Aktive Seniorer. Selvom man er grå, er man stadig guld værd. 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive Seniorer. Selvom man er grå, er man stadig guld værd. 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus."

Transkript

1 FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER skuffede blev til 17 millioner forventningsfulde Syvende Dags Adventisterne kunne globalt fejre deres 150 år jubilæum. Ægget der blev til meget mere end fem høns Et aktivt senior ægtepar, Ib og Rosa Nielsen, beretter til Børge Schantz. Verdens nød vort kald Vejlefjord byder gamle elever velkommen hjem den 1. sabbat i september årg. august 2013 Aktive Seniorer Selvom man er grå, er man stadig guld værd 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus. Side 8

2 FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER skuffede blev til 17 millioner Ægget der blev til meget mere Verdens nød vort kald forventningsfulde end fem høns Vejlefjord byder gamle elever velkommen hjem den 1. sabbat i september. Syvende Dags Adventisterne kunne Et aktivt senior ægtepar, Ib og Rosa globalt fejre deres 150 år jubilæum. Nielsen, beretter til Børge Schantz. 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus. Side 8 03 Aktive 3. årg. august 2013 Seniorer Selvom man er grå, er man stadig guld værd Aktive Seniorer Nr. 3 august 2013 Vi giver ordet til formanden: Vi har netop afsluttet sommerens stævne på Skarrildhus, hvor vi har haft nogle fantastiske gode dage sammen. Mere om årets stævne senere i bladet. AKTIVE SENIORER udgives af Foreningen for Danske Adventistseniorer. I 2013 sendes det til alle medlemmer i Adventistkirken, der er fyldt 60 år uden beregning. Udgifterne til tryk og porto er dog stadig stigende, hvorfor gaver til bladet og foreningen modtages med tak og kan indbetales på vores konto i Danske Bank: Reg. nr konto nr Adventistseniorer i udlandet kan få Aktive Seniorer tilsendt, som pdf-fil via . Adresser på mulige udenlandske abonnenter modtages med tak. Redaktion: Walder Hartmann (ansvh.) tlf , Birthe Bayer Harry Sættem Layout: Mediegruppen Tryk: Øko-tryk Forside foto: Harry Sættem Grethe Rasmussen og Kirsten Wiik på tur i Skarrildhus grønne omgivelser. Deadline for stof til næste blad: 1. oktober 2013 Næste blad udkommer: November 2013 ISSN: FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER Formand: Bent Nielsen, tlf Næstformand: Walder Hartmann Kasserer: Doris Jørgensen Sekretær: Birthe Bayer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Sonja Bäckström, Elbjørg Meiner-Madsen, John Ravnkilde, Hanne Schantz og Harry Sættem FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER MG 1391 Af: Bent Nielsen Foto: H. Sættem Her midt i sommeren, hvor nogle nyder ferien syd på, mens andre nyder at være hjemme, er vi alle travlt optaget. Nogle passer børnebørn eller har hele familien på besøg. Jeg håber du trives godt med dine aktiviteter og håber, at du får mange gode dage med mange positive oplevelser. Jeg selv er fuldt optaget af mange ting, og jeg føler af og til, at tiden ikke slår til. Måske er jeg bare ikke god til at sige nej til ting, når noget kommer på min vej. Da jeg gik rundt på Skarrildhus, bemærkede jeg de mange lykkelige mennesker fra Norge og Danmark, der hurtigt fandt sammen som venner. De fleste kommer år efter år, og det gør mig godt at være blandt så mange venner. Men midt i min glæde, kom jeg dog til at tænke på den store gruppe, der var et andre steder. De fleste naturligvis efter eget valg. Men uden tvivl, er der mange, der gerne ville være sammen med andre, have gode og opbyggelige dage, hvor venskab og et åndeligt liv sammen ville være en god oplevelse. Jeg tænkte mere end én gang på, hvad jeg og min bestyrelse kan gøre for dig. Vi er alle mennesker, der har behov og ønsker, som vi i fællesskab skal være med til at møde til bedste for os alle. At glæde et andet menneske, at være sammen med andre, gøre noget sammen, det er alt sammen værdifuldt. Mit ønske for denne forening er, at den må være med til at styrke vort fællesskab og udvide vor venskabs kreds. Vi skal følges ad på vejen til himlen. Vil du være med til, at give mig og min bestyrelse dine tanker og ønsker, så vi forstår hvad vi kan gøre for at hjælpe flere til et meningsfyldt seniorliv. Vi er meget åbne for, hvad du kan dele med os af ønsker og tanker. Jesus siger til os i Joh. 14, 6: Jeg er vejen sandheden og livet og han tilføjer i Joh. 14,27: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløs. Vi har Jesus med os, hele vejen hjem til Guds rige, når vi følges ad. Hilsen med tak Bent Nielsen

3 Set med redaktørens øjne: SDA Danmark generalforsamling 2013 Af: Walder Hartmann Foto: H. Sættem Velkommen til stod der i mappen med sagspapirer, som i forvejen var tilsendt alle delegerede til årets generalforsamling i Syvende dags Adventistkirken, Danmark. Dette VELKOMMEN var endda ledsaget af flg. hilsen: Som motto for denne generalforsamling har vi valgt: Rejsen sammen. Som logo har vi valgt et træ, hvor bladene udgøres af en masse håndaftryk. Adventistkirken i Danmark er ikke én person, men dig og mig i fællesskab med alle andre adventister. Du er en væsentlig brik, og hvis ikke du er til stede, så mangler der noget i vores fællesskab. Naturligvis ønskede jeg at være til stede. Det har jeg været hver gang, siden jeg blev ansat af kirken i 1953 med undtagelse af én gang, hvor vi befandt os i USA og oplevede et campmeeting derovre. Oplevelsen af fællesskab har altid været stor. Det samme kan siges om den inspiration, som hentedes både gennem de åndelige møder og de mange rapporter, som en generalforsamling altid byder på. Alligevel oplever jeg en forskel, men indrømmer, at forskel- len måske i virkeligheden skyldes mine egne øjne, ører og sind. De delegeredes aldersfordeling synes stadig at være den samme. Næsten to tredjedele af dem har passeret de 60, mens resten fordeler sig jævnt mellem 20 og 59. Sådan må det jo også blive, når vi ser på aldersfordelingen i kirkens medlemsskare. Vi følger altså stadig et repræsentativt demokrati. Det giver sig bare ikke udslag i sammensætningen af generalforsamlingens arbejdsudvalg. Programmæssigt har generalforsamlingerne heller ikke ændret sig så meget. Der er god tid til både forhandlinger og åndelige møder. Generalforsamlingens dirigenter havde et godt og sagligt greb om forløbet, selv om man en gang imellem kunne savne tidligere tiders lidt lune håndtering af debatten, når talelysten blev ekstra stor. Der var mange vitaminer for sjælen at hente i både Henrik Jørgensens aftenmøder og Rebekka Pedersens morgenmøder, men jeg savnede at se og høre bare et par erfarne ansigter/ stemmer blandt mødelederne ved disse. Sangen og musikken var prima, men størst begejstring vakte nok det nye orkester: ADVENTKLANG. Det er ikke muligt med få ord at referere et helt årsmøde lad mig derfor blot konkludere, at jeg forhåbentlig ikke har været til årsmøde og generalforsamling for sidste gang. Nu skal vi alle rejse sammen i tre år mere, hvor vi får anledning til at løfte i flok. Som AKTIVE SENIORER ønsker vi den ny/genvalgte ledelse Guds velsignelse i arbejdet. Vi vil loyalt stille vore erfaringer, evner og kræfter til rådighed for de projekter, som venter forude. Imedens kan vi glæde os over at flg. seniorer er medlemmer af den nye bestyrelse: Preben Jalving fra Vejlefjord menighed Doris Jørgensen fra Randers menighed og så venter vi stadig spændte på, hvem der bliver udpeget til ny seniorkonsulent. Walder Hartmann Nr. 3 August

4 200 skuffede blev til 17 millioner forventningsfulde Syvende Dags Adventisterne kunne globalt fejre deres 150 år jubilæum ved gudstjenesterne den 18. maj, Dette tilkendegiver, at en bevægelse med 200 skuffede i 1844 i 2013 har udviklet sig til et kirkesamfund med 17 millioner forventningsfulde kristne tilhørende kirker i 209 lande. Af: Børge Schantz Foto: Adventist News og Harry Sættem Bevægelsen havde sin rod i de mange interessante, kontroversielle og omfattende åndelige vækkelser i Amerika omkring 1800 tallet. Det nye kontinent med indvandrere fra Europa oplevede en brydningstid med tekniske fremskridt. Indvandrere fra Europa kom ikke alene med mange sprog og kulturer, de bragte også forskellige kristne traditioner med sig. Nogle af dem havde været udsat for statskirkernes monopol og havde savnet fuld religionsfrihed. De var principielt flygtet fra åndelige monopoler. Det nye land, med fuld religionsfrihed. gav anledning til dannelse af nye kirker og sekter. Blandt de mest kendte var Mormonerne, Christian Science og Spiritisterne, men også traditionelle kristne samfund som lutheranere, anglikanere, metodister og baptister fik i Amerika mulighed for nye og interessante initiativer. Den nye situation gjorde, at immigranter og deres efterkommere kunne mødes under mere private forhold, og som lægfolk fylde deres åndelige vakuum med bibelstudier. William Miller Blandt disse mange grupper var baptisten William Miller ( ), en fremtrædende personlighed som, ret økumenisk sammen med metodister, baptister og presbyterianere, satte sig for at studere bibelske profetier om de sidste tider og Kristi genkomst. Grundigt granskede de både Gamle og Nye Testamente 4 Nr. 3 August 2013

5 og kom til det resultat, at Kristi Andet Komme ville finde sted den 22. oktober De prædikede deres dommedagsbudskab med iver og med overbevisning i New England, og de fik hurtigt en forbavsende stor følgegruppe, på mere end medtroende, som gennem større eller mindre personlig indsats gjorde sig rede for Genkomsten. Kristus kom dog ikke igen på den forventede dato. Den 23. oktober 1844 var der derfor titusinder af skuffede og forlegne troende, som måtte tilbage til hverdagslivet. De fleste forlod bibelstudiegrupperne og fandt tilbage til deres lokale kirkers forkyndelse. Imidlertid var der en gruppe på omkring 200, der hævdede man blot havde taget fejl af datoen. De isolerede sig og fortsatte intense bibelstudier. Selve læren om Genkomsten stod fast, men fastsættelsen af en bestemt dato var u-bibelsk. Gennem fortsatte intensive studier af både Gamle og Nye Testamente fandt de frem til andre bibelske lærepunkter, som de mente kristne kirker havde overset. Især hviledagsspørgsmålet fik deres interesse, og de blev overbevist om, at sabbatten (den syvende dag, lørdag) er den eneste hviledag som Bibelen taler om. Kirkehistorien bekræftede for dem, at søndagshelligholdelse blev indført ved lov på befaling af kejser Konstantin 312 e. Kr. Som tiden gik, fik de tillige en ny forståelse af dåben, udødeligheden og helvedeslæren. Senere fandt man frem til Bibelens lære om sund levevis samt den kristnes økonomiske forpligtelser. En blandet skare Bibelstudenterne tilhørte baptisterne, metodisterne og andre evangeliske protestantiske kirker, og de havde ikke til hensigt at stifte et nyt kirkesamfund. De følte deres opgave var den samme, som Martin Luther, der ønskede at reformere den katolske kirke indefra. De erfarede dog hurtigt, at det var enkeltpersoner, der tog imod deres vidnesbyrd om forsømte, måske oversete bibelske teser. De søgte så sammen i uorganiserede konferenser, hvor ligesindede mødtes og styrkede hinanden i deres nyfundne tro. Mangelen på organisation med en fast ledelse medførte dog, at selvbestaltede prædikanter ofte stod frem med en afvigende forkyndelse og var med til at skabe forvirring og splid. I Apostlenes Gerninger berettes det, at nye menigheder blev stiftet af personer udstyret med nådegaver som apostle, hyrder, lærere og profeter. Adventistpionererne havde de indsigtsfulde folk, der tjente som apostle, hyrder og lærere og som var nødvendige for ordets forkyndelse, fortolkning og omsorgen for medtroende. Den profetiske nådegave fik man, da en ung kvinde, Ellen G. White ( ), gennem sin vejledning og omfattende forfattervirksomhed fik en enestående indflydelse på gruppernes normalisering og samfundets første 50 års historie. Adventistkirken bliver til I 1863 blev det nødvendigt, hvis bevægelsen skulle overleve, at man fik et struktureret samfund med doktriner, som der var enighed om, valgte ledere og et gavnligt regelsæt. De adventtroende grupper bestemte sig, efter lang tids heftig debat, for at blive organiseret. Spørgsmålet, for nogle, var dog stadig, at når vi nu forkynder Jesu snarlige genkomst, hvad skal vi så med en organisation? Stiftelsen af det nye samfund fandt sted midt under den amerikanske borgerkrig om slaveriets ophævelse ( ), og de advent-kristne viste meget lidt interesse for dette, idet man mente, at Jesu Genkomst ville løse slaveri problemerne. Der var 3500 medlemmer fra de nordvestlige amerikanske stater, der organiserede sig og fik legal status. De tog navnet Syvende Dags Adventister, tre ord som forkyndte deres hovedbudskab, og viste at de var en reformbevægelse blandt kristne. Navnet rummer hele menneskeslægtens historie fra Skabelsen (Sabbatten) til Genkomsten (Adventen). Med organisationen begyndte også udviklingen fra at være en amerikansk sekt til en verdenskirke. Ifl. missionsbefalingen (Matt 28: 18 20) skal evangeliet gå til hele verden. Dog mente den lille skare, at man jo havde hele verden Der var 3500 medlemmer fra de nordvestlige amerikanske stater, der organiserede sig og fik legal status. De tog navnet Syvende Dags Adventister, tre ord som forkyndte deres hovedbudskab, og viste at de var en reformbevægelse blandt kristne. Nr. 3 August

6 I dag har Adventistkirken medlemmer i 203 af verdens 229 lande. Den store vækst i dag finder sted i landene syd for ækvator. Områder, som man for få år siden betegnede som missionsmarker, er i dag selvstændige enheder i adventistkirkens regi, som nu selv udsender missionærer. samlet i Amerika. Europa var rigt repræsenteret ved immigranterne, Afrika ved slaverne og Asien ved bl. a. kineserne, der arbejdede med at bygge jernbaner i det vestlige Amerika. Imidlertid følte de nye troende, hvoraf mange stadig følte sig stærkt knyttet til deres europæiske hjemlande, at deres nyfundne adventbudskab også skulle forkyndes i deres hjemlande. Derfor blev, som tiden gik, immigranter sendt til Europa, Australien og Sydafrika som pionerer. En indvandrer fra Langeland med det amerikanske navn John G. Matteson vendte hjem til Danmark i 1877 og stiftede de første adventistmenigheder. Adventisterne grundlagde i 1898 Skodsborg Badesanatorium, som blev en betydningsfuld banebryder på fysioterapiens område. Adventisterne har i Danmark 40 menigheder de fleste med kirkebygninger, men oplever som andre traditionelle samfund en stilstand i menighedsvæksten. Den globale mission Vi skal frem til 1890 erne, før adventisterne begyndte global mission i ordets bedste betydning. Indtil da tilhørte medlemmerne, inklusive de nyvundne på fire kontinenter, den hvide race. De nyoprettede hjemmebaser blev brugt som missionsbaser. Europa sendte missionærer til Nordafrika og Mellemøsten, Syd Afrika til kontinentet syd før ækvator og Australien til Asien og øerne i Stillehavet. Nordamerika sendte missionærer til Sydamerika samtidig med, at de støttede alle de regionale baser. En væsentlig del af missionen bestod i at oprette hospitaler, klinikker og skoler. ADRA Et selvstændigt NGO velfærdsprogram blev startet i Alt dette betyder, at efter 150 år forvalter kirken globalt omkring 8000 læreanstalter fra grundskoler til universiteter, mere end 800 sundheds institutioner samt forlagshuse og fødevarefabrikker. I dag har Adventistkirken medlemmer i 203 af verdens 229 lande. Den store vækst i dag finder sted i landene syd for ækvator. Områder, som man for få år siden betegnede som missionsmarker, er i dag selvstændige enheder i adventistkirkens regi, som nu selv udsender missionærer. Pionererne for 150 år siden troede fuldt og fast at Genkomsten var lige for døren. Ventetiden, nu på over 150 år, blev så en periode, hvor man med mission og velfærdsarbejde indfriede evangeliets ord arbejd, indtil jeg kommer. Ordet Advent er stadig i bevægelsens navn. Men forkyndelsen blev med årene tilpasset omgivelsernes behov, hvilket nødvendiggør, at medlemmer, ledere og teologer repræsenterende de mange kulturer fortsat må være i dialog omkring doktriner, kirkevækstprocedurer og administrationsformer. Kirken fejrer dog sit 150 års jubilæum med et problem: Genkomsten skulle have fundet sted for syv generationer siden, men til gengæld blev de 200 skuffede bibelstudenter til 17 millioner stadig forventende adventtroende, som kan fejre kirkens 150 års jubilæum. 6 Nr. 3 August 2013

7 Generalforsamlingen 2013 Ebenezer, Suomisvej 5, København V På grundlovsdag kl afgik Aage Becks bus fra Randers, og så var der ellers opsamling af passagerer ned gennem Jylland, på Fyn og på Sjælland i Daugård steg over 20 personer på bussen. De godt 40 deltagere var i alderen fra ca. 60 til over 90 år. Tekst: Birthe Bayer Foto: Harry Sættem En smilende Berit Elkjær bød velkommen. Vi blev sat af på Nørrebrogade mellem Happy Hand, Nørrebrogade 58 og Assistens Kirkegård. John Ravnkilde var vores guide til et hurtigt besøg ved Søren Kierkegaards og H.C. Andersens grave. Det gav inspiration til et længere besøg en anden gang. På førstnævntes grav læste vi de smukke og inspirerende ord: Det er en liden Tid Saa har jeg vundet. Saa er den ganske Strid Med eet forsvundet. Saa kan jeg hvile mig I Rosensale Og uafladelig Min Jesum tale. Og så over på den anden side af vejen til Happy Hand, som stod klar til at modtage os med en dejlig frisk servering. Fortællingen om genbrugsforretningens virke blev fortalt af Berit Elkjær, Anne-May Müller og Iben Bidstrup. Ud over dem var der flere kendte ansigter, som også var med til at give os en dejlig oplevelse. En hjertelig tak til alle jer, som var mødt op på grundlovsdag for at byde os velkommen. En oplagt Finn Moos styrede generalforsamlingen. Nogle af gæsterne vandt præmier, og andre købte. Det var absolut et vellykket besøg. Efter et dejligt måltid i Ebenezers underetage, varetaget af bestyrelsesmedlemmerne fra Østdanmark, var det tid til generalforsamling Generalforsamlingen blev åbnet af formanden, Bent Nielsen Ca. 70 medlemmer var mødt frem Finn Moos blev valgt som ordstyrer Formandens rapport blev fremlagt af Bent Nielsen og godkendt Kassererens rapport blev fremlagt af Hanne Essendrop og godkendt Valgkomiteens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev fremlagt. Finn Moos ledede valget. Den nye bestyrelse består herefter af: Formand: Bent Nielsen Næstformand: Walder Hartmann Kasserer: Doris Jørgensen Sekretær: Birthe Bayer Happy Hand ligger midt i Københavns travle bydel: Nørrebro. Bestyrelsesmedlemmer: Sonja Bäckström Eldbjørg Meiner-Madsen John Ravnkilde Hanne Schantz Harry Sættem Revisorer: Erling Berg John Pedersen Formanden rettede en varm tak til den afgåede kasserer, Hanne Essendrop, for hendes store arbejde. Ligeledes blev der rettet en tak til John Pedersen. Dagen sluttede med en andagt v. Bent Nielsen over en tekst fra 1 Joh 4,7-12: Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.... Det var en god afslutning på en solrig og begivenhedsrig dag sammen med gode venner. Og så for øvrigt en stor tak til Ebenezer, som stillede lokalerne til rådighed og var med til at byde os velkommen. Så var der kun turen hjem. Mange af os mødes igen på Skarrildhus den 9. juli. Nr. 3 August

8 Selvom man er grå, er man stadig guld værd 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus. Her forsøger vi i tekst og billeder at give et lille indtryk af stævnet til Aktive Seniorers læsere. Tekst: Walder Hartmann Foto: Harry Sættem Marit Berglund, Norge deltog også i år i seniorstævnet. Det er Sara på 9 år, der kan krediteres for udtalelsen: Gamle mennesker bliver lidt grå rundt omkring, men de er stadig guld for os. Sara blev citeret ved indledningen til ét af morgenmøderne under det årlige seniorstævne, der i år blev afholdt på Skarrildhus for tredje gang. 120 deltagere mødtes forventningsfulde den 9. juli. Foran ventede 5 døgn med fællesskab, inspiration og adspredelse. Én af de norske deltagere opsummerede sit udbytte af stævnet med denne bemærkning: Jeg har ikke afleveret mit evalueringsskema, 8 Nr. 3 August 2013

9 men der skulle have stået 5 ved alle punkter. (Stævneledelsen havde bedt deltagerne om at evaluere forskellige aspekter af stævnet på en skala fra 1 til 5). Seniorstævne betyder inspiration Stævnets hovedtaler Carl-David Andreasen inspirerede alle med sine jordnære tanker, der satte fokus på Korsets dårskab ~ Guds visdom. Ikke mindst hans meget personlige vidnesbyrd om oplevelser med Gud gennem både barndom, ungdom og voksenliv understregede, at man godt kan stille spørgsmål omkring Guds ledelse i livet, men man er samtidig nødt til at konkludere: Gud ved bedst! Når seniorstævnerne år efter år kan samle så mange deltagere, hænger det naturligvis sammen med indholdet i de møder og kurser, der er på programmet. I år kunne man udover at lytte til CDA vælge at udvide sin horisont med emner som: IT for seniorer, hvor Cai-Erik Andersen introducerede deltagerne til den verden, der venter efter 2015; Tro og intelligens, med Odd-Henrik Olsen som tankevækkende indleder; og Menneskeskæbner i salmebogen, der blev belyst af Walder Hartmann. Aftenernes program bød på visesang ved Jarl Nordahl, genhør med beretninger fra besættelsen i Danmark og Norge ( ) fortalt af Børge Schantz, vesperstemning før solnedgang fredag kreeret af Hella og Odd-Henrik Olsen, og så en broget aften med mange deltagere på stævnets sidste aften. Seniorstævne betyder socialt samvær og adspredelse Som Bent Nielsen antyder i sin hilsen på side 2 i dette blad, er der mange som vælger at holde ferie på anden måde end seniorstævnets. Nogle af disse har antydet, at de ikke ønsker at fylde deres ferie med møder. De, der vælger seniorstævnet, gør det imidlertid lige så meget for det sociale samværs skyld. Danske og norske venner kan mødes. Gamle skolekammerater kan mødes. Menighedsfæller Jarl Nordahl tolkede livets udfor-dringer gennem vers og viser, mens Carl-David Andreasen satte fokus på paradokser i Guds ord. fra forskellige dele af landet kan mødes. Og snakken den går om gamle dage, om året, der gik, om løst og fast. Socialt samvær er der også på udflugterne, der i år gik til Vedersø, Søndervig, Viborg og Kongens Hede. Kaj Munk, Sandskulpturfestival, Domkirkekunst og Natur. Adspredelser er der mange af, men det bedste er samværet. Lykken er at være blandt venner. Seniorstævne igen, igen Himmerlandsgården, Hultafors, Skagen, Thisted, Skarrildhus, Norge. Seniorstævnet 2013 er nu historie en god historie. Paul Liseth, der repræsenterede vor norske søsterforening ved stævnet, løftede sløret for, at vi igen næste år bydes velkommen til stævne på Sundvolden i Norge, så du kan allerede nu godt reservere uge 29 til dette formål. Når det gælder Danmark, så tager bestyrelsen straks fat på at lægge planer for fremtiden, men foreløbig kan de danske deltagere glæde sig til et gensyn ved efterårssammenkomster i hhv Nærum og Ll. Nørlund. Nok er de fleste seniorer grå, men hver eneste af dem er guld for os. Gamle mennesker bliver lidt grå rundt omkring, men de er stadig guld for os. Nr. 3 August

10 Ægget der blev til meget mere end fem høns Et aktivt senior ægtepar, Ib og Rosa Nielsen, beretter til Børge Schantz. Tekst: Børge Schantz Foto: Harry Sættem 1959 ejede den nu [2013] I 80-årige Ib Nielsen, der var en beskeden, energisk og stræbsom landmand på 26 år, et mindre husmandssted, hvor han og hustruen Rosa arbejdede hårdt for at skabe en sikker fremtid. Muligvis var der et potentiale i kyllingeavl. Det havde mange andre landmænd ment, røber tallet på rugerier, der da var på 2440 i Danmark. Ib købte også en rugemaskine og en knallert. Så under beskedne forhold arbejdede rugemaskinen i Ib s stald, og de få kyllinger, der kom til verden, fik en tur i en kasse bag på knallerten, idet Ib kørte fra sted til sted for at sælge sine nye udklækkede kyllinger. Det blev begyndelsen til en avl af kyllinger, der satte Danmarks rekord. Et familieforetagende i svøb Hustruen Rosa har helt fra begyndelsen været en aktiv medspiller i at udvikle den voksende hønseindustri. De havde mødt hinanden på Vejlefjord, hvor Ib kom for at tage ét år i Efterskolen og fandt sin Rosa, som gik i realklasserne. Det blev til ungdomskærlighed, forlovelse, ægteskab og børnefamilie. Efter Vejlefjord var Ib nogle måneder på landbrugsskole, blev indkaldt til Civilforsvaret og tjente derefter på Rosa s fars gård i Agerskov. Uden tvivl havde Rosa s far, den dygtige gårdejer Paul Christensen et stille ønske om, at svigersønnen kunne overtage det veldrevne sønderjyske landbrug, men Ib ville tilbage til Sjælland og den egn, hvor han var vokset op. Den fælles fremtid udformede sig altså i trekantsområdet Ringsted, Næstved og Køge. Rosa blev en enestående hustru, der med sine praktiske evner og hænder i 1960 klarede de mange vidt forskellige opgaver, som i dag på det moderne rugeri løses af den nye komplicerede teknik. Rosa har på samme måde været en god rådgiver for sin ihærdige ægtefælle. Der er tre børn i ægteskabet, Heidi, Glen og Lone. Indenfor de næste få årtier blev den lille rugemaskine afløst af flere og mere moderne af slagsen. I dag ejer firmaet én af de kun tre der findes i kongeriget. Den lille stald på landejendommen i 1959 er blevet udvidet til, at firmaet ejer syv store, helt moderne og veludstyrede ejendomme med mange bygninger. Desuden har man måttet leje yderligere tre moderne komplekser for at dække det behov, som stilles til det der nu er Danmarks største rugeri med æglæggende høns. Alle rugerier Sevlærte, hårdt arbejdende, åbne for ny ideer og rede til at prøve nyt kan Ib og Rosa Nielsen stadig medvirke i det omfattende firma de stiftede. m. m. ligger indenfor en radius af 12 km fra hovedkontoret. Navnet på det store foretagende er TRIOVA, hvor T står for Tybjerg, R for rugeri, I for inventar og OVA er det latinske ord for æg. De tørre, men beskrivende tal fortæller, at i de mange bygninger er der høns, som lægger omkring én million æg om ugen. Af disse æg opnår 12 % den status at blive udruget og fodret op til at blive morgendagens æglæggere. De tilføjes standen i TRIOVA, eller sælges både i hjem- og udland. 84 % af Danmarks høns oplever deres første dage i TRIOVA. Resten af æggene kommer på transportbåndet og ruller hen, hvor et kompliceret maskineri samler og pakker dem til konsum æg, der forhandles af det store firma DANÆG. Arbejderstaben består af 34 fuldtids ansatte. Blandt personalet møder man foruden danskere, folk fra flere nationer, så arbejdssproget er for en stor del en slags charmerende kyllingefarm engelsk, som det var interessant at lytte til. En statskontrolleret virksomhed Rosa fik ansvaret for de betydningsfulde og ofte alt afgørende områder, der har med kyllingernes sundhed og æggenes hygiejne at gøre. Alt skal være i en sådan 10 Nr. 3 August 2013

11 stand, at det kan godkendes til det store danske marked. I modsætning til produkter af metal, plastik, træ m.m. i andre industrier, har TRIOVA den ekstra udfordring, at alle salgsbare produkter, som er levende, skal møde meget kritiske sundhedskrav. Det mindste sygdomsstegn, som kunne blive en fare for kunderne, vil øjeblikkelig medføre, at myndighederne isolerer firmaet og kræver at både høns og æg tilintetgøres og alle stalde renses grundigt. For at forebygge noget sådant må alle inklusive folk på kort besøg iklædes en blå beskyttelsesdragt, som dækker alt fra isse til tå, før man får adgang til nogen af de store haller. Høns, æg og det højt udviklede maskineri skal holdes så fri for bakterier, som det er menneskeligt muligt. Hvem er så Ib og Rosa? Iris og jeg besøger dem i villaen ved hovedkontoret i Tybjeg. Fra vinduet i stuen har vi den herligste udsigt over en velholdt have og i baggrunden et ret stort indhegnet område, hvor dådyr tiltrækker sig opmærksomheden. Både haven og dådyrsafarien vidner om Ib s store interesse for naturen og dens dyreliv. Ib passerede for nogle få uger siden de 80 år, og TRIOVA ledes nu af sønnen Glen. Under vor samtale vidnede både telefonopkald og andre afbrydelser om, at firmaets omfattende aktiviteter dog stadig trækker på grundlæggerens indsigt, erfaring og dømmekraft. Ib og Rosa er trofaste medlemmer af Adventkirken i Ringsted. Ib s to brødre, Louis nu bosiddende i USA og Bent formand for Aktive Seniorer i Danmark, er begge prædikanter, som har måttet bruge talegaverne. Sådan blev det ikke for Ib. Han er en mand af få ord. Hans ansvar i menighederne har været på de områder, hvor man ikke bruger talegaverne, selvom han dog til tider underviser i Sabbatskolen. Ib har dog ikke alene brugt sin stemme i menighedsbeslutninger, men også på det økonomiske område har han gjort en stor indsats for lokale menigheder såvel som for Adventistkirken som et hele. På spørgsmålene om, hvorledes man som syvende dags adventist kan begå sig i den forretningsverden, hvor der til tider foregår ting, der måske ikke helt er i overensstemmelse med Bjergprædikenens idealer, gav Ib mig det indtryk, at står man fast på sine principper, bliver man respekteret for sine standpunkter, når man har besluttet, hvor langt man kan gå. På spørgsmålet om sabbatshelligholdelse i et foretagende, der ikke kan ligge stille i 24 timer og som har et flertal af ikke SDA arbejdere, svarede Ib kort, direkte og glimrende: Vi foretager ikke på sabbatten ting, der kan gøres på de andre ugedage. Høns skal have mad og lægger æg hver dag. Der kan ske uforudsete ting i de mange store bygninger, som er udstyret med radio kommunikations anlæg, der øjeblikkelig rapporterer til den vagthavende om noget er galt. Sådanne opgaver og ansvar er der forståelse og rum for i Sabbatsbuddet. Rosa og Ib har også gjort en indsats i fremmedmissionen Ved en rundtur sammen med rektor på adventisternes universitet i Bugema, standsede chaufføren pludselig bilen, da der var nogle høns på vejen. Rektor lod mig med et smil forstå, at hønsene var danske, en gave fra Ib Nielsen, som havde gjort, hvad han kunne for at universitetet også kunne have et godt landbrug. Vi siger tak til Rosa og Ib for den gæstfrihed og åbenhed de har vist os, og vi ønsker dem mange gode år endnu på deres livsbane, boende nær det, som de har skabt, men dog nu ikke har det helt store ansvar for, nemlig driften af TRIOVA. Bag firmanavnet er der en af Danmarks største virksomheder, der begyndte for 55 år siden af to beskedne adventister. For at beskytte de høns mod bakterier og andre udyr, må Ib og Børge under interviewet iklædes fra top til tå, som var de rummænd. Nr. 3 August

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvad kan børnebibelklubben tilbyde dit barn?

Hvad kan børnebibelklubben tilbyde dit barn? Børnebibelklub for børn fra 4-14 år vi hører fortællinger fra Bibelen vi lærer om Jesus vi synger sammen vi laver forskellige aktiviteter vi hygger os sammen Vi vil også gerne være sammen med dig. Kom

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Gode minder fra dagene på. Sundvolden 2. ÅRG. NR. 3 AUGUST 2012. Til haveselskab hos Dronningen. Sundvolden. Økumenisme ~ Adventisme

Gode minder fra dagene på. Sundvolden 2. ÅRG. NR. 3 AUGUST 2012. Til haveselskab hos Dronningen. Sundvolden. Økumenisme ~ Adventisme 2. ÅRG. NR. 3 AUGUST 2012 Gode minder fra dagene på Sundvolden Økumenisme ~ Adventisme Sundvolden 2012 Til haveselskab hos Dronningen NR. 3 AUGUST 2012 / 1 SENIORKONSULENTENS TANKER: Det var stort og fantastisk

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 Årsberetning 2012 Generalforsamling 17 marts 2013 Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for Den

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere