LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts Kasernens nye pølsemænd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts 2002. Kasernens nye pølsemænd?"

Transkript

1 LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 1 Marts 2002 Kasernens nye pølsemænd? To officerer som pølsemænd? Tilmed en oberst (chefen) og en major. Nej, det må vist være en gang pølsesnak. Billedet er ikke taget til ære for fotografen, så hvad er forklaringen? Fastelavn? Omskoling til job som efterlønner? Nødcafeteria grundet ombygning? Projekt alle-må-give-enhånd-med-og-cheferne-viserdet-gode-eksempel? Forberedelser til udstationering i Uppernavik? Militær happening foran Christiansborg? Vundet Arriva-licitation om togenes nye caferitiedrift? Præsentation af nyt militært felt-køkken? Læserne er velkomne til selv at gætte videre. Den rigtige forklaring er lige så usædvanlig som de nævnte bud - men er langt fra pølsenak. Den opmærksomme læser vil finde historien et sted inde i bladet. God læselyst.

2 Købmands Kroen 11/02/02 15:00 Side KØDMANDS KROEN Indhold Kasernen/regimentet Varde Kaserne i Det gamle kloaksystem er nu fyldt med beton... 3 Tøjindsamling til Bosnien... 5 Nytårskoncert... 7 Militært Historiske marcher... 6 Slesvigske musikkorps... 6,7 Artillerimuseumstøtteforeningen... 9 Nyt militært udstyr: Støvler, bøllehat - og rugbrød på dåse Skolebatteri på skydeøvelse: Hevring-tur var et godt afbræk AA: Værnepligtige og flytning Personalet HAS: Portræt af chefen, oberst Steen Krarup... 4 Brug socialrådgiveren Forsvarets Rådgivning om Omstilling, FRO Nyt fra tandklinikken Damejulefrokost 7. dec V/CHI & JAN Vardecentret Hjertingvej Telefon Danske og Asiatiske retter Åbningstider: Hverdage Lørdage Varde Golfklub: Søn- og Helligdage Tordag og fredag stort Ta`selv bord med mindst 8 retter incl. salatbar kun kr. 59,- fra klokken Vis dit militære ID-Kort og få 10% rabat Gratis levering af mad ved min. 10 kuverter indenfor en radius af 5 km. Besøg vores nye spillehal Libellen Libellen udgives af Dronningens Artilleriregiment, DAR, og Hærens Artilleriskole, HAS. Begge er beliggende på Varde Kaserne, adr.: Hjertingvej 127, Varde Kaserne, 6800 Varde, tlf Bladet henvender sig til alt personel på kasernen, herunder civile og personel af reserven, samt til Vardes borgere og andre interesserede. Navnet Libellen har dobbelt betydning. Det er dels et vaterpas, som benyttes til at tage højden af det man vil nå, f.eks. ved skydning. Dels er det betegnelsen på et lille kampskrift, ofte med let udfordrende tone (diminutiv af Liber, en bog.) Indlæg Indleveringsfrist næste nr.: 15. maj 2002 Aflevering af indlæg til: CSG J.P.L. Jacobsen Libellens formål er bl.a. at skabe en fri debat. Redaktionens meninger må derfor ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkt, ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de enkelte artikler giver udtryk for. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indkomne indlæg. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Chefsergent J.P.L. Jacobsen Redaktionssekretær (layout m.v.): Oversergent O. R. Aslaug. Øvrige redaktion: Chefsergent F. A. Jensen, overassistent May- Britt Knudsen, fotograf E. J. Hou. Annoncer: Rita Sjögreen Numrene Oplag: Tryk: Varde Kasernes trykkeri. Pris: 85 kr./år. Side 2 Libellen marts 2002

3 Varde Kaserne i 2002 AF CHEFEN FOR UDDANNELSES- SEKTIONEN, MAJOR PEDER BAGGE Det samlede byggeri er i gennemsnit færdigt ca. tre måneder før den planlagte tid. Siden sidste nr. af Libellen blev udsendt, har vi traditionen tro afholdt Barbaraparade samt julegudstjeneste, hvor feltpræst Frede Dalum fra 8 AA forestod gennemførelsen. Det var en ubetinget succes, hans prædiken var af en soldat for soldater. I samarbejde med Varde kommune har vi gennemført en nytårskoncert med Slesvigske Musikkorps og The Swing Sisters. Der var fuldt hus i Arnbjerg hallen så vi forsøger at indføre koncerten som en fast tradition. I 2002 skal vi uddanne værnepligtige ved 3. Artilleriafdeling (3 AA), 14 LVMA og UAVDET samt opstille, uddanne og udsende hovedkvarterskompagniet til SFOR hold 14. Samtidig er det året, hvor 3 AA omsider flytter til Varde, og hvor størstedelen af byggeriet bliver afsluttet. Allerede om kort tid står uddannelsesafdelingen hos Hærens Artilleriskoles, HAS, bygning færdig. Afdelingens tidligere lokaler kan renoveres til indkvartering, således de står klar til at modtage 3 AA til sommer. HAS administrationsbygning står klar til indflytning til oktober, således bygning 3 kan frigøres til øvrige stabe. Vi vil i en periode på trefire måneder have sparsom plads til stabene, så en nøje og detaljeret planlægning er nødvendig. Cafeteriet er færdigrenoveret til august, så det står klart når 3 AA og UAV detachementet indkalder værnepligtige den 1. september. I øvrigt indkaldes der to selvkørende batterier og et stabsbatteri til 3 AA. Det var tidligere meningen, at der skulle have været indkaldt et trukket og et selvkørende batteri. Det nye auditorium er færdigt til oktober, og indkvarteringsbygningerne til HAS elever er færdige til august. 3 AA garagebygninger bliver færdige til januar 2003, hvilket desværre medfører, at 3 AA vognpark ikke kan komme under tag før dette tidspunkt. Til sidst kan skal nævnes, at det nye 3. echelon værksted er færdigt til august, værkstedet er i stand til at servicere alle kendte bælte og hjulkøretøjer i forsvaret. Alt i alt må det siges at være tilfredsstillende eftersom det samlede byggeri i gennemsnit er færdigt ca. tre måneder før den planlagte tid. Varde kaserne vil herefter fremstå som en af landets mest moderne og største kaserner. Det gamle kloaksystem er nu fyldt med beton For ikke at bruge mange penge, grave mange store træer op, bruge megen tid, blev det besluttet at fylde de gamle, nu ikke mere anvendelige kloakrør op med beton i stedet for at grave dem op. Herved får rotterne ikke mulighed for at yngle i stort tal, og det gamle ledningsnettet vil ikke senere falde sammen. Betonen pumpes ned i systemet fra en specialvogn, med et tryk på 200 bar. Libellen marts 2002 Side 3

4 Portræt af oberst Steen Krarup HAS Chefen for Hærens Artilleri Skole, HAS, har siden 1. okt været oberst Steen Krarup. Chef Omgangstonen er uformel, hvilket dog ikke skal forlede personellet til at tro, at der ikke stilles krav! Oberst Steen Krarup er født den 10. august 1943 i Varde. Han voksede op i Oksbøl og blev student fra Esbjerg Statsskole i Efter studentereksamen studerede han matematik ved Aarhus Universitet. Sport Og Den militære karriere blev indledt i 1969 ved indkaldelse til aftjening af værnepligt, med efterfølgende sergentuddannelse og reserveofficersuddannelse. Efter gennemgang af Hærens Officersskole (tidl. A-linie) blev Krarup i 1974 udnævnt til premierløjtnant og forrettede i perioden tjeneste som næstkommanderende og uddannelsesofficer ved Nørrejyske Artilleriregiment, Skive. Herefter fulgte Føringskursus I/Stabskursus I i 1978/79, hvorefter turen atter gik tilbage til Skive. Denne gang som operationsofficer og uddannelsesofficer. Efter tiden i Skive fulgte en periode på seks år ved Danske Division i Fredericia, afbrudt af Føringskursus II/ Stabskursus II ved Forsvarfsakademiet i tiden Fra Danske Divsion gik turen til HQ LANDJUT, Rendsburg, Tyskland, hvor han forrettede tjeneste som Staff Officer i tiden I 1990 udnævnes Steen Krarup til vær ikke i tvivl om, at der bliver spillet for at vinde! oberstløjtnant og vender hjem til Danmark som chef for 6. Artilleriafdeling. Denne tjeneste varer til 1992, hvor han udnævnes til chef for Personelforvaltningssektiononen ved Hærens Operative Kommando, Aarhus (senere Karup). I 1996 udnævnes han til oberst og bliver i denne sammenhæng forsat til Hjørring som chef for Hærens Forsyningstjeneste. Turen går igen til Rendsburg i 1998, hvor han overtager funktionen som ACOS G-4. Denne tjeneste ændres til ACOS G-1 i 1999, hvor hovedkvareteret samtidig flyttes til Szczecin, Polen Oberst Steen Krarup tiltræder som chef for Hærens Artilleriskole den 1. oktober Ved siden af havende tjeneste har han siden 2000 været formand for Hærens Bedømmelsesråd for Officerer. Endvidere har han i perioder været involveret i foreningsarbejde for HOD. Arbejdsom og boldglad Steen Krarup er en engageret og samvittighedsfuld chef med lange arbejdsdage. Omgangstonen er uformel, hvilket dog ikke skal forlede personellet til at tro, at der ikke stilles krav! Han interesserer sig meget for sit personel, hvilket også afspejler sig i hans holdning til personelbedømmelser og til personelsamtaler. Der bliver aldrig sprunget over, hvor gærdet er lavest. Han er gift med Ane-Mette siden Sammen har de to voksne sønner, der for længst har forladt reden, og som begge studerer ved Aarhus Universitet. Rygtet går om Steen Krarup, at han ikke kan se en bold uden enten at sparke til den eller slå til den. Boldspil og idræt har altid spillet en stor rolle i hans liv. I sine yngre dage var det hovedsagelig fodbold og bordtennis på eliteniveau. I den mere modne alder er det golf og tennis, som dominerer. Et af årets højdepunkter for ham er den årlige golfmatch for tidligere divisionsspillere i fodbold, hvor han har lejlighed til at mødes med de andre gamle koryfæer. Og vær ikke i tvivl om, at der bliver spillet for at vinde! Det skal i den forbindelse endvidere nævnes, at Steen Krarup i år har vundet klubmesterskabet i den lokale golfklub i Szczecin. Side 4 Libellen marts 2002

5 Tøjindsamling til Bosnien Som mange sikkert ved, har kasernen for nylig stået for en indsamling af vintertøj til flygtninge i Doboj-området i Bosnien. Efter at have fået en henvendelse fra major Peter Friis, chef for hovedkvarterskompagniet i Doboj, om den store mangel på vintertøj, tog det hele hurtigt fart. Pressen blev kontaktet og sørgede for at budskabet om tøjindsamlingen kom ud i hele lokalområdet, og snart begyndte det at strømme ind med tøj i store mængder. Vi blev kontaktet af flere genbrugsforretninger som havde så meget tøj til os at vi selv måtte køre ud med lastbiler for at hente det. HK-personellet på kasernen sagde ja til at stå for sorteringen og pakningen af tøjet, hvilket fandt sted i kasernens gymnastiksal, og alle gik til den med godt humør selv om bunkerne af tøj til tider virkede uoverkommelige. Ingen havde turde tro eller håbe på at indsamlingen ville blive så stor en succes som den blev - og der kunne sendes ikke mindre end seks-syv lastbiler af sted med tøj. Som tak for arbejdsindsatsen blev der serveret pølser for alle som havde været med til at sortere, pakke og fragte tøjet, og pølsemanden var såmænd regimentschefen selv. Libellen marts 2002 Side 5

6 Historiske marcher Ny CD med bl.a. Luftværnsregimentets honnørmarch AF SENIORSERGENT J.M. CHRISTIANSEN, 13. LUFTVÆRNS- MISSILBATTERIET, DEN DANSKE INTERNATIONALE BRIGADE De justeringer, Forsvaret har gennemgået i de senere år, har bl.a. betydet, at tidligere selvstændige regimenter sammenlægges. Historie, traditioner m.v. videreføres af de nye regimenter. Som en del af traditionsplejen har musikken udført af såvel tambourkorps som musikkorps eller blot i form af mandskabets sang altid spillet en rolle. For at bevare de gamle regimentsmarcher for eftertiden, foreligger de nu i en nyindspillet udgave af Prinsens Livregiments Musikkorps. Marcherne er opstillet kronologisk - de gamle regimenter og deres marcher under det nye regimentsnavn: Gardehusarregimentet omfatter endvidere: Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment, Falsterske Fodregiment og Bornholms Værn: - Danske Livregiments Defilér March (Bellona March) af A. Leutner - Sjællandske Livregiments Fanfaremarch (1964) af Dan Glæsel - Falsterske Fodregiments Defiléringsmarch af Jørgen V. Nielsen - Bornholms Tappenstreg (1920) af Peter J. Andersen Prinsens Livregiment - omfatter endvidere: Slesvigske Fodregiment (SLFR), Fynske Livregiment (FLR), Kongens Jyske Fodregiment (KJFR) samt Dronningens Livregiment (DRLR - tidligere sammenlagt af Dronningens Livregiment og Feltherrens Fodregiment): - SLFR: Prins af Hessen (ca. 1790) - FLR: Fast i nød (1964) af Paul Jacobsen - KJFR: Jyske Regiments March (ca. 1780) - DRLR: Dessauer March (CA. 1708) Kongens Artilleriregiment er dannet af Kronens Artilleriregiment (1. Feltartilleriregiment), Sjællandske Artilleriregiment og Sjællandske Luftværnsregiment: - 1. Feltartilleriregiments Revuemarch af Mads Merrild - Sjællandske Artilleriregiments Parademarch af Mogens B. Klitfod (efter idé af Oberst J. Lautrup-Nissen) - Luftværnsregimentes Honnørmarch (1941) af Kai Møller Dronningens Artilleriregiment er dannet af Nørrejyske Artilleriregiment - tidligere sammenlagt af Nørrejyske Artilleriregiment og Jyske Luftværnsregiment - og Sønderjyske Artilleriregiregiment: - Nørrejyske Artilleriregiments Feltmarch af Hans Fulling - Luftværnsregimentets Honnørmarch (1941) af Kai Møller Ingeniørregimentet er dannet af Sjællandske Ingeniørregiment og Jyske Ingeniørregiment (JIR): - JIR: Randers March (1927) af Peter J.P. Sønderby - Sjællandske Ingeniørregiments March (1972 af Erik Hammenbak Telegrafregimentet er dannet af Sjællandske Telegrafregiment og Jyske Telegrafregiment: - Sjællandske Telegrafregiments March af Ole Engler - Jyske Telegrafregiments March (1957) af Carsten Sinding Trænregimentet er dannet af Sjællandske Trænregiment og Jyske Trænregiment: - Sjællandske Trænregiments March (1965) af Aage V. Beyer - Jyske Trænregiments March (1972) af Per Iversen Har du lyst til at høre ovennævnte marcher, skal du bestille CD'en PRINSENS LIV- REGIMENTS HISTORISKE MARCHER hos: Christian Høeg Prinsens Livregiments Musikkorps Skive Kaserne Sdr. Boulevard Skive Tlf.: eller Slesvigske Musikkorps har udgivet en ny CD med musikstykker, som er blevet spillet på Gråsten Slot i M.M.D. Ingrids tid. Pris kr. 100 CD kan købes ved: Slesvigske Musikkorps Haderslev Kaserne 6100 Hadsrslev Side 6 Libellen marts 2002

7 Swing Sisters Gruppen består af Kirsten Siggaard, Kirsten Vaupel og Lise Lotte Norup. De stod første gang sammen på scenen i en forestilling fra 1989 med titlen Nonsens. Her fandt de ud af, at deres stemmer matchede hinanden godt specielt i swingstilen. Efterfølgende stod Jesper Malmose og Adam Price for to nye stykker skrevet til de tre, hvori de fik navnet Swing Sisters. Alex Bødiker er kendt fra Villys kaffeklub - medvirker som konferencier og solist. Nytårskoncert For første gang nogensinde blev der afholdt Nytårskoncert i Varde med Varde Garnison og Varde Kommune som arrangører. Musikken blev leveret af Slesvigske Musikkorps og solisterne var Swing Sisters med Alex Bødiker - som konferencier og solist. Det var en flot professionel koncert med galop og swing, her var blues, filmmusik, medley orkesterstykker og popmusik fra 60`erne. sluttende af med Champagnegalop som ekstra nummer med stående bifaldt fra et kogende publikum. En god tradition er skabt, og publikum kan gælde sig til næste år. Slesvigske Musikkorps Slesvigske Musikkorps blev oprettet i 1778 og gjorde tjeneste ved Prins Frederik af Hessens Hof på Gottorp Slot i Slesvig. Efter krigen i 1864 var musikkorpset i flere år stationeret på Kronborg Slot. Efter genforeningen blev musikkorpset i 1923 garnisoneret i Sønderborg, og siden 1953 i Haderslev. Musikkorpset består af 20 professionelle musikere under ledelse af musikdirigent Erik Hammerbak. Musikernes daglige tjeneste i forsvaret er udelukkende at musicere. Musikkorpsets primære opgave er naturligvis at spille for kongehuset og forsvaret. Bl.a. i forbindelse med regentbesøg, parader, receptioner og koncerter for forsvaret. Musikkorpset har i mange år repræsenteret forsvaret i udlandet ved parader og internationale tattoos. Udover mange andre traditioner i Sønderjylland, skal Musikkorpset også varetage arrangementer for garnisonerne i Varde, Fredericia, Odense, Oksbøl og Tønder. Musikkorpset spiller desuden en del større civile koncerter. Hvert år i januar arrangeres 2-3 nytårskoncerter med solister udefra. Libellen marts 2002 Side 7

8 Side 8 Libellen marts 2002

9 AF FORMANDEN FOR ARTILLERI- MUSEUMSTØTTE- FORENINGEN, OBERSTLØJTNANT O.S. PEDERSEN Til medlemmer og andre interesserede i artilleriets historie. Kanon mm. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Artillerimuseumstøtteforeningen 2. nov Jeg vil gerne indlede med at sige tak for valget som formand på generalforsamlingen 3. juni På en måde var det en genopstart af foreningen, idet arbejdet i foreningen har kørt på lavt blus de seneste år grundet forsvarsforliget og oprettelsen af DAR. Nu hvor vi ved, at DAR er en realitet på Varde kaserne, er det tid til at artillerimuseumstøtteforeningen viderefører støttearbejdet til Artillerimuseet i Varde. Vores forening støtter med to arbejdsgrupper til henholdsvis vedligeholdelse af materiel og til opsætning af særudstillinger på museet. Udover dette arbejde, der er i gang, har foreningen økonomisk støttet udgivelsen af et katalog, der beskriver det udstillede materiel. Kataloget er udarbejdet af Varde Museum og er udgivet her i sommer. Museum bør udvides Foreningen er nu i gang med initiativer, der gerne skulle resultere i at noget af alt det materiel, der i de senere år er udfaset af artilleriet, f.eks. 203 mm haubits, 155 mm haubits og kanon, skydecentraler og køretøjer og morterpejleradar, kommer til at indgå i museets udstilling og dermed styrke artilleriets nyeere historie på museet. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Derfor har vi også taget initiativ til henvendelse til museet og Varde kommune om sagen. For foreningens medlemmer har vi forhandlet os frem til, at medlemskab giver fri adgang til Artillerimuseet i Varde og Tirpitzstillingen i Blåvand samt abonnement på museumstidsskriftet Mark og Montre, der udgives en gang om året. På generalforsamlingen blev det vedtaget at for alt dette skal foreningens medlemmer kun betale et årligt kontingent på 50 kr. Bliv medlem Dette var en kort orientering om foreningens arbejde. Tilbage er blot at opfordre til fortsat medlemskab og for andre interesserede at indmelde sig i foreningen. Jo flere vi bliver, desto stærkere bliver foreningen og støttearbejdet, og dermed mulighederne for at styrke artilleriets historie på et museum. Neden for finder du en tilmeldingsslip, som jeg vil bede dig indsende til vores kasserer SSG D. B. Just ved BØ-SEK/DAR. Herefter vil du modtage et indbetalingskort. For nye medlemmer vil kontingentet på kr. 50 udgøre kontingentet for det resterende år, idet bestyrelsen har besluttet ikke at foretage reduktion, da kontingentet ikke er stort. Har du spørgsmål kan du kontakte undertegnede på telefon eller foreningens sekretær B. D. Kristensen på Undertegnede ønsker at være medlem af artillerimuseumsstøtteforeningen og indbetalingskort bedes sendt til Navn... Adresse Postnr. og by... Libellen marts 2002 Side 9

10 HER FÅR DU særbehandling Vi sælger og vurderer i: Blåbjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod kommuner. KH Ejendomsformidling I/S v. statsaut. ejendomsmæglere KNUD METUM SMEDEGADE 2 VARDE Ring: KRISTIAN HANSEN GRANVEJ 14 OKSBØL Ring: Side 10 Libellen marts 2002

11 Moderne støvler til Forsvaret HMAK INFO NR. 3/2001 AF 15. AUGUST 2001 De fire typer støvler vises frem af kaptajn Frank Thønnings, der er HMAK sagsbehandler på bl.a. støvler. (Foto: HMAK.) HMAK iværksætter troppeforsøg. K a m p u n i f o r m s s t ø v l e M/58, der blev introduceret sammen med kampuniformsystem, M/58, skal efter 43 års drift og brug udskiftes med en mere moderne støvle. Et større projekt I den forbindelse igangsatte Hærens Materielkommando efter sommerferien troppeforsøg med støvler - nærmere bestemt i forbindelse med august-indkaldelsen. Forsøget er et led i et større støvleprojekt, der udover Hæren også omfatter Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Selve brugerafprøvningen omfatter fire forskellige typer støvler (se billede), der via Hærens Kampskole vil blive udleveret til forsøgskaniner ved mange af landets tjenestesteder. Moderne støvle - med specielle sokker For alle fire typer støvler gælder, at de er udstyret med en vandtæt membran (Goretex, Sympatex e.l.). Det gør ikke kun støvlerne vandtætte men samtidig åndbare og væsentligt lettere. Det samlede udbud på et nyt kampstøvlesystem blev foretaget i år Systemet består ikke kun af en ny støvle men også en ny type sok, der skal være i stand til at udnytte støvlernes egenskaber. Troppeforsøget er berammet til at vare indtil juni år Herefter skal det vise sig, hvilken type støvle, der er den bedste, og hvilke sokker der er optimale hertil. Dronningens Artilleriregiment får udleveret 40 par nye forsøgs-støvler, som fordeles med ti par til sergentelever der efter endt uddannelse ved HAS tilgår 14 LVMA, samt 30 par til værnepligtige ved STBT/3 AA. Afprøvningen forløber fra sept til juni Bøllehat - og rugbrød på dåse AF CHEFEN FOR T-SEKTIONEN, MAJOR J. BAK Der er i øjeblikket ved at blive indført en ny type rugbrød til vore feltrationer. Det drejer sig om rugbrød på dåser, som har lang holdbarhed. Der indkøbes fire forskellige typer. De første dåser vil dukke op allerede fra primo aug Nye genstande i udrustningen Felthue M/84, bedre kendt som bøllehat, er p.t. under indførsel. Munderingsdepotet forventer at kunne iklæde alle i løbet af efteråret. Felthuen vil indgå i standardudrustningen, det vil sige, at den også skal udleveres til personel med rådighedskontrakt. Der er endvidere indført plastic vaskebalje (sammenklappelig) og støvlepose til oppakningssystemet. Disse vil ligeledes blive udleveres til personel med rådighedskontrakt. For det faste personel er der desuden indført en let rygsæk (fjellräven-type) og en kortmappe. Begge i samme farver som uniformen. Sommer-kampjakke Der er indført en ny sommerkampjakke, til brug i tjeneste under varmere himmelstrøg. Stofblandingen er 90% bomuld og 10% polyamid (kunststof). Kvalitetsmæssig er den på højde med vores regnjakke (uden hætte), men tyndere og mere behagelig at gå med Libellen marts 2002 Side 11

12 Hevring-tur: Et godt afbræk Skolebatteriet på den årlige øvelse med hånd- og special skydevåben AF K. BENTSEN, NÆSTKOMMAN- DERENDE I SKOLEBATTERIET VED 7. ARTILLER- IAFDELING, SKBT Hold 1 under indøvelse af GRP-V, Gruppens kamp fra stilling. Perioden var i forhold til de foregående år beskåret med ca. et døgn, så det planlagte program var fra starten presset, og det krævede det yderste af alle mand, hvis programmet skulle lykkedes. Tirsdag morgen kl mødte forkommandoet, som herefter afmarcherede mod Hevring. Deres opgave var at overtage lejren fra 18 Raketkasterbatteri (18 RKBT), som havde været i terrænet i weekenden, samt klargøre GRP-V og SF-bane til hovedstyrken (læs: SKBT) ankom. Det skulle snart vise sig, at det var heldigt for os, at 18 RKBT havde været der forinden, idet vi kunne overtage deres skive opstilling på GRP-V og herved spare ca. to timer i egen forberedelsestid. Kl mødte SKBT og Program og forkortelser Hevring Lejren den 28 til den 30 aug Tirsdag, Gruppens kamp fra stilling (GRP-V) i både dagslys og mørke, samt diverse skydninger på selvmarkerende feltskydebane (SF-bane), ligeledes i dagslys og mørke. Onsdag, Handlebane (HABA), skydning med tungt maskingevær (TMG), kast med håndgranat (HGR). Sidst men ikke mindst havde afdelingsstaben 7AA (AFD) meldt deres ankomst og vi ville derfor gennemføre et særarrangement med lidt godt til ganen. Torsdag, SF-bane, hvor vi ville gennemføre mærkeskydning på SF-banen, demonstration af sprængning samt af panserværnsvåben M/95 (PVV) og 84 mm dysekanon, de to sidst nævnte dog gennemført af Jægerkorpset (JGK). Hold 2 skyder på SF-banen. efter udlevering af våben blev der givet march befaling og efter den sidste klargøring rullede SKBT ud af porten. Turen til Hevring var planlagt til at tage ca. fire timer, hvilket i praksis også kom til at holde stik. Kl. ca rullede SKBT ind gennem porten til Hevring lejren. Folk fik hurtigt at vide, hvorledes de skulle indkvarteres, nøgler blev udleveret og efter en halv time var SKBT delt ind i to hold, klar til dagens skydninger. Hold 1 skulle gennemføre GRP-V og Hold 2 skulle på SF-banen. Fjenden stormede GRP-V gennemførtes som et taktisk set up, hvilket indkluderede både PVV og TMG, således var der flere typer mål for gruppen at bekæmpe, alt efter gruppeførerens (GF) ordre. Når gruppen kom frem til området, fik de en kort instruks om sikkerhedsbestemmelserne gældende for skydningen og herefter blev en gruppefører udpeget. GF fik herefter en mundtlig 5 pkt. befaling af premiereløjtnant (PL) S.B. Kock, hvori han blev instrueret om gruppens opgave i den kommende skydning. Folkene der indgik i gruppen gjorde klar til kamp, samtidigt med at GF færdiggjorde hans egen befaling, som han herefter gav til gruppen. Når dette var gjort, blev der øvet indrykning i stilling, udpegning af højre- og venstre begrænsning for de enkelte skyttehuller, inddeling i hold, samt forhold over for fjendens kampmidler, alt sammen blindt. Efter indøvningen efterlod gruppen en mand på post og resten af gruppen rykkede ned i skjul. Selve skydningen begyndte ved, at der enkeltvis blev rejst nogle skiver ude på ca. 500 m og det var så op til posten at alarmere gruppen. Når gruppen var blevet alarmeret rykkede den så i stilling og ved et samlet ildoverfald, begyndte selve kampen. Kampen bølgede så frem og tilbage indtil den onde fjende besluttede sig for at anvende artilleri, simuleret med 200 grams legemer, mod gruppen. Efter endt artilleri angreb, stormede fjenden så gruppens stilling og set udfra den mængde af skiver som der kom frem, kunne det mindst af alt minde om en invasion fra Kina. Gruppen fik, som så ofte før, dog kastet fjenden og det var tid til den taktiske tilbagemelding som PL P. Grønn stod for. Ved tilbagemeldingen fik gruppen og ikke mindst GF den hårde dom, over hvad der var godt og hvad der skulle arbejdes på. Gruppen var efter denne tilbagemelding nu klar til aftens program, når GRP-V skulle gennemføres i mørke. Holdet der havde været på SF-banen, havde en lille fordel, idet de på SF-banen havde gennemført diverse skydninger på afstande fra 50 til 395 m. De havde på SF-banen samtidigt fået indøvet deres reaktionsevne, samt fået Side 12 Libellen marts 2002

13 tede med morgenvækning kl. 6.00, så folkene kunne få morgenmad samt få smurt en madpakke til frokost, inden morgenappel. Efter appel blev folkene inddelt i tre hold. Hold 1 skulle til på HABA, Hold 2 skulle på TMG og Hold 3 skulle være afspærrings kommando. Folkene hastede af sted til de forskellige turnuser og kl. ca var vi klar til at påbegynde dagens skydninger. Ven eller fjende?! Selvom det er længe siden, kan de gamle fra 7. Artilleriafdeling endnu. På billedet ses seniorsergent S. Winkler og overkonstabel (OKS-1) K.U. Larsen, der gik højt op i TMG skydning. Skytte og hjælper samarbejder og målene falder på stribe. hjælp til finjustering af våbnet, hvis dette var nødvendigt. Hold 2 havde derfor også bedre held til at ramme målene i GRP-V skydningen. Gruppekamp i mørke Efter vi havde afviklet skydningerne i dagslys, blev det så tid til at få lidt at spise samt vente på at mørket skulle lægge sig over Hevring. Kl kørte holdene så ud for at gennemføre skydningerne i mørke. Selvsagt var det ikke helt mørkt kl så oversergent K. Knudsen samt PL T.W. Nielsen brugte en lille times tid på at gennemgå/undervise i, hvorledes man kæmper i mørke, samt de forskelle der er på dagslys- og mørkekamp. Da lektionerne var gennemført, var det så mørkt nok til at begynde aftenens skydninger. SF-bane- og GRP-V skydningerne var i store træk det samme som i dagslys, men det gav et alligevel et forholdsvist godt indblik i hvordan det er at kæmpe i mørke. Da Hevring Lejren var på brandberedskab gul, var det forbudt at anvende lyskilder som signal pistol, hvidlys raketter, lysspor- projektiler eller andet der kunne udgøre en potentiel brandfare, til oplys-ning af kamppladsen. Gennemførelsen af GRP-V, i mørke, var derfor en anelse urealistisk, idet vi var nødsaget til at anvende knæklys, som blev påsat skiverne, for at skytterne kunne se deres mål. Forholdene var derfor ikke optimale, men under omstændighederne var det brugbart og skydningerne forløb generelt meget tilfredsstillende. Kl var vi færdige med dagens skydninger. Således var der blot vedligeholdelse af våben, samt aflevering af disse, før vi kunne holde appel. Kl holdt vi appel og herefter gik der ikke mange minutter før der bredte sig en højlydt snorken over Hevring Lejren. Onsdagens program star- HABA foregik på den faste HABA, jf. Hevring lejrens bestemmelser. Der var i alt seks fjender, der skulle nedkæmpes og der ud over i var der otte-ti skiver som repræsenterede egne styrker. Disse skiver skulle der ikke skydes på, men indgik i HABA som et forstyrrende element for at teste den enkelte soldats evne til at handle korrekt. Gennemførelsen af HABA var meget tilfredsstillende, dog var der, som altid, enkelte imellem folkene som mente at nogle af egne styrker virkede truende, hvorfor de også fik en kugle, bare for at være på den sikre side. Viden støvet af TMG blev gennemført på TMG-banen. Der var i alt seks mål på varierende afstande mellem 400 og 750 m. Skytterne fik hver 40 skud, som skulle afgives som korte byger mod målene. Det umiddelbare indtryk af skydningen var, at folk var lidt rustne, dvs. folk havde svært ved at huske, hvorledes man afgiver ild, men måske vigtigst af alt, hvorledes man som hjælper observerer og korrigerer ilden, med meldinger udfra målets størrelse, eksempelvis 1 mål højre, 1/2 mål op. PL P. Grønn gennemgik derfor det mest elementære, så folk populært sagt var med på klumpen. Efter dette var der meget bedre samarbejde mellem skytte og hjælper og folk fik herefter bedre træf- Libellen marts 2002 Side 13

14 Personellet i gang med at lave en primitiv kardæsk ladning. Afbræk Turen til Hevring var et godt bræk i hverdagen, for personellet i SKBT og noget man ser frem til hvert år. ning i målene. Da skydningerne var afsluttet byttede holdene rundt og med de enkelte justeringer kørte resten af formiddagens program uden ændringer. Det bør her nævnes at afdelingen ankom til Hevring sidst på formiddagen og deltog herefter i både TMG og senere hen HGR. Håndgranater sprang alle Med formiddagens program vel overstået var det tid til endnu en holdinddeling m.h.p. gennemførelsen af eftermiddagens program. Folkene blev delt i to hold, Hold 1 skulle gennemføre HGR og Hold 2 vedligeholdt våben og sørgede for der blev ryddet op på GRP-V og TMG. Oversergent (OS) H.M. Rasmussen (Munk) stod for selve HGR delen. Det var med en let nervøsitet at den gæve OS gik i gang. Vi var dog forskånet for forsagere og HGR forløb planmæssigt. Det skal dog siges, at man ikke skal lade sin baret ligge og flyde når PL T.W. Nielsen eller SG J. Lassen er i nærheden. De to spøgefugle placerede en efterladt baret på en af skiverne i skive-opstillingen. Om aftenen var det så tid til at få batteriet rystet sammen og vi afholdt derfor et særarrangement, med god mad fra cafeteriet i Hevring Lejren. Da folk var trætte og skulle tidligt op næste dag, afsluttedes dette tidligt, så vi var klar til dagen efter. 5 af 50 fik Feltskyttemærket Torsdag var så vores, for denne gang, sidste dag på håndog specialskydevåben i Hevring. Dagen startede som onsdagen med morgenvækning kl og efter lidt morgenmad samt appel, skulle folkene ud og skyde på SF-banen og her prøve at erhverve Feltskyttemærket. Skydningen består af to runder, hvor der er otte skiver på afstande mellem 50 og 395 m, der skal bekæmpes. Der er ikke noget krav om antal træf per runde, men i det samlede resultat skal man have mindst 13 ud af 16 træffere for at erhverve mærket. Skytten får udleveret 13 skud per runde og skiverne er fremme mellem 4 og 12 sekunder, hvori nogle af dem er fremme samtidigt. Dette betyder at det er op til skytten at prioritere hvilke skiver han/hun vil bekæmpe først, samt holde styr på hvor mange skud han/hun har brugt. Resultat af skydningen var at 5 ud af 50 fik mærket, hvilket er tilfredsstillende. Bedste resultat blev leveret af OKS-1 B. Kremmerbak, som ramte samtlige skiver. Måske fordi han forstod, at anvende ventetiden til at hvile krop og sjæl. Demonstration af sprængning Ud over mærkeskydningen blev der gennemført en sprængningsdemonstration, hvor der blandt andet var primitiv kardæskladning, sprængning i træ, sprængning af beton både med og uden understøttelse, sprængskæreladning og diverse andre sprængninger. Folkene blev aktiveret i to af disse sprængninger ved at lave deres egen kardæskladning og sprængning af en jernbanesvelle. Efter sprængningen fik folk mulighed for at komme tilbage og se resultatet og der var der nogle overraskede blikke imellem. Det sidste der var planlagt var en demonstration af PVV M/95 og 84 mm Dysekanon ved JGK. JGK måtte desværre aflyse, hvorfor vi ikke fik lov at se det denne gang. Så da sprængningsdemonstrationen var afsluttet, var der kun tilbage at få ryddet op, samt givet marchbefaling før SKBT endnu engang vendte snuden mod Varde. Batteriet ankom planmæssigt til Varde kl og da våben og materiel var afleveret, var det tid til at træde folkene af. Hevring - et godt afbræk Turen til Hevring var et godt bræk i hverdagen, for personellet i SKBT og noget man ser frem til hvert år. Fordelene ved at tage til Hevring Lejren, for at gennemføre en sådan aktivitet er mange, men en af de vigtigste er at man i Hevring har det hele til sig selv og stort set selv kan sætte begrænsninger for, hvad man vil gennemføre, inden for det regelsæt som Hevring Lejren nu engang har. Selvom det ikke er så ofte, at SKBT kommer ud og skyde, var gennemførelsen af skydningerne og træfsikkerheden i disse alligevel tilfredsstillende. Som en sidste ting vil jeg gerne på SKBT vegne takke U-SEK som venligst havde stillet PL S.B. Kock og OS K. Knudsen til rådighed for SKBT. De ydede en kæmpe indsats og deres støtte var uundværlig. Side 14 Libellen marts 2002

15 3 AA: Værnepligtige og flytning AF CHEFEN FOR 3. ARTILLERI- AFDELING (3 AA), OBERSTLØJTNANT B. MEJLHOLM Artiklen er skrevet nov og bringes her i uddrag/forkortet. (Fuld længde: Se Pindsvinet dec ) Mejlholm - Har tidligere været i 3 AA, Har været på Cypern, hos HOK, på generalstabskursus og 3 JBDE. - Chef for 3 AA 1. sept Værnepligtshold SEP/ OKT 2001 ved 3 AA i Skive er sidste hold for 3 AA på Skive Kaserne, idet vi næste sommer flytter til Varde for at blive en integreret del af DAR og den ombyggede kaserne. Dette betyder at vi har relationer til cheferne for såvel DAR i Varde som PLR i Skive med de fordele og ulemper dette naturligt har. Samt selvfølgelig vore relationer til chefen for 1 JBDE i Fredericia, fra jan Haderslev. Indkaldelsen gik planmæssigt og var fordelt på 3. sept. med hovedparten af STBT og hele 1 BT (M 109) samt 1. okt. med resten af STBT (FSDEL og SANDEL) og hele 2 BT med den trukne pjece M 114/39. Afdelingen består herefter af knap 400 værnepligtige MG og knap 100 fastansatte og værnepligtige BM. 3 AA indkalder således igen et STBT og to KNBT, hvilket er en grundliggende forudsætning for at skabe det rette uddannelsesmiljø og den rette ramme for ledelsen af AFD ild. 3 AA indeholder i krigsstrukturen tre BT med den selvkørende og pansrede pjece M 109, men på hold 2001 bidrager til friskningen af DDIVART i form af det trukne BT, der efter hjemsendelsen designeres som 1BT/24 AA. På dette hold er situationen i øvrigt, at de to andre BT heller ikke designeres til 3 AA, men til 7 AA hhv. 5 AA. Dette ændrer dog ikke på det forhold, at BT og AFD uddannes i rammen af 1 JBDE. Skive Kaserne På Skive Kaserne er der p.t. ca ansatte, heraf godt 1000 værnepligtige menige, hvilket giver meget trange forhold på kasernen. ST/3AA er således placeret ca. en km udenfor kasernen på depot Roslev Huse, og 2 BT placeret i en nybygget pavillon ved siden af 1 BT samt med interimistiske garage- og våbenkammerforhold. 3 AA føler sig godt integreret på kasernen og behandlet/ støttet på alle områder på lige vilkår med øvrige enheder, når det tages i betragtning, at vores tid i Skive udløber næste sommer. Udover 3 AA er også I/PLR samt 1 PNIGKMP, der begge indgår i 1 JBDE, garnisoneret i Skive. Dette giver en oplagt mulighed for et godt samvirke de tre enheder imellem, hvilket vi allerede har set de første positive resultater af. Samvirket med 1 PNIG- KMP er primært planlagt i f.m. øvelserne i foråret, hvor der er sammenfald mellem 3 AA og 1 PNIGKMP øvelser, således at KMP kan bygge broer og rydde minefelter, som vi efterfølgende kan passere. Uddannelsen før jul 3 AA er nu i fuld gang med den grundlæggende kampuddannelse, der afsluttes ultimo dec. med øvelse BARBARA (også kendt som opgaveøvelse eller rekruttur). I nov. gennemførtes de første håndvåbenskydninger i Borris, og sideløbende hermed har vi gennemført en række føreruddannelser af BM. Jeg har med stor fornøjelse overværet uddannelsen på kasernen, skydebanen og øvelsespladsen, og er godt tilfreds med den positive holdning og ånd alle lægger for dagen, det tegner godt for det samlede resultat. Ikke overraskende ligger der en betydningsfuld og stor byrde på de værnepligtige BM, og de har allerede udviklet sig positivt bl.a. med støtte fra det faste personel. Sammenfattende er 3 AA kommet godt i gang med det sidste hold i Skive Efter velfortjent juleferie går det hastigt videre i et hektisk program med funktionsuddannelse, BT-, AFD- og BDE-øvelser samt tre skarpsskydningsperioder i Oksbøl frem til hjemsendelsen 31 maj For O-troppene suppleres dette med KMP/ESKog BTN-øvelser, så der bliver nok at se til. I denne periode skal vi lære det artilleristiske håndværk, så vi kan levere den for kamptropperne og BDE altafgørende ild på rette sted, i rette tid samt i rette mængde og art. Efter hjemsendelsen af hovedparten af 3 AA, fortsætter vi i juni/juli med fem ugers resterende uddannelse af det personel, der tegner reaktionsstyrkekontrakt m.h.p. designering i DIB (2BT/5AA). For de der ønsker udsendelse i direkte forlængelse heraf fortsættes med to ugers missionsorienteret uddannelse, og personellet udsendes i august i rammen af STKMP/ NPBG/SFOR 14. Da 3 AA i samme periode fysisk skal flyttes til Varde, bliver også dette en hektisk periode, og hovedparten af afspadseringen må formentlig udskydes til august. Behov for reservepersonel AA er godt bemandet med fast personel i form af bl.a. ANK, OO, TO og ARTO i ST samt SO/A og SGO i STBT. På AFD-kontoret hersker CSG K.S. Madsen og hans to hjælpere OKS T.B. Pedersen og OKS I. Jensen. Hertil kommer det faste personel i 1 og 2 BT. Dette ændrer dog ikke ved, at vi har et stort behov for indkommandering af designeret personel, herunder personel i 3 BT, dels for at aflaste det faste personel og dels for at uddanne/efteruddanne det designerede personel. Libellen marts 2002 Side 15

16 Side 16 Libellen marts 2002

17 Brug socialrådgiveren AF SOCIALRÅDGIVER VED DAR, CARSTEN TIMMERBY Den enkelte Socialrådgiverne indenfor forsvaret arbejder for den enkeltes Varde Kaserne har fået ny socialrådgiver. Tirsdag d. 1 maj 2001 startede et nyt kapitel i mit liv. Jeg var 35 år, nyuddannet, tidligere butiksslagter, gift og havde tre børn. Lysten til at være socialrådgiver for forsvarets personel var stor, da jeg kl kørte ind ad sydporten. Jeg vidste ikke, hvad der ventede mig, kun at jeg var den eneste socialrådgiver på stedet. I dag ved jeg meget mere, fordi det ikke varede længe før jeg havde den første sag. Siden er mange flere fulgt, og nedenstående er blot et lille udpluk af det, jeg som socialrådgiver indenfor forsvaret beskæftiger mig med. - Psykiske problemer i forbindelse med udsendelse - Råd og vejledning i forbindelse med skilsmisse - Støttende samtaler i forbindelse med tab af ægtefælle - Bonusfrigivelsessager - Råd og vejledning i forbindelse med alvorlig sygdom - Forsættelsessager - Problemer i parforholdet efter udsendelse - Råd og vejledning i forbindelse med økonomiske problemer Orientering Undervisning/orientering er en del af mit arbejde. Indtil nu har jeg afholdt - Indkaldelses- og hjemsendelses orientering - Orientering om sociale forhold forud for tegning af DIB kontrakt - Orientering om sociale forhold forud for udsendelse - Foredrag om stress- og krisereaktioner På den enkeltes side Socialrådgiverne indenfor forsvaret arbejder for den enkeltes trivsel og velfærd. HUSK: Tilbuddet om en samtale hos mig gælder alle dvs. Civile, Menige, Befalingsmænd, Officerer og deres pårørende. Derudover gælder tilbuddet udsendte soldater og deres pårørende. Jeg har TAVSHEDS- PLIGT, og videregiver ikke oplysninger, medmindre der er givet samtykke. At kontakte mig Jeg har følgende telefon- og træffetider: Varde Kaserne: Byg. 3 ved INF. Mandag, tirsdag og torsdag. Telefontid: kl Træffetid: kl (eller efter aftale). Oksbøllejren: Byg. 25. Onsdag. Telefontid: kl Træffetid: kl (eller efter aftale). Borrislejren og Nymindegablejren: Konsultation efter aftale. Telefon: lok Mail: intranet DAR-SOCK GRAVSTEN Stort udvalg i natursten billeschou Østervold 30 v. Kvickly 6800 Varde tlf også granit-dyr til hus og have Libellen marts 2002 Side 17

18 Ndr. Boulevard 92, 6800 Varde - Tlf Fax: Side 18 Libellen marts 2002

19 Vores Omstilling rådgivning strækker sig fra uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold på det private og offentlige arbejdsmarked til hjælp med at finde pladser til soldater, der ønsker en kontrakt med forsvaret. Vi er også til rådighed for de civilansatte bl.a. med kompetanceudvikling og personlig udvikling. FRO ruster dig til fremtiden AF RÅDGIVER VED FORSVARETS RÅDGIVNING OM OMSTILLING, PETER SØRENSEN FRO, Forsvarets Rådgivning om Omstilling, er oprettet som en serviceorganisation, der skal yde støtte til alt personel i forsvaret. FRO er organiseret med en stab hjemmehørende på Kastellet i København. Derudover er der etableret seks FRO-C centre, hvor der er et sekretariat med administrativ støtte til de enkelte rådgivere rundt på tjenestestederne. To mand i Varde For kasernen i Varde hører vi under FRO-C midt- og Vestjylland. Vores sekretariat ligger på Dragonkasernen i Holstebro. Her hos DAR er vi to rådgivere: Seniorsergent Allan Pedersen, der primært servicerer de CU berettigede. Undertegnede Peter Sørensen, der primært servicerer de værnepligtige. Bredde i opgaver Vores opgaver er mangeartede. Vores rådgivning strækker sig fra uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold på det private og offentlige arbejdsmarked til hjælp med at finde pladser til soldater, der ønsker en kontrakt med forsvaret. Vi er også til rådighed for de civilansatte bl.a. med kompetanceudvikling og personlig udvikling. På kasernen bor vi indtil videre i bygning 28 på loftet over messen. På tværs af tjenestesteder Som et eksempel på vores arbejde følger hermed en kort redegørelse på en succes-historie. En dag på kontoret blev jeg ringet op af en værnepligtig sergent fra KAR. Han ville gerne høre om muligheden for en kontrakt med forsvaret som sergent og gerne i Varde. Han ville så komme den efterfølgende onsdag hvor vi kunne undersøge mulighederne. Vel ankommet til kontoret startede vi med at se på hans papirer og snakke om mulighederne. Efter henvendelse til A- sektionen her på kasernen kom vi lidt for sent, idet der lige var givet tilsagn til anden side. Det var selvfølgeligt ærgeligt men vi måtte på den igen. Vi kontaktede FVR, Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, ligesom vi kontaktede forskellige tjenestesteder for at undersøge mulighederne. Efter diverse undersøgelser var der et par muligheder som vi straks søgte om. Vores soldat her ville dog helst have et tjenestested i det Vestjyske idet han er bosat i Ribe. Ugen efter var jeg på kursus i Nymindegab. I en af pauserne snakker jeg med en seniorsergent fra Oksbøllejren der mangler en sergent. Jeg fik hurtigt fat i soldaten fra KAR og han tog straks kontakt til Oksbøl og aftalte et møde. Kort tid efter modtog jeg en opringning fra KAR at kontrakten var i hus og han skulle starte kort efter nytår. Dette er blot en kort gennemgang af en sag men den illustrerer godt vores arbejde som går på kryds og tværs af tjenestesteder. Dette var en kort beskrivelse af vores organisation og vi ser frem til fortsat at yde service til alle ansatte på Kasernen i Varde. Libellen marts 2002 Side 19

20 Side 20 Libellen marts 2002

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION VUT I/ML DEC 2013 HÆRENS SERGENTSKOLE Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de 14 uger uddannelsen varer, vil du opleve en udvikling af dine

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1 AFTC FLYVEVÅBNETS BASISUDDANNELSE Side 1 PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET Indholdsfortegnelse Overskrift til siden omkring tandlæge osv 3 Postadresse under opholdet: 3 Kontakt altid Air Force Training 3 Centre

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere