OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN"

Transkript

1 MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF:

2 Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret 2013/14 er godt i gang og traditionen tro får I, her i starten af skoleåret, et særnummer af vores skoleblad. Her vil I finde en masse praktiske oplysninger, telefonnumre, navne og meget andet, som det kan være rart at have. I begyndelsen af skoleåret ligges Kontakten på skolens hjemmeside. I løbet af skoleåret vil man kunne følge med i livet på skolen via skoleporten og forældre- og elevintra Har I indlæg eller foto som I gerne vil dele med resten af skolen. Er I meget velkomne til at sende dette til: Jeg håber I alle vil bruge Kontakten lige så aktivt i år, som sidste år og glæder mig til at viderebringe jeres gode historier, så alle kan få glæde af dem! OLE WIESES KLUMME PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN De bedste hilsner Pia Abelsen (PA)

3 I dette hæfte finder du vigtige informationer om livet på Munkevængets Skole. På hjemmesiden findes yderligere informationer. Gennem Forældreintra og Elevintra har man direkte information om det, der sker i klasserne. Folkeskoleloven og Fælles Mål beskriver, hvad eleverne skal lære. Munkevængets Skole arbejder på, at lave den bedst mulige undervisning, så eleverne lærer det de skal. Munkevængets Skole arbejder i ud fra værdierne: Faglighed, global skole, anerkendende tilgang og skole-hjemsamarbejde Skolen har lavet en lille folder, der henvender sig specielt til forældre. Den findes på hjemmesiden. Skolen arbejder nu med PALS på 4. år. PALS-arbejdet er nu udbygget med, at skolen kan tilbyde rådgivningsforløb for konkrete familier, fordi vi har fået uddannet to lærere som forældrerådgivere (Vicky Bromman og Stine Weltström), I løbet af skoleåret sætter skolen bestemte områder i fokus for hele tiden at have bedst mulige betingelser for læringen: uge 33+34: At være undervisningsparat ved at sidde klar på sin plads, når timen starter. uge 35-36: At tage ansvar for duksearbejdet. Kommende fokuspunkter vil blive annonceret på Skoleintra. Boblerne er skolens gennemgående indsatspunkter i PALS på Munkevængets Skole: Et positivt undervisningsmiljø og en god omgangstone er vigtigt. PALS er med til at sætte fokus herpå. Munkevængets Skole - en tydelig skole, er det overordnede mål for PALS-arbejdet. En god start på skoledagen og en rar skole at være i og kigge på fremmes når: Alle møder til tiden Elever, der kommer for sent skal altid forbi skolens leder. Jeg sender dem videre til klassen med en post-it, så de ikke forstyrrer undervisningen. Jeg tager kontakt til jer forældre, hvis det er nødvendigt. Alle taler ordentligt til hinanden Gennem PALS-arbejdet har vi fokus på at sprogbrugen foregår på en anerkendende måde. Alle har en ven Skolens løbende undersøgelser viser, at eleverne trives på skolen. Det ønsker vi fortsætter. Alle årgange arbejder ud fra mottoet: Alle skal have en ven. Skolens trivselsudvalg koordinerer arbejdet. Ren skole Vi ønsker, at skolen fremstår pæn og renholdt. Derfor samler klasserne på skift affald omkring skolen. (Eleverne bruger opsamlingstænger). Skole-hjemsamarbejde: Undervisningen/skolen lykkes bedst, når forældre og skole har afstemt krav og forventninger til hinanden: I kan forvente af os på skolen: Engagerede og dygtige medarbejdere

4 At vi henvender os, hvis vi finder det nødvendigt Vi forventer af jer forældre: At I viser interesse for elevens skolegang og skolearbejde At I hjælper eleverne med at møde til tiden At I hjælper eleverne, så de har deres skolesager i orden: (bøger, penalhus, idrætstøj, osv.) At I tager kontakt til os, hvis der sker noget I ikke kan forstå eller noget I er uenige i. At I kontakter os, hvis I bliver opmærksomme på, at jeres barn ikke trives. At I deltager i forældremøder, samtaler og andre aktiviteter på skolen. Velkommen til samarbejdet på Munkevængets Skole. Ole Wiese Skoleleder

5 Praktiske oplysninger - Fra A til Z.. Adresseændring og flytning Ved enhver adresseændring, navneforandring eller ændring af telefonnummer bedes man meddele dette til skolens kontor. Husk ved flytning, at alle bøger, buskort og andet lånt materiale skal afleveres. Afsætning af dit barn v. skolen Regler skoleåret : - At elever sættes af bilen på P-pladsen ved hallen. - P-pladsen foran kontoret, er forbeholdt taxaer, elever med særlige behov, varetransport og medarbejdere. - At elever IKKE må sættes af på den lille vej lige foran blok A (Det giver dårlige oversigtsforhold og dermed risiko for at farlige situationer opstår) - At huske på at elever har godt af at gå eller cykle til skole. Bevilling af buskort Ved ansøgning om buskort søges Børne- og Uddannelsesforvaltningen Blanketten Ansøgning om befordringsgodtgørelse udleveres fra skolens kontor og sendes til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Ålegården 1, 6000 Kolding. Husk at vedlægge pasfoto. Eleven skal gå på distriktsskolen, og kilometerafstanden mellem hjem og skole skal samtidig være opfyldt: klasse: længere end 2,5 km klasse: længere end 6 km klasse: længere end 7 km Søger man optagelse på en anden skole end distriktsskolen, ydes der ikke befordringsgodtgørelse. Særregler I særlige tilfælde vil der kunne ydes befordring. Det er f.eks. tilfældet med elever, der henvises til læsekursus på Munkevængets Skole. Erstatningskort Ved bortkomne eller ødelagte kort er der en udgift til administrationsgebyr på kr. 50,-. Dette beløb skal indbetales, inden nyt buskort kan udstedes.

6 Blå mandag I forbindelse med konfirmation i 8. klasse har eleven fri dagen efter egen konfirmation. Søskende har fri de 2 første timer, mandagen efter konfirmationen. Skolen opfordrer til, at elever og forældre aftaler et fælles blå mandag arrangement, hvor både konfirmander og elever, der ikke konfirmeres, deltager. Der er normal undervisning for de elever, der ikke ønsker at deltage i det fælles aftalte arrangement. Såfremt der ikke er noget fælles arrangement, er blå mandag kun for konfirmander. Bøger Bøger og andet undervisningsmateriel stilles gratis til rådighed. Alle bøger skal beskyttes med bogbind. Undervisningsmaterialer, der misligholdes eller bortkommer, skal erstattes. Design Munkevængets skoles SFO og klubber vil være design SFO. Det ses ved en løbende ændring af vores pædagogiske arbejde, vores fysiske rammer og en kompetenceudvikling blandt personalet. Børn og forældre vil i løbet af de kommende år blive præsenteret for en spændende udvikling, som gør SFO en efterspurgt. Elevråd Elevrådets formål er at være samlingsorgan for eleverne på Munkevængets Skole og varetage elevernes interesser i samarbejde med skolens ledelse, Pædagogisk Råd og skolens bestyrelse. I forbindelse med de forskellige opgaver/sager, vil de relevante elever blive indkaldt til møde. Desuden har elevrådene 2 undervisningsmiljørepræsentanter, som er med til at udarbejde rapporten om elevernes undervisningsmiljø. Kontaktlærer til skolens elevråd er Rune Andersen. Dansk som andetsprog Undervisningen af elever med dansk som andetsprog varetages af skolens sprogstøttelærere. Støtten kan gribes an på forskellig vis, bl.a. ved almindelig sprogstøtteundervisning, som med udgangspunkt i stamklassens undervisning og i samarbejde med faglæreren, giver elever med dansk som andetsprog, den hjælp og vejledning, som den enkelte elev har brug for. Der kan undervises i mindre grupper sideløbende med klassen, men oftest foregår undervisningen som en del af stamklassens undervisning. Der er knyttet en sproglærer til hver enkelt klasse og det er en del af alle fag. Ind i mellem er der mulighed for at lægge ekstra støtte i en klasse eller som kursus udenfor skoletid. I skoleåret 2013/2014 vil der i perioder være ekstra fokus på naturfag i overbygningen.

7 Forsikring Børn er ansvarlige for de skader, de anretter. Forvolder børn skade på hinanden i skolen, vil det som regel være et mellemværende mellem de to parter (hjemmene). Familiens ansvarsforsikring dækker de skader, som børn er ansvarlige for. Børneulykkesforsikringen for børn og unge i kommunale institutioner og skoler tegnet af Kolding Kommune er ophørt 31. december Forældre til børn og unge i daginstitutioner og skoler opfordres til at få undersøgt egne forsikringsforhold, og få tegnet en ulykkesforsikring for barnet eller den unge, hvis der ikke allerede er tegnet en sådan forsikring. har i henhold til Retssikkerhedslovens 11, stk. 2 pligt til at oplyse om ændringer der kan have betydning for hjælpen. I forhold til modtagelse af kontanthjælp fremgår det endvidere af Aktivlovens 5, at det kun er personer som opholder sig her i landet der kan modtage hjælp. Det betyder, at såfremt De skal på ferierejse til udlandet, så er det vigtigt, at De forinden tager kontakt til Deres sagsbehandler hos Kolding Kommune, og oplyser om perioden for ferierejsen. En tilsidesættelse af Deres oplysningspligt, jf. Retssikkerhedslovens 11, stk. 2, kan medføre tilbagebetalingskrav, samtidig med at der kan ske tiltale efter Straffelovens 289a og efter Retssikkerhedslovens 12b. Kolding Kommune Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Fravær Når et barn har haft fravær i skolen, giver hjemmet meddelelse om fraværets årsag og varighed ved at skrive til klasselæreren i kontaktbogen, som forevises den første mødedag eller skolens intranet bruges. Hvis en elev er syg i en længere periode, skal skolen have besked senest efter en uge. Der gives besked via skolens intra. Ekstraordinær fri. Der kan ekstraordinært søges fritagelse fra skolens undervisning. Ved 1 dag søges hos klasselæreren og ved flere dage søges hos skolens ledelse. Begrundelse for fritagelsen og datoer for perioden skrives i enten barnets kontaktbog eller ved brug af skolens intranet. Til orientering fra Kommunen Enhver der modtager sociale ydelser som -Kontanthjælp -sygedagpenge -førtidspension Fotografering I begyndelsen af skoleåret får eleverne tilbud om at blive fotograferet. De børn, som har fået forældrenes tilladelse til at blive fotograferet, får tilsendt de færdige fotografier. Alle elever bliver fotograferet med klassebillede samt enkeltbilleder. Bestilling og betaling for billederne foretages direkte til fotografen. Glemte sager Mærk så vidt muligt private ejendele med navn. Skulle noget alligevel være blevet borte, kan det meste skaffes til veje igen ved henvendelse til klasselæreren eller skolens serviceleder, som holder til blok E. Glemte ure, smykker, penge o.l. opbevares på servicelederens kontor og udleveres ligeledes ved henvendelse.

8 Idræt På Munkevængets Skole har alle elever idræt, som er obligatorisk på alle klasse-trin. Idræt foregår dels som adskilt pige- og drengeidræt, men også som blandet pige/drengeidræt. Idrætsundervisningen indeholder alt fra leg til gymnastik og boldspil. Undervisningen foretages af en mandlig og en kvindelig idrætslærer. I børnehaveklassen er det dog børnehaveklasselederen, der står for undervisningen. Drenge og piger klæder om hver for sig i hver deres omklædningsrum. Efter idrætstimen bader alle elever ligeledes hver for sig. Det forventes, at forældrene især i de mindste klasser hjælper børnene med at pakke idrætstøj og håndklæde. Fritagelse fra idræt kan efter skriftlig anmodning - helt eller delvist ske for 1 uge ad gangen, dog højst 4 sammenhængende uger. Eleven skal, selvom han/hun er fritaget for idræt, overvære undervisningen. Ved hyppige fritagelser på grund af sygdom henvises til egen læge. Fritagelse ud over 4 uger kræver lægeattest. Man kan bære tørklæde i idræt, hvis det ikke dækker halsen. Forældre og søskende er velkomne til at deltage i juleafslutningen i kirken, der starter kl.8.30 Kristendomskundskab Kristendomsundervisning, er et eksamensfag, der er obligatorisk fra 1. til og med 9. klasse. I 8. klasse går eleverne til præst, og eleverne undervises derfor ikke på skolen i kristendomskundskab. Hvis forældre ønsker deres barn fritaget for undervisningen, skal de rette henvendelse til skolens ledelse senest 29. september Fritagelsen gælder for et år, og forældrene overtager selv undervisningsforpligtigelsen. Skolen tilbyder ikke undervisning til elever, der er fritaget for kristendomsundervisning. Forældrene skal selv tage vare på barnet, med mindre andet er aftalt. Juleafslutning Den sidste dag før juleferien er fredag d. 20.december, hvor der er almindelig skolegang. Eleverne møder til sædvanlig tid 8.05 og alle har fri Vi går samlet til Simon Peters Kirke og senere tilbage til skolen, hvor dagen fortsætter og afsluttes i klasserne. Lejrskoler På Munkevængets Skole tilstræbes det, at alle elever er på lejrskole 2 gange i skoleforløbet, nemlig i 3. klasse (med 1 overnatning) og i 8. klasse (med 4 overnatninger). Med undtagelse af lommepenge og kostpenge er lejrskoleopholdet i princippet gratis for eleverne, idet skolen yder et tilskud pr. elev. Ekskursioner indgår som en naturlig del af undervisningen i et eller flere fag og emner.

9 Lektiecafe På Munkevængets Skole har vi et tilbud, hvor jeres barn kan gå i lektiecafé og få hjælp til lektierne. Der er lektiecafé tirsdag, onsdag og torsdag i 6. eller 7. lektion. I lektiecafeen er der en lærer, som kan hjælpe eleverne i gang og eleverne kan også få hjælp til lektielæsning. Lektiecafeen for 1-3 klasse begynder tirsdag d Eleverne får besked om, hvor de skal være. Lektiercafeen for 4-7 klasse begynder tirsdag d Der er mødepligt til lektiecafeen, er jeres barn forhindret i at komme, bedes I enten give klasselæreren besked eller sende en sms til den lærer, der står for lektiecafeen. Åbningstider i lektiecafeen: Lektiecafe for klasse varetages af MA, og der vil blive tilmelding i starten af skoleåret. Lektiercafeen er placeret i 1m klasselokale. Tirsdag i 6. lektion. Onsdag i 7. lektion. Torsdag i 7. lektion. Lektiecafe for klasse varetages af MH og HE og der vil blive tilmelding i starten af skoleåret. Tirsdag i 7. lektion: Onsdag i 7. lektion: Torsdag i 7. lektion: Mad (se afsnit om skoleboden). Mælk Skolen har ikke en mælkeabonnementsordning, men mælk kan fremover købes i skoleboden. Pris: 3,00 kr. for en skolemælk Opdatering af kontaktoplysninger Vi beder om at man løbende opdaterer følgende oplysninger på forældreintra: - Oplysninger om forældremyndighed - Hjemmets telefonnummer - Arbejdstelefonnummer - Mobiltelefonnummer - - Hvis eleven har eget telefonnummer Pædagogisk Servicecenter/ Skolebiblioteket Skolebiblioteket har til opgave at fremskaffe undervisningsmaterialer, dels fra skolens egen samling, dels fra kommunens og CFU s samlinger af undervisningsmidler. I skolebibliotekets åbningstid kan såvel elever som lærere låne bøger og andet materiale til udvidet læsning og bearbejdning, i forbindelse med den daglige undervisning. Før og under klassernes projektuger er skolebiblioteket ligeledes behjælpelig med råd og vejledning. Skolebiblioteket administrerer også klassernes taskebøger, og disse udlånes via elevernes personlige lånerkort. Lånetiden for materialer, lånt på skolebiblioteket, er normalt en måned. Bøger og andet skolemateriel, som eleverne får udleveret af skolen, skal behandles med omhu.

10 Taskebøger skal forsynes med omslag. Ødelagte bøger og bortkomne ting kræves erstattet. Ringetider 1. modul Pause modul Spisning Pause modul Pause modul modul Rygepolitik Munkevængets Skole er røgfrit område, hvorfor tobaksrygning ikke er tilladt. SFO/ klub. SFO har beliggenhed og kontor på Pinjevej 2 og er for børn fra 0 3 klasse. Klubberne har beliggenhed på Munkevænget 6. Fritidsklubben er for børn fra 4 6 klasse og Ungdomsklubben er for unge fra 6 klasse til det 18 år. Åbningstider: SFO en har åbent fra kl og igen fra kl (fredag til kl.16.00). Fritidsklubben har åbent på alle skoledage fra kl (fredag til kl.16.00). Ungdomsklubben har åbent mandag og onsdag fra kl Klubberne er lukket i alle skoleferier. Morgen SFO: Vi tilbyder kun sunde morgenmadsprodukter. Tilbuddet gælder indtil kl Børnene følges i skole af en medarbejder kl Eftermiddagscafe Vi følger skolens kostpolitik og serverer overvejende sund kost i caféen. Ordningen er forældrebetalt og fungerer med Klippekort. Dette betyder, at børnene kun betaler for den mad som de spiser. Tilsynspligt: Blæksprutten løser opgaven med at fører tilsyn med jeres barn og tjekker om jeres barn er kommet fra skole, hvis ikke ringer vi til jer. Lektiecafe: Tilbuddet er gældende for alle børn i SFO, i hele skoleåret. Caféen har åbent fra mandag til torsdag i tidsrummet fra kl Forældresamarbejde: Vi tilbyder et åbent og gensidigt forældresamarbejde, hvor dialogen omkring jeres barn er altafgørende. Lærer og pædagog samarbejde: SFO og undervisningsdelen indgår dagligt i et tæt og udviklende samarbejde. Pals: PALS er en kultur på hele skolen og omfatter også SFO og klubberne. Sådan arbejder vi pædagogisk: Vi arbejder ud fra en Mål-og Indholdsbeskrivelse, som kan ses på hjemmesiden: under SBI. SFO telefon: Klubberne: Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med skolens og fritidsordningens virksomhed. at fastsætte principper for skolens arbejde, fx skole-hjemsamarbejde, fagfordeling, underretning af

11 hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. at godkende skolens budget at give udtalelser til byrådet. at indstille til byråd angående ansættelse af skolens personale. Skolebestyrelsens sammensætning: Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 repræsentant, udpeget af byrådet samt 2 elevrådsrepræsentanter. Desuden deltager skolens leder og viceskoleleder uden stemmeret. Formand/ forældrerepræsentanter: Nina Bonderup Dohn, Bispevænget 24 tlf Kenedid Abdi Dahir, Skovparken 37 1tv. Peter A. Ohlsen, Munkevænget 221 Jette Reventlov Petersen, Østervej 50 Lars Helmrich, Påfuglevej 8 Sanita Prlja, Cypresvej 7.1 t.v Steen Hallundbæk, Gråstensvej 12 Suppleanter: Abdalle A. Jama, Egevang 4, 3 nr. 50, 7100 Vejle Senka Pojskic, Cypresvej 28, 2. th. Edina Maleskic, Bispevænget 104 Ayse Bölücü, Cypresvej 6 st. tv. Djana Kovacevic, Gotthardpasset 12 Medarbejderrepræsentanter: Lone Heldt Alice Hansen Elevrådsrepræsentanter: 7.a Hamza Braiek, Louise Gôning 8.a Adnan Mujcinovic 8.b Seyit Øzcan, Nhung Thi Kim Mai Skoleboden Boden tilbyder, ud fra et begrænset menukort både varme retter, sandwich og snack. Boden har åbent i første og anden pause. Skoleboden og skolemad, der blev etableret med start i skoleåret , fortsætter med salg af madvarer i skoleåret , men med et reduceret udbud. Skoleboden fortsætter med at bestille nøglehulsmærkede madvarer hos skolemad bestående af mælke produkter, brød, frugt og grønt samt et begrænset udbud af varme retter. Information om udbud i boden udsendes på skolens hjemmeside i august. Priserne vil være på samme niveau som dette skoleår. Udbud og salg foregår stadig med hjælp fra 6. klasses elever på skift. På forsøgsbasis udbydes der varm mad i begrænset omfang, der forud bestilles dagen før i boden hos Aneken eller Mogens efter først til mølle princippet, idet der forventes at kunne sælges mellem retter dagligt. Skolens AKT-funktion AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT-lærernes arbejde består i at forbedre elevernes skolesituation indenfor disse tre områder. AKT-lærerne samarbejder med skolens øvrige personale, ledelse, SFO og klubber, PPR samt eksterne samarbejdspartnere. AKT arbejder ud fra skolens Trivselsplan for at fremme trivsel og modarbejde mobning. AKT vejleder eleverne ud fra følgende PALSforventninger: Ansvar, respekt og omsorg AKT-lærerne repræsenterer skolen i det kommunale SSP-samarbejde og Sundhedsfremme. AKT-lærerne samarbejder gerne med elever og forældre og kan træffes på. Mobil: Sundhedspolitik Munkevængets Skole har udarbejdet en sundhedsplan bestående af hovedemnerne: Mad og Måltider, Bevægelse og Trivsel. Nærmere beskrivelse af kostpolitik og sundhedsplan kan ses på skolen hjemmeside.

12 henhold til service- tilbud som f.eks. høre- og synsprøve, højde/vægt. Skole/hjem-samarbejdet Skole/hjem-samarbejdet ved Munkevængets Skole skal udvikle gensidig tillid og forståelse mellem skole og hjem og gennem åbenhed omkring skolens virke skabe tryghed for såvel børn som forældre. Skolebestyrelsen har fastsat principper for samarbejdet mellem skole, skole-fritidsordning og hjem. Mindst to gange årligt tilbydes en skole/hjem- samtale om den enkelte elev. Eleven inviteres normalt til at deltage i skole/hjem-samtalen. Pædagogerne fra SFO en deltager både ved skole/hjemsamtalerne samt forældremøder. Der afholdes klasseforældremøde 1 gang årligt. Skolen forventer, at forældrene møder op til forældremødet. Forældrene i klassen vælger et klasseforældreråd, som er et bindeled mellem forældrene og skolen. Alle klasselærere informerer på forældreintra om møder m.v. Skolesport Skolesport er et forløb i forbindelse med gymnastik, der afsluttes med en gymnastikopvisning for hele skolen. Det er primært for elever fra klasse. Skolesport er tænkt som et tilbud til de elever, som ellers ikke er aktive indenfor sport og foreningslivet, men det er ikke et krav. Der arrangeres ture for de elever der passer træningen. Kontaktperson: Heidi Elmgaard Rose HE Rune Andersen RA Tlf: Skolens sundhedsplejerske Sundhedsplejerskens arbejde på skolen består i: *Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i * Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper. *Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov. *Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser: *Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og samtale om trivsel og udvikling. *Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for erhvervsvalg. I skoleåret 2013/14 undersøges følgende årgange: 0.klasse: Indskolingsundersøgelse m. forældre 1. klasse: sundhedssamtale med forældre 3. klasse: undervisning i sund morgenmad 4. klasse: sundhedssamtale 4. klasse: menstruationsundervisning for pigerne 5. klasse: pubertetsundervisning 6. klasse: Synsprøve 7. klasse: undervisning i søvn 8. klasse: udskolingsundersøgelse 2., 3., 5., 6., 7., 9. og 10. klasse undersøges ikke medmindre, at der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer. Sundhedsplejen anvender Skolesundhed.dk, som er et webbaseret spørgeskema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i 0., 4. og 8. klasse. Skemaerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre i forbindelse med den første samtale med sundhedsplejersken, mens de resterende

13 udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken. Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til leder af Sundhedsplejen Gitte Skou Rasmussen på e- mail: Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen på tlf Sundhedsplejesken på Munkevængets skole er: Dorthe Møller Telefon Træffetider på skolen: Onsdag: Fredag: supplerende undervisning Undervisning af elever med behov for supplerende undervisning varetages af lærere med specialkompetencer. En elev kan tilbydes supplerende undervisning, når vi har drøftet elevens vanskeligheder i lærerteamet og ved forældresamtaler. Eleverne bliver løbende testet med nationale test og skolens læse/stave-og matematikprøver. Er der behov for yderligere testning kan testlærerne også tage individuelle prøver. Er der yderligere behov for at undersøge sagen forelægges denne i skolens Pædagogisk Forum, og hvis der er afdækket et behov for indgriben, laves en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fleksibilitet og tidlig indsats Den supplerende undervisning forsøger at dække de enkelte elevers behov ved at tilrettelægge kortere, intensive kurser for få elever, mindre hold eller ekstra indsats i hele klasser. Målet med den tidlige indsats er at give eleverne i indskolingen de bedste betingelser for at få optimalt udbytte af undervisningen. En ekstra chance En ekstra chance (Reading Recovery) er et undervisningstilbud, der varetages af en særligt uddannet lærer. Formålet med programmet er at yde en ekstra indsats for elever, som har behov for hjælp for at komme i gang med at læse. Undervisningen starter i januar måned og foregår med udvalgte elever fra 1. klasse gennem daglig undervisning i 30 minutter i 16 uger. Forældre til de implicerede elever bliver naturligvis kontaktet inden deltagelse i læsetilbuddet. Svømning På Munkevængets Skole har alle elever svømning i 4.klasse. Vi bestræber os på at lære alle eleverne svømmearterne brystsvømning og crawl samt bjergning, udspring mm. Vi svømmer i Slotssøbadet. Eleverne skal medbringe badetøj og håndklæde. Drenge og piger klæder om og vasker sig i hvert sit baderum. I tilfælde af sygdom/ skader skal eleven medbringe skriftlig meddelelse om fritagelse. Synlig rengøring Vi har igen i år synlig rengøring. Det betyder, at rengøringsassistenterne vil være på skolen efter at eleverne er mødt.

14 Talentklassen På Munkevængets Skole, er det muligt, at tilmelde ens barn i talentklassen. Dette er et tilbud til de elever, der har brug for ekstra udfordringer i den daglige undervisning. Kontaktperson: Per Knudsen Tlf: Termins- & afgangsprøver Folkeskolens Afgangsprøver er obligatoriske i 9.klasse. De skriftlige prøver ligger i første del af maj måned og de mundtlige prøver i slutningen af maj og i juni måned. I 9. klasse afholdes der skriftlige terminsprøver i januar måned. Tandplejen Elever fra Munkevængets Skole undersøges på skolens lægeværelse, mens en eventuel behandling finder sted på Tandklinikken, Seestvej 4 (ved Bakkeskolen) Klinikken i Seest er åben: Mandag og tirsdag: Onsdag, torsdag og fredag: Telefontid: Man. fred og mandag Tandplejen omfatter alle børn fra 0-18 år. Efter behov foretages regelmæssig undersøgelse og behandling af tandsygdomme og tandstillingsfejl. Eleverne i klasse indkaldes via skolen. I forbindelse med klasseundersøgelse tilbyder vi samlet transport til behandling fra Munkevængets Skole til klinikken i Seest for klassetrin klasse sørger selv for transport. Fra 9. klasse til 18 år foregår indkaldelsen individuelt. Tlf: Tandlægebus! Er på skolen om mandagen i ulige uger Tandregulering foregår på tandregulerings-klinikken, Seestvej 4, Kolding Traditioner på Munkevængets Skole Munkevængets Skole, der er bygget i årene , har opbygget mange gode traditioner, som alle ser hen til med forventning. Vi mener ikke, at en god skole kan eksistere uden faste traditioner gennem skoleåret. I juni har vi fælles idrætsdag for hele skolen. Sidste fredag før efterårsferien er en sundhedsdag, der afsluttes med at hele skolen deltager i Skolernes Motionsløb. Julemåneden indledes i nogle blokke med en klippedag og siden Luciaoptoget. I februar holder de yngste elever fastelavn og næsten samtidig er skolens afgangselever til terminsprøve, hvor de får pudset formen af inden den afgørende prøve i maj. De enkelte blokke og klasser står desuden for en lang række arrangementer for elever og forældre. Uddannelsesvejledning UU-vejleder på Munkevængets Skole er Ole Skovgaard. Hans opgave består bl.a. i at hjælpe med undervisningen i uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering i klassetrin. Desuden skal han bistå ved

15 forældre- og elevvejledning om valget efter 9. klasse. Fra 8. klasse skal der for alle elever udarbejdes en uddannelsesplan, der skal vedlægges ansøgningen efter 9./10. klassetrin. UU-vejlederen afholder således vejledningssamtaler med eleverne fra klassetrin. Sidst, men ikke mindst, er det UU-vejlederens opgave at vedligeholde og skabe kontakt til erhvervslivet og forskellige uddannelsesinstitutioner i forbindelse med erhvervspraktik, virksomhedsbesøg mm. UU-vejlederens træffetid: Se skolens hjemmeside. Vikarordning Skolebestyrelsen har fastsat følgende principper for vikarordningen. For klasse: Ved tilfældige mellemtimer, som opstår ved læreres fravær pga. af sygdom, kursus el.lign., tilstræbes en 100 % vikardækning. Der kan undtagelsesvis gives fri i ydertimer. For klasse forudsættes det, at hjemmet har modtaget forudgående besked herom. For klasse: Tilfældigt opståede mellemtimer dækkes i størst muligt omfang. Der vil blive givet fri i ydertimer, hvis det skønnes, at der ikke kan tilbydes tilfredsstillende alternativ undervisning. Åbent hus Munkevængets Skole har tradition for at invitere forældrene til Åbent hus i løbet af skoleåret. Datoer for Åbent hus i 2011/12: 16/9 22/10 13/11 05/12 17/01 24/02 11/03 02/04 08/05 13/06

16 Ferier og fridage 2013/14 Sommerferie 29. juni august 2013 Efterårsferie (uge 42) 12. oktober oktober 2013 Juleferie 21. december januar 2014 Vinterferie (uge 7) 08. februar februar 2014 Påskeferie 12. april april 2014 St. Bededag 16. maj 2014 Kr. himmelfartsdag + 1 dag 29. maj maj 2014 Grundlovsdag 05. juni 2014 Pinseferie 06. juni juni 2014 Sommerferie 28. juni De anførte datoer er inkluderet i ferien Sidste skoledag før jule- og sommerferien samt 1. maj lukker skolerne efter 5 lektion. Forældre opfordres til ved tilrettelæggelsen af ferier og rejser at medvirke til, at børnenes skolegang bliver så regelmæssig som muligt.

17 1.række (fra venstre) Melanie La Villa Labial Aneken Speedtsberg Petersen Tina Böhlers Inge Rahmatollahi Hansen Karen Andersen Charlotte Bak Nymark Nielsen Ole Wiese Pia Abelsen Helle Bie Skou Lis Ravn Ebbesen Susanne Højgaard Ellen Vestergaard Else Boisen 2. række (fra venstre) Lone Heldt Sanne Fuglesang Hansen Dorte Møller Britta Thøgersen Anders Fink Jensen Karen Lauridsen Bente Johansen Hanne Vinter Sørensen Hanne Larsen Kirsten Guldager Andersen Bodil Frederiksen Rikke Lundin-Andersen Britt Jensen Panikovski Anne Marie Buhl Juhl Line Betak Jakobsen Camilla Holm Jørgensen Vicky Wollbrink 3.række (fra venstre) Kerstin Otzen Lise Sønderholm Nissen Anders Eriksen Jan Schlebaum Jill Toft-Hansen Gelinde Møller-Felix Rikke Viig Mønster Claus Verner Hans Christensen Camilla Buur Pia Raabe 4. række (fra venstre) Heidi Elmgaard Rose Elizabeth Sørensen Rikke Tine Koed-Brink Per Knudsen Mogens Refslund Hamming Stine Weltström Helle Gilling Edina Begic Elisabeth Klostermann Charlotte Varn Quist Dorthe Bygebjerg Kristensen AnneMette Nielsen Mona Awad Sanne Junker Henriksen Brian Siig Nordgaard Ibro Karcic 5. række (fra Venstre) Rikke Nielsen Anders Jørgensen Orla Thøgersen Noe Asnæs Rune Andersen Mathias Dahl Christensen Jesper Hansen Bent Bank Larsen Finn Fallesen Jakob Evermann Grtih Rasmussen Ninna Hansen

18 Munkevængets Skole - Telefonnumre og navne der er gode at kende Skolens kontor: Munkevænget 2, 6000 Kolding Tlf: web: Skolens ledelse: Skoleleder Ole Wiese Direkte tlf: Mobil: Viceskoleleder: Finn Fallesen Direkte tlf: Afdelingsleder Brian Siig Nordgaard Direkte tlf: Afdelingsleder Hanne Vinther Sørensen Direkte tlf: Munkevængets Skoles SFO Direkte tlf: Klubber Direkte tlf: Ledelsen: SFO leder Kirsten Lund Tlf: SFO Souschef Anne Meldgaard Lu Tlf: Klub afdelingsleder Pernille K. Hansen Tlf: Administrativt og teknisk personale Skolesekretær Hanne Larsen Direkte tlf: Skolesekretær Gurli Hansen Direkte tlf: Kontorassistent Helle Skou Kortorelev Rikke Nielsen Direkte tlf: Teknisk Serviceleder Jan Schlebaum Direkte tlf: Mobil: UU-vejleder Ole Skovgaard Tlf: Pædagogisk servicecenter Skolebibliotekar Pia Abelsen Mobil Skolebibliotekar Per Knudsen Mobil Skolebibliotekar Charlotte Nielsen Mobil PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgiving) Tlf: Skolepsykolog: Signe Helms Tlf: Talepædagog: Elisabeth Beck (Sys) Tlf: Sundhedklinikken Sundhedsplejerske Dorthe Møller: Mobil: Dorthe kan træffes på skolen onsdag og fredag kl Skoletandlæge: Tlf: (mandag & torsdag) Eller til klinikken på Seestvej. Tlf: Tandreguleringen: Bakkeskolen, Seestvej 4, Kolding Tlf: lok. 11

19 Tjenestemobiler: På Munkevængets Skole har lærerne tjenestemobiler som skal bruges ved telefonisk kontakt. Har I som forældre brug for at komme i kontakt med lærerne i undervisningstiden skal al henvendelse gå igennem kontoret på tlf Lærerne kan kontaktes efter undervisnings ophør og efter de aftaler, som de forskellige klasseteams har meldt ud. Fornavn Efternavn Telefonnr Lokalnr Klasse Titel Skolens Ole Wiese M-kl, Skoleleder 4OW 9T 4FF Finn Fallesen kl Viceskoleleder 4BR Brian Siig Nordgaard kl Afd. leder Hanne Vinther Sørensen D Afd. leder 4HV kl 2HS Helle Bie Skou Kontor 2HL Hanne Larsen Øko. Sekretær 2GH Gurli Hansen Sekretær 2RN Rikke Nielsen Konttorelev 2JS Jan Schlebaum Teknik Teknisk Leder Lars Olsson Teknik Teknisk Medhj Karl Pedersen Teknik Teknisk Medhj AE Anders Eriksen Lærer JO Anders Jørgensen T Lærer AJ Anders Fink Jensen Lærer AP Aneken Petersen Lærer AN Anna Christensen A Lærer AD Anne Daus Laungaard B Lærer AB Anne Marie Buhl Juhl B Lærer NI Annemette Nielsen A Lærer BL Bent Bank Larsen Lærer BJ Bente Johansen M Lærer FR Bodil Frederiksen AKT Lærer BP Britt Jensen Panikovski D Lærer BH Britta Hagmann Thøgersen B Lærer CB Camilla Buur A Lærer CA Camilla Holm Jørgensen A Lærer CN Charlotte Bak Nymark Nielsen B BIB Lærer CQ Charlotte Varn Qvist S Lærer CV Claus Verner Lærer DP Dorte Kristensen Lærer ED Edina Begic Lærer EK Elisabeth Klostermann B Lærer EJ Elizabeth Sørensen B Lærer EV Ellen Vestergaard Lærer EB Else Boisen D Lærer GF Gerlinde Felix T Lærer GR Grith Rasmussen D Lærer HC Hans Christensen Lærer HE Heidi Elmgaard Rose B Lærer HG Helle Gilling A Lærer IB Ibro Karcic Lærer IR Inge Rahmatollahi Hansen M Lærer JE Jakob Evermann A Lærer

20 JH Jesper Hansen Lærer JT Jill Toft Hansen M Lærer KA Karen Andersen Lærer KL Karen Lauridsen A Lærer KN Karin Noe L2 Lærer KE Kerstin Otzen Lærer KG Kirsten Guldager Andersen Spc Cen Lærer LB Line Betak Jakobsen Lærer LE Lis Ravn Ebbesen Lærer LN Lise Sønderholm Nissen A Lærer LH Lone Heldt A Lærer MJ Maria Løkkebø Hassø Lærer (på barsel) MC Mathias Dahl Christiansen Lærer ME Melanie La Villa Labial B Lærer MH Mogens Hamming Lærer MA Mona Awad M Lærer NH Ninna Hansen Lærer NA Noe Asnæs T Lærer OT Orla Thøgersen AKT Lærer PK Per Knudsen BIB. Lærer PA Pia Abelsen IT - BIB Lærer PR Pia Raabe S Lærer RK Rikke Koed-Brink B Lærer (barselsvikar) RL Rikke Lunding-Andersen Lærer RN Rikke Nielsen RH Rikke Viig Mønster B Lærer RA Rune Andersen B Lærer SA Sanne Fuglsang Hansen Lærer SJ Sanne Junker Henriksen A Lærer SW Stine Weltström B Lærer (på barsel) SH Susanne Højgaard A Lærer SU Susanne Kielsgaard L1 Lærer TB Tina Böhlers Lærer VI Vicky Wollbrink Lærer JBN Jørgen B Nielsen SFO Kirsten M.B. Lund SFO-Leder Anne Meldgaard Lu Souschef Pernille Kirkeløkke Hansen Afd. Leder Klub Nasrin Solati Pædagog Alice Stark Pædagog Julie (BARSEL) Thorsen Medhjælper Erla Jakobsen BARSELSVIKAR Mischa Hjort(BARSEL) Andersen Pædagog Ditte Avnsgaard BARSELSVIKAR Louise Tang Nørregård Medhjælper Sara Seehausen Pædagog Jimmy Mortensen Medhjælper Line Bonnesen Pædagog Alice H Hansen Pædagog Tina Markussen Hansen Pædagog PPR Signe Helms Psykolog UU Ole Skovgaard UU-vejleder Sundhedsplejerske Dorthe Møller Sundhedspl.

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2013/2014

Asferg Skole/SFO 2013/2014 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Principkatalog Korskildeskolen

Principkatalog Korskildeskolen Principkatalog Korskildeskolen 1 VÆRDIGRUNDLAG KORSKILDESKOLEN Respekt: For Korskildeskolen betyder det, at respekten er bærende i samarbejdet mellem elever, forældre og personale. Vi anerkender hinandens

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Forældre-informationer Stensagerskolen

Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen august 2007 august 2010 FERIEKALENDER FOR SKOLEÅRET 2010/2011 Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 2010/2011

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. www.mellervangskolen.dk mellervangskolen@aalborg.dk Skolen tlf.nr.: 98 15 73 44. Dus tlf.nr.

Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. www.mellervangskolen.dk mellervangskolen@aalborg.dk Skolen tlf.nr.: 98 15 73 44. Dus tlf.nr. Skolens ledelse Skoleleder: Edith Bech Riemer Viceskoleleder: Kaj Søndergaard Afdelingsleder : Birthe Mortensen DUS-Fællesleder: Lars Steen Nielsen Afdelingsleder DUS: Lene Kalmar Jensen Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE TØNDER DISTRIKTSSKOLE Tønder Grundskole Informationskatalog A-Å Forældre 2014-2015 Tønder Grundskole Holmevej 2 6270 Tønder Telefon. 74723515 E-mail: grundskolen@toender.dk Hjemmeside: www.ds-t.dk EAN:

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere