TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR. 2 13. ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA?"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR ÅRGANG Dansk åbner op - for nye borgeres muligheder og evner til at tilpasse sig det danske samfund OM AT FALDE TIL I DANMARK HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA? TOP 5 UNDERVISNING PÅ NSI

2 NYE UDFORDRINGER I forlængelse af kommunalvalget i november 2009 måtte vi tage afsked med centrets bestyrelsesformand John Lauritzen og næstformand Rene Tuekær med tak for stor indsats for NSI. Samtidig blev den nye formand Carsten Rasmussen, Næstved Kommune og Finn Hansen, Faxe/Vordingborg Kommune hilst velkommen. NSI har driftsaftale med Faxe, Vordingborg og Næstved Kommune. Driftsaftalerne udløber 31. december 2010, hvorfor der i løbet af forår og forsommer er blevet forhandlet nye aftaler, der træder i kraft 1. januar Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med de tre kommuner. I alt 67 kursister gennemførte før sommerferien danskuddannelsesprøver og er nu på vej videre i deres liv i Danmark. De ønskes alt vel fremover! Da NSI i år fylder 25 år, udkommer denne udgave af Integration på jubilæumsdagen den 27. august. Jubilæet sætter sit præg på nogle af bladets artikler, ligesom læserne vil møde både tidligere og nuværende kursister. Vi tilbyder derfor fortsat dag- og aftenhold både i Næstved og Vordingborg samt lørdagshold i Næstved. NSI forbereder sig sammen med Guldborgsund Sprogcenter i Nykøbing på de udfordringer, manglen på arbejdskraft vil stille Danmark overfor, hvorfor vi i fællesskab indgår i relationer til andre voksenuddannelsesinstitutioner, blandt andet EUC Sjælland og CELF i Nykøbing. Det er et samarbejde, vi ser meget frem til. Sluttelig vil jeg her benytte lejligheden til på vegne af kursister, medarbejdere, bestyrelse og ledelse at takke de mange, som gennem 25 år har samarbejdet med og støttet os på NSI og derigennem hjulpet vore nye medborgere på vej. Stor tak til alle! Forstander Lene Eriksen Efter nogle dejlige sommerferieuger er NSI i fuld gang med et nyt år med fortsat kursisttilgang. NSI har løbende mellem 450 og 500 kursister, hvoraf ca. 80 % er beskæftigede. Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Tekst og foto Lene Eriksen, Connie Toft Kirsten Hansen, Jens Vejen Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 4 25 ÅR MED DANSKUNDERVISNING Læs om udviklingen fra skole til voksenuddannelsesinstitution - fra blandt andet danske kulturfilm på 16-mm-fremviser til topmoderne sproglaboratorium. 13 JEG VIL OGSÅ ARBEJDE! Mød Christina Hilgendorf-Andrae, der flyttede med mand og børn fra Tyskland til Danmark og nu arbejder på at blive god til dansk, så hun kan komme ud på det danske arbejdsmarked. 8 SPROGET ER NØGLE Sådan siger Nadir Handhal, der gik på sprogcentret i perioden 1999 til I dag er han filialleder på tandklinikken på Fuglebjergskolen i Næstved. 16 SET OG HØRT Se et lille udpluk fra nogle af de aktiviteter, der har været både inden og uden for NSI. 10 TEST OG PRØVER I DANSK SOM ANDETSPROG Læs om test og prøver før og nu. 18 DEMOKRATI I PRAKSIS Mød kursistrådet på NSI og læs om rådets arbejde. INTEGRATION 2010 nr. 2

4 25 år med danskundervisning I år fylder Næstved Sprog- og Integrationscenter 25 år. De følgende sider fortæller om de forandringer, der er sket i de forløbne år med hensyn til lokaler, lovgivning, kursister, undervisningsmetoder og materialer samt samarbejdet med myndigheder, virksomheder, organisationer og andre uddannelsesinstitutioner. Læserne vil også møde en række tidligere og nuværende kursister, der fortæller om undervisning og dagligliv inden og uden for NSI. Af Lene Eriksen, forstander En regnfuld julimorgen i 2003 fik NSI s ledelse overrakt nøglerne til de nye lokaler på den tidligere Gardehusarkaserne i Næstved, blot få dage før major P. Holm sammen med en deling gardehusarer red ud af kasernens port for sidste gang. Næstved Kommune havde med skyldigt hensyn til bygningens ånd indrettet nye tidssvarende undervisningslokaler til NSI, og dermed var flere års pladsproblemer endelig løst. En dejlig augustdag med høj sol og flaget til tops stod personalet klar til at modtage de mange kursister, som efter fællessang indtog lokalerne og snart blev de skønne grønne omgivelser yndede rammer for pauser, idrætsaktiviteter, cykelkurser og ikke mindst orienteringsløb i Kalbyris Skov. De første år Ved starten i 1985 forgik undervisningen i anderledes beskedne omgivelser. Den daværende AOF Sprogskole delte små og utidssvarende lokaler med AOF Daghøjskole på Ærøvej, uden de elektroniske herligheder og spændende undervisningsmaterialer, der kendetegner andetsprogsundervisningen i dag. Dagligdagen stod på god gedigen andetsprogsundervisning udført af specialuddannede andetsprogslærere, der i bedste pionerånd kastede sig over selvproduktion af undervisningsopgaver som supplement til de begrænsede materialer, der fandtes dengang. Maskinparken bestod af en kopimaskine, en skrivemaskine, et tv/ videoapparat, tre kassettebåndoptagere og én telefon. De kulturelle indslag stod forstanderen for, når hun viste danske kulturfilm på 16-mm-fremviser! AOF Sprogskole på Troensevej. Troensevej Fra 1990 blev den lokalemæssige kapacitet på Ærøvej så begrænsende for skolens virke, at Storstrøms Amt, som AOF Sprogskole havde driftsaftale med, tilbød at indrette nye faciliteter på Troensevej i Birkebjergparken. Den 6. august 1991 kunne skolen tage de fine nyindrettede undervisningslokaler i brug. Man fik tidssvarende it-faciliteter og et mindre haveanlæg, som den havekyndige servicemedarbejder Sven-Erik Nielsen gjorde til en sand oase med smukke velsammensatte staudebede - og nu med egen flagstang. Fra midten af 1990 erne blev lokalerne fundet i Birkebjergparken, på Jernbanegade 10, ungeafdelingen lejede sig ind på Brandstationen på Manøvej, osv... Åbning udadtil De første år på Ærøvej var de fleste kursister enten flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra Mellemøsten, Sri Lanka og Polen eller indvandrere, der var kommet til Danmark flere år før, men ikke havde haft adgang til danskundervisning. Dagligdagen var præget af engagement og vilje til at lære dansk, men det foregik i et relativt lukket skolemiljø. Dette ændredes markant med flytningen til Troensevej, hvor AOF Sprogskole blev nabo til en række andre uddannelsesinstitutioner. VUC og AMU INTEGRATION 2010 nr. 2

5 viste vejen til at skabe gode samarbejdsrelationer og mange andre skulle komme til i de følgende år. Behov for helhedsløsning Fra midten af 1990 erne blev kursistgruppen betydeligt udvidet. Der kom flygtninge fra det tidligere Jugoslavien og et stigende antal udlændinge fra alle kanter af verden. Efterhånden var kursisttallet oppe på over 500, hvilket var langt mere end Troensevej kunne rumme og forhøjede holdkvotienter krævede desuden større undervisningslokaler. Sprogskolen fandt ekstra lokaler rundt omkring i Næstved og i det øvrige dækningsområde. Der var behov for en helhedsløsning og et forsvarsforlig, der betød flytning af Gardehusarregimentet fra Næstved til Slagelse, skulle blive svaret. En del af voksenuddannelserne Som årene er gået, har kursistgruppen ændret sig fra at være primært flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til i dag hovedsageligt at bestå af selvforsørgere, der har ophold i Danmark på grund af ægteskab eller som beskæftigede rundt om i vores dækningsområde. NSI er i dag, efter 25 års virke, en naturlig del af voksenuddannelsesverdenen. Det nære samarbejde med Faxe, Vordingborg og Næstved Kommune og samspillet med virksomheder, organisationer, fagforeninger, biblioteker og kirker befordrer en hurtig og god tilgang for vores nye borgere til deres fremtidige liv i Danmark. Juli 2003 flyttede AOF Næstved Sprogcenter ind på den gamle Gardehusarkaserne. En fleksibel institution I dag hører NSI hjemme i Næstved på matriklen på Kasernevej, men etablerer derudover undervisning snart sagt hvor som helst. I en tilfældig valgt uge vinteren 2009/2010 var der fx undervisning følgende steder: Haribo i Faxe, Møller & Devicon i Sandved, tre private hjem, Lindholm, Næstved og Slagelse Sygehus, Marienborg Gods på Møn og Social- og Sundhedsskolen i Næstved. Alt tyder på, at der vil være brug for andetsprogsundervisning i mange år fremover. Verden åbner sig markant for os i disse år, hvor globaliseringen sætter sin naturlige dagsorden. NSI er klar til de udfordringer, der blandt andet viser sig via Femernforbindelsen og dermed samarbejde over grænserne i et langt større omfang end hidtil, ligesom de kommende års mangel på arbejdskraft fortsat vil betyde behov for at tiltrække udenlandske medarbejdere og dermed behov for dansk som andetsprog. Januar 2004 var der indvielse på kasernen med deltagelse af gardehusarerne. INTEGRATION 2010 nr. 2 5

6 Havde travlt med uddannelse Adel bor i Næstved med sin kone, Karen, deres to børn, Villads og Adam og hunden Jenna. Af Lene Ingil Johansen Adel Sadek ankom som irakisk flygtning til Danmark i juli Siden har han uddannet sig til maskiningeniør og haft ledende stillinger både på B&W og Nokia. I dag er han ansat som Global Project Purchaser hos Foss Analytical A/S, der producerer analyseudstyr til det meste af verden. Selvom det er 22 år siden, Adel begyndte på AOF Sprogskole på Ærøvej, husker han tydeligt undervisningen og skolen, der i den første tid var omdrejningspunktet i hverdagen og senere blev springbrættet til drømmeuddannelsen. - Lærerne og vejlederne var den første gruppe danskere, jeg mødte, og det var her, jeg fik svar på mange af mine spørgsmål, fortæller Adel, der ankom alene til Danmark og uden familie at støtte sig til. Adel var blandt en gruppe unge, der var meget ivrige efter at tage uddannelse, så de blev sat sammen i en uddannelsesklasse, der gennemførte på kortere tid. Få bøger - Vi læste og diskuterede en masse avisartikler, fortæller han om undervisningen dengang, hvor der ikke var så mange bøger. Sproglaboratorium eller it-lokaler fandtes ikke, men skolens eneste båndoptager blev ofte hentet frem til lytte- og forståøvelser. Når der var mangel på lokaler, blev alle rum taget i brug, og så foregik studievejledningen i køkkenets baglokale med et lille bord og to stole. Ville videre Adel var fra første dag meget opsat på at bygge videre på sin mekanikeruddannelse fra Irak og komme i gang med en videregående uddannelse: - Jeg har altid drømt om at blive maskiningeniør, så jeg var meget målrettet og havde travlt. Jeg ville videre og tænkte hele tiden på fremtiden i Danmark, fortæller Adel, der de første mange år havde svært ved at slappe af. Allerede inden ingeniørstudiet var afsluttet, fik han sit første job som skibsmotordesigner på B&W, og herefter tog karrieren fart. Sådan er jeg nok bare - Dengang kunne jeg ikke se, at jeg havde opnået en masse på kort tid. Når jeg nu kigger tilbage, kan jeg godt se, at det gik stærkt med at lære dansk, tage uddannelse og få job. Jeg ville jo videre og udvikle mig - sådan er det egentlig stadigvæk, så sådan er jeg nok bare, siger Adel Sadek. INTEGRATION 2010 nr. 2

7 Sprogcentret blev første skridt Af Lene Ingil Johansen Berina Salihović er uddannet landbrugstekniker og arbejdede som kontorassistent, inden hun i 1993 kom til Danmark som bosnisk flygtning. I dag er hun salgsassistent i Rema 1000 og taler dansk med mange kunder hver dag. - Jeg synes, at vi med danskundervisningen tog det første skridt mod arbejdsmarkedet, for undervisningen handlede om de vigtigste ting, vi skulle bruge for at komme videre, fortæller Berina om sin tid på Næstved Sprogcenter i slutningen af 1990 erne. En del af kursisterne på Berinas hold valgte at uddanne sig inden for SOSU-området, for her var der gode jobmuligheder, men Berina ønskede at gå i en anden retning. Gennem en veninde hørte hun om mulighederne på handelsskolen og besluttede sig for at tage det merkantile grundforløb for voksne. - Jeg kæmpede selvfølgelig stadig med sproget, men fra mit tidligere arbejde i Bosnien kendte jeg en del til økonomi og handel, så der kunne jeg godt følge med, fortæller hun. Gik fra butik til butik Efter et år på handelsskolen skulle hun finde en elevplads som salgsassistent. - Det var svært for alle at finde elevplads, men jeg tog mit eksamensbevis og en ansøgning i hånden og gik fra butik til butik. Omkring 50 butikker besøgte hun, inden det lykkedes at finde en elevplads hos Rema Det var en stor omvæltning at starte som elev, for alt var nyt og anderledes, men jeg blev rigtig glad for arbejdet, fortæller Berina, der efter elevtiden fik tilbudt job i butikken, først på deltid og siden som fastansat på fuldtid. Dansk er stadig kompliceret Berina har nu været ansat i otte år, så hun kender alle de faste kunder, og kollegerne kender hinanden godt. Hun bestiller og modtager varer, sidder ved kassen og taler med mange forskellige mennesker. - Det er jeg glad for, fortæller Berina, der dog fastholder, at det danske sprog kan være kompliceret. Hun hører stadig ord og udtryksmåder, hun ikke kender, og må engang imellem sige: - Undskyld, men kan du ikke lige forklare det Berina er glad for, at hun valgte at uddanne sig til salgsassistent. INTEGRATION 2010 nr. 2

8 Sproget er nøglen Af Cecilie Sandbjerg Nadir Handhal blev introduceret til dansk sprog på asylcentret i 1999, og han blev hurtigt klar over, at sproget var nøglen til samfundet. I dag er hans hovedsprog dansk, og når han taler arabisk, er der også en masse danske ord i spil. For Nadir er det indlysende, at der er flere perspektiver i at lære sproget at man står sig bedre på arbejdsmarkedet, i forhold til netværk og i det samfund, man er en del af. Nadir gik på AOF Næstved Sprogcenter i to år og afsluttede med prøve i Han forventede noget af sine undervisere og undervisningen: - Underviserne var meget engagerede, men jeg syntes, vi havde for få lektier for, og det var jeg ikke vant til. Og så var jeg ikke altid enig i den måde, underviserne formidlede stoffet på. Ny viden Klasseundervisningen lignede det, han kendte til fra Irak, og så alligevel ikke; der var langt mindre disciplin, og underviserne gav plads til kursisternes forskelligheder. Den samme forskellighed kunne ind i mellem betyde, at Nadir kedede sig lidt når tempoet gik ned for at få de andre med. - Nu kan jeg godt se, hvorfor det var sådan man skal simpelthen tage hensyn til andre. Forløbet på Næstved Sprogcenter gav under alle omstændigheder Nadir en grundlæggende viden om sproget, kulturen og traditionerne: - Det sociale netværk på centret var rigtig godt, der var sociale arrangementer fx ved jul og påske, og vi tog på udflugter. Jeg synes, det var godt at møde folk på en anden måde end i klassen. Nadir er filialleder på tandklinikken på Fuglebjergskolen. Sommeren 2011 bliver han distriktsleder i distrikt Holmegaard i Næstved Kommunale Tandpleje - og i sin fritid dyrker han motion og laver tænder i tandpinevagten i Nørre Alslev og på skadestuen i Næstved. Sprog og faglighed Nadirs irakiske tandlægeuddannelse blev godkendt, og efter den afsluttende prøve på sprogcentret kom Nadir i praktik i Næstved Kommunale Tandpleje, hvor han blev ansat i en ordinær stilling i januar Han har løbende efteruddannet sig og er lige nu i gang med en diplomuddannelse i ledelse i Center for Offentlig Kompetenceudvikling. - Jeg læser en masse fagbøger på dansk og det er med til at dygtiggøre mig ikke bare fagligt, men også sprogligt. Danskundervisning Af Joen Juel Jensen Hovedformålet med undervisningen har hele tiden været det samme: at sætte udlændinge i Danmark i stand til at beherske det danske sprog. Men i dag står det klart, at sproget ikke er nok kursisterne har også brug for at vide, hvad det er for et land, de er kommet til. NSI underviser i dag også i dansk samfund og kultur, uddannelsesplanlægning, jobsøgning og sundhed - og på nogle hold i engelsk, matematik, idræt og musik. Målrettet materiale Undervisningsmaterialerne har gennemgået en kolossal udvikling i tidens INTEGRATION 2010 nr. 2

9 løb. Hvor der i starten kun fandtes ganske få bøger lavet specielt til undervisning i dansk som andetsprog, er der nu et væld af bøger, cd er, dvd er og computerprogrammer tilpasset de forskellige niveauer og dækkende snart sagt ethvert aspekt af sproget, samfundet og kulturen. 'röðgröð mæ 'flø:ð Udtalen noget, de fleste kursister nævner først, når de bliver spurgt om, hvad der kræver den største arbejdsindsats var i begyndelsen ikke noget, man havde meget fokus på. De erfaringer, der er gjort, og den forskning, der er foretaget, har givet en stor viden om, hvad der skal til især, at det er vigtigt at fokusere på udtalen lige fra starten. Og så har NSI på kasernen fået et topmoderne digitalt sproglaboratorium, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med at lytte til en sætning, gentage den og derefter høre deres egen udtale. Læs og lyt I begyndelsen af 1990 erne begyndte man at diskutere, om en systematisk satsning på læsning kunne have en positiv effekt på ordforråd og læsefærdighed. Næstved Sprogcenter søgte undervisningsministeriets støtte til et læseværkstedsprojekt og fik status som forsøgsskole. Ideen var, at kursisten læste en bog og samtidig hørte den på bånd. Det var uhyre effektivt, og en uventet sideeffekt var, at kursisternes udtale faktisk også blev bedre! Siden da har læseværkstedet været en fast del af undervisningen på de fleste hold og niveauer. Dansk og faglighed Af Cecilie Sandbjerg Ungeafdelingen på NSI er for unge mellem 16 og 25 år. Udover dansk modtager de unge undervisning i matematik, engelsk, idræt og musik. I 2002 blev Nebras Shawkat Alyass familiesammenført fra Irak, og samme år begyndte han på et ungehold. I dag er han 26 år og læser til tandlæge på Århus Universitet på sidste år. Nebras husker, at han var glad for ikke kun at have dansk på sprogcentret, specielt havde matematik hans interesse: - Jeg havde gået to ud af tre år i gymnasiet i Irak, så selve matematikken havde jeg ikke problemer med, men jeg vidste jo ikke, hvordan man udtrykker sig, eller hvilke ord man bruger, når man taler om matematik. Men det lærte jeg så på centret, og det gjorde det nemmere, da jeg kom på HF. HF på Næstved Gymnasium På sprogcentret afsluttede Nebras med folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk. - Når man kommer på HF, er der en hel masse nye ord i fx historie, biologi, fysik og kemi, siger Nebras. - At lære fagtermerne er den ene del, men så tænkte jeg på det, jeg havde lært, fx at det her bogstav giver den her lyd, eller at nogle bogstaver ikke udtales. Den anden del er at lære, hvordan man bruger dem i en sætning, så man kan udtrykke sig om fx biologi. Århus Universitet På tandlægestudiet har Nebras også lært nye fagtermer, og også her har han kunnet bygge videre på sin viden om dansk. Lige nu er målet at blive færdig med tandlægestudiet, og drømmen er at specialisere sig i en del af tandlægefaget. Anemonesangen Musik var også spændende, og selvom mange af de sange, han lærte, er skrevet for mange år siden, så er det noget, Nebras jævnligt bruger: - Nogle gange, når jeg fx er til møde med andre danskere, så synger vi måske Anemonesangen eller en af de andre sange, jeg lærte på sprogcentret. Underviserens kusine I dansk læste de unge blandt andet Dansen med Regitze, og det var spændende, fortæller Nebras, for det var en måde at lære om dansk kultur på. - I starten syntes jeg, det var mærkeligt, når vi sad og snakkede om det, vi havde læst, at underviseren fortalte om sine børn eller sin kusine, for jeg var ikke vant til, at underviseren fortalte om sit liv. - Men efterhånden forstod jeg, at det også var en måde at lære om det danske samfund på, og at dansk ikke bare er at lære grammatik og at kunne læse og skrive. Når Nebras har fri fra studierne i Århus, tager han hjem til Næstved for at besøge familien og de gamle venner fra HF. INTEGRATION 2010 NR. 2

10 Test og prøver i dansk som andetsprog Det standardiserede test- og prøvesystem, NSI er underlagt i dag, er ganske nyt. Udviklingen på området har været markant og er selvfølgelig parallel med tendenserne på det øvrige uddannelsesområde. I 1980 erne var udgangspunktet på området: 2 interne test og 2 interne prøver delvis selvproducerede opgaver frivilligt for kursisterne målrettet 1/3 af kursistgruppen I 1990 erne går udviklingen fra det interne til det nationale: 2 interne test og 4 nationale prøver nationale standarder frivilligt for kursisterne målrettet 2/3 af kursistgruppen I 2000 erne undergår området gennemgribende forandringer: 14 nationale test og 3 nationale prøver nationale og internationale standarder obligatorisk for alle målrettet alle kursister De seneste år er der udover det system, der er fastlagt i danskuddannelseslovgivningen, også indført nye prøvetyper: Indfødsretsprøven i forbindelse med ansøgning om statsborgerskab, og Indvandringsprøven i forbindelse med indrejse i Danmark for nogle udlændingegrupper. Man kan bare lære det! Af Lene Ingil Johansen Det var kærligheden, der for to år siden fik Barbara Dubiel til at indstille karrieren i Tyskland og rejse til Danmark med sin 15-årige datter. Efter afsluttet danskuddannelse er hun i dag godt på vej ud på arbejdsmarkedet. Men starten på NSI i januar 2009 var en overvældende oplevelse. - Jeg forstod ikke et ord af, hvad der blev sagt, og ville bare hjem igen, beretter Barbara om første dag på NSI. Men kundskaberne kom lidt efter lidt, og året efter bestod Barbara den afsluttende Prøve i Dansk 3 med flot resultat. - Nu taler og skriver jeg dansk på et fint niveau, men jeg kan godt have problemer med at forstå folk, når de taler hurtigt og med slang. Jeg vil gerne lære endnu mere, men nu er det op til mig at arbejde med sproget. Mit motto har altid været, at man jo bare kan lære det. Gode diskussioner - Når underviseren kan se, at man er dygtig nok og keder sig, kommer man til test og fortsætter på næste niveau, for kursisterne udvikler sig jo forskelligt, fortæller Barbara. En bonus er, at jeg har mødt mange interessante mennesker. Både i kantinen og i undervisningen kom der mange spændende emner på bordet fx ligestilling, sundhed, skattesystemet, kvindelige bilister og meget mere, så vi fik mange gode diskussioner, fortæller Barbara, der en gang imellem 10 INTEGRATION 2010 nr. 2

11 mødes i en pigeklub med nogle af de gamle medkursister fra NSI. Merit Barbara har fået sin tyske kontoruddannelse og erhvervserfaring vurderet, og efter nogle ugers efteruddannelse og eksamen har hun snart danske uddannelsespapirer, hun kan vedlægge jobansøgningerne. - Jeg kender mange brancher, har arbejdet i internationale virksomheder, og så har jeg haft min egen virksomhed med kontorservice, men efter mange afslag blev jeg frustreret, for ingen kunne åbenbart bruge mine kompetencer. Derfor kontaktede jeg handelsskolen for at få min uddannelse og erfaring vurderet og oversat til danske forhold. Jobbet kommer I dag er hun tilknyttet et vikarbureau og har indtil videre haft job som rengøringsassistent og postsorterer, men selvom kontorjobbet endnu ikke er fundet, er hun fortrøstningsfuld: - Nu er isen brudt, og jeg er kommet i gang på arbejdsmarkedet, så der skal nok snart komme en stilling inden for mit fagområde. En uddannelsesinstitution i bevægelse - fra skole til naturlig medspiller i voksenuddannelsesverdenen Af Connie Toft, udviklingskoordinator Igennem samarbejde med mange forskellige aktører på tværs af fag og brancher har NSI sideløbende med danskundervisning gennemført mange andre aktiviteter. Afsættet og sigtet har været den enkeltes ressourcer samt at give unge og voksne udlændinge sproglige og almene forudsætninger for at være aktive medborgere og klare sig bedst muligt i job og uddannelse. Målrettede projekter Det øgede samspil fra midten af 1990 erne mellem andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og NSI har medført en høj succesrate på projekterne. I det sidste årti har fokus været rettet mere og mere mod arbejdsmarkedet samt projektforløb, som direkte har sluset kursisterne ind i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. Projekterne har ofte været brancherettede, har taget udgangspunkt i arbejdsmarkedets Bus-transportholdet, flaskehalsområder og virksomhederne i lokalområdet og er blevet gennemført sammen med øvrige uddannelsesinstitutioner. Nøglen til succes Nøglen til projekternes succes skal findes i det gode samarbejde mellem samarbejdspartnerne. Der har været tale om vidt forskellige brancher: pleje og omsorg, transport/rutebuschauffør, gartneri- og væksthus, rengøringsbranchen og detailhandlen, og om vidt forskellig opbygning og længde i projekterne. Kompetenceafklaring På mange projekter har afklaring af kompetencer også været et nøglebegreb. Ofte vil en synliggørelse og beskrivelse af ressourcer og kompetencer være afgørende for, om det lykkes at blive integreret og fastholdt i uddannelse eller arbejde. Udlændinges arbejdskraft er efterspurgt, men for virksomhederne kan det være svært at finde den udlænding, der har de relevante kompetencer til et givent job. Match Et andet udgangspunkt i rækken af projekter er Et samspil af mange faktorer En række faktorer, der spiller positivt ind på de gode resultater: Forskellige aktører med forskellige kompetencer er gået sammen om et fælles mål Grundig visitation og afklaring af kursister giver motiverede kursister og et realistisk udgangspunkt Mentor og praktikordningerne er givende for alle parter derfor blevet at matche kursist og virksomhed og at bygge videre på at kvalificere samarbejdet med henblik på en kommende ansættelse. Den mest effektfulde integrationsstrategi for gruppen med andre problemer end ledighed viste sig at være koblingen mellem praktik og teori samt kontakten mellem arbejdsgiver og deltager. Der er blevet gennemført mange forløb, som synliggjorde kompetencer og sikrede overensstemmelse mellem beskæftigelsesmål, evner og interesser. Projekt Erhvervsintegration i Næstved blev en sådan succes, at flere virksomheder måtte tilknyttes som træningsbane og arbejdsplads. Det betød flere samar- >> INTEGRATION 2010 NR. 2 11

12 bejdspartnere og et styrket samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. En bredere funktion Indenfor de sidste par år er arbejdsområdet blevet bredere og bredere, og NSI har sammen med fagforeninger, jobcentre og uddannelsesinstitutioner fået midler til en opsøgende og afdækkende indsats i projekt Fra Integration til Fastholdelse. Der er givet mulighed for at sætte fokus på integration og fastholdelse af såvel nyankomne voksne udlændinge som fastansatte med behov for almen og faglig efteruddannelse. NSI har desuden iværksat en række strategiske og aktivitetsmæssige udviklingstiltag, som på længere sigt vil medføre en bredere vifte af aktiviteter. Der vil fortsat være et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og arbejdspladser, erhvervsråd, faglige organisationer, integrationsråd, foreningslivet, kommuner/jobcentre og private aktører - som i projekt Sikker på Jobbet - for alle, som vil medvirke til at styrke nye medborgeres forudsætninger for at klare kravene nu og fremover. Samarbejdspartnere gennem tiden: Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner og Jobcentre, EUC Sjælland/AMU, SOSU Næstved, private aktører og 3F, Videnscenter for Specialpædagogik, VUC, Hindholm Seminarium, Handelsskolen i Næstved og arbejdspladser som Region Sjælland, Masnedø, Torup Plant, Mammut, Bilka i Næstved, Bisca i Stege, Haribo i Faxe, Bon Bon, Ecophon, Novenco og mange flere Fra Reykjavik til Præstø Anna Rós flyttede i januar i år, og straks efter begyndte hun på NSI: - I Island har man dansk fra 6. klasse, og jeg havde det også i gymnasiet, så jeg kunne læse dansk, men jeg var dårlig til at skrive og tale. På NSI taler man fx meget om, hvilke forbindelser et ord kan indgå i, og hvilke ord der betyder det samme, og udtaletræning er også rigtig godt, synes Anna Rós. - Jeg taler dansk med min kærestes to børn, der bor hos os hver anden uge, og så har vi nogle gode venner, jeg også kun taler dansk med. Kæresten hjælper Da Anna Rós kom til Danmark, var der mange ting, der skulle ordnes med myndighederne. - Min kæreste har hjulpet mig rigtig meget, især med at ringe rundt, for det er ikke altid nemt at forstå det, folk siger i telefonen. Og systemet er svært at finde rundt i - det kan godt være svært at finde den, man skal tale med. Anna Rós har gået seks måneder på NSI s sydafdeling på Vordingborg Seminarium. Af Cecilie Sandbjerg Anna Rós Jensdóttir er flyttet fra en forstad til Reykjavik til Præstø og det er noget af en omvæltning. Hun er uddannet grafisk designer, og efter seks måneder på NSI er hun lige begyndt på uddannelsen til bygningskonstruktør på EUC Sjælland i Haslev. Et eventyr Anna Rós har gået i folkeskole med sin kæreste han flyttede til Danmark lige efter skolen, men sidst i 2008 blev de venner på Facebook. Her skrev de sammen, og de rejste også en del frem og tilbage, inden Anna Rós flyttede til Danmark. Anna Rós har fire børn, og da hun rejste fra Island, blev hendes voksne datter og de to yngste børn tilbage. Sønnen på 17 boede allerede i Danmark, og datteren på ni fulgte efter i sommerferien. >> 12 INTEGRATION 2010 nr. 2

13 Selv om Anna Rós synes, det er et eventyr, så var det også hårdt at flytte fra de to yngste. - Min søn på 12 vil bo hos sin far, og min lille datter skulle gøre skoleåret færdigt, før hun flyttede hjem til os. Det halve år har jeg så brugt på at blive bedre til dansk, så jeg nu kan hjælpe hende bedst muligt. Kulturchok Da Anna Rós flyttede til Præstø, fik hun lidt af et kulturchok, for hun var vant til at bo med mange mennesker og meget trafik omkring sig: - Præstø er en lille by, hvor butikkerne lukker kl. 17, og så er her meget stille. Det var sværest i starten, men nu nyder jeg at sidde på vores terrasse og lytte til naturen. For Christina og Ralph er det vigtigt, at begge forældre har mulighed for at arbejde og samtidig har tid til at være sammen med familien. I Danmark arbejder mødre også Af Cecilie Sandbjerg Da Christina Hilgendorf-Andrae var barn, drømte hun om at bo i et andet land, tæt på vandet, og som voksen drømmer hun om at få arbejdsliv og familieliv med mand og tre børn til at gå op i en højere enhed. I sommeren 2008 blev Christinas mand Ralph grænsegænger, og i april 2009 flyttede resten af familien til Næstved. Både Christina og Ralph er uddannet Hörgeräteakustiker hjemme i Tyskland, en uddannelse, der svarer til lidt mere end uddannelsen til audiolog i Danmark. Dejligt for familien - Vi vidste, at Danmark er et meget familievenligt land, og det var en af grundene til, at vi valgte at flytte. De første 10 måneder var Ralph grænsegænger og var kun hjemme i weekenden, og det var hårdt for familien, så det var dejligt, da de alle kunne flytte ind i lejligheden i Næstved. Jeg er her frivilligt - Jeg valgte jo selv at flytte til Danmark, men det var alligevel hårdt at stå i en lejlighed med tre små børn uden at kunne sproget, uden familie og venner og uden ret megen viden om Danmark. Men efterhånden fandt familien sig til rette, og børnene fik institutionspladser, så Christina kunne starte på NSI i november Sproglaboratoriet er ok Christina synes, det er godt at møde folk fra andre lande, og at det giver nogle gode samtaler om fx kulturforskelle. I starten gik hun på daghold tre dage om ugen, men fordi der er forskellige fødevareallergier i familien, der giver mange sygedage især med den lille på halvandet år, går hun nu to aftener om ugen samt fredag på daghold. - Det var dejligt at gå her om onsdagen, for til fællessang lærte jeg de danske melodier at kende. Sproglaboratoriet er Christina også glad for, hvis det altså ikke bliver for meget, for hun mener, det er bedre at tale direkte med folk, man kan se. - Men det er godt, fordi man kan høre sammenhængen i en sætning, dens melodi, pauser og tryk. Jeg vil også arbejde Når Christina er færdig med Danskuddannelse 3, regner hun med at tage Studieprøven og så må tiden vise, om hun skal arbejde som audiolog, ligesom Ralph, eller uddanne sig yderligere. - Jeg vil have et arbejde - det var også en af grundene til, at vi valgte Danmark, for her er det muligt at få institutionspladser til børnene. Det er det ikke i Tyskland, hvor man kun kan få heldagsplads, hvis man allerede har et arbejde og uden et arbejde kan man ikke få en heldagsplads! - Og i Danmark arbejder man jo normalt 37 timer om ugen, så her er der også tid til familien. INTEGRATION 2010 nr. 2 13

14 Godmorgen lille land 1. Godmorgen, lille land! Et land med sol, et land med dis, med kyst af sten og sand, som havets bølger slikker, med bakker skabt af is, koldt eller venligt skiftevis. 2. Godmorgen, ø ved ø! Nu ser vi Danmarks buetegn med blink af hav og sø, de slanke, lyse broer. I sol, i blæst, i regn bærer de os fra egn til egn. 3. Godmorgen, hver og en, som sidder ved et morgenbord fra Skagens hvide gren til Gedsers lange odde, på vores prik mod nord her på den kuglerunde jord. 4. Godmorgen, stå nu op! Stå ud af drøm og tankespind og stræk din tunge krop, for ingen er alene; når verden lukkes ind, bygger vi bro fra sind til sind. Trykt med tilladelse af Niels Brunse En god skolesang I forbindelse med åbningen af Storebæltsbroen den 14. juni 1998 blev der udskrevet en sangkonkurrence, og vindersangen blev Godmorgen, lille land med tekst af Niels Brunse og melodi af Carsten J. Mørch. Hver onsdag mødes alle NSI s kursister samt personale til et fællesmøde, hvor vi blandt andet synger sammen på dansk. Repertoiret er ret bredt, og ud over at styrke udtale på dansk er formålet at formidle et lille udpluk af den danske sangskat samt at styrke fællesfølelsen på skolen. Godmorgen, lille land fortæller på en moderne og uhøjtidelig måde om Danmark, og stemningen i teksten, understøttet af en god og sangbar melodi, gjorde, at vi med det samme syntes, at vi skulle bruge den i vores hverdag her på NSI. Alle på NSI holder meget af sangen. Ved festlige lejligheder er den altid på programmet, og den er således blevet vores skolesang. Kirsten Hansen, musikunderviser på NSI 14 INTEGRATION 2010 nr. 2

15 At falde til i Danmark Som i de foregående numre har Integration talt med fire af de kursister, der går på NSI lige nu. Sidste gang handlede det mest om modultestningen i dette nummer fortæller de om livet uden for sprogcentret. Hvordan fandt de egentlig ud af alle de praktiske ting, der er forbundet med at flytte til et nyt land? Og hvad laver de nu, når de ikke er på NSI? Martina Gehrmann, født 1959 i Tyskland. Bor på Svinø. Ankom til Danmark januar På en tur til Danmark blev Martina betaget af landet og besluttede sig til at flytte hertil. På jobcentret i Tyskland fandt jeg et job som husholderske på et slot. De praktiske ting omkring flytningen til Danmark der stod jeg alene! Heldigvis taler de fleste danskere tysk. Men når man bor i et land, skal man tale sproget! Så Martina fandt NSI på internettet og startede på aftenhold. Men det var alt for hårdt, for jeg var alene på jobbet. Jeg spurgte min chef, om hun ikke kunne ansætte en til, men svaret var nej. Så jeg sagde op og startede på NSI på fuld tid, for nu ville jeg have det lært! Selv mener Martina, at hun har forandret sig meget, siden hun kom til Danmark. Jeg er blevet roligere her. Her er ikke så meget stress og egoisme og her føler jeg, at jeg kan være mig selv! Cinzia Cascia, født 1979 i Italien. Bor i Næstved. Ankom til Danmark juli Cinzias danske forlovede hjalp hende med mange praktiske ting i begyndelsen. Det største problem var at få et CPRnummer, og uden det kan man ikke starte på et sprogcenter. Jeg måtte vente fem måneder, fortæller hun. Jeg var til visitation på NSI allerede i august, men kunne først starte i december. Cinzia arbejder på en restaurant, hvor nogle af kollegerne er italienere. Men jeg taler dansk med de andre. Og heldigvis er der tid til at tale med kunderne det var der ikke i Italien! - Min forlovede og hans venner er gode til engelsk, så det er mest det, vi taler hjemme. Og mange af mine venner her er italienere. Derfor er det godt, jeg kan tale dansk på arbejdet. Kamal Koirala, født 1976 i Bhutan. Bor i Haslev. Ankom til Danmark februar Kamal synes selv, han har været heldig med hensyn til at finde ud af de praktiske ting, da han kom til landet. Dels fordi vi var FN-flygtninge. Der var personer fra kommunen, som tog imod os i lufthavnen, fulgte os til vores lejlighed og fortalte os om sprogcentret. Dels fordi min svoger allerede boede her. Han har hjulpet mig med rigtig mange ting. En stor del af fritiden tilbringer Kamal i sin kolonihave. Der kan man næsten ikke undgå at møde danskere og komme til at tale med dem. Det er en rigtig god måde at falde til på. Generelt synes han, det har været let at finde sig til rette i Danmark. Her er der system i tingene, så hvis man bare lærer reglerne at kende, er det let at følge dem, mener han. Anton Diakov, født 1977 i Bulgarien. Bor i Askeby. Ankom til Danmark december Anton går på aftenhold to gange om ugen i Vordingborg. - Jeg arbejder som selvstændig, så jeg har desværre ikke så meget tid til at lære dansk, men når man har familie, må man prioritere den og arbejdet højest. I forbindelse med, at familien flyttede fra Sofia til Askeby, fandt Anton meget af den information, han skulle bruge, på - Det er en rigtig god side, hvor det også står på fx engelsk. Og så har min søster boet her i 12 år, og hun ved alt! - I Bulgarien arbejdede jeg seks år som repræsentant for et dansk rejsebureau, så det var meget naturligt at flytte hertil jeg har altid boet i storbyen, men vi var enige om, at det ville være bedre for vores datter at vokse op på landet. Tak til Martina, Cinzia, Anton og Kamal for lån af private foto. INTEGRATION 2010 nr. 2 15

16 SET OG HØRT Fastholdelse af medarbejdere På SG Ecophon Production A/S i Næstved har EUC Sjælland og NSI stået for et kursus med fokus på det danskfaglige for virksomhedens tosprogede medarbejdere i forbindelse med projekt Fra Integration til Fastholdelse. Fabrikschef Jens Pedersen siger om forløbet, at det har været positivt for den enkelte medarbejder og for virksomheden: - Kommunikationen i hverdagen bliver nemmere, når alle taler samme sprog. Og det påvirker motivationen hos den enkelte, at virksomheden investerer i fastholdelse og dygtiggørelse af medarbejderne. Futuracentret besøger NSI Den 22. april besøgte centerleder Jette Leth Buhl fra Futuracentret NSI som et led i projekt Sikker på Jobbet. Omkring 50 veloplagte kursister hørte Jette Leth Buhl fortælle om frivilligt arbejde i almindelighed og i Næstved i særdeleshed. Tur til Geocenter Møn Den 24. juni besøgte NSI s afdeling i Vordingborg Geocenter Møn, hvor kursister og undervisere så den spændende udstilling og oplevede klinten nede fra stranden. Integrationsråd I efteråret 2009 var der valg til Integrationsrådene i Vordingborg og Næstved Kommune. Integrationsrådet i Vordingborg Kommune Integrationsrådet i Næstved Kommune 16 INTEGRATION 2010 nr. 2

17 SOSU-hold I foråret 2010 deltog 23 kursister på det grundforløb, der forbereder tosprogede til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Undervisningen foregik i et samarbejde mellem SOSU Næstved og NSI. Næste grundforløb forventes påbegyndt primo Dimission på NSI 3F for udlændinge Dimittender på Gardehusarkasernen i Næstved Som en del af projekt Sikker på Jobbet afholdt 3F i Næstved ved Henrik Bøgvad og Ole Jakobsen den 21. april informationsmøde om arbejdsmiljø, sikkerhed og forebyggelse. - Vores mål er at orientere og informere udlændinge i vores område om det danske arbejdsmarked, blandt andet om reglerne for sikkerhed på arbejdspladsen, om arbejdsmiljø og om de faglige organisationer i Danmark, og at skabe forståelse hos både de udenlandske og de danske medlemmer for, at vi er forskellige, siger Ole Jakobsen. Sikker på Jobbet Den 17. maj afholdt NSI seminar i projekt Sikker på Jobbet. Formålet var at diskutere tiltag og erfaringer og sætte fokus på samarbejde mellem kommuner, statslige myndigheder, virksomheder, organisationer, foreningslivet og andre for at sikre de bedst mulige vilkår for integration af udenlandske lønmodtagere på arbejdspladser og i civilsamfundet. Dimittender fra sydafdelingen på Vordingborg Seminarium Medborgerskabsseminar Seminaret blev afsluttet med en paneldebat med deltagelse af Ole Jakobsen, faglig sekretær i 3F, Kim Hvid Benn Madsen, ledende overlæge på Kalundborg sygehus, Jens Otto Hansen, ingeniør og Bettina Marcussen, HR-medarbejder, HARDI-International. Næstved Kommune afholdt Medborgerskabsseminar den 3. juni, hvor også NSI var repræsenteret. Der blev sat fokus på kommunens indsatsområder i 2010: medborgerskab gennem fritids- og foreningsliv, naboskab og arbejde. INTEGRATION 2010 nr. 2 17

18 Demokrati i praksis Af Lene Ingil Johansen Kursisterne vælger én gang årligt repræsentanter til kursistrådet, der fungerer som kursisternes talerør og medvirker til øget trivsel på NSI. Rådet består af tre kursister, en ledelsesrepræsentant, en repræsentant for underviserne samt en teknisk-administrativ medarbejder. Der afholdes møde hver anden måned, og referater omdeles til alle hold, så den enkelte kursist kan følge med i rådets arbejde. Kursistrådets formand, Hem Lal Adhikari, er fra Bhutan og går på ungeafdelingen: - Jeg stillede op til valget, fordi jeg gerne vil være aktiv og gøre noget for kursisterne og for selve sprogcentret. Der var mange, der stillede op, så jeg er glad for, at jeg blev valgt. - I kursistrådet diskuterer vi fx arrangementer og temauger, og vi hører om, hvordan sprogcentret fungerer med regler og rammer. Ved det første møde talte vi blandt andet om en undersøgelse af undervisningsmiljøet, som man lige havde lavet blandt kursisterne. Kursistrådet består af Marina Borzaiva, Durdane Kus og Hem Lal Adhikari. - Det er godt med et kursistråd, for jeg synes det er vigtigt, at der er nogle repræsentanter, kursisterne kan gå til, fx hvis de har gode ideer til aktiviteter eller undervisningen. TOP 5 PÅ NSI Af Joen Juel Jensen Kursisterne på NSI kommer fra mange forskellige lande og taler mange forskellige sprog. Hvilke lande og sprog der er stærkest repræsenteret er svinget gennem tiderne i takt med politiske og økonomiske forandringer i både Danmark og resten af verden. I første halvår 2010 startede der flest kursister fra Polen, Irak, Thailand, Kina og Bhutan. Derudover kom der personer fra så forskellige lande som Armenien, Cambodja, Chile, England, Indonesien, Jamaica, Moldova, Mauritius, Norge, New Zealand, Schweiz og Uganda - og ca. 60 andre. De fem lande, der er kommet flest kursister fra gennem de fem foregående år: 2009: Polen, Irak, Thailand, Kina, Tyskland 2008: Irak, Thailand, Polen, Kina, Rusland 2007: Irak, Thailand, Kina, Polen, Afghanistan 2006: Irak, Thailand, Afghanistan, Tyrkiet, Kina 2005: Irak, Afghanistan, Thailand, Tyrkiet, Kina I maj 2010 var der kursister med 50 forskellige sprog som modersmål nogle var talstærkt repræsenteret som fx arabisk, kinesisk, tysk, engelsk, nepalesisk, polsk, thai og tjetjensk, mens andre var mere sjældne som fx finsk, lazisk, mongolsk, uzbekisk og nyankole. Flertallet af kursisterne på NSI har lært et eller flere fremmedsprog før de kom til Danmark men engelsk er langt fra altid blandt de sprog, de har lært. Dansk bliver efterhånden det fælles sprog, men i begyndelsen kan man høre kursister fra forskellige lande tale sammen på fx arabisk, spansk, fransk, tysk eller russisk. 18 INTEGRATION 2010 nr. 2

19 NSI s bestyrelse Carsten Rasmussen, formand, Næstved Kommune Finn Hansen, Faxe og Vordingborg Kommune Annette Madsen, LO, Næstved Henrik Sangill, DA, Næstved Per Boserup, AOF Region Sjælland Thomas Silkjær-Nielsen, AOF Danmark Nini Krag Jensen, SOSU Inge Bæk Nielsen, medarbejderrepræsentant INTEGRATION 2010 nr. 2 19

20 Næstved Sprog- og Integrationscenter SOSU forkursus, 2003 AOF Næstved Sprogcenter Ungehold på tur, Læseværksted, 2001 Rengøringsforløb, praktik, 2004 Sommerafslutning på undeafdelingen, 2002 Anker Jørgensen besøger sprogcentret, 2003 INTEGRATION 2010 nr Musikundervisning på ungehold, 2003 AOF Sprogskole Næstved

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen til TÅRNBORGKONFERENCEN 2015

Velkommen til TÅRNBORGKONFERENCEN 2015 Velkommen til TÅRNBORGKONFERENCEN 2015 Uddannelsespolitik og praksis Rapporten peger på syv punkter, der er bred enighed om kan løfte et skolevæsen: Investering i undervisning og lærere At sætte høje mål

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Præsentation af den nye ledelse

Præsentation af den nye ledelse Jeg hedder Bo Hauge Laursen og skal pr. 1. august 2016 være distriktsskoleleder for nuværende Korskildeskole og Fladsåskole. Jeg er 51 år, bor i Everdrup og er gift med Helle, der er lærer på min nuværende

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Virksomhedsplan. IA Sprog

Virksomhedsplan. IA Sprog IA Sprog Virksomhedsplan 2017 Om IA Sprog IA Sprogs målsætning Undervisningsmateriale og læringsmetoder Erhvervsrettet undervisning i fokus Kursistmiljøet styrkes Kompetenceudvikling Om IA Sprog Et varslet

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring.

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring. Status projekt 500 august 2016 I juni havde vi i Hjørring besøg af Cabi og Integrationsnet. Status på projektet i Hjørring er, at vi er i mål med 30 deltagere og ønsker at fortsætte med at rekruttere deltagere

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Vores projekt/vores undervisningsmateriale

Vores projekt/vores undervisningsmateriale Vores projekt/vores undervisningsmateriale Dansk udtale og grammatik nu med musik - for alle med dansk som andetsprog - Det er titlen på vores CD med tilhørende skriftligt materiale i e-form. Der er 25

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Integrationsrådets beretning 2014

Integrationsrådets beretning 2014 Beretning 2014 Integrationsrådets beretning 2014 FORORD I slutningen af 2013 sagde vi farvel til gamle medlemmer, og i starten af 2014 sagde vi velkommen til nye. Mange medlemmer er fortsat, og andre har

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere