Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011"

Transkript

1 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version: H0230R Brvtype: REF02 MEDREF Speciallægehenvisning version: H0630R Brvtype: REF06 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 7 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Henvisning til sygehus Formål Et typisk papirbrev Den gode sygehushenvisning Henvisning til billediagnostisk afdeling Formål Et typisk papirbrev Den gode billeddiagnostiske henvisning Henvisning til speciallæge Formål Et typisk papirbrev Den gode speciallægehenvisning Afsnit B: Facitliste Facitliste Dataliste Kvalifikatorliste Testeksempler

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 22. september 2011 På leverandørkurset september 2011 blev det besluttet, at flytte FTX-segmentet med patientens fra SG07 til SG12. Det anbefales, at FTX-segmentet med placeres i starten af SG12. Det må kun forekomme een gang og skal være kvalificeret med TEXTNR = IN. 9. september 2011 Patientens stillingsbetegnelse tilføjet i SG07 efter telefonnumre og før , på formatet: EMP+1++:::Kleinsmed' 8. juli 2011 Kontaktoplysningerne på patienten udvides i SG07 med et FTX-segment for , med TEXTNR = IN. For entydigt at kunne skelne mellem patientens telefonnumre, indføres en ny kvalifikator TLFTYPE, hvor CE = Mobil, HO = Hjemme/fastnet og WO = Arbejde, f.eks.: CON+CE :TE' Segmentet kan gentages x februar 2011 I forbindelse med Pakkehenvisningsprojektet i MedCom7 er det vedtaget, at man udvider feltet, hvor man kan skrive kliniske oplysninger. Udvidelsen af teksten i SG12 bliver fra 6300 tegn til tegn, dvs. at SG12 kan gentages x 5. OBS dette gælder kun for sygehushenvisningen, REF01 og ikke for de andre henvisningstyper REF02 og REF06. Deadline for ibrugtagning fastlægges på næste møde i april 2011, men foreslås gennemført pr , da alle lægesystemer vil kunne det der. 1. marts 2007: Billeddiagnostisk henvisning, REF02. Statens Institut for Strålehygiejne, Røntgentilsynet har bedt om at justere teksterne omkring graviditetsforhold således, at der kan vælges mellem følgende 4 tekster: Ikke relevant, ikke udfyldt, gravid, ikke gravid. Teksterne kan evt. præsenteres i en drop down menu og lægen skal vælge en af dem. Teksten placeres i SG12 eks.: FTX+PR+P00++Ikke gravid.' Tidligere har man i dette felt placeret en dato for sidste menstruation, dette erstattes nu af ovenstående. 1. januar 2007: I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at KODE i NAD-segmenterne i SG1 kan have værdien SOR. 2. november 2006: Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide postnummerfeltet (f.eks. AfsPost, ModtPost, KopiModtPost, PatPost, PaaroerPost), så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu. 1. april 2006: Yderligere præcisering i forbindelse med Mini IRSK projektet Henviser i datalisten: Efter NAD+BV i SG1 kommer der et RFF segment, som afhængig af om der er sat et et-tal eller 2-tal refererer til de ovenstående NAD-segmenter. Så hvis der står RFF+AHL:1 vil det som står i NAD+BV refererer til NAD+PO. Ved en omvisiteret henvisning vil man ikke kunne regne med at referencen passer, da originalhenviser vil blive pladseret i NAD+BV. Henvisningsdiagnose: det er obligatorisk at sende en ICD10-kodet henvisningsdiagnose, og der skal gives mulighed for at medsende 5 bidiagnoser/tillægsdiagnoser. Dette gælder dog ikke, når man viderevisiterer en henvisning. Her beholder man de fremsendte diagnoser og der må ikke tilføjes nye. Anamnese: her skal der gives mulighed for at skrive 18 x 5 linier a 70 karakterer. Dette gælder dog ikke, når man viderevisiterer en henvisning. Her beholder man den fremsendte tekst og der må ikke 3

4 tilføjes ny tekst i dette felt. Forbeholdt sygehuset: Feltet bruges fortrinsvis ved viderevisitering af henvisningen. Her skal der gives mulighed for at skrive 9 x 5 linier a 70 karakterer. Der forbeholdes et FTX-segment til første henvisningsdato som kvalificeres med HV (se kvalifikatorlisten) som for sygehusets vedkommende er den dato, hvor henvisningen er modtaget på sygehuset. Det er et krav at man skal kunne sætte henvisningsdatoen ind i feltet ForbeholdtSygehuset ved omvisitering, kvalificeret med HV. Og der må kun bruges et FTX-segment til dette. I EDIFACTen skal det skrives således: FTX+HV+F00++HENVISNING MODTAGET?:: ' og for brugeren skal det præsenteres således: HENVISNING MODTAGET: : Dvs. at man bruger de 2 første linier på at skrive henvisningsdatoen. Hvis der er yderligere information vedr. datoen kan man bruge de sidste 3 linier i FTX-segmentet. Man kan evt. indsætte afdelingens navn og SKS-kode. Man skal være opmærksom på, at der så kun er 8 x 5 linier a 70 karakterer tilbage til visiteringstekst. Selve visiteringsteksten kvalificeres med VI (se kvalifikatorlisten). Og det er et krav at man skal kunne sætte denne tekst ind kvalificeret med VI. I kvalifikatorlisten findes yderligere kvalifikatorer, men det er ikke et krav at der skal gives mulighed for at benytte disse, dog må man ikke afvise en henvisning, hvis nogle af de andre kvalifikatorer er benyttet. I EDIFACTen skal det skrives således: FTX+VI+F00++VISITERING?::Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er:overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus.:.:I ønskes god jul og godt nytår' og for brugeren skal det præsenteres således: VISITERING: Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus. I ønskes god jul og godt nytår For brugeren skal selve visiteringsteksten præsenteres før teksten med henvisningsdatoen således: VISITERING: Vi omvisiterer hermed denne henvisning til jer, da vores kapacitet er overskredet. Har I problemer med dette kan I omvisitere til Århus. I ønskes god jul og godt nytår HENVISNING MODTAGET: Hvis der er brug for at omvisitere yderligere skal den oprindeligt fremsendte tekst ikke medsendes, kun linien som indeholder den oprindelige henvisningsdato. 7. juli 2005: I forbindelse med Mini IRSK projektet (InterRegionalSygehusKommunikation) indføres nyt ID for Henviser i sygehushenvisningen til afhjælpning af problemstillinger med hvor man skal sende bookingsvar og epikrise hen. Tekst med kursiv og rødt er ændringerne TEKNISKE DATA AFSENDER MODTAGER HENVISER UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDREF:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+HNV++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+SSP+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost' SEQ++2' S01+01' NAD+BV+HenviserID:KODE:KODEORG++HenvisersTitel:HenvisersNavn::::US' 4

5 RFF+AHL:1' SEQ++3' Ved omvisitering af en henvisning flyttes AfsID med dertilhørende KODE og KODEORG til HenviserID samt KODE og KODEORG. AfsID udfyldes med den nye afsender, og man retter lokationsnumre i kuverten samt opdaterer KuverNr, BrevNr og dato for afsendelse. Herudover rettes henvisningen ikke NAD HenviserID C an..17 HenviserID er sygehusafdelingsklassifikationsnummer for sygehus (stamafdelingen) eller ydernummer hvis afsender er en privat praksis eller et lokationsnummer. Ved omvisitering af en henvisning til en sygehusafdeling udfyldes HenviserID med AfsID fra den originale henvisning. Hvis HenviserID allerede er udfyldt, overskrives feltet IKKE NAD KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling og "YNR" hvis lægepraksis. Skla være blank ved lokationsnummer NAD KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "SFU" hvis lægepraksis. Udfyldes med 9 ved lokationsnummer. Ved afsendelse af bookingsvar og epikrise skal det sendes til HenviserID hvis det er udfyldt, ellers AfsID. 1. maj 2004: I forbindelse med indførelse af MEDBIN indføres en ny kvalifikator i TEXTNR. Den hedder BIN. Applikationerne skal kunne vises denne information i en separat linie med angivelse af at det er et binært element der henvises til. Applikationerne skal kunne sende denne information i et separat FTX segment. Kan gentages max. x 10. SG12 FTX+BIN+F00++Objektfilnavn:Objektrefnr:OBJEKTTYPE:OBJEKTEXTENSION:Objektstoerrelse 15. januar 2003: Datalisten, SG02+02, CIN. HenvKodeNr her har der stadig været usikkerhed om angivelse af diagnosekoden. Efter mange drøftelser: Der skal indsættes og medsendes et D foran ICD10 diagnosekoder, jf. ICD10 diagnoseklassifikationen fra Sundhedsstyrelsen: Danske SKS-koder har et foranstillet bogstav, der angiver SKS-hovedgruppen. Der er sat et D foran ICD-10 koder. D'et viser, at der er tale om den danske udgave af ICD-10 - som godt kan afvige fra andre landes! Koderne har set ud på denne måde siden 1994, og bogstavet er en del af koden. I fremtiden kan der godt optræde diagnosekoder med et foranstillet E, der angiver at koden kommer fra hovedgruppe E, som er andre diagnoser (udover ICD-10). 27. maj 2002: Side 8, pkt. 5 og side 24: ved sygehushenvisninger er det tilladt at sende en ICD10 kode i HenvKodeNr og en egen kodetekst ex. ICPC teksten i KodebetydnEllerFriTxt. CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt. Man kan også nøjes med at sende en tekst i KodebetydnEllerFriTxt og ingen Kode i HenvKodeNr. Her skal der så altid skrives USP i KODE kvalifikatoren. Ex. CIN+H+:USP::brækket højre hånd 12. februar 2002: Kvalifikatoren EAN anvendes ikke i KODE. Eksemplet, BilledHenvVer30.edi, ved graviditet besvares med et SM ved erkendt graviditet. 10. august 2001: For speciallægehenvisninger var der en fejl i Datalisten: Der er rettet e CIN+DIABEH+HenvKodeNr:KODE::KodebetydnEllerFriTxt. DIABEH skal ikke have kvalifikatorerne 1,2,3,4,5,6 ved speciallægehenvisning, men i stedet for anvendes HI og for HenvKodeNr anvendes koderne 1-6. Der skal nu stå: 5

6 DIABEH er kvalifikatoren H for henvisningsdiagnose, S for forløbsdiagnose, B for bidiagnose og HI for speciallægehenvisning. HenvKodeNr er kodenummer for henvisningsdiagnosen angivet af den henvisende læge. Kodefeltet kan være tomt, hvis henvisningsdiagnosen kun er fri tekst. Ved speciallægehenvisningen anvendes koderne 1 til 6, således: 1: Diagnose og behandling 2: Mikroskopi 3: Røntgenundersøgelse eller behandling 4: Fortsat behandling 5: Besøg 6: Reserveret ny kode Kvalifikatorlisten DIABEH, her bortfalder kvalifikatorerne 1 til 6. De bliver til datafelter i HenvKodeNr. Der indføres en ny kvalifikator HI for speciallægehenvisning. SpecialHenvVer30.edi eksemplet SG02 skal være CIN+HI+1:HET::Diagnose og behandling 20. juni 2001: Segmentgruppe SG19 : BEFORDRING: Her mangler der et plus efter PHL, så segmentet skal se således ud: TDT+PHL++BEFORDRING 6

7 Baggrund I en række amter benyttes MedComs MEDREF standard til kommunikation af henvisninger. Til trods for den stadigt voksende kommunikation optræder der imidlertid fejlsituationer i form af ombytning af datoer, afkortning af tekstlinier samt fremvisning af en række svært forståelige koder og talangivelser. MedCom her derfor iværksat et konsoliderings- og kvalitetssikringsprojekt omfattende samtlige MedComs EDIFACT-breve. De kvalitetsforbedrede EDI-breve forventes implementeret i perioden 2001 og Projektet indebærer en teknisk ensretning af standarderne, der har til formål at sikre, at alle leverandører kan benytte standarden på nøjagtig samme måde. Derudover har projektet også til formål at forbedre den indholdsmæssige benyttelse gennem udarbejdelse af en række sundhedsfaglige anbefalinger. Anbefalingerne er alene vejledende og det er derfor op til det enkelte amt om - og i givet fald hvornår - disse anbefalinger skal implementeres. I en række tilfælde er det endvidere hensigtsmæssigt at Den gode henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte sygehusafdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Forslaget til det sundhedsfaglige indhold af Den gode henvisning er udarbejdet i efteråret 2000 af en arbejdsgruppe bestående af: Overlæge Finn Mathisen, Vejle Sygehus Lægefaglig konsulent, overlæge Jens Asbjørn, Sønderjyllands Amt Souschef Bente Christensen, Kolding Sygehus Ledende systemkonsulent Susanne Larsen Grøntoft, H:S Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed A/S Overlæge Jens Juul, Nykøbing/Thisted Sygehus Læge Finn Klamer, DSAM, Øster Jølby Gynækolog Niels Munk-Jensen, FAPS Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen, Vejle Amt Læge Jens Parker, PLO, København Sundhedsfaglig IT-medarbejder Susann Duedal Pedersen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Adrian Holger Pietersen, Hillerød Sygehus Overlæge Knud Erik Fredfelt, Hillerød Sygehus Afdelingsleder Kristien Poulsen, CSC Scandihealth Cheflæge, overlæge Jens Olav Søndergaard, Amtssygehuset i Fakse Professor, overlæge dr. med Henrik Segelcke Thomsen, Amtssygehuset i Herlev Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Centerchef Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom Projektleder Tove Kaae, FynCom Konsulent Claus Duedal Pedersen, MedCom 7

8 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for sygehushenvisning, billeddiagnostisk henvisning og speciallægehenvisning efter MEDREF01 MEDREF02 MEDREF06 8

9 1. Henvisning til sygehus 1.1 Formål En praktiserende læge eller en speciallæge kan henvise en patient til indlæggelse eller ambulantbehandling på et sygehus, hvis lægen skønner der er behov herfor. I disse tilfælde sender lægen en henvisning til den relevante sygehusafdeling eller til en central visitationsafdeling med angivelse af henvisningsdiagnosen og ønsket undersøgelse/behandling. Derudover anføres kortfattet anamnese. I anamnesen beskrives cave, sociale forhold, objektive fund, sagt til patienten, undersøgelsesresultater og aktuel medicin. De beskrevne sundhedsfaglige anbefalinger i Den gode sygehushenvisning er generelle anbefalinger, og henvisningen indeholder derfor relativt få felter. Behovet for information i forbindelse med henvisning til sygehusafdelinger varierer imidlertid meget alt efter hvilken type sygehusafdeling, der er tale om. Det er derfor afgørende, at den gode henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte sygehusafdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger, der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Benyttelse af EDI-kommunikation til henvisninger til sygehus har den store fordel, at de fremsendte oplysninger kan genbruges i sygehus- og røntgensystemet. På længere sigt vil der også blive behov for andre former for elektronisk kommunikation mellem sygehus og lægepraksis f.eks. direkte Web-opslag i sygehusafdelingers egne systemer. Det er i de kommende år hensigten gradvist at udvide sundhedsdatanettet til også at omfatte Internetbaserede kommunikationsformer. 9

10 1.2 Et typisk papirbrev Sygehushenvisning Afsendt 15/ kl Modtager /Sygehusafdeling 2. Patient (Sygehusnavn, afdeling og postadresse) Hillerød Sygehus Medicinsk afd. B 3400 Hillerød (Personnr., navn og adresse) , kleinsmed Ole Berggren, Park Allé 48, 3400 Hillerød Privattelefon: Mobil: Evt. forældre el. værge: (CPR-nr. og navn): Anni Berggren 3. Indkaldelses prioritering Akut X Elektiv Se særlige forhold X Indlægges Ambulant 4. Særlige forhold Befordring: Liggende Siddende X Ingen 5. Henvisningsdiagnose (Henvisningsdiagnose i fri tekst eller som kodet diagnose, ICD10 anbefales) DI 10 Blodtryksforhøjelse af ukendt årsag. Andet: (Tolkebistand, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og sted) Indkaldes fra sommerhus, Sommervej 10, Gilleleje. DE 659 Fedme u spec 6. Ønsket undersøgelse/behandling/problemstilling (Henvisningsårsag i tekst el. ønsket undersøgelse ønsket behandling. Problemstilling) Hypertensionsudredning + behandling samt diætvejledning vedrørende overvægt 7. Kliniske oplysninger Cave Fenoxymetylpenicillin (1994 Ringsted Sgh. med larynxødem) Anamnese, Socialt, Objektive fund, Sagt til patienten 1995 indlagt Køge Sygehus under mistanke om AMI, afkræftedes. Januar 98 indlagt Frederiksborg Sgh., med afd., med stenokardi. Februar 98 samme afd. amb. til EKG-belastningsus. Gift fabrikant. Siden barnealderen været overvægtig, altid dårlige kostvaner spec. med overflødig fedtkalorie-tilførsel. I flere perioder beh. for addiktivt alkoholmisbrug. Virker velbegavet, men trods dette dårlig sygdomsindsigt og manglende motivation for livsstilsændring. Konsulterede primo sept. 98 med kraftig diffus dunkende hovedpine. BT fandtes kraftigt forhøjet - siddende 205/120 efter 15 min. s hvile 185/110. Siden gradvis titreret op til nedenstående medicinordination, men er uændret hovedpineplaget og sidste hvile BT d.d. er 180/105. Højde 169 cm. Vægt 98.2 kg. Patienten angiver sig nu indstillet på den nødvendige intervention, evt. også længerevarende indl. Undersøgelsesresultater Rtg. af thorax (samme sgh rtg nr 1237/52): Breddeøget cor 18/34 med delvis udslettet talje, ingen stase. Hvile EKG viser venstresidigt belastningsmønster. Opthalmoskopi (Øjl. Ole Hansen ): Fund. hypert. grad II. Klinisk kemi ( fastende): Totalchol. 7.6 mmol/l. HDL-cholesterol 0.9 mmol/l, LDL-cholesterol 4.3 mmol/l. Triglycerider 3.1 mmol/l. S-Kreatinin 102 ( mol/l. Faste B-glucose 4.8 mmol/l. Urinmulitistix blank. Døgnurin til katekolaminbest er indsendt. Er henvist til isotoprenografi Aktuel medicin Tabl Triatec 5 mg 1*1 for blodtrykket - Tabl Norvasc 5 mg 1*1 for blodtrykket - Tabl Centyl m. KCl 1 dgl for BT og vanddrivende - Tabl Kaleorid 1 dgl kaliumtilskud 9. Kopi af epikrise til 8. Henvisende instans (henv. læge) (Egen læges eller vikars ydernummer, navn og adresse - men kun hvis denne ikke er henviser) Læge Hans Andersen Børstenbindervej 34, 3400 Hillerød 10. Forbeholdt sygehuset (Ydenummer, Lægehusets navn, Lægens titel og navn, adresse og telefonnr. samt henvisningsdato) Lægehuset, Vandværksvej 99, 3400 Hillerød Tlf.: Uddannelsesamanuensis Hans Jensen

11 1.3 Den gode sygehushenvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet): At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge, før afsendelse kan ske. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i det typiske papirbrev ). At en medsendt ICD10-kode i rubrik 5 altid indeholder såvel kode som kodebetydning og altid er kvalificeret SKS og at andre medsendte diagnoser aldrig kvalificeres SKS. At der i rubrik 5 i stedet for en kodet diagnose kan indskrives en henvisningsdiagnose + op til 5 ekstra diagnoser i fri tekst. I så fald udfyldes HenvKodeNr og DiagKodeNr ikke. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i NAD+BV -segmentet ). I modsat fald vil modtager ikke kunne se hvilken læge, der har henvist. At indtastning af Kliniske oplysninger sker i de fire viste områder : Cave, Anamnese, Undersøgelsesresultater og Aktuel medicin. At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Andet. 350 tegn (5 x 70) i feltet Ønsket undersøgelse/behandling tegn (5x 45 x70) i feltet Kliniske oplysninger i alt for de fire områder tegn (45 x 70) i feltet Forbeholdt sygehuset. At modtagerfeltet altid indeholder oplysning om sygehusafdeling. Hvis amtet eller sygehuset anvender central visitation adresseres EDI-brevet til visitationsafdelingen ved brug af lokationsnummeret (ModtLok), medens øvrige modtageroplysninger benyttes som normalt, det vil sige med angivelse af sygehus og sygehusafdelingens navn (i ModtOrg, ModtAfd m.v.). Visitationsafdelingen kan efter visitation videresende henvisningen til den valgte sygehusafdeling. Visitationsbemærkning anbringes i feltet Forbeholdt sygehuset. Det anbefales modtagersystemet (sygehussystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i sygehussystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises, som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer fremgår af en udskrift gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist i det typiske papirbrev. At en sygehusafdeling, hvis det ønskes, kan få udskrevet modtagne henvisninger automatisk når de modtages. At modtagersystemet viser henvisende læge (fremsendt i NAD+BV segmentet) og henvisningsdato ( fremsendt i DTM+4 segmentet) sidst i afsenderfeltet (felt 8),. At feltet Forbeholdt sygehuset kan benyttes på sygehuset i forbindelse med visitering, kaution eller andre sygehusbemærkninger. At medsendt tekst i de fire områder under Kliniske oplysninger vises med en overskrift svarende til de tilsvarende overskrifter i det typiske papirbrev. 11

12 Det anbefales henviser at henvisningen udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre sygehusets muligheder for at kontakte patienten. At feltet Kopi af epikrise kun udfyldes, hvis Henvisende instans er forskellig fra egen læge eller vikar. At felterne for Indkaldelsesprioritering og Særlige forhold så vidt muligt udfyldes. At feltet Andet udfyldes med oplysninger om behov for tolkebistand (herunder angivelse af sprog) og andre specielle patientbehov, f.eks. kørestolsbehov og handicaps samt information om særlige ønsker. At der ved henvisning til sygehus medsendes en officiel SKS-ICD10 henvisningsdiagnose (kode og kodebetydning), da dette letter visitationen på sygehuset. Det er tilladt at indsætte ICPC teksten i feltet KodebetydnEllerFriTxt. At feltet Ønsket undersøgelse/behandling altid udfyldes med ønsket undersøgelse eller behandling, det vil sige henvisers egentlige problemstilling - den egentlige henvisningsårsag. At Kliniske oplysninger udfyldes i de fire viste rubrikker efter følgende guide: Cave. Anamnese, Socialt, Objektive fund og Sagt til patienten. Resume af tidligere og aktuel sygehushistorie og problemformulering relevant for den aktuelle henvisning som afdelingen ikke allerede har, f.eks. udenamtsindlæggelser og speciallægeundersøgelser. Evt. angivelse af sidste indlæggelse på sygehus. Sociale forhold, f.eks. sygemelding og væsentlige sociale baggrundsinformationer, væsentlige for aktuelle henvisning og det videre forløb, såsom erhvervs-, økonomiske og familiemæssige forhold. De objektive fund oplyses i telegramstil hvad lægen har fundet ud af til dato. Fortrinsvis beskrives positive fund og kun negative fund, når disse i virkeligheden er positive. Hvad er sagt til patient eller pårørende. Evt. udleveret patientvejledning. Undersøgelsesresultater. Undersøgelsesresultaterne fra relevante afdelinger, eksempelvis røntgen og laboratorium. Tidligere foretagne billeddiagnostiske undersøgelser skal anføres iht. røntgenbekendtgørelsen, hvis disse er relevante for den aktuelle henvisning. Aktuel medicin. Patientens faste medicin bør anføres. Dispensering, præparat, styrke, dosering, indikation og evt. varighed. 12

13 2. Henvisning til billediagnostisk afdeling 2.1 Formål Alment praktiserende læger og speciallæger kan henvise patienter til billeddiagnostisk undersøgelse og udredning på sygehuse (i København og Frederiksberg til private røntgenklinikker) som led i den praktiserende læges egen behandling af patienten. I henvisningen informerer den henvisende læge om hvorvidt der er tale om en akut henvisning, om den ønskede undersøgelse samt i anamnesen om den kliniske problemstilling, baggrunden for henvisningen, sociale forhold m.v. I henhold til røntgenbekendtgørelsen skal lægen endvidere gøre opmærksom på eventuelle, tidligere røntgenundersgelser samt angive, om patienten er gravid, såfremt disse oplysninger er relevante for den ønskede undersøgelse. De beskrevne sundhedsfaglige anbefalinger i Den gode billeddiagnostiske henvisning er generelle anbefalinger, og henvisningen indeholder derfor relativt få felter. I en række tilfælde er det derfor afgørende, at den gode billeddiagnostiske henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte billeddiagnostiske afdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger, der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Benyttelse af EDI-kommunikation til henvisninger til billeddiagnostisk afdeling har den store fordel, at de fremsendte oplysninger kan genbruges i røntgensystemet. På længere sigt vil der også blive behov for andre former for elektronisk kommunikation mellem sygehus og lægepraksis f.eks. direkte Web-opslag i røntgenafdelingens egne systemer. Det er i de kommende år hensigten gradvist at udvide sundhedsdatanettet til også at omfatte Internetbaserede kommunikationsformer. 13

14 2.2 Et typisk papirbrev Billeddiagnostisk henvisning Afsendt 30/ kl Modtager/Sygehusafdeling (Sygehusnavn, billeddiagnostisk afdeling og postadresse) Vejle Sygehus Røntgenafdelingen Kabbeltoft Vejle 2. Patient (Personnr., navn og adresse.) , klinikassistent Brita Berggren Park Alle Vejle Øst Privattelefon: Mobil: Indkaldelsesprioritering Akut X Elektiv Se særlige forhold 4. Særlige forhold Befordring: Liggende Siddende X Ingen 5. Henvisningsdiagnose (Henvisningsdiagnose i fri tekst eller som kodet diagnose) Evt. forældre/værge: (CPRnr og navn) Nancy Ann Berggren Andet: (Tolkebistand, kørestol, handicaps,anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og -sted) Evnesvag i egen bolig, ønsker gerne en tid torsdag og gerne Vejle el. Fredericia Sygehus. 6. Ønsket undersøgelse/udredes for (Ønsket undersøgelse/udredes for. Problemstilling den egentlige henvisningsårsag) Rtg. Thorax 7. Kliniske oplysninger Cave Anamnese, Socialt, Objektive fund og Sagt til patienten Patienten har kendt kronisk obstruktiv lungesygdom og er senest behandlet for pneumoni under indlæggelse på medicinsk afd. 14 på Vejle Sygehus i august 2000 der er i udskrivningskortet anmodet om røntgen kontrol af thorax, hvis patienten atter får symptomer i form af hoste og åndenød. Tidl. relevante røntgenundersøgelser (Hvilke, hvor og hvornår) Thorax, Vejle, aug Graviditet (Dato for sidste menstruation) Ikke gravid Medicin relevant for undersøgelsen 9. Kopi af billeddiag. epikrise/akutsvar til 8. Henvisende instans (henv. læge) (Egen læge el. vikars ydernummer, navn og adresse men (Ydernr. Lægehusnavn, Lægens titel og navn, adresse og telefonnummer. kun hvis denne ikke er henviser) Henvisningsdato.) Vejle Sygehus Lægehuset Medicinsk afd. 14 Grønningen 23 Kabbeltoft Vejle 7100 Vejle Tlf.: Læge Arne Vestergaard Forbeholdt sygehuset 14

15 2.3 Den gode billeddiagnostiske henvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet) af billeddiagnostisk henvisning: At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge før afsendelse kan ske. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter evt. tilføjet nye felter, som der er behov for på sygehuset men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i det typiske papirbrev ). At en medsendt ICD10-kode i rubrik 5 altid indeholder såvel kode som kodebetydning og altid er kvalificeret SKS og at andre medsendte diagnoser aldrig kvalificeres SKS. At der i rubrik 5 i stedet for en kodet diagnose kan indskrives en henvisningsdiagnose + op til 5 ekstra diagnoser i fri tekst. I så fald udfyldes HenvKodeNr og DiaKodeNr ikke. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn (i NAD+BV segmentet). I modsat fald vil modtager ikke kunne se, hvilken læge, der har udfyldt/godkendt den aktuelle henvisning. At indtastning af Kliniske oplysninger sker i de fem områder : Cave, Anamnese, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin. At det ved indtastningscheck o.l. sikres, at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Andet. 350 tegn (5 x 70) i feltet Ønsket undersøgelse/udredning tegn (90 x70) i feltet Kliniske oplysninger i alt for de fem områder tegn (45 x 70) i feltet Forbeholdt sygehuset. At modtagerfeltet altid indeholder oplysning om sygehusafdeling. Hvis amtet eller sygehuset anvender central visitation adresseres EDI-brevet til visitationsafdelingen ved brug af lokationsnummeret (ModtLok), medens øvrige modtageroplysninger benyttes som normalt, det vil sige med angivelse af sygehuset og sygehusafdelings navn (i ModtOrg, ModtAfd). Det anbefales modtagersystemet (røntgensystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i røntgensystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer kan udskrives gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist og gerne med en opsætning svarende til det viste typiske papirbrev. At en billeddiagnostisk afdeling, hvis det ønskes, ved modtagelse automatisk kan få udskrevet modtagne henvisninger. At modtagersystemet viser navn på henviser (fremsendt i NAD+BV segmentet) samt henvisningsdatoen (fremsendt i DTM+4 segmentet) i afsenderfeltet (felt 8). At der kan modtages en medsendt henvisningsdiagnose (i CIN-segmentet) selv om denne sjældent benyttes ved billeddiagnostisk henvisning. At feltet Forbeholdt sygehuset kan benyttes af sygehuset til visitations-, kautions- eller andre sygehusbemærkninger. 15

16 At medsendt tekst i de fem områder under Kliniske oplysninger vises med en overskrift svarende til de tilsvarende overskrifter i det typiske papirbrev. Det anbefales henviser at billeddiagnostisk henvisning udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre sygehusets muligheder for at kontakte patienten. At felterne for Indkaldelsesprioritering og Særlige forhold så vidt muligt udfyldes. At feltet Andet udfyldes med oplysninger om: Behovet for tolkebistand (herunder angivelse af sprog). Andre specielle patientbehov, f.eks. kørestolsbehov og handicaps. Evt. anden indkaldelsesadresse. Omvisiteringsmulighed, fx til andet sygehus eller afdeling. Foretrukket undersøgelsestidspunkt (f.eks. mandag 10 14). Henviser ønsker røntgenbilleder tilsendt. at feltet Ønsket undersøgelse/udredes for altid udfyldes. I feltet beskrives ønsket undersøgelse eller ønsket udredning og/eller med henvisers problemstilling - den egentlige henvisningsårsag, at Cave, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin relevant for undersøgelsen under Kliniske oplysninger altid udfyldes, hvis disse har betydning for den billeddiagnostiske undersøgelse, jvf. røntgenbekendtgørelsens krav, at Anamnesefeltet udfyldes efter følgende guide: Resume af tidligere og aktuel sygehushistorie og problemformulering relevant for den aktuelle henvisning som afdelingen ikke allerede har, f.eks. udenamtsindlæggelser og speciallægeundersøgelser. Evt. angivelse af sidste indlæggelse på sygehus. Socialt. (For eksempel sygemelding og væsentlige sociale baggrundsinformationer, væsentlige for aktuelle henvisning og det videre forløb, såsom erhvervs-, økonomiske- og familiemæssige forhold). Objektive fund. (De objektive fund oplyses i telegramstil hvad lægen har fundet ud af til dato. Fortrinsvis beskrives positive fund og kun negative fund, når disse i virkeligheden er positive ). Sagt til patienten. (Hvad er sagt til patienten, herunder information om strålehygiejne.) 16

17 3. Henvisning til speciallæge 3.1 Formål En patient kan uden henvisning fra egen læge konsultere en speciallæge inden for specialerne øjensygdomme og øre-, næse- halssygdomme. Konsultation hos speciallæger med andre specialer kræver en henvisning fra patientens egen læge, såfremt sygesikringen skal yde tilskud. Gruppe II - patienter kan dog konsultere alle speciallæger uden henvisning fra egen læge. 17

18 3.2 Et typisk papirbrev Henvisning til speciallæge skal ske på den officielle sygesikringsblanket. Der er ved at blive udarbejdet en ny blanket, som forventes at få et udseende som vist nedenfor. Kun den del af henvisningsblanketten, der er udfyldt, medsendes i den elektroniske henvisning. Else Lauridsen, malermester Grusgraven 3,3 th Hillerød / Mobil Dermatolog/hudlæge Lægehuset Børstenbindervej 34, 3400 Hillerød Læge Hans Andersen Speciallæge Hans Jensen Klappebro Hillerød Ingen kendt allergi Pityriasis rosae obs. pro. Henvises m.h.p. diagnose og behandling. Debuterede for 5 uger siden med 3 cm. stort rødt lidt skællende element på hø. lår. Siden udviklet udslæt på det meste af truncus, med 1-2 cm store røde kløende elementer. Lider af forhøjet blodtryk Levertal, hæmatologi og væsketal i.a. Medicin: Selo-Zok 100 mg. dgl. 18

19 3.3 Den gode speciallægehenvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet) af speciallægehenvisningen: At alle felter som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge før afsendelse kan ske. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) altid medsender henvisende læges navn (i NAD+BV segmentet). At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At de viste informationer kan udskrives, gerne i samme form som er vist i det typiske papirbrev ). At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Henviser speciale tegn (90 x70) i feltet Anamnese. Det anbefales modtagersystemet (speciallægesystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i speciallægesystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At alle de viste informationer kan udskrives gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som vist og gerne med en opsætning svarende til det viste typiske papirbrev. At en speciallæge, hvis det ønskes, ved modtagelse automatisk kan få udskrevet henvisninger. At en medsendt oplysning om navnet på afsendende person i NAD+BV segmentet vises nederst i afsenderfeltet. At en medsendt henvisningsdato i DTM+4 segmentet altid nederst i afsenderfeltet. At evt. medsendte oplysninger om henvisningsdiagnose sendt i CIN+DIABEH segmentet, Særlige forhold, Andet m.v. vises som en del af anamnesefeltet. 19

20 Det anbefales henviser at speciallægehenvisningen udfyldes efter følgende guide: At anamnesefeltet Lægens oplysninger til speciallæge udfyldes efter følgende guide: Diagnose/problemstilling. Relevant sygehistorie tidligere og aktuelt. Objektive fund. Relevante undersøgelsesresultater. Relevant aktuel medicin. Specielle patientbehov. Lægens ønsker og forventninger til speciallægen. 20

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation for ICPC-2-DK

Kravspecifikation for ICPC-2-DK Kravspecifikation for ICPC-2-DK International Klassifikation for den Primære Sundhedstjeneste Anden udgave April 2008 Kravspecifikationen er udarbejdet af: Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) Dampfærgevej

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ MidtEPJ Manual Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Aarhus Universitetshospital December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Regionalt... 3 1.1 Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning)...

Læs mere

Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata.

Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLO format version

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser Fællesvejledning til Implementering af EDREF og EDDIS eddelelser Vejledning og noter til implementering af eddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) edcom EDDIS vers. 2.0 - December 996 Forord

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere