VI ER MED DIG OVERALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER MED DIG OVERALT"

Transkript

1 VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015

2 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3

3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i DKK Alle dækninger er pr. forsikrede pr. forsikringsår, medmindre andet er angivet. Tegnes forsikringen for en periode på under 12 måneder nedsættes men på helbredsundersøgelser og på tilvalgsdækningen Tandbehandling forholdsmæssigt i forhold til den tegnede periode. Forretnings- og ferierejser (Obligatorisk) Forsikringssum 4 Gældende fra 1. januar 2015 Dækning af sygeudgifter ved akut opstået sygdom og tilskadekomst op til 90 dages forretningsrejse og ferierejse pr. rejse Midlertidig smertestillende tandbehandling under forretningsrejse og ferierejse uden for udstationeringslandet Sygdom og sygetransport (Obligatorisk) Forsikringssum 5 Hospital, skadestuebehandling, ambulant behandling, læge og speciallæge Lægeordineret hotelophold samt fortæring ved ambulant behandling Lægeordineret receptpligtig medicin Screenet blod Fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi, ergoterapeut, osteopati og akupunktur Krisehjælp/krisepsykolog hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til pårørende, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Lægeordineret behandling af psykiske lidelser hos psykiater og under indlæggelse på psykiatrisk afdeling Lægeordineret behandling af psykiske lidelser hos psykolog Hospice Lægeordineret hjemmepleje Terminalpleje på hospital Helbredsundersøgelser og vaccinationer ud over almindelige børnevaccinationer og børnehelbredsundersøgelser jf Briller og kontaktlinser Syge- og hjemtransport/indhentning af rejserute (Obligatorisk) Forsikringssum 6 Dækningsoversigten er en del af Forsikringsbetingelserne. Derfor anbefales det at læse Dækningsoversigten og Forsikringsbetingelserne grundigt. Ord skrevet i kursiv i Dækningsoversigten og Forsikringsbetingelserne er definerede termer, som er en del af din dækning. Se venligst Ordlisten bagerst i denne produktguide, hvor disse ord er nærmere defineret eller forklaret. Sygetransport til egnet behandlingssted ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst eller behandlingssvigt på opholdsstedet Hjemtransport i tilfælde af død Indhentning af rejserute ved sygdom. Transport, hotel og fortæring dækkes, hvis planlagt rejserute ikke kan gennemføres Sygeledsagelse og tilkaldelse (Obligatorisk) Forsikringssum 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse op til to personer 4 5

4 Lægelig fejlbehandling (Tilvalg) Forsikringssum 8 Godtgørelse for mén som følge af lægelig fejlbehandling Graviditet og fødsel (Tilvalg) Forsikringssum 9 Dækker rimelige og nødvendige udgifter til graviditet og fødsel Tandbehandling (Tilvalg) Forsikringssum 10 Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese Tandregulering indtil det fyldte 18. år 80 % af udgifterne op til Hjemkaldelse (Tilvalg) Forsikringssum 11 Hjemkaldelse privat og erhvervsmæssigt Erstatningsmedarbejder (Tilvalg) Forsikringssum 12 Erstatningsmedarbejder Krisepakke (Tilvalg) Forsikringssum 13 Evakuering ved krig, krigslignende tilstande, terrorhandlinger eller epidemi og naturkatastrofer Dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport Krisehjælp/krisepsykolog, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til forsikredes pårørende, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Eftersøgning og redning Tilkaldelse og hjemtransport, hvis forsikrede har været udsat for gidseltagning eller kidnapning pr. forsikrede pr. døgn Se forsikringsbetingelser 13.2 Se forsikringsbetingelser pr. forsikrede, dog maks pr. skadestilfælde Se forsikringsbetingelser 13.7 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde (Tilvalg) Forsikringssum 14 Flyforsinkelse mere end fire timer, samt forsinket fremmøde Hotel, fortæring og lokal transport Erstatningskøb ved mere end 12 timers forsinkelse ved mellemlanding Maks pr. forsikrede pr. dag dog maks pr. husstand pr. dag 500 pr. forsikrede pr. døgn Forsinket bagage (Tilvalg) Forsikringssum 15 Erstatningskøb ved min. tre timers bagageforsinkelse Bagage (Tilvalg) Forsikringssum 16 Bagage tyveri, bortkomst, beskadigelse mv. Indbo og særligt privat indbo (Tilvalg) Forsikringssum 17 Erstatning for indbo ved brand, stormskade, indbrud, tyveri m.v. Under indbo udgør dækning for særligt privat indbo 25% af men dog maks Tillægsdækning: Særligt privat indbo (Tilvalg) Forsikringssum 17.3 Særligt indbo Privatansvar - Tingskade (Tilvalg) Forsikringssum 18 Tingskade inkl. skader i/på lejet bolig og hotel samt på indbo i lejet bolig Privatansvar - Personskade (Tilvalg) Forsikringssum 18 Personskade - Hvis den forsikrede gøres ansvarlig for skade på en person Retshjælp (Tilvalg) Forsikringssum 19 Retshjælp Sikkerhedsstillelse/kaution (Tilvalg) Forsikringssum 20 Sikkerhedsstillelse/kaution Advokatbistand (Tilvalg) Forsikringssum 20 Advokatbistand Heltidsulykke - Død (Tilvalg) Forsikringssum 21 Død som følge af ulykke Død som følge af ulykke - Børn Heltidsulykke Invaliditet/tandbehandling som følge af ulykke(tilvalg) der kan vælges mellem Basis og Udvidet dækning ved invaliditet Invaliditet og tandbehandling som følge af ulykke Forsikringssum 21 Tyggeskade Heltidsulykke Overfald (Tilvalg) Forsikringssum 22 Overfald Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Død (Tilvalg) Forsikringssum 23 Død som følge af sygdom Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Invaliditet (Tilvalg) Forsikringssum 23 Invaliditet (varigt mén) som følge af sygdom inkl. tropesygdom Dækningerne for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under dækningerne for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet. Afbestilling (Tilvalg) Forsikringssum 24 Dækning i tilfælde af at en allerede betalt rejse må afbestilles 6 7

5 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Forretnings- og ferierejser Gældende fra 1. januar 2015 SYGDOM & SYGETRANSPORT (Obligatorisk) 5 Syge- og hospitalsudgifter 6 Syge- og hjemtransport/indhentning af rejserute 7 Sygeledsagelse og tilkaldelse TILVALGSDÆKNINGER De valgte dækninger vil fremgå af forsikringspolicen 8 Lægelig fejlbehandling 9 Graviditet og fødsel 10 Tandbehandling 11 Hjemkaldelse 12 Erstatningsmedarbejder 13 Krisepakke 14 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 15 Forsinket bagage 16 Bagage 17 Indbo og særligt privat indbo 18 Privatansvar Personskade og tingskade 19 Retshjælp 20 Sikkerhedsstillelse/kaution og advokatbistand 21 Heltidsulykke, Invaliditet, Nedsat erhvervsevne og Tandbehandling som følge af ulykke 22 Heltidsulykke - Overfald 23 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 24 Afbestilling I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. ØVRIGE VILKÅR 25 Erstatning 26 Undtagelser fra erstatning 27 Hvordan skaden anmeldes 28 Dækning fra anden side 29 Præmiebetaling 30 Overdragelse, opsigelse og ophør 31 Tvister, værneting m.v. 32 Fortrolighed 33 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordliste 8 9

6 1 Godkendelse af forsikringen forudsætning, at helbredserklæringen er skriftlig 3 Hvor forsikringen dækker 4.2: Eksisterende lidelser: 1.1: Hvem der kan tegne forsikringen godkendt af Selskabet. 3.1: Dækningsområde Eksisterende lidelser eller lidelser, der var til Forskringen kan tegnes og fornyes af skandinaviske Forsikringen dækker under udstationering i det stede før afrejsen fra udstationeringslandet, er og finske selskaber (forsikringstager), der er Ændres ansøgerens helbredstilstand efter geografiske område, som forsikringstager har omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med registreret hos de relevante myndigheder i helbredserklæringen er underskrevet og før Selskabets angivet over for Selskabet, og som er anført i rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre de skandinaviske lande og/eller Finland med godkendelse, er forsikringstager og/eller ansøger forsikringspolicen. Det geografiske område kan behandlingsbehov under forretnings-/ferierejsen. opkrævningsadresser i disse lande. Selskabet kan forpligtet til uden ophold at oplyse Selskabet herom. være Skandinavien og Finland, Europa eller hele bede virksomheden fremsende dokumentation for verden. 4.3: Graviditet dets registrering i et skandinavisk land eller Finland. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede Under forretnings-og ferierejser ydes der dækning barn ønskes medforsikret skal der indsendes en Skandinavien og Finland omfatter Danmark, Norge, til forsikredes udgifter i forbindelse med uventede Forskringen dækker virksomhedens medarbejdere, helbredserklæring. Indtil Selskabet har modtaget Sverige og Finland. akut opståede komplikationer under graviditet indtil som rejser ud i virksomhedens interesse, og eventuel helbredserklæring dækker forsikringen kun akut svangerskabets 36. uge, se dog 26.1 d). medrejsende familie, herunder også udeboende børn opstået sygdom og tilskadekomst. Europa omfatter Albanien, Algeriet, Andorra, samt medrejsende fastboende medhjælp, og som er Azorerne, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, 4.4: Midlertidig smertestillende anført i forsikringspolicen. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede barn ikke Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, tandbehandling på rejse ønskes medforsikret, dækker forsikringen ikke udover Georgien, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Der ydes dækning til midlertidig smertestillende 1.2: Helbred og alder evt. dækning under 9.4. Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, tandbehandling, når forsikrede er på rejse uden for For at tegne forskringen skal ansøger, herunder Kanariske Øer, Kosovo, Kroatien, Letland, Libanon, udstationeringsslandet. også eventuel medrejsende familie, udfylde 1.4: Selskabets godkendelse Libyen, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, helbredserklæring, som vil blive vurderet af Selskabets Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at lægekonsulenter. Ansøger er forpligtet til at oplyse Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, Montenegro, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt Selskabet om tidligere og nuværende sygdom, skade at optagelsesbegæringen godkendes af Selskabet, og Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Serbien, autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del eller legemssvaghed. at præmien betales til Selskabet rettidigt. Skandinavien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, af tandbehandlingen, der har været midlertidig og Det er en betingelse, at ansøger ikke er fyldt 70 år på optagelsestidspunktet. 1.5: Police og skadebehandling Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Storbritannien, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. smertestillende. Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ikke Selskabet har mulighed for at tilbyde forskringen på specielle vilkår, hvis ansøger ikke er rask på optagelsestidspunktet. Dette kan enten være i form af dækning mod forhøjet præmie (helbredstillæg) eller i form af eksklusion af specifikke diagnoser, tidligere skader eller sygdomme. Beslutter Selskabet at tilbyde forskringen på specielle vilkår vil disse fremgå af forsikringspolicen, og forsikrede vil være dækket i henhold hertil. Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af forsikringspolicen foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1: Forsikringsperiode Ikrafttrædelsesdato, dækning, mer og forsikringsperiode fremgår at forsikringspolicen. 3.2: Bopælsadresse De forsikrede som er nævnt i forsikringspolicen skal bo på samme adresse i det land hvor den ansatte er udstationeret for at være omfattet af forsikringen. 4 Forretnings- og ferierejser 4.1: Forretningsrejser og ferierejser Forsikringen omfatter forretningsrejser og ferierejser (i hele verden) af maksimalt 90 dages varighed pr. er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente hjemkomsten. Tandproteser samt behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. 5 Syge- og hospitalsudgifter Hvis ansøger er fyldt 60 år på optagelsesstidspunktet 2.2: Udstationeringens varighed rejse, gældende fra det tidspunkt forsikrede forlader 5.1: Dækningsberettigede sygeudgifter påføres der alderstillæg på præmien for sygdom- og Minimum varighed pr. udstationeringsophold sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne sygetransport. er tre måneder og den maksimale varighed pr. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller er rimelige og relevante for at få klarhed over udstationeringsophold er 72 måneder. arbejdspladsen, eller når forsikringsperioden udløber, om forsikrede lider af en sygdom, er i behov 1.3: Helbredsoplysninger hvis dette sker før hjemkomsten. for behandling eller for at kontrollere en udført Indtil Selskabet har modtaget og godkendt helbreds- 2.3: Retten til erstatning behandling. erklæring dækker forsikringen kun akut opstået Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens Forsikringen giver ubegrænset dækning til forsikredes sygdom og tilskadekomst. For at opnå dækning for ikrafttrædelse. sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller Forsikringen omfatter følgende ydelser: andet end akut sygdom og tilskadekomst, er det en tilskadekomst under forretnings-/ferierejsen. a) behandling af fysiske (somatiske) lidelser under 10 11

7 hospitalsindlæggelse eller i ambulant regi, lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt. Se forsikrede eget hjem op til maks. DKK Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige også psykologdækning under 5.1 g, pr. forsikrede pr. forsikringsår. Behandlingen udgifter til forsikredes sygetransport til nærmest b) organtransplantation dækkes pr. diagnose skal være forhåndsgodkendt af Selskabets egnede behandlingssted eller udstationeringslandet i et samlet behandlingsforløb, maksimalt j) telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til pårørende, lægekonsulenter, efter Selskabets valg, inkl. ambulancetransport, i DKK 1 million. Kun organer fra mennesker hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er tilfælde af: og både transplantation og organ skal nødvendigt, t) terminalpleje på hospital. For hospice se 5.1 r). forhåndsgodkendes af Selskabet, a) alvorlig sygdom eller k) talepædagog, Se Undtagelser fra erstatning under 26. c) behandlings- og opholdsudgifter ved medicinsk b) alvorlig tilskadekomst eller betinget hospitalsindlæggelse, l) lægeordineret receptpligtig medicin, 5.2: Behandlingskvalitet Selskabet godkender kun behandling som foregår c) behandlingssvigt på opholdsstedet. d) levering af screenet blod kan ske i forbindelse m) medicinsk betinget fysioterapi, ergoterapi, efter metoder med dokumenteret effekt og som er med planlagte operationer, hvor Selskabets zoneterapi, kiropraktik, akupunktur eller godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder Forsikringen dækker kun for én transport i lægekonsulenter skønner, at det lokale blod osteopatisk behandling, i det land hvor behandling udføres. Desuden er forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst/ ikke er screenet i overensstemmelse med det en forudsætning og en betingelse, at det skal behandlingssvigt. internationale standarder herfor. Det screenede n) medicinsk nødvendig genoptræning som er være overvejende sandsynligt at behandlingen blod vil blive transporteret ud og overbragt til godkendt af Selskabet, se dog b, væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller Transportudgifter dækkes kun hvis sygdomstilfældet behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. lægekonsulent. Det er en betingelse, at de lokale o) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, forbedre helbredstilstanden efter sygdommen eller myndigheder accepterer, at Selskabet bringer proteser eller andre medicinske hjælpemidler i tilskadekomsten. Kører forsikrede i egen bil i forbindelse med det screenede blod ind i landet. Ligeledes skal forbindelse med operation, i op til fire måneder sygetransport, dækkes transportudgifter til og fra Selskabet varsles mindst 48 timer inden den efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet behandlingsstedet ad nærmeste vej med maks. planlagte operation, hjælpemidlerne er lægeordinerede nødvendige for sundhedspersonale skal have autorisation i det land, DKK 1,50 pr. km. yderligere forbedring af operationens resultat eller hvori der praktiseres. e) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til for at hindre forværrelse af operationens resultat, 6.2: Selskabets rettigheder ved transport til lægeordineret hotelophold samt fortæring, 5.3: Specielt for fysioterapi/ergoterapi/ behandling såfremt behandling der ellers ville kræve p) helbredsundersøgelser og vaccinationer erstattes zoneterapi/kiropraktik/osteopati/akupunktur Selskabet har ret til at kræve forsikrede transporteret hospitalsophold, kan foregå ambulant, med maksimalt DKK pr. forsikrede, pr. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at til behandling i udstationeringslandet eller hjemlandet forsikringsår. Endvidere erstattes almindelige Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt og lade behandling afvente hjemkomsten. f) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til børnevaccinationer og børnehelbreds- praktiserende henvisende læge samt fra behandlende hotelophold og fortæring efter endt behandling undersøgelser i henhold til den til enhver fysioterapeut/ergoterapeut/zoneterapeut/kiropraktor/ Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsikrede og indtil hjemtransport kan finde sted, tid gældende anbefaling fra den danske osteopat eller akupunktør. overført til andet egnet behandlingssted. sundhedsstyrelse eller WHO, g) lægeordineret behandling af psykiske lidelser Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd hos psykolog, psykiater og under indlæggelse q) brilleglas og kontaktlinser dækkes med maksimalt indenfor hver behandlingsform. For akupunktur med behandlende læge, om transporten er nødvendig på psykiatrisk afdeling. Behandlingen DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis og/eller forsvarlig. skal forhåndsgodkendes af Selskabets Solbrilleglas uden styrke og brillestel dækkes ikke, den er udført af læge, eller af en behandler der kan lægekonsulenter. sidestilles med en godkendt Registreret Alternativ 6.3: Hjemtransport og lovbefalede r) ophold på hospice op til maks. DKK i ét Behandler (RAB) i danmark, foranstaltninger ved dødsfald Behandling hos psykolog dækkes med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. sygdomsforløb. Opholdet skal ske på baggrund af en lægehenvisning og være forhåndsgodkendt af Selskabets lægekonsulenter, 6 Syge- og hjemtransport/ Indhentning af rejserute Ved død refunderes rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. h) læge- og speciallægehjælp, 6.1: Dækningsberettiget sygetransport Forsikredes pårørende kan vælg e mellem: s) rimelige og nødvendige udgifter til lægeordineret i) krisehjælp/krisepsykolog, hvis Selskabets hjemmepleje foretaget af en sygeplejerske i 12 13

8 a) kremering af afdøde og hjemtransport af hospitalsopholdet vil vare mindst tre døgn, eller at i Lov om klage og erstatningsadgang inden for komplikationer, der er mere omfattende, end urne eller forsikredes tilstand er livstruende. Sundhedsvæsenet. hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels b) hjemtransport af afdøde eller Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i Det er en betingelse at behandlingen er omfattet patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst. af dækningen Syge- og hospitalsudgifter, og er samt til skadens sjældenhed og mulighederne i c) begravelse i udstationerings- eller hjemlandet. forhåndsgodkendt af Selskabet samt at behandlingen øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede er foregået på behandlingssted anvist af Selskabet. betragtning, 6.4: Indhentning af rejserute udskrives fra hospitalet. Ved indhentning af rejserute yder Forsikringen omfatter følgende ydelser: g) godtgørelse og erstatning for behandling Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejse Sygeledsagelse der ikke er forhåndsgodkendt af Selskabet er påbegyndt, og den dokumenterede Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om Godtgørelse for varigt mén, der opstår som direkte og/eller hvor Selskabet ikke har henvist planlagte rejserute ikke kan gennemføres. varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes følge af den lægelige fejlbehandling. Godtgørelsen til behandlingssted. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, og at tilstand er livstruende. udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som ville have været resultatet efter korrekt 9 Graviditet og fødsel den behandlende læge har ordineret sengeleje, 7.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte behandling. 9.1: Dækningsberettigede graviditets- og hospitalsophold eller akut ambulant behandling. Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt fødselsudgifter vælges op til to personer. Tilkaldelse skal ske fra 8.2: Undtagelser Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for Forsikringen dækker en flybillet maks. på business forsikredes bopæls- og/eller hjemland. Forsikringen dækker ikke: graviditet, yder Selskabet erstatning for rimelige og class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til nødvendige udgifter til graviditet og fødsel. hotelophold samt fortæring under indhentningen af 7.3: Børn a) fejlbehandling, der er udført af andet den planlagte og dokumenterede rejserute. Medforsikrede børn under 18 år er altid berettiget til sundhedspersonale end uddannede og på stedet Forsikringen dækker ikke fertilitetsundersøgelse/ dækning for sygeledsagelse, hvis barnets forældre autoriserede læger, behandling inkl. hormonbehandling, insemination eller 6.5: Forsinkelser og restriktioner eller alle barnets medforsikrede rejseledsagere bliver anden behandling i relation hertil. Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser sygeledsagere på grund af en dækningsberettiget b) varigt mén, der opstår som direkte og forventelig eller restriktioner i forbindelse med transporten skade. følge af sygdom eller tilskadekomst, 9.2: Karenstid graviditetsundersøgelser grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra Retten til erstatning til ambulante graviditets- offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre 7.4: Dækningsberettigede udgifter c) hvor sikrede har anerkendt behandling undersøgelser indtræder fire uger efter dækningens forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. Der ydes erstatning af i alt op til to tilkaldtes selvom Selskabet har informeret om, at den ikrafttrædelsesdato. 7 Sygeledsagelse og tilkaldelse flybilletter tur/retur én gang, (max. på business class), og deres eller sygeledsageres rimelige og nødvendige tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Selskabet godkendte 9.3: Karenstid fødsel og efterundersøgelser 7.1: Betingelser for sygeledsagelse og ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal behandlingsprincipper, Retten til erstatning for fødselsudgifter og tilkaldelse transport. efterundersøgelser indtræder 10 måneder efter Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt 8 Lægelig fejlbehandling d) erstatning for fejl eller svigt i apperaturer mv, dækningens ikrafttrædelsesdato. eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, 8.1: Hvad forsikringen omfatter e) erstatning hvis skaden ud fra en efterfølgende 9.4: Dækning for nyfødte børn akut sygdom eller tilskadekomst. Hvis der er tegnet dækning for lægelig fejlbehandling vurdering kunne være undgået ved hjælp af en Børn, der fødes 10 måneder efter ikrafttrædelses- omfatter forsikringen dækning for godtgørelse anden til rådighed stående behandlingsteknik datoen for moderens graviditetsdækning, er dækket Udgifter til sygeledsagelse eller tilkaldelse dækkes kun og erstatning ved lægelig fejlbehandling hvor en eller behandlingsmetode, som ud fra et for sygeudgifter med op til DKK i den første hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af autoriseret læge foretager suboptimal behandling medicinsk synspunkt ville have været lige så levemåned uanset helbredstilstand. forsikringen. i forhold til normal behandlingsstandard i det land hvor behandlingen udføres. Der skal være tale effektiv til behandling af patientens sygdom, 10 Tandbehandling Tilkaldelse om behandling under hospitalsindlæggelse eller f) erstatning hvis der som følge af undersøgelse, 10.1: Dækningsberettiget tandbehandling Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge ambulant, der giver ret til erstatning efter kapitel 3 herunder diagnostiske indgreb, eller behandling Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for som Selskabets lægekonsulent vurdere, at indtræder skade i form af infektioner eller andre tandbehandling, yder Selskabet erstatning for 14 15

9 følgende behandlinger med 80 % af regningens b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes 11.4: Dækningsberettigede ekstraudgifter følge af en dækningsberettiget hændelse, eller pålydende indenfor men: private bolig eller i virksomheden, hvis politi- Der ydes refusion for ekstraordinære og nødvendige anmeldelse eller lignende dokumentation udgifter til flybillet til hjem- eller udstationeringslandet c) at forsikrede rejser hjem som følge af en a) Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er på samme klasse som på udrejsen, dog maks. business dækningsberettiget hjemkaldelse, eller rodbehandling, tandudtrækning, stifter, nødvendig, class, samt rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter, broer, guldarbejde, kroner, bideskinne, der påføres forsikrede og ledsagere ved hjemkaldelse. d) at forsikrede sygeledsager en med- paradontalbehandling og tandprotese, c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået forsikret rejseledsager som følge af en af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport under dækningsberettiget hændelse, b) Tandregulering indtil det fyldte 18. år. anden dokumentation foreligger, og forsikredes ophold i hjemlandet er ikke dækket af forsikringen. tilstedeværelse er nødvendig, e) at forsikrede afgår ved døden. 10.2: Tanddækningens ikrafttrædelse Der ydes endvidere refusion til returrejse til Retten til erstatning indtræder først tre d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der 12.2: Dækningsberettigede ekstraudgifter måneder efter dækningens ikrafttræden, dog eller konkurs i virksomheden og forsikredes på tidspunktet for hjemrejsen er mindst en måned Der ydes erstatning til ekstraordinære udgifter til een fire uger for tandundersøgelse og -rensning tilstedeværelse er nødvendig. tilbage af den oprindelige rejses eller udstationerings erstatningsmedarbejders flybillet tur/retur en gang og straks ved forsikringens ikrafttræden for planlagte varighed samt forsikringsperiode. på maks. business class, samt hotelophold, fortæring midlertidig smertestillende tandbehandling i Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse samt lokal transport. udstationeringslandet. i forbindelse med én hændelse, herunder ét Returrejsen skal ske senest fire uger efter sygdomsforløb. hjemkaldelsen. Maksimalt én erstatningsmedarbejder pr. hændelse/ Behandlingsbehov opstået før karensperiodens udløb sygdomsforløb/tilskadekomst. er ikke dækket af forsikringen. Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 timer forud for 11.5: Rejser med motorkøretøj i Europa Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre 13 Krisepakke 10.3: Tandlægens bedømmelse forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvis det 13.1: Dækningsberettiget evakuering Selskabet har ret til at nedsætte eller lade erstatning på forhånd er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde Forsikringen yder erstatning til evakuering i tilfælde af: af udgifter til tandbehandling bortfalde, hvis Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af forsikredes tænder ud fra en af Selskabet valgt familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen motorkøretøjet inden for Europa. a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder tandlæges vurdering må antages at have været er en medrejsende, som tidligere på rejsen er blevet sig, såfremt det danske Udenrigsministerium, væsentligt dårligere end hos personer på samme hjemtransporteret. 11.6: Selskabets forhåndsgodkendelse dansk ambassade eller lignende institution alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er anbefalet i forbindelse hermed. Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i samme land er forhåndsgodkendt af Selskabet. opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til 11 Hjemkaldelse som det nære familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, dækker forsikringen rimelige og 12 Erstatningsmedarbejder området, 11.1: Betingelser for hjemkaldelse nødvendige transportudgifter i forbindelse med 12.1: Dækningsberettiget erstatnings- b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, Såfremt forsikringstager har tegnet dækning hjemkaldelse svarende til transportudgifter til medarbejder terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhånds- forsikredes udstationeringsland. Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for revolution eller anden lignende tilstand i det godkendelse erstatning, hvis et udstationeringsophold erstatningsmedarbejder, yder Selskabet erstatning, område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt det eller en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: 11.2: Ledsager hvis forsikredes rejseformål af nogen hændelse der danske Udenrigsministerium, dansk ambassade Forsikrede kan efter eget valg vælge én person er dækket af forsikringen ikke kan gennemføres, eller eller lignende institution anbefaler evakuering, a) at et nært familiemedlem i hjemlandet eller i som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikredes forsikredes arbejde ikke kan varetages som følge af: og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udstationeringslandet efter forsikredes afrejse opholdssted. udrejsetidspunkt til området, afgår ved døden, bliver ramt af alvorlig akut a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den sygdom eller tilskadekomst, der medfører 11.3: Børn behandlende læge har ordineret sengeleje i c) naturkatastrofer hvor det danske hospitalsindlæggelse, eller bliver ramt af en Dog er medforsikrede børn under 18 år berettiget til mindst fire dage på grund af dækningsberettiget Udenrigsministerium, dansk ambassade eller livstruende akut forværring af en eksisterende dækning under hjemkaldelse, hvis barnets forældre akut sygdom eller tilskadekomst, eller lignende institution anbefaler evakuering, og lidelse, eller alle barnets rejseledsagere bliver hjemkaldt på hvor tilstanden er opstået efter forsikredes grund af en dækningsberettiget skadebegivenhed. b) at forsikrede syge eller hjemtransporteres som udrejsetidspunkt til området

10 13.2: Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes refusion til: b) at forsikrede er blevet set inden for 120 timer før anmeldelsen, b) Rimelige og nødvendige udgifter til lokal transport, fortæring og hotelophold i perioden fra frigivelsen til forsikrede kan rejse hjem. a) i tilfælde af forsinkelse i mere end fire timer af reserveret fly, indstillet fly eller i tilfælde af overbookning, hvor forsikrede ikke kommer med a) Transport til nærmeste sikre destination, hjemlandet eller udstationeringslandet samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres til nærmeste sikre destination, hjemlandet eller c) at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes, og d) at Selskabet på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf. c) Tilkaldelse af op til to personer, hvis forsikrede bliver hospitalsindlagt efter frigivelsen. Det er en betingelse, at den behandlende læge såvel som Selskabets lægekonsulent vurderer, at hospitalsopholdet vil vare mindst tre døgn. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes udstationeringsog/eller hjemland. reserveret fly, eller b) i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseeligt møder for sent op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute. udstationeringslandet. Såfremt forsikrede er evakueret til nærmeste sikre destination, ydes erstatning til dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til 13.5: Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede udskrives fra hospitalet. Det er en betingelse for dækning, at billetten til transportmidlet er bestilt og betalt 24 timer før returrejse til hjemlandet eller udstationeringslandet. b) Krisehjælp/krisepsykolog, når Selskabets lægekonsulent vurderer, at der skal iværksættes krisehjælp på baggrund af de forhold, der har gjort sig gældende i forbindelse med årsagen til evakueringen. c) Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til forsikredes pårørende, når Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt. 13.3: Specielt ved krig eller risiko for krig Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne redning: a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Selskabet ikke ville have haft, hvis Selskabet havde arrangeret eftersøgningen eller redningen, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for personer, der ikke har denne dækning, d) såfremt eftersøgningen er igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle, hvor Der ydes erstatning af i alt op til to tilkaldtes flybilletter tur/retur én gang, (max. på business class), og deres rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 13.8: Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) Udgifter til løsesum b) Udgifter til efterforskning af en gidseltagning/ kidnapning. afgang. Forsikringen dækker ikke, såfremt det forsinkede fremmøde sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid. 14.2: Dækningsberettigede ekstraudgifter Forsikringen yder erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til lokaltransport, fortæring og hotelophold med op til DKK pr. forsikrede, dog maks. DKK pr. dag pr. husstand. Forsikringen yder endvidere i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til tre måneder rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til ophold og fortæring samt nødvendig indenrigstransport. forsikrede opholder sig, eller fordi pårørende eller andre ønsker kontakt med forsikrede, uanset årsagen. 13.6: Anmeldelse om savnet person 13.9: Danske Udenrigsministeriums anbefalinger Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. erstatning for billet på maks. business class. Det er en betingelse for erstatning, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning 13.4: Eftersøgning og redning Når forsikrede er meldt savnet skal dette omgående 13.10: Selskabets ansvar pr. rejse pr. familie. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med anmeldes til Selskabet. Selskabet samarbejder med Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket eftersøgning i op til 14 dage, samt redning/bjergning sit internationale netværk i området og det danske omfang en transport/eftersøgning/redning kan 14.3: Dækningsberettigede ekstraudgifter ved når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. Udenrigsministerium og godkender de parter, der skal foretages, men vil samarbejde med det danske forsinkelse ved mellemlandinger Forsikringssummen er DKK pr. person, dog forestå eftersøgningen. Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende I tilfælde af forsinkelse på en mellemlanding, maks. DKK pr. skadestilfælde pr. police. institution i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. hvor forsikrede på intet tidspunkt har adgang Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har været meldt savnet i mindst 13.7: Gidseltagning og kidnapning Selskabet yder efter forhåndsgodkendelse erstatning for følgende, hvis forsikrede har været udsat for gidseltagning og/eller kidnapning: 14 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 14.1: Dækningsberettiget flyforsinkelse og til sin indskrevne bagage yder forsikringen, udover dækningen beskrevet i 14.2, erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til beklædningsgenstande, toiletartikler 24 timer hos politi eller anden offentlig myndighed, a) Rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes hjemtransport til udstationerings- eller hjemlandet efter frigivelsen. forsinket fremmøde Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for flyforsinkelse og forsinket fremmøde dækker forsikringen: og livsnødvendig medicin. Det er en betingelse for erstatning, at forsinkelsen varer minimum 12 timer. Forsikringen dækker med op til DKK 500 pr. døgn pr. forsikrede

11 15 Forsinket bagage 15.1: Dækningsberettigede erstatningskøb Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket i mere end tre timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for udstationeringslandet, på første udrejse til udstationeringslandet samt på hjemrejsen til hjemlandet efter endt udstationering. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. rejse pr. familie. Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har original skaderapport fra det pågældende transportselskab. Vi anbefaler, at forsinkelsen anmeldes straks efter ankomst til bestemmelsesstedet. Anmeldelse skal ske til ankomst-service i lufthavnen, der udfærdiger og udleverer skaderapporten. b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med. 15.3: Dækning ved hjemkomst Dækningen gælder ikke ved ankomst til udstationeringslandet, medmindre bagagen er forsinket i mere end 48 timer og forsikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden 72 timer efter forventet hjemkomst. Ny rejse skal være bestilt inden forsinkelsen indtraf. 16 Bagage 16.1: Dækningsberettiget bagage Hvis der er tegnet tillægsdækning for bagage, er følgende genstande, tilhørende forsikrede eller forsikringstager, omfattet af dækningen på rejser uden for udstationeringslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Fotoudstyr, videoudstyr, computerudstyr, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr samt smykker er kun dækket, såfremt disse medtages som håndbagage. Den samlede erstatning for fotoudstyr kan maksimalt udgøre DKK og for smykker maksimalt DKK PC-udstyr dækkes maksimalt med 50 % af men, dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade pr. familie. Følgende dækkes ikke: a) Bagage og elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner. 16.2: Begrænsninger Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Årsag / Genstand 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj Bagage og elektronisk udstyr Op til Op til Op til 4 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage Op til (elektronisk udstyr dog ikke dækket) 5 Beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Op til (elektronisk udstyr dog ikke dækket) 6 Tyveri fra kabinen i aflåst båd eller motorkøretøj Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 10 % af 10 % af 10 % af 7 Glemte, tabte eller forlagte genstande 8 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 9 Tyveri fra motorkøretøj, båd, påhængsvogn, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 10 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 11 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 12 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt 13 Indirekte tab 14 Simpelt tyveri 15 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) 15.2: Undtagelser Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. Endvidere dækkes indirekte tab ikke, eksempelvis udgifter til taxa, hotelophold og telefon. b) Cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. c) Genstande som ikke kan dokumenteres, og hvor det er almindeligt, at forsikrede kan dokumentere sit tab

12 16.3: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/ beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle. b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 16.4: Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 17 Indbo og særligt privat indbo 17.1: Dækningsberettiget indbo Hvis der er tegnet dækning for indbo, dækker forsikringen almindeligt privat indbo og særligt privat indbo tilhørende den i forsikringspolicen anførte personkreds samt indbogenstande, for hvilke de bærer risikoen. Dækningen gælder kun i udstationeringslandet. 17.2: Privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i 17.3 eller undtaget i dækningsskemaet. 17.3: Særligt privat indbo Særligt privat indbo defineres som antikviteter, kunstværker, malerier, ægte tæpper, musikinstrumenter, pelse, guld, sølv, platin, perler, ædelstene, smykker og ure. Særligt privat indbo er dækket med indtil 25% af men, dog maks. DKK pr. forsikringsår, medmindre der er tegnet ekstra tillæg for særligt indbo. Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Alle beløb er i DKK Årsag / Genstand 1 Brand (ildsvåde), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning i forbindelse med brand Almindelig privat indbo Op til Særligt privat indbo 25 % af, maks pr. forsikringsår Tillægsdækning Særligt privat indbo Op til 2 Skade ved ild der ikke kan betegnes som ildsvåde 3 Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges 4 Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater, herunder radio- og tv-apparater og lignende, foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har ildsvåde til følge 5 Skade ved eksplosion og direkte lynnedslag Op til 6 Skade forårsaget ved nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra 7 Skade opstået på grund af sprængstoffer som medføres af luftfartøjer 8 Skade ved pludselig udstrømning (ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølervæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover 9 Skade fra nedløbsrør og tagrender eller skade som følge af opstigning af grund eller kloakvand 10 Skade der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere Op til 25 % af, maks pr. forsikringsår 25 % af, maks pr. forsikringsår Op til Op til Op til 25 % af, maks pr. forsikringsår Op til 11 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde 12 Skade efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning 13 Stormskader, herunder nedbørsskade, såfremt der samtidig er stormskade på bygningen, hvori de forsikrede genstande befinder sig 14 Rimelige udgifter i forbindelse med skade til redning og bevaring af de forsikrede genstande Op til Udover 25 % af, maks pr. forsikringsår Udover Op til Udover 22 23

13 Årsag / Genstand Almindelig privat indbo Særligt privat indbo Tillægsdækning Særligt privat indbo Årsag / Genstand Almindelig privat indbo Særligt privat indbo Tillægsdækning Særligt privat indbo 15 Indbrudstyveri og hærværk Op til, rede penge maks Udskiftning af nøgler og låse på forsikredes bopæl, maks Tyveri fra bolig, hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste og som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 25 % af, maks pr. forsikringsår Op til 30 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage i udstationeringsslandet, som ikke er dækket under 16 10% af, dog maks. DKK pr. skade pr. familie. (Elektronisk udstyr, smykker, rede penge, rejsebilletter samt værdipapirer dog ikke dækket) 17 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle 18 Simpelt tyveri 19 Indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder 20 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/ -boks i motorkøretøj 21 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/-boks i motorkøretøj, som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 22 Røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede i udstationeringslandet Maks. 10 % af Maks. 10 % af. Rede penge maks Udskiftning af nøgler og låse på forsikredes bopæl, maks Maks. 10 % af. Maks. 10 % af. 23 Tyveri af forsvarligt aflåste cykler Maks. 10 % af 24 Motorkøretøjer (herunder knallerter), haveredskaber over 5 hk., campingvogne, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil 25 Rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, jf. pkt Mønt- og frimærkesamlinger 27 Særligt privat indbo i loft- og kælderrum, i udhuse og garager 28 Glemte, tabte og forlagte genstande 29 Indirekte tab 17.4: Dækning ved flytning Forsikringen dækker de nævnte genstande, når de befinder sig på den i forsikringspolicen anførte bopælsadresse. Ved flytning fra en udlandsadresse til en anden dækkes i indtil 14 dage fra den faktiske overtagelsesdag på den nye helårsbolig i såvel den gamle som den nye helårsbolig. Forsikringen dækker dog ikke flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. 17.5: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/ beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle. b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 17.6: Anmeldelse I tilfælde af røveri, tyveri, indbrud eller hærværk for over DKK skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed, og original kvittering tilsendes Selskabet. 17.7: Beskadigede genstande I tilfælde af beskadigelse af genstande, må disse ikke smides ud, før Selskabet har givet tilladelse hertil, eller skaden er opgjort. Forsikrede skal på forlangende tilsende Selskabet de beskadigede genstande

14 17.8: Forsikredes oplysningspligt underlagt efter de almindelige regler om 19 Retshjælp Familieforsikringer med indbodækning nævnte Forsikrede har pligt til at give Selskabet alle erstatningsansvar uden for kontraktforhold, 19.1: Dækningsberettigede udgifter begrænsninger og undtagelser. informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at udfylde en Skadeanmeldelse. Det skal specificeres, hvilke genstande, der kræves erstatning for, med d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 18.1 c), og som forsikrede ejer, har til låns, Hvis der er tegnet dækning for retshjælp, dækker forsikringen retshjælp i henhold til Forsikring og Pensions Almindelige betingelser for Retshjælp for 20 Sikkerhedsstillelse/kaution og advokatbistand angivelse af art, mærke, type, alder, indkøbspris og leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, Familieforsikringer med indbodækning, som på 20.1: Sikkerhedsstillelse/kaution købspris umiddelbart før skaden. Forsikrede skal bearbejdning eller behandling, har sat sig i begæring kan rekvireres hos Selskabet. Hvis der er tegnet dækning for sikkerhedsstillelse/ endvidere som dokumentation for genstandens alder besiddelse af, eller har i varetægt af anden kaution, dækker forsikringen betaling, der permanent og værdi tilsende Selskabet originale kvitteringer, grund, Beregnes advokatsalæret som en nærmere eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes garantibeviser eller lignende original dokumentation. angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, dækker ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale 18 Privatansvar Personskade og tingskade e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte forsikringen advokatsalæret med maks. DKK : Selvrisiko myndigheder. Dette ydes som et rentefrit lån, som skal 18.1: Betingelser for privatansvar eller på anden måde påfører andre sygdom, Ved enhver skade vedrørende retshjælp betaler tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller Hvis der er tegnet dækning for privatansvar dækker forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen/kautionen forsikringen: g) for skade forvoldt ved benyttelse af samlede omkostninger, dog min. DKK beslaglagt som følge af forsikredes manglende motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj samt betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale søfartøjer på eller over tre meters længde 19.3: Undtagelser forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på grund af sit erstatningsansvar for skade på med sejl eller motor, eller søfartøjer under tre Følgende er ikke dækket under retshjælp: på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, personer eller ting i henhold til gældende ret i meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 betragtes sikkerhedsstillelsen/kautionen som et det land, hvor skaden indtræder, HK. a) Rets- og voldgiftssager mellem forsikrede rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks og rejsebureauet, rejsearrangøren eller efter beslaglæggelsen. b) omkostninger i forbindelse med erstatnings- h) for skade som følge af hændelige uheld. rejseformidleren, spørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale 20.2: Advokatbistand med Selskabet, 18.3: Bøder og krav b) Tvister mellem forsikrede og Selskabet, Hvis der er tegnet dækning for advokatbistand, Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller dækkes nødvendige og rimelige c) skader i/på lejet bolig/hotel samt på indbo i lejet bodslignende krav. c) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende advokatomkostninger til og med sagens bolig, krav, afgørelse ved retten i 1. instans, hvis forsikrede i 18.4: Forsikringssum udstationeringsperioden bliver tiltalt eller sigtet for et d) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse i skiløb, Forsikringssummen anført i forsikringspolicen for d) Retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- eller strafbart forhold opstået i udstationeringsperioden. snowboarding, kælkning eller lignende, dog henholdsvis tingskade og personskade er højeste arbejdsforhold, Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare maks DKK pr. hændelse. grænse for Selskabets forpligtelse efter en enkelt forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger forsikringsbegivenhed, selv om denne resulterer i e) Retssager om ansvar for benyttelse af som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Selskabet 18.2: Undtagelser flere skader, selv om ansvaret pålægges flere, og motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, efter påkrav. Forsikringen dækker ikke forsikredes uanset om der er dækning på én eller flere policer i erstatningsansvar: Selskabet. f) Retssager vedrørende narkotika, Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet. a) i kontraktforhold, dog på nær for skade på ting, 18.5: Forsikredes anerkendelse af g) Retssager vedrørende våben, som er omfattet af 18.1 c), erstatningspligt 20.3: Tilkaldelse Forsikrede kan ikke med bindende virkning h) Sager vedrørende forsikredes deltagelse i Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer efter b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, for Selskabet helt eller delvist anerkende kriminelle handlinger. forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til erstatningspligt for forvoldt skade. bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på Herudover gælder de i Forsikring og Pensions lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af anden måde har pådraget sig et videregående Almindelige betingelser for Retshjælp for tilkaldte dækkes med fly på maks. økonomiklasse tur/ ansvar, end hvad forsikrede ville være 26 27

15 retur en gang samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring. 21 Heltidsulykke, Invaliditet, Nedsat erhvervsevne og tandbehandling som følge af ulykke Det er en betingelse for udbetaling af invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling. ret til erhvervsevnetabserstatning på 25 % af den invaliditetserstatning, som udbetales i henhold til : Rejseudgifter 21.1: Dækning ved ulykkestilfælde Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for : Basis Heltidsulykkesdækning 21.7: Tandbehandling som følge af ulykke følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til heltidsulykke og invaliditet, yder forsikringen Har forsikringstager valgt Basis Såfremt forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden afhøring ved domstol uden for udstationeringslandet. erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden Heltidsulykkesdækning, udgør erstatningen den til side, dækkes tandbehandling således: 20.5: Selvrisiko Ved enhver skade under dækningen Advokatbistand, betaler forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. Ulykkestilfælde defineres som: En pludselig hændelse der forårsager personskade. méngraden svarende procent af men. Ved ulykkestilfælde der medfører invaliditet på hænder, fingre eller syn, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af a) ved en tandskade, der er en følge af en ulykke, dækkes rimelige og nødvendige udgifter (inden for men) til tandbehandling, der kan bringe tænderne tilbage til den tilstand de var i før ulykken. 20.6: Undtagelser for dækning under Sikkerhedsstillelse/kaution og advokatbistand Forsikringen dækker ikke: 21.2: Dødsfald Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død men. Erstatningen kan dog aldrig overstige men. b) ved en tyggeskade, uanset årsagen hertil, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. inden for et år efter ulykkestilfældet. Tandbehandlingen skal være foretaget inden for a) Juridiske problemer mellem forsikrede : Udvidet Heltidsulykkesdækning fem år efter skadens indtræden. Såfremt skaden og rejsebureauet, rejsearrangøren eller Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, Har forsikringstager valgt Udvidet er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal rejseformidleren, udbetales men til nærmeste pårørende. Heltidsulykkesdækning, udgør erstatningen det tandbehandlingen være foretaget inden forsikredes dobbelte af den til méngraden svarede procent af fyldte 25 år. b) Juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt men. erhvervs- eller arbejdsforhold, invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, Det er en forudsætning for dækning, at tand- hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede Erstatningen kan dog aldrig overstige forsikrings- behandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. c) Juridiske problemer i forbindelse med familie- og foretagne udbetaling. summen. arveretlige spørgsmål, Behandlingen skal være påbegyndt under 21.3: Permanent invaliditet 21.4: Invaliditet på hænder, fingre eller syn udstationeringsopholdet, men afsluttende behandling d) Juridiske problemer mellem forsikrede og Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet Ved ulykkestilfælde der medfører invaliditet på kan om nødvendigt ske i hjemlandet. Selskabet, svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbetales hænder, fingre eller syn, forhøjes den normale ménerstatning. invaliditetsgrad til det dobbelte op til maks. 100 %. Udgifter der vedrører tandproteser dækkes ikke. e) Sager der ikke er opstået under udstationeringsopholdet, Uanset dækning fastsættes méngraden efter 21.5: Ændring af syn 21.8: Undtagelser Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at Undtagelser og særlige bestemmelser: f) Retssager om ansvar for benyttelse af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, til forsikredes erhverv. Méngraden kan sammenlagt dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. a) Enhver sygdom og udløsning af latente ikke overstige 100 %. sygdoms anlæg, selv om sygdommen er opstået g) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende 21.6: Nedsat erhvervsevne eller forværret ved et ulykkestilfælde krav. Fastsættelse af méngraden foretages, så snart Hvis et ulykkestilfælde, efter at forsikredes ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes og helbredstilstand er blevet stationær, har medført b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom h) Inkassosager. ikke senere end tre år efter ulykkestilfældet. varig nedsættelse af forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, dækkes tab af c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og erhvervsevne. Erhvervsevnetabet opgøres i henhold der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end til Erstatningsansvarslovens 5, og hvis forsikredes tilstødende sygdom hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. erhvervsevnetab er på mindst 15 %, har forsikrede 28 29

16 d) Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise Herunder: Helbredelsesudgifterr Tabt arbejdsfortjeneste Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for varigt mén Forsikringen dækker endvidere invaliditet som følge af en tropesygdom opstået under opholdet. Invaliditeten fastsættes efter samme retningslinjer som ved sygdomsinvaliditet. 23.3: Livsforsikring - Dødsfald Afgår forsikrede ved døden under udstationeringsopholdet, som følge af en sygdom opstået i forsikringsperioden for dækningen Livsforsikring, udbetales den for dødsfaldet fastsatte erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og -behandling Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, og at politirapport udfærdiges og sendes til Selskabet i original, samt at forsikrede konsulterer en lokal læge/tandlæge/et lokalt hospital umiddelbart efter overfaldet, samt at der indhentes lægeerklæring, Det er en forudsætning for erstatning, at méngraden lægeligt kan fastsættes til mindst 5 % og maksimalt 100 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig længere, dog senest tre år efter sygdommens opståen. til afdødes nærmeste pårørende, medmindre der er indsat begunstiget, og dette er nævnt i forsikringspolicen. Dødsfaldserstatningen udgør den, som forsikringstager har fastsat og som var gældende på tidspunktet for dødsfaldet. f) Er forsikrede under 18 år, er men ved død begrænset til DKK g) Er forsikrede over 75 år, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende mer og at denne sendes til Selskabet i original. 22.2: Undtagelser Undtagelser og særlige bestemmelser: a) Er forsikrede under 18 år, er men ved død begrænset til DKK Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv. Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der lægges til grund. Der tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen. Krav på dødsfaldserstatning forældes tre år efter forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav mod Selskabet. Forældelse indtræder dog senest 10 år fra forsikringsbegivenhedens indtræden. h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen. 21.9: Lægens foreskrifter Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter : Selskabets ret til at indhente oplysninger b) Er forsikrede over 75 år, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende mer. c) Overfald begået af forsikredes rejseledsager, medforsikredes rejseledsager eller et vilkårligt overfald begået af en af forsikrede bekendt Invaliditetsgraden udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af men. Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sammenlagt overstige 100 %. Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. 23.4: Samme sygdom Der kan ikke ved samme sygdom ydes erstatning for både varigt mén og død. Erstatningen for varigt mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning ved død, hvis dødsfaldserstatningen er større end invaliditetserstatningen, og hvis dødsfaldet skyldes samme sygdom som udbetalingen af Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede undersøge af en af Selskabet valgt læge og til ved dødsfald at kræve obduktion. 22 Heltidsulykke Overfald 22.1: Overfald Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for person er ikke omfattet af forsikringen. 23 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 23.1: Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Hvis der er tegnet dækning for livsforsikring og sygdomsinvaliditet, yder forsikringen erstatning, hvis den forsikrede pådrager sig varigt mén eller dør som følge af en sygdom opstået i forsikringsperioden for Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHO s og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccinationer og profylakse herunder medicinsk malaria profylakse ved rejse til det pågældende område. invaliditetserstatningen. 23.5: Undtagelser for erstatning Forsikringen dækker ikke: a) sygdomme/lidelser, der er opstået/har vist symptomer før forsikringsperiodens start for henholdsvis sygdomsinvaliditet og livsforsikring. overfald yder forsikringen endvidere erstatning for overfald, som resulterer i en påviselig personskade eller dødsfald. henholdsvis sygdomsinvaliditet og livsforsikring. Dækningen er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S Erstatningen udbetales til forsikrede, der skal være i live på det tidspunkt, hvor erstatningen fordres udbetalt. b) dødsfaldssum for personer, som ikke er fyldt 18 år. c) personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år. Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under : Sygdomsinvaliditet - Varigt mén Såfremt en sygdom, opstået under forsikringsperioden for sygdomsinvaliditet, har medført et varigt mén på 5 % eller derover, er den forsikrede berettiget til invaliditetserstatning. Forsikringssummen er den sum, som er fastsat af forsikringstager, og som var gældende, da sygdommen opstod, og som udgør erstatningen ved 100 % mén pr. forsikret person. d) skader, som følge af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager person skade

17 23.6: Rapportering til Selskabet 24.2: Ophør af dækning 24.4: Undtagelser om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges Indtræffer en erstatningsberettiget hændelse, skal Dækningen ophører på det tidspunkt, forsikrede Undtaget fra dækning er: kopi af dødsattesten. denne anmeldes til Selskabet uden ugrundet ophold ved udfyldelse af Skadeanmeldelse. Af hensyn forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en rejse til udlandet. a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller årsagen til dødsfaldet, der begrunder afbestillingen, 25 Erstatning til bedømmelsen af Selskabets erstatningspligt har vist symptomer eller var tilstede ved 25.1: Dækningsberettigede udgifter er det vigtigt, at hændelsen beskrives nøjagtigt i 24.3: Dækkede hændelser bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med Forsikringen erstatter den forsikredes dæknings- anmeldelsen. Hvis forsikrede har været under læge- Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan en vis sandsynlighed kunne forventes inden berettigede udgifter i henhold til de valgte dækninger og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå påbegynde rejsen på grund af: påbegyndelsen af rejsen, som fremgår af forsikringspolicen. af anmeldelsen tillige med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital. a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået 25.2: Erstatningsbeløb opstået efter bestilling af rejsen, som kræver eller opgivet behandling for sygdommen, Erstatning er begrænset til udgifter, som er Såfremt forsikrede er i besiddelse af en lægerapport hospitalsindlæggelse eller lægeordineret selv om forsikrede burde vide eller formode, almindelige og rimelige for området eller landet, hvor og/eller en hospitalsjournal, skal denne/disse inden dørs ophold af forsikrede eller et nært at sygdommen krævede behandling eller var udgifterne afholdes. indsendes i original. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos familiemedlem, b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand væsentligt forværret, c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af Forsikringen dækker ikke behandling, der endnu ikke er udført. enhver læge eller ethvert hospital, der behandler eller til at modtage en vaccination, som uforudsigeligt den samlede forsikrede rejse, Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, regnes har behandlet forsikrede, samt til at lade forsikrede og pludseligt indføres som krav for indrejse i det med under den årlige pr. forsikrede. undersøge af en af Selskabet valgt læge. land, hvortil forsikrede skal rejse, d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på Selskabet omregner valuta ud fra Nationalbankens til Ved dødsfald er Selskabet berettiget til at kræve c) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes destinationen, naturkatastrofer, terror eller enhver tid gældende middelkurs. obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi private bolig eller virksomhed umiddelbart lignende, jf. dog 24.3 f), af dødsattest. inden afrejsen, hvis politianmeldelse eller anden 25.3: Rabatter lignende dokumentation foreligger, e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellem 23.7: Udtrædelse af gruppeordning bestilling af rejsen, Selskabet og hospitaler/læger og lign., vil være til Hvis forsikrede udtræder af gruppeordningen, d) bedrageriske handlinger i forsikringstagers gavn for alle forsikringstagere i Selskabet. skal eventuelle krav om udbetaling af invaliditets- virksomhed, hvis politianmeldelse foreligger, og f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte erstatningen fremsættes inden seks måneder efter forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, som følge af forsikredes forsætlige handlinger, 25.4: Forsikringssummer udtrædelsen. Tilsvarende regel gælder hvis aftalen groft uagtsomme handlinger eller undladelser, De anførte mer for de enkelte mellem Selskabet og Topdanmark ophører. e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i dækninger danner grænsen for Selskabets 24 Afbestilling eller konkurs i forsikringstagers virksomhed, hvis dokumentation foreligger, og forsikredes forbindelse hermed, erstatningspligt for alle de pr. forsikringsår indtrædende forsikringsbegivenheder, medmindre 24.1: Betingelser for afbestilling tilstedeværelse er nødvendig, 24.5: Forsikringstagers forpligtelser andet er angivet på forsikringspolicen. Såfremt forsikringstager har tegnet afbestillings- I tilfælde af skade skal forsikringstager straks dækning og en af betingelserne i 24.3 er opfyldt, f) at det danske Udenrigsministerium, dansk underrette rejsearrangøren/luftfartsselskabet. 25.5: Tilbagebetalingspligt yder forsikringen erstatning op til det maksimale ambassade eller lignende institution, efter I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med dækningsbeløb i henhold til forsikringspolicen, som bestilling af rejsen, fraråder alle rejser til den Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikringstager skal betale eller allerede har betalt, og pågældende destination. forsikringen ikke. forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet som ifølge rejsearrangørens eller luftfartsselskabets end vedkommende af Selskabet skønnes berettiget betingelser ikke refunderes i tilfælde af afbestilling g) at forsikrede på grund af graviditet, opstået 24.6: Dokumentationskrav til, er den pågældende forpligtet til uden ophold at og/eller ændring af rejsen. efter køb af rejsen, ikke kan vaccineres af Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat helbredshensyn til fostret. at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer fald vil Selskabet udligne det overskydende beløb i lægeerklæring med diagnose, samt at forsikrede på andet udestående mellem forsikrede og Selskabet. anmodning giver Selskabets lægekonsulent adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger 32 33

18 26 Undtagelser fra erstatning j) behandling af seksuel dysfunktion, u) at forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af telefon, telefax eller , og Selskabet afholder alle 26.1: Undtagelser Selskabets lægekonsulent og den behandlende omkostninger forbundet hermed. Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke samt k) enhver form for forbrug eller misbrug af alkohol, læges angivne anvisninger, sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke udgifter, der narkotika og/eller medicin, medmindre det kan Det er altid et krav at Selskabet modtager en udfyldt vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: dokumenteres, at sygdommen eller skaden ikke v) at forsikrede ikke ønsker at lade sig syge- eller og underskrevet Skadeanmeldelse vedlagt originale, er relateret hertil, hjemtransportere jf. 6.2, kvitterede og specificerede regninger, politirapport a) sygdomme og lidelser, der er opstået forud for eller anden nødvendig dokumentation til Selskabet. forsikringens ikrafttrædelse, samt eventuelle l) skader, der er fremkaldt af forsikrede under w) skader, der indtræder som en direkte eller følger af sådanne sygdomme og lidelser, selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en indirekte følge af strejke, lockout, arrest, Herudover er Selskabet berettiget til at forespørge væsentlig medvirkende årsag til skaden, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af om forsikredes helbredstilstand og rette henvendelse b) tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejse, offentlig myndighed, til læger, hospitaler m.v., som behandler eller har og hvor tandbehandling ikke er midlertidig, m) selvforskyldt legemsbeskadigelse, selvmord eller behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser. smertestillende og kan afvente hjemkomsten, selvmordsforsøg, x) dækningsberettiget transport der ikke er formidlet af Selskabet. Dog dækkes et beløb Selskabet er endvidere berettiget til at få udleveret c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede n) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/eller svarende til de udgifter, Selskabet ville have eventuelle journaler eller andet skriftligt materiale sygdomme, og sygdomme som relaterer sig med forsæt, afholdt i forbindelse med en tilsvarende vedrørende forsikredes helbred. til HIV-antistoffer (HIV-positiv). Dog dækkes transport, sygdomme relateret til AIDS og HIV-antistoffer o) enhver form for eksperimentel pleje, behandling Selskabet scanner originale bilag ved modtagelsen. (HIV positiv), hvis det er beviseligt, at de er hos naturlæger eller homøopater og med natur- y) professionel sport, Det vil ikke være muligt at få de originale bilag tilbage. opstået som følge af en blodtransfusion, der og homøopatisk medicin, andre alternative Det scannede bilag påstemplet Certified as a true er modtaget efter forsikringens ikrafttræden. behandlingsformer samt pleje som ikke indgår i z) ekspeditioner, bjergbestigning og trekking i Copy (kopiens rigtighed bekræftes) repræsenterer HIV-virus dækkes også, hvis det er beviseligt, at den medicinske eller kirurgiske behandling, Antarktis og på Nordpolen. originalen. forsikrede har pådraget sig denne som følge af en ulykke under normalt arbejde. I sidstnævnte p) behandling for sygdomme under militærtjeneste, : Forsikringen dækker ikke 27.2: NemKonto tilfælde skal forsikrede dog inden 14 dage efter Selskabet yder endvidere ikke erstatning for udgifter til: Selskabet anvender NemKonto-systemet i forbindelse ulykkens opståen, informere Selskabet herom, q) skader, der direkte eller indirekte er opstået med udbetaling af erstatninger til dig. Du skal samt afgive negativ test for HIV-antistof, som følge af aktiv deltagelse i krig, invasion, a) attester, der ikke er rekvireret af Selskabet, derfor kun opdatere dine kontooplysninger ét fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset sted i NemKonto-registret. Du har mulighed for at d) udgifter til graviditet og fødsel dækkes ikke med om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, b) rekreations- og kurophold, bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på mindre dækning for graviditet jf. 9 er tegnet, terroristhandlinger, oprør, revolution, opstand, anden måde end ved udbetaling til din Nemkonto. militær eller anden magtovertagelse, militær c) høreapparater og ortopædiske hjælpemidler, I så fald skal du kontakte os. e) enhver form for fertilitetsbehandling inkl. undtagelsestilstand samt militære operationer hormonbehandling, insemination eller anden på land, til vands eller i luften (uanset om der er d) bind, bandager og fodindlæg, Ovenstående indebærer, at der mellem NemKonto- behandling i relation hertil. erklæret krig eller ikke), systemet og os sker en elektronisk udveksling af e) behandling hos psykolog i forbindelse med oplysninger om din Nemkonto. f) provokeret abort, som ikke er medicinsk r) atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, udviklingskriser, f.eks. arbejdsløshed, jobskifte og betinget, lignende samt livskriser, f.eks. skilsmisse, sygdom Økonomistyrelsen er dataansvarlig for NemKonto- s) behandling, der ydes af forsikrede selv, og dødsfald og lignende. Se dog 5.1 g). systemet, men har overdraget data behandlings- g) kosmetiske operationer og behandlinger. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/behandling er dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte, 27 Hvordan skaden anmeldes opgaven (driften af IT mv.) til virksomheden KMD A/S. medicinsk betinget og godkendt af Selskabet, 27.1: Skadeanmeldelse Formålet med den elektroniske behandling af dine t) sygeudgifter ved epidemier, som er taget under Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge- og informationer er alene at udbetale penge fra os til dig. h) fedme- og/eller diabetesoperationer, offentlig behandling, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal uden ugrundet i) prævention, herunder sterilisation, ophold anmeldes til Selskabet. Anmeldelse bør ske pr

19 Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge på der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra opkræves via præmieopkrævningen. Udgifterne vil betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig med digital signatur eller ved at anden side og varetage Selskabets interesser. være gældende fra forsikringens ikrafttrædelsesdato og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville kontakte din bank. eller ved forsikringens hovedforfald. have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold 28.4: Ansvarlig skadevolder Forsikringstageren skal betale disse udgifter til os havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget 27.3: Oplysningspligt Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i samtidig med præmiebetalingen, medmindre andet er forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Selskabet i Forsikrede har pligt til uden ophold at give Selskabet forsikredes krav over for en ansvarlig skadevolder. fastsat i de gældende lovbestemmelser. det omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en Skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder skriftlig 29 Præmiebetaling 30 Overdragelse, opsigelse og ophør 30.1: Krav for overdragelse af forsikringen ville have forpligtet sig. 30.5: Selskabets hæftelse sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel 29.1: Fastsættelse af præmie Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige Hvis forsikringstager og/eller forsikrede ved forsikring i andet selskab. Præmien fastsættes af Selskabet. Præmien samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, reguleres hvert år til hovedforfaldsdatoen på ifølge forsikringen. at en af ham afgivet oplysning var urigtig, hæfter 27.4: Misbrug af forsikringen grundlag af regulering af mer og Selskabet, som om den urigtige oplysning ikke forelå. Forsikringstageren og forsikrede hæfter for forsikredes dækninger, historisk skadeudvikling samt forventet 30.2: Opsigelsesret eventuelle misbrug af forsikringen. skadeudvikling. Forsikringstager og Selskabet kan opsige forsikringen 30.6: Ophør af ansættelse til hovedforfald med en måneds skriftligt varsel, Forsikringen bortfalder automatisk, såfremt forsikrede 27.5: Klager vedrørende sagsbehandling 29.2: Betalingsterminer medmindre andet er aftalt med Selskabet. forlader den virksomhed, hvorigennem forsikringen Reklamation i forbindelse med Selskabets Forsikringstager kan vælge mellem kvartårlig, halvårlig er tegnet. skadesbehandling skal anmeldes uden ugrundet eller helårlig betaling. Første præmie forfalder til Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad ophold, og senest seks måneder efter sagens betaling ved forsikringens ikrafttræden. gangen. 30.7: Ophør af produkt afgørelse. Selskabet kan med tre måneders skriftlig varsel 28 Dækning fra anden side Ændringer i betalingstermin kan kun ske med en måneds skriftligt varsel til hovedforfald. Efter enhver anmeldt skade har både forsikringstager og Selskabet ret til at opsige forsikringen med en til hovedforfald stoppe eller suspendere et forsikringsprodukt. 28.1: Information til Selskabet Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab 29.3: Betalingsansvarlig måneds varsel inden for 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden. 31 Tvister, værneting m.v. eller fra offentlig sygesikring, skal Selskabet Forsikringstager er selv ansvarlig for præmiens 31.1: Klageansvarlig informeres om dette, når skaden anmeldes og rettidige indbetaling til Selskabet. Selskabets ansvar og dækningsforpligtelse ophører Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet skal dækning under denne forsikring vil være subsidiær til automatisk med udgangen af forsikringsperioden. forsikringstageren og/eller forsikrede skrive til sådan anden dækning. 29.4: Gebyrer Bupa Global Travel, Palægade 8, 1261 København K Ved manglende præmiebetaling og fremsendelse Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten att.: Den klageansvarlige, eller på 28.2: Offentlig dækning af påmindelse har Selskabet ret til at opkræve til erstatning. Dog refunderes dækkede udgifter Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der rykkergebyrer i overensstemmelse med de til enhver afholdt i forsikringsperioden i indtil seks måneder fra allerede fuldt eller delvist er blevet dækket af det tid gældende regler. forsikringens ophør. 31.2: Ankenævn offentlige. I tilfælde hvor forsikringstageren eller forsikrede Selskabet forbeholder sig ret til at regulere gebyrer 30.3: Forlængelse 48 timer ønsker at gå videre med sagen kan sagen prøves ved 28.3: Samarbejdspligt i det omfang de ikke dækker Selskabets faktiske Forsikringsperioden kan forlænges med indtil 48 timer Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til at omkostninger. uden tillægspræmie, såfremt forsikredes hjemkomst 1572 København V. samarbejde med Selskabet og til straks at underrette forsinkes uden egen skyld. Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning 29.5: Præmieafgift 31.3: Værneting fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan Der kan blive opkrævet betaling af andre afgifter, bl.a. 30.4: Svigagtige og urigtige oplysninger Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal foretages over for tredjemand. en forsikringspræmieafgift (IPT) eller andre skatter Har forsikringstager og/eller forsikrede på noget afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede og afgifter i henhold til gældende lovbestemmelser tidspunkt, herunder men ikke begrænset til oplysninger som Selskabet vedtager København som værneting. Endvidere skal forsikringstager og forsikrede holde herom i forsikringstagerens udstationeringsland. Hvis i forbindelse med forsikringens tegning, ændret Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, de gælder for forsikringstagerens forsikringspræmie, originale dokumenter, givet urigtige oplysninger eller vil udgifterne blive indregnet i det samlede beløb, der fortiet en omstændighed, som må antages at være af 36 37

20 31.4: Arbejdsskadestyrelsen Ved eventuel uenighed om dækning for ulykke og overfald, jf. 21, kan der indhentes en udtalelse om fastsættelse af méngrad fra Arbejdsskadestyrelsen. Gebyr i forbindelse hermed betales af den forsikrede og refunderes af Selskabet, hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere méngrad. ORDLISTE 32 Fortrolighed 32.1: Det er af afgørende betydning for selskaberne i Bupa-koncernen, at patient- og kundeinformation holdes fortroligt. Selskabet forpligter sig derfor til at overholde den gældende lovgivning om databeskyttelse og de generelle retningslinjer for fortrolighed vedrørende helbredsoplysninger. Selskabet anvender i nogle tilfælde tredjemand til at behandle oplysninger på vores vegne. Denne behandling af oplysninger, som kan finde sted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er underlagt visse aftalemæssige begrænsninger vedrørende fortrolighed og sikkerhed ud over forpligtelserne i henhold til den gældende lovgivning om databeskyttelse. Gældende fra 1. januar Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 33.1: Selskabet er dækket af den engelske garantifond FSCS. Hvis det usandsynlige skulle ske, at Selskabet ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan den forsikrede være berettiget til at modtage erstatning fra FSCS, hvis den forsikredes primære bopæl er beliggende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Nærmere oplysninger kan rekvireres hos FSCS ved at ringe på +44 (0) eller besøge deres hjemmeside Dansk ret gælder på forsikringsaftalen Denne ordliste med definitioner er en del af forsikringsbetingelserne

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2014 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2012 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa MyCard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere