INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat"

Transkript

1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. - Lægen har ordineret Fludara til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. - Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Oversigt over indlægssedlen: 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara 3. Sådan skal du tage Fludara 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Yderligere oplysninger 1. VIRKNING OG ANVENDELSE Hvad Fludara er: Fludara er en tablet mod cancer. Fludaras virkning: Fludara standser væksten af nye cancerceller. Alle kroppens celler danner nye identiske celler ved deling. Fludara optages af cancercellerne og virker ved at forhindre dannelsen af nyt DNA. Ved cancer i de hvide blodlegemer (som for eksempel kronisk lymfatisk leukæmi - CLL) danner kroppen mange anormale hvide blodlegemer (lymfocytter), og lymfeknuderne begynder at vokse forskellige steder i kroppen. De anormale hvide blodlegemer kan ikke udføre deres almindelige sygdomsforebyggende funktion, og kan fortrænge de sunde blodlegemer. Dette kan medføre infektioner, reduktion i antallet af røde blodlegemer (anæmi), blå mærker, usædvanlig alvorlig blødning eller endog organsvigt. Hvad Fludara bruges til: Fludara bruges til behandling af B-celle kronisk lymfatisk leukæmi (B-CLL) hos patienter med tilstrækkelig produktion af sunde blodlegemer. Første behandling af kronisk lymfatisk leukæmi med Fludara må kun påbegyndes hos patienter med fremskreden sygdom og med sygdomsrelaterede symptomer eller bevis på sygdomsprogression. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 1

2 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLUDARA Tag ikke Fludara: - hvis du er allergisk (overfølsom) over for fludarabinfosfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fludara (se pkt. 6 Yderligere oplysninger ). - hvis du har svære nyreproblemer. - hvis du ammer. - hvis du har en særlig form for anæmi (ukompenseret hæmolytisk anæmi), der forårsager en reduktion i antallet af røde blodlegemer. Din læge vil have fortalt dig det, hvis du lider af denne sygdom. Hvis du mener at et eller flere af følgende udsagn gælder dig, skal du kontakte din læge. Tag ikke Fludara. Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara: - Hvis din knoglemarv ikke fungerer korrekt eller hvis du har et dårligt fungerende eller nedsat immunforsvar eller alvorlige infektioner i anamnesen. Din læge kan vælge ikke at give dig denne medicin, eller tage visse forholdsregler. - Hvis du har det meget dårligt, har usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Hvis du har en eller flere af disse tilstande før behandlingen, skal du kontakte din læge. - Hvis din urin under behandlingen bliver rød eller brunlig, eller du får udslæt eller blærer på huden. Kontakt straks din læge. Disse symptomer kan være tegn på en reduktion i antallet af dine blodlegemer, enten som følge af selve sygdommen eller behandlingen. Det kan vare i op til et år, uafhængigt af, om du tidligere har været i behandling med Fludara eller ej. Dit immunforsvar kan også, under behandling med Fludara, angribe forskellige dele af kroppen (kaldes autoimmunt syndrom ), eller dine røde blodlegemer (kaldes autoimmun hæmolyse ). Disse tilstande kan være livstruende. Skulle disse tilstande opstå, vil din læge standse behandlingen, og du vil eventuelt få anden medicin som for eksempel en transfusion af bestrålet blod (se nedenfor) og præparater med kortikosteroider. Du vil jævnligt få taget blodprøver under behandlingen og vil, så længe du er i behandling med Fludara, blive nøje overvåget. - Hvis du bemærker usædvanlige symptomer mht. dit nervesystem som for eksempel synsforstyrrelser Kontakt din læge. Hvis Fludara bruges i længere tid, kendes dets langsigtede virkning på centralnervesystemet ikke. Patienter, der blev behandlet med den anbefalede dosis i op til 26 behandlingsforløb, var dog i stand til at tolerere behandlingen. 2

3 Hos patienter, der fik doser, der var fire gange højere end den anbefalede dosis, er der set blindhed, koma og dødsfald. Nogle af disse symptomer forekom senere, omkring 60 dage eller mere, efter at behandlingen var afsluttet. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering Kontakt straks din læge. Når din sygdom er meget alvorlig, er det ikke sikkert at din krop er i stand til at skille sig af med affaldsstofferne fra de celler, der dør som følge af behandlingen med Fludara. Dette kaldes tumorlysesyndrom, og kan forårsage nyresvigt og problemer med hjertet, og kan indtræde fra første uge i behandlingen. Din læge er klar over dette, og kan give dig medicin til at forebygge det. Han/hun kan vælge at starte din behandling på hospitalet. - Hvis du skal have udtaget en knoglemarvsprøve og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. - Hvis du skal have en blodtransfusion og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. Din læge vil sikre, at du kun får blod, der er strålebehandlet. Der er opstået alvorlige komplikationer og endog dødsfald i forbindelse med transfusioner af ikke-bestrålet blod. - Hvis din hud forandrer sig, enten mens du er i behandling med denne medicin, eller efter at behandlingen er afsluttet Kontakt din læge. - Hvis du har hudkræft (eller har haft hudkræft) kan denne forværres eller blusse op igen, mens du tager Fludara eller bagefter. Du kan også udvikle hudkræft, mens du er i behandling eller efter afsluttet behandling med Fludara. Hvad du også bør overveje, når du er i behandling med Fludara: - Mænd og kvinder, der er fertile, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling. Det kan ikke udelukkes, at Fludara kan skade fosteret. Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. - Du må ikke amme eller planlægge at begynde at amme, mens du er i behandling med Fludara. - Hvis du skal vaccineres, skal du rådføre dig med din læge, da levende vaccine bør undgås under og efter behandling med Fludara. - Hvis du har nyreproblemer og er mere end 70 år, vil du jævnligt få taget blod- og/eller laboratorieprøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis du har svære nyreproblemer, vil du slet ikke få ordineret denne medicin (se også pkt. 2 Tag ikke Fludara og pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara ). - Fludara-tabletter kan forårsage mere opkastning og kvalme (føle sig eller være syg) end Fludara, der indgives intravenøst. Hvis dette er et problem, vil din læge overveje at behandle dig med intravenøs Fludara i stedet for. 3

4 Tager eller bruger anden medicin: Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. Det er især vigtigt, at du fortæller din læge om: - pentostatin (deoxycoformycin), der også bruges til behandling af B-celle kronisk lymfatisk leukæmi. Tages disse to lægemidler sammen, kan det medføre alvorlige lungekomplikationer. - dipyridamol, der bruges til at forebygge blodpropper eller andre lignende lægemidler. De kan reducere effektiviteten af Fludara. - cytarabin (Ara-C), der bruges til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. Hvis Fludara kombineres med cytarabin, kan niveauerne af det aktive stof fra Fludara i leukæmicellerne stige. De samlede koncentrationer i blodet og dets eliminering fra blodet viste sig dog ikke at have ændret sig. Ældre patienter og Fludara: Hvis du er over 70 år, vil du jævnligt få testet din nyrefunktion (se også pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara ). Hvis du er over 75, vil du blive særligt nøje overvåget. Børn: Sikkerheden og effekten af Fludara er ikke påvist hos børn. Fludara bør derfor ikke anvendes af børn. Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Graviditet: Fludara-tabletter bør ikke gives til gravide kvinder, da dyrestudier og begrænsede erfaringer hos mennesker har vist en mulig risiko for misdannelser hos det ufødte barn samt tidlig abort eller for tidlig fødsel. Hvis du er gravid eller mener du kunne være gravid, skal du straks kontakte din læge. Hvis du er kvinde og du eventuelt kunne blive gravid, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling (se pkt. 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara ). Mænd, der er blevet behandlet med Fludara, og som kunne blive fædre, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter behandlingen. Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. Amning: Du må ikke begynde at amme eller fortsætte med det under din behandling med Fludara, da denne medicin kan påvirke dit barns vækst og udvikling. Trafik- og arbejdssikkerhed: Nogle mennesker bliver trætte, føler sig svage, får synsforstyrrelser, bliver forvirrede, meget urolige eller får krampeanfald under behandlingen med Fludara. Du må ikke køre bil, motorcykel, cykle, arbejde med værktøj eller maskiner før du er sikker på, at du ikke er påvirket. 3. SÅDAN SKAL DU TAGE FLUDARA Tag altid Fludara nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Sådan skal du tage Fludara-tabletterne: 4

5 Tabletterne skal sluges hele med vand. Tabletterne må ikke knuses eller tygges. Fludara kan tages enten på tom mave eller sammen med mad. Så mange Fludara-tabletter skal du tage: Den dosis du skal tage vil afhænge af din krops overfladeareal. Det måles i kvadratmeter (m 2 ), og beregnes af lægen ud fra din højde og vægt. Den anbefalede dosis er 40 mg pr. kvadratmeter af kroppens overflade én gang dagligt. Den normale dosis ligger på 3 til 10 tabletter én gang dagligt. Det nøjagtige antal tabletter, du skal tage, beregnes af din læge. Hvor længe skal du tage Fludara: Tag den dosis din læge har ordineret én gang dagligt i 5 på hinanden følgende dage. Dette 5-dages behandlingsforløb vil blive gentaget hver 28. dag, indtil din læge mener, at den bedste effekt er opnået (sædvanligvis efter 6 behandlingsforløb). Behandlingens varighed vil afhænge af, hvor succesfuld din behandling er, og hvordan du tåler Fludara. Det efterfølgende behandlingsforløb kan udsættes, hvis bivirkningerne bliver for generende. Du vil få taget blodprøver efter hvert behandlingsforløb. Din individuelle dosis vil nøje blive justeret i henhold til antallet af dine blodlegemer, og hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis antallet af dine blodlegemer er for lavt, kan dit næste behandlingsforløb udsættes i op til to uger, eller din dosis kan nedjusteres. Dosen kan også nedjusteres, hvis bivirkninger bliver for generende. Hvis du er blevet behandlet i to behandlingsforløb, og du ikke har reageret på behandlingen, men heller ikke har vist tegn på en reduktion i antallet af blodlegemer, kan din læge vælge at øge din dosis. Hvis du har nyreproblemer eller er over 70 år, vil du jævnligt få taget prøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt, kan din læge ordinere en lavere dosis. Hvis din nyrefunktion er svært nedsat, vil du slet ikke få ordineret denne medicin (se også punktet. Tag ikke Fludara ). Hvis du har taget for mange Fludara-tabletter: Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fludara-tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. Høje doser kan også medføre en alvorlig reduktion i antallet af blodlegemer. Ved indsprøjtning i en blodåre er der set, at en overdosis kan forårsage senere blindhed, koma og endog dødsfald. Hvis du har glemt at tage Fludara: Mener du, at du har sprunget en dosis over, eller hvis du kaster op efter at have taget en dosis, skal du hurtigst muligt kontakte din læge. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for de glemte tabletter. Hvis du holder op med at tage Fludara: Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du og din læge kan vælge at stoppe din behandling med Fludara, hvis bivirkningerne bliver for generende. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 4. BIVIRKNINGER Fludara kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du ikke er sikker på, hvad nedenstående bivirkninger er, så bed din læge om at forklare dem. Nogle alvorlige bivirkninger kan være livstruende. 5

6 - Hvis du har vejrtrækningsbesvær, hoster eller har smerter i brystet, med eller uden feber. Det kan være tegn på lungeinfektion. - Hvis du bemærker usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Dette kan skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer. Dette kan også medføre en øget risiko for (alvorlige) infektioner, der skyldes organismer, der almindeligvis ikke ville forårsage sygdom hos raske personer (opportunistiske infektioner), herunder en sen reaktivering af vira, f.eks. herpes zoster. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering, skal du straks kontakte din læge. Dette kan være tegn på tumorlysesyndrom (se Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara ). - Hvis du bemærker symptomer fra hud eller slimhinder med rødmen, betændelse (inflammation), blæredannelse og nedbrydning af huden. De kan være tegn på en svær allergisk reaktion (Lyell s syndrom, Steven-Johnson-syndrom). - Hvis du har hjertebanken (hvis du pludselig bliver opmærksom på din hjerterytme) eller får smerter i brystet. Det kan være tegn på hjerteproblemer. Kontakt straks din læge, hvis du oplever en af disse bivirkninger Nedenfor er der en liste over mulige bivirkninger. De er opgjort efter hvor hyppigt de forekommer. Oplysningerne er taget fra Fludara anvendt ved indsprøjtning. De sjældne bivirkninger (mindre end 1 ud af hver patienter) blev hovedsageligt set efter produktets markedsføring. Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): - Infektioner (nogle alvorlige). - Infektioner, som skyldes et nedsat immunsystem (opportunistiske infektioner). - Infektioner fra lungerne (pneumoni) med evt. symptomer som vejrtrækningsbesvær og/eller hoste, med eller uden feber. - Blå mærker og blødning, der skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer (thrombocytopeni). - Nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni). - Nedsat antal røde blodlegemer (anæmi). - Hoste. - Opkastning, diaré, utilpashed (kvalme). - Feber; - Træthedsfølelse - Udmattelse. Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):. - Andre blodkræftsygdomme (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi. De fleste patienter med disse sygdomme har tidligere, samtidig eller senere været i behandling med anden kræftmedicin (alkylerende stoffer, topoisomerasehæmmere) eller stråling): - Knoglemarvsdepression (myelosuppression); - Alvorlig appetitløshed medførende vægttab (anoreksi); - Følelsesløshed eller svaghed i arme og ben (perifer neuropati); - Synsforstyrrelser; - Betændelse i mundhulen (stomatitis); - Hududslæt; - Opsvulmen grundet overdrevne væskeansamlinger (ødem); - Betændelse i fordøjelsessystemets slimhinder fra mund til endetarm (anus) (mucositis); 6

7 - Kulderystelser; - Almindelig utilpashed. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): - Autoimmune sygdomme (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara ). - Tumorlysesyndrom (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara ); - Forvirring; - Lungetoksicitet, ardannelse i lungerne (pulmonær fibrose), lungebetændelse (pneumonitis), stakåndethed (dyspnø); - Blødning i mave eller tarme; - Unormale koncentrationer af enzymer i lever eller bugspytkirtel. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): - Sygdomme i lymfesystemet grundet viral infektion (EBV-associeret lymfoproliferativ sygdom); - Koma; - Krampeanfald; - Rastløs uro; - Blindhed; - Betændelse i eller skade på synsnerven (optisk neuritis; optisk neuropati); - Hjertestop; - Forstyrrelse i hjerterytmen (arytmi) - Hudkræft - Hud- og/eller slimhindereaktion med rødmen, betændelse, blæredannelse og nedbrydning af huden (Lyells syndrom, Stevens-Johnson-syndrom). - Blærebetændelse, der giver svien eller smerter ved vandladning, og endog blod i urinen (hæmoragisk cystitis). Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted 5. OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Fludara efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Fludara er en cytotoksisk medicin. Den skal altid opbevares i den originale, børnesikrede beholder. Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Ikke anvendte tabletter eller affald heraf skal returneres til din læge eller til apoteket. De vil sørge for at Fludara destrueres i henhold til lokale retningslinjer for cytotoksiske lægemidler. 7

8 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER Fludara indeholder følgende: - Aktivt stof: Fludarabinfosfat. - Øvrige indholdsstoffer: - i tabletkernen: cellulose (mikrocrystallinsk), lactose (monohydrat), silica (kolloid, vandfri), croscarmellosenatrium, magnesiumstearat. - i filmovertræk: hypromellose, talkum, titandioxide (E171), jernoxid (gul (E172)), jernoxid (rød (E172)) Hver filmovertrukket Fludara tablet indeholder 10 mg fludarabinfosfat. Tabletterne leveres i blisterkort med 5 tabletter på hver. Blisterkortene er fremstillet af polyamid/aluminium/polypropylen varmeformet folie med aluminiumsfolielåg. Blisterkortene er pakket i en tabletbeholder af polyethylen med børnesikret polypropylen skruelåg. Fludaras udseende og pakningsstørrelser: Udseende Fludara-tabletterne er laksefarvede, kapselformede tabletter. På den ene side er påtrykt bogstaverne LN i en sekskant. Pakningsstørrelser Fludara fås i pakker indeholdende: - 15 tabletter i 3 blisterkort i en børnesikret beholder tabletter i 4 blisterkort i en børnesikret beholder. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Fremstiller: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Repræsentant for Danmark: Bayer A/S Nørgaardsvej 32 Postboks Kgs. Lyngby Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj

9 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 50 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. - Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Oversigt over indlægssedlen: 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara 3. Sådan skal du tage Fludara 4. Bivirkninger 5. Obevaring 6. Yderligere oplysninger 1. VIRKNING OG ANVENDELSE Hvad Fludara er: Fludara er et lægemiddel mod cancer til indsprøjtning eller infusion i en blodåre. Fludaras virkning: Fludara standser væksten af nye cancerceller. Alle kroppens celler danner nye identiske celler ved deling. Fludara optages af cancercellerne og virker ved at forhindre dannelsen af nyt DNA. Ved cancer i de hvide blodlegemer (som for eksempel kronisk lymfatisk leukæmi - CLL) danner kroppen mange anormale hvide blodlegemer (lymfocytter), og lymfeknuderne begynder at vokse forskellige steder i kroppen. De anormale hvide blodlegemer kan ikke udføre deres almindelige sygdomsforebyggende funktion, og kan fortrænge de de sunde blodlegemer. Dette kan medføre infektioner, reduktion i antallet af røde blodlegemer (anæmi), blå mærker, usædvanlig alvorlig blødning eller endog organsvigt. Hvad Fludara bruges til: Fludara bruges til behandling af B-celle kronisk lymfatisk leukæmi (B-CLL) hos patienter med tilstrækkelig produktion af sunde blodlegemer. Første behandling af kronisk lymfatisk leukæmi med Fludara må kun påbegyndes hos patienter med fremskreden sygdom og med sygdomsrelaterede symptomer eller bevis på sygdomsprogression. 1

10 Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLUDARA Tag ikke Fludara: Tag ikke Fludara hvis et eller flere af følgende udsagn gælder dig. - hvis du er allergisk (overfølsom) over for fludarabinfosfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fludara (se pkt. 6 Yderligere oplysninger ). - hvis du har svære nyreproblemer. - hvis du ammer. - hvis du har et lavt antal røde blodlegemer grundet en særlig form for anæmi (dekompenseret hæmolytisk anæmi). Din læge vil have fortalt dig det, hvis du lider af denne sygdom. Hvis du mener at et eller flere af disse udsagn gælder dig, skal du kontakte din læge. Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara: - Hvis din knoglemarv ikke fungerer korrekt eller hvis du har et dårligt fungerende eller nedsat immunforsvar eller alvorlige infektioner i anamnesen. Din læge kan vælge ikke at give dig denne medicin, eller tage visse forholdsregler. - Hvis du har det meget dårligt, eller bemærker usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Hvis du har en eller flere af disse tilstande før behandlingen, skal du kontakte din læge. - Hvis din urin under behandlingen bliver rød eller brunlig, eller du får udslæt eller blærer på huden. Kontakt straks din læge. Disse symptomer kan være tegn på en reduktion i antallet af blodlegemer, enten som følge af selve sygdommen eller behandlingen. Det kan vare i op til et år, uafhængigt af, om du tidligere har været i behandling med Fludara. Dit immunforsvar kan også, under behandling med Fludara, angribe forskellige dele af kroppen (kaldes autoimmunt syndrom ), eller dine røde blodlegemer (kaldes autoimmun hæmolyse ). Disse tilstande kan være livstruende. Skulle disse tilstande opstå, vil din læge standse behandlingen, og du vil eventuelt få anden medicin som for eksempel en transfusion af bestrålet blod (se nedenfor) og præparater med kortikosteroider. Du vil jævnligt få taget blodprøver under behandlingen og vil, så længe du er i behandling med Fludara, blive nøje overvåget. 2

11 - Hvis du bemærker usædvanlige symptomer mht. dit nervesystem som for eksempel synsforstyrrelser Kontakt din læge. Hvis Fludara bruges i længere tid (mere end 6 behandlingsforløb), kendes dets langsigtede virkning på centralnervesystemet ikke. Patienter, der blev behandlet med den anbefalede dosis i op til 26 behandlingsforløb, var dog i stand til at tolerere behandlingen. Hos patienter, der fik doser, der var fire gange højere end den anbefalede dosis, er der set blindhed, koma og dødsfald. Nogle af disse symptomer forekom senere, omkring 60 dage eller mere, efter at behandlingen var afsluttet. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering Kontakt straks din læge. Når din sygdom er meget alvorlig, er det ikke sikkert at din krop er i stand til at skille sig af med affaldsstofferne fra de celler, der dør som følge af behandlingen med Fludara. Dette kaldes tumorlysesyndrom, og kan forårsage nyresvigt og problemer med hjertet og kan indtræde fra første uge i behandlingen. Din læge er klar over dette, og kan give dig medicin til at forebygge det. - Hvis du skal have udtaget en knoglemarvsprøve og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. - Hvis du skal have en blodtransfusion og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. Din læge vil sikre at du kun får blod, der er strålebehandlet. Der er opstået alvorlige komplikationer og endog dødsfald i forbindelse med transfusioner af ikke-bestrålet blod. - Hvis din hud forandrer sig, enten mens du er i behandling med denne medicin, eller efter at behandlingen er afsluttet Kontakt din læge. - Hvis du har hudkræft (eller har haft hudkræft) kan denne forværres eller blusse op igen, mens du er i behandling med Fludara eller derefter. Du kan udvikle hudkræft, mens du er i behandling eller efter afsluttet behandling med Fludara. Hvad du også bør overveje, når du er i behandling med Fludara: - De mænd og kvinder, der stadig kunne være fertile, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling. Det kan ikke udelukkes, at Fludara kan skade fosteret. Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. 3

12 - Du må ikke amme eller planlægge at begynde at amme, mens du er i behandling med Fludara. - Hvis du skal vaccineres, skal du rådføre dig med din læge, da levende vaccine bør undgås under og efter behandling med Fludara. - Hvis du har nyreproblemer og er mere end 70 år, vil du jævnligt få taget blod- og/eller laboratorieprøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis du har svære nyreproblemer, vil du slet ikke få ordineret denne medicin (se også punktet Tag ikke Fludara og pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara ). Tager eller bruger anden medicin: Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. Det er især vigtigt, at du fortæller din læge om: pentostatin (deoxycoformycin), der også bruges til behandling af B-celle. Tages disse to lægemidler sammen, kan det medføre alvorlige lungekomplikationer. dipyridamol, der bruges til at forebygge blodpropper eller andre lignende stoffer. De kan reducere effektiviteten af Fludara oral. cytarabin (Ara-C), der bruges til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. Hvis Fludara kombineres med cytarabin, kan niveauerne af det aktive stof fra Fludara i leukæmicellerne stige. De samlede koncentrationer i blodet og dets eliminering fra blodet viste sig ikke at have ændret sig. Ældre patienter og Fludara: Hvis du er over 70 år, vil du jævnligt få testet din nyrefunktion, se også pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara. Hvis du er over 75, vil du nøje blive overvåget. Børn: Sikkerheden og effekten af Fludara er ikke påvist hos børn. Fludara bør derfor ikke anvendes af børn. Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. Graviditet: Fludara bør ikke gives til gravide kvinder, da dyrestudier og begrænsede erfaringer hos mennesker har vist en mulig risiko for misdannelser hos det ufødte barn samt tidlig abort eller for tidlig fødsel. Hvis du er gravid eller mener du kunne være gravid, skal du straks kontakte din læge. Hvis du er kvinde og du eventuelt kunne blive gravid, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling (se pkt. 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara ). Mænd, der er blevet behandlet med Fludara, og som kunne blive fædre, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter behandlingen. 4

13 Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. Amning: Du må ikke begynde at amme eller fortsætte med det under din behandling med Fludara, da denne medicin kan påvirke dit barns vækst og udvikling. Trafik- og arbejdssikkerhed: Nogle mennesker bliver trætte, føler sig svage, får synsforstyrrelser, bliver forvirrede, meget urolige eller får krampeanfald under behandlingen med Fludara. Du må ikke køre bil, motorcykel, cykle, arbejde med værktøj eller maskiner før du er sikker på, at du ikke er påvirket. 3 SÅDAN SKAL DU TAGE FLUDARA Fludara skal indsprøjtes under opsyn af en kvalificeret læge med erfaring i neoplastisk behandling. Sådan skal Fludara gives: Fludara indgives i form af en opløsning som en indsprøjtning, eller i de fleste tilfælde, som en infusion. En infusion betyder, at medicinen indsprøjtes direkte i blodstrømmen ved hjælp af. et drop gennem en blodåre. En infusion vil tage ca. 30 min. Din læge vil sikre, at Fludara ikke gives ved siden af blodåren (paravenøst). Men skulle det ske, er der ikke set tilfælde af alvorlige lokale bivirkninger. Hvor meget Fludara gives der: Den dosis du vil få, vil afhænge af din krops overfladeareal. Det måles i kvadratmeter (m 2 ), og beregnes af din læge ud fra din højde og vægt. Den anbefalede dosis er 25 mg fludarabinfosfat/m 2 overfladeareal. Hvor længe gives Fludara: Dosen vil blive givet én gang dagligt i 5 på hinanden følgende dage. Dette 5-dages behandlingsforløb vil blive gentaget hver 28. dag, indtil din læge mener, at den bedste effekt er opnået (sædvanligvis efter 6 behandlingsforløb). Behandlingens varighed vil afhænge af behandlingsresultatet, og hvordan du tåler Fludara. Det efterfølgende behandlingsforløb kan udsættes, hvis bivirkningerne bliver for generende. Du vil jævnligt få taget blodprøver under behandlingen. Din individuelle dosis vil nøje blive justeret i henhold til antallet af dine blodlegemer og hvordan du reagerer på behandlingen. Dosen kan nedsættes, hvis bivirkninger bliver for generende. Hvis du har nyreproblemer eller er over 70 år, vil du jævnligt få taget prøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt, kan din læge ordinere en lavere 5

14 dosis. Hvis din nyrefunktion er svært nedsat, vil du slet ikke få denne medicin (se også Tag ikke Fludara ). Ved utilsigtet spild af Fludara: Hvis Fludara-opløsningen kommer i berøring med din hud eller din mundhule eller næsebor, vaskes området grundigt med vand og sæbe. Hvis opløsningen kommer i øjnene, skylles de grundigt med rigelige mængder postevand. Undgå at indånde Fludara. Hvis der gives mere Fludara end planlagt: I tilfælde af at du kunne have modtaget en overdosis, vil din læge standse behandlingen og behandle dine symptomer. Høje doser kan også medføre et alvorligt fald i antallet af blodlegemer. Ved indsprøjtning af Fludara er det set, at en overdosis kan forårsage senere blindhed, koma og endog dødsfald. Hvis en dosis Fludara glemmes: Din læge bestiller tid til, hvornår du skal have denne medicin. Mener du, at du har sprunget en dosis over, skal du hurtigst muligt kontakte din læge. Hvis behandlingen med Fludara stoppes før tiden: Du og din læge kan beslutte at stoppe din behandling med Fludara, hvis bivirkningerne bliver for generende. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 4. BIVIRKNINGER Fludara kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du ikke er sikker på, hvad de nedenstående bivirkninger er, så bed din læge om at forklare dem. Nogle alvorlige bivirkninger kan være livstruende. - Hvis du har vejrtrækningsbesvær, hoster eller har smerter i brystet, med eller uden feber. Det kan være tegn på lungeinfektion. - Hvis du bemærker usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Dette kan skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer. Dette kan også medføre en øget risiko for (alvorlige) infektioner, der skyldes organismer, der almindeligvis ikke ville forårsage sygdom hos raske personer (opportunistiske infektioner), herunder en sen reaktivering af vira, f.eks. herpes zoster. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering, skal du straks kontakte din læge. Dette kan være tegn på tumorlysesyndrom (se Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara ). 6

15 - Hvis du bemærker symptomer fra hud eller slimhinder med rødmen, betændelse (inflammation), blæredannelse og nedbrydning af huden. De kan være tegn på en svær allergisk reaktion (Lyell s syndrom, Steven-Johnson-syndrom). - Hvis du har hjertebanken (hvis du pludselig bliver opmærksom på din hjerterytme) eller får smerter i brystet. Det kan være tegn på hjerteproblemer. Kontakt straks din læge, hvis du oplever en af disse bivirkninger Nedenfor er der en liste over mulige bivirkninger. De er opgjort ifølge de dele af kroppen de kunne påvirke og hvor hyppigt de forekommer. De sjældne bivirkninger (mindre end 10 ud af hver patienter) er hovedsageligt set efter produktets markedsføring. Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) - Infektioner (nogle alvorlige). - Infektioner, som skyldes et nedsat immunsystem (opportunistiske infektioner). - Infektioner fra lungerne (pneumoni) med evt. symptomer som vejrtrækningsbesvær og/eller hoste, med eller uden feber. - Blå mærker og blødning, der skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer (neutropeni, anæmi, trombocytopeni); - Nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni). - Nedsat antal røde blodlegemer (anæmi). - Hoste - Opkastning, diaré, utilpashed (kvalme) - Feber; - Træthedsfølelse; - Udmattelse. Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) sandsynligvis vil opleve disse. - Andre blodkræftsygdomme (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi. De fleste patienter med disse sygdomme har tidligere, samtidig eller senere været i behandling med anden kræftmedicin (alkylerende stoffer, topoisomerasehæmmere) eller stråling); - Knoglemarvsdepression (myelosuppression); - Alvorlig appetitløshed medførende vægttab (anoreksi); - Følelsesløshed eller svaghed i arme og ben (perifer neuropati); - Synsforstyrrelser; - Betændelse i mundhulen (stomatitis); - Hududslæt; - Opsvulmen grundet overdrevne væskeansamlinger (ødem); - Betændelse i fordøjelsessystemets slimhinder fra mund til anus (mucositis); - Kulderystelser; - Almindelig utilpashed. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede) sandsynligvis vil opleve disse. 7

16 - Autoimmune sygdomme (se Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara ). - Tumorlysesyndrom (se Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara ); - Forvirring; - Lungetoksicitet; ardannelse i lungerne (pulmonær fibrose), lungebetændelse (pneumonitis), stakåndethed (dyspnø); - Blødning i mave eller tarme; - Unormale koncentrationer af enzymer i lever eller bugspytkirtel. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede) sandsynligvis vil opleve disse. - Sygdomme i lymfesystemet grundet viral infektion (EBV-associeret lymfoproliferativ sygdom); - Koma; - Krampeanfald; - Rastløs uro; - Blindhed; - Betændelse i eller skade på synsnerven (optisk neuritis; optisk neuropati); - Hjertestop; - Forstyrrelse i hjerterytmen (arytmi) - Hudkræft - Hud- og/eller slimhindereaktion med rødmen, betændelse, blæredannelse og nedbrydning af huden (Lyells syndrom, Stevens-Johnson-syndrom). - Blærebetændelse, der giver svien eller smerter ved vandladning, og endog blod i urinen (hæmoragisk cystitis). Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted 5. OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Fludara efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Opbevaring af Fludara i den originale yderpakning Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevaring af Fludara efter rekonstitution: For oplysninger til læger eller sundhedspersonale, se pkt. 6 Yderligere oplysninger, oplysninger til læger og sundhedspersonale. 8

17 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER Fludara indeholder følgende: - Aktivt stof: Fludarabinfosfat. - Øvrige indholdsstoffer: mannitol og natriumhydroxid. Fludara pulveret leveres i 10 ml hætteglas. Hvert hætteglas indeholder 50 mg fludarabinfosfat. 1 milliliter rekonstitueret opløsning indeholder 25 mg fludarabinfosfat. Fludaras udseende og pakningsstørrelse: Udseende: Fludara er et sterilt hvidt til let gulligt pulver til injektions- eller infusionsvæske, opløsning. Pulveret rekonstitueres med vand til indsprøjtning og yderligere fortynding. Den rekonstituerede opløsning er klar og farveløs. Pakningsstørrelse: Fludara fås i pakninger med 5 hætteglas. Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Fremstiller: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Repræsentant for Danmark: Bayer A/S Nørgaardsvej 32 Postboks Kgs. Lyngby Denne indlægsseddel blev sidst revideret september

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Revlimid 2,5 mg hårde kapsler

Indlægsseddel: Information til patienten. Revlimid 2,5 mg hårde kapsler Indlægsseddel: Information til patienten Revlimid 2,5 mg hårde kapsler Revlimid 5 mg hårde kapsler Revlimid 7,5 mg hårde kapsler Revlimid 10 mg hårde kapsler Revlimid 15 mg hårde kapsler Revlimid 20 mg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Alnok uden recept.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica INDLÆGSSEDDEL BONVIVA 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for

Læs mere

B. INDLÆGSSEDDEL 4 7

B. INDLÆGSSEDDEL 4 7 B. INDLÆGSSEDDEL 47 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MabCampath 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske. Alemtuzumab Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at tage dette lægemiddel.

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter mirtazapin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib

Indlægsseddel: Information til patienten. Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til patienten Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lamotrigin 1A Farma 25 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 50 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 100 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Ritalin Uno, 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg, hårde kapsler med modificeret udløsning methylphenidat. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du eller dit barn begynder

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir

Indlægsseddel: Information til patienten. Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til patienten Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Hizentra 200 mg/ml subkutan injektionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Ziprasidon Krka 20 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 40 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 60 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 80 mg hårde kapsler ziprasidon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere