Miljøvenlig. indkøbspolitik. Ishøj kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlig. indkøbspolitik. Ishøj kommune"

Transkript

1 Ishøj Kommune Indkøbskontoret Miljøvenlig indkøbspolitik i Ishøj kommune Godkendt a byrådet den 2. november 1999

2 Overordnet målsætning: At bidrage til sikre større livskvalitet - et sundere miljø for menneskelig udfoldelse - ved indkøb af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser. Målsætning: Målsætninger er, miljøhensyn er ligeværdige med økonomisk hensyn, der handles efter forretningsmæssige kriterier mht. pris. kvalitet, service og leveringsbetingelser, således det ideelt set automisk er miljøet der vinder, hver gang der er valgmuligheder. Kommunen vil arbejde aktivt for nedsætte miljøbelastningen og fremme udvikling, og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og ydelser. Det vil vi sikre ved, der konstruktivt arbejdes på, der ved indkøb af varer og produkter lægges vægt på miljøforhold, så kommunens leverandører oplever, bevidsthed om miljøbelastning (certificering, miljømærkning, livscyklusbeskrivelser, udarbejdelse af miljøregnskaber o.l.) er en konkurrencemæssig fordel, når der handles med Ishøj kommune. Delmål: medvirke aktivt til forebyggelse af forurening, d.v.s. undgå indkøbe varer, der i produktion, forbrug eller bortskaffelse udgør en større miljømæssig belastning. øge bevidstheden og mulighederne (økonomisk) for efterspørge "mere miljøvenlige" varer og tjenesteydelser, hver gang der foretages indkøb. reducere forbruget og dermed nøje overveje, hvordan behov og funktioner opfyldes fra gang til gang. sikre størst mulig videnindsamling- og formidling blandt brugere og leverandører om miljømæssige forhold. sikre løbende opfølgning og vedligeholdelse af miljøvenlige indkøb, bl.a. i form af dialog, formulering i samarbejde med brugere m.m. Retningslinier: der tages hensyn til miljøbelastningen i hele varens "livscyklus": Tilblivelse, transport, anvendelse, optimal levetid, evt. muligheder for genbrug og bortskaffelse det undersøges om leverandører har udført eller påbegyndt miljøstyring efter BS 7750, EMAS eller ISO varer der har miljømærker f.eks. Svanemærket, Blomsten, Ø-mærket, Energy Star m.m., skal prioriteres: 2

3 Svanemærket Svanen er et nordisk miljømærke. Svanemærket viser, varen er blandt de 10-30% mest miljøvenlige indenfor den pågældende varegruppe. Blomsten EU's miljømærke Blomsten gives ligesom Svanemærket til den 10-30% mest miljøvenlige varer i en given varegruppe. Varer, der har fået tildelt enten blomsten eller Svanen, opfylder en række krav, der er baseret på en livscyklusanalyse. Det betyder, varens påvirkninger af miljøet fra den fremstilles, mens den bruges, frem til den smides væk, er undersøgt. Kravene opderes hvert tredje år. Ø-mærket Stskontrolleret Økologisk Ø-mærket gives til fødevarer, der er dyrket efter EU's regler for økologisk landbrugsproduktion eller de danske regler for økologisk husdyrproduktion. Ø-mærket er ikke et egentligt miljømærke, og er ikke baseret på livscyklusanalyser. Fødevarer med det røde Ø-mærke er ikke blevet sprøjtet med pesticider, og der er ikke brugt kunstgødning i produktionen. Derudover har økologiske husdyr ikke fået vækstfremmere, de har adgang til udearealer m.v. Energy Star Når man køber kopimaskiner, håre hvidevarer eller andre elforbrugende apparer vil elforbruget ved brugen ofte langt overstige energiforbruget til produktionen og bortskaffelsen. De er derfor allerede i indkøbsfasen vigtigt se på apparernes daglige energiforbrug. Kig efter energimærkerne Energy Star og Energy Ligesom for miljømærkerne, er udgangspunktet for de to ordninger, kun de mindst energikrævende apparer skal kunne tildeles mærkerne. Motivion: Ishøj kommunes motivion for indkøbe miljørigtige produkter er i høj grad, ønsket om gå foran med et godt eksempel for andre. Det Ishøj kommune og andre offentlige organer påbegynder en udvikling med grønne indkøb, skulle gerne igangsætte en positiv udvikling, hvor stadig flere indkøber miljøvenlig produkter, som illustreret i nedenstående: Kommunen køber flere miljøvenlige produkter 5. Flere virksomheder og prive køber miljøvenlige produkter 4. Priserne på miljøvenlige produkter falder Flere virksomheder producerer miljøvenlige produkter 2. Udbudet af miljøvenlige produkter øges Kriterier for valg af indssområder er bl.a. ønsket om : - varetage langsigtede, miljømæssige interesser af hensyn til børnene ( næste generions levemuligheder) 3

4 - opnå synlighed for brugere og andre samarbejdspartnere her og nu, økonomiske og miljømæssige gevinster på kort og på lang sigt - samt - Miljøvenlig indkøb indgår i en samlet helhedsorienteret prioritering af indssen for en mere miljøvenlig udvikling i Ishøj kommune, hvilken opgaver koordineres af Teknisk forvaltnings miljøafdeling.. Emner der indgår ved valg af leverandører af miljøvenlig indkøb: 1. Aktiv håndtering af miljøvenlige indkøb ( uddannelse, informion og dialog). 2. Reduktion af affald, emballage m.m. (nedbringelse af affaldsmængder, øget genanvendelse af allerede indkøbte varer). 3. Ressourcebesparelser på vand, el og varme (nedbringe forbruget af nurressourcer). 4. Øget genanvendelse, forlængelse af produkters levetid (indkøb af genanvendelige varer) 5. Reduceret forbrug (indebærer en nøje analyse af, hvad der bruges for vurdere om funktionen/behovet kan tilfredsstilles på andre måder). Miljøministeriet, Miljøstyrelsen anbefaler i "grønne indkøb i kommuner" følgende indssområder: - Genbrugspapir - Fødevarer - Vaske- og rengøringsartikler - Kontorartikler - Energibesparende lyskilder og apparer. - Køretøjer og brændstof - Genbrugsasfalt - Pleje- og hygiejneartikler Ishøj kommunes handlingsplans centrale målsætninger er: udbrede kendskabet til miljøvenlige indkøb, herunder følge op på allerede igangste miljømæssige aktiviteter 4

5 sikre alle brugere i videst muligt omfang anvender allerede eksisterende miljøordninger i kommunen. skabe økonomiske handlemuligheder for realisering af miljøvenlige indkøb. Teknik- og Miljøudvalget fortsætter arbejdet, med nedbringe forbruget nurressourcer. Teknisk forvaltnings miljøafdeling bidrager med miljømæssige indsigt og vurdering af de valgte indkøbsaftaler. Midler: Indkøbskontorets aftaler bruges i henhold til "reglement for rekvisitions- og indkøbssystemet". I nye indkøbsaftaler vil der være et afsnit der omhandler miljø. Kendskabet udbredes bla. ved indkøbskontoret deltager i ledermøder (inst., sko. m.v.) Emnet drøftes i Samarbejdsudvalgene, således der opnås en fælles holdning/forståelse for emnet. Stus: - Genbrugspapir Vi køber p.t. genbrugskuverter, genbrugsblokke m.v.. Med hensyn til kopipapir køber vi ikke genbrugspapir, da kvaliteten er svingende, derfor køber vi papir, hvor vi tager hensyn til miljømærker/certifiker. - Fødevarer Der er neds en arbejdsgruppe om økologiske fødevarer. - Vaske- og rengøringsartikler Vores nuværende leverandør er miljøcertificeret efter den internionale BS 7750, de produce rer selv rengøringsmidler, og laver løbende nye miljøvenlige produkter, desuden er alle de ren gøringsmidler vi bruger parfumefri. - Kontorartikler Vores nuværende leverandør har lavet miljøpolitik, og har på mange af deres produkter lavet "Miljø & produktdablade", hvor det fremgår hvilke produkter der har Svanemærket. Vi får løbende besked om nye miljøtiltag. - Energibesparende lyskilder og apparer. Udskiftning af eksisterende glødelampearmurer i kommunale bygninger til lysstofarmurer med er meget lavere kwh-forbrug og med bedre lysudbytte. Indbygning af lavenergirør i eksisterende armurer. Tidsstyring af vej- og tunnelbelysning, hvor det var hensigtsmæssigt. Udført belysning på udendørs sportsanlæg med højtryksnriumarmurer. Dette har medført en besparelse på op til 75% samt en vedr. lysudsendelse. Opsætning af nye lysarmurer med elektroniske højfrekvente spoler, specielt velegnet til sportshaller o.l., hvor der er en lang driftsperiode - besparelse på 20-60%. De gennemførte energibesparende projekter på belysningsområdet, har alle haft en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 5 år. I forbindelse med udskiftning af hårde hvidevarer i de kommunale bygninger kan der opnås energibesparelse på op til 50% ved udskiftning af komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere m.v. 5

6 Ved modernisering af kommunes vejbelysning bliver eksisterende glødelamper udskiftet med sparepærer. Vi får herved forbedret lysniveauet på vores veje og begrænser samtidig vort energiforbrug til belysningen. - Vandforbrug For begrænse ressourceforbruget og specielt vandforbruget yderligere, er der inden for de seneste år gennemført følgende projekter: Ops vandbesparende aftapningshaner med perlorer på alle tappesteder. Foretaget løbende udskiftning af toiletter med 9 eller 12 liter pr. skyl til modeller med 3/6 liter pr. skyl. Opsætning af "Broen" brusesystemer i idrætshaller/skolehaller og svømmehal. Forts udskiftning af store varmtvandsbeholdere til små højeffektive beholdere af gennemstrømningstypen. Udskiftning af store varmtvandsbeholdere til mindre giver, udover mindre driftsudgifter, en stærkt formindsket bakterievækst i beholderen på grund af den hurtige udskiftning af vandet. -Vandmålere Erhvervsfremmestyrelsen har lavet en bekendtgørelse om kontrol af vandmålere, der anvender måling af forbrug af varmt og koldt vand, der er p.t. gennemgang/udskiftning af vandmålere i henhold til bekendtgørelsen. -Sprøjtegift Gennem de sidste år har kommunen målbevidst nedbragt forbruget af sprøjtegifte. De sidste par år er der benyttet insektcider til bekæmpelse af skadedyr og planter. Til bekæmpelse af bladlus, spindemider m.v. benyttes i stedet biologiske bekæmpelse - rovmider, mariehøns mv. Svampesygdomme bekæmpes ikke mere med sprøjtegift. Herbicider benyttes forts, men i stærkt reducerede mængder. Der benyttes kun Roundup, det benyttes til bekæmpelse af bjørneklo og i mindre udstrækninger til bekæmpelse af ukrudt i belægninger og bede. Personalet der udbringer Roundup, har alle været på et omftende kursus og desuden gennemgås dosering og udbringning hvert år inden der sprøjtes. -Brændsel Lokalt opnås der mindre luftforurening ved overgang til miljøneutralt brændsel. Ishøj Varmeværk har gennem årene gennemgået flere ændringer. I 1992 blev Ishøj Varmeværk tilsluttet Kraftvarmeselskab (VEKS) for herigennem modtage miljørigtig overskudsvarme fra el- værkerne, samtidig blev Ishøj Varmeværk et reserve og spidslastværk. I 1997/98, efter mange prøveafbrændinger med bl.a. træpiller, blev kedel 1 ombygget til også kunne afbrænde træpiller som spidslast. Disse ændringer har gjort kulforbruget er faldet fra ca ton årligt til et forbrug der i 1998 var 662 ton kul samt 1600 ton CO 2 neutrale træpiller. Der er planer om ombygge resterende kedler, således der kun vil blive benyttet træpiller som brændsel. - Køretøjer og brændstof Ishøj Kommune har fra første uge, det kom på markedet anvendt miljødiesel i alle dieseldrevne køretøjer. I alle benzindrevne motorer anvendes blyfri benzin. Til småmotorer, buskrydere-kædesave-græsklippere ect. forhandles p.t. med et firma om levering af miljøbenzin et brændstof, der er specielt raffineret og renset for miljø. og helbredsskadelige tilsætningsstoffer. 6

7 I 2-taktsmotorer anvendes kun fuldt biologisk nedbrydelig olie. I hydraulicsystemer skifter vi gradvis til fuldsyntetisk biologisk nedbrydelig olie bl.a. i forbindelse med maskinudskiftninger. Ved indkøb af biler og maskiner læges der vægt på, motorerne er miljøvenlige - ved køretøjer forbruget i forhold til størrelse er rimeligt, og udledning af skadelige stoffer er lavest muligt. - Genbrugsasfalt Ved renovering af asfaltbelægningen på kommunes veje benyttes metoder, hvor den eksisterende asfalt genbruges. - Pleje- og hygiejneartikler Hovedleverandøren til plejehjem og helseafdelingen er CE-mærket i henhold til Direktivet for Medicinske Anordninger nr. 93/42/EØF/af 14. juni hvilket bl.a. betyder producenten opfylder Direktivets krav, produkterne betragtes som sikkert for bruger og pient, de kan distribueres frit indenfor EU og EFTA restriktioner. Leverandøren af børnebleer leverer både bleer med og uden Svanemærket. Her tages individuelle hensyn når der indkøbes. - Café Tandklinikken og Den grønne linje Vi har siden 1997 arbejdet på råvarerne i cafeen blev økologiske. Vi startede med mel, sukker, brød, mælk ost osv. altså produkter der var rimelige i pris i forhold til almindeligt producerede. I den forbindelse blev den grønne linje oprettet som projekt, der bl.a. producerer økologiske grøntsager til cafeen. Cafeen arbejder desuden med økologiske rengøringsmidler, begrænsning af el forbrug, samt økologisk producerede blomster til eget brug. Cafeens indkøb af kød er ikke økologisk, da prisen stadig er for høj i forhold til vores budget. Der er mulighed for daginstitutioner og skoler i Ishøj kan købe grøntsager fra den grønne linje til en meget rimelig pris. - Børn - og unge forvaltningen Der er miljøpulje til fremme af miljøarbejdet på skole- og daginsitutionsområdet, hvori indgår Ishøj kommunes indkøbspolitik anvendes i forbindelse med miljøvenlige indkøb. Indssområder i 1999/2000 hvor der laves brugergrupper: Økologisk mad Målet er, der indenfor de økonomiske rammer der er bevilget indkøbes økologiske madvarer til vuggestuerne og Café Tandklinikken. Arbejdsgruppe bestående af: ledere fra vuggestuerne samt deres køkkenassistenter, økonoma Helle West, Kærbo, leder Susanne Hansen, Cafe Tandklinikken, ingeniør Petra Andersen, Teknisk forvaltning samt indkøbschef Inge Lønborg Hansen. Hvis opgaver er: udveksle erfaringer og komme med gode ideer om indkøb og brug af økologiske fødevarer. Planen for 1999: er der i oktober måned kommer en konsulent ud, der fortæller, hvordan hun var med til starte og igangsætte et projekt i Albertslund Kommune. Senere på året vil indkøbschefen for Albertslund og den tidligere indkøbschef i Roskilde komme og fortælle om deres oplevelser, ved igangste økologisk mad i Albertslund og Roskilde kommuner. Planen for år 2000 og fremover: er motivere og rådgive, evt med videreuddannelse indenfor det økologiske køkken, således mest muligt bliver økologisk mad. 7

8 Evaluere på hvor mange der laver økologisk mad, og hvordan man er tilfreds med det både fra institutionens side, men også fra brugernes side. Eengangsservice Målet er nedbringe forbruget af eengangsservice i Ishøj kommunes institutioner, rådhus m.m. Der skal i 1999 nedsættes en arbejdsgruppe, der efterfølgende skal lave en handlingsplan for forløbet. 8

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed 145527 omslag 30/01/02 15:55 Side 4 G r ø n t r e g n s k a b 2001 Grønt regnskab For den kommunale virksomhed Høje-Taastrup Kommune 2 0 0 1 145527 omslag 30/01/02 16:01 Side 1 G r ø n t 2005 r e g n s

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT INDHOLD INDLEDNING Indledning... 3 Kommunen som grøn virksomhed... 6 Herning Kommunes grønne regnskab består af Grønt Overblik, som er en

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere