soignering: Sidder med hoved mod underlag, med fødderne trukket ind under sig. Akkurat som hos aber er det et tegn på underkastelse. Ryster ører, hoved eller krop: Ofte et tegn på at kaninen er utilpas. Kan også ses som et forsøg på at falde til i situationen - en slags overspringshandling. Næsenussen : Søger ejers opmærksomhed. Kan også f.eks. skubbe en ejers hånd væk, når det er nok med kæleriet Slikken: Et tegn på hengivenhed og social accept. Det er ikke tegn på, at kaninen mangler noget i foder. Nappen: Små nap/småbidden kan være både et forsøg på at påkalde sig opmærksomhed og utilfredshed. Kan blive til en grim uvane, hvis man dyrker den. LYDE. Kaniner betragtes som meget stille dyr, men kaniner har mange lyde. Lad mig bare nævne nogle få: Tænders gnidsel Det kan være et tegn på både velvære og - som oftest - et tegn på tandproblemer. Ved tandproblemer vil man tit se savl omkring munden og evt. på forpoter. Nogle dybe honk-lyde:

5 Påkalder sig opmærksomhed. Periodevise snøftelyde: Velvære og påkald af opmærksomhed. Er snøftelydene konstante er den forkølet. Knurren: Afbrudte dybere knurre- hvæselyde og ørerne tilbage er tegn på ubehag. Klynke-/klagelyde ved berøring af specielt maveregionen er altid tegn på problemer. KANINER I HJEMMET. Som nævnt tidligere er kaniner genetisk sociale dyr. De er fra naturens side ikke skabt til at gå alene. Har du kun 1 kanin, skal du huske på, at det er dig, der skal opfylde kaninens sociale behov. Bedre er det at have flere kaniner. De fleste tamkaniner vil sammen leve et problemløst harmonisk socialt liv, men man skal være meget opmærksom. Der vil være tilfælde, hvor samlivet ikke er harmonisk. Kaniner kan tilføje hinanden stor skade, som i værste fald kan ende med døden. Derfor skal enhver introduktionen af en ny kanin altid foregå med omtanke, gradvist og under stor årvågenhed. I grupper kan det ses, at en enkelt kanin moppes. Vær opmærksom på om din kanin spiser ok og bemærk dens stressniveau. Er den ekstremt stille? Spiser den ok? Taber den sig? Trykker den sig? Vil du følge med i din kanins liv, er en vægt det absolut vigtigste instrument. Vej den f.eks. 1 x/uge og skriv vægten ned. En voksen kanins vægt må naturligt ændre sig +/- 10%. I værste fald må man enten flytte den eller prøve at introducere en ny makker. Måske en helt anden art? Der er f.eks. set eksempler på, at heste og kaniner, kaniner og hunde samt katte og kaniner hygger sig gevaldigt sammen, men det kræver tidlig tilvænning af begge parter Vi får ofte spørgsmålet, om kaniner og marsvin kan gå i samme bur. Det er sjældent en god idé. Forskellig størrelse, forskelligt aktivitetsniveau, forskellig styrke og forskellige infektionssygdomme gør det til en dårlig kombination. Nemmest er det at holde en steriliseret hunkanin og en kastreret hankanin sammen. En gruppe af intakte hunkaniner er som regel også ok. BUR. Principielt gælder det, at et bur aldrig kan være for stort. Buret skal helst være åbent til alle sider jvf. kaniners behov for at kunne se sig vidt omkring, når de færdes overjordisk. Alle kaninbure bør indeholde et skjul f.eks. en kasse. Kaniner bør også altid have mulighed for at grave og gnave. Gravelysten kan være svær at stimulere - specielt i en lejlighed. Nogle kaniner kan blive tilfredse med blot at grave i aviser. Der sker ingen skade ved, at de evt. spiser lidt avispapir. Moderne aviser er ikke giftige.

6 En rigtig god idé er det have en decideret gravekasse med jord. Går de udendørs i løbegård, skal man være forberedt på, at de nemt graver sig ud under f.eks. en alm. trådindhegning. Det gode er, at de bliver i deres gangsystem, så længe der er mad på bordet. Hunkaniner synes at have et større behov for at grave og gnave. Specielt vil de gerne grave dybt, hvis de er gravide eller falsk drægtige. Har man kaniner i lejlighed, skal man beskytte både sig selv og kaninerne imod gnaverskader. F.eks. i form af forgiftninger, elektriske stød og tapeter/møbler i laser. Der findes forskellige typer legetøj, der stimulerer deres gnavelyst. Grene fra frugttræer er en god idé som gnaveobjekt. NOGLE GODE RÅD OM BERØRING Håndter kun kaninen når den selv vil. F.eks. skal du ikke tage den op, hvis den sover tungt eller er midt i et måltid Mød den i samme højdeniveau. Er kaninen f.eks. på gulvet, skal du også være på gulvet Start med at stryge/berøre kaninen øverst på hovedet. Hunde og katte elsker som regel at blive kløet under hagen, men placeringen af kaninens øjne på siden af hovedet gør, at der lige netop under munden er et blind spot - et lille område kaninen ikke kan observere. Samtidig er kaniner langsynede, hvilket jo er godt, når de skal se fjender på afstand, men knap så godt hvis den skal se en hånd lige foran hovedet. Både langsynet og det blinde spot kan gøre kaniner bange ved berøring af den forreste del af kaninens hoved. Naturligt soignerer kaniner hinanden omkring øjne, oven på snude, på ørerne og ned langs ryggen. Det vil den sikkert også lade dig gøre. Endvidere kan de blive irriterede ved den mindste berøring af de lange følehår på snuden. De fleste kaniner kan pr. natur ikke lide at blive løftet og de skal løftes rigtigt. Bagdelen skal altid være godt understøttet. Tidlig håndtering og socialisering er vigtigt i den læreproces, der hedder håndtering og berøring. En kanin, der ikke vil løftes, kan enten bide eller uddele meget kraftige spark. Så kraftige at de nemt selv brækker ryggen. En meget almindelig ulykke i børneinstitutioner. KANINER BRUGER TOILETTER. Vilde kaniner tilbringer størstedelen af deres tid i deres små rene huler under jorden. De vil ikke spise og sove på steder, hvor de går på toilet. Det foregår derfor væk fra hulen på helt specielle steder. Lugten herfra er med til at definere deres territorier. Tamkaniner har relativt nemt ved at lære brugen af f.eks. en kattebakke.

7 Man skal dog være forberedt på, at ikke alle gajolerne leveres i kassen. At defækere(levere afføring) er for en kanin en næsten passiv kontinuerlig proces. Derfor vil der altid falde nogle gajoler ved siden af. Voksne intakte hanner har i øvrigt også den vane, at de placerer ildelugtende små gajoler på steder, der afgrænser deres territorium. VÅGNE KANINER. Vilde kaniner er primært natdyr, der begynder deres vågne liv sidst på eftermiddagen. Det varer så til daggry. Længden af deres vågne periode vil afhænge af hvor sultne de er. Tamkaniner kan imidlertid nemt vænne sig til at være dagaktive. De spiser som regel helst ved morgengry og ved tusmørkets begyndelse. De er mest legesyge og aktive tidligt på aftenen. De fleste tamkaniner har lange perioder om dagen, hvor de bare hviler. Alt i alt et mønster der passer godt til de fleste familiemønstre. FODER.(se foderartikel) Kaniner er som udgangspunkt altid sultne. Dette skal ikke og må ikke forveksles med, at de hele tiden skal spise. Selv om kaniner tilsyneladende er sultne døgnet rundt, har de kun behov for at få opfyldt den vilde kanins instinktive krav til foderindtagelse/foderadfærd: Meget foder med mange fibre og få letfordøjelige kulhydrater holder både psyken, maven og tænderne sunde. Det kræver intelligent fodring. De fleste kaniner bør fodres med frisk hø, få pellets(tørfoder) og fiberrigt bladgrønt tidlig morgen og tidlig aften. Hø skal være tilgængeligt hele tiden, og høet skal skiftes hver dag. Ideelt er det at skifte typer af hø. Pellets gives kun for at være helt sikker på, at kaninernes behov for vitaminer og mikromineraler dækkes. Sandsynligvis er de slet ikke nødvendige, hvis man anvender en varieret kost med fiberrigt grønt og frisk/forskelligt hø. SPECIELT OM KANINER. Det er absolut nødvendigt, at kaniner spiser deres egne cecotropher. Cecotropher er sødligt lugtende bløde gajoler, som kaninen spiser direkte fra anus(endetarmsåbning). Cecotropher produceres i kaninens meget store blindtarm. Cecotropherne har et meget højt indhold af næringsstoffer, som er livsnødvendige for kaniner. Livsnødvendige proteiner, vitaminer og sunde mikroorganismer fra blind- og tyktarm. Hos vilde kaniner produceres cecotropher, mens kaninerne er i deres små huler ca. 3-8 timer efter foderindtagelse. Ejere af tamkaniner ser sjældent denne proces. Det foregår i det skjulte. Faktisk skal man tage det som et sygdomstegn, hvis man ser og lugter disse cecotropher i kaninens bur. Er kaninerne f.eks.for fede eller har de gigt, kan de ikke nå ned til anus. Resultatet er ernæringsproblemer, fedtede ansamlinger ved anus og evt. eksemer.

8 Dette sygdomsbillede ser vi hyppigt på Abild Dyreklinik. KØNSMODENHED: Jo større racen er jo senere. Små racer: 3,5-5 mdr. Mellemstore: 4-6 mdr. Store racer: 5-8 mdr. En drægtighed varer ca. 30 dage. Dieperioden varer ca. 7 uger. Hankaninens adfærd ved parringslyst Primært ses og lugtes øget mærkning. Meget hyppigt kindgniden. Afmærkning med både urin og fæces. Parrer evt. tilfældige objekter. De kan være mere urolige og evt. direkte agressive. Tolererer artsfæller dårligere. Hunkaninen: Kommer i løbetid hver 5-6 måned. Kindgniden, dybe honkelyde, samler til rede, graver og gnaver mere. Hunner vil også ofte markere med urin. Der er store humørsvingninger. De er rastløse, hyperaktive og mere agressive. Adfærden forsvinder når de er parret. Neutralisation. Ved at reducere den hormonale indflydelse vil det blive nemmere at gøre dem renlige. De bliver mindre territoriale og generelt vil de ovennævnte lugt-/adfærdsgener forsvinde. Det kan tage fra 2-8 mdr., inden virkningen indtræder. Neutralisation kan kun anbefales. Tidligere var bedøvelse af kaniner et stort problem, men et øget kendskab til kaninens fysiologi, bedøvelsesmidlernes forbedring og ikke mindst dyrlægers og veterinærsygeplejerskers øgede viden har reduceret denne risiko væsentligt. Har man yderligere erfaring i at arbejde med kaniner, som vi f.eks. har på Abild Dyreklinik, er disse indgreb rutine. December 2014 Copyright K. Steensborg Abild Dyreklinik

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

VILD KANIN FOTOGRAFERET PÅ MALLORCA. Et relativt lille og meget elegant dyr.

VILD KANIN FOTOGRAFERET PÅ MALLORCA. Et relativt lille og meget elegant dyr. FODRING KANIN. VILD KANIN FOTOGRAFERET PÅ MALLORCA. Et relativt lille og meget elegant dyr. Artikler om fodring er som regel dødkedelige, men faktisk synes vi, at netop fodring af kanin er et spændende

Læs mere

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE Det er vigtigt, at du tager ansvar for dine katte. Det betyder blandt andet, at du får dem neutraliseret, hvis de enten lever som udekatte, eller du har flere katte

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ Find ud af præcis, hvad din kat tænker med denne letlæselige opslagsbog Beskriver de 100 mest almindelige adfærdsformer hos katte Hjælper dig til at forstå, hvordan din kat reagerer på dig og dine signaler

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to?

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to? Tillykke med din nye undulat! For at du og resten af familien får den bedst mulige start som undulatejere, får du her en lille standard pasningsvejledning med hjem. Vejledningen er en kombination af gode

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Sygdomstegn hos kaniner

Sygdomstegn hos kaniner Sygdomstegn hos kaniner Er min kanin syg hvad betyder symptomet? Dette er ikke en fyldestgørende afdækning af sygdomme hos kaniner. Det kan jeg ikke give, da jeg ikke er dyrlæge. Skemaet er udarbejdet

Læs mere

fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Kaninens ABC Pasning Adfærd - Fodring

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Børn og hunde KORT FORTALT. www.dyrefondet.dk

Børn og hunde KORT FORTALT. www.dyrefondet.dk Børn og hunde KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... FOTO: POPA SORIN DREAMSTIME Børn og hunde - kort fortalt Af Fagveterinærsygeplejerske i klinisk etologi & hundeadfærdsinstruktør Caroline Holse.

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

1.Du skal starte afspilningen af Cd en så tilpas lavt, at hunden ikke bliver påvirket af lydene.

1.Du skal starte afspilningen af Cd en så tilpas lavt, at hunden ikke bliver påvirket af lydene. Introduktion Lyd Cd er til hunde Formålet med denne induktion er at beskrive, hvad angst er samt at forklare forskellen mellem angst og en fobi. induktion forklarer yderligere, hvordan fobier opstår og

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND SKAL, SKAL IKKE? & HVAD BØR DU TÆNKE PÅ? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.... 4 Myte om internathunde... 5 Trin 1 Inden du tager på internat... 7 - Har du det der skal til?.

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Pasningsvejledning Marsvin

Pasningsvejledning Marsvin Pasningsvejledning Marsvin Sværhedsgrad: Lidt krævende Kort om dyret Det domesticerede marsvin er blevet holdt af mennesker i flere tusinde år og anses som en selvstændig art, der ikke naturligt forekommer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975.

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975. Vores familie består, som tidligere fortalt på en af siderne, af: Ninna Oline, Michael og Kiki vores Shiba hund og sammen udgår vi '3kløveret'. For at starte med min mand Michael Kaus-Jensen, så er han

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere