1. De sagsøgte, B og C, idømmes straf efter straffelovens 268, subsidiært 267, for at være ansvarlige for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. De sagsøgte, B og C, idømmes straf efter straffelovens 268, subsidiært 267, for at være ansvarlige for"

Transkript

1 DOM Afsagt den 5. oktober 2009 i sag nr. BS 29C-5201/2008: Dansk Jordemoderforening som mandatar for A mod Journalist B og Ansvarshavende Chefredaktør C Sagens baggrund og parternes påstande Under denne sag, der er anlagt den 29. august 2008, har sagsøgeren, Dansk Jordemoderforening som mandatar for A, over for de sagsøgte, journalist B og ansvarshavende chefredatør C, nedlagt følgende påstande: 1. De sagsøgte, B og C, idømmes straf efter straffelovens 268, subsidiært 267, for at være ansvarlige for a) at sagsøgte, B, i Avisen den 24. oktober 2007 fremsatte følgende udtalelse og sigtelse under overskriften "Jordemor går fri": "Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag." b) at sagsøgte, B i Avisen den 23. juli 2008 fremsatte følgende udtalelse og sigtelse: "A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden..." c) at sagsøgte, B i Avisen den 25. juli 2008 fremsatte følgende udtalelse og sigtelse: "De ansvarlige for morfin-drabet på en højgravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer... Han har netop sigtet jordemor A og... Den højgravide... og hendes ufødte barn døde i september, efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende..." 2. a) Følgende udtalelse fremsat i Avisen den 24. oktober 2007 under overskriften "Jordemor går fri": "Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag." kendes ubeføjet og mortificeres b) Følgende udtalelse fremsat i Avisen den 23. juli 2008 "A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden..." kendes ubeføjet og mortificeres c) Følgende udtalelse fremsat i Avisen den 25. juli 2008 "De ansvarlige for morfin-drabet på en højgravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer... Han har netop sigtet jordemor A og... Den højgravide... og hendes ufødte barn døde i september, efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende..." kendes ubeføjet og mortificeres.

2 De sagsøgte tilpligtes in solidum at betale sagsøgeren en godtgørelse for tort på kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. De sagsøgte har påstået frifindelse. Oplysningerne i sagen Af Internt fortroligt notat af 12. september 2007 fra sygeplejefaglig vicedirektør BD, X Sygehus til sundhedsdirektør FN, Region Y fremgår: "Redegørelse for hændelsesforløbet på Fødeafdelingen, X Sygehus. Patientoplysninger og baggrund. K. 2-rig kvinde med langvarig anamnese med extrem overvægt. Vurderet juni 2004 i medicinsk endokrinologisk ambulatorium, Sygehus, med henblik på en gastric banding (fedmeoperation). Da patienten tidligere på Sygehus har fået påvist en ret stor hypofysetumor, afstår man fra operation. Patientens maveproblemer debuterer i sommeren 2005 med galdestensanfald. Får foretaget en papillotomi. Bliver gravid i 2005 efter dostinexbehandling. Primært fulgt på Sygehus, men flytter til Y og tilknyttes gyn./obs. afdeling i X. Følges her i resten af graviditeten. Vægt på dette tidspunkt 190 kg, højde 171 cm. Har flere indlæggelser i slutningen af graviditeten på grund af øvre abdominalsmerter, tolket som galdestenanfald/colecystit/pancreatit. Behandlet med morfin og antibiotika. Fødslen sættes i gang da patienten er 42 uger og 2 dage (8/3-2006). På grund af manglende fremgang i fødslen foretages akut kejsersnit (pige, 4350 g, Apgar 10/1, 10/5) Postoperative forløb stort set ukompliceret og ved udskrivelsen på 5. dagen tilbydes K kontakt til medicinsk ambulatorium for at få hjælp med sin extreme overvægt. I efterforløbet får patienten sårinfektion, der klares konservativt. Har fra april 2006 marts 2007 gentagne indlæggelser på mavetarm kirurgisk afdeling på grund af øvre abdominalsmerter og højfebrilia. Patienten tilbydes cholescystectomi på baggrund af de gentagne tilfælde med pancreatit. Henvises til KKHH. Her er man enig konklusionen, men vil afvente vægttab. 26/3-07 konstateres, at K er gravid. Følges i svangreambulatoriet på X Sygehus. Bortset fra de gentagne tilfælde med øvre abdominalsmerter samt kvalme og opkastninger, der tilskrives galdestensanfald går graviditeten normalt. Patientens vægt øges og vurderes i slutningen af august til at ligge mellem 220 kg 250 kg. Aktuelle forløb.

3 - 3 - Lørdag den 8/9 får K atter mavesmerter, kvalme og opkastninger. Er nu blevet 30 uger og 4 dage. Kontakter vagtlæge, der kl. 16 giver K smertestillende tabletter. Trods disse tiltager Ks smerter og der kommer voldsomme opkastninger. K henvender sig af denne årsag på fødegangen, X Sygehus den 9/9 kl. ca Patienten modtages af jordemoder, der finder hende stærkt smertepåvirket med normalt blodtryk og puls. Jordemoderen tilkalder den vagthavende reservelæge, der straks kommer på fødegangen. Lægen konkluderer på baggrund af anamnese og objektiv undersøgelse, at det drejer sig om endnu et anfald af galdesten, som tidligere beskrevet. Kontakter den vagthavende overlæge. Det aftales telefonisk, at man skal forsøge at smertedække patienten med morfin. Da der ikke findes morfin på fødegangen, er der en SOSU-assistent, der går på gynækologisk afdeling og henter morfin. Kommer tilbage med et glas med 10 ml 20mg/ml morfin. Reservelægen og jordemoderen har ikke fået aftalt, hvor meget morfin, der skal gives (skulle have været 20 mg). Jordemoderen tror, at det der er hentet er det der skal gives og trækker alle 10 ml op og giver patienten det intramuskulært (200 mg). Ti minutter senere opdager reservelægen, at der ikke er givet 1 ml som hun troede, men 10 ml. Der startes herefter behandling med nalone som antidot, og patienten observeres tæt med bevidsthedsniveau, respiration og puls og blodtryk. Der rekvireres en narkosesygeplejerske til at anlægge drop. Bagvagten orienteres senere på natten i forbindelse med et akut sectio om hændelsesforløbet. Opfatter beskeden som om der er kontakt med anæstesiafdelingen, der har taget hånd om sagen. Da patienten fortsat er relativt upåvirket flyttes hun efter et par timer over i en seng, og er her i stand til at gå selv. Man fortsætter observationen på fødegangen og beskriver, at K bliver mere træt og sovende, men kan vækkes. Vurderes at være en følge af nattens strabadser. Kl findes K ukontaktbar på stuen af den jordemoder der passer hende. Er hvid omkring næsen (kan være tegn på aspiration). De vagthavende læger kontaktes og der tilkaldes med det samme en anæstesilæge. Der gives yderligere nalone og anæstesilægen bliver hos patienten for at sikre respirationen indtil hun kan overflyttes til intensiv. Her fortsættes behandlingen, men man kan ikke umiddelbart få intuberet patineten på grund af de tekniske vanskeligheder. Da det er tiltagende svært at ventilere patienten tilkaldes en yderligere narkoseoverlæge og ved fælles hjælp lykkes det med fiberoptik, at intubere patienten. Det har på dette tidspunkt ikke været muligt at vurdere om fosteret er i live. Efter at patienten er intuberet besluttes det ved konference med undertegnede og de to narkoseoverlæger at overføre patienten til Rigshospitalet. Information til de pårørende: Inden overførslen har undertegnede en samtale med patientens samlever og moder. Disse informeres om hændelsesforløb og den meget usikre prognose. D Lægelig chef Gyn/obs

4 - 4 - Efterforløb. Patienten ankommer til Rigshospitalet i uændret tilstand. Bliver lagt i respirator. Det konstateres at fosteret er dødt. Dette bekræftes næste dag ved ekspert I UL-scanning og fødslen bliver sat i gang. K er på det tidspunkt højfebril. Føder et dødt foster. Efterfølgende bliver K tiltagende dårlig og højfebril med temperatur op til 42 grader. Dør tirsdag aften som følge af sepsis og multiorgansvigt. Laboratorieundersøgelserne viste en meget høj amylase som udtryk for en svær pancreatit, der må have været den primære årsag til smerterne lørdag. Ovenstående redegørelse er udarbejdet af lægelig chef D, Gynækologi-Obstetrik. Håndtering af personalet. Lægelig chef D er d.d. blevet interviewet af politiet, og i morgen vil politiet foretage ligsyn. Afdelingens overlæger er ved møde d.d. orienteret om forløbet, og der er givet instruks om, at al eventuel pressehenvendelse omkring sagen varetages af sygehusledelsen ved Sygehus Syd. Det involverede personale er tilbudt psykologhjælp. E deltager d.d. i personalemøde med afdelingens personale for at debriefe situationen.." Af obduktionserklæring af 14. september 2007 fra læge Mads Warnecke og vicestatsobducent, dr. med. Gyda Lolk Ottesen, Københavns Univesitets Retsmedicinske Institut vedrørende K fremgår blandt andet: "Konklusion Der er ved obduktionen af den efter det oplyste 25-årige, ekstremt overvægtige, galdeblæreog tidligere bygspytkirtelsyge kvinde med kendt godartet hormonproducerende knude i hypofysen, aktuelt på grund af mavesmerter hospitalsindlagte og herunder igangsat fødsel af et 32 uger gammelt dødt foster, af tegn på sygdom påvist galdesten med akut svær betændelse med perforation at galdeblæren med svær bughindebetændelse. Der var tillige sten i galdevejene. Derudover fandtes betændelse i bugspytkirtlen, blødning i binyrerne, blodigt indhold i mavesækken, mulig irritation i spiserøret, forstørrelse af hjertet og væskeansamling i hjertehulen og fedtomdannelse af leveren. Der var følger efter nylig fødsel med forstørrelse af livmoderen samt en åbentstående livmodermund. Lungerne var sæde for moderat akut blodopstemning og væskeoverfyldning. Af tegn på vold fandtes en blårød underhudsblødning på venstre overarm og en rød skorpebelagt hudafskrabning på venstre side af brystet. Disse læsioner var friske, opstået i live ved let stump vold. Om opståelsesmåden i øvrigt kan intet sikkert siges. Dødsårsagen må snarest antages at være den påviste svære betændelse i galdeblæren med perforation til bughulen og bughindebetændelse med heraf udløst shocktilstand. Betydningen af den i sagen oplyste overdosering med morfin er usikker. I tilslutning til obduktionen er udtaget materiale til alkoholbestemmelse, retskemisk screening samt væv til mikroskopisk og neuropatologisk undersøgelse.

5 - 5 - Når resultatet af disse undersøgelser foreligger, vil supplerende erklæring blive fremsendt." Af pressemeddelelse af 20. september 2007 fra Region Y fremgår: "Udtalelse fra Sygehusledelsen om dødsfald på X Sygehus En kvinde, der var gravid, er død pga. følgerne af fejl i forbindelse med medicinering på X Sygehus. Kvinden var indlagt til behandling af et akut galdestensanfald. Det er dybt tragisk og berører både personalet og ledelsen dybt, siger sygeplejefaglig vicedirektør BD på vegne af Sygehusledelsen. Der er begået fejl, der ikke må ske. Der blev kæmpet for at redde kvinden og hendes ufødte barns liv, men det lykkedes ikke. Hun blev overført til Rigshospitalet, hvor hun døde. Fostret døde i moderens mave. Dødsfaldet er efter normal procedure anmeldt til politiet, som sammen med embedslægen undersøger, om der er enkeltpersoner, der kan drages til ansvar. Så længe undersøgelsen varer, kan vi fra sygehusets side ikke udtale os yderligere om sagen. Vi er sideløbende selv gået i gang med at undersøge, om vi kan forbedre vores interne sikkerhedsprocedurer yderligere." Avisen bragte den 20., 21., 22. og 23. september 2007 artikler om sagen, hvor hændelsesforløbet blev beskrevet, og hvor patientens familiemedlemmer blev citeret. Den 24. oktober 2007 bragte Avisen artiklen, der er skrevet af sagsøgte, B, og som er omhandlet i sagsøgerens påstand 1a og 2 a. Artiklen har følgende indhold: "Jordemoder kan gå fri. Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag. Da K, 25, natten mellem den 8. og 9. september ankom til sygehusets fødegang med voldsomme galdestenssmerter, skulle hun smertebehandles med morfin. Men den jordemor, der gav hende sprøjten, begik en katastrofal fejl. I stedet for 20 milligram blev der sprøjtet 200 milligram morfin ind i den 220 kilo tunge patient. Galdestensbetændelse K døde nogle dage senere på Rigshospitalet. Dødsårsagen var dog ikke den kraftige overdosis morfin, men en galdestensbetændelse, der blev opdaget for sent, fordi morfinforgiftningen skyggede for symptomerne på galdestensbetændelsen. X Politi efterforsker jordemoderens grove fejl med morfin-sprøjten som uagtsomt manddrab. Alle i sagen afhøres med en sigtets rettigheder, men det er særdeles tvivlsomt, om hun eller andre vil blive sigtet efter straffeloven. Grov forsømmelse - Morfin-sprøjten var i bedste fald kun den indirekte årsag til patientens død. Det rækker næppe til at få nogen dømt for uagtsomt manddrab, siger en strafferetsekspert, som Avisen har forelagt sagen. Det værste, der kan ske jordemoderen og den reservelæge, der tog imod K den skæbnesvangre nat, er en bøde for grov forsømmelse og skødesløshed efter loven om sundhedspersonales ansvar. Fortroligt notat

6 - 6 - Avisen er i besiddelse af et fortroligt notat fra X Sygehus, som beskriver præcist, hvad der skete: - Det galdestensanfald, man troede at have med at gøre ved indlæggelsen af patienten, havde i virkeligheden allerede udviklet sig til galdestensbetændelse. Betændelsen gik i bugspytkirtlen, og herfra førte blodet betændelsen rundt i kroppen, så patienten døde af totalt organ-svigt. Den store dosis morfin skyggede imidlertid for symptomerne på infektionen fra galden. En betændelse, som spreder sig uden for fordøjelsessystemet, er livsfarlig. Derfor tager man altid en blodprøve på patienter med mavepine og undersøger den for spor af betændelse. Denne blodprøve er givetvis også taget på X Sygehus, men efterfølgende har man tilsyneladende forsømt at vurdere resultatet af blodprøven, for ellers havde man opdaget galdestensbetændelsen i tide, siger en læge, der har oversat notatets læge-latin for Avisen. X Politi mangler et par afhøringer, før hele materialet sendes til vurdering i Sundhedsstyrelsen. Først derefter besluttes det, om jordemoderen eller andre skal sigtes efter straffeloven." Avisen bragte på ny artikler om sagen den 22. marts 2008 med citater fra et af patientens familiemedlemmer. Den 1. april 2008 fremgik følgende af Region Ys hjemmeside: "Sygehus vil ikke anke afgørelse fra Patientforsikringen Patientforsikringen har i dag afgjort, at familien efter afdøde K tilkendes erstatning efter gældende regler. Sygehus vil ikke anke denne afgørelse, og medvirker dermed til at familien hurtigst muligt kan få en afklaring. - Vi vedkender, at der ved en tragisk fejl er blevet givet for meget morfin. Det er yderst beklageligt, at det overhovedet kunne ske, og der er derfor straks foretaget tiltag, så der ikke benyttes forskellige styrker morfin, udtaler lægefaglige vicedirektør F fra Sygehus i Region Y. K døde i september sidste år på Rigshospitalet efter at være blevet overflyttet fra X Sygehus. K var gravid i 31. uge, da hun blev indlagt med stærke smerter, og derfor blev behandlet med morfin. Ifølge Patientforsikringen er dette ikke den direkte årsag til at patienten døde. Men Patientforsikringen har vurderet, at man med den rette dosis kunne have diagnosticeret og behandle den galdeblæresprængning, som ved obduktionen viste sig at være den direkte årsag til hendes død, og derved have afklaret den akutte situation. Patientforsikringen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at den gravide kvinde og fostret dermed begge kunne have overlevet." Af meddelelse fra Sundhedsstyrelsen udsendt i juni 2008 fremgår: "A, Jordemoder Skærpet tilsyn: Sundhedsstyrelsen har sat jordemoder As faglige virke under skærpet tilsyn indtil den 12. juni Sundhedsstyrelsen har modtaget underretning om jordemoder As mangelfulde behandling af en gravid kvinde. Kvinden, der var gravid i 31. uge blev indlagt på grund af kraftige smerter i

7 - 7 - maven. Det fremgår af sagens akter, at jordemoderen indgav en 10-dobbelt dosis morfin til patienten. Sundhedsstyrelsen finder, at korrekt medicinadministration er essentielt af hensyn til patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen finder, at jordemoderen forud for indgiften burde have sikret sig medicinens styrke og administration. Det fremgår endvidere at jordemoderen uden lægeordination selvstændigt har behandlet med modgift til morfin. Hun har ikke journalført denne behandling ligesom hun ikke orienterede den for behandlingen ansvarlige læge om at hun selvstændigt havde iværksat behandling. Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at ordination af lægemidler er forbeholdt læger, at korrekt journalføring er essentielt for at kunne dokumentere den givne behandling samt at andre involverede i behandlingen kan varetage behandling. Sundhedsstyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at jordemoder A s fremtidige virke vil kunne udgøre forringet sikkerhed for patienterne." Den 21. juli 2008 bragte Avisen en artikel med omtale af millionerstatning til Ks familie. Den 23. juli 2008 bragte Avisen artiklen, der er omhandlet i sagsøgerens påstand 1b og 2b, og som er skrevet af sagsøgte, B. Af artiklen fremgår blandt andet: "Farlig jordemor fortsætter. Sygehus nægter at fyre hende Sundhedsstyrelsen mener, hun er en risiko for patienterne A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden med en tidobbelt dosis morfin på X Sygehus, betragtes af Sundhedsstyrelsen som en sikkerhedsrisiko for patienterne. Alligevel er hun tilbage på jobbet, og der er ingen planer om at fyre hende, oplyser F, der er vicedirektør i Sygehus Syd under Region Y. Under skærpet tilsyn - Efter dødsfaldet var jordemoderen sygemeldt. Siden kom hun tilbage i dagvagt under meget nøje tilsyn. Nu arbejder hun atter normalt, siger F til Avisen. Sundhedsstyrelsen har netop sat A under skærpet tilsyn. Hendes fremtidige virke vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienterne, hedder det i Styrelsens meddelelse, som afslører, at jordemoderen efter sin tragiske fejl og bag ryggen af den behandlende læge sprøjtede modgift i den unge kvinde, og at hun heller ikke noterede det i journalen eller orienterede lægen. Døde af organsvigt Den højgravide K, 25, var kronisk galdestenspatient. Den 8. september blev hun indlagt med vanvittige smerter. En reservelæge beordrede A til at give patienten en morfinsprøjte, som blev 10 gange for stor. Selv om morfin-forgiftningen blev slået ned, skjulte den, at galdestensbetændelsen udviklede sig katastrofalt. Få dage senere døde K af totalt organsvigt. Mens hendes familie forleden fik udbetalt en millionerstatning, forbereder politiets jurister en sigtelse for overtrædelse af loven om sundhedspersoners ansvar." Den 25. juli 2008 bragte Avisen artiklen, der er omhandlet i sagsøgerens påstand 1c og 2c, og som er skrevet af sagsøgte, B. Artiklen har følgende indhold: "Slipper med bøde.

8 - 8 - De ansvarlige for morfin-drabet på en gravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer politiadvokat Otto Høj Madsen, X. Han har netop nu sigtet A og overlæge Bent Kaas for grov skødesløshed efter loven om sundhedspersonale. Den højgravide K, 25, og hendes ufødte barn døde i september efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende en tidobbelt dosis morfin mod galdestensbetændelse. Ikke uagtsomt manddrab Dødsårsagen var dog ikke morfinen, men galdestensbetændelsen, som udviklede sig, uden at lægerne på grund af morfinen opdagede det i tide. Morfinen var altså kun den indirekte dødsårsag, og derfor kan sagen ikke bære en sigtelse for uagtsomt manddrab. Sundhedsstyrelsen har sat jordemoren under skærpet tilsyn og vurderer, at hun udgør en risiko for patienterne. Alligevel går hun på arbejde hver dag. Først efter en dom vurderes det, om hun skal fyres, oplyser F, der er vicedirektør for Sygehus Syd i Region Y." Den 31. juli 2008 fremgik følgende af Region Ys hjemmeside: "Gravid kvinde døde af sin sygdom Den gravide kvinde døde af sin sygdom, en sprængt galdeblære, ikke af en overdosis morfin. Det understreger Sygehusledelsen i forbindelse med presseomtalen af sagen fra september 2007, hvor en gravid kvinde fik en overdosis morfin. Kvinden fik straks modgift mod morfinen, men kvinden døde desværre to dage senere af en sprængt galdeblære og svær blodforgiftning. Den høje dosis morfin kan have medvirket til at sløre diagnosen, selv om der blev givet modgift. Andre komplikationer, herunder kvindens svære overvægt, medførte desuden problemer med at undersøge og operere hende. Kvinden var tidligere blevet rådet til at tabe sig fordi, der er stor risiko for komplikationer, når man er overvægtig. Smertebehandlingen fandt ikke sted på grund af kvindens graviditet eller fødsel, men fordi hun havde stærke smerter på grund af sin svære galdeblærebetændelse. Lignende smertebehandling finder normalt ikke sted på en fødeafdeling, men fordi kvinden var gravid, var hun i første omgang blevet indlagt her. Hvis en kvinde skal føde ved kejsersnit, er det ikke jordemoderen, men en anæstesilæge, der har ansvaret for narkosen." Den 25. november 2008 udstedte og Politi følgende bødeforelæg til A: "Overtrædelse af 75 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, ved den 9. september 2007 efter kl på fødeafdelingen på X Sygehus i sit virke som jordemoder at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, idet hun fejlagtigt medicinerede K med 200 mg. morfin i stedet for 20 mg., ligesom hun efterfølgende, uden lægelig ordination og uden at orientere en læge herom, samme dag kl og kl medicinerede K med Maloxone (modgift mod morfin) og undlod at notere dette i journalen. Hvis De kan erkende Dem skyldig i den forseelse, som er beskrevet i dette bødeforelæg, kan sagen afgøres uden retsforfølgning, hvis De er villig til at betale bøden og eventuelle omkostninger.

9 - 9 -." Bøden var kr. Den 25. november 2008 bragte Avisen en artikel om sagen skrevet af sagsøgte, B, med overskriften: "Slap med bøde for dødssprøjte", og den 11. april 2009 bragte bladet en artikel med overskriften: "Rædselskabinettet" med en omtale af blandt andet denne sag, hvoraf fremgår: "Gav tidobbelt morfindosis: A, jordemoder: En kvinde gravid i 31. uge blev indlagt med kraftige smerter i maven. Jordemoderen gav hende en tidobbelt dosis med morfin. Både mor og barn døde. Skærpet tilsyn indtil den 12. juni 2009." Forklaringer Under sagen er der afgivet forklaring af A, C og B. A har forklaret, at hun blev uddannet som jordemoder i 1989 i Polen, hvor hun arbejdede som jordemoder i 5 år. Hun kom til Danmark og afsluttede jordemoderuddannelsen her i landet i 2006, hvorefter hun straks blev ansat på X Sygehus. Natten mellem den 8. og 9. september 2007 var hun alene på vagt. En reservelæge var forvagt og en overlæge bagvagt. Der var ingen patienter på afdelingen, før K ankom ca. tyve minutter i to. Kort efter kom yderligere to kvinder, der var i fødsel. Da hun ikke kunne klare alle tre patienter alene, tilkaldte hun døgnvagten, der tog sig af de to andre, mens hun selv tog sig af K. K var meget forpint. Hun skreg og bad om smertelindring. Hun råbte ad personalet og kaldte dem blandt andet for "dumme svin". På grund af Ks tilstand, var det umuligt at konstatere, hvordan barnet havde det. K kastede op og kunne ikke forholde sig i ro, så det var ikke muligt at undersøge barnets hjertelyd. A tilkaldte straks lægen, der var forvagt. Lægen kom efter 5 minutter. Lægen følte på K i 30 sekunder. Det var næsten umuligt at undersøge K, fordi hun skreg. Lægen sagde med det samme, at det var galdesten, fordi det passede med Ks smerter og det, der stod i journalen. A foreslog at overføre K til kirurgisk afdeling, men lægen sagde, at reaktionsmønsteret var helt sædvanligt, og at K skulle have noget smertestillende. A sagde til lægen, at galdesten kunne briste, hvortil lægen spurgte: "Hvad kan briste?" A talte med lægen om, at de havde petidin, men ikke morfin, på afdelingen. De skulle skaffe morfin fra en anden afdeling, og lægen ville bestille blodprøver. A foreslog at kontakte bagvagten. Lægen ringede til bagvagten, mens A hørte det. Lægen beskrev stille og roligt situationen for bagvagten. En vikar blev sendt afsted efter morfin. A fik morfinen i hånden. K så det og bandede over A. Ks mand sagde, at K normalt ikke var sådan. På det tidspunkt var lægen inde på kontoret. A talte med lægen om, hvormeget K skulle have. Lægen var meget forkølet og stod med et lommetørklæde for ansigtet. A hørte det sådan, at lægen sagde: "20 mg/10 ml." Etiketten på flasken var blå og bogstaverne sorte. Lægen kom ud og stod lige ved siden af A, da hun gav K morfinen som injektion. Efter ca minutter fik K det bedre, og A undrede sig over, at morfinen virkede så hurtigt. Lægen sagde, at K skulle have 20 mg igen, når der var gået 20 minutter. A begyndte da at fokusere på flasken, hvori morfinen havde været. Lægen spurgte: "Har du givet hende det hele?" Da A svarede: "Ja", spurgte hun lægen, hvad de nu skulle gøre. Lægen svarede, at de skulle give K modgift, og det fik K straks, eller ca. 15 minutter efter, at hun havde fået morfinen. A tilkaldte en anæstesisygeplejerske, der kom og lagde drop på K. Efter ca. 20 minutter fik K mere modgift direkte i blodet via dette drop. Gennem de næste to

10 timer havde A god kontakt til K. Omkring kl. 4 bad hun K lægge sig over i en anden seng, der havde en bedre madras, og K gik selv derover. Lægen gik derfra. A pressede lægen meget, men lægen mente ikke, at det var nødvendigt med mere modgift. A var bange for at være alene tilbage med K. Den anden jordemoder var gået til operationsstuen med en patient. Omkring kl kom overlægen, der var bagvagt. A troede, at han kom for at se til K, men han kom for at tilse en anden patient. A valgte da at give K mere Maloxone, fordi hun vidste, at morfinkoncentrationen steg inden for de første to timer. Ks blodtryk var fint. Hun gav igen K modgift kl Også på det tidspunkt var Ks blodtryk fint. A havde i løbet af natten ikke lyttet til barnets hjertelyd, og det ville hun gøre omkring kl Det var meget svært, fordi K var så stor. K ville ikke have det, fordi hun på det tidspunkt var forpint. K sagde, at hun ikke havde mærket liv siden om formiddagen. A gik hjem kl. 7 om morgenen og oplyste forinden sin afløser om, hvad der var sket i nattens løb. Hun var glad for, at K igen var forpint, fordi det passede med, at morfinens virkning ophørte. Efter at have sovet ringede hun til hospitalet og fik oplyst, at K var overført til Rigshospitalet, og at barnet var dødt. Den følgende dag talte hun med hospitalsledelsen, og efter 3 dage blev hun afhørt af politiet uden en sigtets rettigheder. Hun fik oplyst, at afhøringen var normal procedure, når der var sket et dødsfald. Hun afgav samme forklaring til politiet, som hun har afgivet i retten i dag. Grunden, til at hun ikke førte til journal, at hun gav K modgift kl og kl , var, at hun var i chock og koncentrerede sig om at være hos K. K havde ingen respirationsproblemer. Hun har betalt bøden på kr. Hospitalsledelsen har støttet hende og ikke talt om at fyre hende. Dengang var der mangel på jordemødre på X Sygehus. Det er der ikke længere. Hun blev kontaktet mange gange af Avisen. Der blev lagt beskeder på hendes børns mobiltelefoner, og hun blev opsøgt på sin bopæl. Hun har ikke ønsket at udtale sig til avisen. Hun var sygemeldt i to måneder efter episoden. Hun fik psykologbehandling og kom tilbage til arbejdet i begyndelsen af november Også derefter har hun haft behov for psykologbehandling og for beroligende medicin. Hun aftalte med hospitalsledelsen, at hun ikke skulle læse, hvad aviserne skrev. På arbejdet var ingen i tvivl om, at det var hende, avisen skrev om. Hun husker ikke, hvornår hun så artiklen af 24. oktober 2007 første gang. Da sagen kom op i avisen igen i sommeren 2008, var det meget hårdt. Hun fik svært ved at gå ud og måtte have lægehjælp. C har forklaret, at han har været chefredatør på Avisen siden Han blev orienteret om sagen i forbindelse med, at Bs første artikel om den blev bragt, og opfattede det som en klassisk historie, hvor pressen er vagthund. Han talte derefter løbende med B om sagen. Avisen prioriterede sagen højt, fordi det er vigtigt og en pligt for pressen at orientere om sager fra sundhedsvæsenet, navnlig når det er endt med dødsfald. B er en erfaren journalist, som navnlig har beskæftiget sig med sundhedsfaglige spørgsmål, og som er ansat ved bladets X- redation, der dækker den vestlige del af Y. Hvis avisen ikke havde afdækket sagen, var den ikke kommet frem. B har forklaret, at han har været journalist i 40 år. Siden 1989 har han været ansat i. Han har stor erfaring med sundhedssager. Den 18. september 2007 fik han et tip fra en person, hvis identitet han ikke vil oplyse. Den pågældende fortalte, at en gravid kvinde og hendes barn var dødt som følge af fejlmedicinering på X Sygehus. Efter et par døgns research rettede han henvendelse til politiet, der skal orienteres, når der er sket et uforklarligt dødsfald. Politiet bekræftede, at der var en sag. Han fik kopi det interne notat fra X Sygehus af en person, hvis identitet han ikke ønsker at oplyse. Det var vist nok via notatet, at han fik oplyst afdødes

11 navn. Han henvendte sig til hospitalet, hvor BD bekræftede, at der var en sag. Han fandt frem til afdødes familie talte med Ks far. En kollega talte med Ks kæreste. Han husker ikke, om han havde kontakten til familien, før den første artikel blev bragt, men siden har han haft kontakt til familien. Han fik en læge til at oversætte det interne notat, og lægen gav en tolkning af notatet. Notatet var guld værd, fordi det kom fra hospitalet selv. Hospitalet og politiet er ikke fremkommet med oplysninger, som han ikke havde på forhånd, men har alene bekræftet de oplysninger, som han havde. Han fik også udarbejdet en juridisk vurdering af sagen. Han kontaktede A telefonisk, men kom ikke til at tale med hende selv. Han sendte en kollega og en fotograf til As bopæl, men døren blev meget hurtigt lukket, og der blev ikke optaget fotos. Han havde det interne notat og regionens pressemeddelelse af 20. september 2007, da han skrev artiklen af 24. oktober Det fremgår af notatet, at morfinsprøjten indirekte førte til dødsfaldet. Patientforsikringen fastslår, at K og barnet efter al sandsynlighed ville have været i live, hvis ikke K havde fået en overdosis. Det var baggrunden for, at han anvendte udtrykket "morfindrabet". Parternes synspunkter Sagsøgeren har til støtte for sine påstande vedrørende straf anført, at de sagsøgte med forsæt har overtrådt straffelovens 268, subsidiært 267. Der er tale om udtalelser og sigtelser, der henviser til et morfin-drab. A beskrives, så hun kan genkendes, og derefter navngives hun. Udtalelserne og sigtelserne er fremsat mod bedre vidende, da intet i det foreliggende materiale kunne give dækning for udtrykket morfin-drab eller for, at A forsætligt sendte kvinden og barnet i døden. De sagsøgte fortsatte med at fremkomme med udtalelser og sigtelser, selv om udtalelserne var i modstrid med det foreliggende materiale, herunder pressemeddelelsen af 1. april Udtalelserne fortsatte efter sagens anlæg. De sagsøgte har ikke godtgjort udtalelsernes og sigtelsernes rigtighed, hvorfor sigtelserne ikke er straffri, og de sagsøgte, der var bekendt med de korrekte oplysninger om forløbet, havde intet grundlag for at anse sigtelserne for sande, jf. straffelovens 269. Efter citaternes grovhed og skyldformodning har de sagsøgte overskredet grænsen for, hvad pressen berettiget kan bringe af oplysninger begrundet i pressens stilling som samfundets vagthund. Hensynene i bestemmelsen i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 skal afvejes overfor uskyldsformodningen i artikel 6, stk. 2, hvilket blandt andet fremgår af Højesterets dom i U H. Afvejningen af de to konventionsbestemmelser må falde ud til, at der foreligger en retsstridig overtrædelse af straffelovens 268, subsidiært 267. Med hensyn til spørgsmålet om forældelse af det strafferetlige ansvar har sagsøgeren anført, at A først blev bekendt med artiklen, der blev bragt den 24. oktober 2007, efter sagens anlæg. Som følge heraf kan forældelse ikke anses for indtrådt i relation til denne artikel, jf. straffelovens 96. Angående straffastsættelsen må retten tage hensyn til, at i alt fald sagsøgte, C, er tidligere straffet for tilsvarende forhold. Retten må ved straffens fastsættelse lægge vægt på, at udtalelserne og sigtelserne er fremsat mod bedre vidende, og at de sagsøgte fortsatte med at fremkomme med sigtelserne, også efter sagens anlæg.

12 Som følge heraf skal de sagsøgte anerkende, at udtalelserne er ubeføjede, og at de skal mortificeres, jf. straffelovens 273, stk. 1. Uanset om strafansvaret for artiklen af 24. oktober 2007 er forældet, kan udtalelsen mortificeres, da forældelsesfristen for denne retsfølge er 3 år, jf. straffelovens 96, stk. 5. Da udtalelserne og sigtelserne har påført A betydelig tort, bør godtgørelsen efter erstatningsansvarslovens 26 fastsættes til kr. De sagsøgte har til støtte for deres påstand gjort gældende, at spørgsmålet om fejlbehandling af patienter er et væsentligt samfundsanliggende, der har befolkningens, politikernes og lovgivers bevågenhed, og som løbende giver anledning til kritisk omtale i medierne. Ekstrabladet har omtalt sagen, der var af væsentlig og principiel offentlig interesse og har dermed varetaget pressens opgave med at fungere som samfundets vagthund. Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og retspraksis, at der gælder en udvidet ytringsfrihed for pressen, når oplysningerne fremkommer på et vist faktuelt grundlag. De presseetiske regler er overholdt. Der er foretaget grundig reseach, og alle har haft mulighed for at udtale sig. Alle artiklerne gengiver det rette handlingsforløb. Artiklerne skal læses i deres helhed. Artiklerne var baseret på oplysningerne fra X Sygehus og regionens og Sundhedsstyrelsens pressemeddelelser, hvorfor de sagsøgte under alle omstændigheder har været i den fornødne gode tro. Pressen må overdrive og give sin vurdering af sagens fakta. For det tilfælde, at retten ikke finder, at de sagsøgte har ført sandhedsbevis, jf. straffelovens 269, må de sagsøgte frifindes for straf under henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Et eventuelt strafansvar for artiklen af 24. oktober 2007 må anses for forældet. De sagsøgte har bestridt, at der er grundlag for mortifikation, og at betingelserne for at tilkende A en godtgørelse er opfyldt. I anden række har de sagsøgte anført, at en godtgørelse efter den foreliggende praksis maksimalt bør udmåles til kr. Rettens begrundelse og afgørelse Artiklerne var baseret på oplysningerne fra X Sygehus og pressemeddelelserne fra Region Y og Sundhedsstyrelsen, hvoraf fremgår, at det var en fejl, at jordemoderen havde givet K en for stor dosis morfin, hvilket også fremgår af artiklerne. Udtalelserne, der er citeret i sagsøgerens påstande, må forstås som sigtelser for forsætligt manddrab og indeholder en sådan ærekrænkende sigtelse mod A, at de er omfattet af straffelovens 267, stk. 1. Da i alt fald sagsøgte, B, havde et kvalificeret kendskab til, at der rettelig var tale om en fejl, findes hans fremsættelse af sigtelserne for forsætligt mandrab endvidere omfattet af straffelovens 268. Sandhedsbevis for sigtelserne er ikke ført, og efter det, der er anført om grundlaget for artiklerne, har de sagsøgte ikke været i god tro. Efter sigtelsernes alvorlige karakter og den skyldformodning, der ligger heri, finder retten ikke grundlag for at antage, at de sagsøgte var berettigede til at fremsætte sigtelserne under

13 henvisning til pressens varetagelse af en åbenbar almeninteresse. Retten har herved lagt vægt på, at det var unødvendigt at fremsætte sigtelserne i forbindelse med omtalen af fejlmedicineringen. Det forhold, at artiklerne ud over sigtelserne indeholder korrekte beskrivelser af forløbet, kan ikke føre til andet resultat. Som følge heraf er de sagsøgte ikke straffri efter straffelovens 269, stk. 1, og straffen kan ikke bortfalde efter straffelovens 269, stk. 2. Vedrørende artiklen af 24. oktober 2007 bemærkes, at sagen ikke er anlagt inden 6 måneder efter, at sagsøgeren havde tilstrækkeligt grundlag for sagsanlæg, og strafansvaret er derfor forældet, jf. straffelovens 96, stk. 1. For sagsøgte, B, fastsættes straffen efter straffelovens 267, jf. 268, til 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. For sagsøgte, C, fastsættes straffen efter straffelovens 267 til 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på sigtelsernes alvorlige karakter og på, at de sagsøgte fortsatte med at fremsætte sigtelser for forsætligt manddrab, også efter at sagen mod A var afgjort med et bødeforelæg for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner m.v. Efter det, der er anført, tages sagsøgerens påstande om mortifikation tages til følge, med bemærkning, at adgangen hertil for så vidt angår artiklen af 24. oktober 2007 ikke er bortfaldet ved forældelse, jf. herved straffelovens 96, stk. 5, jf. 273, stk. 1. Da artiklerne i Avisen i juli 2008 fremkom næsten et år efter, at hændelsen fandt sted, findes fremsættelsen af sigtelserne at have påført A betydelig tort. De sagsøgte pålægges derfor at betale en godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens 26. Efter sigtelsernes karakter kan godtgørelsen passende fastsættes til kr. Efter sagens udfald skal de sagsøgte betale sagens omkostninger til sagsøgeren med kr., hvoraf kr. dækker sagsøgerens advokatomkostninger og kr. retsafgift. Beløbet er fastsat med udgangspunkt i de vejledende salærtakster for proceduresager i forhold til det tilkendte godtgørelsesbeløb. Thi kendes for ret Sagsøgte, B, straffes med 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Sagsøgte, C, straffes med 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Følgende udsagn kendes ubeføjede og mortificeres:

14 "Jordemor går fri": "Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag" "A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden..." "De ansvarlige for morfin-drabet på en højgravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer... Han har netop sigtet jordemor A og... Den højgravide... og hendes ufødte barn døde i september, efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende..." De sagsøgte skal in solidum betale kr. med tillæg af procesrente fra den 29. august 2008, til betaling sker, til sagsøgeren, A. De sagsøgte skal betale sagens omkostninger til Dansk Jordemoderforening med kr.

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 3. årgang - nr. 2-23. juni 2011 fokus på patientsikkerhed Autoriserede sundhedspersoners virke bliver vurderet i forhold til autorisationslovens paragraffer 17 og 75. Ifølge 17 skal en sundhedsperson udvise

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere