INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat"

Transkript

1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. - Lægen har ordineret Fludara til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. - Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Oversigt over indlægssedlen: 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara 3. Sådan skal du tage Fludara 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Yderligere oplysninger 1. VIRKNING OG ANVENDELSE Hvad Fludara er: Fludara er en tablet mod cancer. Fludaras virkning: Fludara standser væksten af nye cancerceller. Alle kroppens celler danner nye identiske celler ved deling. Fludara optages af cancercellerne og virker ved at forhindre dannelsen af nyt DNA. Ved cancer i de hvide blodlegemer (som for eksempel kronisk lymfatisk leukæmi - CLL) danner kroppen mange anormale hvide blodlegemer (lymfocytter), og lymfeknuderne begynder at vokse forskellige steder i kroppen. De anormale hvide blodlegemer kan ikke udføre deres almindelige sygdomsforebyggende funktion, og kan fortrænge de sunde blodlegemer. Dette kan medføre infektioner, reduktion i antallet af røde blodlegemer (anæmi), blå mærker, usædvanlig alvorlig blødning eller endog organsvigt. Hvad Fludara bruges til: Fludara bruges til behandling af B-celle kronisk lymfatisk leukæmi (B-CLL) hos patienter med tilstrækkelig produktion af sunde blodlegemer. Første behandling af kronisk lymfatisk leukæmi med Fludara må kun påbegyndes hos patienter med fremskreden sygdom og med sygdomsrelaterede symptomer eller bevis på sygdomsprogression. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 1

2 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLUDARA Tag ikke Fludara: - hvis du er allergisk (overfølsom) over for fludarabinfosfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fludara (se pkt. 6 Yderligere oplysninger ). - hvis du har svære nyreproblemer. - hvis du ammer. - hvis du har en særlig form for anæmi (ukompenseret hæmolytisk anæmi), der forårsager en reduktion i antallet af røde blodlegemer. Din læge vil have fortalt dig det, hvis du lider af denne sygdom. Hvis du mener at et eller flere af følgende udsagn gælder dig, skal du kontakte din læge. Tag ikke Fludara. Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara: - Hvis din knoglemarv ikke fungerer korrekt eller hvis du har et dårligt fungerende eller nedsat immunforsvar eller alvorlige infektioner i anamnesen. Din læge kan vælge ikke at give dig denne medicin, eller tage visse forholdsregler. - Hvis du har det meget dårligt, har usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Hvis du har en eller flere af disse tilstande før behandlingen, skal du kontakte din læge. - Hvis din urin under behandlingen bliver rød eller brunlig, eller du får udslæt eller blærer på huden. Kontakt straks din læge. Disse symptomer kan være tegn på en reduktion i antallet af dine blodlegemer, enten som følge af selve sygdommen eller behandlingen. Det kan vare i op til et år, uafhængigt af, om du tidligere har været i behandling med Fludara eller ej. Dit immunforsvar kan også, under behandling med Fludara, angribe forskellige dele af kroppen (kaldes autoimmunt syndrom ), eller dine røde blodlegemer (kaldes autoimmun hæmolyse ). Disse tilstande kan være livstruende. Skulle disse tilstande opstå, vil din læge standse behandlingen, og du vil eventuelt få anden medicin som for eksempel en transfusion af bestrålet blod (se nedenfor) og præparater med kortikosteroider. Du vil jævnligt få taget blodprøver under behandlingen og vil, så længe du er i behandling med Fludara, blive nøje overvåget. - Hvis du bemærker usædvanlige symptomer mht. dit nervesystem som for eksempel synsforstyrrelser Kontakt din læge. Hvis Fludara bruges i længere tid, kendes dets langsigtede virkning på centralnervesystemet ikke. Patienter, der blev behandlet med den anbefalede dosis i op til 26 behandlingsforløb, var dog i stand til at tolerere behandlingen. 2

3 Hos patienter, der fik doser, der var fire gange højere end den anbefalede dosis, er der set blindhed, koma og dødsfald. Nogle af disse symptomer forekom senere, omkring 60 dage eller mere, efter at behandlingen var afsluttet. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering Kontakt straks din læge. Når din sygdom er meget alvorlig, er det ikke sikkert at din krop er i stand til at skille sig af med affaldsstofferne fra de celler, der dør som følge af behandlingen med Fludara. Dette kaldes tumorlysesyndrom, og kan forårsage nyresvigt og problemer med hjertet, og kan indtræde fra første uge i behandlingen. Din læge er klar over dette, og kan give dig medicin til at forebygge det. Han/hun kan vælge at starte din behandling på hospitalet. - Hvis du skal have udtaget en knoglemarvsprøve og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. - Hvis du skal have en blodtransfusion og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. Din læge vil sikre, at du kun får blod, der er strålebehandlet. Der er opstået alvorlige komplikationer og endog dødsfald i forbindelse med transfusioner af ikke-bestrålet blod. - Hvis din hud forandrer sig, enten mens du er i behandling med denne medicin, eller efter at behandlingen er afsluttet Kontakt din læge. - Hvis du har hudkræft (eller har haft hudkræft) kan denne forværres eller blusse op igen, mens du tager Fludara eller bagefter. Du kan også udvikle hudkræft, mens du er i behandling eller efter afsluttet behandling med Fludara. Hvad du også bør overveje, når du er i behandling med Fludara: - Mænd og kvinder, der er fertile, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling. Det kan ikke udelukkes, at Fludara kan skade fosteret. Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. - Du må ikke amme eller planlægge at begynde at amme, mens du er i behandling med Fludara. - Hvis du skal vaccineres, skal du rådføre dig med din læge, da levende vaccine bør undgås under og efter behandling med Fludara. - Hvis du har nyreproblemer og er mere end 70 år, vil du jævnligt få taget blod- og/eller laboratorieprøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis du har svære nyreproblemer, vil du slet ikke få ordineret denne medicin (se også pkt. 2 Tag ikke Fludara og pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara ). - Fludara-tabletter kan forårsage mere opkastning og kvalme (føle sig eller være syg) end Fludara, der indgives intravenøst. Hvis dette er et problem, vil din læge overveje at behandle dig med intravenøs Fludara i stedet for. 3

4 Tager eller bruger anden medicin: Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. Det er især vigtigt, at du fortæller din læge om: - pentostatin (deoxycoformycin), der også bruges til behandling af B-celle kronisk lymfatisk leukæmi. Tages disse to lægemidler sammen, kan det medføre alvorlige lungekomplikationer. - dipyridamol, der bruges til at forebygge blodpropper eller andre lignende lægemidler. De kan reducere effektiviteten af Fludara. - cytarabin (Ara-C), der bruges til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. Hvis Fludara kombineres med cytarabin, kan niveauerne af det aktive stof fra Fludara i leukæmicellerne stige. De samlede koncentrationer i blodet og dets eliminering fra blodet viste sig dog ikke at have ændret sig. Ældre patienter og Fludara: Hvis du er over 70 år, vil du jævnligt få testet din nyrefunktion (se også pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara ). Hvis du er over 75, vil du blive særligt nøje overvåget. Børn: Sikkerheden og effekten af Fludara er ikke påvist hos børn. Fludara bør derfor ikke anvendes af børn. Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Graviditet: Fludara-tabletter bør ikke gives til gravide kvinder, da dyrestudier og begrænsede erfaringer hos mennesker har vist en mulig risiko for misdannelser hos det ufødte barn samt tidlig abort eller for tidlig fødsel. Hvis du er gravid eller mener du kunne være gravid, skal du straks kontakte din læge. Hvis du er kvinde og du eventuelt kunne blive gravid, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling (se pkt. 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara ). Mænd, der er blevet behandlet med Fludara, og som kunne blive fædre, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter behandlingen. Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. Amning: Du må ikke begynde at amme eller fortsætte med det under din behandling med Fludara, da denne medicin kan påvirke dit barns vækst og udvikling. Trafik- og arbejdssikkerhed: Nogle mennesker bliver trætte, føler sig svage, får synsforstyrrelser, bliver forvirrede, meget urolige eller får krampeanfald under behandlingen med Fludara. Du må ikke køre bil, motorcykel, cykle, arbejde med værktøj eller maskiner før du er sikker på, at du ikke er påvirket. 3. SÅDAN SKAL DU TAGE FLUDARA Tag altid Fludara nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Sådan skal du tage Fludara-tabletterne: 4

5 Tabletterne skal sluges hele med vand. Tabletterne må ikke knuses eller tygges. Fludara kan tages enten på tom mave eller sammen med mad. Så mange Fludara-tabletter skal du tage: Den dosis du skal tage vil afhænge af din krops overfladeareal. Det måles i kvadratmeter (m 2 ), og beregnes af lægen ud fra din højde og vægt. Den anbefalede dosis er 40 mg pr. kvadratmeter af kroppens overflade én gang dagligt. Den normale dosis ligger på 3 til 10 tabletter én gang dagligt. Det nøjagtige antal tabletter, du skal tage, beregnes af din læge. Hvor længe skal du tage Fludara: Tag den dosis din læge har ordineret én gang dagligt i 5 på hinanden følgende dage. Dette 5-dages behandlingsforløb vil blive gentaget hver 28. dag, indtil din læge mener, at den bedste effekt er opnået (sædvanligvis efter 6 behandlingsforløb). Behandlingens varighed vil afhænge af, hvor succesfuld din behandling er, og hvordan du tåler Fludara. Det efterfølgende behandlingsforløb kan udsættes, hvis bivirkningerne bliver for generende. Du vil få taget blodprøver efter hvert behandlingsforløb. Din individuelle dosis vil nøje blive justeret i henhold til antallet af dine blodlegemer, og hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis antallet af dine blodlegemer er for lavt, kan dit næste behandlingsforløb udsættes i op til to uger, eller din dosis kan nedjusteres. Dosen kan også nedjusteres, hvis bivirkninger bliver for generende. Hvis du er blevet behandlet i to behandlingsforløb, og du ikke har reageret på behandlingen, men heller ikke har vist tegn på en reduktion i antallet af blodlegemer, kan din læge vælge at øge din dosis. Hvis du har nyreproblemer eller er over 70 år, vil du jævnligt få taget prøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt, kan din læge ordinere en lavere dosis. Hvis din nyrefunktion er svært nedsat, vil du slet ikke få ordineret denne medicin (se også punktet. Tag ikke Fludara ). Hvis du har taget for mange Fludara-tabletter: Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fludara-tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. Høje doser kan også medføre en alvorlig reduktion i antallet af blodlegemer. Ved indsprøjtning i en blodåre er der set, at en overdosis kan forårsage senere blindhed, koma og endog dødsfald. Hvis du har glemt at tage Fludara: Mener du, at du har sprunget en dosis over, eller hvis du kaster op efter at have taget en dosis, skal du hurtigst muligt kontakte din læge. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for de glemte tabletter. Hvis du holder op med at tage Fludara: Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du og din læge kan vælge at stoppe din behandling med Fludara, hvis bivirkningerne bliver for generende. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 4. BIVIRKNINGER Fludara kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du ikke er sikker på, hvad nedenstående bivirkninger er, så bed din læge om at forklare dem. Nogle alvorlige bivirkninger kan være livstruende. 5

6 - Hvis du har vejrtrækningsbesvær, hoster eller har smerter i brystet, med eller uden feber. Det kan være tegn på lungeinfektion. - Hvis du bemærker usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Dette kan skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer. Dette kan også medføre en øget risiko for (alvorlige) infektioner, der skyldes organismer, der almindeligvis ikke ville forårsage sygdom hos raske personer (opportunistiske infektioner), herunder en sen reaktivering af vira, f.eks. herpes zoster. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering, skal du straks kontakte din læge. Dette kan være tegn på tumorlysesyndrom (se Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara ). - Hvis du bemærker symptomer fra hud eller slimhinder med rødmen, betændelse (inflammation), blæredannelse og nedbrydning af huden. De kan være tegn på en svær allergisk reaktion (Lyell s syndrom, Steven-Johnson-syndrom). - Hvis du har hjertebanken (hvis du pludselig bliver opmærksom på din hjerterytme) eller får smerter i brystet. Det kan være tegn på hjerteproblemer. Kontakt straks din læge, hvis du oplever en af disse bivirkninger Nedenfor er der en liste over mulige bivirkninger. De er opgjort efter hvor hyppigt de forekommer. Oplysningerne er taget fra Fludara anvendt ved indsprøjtning. De sjældne bivirkninger (mindre end 1 ud af hver patienter) blev hovedsageligt set efter produktets markedsføring. Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): - Infektioner (nogle alvorlige). - Infektioner, som skyldes et nedsat immunsystem (opportunistiske infektioner). - Infektioner fra lungerne (pneumoni) med evt. symptomer som vejrtrækningsbesvær og/eller hoste, med eller uden feber. - Blå mærker og blødning, der skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer (thrombocytopeni). - Nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni). - Nedsat antal røde blodlegemer (anæmi). - Hoste. - Opkastning, diaré, utilpashed (kvalme). - Feber; - Træthedsfølelse - Udmattelse. Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):. - Andre blodkræftsygdomme (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi. De fleste patienter med disse sygdomme har tidligere, samtidig eller senere været i behandling med anden kræftmedicin (alkylerende stoffer, topoisomerasehæmmere) eller stråling): - Knoglemarvsdepression (myelosuppression); - Alvorlig appetitløshed medførende vægttab (anoreksi); - Følelsesløshed eller svaghed i arme og ben (perifer neuropati); - Synsforstyrrelser; - Betændelse i mundhulen (stomatitis); - Hududslæt; - Opsvulmen grundet overdrevne væskeansamlinger (ødem); - Betændelse i fordøjelsessystemets slimhinder fra mund til endetarm (anus) (mucositis); 6

7 - Kulderystelser; - Almindelig utilpashed. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): - Autoimmune sygdomme (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara ). - Tumorlysesyndrom (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Fludara ); - Forvirring; - Lungetoksicitet, ardannelse i lungerne (pulmonær fibrose), lungebetændelse (pneumonitis), stakåndethed (dyspnø); - Blødning i mave eller tarme; - Unormale koncentrationer af enzymer i lever eller bugspytkirtel. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): - Sygdomme i lymfesystemet grundet viral infektion (EBV-associeret lymfoproliferativ sygdom); - Koma; - Krampeanfald; - Rastløs uro; - Blindhed; - Betændelse i eller skade på synsnerven (optisk neuritis; optisk neuropati); - Hjertestop; - Forstyrrelse i hjerterytmen (arytmi) - Hudkræft - Hud- og/eller slimhindereaktion med rødmen, betændelse, blæredannelse og nedbrydning af huden (Lyells syndrom, Stevens-Johnson-syndrom). - Blærebetændelse, der giver svien eller smerter ved vandladning, og endog blod i urinen (hæmoragisk cystitis). Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted 5. OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Fludara efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Fludara er en cytotoksisk medicin. Den skal altid opbevares i den originale, børnesikrede beholder. Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Ikke anvendte tabletter eller affald heraf skal returneres til din læge eller til apoteket. De vil sørge for at Fludara destrueres i henhold til lokale retningslinjer for cytotoksiske lægemidler. 7

8 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER Fludara indeholder følgende: - Aktivt stof: Fludarabinfosfat. - Øvrige indholdsstoffer: - i tabletkernen: cellulose (mikrocrystallinsk), lactose (monohydrat), silica (kolloid, vandfri), croscarmellosenatrium, magnesiumstearat. - i filmovertræk: hypromellose, talkum, titandioxide (E171), jernoxid (gul (E172)), jernoxid (rød (E172)) Hver filmovertrukket Fludara tablet indeholder 10 mg fludarabinfosfat. Tabletterne leveres i blisterkort med 5 tabletter på hver. Blisterkortene er fremstillet af polyamid/aluminium/polypropylen varmeformet folie med aluminiumsfolielåg. Blisterkortene er pakket i en tabletbeholder af polyethylen med børnesikret polypropylen skruelåg. Fludaras udseende og pakningsstørrelser: Udseende Fludara-tabletterne er laksefarvede, kapselformede tabletter. På den ene side er påtrykt bogstaverne LN i en sekskant. Pakningsstørrelser Fludara fås i pakker indeholdende: - 15 tabletter i 3 blisterkort i en børnesikret beholder tabletter i 4 blisterkort i en børnesikret beholder. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Fremstiller: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Repræsentant for Danmark: Bayer A/S Nørgaardsvej 32 Postboks Kgs. Lyngby Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj

9 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 50 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. - Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Oversigt over indlægssedlen: 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara 3. Sådan skal du tage Fludara 4. Bivirkninger 5. Obevaring 6. Yderligere oplysninger 1. VIRKNING OG ANVENDELSE Hvad Fludara er: Fludara er et lægemiddel mod cancer til indsprøjtning eller infusion i en blodåre. Fludaras virkning: Fludara standser væksten af nye cancerceller. Alle kroppens celler danner nye identiske celler ved deling. Fludara optages af cancercellerne og virker ved at forhindre dannelsen af nyt DNA. Ved cancer i de hvide blodlegemer (som for eksempel kronisk lymfatisk leukæmi - CLL) danner kroppen mange anormale hvide blodlegemer (lymfocytter), og lymfeknuderne begynder at vokse forskellige steder i kroppen. De anormale hvide blodlegemer kan ikke udføre deres almindelige sygdomsforebyggende funktion, og kan fortrænge de de sunde blodlegemer. Dette kan medføre infektioner, reduktion i antallet af røde blodlegemer (anæmi), blå mærker, usædvanlig alvorlig blødning eller endog organsvigt. Hvad Fludara bruges til: Fludara bruges til behandling af B-celle kronisk lymfatisk leukæmi (B-CLL) hos patienter med tilstrækkelig produktion af sunde blodlegemer. Første behandling af kronisk lymfatisk leukæmi med Fludara må kun påbegyndes hos patienter med fremskreden sygdom og med sygdomsrelaterede symptomer eller bevis på sygdomsprogression. 1

10 Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLUDARA Tag ikke Fludara: Tag ikke Fludara hvis et eller flere af følgende udsagn gælder dig. - hvis du er allergisk (overfølsom) over for fludarabinfosfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fludara (se pkt. 6 Yderligere oplysninger ). - hvis du har svære nyreproblemer. - hvis du ammer. - hvis du har et lavt antal røde blodlegemer grundet en særlig form for anæmi (dekompenseret hæmolytisk anæmi). Din læge vil have fortalt dig det, hvis du lider af denne sygdom. Hvis du mener at et eller flere af disse udsagn gælder dig, skal du kontakte din læge. Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara: - Hvis din knoglemarv ikke fungerer korrekt eller hvis du har et dårligt fungerende eller nedsat immunforsvar eller alvorlige infektioner i anamnesen. Din læge kan vælge ikke at give dig denne medicin, eller tage visse forholdsregler. - Hvis du har det meget dårligt, eller bemærker usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Hvis du har en eller flere af disse tilstande før behandlingen, skal du kontakte din læge. - Hvis din urin under behandlingen bliver rød eller brunlig, eller du får udslæt eller blærer på huden. Kontakt straks din læge. Disse symptomer kan være tegn på en reduktion i antallet af blodlegemer, enten som følge af selve sygdommen eller behandlingen. Det kan vare i op til et år, uafhængigt af, om du tidligere har været i behandling med Fludara. Dit immunforsvar kan også, under behandling med Fludara, angribe forskellige dele af kroppen (kaldes autoimmunt syndrom ), eller dine røde blodlegemer (kaldes autoimmun hæmolyse ). Disse tilstande kan være livstruende. Skulle disse tilstande opstå, vil din læge standse behandlingen, og du vil eventuelt få anden medicin som for eksempel en transfusion af bestrålet blod (se nedenfor) og præparater med kortikosteroider. Du vil jævnligt få taget blodprøver under behandlingen og vil, så længe du er i behandling med Fludara, blive nøje overvåget. 2

11 - Hvis du bemærker usædvanlige symptomer mht. dit nervesystem som for eksempel synsforstyrrelser Kontakt din læge. Hvis Fludara bruges i længere tid (mere end 6 behandlingsforløb), kendes dets langsigtede virkning på centralnervesystemet ikke. Patienter, der blev behandlet med den anbefalede dosis i op til 26 behandlingsforløb, var dog i stand til at tolerere behandlingen. Hos patienter, der fik doser, der var fire gange højere end den anbefalede dosis, er der set blindhed, koma og dødsfald. Nogle af disse symptomer forekom senere, omkring 60 dage eller mere, efter at behandlingen var afsluttet. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering Kontakt straks din læge. Når din sygdom er meget alvorlig, er det ikke sikkert at din krop er i stand til at skille sig af med affaldsstofferne fra de celler, der dør som følge af behandlingen med Fludara. Dette kaldes tumorlysesyndrom, og kan forårsage nyresvigt og problemer med hjertet og kan indtræde fra første uge i behandlingen. Din læge er klar over dette, og kan give dig medicin til at forebygge det. - Hvis du skal have udtaget en knoglemarvsprøve og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. - Hvis du skal have en blodtransfusion og du er i behandling med Fludara (eller har været i behandling) Kontakt din læge. Din læge vil sikre at du kun får blod, der er strålebehandlet. Der er opstået alvorlige komplikationer og endog dødsfald i forbindelse med transfusioner af ikke-bestrålet blod. - Hvis din hud forandrer sig, enten mens du er i behandling med denne medicin, eller efter at behandlingen er afsluttet Kontakt din læge. - Hvis du har hudkræft (eller har haft hudkræft) kan denne forværres eller blusse op igen, mens du er i behandling med Fludara eller derefter. Du kan udvikle hudkræft, mens du er i behandling eller efter afsluttet behandling med Fludara. Hvad du også bør overveje, når du er i behandling med Fludara: - De mænd og kvinder, der stadig kunne være fertile, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling. Det kan ikke udelukkes, at Fludara kan skade fosteret. Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. 3

12 - Du må ikke amme eller planlægge at begynde at amme, mens du er i behandling med Fludara. - Hvis du skal vaccineres, skal du rådføre dig med din læge, da levende vaccine bør undgås under og efter behandling med Fludara. - Hvis du har nyreproblemer og er mere end 70 år, vil du jævnligt få taget blod- og/eller laboratorieprøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis du har svære nyreproblemer, vil du slet ikke få ordineret denne medicin (se også punktet Tag ikke Fludara og pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara ). Tager eller bruger anden medicin: Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. Det er især vigtigt, at du fortæller din læge om: pentostatin (deoxycoformycin), der også bruges til behandling af B-celle. Tages disse to lægemidler sammen, kan det medføre alvorlige lungekomplikationer. dipyridamol, der bruges til at forebygge blodpropper eller andre lignende stoffer. De kan reducere effektiviteten af Fludara oral. cytarabin (Ara-C), der bruges til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. Hvis Fludara kombineres med cytarabin, kan niveauerne af det aktive stof fra Fludara i leukæmicellerne stige. De samlede koncentrationer i blodet og dets eliminering fra blodet viste sig ikke at have ændret sig. Ældre patienter og Fludara: Hvis du er over 70 år, vil du jævnligt få testet din nyrefunktion, se også pkt. 3 Sådan skal du tage Fludara. Hvis du er over 75, vil du nøje blive overvåget. Børn: Sikkerheden og effekten af Fludara er ikke påvist hos børn. Fludara bør derfor ikke anvendes af børn. Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. Graviditet: Fludara bør ikke gives til gravide kvinder, da dyrestudier og begrænsede erfaringer hos mennesker har vist en mulig risiko for misdannelser hos det ufødte barn samt tidlig abort eller for tidlig fødsel. Hvis du er gravid eller mener du kunne være gravid, skal du straks kontakte din læge. Hvis du er kvinde og du eventuelt kunne blive gravid, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling (se pkt. 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Fludara ). Mænd, der er blevet behandlet med Fludara, og som kunne blive fædre, skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter behandlingen. 4

13 Din læge vil nøje opveje fordelene ved din behandling mod de mulige risici for det ufødte barn. Hvis du er gravid, vil du kun blive behandlet med Fludara, hvis det er absolut nødvendigt. Amning: Du må ikke begynde at amme eller fortsætte med det under din behandling med Fludara, da denne medicin kan påvirke dit barns vækst og udvikling. Trafik- og arbejdssikkerhed: Nogle mennesker bliver trætte, føler sig svage, får synsforstyrrelser, bliver forvirrede, meget urolige eller får krampeanfald under behandlingen med Fludara. Du må ikke køre bil, motorcykel, cykle, arbejde med værktøj eller maskiner før du er sikker på, at du ikke er påvirket. 3 SÅDAN SKAL DU TAGE FLUDARA Fludara skal indsprøjtes under opsyn af en kvalificeret læge med erfaring i neoplastisk behandling. Sådan skal Fludara gives: Fludara indgives i form af en opløsning som en indsprøjtning, eller i de fleste tilfælde, som en infusion. En infusion betyder, at medicinen indsprøjtes direkte i blodstrømmen ved hjælp af. et drop gennem en blodåre. En infusion vil tage ca. 30 min. Din læge vil sikre, at Fludara ikke gives ved siden af blodåren (paravenøst). Men skulle det ske, er der ikke set tilfælde af alvorlige lokale bivirkninger. Hvor meget Fludara gives der: Den dosis du vil få, vil afhænge af din krops overfladeareal. Det måles i kvadratmeter (m 2 ), og beregnes af din læge ud fra din højde og vægt. Den anbefalede dosis er 25 mg fludarabinfosfat/m 2 overfladeareal. Hvor længe gives Fludara: Dosen vil blive givet én gang dagligt i 5 på hinanden følgende dage. Dette 5-dages behandlingsforløb vil blive gentaget hver 28. dag, indtil din læge mener, at den bedste effekt er opnået (sædvanligvis efter 6 behandlingsforløb). Behandlingens varighed vil afhænge af behandlingsresultatet, og hvordan du tåler Fludara. Det efterfølgende behandlingsforløb kan udsættes, hvis bivirkningerne bliver for generende. Du vil jævnligt få taget blodprøver under behandlingen. Din individuelle dosis vil nøje blive justeret i henhold til antallet af dine blodlegemer og hvordan du reagerer på behandlingen. Dosen kan nedsættes, hvis bivirkninger bliver for generende. Hvis du har nyreproblemer eller er over 70 år, vil du jævnligt få taget prøver med henblik på at kontrollere din nyrefunktion. Hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt, kan din læge ordinere en lavere 5

14 dosis. Hvis din nyrefunktion er svært nedsat, vil du slet ikke få denne medicin (se også Tag ikke Fludara ). Ved utilsigtet spild af Fludara: Hvis Fludara-opløsningen kommer i berøring med din hud eller din mundhule eller næsebor, vaskes området grundigt med vand og sæbe. Hvis opløsningen kommer i øjnene, skylles de grundigt med rigelige mængder postevand. Undgå at indånde Fludara. Hvis der gives mere Fludara end planlagt: I tilfælde af at du kunne have modtaget en overdosis, vil din læge standse behandlingen og behandle dine symptomer. Høje doser kan også medføre et alvorligt fald i antallet af blodlegemer. Ved indsprøjtning af Fludara er det set, at en overdosis kan forårsage senere blindhed, koma og endog dødsfald. Hvis en dosis Fludara glemmes: Din læge bestiller tid til, hvornår du skal have denne medicin. Mener du, at du har sprunget en dosis over, skal du hurtigst muligt kontakte din læge. Hvis behandlingen med Fludara stoppes før tiden: Du og din læge kan beslutte at stoppe din behandling med Fludara, hvis bivirkningerne bliver for generende. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 4. BIVIRKNINGER Fludara kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du ikke er sikker på, hvad de nedenstående bivirkninger er, så bed din læge om at forklare dem. Nogle alvorlige bivirkninger kan være livstruende. - Hvis du har vejrtrækningsbesvær, hoster eller har smerter i brystet, med eller uden feber. Det kan være tegn på lungeinfektion. - Hvis du bemærker usædvanlige blå mærker, bløder mere end normalt efter tilskadekomst, eller hvis du mener du får mange infektioner. Dette kan skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer. Dette kan også medføre en øget risiko for (alvorlige) infektioner, der skyldes organismer, der almindeligvis ikke ville forårsage sygdom hos raske personer (opportunistiske infektioner), herunder en sen reaktivering af vira, f.eks. herpes zoster. - Hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat urinering, skal du straks kontakte din læge. Dette kan være tegn på tumorlysesyndrom (se Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara ). 6

15 - Hvis du bemærker symptomer fra hud eller slimhinder med rødmen, betændelse (inflammation), blæredannelse og nedbrydning af huden. De kan være tegn på en svær allergisk reaktion (Lyell s syndrom, Steven-Johnson-syndrom). - Hvis du har hjertebanken (hvis du pludselig bliver opmærksom på din hjerterytme) eller får smerter i brystet. Det kan være tegn på hjerteproblemer. Kontakt straks din læge, hvis du oplever en af disse bivirkninger Nedenfor er der en liste over mulige bivirkninger. De er opgjort ifølge de dele af kroppen de kunne påvirke og hvor hyppigt de forekommer. De sjældne bivirkninger (mindre end 10 ud af hver patienter) er hovedsageligt set efter produktets markedsføring. Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) - Infektioner (nogle alvorlige). - Infektioner, som skyldes et nedsat immunsystem (opportunistiske infektioner). - Infektioner fra lungerne (pneumoni) med evt. symptomer som vejrtrækningsbesvær og/eller hoste, med eller uden feber. - Blå mærker og blødning, der skyldes en reduktion i antallet af blodlegemer (neutropeni, anæmi, trombocytopeni); - Nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni). - Nedsat antal røde blodlegemer (anæmi). - Hoste - Opkastning, diaré, utilpashed (kvalme) - Feber; - Træthedsfølelse; - Udmattelse. Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) sandsynligvis vil opleve disse. - Andre blodkræftsygdomme (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi. De fleste patienter med disse sygdomme har tidligere, samtidig eller senere været i behandling med anden kræftmedicin (alkylerende stoffer, topoisomerasehæmmere) eller stråling); - Knoglemarvsdepression (myelosuppression); - Alvorlig appetitløshed medførende vægttab (anoreksi); - Følelsesløshed eller svaghed i arme og ben (perifer neuropati); - Synsforstyrrelser; - Betændelse i mundhulen (stomatitis); - Hududslæt; - Opsvulmen grundet overdrevne væskeansamlinger (ødem); - Betændelse i fordøjelsessystemets slimhinder fra mund til anus (mucositis); - Kulderystelser; - Almindelig utilpashed. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede) sandsynligvis vil opleve disse. 7

16 - Autoimmune sygdomme (se Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara ). - Tumorlysesyndrom (se Vær ekstra forsigtig med at bruge Fludara ); - Forvirring; - Lungetoksicitet; ardannelse i lungerne (pulmonær fibrose), lungebetændelse (pneumonitis), stakåndethed (dyspnø); - Blødning i mave eller tarme; - Unormale koncentrationer af enzymer i lever eller bugspytkirtel. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede) sandsynligvis vil opleve disse. - Sygdomme i lymfesystemet grundet viral infektion (EBV-associeret lymfoproliferativ sygdom); - Koma; - Krampeanfald; - Rastløs uro; - Blindhed; - Betændelse i eller skade på synsnerven (optisk neuritis; optisk neuropati); - Hjertestop; - Forstyrrelse i hjerterytmen (arytmi) - Hudkræft - Hud- og/eller slimhindereaktion med rødmen, betændelse, blæredannelse og nedbrydning af huden (Lyells syndrom, Stevens-Johnson-syndrom). - Blærebetændelse, der giver svien eller smerter ved vandladning, og endog blod i urinen (hæmoragisk cystitis). Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted 5. OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Fludara efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Opbevaring af Fludara i den originale yderpakning Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevaring af Fludara efter rekonstitution: For oplysninger til læger eller sundhedspersonale, se pkt. 6 Yderligere oplysninger, oplysninger til læger og sundhedspersonale. 8

17 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER Fludara indeholder følgende: - Aktivt stof: Fludarabinfosfat. - Øvrige indholdsstoffer: mannitol og natriumhydroxid. Fludara pulveret leveres i 10 ml hætteglas. Hvert hætteglas indeholder 50 mg fludarabinfosfat. 1 milliliter rekonstitueret opløsning indeholder 25 mg fludarabinfosfat. Fludaras udseende og pakningsstørrelse: Udseende: Fludara er et sterilt hvidt til let gulligt pulver til injektions- eller infusionsvæske, opløsning. Pulveret rekonstitueres med vand til indsprøjtning og yderligere fortynding. Den rekonstituerede opløsning er klar og farveløs. Pakningsstørrelse: Fludara fås i pakninger med 5 hætteglas. Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Fremstiller: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Tyskland Repræsentant for Danmark: Bayer A/S Nørgaardsvej 32 Postboks Kgs. Lyngby Denne indlægsseddel blev sidst revideret september

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Megace 160 mg tabletter Megestrolacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen Du kan få Alminox

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Theo-Dur 200 mg, depottabletter Theo-Dur 300 mg, depottabletter theophyllin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Novaluzid, tyggetabletter

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Novaluzid, tyggetabletter INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Novaluzid, tyggetabletter Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Novaluzid uden recept. For at opnå den bedste behandling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib

Indlægsseddel: Information til patienten. Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib Indlægsseddel: Information til patienten Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Emla uden recept.

Læs mere

Finasterid Actavis bruges til behandling og sygdomskontrol af godartet (ikke cancer) forstørrelse af blærehalsen.

Finasterid Actavis bruges til behandling og sygdomskontrol af godartet (ikke cancer) forstørrelse af blærehalsen. Indlægsseddel: Information til brugeren Finasterid Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter Finasterid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter magnesiumoxid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter magnesiumoxid Indlægsseddel: Information til brugeren Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYTIGA 250 mg tabletter abirateronacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYTIGA 250 mg tabletter abirateronacetat Indlægsseddel: Information til brugeren ZYTIGA 250 mg tabletter abirateronacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Adartrel 0,25 mg filmovertrukne tabletter Ropinirol (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Sebiprox 1,5 % shampoo Ciclopiroxolamin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter Hydroxychloroquinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægseddel: Information til brugeren. Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter. famciclovir

Indlægseddel: Information til brugeren. Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter. famciclovir Indlægseddel: Information til brugeren Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter famciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Lægen kan have givet dig Metformin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Metformin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Metformin Actavis 500 mg og 850 mg filmovertrukne tabletter Metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Alopam 10 mg og 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bicalutamid Medac filmovertrukne tabletter 150 mg bicalutamid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Redap 1 mg/g gel Adapalen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning Azelastinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Allergodil uden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Quinagolid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Quinagolid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Norprolac, tabletter, 25+50 mikrogram, 75 mikrogram og 150 mikrogram Quinagolid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg Aktive stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg Aktive stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixonase 400 mikrogram (1 mg/ml) næsedråber, suspension, enkeltdosisbeholder Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Zapp 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 %

Ketoconazole Shampoo Actavis 2 % Indlægsseddel: Information til brugeren Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 % shampoo 20 mg/g ketoconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter nitrofurantoin

Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter nitrofurantoin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter nitrofurantoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 500 mg suppositorier. Mesalazin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 500 mg suppositorier. Mesalazin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asacol 500 mg suppositorier Mesalazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Wartec 5 mg/ml kutanopløsning Podophyllotoxin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere