Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011"

Transkript

1 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version: H0230R Brvtype: REF02 MEDREF Speciallægehenvisning version: H0630R Brvtype: REF06 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 7 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Henvisning til sygehus Formål Et typisk papirbrev Den gode sygehushenvisning Henvisning til billediagnostisk afdeling Formål Et typisk papirbrev Den gode billeddiagnostiske henvisning Henvisning til speciallæge Formål Et typisk papirbrev Den gode speciallægehenvisning Afsnit B: Facitliste Facitliste Dataliste Kvalifikatorliste Testeksempler

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 22. september 2011 På leverandørkurset september 2011 blev det besluttet, at flytte FTX-segmentet med patientens fra SG07 til SG12. Det anbefales, at FTX-segmentet med placeres i starten af SG12. Det må kun forekomme een gang og skal være kvalificeret med TEXTNR = IN. 9. september 2011 Patientens stillingsbetegnelse tilføjet i SG07 efter telefonnumre og før , på formatet: EMP+1++:::Kleinsmed' 8. juli 2011 Kontaktoplysningerne på patienten udvides i SG07 med et FTX-segment for , med TEXTNR = IN. For entydigt at kunne skelne mellem patientens telefonnumre, indføres en ny kvalifikator TLFTYPE, hvor CE = Mobil, HO = Hjemme/fastnet og WO = Arbejde, f.eks.: CON+CE :TE' Segmentet kan gentages x februar 2011 I forbindelse med Pakkehenvisningsprojektet i MedCom7 er det vedtaget, at man udvider feltet, hvor man kan skrive kliniske oplysninger. Udvidelsen af teksten i SG12 bliver fra 6300 tegn til tegn, dvs. at SG12 kan gentages x 5. OBS dette gælder kun for sygehushenvisningen, REF01 og ikke for de andre henvisningstyper REF02 og REF06. Deadline for ibrugtagning fastlægges på næste møde i april 2011, men foreslås gennemført pr , da alle lægesystemer vil kunne det der. 1. marts 2007: Billeddiagnostisk henvisning, REF02. Statens Institut for Strålehygiejne, Røntgentilsynet har bedt om at justere teksterne omkring graviditetsforhold således, at der kan vælges mellem følgende 4 tekster: Ikke relevant, ikke udfyldt, gravid, ikke gravid. Teksterne kan evt. præsenteres i en drop down menu og lægen skal vælge en af dem. Teksten placeres i SG12 eks.: FTX+PR+P00++Ikke gravid.' Tidligere har man i dette felt placeret en dato for sidste menstruation, dette erstattes nu af ovenstående. 1. januar 2007: I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at KODE i NAD-segmenterne i SG1 kan have værdien SOR. 2. november 2006: Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide postnummerfeltet (f.eks. AfsPost, ModtPost, KopiModtPost, PatPost, PaaroerPost), så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu. 1. april 2006: Yderligere præcisering i forbindelse med Mini IRSK projektet Henviser i datalisten: Efter NAD+BV i SG1 kommer der et RFF segment, som afhængig af om der er sat et et-tal eller 2-tal refererer til de ovenstående NAD-segmenter. Så hvis der står RFF+AHL:1 vil det som står i NAD+BV refererer til NAD+PO. Ved en omvisiteret henvisning vil man ikke kunne regne med at referencen passer, da originalhenviser vil blive pladseret i NAD+BV. Henvisningsdiagnose: det er obligatorisk at sende en ICD10-kodet henvisningsdiagnose, og der skal gives mulighed for at medsende 5 bidiagnoser/tillægsdiagnoser. Dette gælder dog ikke, når man viderevisiterer en henvisning. Her beholder man de fremsendte diagnoser og der må ikke tilføjes nye. Anamnese: her skal der gives mulighed for at skrive 18 x 5 linier a 70 karakterer. Dette gælder dog ikke, når man viderevisiterer en henvisning. Her beholder man den fremsendte tekst og der må ikke 3

4 tilføjes ny tekst i dette felt. Forbeholdt sygehuset: Feltet bruges fortrinsvis ved viderevisitering af henvisningen. Her skal der gives mulighed for at skrive 9 x 5 linier a 70 karakterer. Der forbeholdes et FTX-segment til første henvisningsdato som kvalificeres med HV (se kvalifikatorlisten) som for sygehusets vedkommende er den dato, hvor henvisningen er modtaget på sygehuset. Det er et krav at man skal kunne sætte henvisningsdatoen ind i feltet ForbeholdtSygehuset ved omvisitering, kvalificeret med HV. Og der må kun bruges et FTX-segment til dette. I EDIFACTen skal det skrives således: FTX+HV+F00++HENVISNING MODTAGET?:: ' og for brugeren skal det præsenteres således: HENVISNING MODTAGET: : Dvs. at man bruger de 2 første linier på at skrive henvisningsdatoen. Hvis der er yderligere information vedr. datoen kan man bruge de sidste 3 linier i FTX-segmentet. Man kan evt. indsætte afdelingens navn og SKS-kode. Man skal være opmærksom på, at der så kun er 8 x 5 linier a 70 karakterer tilbage til visiteringstekst. Selve visiteringsteksten kvalificeres med VI (se kvalifikatorlisten). Og det er et krav at man skal kunne sætte denne tekst ind kvalificeret med VI. I kvalifikatorlisten findes yderligere kvalifikatorer, men det er ikke et krav at der skal gives mulighed for at benytte disse, dog må man ikke afvise en henvisning, hvis nogle af de andre kvalifikatorer er benyttet. I EDIFACTen skal det skrives således: FTX+VI+F00++VISITERING?::Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er:overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus.:.:I ønskes god jul og godt nytår' og for brugeren skal det præsenteres således: VISITERING: Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus. I ønskes god jul og godt nytår For brugeren skal selve visiteringsteksten præsenteres før teksten med henvisningsdatoen således: VISITERING: Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus. I ønskes god jul og godt nytår HENVISNING MODTAGET: Hvis der er brug for at omvisitere yderligere skal den oprindeligt fremsendte tekst ikke medsendes, kun linien som indeholder den oprindelige henvisningsdato. 7. juli 2005: I forbindelse med Mini IRSK projektet (InterRegionalSygehusKommunikation) indføres nyt ID for Henviser i sygehushenvisningen til afhjælpning af problemstillinger med hvor man skal sende bookingsvar og epikrise hen. Tekst med kursiv og rødt er ændringerne TEKNISKE DATA AFSENDER MODTAGER HENVISER UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDREF:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+HNV++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+SSP+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost' SEQ++2' S01+01' NAD+BV+HenviserID:KODE:KODEORG++HenvisersTitel:HenvisersNavn::::US' 4

5 RFF+AHL:1' SEQ++3' Ved omvisitering af en henvisning flyttes AfsID med dertilhørende KODE og KODEORG til HenviserID samt KODE og KODEORG. AfsID udfyldes med den nye afsender, og man retter lokationsnumre i kuverten samt opdaterer KuverNr, BrevNr og dato for afsendelse. Herudover rettes henvisningen ikke NAD HenviserID C an..17 HenviserID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer for sygehus (stamafdelingen) eller ydernummer hvis afsender er en privat praksis eller et lokationsnummer. Ved omvisitering af en henvisning til en sygehusafdeling udfyldes HenviserID med AfsID fra den originale henvisning. Hvis HenviserID allerede er udfyldt, overskrives feltet IKKE NAD KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis. Skla være blank ved lokationsnummer NAD KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis. Udfyldes med 9 ved lokationsnummer. Ved afsendelse af bookingsvar og epikrise skal det sendes til HenviserID hvis det er udfyldt, ellers AfsID. 1. maj 2004: I forbindelse med indførelse af MEDBIN indføres en ny kvalifikator i TEXTNR. Den hedder BIN. Applikationerne skal kunne vises denne information i en separat linie med angivelse af at det er et binært element der henvises til. Applikationerne skal kunne sende denne information i et separat FTX segment. Kan gentages max. x 10. SG12 FTX+BIN+F00++Objektfilnavn:Objektrefnr:OBJEKTTYPE:OBJEKTEXTENSION:Objektstoerrelse 15. januar 2003: Datalisten, SG02+02, CIN. HenvKodeNr her har der stadig været usikkerhed om angivelse af diagnosekoden. Efter mange drøftelser: Der skal indsættes og medsendes et D foran ICD10 diagnosekoder, jf. ICD10 diagnoseklassifikationen fra Sundhedsstyrelsen: Danske SKS-koder har et foranstillet bogstav, der angiver SKS-hovedgruppen. Der er sat et D foran ICD-10 koder. D'et viser, at der er tale om den danske udgave af ICD-10 - som godt kan afvige fra andre landes! Koderne har set ud på denne måde siden 1994, og bogstavet er en del af koden. I fremtiden kan der godt optræde diagnosekoder med et foranstillet E, der angiver at koden kommer fra hovedgruppe E, som er andre diagnoser (udover ICD-10). 27. maj 2002: Side 8, pkt. 5 og side 24: ved sygehushenvisninger er det tilladt at sende en ICD10 kode i HenvKodeNr og en egen kodetekst ex. ICPC teksten i KodebetydnEllerFriTxt. CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt. Man kan også nøjes med at sende en tekst i KodebetydnEllerFriTxt og ingen Kode i HenvKodeNr. Her skal der så altid skrives USP i KODE kvalifikatoren. Ex. CIN+H+:USP::brækket højre hånd 12. februar 2002: Kvalifikatoren EAN anvendes ikke i KODE. Eksemplet, BilledHenvVer30.edi, ved graviditet besvares med et SM ved erkendt graviditet. 10. august 2001: For speciallægehenvisninger var der en fejl i Datalisten: Der er rettet e CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt. DIABEH skal ikke have kvalifikatorerne 1,2,3,4,5,6 ved speciallægehenvisning, men i stedet for anvendes HI og for HenvKodeNr anvendes koderne 1-6. Der skal nu stå: 5

6 DIABEH er kvalifikatoren H for henvisningsdiagnose, S for forløbsdiagnose, B for bidiagnose og HI for speciallægehenvisning. HenvKodeNr er kodenummer for henvisningsdiagnosen angivet af den henvisende læge. Kodefeltet kan være tomt, hvis henvisningsdiagnosen kun er fri tekst. Ved speciallægehenvisningen anvendes koderne 1 til 6, således: 1: Diagnose og behandling 2: Mikroskopi 3: Røntgenundersøgelse eller behandling 4: Fortsat behandling 5: Besøg 6: Reserveret ny kode Kvalifikatorlisten DIABEH, her bortfalder kvalifikatorerne 1 til 6. De bliver til datafelter i HenvKodeNr. Der indføres en ny kvalifikator HI for speciallægehenvisning. SpecialHenvVer30.edi eksemplet SG02 skal være CIN+HI+1:HET::Diagnose og behandling 20. juni 2001: Segmentgruppe SG19 : BEFORDRING: Her mangler der et plus efter PHL, så segmentet skal se således ud: TDT+PHL++BEFORDRING 6

7 Baggrund I en række amter benyttes MedComs MEDREF standard til kommunikation af henvisninger. Til trods for den stadigt voksende kommunikation optræder der imidlertid fejlsituationer i form af ombytning af datoer, afkortning af tekstlinier samt fremvisning af en række svært forståelige koder og talangivelser. MedCom her derfor iværksat et konsoliderings- og kvalitetssikringsprojekt omfattende samtlige MedComs EDIFACT-breve. De kvalitetsforbedrede EDI-breve forventes implementeret i perioden 2001 og Projektet indebærer en teknisk ensretning af standarderne, der har til formål at sikre, at alle leverandører kan benytte standarden på nøjagtig samme måde. Derudover har projektet også til formål at forbedre den indholdsmæssige benyttelse gennem udarbejdelse af en række sundhedsfaglige anbefalinger. Anbefalingerne er alene vejledende og det er derfor op til det enkelte amt om - og i givet fald hvornår - disse anbefalinger skal implementeres. I en række tilfælde er det endvidere hensigtsmæssigt at Den gode henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte sygehusafdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Forslaget til det sundhedsfaglige indhold af Den gode henvisning er udarbejdet i efteråret 2000 af en arbejdsgruppe bestående af: Overlæge Finn Mathisen, Vejle Sygehus Lægefaglig konsulent, overlæge Jens Asbjørn, Sønderjyllands Amt Souschef Bente Christensen, Kolding Sygehus Ledende systemkonsulent Susanne Larsen Grøntoft, H:S Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed A/S Overlæge Jens Juul, Nykøbing/Thisted Sygehus Læge Finn Klamer, DSAM, Øster Jølby Gynækolog Niels Munk-Jensen, FAPS Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen, Vejle Amt Læge Jens Parker, PLO, København Sundhedsfaglig IT-medarbejder Susann Duedal Pedersen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Adrian Holger Pietersen, Hillerød Sygehus Overlæge Knud Erik Fredfelt, Hillerød Sygehus Afdelingsleder Kristien Poulsen, CSC Scandihealth Cheflæge, overlæge Jens Olav Søndergaard, Amtssygehuset i Fakse Professor, overlæge dr. med Henrik Segelcke Thomsen, Amtssygehuset i Herlev Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Centerchef Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom Projektleder Tove Kaae, FynCom Konsulent Claus Duedal Pedersen, MedCom 7

8 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for sygehushenvisning, billeddiagnostisk henvisning og speciallægehenvisning efter MEDREF01 MEDREF02 MEDREF06 8

9 1. Henvisning til sygehus 1.1 Formål En praktiserende læge eller en speciallæge kan henvise en patient til indlæggelse eller ambulantbehandling på et sygehus, hvis lægen skønner der er behov herfor. I disse tilfælde sender lægen en henvisning til den relevante sygehusafdeling eller til en central visitationsafdeling med angivelse af henvisningsdiagnosen og ønsket undersøgelse/behandling. Derudover anføres kortfattet anamnese. I anamnesen beskrives cave, sociale forhold, objektive fund, sagt til patienten, undersøgelsesresultater og aktuel medicin. De beskrevne sundhedsfaglige anbefalinger i Den gode sygehushenvisning er generelle anbefalinger, og henvisningen indeholder derfor relativt få felter. Behovet for information i forbindelse med henvisning til sygehusafdelinger varierer imidlertid meget alt efter hvilken type sygehusafdeling, der er tale om. Det er derfor afgørende, at den gode henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte sygehusafdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger, der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Benyttelse af EDI-kommunikation til henvisninger til sygehus har den store fordel, at de fremsendte oplysninger kan genbruges i sygehus- og røntgensystemet. På længere sigt vil der også blive behov for andre former for elektronisk kommunikation mellem sygehus og lægepraksis f.eks. direkte Web-opslag i sygehusafdelingers egne systemer. Det er i de kommende år hensigten gradvist at udvide sundhedsdatanettet til også at omfatte Internetbaserede kommunikationsformer. 9

10 1.2 Et typisk papirbrev Sygehushenvisning Afsendt 15/ kl Modtager /Sygehusafdeling 2. Patient (Sygehusnavn, afdeling og postadresse) Hillerød Sygehus Medicinsk afd. B 3400 Hillerød (Personnr., navn og adresse) , kleinsmed Ole Berggren, Park Allé 48, 3400 Hillerød Privattelefon: Mobil: Evt. forældre el. værge: (CPR-nr. og navn): Anni Berggren 3. Indkaldelses prioritering Akut X Elektiv Se særlige forhold X Indlægges Ambulant 4. Særlige forhold Befordring: Liggende Siddende X Ingen 5. Henvisningsdiagnose (Henvisningsdiagnose i fri tekst eller som kodet diagnose, ICD10 anbefales) DI 10 Blodtryksforhøjelse af ukendt årsag. Andet: (Tolkebistand, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og sted) Indkaldes fra sommerhus, Sommervej 10, Gilleleje. DE 659 Fedme u spec 6. Ønsket undersøgelse/behandling/problemstilling (Henvisningsårsag i tekst el. ønsket undersøgelse ønsket behandling. Problemstilling) Hypertensionsudredning + behandling samt diætvejledning vedrørende overvægt 7. Kliniske oplysninger Cave Fenoxymetylpenicillin (1994 Ringsted Sgh. med larynxødem) Anamnese, Socialt, Objektive fund, Sagt til patienten 1995 indlagt Køge Sygehus under mistanke om AMI, afkræftedes. Januar 98 indlagt Frederiksborg Sgh., med afd., med stenokardi. Februar 98 samme afd. amb. til EKG-belastningsus. Gift fabrikant. Siden barnealderen været overvægtig, altid dårlige kostvaner spec. med overflødig fedtkalorie-tilførsel. I flere perioder beh. for addiktivt alkoholmisbrug. Virker velbegavet, men trods dette dårlig sygdomsindsigt og manglende motivation for livsstilsændring. Konsulterede primo sept. 98 med kraftig diffus dunkende hovedpine. BT fandtes kraftigt forhøjet - siddende 205/120 efter 15 min. s hvile 185/110. Siden gradvis titreret op til nedenstående medicinordination, men er uændret hovedpineplaget og sidste hvile BT d.d. er 180/105. Højde 169 cm. Vægt 98.2 kg. Patienten angiver sig nu indstillet på den nødvendige intervention, evt. også længerevarende indl. Undersøgelsesresultater Rtg. af thorax (samme sgh rtg nr 1237/52): Breddeøget cor 18/34 med delvis udslettet talje, ingen stase. Hvile EKG viser venstresidigt belastningsmønster. Opthalmoskopi (Øjl. Ole Hansen ): Fund. hypert. grad II. Klinisk kemi ( fastende): Totalchol. 7.6 mmol/l. HDL-cholesterol 0.9 mmol/l, LDL-cholesterol 4.3 mmol/l. Triglycerider 3.1 mmol/l. S-Kreatinin 102 ( mol/l. Faste B-glucose 4.8 mmol/l. Urinmulitistix blank. Døgnurin til katekolaminbest er indsendt. Er henvist til isotoprenografi Aktuel medicin Tabl Triatec 5 mg 1*1 for blodtrykket - Tabl Norvasc 5 mg 1*1 for blodtrykket - Tabl Centyl m. KCl 1 dgl for BT og vanddrivende - Tabl Kaleorid 1 dgl kaliumtilskud 9. Kopi af epikrise til 8. Henvisende instans (henv. læge) (Egen læges eller vikars ydernummer, navn og adresse - men kun hvis denne ikke er henviser) Læge Hans Andersen Børstenbindervej 34, 3400 Hillerød 10. Forbeholdt sygehuset (Ydenummer, Lægehusets navn, Lægens titel og navn, adresse og telefonnr. samt henvisningsdato) Lægehuset, Vandværksvej 99, 3400 Hillerød Tlf.: Uddannelsesamanuensis Hans Jensen

11 1.3 Den gode sygehushenvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet): At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge, før afsendelse kan ske. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i det typiske papirbrev ). At en medsendt ICD10-kode i rubrik 5 altid indeholder såvel kode som kodebetydning og altid er kvalificeret SKS og at andre medsendte diagnoser aldrig kvalificeres SKS. At der i rubrik 5 i stedet for en kodet diagnose kan indskrives en henvisningsdiagnose + op til 5 ekstra diagnoser i fri tekst. I så fald udfyldes HenvKodeNr og DiagKodeNr ikke. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i NAD+BV -segmentet ). I modsat fald vil modtager ikke kunne se hvilken læge, der har henvist. At indtastning af Kliniske oplysninger sker i de fire viste områder : Cave, Anamnese, Undersøgelsesresultater og Aktuel medicin. At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Andet. 350 tegn (5 x 70) i feltet Ønsket undersøgelse/behandling tegn (5x 45 x70) i feltet Kliniske oplysninger i alt for de fire områder tegn (45 x 70) i feltet Forbeholdt sygehuset. At modtagerfeltet altid indeholder oplysning om sygehusafdeling. Hvis amtet eller sygehuset anvender central visitation adresseres EDI-brevet til visitationsafdelingen ved brug af lokationsnummeret (ModtLok), medens øvrige modtageroplysninger benyttes som normalt, det vil sige med angivelse af sygehus og sygehusafdelingens navn (i ModtOrg, ModtAfd m.v.). Visitationsafdelingen kan efter visitation videresende henvisningen til den valgte sygehusafdeling. Visitationsbemærkning anbringes i feltet Forbeholdt sygehuset. Det anbefales modtagersystemet (sygehussystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i sygehussystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises, som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer fremgår af en udskrift gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist i det typiske papirbrev. At en sygehusafdeling, hvis det ønskes, kan få udskrevet modtagne henvisninger automatisk når de modtages. At modtagersystemet viser henvisende læge (fremsendt i NAD+BV segmentet) og henvisningsdato ( fremsendt i DTM+4 segmentet) sidst i afsenderfeltet (felt 8),. At feltet Forbeholdt sygehuset kan benyttes på sygehuset i forbindelse med visitering, kaution eller andre sygehusbemærkninger. At medsendt tekst i de fire områder under Kliniske oplysninger vises med en overskrift svarende til de tilsvarende overskrifter i det typiske papirbrev. 11

12 Det anbefales henviser at henvisningen udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre sygehusets muligheder for at kontakte patienten. At feltet Kopi af epikrise kun udfyldes, hvis Henvisende instans er forskellig fra egen læge eller vikar. At felterne for Indkaldelsesprioritering og Særlige forhold så vidt muligt udfyldes. At feltet Andet udfyldes med oplysninger om behov for tolkebistand (herunder angivelse af sprog) og andre specielle patientbehov, f.eks. kørestolsbehov og handicaps samt information om særlige ønsker. At der ved henvisning til sygehus medsendes en officiel SKS-ICD10 henvisningsdiagnose (kode og kodebetydning), da dette letter visitationen på sygehuset. Det er tilladt at indsætte ICPC teksten i feltet KodebetydnEllerFriTxt. At feltet Ønsket undersøgelse/behandling altid udfyldes med ønsket undersøgelse eller behandling, det vil sige henvisers egentlige problemstilling - den egentlige henvisningsårsag. At Kliniske oplysninger udfyldes i de fire viste rubrikker efter følgende guide: Cave. Anamnese, Socialt, Objektive fund og Sagt til patienten. Resume af tidligere og aktuel sygehushistorie og problemformulering relevant for den aktuelle henvisning som afdelingen ikke allerede har, f.eks. udenamtsindlæggelser og speciallægeundersøgelser. Evt. angivelse af sidste indlæggelse på sygehus. Sociale forhold, f.eks. sygemelding og væsentlige sociale baggrundsinformationer, væsentlige for aktuelle henvisning og det videre forløb, såsom erhvervs-, økonomiske og familiemæssige forhold. De objektive fund oplyses i telegramstil hvad lægen har fundet ud af til dato. Fortrinsvis beskrives positive fund og kun negative fund, når disse i virkeligheden er positive. Hvad er sagt til patient eller pårørende. Evt. udleveret patientvejledning. Undersøgelsesresultater. Undersøgelsesresultaterne fra relevante afdelinger, eksempelvis røntgen og laboratorium. Tidligere foretagne billeddiagnostiske undersøgelser skal anføres iht. røntgenbekendtgørelsen, hvis disse er relevante for den aktuelle henvisning. Aktuel medicin. Patientens faste medicin bør anføres. Dispensering, præparat, styrke, dosering, indikation og evt. varighed. 12

13 2. Henvisning til billediagnostisk afdeling 2.1 Formål Alment praktiserende læger og speciallæger kan henvise patienter til billeddiagnostisk undersøgelse og udredning på sygehuse (i København og Frederiksberg til private røntgenklinikker) som led i den praktiserende læges egen behandling af patienten. I henvisningen informerer den henvisende læge om hvorvidt der er tale om en akut henvisning, om den ønskede undersøgelse samt i anamnesen om den kliniske problemstilling, baggrunden for henvisningen, sociale forhold m.v. I henhold til røntgenbekendtgørelsen skal lægen endvidere gøre opmærksom på eventuelle, tidligere røntgenundersgelser samt angive, om patienten er gravid, såfremt disse oplysninger er relevante for den ønskede undersøgelse. De beskrevne sundhedsfaglige anbefalinger i Den gode billeddiagnostiske henvisning er generelle anbefalinger, og henvisningen indeholder derfor relativt få felter. I en række tilfælde er det derfor afgørende, at den gode billeddiagnostiske henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte billeddiagnostiske afdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger, der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Benyttelse af EDI-kommunikation til henvisninger til billeddiagnostisk afdeling har den store fordel, at de fremsendte oplysninger kan genbruges i røntgensystemet. På længere sigt vil der også blive behov for andre former for elektronisk kommunikation mellem sygehus og lægepraksis f.eks. direkte Web-opslag i røntgenafdelingens egne systemer. Det er i de kommende år hensigten gradvist at udvide sundhedsdatanettet til også at omfatte Internetbaserede kommunikationsformer. 13

14 2.2 Et typisk papirbrev Billeddiagnostisk henvisning Afsendt 30/ kl Modtager/Sygehusafdeling (Sygehusnavn, billeddiagnostisk afdeling og postadresse) Vejle Sygehus Røntgenafdelingen Kabbeltoft Vejle 2. Patient (Personnr., navn og adresse.) , klinikassistent Brita Berggren Park Alle Vejle Øst Privattelefon: Mobil: Indkaldelsesprioritering Akut X Elektiv Se særlige forhold 4. Særlige forhold Befordring: Liggende Siddende X Ingen 5. Henvisningsdiagnose (Henvisningsdiagnose i fri tekst eller som kodet diagnose) Evt. forældre/værge: (CPRnr og navn) Nancy Ann Berggren Andet: (Tolkebistand, kørestol, handicaps,anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og -sted) Evnesvag i egen bolig, ønsker gerne en tid torsdag og gerne Vejle el. Fredericia Sygehus. 6. Ønsket undersøgelse/udredes for (Ønsket undersøgelse/udredes for. Problemstilling den egentlige henvisningsårsag) Rtg. Thorax 7. Kliniske oplysninger Cave Anamnese, Socialt, Objektive fund og Sagt til patienten Patienten har kendt kronisk obstruktiv lungesygdom og er senest behandlet for pneumoni under indlæggelse på medicinsk afd. 14 på Vejle Sygehus i august 2000 der er i udskrivningskortet anmodet om røntgen kontrol af thorax, hvis patienten atter får symptomer i form af hoste og åndenød. Tidl. relevante røntgenundersøgelser (Hvilke, hvor og hvornår) Thorax, Vejle, aug Graviditet (Dato for sidste menstruation) Ikke gravid Medicin relevant for undersøgelsen 9. Kopi af billeddiag. epikrise/akutsvar til 8. Henvisende instans (henv. læge) (Egen læge el. vikars ydernummer, navn og adresse men (Ydernr. Lægehusnavn, Lægens titel og navn, adresse og telefonnummer. kun hvis denne ikke er henviser) Henvisningsdato.) Vejle Sygehus Lægehuset Medicinsk afd. 14 Grønningen 23 Kabbeltoft Vejle 7100 Vejle Tlf.: Læge Arne Vestergaard Forbeholdt sygehuset 14

15 2.3 Den gode billeddiagnostiske henvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet) af billeddiagnostisk henvisning: At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge før afsendelse kan ske. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter evt. tilføjet nye felter, som der er behov for på sygehuset men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i det typiske papirbrev ). At en medsendt ICD10-kode i rubrik 5 altid indeholder såvel kode som kodebetydning og altid er kvalificeret SKS og at andre medsendte diagnoser aldrig kvalificeres SKS. At der i rubrik 5 i stedet for en kodet diagnose kan indskrives en henvisningsdiagnose + op til 5 ekstra diagnoser i fri tekst. I så fald udfyldes HenvKodeNr og DiaKodeNr ikke. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i NAD+BV segmentet). I modsat fald vil modtager ikke kunne se, hvilken læge, der har udfyldt/godkendt den aktuelle henvisning. At indtastning af Kliniske oplysninger sker i de fem områder : Cave, Anamnese, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin. At det ved indtastningscheck o.l. sikres, at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Andet. 350 tegn (5 x 70) i feltet Ønsket undersøgelse/udredning tegn (90 x70) i feltet Kliniske oplysninger i alt for de fem områder tegn (45 x 70) i feltet Forbeholdt sygehuset. At modtagerfeltet altid indeholder oplysning om sygehusafdeling. Hvis amtet eller sygehuset anvender central visitation adresseres EDI-brevet til visitationsafdelingen ved brug af lokationsnummeret (ModtLok), medens øvrige modtageroplysninger benyttes som normalt, det vil sige med angivelse af sygehuset og sygehusafdelings navn (i ModtOrg, ModtAfd). Det anbefales modtagersystemet (røntgensystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i røntgensystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer kan udskrives gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist og gerne med en opsætning svarende til det viste typiske papirbrev. At en billeddiagnostisk afdeling, hvis det ønskes, ved modtagelse automatisk kan få udskrevet modtagne henvisninger. At modtagersystemet viser navn på henviser (fremsendt i NAD+BV segmentet) samt henvisningsdatoen (fremsendt i DTM+4 segmentet) i afsenderfeltet (felt 8). At der kan modtages en medsendt henvisningsdiagnose (i CIN-segmentet) selv om denne sjældent benyttes ved billeddiagnostisk henvisning. At feltet Forbeholdt sygehuset kan benyttes af sygehuset til visitations-, kautions- eller andre sygehusbemærkninger. 15

16 At medsendt tekst i de fem områder under Kliniske oplysninger vises med en overskrift svarende til de tilsvarende overskrifter i det typiske papirbrev. Det anbefales henviser at billeddiagnostisk henvisning udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre sygehusets muligheder for at kontakte patienten. At felterne for Indkaldelsesprioritering og Særlige forhold så vidt muligt udfyldes. At feltet Andet udfyldes med oplysninger om: Behovet for tolkebistand (herunder angivelse af sprog). Andre specielle patientbehov, f.eks. kørestolsbehov og handicaps. Evt. anden indkaldelsesadresse. Omvisiteringsmulighed, fx til andet sygehus eller afdeling. Foretrukket undersøgelsestidspunkt (f.eks. mandag 10 14). Henviser ønsker røntgenbilleder tilsendt. at feltet Ønsket undersøgelse/udredes for altid udfyldes. I feltet beskrives ønsket undersøgelse eller ønsket udredning og/eller med henvisers problemstilling - den egentlige henvisningsårsag, at Cave, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin relevant for undersøgelsen under Kliniske oplysninger altid udfyldes, hvis disse har betydning for den billeddiagnostiske undersøgelse, jvf. røntgenbekendtgørelsens krav, at Anamnesefeltet udfyldes efter følgende guide: Resume af tidligere og aktuel sygehushistorie og problemformulering relevant for den aktuelle henvisning som afdelingen ikke allerede har, f.eks. udenamtsindlæggelser og speciallægeundersøgelser. Evt. angivelse af sidste indlæggelse på sygehus. Socialt. (For eksempel sygemelding og væsentlige sociale baggrundsinformationer, væsentlige for aktuelle henvisning og det videre forløb, såsom erhvervs-, økonomiske- og familiemæssige forhold). Objektive fund. (De objektive fund oplyses i telegramstil hvad lægen har fundet ud af til dato. Fortrinsvis beskrives positive fund og kun negative fund, når disse i virkeligheden er positive ). Sagt til patienten. (Hvad er sagt til patienten, herunder information om strålehygiejne.) 16

17 3. Henvisning til speciallæge 3.1 Formål En patient kan uden henvisning fra egen læge konsultere en speciallæge inden for specialerne øjensygdomme og øre-, næse- halssygdomme. Konsultation hos speciallæger med andre specialer kræver en henvisning fra patientens egen læge, såfremt sygesikringen skal yde tilskud. Gruppe II - patienter kan dog konsultere alle speciallæger uden henvisning fra egen læge. 17

18 3.2 Et typisk papirbrev Henvisning til speciallæge skal ske på den officielle sygesikringsblanket. Der er ved at blive udarbejdet en ny blanket, som forventes at få et udseende som vist nedenfor. Kun den del af henvisningsblanketten, der er udfyldt, medsendes i den elektroniske henvisning. Else Lauridsen, malermester Grusgraven 3,3 th Hillerød / Mobil Dermatolog/hudlæge Lægehuset Børstenbindervej 34, 3400 Hillerød Læge Hans Andersen Speciallæge Hans Jensen Klappebro Hillerød Ingen kendt allergi Pityriasis rosae obs. pro. Henvises m.h.p. diagnose og behandling. Debuterede for 5 uger siden med 3 cm. stort rødt lidt skællende element på hø. lår. Siden udviklet udslæt på det meste af truncus, med 1-2 cm store røde kløende elementer. Lider af forhøjet blodtryk Levertal, hæmatologi og væsketal i.a. Medicin: Selo-Zok 100 mg. dgl. 18

19 3.3 Den gode speciallægehenvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet) af speciallægehenvisningen: At alle felter som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge før afsendelse kan ske. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) altid medsender henvisende læges navn (i NAD+BV segmentet). At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer kan udskrives, gerne i samme form som er vist i det typiske papirbrev ). At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Henviser speciale tegn (90 x70) i feltet Anamnese. Det anbefales modtagersystemet (speciallægesystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i speciallægesystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer kan udskrives gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som vist og gerne med en opsætning svarende til det viste typiske papirbrev. At en speciallæge, hvis det ønskes, ved modtagelse automatisk kan få udskrevet henvisninger. At en medsendt oplysning om navnet på afsendende person i NAD+BV segmentet vises nederst i afsenderfeltet. At en medsendt henvisningsdato i DTM+4 segmentet altid nederst i afsenderfeltet. At evt. medsendte oplysninger om henvisningsdiagnose sendt i CIN+DIABEH segmentet, Særlige forhold, Andet m.v. vises som en del af anamnesefeltet. 19

20 Det anbefales henviser at speciallægehenvisningen udfyldes efter følgende guide: At anamnesefeltet Lægens oplysninger til speciallæge udfyldes efter følgende guide: Diagnose/problemstilling. Relevant sygehistorie tidligere og aktuelt. Objektive fund. Relevante undersøgelsesresultater. Relevant aktuel medicin. Specielle patientbehov. Lægens ønsker og forventninger til speciallægen. 20

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger

Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger MedCom Den gode teledermatologiske konsultation juli 2003 1 Indholdsfortegnelse: 1. BAGGRUND... 3 2. BILLEDFORSENDELSE...

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014

XML Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XML 14.08.2014 FNUX XL Facitliste for Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. PLO-format version 3.0 OIO-XL 14.08.2014 Namespace: urn:oio:medcom:plo:2009.12.31 edcom FNUX Facitliste -- PLO-format

Læs mere

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere