1. De sagsøgte, B og C, idømmes straf efter straffelovens 268, subsidiært 267, for at være ansvarlige for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. De sagsøgte, B og C, idømmes straf efter straffelovens 268, subsidiært 267, for at være ansvarlige for"

Transkript

1 DOM Afsagt den 5. oktober 2009 i sag nr. BS 29C-5201/2008: Dansk Jordemoderforening som mandatar for A mod Journalist B og Ansvarshavende Chefredaktør C Sagens baggrund og parternes påstande Under denne sag, der er anlagt den 29. august 2008, har sagsøgeren, Dansk Jordemoderforening som mandatar for A, over for de sagsøgte, journalist B og ansvarshavende chefredatør C, nedlagt følgende påstande: 1. De sagsøgte, B og C, idømmes straf efter straffelovens 268, subsidiært 267, for at være ansvarlige for a) at sagsøgte, B, i Avisen den 24. oktober 2007 fremsatte følgende udtalelse og sigtelse under overskriften "Jordemor går fri": "Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag." b) at sagsøgte, B i Avisen den 23. juli 2008 fremsatte følgende udtalelse og sigtelse: "A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden..." c) at sagsøgte, B i Avisen den 25. juli 2008 fremsatte følgende udtalelse og sigtelse: "De ansvarlige for morfin-drabet på en højgravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer... Han har netop sigtet jordemor A og... Den højgravide... og hendes ufødte barn døde i september, efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende..." 2. a) Følgende udtalelse fremsat i Avisen den 24. oktober 2007 under overskriften "Jordemor går fri": "Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag." kendes ubeføjet og mortificeres b) Følgende udtalelse fremsat i Avisen den 23. juli 2008 "A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden..." kendes ubeføjet og mortificeres c) Følgende udtalelse fremsat i Avisen den 25. juli 2008 "De ansvarlige for morfin-drabet på en højgravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer... Han har netop sigtet jordemor A og... Den højgravide... og hendes ufødte barn døde i september, efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende..." kendes ubeføjet og mortificeres.

2 De sagsøgte tilpligtes in solidum at betale sagsøgeren en godtgørelse for tort på kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. De sagsøgte har påstået frifindelse. Oplysningerne i sagen Af Internt fortroligt notat af 12. september 2007 fra sygeplejefaglig vicedirektør BD, X Sygehus til sundhedsdirektør FN, Region Y fremgår: "Redegørelse for hændelsesforløbet på Fødeafdelingen, X Sygehus. Patientoplysninger og baggrund. K. 2-rig kvinde med langvarig anamnese med extrem overvægt. Vurderet juni 2004 i medicinsk endokrinologisk ambulatorium, Sygehus, med henblik på en gastric banding (fedmeoperation). Da patienten tidligere på Sygehus har fået påvist en ret stor hypofysetumor, afstår man fra operation. Patientens maveproblemer debuterer i sommeren 2005 med galdestensanfald. Får foretaget en papillotomi. Bliver gravid i 2005 efter dostinexbehandling. Primært fulgt på Sygehus, men flytter til Y og tilknyttes gyn./obs. afdeling i X. Følges her i resten af graviditeten. Vægt på dette tidspunkt 190 kg, højde 171 cm. Har flere indlæggelser i slutningen af graviditeten på grund af øvre abdominalsmerter, tolket som galdestenanfald/colecystit/pancreatit. Behandlet med morfin og antibiotika. Fødslen sættes i gang da patienten er 42 uger og 2 dage (8/3-2006). På grund af manglende fremgang i fødslen foretages akut kejsersnit (pige, 4350 g, Apgar 10/1, 10/5) Postoperative forløb stort set ukompliceret og ved udskrivelsen på 5. dagen tilbydes K kontakt til medicinsk ambulatorium for at få hjælp med sin extreme overvægt. I efterforløbet får patienten sårinfektion, der klares konservativt. Har fra april 2006 marts 2007 gentagne indlæggelser på mavetarm kirurgisk afdeling på grund af øvre abdominalsmerter og højfebrilia. Patienten tilbydes cholescystectomi på baggrund af de gentagne tilfælde med pancreatit. Henvises til KKHH. Her er man enig konklusionen, men vil afvente vægttab. 26/3-07 konstateres, at K er gravid. Følges i svangreambulatoriet på X Sygehus. Bortset fra de gentagne tilfælde med øvre abdominalsmerter samt kvalme og opkastninger, der tilskrives galdestensanfald går graviditeten normalt. Patientens vægt øges og vurderes i slutningen af august til at ligge mellem 220 kg 250 kg. Aktuelle forløb.

3 - 3 - Lørdag den 8/9 får K atter mavesmerter, kvalme og opkastninger. Er nu blevet 30 uger og 4 dage. Kontakter vagtlæge, der kl. 16 giver K smertestillende tabletter. Trods disse tiltager Ks smerter og der kommer voldsomme opkastninger. K henvender sig af denne årsag på fødegangen, X Sygehus den 9/9 kl. ca Patienten modtages af jordemoder, der finder hende stærkt smertepåvirket med normalt blodtryk og puls. Jordemoderen tilkalder den vagthavende reservelæge, der straks kommer på fødegangen. Lægen konkluderer på baggrund af anamnese og objektiv undersøgelse, at det drejer sig om endnu et anfald af galdesten, som tidligere beskrevet. Kontakter den vagthavende overlæge. Det aftales telefonisk, at man skal forsøge at smertedække patienten med morfin. Da der ikke findes morfin på fødegangen, er der en SOSU-assistent, der går på gynækologisk afdeling og henter morfin. Kommer tilbage med et glas med 10 ml 20mg/ml morfin. Reservelægen og jordemoderen har ikke fået aftalt, hvor meget morfin, der skal gives (skulle have været 20 mg). Jordemoderen tror, at det der er hentet er det der skal gives og trækker alle 10 ml op og giver patienten det intramuskulært (200 mg). Ti minutter senere opdager reservelægen, at der ikke er givet 1 ml som hun troede, men 10 ml. Der startes herefter behandling med nalone som antidot, og patienten observeres tæt med bevidsthedsniveau, respiration og puls og blodtryk. Der rekvireres en narkosesygeplejerske til at anlægge drop. Bagvagten orienteres senere på natten i forbindelse med et akut sectio om hændelsesforløbet. Opfatter beskeden som om der er kontakt med anæstesiafdelingen, der har taget hånd om sagen. Da patienten fortsat er relativt upåvirket flyttes hun efter et par timer over i en seng, og er her i stand til at gå selv. Man fortsætter observationen på fødegangen og beskriver, at K bliver mere træt og sovende, men kan vækkes. Vurderes at være en følge af nattens strabadser. Kl findes K ukontaktbar på stuen af den jordemoder der passer hende. Er hvid omkring næsen (kan være tegn på aspiration). De vagthavende læger kontaktes og der tilkaldes med det samme en anæstesilæge. Der gives yderligere nalone og anæstesilægen bliver hos patienten for at sikre respirationen indtil hun kan overflyttes til intensiv. Her fortsættes behandlingen, men man kan ikke umiddelbart få intuberet patineten på grund af de tekniske vanskeligheder. Da det er tiltagende svært at ventilere patienten tilkaldes en yderligere narkoseoverlæge og ved fælles hjælp lykkes det med fiberoptik, at intubere patienten. Det har på dette tidspunkt ikke været muligt at vurdere om fosteret er i live. Efter at patienten er intuberet besluttes det ved konference med undertegnede og de to narkoseoverlæger at overføre patienten til Rigshospitalet. Information til de pårørende: Inden overførslen har undertegnede en samtale med patientens samlever og moder. Disse informeres om hændelsesforløb og den meget usikre prognose. D Lægelig chef Gyn/obs

4 - 4 - Efterforløb. Patienten ankommer til Rigshospitalet i uændret tilstand. Bliver lagt i respirator. Det konstateres at fosteret er dødt. Dette bekræftes næste dag ved ekspert I UL-scanning og fødslen bliver sat i gang. K er på det tidspunkt højfebril. Føder et dødt foster. Efterfølgende bliver K tiltagende dårlig og højfebril med temperatur op til 42 grader. Dør tirsdag aften som følge af sepsis og multiorgansvigt. Laboratorieundersøgelserne viste en meget høj amylase som udtryk for en svær pancreatit, der må have været den primære årsag til smerterne lørdag. Ovenstående redegørelse er udarbejdet af lægelig chef D, Gynækologi-Obstetrik. Håndtering af personalet. Lægelig chef D er d.d. blevet interviewet af politiet, og i morgen vil politiet foretage ligsyn. Afdelingens overlæger er ved møde d.d. orienteret om forløbet, og der er givet instruks om, at al eventuel pressehenvendelse omkring sagen varetages af sygehusledelsen ved Sygehus Syd. Det involverede personale er tilbudt psykologhjælp. E deltager d.d. i personalemøde med afdelingens personale for at debriefe situationen.." Af obduktionserklæring af 14. september 2007 fra læge Mads Warnecke og vicestatsobducent, dr. med. Gyda Lolk Ottesen, Københavns Univesitets Retsmedicinske Institut vedrørende K fremgår blandt andet: "Konklusion Der er ved obduktionen af den efter det oplyste 25-årige, ekstremt overvægtige, galdeblæreog tidligere bygspytkirtelsyge kvinde med kendt godartet hormonproducerende knude i hypofysen, aktuelt på grund af mavesmerter hospitalsindlagte og herunder igangsat fødsel af et 32 uger gammelt dødt foster, af tegn på sygdom påvist galdesten med akut svær betændelse med perforation at galdeblæren med svær bughindebetændelse. Der var tillige sten i galdevejene. Derudover fandtes betændelse i bugspytkirtlen, blødning i binyrerne, blodigt indhold i mavesækken, mulig irritation i spiserøret, forstørrelse af hjertet og væskeansamling i hjertehulen og fedtomdannelse af leveren. Der var følger efter nylig fødsel med forstørrelse af livmoderen samt en åbentstående livmodermund. Lungerne var sæde for moderat akut blodopstemning og væskeoverfyldning. Af tegn på vold fandtes en blårød underhudsblødning på venstre overarm og en rød skorpebelagt hudafskrabning på venstre side af brystet. Disse læsioner var friske, opstået i live ved let stump vold. Om opståelsesmåden i øvrigt kan intet sikkert siges. Dødsårsagen må snarest antages at være den påviste svære betændelse i galdeblæren med perforation til bughulen og bughindebetændelse med heraf udløst shocktilstand. Betydningen af den i sagen oplyste overdosering med morfin er usikker. I tilslutning til obduktionen er udtaget materiale til alkoholbestemmelse, retskemisk screening samt væv til mikroskopisk og neuropatologisk undersøgelse.

5 - 5 - Når resultatet af disse undersøgelser foreligger, vil supplerende erklæring blive fremsendt." Af pressemeddelelse af 20. september 2007 fra Region Y fremgår: "Udtalelse fra Sygehusledelsen om dødsfald på X Sygehus En kvinde, der var gravid, er død pga. følgerne af fejl i forbindelse med medicinering på X Sygehus. Kvinden var indlagt til behandling af et akut galdestensanfald. Det er dybt tragisk og berører både personalet og ledelsen dybt, siger sygeplejefaglig vicedirektør BD på vegne af Sygehusledelsen. Der er begået fejl, der ikke må ske. Der blev kæmpet for at redde kvinden og hendes ufødte barns liv, men det lykkedes ikke. Hun blev overført til Rigshospitalet, hvor hun døde. Fostret døde i moderens mave. Dødsfaldet er efter normal procedure anmeldt til politiet, som sammen med embedslægen undersøger, om der er enkeltpersoner, der kan drages til ansvar. Så længe undersøgelsen varer, kan vi fra sygehusets side ikke udtale os yderligere om sagen. Vi er sideløbende selv gået i gang med at undersøge, om vi kan forbedre vores interne sikkerhedsprocedurer yderligere." Avisen bragte den 20., 21., 22. og 23. september 2007 artikler om sagen, hvor hændelsesforløbet blev beskrevet, og hvor patientens familiemedlemmer blev citeret. Den 24. oktober 2007 bragte Avisen artiklen, der er skrevet af sagsøgte, B, og som er omhandlet i sagsøgerens påstand 1a og 2 a. Artiklen har følgende indhold: "Jordemoder kan gå fri. Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag. Da K, 25, natten mellem den 8. og 9. september ankom til sygehusets fødegang med voldsomme galdestenssmerter, skulle hun smertebehandles med morfin. Men den jordemor, der gav hende sprøjten, begik en katastrofal fejl. I stedet for 20 milligram blev der sprøjtet 200 milligram morfin ind i den 220 kilo tunge patient. Galdestensbetændelse K døde nogle dage senere på Rigshospitalet. Dødsårsagen var dog ikke den kraftige overdosis morfin, men en galdestensbetændelse, der blev opdaget for sent, fordi morfinforgiftningen skyggede for symptomerne på galdestensbetændelsen. X Politi efterforsker jordemoderens grove fejl med morfin-sprøjten som uagtsomt manddrab. Alle i sagen afhøres med en sigtets rettigheder, men det er særdeles tvivlsomt, om hun eller andre vil blive sigtet efter straffeloven. Grov forsømmelse - Morfin-sprøjten var i bedste fald kun den indirekte årsag til patientens død. Det rækker næppe til at få nogen dømt for uagtsomt manddrab, siger en strafferetsekspert, som Avisen har forelagt sagen. Det værste, der kan ske jordemoderen og den reservelæge, der tog imod K den skæbnesvangre nat, er en bøde for grov forsømmelse og skødesløshed efter loven om sundhedspersonales ansvar. Fortroligt notat

6 - 6 - Avisen er i besiddelse af et fortroligt notat fra X Sygehus, som beskriver præcist, hvad der skete: - Det galdestensanfald, man troede at have med at gøre ved indlæggelsen af patienten, havde i virkeligheden allerede udviklet sig til galdestensbetændelse. Betændelsen gik i bugspytkirtlen, og herfra førte blodet betændelsen rundt i kroppen, så patienten døde af totalt organ-svigt. Den store dosis morfin skyggede imidlertid for symptomerne på infektionen fra galden. En betændelse, som spreder sig uden for fordøjelsessystemet, er livsfarlig. Derfor tager man altid en blodprøve på patienter med mavepine og undersøger den for spor af betændelse. Denne blodprøve er givetvis også taget på X Sygehus, men efterfølgende har man tilsyneladende forsømt at vurdere resultatet af blodprøven, for ellers havde man opdaget galdestensbetændelsen i tide, siger en læge, der har oversat notatets læge-latin for Avisen. X Politi mangler et par afhøringer, før hele materialet sendes til vurdering i Sundhedsstyrelsen. Først derefter besluttes det, om jordemoderen eller andre skal sigtes efter straffeloven." Avisen bragte på ny artikler om sagen den 22. marts 2008 med citater fra et af patientens familiemedlemmer. Den 1. april 2008 fremgik følgende af Region Ys hjemmeside: "Sygehus vil ikke anke afgørelse fra Patientforsikringen Patientforsikringen har i dag afgjort, at familien efter afdøde K tilkendes erstatning efter gældende regler. Sygehus vil ikke anke denne afgørelse, og medvirker dermed til at familien hurtigst muligt kan få en afklaring. - Vi vedkender, at der ved en tragisk fejl er blevet givet for meget morfin. Det er yderst beklageligt, at det overhovedet kunne ske, og der er derfor straks foretaget tiltag, så der ikke benyttes forskellige styrker morfin, udtaler lægefaglige vicedirektør F fra Sygehus i Region Y. K døde i september sidste år på Rigshospitalet efter at være blevet overflyttet fra X Sygehus. K var gravid i 31. uge, da hun blev indlagt med stærke smerter, og derfor blev behandlet med morfin. Ifølge Patientforsikringen er dette ikke den direkte årsag til at patienten døde. Men Patientforsikringen har vurderet, at man med den rette dosis kunne have diagnosticeret og behandle den galdeblæresprængning, som ved obduktionen viste sig at være den direkte årsag til hendes død, og derved have afklaret den akutte situation. Patientforsikringen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at den gravide kvinde og fostret dermed begge kunne have overlevet." Af meddelelse fra Sundhedsstyrelsen udsendt i juni 2008 fremgår: "A, Jordemoder Skærpet tilsyn: Sundhedsstyrelsen har sat jordemoder As faglige virke under skærpet tilsyn indtil den 12. juni Sundhedsstyrelsen har modtaget underretning om jordemoder As mangelfulde behandling af en gravid kvinde. Kvinden, der var gravid i 31. uge blev indlagt på grund af kraftige smerter i

7 - 7 - maven. Det fremgår af sagens akter, at jordemoderen indgav en 10-dobbelt dosis morfin til patienten. Sundhedsstyrelsen finder, at korrekt medicinadministration er essentielt af hensyn til patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen finder, at jordemoderen forud for indgiften burde have sikret sig medicinens styrke og administration. Det fremgår endvidere at jordemoderen uden lægeordination selvstændigt har behandlet med modgift til morfin. Hun har ikke journalført denne behandling ligesom hun ikke orienterede den for behandlingen ansvarlige læge om at hun selvstændigt havde iværksat behandling. Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at ordination af lægemidler er forbeholdt læger, at korrekt journalføring er essentielt for at kunne dokumentere den givne behandling samt at andre involverede i behandlingen kan varetage behandling. Sundhedsstyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at jordemoder A s fremtidige virke vil kunne udgøre forringet sikkerhed for patienterne." Den 21. juli 2008 bragte Avisen en artikel med omtale af millionerstatning til Ks familie. Den 23. juli 2008 bragte Avisen artiklen, der er omhandlet i sagsøgerens påstand 1b og 2b, og som er skrevet af sagsøgte, B. Af artiklen fremgår blandt andet: "Farlig jordemor fortsætter. Sygehus nægter at fyre hende Sundhedsstyrelsen mener, hun er en risiko for patienterne A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden med en tidobbelt dosis morfin på X Sygehus, betragtes af Sundhedsstyrelsen som en sikkerhedsrisiko for patienterne. Alligevel er hun tilbage på jobbet, og der er ingen planer om at fyre hende, oplyser F, der er vicedirektør i Sygehus Syd under Region Y. Under skærpet tilsyn - Efter dødsfaldet var jordemoderen sygemeldt. Siden kom hun tilbage i dagvagt under meget nøje tilsyn. Nu arbejder hun atter normalt, siger F til Avisen. Sundhedsstyrelsen har netop sat A under skærpet tilsyn. Hendes fremtidige virke vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienterne, hedder det i Styrelsens meddelelse, som afslører, at jordemoderen efter sin tragiske fejl og bag ryggen af den behandlende læge sprøjtede modgift i den unge kvinde, og at hun heller ikke noterede det i journalen eller orienterede lægen. Døde af organsvigt Den højgravide K, 25, var kronisk galdestenspatient. Den 8. september blev hun indlagt med vanvittige smerter. En reservelæge beordrede A til at give patienten en morfinsprøjte, som blev 10 gange for stor. Selv om morfin-forgiftningen blev slået ned, skjulte den, at galdestensbetændelsen udviklede sig katastrofalt. Få dage senere døde K af totalt organsvigt. Mens hendes familie forleden fik udbetalt en millionerstatning, forbereder politiets jurister en sigtelse for overtrædelse af loven om sundhedspersoners ansvar." Den 25. juli 2008 bragte Avisen artiklen, der er omhandlet i sagsøgerens påstand 1c og 2c, og som er skrevet af sagsøgte, B. Artiklen har følgende indhold: "Slipper med bøde.

8 - 8 - De ansvarlige for morfin-drabet på en gravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer politiadvokat Otto Høj Madsen, X. Han har netop nu sigtet A og overlæge Bent Kaas for grov skødesløshed efter loven om sundhedspersonale. Den højgravide K, 25, og hendes ufødte barn døde i september efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende en tidobbelt dosis morfin mod galdestensbetændelse. Ikke uagtsomt manddrab Dødsårsagen var dog ikke morfinen, men galdestensbetændelsen, som udviklede sig, uden at lægerne på grund af morfinen opdagede det i tide. Morfinen var altså kun den indirekte dødsårsag, og derfor kan sagen ikke bære en sigtelse for uagtsomt manddrab. Sundhedsstyrelsen har sat jordemoren under skærpet tilsyn og vurderer, at hun udgør en risiko for patienterne. Alligevel går hun på arbejde hver dag. Først efter en dom vurderes det, om hun skal fyres, oplyser F, der er vicedirektør for Sygehus Syd i Region Y." Den 31. juli 2008 fremgik følgende af Region Ys hjemmeside: "Gravid kvinde døde af sin sygdom Den gravide kvinde døde af sin sygdom, en sprængt galdeblære, ikke af en overdosis morfin. Det understreger Sygehusledelsen i forbindelse med presseomtalen af sagen fra september 2007, hvor en gravid kvinde fik en overdosis morfin. Kvinden fik straks modgift mod morfinen, men kvinden døde desværre to dage senere af en sprængt galdeblære og svær blodforgiftning. Den høje dosis morfin kan have medvirket til at sløre diagnosen, selv om der blev givet modgift. Andre komplikationer, herunder kvindens svære overvægt, medførte desuden problemer med at undersøge og operere hende. Kvinden var tidligere blevet rådet til at tabe sig fordi, der er stor risiko for komplikationer, når man er overvægtig. Smertebehandlingen fandt ikke sted på grund af kvindens graviditet eller fødsel, men fordi hun havde stærke smerter på grund af sin svære galdeblærebetændelse. Lignende smertebehandling finder normalt ikke sted på en fødeafdeling, men fordi kvinden var gravid, var hun i første omgang blevet indlagt her. Hvis en kvinde skal føde ved kejsersnit, er det ikke jordemoderen, men en anæstesilæge, der har ansvaret for narkosen." Den 25. november 2008 udstedte og Politi følgende bødeforelæg til A: "Overtrædelse af 75 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, ved den 9. september 2007 efter kl på fødeafdelingen på X Sygehus i sit virke som jordemoder at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, idet hun fejlagtigt medicinerede K med 200 mg. morfin i stedet for 20 mg., ligesom hun efterfølgende, uden lægelig ordination og uden at orientere en læge herom, samme dag kl og kl medicinerede K med Maloxone (modgift mod morfin) og undlod at notere dette i journalen. Hvis De kan erkende Dem skyldig i den forseelse, som er beskrevet i dette bødeforelæg, kan sagen afgøres uden retsforfølgning, hvis De er villig til at betale bøden og eventuelle omkostninger.

9 - 9 -." Bøden var kr. Den 25. november 2008 bragte Avisen en artikel om sagen skrevet af sagsøgte, B, med overskriften: "Slap med bøde for dødssprøjte", og den 11. april 2009 bragte bladet en artikel med overskriften: "Rædselskabinettet" med en omtale af blandt andet denne sag, hvoraf fremgår: "Gav tidobbelt morfindosis: A, jordemoder: En kvinde gravid i 31. uge blev indlagt med kraftige smerter i maven. Jordemoderen gav hende en tidobbelt dosis med morfin. Både mor og barn døde. Skærpet tilsyn indtil den 12. juni 2009." Forklaringer Under sagen er der afgivet forklaring af A, C og B. A har forklaret, at hun blev uddannet som jordemoder i 1989 i Polen, hvor hun arbejdede som jordemoder i 5 år. Hun kom til Danmark og afsluttede jordemoderuddannelsen her i landet i 2006, hvorefter hun straks blev ansat på X Sygehus. Natten mellem den 8. og 9. september 2007 var hun alene på vagt. En reservelæge var forvagt og en overlæge bagvagt. Der var ingen patienter på afdelingen, før K ankom ca. tyve minutter i to. Kort efter kom yderligere to kvinder, der var i fødsel. Da hun ikke kunne klare alle tre patienter alene, tilkaldte hun døgnvagten, der tog sig af de to andre, mens hun selv tog sig af K. K var meget forpint. Hun skreg og bad om smertelindring. Hun råbte ad personalet og kaldte dem blandt andet for "dumme svin". På grund af Ks tilstand, var det umuligt at konstatere, hvordan barnet havde det. K kastede op og kunne ikke forholde sig i ro, så det var ikke muligt at undersøge barnets hjertelyd. A tilkaldte straks lægen, der var forvagt. Lægen kom efter 5 minutter. Lægen følte på K i 30 sekunder. Det var næsten umuligt at undersøge K, fordi hun skreg. Lægen sagde med det samme, at det var galdesten, fordi det passede med Ks smerter og det, der stod i journalen. A foreslog at overføre K til kirurgisk afdeling, men lægen sagde, at reaktionsmønsteret var helt sædvanligt, og at K skulle have noget smertestillende. A sagde til lægen, at galdesten kunne briste, hvortil lægen spurgte: "Hvad kan briste?" A talte med lægen om, at de havde petidin, men ikke morfin, på afdelingen. De skulle skaffe morfin fra en anden afdeling, og lægen ville bestille blodprøver. A foreslog at kontakte bagvagten. Lægen ringede til bagvagten, mens A hørte det. Lægen beskrev stille og roligt situationen for bagvagten. En vikar blev sendt afsted efter morfin. A fik morfinen i hånden. K så det og bandede over A. Ks mand sagde, at K normalt ikke var sådan. På det tidspunkt var lægen inde på kontoret. A talte med lægen om, hvormeget K skulle have. Lægen var meget forkølet og stod med et lommetørklæde for ansigtet. A hørte det sådan, at lægen sagde: "20 mg/10 ml." Etiketten på flasken var blå og bogstaverne sorte. Lægen kom ud og stod lige ved siden af A, da hun gav K morfinen som injektion. Efter ca minutter fik K det bedre, og A undrede sig over, at morfinen virkede så hurtigt. Lægen sagde, at K skulle have 20 mg igen, når der var gået 20 minutter. A begyndte da at fokusere på flasken, hvori morfinen havde været. Lægen spurgte: "Har du givet hende det hele?" Da A svarede: "Ja", spurgte hun lægen, hvad de nu skulle gøre. Lægen svarede, at de skulle give K modgift, og det fik K straks, eller ca. 15 minutter efter, at hun havde fået morfinen. A tilkaldte en anæstesisygeplejerske, der kom og lagde drop på K. Efter ca. 20 minutter fik K mere modgift direkte i blodet via dette drop. Gennem de næste to

10 timer havde A god kontakt til K. Omkring kl. 4 bad hun K lægge sig over i en anden seng, der havde en bedre madras, og K gik selv derover. Lægen gik derfra. A pressede lægen meget, men lægen mente ikke, at det var nødvendigt med mere modgift. A var bange for at være alene tilbage med K. Den anden jordemoder var gået til operationsstuen med en patient. Omkring kl kom overlægen, der var bagvagt. A troede, at han kom for at se til K, men han kom for at tilse en anden patient. A valgte da at give K mere Maloxone, fordi hun vidste, at morfinkoncentrationen steg inden for de første to timer. Ks blodtryk var fint. Hun gav igen K modgift kl Også på det tidspunkt var Ks blodtryk fint. A havde i løbet af natten ikke lyttet til barnets hjertelyd, og det ville hun gøre omkring kl Det var meget svært, fordi K var så stor. K ville ikke have det, fordi hun på det tidspunkt var forpint. K sagde, at hun ikke havde mærket liv siden om formiddagen. A gik hjem kl. 7 om morgenen og oplyste forinden sin afløser om, hvad der var sket i nattens løb. Hun var glad for, at K igen var forpint, fordi det passede med, at morfinens virkning ophørte. Efter at have sovet ringede hun til hospitalet og fik oplyst, at K var overført til Rigshospitalet, og at barnet var dødt. Den følgende dag talte hun med hospitalsledelsen, og efter 3 dage blev hun afhørt af politiet uden en sigtets rettigheder. Hun fik oplyst, at afhøringen var normal procedure, når der var sket et dødsfald. Hun afgav samme forklaring til politiet, som hun har afgivet i retten i dag. Grunden, til at hun ikke førte til journal, at hun gav K modgift kl og kl , var, at hun var i chock og koncentrerede sig om at være hos K. K havde ingen respirationsproblemer. Hun har betalt bøden på kr. Hospitalsledelsen har støttet hende og ikke talt om at fyre hende. Dengang var der mangel på jordemødre på X Sygehus. Det er der ikke længere. Hun blev kontaktet mange gange af Avisen. Der blev lagt beskeder på hendes børns mobiltelefoner, og hun blev opsøgt på sin bopæl. Hun har ikke ønsket at udtale sig til avisen. Hun var sygemeldt i to måneder efter episoden. Hun fik psykologbehandling og kom tilbage til arbejdet i begyndelsen af november Også derefter har hun haft behov for psykologbehandling og for beroligende medicin. Hun aftalte med hospitalsledelsen, at hun ikke skulle læse, hvad aviserne skrev. På arbejdet var ingen i tvivl om, at det var hende, avisen skrev om. Hun husker ikke, hvornår hun så artiklen af 24. oktober 2007 første gang. Da sagen kom op i avisen igen i sommeren 2008, var det meget hårdt. Hun fik svært ved at gå ud og måtte have lægehjælp. C har forklaret, at han har været chefredatør på Avisen siden Han blev orienteret om sagen i forbindelse med, at Bs første artikel om den blev bragt, og opfattede det som en klassisk historie, hvor pressen er vagthund. Han talte derefter løbende med B om sagen. Avisen prioriterede sagen højt, fordi det er vigtigt og en pligt for pressen at orientere om sager fra sundhedsvæsenet, navnlig når det er endt med dødsfald. B er en erfaren journalist, som navnlig har beskæftiget sig med sundhedsfaglige spørgsmål, og som er ansat ved bladets X- redation, der dækker den vestlige del af Y. Hvis avisen ikke havde afdækket sagen, var den ikke kommet frem. B har forklaret, at han har været journalist i 40 år. Siden 1989 har han været ansat i. Han har stor erfaring med sundhedssager. Den 18. september 2007 fik han et tip fra en person, hvis identitet han ikke vil oplyse. Den pågældende fortalte, at en gravid kvinde og hendes barn var dødt som følge af fejlmedicinering på X Sygehus. Efter et par døgns research rettede han henvendelse til politiet, der skal orienteres, når der er sket et uforklarligt dødsfald. Politiet bekræftede, at der var en sag. Han fik kopi det interne notat fra X Sygehus af en person, hvis identitet han ikke ønsker at oplyse. Det var vist nok via notatet, at han fik oplyst afdødes

11 navn. Han henvendte sig til hospitalet, hvor BD bekræftede, at der var en sag. Han fandt frem til afdødes familie talte med Ks far. En kollega talte med Ks kæreste. Han husker ikke, om han havde kontakten til familien, før den første artikel blev bragt, men siden har han haft kontakt til familien. Han fik en læge til at oversætte det interne notat, og lægen gav en tolkning af notatet. Notatet var guld værd, fordi det kom fra hospitalet selv. Hospitalet og politiet er ikke fremkommet med oplysninger, som han ikke havde på forhånd, men har alene bekræftet de oplysninger, som han havde. Han fik også udarbejdet en juridisk vurdering af sagen. Han kontaktede A telefonisk, men kom ikke til at tale med hende selv. Han sendte en kollega og en fotograf til As bopæl, men døren blev meget hurtigt lukket, og der blev ikke optaget fotos. Han havde det interne notat og regionens pressemeddelelse af 20. september 2007, da han skrev artiklen af 24. oktober Det fremgår af notatet, at morfinsprøjten indirekte førte til dødsfaldet. Patientforsikringen fastslår, at K og barnet efter al sandsynlighed ville have været i live, hvis ikke K havde fået en overdosis. Det var baggrunden for, at han anvendte udtrykket "morfindrabet". Parternes synspunkter Sagsøgeren har til støtte for sine påstande vedrørende straf anført, at de sagsøgte med forsæt har overtrådt straffelovens 268, subsidiært 267. Der er tale om udtalelser og sigtelser, der henviser til et morfin-drab. A beskrives, så hun kan genkendes, og derefter navngives hun. Udtalelserne og sigtelserne er fremsat mod bedre vidende, da intet i det foreliggende materiale kunne give dækning for udtrykket morfin-drab eller for, at A forsætligt sendte kvinden og barnet i døden. De sagsøgte fortsatte med at fremkomme med udtalelser og sigtelser, selv om udtalelserne var i modstrid med det foreliggende materiale, herunder pressemeddelelsen af 1. april Udtalelserne fortsatte efter sagens anlæg. De sagsøgte har ikke godtgjort udtalelsernes og sigtelsernes rigtighed, hvorfor sigtelserne ikke er straffri, og de sagsøgte, der var bekendt med de korrekte oplysninger om forløbet, havde intet grundlag for at anse sigtelserne for sande, jf. straffelovens 269. Efter citaternes grovhed og skyldformodning har de sagsøgte overskredet grænsen for, hvad pressen berettiget kan bringe af oplysninger begrundet i pressens stilling som samfundets vagthund. Hensynene i bestemmelsen i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 skal afvejes overfor uskyldsformodningen i artikel 6, stk. 2, hvilket blandt andet fremgår af Højesterets dom i U H. Afvejningen af de to konventionsbestemmelser må falde ud til, at der foreligger en retsstridig overtrædelse af straffelovens 268, subsidiært 267. Med hensyn til spørgsmålet om forældelse af det strafferetlige ansvar har sagsøgeren anført, at A først blev bekendt med artiklen, der blev bragt den 24. oktober 2007, efter sagens anlæg. Som følge heraf kan forældelse ikke anses for indtrådt i relation til denne artikel, jf. straffelovens 96. Angående straffastsættelsen må retten tage hensyn til, at i alt fald sagsøgte, C, er tidligere straffet for tilsvarende forhold. Retten må ved straffens fastsættelse lægge vægt på, at udtalelserne og sigtelserne er fremsat mod bedre vidende, og at de sagsøgte fortsatte med at fremkomme med sigtelserne, også efter sagens anlæg.

12 Som følge heraf skal de sagsøgte anerkende, at udtalelserne er ubeføjede, og at de skal mortificeres, jf. straffelovens 273, stk. 1. Uanset om strafansvaret for artiklen af 24. oktober 2007 er forældet, kan udtalelsen mortificeres, da forældelsesfristen for denne retsfølge er 3 år, jf. straffelovens 96, stk. 5. Da udtalelserne og sigtelserne har påført A betydelig tort, bør godtgørelsen efter erstatningsansvarslovens 26 fastsættes til kr. De sagsøgte har til støtte for deres påstand gjort gældende, at spørgsmålet om fejlbehandling af patienter er et væsentligt samfundsanliggende, der har befolkningens, politikernes og lovgivers bevågenhed, og som løbende giver anledning til kritisk omtale i medierne. Ekstrabladet har omtalt sagen, der var af væsentlig og principiel offentlig interesse og har dermed varetaget pressens opgave med at fungere som samfundets vagthund. Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og retspraksis, at der gælder en udvidet ytringsfrihed for pressen, når oplysningerne fremkommer på et vist faktuelt grundlag. De presseetiske regler er overholdt. Der er foretaget grundig reseach, og alle har haft mulighed for at udtale sig. Alle artiklerne gengiver det rette handlingsforløb. Artiklerne skal læses i deres helhed. Artiklerne var baseret på oplysningerne fra X Sygehus og regionens og Sundhedsstyrelsens pressemeddelelser, hvorfor de sagsøgte under alle omstændigheder har været i den fornødne gode tro. Pressen må overdrive og give sin vurdering af sagens fakta. For det tilfælde, at retten ikke finder, at de sagsøgte har ført sandhedsbevis, jf. straffelovens 269, må de sagsøgte frifindes for straf under henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Et eventuelt strafansvar for artiklen af 24. oktober 2007 må anses for forældet. De sagsøgte har bestridt, at der er grundlag for mortifikation, og at betingelserne for at tilkende A en godtgørelse er opfyldt. I anden række har de sagsøgte anført, at en godtgørelse efter den foreliggende praksis maksimalt bør udmåles til kr. Rettens begrundelse og afgørelse Artiklerne var baseret på oplysningerne fra X Sygehus og pressemeddelelserne fra Region Y og Sundhedsstyrelsen, hvoraf fremgår, at det var en fejl, at jordemoderen havde givet K en for stor dosis morfin, hvilket også fremgår af artiklerne. Udtalelserne, der er citeret i sagsøgerens påstande, må forstås som sigtelser for forsætligt manddrab og indeholder en sådan ærekrænkende sigtelse mod A, at de er omfattet af straffelovens 267, stk. 1. Da i alt fald sagsøgte, B, havde et kvalificeret kendskab til, at der rettelig var tale om en fejl, findes hans fremsættelse af sigtelserne for forsætligt mandrab endvidere omfattet af straffelovens 268. Sandhedsbevis for sigtelserne er ikke ført, og efter det, der er anført om grundlaget for artiklerne, har de sagsøgte ikke været i god tro. Efter sigtelsernes alvorlige karakter og den skyldformodning, der ligger heri, finder retten ikke grundlag for at antage, at de sagsøgte var berettigede til at fremsætte sigtelserne under

13 henvisning til pressens varetagelse af en åbenbar almeninteresse. Retten har herved lagt vægt på, at det var unødvendigt at fremsætte sigtelserne i forbindelse med omtalen af fejlmedicineringen. Det forhold, at artiklerne ud over sigtelserne indeholder korrekte beskrivelser af forløbet, kan ikke føre til andet resultat. Som følge heraf er de sagsøgte ikke straffri efter straffelovens 269, stk. 1, og straffen kan ikke bortfalde efter straffelovens 269, stk. 2. Vedrørende artiklen af 24. oktober 2007 bemærkes, at sagen ikke er anlagt inden 6 måneder efter, at sagsøgeren havde tilstrækkeligt grundlag for sagsanlæg, og strafansvaret er derfor forældet, jf. straffelovens 96, stk. 1. For sagsøgte, B, fastsættes straffen efter straffelovens 267, jf. 268, til 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. For sagsøgte, C, fastsættes straffen efter straffelovens 267 til 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på sigtelsernes alvorlige karakter og på, at de sagsøgte fortsatte med at fremsætte sigtelser for forsætligt manddrab, også efter at sagen mod A var afgjort med et bødeforelæg for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner m.v. Efter det, der er anført, tages sagsøgerens påstande om mortifikation tages til følge, med bemærkning, at adgangen hertil for så vidt angår artiklen af 24. oktober 2007 ikke er bortfaldet ved forældelse, jf. herved straffelovens 96, stk. 5, jf. 273, stk. 1. Da artiklerne i Avisen i juli 2008 fremkom næsten et år efter, at hændelsen fandt sted, findes fremsættelsen af sigtelserne at have påført A betydelig tort. De sagsøgte pålægges derfor at betale en godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens 26. Efter sigtelsernes karakter kan godtgørelsen passende fastsættes til kr. Efter sagens udfald skal de sagsøgte betale sagens omkostninger til sagsøgeren med kr., hvoraf kr. dækker sagsøgerens advokatomkostninger og kr. retsafgift. Beløbet er fastsat med udgangspunkt i de vejledende salærtakster for proceduresager i forhold til det tilkendte godtgørelsesbeløb. Thi kendes for ret Sagsøgte, B, straffes med 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Sagsøgte, C, straffes med 20 dagbøder á kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Følgende udsagn kendes ubeføjede og mortificeres:

14 "Jordemor går fri": "Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på X Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag" "A, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden..." "De ansvarlige for morfin-drabet på en højgravid kvinde på X Sygehus slipper i værste fald med en bøde. Det vurderer... Han har netop sigtet jordemor A og... Den højgravide... og hendes ufødte barn døde i september, efter at jordemor A fejlagtigt havde givet hende..." De sagsøgte skal in solidum betale kr. med tillæg af procesrente fra den 29. august 2008, til betaling sker, til sagsøgeren, A. De sagsøgte skal betale sagens omkostninger til Dansk Jordemoderforening med kr.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Københavns Byrets dom af 5. oktober 2009 (BS 29C-5201/2008) er anket af B og C med påstand som for byretten om frifindelse.

D O M. Københavns Byrets dom af 5. oktober 2009 (BS 29C-5201/2008) er anket af B og C med påstand som for byretten om frifindelse. D O M Afsagt den 4. december 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Morten Uhrskov Christensen (kst.)). 16. afd. nr. B-2831-09: 1) B (advokat Ulrik Ibfelt)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed Temadag i Dansk Sygeplejeråd, 24. oktober 2011 Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klage over sundhedsvæsenet Faglig virksomhed Service

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Tortgodtgørelse til efterladte (2014) Erstatningsansvarsloven har, siden den trådte i kraft i 1984, indeholdt en bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for en retsstridig

Læs mere

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge.

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge. Sekretariatet Sekretariat for formand og koncerndirektion POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Sagsbeh..: LJ/SEK Dato: 14. juni

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016 Sag 242/2015 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012 Sag 350/2010 (2. afdeling) A og B ved værgerne M og F (advokat Thomas Stigaard Hansen, beskikket) mod Købstædernes Forsikring G/S (advokat Christina

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Vedrørende hjemmehjælper som glemte at lukke for gassen hos 85-årig, forvaltningens j.nr

Vedrørende hjemmehjælper som glemte at lukke for gassen hos 85-årig, forvaltningens j.nr Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Direktionen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail til suf@suf.kk.dk 03-09-2010 Sagsnr. 2010-120428 Vedrørende hjemmehjælper som glemte at lukke for gassen hos 85-årig, forvaltningens

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 3. årgang - nr. 2-23. juni 2011 fokus på patientsikkerhed Autoriserede sundhedspersoners virke bliver vurderet i forhold til autorisationslovens paragraffer 17 og 75. Ifølge 17 skal en sundhedsperson udvise

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes dom indscannet billede. Anmodningen om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten

Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes dom indscannet billede. Anmodningen om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 2. september 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 1065-2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3905 Nuussuaq Anklagemyndighedens journal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Udskrift af domben DOM Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Jammerbugt Kommune s.m.f. Mens Gade Jammerbugt Kommune s.m.f. Nina Christensen Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban Jammerbugt

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Ëetten på Frederiksberg

Ëetten på Frederiksberg Ëetten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. februar 2012 Sag nr. BS E-313/2011: Fitness World AIS (adv. Marie Hovel Hansen) mod Formand i Malernes Fagforening Bo Rosschou (adv. Peter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 isag ff. BS 9-71912014. mod

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 isag ff. BS 9-71912014. mod Udskrift af domben DOM Afsagt den 25. februar 2015 isag ff. BS 9-71912014 Jammerbugt Kommune s.m. Jammerbugt Kommune s.m.f mod Sagens baggrund parternes påstande Under denne sag, der er modtaget i Retten

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Galdesten og bugspytkirtel

Galdesten og bugspytkirtel Patientinformation Galdesten og bugspytkirtel (ERCP) Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling ERCP Hvad er ERCP? ERCP er en kikkertundersøgelse med brug af røngten af bugspytkirtlen og galdevejene. Det

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Det er besluttet, at din fødsel skal foregå

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE I henhold til 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke: "fører Embedslægeinstitutionen tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 7-2960/2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere