Velkommen til Helsingør Byskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Helsingør Byskole"

Transkript

1 HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé Helsingør Velkommen til Helsingør Byskole

2 det vil vi Vi har som mål, at eleverne udvikler selvstændighed, demo kratisk indstilling og ansvarsbevidsthed. Vi bygger på, at alle engagerer sig i egen læring, og at alle bidrager til et nysgerrigt miljø. Vi søger at udvikle ansvarlighed for og interesse i vores omgivelser både lokalt og globalt. Vi satser på et højt fagligt niveau, som giver den enkelte elev den bedst mulige forståelse for tilværelsens krav og muligheder. Vi betragter elevernes forskelligheder som en ressource, der kan styrke fællesskabet og den enkeltes lyst til at tage stilling til værdier. Vi arbejder til stadighed for at skabe et godt psykisk og fysisk miljø, hvilket er en forudsætning for både læring og samvær. Vi har gennem mange år arbejdet målrettet på at skabe et godt arbejdsmiljø og et godt læringsmiljø, og Byskolen er Helsingør Kommunes mest søgte skole. 3

3 Gamle traditioner med internationalt perspektiv Vi er Helsingoranernes skole. Skolens bygninger stammer tilbage fra De fleste, som bor i Helsingør, har forældre eller bedsteforældre, som har gået på Skolen i Marienlyst Allé eller Skolen i Lundegade. Netop de to naboskoler blev i 1983 slået sammen til Helsingør Byskole. En ung skole i gamle rammer! Som byens skole er vi tæt forbundet med Kronborg. Af samme grund har skolen igennem mange år været UNESCO-skole og arbejder aktivt igennem WHE(verdens kulturarvs uddannelse) for at formidle den kulturarv Kronborg repræsenterer. Vi lægger vægt på at give børnene et globalt og internationalt perspektiv og forståelse for, at vi i Danmark er en del af en stor og forskelligartet verden. Igennem WHE-arbejdet har Helsingør Byskole etableret kontakt til en skole i Beirut, Libanon, hvor eleverne via og andre kommunikationsformer samarbejder om forskellige projekter. Byskolen har i dag en velfungerende skoleledelse, som arbejder tæt sammen med mere end 100 dygtige lærere, pædagoger og andre ansatte, 760 søde elever fordelt på tre spor og specialklasser samt en gruppe engagerede forældre og en aktiv skolebestyrelse. 4

4 Faglighed i højsæde Vi satser på et højt fagligt niveau. Det gælder i indskolingen, hvor alle børn skal være sikre læsere og have en god talforståelse. Det gælder på mellemtrinet, hvor vi udover fortsat fokus på dansk og matematik også ønsker et højt niveau for engelsk som første fremmedsprog. Det gælder naturligvis i udskolingen, hvor målet er gode afgangseksaminer til alle med et højt gennemsnitligt karakterniveau. Prioriteringen af faglighed i de centrale fag er ikke i modsætning til prioriteringen af tværfagligt samarbejde samt satsning på kreative fag tværtimod. Vores høje faglige niveau hænger tæt sammen med Byskolens velkvalificerede lærere og pædagoger. Følg Byskolens karaktergennemsnit på under om skolen. 7

5 Velkommen i indskolingen klasse Fag i klasse: Dansk, historie, kristendom, engelsk, matematik, natur/ teknik, idræt, musik og billedkunst. Indskrivning: Kommende 0. klasser indbydes til informationsmøde på Byskolen i efteråret. Placering af elever sker i løbet af marts måned. Vi optager alle børn fra Byskolens skoledistrikt og så mange som det er muligt fra andre skoledistrikter. Børnene, som bliver optaget på Byskolen, starter i maj i Byskolens SFO. I hele perioden før og efter maj, frem til skolestart i august, har pædagoger og lærere stor fokus på sammensætningen af de helt rigtige klasser. SFO: Efter skoletid (og før hvis det ønskes) bruger indskolings børnene Byskolens SFO. Her er børnene sammen med de andre klasser fra samme årgang. Vi tilbyder en række aktiviteter og SFO'ens pædagoger har et tæt samarbejde med lærerne i børnenes klasser. Aktiviteterne er typisk åbne værksteder, rollespil og idrætsaktiviteter som fx Frittercup. Se opslag om aktiviteter i de enkelte afdelinger og aktuel info på under SFO Aktivitetskalender. Prøver klasse: Læseprøve i dansk: 0.-3.klasse. Staveprøve i dansk: 3. klasse. Nationale test: Dansk læsning: 2. klasse, matematik: 3. klasse. Studietur: 3.kl. er på studietur i 2 dage med 1 overnatning. Herudover en række endagsture hvert år. Skole-hjem samarbejde i indskolingen: Der er mulighed for to skole-hjem samtaler og to forældremøder i hvert skoleår. Skole-hjem samtalerne handler om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Klassen vælger to forældre som repræsenterer klassen overfor skole og skolebestyrelse. Herudover vælges andre forældre til at stå for klassearrangementer og eventuelle udflugter. Emner som det ofte er klogt at tage til debat og afklaring sammen med klassens lærere på forældremøder i indskolingen: Ro i klassen, aftaler om fødselsdags afholdelse og gaveniveau, fælles aftaler mod mobning, mobiltelefon debut. Typiske sociale aktiviteter for børnene som forældregruppen står bag: Julearrangement, overnatning på skolen, spiseaften, bedsteforældre dag, skovtur. 8

6 Velkommen til mellemtrinet klasse Fag klasse: Dansk, engelsk, matematik, kristendom, natur/teknik, historie, idræt, billekunst, håndarbejdet, sløjd, musik og svømning. Indskrivning: Hvis der er kapacitet i vores klasser på mellem trinet optager vi efter reglerne om frit skolevalg nye elever. Du skal henvende dig til skolens kontor for at høre om mulighederne. Klub: Efter skoletid er der tilbud om at bruge fritidsklubben Fiolen som ligger i Fiolgade 17A (bag Bycentret). Prøver klasse: Læseprøver i dansk: klasse, staveprøver i dansk: klasse. Nationale test: Dansk læsning: 4. og 6. klasse, matematik: 6. klasse. Studietur: 5.kl. har studietur i 3 dage med 2 overnatninger. Herudover en række endagsture hvert år. Skole-hjem samarbejde på mellemtrinet: Der er mulighed for to skolehjem samtaler og to forældremøder i hvert skoleår. Skole-hjem samtalerne handler om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Klassen vælger to forældre som repræsenterer klassen overfor skole og skolebestyrelse. Herudover vælges andre forældre til at stå for klassearrangementer og eventuelle udflugter. Emner som det ofte er klogt at tage til debat og afklaring sammen med klassens lærere på forældremøder på mellemtrinnet: Aftaler om mobiltelefon, fælles aftaler om sen alkoholdebut, fælles aftaler mod mobning, også over mobilen, opmærksomhed på misbrug, SSPK, opmærksomhed og fælles aftaler i klassen om chatsteder på nettet. Typiske sociale aktiviteter for børnene som forældregruppen står bag: julearrangement, lejrtur med en overnatning, bedsteforældre dag, skovtur. 11

7 Velkommen til udskolingen klasse Fag i klasse: Dansk, engelsk, matematik, tysk/fransk, fysik-kemi, geografi, biologi, samfundsfag, historie, kristendom og idræt. Indskrivning: Hvis der er kapacitet i vores overbygnings klasser, optager vi efter reglerne om frit skolevalg nye elever. Du skal henvende dig til skolens kontor for at høre om mulighederne. Prøver: klasse: Læseprøver i dansk: klasse, staveprøver i dansk: klasse. Nationale test: Engelsk i 7.klasse, dansk læsning, geografi, biologi og fysik-kemi: 8. klasse. Og i 9. klasse folkeskolens afgangseksamen. For yderligere information om nationale test og afgangsprøver: Se www. skolestyrelsen.dk. Studietur: På 8. klassetrin afholdes studietur på 5 dage med 4 overnatninger. Herudover en række endagsture hvert år. Skole-hjem samarbejde i overbygningen: Der er mulighed for to skolehjem samtaler og to forældremøder i hvert skoleår. Skole-hjem samtalerne handler om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Klassen vælger to forældre som repræsenterer klassen overfor skole og skolebestyrelse. Herudover vælges andre forældre til at stå for klassearrangementer og eventuelle udflugter. Emner som det ofte er klogt at tage til debat og afklaring sammen med klassen lærere på forældremøder i indskolingen: Fester og halbal, fælles aftaler om sen alkoholdebut/fælles aftaler mod mobning, opmærksomhed på misbrug/sspk. Typiske sociale aktiviteter for børnene som forældregruppen står bag: Lejrtur med en overnatning, klassefester, skovtur. Tiden efter folkeskolen: Igennem hele overbygningen har alle elever en tæt dialog med UU-Øresunds vejledere omkring erhverv og uddannelse. UU-Øresund står sammen med skolen for en række arrangementer, hvor eleverne er ude på arbejdspladser, ser de forskellige ungdomsuddannelser og er ude i praktikophold. UU-Øresund og Byskolens mål er at alle Byskolens elever fortsætter i en ungdomsuddannelse. 12

8 Specialklasser Byskolen huser en af Helsingør Kommunes specialklasserækker. Specialklasserækken er beregnet for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og elever der går her kan visiteres fra alle kommunens folkeskoler. Målet med vores specialklasser er at møde eleverne der, hvor de fagligt og socialt er kommet til og herfra arbejde videre med individuelle undervisningsprogrammer, der også har til formål at styrke elevens selvværd. Byskolen prioriterer, at specialklasserne rent fysisk er i de afdelinger hvor de aldersmæssigt hører til, således at specialklasserækkeeleverne kan samarbejde med eleverne fra de andre klasser, når der er mulighed for dette. Specialklasserækkens lærere planlægger også undervisningsforløb med de øvrige lærere, f. eks. i forbindelse med skolens A-uger. 15

9 Sundhedstilbud Skoletandpleje: Dit barn hører til Byskolens tandklinik. Tidsrummene mellem besøgene kan variere ganske meget, det er barnets behov der er den afgørende faktor. Du er velkommen til at følge dit barn ved tandlægebesøgene. På mellemtrinet bliver alle børn undersøgt af en bøjletandlæge. Se åbningstider, hvor du finder skoletandplejen og kontakt på under linket, Tandplejen. Skolesundhedstjenesten: To skolesundhedsplejersker og en børnelæge har træffetid på Byskolen. Alle elever: 0. 9.kl bliver undersøgt og /eller undervist af en sundhedsplejerske i børnehaveklasse til og med 8. klasse undtagen 4. og 7. klasse. 9. klasse tilbydes en helbredsundersøgelse af skolelægen. Børn med særlige behov kan få ekstra kontakt med skolesundhedstjenesten. Forældrene skal hvert år give tilladelse til at sundhedsplejersken taler med klasselæreren om barnets helbred og trivsel. Psykolog: Byskolen har tilknyttet psykologer, der arbejder med indlærings og opmærksomhedsvanskeligheder og med sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Se åbningstider, hvor du finder skolepsyko logerne og kontakt på Tale-høre pædagog: Arbejder med børn der har mangelfuld sprogforståelse eller sproganvendelse, vanskeligheder med læsp, snøvl, stammen eller hæs stemme. Se åbningstider, hvor du finder tale-høre pædagogen og kontakt på kommunens hjemmeside. På kan du finde teksten om uheldssituationer. Sorgpolitik: I situationer med større kriser som alvorlig sygdom eller dødsfald i familien har Byskolen en sorgpolitik som bringes i anvendelse. Når uheldet er ude: Byskolen har en fast rutine for situationer, hvor dit barn er ude for et uheld i skolegården, undervisningen eller på en tur ude af skolen. På skolens hjemmeside kan du læse mere om sorg politikken under information, dokumenter. 16

10 Byskole regler Skolebestyrelsen har fastlagt en række regler for, hvordan vi opfører os overfor hinanden på Byskolen. Her får du et uddrag: Vi skal behandle hinanden ordentligt, så Helsingør Byskole kan være et godt sted at være for alle. En god omgangstone med respekt for hinanden er et godt udgangspunkt for at være sammen både i undervisningstiden og i frikvartererne. Vi er her for at lære noget. Derfor skal alle være opmærksomme, parate og ikke forstyrre undervisningen. Mobiltelefoner skal ligge i skoletasken og være slukkede. Hvis en mobiltelefon er tændt eller ligger fremme i timen, skal læreren altid aflevere den på kontoret, hvor den kan hentes, efter kontakt med forældrerne. Indendørs: Man må ikke løbe, spille bold eller lignende, der kan skade kammerater eller bygninger. Elever i og 9. klasse, må forlade skolen i frikvartererne. I skolegårdene skal alle kunne lege og færdes sikkert. Som udgangspunkt opholder alle sig i den gård, hvor de har klasse lokale. På under informationer kan du finde de samlede ordensregler. 19

11 Trafik og færdsel Vi arbejder på at give alle børn gode trafikvaner så vi sikrer så tryg færdsel til og fra skole som mulig. Specielt er trafikken på Møllebakken, Marienlyst allé og i Lundegade en udfordring. Erfaringen siger, at de største problemer skabes af forældre, som kører deres børn i skole og har for travlt. Byskolen opfordrer alle forældre til at lære børnene at cykle til skole. Det er både sundere og sikrere. Hvis du kører dit barn, så tænk dig om og kør forsigtigt! Helsingør Byskole har sin egen skolepatrulje. Elever fra de ældste klasser er ude om morgenen iført gule sikkerhedsveste. De dækker Møllebakken samt Marienlyst allé ved at markere fodgængerovergangene. FAMILIE- KLASSEN Familieklassen er et tilbud på Byskolen, hvor vi gennem et tættere skole/ hjem samarbejde arbejder på at øge elevens indlæring og trivsel i klassen. Alle elever, der har brug for at øve sig i færdigheder som for eksempel: At koncentrere sig, at deltage aktiv i undervisningen, at udvikle relationer, at være klar når undervisningen begynder, at indgå positivt i skolens liv, kan deltage i familieklassen. Forældrene deltager også en formiddag om ugen i et 12 ugers forløb. I familieklassen bevares eleven sin tilknytning til klassen. Eleven er i familieklassen aktiv og ansvarlig for sin egen forandring. Vi gør forandringerne målbare. Forældre får mulighed for medansvar for deres barns forandring i skolen. 20

12 Vær med til at skabe Byskolen Sammen er vi med til at skabe Byskolen, som den er i dag og som den bliver i fremtiden. Kun samarbejdet mellem lærer, elever og forældre kan skabe en god skole Forældrerepræsentanter: Hver klasse vælger to forældre som repræsenterer klassen og hjælper klasselærerne med at få de sociale sider af klassen helt i top. De forældrevalgte klasserepræsentanter mødes to gange om året til et fællesmøde med skolebestyrelse og skolens ledelse. På kan du finde pjecen om råd til forældrerepræsentanternes arbejde Elevråd: Elevrådet er delt i et lille elevråd for klasse og et stort elevråd for klasse. Personalet: Lærerne og pædagogerne har fælles mødevirksomhed, pædagogisk Råd som mødes 3 gange om året. Herudover har de to faggrupper hver for sig personalemøder i løbet af året. Skolebestyrelse: Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte repræsentanter, to medarbejderrepræsentanter, en repræsentant fra elevrådet og skolens ledelse deltager som sekretærer. Skolebestyrelsen vælges for fire år. Skolebestyrelsen følger med i skolens hverdag og vedtager de overordnede principper for skolens arbejde og samarbejde. På under skolebestyrelsen finder du kontaktliste over den aktuelle skolebestyrelse. Du finder også datoer, referater og dagsordner for skolebestyrelsens møder. Du er altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen med et spørgsmål eller et emne, du gerne vil have taget op på et skolebestyrelsesmøde. Design: Bysted AS Foto: Ole Konstantyner og Kim Bergsaker Tryk: Prinfo Holbæk 23

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere