Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse"

Transkript

1 Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse teori og praksis Kursus i intern survey i Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS telefon Kloge løsninger i kvalitetsledelse og systemudvikling

2 Torben Abildgaard Pedersen, TAPFREELANCE ApS Civilingeniør, lic.techn. Indehaver af selvstændig konsulentvirksomhed, 1½ år Ansat inden for teknologisk service, 30 år Chefstillinger, 14 år Etablering og implementering af ledelsessystemer Industri, handel, service, regioner, styrelser, kommuner, sygehuse, privathospitaler, klinikker, laboratorier Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, infektionshygiejne, fødevaresikkerhed Standardisering, akkreditering, certificering, godkendelse, måling, kontrol Kurser i audit, survey, revisjon. 2

3 Indhold Indledende bemærkninger Organisatoriske forhold, det generelle patientforløb og sygdomsspecifikke forhold Temaet hygiejne og infektionsprofylakse med akkrediteringsstandarder og indikatorer på trin 1, 2, 3 og Hygiejnepolitik og organisation (1/5) Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Rengøring (5/5) Sammenhængen med infektionshygiejnestandarder (DS 2450/-51) og nationale infektionshygiejneretningslinjer (NIR) Definition af begreberne intern survey og journalaudit Fund Kvalitetsovervågning Kvalitetsforbedring og handleplaner 3

4 Det danske talsystem DS 2450: Dansk: DS fireogtyve halvtreds Norsk: DS tjuefire femti 50 = halvtreds = halvtredsindstyve = halvtredje ( 2½) sinds ( gange) tyve = 2½ (ti) = ti 20 (tjue) = tyve 30 (tretti) = tredive 40 (førti) = fyrre 50 (femti) = halvtreds = halvtredsindstyve = 2½ (seksti) = tres = tresindstyve = (sytti) = halvfjerds = halvfjerdsindstyve = 3½ (åtti) = firs = firsindstyve = (nitti) = halvfems = halvfemsindstyve = 4½ (nittini) = nioghalvfems; 1999 = nittenhundrede og nioghalvfems 4

5 Dansk er en sygdom afhjælpende foranstaltning = straxtiltak survey/audit = revisjon; surveyor/auditor = revisor afvigelse = avvik bestyrelse = styre bureau = byrå; chauffør = sjåfør ; mayonnaise = majones; ressource = ressurs cykel = sykkel; cyklus = syklus det må du = du kan foretagende = foretak (da. ofte nedsættende) frokost = lunsj føles = kjennes hygiejne = hygiene hygiejnesygeplejerske = hygienesykepleier infektionshygiejne = smittevern I (subjekt), jer (objekt) = dere klog, smart = lurt læge = lege; lege = leke (fx: Barn leker!) lækkerbisken = godbit ministerium = departementet; departement = avdeling nu = nå nå, hvordan går det? = vel, hvordan har du det? patient = pasient printer = skriver procedurer = prosedyrer overhead = overhead, lysark reception = resepsjon; revision = revisjon ringbind = perm skilleblad = skilleark (udtalen er svær) smuk = vakker snabel-a = krøllalfa snavsetøj = skittentøy spild = sløsing staldfidus = staldtips sundhed = helse sygehus = sykehus virksomhed = bedrift væk = unna, borte værelse = rom å = elv 5

6 Hvad indebærer audit-/surveyarbejde? Audit-/surveyarbejde er virksomhedsbedømmelse, overensstemmelsesvurdering, en professionel metier (og et hårdtslående våben! ), som skal udøves med omtanke, kompetence og indsigt Forvandlingen! God fornøjelse 6

7 Situationen for de fleste af os ISO 9001: DS :2014 Risikoledelse, Anneks A DS 2451-serien NIR 7

8 DS og NIR-serierne bygger på risikoledelse Risikoledelse gennemgås nærmere i lektion 3 For en række sundhedsfaglige procedureområder har man Identificeret risikofaktorer (høj sandsynlighed for forekomst), der kan føre til overførsel af smitte (stor konsekvens eller alvorlighed) og dermed stor risiko for nosokomielle infektioner Beskrevet kritiske styringspunkter for hver risikofaktor med henblik på effektivt reducere risikoen for hvert kritisk styringspunkt beskrevet kritiske grænser eller krav til forebyggelse, som ud fra medicinsk-faglig evidens eller viden baseret på god lægelig/sygeplejefaglig praksis adskiller til det acceptable fra det uacceptable Acceptabel adfærd Uacceptabel adfærd 8

9 DS 2451-serien: Krav til 1. Procedurer i almen praksis 2. Håndhygiejne 3. Brug af intravaskulære katetre 4. Overvågning og udredning af udbrud foretaget af en klinisk mikrobiologisk afdeling 5. Perioperativ infektionsprofylakse 6. Brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler 7. Findes ikke 8. Vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug 9. Findes ikke 10. Rengøring 11. Findes ikke 12. Procedurer på tandklinikker 13. Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr 9

10 NIR-serien: Krav til (tidligere: Råd & Anvisninger ) Titel Udgave Desinfektion 1. udgave 2014 Håndhygiejne 1. udgave 2013 Nybygning og Renovering 1. udgave 2013 Genbehandling af fleksible endoskoper 5. udgave 2012 Nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne 1. udgave 2012 Behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation 4. udgave 2011 Desinfektion i sundhedssektoren 7. udgave 2004 Prionsygdom, hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte 1. udgave 2001 Infektionsprofylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr 1. udgave 2001 Behandling af legionærsygdom 1. udgave 2000 Brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale 1. udgave 1999 Kirurgisk sårinfektion 1. udgave 1995 Hygiejne ved fremstilling af blodkomponenter i blodbanker 1. udgave 1993 Registrering af postoperative sårinfektioner 1. udgave 1988 Brugen af vand på sygehuse 1. udgave

11 Hvis sundsfaglige procedureområder ikke dækkes af hverken DS 2451-standarder eller af NIR er Brug af Anneks A i DS :2014! Hygiejneorganisationen skal udarbejde de nødvendige kritiske grænser og etablere og implementere de nødvendige procedurer Forebyggelse af alkoholrelaterede forbrændinger ved elkirurgi og diatermi Hygiejneforholdsregler ved brug af IT-udstyr Rengøring og desinfektion af ultralydapparater MRSA-screening af personale Brug af intravaskulære katetre ved behandling af neonatale børn 11

12 Tidligere var praksis forskellig fra sygehus til sygehus Infektionshygiejnisk forebyggelse ikke standardiseret før 2001: Udstyr og metodik til sikring af optimal håndhygiejne Brugen af intravaskulære katetre og urinvejskatetre (bl.a. valg af type, skiftefrekvens m.v.) Profylakse før og under invasive indgreb Processer ved vask af tekstiler til flergangsbrug Sterilisation, rengøring, indkøb, transport og andre tekniske støtteprocesser med betydning for infektionshygiejne 12

13 Der er altså to udviklinger at holde rede på og tilsvarende modeller ISO 9001: Udvikling 1 Referencer ISO 9001: DS :2014 Risikoledelse, Anneks A DS 2451-serien og IH-litteraturen NIR-serien Udvikling 2 13

14 ISO 9001 med de 7 grundprincipper er altings moder Kundefokus Lederskab Engagering af medarbejdere Relationsledelse, fx leverandører Proces Procesorientering Evidensbaserede beslutninger Forbedringer Systematiseret i PDSA-kredsløbet 14

15 som vi ser her: PDCA = Plan, Do, Study, Act Tilstedeværelse og indhold Etablér de nødvendige processer, der skaber resultater, som opfylder krav Kende og anvende Plan Do Handleplaner Iværksæt handlinger til at forbedre processernes egnethed Act Study Registrér og dokumentér Indfør processerne Overvåg og mål processer og produkter op mod kravene 15

16 Krav Feedback Tilfredshed PDSA Model for procesorientering Information 10. Forbedring 4. Virksomhedens rammer 5. Lederskab 6. Planlægning 7. Støtteaktiviteter 9. Præstationsevaluering (system- og driftsundersøgelse) Input 8. Drift Output 16

17 Fra JCIA-SH + ISO 9001 til DDKM ISO Generisk Sundhedstermer Økonomi Afvigelse Patientsikkerhed Sporbarhed Pt.ID Omsorg efter UTH Patientjournal Allergi og intolerans Ansættelse af personale Ansvar Delegation og bemyndigelse Styring af infektionshygiejne ISO 9001 Emne reduceret til sundhedssektor Kvalitetsledelsessystem Kontraktgennemgang Udvikling og konstruktion Processtyring Generelle forløbsstandarder Styring af måleudstyr Intern audit reduceret til journalaudit Ledelsens evaluering Udvikling 1 = DDKM Bygninger Forsyningssvigt Affald Indkøb Forsyninger 17

18 Den Danske Kvalitetsmodel Organisatoriske standarder Ledelse (5) Kvalitets- og risikostyring (8) Dokumentation og datastyring (4) Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling (6) Hygiejne og infektionsprofylakse (5) Beredskab (2) Apparatur og teknologi (4) Bygninger og forsyninger (5) 3 Områder 27 Temaer 79 Akkr.standarder Mindst 350 indikatorer Generelle patientforløbsstandarder Patientinddragelse (3) Patientinformation og kommunikation (2) Koordinering og kontinuitet (1) Henvisning (1) Visitation (2) Modtagelse, vurdering og planlægning (5) Diagnosticering (3) Medicinering (7) Observation (2) Invasiv behandling (2) Intensiv behandling (1) Genoplivning (1) Ernæring (1) Rehabilitering (2) Forebyggelse og sundhedsfremme (1) Overdragelse (3) Patienttransport (1) Ved livets afslutning (2) Sygdomsspecifikke standarder (3) Kliniske retningslinjer Intensivbehandling Tilrettelæggelse af konkrete patienforløb 18

19 De fleste sundhedsfaglige processer har et IH-aspekt Virksomhedsgrundlag Kvalitetsstyring Forbedring af pasientsikkerhet Risikostyring Styring af infektionshygiejne fx Overordnede krav, lov- & myndighedskrav og egne krav fx Krav til ledelse, ressourcestyring, støtteprocesser og overvågning fx Krav til patientinddragelse og det sammenhængende patientforløb Krav til reduktion af risici for utilsigtede hændelser, fx fejlmedicinering 19 fx Krav til infektionshygiejniske foranstaltninger

20 Den Danske Kvalitetsmodel Organisatoriske standarder sygehus-iso 9001 Ledelse (5) Kvalitets- og risikostyring (8) Dokumentation og datastyring (4) Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling (6) Hygiejne og infektionsprofylakse (5) Beredskab (2) Apparatur og teknologi (4) Bygninger og forsyninger (5) 20

21 Ledelse Kapitel 4 i ISO 9001: Virksomhedsgrundlag (1/5) Ledelsesgrundlag (2/5) Planlægning, drift og økonomi (3/5) Datasikkerhed (4/5) V Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5) Lov- og myndighedskrav, mission, vision, værdier, strategi (SWOT), politik, mål, organisation (delegations- og ledelsesgrundlag), planlægning, drift og økonomi det procesorienterede ledelsessystem, der beskriver hensigtsmæssig og korrekt adfærd 21

22 Kvalitets- og risikostyring Kapitel 5, 6, 9 og 10 i ISO Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Kvalitetsovervågning (2/8) FAQ Kvalitetsforbedring (3/8) Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Patientidentifikation (5/8) FAQ Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (6/8) Patientklager og patientskadeerstatningssager (7/8) Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer (8/8) V 22

23 Støtteaktiviteter Kapitel 7 og 8 i ISO 9001:2015 (1) Dokumentation og datastyring Dokumentstyring (1/4) FAQ Patientjournalen (2/4) FAQ og V Allergi og intolerans (3/4) Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data (4/4) Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling Ansættelse af personale (1/6) Introduktion af nyt personale (2/6) Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6) Bemyndigelse af klinisk personale (5/6) FAQ Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6) FAQ 23

24 Støtteaktiviteter Kapitel 7 og 8 i ISO 9001:2015 (2) Beredskab Beredskabsplan (1/2) Interne beredskabshændelser (2/2) Apparatur og teknologi Anskaffelse og implementering af apparatur (1/4) FAQ og V Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Kontrol, vedligehold af apparatur til klinisk brug (3/4) FAQ og V Forsyning af utensilier (4/4) Bygninger og forsyninger Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5) Bygninger og lokalers egnethed (2/5) FAQ Håndtering af affald (3/5) Tekniske forsyninger (4/5) FAQ Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger (5/5) 24

25 1.5 Hygiejne og infektionsprofylakse Hygiejne og infektionsprofylakse Hygiejnepolitik og organisation (1/5) FAQ Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Rengøring (5/5) 25

26 Akkrediteringsstandarders opbygning 1. Titel 2. Sektor = Sygehuse 3. Version 4. Udgave 5. Kategori (tema) 6. Standard (kravet i korthed) 7. Formål (normalt patientsikkerhedsrelateret) 8. Indhold (kravet mere detaljeret, tit direkte henvisning til hygiejnestandard eller NIR) 9. Krydsreferencer 10. Anvendelsesområde (Normalt hele sygehuset) 11. Indikatorer på trin 1 (Krav til retningsgivende dokumenter = procedurer) 12. Indikatorer på trin 2 (Krav til implementering) 13. Indikatorer på trin 3 (Krav til kvalitetsovervågning) 14. Indikatorer på trin 4 (Krav til kvalitetsforbedring) 15. Referencer 26

27 Hygiejnepolitik og organisation (1/5) - Indholdet Denne standard beskriver de overordnede rammer for arbejdet med infektionshygiejne. Hygiejnepolitikken i indikator 1 beskriver som minimum følgende: a. Beskrivelse af hygiejneorganisationen b. Prioriterede områder, jf. standard Kvalitetsforbedring c. Nationale, regionale og kontraktmæssige krav sygehuset skal overholde d. Sygehusets særlige prioriterede mål for forebyggelse og kontrol af nosokomielle infektioner, herunder valg af indsatsområder e. Krav til overvågning af nosokomielle infektioner, herunder overvågning af antibiotikaforbrug og resistensudvikling f. Overvågning og anmeldelse af smitsomme sygdomme g. Generelle infektionshygiejniske forholdsregler h. Kompetenceudvikling vedrørende infektionshygiejne i. Forebyggelse af blodoverført smitte 27

28 1.5.1 Hygiejnepolitik og organisation indholdet fortsat Detaljeringsgrad og omfang af politikken kan variere alt efter sygehusets størrelse, ydelser, beliggenhed m.m. Hygiejneorganisationen i indikator 2 tilrettelægger systemer og arbejdsgange, der understøtter implementeringen og overvågningen af hygiejnepolitikken. Størrelsen af hygiejneorganisationen kan variere alt efter sygehusets størrelse og organisering. På et mindre sygehus kan hygiejneorganisationen i princippet bestå af en person, eller bestå af de samme personer som ledelsesgruppen, kvalitetsudvalget eller lignende udvalg. Hygiejneorganisationen kan omfatte: Et hygiejneudvalg, der ledes af sygehusets øverste ledelse Tværgående, rådgivende udvalg på områder fastlagt i hygiejnepolitikken. 28

29 Indikatorerne til Trin Nr. Indikatorer 1 1 Sygehuset har en hygiejnepolitik, der beskriver sygehusets overordnede mål og ansvar for infektionshygiejne. 1 2 Der er etableret en ledelsesforankret hygiejneorganisation med et kommissorium. 2 3 Ledere og medarbejdere har kendskab til relevante dele af hygiejnepolitikken og arbejder i overensstemmelse hermed. 2 4 Hygiejneorganisationen arbejder i overensstemmelse med hygiejnepolitikken og sit kommissorium. 3 Findes ikke (skal altså ikke overvåges) 4 Findes heller ikke 29

30 Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Retningslinjerne i indikator 1 beskriver som minimum følgende: a. Håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme b. Screening for resistente bakterier, som minimum MRSA c. Anlæggelse og pleje af blærekateter d. Anlæggelse og pleje af centralt venekateter e. Infektionsprofylakse i relation til respiratorbehandling f. Perioperativ infektionsprofylakse Herudover kan retningslinjerne beskrive håndtering af resistente bakterier, fx ESBL (Extended-spectrum beta-lactamaser) og sygdomsudbrud relateret til anvendelse af antibiotika, fx Clostridium difficile. Sygehuset skal tage stilling til, hvilke punkter, retningslinjerne skal indeholde samt detaljeringsgraden af retningslinjerne. Punkt a) og b) vil være relevante for alle sygehuse, mens de øvrige punkter kun vil være relevante for de, der udfører de nævnte behandlinger. Årsrapporten i indikator 8 kan fx indeholde data fra relevante kliniske databaser. 30

31 Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Denne standard henvender sig både til kliniske afdelinger, der selv genbehandler medicinsk udstyr til flergangsbrug samt til sterilcentraler, vaskerier og lignende. Retningslinjerne kan udarbejdes som særskilte dokumenter for hver afdeling. Det skal dog sikres, at disse er i overensstemmelse med hygiejnepolitikken og eventuelle andre retningsgivende dokumenter på sygehusniveau. I indikator 2 er der krav om retningslinjer for håndtering, opbevaring og vask af tekstiler til flergangsbrug. Disse beskriver både håndtering og opbevaring af rene og urene tekstiler. 31

32 Indikatorerne til Trin Nr. Indikatorer 1 1 Der foreligger retningslinjer for procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr til flergangsbrug. 1 2 Der foreligger retningslinjer for håndtering, opbevaring og vask af tekstiler til flergangsbrug. 2 3 Medicinsk udstyr til flergangsbrug genbehandles i overensstemmelse med retningslinjerne i indikator Tekstiler håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med retningslinjerne i indikator Sygehuset har mål for kvaliteten af genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler. Sygehuset indsamler kvantitative data, der belyser opfyldelsesgraden af målene. I kvalitetsovervågningen indgår rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper. Data analyseres og vurderes. 4 6 Sygehuset har gennemført tiltag for at forbedre kvaliteten 32

33 Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Sygehuset skal forholde sig til, hvilke konkrete krav der skal stilles til hånd- og uniformshygiejne. Dette vil afhænge af sygehusets ydelser, patienter og kontekst i øvrigt. Retningslinjernes detaljeringsgrad kan derfor variere. Retningslinjerne i indikator 1 beskriver som minimum følgende: a. Håndhygiejne, herunder hånddesinfektion, håndvask og brug af medicinske engangshandsker b. Kirurgisk håndvask og hånddesinfektion c. Tilgængeligheden af faciliteter til håndhygiejne d. Information om håndhygiejne til patienter, besøgende og leverandører Retningslinjerne i indikator 2 beskriver som minimum følgende: a. Korrekt påklædning (arbejdsdragt) b. Brug af håndsmykker og armbåndsure 33

34 1.5.6 Rengøring (5/5) Planerne for rengøring af sygehusets bygninger og lokaler i indikator 1 skal sikre, at der er dokumenterede krav til kvaliteten af rengøringen og til opfølgningen på kvaliteten, uanset hvem der udfører rengøringen. Planerne behøver ikke i detaljer at beskrive, hvorledes rengøringen foregår. Planerne for rengøring (indikator 1) beskriver som minimum: a. Hvilke kvalitetskrav, der stilles til rengøring b. Hvor ofte og hvordan der skal foretages kvalitetskontrol i de enkelte dele af bygningerne c. Særlig rengøring ved fx patienter i isolation d. Rengøring af operationsstuer 34

35 De overordnede krav til sygehuse Krav Ramme Processer Forbedring Godkendelse Love Myndighedskrav Virksomhedsgrundlag Mission Vision Værdier Strategi Ledelsesgrundlag Aktivitetsmål Kvalitetsmål Politikker Handleplaner DDKM (el. ISO 9001 med risikostyring) ISO 14001/ DS / ISO Risikostyring patientsikkerhed Ydelserne kliniske retningslinjer Lean Thinking LUP/UTH/ Klager Monitorering Journalaudit Survey Nye handleplaner Tilsyn Akkreditering Certificering Håndhygiejne IV-katetre Perioperativ infektionsprofylakse Urinvejskaterisation Vask af tekstiler Rengøring Tandklinikker Genbehandling + NIR 35

36 Lean Thinking Undgå Muda 1. Overproduktion der fremstilles eller gøres mere klar, end der er brug for 2. Transport instrumenter, forbrugsvarer, hjælpemidler, hjælpestoffer etc. transporteres over større afstande end nødvendigt 3. Ventetid der opstår ventetid, fordi et eller andet ikke er plads, eller fordi det samlede team må vente på en enkeltperson eller tilsvarende 4. Overforædling processer gentages oftere eller gennemføres grundigere end nødvendigt 5. Lager beholdninger, lagerkapaciteter, lageromsætningshastighed mv. er ikke optimerede 6. Afvigelser og mangler der kan være store penge i at gøre arbejdet rigtigt første gang 7. Unødvendige bevægelser dårlig indretning af arbejdspladser fx operationsstuer kan medføre, at arbejdet besværliggøres mere end nødvendigt Seiri = Sortér Seiton = System i tingene Seiso = Systematisk rengøring Seiketsu = Standardiser Shitsuke = Selvdisciplin 36

37 Den procesorienterede organisation Overvåge Ressourcer Overvåge Ressourcer Visitation Undersøgelse Diagnosticering Vurdering planlægning Behandling Pleje Data Data Kommunikation Observation Revurdering Rehabilitering Forebyggelse Overdragelse Transport Afslutning 37

38 Fra ISO 9001 til DS ISO Kunde Interessent Virksomhedsgrundlag Nye termer, jf. DDKM KLS Ledelsessystem Udvikling 2 Gyldighedsområde Dokumentskabeloner Udgået dokumentation Afvigelser medtager UTH RD for patientjournaler RD for myndighedskrav RD for kommunikation DS normativ ref. Stærk hygiejneorganisation Kapitel 9 opregner krav til IH foranstaltninger i patientforløbet Krav om risikoanalyse (Anneks A) Procedure retningsgivende dokument (RD) ISO 9001 Emne reduceret til IH Udvikling og konstruktion Produktionsplanlægning Interessenters ejendom Kontraktgennemgang Validering Kan udelades, hvis relevant DS 2451-standard findes = DS

39 Krav Feedback Tilfredshed PDCA Model for procesorientering Information 10. Forbedring 4. Virksomhedens rammer 5. Lederskab 6. Planlægning 7. Støtteaktiviteter 9. Præstationsevaluering (system- og driftsundersøgelse) Input 8. Drift Output 39

40 Nr. Emne Forskelle mellem ISO 9001 :2008 og DS : Termer retningslinje og virksomhedsgrundlag 4 System ledelsessystem anvendes i stedet for infektionshygiejnesystem og kvalitetsledelsessystem 4.2 Systemomfang Særlige procedurer: styring af relevante myndighedskrav, informationsstyring, patientjournal Risikostyring Dokumenter i medfør af Anneks A indgår i ledelsessystemet Dokumentstyring Skærpede krav til udgået dokumentation og brug af faste dokumentskabeloner Krav til registreringer Om journalpligt, herunder krav til retningslinjer for håndtering af oplysninger om allergi og intolerans Krav til registreringer Særlige krav til beskrivelse af infektionsstatus og infektionshygiejnisk profylakse i patientjournaler. 5.1 Ledelse Forholdet mellem topledelse og øvrig ledelse uddybet i note. Kun infektionshygiejne 5.2 Kundefokus Kundebegrebet er mindre detaljeret beskrevet end i DS/EN ISO Personalets adgang til myndighedskrav 5.3 Politik Udvidet med begrebet virksomhedsgrundlag. Udvidet pga. hensynet til risiko og patientsikkerhed Hygiejneorganisation Krav om kommissorium Rapportering Krav om intern kommunikationsprocedure 40

41 Nr. Emne Flere forskelle 7 Ydelser DS omtaler kun krav til infektionshygiejniske aktiviteter. 7.1 Planlægning I DS dækkes punktet af standarder eller Anneks A Kundekrav Vigtig note om, hvordan kravene fastsættes i praksis. 7.3 Udvikling Krav ikke medtaget i DS Indkøb Er udvidet i forhold til ISO Processer Der henvises til kapitel 9. Der findes ikke en sundhedsfaglig aktivitet, uden at den indeholder et infektionshygiejnisk aspekt Validering Spiller ingen rolle i DS Kunders Udeladt i DS ejendom Forebyggende handlinger 9 Patientforløb Anneks A Risikovurdering DS omfatter et krav om, at hvis interessentklager ikke følges op af korrigerende handlinger, skal årsagen registreres. Det infektionshygiejniske aspekt i sundhedsfaglige ydelser knyttet til det generelle patientforløb er fremhævet. DS Anneks A stiller krav om, at der skal gennemføres en risikovurdering for alle tilbudte ydelser, som ikke er dækket ind under standarderne i DS 2451-serien. Dette krav er ikke tilsvarende beskrevet i ISO

42 DS 2450-seriens standarder DS Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer Styring af risiko og infektionshygiejne DS Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer Ordliste for DS , DS og DS serien DS Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer Vejledning i brugen af DS

43 Forbedringsarbejde Tillid til virksomheden Systemets mekanisme Audit Afvigelse/forbedringsområde Afhjælpende handling Korrigerende handling/handleplan Ledelsens evaluering 43

44 Tillid til sygehuset? Fordi vi har indført kvalitetsledelse og lever op til relevante standarder 3. part: uvildig kompetent benytter anerkendte standarder Hvordan kan jeg vide, at sygehusets ydelser er OK? God aftalepartner? Ledelsen Auditor, Patient revisor 44

45 Mekanismen Mål Politik Virksomhed A/S ISO 9001 ISO Procedurer Instruktioner Registreringer (data) Audit (efterprøvning) 45

46 Kvalitetspolitik for Vestre Viken politik for Vestre Viken HF Kirurgerne: Vi vektlegger et personale med høyt kunnskapsnivå innen de forskjellige fagområdene for å ivareta våre pasienter på best mulig måte, slik at du som pasient, skal føle deg godt ivaretatt hos oss. Medicinerne: Omsorg for store pasientgrupper er samtidig systematisk brukt til utstrakt klinisk forskning som kommer pasientene til gode ved økt kompetanse hos klinikkens ansatte. Psykiaterne: Klinikken har som overordnet mål å hjelpe pasientene og familiene deres til økt mestring og bedret livskvalitet Brug eventuelt modalverberne: vil, skal eller må 46

47 Målbare mål (1) Mål bør opstilles i overensstemmelse med SMART-princippet: Systematiske og synlige Målebare For den, der ikke styrer mod en havn er ingen vind gunstig (Seneca den Ældre (f. ca. 53 f.kr. d. 39) Den, der ikke kan måle, kan ikke styre. Den, der ikke kan styre, kan ikke lede. Mål skal være kvantificerede eller konstaterbare med forståelige tal, procenter eller kriterier Accepterede Realistiske Tidslige (hvornår skal de være nået?) 47

48 Målbare mål (2) Målene skal være opdelt på relevante enheder og funktioner Målenes opfyldelsesgrad skal opgøres og vurderes (ledelsens evaluering) Målene bør være genstand for løbende justering For mange mål forringer fokus og overblik Mål bør administreres ved hjælp en måltavle eller et Balanced Scorecard BSC Vær opmærksom på, at mål kan være indbyrdes konkurrerende Mål kaldes undertiden key performance indicators KPI er Mål kan være permanente, kampagnerelaterede, koncernfælles, lokale, sygdomsspecifikke, behandlingsspecifikke osv. 48

49 Målbare mål (3) eksempler på hygiejnemål Sterilcentral Der må højst være én levedygtig mikroorganisme på en produktionsenhed ud af en million Nosokomiale infeksjoner Infeksjons-insidens (postoperative sårinfeksjoner): under landsgjennomsnittet Alarmbakterier (gule stafylokokker på Barsel): under 2 % Antibiotika Profiler: max. 45 % skal være bredspektrede midler Blodsmitte-uhell Kanyleboksuhell: max. 10 % av totaluhell 49

50 Procedurers = retningsgivende dokumenters formål Procedurer giver trygge, sikre og enkle processer, som er effektive, målrettede og bruger-/patientfokuserede Procedurer giver gennemsigtighed for interessenterne Procedurer sikrer den nødvendige videndeling Procedurer forbedrer introduktion af nye medarbejdere Procedurer hjælper med at udfylde eventuelle kompetencegab Procedurer fungerer som organisationens hukommelse med henblik på at sikre, at viden og erfaringsfylde bevares Procedurer danner grundlag for journalaudit, survey, Lean Thinking, risikoledelse og forbedringsarbejde Skriv kun de nødvendige procedurer 50

51 Procedure (el. instruktion) Titel Niveau Identifikationsnummer Ikrafttrædelsesdato Dokumentbrugere Redaktør Dokumentansvarlig gruppe Versionsnummer Godkendt af: 1. Formål 2. Baggrund, anvendelse og gyldighed 5. Registreringer/dokumentation Bilag Hyperlinks 3. Ansvar 4.1 Ledende overlæge 4.2 Ledende oversygeplejerske 4.3 Afdelingssygeplejerske 4.4 Hygiejnesygeplejerske 4. Fremgangsmåde Hvad skal der gøres, hvornår og på hvilket grundlag? Forretningsgang i overordnede vendinger trin for trin Procesorienteret Beskriv det, som er kritisk for opnåelse af tilstrækkeligt ensartede ydelser Ikke lærebog! Hvem skal informeres? Tegn evt. flowdiagram 51

52 Definitioner på audit/survey Begrebet intern survey findes ikke i DDKM Journalaudit, ifølge DDKM: Audit er en proces, hvor en gruppe fagpersoner analyserer og vurderer data, der belyser kvaliteten, samt kommer med forslag til eventuelle forbedringstiltag. Analyse, vurdering og forslag danner grundlag for ledelsens prioritering af tiltag til kvalitetsforbedringer på trin 4. En journalaudit udføres som en stikprøve. Stikprøven til journalaudit udgøres af 20 journaler på den givne enhed Survey, ifølge DDKM: Systematisk vurdering af opfyldelsesgraden af kravene i akkrediteringsstandarderne, der foretages af eksterne surveyors fra andre sygehuse Audit, ifølge ISO: Systematisk, uafhængig og dokumenteret proces for at fremskaffe auditvidnesbyrd og evaluere disse objektivt for at bestemme, i hvilket omfang auditkriterier er opfyldt 52

53 Hvad betyder så det? Det er (god) kvalitet, hvis objektive vidnesbyrd [= kendsgerningerne] kan opveje auditkriterierne [= kravgrundlaget] Sporbare og verificerbare registreringer udsagn observationer Afvigelse = ikke opfyldelse af krav Objektive vidnesbyrd Kundekrav Myndighedskrav Egne krav Procedurer Auditkriterierne 53

54 Afvigelse = fund Manglende opfyldelse af krav: mangler, undladelser, afvigelser, ikke tilfredsstillende forhold, utilsigtede hændelser, nærfejl, uklarheder, uhensigtsmæssigheder, fejl faktuel situation krav 54

55 Kvalitetsopfølgning (1.2.3) og -forbedring (1.2.4) Afhjælpende handling (Korrektion) Handling for at fjerne en påvist afvigelse En afhjælpende handling kan foretages i forbindelse med en korrigerende handling Korrigerende handling Handling for at fjerne årsagen til en påvist afvigelse eller en anden uønsket situation Handleplan Dækker generelt tiltag, som initieres på baggrund af en evaluering. Handleplaner beskriver som regel følgende (jf. standard Kvalitetsforbedring): 1. Konkrete mål for indsatsen, herunder hvilken effekt der ønskes 2. Hvilke tiltag der skal gennemføres? 3. Tidsramme for gennemførelsen 4. Hvem der er ansvarlig for gennemførelsen? 5. Overvågning af målopfyldelsen 6. Hvem der er ansvarlig for opfølgning? 55

Den nye ISO 9001:2015

Den nye ISO 9001:2015 Den nye ISO 9001:2015 Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS http://www.tapfreelance.dk tap@tapfreelance.dk telefon 25 123 840 Kloge løsninger i kvalitetsledelse og systemudvikling PDCA = Plan, Do,

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Surveyrapport til offentliggørelse Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Grymer Privathospital ApS Survey: 1 Ekstern survey Startdato: 12-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Infektionshygiejne på hospitaler: Etablering af mål gode råd til den, der vil holde retningen

Infektionshygiejne på hospitaler: Etablering af mål gode råd til den, der vil holde retningen Infektionshygiejne på hospitaler: Etablering af mål gode råd til den, der vil holde retningen Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS Kloge løsninger i kvalitetsledelse og systemudvikling Nosokomielle

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for sygehuse

Akkrediteringsstandarder for sygehuse Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2.version August 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Hermed foreligger 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse,

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk standard DS 2451-5 2. udgave 2014-05-14 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Ekspertmøde om kvalitet i ældreomsorgen Stockholm, 30.september 2013 Carsten Engel, vicedirektør, IKAS, Danmark 1

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper - kvalitetsstyret flow

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper - kvalitetsstyret flow INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... 2 FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, FLEKSIBLE ENDOSKOPER... 6 FORTRYDEKNAP/RETURTAST... 6 ORDBOG....

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger PILOTTESTVERSION september 2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet speciallæge_omslag.indd 1 19/06/13

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, LAGER OG LOGISTIK... 6

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012 Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis Version 0.7, 9.1.2012 Udarbejdet i et samarbejde mellem IKAS, PLO, Danske Regioner, DSAM, Danske Patienter, KIF og Dak-E. Institut for Kvalitet og

Læs mere

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012.

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012. Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 19. september 2012 23:12 1 23:12 2 Tankerne bag At skabe relationer mellem auditorer At skabe øget værdi når vi auditorer Erfaringsudvekling på tværs af virksomheder

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere