Aktive Seniorer. Selvom man er grå, er man stadig guld værd. 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive Seniorer. Selvom man er grå, er man stadig guld værd. 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus."

Transkript

1 FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER skuffede blev til 17 millioner forventningsfulde Syvende Dags Adventisterne kunne globalt fejre deres 150 år jubilæum. Ægget der blev til meget mere end fem høns Et aktivt senior ægtepar, Ib og Rosa Nielsen, beretter til Børge Schantz. Verdens nød vort kald Vejlefjord byder gamle elever velkommen hjem den 1. sabbat i september årg. august 2013 Aktive Seniorer Selvom man er grå, er man stadig guld værd 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus. Side 8

2 FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER skuffede blev til 17 millioner Ægget der blev til meget mere Verdens nød vort kald forventningsfulde end fem høns Vejlefjord byder gamle elever velkommen hjem den 1. sabbat i september. Syvende Dags Adventisterne kunne Et aktivt senior ægtepar, Ib og Rosa globalt fejre deres 150 år jubilæum. Nielsen, beretter til Børge Schantz. 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus. Side 8 03 Aktive 3. årg. august 2013 Seniorer Selvom man er grå, er man stadig guld værd Aktive Seniorer Nr. 3 august 2013 Vi giver ordet til formanden: Vi har netop afsluttet sommerens stævne på Skarrildhus, hvor vi har haft nogle fantastiske gode dage sammen. Mere om årets stævne senere i bladet. AKTIVE SENIORER udgives af Foreningen for Danske Adventistseniorer. I 2013 sendes det til alle medlemmer i Adventistkirken, der er fyldt 60 år uden beregning. Udgifterne til tryk og porto er dog stadig stigende, hvorfor gaver til bladet og foreningen modtages med tak og kan indbetales på vores konto i Danske Bank: Reg. nr konto nr Adventistseniorer i udlandet kan få Aktive Seniorer tilsendt, som pdf-fil via . Adresser på mulige udenlandske abonnenter modtages med tak. Redaktion: Walder Hartmann (ansvh.) tlf , Birthe Bayer Harry Sættem Layout: Mediegruppen Tryk: Øko-tryk Forside foto: Harry Sættem Grethe Rasmussen og Kirsten Wiik på tur i Skarrildhus grønne omgivelser. Deadline for stof til næste blad: 1. oktober 2013 Næste blad udkommer: November 2013 ISSN: FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER Formand: Bent Nielsen, tlf Næstformand: Walder Hartmann Kasserer: Doris Jørgensen Sekretær: Birthe Bayer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Sonja Bäckström, Elbjørg Meiner-Madsen, John Ravnkilde, Hanne Schantz og Harry Sættem FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER MG 1391 Af: Bent Nielsen Foto: H. Sættem Her midt i sommeren, hvor nogle nyder ferien syd på, mens andre nyder at være hjemme, er vi alle travlt optaget. Nogle passer børnebørn eller har hele familien på besøg. Jeg håber du trives godt med dine aktiviteter og håber, at du får mange gode dage med mange positive oplevelser. Jeg selv er fuldt optaget af mange ting, og jeg føler af og til, at tiden ikke slår til. Måske er jeg bare ikke god til at sige nej til ting, når noget kommer på min vej. Da jeg gik rundt på Skarrildhus, bemærkede jeg de mange lykkelige mennesker fra Norge og Danmark, der hurtigt fandt sammen som venner. De fleste kommer år efter år, og det gør mig godt at være blandt så mange venner. Men midt i min glæde, kom jeg dog til at tænke på den store gruppe, der var et andre steder. De fleste naturligvis efter eget valg. Men uden tvivl, er der mange, der gerne ville være sammen med andre, have gode og opbyggelige dage, hvor venskab og et åndeligt liv sammen ville være en god oplevelse. Jeg tænkte mere end én gang på, hvad jeg og min bestyrelse kan gøre for dig. Vi er alle mennesker, der har behov og ønsker, som vi i fællesskab skal være med til at møde til bedste for os alle. At glæde et andet menneske, at være sammen med andre, gøre noget sammen, det er alt sammen værdifuldt. Mit ønske for denne forening er, at den må være med til at styrke vort fællesskab og udvide vor venskabs kreds. Vi skal følges ad på vejen til himlen. Vil du være med til, at give mig og min bestyrelse dine tanker og ønsker, så vi forstår hvad vi kan gøre for at hjælpe flere til et meningsfyldt seniorliv. Vi er meget åbne for, hvad du kan dele med os af ønsker og tanker. Jesus siger til os i Joh. 14, 6: Jeg er vejen sandheden og livet og han tilføjer i Joh. 14,27: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløs. Vi har Jesus med os, hele vejen hjem til Guds rige, når vi følges ad. Hilsen med tak Bent Nielsen

3 Set med redaktørens øjne: SDA Danmark generalforsamling 2013 Af: Walder Hartmann Foto: H. Sættem Velkommen til stod der i mappen med sagspapirer, som i forvejen var tilsendt alle delegerede til årets generalforsamling i Syvende dags Adventistkirken, Danmark. Dette VELKOMMEN var endda ledsaget af flg. hilsen: Som motto for denne generalforsamling har vi valgt: Rejsen sammen. Som logo har vi valgt et træ, hvor bladene udgøres af en masse håndaftryk. Adventistkirken i Danmark er ikke én person, men dig og mig i fællesskab med alle andre adventister. Du er en væsentlig brik, og hvis ikke du er til stede, så mangler der noget i vores fællesskab. Naturligvis ønskede jeg at være til stede. Det har jeg været hver gang, siden jeg blev ansat af kirken i 1953 med undtagelse af én gang, hvor vi befandt os i USA og oplevede et campmeeting derovre. Oplevelsen af fællesskab har altid været stor. Det samme kan siges om den inspiration, som hentedes både gennem de åndelige møder og de mange rapporter, som en generalforsamling altid byder på. Alligevel oplever jeg en forskel, men indrømmer, at forskel- len måske i virkeligheden skyldes mine egne øjne, ører og sind. De delegeredes aldersfordeling synes stadig at være den samme. Næsten to tredjedele af dem har passeret de 60, mens resten fordeler sig jævnt mellem 20 og 59. Sådan må det jo også blive, når vi ser på aldersfordelingen i kirkens medlemsskare. Vi følger altså stadig et repræsentativt demokrati. Det giver sig bare ikke udslag i sammensætningen af generalforsamlingens arbejdsudvalg. Programmæssigt har generalforsamlingerne heller ikke ændret sig så meget. Der er god tid til både forhandlinger og åndelige møder. Generalforsamlingens dirigenter havde et godt og sagligt greb om forløbet, selv om man en gang imellem kunne savne tidligere tiders lidt lune håndtering af debatten, når talelysten blev ekstra stor. Der var mange vitaminer for sjælen at hente i både Henrik Jørgensens aftenmøder og Rebekka Pedersens morgenmøder, men jeg savnede at se og høre bare et par erfarne ansigter/ stemmer blandt mødelederne ved disse. Sangen og musikken var prima, men størst begejstring vakte nok det nye orkester: ADVENTKLANG. Det er ikke muligt med få ord at referere et helt årsmøde lad mig derfor blot konkludere, at jeg forhåbentlig ikke har været til årsmøde og generalforsamling for sidste gang. Nu skal vi alle rejse sammen i tre år mere, hvor vi får anledning til at løfte i flok. Som AKTIVE SENIORER ønsker vi den ny/genvalgte ledelse Guds velsignelse i arbejdet. Vi vil loyalt stille vore erfaringer, evner og kræfter til rådighed for de projekter, som venter forude. Imedens kan vi glæde os over at flg. seniorer er medlemmer af den nye bestyrelse: Preben Jalving fra Vejlefjord menighed Doris Jørgensen fra Randers menighed og så venter vi stadig spændte på, hvem der bliver udpeget til ny seniorkonsulent. Walder Hartmann Nr. 3 August

4 200 skuffede blev til 17 millioner forventningsfulde Syvende Dags Adventisterne kunne globalt fejre deres 150 år jubilæum ved gudstjenesterne den 18. maj, Dette tilkendegiver, at en bevægelse med 200 skuffede i 1844 i 2013 har udviklet sig til et kirkesamfund med 17 millioner forventningsfulde kristne tilhørende kirker i 209 lande. Af: Børge Schantz Foto: Adventist News og Harry Sættem Bevægelsen havde sin rod i de mange interessante, kontroversielle og omfattende åndelige vækkelser i Amerika omkring 1800 tallet. Det nye kontinent med indvandrere fra Europa oplevede en brydningstid med tekniske fremskridt. Indvandrere fra Europa kom ikke alene med mange sprog og kulturer, de bragte også forskellige kristne traditioner med sig. Nogle af dem havde været udsat for statskirkernes monopol og havde savnet fuld religionsfrihed. De var principielt flygtet fra åndelige monopoler. Det nye land, med fuld religionsfrihed. gav anledning til dannelse af nye kirker og sekter. Blandt de mest kendte var Mormonerne, Christian Science og Spiritisterne, men også traditionelle kristne samfund som lutheranere, anglikanere, metodister og baptister fik i Amerika mulighed for nye og interessante initiativer. Den nye situation gjorde, at immigranter og deres efterkommere kunne mødes under mere private forhold, og som lægfolk fylde deres åndelige vakuum med bibelstudier. William Miller Blandt disse mange grupper var baptisten William Miller ( ), en fremtrædende personlighed som, ret økumenisk sammen med metodister, baptister og presbyterianere, satte sig for at studere bibelske profetier om de sidste tider og Kristi genkomst. Grundigt granskede de både Gamle og Nye Testamente 4 Nr. 3 August 2013

5 og kom til det resultat, at Kristi Andet Komme ville finde sted den 22. oktober De prædikede deres dommedagsbudskab med iver og med overbevisning i New England, og de fik hurtigt en forbavsende stor følgegruppe, på mere end medtroende, som gennem større eller mindre personlig indsats gjorde sig rede for Genkomsten. Kristus kom dog ikke igen på den forventede dato. Den 23. oktober 1844 var der derfor titusinder af skuffede og forlegne troende, som måtte tilbage til hverdagslivet. De fleste forlod bibelstudiegrupperne og fandt tilbage til deres lokale kirkers forkyndelse. Imidlertid var der en gruppe på omkring 200, der hævdede man blot havde taget fejl af datoen. De isolerede sig og fortsatte intense bibelstudier. Selve læren om Genkomsten stod fast, men fastsættelsen af en bestemt dato var u-bibelsk. Gennem fortsatte intensive studier af både Gamle og Nye Testamente fandt de frem til andre bibelske lærepunkter, som de mente kristne kirker havde overset. Især hviledagsspørgsmålet fik deres interesse, og de blev overbevist om, at sabbatten (den syvende dag, lørdag) er den eneste hviledag som Bibelen taler om. Kirkehistorien bekræftede for dem, at søndagshelligholdelse blev indført ved lov på befaling af kejser Konstantin 312 e. Kr. Som tiden gik, fik de tillige en ny forståelse af dåben, udødeligheden og helvedeslæren. Senere fandt man frem til Bibelens lære om sund levevis samt den kristnes økonomiske forpligtelser. En blandet skare Bibelstudenterne tilhørte baptisterne, metodisterne og andre evangeliske protestantiske kirker, og de havde ikke til hensigt at stifte et nyt kirkesamfund. De følte deres opgave var den samme, som Martin Luther, der ønskede at reformere den katolske kirke indefra. De erfarede dog hurtigt, at det var enkeltpersoner, der tog imod deres vidnesbyrd om forsømte, måske oversete bibelske teser. De søgte så sammen i uorganiserede konferenser, hvor ligesindede mødtes og styrkede hinanden i deres nyfundne tro. Mangelen på organisation med en fast ledelse medførte dog, at selvbestaltede prædikanter ofte stod frem med en afvigende forkyndelse og var med til at skabe forvirring og splid. I Apostlenes Gerninger berettes det, at nye menigheder blev stiftet af personer udstyret med nådegaver som apostle, hyrder, lærere og profeter. Adventistpionererne havde de indsigtsfulde folk, der tjente som apostle, hyrder og lærere og som var nødvendige for ordets forkyndelse, fortolkning og omsorgen for medtroende. Den profetiske nådegave fik man, da en ung kvinde, Ellen G. White ( ), gennem sin vejledning og omfattende forfattervirksomhed fik en enestående indflydelse på gruppernes normalisering og samfundets første 50 års historie. Adventistkirken bliver til I 1863 blev det nødvendigt, hvis bevægelsen skulle overleve, at man fik et struktureret samfund med doktriner, som der var enighed om, valgte ledere og et gavnligt regelsæt. De adventtroende grupper bestemte sig, efter lang tids heftig debat, for at blive organiseret. Spørgsmålet, for nogle, var dog stadig, at når vi nu forkynder Jesu snarlige genkomst, hvad skal vi så med en organisation? Stiftelsen af det nye samfund fandt sted midt under den amerikanske borgerkrig om slaveriets ophævelse ( ), og de advent-kristne viste meget lidt interesse for dette, idet man mente, at Jesu Genkomst ville løse slaveri problemerne. Der var 3500 medlemmer fra de nordvestlige amerikanske stater, der organiserede sig og fik legal status. De tog navnet Syvende Dags Adventister, tre ord som forkyndte deres hovedbudskab, og viste at de var en reformbevægelse blandt kristne. Navnet rummer hele menneskeslægtens historie fra Skabelsen (Sabbatten) til Genkomsten (Adventen). Med organisationen begyndte også udviklingen fra at være en amerikansk sekt til en verdenskirke. Ifl. missionsbefalingen (Matt 28: 18 20) skal evangeliet gå til hele verden. Dog mente den lille skare, at man jo havde hele verden Der var 3500 medlemmer fra de nordvestlige amerikanske stater, der organiserede sig og fik legal status. De tog navnet Syvende Dags Adventister, tre ord som forkyndte deres hovedbudskab, og viste at de var en reformbevægelse blandt kristne. Nr. 3 August

6 I dag har Adventistkirken medlemmer i 203 af verdens 229 lande. Den store vækst i dag finder sted i landene syd for ækvator. Områder, som man for få år siden betegnede som missionsmarker, er i dag selvstændige enheder i adventistkirkens regi, som nu selv udsender missionærer. samlet i Amerika. Europa var rigt repræsenteret ved immigranterne, Afrika ved slaverne og Asien ved bl. a. kineserne, der arbejdede med at bygge jernbaner i det vestlige Amerika. Imidlertid følte de nye troende, hvoraf mange stadig følte sig stærkt knyttet til deres europæiske hjemlande, at deres nyfundne adventbudskab også skulle forkyndes i deres hjemlande. Derfor blev, som tiden gik, immigranter sendt til Europa, Australien og Sydafrika som pionerer. En indvandrer fra Langeland med det amerikanske navn John G. Matteson vendte hjem til Danmark i 1877 og stiftede de første adventistmenigheder. Adventisterne grundlagde i 1898 Skodsborg Badesanatorium, som blev en betydningsfuld banebryder på fysioterapiens område. Adventisterne har i Danmark 40 menigheder de fleste med kirkebygninger, men oplever som andre traditionelle samfund en stilstand i menighedsvæksten. Den globale mission Vi skal frem til 1890 erne, før adventisterne begyndte global mission i ordets bedste betydning. Indtil da tilhørte medlemmerne, inklusive de nyvundne på fire kontinenter, den hvide race. De nyoprettede hjemmebaser blev brugt som missionsbaser. Europa sendte missionærer til Nordafrika og Mellemøsten, Syd Afrika til kontinentet syd før ækvator og Australien til Asien og øerne i Stillehavet. Nordamerika sendte missionærer til Sydamerika samtidig med, at de støttede alle de regionale baser. En væsentlig del af missionen bestod i at oprette hospitaler, klinikker og skoler. ADRA Et selvstændigt NGO velfærdsprogram blev startet i Alt dette betyder, at efter 150 år forvalter kirken globalt omkring 8000 læreanstalter fra grundskoler til universiteter, mere end 800 sundheds institutioner samt forlagshuse og fødevarefabrikker. I dag har Adventistkirken medlemmer i 203 af verdens 229 lande. Den store vækst i dag finder sted i landene syd for ækvator. Områder, som man for få år siden betegnede som missionsmarker, er i dag selvstændige enheder i adventistkirkens regi, som nu selv udsender missionærer. Pionererne for 150 år siden troede fuldt og fast at Genkomsten var lige for døren. Ventetiden, nu på over 150 år, blev så en periode, hvor man med mission og velfærdsarbejde indfriede evangeliets ord arbejd, indtil jeg kommer. Ordet Advent er stadig i bevægelsens navn. Men forkyndelsen blev med årene tilpasset omgivelsernes behov, hvilket nødvendiggør, at medlemmer, ledere og teologer repræsenterende de mange kulturer fortsat må være i dialog omkring doktriner, kirkevækstprocedurer og administrationsformer. Kirken fejrer dog sit 150 års jubilæum med et problem: Genkomsten skulle have fundet sted for syv generationer siden, men til gengæld blev de 200 skuffede bibelstudenter til 17 millioner stadig forventende adventtroende, som kan fejre kirkens 150 års jubilæum. 6 Nr. 3 August 2013

7 Generalforsamlingen 2013 Ebenezer, Suomisvej 5, København V På grundlovsdag kl afgik Aage Becks bus fra Randers, og så var der ellers opsamling af passagerer ned gennem Jylland, på Fyn og på Sjælland i Daugård steg over 20 personer på bussen. De godt 40 deltagere var i alderen fra ca. 60 til over 90 år. Tekst: Birthe Bayer Foto: Harry Sættem En smilende Berit Elkjær bød velkommen. Vi blev sat af på Nørrebrogade mellem Happy Hand, Nørrebrogade 58 og Assistens Kirkegård. John Ravnkilde var vores guide til et hurtigt besøg ved Søren Kierkegaards og H.C. Andersens grave. Det gav inspiration til et længere besøg en anden gang. På førstnævntes grav læste vi de smukke og inspirerende ord: Det er en liden Tid Saa har jeg vundet. Saa er den ganske Strid Med eet forsvundet. Saa kan jeg hvile mig I Rosensale Og uafladelig Min Jesum tale. Og så over på den anden side af vejen til Happy Hand, som stod klar til at modtage os med en dejlig frisk servering. Fortællingen om genbrugsforretningens virke blev fortalt af Berit Elkjær, Anne-May Müller og Iben Bidstrup. Ud over dem var der flere kendte ansigter, som også var med til at give os en dejlig oplevelse. En hjertelig tak til alle jer, som var mødt op på grundlovsdag for at byde os velkommen. En oplagt Finn Moos styrede generalforsamlingen. Nogle af gæsterne vandt præmier, og andre købte. Det var absolut et vellykket besøg. Efter et dejligt måltid i Ebenezers underetage, varetaget af bestyrelsesmedlemmerne fra Østdanmark, var det tid til generalforsamling Generalforsamlingen blev åbnet af formanden, Bent Nielsen Ca. 70 medlemmer var mødt frem Finn Moos blev valgt som ordstyrer Formandens rapport blev fremlagt af Bent Nielsen og godkendt Kassererens rapport blev fremlagt af Hanne Essendrop og godkendt Valgkomiteens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev fremlagt. Finn Moos ledede valget. Den nye bestyrelse består herefter af: Formand: Bent Nielsen Næstformand: Walder Hartmann Kasserer: Doris Jørgensen Sekretær: Birthe Bayer Happy Hand ligger midt i Københavns travle bydel: Nørrebro. Bestyrelsesmedlemmer: Sonja Bäckström Eldbjørg Meiner-Madsen John Ravnkilde Hanne Schantz Harry Sættem Revisorer: Erling Berg John Pedersen Formanden rettede en varm tak til den afgåede kasserer, Hanne Essendrop, for hendes store arbejde. Ligeledes blev der rettet en tak til John Pedersen. Dagen sluttede med en andagt v. Bent Nielsen over en tekst fra 1 Joh 4,7-12: Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.... Det var en god afslutning på en solrig og begivenhedsrig dag sammen med gode venner. Og så for øvrigt en stor tak til Ebenezer, som stillede lokalerne til rådighed og var med til at byde os velkommen. Så var der kun turen hjem. Mange af os mødes igen på Skarrildhus den 9. juli. Nr. 3 August

8 Selvom man er grå, er man stadig guld værd 120 af Adventistkirkens seniorer deltog i årets seniorstævne på Skarrildhus. Her forsøger vi i tekst og billeder at give et lille indtryk af stævnet til Aktive Seniorers læsere. Tekst: Walder Hartmann Foto: Harry Sættem Marit Berglund, Norge deltog også i år i seniorstævnet. Det er Sara på 9 år, der kan krediteres for udtalelsen: Gamle mennesker bliver lidt grå rundt omkring, men de er stadig guld for os. Sara blev citeret ved indledningen til ét af morgenmøderne under det årlige seniorstævne, der i år blev afholdt på Skarrildhus for tredje gang. 120 deltagere mødtes forventningsfulde den 9. juli. Foran ventede 5 døgn med fællesskab, inspiration og adspredelse. Én af de norske deltagere opsummerede sit udbytte af stævnet med denne bemærkning: Jeg har ikke afleveret mit evalueringsskema, 8 Nr. 3 August 2013

9 men der skulle have stået 5 ved alle punkter. (Stævneledelsen havde bedt deltagerne om at evaluere forskellige aspekter af stævnet på en skala fra 1 til 5). Seniorstævne betyder inspiration Stævnets hovedtaler Carl-David Andreasen inspirerede alle med sine jordnære tanker, der satte fokus på Korsets dårskab ~ Guds visdom. Ikke mindst hans meget personlige vidnesbyrd om oplevelser med Gud gennem både barndom, ungdom og voksenliv understregede, at man godt kan stille spørgsmål omkring Guds ledelse i livet, men man er samtidig nødt til at konkludere: Gud ved bedst! Når seniorstævnerne år efter år kan samle så mange deltagere, hænger det naturligvis sammen med indholdet i de møder og kurser, der er på programmet. I år kunne man udover at lytte til CDA vælge at udvide sin horisont med emner som: IT for seniorer, hvor Cai-Erik Andersen introducerede deltagerne til den verden, der venter efter 2015; Tro og intelligens, med Odd-Henrik Olsen som tankevækkende indleder; og Menneskeskæbner i salmebogen, der blev belyst af Walder Hartmann. Aftenernes program bød på visesang ved Jarl Nordahl, genhør med beretninger fra besættelsen i Danmark og Norge ( ) fortalt af Børge Schantz, vesperstemning før solnedgang fredag kreeret af Hella og Odd-Henrik Olsen, og så en broget aften med mange deltagere på stævnets sidste aften. Seniorstævne betyder socialt samvær og adspredelse Som Bent Nielsen antyder i sin hilsen på side 2 i dette blad, er der mange som vælger at holde ferie på anden måde end seniorstævnets. Nogle af disse har antydet, at de ikke ønsker at fylde deres ferie med møder. De, der vælger seniorstævnet, gør det imidlertid lige så meget for det sociale samværs skyld. Danske og norske venner kan mødes. Gamle skolekammerater kan mødes. Menighedsfæller Jarl Nordahl tolkede livets udfor-dringer gennem vers og viser, mens Carl-David Andreasen satte fokus på paradokser i Guds ord. fra forskellige dele af landet kan mødes. Og snakken den går om gamle dage, om året, der gik, om løst og fast. Socialt samvær er der også på udflugterne, der i år gik til Vedersø, Søndervig, Viborg og Kongens Hede. Kaj Munk, Sandskulpturfestival, Domkirkekunst og Natur. Adspredelser er der mange af, men det bedste er samværet. Lykken er at være blandt venner. Seniorstævne igen, igen Himmerlandsgården, Hultafors, Skagen, Thisted, Skarrildhus, Norge. Seniorstævnet 2013 er nu historie en god historie. Paul Liseth, der repræsenterede vor norske søsterforening ved stævnet, løftede sløret for, at vi igen næste år bydes velkommen til stævne på Sundvolden i Norge, så du kan allerede nu godt reservere uge 29 til dette formål. Når det gælder Danmark, så tager bestyrelsen straks fat på at lægge planer for fremtiden, men foreløbig kan de danske deltagere glæde sig til et gensyn ved efterårssammenkomster i hhv Nærum og Ll. Nørlund. Nok er de fleste seniorer grå, men hver eneste af dem er guld for os. Gamle mennesker bliver lidt grå rundt omkring, men de er stadig guld for os. Nr. 3 August

10 Ægget der blev til meget mere end fem høns Et aktivt senior ægtepar, Ib og Rosa Nielsen, beretter til Børge Schantz. Tekst: Børge Schantz Foto: Harry Sættem 1959 ejede den nu [2013] I 80-årige Ib Nielsen, der var en beskeden, energisk og stræbsom landmand på 26 år, et mindre husmandssted, hvor han og hustruen Rosa arbejdede hårdt for at skabe en sikker fremtid. Muligvis var der et potentiale i kyllingeavl. Det havde mange andre landmænd ment, røber tallet på rugerier, der da var på 2440 i Danmark. Ib købte også en rugemaskine og en knallert. Så under beskedne forhold arbejdede rugemaskinen i Ib s stald, og de få kyllinger, der kom til verden, fik en tur i en kasse bag på knallerten, idet Ib kørte fra sted til sted for at sælge sine nye udklækkede kyllinger. Det blev begyndelsen til en avl af kyllinger, der satte Danmarks rekord. Et familieforetagende i svøb Hustruen Rosa har helt fra begyndelsen været en aktiv medspiller i at udvikle den voksende hønseindustri. De havde mødt hinanden på Vejlefjord, hvor Ib kom for at tage ét år i Efterskolen og fandt sin Rosa, som gik i realklasserne. Det blev til ungdomskærlighed, forlovelse, ægteskab og børnefamilie. Efter Vejlefjord var Ib nogle måneder på landbrugsskole, blev indkaldt til Civilforsvaret og tjente derefter på Rosa s fars gård i Agerskov. Uden tvivl havde Rosa s far, den dygtige gårdejer Paul Christensen et stille ønske om, at svigersønnen kunne overtage det veldrevne sønderjyske landbrug, men Ib ville tilbage til Sjælland og den egn, hvor han var vokset op. Den fælles fremtid udformede sig altså i trekantsområdet Ringsted, Næstved og Køge. Rosa blev en enestående hustru, der med sine praktiske evner og hænder i 1960 klarede de mange vidt forskellige opgaver, som i dag på det moderne rugeri løses af den nye komplicerede teknik. Rosa har på samme måde været en god rådgiver for sin ihærdige ægtefælle. Der er tre børn i ægteskabet, Heidi, Glen og Lone. Indenfor de næste få årtier blev den lille rugemaskine afløst af flere og mere moderne af slagsen. I dag ejer firmaet én af de kun tre der findes i kongeriget. Den lille stald på landejendommen i 1959 er blevet udvidet til, at firmaet ejer syv store, helt moderne og veludstyrede ejendomme med mange bygninger. Desuden har man måttet leje yderligere tre moderne komplekser for at dække det behov, som stilles til det der nu er Danmarks største rugeri med æglæggende høns. Alle rugerier Sevlærte, hårdt arbejdende, åbne for ny ideer og rede til at prøve nyt kan Ib og Rosa Nielsen stadig medvirke i det omfattende firma de stiftede. m. m. ligger indenfor en radius af 12 km fra hovedkontoret. Navnet på det store foretagende er TRIOVA, hvor T står for Tybjerg, R for rugeri, I for inventar og OVA er det latinske ord for æg. De tørre, men beskrivende tal fortæller, at i de mange bygninger er der høns, som lægger omkring én million æg om ugen. Af disse æg opnår 12 % den status at blive udruget og fodret op til at blive morgendagens æglæggere. De tilføjes standen i TRIOVA, eller sælges både i hjem- og udland. 84 % af Danmarks høns oplever deres første dage i TRIOVA. Resten af æggene kommer på transportbåndet og ruller hen, hvor et kompliceret maskineri samler og pakker dem til konsum æg, der forhandles af det store firma DANÆG. Arbejderstaben består af 34 fuldtids ansatte. Blandt personalet møder man foruden danskere, folk fra flere nationer, så arbejdssproget er for en stor del en slags charmerende kyllingefarm engelsk, som det var interessant at lytte til. En statskontrolleret virksomhed Rosa fik ansvaret for de betydningsfulde og ofte alt afgørende områder, der har med kyllingernes sundhed og æggenes hygiejne at gøre. Alt skal være i en sådan 10 Nr. 3 August 2013

11 stand, at det kan godkendes til det store danske marked. I modsætning til produkter af metal, plastik, træ m.m. i andre industrier, har TRIOVA den ekstra udfordring, at alle salgsbare produkter, som er levende, skal møde meget kritiske sundhedskrav. Det mindste sygdomsstegn, som kunne blive en fare for kunderne, vil øjeblikkelig medføre, at myndighederne isolerer firmaet og kræver at både høns og æg tilintetgøres og alle stalde renses grundigt. For at forebygge noget sådant må alle inklusive folk på kort besøg iklædes en blå beskyttelsesdragt, som dækker alt fra isse til tå, før man får adgang til nogen af de store haller. Høns, æg og det højt udviklede maskineri skal holdes så fri for bakterier, som det er menneskeligt muligt. Hvem er så Ib og Rosa? Iris og jeg besøger dem i villaen ved hovedkontoret i Tybjeg. Fra vinduet i stuen har vi den herligste udsigt over en velholdt have og i baggrunden et ret stort indhegnet område, hvor dådyr tiltrækker sig opmærksomheden. Både haven og dådyrsafarien vidner om Ib s store interesse for naturen og dens dyreliv. Ib passerede for nogle få uger siden de 80 år, og TRIOVA ledes nu af sønnen Glen. Under vor samtale vidnede både telefonopkald og andre afbrydelser om, at firmaets omfattende aktiviteter dog stadig trækker på grundlæggerens indsigt, erfaring og dømmekraft. Ib og Rosa er trofaste medlemmer af Adventkirken i Ringsted. Ib s to brødre, Louis nu bosiddende i USA og Bent formand for Aktive Seniorer i Danmark, er begge prædikanter, som har måttet bruge talegaverne. Sådan blev det ikke for Ib. Han er en mand af få ord. Hans ansvar i menighederne har været på de områder, hvor man ikke bruger talegaverne, selvom han dog til tider underviser i Sabbatskolen. Ib har dog ikke alene brugt sin stemme i menighedsbeslutninger, men også på det økonomiske område har han gjort en stor indsats for lokale menigheder såvel som for Adventistkirken som et hele. På spørgsmålene om, hvorledes man som syvende dags adventist kan begå sig i den forretningsverden, hvor der til tider foregår ting, der måske ikke helt er i overensstemmelse med Bjergprædikenens idealer, gav Ib mig det indtryk, at står man fast på sine principper, bliver man respekteret for sine standpunkter, når man har besluttet, hvor langt man kan gå. På spørgsmålet om sabbatshelligholdelse i et foretagende, der ikke kan ligge stille i 24 timer og som har et flertal af ikke SDA arbejdere, svarede Ib kort, direkte og glimrende: Vi foretager ikke på sabbatten ting, der kan gøres på de andre ugedage. Høns skal have mad og lægger æg hver dag. Der kan ske uforudsete ting i de mange store bygninger, som er udstyret med radio kommunikations anlæg, der øjeblikkelig rapporterer til den vagthavende om noget er galt. Sådanne opgaver og ansvar er der forståelse og rum for i Sabbatsbuddet. Rosa og Ib har også gjort en indsats i fremmedmissionen Ved en rundtur sammen med rektor på adventisternes universitet i Bugema, standsede chaufføren pludselig bilen, da der var nogle høns på vejen. Rektor lod mig med et smil forstå, at hønsene var danske, en gave fra Ib Nielsen, som havde gjort, hvad han kunne for at universitetet også kunne have et godt landbrug. Vi siger tak til Rosa og Ib for den gæstfrihed og åbenhed de har vist os, og vi ønsker dem mange gode år endnu på deres livsbane, boende nær det, som de har skabt, men dog nu ikke har det helt store ansvar for, nemlig driften af TRIOVA. Bag firmanavnet er der en af Danmarks største virksomheder, der begyndte for 55 år siden af to beskedne adventister. For at beskytte de høns mod bakterier og andre udyr, må Ib og Børge under interviewet iklædes fra top til tå, som var de rummænd. Nr. 3 August

Tandklinikken på Heri hospital

Tandklinikken på Heri hospital Tandklinikken på Heri hospital Ukassen valgte i det forgagne år at støtte landsbyhospitalt HERI i det vestlige Tanzania med ca. 1000 $ til indretning af hospitalets tandklinik. Der lyder en kæmpe tak fra

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Søg Herren og lev! Zdravko Stefanovic

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Søg Herren og lev! Zdravko Stefanovic 1. 2. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Søg Herren og lev! Zdravko Stefanovic SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN, DANMARK 2013 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN 978 87 7532 551

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 9 570/ 571-569 Hinge kl.10.30: 9-574- 570/571-475- 569 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015 Derpå sagde Gud: Lad grønne planter, der bærer frø, spire frem af jorden, og frugttræer, som bærer frugt med kerner, så de kan formere sig, hver efter sin art! Og sådan

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Studie 8 Sabbatten 47

Studie 8 Sabbatten 47 Studie 8 Sabbatten 47 Åbent spørgsmål Hvornår har du været så frustreret, at du ikke helt kunne styre dine følelser? Hvad skete der? Åbningshistorie Jeg var ikke kun frustreret over graffitien på kirkemuren

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere