OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN"

Transkript

1 MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF:

2 Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret 2013/14 er godt i gang og traditionen tro får I, her i starten af skoleåret, et særnummer af vores skoleblad. Her vil I finde en masse praktiske oplysninger, telefonnumre, navne og meget andet, som det kan være rart at have. I begyndelsen af skoleåret ligges Kontakten på skolens hjemmeside. I løbet af skoleåret vil man kunne følge med i livet på skolen via skoleporten og forældre- og elevintra Har I indlæg eller foto som I gerne vil dele med resten af skolen. Er I meget velkomne til at sende dette til: Jeg håber I alle vil bruge Kontakten lige så aktivt i år, som sidste år og glæder mig til at viderebringe jeres gode historier, så alle kan få glæde af dem! OLE WIESES KLUMME PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN De bedste hilsner Pia Abelsen (PA)

3 I dette hæfte finder du vigtige informationer om livet på Munkevængets Skole. På hjemmesiden findes yderligere informationer. Gennem Forældreintra og Elevintra har man direkte information om det, der sker i klasserne. Folkeskoleloven og Fælles Mål beskriver, hvad eleverne skal lære. Munkevængets Skole arbejder på, at lave den bedst mulige undervisning, så eleverne lærer det de skal. Munkevængets Skole arbejder i ud fra værdierne: Faglighed, global skole, anerkendende tilgang og skole-hjemsamarbejde Skolen har lavet en lille folder, der henvender sig specielt til forældre. Den findes på hjemmesiden. Skolen arbejder nu med PALS på 4. år. PALS-arbejdet er nu udbygget med, at skolen kan tilbyde rådgivningsforløb for konkrete familier, fordi vi har fået uddannet to lærere som forældrerådgivere (Vicky Bromman og Stine Weltström), I løbet af skoleåret sætter skolen bestemte områder i fokus for hele tiden at have bedst mulige betingelser for læringen: uge 33+34: At være undervisningsparat ved at sidde klar på sin plads, når timen starter. uge 35-36: At tage ansvar for duksearbejdet. Kommende fokuspunkter vil blive annonceret på Skoleintra. Boblerne er skolens gennemgående indsatspunkter i PALS på Munkevængets Skole: Et positivt undervisningsmiljø og en god omgangstone er vigtigt. PALS er med til at sætte fokus herpå. Munkevængets Skole - en tydelig skole, er det overordnede mål for PALS-arbejdet. En god start på skoledagen og en rar skole at være i og kigge på fremmes når: Alle møder til tiden Elever, der kommer for sent skal altid forbi skolens leder. Jeg sender dem videre til klassen med en post-it, så de ikke forstyrrer undervisningen. Jeg tager kontakt til jer forældre, hvis det er nødvendigt. Alle taler ordentligt til hinanden Gennem PALS-arbejdet har vi fokus på at sprogbrugen foregår på en anerkendende måde. Alle har en ven Skolens løbende undersøgelser viser, at eleverne trives på skolen. Det ønsker vi fortsætter. Alle årgange arbejder ud fra mottoet: Alle skal have en ven. Skolens trivselsudvalg koordinerer arbejdet. Ren skole Vi ønsker, at skolen fremstår pæn og renholdt. Derfor samler klasserne på skift affald omkring skolen. (Eleverne bruger opsamlingstænger). Skole-hjemsamarbejde: Undervisningen/skolen lykkes bedst, når forældre og skole har afstemt krav og forventninger til hinanden: I kan forvente af os på skolen: Engagerede og dygtige medarbejdere

4 At vi henvender os, hvis vi finder det nødvendigt Vi forventer af jer forældre: At I viser interesse for elevens skolegang og skolearbejde At I hjælper eleverne med at møde til tiden At I hjælper eleverne, så de har deres skolesager i orden: (bøger, penalhus, idrætstøj, osv.) At I tager kontakt til os, hvis der sker noget I ikke kan forstå eller noget I er uenige i. At I kontakter os, hvis I bliver opmærksomme på, at jeres barn ikke trives. At I deltager i forældremøder, samtaler og andre aktiviteter på skolen. Velkommen til samarbejdet på Munkevængets Skole. Ole Wiese Skoleleder

5 Praktiske oplysninger - Fra A til Z.. Adresseændring og flytning Ved enhver adresseændring, navneforandring eller ændring af telefonnummer bedes man meddele dette til skolens kontor. Husk ved flytning, at alle bøger, buskort og andet lånt materiale skal afleveres. Afsætning af dit barn v. skolen Regler skoleåret : - At elever sættes af bilen på P-pladsen ved hallen. - P-pladsen foran kontoret, er forbeholdt taxaer, elever med særlige behov, varetransport og medarbejdere. - At elever IKKE må sættes af på den lille vej lige foran blok A (Det giver dårlige oversigtsforhold og dermed risiko for at farlige situationer opstår) - At huske på at elever har godt af at gå eller cykle til skole. Bevilling af buskort Ved ansøgning om buskort søges Børne- og Uddannelsesforvaltningen Blanketten Ansøgning om befordringsgodtgørelse udleveres fra skolens kontor og sendes til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Ålegården 1, 6000 Kolding. Husk at vedlægge pasfoto. Eleven skal gå på distriktsskolen, og kilometerafstanden mellem hjem og skole skal samtidig være opfyldt: klasse: længere end 2,5 km klasse: længere end 6 km klasse: længere end 7 km Søger man optagelse på en anden skole end distriktsskolen, ydes der ikke befordringsgodtgørelse. Særregler I særlige tilfælde vil der kunne ydes befordring. Det er f.eks. tilfældet med elever, der henvises til læsekursus på Munkevængets Skole. Erstatningskort Ved bortkomne eller ødelagte kort er der en udgift til administrationsgebyr på kr. 50,-. Dette beløb skal indbetales, inden nyt buskort kan udstedes.

6 Blå mandag I forbindelse med konfirmation i 8. klasse har eleven fri dagen efter egen konfirmation. Søskende har fri de 2 første timer, mandagen efter konfirmationen. Skolen opfordrer til, at elever og forældre aftaler et fælles blå mandag arrangement, hvor både konfirmander og elever, der ikke konfirmeres, deltager. Der er normal undervisning for de elever, der ikke ønsker at deltage i det fælles aftalte arrangement. Såfremt der ikke er noget fælles arrangement, er blå mandag kun for konfirmander. Bøger Bøger og andet undervisningsmateriel stilles gratis til rådighed. Alle bøger skal beskyttes med bogbind. Undervisningsmaterialer, der misligholdes eller bortkommer, skal erstattes. Design Munkevængets skoles SFO og klubber vil være design SFO. Det ses ved en løbende ændring af vores pædagogiske arbejde, vores fysiske rammer og en kompetenceudvikling blandt personalet. Børn og forældre vil i løbet af de kommende år blive præsenteret for en spændende udvikling, som gør SFO en efterspurgt. Elevråd Elevrådets formål er at være samlingsorgan for eleverne på Munkevængets Skole og varetage elevernes interesser i samarbejde med skolens ledelse, Pædagogisk Råd og skolens bestyrelse. I forbindelse med de forskellige opgaver/sager, vil de relevante elever blive indkaldt til møde. Desuden har elevrådene 2 undervisningsmiljørepræsentanter, som er med til at udarbejde rapporten om elevernes undervisningsmiljø. Kontaktlærer til skolens elevråd er Rune Andersen. Dansk som andetsprog Undervisningen af elever med dansk som andetsprog varetages af skolens sprogstøttelærere. Støtten kan gribes an på forskellig vis, bl.a. ved almindelig sprogstøtteundervisning, som med udgangspunkt i stamklassens undervisning og i samarbejde med faglæreren, giver elever med dansk som andetsprog, den hjælp og vejledning, som den enkelte elev har brug for. Der kan undervises i mindre grupper sideløbende med klassen, men oftest foregår undervisningen som en del af stamklassens undervisning. Der er knyttet en sproglærer til hver enkelt klasse og det er en del af alle fag. Ind i mellem er der mulighed for at lægge ekstra støtte i en klasse eller som kursus udenfor skoletid. I skoleåret 2013/2014 vil der i perioder være ekstra fokus på naturfag i overbygningen.

7 Forsikring Børn er ansvarlige for de skader, de anretter. Forvolder børn skade på hinanden i skolen, vil det som regel være et mellemværende mellem de to parter (hjemmene). Familiens ansvarsforsikring dækker de skader, som børn er ansvarlige for. Børneulykkesforsikringen for børn og unge i kommunale institutioner og skoler tegnet af Kolding Kommune er ophørt 31. december Forældre til børn og unge i daginstitutioner og skoler opfordres til at få undersøgt egne forsikringsforhold, og få tegnet en ulykkesforsikring for barnet eller den unge, hvis der ikke allerede er tegnet en sådan forsikring. har i henhold til Retssikkerhedslovens 11, stk. 2 pligt til at oplyse om ændringer der kan have betydning for hjælpen. I forhold til modtagelse af kontanthjælp fremgår det endvidere af Aktivlovens 5, at det kun er personer som opholder sig her i landet der kan modtage hjælp. Det betyder, at såfremt De skal på ferierejse til udlandet, så er det vigtigt, at De forinden tager kontakt til Deres sagsbehandler hos Kolding Kommune, og oplyser om perioden for ferierejsen. En tilsidesættelse af Deres oplysningspligt, jf. Retssikkerhedslovens 11, stk. 2, kan medføre tilbagebetalingskrav, samtidig med at der kan ske tiltale efter Straffelovens 289a og efter Retssikkerhedslovens 12b. Kolding Kommune Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Fravær Når et barn har haft fravær i skolen, giver hjemmet meddelelse om fraværets årsag og varighed ved at skrive til klasselæreren i kontaktbogen, som forevises den første mødedag eller skolens intranet bruges. Hvis en elev er syg i en længere periode, skal skolen have besked senest efter en uge. Der gives besked via skolens intra. Ekstraordinær fri. Der kan ekstraordinært søges fritagelse fra skolens undervisning. Ved 1 dag søges hos klasselæreren og ved flere dage søges hos skolens ledelse. Begrundelse for fritagelsen og datoer for perioden skrives i enten barnets kontaktbog eller ved brug af skolens intranet. Til orientering fra Kommunen Enhver der modtager sociale ydelser som -Kontanthjælp -sygedagpenge -førtidspension Fotografering I begyndelsen af skoleåret får eleverne tilbud om at blive fotograferet. De børn, som har fået forældrenes tilladelse til at blive fotograferet, får tilsendt de færdige fotografier. Alle elever bliver fotograferet med klassebillede samt enkeltbilleder. Bestilling og betaling for billederne foretages direkte til fotografen. Glemte sager Mærk så vidt muligt private ejendele med navn. Skulle noget alligevel være blevet borte, kan det meste skaffes til veje igen ved henvendelse til klasselæreren eller skolens serviceleder, som holder til blok E. Glemte ure, smykker, penge o.l. opbevares på servicelederens kontor og udleveres ligeledes ved henvendelse.

8 Idræt På Munkevængets Skole har alle elever idræt, som er obligatorisk på alle klasse-trin. Idræt foregår dels som adskilt pige- og drengeidræt, men også som blandet pige/drengeidræt. Idrætsundervisningen indeholder alt fra leg til gymnastik og boldspil. Undervisningen foretages af en mandlig og en kvindelig idrætslærer. I børnehaveklassen er det dog børnehaveklasselederen, der står for undervisningen. Drenge og piger klæder om hver for sig i hver deres omklædningsrum. Efter idrætstimen bader alle elever ligeledes hver for sig. Det forventes, at forældrene især i de mindste klasser hjælper børnene med at pakke idrætstøj og håndklæde. Fritagelse fra idræt kan efter skriftlig anmodning - helt eller delvist ske for 1 uge ad gangen, dog højst 4 sammenhængende uger. Eleven skal, selvom han/hun er fritaget for idræt, overvære undervisningen. Ved hyppige fritagelser på grund af sygdom henvises til egen læge. Fritagelse ud over 4 uger kræver lægeattest. Man kan bære tørklæde i idræt, hvis det ikke dækker halsen. Forældre og søskende er velkomne til at deltage i juleafslutningen i kirken, der starter kl.8.30 Kristendomskundskab Kristendomsundervisning, er et eksamensfag, der er obligatorisk fra 1. til og med 9. klasse. I 8. klasse går eleverne til præst, og eleverne undervises derfor ikke på skolen i kristendomskundskab. Hvis forældre ønsker deres barn fritaget for undervisningen, skal de rette henvendelse til skolens ledelse senest 29. september Fritagelsen gælder for et år, og forældrene overtager selv undervisningsforpligtigelsen. Skolen tilbyder ikke undervisning til elever, der er fritaget for kristendomsundervisning. Forældrene skal selv tage vare på barnet, med mindre andet er aftalt. Juleafslutning Den sidste dag før juleferien er fredag d. 20.december, hvor der er almindelig skolegang. Eleverne møder til sædvanlig tid 8.05 og alle har fri Vi går samlet til Simon Peters Kirke og senere tilbage til skolen, hvor dagen fortsætter og afsluttes i klasserne. Lejrskoler På Munkevængets Skole tilstræbes det, at alle elever er på lejrskole 2 gange i skoleforløbet, nemlig i 3. klasse (med 1 overnatning) og i 8. klasse (med 4 overnatninger). Med undtagelse af lommepenge og kostpenge er lejrskoleopholdet i princippet gratis for eleverne, idet skolen yder et tilskud pr. elev. Ekskursioner indgår som en naturlig del af undervisningen i et eller flere fag og emner.

9 Lektiecafe På Munkevængets Skole har vi et tilbud, hvor jeres barn kan gå i lektiecafé og få hjælp til lektierne. Der er lektiecafé tirsdag, onsdag og torsdag i 6. eller 7. lektion. I lektiecafeen er der en lærer, som kan hjælpe eleverne i gang og eleverne kan også få hjælp til lektielæsning. Lektiecafeen for 1-3 klasse begynder tirsdag d Eleverne får besked om, hvor de skal være. Lektiercafeen for 4-7 klasse begynder tirsdag d Der er mødepligt til lektiecafeen, er jeres barn forhindret i at komme, bedes I enten give klasselæreren besked eller sende en sms til den lærer, der står for lektiecafeen. Åbningstider i lektiecafeen: Lektiecafe for klasse varetages af MA, og der vil blive tilmelding i starten af skoleåret. Lektiercafeen er placeret i 1m klasselokale. Tirsdag i 6. lektion. Onsdag i 7. lektion. Torsdag i 7. lektion. Lektiecafe for klasse varetages af MH og HE og der vil blive tilmelding i starten af skoleåret. Tirsdag i 7. lektion: Onsdag i 7. lektion: Torsdag i 7. lektion: Mad (se afsnit om skoleboden). Mælk Skolen har ikke en mælkeabonnementsordning, men mælk kan fremover købes i skoleboden. Pris: 3,00 kr. for en skolemælk Opdatering af kontaktoplysninger Vi beder om at man løbende opdaterer følgende oplysninger på forældreintra: - Oplysninger om forældremyndighed - Hjemmets telefonnummer - Arbejdstelefonnummer - Mobiltelefonnummer - - Hvis eleven har eget telefonnummer Pædagogisk Servicecenter/ Skolebiblioteket Skolebiblioteket har til opgave at fremskaffe undervisningsmaterialer, dels fra skolens egen samling, dels fra kommunens og CFU s samlinger af undervisningsmidler. I skolebibliotekets åbningstid kan såvel elever som lærere låne bøger og andet materiale til udvidet læsning og bearbejdning, i forbindelse med den daglige undervisning. Før og under klassernes projektuger er skolebiblioteket ligeledes behjælpelig med råd og vejledning. Skolebiblioteket administrerer også klassernes taskebøger, og disse udlånes via elevernes personlige lånerkort. Lånetiden for materialer, lånt på skolebiblioteket, er normalt en måned. Bøger og andet skolemateriel, som eleverne får udleveret af skolen, skal behandles med omhu.

10 Taskebøger skal forsynes med omslag. Ødelagte bøger og bortkomne ting kræves erstattet. Ringetider 1. modul Pause modul Spisning Pause modul Pause modul modul Rygepolitik Munkevængets Skole er røgfrit område, hvorfor tobaksrygning ikke er tilladt. SFO/ klub. SFO har beliggenhed og kontor på Pinjevej 2 og er for børn fra 0 3 klasse. Klubberne har beliggenhed på Munkevænget 6. Fritidsklubben er for børn fra 4 6 klasse og Ungdomsklubben er for unge fra 6 klasse til det 18 år. Åbningstider: SFO en har åbent fra kl og igen fra kl (fredag til kl.16.00). Fritidsklubben har åbent på alle skoledage fra kl (fredag til kl.16.00). Ungdomsklubben har åbent mandag og onsdag fra kl Klubberne er lukket i alle skoleferier. Morgen SFO: Vi tilbyder kun sunde morgenmadsprodukter. Tilbuddet gælder indtil kl Børnene følges i skole af en medarbejder kl Eftermiddagscafe Vi følger skolens kostpolitik og serverer overvejende sund kost i caféen. Ordningen er forældrebetalt og fungerer med Klippekort. Dette betyder, at børnene kun betaler for den mad som de spiser. Tilsynspligt: Blæksprutten løser opgaven med at fører tilsyn med jeres barn og tjekker om jeres barn er kommet fra skole, hvis ikke ringer vi til jer. Lektiecafe: Tilbuddet er gældende for alle børn i SFO, i hele skoleåret. Caféen har åbent fra mandag til torsdag i tidsrummet fra kl Forældresamarbejde: Vi tilbyder et åbent og gensidigt forældresamarbejde, hvor dialogen omkring jeres barn er altafgørende. Lærer og pædagog samarbejde: SFO og undervisningsdelen indgår dagligt i et tæt og udviklende samarbejde. Pals: PALS er en kultur på hele skolen og omfatter også SFO og klubberne. Sådan arbejder vi pædagogisk: Vi arbejder ud fra en Mål-og Indholdsbeskrivelse, som kan ses på hjemmesiden: under SBI. SFO telefon: Klubberne: Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med skolens og fritidsordningens virksomhed. at fastsætte principper for skolens arbejde, fx skole-hjemsamarbejde, fagfordeling, underretning af

11 hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. at godkende skolens budget at give udtalelser til byrådet. at indstille til byråd angående ansættelse af skolens personale. Skolebestyrelsens sammensætning: Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 repræsentant, udpeget af byrådet samt 2 elevrådsrepræsentanter. Desuden deltager skolens leder og viceskoleleder uden stemmeret. Formand/ forældrerepræsentanter: Nina Bonderup Dohn, Bispevænget 24 tlf Kenedid Abdi Dahir, Skovparken 37 1tv. Peter A. Ohlsen, Munkevænget 221 Jette Reventlov Petersen, Østervej 50 Lars Helmrich, Påfuglevej 8 Sanita Prlja, Cypresvej 7.1 t.v Steen Hallundbæk, Gråstensvej 12 Suppleanter: Abdalle A. Jama, Egevang 4, 3 nr. 50, 7100 Vejle Senka Pojskic, Cypresvej 28, 2. th. Edina Maleskic, Bispevænget 104 Ayse Bölücü, Cypresvej 6 st. tv. Djana Kovacevic, Gotthardpasset 12 Medarbejderrepræsentanter: Lone Heldt Alice Hansen Elevrådsrepræsentanter: 7.a Hamza Braiek, Louise Gôning 8.a Adnan Mujcinovic 8.b Seyit Øzcan, Nhung Thi Kim Mai Skoleboden Boden tilbyder, ud fra et begrænset menukort både varme retter, sandwich og snack. Boden har åbent i første og anden pause. Skoleboden og skolemad, der blev etableret med start i skoleåret , fortsætter med salg af madvarer i skoleåret , men med et reduceret udbud. Skoleboden fortsætter med at bestille nøglehulsmærkede madvarer hos skolemad bestående af mælke produkter, brød, frugt og grønt samt et begrænset udbud af varme retter. Information om udbud i boden udsendes på skolens hjemmeside i august. Priserne vil være på samme niveau som dette skoleår. Udbud og salg foregår stadig med hjælp fra 6. klasses elever på skift. På forsøgsbasis udbydes der varm mad i begrænset omfang, der forud bestilles dagen før i boden hos Aneken eller Mogens efter først til mølle princippet, idet der forventes at kunne sælges mellem retter dagligt. Skolens AKT-funktion AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT-lærernes arbejde består i at forbedre elevernes skolesituation indenfor disse tre områder. AKT-lærerne samarbejder med skolens øvrige personale, ledelse, SFO og klubber, PPR samt eksterne samarbejdspartnere. AKT arbejder ud fra skolens Trivselsplan for at fremme trivsel og modarbejde mobning. AKT vejleder eleverne ud fra følgende PALSforventninger: Ansvar, respekt og omsorg AKT-lærerne repræsenterer skolen i det kommunale SSP-samarbejde og Sundhedsfremme. AKT-lærerne samarbejder gerne med elever og forældre og kan træffes på. Mobil: Sundhedspolitik Munkevængets Skole har udarbejdet en sundhedsplan bestående af hovedemnerne: Mad og Måltider, Bevægelse og Trivsel. Nærmere beskrivelse af kostpolitik og sundhedsplan kan ses på skolen hjemmeside.

12 henhold til service- tilbud som f.eks. høre- og synsprøve, højde/vægt. Skole/hjem-samarbejdet Skole/hjem-samarbejdet ved Munkevængets Skole skal udvikle gensidig tillid og forståelse mellem skole og hjem og gennem åbenhed omkring skolens virke skabe tryghed for såvel børn som forældre. Skolebestyrelsen har fastsat principper for samarbejdet mellem skole, skole-fritidsordning og hjem. Mindst to gange årligt tilbydes en skole/hjem- samtale om den enkelte elev. Eleven inviteres normalt til at deltage i skole/hjem-samtalen. Pædagogerne fra SFO en deltager både ved skole/hjemsamtalerne samt forældremøder. Der afholdes klasseforældremøde 1 gang årligt. Skolen forventer, at forældrene møder op til forældremødet. Forældrene i klassen vælger et klasseforældreråd, som er et bindeled mellem forældrene og skolen. Alle klasselærere informerer på forældreintra om møder m.v. Skolesport Skolesport er et forløb i forbindelse med gymnastik, der afsluttes med en gymnastikopvisning for hele skolen. Det er primært for elever fra klasse. Skolesport er tænkt som et tilbud til de elever, som ellers ikke er aktive indenfor sport og foreningslivet, men det er ikke et krav. Der arrangeres ture for de elever der passer træningen. Kontaktperson: Heidi Elmgaard Rose HE Rune Andersen RA Tlf: Skolens sundhedsplejerske Sundhedsplejerskens arbejde på skolen består i: *Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i * Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper. *Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov. *Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser: *Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og samtale om trivsel og udvikling. *Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for erhvervsvalg. I skoleåret 2013/14 undersøges følgende årgange: 0.klasse: Indskolingsundersøgelse m. forældre 1. klasse: sundhedssamtale med forældre 3. klasse: undervisning i sund morgenmad 4. klasse: sundhedssamtale 4. klasse: menstruationsundervisning for pigerne 5. klasse: pubertetsundervisning 6. klasse: Synsprøve 7. klasse: undervisning i søvn 8. klasse: udskolingsundersøgelse 2., 3., 5., 6., 7., 9. og 10. klasse undersøges ikke medmindre, at der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer. Sundhedsplejen anvender Skolesundhed.dk, som er et webbaseret spørgeskema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i 0., 4. og 8. klasse. Skemaerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre i forbindelse med den første samtale med sundhedsplejersken, mens de resterende

13 udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken. Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til leder af Sundhedsplejen Gitte Skou Rasmussen på e- mail: Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen på tlf Sundhedsplejesken på Munkevængets skole er: Dorthe Møller Telefon Træffetider på skolen: Onsdag: Fredag: supplerende undervisning Undervisning af elever med behov for supplerende undervisning varetages af lærere med specialkompetencer. En elev kan tilbydes supplerende undervisning, når vi har drøftet elevens vanskeligheder i lærerteamet og ved forældresamtaler. Eleverne bliver løbende testet med nationale test og skolens læse/stave-og matematikprøver. Er der behov for yderligere testning kan testlærerne også tage individuelle prøver. Er der yderligere behov for at undersøge sagen forelægges denne i skolens Pædagogisk Forum, og hvis der er afdækket et behov for indgriben, laves en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fleksibilitet og tidlig indsats Den supplerende undervisning forsøger at dække de enkelte elevers behov ved at tilrettelægge kortere, intensive kurser for få elever, mindre hold eller ekstra indsats i hele klasser. Målet med den tidlige indsats er at give eleverne i indskolingen de bedste betingelser for at få optimalt udbytte af undervisningen. En ekstra chance En ekstra chance (Reading Recovery) er et undervisningstilbud, der varetages af en særligt uddannet lærer. Formålet med programmet er at yde en ekstra indsats for elever, som har behov for hjælp for at komme i gang med at læse. Undervisningen starter i januar måned og foregår med udvalgte elever fra 1. klasse gennem daglig undervisning i 30 minutter i 16 uger. Forældre til de implicerede elever bliver naturligvis kontaktet inden deltagelse i læsetilbuddet. Svømning På Munkevængets Skole har alle elever svømning i 4.klasse. Vi bestræber os på at lære alle eleverne svømmearterne brystsvømning og crawl samt bjergning, udspring mm. Vi svømmer i Slotssøbadet. Eleverne skal medbringe badetøj og håndklæde. Drenge og piger klæder om og vasker sig i hvert sit baderum. I tilfælde af sygdom/ skader skal eleven medbringe skriftlig meddelelse om fritagelse. Synlig rengøring Vi har igen i år synlig rengøring. Det betyder, at rengøringsassistenterne vil være på skolen efter at eleverne er mødt.

14 Talentklassen På Munkevængets Skole, er det muligt, at tilmelde ens barn i talentklassen. Dette er et tilbud til de elever, der har brug for ekstra udfordringer i den daglige undervisning. Kontaktperson: Per Knudsen Tlf: Termins- & afgangsprøver Folkeskolens Afgangsprøver er obligatoriske i 9.klasse. De skriftlige prøver ligger i første del af maj måned og de mundtlige prøver i slutningen af maj og i juni måned. I 9. klasse afholdes der skriftlige terminsprøver i januar måned. Tandplejen Elever fra Munkevængets Skole undersøges på skolens lægeværelse, mens en eventuel behandling finder sted på Tandklinikken, Seestvej 4 (ved Bakkeskolen) Klinikken i Seest er åben: Mandag og tirsdag: Onsdag, torsdag og fredag: Telefontid: Man. fred og mandag Tandplejen omfatter alle børn fra 0-18 år. Efter behov foretages regelmæssig undersøgelse og behandling af tandsygdomme og tandstillingsfejl. Eleverne i klasse indkaldes via skolen. I forbindelse med klasseundersøgelse tilbyder vi samlet transport til behandling fra Munkevængets Skole til klinikken i Seest for klassetrin klasse sørger selv for transport. Fra 9. klasse til 18 år foregår indkaldelsen individuelt. Tlf: Tandlægebus! Er på skolen om mandagen i ulige uger Tandregulering foregår på tandregulerings-klinikken, Seestvej 4, Kolding Traditioner på Munkevængets Skole Munkevængets Skole, der er bygget i årene , har opbygget mange gode traditioner, som alle ser hen til med forventning. Vi mener ikke, at en god skole kan eksistere uden faste traditioner gennem skoleåret. I juni har vi fælles idrætsdag for hele skolen. Sidste fredag før efterårsferien er en sundhedsdag, der afsluttes med at hele skolen deltager i Skolernes Motionsløb. Julemåneden indledes i nogle blokke med en klippedag og siden Luciaoptoget. I februar holder de yngste elever fastelavn og næsten samtidig er skolens afgangselever til terminsprøve, hvor de får pudset formen af inden den afgørende prøve i maj. De enkelte blokke og klasser står desuden for en lang række arrangementer for elever og forældre. Uddannelsesvejledning UU-vejleder på Munkevængets Skole er Ole Skovgaard. Hans opgave består bl.a. i at hjælpe med undervisningen i uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering i klassetrin. Desuden skal han bistå ved

15 forældre- og elevvejledning om valget efter 9. klasse. Fra 8. klasse skal der for alle elever udarbejdes en uddannelsesplan, der skal vedlægges ansøgningen efter 9./10. klassetrin. UU-vejlederen afholder således vejledningssamtaler med eleverne fra klassetrin. Sidst, men ikke mindst, er det UU-vejlederens opgave at vedligeholde og skabe kontakt til erhvervslivet og forskellige uddannelsesinstitutioner i forbindelse med erhvervspraktik, virksomhedsbesøg mm. UU-vejlederens træffetid: Se skolens hjemmeside. Vikarordning Skolebestyrelsen har fastsat følgende principper for vikarordningen. For klasse: Ved tilfældige mellemtimer, som opstår ved læreres fravær pga. af sygdom, kursus el.lign., tilstræbes en 100 % vikardækning. Der kan undtagelsesvis gives fri i ydertimer. For klasse forudsættes det, at hjemmet har modtaget forudgående besked herom. For klasse: Tilfældigt opståede mellemtimer dækkes i størst muligt omfang. Der vil blive givet fri i ydertimer, hvis det skønnes, at der ikke kan tilbydes tilfredsstillende alternativ undervisning. Åbent hus Munkevængets Skole har tradition for at invitere forældrene til Åbent hus i løbet af skoleåret. Datoer for Åbent hus i 2011/12: 16/9 22/10 13/11 05/12 17/01 24/02 11/03 02/04 08/05 13/06

16 Ferier og fridage 2013/14 Sommerferie 29. juni august 2013 Efterårsferie (uge 42) 12. oktober oktober 2013 Juleferie 21. december januar 2014 Vinterferie (uge 7) 08. februar februar 2014 Påskeferie 12. april april 2014 St. Bededag 16. maj 2014 Kr. himmelfartsdag + 1 dag 29. maj maj 2014 Grundlovsdag 05. juni 2014 Pinseferie 06. juni juni 2014 Sommerferie 28. juni De anførte datoer er inkluderet i ferien Sidste skoledag før jule- og sommerferien samt 1. maj lukker skolerne efter 5 lektion. Forældre opfordres til ved tilrettelæggelsen af ferier og rejser at medvirke til, at børnenes skolegang bliver så regelmæssig som muligt.

17 1.række (fra venstre) Melanie La Villa Labial Aneken Speedtsberg Petersen Tina Böhlers Inge Rahmatollahi Hansen Karen Andersen Charlotte Bak Nymark Nielsen Ole Wiese Pia Abelsen Helle Bie Skou Lis Ravn Ebbesen Susanne Højgaard Ellen Vestergaard Else Boisen 2. række (fra venstre) Lone Heldt Sanne Fuglesang Hansen Dorte Møller Britta Thøgersen Anders Fink Jensen Karen Lauridsen Bente Johansen Hanne Vinter Sørensen Hanne Larsen Kirsten Guldager Andersen Bodil Frederiksen Rikke Lundin-Andersen Britt Jensen Panikovski Anne Marie Buhl Juhl Line Betak Jakobsen Camilla Holm Jørgensen Vicky Wollbrink 3.række (fra venstre) Kerstin Otzen Lise Sønderholm Nissen Anders Eriksen Jan Schlebaum Jill Toft-Hansen Gelinde Møller-Felix Rikke Viig Mønster Claus Verner Hans Christensen Camilla Buur Pia Raabe 4. række (fra venstre) Heidi Elmgaard Rose Elizabeth Sørensen Rikke Tine Koed-Brink Per Knudsen Mogens Refslund Hamming Stine Weltström Helle Gilling Edina Begic Elisabeth Klostermann Charlotte Varn Quist Dorthe Bygebjerg Kristensen AnneMette Nielsen Mona Awad Sanne Junker Henriksen Brian Siig Nordgaard Ibro Karcic 5. række (fra Venstre) Rikke Nielsen Anders Jørgensen Orla Thøgersen Noe Asnæs Rune Andersen Mathias Dahl Christensen Jesper Hansen Bent Bank Larsen Finn Fallesen Jakob Evermann Grtih Rasmussen Ninna Hansen

18 Munkevængets Skole - Telefonnumre og navne der er gode at kende Skolens kontor: Munkevænget 2, 6000 Kolding Tlf: web: Skolens ledelse: Skoleleder Ole Wiese Direkte tlf: Mobil: Viceskoleleder: Finn Fallesen Direkte tlf: Afdelingsleder Brian Siig Nordgaard Direkte tlf: Afdelingsleder Hanne Vinther Sørensen Direkte tlf: Munkevængets Skoles SFO Direkte tlf: Klubber Direkte tlf: Ledelsen: SFO leder Kirsten Lund Tlf: SFO Souschef Anne Meldgaard Lu Tlf: Klub afdelingsleder Pernille K. Hansen Tlf: Administrativt og teknisk personale Skolesekretær Hanne Larsen Direkte tlf: Skolesekretær Gurli Hansen Direkte tlf: Kontorassistent Helle Skou Kortorelev Rikke Nielsen Direkte tlf: Teknisk Serviceleder Jan Schlebaum Direkte tlf: Mobil: UU-vejleder Ole Skovgaard Tlf: Pædagogisk servicecenter Skolebibliotekar Pia Abelsen Mobil Skolebibliotekar Per Knudsen Mobil Skolebibliotekar Charlotte Nielsen Mobil PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgiving) Tlf: Skolepsykolog: Signe Helms Tlf: Talepædagog: Elisabeth Beck (Sys) Tlf: Sundhedklinikken Sundhedsplejerske Dorthe Møller: Mobil: Dorthe kan træffes på skolen onsdag og fredag kl Skoletandlæge: Tlf: (mandag & torsdag) Eller til klinikken på Seestvej. Tlf: Tandreguleringen: Bakkeskolen, Seestvej 4, Kolding Tlf: lok. 11

19 Tjenestemobiler: På Munkevængets Skole har lærerne tjenestemobiler som skal bruges ved telefonisk kontakt. Har I som forældre brug for at komme i kontakt med lærerne i undervisningstiden skal al henvendelse gå igennem kontoret på tlf Lærerne kan kontaktes efter undervisnings ophør og efter de aftaler, som de forskellige klasseteams har meldt ud. Fornavn Efternavn Telefonnr Lokalnr Klasse Titel Skolens Ole Wiese M-kl, Skoleleder 4OW 9T 4FF Finn Fallesen kl Viceskoleleder 4BR Brian Siig Nordgaard kl Afd. leder Hanne Vinther Sørensen D Afd. leder 4HV kl 2HS Helle Bie Skou Kontor 2HL Hanne Larsen Øko. Sekretær 2GH Gurli Hansen Sekretær 2RN Rikke Nielsen Konttorelev 2JS Jan Schlebaum Teknik Teknisk Leder Lars Olsson Teknik Teknisk Medhj Karl Pedersen Teknik Teknisk Medhj AE Anders Eriksen Lærer JO Anders Jørgensen T Lærer AJ Anders Fink Jensen Lærer AP Aneken Petersen Lærer AN Anna Christensen A Lærer AD Anne Daus Laungaard B Lærer AB Anne Marie Buhl Juhl B Lærer NI Annemette Nielsen A Lærer BL Bent Bank Larsen Lærer BJ Bente Johansen M Lærer FR Bodil Frederiksen AKT Lærer BP Britt Jensen Panikovski D Lærer BH Britta Hagmann Thøgersen B Lærer CB Camilla Buur A Lærer CA Camilla Holm Jørgensen A Lærer CN Charlotte Bak Nymark Nielsen B BIB Lærer CQ Charlotte Varn Qvist S Lærer CV Claus Verner Lærer DP Dorte Kristensen Lærer ED Edina Begic Lærer EK Elisabeth Klostermann B Lærer EJ Elizabeth Sørensen B Lærer EV Ellen Vestergaard Lærer EB Else Boisen D Lærer GF Gerlinde Felix T Lærer GR Grith Rasmussen D Lærer HC Hans Christensen Lærer HE Heidi Elmgaard Rose B Lærer HG Helle Gilling A Lærer IB Ibro Karcic Lærer IR Inge Rahmatollahi Hansen M Lærer JE Jakob Evermann A Lærer

20 JH Jesper Hansen Lærer JT Jill Toft Hansen M Lærer KA Karen Andersen Lærer KL Karen Lauridsen A Lærer KN Karin Noe L2 Lærer KE Kerstin Otzen Lærer KG Kirsten Guldager Andersen Spc Cen Lærer LB Line Betak Jakobsen Lærer LE Lis Ravn Ebbesen Lærer LN Lise Sønderholm Nissen A Lærer LH Lone Heldt A Lærer MJ Maria Løkkebø Hassø Lærer (på barsel) MC Mathias Dahl Christiansen Lærer ME Melanie La Villa Labial B Lærer MH Mogens Hamming Lærer MA Mona Awad M Lærer NH Ninna Hansen Lærer NA Noe Asnæs T Lærer OT Orla Thøgersen AKT Lærer PK Per Knudsen BIB. Lærer PA Pia Abelsen IT - BIB Lærer PR Pia Raabe S Lærer RK Rikke Koed-Brink B Lærer (barselsvikar) RL Rikke Lunding-Andersen Lærer RN Rikke Nielsen RH Rikke Viig Mønster B Lærer RA Rune Andersen B Lærer SA Sanne Fuglsang Hansen Lærer SJ Sanne Junker Henriksen A Lærer SW Stine Weltström B Lærer (på barsel) SH Susanne Højgaard A Lærer SU Susanne Kielsgaard L1 Lærer TB Tina Böhlers Lærer VI Vicky Wollbrink Lærer JBN Jørgen B Nielsen SFO Kirsten M.B. Lund SFO-Leder Anne Meldgaard Lu Souschef Pernille Kirkeløkke Hansen Afd. Leder Klub Nasrin Solati Pædagog Alice Stark Pædagog Julie (BARSEL) Thorsen Medhjælper Erla Jakobsen BARSELSVIKAR Mischa Hjort(BARSEL) Andersen Pædagog Ditte Avnsgaard BARSELSVIKAR Louise Tang Nørregård Medhjælper Sara Seehausen Pædagog Jimmy Mortensen Medhjælper Line Bonnesen Pædagog Alice H Hansen Pædagog Tina Markussen Hansen Pædagog PPR Signe Helms Psykolog UU Ole Skovgaard UU-vejleder Sundhedsplejerske Dorthe Møller Sundhedspl.

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole: INFO HÆFTE 2013 / 2014 SJØRSLEV SKOLE I dette informationshæfte kan du finde oplysninger om mange forskellige emner fra skolens hverdag. Du kan finde endnu flere emner på skolens hjemmeside www.sjorslevskole.dk.

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2013/2014

Asferg Skole/SFO 2013/2014 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere