Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse"

Transkript

1 Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse teori og praksis Kursus i intern survey i Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS telefon Kloge løsninger i kvalitetsledelse og systemudvikling

2 Torben Abildgaard Pedersen, TAPFREELANCE ApS Civilingeniør, lic.techn. Indehaver af selvstændig konsulentvirksomhed, 1½ år Ansat inden for teknologisk service, 30 år Chefstillinger, 14 år Etablering og implementering af ledelsessystemer Industri, handel, service, regioner, styrelser, kommuner, sygehuse, privathospitaler, klinikker, laboratorier Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, infektionshygiejne, fødevaresikkerhed Standardisering, akkreditering, certificering, godkendelse, måling, kontrol Kurser i audit, survey, revisjon. 2

3 Indhold Indledende bemærkninger Organisatoriske forhold, det generelle patientforløb og sygdomsspecifikke forhold Temaet hygiejne og infektionsprofylakse med akkrediteringsstandarder og indikatorer på trin 1, 2, 3 og Hygiejnepolitik og organisation (1/5) Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Rengøring (5/5) Sammenhængen med infektionshygiejnestandarder (DS 2450/-51) og nationale infektionshygiejneretningslinjer (NIR) Definition af begreberne intern survey og journalaudit Fund Kvalitetsovervågning Kvalitetsforbedring og handleplaner 3

4 Det danske talsystem DS 2450: Dansk: DS fireogtyve halvtreds Norsk: DS tjuefire femti 50 = halvtreds = halvtredsindstyve = halvtredje ( 2½) sinds ( gange) tyve = 2½ (ti) = ti 20 (tjue) = tyve 30 (tretti) = tredive 40 (førti) = fyrre 50 (femti) = halvtreds = halvtredsindstyve = 2½ (seksti) = tres = tresindstyve = (sytti) = halvfjerds = halvfjerdsindstyve = 3½ (åtti) = firs = firsindstyve = (nitti) = halvfems = halvfemsindstyve = 4½ (nittini) = nioghalvfems; 1999 = nittenhundrede og nioghalvfems 4

5 Dansk er en sygdom afhjælpende foranstaltning = straxtiltak survey/audit = revisjon; surveyor/auditor = revisor afvigelse = avvik bestyrelse = styre bureau = byrå; chauffør = sjåfør ; mayonnaise = majones; ressource = ressurs cykel = sykkel; cyklus = syklus det må du = du kan foretagende = foretak (da. ofte nedsættende) frokost = lunsj føles = kjennes hygiejne = hygiene hygiejnesygeplejerske = hygienesykepleier infektionshygiejne = smittevern I (subjekt), jer (objekt) = dere klog, smart = lurt læge = lege; lege = leke (fx: Barn leker!) lækkerbisken = godbit ministerium = departementet; departement = avdeling nu = nå nå, hvordan går det? = vel, hvordan har du det? patient = pasient printer = skriver procedurer = prosedyrer overhead = overhead, lysark reception = resepsjon; revision = revisjon ringbind = perm skilleblad = skilleark (udtalen er svær) smuk = vakker snabel-a = krøllalfa snavsetøj = skittentøy spild = sløsing staldfidus = staldtips sundhed = helse sygehus = sykehus virksomhed = bedrift væk = unna, borte værelse = rom å = elv 5

6 Hvad indebærer audit-/surveyarbejde? Audit-/surveyarbejde er virksomhedsbedømmelse, overensstemmelsesvurdering, en professionel metier (og et hårdtslående våben! ), som skal udøves med omtanke, kompetence og indsigt Forvandlingen! God fornøjelse 6

7 Situationen for de fleste af os ISO 9001: DS :2014 Risikoledelse, Anneks A DS 2451-serien NIR 7

8 DS og NIR-serierne bygger på risikoledelse Risikoledelse gennemgås nærmere i lektion 3 For en række sundhedsfaglige procedureområder har man Identificeret risikofaktorer (høj sandsynlighed for forekomst), der kan føre til overførsel af smitte (stor konsekvens eller alvorlighed) og dermed stor risiko for nosokomielle infektioner Beskrevet kritiske styringspunkter for hver risikofaktor med henblik på effektivt reducere risikoen for hvert kritisk styringspunkt beskrevet kritiske grænser eller krav til forebyggelse, som ud fra medicinsk-faglig evidens eller viden baseret på god lægelig/sygeplejefaglig praksis adskiller til det acceptable fra det uacceptable Acceptabel adfærd Uacceptabel adfærd 8

9 DS 2451-serien: Krav til 1. Procedurer i almen praksis 2. Håndhygiejne 3. Brug af intravaskulære katetre 4. Overvågning og udredning af udbrud foretaget af en klinisk mikrobiologisk afdeling 5. Perioperativ infektionsprofylakse 6. Brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler 7. Findes ikke 8. Vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug 9. Findes ikke 10. Rengøring 11. Findes ikke 12. Procedurer på tandklinikker 13. Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr 9

10 NIR-serien: Krav til (tidligere: Råd & Anvisninger ) Titel Udgave Desinfektion 1. udgave 2014 Håndhygiejne 1. udgave 2013 Nybygning og Renovering 1. udgave 2013 Genbehandling af fleksible endoskoper 5. udgave 2012 Nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne 1. udgave 2012 Behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation 4. udgave 2011 Desinfektion i sundhedssektoren 7. udgave 2004 Prionsygdom, hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte 1. udgave 2001 Infektionsprofylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr 1. udgave 2001 Behandling af legionærsygdom 1. udgave 2000 Brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale 1. udgave 1999 Kirurgisk sårinfektion 1. udgave 1995 Hygiejne ved fremstilling af blodkomponenter i blodbanker 1. udgave 1993 Registrering af postoperative sårinfektioner 1. udgave 1988 Brugen af vand på sygehuse 1. udgave

11 Hvis sundsfaglige procedureområder ikke dækkes af hverken DS 2451-standarder eller af NIR er Brug af Anneks A i DS :2014! Hygiejneorganisationen skal udarbejde de nødvendige kritiske grænser og etablere og implementere de nødvendige procedurer Forebyggelse af alkoholrelaterede forbrændinger ved elkirurgi og diatermi Hygiejneforholdsregler ved brug af IT-udstyr Rengøring og desinfektion af ultralydapparater MRSA-screening af personale Brug af intravaskulære katetre ved behandling af neonatale børn 11

12 Tidligere var praksis forskellig fra sygehus til sygehus Infektionshygiejnisk forebyggelse ikke standardiseret før 2001: Udstyr og metodik til sikring af optimal håndhygiejne Brugen af intravaskulære katetre og urinvejskatetre (bl.a. valg af type, skiftefrekvens m.v.) Profylakse før og under invasive indgreb Processer ved vask af tekstiler til flergangsbrug Sterilisation, rengøring, indkøb, transport og andre tekniske støtteprocesser med betydning for infektionshygiejne 12

13 Der er altså to udviklinger at holde rede på og tilsvarende modeller ISO 9001: Udvikling 1 Referencer ISO 9001: DS :2014 Risikoledelse, Anneks A DS 2451-serien og IH-litteraturen NIR-serien Udvikling 2 13

14 ISO 9001 med de 7 grundprincipper er altings moder Kundefokus Lederskab Engagering af medarbejdere Relationsledelse, fx leverandører Proces Procesorientering Evidensbaserede beslutninger Forbedringer Systematiseret i PDSA-kredsløbet 14

15 som vi ser her: PDCA = Plan, Do, Study, Act Tilstedeværelse og indhold Etablér de nødvendige processer, der skaber resultater, som opfylder krav Kende og anvende Plan Do Handleplaner Iværksæt handlinger til at forbedre processernes egnethed Act Study Registrér og dokumentér Indfør processerne Overvåg og mål processer og produkter op mod kravene 15

16 Krav Feedback Tilfredshed PDSA Model for procesorientering Information 10. Forbedring 4. Virksomhedens rammer 5. Lederskab 6. Planlægning 7. Støtteaktiviteter 9. Præstationsevaluering (system- og driftsundersøgelse) Input 8. Drift Output 16

17 Fra JCIA-SH + ISO 9001 til DDKM ISO Generisk Sundhedstermer Økonomi Afvigelse Patientsikkerhed Sporbarhed Pt.ID Omsorg efter UTH Patientjournal Allergi og intolerans Ansættelse af personale Ansvar Delegation og bemyndigelse Styring af infektionshygiejne ISO 9001 Emne reduceret til sundhedssektor Kvalitetsledelsessystem Kontraktgennemgang Udvikling og konstruktion Processtyring Generelle forløbsstandarder Styring af måleudstyr Intern audit reduceret til journalaudit Ledelsens evaluering Udvikling 1 = DDKM Bygninger Forsyningssvigt Affald Indkøb Forsyninger 17

18 Den Danske Kvalitetsmodel Organisatoriske standarder Ledelse (5) Kvalitets- og risikostyring (8) Dokumentation og datastyring (4) Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling (6) Hygiejne og infektionsprofylakse (5) Beredskab (2) Apparatur og teknologi (4) Bygninger og forsyninger (5) 3 Områder 27 Temaer 79 Akkr.standarder Mindst 350 indikatorer Generelle patientforløbsstandarder Patientinddragelse (3) Patientinformation og kommunikation (2) Koordinering og kontinuitet (1) Henvisning (1) Visitation (2) Modtagelse, vurdering og planlægning (5) Diagnosticering (3) Medicinering (7) Observation (2) Invasiv behandling (2) Intensiv behandling (1) Genoplivning (1) Ernæring (1) Rehabilitering (2) Forebyggelse og sundhedsfremme (1) Overdragelse (3) Patienttransport (1) Ved livets afslutning (2) Sygdomsspecifikke standarder (3) Kliniske retningslinjer Intensivbehandling Tilrettelæggelse af konkrete patienforløb 18

19 De fleste sundhedsfaglige processer har et IH-aspekt Virksomhedsgrundlag Kvalitetsstyring Forbedring af pasientsikkerhet Risikostyring Styring af infektionshygiejne fx Overordnede krav, lov- & myndighedskrav og egne krav fx Krav til ledelse, ressourcestyring, støtteprocesser og overvågning fx Krav til patientinddragelse og det sammenhængende patientforløb Krav til reduktion af risici for utilsigtede hændelser, fx fejlmedicinering 19 fx Krav til infektionshygiejniske foranstaltninger

20 Den Danske Kvalitetsmodel Organisatoriske standarder sygehus-iso 9001 Ledelse (5) Kvalitets- og risikostyring (8) Dokumentation og datastyring (4) Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling (6) Hygiejne og infektionsprofylakse (5) Beredskab (2) Apparatur og teknologi (4) Bygninger og forsyninger (5) 20

21 Ledelse Kapitel 4 i ISO 9001: Virksomhedsgrundlag (1/5) Ledelsesgrundlag (2/5) Planlægning, drift og økonomi (3/5) Datasikkerhed (4/5) V Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5) Lov- og myndighedskrav, mission, vision, værdier, strategi (SWOT), politik, mål, organisation (delegations- og ledelsesgrundlag), planlægning, drift og økonomi det procesorienterede ledelsessystem, der beskriver hensigtsmæssig og korrekt adfærd 21

22 Kvalitets- og risikostyring Kapitel 5, 6, 9 og 10 i ISO Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Kvalitetsovervågning (2/8) FAQ Kvalitetsforbedring (3/8) Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Patientidentifikation (5/8) FAQ Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (6/8) Patientklager og patientskadeerstatningssager (7/8) Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer (8/8) V 22

23 Støtteaktiviteter Kapitel 7 og 8 i ISO 9001:2015 (1) Dokumentation og datastyring Dokumentstyring (1/4) FAQ Patientjournalen (2/4) FAQ og V Allergi og intolerans (3/4) Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data (4/4) Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling Ansættelse af personale (1/6) Introduktion af nyt personale (2/6) Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6) Bemyndigelse af klinisk personale (5/6) FAQ Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6) FAQ 23

24 Støtteaktiviteter Kapitel 7 og 8 i ISO 9001:2015 (2) Beredskab Beredskabsplan (1/2) Interne beredskabshændelser (2/2) Apparatur og teknologi Anskaffelse og implementering af apparatur (1/4) FAQ og V Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Kontrol, vedligehold af apparatur til klinisk brug (3/4) FAQ og V Forsyning af utensilier (4/4) Bygninger og forsyninger Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5) Bygninger og lokalers egnethed (2/5) FAQ Håndtering af affald (3/5) Tekniske forsyninger (4/5) FAQ Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger (5/5) 24

25 1.5 Hygiejne og infektionsprofylakse Hygiejne og infektionsprofylakse Hygiejnepolitik og organisation (1/5) FAQ Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Rengøring (5/5) 25

26 Akkrediteringsstandarders opbygning 1. Titel 2. Sektor = Sygehuse 3. Version 4. Udgave 5. Kategori (tema) 6. Standard (kravet i korthed) 7. Formål (normalt patientsikkerhedsrelateret) 8. Indhold (kravet mere detaljeret, tit direkte henvisning til hygiejnestandard eller NIR) 9. Krydsreferencer 10. Anvendelsesområde (Normalt hele sygehuset) 11. Indikatorer på trin 1 (Krav til retningsgivende dokumenter = procedurer) 12. Indikatorer på trin 2 (Krav til implementering) 13. Indikatorer på trin 3 (Krav til kvalitetsovervågning) 14. Indikatorer på trin 4 (Krav til kvalitetsforbedring) 15. Referencer 26

27 Hygiejnepolitik og organisation (1/5) - Indholdet Denne standard beskriver de overordnede rammer for arbejdet med infektionshygiejne. Hygiejnepolitikken i indikator 1 beskriver som minimum følgende: a. Beskrivelse af hygiejneorganisationen b. Prioriterede områder, jf. standard Kvalitetsforbedring c. Nationale, regionale og kontraktmæssige krav sygehuset skal overholde d. Sygehusets særlige prioriterede mål for forebyggelse og kontrol af nosokomielle infektioner, herunder valg af indsatsområder e. Krav til overvågning af nosokomielle infektioner, herunder overvågning af antibiotikaforbrug og resistensudvikling f. Overvågning og anmeldelse af smitsomme sygdomme g. Generelle infektionshygiejniske forholdsregler h. Kompetenceudvikling vedrørende infektionshygiejne i. Forebyggelse af blodoverført smitte 27

28 1.5.1 Hygiejnepolitik og organisation indholdet fortsat Detaljeringsgrad og omfang af politikken kan variere alt efter sygehusets størrelse, ydelser, beliggenhed m.m. Hygiejneorganisationen i indikator 2 tilrettelægger systemer og arbejdsgange, der understøtter implementeringen og overvågningen af hygiejnepolitikken. Størrelsen af hygiejneorganisationen kan variere alt efter sygehusets størrelse og organisering. På et mindre sygehus kan hygiejneorganisationen i princippet bestå af en person, eller bestå af de samme personer som ledelsesgruppen, kvalitetsudvalget eller lignende udvalg. Hygiejneorganisationen kan omfatte: Et hygiejneudvalg, der ledes af sygehusets øverste ledelse Tværgående, rådgivende udvalg på områder fastlagt i hygiejnepolitikken. 28

29 Indikatorerne til Trin Nr. Indikatorer 1 1 Sygehuset har en hygiejnepolitik, der beskriver sygehusets overordnede mål og ansvar for infektionshygiejne. 1 2 Der er etableret en ledelsesforankret hygiejneorganisation med et kommissorium. 2 3 Ledere og medarbejdere har kendskab til relevante dele af hygiejnepolitikken og arbejder i overensstemmelse hermed. 2 4 Hygiejneorganisationen arbejder i overensstemmelse med hygiejnepolitikken og sit kommissorium. 3 Findes ikke (skal altså ikke overvåges) 4 Findes heller ikke 29

30 Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Retningslinjerne i indikator 1 beskriver som minimum følgende: a. Håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme b. Screening for resistente bakterier, som minimum MRSA c. Anlæggelse og pleje af blærekateter d. Anlæggelse og pleje af centralt venekateter e. Infektionsprofylakse i relation til respiratorbehandling f. Perioperativ infektionsprofylakse Herudover kan retningslinjerne beskrive håndtering af resistente bakterier, fx ESBL (Extended-spectrum beta-lactamaser) og sygdomsudbrud relateret til anvendelse af antibiotika, fx Clostridium difficile. Sygehuset skal tage stilling til, hvilke punkter, retningslinjerne skal indeholde samt detaljeringsgraden af retningslinjerne. Punkt a) og b) vil være relevante for alle sygehuse, mens de øvrige punkter kun vil være relevante for de, der udfører de nævnte behandlinger. Årsrapporten i indikator 8 kan fx indeholde data fra relevante kliniske databaser. 30

31 Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Denne standard henvender sig både til kliniske afdelinger, der selv genbehandler medicinsk udstyr til flergangsbrug samt til sterilcentraler, vaskerier og lignende. Retningslinjerne kan udarbejdes som særskilte dokumenter for hver afdeling. Det skal dog sikres, at disse er i overensstemmelse med hygiejnepolitikken og eventuelle andre retningsgivende dokumenter på sygehusniveau. I indikator 2 er der krav om retningslinjer for håndtering, opbevaring og vask af tekstiler til flergangsbrug. Disse beskriver både håndtering og opbevaring af rene og urene tekstiler. 31

32 Indikatorerne til Trin Nr. Indikatorer 1 1 Der foreligger retningslinjer for procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr til flergangsbrug. 1 2 Der foreligger retningslinjer for håndtering, opbevaring og vask af tekstiler til flergangsbrug. 2 3 Medicinsk udstyr til flergangsbrug genbehandles i overensstemmelse med retningslinjerne i indikator Tekstiler håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med retningslinjerne i indikator Sygehuset har mål for kvaliteten af genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler. Sygehuset indsamler kvantitative data, der belyser opfyldelsesgraden af målene. I kvalitetsovervågningen indgår rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper. Data analyseres og vurderes. 4 6 Sygehuset har gennemført tiltag for at forbedre kvaliteten 32

33 Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Sygehuset skal forholde sig til, hvilke konkrete krav der skal stilles til hånd- og uniformshygiejne. Dette vil afhænge af sygehusets ydelser, patienter og kontekst i øvrigt. Retningslinjernes detaljeringsgrad kan derfor variere. Retningslinjerne i indikator 1 beskriver som minimum følgende: a. Håndhygiejne, herunder hånddesinfektion, håndvask og brug af medicinske engangshandsker b. Kirurgisk håndvask og hånddesinfektion c. Tilgængeligheden af faciliteter til håndhygiejne d. Information om håndhygiejne til patienter, besøgende og leverandører Retningslinjerne i indikator 2 beskriver som minimum følgende: a. Korrekt påklædning (arbejdsdragt) b. Brug af håndsmykker og armbåndsure 33

34 1.5.6 Rengøring (5/5) Planerne for rengøring af sygehusets bygninger og lokaler i indikator 1 skal sikre, at der er dokumenterede krav til kvaliteten af rengøringen og til opfølgningen på kvaliteten, uanset hvem der udfører rengøringen. Planerne behøver ikke i detaljer at beskrive, hvorledes rengøringen foregår. Planerne for rengøring (indikator 1) beskriver som minimum: a. Hvilke kvalitetskrav, der stilles til rengøring b. Hvor ofte og hvordan der skal foretages kvalitetskontrol i de enkelte dele af bygningerne c. Særlig rengøring ved fx patienter i isolation d. Rengøring af operationsstuer 34

35 De overordnede krav til sygehuse Krav Ramme Processer Forbedring Godkendelse Love Myndighedskrav Virksomhedsgrundlag Mission Vision Værdier Strategi Ledelsesgrundlag Aktivitetsmål Kvalitetsmål Politikker Handleplaner DDKM (el. ISO 9001 med risikostyring) ISO 14001/ DS / ISO Risikostyring patientsikkerhed Ydelserne kliniske retningslinjer Lean Thinking LUP/UTH/ Klager Monitorering Journalaudit Survey Nye handleplaner Tilsyn Akkreditering Certificering Håndhygiejne IV-katetre Perioperativ infektionsprofylakse Urinvejskaterisation Vask af tekstiler Rengøring Tandklinikker Genbehandling + NIR 35

36 Lean Thinking Undgå Muda 1. Overproduktion der fremstilles eller gøres mere klar, end der er brug for 2. Transport instrumenter, forbrugsvarer, hjælpemidler, hjælpestoffer etc. transporteres over større afstande end nødvendigt 3. Ventetid der opstår ventetid, fordi et eller andet ikke er plads, eller fordi det samlede team må vente på en enkeltperson eller tilsvarende 4. Overforædling processer gentages oftere eller gennemføres grundigere end nødvendigt 5. Lager beholdninger, lagerkapaciteter, lageromsætningshastighed mv. er ikke optimerede 6. Afvigelser og mangler der kan være store penge i at gøre arbejdet rigtigt første gang 7. Unødvendige bevægelser dårlig indretning af arbejdspladser fx operationsstuer kan medføre, at arbejdet besværliggøres mere end nødvendigt Seiri = Sortér Seiton = System i tingene Seiso = Systematisk rengøring Seiketsu = Standardiser Shitsuke = Selvdisciplin 36

37 Den procesorienterede organisation Overvåge Ressourcer Overvåge Ressourcer Visitation Undersøgelse Diagnosticering Vurdering planlægning Behandling Pleje Data Data Kommunikation Observation Revurdering Rehabilitering Forebyggelse Overdragelse Transport Afslutning 37

38 Fra ISO 9001 til DS ISO Kunde Interessent Virksomhedsgrundlag Nye termer, jf. DDKM KLS Ledelsessystem Udvikling 2 Gyldighedsområde Dokumentskabeloner Udgået dokumentation Afvigelser medtager UTH RD for patientjournaler RD for myndighedskrav RD for kommunikation DS normativ ref. Stærk hygiejneorganisation Kapitel 9 opregner krav til IH foranstaltninger i patientforløbet Krav om risikoanalyse (Anneks A) Procedure retningsgivende dokument (RD) ISO 9001 Emne reduceret til IH Udvikling og konstruktion Produktionsplanlægning Interessenters ejendom Kontraktgennemgang Validering Kan udelades, hvis relevant DS 2451-standard findes = DS

39 Krav Feedback Tilfredshed PDCA Model for procesorientering Information 10. Forbedring 4. Virksomhedens rammer 5. Lederskab 6. Planlægning 7. Støtteaktiviteter 9. Præstationsevaluering (system- og driftsundersøgelse) Input 8. Drift Output 39

40 Nr. Emne Forskelle mellem ISO 9001 :2008 og DS : Termer retningslinje og virksomhedsgrundlag 4 System ledelsessystem anvendes i stedet for infektionshygiejnesystem og kvalitetsledelsessystem 4.2 Systemomfang Særlige procedurer: styring af relevante myndighedskrav, informationsstyring, patientjournal Risikostyring Dokumenter i medfør af Anneks A indgår i ledelsessystemet Dokumentstyring Skærpede krav til udgået dokumentation og brug af faste dokumentskabeloner Krav til registreringer Om journalpligt, herunder krav til retningslinjer for håndtering af oplysninger om allergi og intolerans Krav til registreringer Særlige krav til beskrivelse af infektionsstatus og infektionshygiejnisk profylakse i patientjournaler. 5.1 Ledelse Forholdet mellem topledelse og øvrig ledelse uddybet i note. Kun infektionshygiejne 5.2 Kundefokus Kundebegrebet er mindre detaljeret beskrevet end i DS/EN ISO Personalets adgang til myndighedskrav 5.3 Politik Udvidet med begrebet virksomhedsgrundlag. Udvidet pga. hensynet til risiko og patientsikkerhed Hygiejneorganisation Krav om kommissorium Rapportering Krav om intern kommunikationsprocedure 40

41 Nr. Emne Flere forskelle 7 Ydelser DS omtaler kun krav til infektionshygiejniske aktiviteter. 7.1 Planlægning I DS dækkes punktet af standarder eller Anneks A Kundekrav Vigtig note om, hvordan kravene fastsættes i praksis. 7.3 Udvikling Krav ikke medtaget i DS Indkøb Er udvidet i forhold til ISO Processer Der henvises til kapitel 9. Der findes ikke en sundhedsfaglig aktivitet, uden at den indeholder et infektionshygiejnisk aspekt Validering Spiller ingen rolle i DS Kunders Udeladt i DS ejendom Forebyggende handlinger 9 Patientforløb Anneks A Risikovurdering DS omfatter et krav om, at hvis interessentklager ikke følges op af korrigerende handlinger, skal årsagen registreres. Det infektionshygiejniske aspekt i sundhedsfaglige ydelser knyttet til det generelle patientforløb er fremhævet. DS Anneks A stiller krav om, at der skal gennemføres en risikovurdering for alle tilbudte ydelser, som ikke er dækket ind under standarderne i DS 2451-serien. Dette krav er ikke tilsvarende beskrevet i ISO

42 DS 2450-seriens standarder DS Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer Styring af risiko og infektionshygiejne DS Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer Ordliste for DS , DS og DS serien DS Krav til sundhedssektorens ledelsessystemer Vejledning i brugen af DS

43 Forbedringsarbejde Tillid til virksomheden Systemets mekanisme Audit Afvigelse/forbedringsområde Afhjælpende handling Korrigerende handling/handleplan Ledelsens evaluering 43

44 Tillid til sygehuset? Fordi vi har indført kvalitetsledelse og lever op til relevante standarder 3. part: uvildig kompetent benytter anerkendte standarder Hvordan kan jeg vide, at sygehusets ydelser er OK? God aftalepartner? Ledelsen Auditor, Patient revisor 44

45 Mekanismen Mål Politik Virksomhed A/S ISO 9001 ISO Procedurer Instruktioner Registreringer (data) Audit (efterprøvning) 45

46 Kvalitetspolitik for Vestre Viken politik for Vestre Viken HF Kirurgerne: Vi vektlegger et personale med høyt kunnskapsnivå innen de forskjellige fagområdene for å ivareta våre pasienter på best mulig måte, slik at du som pasient, skal føle deg godt ivaretatt hos oss. Medicinerne: Omsorg for store pasientgrupper er samtidig systematisk brukt til utstrakt klinisk forskning som kommer pasientene til gode ved økt kompetanse hos klinikkens ansatte. Psykiaterne: Klinikken har som overordnet mål å hjelpe pasientene og familiene deres til økt mestring og bedret livskvalitet Brug eventuelt modalverberne: vil, skal eller må 46

47 Målbare mål (1) Mål bør opstilles i overensstemmelse med SMART-princippet: Systematiske og synlige Målebare For den, der ikke styrer mod en havn er ingen vind gunstig (Seneca den Ældre (f. ca. 53 f.kr. d. 39) Den, der ikke kan måle, kan ikke styre. Den, der ikke kan styre, kan ikke lede. Mål skal være kvantificerede eller konstaterbare med forståelige tal, procenter eller kriterier Accepterede Realistiske Tidslige (hvornår skal de være nået?) 47

48 Målbare mål (2) Målene skal være opdelt på relevante enheder og funktioner Målenes opfyldelsesgrad skal opgøres og vurderes (ledelsens evaluering) Målene bør være genstand for løbende justering For mange mål forringer fokus og overblik Mål bør administreres ved hjælp en måltavle eller et Balanced Scorecard BSC Vær opmærksom på, at mål kan være indbyrdes konkurrerende Mål kaldes undertiden key performance indicators KPI er Mål kan være permanente, kampagnerelaterede, koncernfælles, lokale, sygdomsspecifikke, behandlingsspecifikke osv. 48

49 Målbare mål (3) eksempler på hygiejnemål Sterilcentral Der må højst være én levedygtig mikroorganisme på en produktionsenhed ud af en million Nosokomiale infeksjoner Infeksjons-insidens (postoperative sårinfeksjoner): under landsgjennomsnittet Alarmbakterier (gule stafylokokker på Barsel): under 2 % Antibiotika Profiler: max. 45 % skal være bredspektrede midler Blodsmitte-uhell Kanyleboksuhell: max. 10 % av totaluhell 49

50 Procedurers = retningsgivende dokumenters formål Procedurer giver trygge, sikre og enkle processer, som er effektive, målrettede og bruger-/patientfokuserede Procedurer giver gennemsigtighed for interessenterne Procedurer sikrer den nødvendige videndeling Procedurer forbedrer introduktion af nye medarbejdere Procedurer hjælper med at udfylde eventuelle kompetencegab Procedurer fungerer som organisationens hukommelse med henblik på at sikre, at viden og erfaringsfylde bevares Procedurer danner grundlag for journalaudit, survey, Lean Thinking, risikoledelse og forbedringsarbejde Skriv kun de nødvendige procedurer 50

51 Procedure (el. instruktion) Titel Niveau Identifikationsnummer Ikrafttrædelsesdato Dokumentbrugere Redaktør Dokumentansvarlig gruppe Versionsnummer Godkendt af: 1. Formål 2. Baggrund, anvendelse og gyldighed 5. Registreringer/dokumentation Bilag Hyperlinks 3. Ansvar 4.1 Ledende overlæge 4.2 Ledende oversygeplejerske 4.3 Afdelingssygeplejerske 4.4 Hygiejnesygeplejerske 4. Fremgangsmåde Hvad skal der gøres, hvornår og på hvilket grundlag? Forretningsgang i overordnede vendinger trin for trin Procesorienteret Beskriv det, som er kritisk for opnåelse af tilstrækkeligt ensartede ydelser Ikke lærebog! Hvem skal informeres? Tegn evt. flowdiagram 51

52 Definitioner på audit/survey Begrebet intern survey findes ikke i DDKM Journalaudit, ifølge DDKM: Audit er en proces, hvor en gruppe fagpersoner analyserer og vurderer data, der belyser kvaliteten, samt kommer med forslag til eventuelle forbedringstiltag. Analyse, vurdering og forslag danner grundlag for ledelsens prioritering af tiltag til kvalitetsforbedringer på trin 4. En journalaudit udføres som en stikprøve. Stikprøven til journalaudit udgøres af 20 journaler på den givne enhed Survey, ifølge DDKM: Systematisk vurdering af opfyldelsesgraden af kravene i akkrediteringsstandarderne, der foretages af eksterne surveyors fra andre sygehuse Audit, ifølge ISO: Systematisk, uafhængig og dokumenteret proces for at fremskaffe auditvidnesbyrd og evaluere disse objektivt for at bestemme, i hvilket omfang auditkriterier er opfyldt 52

53 Hvad betyder så det? Det er (god) kvalitet, hvis objektive vidnesbyrd [= kendsgerningerne] kan opveje auditkriterierne [= kravgrundlaget] Sporbare og verificerbare registreringer udsagn observationer Afvigelse = ikke opfyldelse af krav Objektive vidnesbyrd Kundekrav Myndighedskrav Egne krav Procedurer Auditkriterierne 53

54 Afvigelse = fund Manglende opfyldelse af krav: mangler, undladelser, afvigelser, ikke tilfredsstillende forhold, utilsigtede hændelser, nærfejl, uklarheder, uhensigtsmæssigheder, fejl faktuel situation krav 54

55 Kvalitetsopfølgning (1.2.3) og -forbedring (1.2.4) Afhjælpende handling (Korrektion) Handling for at fjerne en påvist afvigelse En afhjælpende handling kan foretages i forbindelse med en korrigerende handling Korrigerende handling Handling for at fjerne årsagen til en påvist afvigelse eller en anden uønsket situation Handleplan Dækker generelt tiltag, som initieres på baggrund af en evaluering. Handleplaner beskriver som regel følgende (jf. standard Kvalitetsforbedring): 1. Konkrete mål for indsatsen, herunder hvilken effekt der ønskes 2. Hvilke tiltag der skal gennemføres? 3. Tidsramme for gennemførelsen 4. Hvem der er ansvarlig for gennemførelsen? 5. Overvågning af målopfyldelsen 6. Hvem der er ansvarlig for opfølgning? 55

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Den nye ISO 9001:2015

Den nye ISO 9001:2015 Den nye ISO 9001:2015 Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS http://www.tapfreelance.dk tap@tapfreelance.dk telefon 25 123 840 Kloge løsninger i kvalitetsledelse og systemudvikling PDCA = Plan, Do,

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 19-02-2014 Steno Diabetes Center Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Privathospitalet Forvandlingshuset Ekstern survey Start dato: 12-03-2015 Slut dato: 12-03-2015 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Meget

Læs mere

Hjemmefødselsordning Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Hjemmefødselsordning Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Hjemmefødselsordning Sjælland Ekstern survey Start dato: 18-11-2014 Slut dato: 19-11-2014 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Hjemmefødselsordningen

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Lektion 5 DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Indhold: Formål Omfang og temaer Opbygning af standarder Sammenhæng til PDSA og processer Basisvurdering/selvevaluering Interne survey 1 Kvalitetsudvikling 193.

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Nordjylland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Standard/Indikator Trin

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospital- og beredskabsenheden, Region Org.: Nordjylland Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Kæbekirurgisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02 12 2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 26 01 2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over indikatorer med kvalitetsovervågning

Bilag 2 Oversigt over indikatorer med kvalitetsovervågning Bilag 2 Oversigt over indikatorer med Type af : For de indikatorer hvor typen er audit, kan enhederne fortsat vælge at benytte patientforløbsaudit som metode. I så fald skal patientforløbsaudi t- ten omfatte

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Sjælland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 09.11.2012 Standard/Indikator Trin Vurdering

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport - Tandplejen

Surveyrapport - Tandplejen Surveyrapport - Tandplejen Sektor: Kommune Akkrediteringsstatus: Org.: Kolding Kommune, Tandplejen Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Standard/Indikator Trin Vurdering

Læs mere

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Christianshavns Kirurgiske Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Surveyrapport - Genoptræning

Surveyrapport - Genoptræning Surveyrapport - Genoptræning Sektor: Kommune Kolding Kommune - Org.: Genoptræning Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger Begrundelse:

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-11-2013 Gyldig til: 23-01-2017

Læs mere

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008 Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel? Ét samlet dansk program for systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-11-2015 Herlev Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-04-2015 Gyldig til: 18-06-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport - Sundhedsplejen

Surveyrapport - Sundhedsplejen Surveyrapport - Sundhedsplejen Sektor: Kommune Kolding Kommune - Org.: Sundhedsplejen Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Kommune Org.: Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 08.11.2012 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger Begrundelse:

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 Regionshospitalet Randers Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 15-05-2014 Gyldig til: 09-07-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

begrebet akkreditering

begrebet akkreditering En definition påp begrebet akkreditering Procedure, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, tet, ydelse eller organisation lever op til et sæt s t af fælles f standarder. Ved akkreditering

Læs mere

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter)

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-11-2015 Gyldig til 28-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Kommune Odense Kommune, Org.: Center for Sundhed, Tandplejen Type: Ekstern survey Startdato: 02.10.2012 Slutdato: 04.10.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Begrundelse:

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-01-2015 Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-08-2014 Gyldig til: 21-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 NIR SOM FUNDAMENT Elsebeth Tvenstrup Jensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut etj@ssi.dk NIR SOM FUNDAMENT FOR Retningsgivende instrukser Dialog-redskab med afdeling/hospital,

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-01-2014 Gyldig til:

Læs mere

Følgende standard er delvist opfyldt: Patientjournalen

Følgende standard er delvist opfyldt: Patientjournalen Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospitalt Center, Org.: Region Sjælland Type: Ekstern survey Startdato: 05.11.2012 Slutdato: 09.11.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Begrundelse:

Læs mere

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Sygehus Lillebælt Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-10-2015 Gyldig til 21-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Svedklinikken, Hidros Danmark ApS Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Svedklinikken, Hidros Danmark ApS Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Svedklinikken, Hidros Danmark ApS Ekstern survey Start dato: 29-09-2015 Slut dato: 30-09-2015 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Ved det

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-08-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 21-10-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Internt Survey. Anæstesiologisk afdeling RHE. Mette Bruun Pedersen, Jens Oluf Bruun Pedersen

Internt Survey. Anæstesiologisk afdeling RHE. Mette Bruun Pedersen, Jens Oluf Bruun Pedersen Internt Survey Dato 8. november 2010 Værtsafdeling, afsnit og matrikel Navne på interne surveyere Særlige bemærkninger fra surveyet Anæstesiologisk afdeling RHE Mette Bruun Pedersen, Jens Oluf Bruun Pedersen

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 25-02-2015 Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 30-10-2014 Gyldig

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-01-2016 Bornholms Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Lektion 3: Kriterier til adskillelse af det acceptable fra det uacceptable inden for styring af infektionshygiejne

Lektion 3: Kriterier til adskillelse af det acceptable fra det uacceptable inden for styring af infektionshygiejne Lektion 3: Kriterier til adskillelse af det acceptable fra det uacceptable inden for styring af infektionshygiejne teori og praksis Kursus i intern survey i Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel 1 DDKM for sygehuse 2.version Ny version hvad er nyt og hvor er udfordringerne? 2 2.version af akkrediteringsstandarder for sygehuse 82 akkrediteringsstandarder: 39 organisatoriske

Læs mere

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 04-08-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere