KONTAKT. Indhold: Nr årg. 15. juni Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007"

Transkript

1 Nr årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen til nye lærere Cyklistprøve og sidste skoledag - samt vigtige informationer... Tlf Fax

2 Nyt fra ledelsen Side 1 Vi er nu ved at sætte punktum for endnu et skoleår. Et skoleår, der er gået godt, og som har budt på mange nye tiltag og udfordringer. Det er en lidt speciel situation at sidde og skrive til Kontakt denne gang, da det formentlig er det sidste nummer af denne mangeårige tradition med skolebladet. Men der er flere grunde til, at vi mener, at tingene skal gøres på en anden måde. Dels er det et stort arbejde at redigere og trykke sådan et blad, og dels er det heller ikke billigt at trykke sådan et blad 8 gange om året. Desuden er de fleste hjem efterhånden kommet på nettet, så forældrene ad denne vej kan orientere sig om, hvad der sker på skolen. I det kommende skoleår vil vi udvide vores hjemmeside med et system, der hedder elevintra og forældreintra, hvor vi uden papir vil kunne kommunikere direkte med hinanden. Når vi kigger tilbage på det skoleår, som snart er gået, har det fyldt meget, at vi er blevet en del af en ny og større kommune. Hvad det kommer til at betyde for os på lang sigt kan være svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Lige her og nu kan problemerne synes i overtal. Der skal findes penge her og nu fordi sammenlægning koster penge, og det kan være svært at danne sig et overblik over, om vi på den lange bane vil få rationaliseringsgevinster ud af det. Men vi håber da på, at sammenlægningen om få år vil føre til en mere rationelt og effektivt styret kommune, hvor kvaliteten er forøget i forhold til tidligere. En af konsekvenserne ved kommunesammenlægningen er jo, at fritidshjemmene er lagt ind under skolen og blevet til SFO. Selvom skolen på nuværende tidspunkt ikke deler lokaler med SFO, kan vi godt mærke, at vi allerede arbejder tættere sammen, og vi glæder os alle til, at SFO1 ( kl.) rykker ind i de nye lokaler på Solsortevej. De nye lokaler skal være færdige den 21. juni og skole og SFO vil langsomt tage bygningerne i brug og få dem indrettet så lokalerne kan være klar til indvielsen første skoledag efter sommerferien den 13. august. SFO vil allerede rykke i de nye omgivelser den 1. august, da Højgade skal gøres klar til børnehaven. Vi har nu også for første gang prøvet at være med i de nationale test på 6. og 8. årgang og deltaget i de skriftlige årsprøver i geografi, tysk og engelsk (biologi prøvede vi også sidste år). Og det har ikke været en ubetinget succes, da systemet til biologiprøven brød sammen, og at man derefter aflyste den netbaserede geografiprøve. Men al begyndelse er jo som bekendt svær. I øvrigt har man nu fra ministeriets side bestemt, at de lodtrukne eksamensfag (tysk, historie, kristendomskundskab og Fortsættes næste side..

3 Side 2 Nyt fra ledelsen (fortsat) samfundsfag) til næste sommer vil blive mundtlige, hvis de bliver udtrukke Her ved skoleårets afslutning skal vi sige farvel til flere lærere, som forlader skolen af forskellige årsager. Først og fremmest skal vi sige farvel til Nils Krogholm og Grete Linderoth, som begge har valgt at gå pension efter sommerferien. Det er to lærere, som begge har været med til at sætte deres store præg på skolen igennem mange år. Det har været gennem deres undervisning og alle de mange andre opgaver, som de har varetaget gennem tiderne. Men de har også præget skolen via deres menneskelige kvaliteter, som har været med til at gør Bording Skole til det gode sted for eleverne at være og for kolleger at arbejde. I skal have mange tak for jeres store arbejde og engagement gennem tiden. Nils Krogholm Grethe Linderoth Farvel skal vi også sige til Annemarie Borregaard, som har valgt at flytte med kæresten til Thurø. Annemarie har ikke været på skolen så længe som de andre to, men har på de 1 ½ år hun har været her nået at sætte sit præg på skolen i kraft af sit åbne sind og store energi. Annemarie skal også have stor tak for tiden på Bording Skole, og vi kan kun misunde den skole i det sydfynske, som får glæde af hendes fremtidige virke. Annemarie Borregaard Steen Steenberg, som har arbejde i midiflexen, standser også med udgangen af dette skoleår. Steen har lagt et stort og godt arbejde i denne klasse det sidste års tid. Steen kan nu få mere tid til at gøre sit studie færdigt. Tak for din indsats og dit store engagement og god vind fremover. Til slut skal vi sige farvel til Inger Steensig, Aase Bytofte og Louise Holm, som alle har fungeret i barselsvikariater i kortere eller længere tid. Tak for jeres store arbejde, og det var dejligt, at I kunne springe til inde midt i skoleåret. Vi håber, at I finder den arbejdsplads, der lige præcis passer til jer. Jeg vil slutte med at sige tak til alle samarbejdspartnere for et godt år. Jeg har mærket en stor opbakning til skolen, hvilket er uhyre vigtigt for hele skolens virke. Det har den allerstørste betydning, at vi alle arbejder den sammen vej for nå vores mål med børnenes udvikling. Jeg vil ønske alle en rigtig god sommerferie, og så glæder vi os til at se jer igen med fornyede kræfter efter ferien. Thomas Henten

4 Skolebestyrelsens årsberetning Side 3 Vi er i År 1 efter sidste bestyrelsesvalg, der blev afviklet i det tidlige forår sidste år. Dette er dermed den nuværende bestyrelses første årsberetning og årets arbejde har naturligvis i nogen udstrækning båret præg af dette faktum. Udover at det er første år er vi samtidig i den situation, at 5 af 7 forældre-repræsentanter er nyvalgte. Det betyder, at der er rigtig mange nye ting og begreber, som vi skal i gang med. Engagementet er dog ikke til at tage fejl af vurderet ud fra diskussionslysten på de månedlige møder. Bestyrelsen prøver at få afviklet arbejdet primært på møderne og forberedelsen til disse så det kan ofte knibe med at få tid til kaffen og i øvrigt at holde tidsrammen. I manges øjne lever skolebestyrelsen en skjult tilværelse og spørgsmålene, vi møder er bl.a.: Hvad laver den? Hvilken indflydelse har den? Vi kan sige, at skolebestyrelsen fungerer som et forbindelsesled mellem skolen, dens ansatte og omverdenen forældrerepræsentanterne udgør med 7 medlemmer flertallet, så bestyrelsen er et oplagt sted at få indflydelse på og indblik i dagligdagen i skolen, enten ved selv at sidde der eller blot sende impulser ind. Nogle af bestyrelsens opgaver er at deltage i diskussioner om: Undervisningen Ansættelser, Skolens økonomi, Madordning, Skole-/hjemsamarbejde, Bygningsmæssige forhold Vi er ikke på alle områder beslutningsdygtige, men der kan med den rette indsats ydes stor indflydelse. Folkeskolens opgaver er mangfoldige og komplekse for at kunne levere hele mennesker med et solidt fagligt grundlag. Der skal konstant tages stilling til de impulser og meninger som sendes ud i offentligheden, og politikkerne sætter nye rammer for mangt og meget - hvilket skolen skal leve op til samtidig med at de økonomiske rammer skærpes. Som i andre virksomheder er der konstant fokus på produktionens indhold, form og omkostninger. Som skolebestyrelse skal vi efter bedste evne prøve at forholde os til dette. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med mange ting såvel på det principielle, overordnede plan som det daglige og praktiske plan. Vi har ansat Thomas som ny skoleleder, som sammen med Tine og Lars danner et stærkt lederteam Vi har ansat en række dygtige lærere til vores lærerstab og vi har til det kommende skoleår haft fornøjelsen at kunne tiltrække og rekruttere en række spidskompetencer på nøgleområder for vores virke, som f.eks fysik, idræt og flere årgangsteam Trafiksituationen om morgenen har, som mange vil have bemærket, været tæt og præget af manglende hensyntagen til vores små elever fra bilisternes side. Her er det bl.a. planen i det kommende år at tilgodese en sikring af skolevejen for vores børn. Fortsættes næste side..

5 Side 4 Skolebestyrelsens årsberetning (fortsat) Elevplanerne er også et nyt tiltag, som skolen lærere, elever og ikke mindst forældre skal vænne sig til. Det bør betragtes som en styrkelse af de gensidige forventninger skole og elev/hjem imellem. Eleverne og hjemmene har og skal have klare forventninger til skolen og den dagligdag, der er her. Men det gælder selvsagt også den anden vej: Skolen har forventninger til eleverne og hjemmet, så eleverne møder undervisningsparate dvs. velforberedte, udhvilede og med brændstof på tanken. Disse forventninger får vi kun til at mødes ved et tæt og konstruktivt samarbejde vigtigheden af dette kan ikke overdrives, og dialogen som både foregår ved skole/ hjem samtalerne og på daglig basis, er en hjørnesten i den daglige trivsel og en del af vores vision. Der er også arbejdet med elevernes læsefærdigheder, det såkaldte læsebånd, hvor eleverne skulle læse i en selvvalgt bog 20 minutter hver morgen. Det har været en succes på flere måder, hvor elevernes læsefærdigheder er løftet så meget, at vi har valgt at gentage det i 2007/2008. Som et andet indsatsområde har vi bærbare pc er i 3. klasse som et led i at sikre et stabilt fundament for elevernes generelle IT-kompetencer. Skoleledelsen og bestyrelsen ser det jf. vores virksomhedsplan, som helt afgørende at vores elever opbygger en fortrolighed med IT både som arbejdsredskab og en naturlig del af den daglige undervisning. Som det næppe er forbigået nogens opmærksomhed er vi alle nu blevet en del af Ikast-Brande Kommune. Dette har givet nye spilleregler for kontakten i det daglige og i årets løb til kommunen. I Ikast-Brande er der nu på linie med rigtig mange andre sammenlægningskommuner - startet en skolestrukturproces op, som skal sætte rammerne for at skabe en bæredygtig skolestruktur nogle år frem. Fokus er kvaliteten i folkeskolen under de økonomiske rammer, der nu én gang er, og oparbejdning af kontaktflade til det nye kommunale organ, for der igennem at fastholde den positive udvikling af vores skole, og herunder bevilling til fase 2 af vores børnemasterplan. Som afslutning vil skolebestyrelsen gerne opfordre elever, lærere og forældre til at deltage aktivt omkring arbejdet med at få Bording skole til at blive eller forblive - den bedste skole i kommunen. Vi er i bestyrelsen indstillet på, at vi vil gøre, hvad vi kan, men vi behøver også hjælp af alle jer andre forældre. Så har I idé, spørgsmål, ris eller ros, som I synes, skolebestyrelsen skal delagtiggøres i, så lad os høre fra jer - og vigtigst af alt: Deltag fortsat aktivt, når der inviteres fra skolens side. På bestyrelsens vegne Henning Møller Formand

6 På tur med 7. klasse Side 5 Telte blev prøve-sat-op, pizzaerne blev bagt, aftensmaden købt ind, vejrudsigten blev tjekket (for det regnede lige ind til) og så var vi klar til at tage af sted. Det handler om at sidde på et hårdt sæde i en kano. Eller i et lidt andet perspektiv om fællesskab og om at modnes. Kanoturen gik dette år fra Gammel Ry til Havnen i Silkeborg, og undervejs havde vi en enkelt overnatning på Skyttehusets Campingplads. Sidste år havde vi en endags kanotur, så alle havde erfaringer pakket i rygsækken. Vi begyndte ved Gammel Ry, hvor vi satte kanoerne i vandet. Det gik lynhurtigt. Eleverne baksede selv kanoerne ned i vandet, fik et klap på skulderen og sejlede frimodigt af sted. Kun en enkelt måtte hjælpes i og forsikres om, at så let kæntre en kano nu heller ikke. Ingen faldt i vandet. Ikke engang sidste mand! Solen skinnede, vi padlede og padlede og padlede. Vi holdt pause i Ry, hvor vi fik depoterne fyldt op. Nogle måtte ofre et par gode arme og fik til gengæld ømme arme ombord. Alt og alle elever ankom til Skyttehusets Campingplads efter 19 km. på Gudenåen. Alligevel blev der slået lejr og kort efter kom de første for at få selskab til en svømmetur til Danmarks reneste sø, Slåen Sø. Andre forsatte frivilligt kanosejladsen! Vi havde en fantastisk aften. En sjælden sommeraften. Næste dag bød på orienteringsløb og denne dag skulle kun 7 km. tilbagelægges i kanoerne. Alle gennemførte. Nogle i superform. Enkelte burde tilmed have tildelt et diplom. F.eks. Mette og Ingeborg, som sidste år var sikker på at de ALDRIG fik det lært, men i år ankom med højt humør, som de første til målet; eller Anders der på drabelig vis faldt ned af Himmelbjerget Sagde AV og rejste sig op. Godt han havde redningsvest på, sagde en kammerat helt stille. Benjamin der holdt humøret oppe, Henrik og Morten der hjalp hvor kræfterne slog op. - Og jeg kunne blive ved. En tur er god. Det er godt for den daglige trummerum i klasselokalet at opleve hinanden i helt andre situationer. Her er det andre der bliver de bærende. Denne tur var ligefrem en succes. Eleverne var fremragende at have med. De havde viljen til at sejle trods ømme arme, og gav sig selv sejren ved at sejle i mål uden hjælp. Tak til alle for en god tur. Karen Aagaard

7 Side 6 På lejrtur med 5. b Vi var på tur med klassen, hvor vi tog bussen fra skolen. Det tog ca. en time at køre dertil. Da vi nåede frem, fandt vi de steder, hvor vi skulle sove, og så pakkede vi vores ting ud. Da vi havde gjort det, spillede nogle af os fodbold. Sener spiste vi madpakker. Så skulle vi ud at gå en tur, hvor vi gik ned til en lille sø. Vi gik igennem en tunnel, hvor vi hørte om en dame, der havde været oppe på en tankstation og købte en dunk benzin og lighter. Så havde hun sat sig i tunnelen og brændt sig selv. Da vi kom hjem spillede vi fodbold og lavede, hvad vi havde lyst til. Senere skulle vi spille kroket. Hmm tabte bare stort, men okay! Hjemme igen så skulle vi spise og derefter havde vi fri. Nogle spillede fodbold og andre spillede volleyball og en masse andet. Om aftenen skulle vi have aftenskaffe og klokken 11 skulle vi ligge i vores senge og klokken 12 skulle vi sove. Men hvem gjorde det? J Men alle faldt i søvn på et tidspunkt. Det blev morgen og vi spise morgenmad. Så ventede vi på bussen og tog på et museum, hvor der var en mand der fortalte om vikingetiden. Derefter gik turen hjemad. Vibeke Vi var i Bork Vikingehavn hvor vi sku høre om vikingetiden. Manden der skulle fortælle os om vikinger hed Torkild. Han var omkring en tredje man under kongen. han blev kaldt en bryde. Vi så bosteder og hvordan man lavet mad og hørte noget om hvor varmt det var om vinteren. Det tog omkring 10-15min. at varme en hytte/hus op. Han fortalte, at det havde de prøvet. Peter På billedet (næste side) er Tobias ved at ramme kuglen, den dag vi spillede kroket. Vi havde godt vejr på turen. Mette s forældre forklarede os reglerne for kroket. Jeg synes vi havde en rigtig godt tur. Mads Amlund Vi gik en tur og kom hen til en bro. Der var sjovt at være, fordi at Thomas fik broen til at gynge så den næsten brast sammen. Da vi kom hjem, løb vi rundt og leget det synes jeg var sjovt. Caroline Vi var på tur med klassen i Nymindegab. Da vi fik pakket ud spillede vi noget fodbold og hyggede os. Lidt efter kom drengene op til pigerne, for de ville sminkes. Så de fik eye-liner og mascara på. Plus lidt neglelak. Senere kom de og ville have hår totter. Men da vi skulle spise ville lærerne have, at drengene tog deres make-up af, men det fandt de hurtig ud af det var ikke så let, men de fik det da nogenlunde det af J Mathilde

8 På lejrtur med 5. b (fortsat) Side 7 Torsdag d. 24 maj tog vi til Bork på klassetur. Da vi kom derop pakkede vi ud, og bagefter gik vi ud for at spille fodbold. Efter eftermiddagskaffe gik vi over på en fodboldbane, der lå tæt på den hytte vi var i. Da vi kom der over var Mettes mor og far klar til at lære os at spille kroket. Da vi havde lært at spille kroket, gik vi hjem til hytten igen, og så skulle der laves aftensmad. Jeg var en af de heldige, der fik lov til det. Efter aftensmaden gik vi igen ud for at spille fodbold og beachvolley. Senere på aftenen fik vi aftenskaffe og så havde vi alle sammen lavet noget, som vi skulle lave som aftenshygge. Da kl. blev 11 sagde vores lærer, at nu var det tid til at gå i seng, men det var ikke alle, der var klar til at sove. Men vi faldet da alle sammen i søvn. Om morgenen kom Vibeke og Michelle og hamrede grydelåg sammen, så vi vågnede. Efter morgenmaden kom der en bus og kørte os til Bork vikingehavn, hvor vi fik fortalt, hvordan man levede i vikingetiden. Da kl. blev 1 kom der en bus og så gik turen hjem af. Louise Her på billedet ser man mig (Tobias) spiller kroket. Kroket går ud på at man skal bruge kroket- køllerne. Så gælder det bare om at ramme (kuglerne). Mig og Mads var sammen til sidst for vi var frispillere. Senere skulle vi hjem til den hytte vi boede i. Jeg sov i rum sammen med Jens, Allan, Peter. Næste dag (fredag) skulle vi ud til Bork Vikingehavn, hvor der var en mand, der hed Thorkil. Han fortalte en masse. Tobias Først gik vi en tur hen til kaskelothvalen. Vi fik en masse at vide om den. F.eks. at de bruger lydbølger til at fange deres bytte, og at de sluger deres bytte med det samme. De lever i Vesterhavet og hvis de kommer op på land er de så tunge, at de ikke kan komme tilbage i havet, så de dør oppe på stranden. Så tager nogen tænderne med, for de er meget værdifulde. Camilla Vi kørte med bus til Nymindegab, hvor vi skulle overnatte i en hytte. Lidt væk fra Nymindegab. Mig, Anders og Casper valgte det rum længst fra døren. Da vi så havde spist vores madpakker legede vi og spillede fodbold på banen uden for huset. Da der så var gået noget tid, skulle vi gå ud til Mette, vores klasselærers forældre, som havde stillet en pro-kroket bane op. Vi skulle så lære de rigtige regler. For eksempel måtte man ikke slå med begge hænder på kroketkøllen. Det var sjovt. Efter 1-2 timer sagde vi farvel til Mettes forældre. På vejen hjem gik vi forbi en campingplads, hvor der var gynger, geder, hoppepude og en borg. Mig og nogle andre legede en sjov leg på hoppepuden. Der var vi i en halv til en hel time. Så tog vi hjem til hytten. Efter aftensmad gik der nogle sjove timer med mange sjove ting. Da klokken var godt tolv, skulle vi i seng. Det var svært at falde i søvn, for der var nogle, der råbte og skreg - det var skide træls! Næste dag blev vi hentet af bussen, som så kørte os til Bork Vikingehavn. Der fortalte han meget spændende. Bagefter kørte vi hjem og det var godt at komme hjem. Bue

9 Side 8 Velkommen til Bording Skole Nye ansigter på Bording Skole efter ferien: Mit navn er Brian Kallestrup Nielsen, er 30 år og bor i Silkeborg med min gravide kone Annette og vores 2-årige søn Marius. Jeg er uddannet fra Silkeborg Seminarium i 2003 med liniefag i matematik, historie, geografi og idræt. I dette skoleår har jeg undervist 2. og 3. klasse på Vinderslev Skole, og før det har jeg været efterskolelærer. Her på Bording Skole skal jeg undervise på 1. og 3. årgang, hvilket jeg synes bliver spændende. Jeg glæder mig meget til at starte efter ferien og ser frem til at arbejde sammen med jer og jeres børn. Jeg hedder Jørgen Møller Poulsen, er 31 år, gift og har to drenge på 1 og 3 år. Jeg er født og opvokset i Tulstrup udenfor Ikast, så jeg kender lidt til lokalområdet. Jeg er uddannet tømrer, inden jeg påbegyndte lærerstudiet ved Silkeborg Seminarium som jeg dimitterer fra i slutningen af juni. Jeg glæder mig rigtigt meget til at begynde at arbejde her på Bording Skole og lære kolleger, elever og forældre at kende. Jeg skal vikariere for Anette Nielsen, mens hun er på barsel, hvilket betyder, at jeg hovedsageligt skal have 5. årgang og især 5.a, som jeg skal være klasselærer for. Mine liniefag er Dansk, matematik, idræt og biologi. Hej, jeg hedder Lisa Skov-Svendsen og er 26 år gammel jeg bor i Bording sammen med min kæreste René og søn Malte. Malte er kun ½ år gammel, han blev født juleaften, og han var min alder bedste julegave sidste år. Jeg blev uddannet lærer sommer 2004 i fagene matematik, fysik/ kemi, biologi og hjemkundskab. Jeg har de sidste 3 år arbejdet på Skals Efterskole og er rigtig glad for at være lærer. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med folkeskolen. På bording skole skal jeg undervise 7a,b, 8a og 9a,b i fysik/kemi, desuden skal jeg have 9a til biologi, geografi og matematik. I 9b skal jeg ud over fysikken undervise i kristendom. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med kollegaer, elever og forældre på Bording skole. Nu nærmer tiden sig hvor fire fantastiske og lærerige år på Silkeborg Seminarium er ved at se sin ende. Den virkelig verden står for døren, og jeg har været en af de heldige, som har fået ansættelse her på Bording Skole. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme ud og få brugt den viden, jeg efterhånden har fået samlet sammen i løbet af de 4 år. Mit navn er Louise Engvang Nielsen, jeg er 26 år og er oprindeligt fra Ikast men flyttede under uddannelsen til Silkeborg, hvor jeg stadig er bosat. Min daglige gang på Bording Skole bliver på 3. årgang, hvor jeg bl.a. skal undervise i dansk, musik, idræt og engelsk. Rigtig god sommer til jer alle!

10 Velkommen til Bording Skole (fortsat) Side 9 Jeg hedder Lars Aaboe Sørensen og er en ung mand på 26 år, bor i Silkeborg og til sommer 2007 færdiggør jeg min læreruddannelse på Silkeborg Seminarium. I August måned starten jeg som ny lærer på Bording Skole. Jeg skal være klasselærer i en 8.klasse og skal på samme årgang undervise i henholdsvis dansk, engelsk, geografi og idræt som alle er mine linjefag. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med lærergerningen og håber på et godt og konstruktivt samarbejde. Marlene Hald - Jeg glæder mig rigtig meget til at starte på Bording Skole efter sommerferien. Jeg skal være klasselærer i en 2. klasse fyldt med skønne børn, jeg skal også have mange kreative billedkunst- og håndarbejdes timer. Jeg ser frem til at møde de dejlige børn og forældre I har i Bording, samt til at blive en del af det velfungerende lærerteam der er kendt for at være så gode til at sende mange farvestrålende balloner fyldt med faglighed, gode ideer og godt humør, til vejrs. På gensyn og god sommer Ny lærer på Bording Skole her! Jeg hedder Lasse Kjærgaard, er 28 år og bor i Silkeborg. Jeg bliver færdiguddannet på seminariet d. 20. juni, og jeg glæder mig rigtigt meget til at komme ud og undervise. Som det ser ud nu, skal jeg have alle mine timer i de to 6. klasser, hvor jeg skal være klasselærer i den ene. Jeg skal bl.a. undervise i hjemkundskab og dansk, så jeg håber ikke I finder nogle stave- eller kommafejl i denne lille præsentation. Jeg glæder mig til at møde jer, og jeg ser frem til et spændende samarbejde med kolleger, forældre og selvfølgelig elever. Mads Jensen Tina Blicher Buch: Jeg bor i Silkeborg sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg har været lærer i 11 år og har de sidste 2½ år arbejdet på Th. Langs Skole i Silkeborg. Jeg skal bl.a. have 7.årgang til dansk, engelsk og historie. Jeg glæder mig meget til at starte på Bording skole og til at lære mine elever at kende.

11 Side 10 Cyklistprøve 6. årgangs cyklistprøve d 6/ Onsdag den 6/6 afholdt sjette årgang den praktiske del af den store cyklistprøve. Politiet var inviteret og den lokale politiassistent, Orla Munk, var med til at sende eleverne af sted på ruten efter et grundigt cykeleftersyn. Der var desværre en del cykler, der ikke var i helt lovmæssig stand. Så det er der nok nogle forældre der lige må tage sig af. Ud af de 54 elever der deltog i prøven var der 10 elever, der klarede den teoretiske og praktiske del helt uden fejl. Af dem var der 4, der specielt gjorde sig bemærket da de også havde deres cykler helt i orden til cykeleftersynet. Disse 4 elever er : Rasmus Kristensen, Michelle Knudsen, Jonas Pedersen og Erik Bitsch Thomas Faaborg færdselskontaktlærer

12 Sidste skoledag Side 11 Afhentning af lærerne - tidlig morgen.. Revy - med mange sjove overraskelser. Krummen i juni måned Der er almindelig Krumme i juni måned!! (dvs. ingen varm ret om torsdagen!). Samtidig vil vi gerne sige tak til de mange trofaste kunder i dette skoleår - det har været en fornøjelse at betjene jer! 8.a og 8. b - samt Dorthe

13 Side 12 Skilte... 5.b har lavet advarselsskilte. Måske har du allerede mødt nogle. Nogle har advaret mod tilbud i Bredgade, andre mod hestepærer ved rideskolen, en tredje mod myg i skoven og en gruppe drenge er her ved at sætte det sidste advarselsskilt: Advarsel mod biler på landevejen! Modtag skiltningen med et smil, de er lavet med et smil Karen Aagaard og 5.b Sådan foregår det hos skolens sekretær... Vil man gerne have noget ekspederet hos skolens sekretær - ja, så er det pænt ned på knæ! Med lidt held får man så et øjebliks opmærksomhed og så er det om at være hurtig! Knæfald kan foregå mellem dog ikke i frokostpausen, hvor Marianna helst vil have helt fred..

14 Jeg har slået tænderne - hvad gør jeg? Side 13 Hvis du slår tænderne slår et stykke af en tand slår en tand ud - så kontakt tandklinikken hurtigst muligt! Mælketænder: Kontakt tandklinikken, men gør ikke noget ved tanden. Blivende tænder: Tag straks på tandklinikken. Opbevar imens tanden i din mund (i kinden) eller i mælk. Får du brug for at skulle til tandlæge i sommerferien, er klinikkerne åbne således mellem kl og Mandag den 1. juli: Brande, tlf Bording, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Tirsdag den 2. juli: Brande, tlf Engesvang, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Onsdag den 3. juli: Brande, tlf Bording, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Torsdag den 4. juli: Brande, tlf Nordre, tlf Vestre, tlf Fredag den 5. juli: Vestre, tlf Mandag den 9. juli: Vestre, tlf Mandag den 16. juli: Vestre, tlf Mandag den 23. juli: Vestre, tlf Mandag den 30. juli: Vestre, tlf Mandag den 6. august: Vestre, tlf Henvendelse kan finde sted uanset hvilken af klinikkerne man normalt tilhører.

15 Første skoledag efter ferien. Første skoledag efter ferien for klasse bliver mandag, den 13. august Kl Dagen vil være en klasselærerdag, men det vil samtidig også være vores indvielse af den renoverede indskolingsafdeling og SFO Børnehaveklassen Møder først dagen efter tirsdag, den 14. august Kl De møder ved Visdommens Kilde sammen med deres forældre. Alle medbringer en sten ( cm) Brev sendes ud i ferien Thomas Henten Glemt tøj Glemt tøj, sportstasker, håndklæder, sko og meget mere kan afhentes i Boldhallen i uge 26. og 27. Herefter vil resten blive sendt til genbrug Pedellen God sommerferie!

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Velkommen i det nye skole år. Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev September

Velkommen i det nye skole år. Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev September Velkommen i det nye skole år Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev September Åbningstider Skoledage: Mandag Torsdag kl. 6.30 8.00 kl. 11.30 17.00

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2014 Siden sidst Kære elever, forældre og andre interesserede. Så nåede vi til dette skoleårs sidste månedsinformation. Når jeg ser tilbage på dette skoleår, har det

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Skolen informerer 2010 juni

Skolen informerer 2010 juni Skolen informerer 2010 juni Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng tlf. 58841770 fax. 58841777 www.hoengprivatskole.dk Email: info@hoengprivatskole.dk - 19. maj afholdt 6. klasse cyklistprøve. Mandag

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. udvikling trivsel Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed udvikling trivsel KOMPASSET projekter Vi kvalificerer til fremtiden På Vestre Skole ønsker vi at kvalificere vores elever bedst muligt til det samfund, de

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår.

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår. Uge 24 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Lige rundt om hjørnet venter

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Marts 2013 Siden sidst. Vi går en spændende tid i møde. Vinteren vil ikke helt slippe sit tag i os og give plads til foråret. På samme måde vil den igangværende konflikt

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 KALENDER FOR JUNI: Tirsdag

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj 1 Indskoling aug. 2014 Dagsorden & velkomst kl.17.00 Fællessang (5 min.) Præsentation en tak, lidt historik og forventninger til i dag (15 min.) Folkeskolereformen, det kommunale grundlag (5 min.) Den

Læs mere

Dagbog fra Falster 2011

Dagbog fra Falster 2011 Dagbog fra Falster 2011 Klara Toft 394, Sigrid R. Poulsen 324, Kristine Dahl 396, Freja Restorff 285 Mandag d. 27. juni I dag ankom vi til campingpladsen, fyldt med glæde og spænding med alle vores tunge

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere