LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts Kasernens nye pølsemænd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts 2002. Kasernens nye pølsemænd?"

Transkript

1 LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 1 Marts 2002 Kasernens nye pølsemænd? To officerer som pølsemænd? Tilmed en oberst (chefen) og en major. Nej, det må vist være en gang pølsesnak. Billedet er ikke taget til ære for fotografen, så hvad er forklaringen? Fastelavn? Omskoling til job som efterlønner? Nødcafeteria grundet ombygning? Projekt alle-må-give-enhånd-med-og-cheferne-viserdet-gode-eksempel? Forberedelser til udstationering i Uppernavik? Militær happening foran Christiansborg? Vundet Arriva-licitation om togenes nye caferitiedrift? Præsentation af nyt militært felt-køkken? Læserne er velkomne til selv at gætte videre. Den rigtige forklaring er lige så usædvanlig som de nævnte bud - men er langt fra pølsenak. Den opmærksomme læser vil finde historien et sted inde i bladet. God læselyst.

2 Købmands Kroen 11/02/02 15:00 Side KØDMANDS KROEN Indhold Kasernen/regimentet Varde Kaserne i Det gamle kloaksystem er nu fyldt med beton... 3 Tøjindsamling til Bosnien... 5 Nytårskoncert... 7 Militært Historiske marcher... 6 Slesvigske musikkorps... 6,7 Artillerimuseumstøtteforeningen... 9 Nyt militært udstyr: Støvler, bøllehat - og rugbrød på dåse Skolebatteri på skydeøvelse: Hevring-tur var et godt afbræk AA: Værnepligtige og flytning Personalet HAS: Portræt af chefen, oberst Steen Krarup... 4 Brug socialrådgiveren Forsvarets Rådgivning om Omstilling, FRO Nyt fra tandklinikken Damejulefrokost 7. dec V/CHI & JAN Vardecentret Hjertingvej Telefon Danske og Asiatiske retter Åbningstider: Hverdage Lørdage Varde Golfklub: Søn- og Helligdage Tordag og fredag stort Ta`selv bord med mindst 8 retter incl. salatbar kun kr. 59,- fra klokken Vis dit militære ID-Kort og få 10% rabat Gratis levering af mad ved min. 10 kuverter indenfor en radius af 5 km. Besøg vores nye spillehal Libellen Libellen udgives af Dronningens Artilleriregiment, DAR, og Hærens Artilleriskole, HAS. Begge er beliggende på Varde Kaserne, adr.: Hjertingvej 127, Varde Kaserne, 6800 Varde, tlf Bladet henvender sig til alt personel på kasernen, herunder civile og personel af reserven, samt til Vardes borgere og andre interesserede. Navnet Libellen har dobbelt betydning. Det er dels et vaterpas, som benyttes til at tage højden af det man vil nå, f.eks. ved skydning. Dels er det betegnelsen på et lille kampskrift, ofte med let udfordrende tone (diminutiv af Liber, en bog.) Indlæg Indleveringsfrist næste nr.: 15. maj 2002 Aflevering af indlæg til: CSG J.P.L. Jacobsen Libellens formål er bl.a. at skabe en fri debat. Redaktionens meninger må derfor ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkt, ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de enkelte artikler giver udtryk for. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indkomne indlæg. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Chefsergent J.P.L. Jacobsen Redaktionssekretær (layout m.v.): Oversergent O. R. Aslaug. Øvrige redaktion: Chefsergent F. A. Jensen, overassistent May- Britt Knudsen, fotograf E. J. Hou. Annoncer: Rita Sjögreen Numrene Oplag: Tryk: Varde Kasernes trykkeri. Pris: 85 kr./år. Side 2 Libellen marts 2002

3 Varde Kaserne i 2002 AF CHEFEN FOR UDDANNELSES- SEKTIONEN, MAJOR PEDER BAGGE Det samlede byggeri er i gennemsnit færdigt ca. tre måneder før den planlagte tid. Siden sidste nr. af Libellen blev udsendt, har vi traditionen tro afholdt Barbaraparade samt julegudstjeneste, hvor feltpræst Frede Dalum fra 8 AA forestod gennemførelsen. Det var en ubetinget succes, hans prædiken var af en soldat for soldater. I samarbejde med Varde kommune har vi gennemført en nytårskoncert med Slesvigske Musikkorps og The Swing Sisters. Der var fuldt hus i Arnbjerg hallen så vi forsøger at indføre koncerten som en fast tradition. I 2002 skal vi uddanne værnepligtige ved 3. Artilleriafdeling (3 AA), 14 LVMA og UAVDET samt opstille, uddanne og udsende hovedkvarterskompagniet til SFOR hold 14. Samtidig er det året, hvor 3 AA omsider flytter til Varde, og hvor størstedelen af byggeriet bliver afsluttet. Allerede om kort tid står uddannelsesafdelingen hos Hærens Artilleriskoles, HAS, bygning færdig. Afdelingens tidligere lokaler kan renoveres til indkvartering, således de står klar til at modtage 3 AA til sommer. HAS administrationsbygning står klar til indflytning til oktober, således bygning 3 kan frigøres til øvrige stabe. Vi vil i en periode på trefire måneder have sparsom plads til stabene, så en nøje og detaljeret planlægning er nødvendig. Cafeteriet er færdigrenoveret til august, så det står klart når 3 AA og UAV detachementet indkalder værnepligtige den 1. september. I øvrigt indkaldes der to selvkørende batterier og et stabsbatteri til 3 AA. Det var tidligere meningen, at der skulle have været indkaldt et trukket og et selvkørende batteri. Det nye auditorium er færdigt til oktober, og indkvarteringsbygningerne til HAS elever er færdige til august. 3 AA garagebygninger bliver færdige til januar 2003, hvilket desværre medfører, at 3 AA vognpark ikke kan komme under tag før dette tidspunkt. Til sidst kan skal nævnes, at det nye 3. echelon værksted er færdigt til august, værkstedet er i stand til at servicere alle kendte bælte og hjulkøretøjer i forsvaret. Alt i alt må det siges at være tilfredsstillende eftersom det samlede byggeri i gennemsnit er færdigt ca. tre måneder før den planlagte tid. Varde kaserne vil herefter fremstå som en af landets mest moderne og største kaserner. Det gamle kloaksystem er nu fyldt med beton For ikke at bruge mange penge, grave mange store træer op, bruge megen tid, blev det besluttet at fylde de gamle, nu ikke mere anvendelige kloakrør op med beton i stedet for at grave dem op. Herved får rotterne ikke mulighed for at yngle i stort tal, og det gamle ledningsnettet vil ikke senere falde sammen. Betonen pumpes ned i systemet fra en specialvogn, med et tryk på 200 bar. Libellen marts 2002 Side 3

4 Portræt af oberst Steen Krarup HAS Chefen for Hærens Artilleri Skole, HAS, har siden 1. okt været oberst Steen Krarup. Chef Omgangstonen er uformel, hvilket dog ikke skal forlede personellet til at tro, at der ikke stilles krav! Oberst Steen Krarup er født den 10. august 1943 i Varde. Han voksede op i Oksbøl og blev student fra Esbjerg Statsskole i Efter studentereksamen studerede han matematik ved Aarhus Universitet. Sport Og Den militære karriere blev indledt i 1969 ved indkaldelse til aftjening af værnepligt, med efterfølgende sergentuddannelse og reserveofficersuddannelse. Efter gennemgang af Hærens Officersskole (tidl. A-linie) blev Krarup i 1974 udnævnt til premierløjtnant og forrettede i perioden tjeneste som næstkommanderende og uddannelsesofficer ved Nørrejyske Artilleriregiment, Skive. Herefter fulgte Føringskursus I/Stabskursus I i 1978/79, hvorefter turen atter gik tilbage til Skive. Denne gang som operationsofficer og uddannelsesofficer. Efter tiden i Skive fulgte en periode på seks år ved Danske Division i Fredericia, afbrudt af Føringskursus II/ Stabskursus II ved Forsvarfsakademiet i tiden Fra Danske Divsion gik turen til HQ LANDJUT, Rendsburg, Tyskland, hvor han forrettede tjeneste som Staff Officer i tiden I 1990 udnævnes Steen Krarup til vær ikke i tvivl om, at der bliver spillet for at vinde! oberstløjtnant og vender hjem til Danmark som chef for 6. Artilleriafdeling. Denne tjeneste varer til 1992, hvor han udnævnes til chef for Personelforvaltningssektiononen ved Hærens Operative Kommando, Aarhus (senere Karup). I 1996 udnævnes han til oberst og bliver i denne sammenhæng forsat til Hjørring som chef for Hærens Forsyningstjeneste. Turen går igen til Rendsburg i 1998, hvor han overtager funktionen som ACOS G-4. Denne tjeneste ændres til ACOS G-1 i 1999, hvor hovedkvareteret samtidig flyttes til Szczecin, Polen Oberst Steen Krarup tiltræder som chef for Hærens Artilleriskole den 1. oktober Ved siden af havende tjeneste har han siden 2000 været formand for Hærens Bedømmelsesråd for Officerer. Endvidere har han i perioder været involveret i foreningsarbejde for HOD. Arbejdsom og boldglad Steen Krarup er en engageret og samvittighedsfuld chef med lange arbejdsdage. Omgangstonen er uformel, hvilket dog ikke skal forlede personellet til at tro, at der ikke stilles krav! Han interesserer sig meget for sit personel, hvilket også afspejler sig i hans holdning til personelbedømmelser og til personelsamtaler. Der bliver aldrig sprunget over, hvor gærdet er lavest. Han er gift med Ane-Mette siden Sammen har de to voksne sønner, der for længst har forladt reden, og som begge studerer ved Aarhus Universitet. Rygtet går om Steen Krarup, at han ikke kan se en bold uden enten at sparke til den eller slå til den. Boldspil og idræt har altid spillet en stor rolle i hans liv. I sine yngre dage var det hovedsagelig fodbold og bordtennis på eliteniveau. I den mere modne alder er det golf og tennis, som dominerer. Et af årets højdepunkter for ham er den årlige golfmatch for tidligere divisionsspillere i fodbold, hvor han har lejlighed til at mødes med de andre gamle koryfæer. Og vær ikke i tvivl om, at der bliver spillet for at vinde! Det skal i den forbindelse endvidere nævnes, at Steen Krarup i år har vundet klubmesterskabet i den lokale golfklub i Szczecin. Side 4 Libellen marts 2002

5 Tøjindsamling til Bosnien Som mange sikkert ved, har kasernen for nylig stået for en indsamling af vintertøj til flygtninge i Doboj-området i Bosnien. Efter at have fået en henvendelse fra major Peter Friis, chef for hovedkvarterskompagniet i Doboj, om den store mangel på vintertøj, tog det hele hurtigt fart. Pressen blev kontaktet og sørgede for at budskabet om tøjindsamlingen kom ud i hele lokalområdet, og snart begyndte det at strømme ind med tøj i store mængder. Vi blev kontaktet af flere genbrugsforretninger som havde så meget tøj til os at vi selv måtte køre ud med lastbiler for at hente det. HK-personellet på kasernen sagde ja til at stå for sorteringen og pakningen af tøjet, hvilket fandt sted i kasernens gymnastiksal, og alle gik til den med godt humør selv om bunkerne af tøj til tider virkede uoverkommelige. Ingen havde turde tro eller håbe på at indsamlingen ville blive så stor en succes som den blev - og der kunne sendes ikke mindre end seks-syv lastbiler af sted med tøj. Som tak for arbejdsindsatsen blev der serveret pølser for alle som havde været med til at sortere, pakke og fragte tøjet, og pølsemanden var såmænd regimentschefen selv. Libellen marts 2002 Side 5

6 Historiske marcher Ny CD med bl.a. Luftværnsregimentets honnørmarch AF SENIORSERGENT J.M. CHRISTIANSEN, 13. LUFTVÆRNS- MISSILBATTERIET, DEN DANSKE INTERNATIONALE BRIGADE De justeringer, Forsvaret har gennemgået i de senere år, har bl.a. betydet, at tidligere selvstændige regimenter sammenlægges. Historie, traditioner m.v. videreføres af de nye regimenter. Som en del af traditionsplejen har musikken udført af såvel tambourkorps som musikkorps eller blot i form af mandskabets sang altid spillet en rolle. For at bevare de gamle regimentsmarcher for eftertiden, foreligger de nu i en nyindspillet udgave af Prinsens Livregiments Musikkorps. Marcherne er opstillet kronologisk - de gamle regimenter og deres marcher under det nye regimentsnavn: Gardehusarregimentet omfatter endvidere: Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment, Falsterske Fodregiment og Bornholms Værn: - Danske Livregiments Defilér March (Bellona March) af A. Leutner - Sjællandske Livregiments Fanfaremarch (1964) af Dan Glæsel - Falsterske Fodregiments Defiléringsmarch af Jørgen V. Nielsen - Bornholms Tappenstreg (1920) af Peter J. Andersen Prinsens Livregiment - omfatter endvidere: Slesvigske Fodregiment (SLFR), Fynske Livregiment (FLR), Kongens Jyske Fodregiment (KJFR) samt Dronningens Livregiment (DRLR - tidligere sammenlagt af Dronningens Livregiment og Feltherrens Fodregiment): - SLFR: Prins af Hessen (ca. 1790) - FLR: Fast i nød (1964) af Paul Jacobsen - KJFR: Jyske Regiments March (ca. 1780) - DRLR: Dessauer March (CA. 1708) Kongens Artilleriregiment er dannet af Kronens Artilleriregiment (1. Feltartilleriregiment), Sjællandske Artilleriregiment og Sjællandske Luftværnsregiment: - 1. Feltartilleriregiments Revuemarch af Mads Merrild - Sjællandske Artilleriregiments Parademarch af Mogens B. Klitfod (efter idé af Oberst J. Lautrup-Nissen) - Luftværnsregimentes Honnørmarch (1941) af Kai Møller Dronningens Artilleriregiment er dannet af Nørrejyske Artilleriregiment - tidligere sammenlagt af Nørrejyske Artilleriregiment og Jyske Luftværnsregiment - og Sønderjyske Artilleriregiregiment: - Nørrejyske Artilleriregiments Feltmarch af Hans Fulling - Luftværnsregimentets Honnørmarch (1941) af Kai Møller Ingeniørregimentet er dannet af Sjællandske Ingeniørregiment og Jyske Ingeniørregiment (JIR): - JIR: Randers March (1927) af Peter J.P. Sønderby - Sjællandske Ingeniørregiments March (1972 af Erik Hammenbak Telegrafregimentet er dannet af Sjællandske Telegrafregiment og Jyske Telegrafregiment: - Sjællandske Telegrafregiments March af Ole Engler - Jyske Telegrafregiments March (1957) af Carsten Sinding Trænregimentet er dannet af Sjællandske Trænregiment og Jyske Trænregiment: - Sjællandske Trænregiments March (1965) af Aage V. Beyer - Jyske Trænregiments March (1972) af Per Iversen Har du lyst til at høre ovennævnte marcher, skal du bestille CD'en PRINSENS LIV- REGIMENTS HISTORISKE MARCHER hos: Christian Høeg Prinsens Livregiments Musikkorps Skive Kaserne Sdr. Boulevard Skive Tlf.: eller Slesvigske Musikkorps har udgivet en ny CD med musikstykker, som er blevet spillet på Gråsten Slot i M.M.D. Ingrids tid. Pris kr. 100 CD kan købes ved: Slesvigske Musikkorps Haderslev Kaserne 6100 Hadsrslev Side 6 Libellen marts 2002

7 Swing Sisters Gruppen består af Kirsten Siggaard, Kirsten Vaupel og Lise Lotte Norup. De stod første gang sammen på scenen i en forestilling fra 1989 med titlen Nonsens. Her fandt de ud af, at deres stemmer matchede hinanden godt specielt i swingstilen. Efterfølgende stod Jesper Malmose og Adam Price for to nye stykker skrevet til de tre, hvori de fik navnet Swing Sisters. Alex Bødiker er kendt fra Villys kaffeklub - medvirker som konferencier og solist. Nytårskoncert For første gang nogensinde blev der afholdt Nytårskoncert i Varde med Varde Garnison og Varde Kommune som arrangører. Musikken blev leveret af Slesvigske Musikkorps og solisterne var Swing Sisters med Alex Bødiker - som konferencier og solist. Det var en flot professionel koncert med galop og swing, her var blues, filmmusik, medley orkesterstykker og popmusik fra 60`erne. sluttende af med Champagnegalop som ekstra nummer med stående bifaldt fra et kogende publikum. En god tradition er skabt, og publikum kan gælde sig til næste år. Slesvigske Musikkorps Slesvigske Musikkorps blev oprettet i 1778 og gjorde tjeneste ved Prins Frederik af Hessens Hof på Gottorp Slot i Slesvig. Efter krigen i 1864 var musikkorpset i flere år stationeret på Kronborg Slot. Efter genforeningen blev musikkorpset i 1923 garnisoneret i Sønderborg, og siden 1953 i Haderslev. Musikkorpset består af 20 professionelle musikere under ledelse af musikdirigent Erik Hammerbak. Musikernes daglige tjeneste i forsvaret er udelukkende at musicere. Musikkorpsets primære opgave er naturligvis at spille for kongehuset og forsvaret. Bl.a. i forbindelse med regentbesøg, parader, receptioner og koncerter for forsvaret. Musikkorpset har i mange år repræsenteret forsvaret i udlandet ved parader og internationale tattoos. Udover mange andre traditioner i Sønderjylland, skal Musikkorpset også varetage arrangementer for garnisonerne i Varde, Fredericia, Odense, Oksbøl og Tønder. Musikkorpset spiller desuden en del større civile koncerter. Hvert år i januar arrangeres 2-3 nytårskoncerter med solister udefra. Libellen marts 2002 Side 7

8 Side 8 Libellen marts 2002

9 AF FORMANDEN FOR ARTILLERI- MUSEUMSTØTTE- FORENINGEN, OBERSTLØJTNANT O.S. PEDERSEN Til medlemmer og andre interesserede i artilleriets historie. Kanon mm. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Artillerimuseumstøtteforeningen 2. nov Jeg vil gerne indlede med at sige tak for valget som formand på generalforsamlingen 3. juni På en måde var det en genopstart af foreningen, idet arbejdet i foreningen har kørt på lavt blus de seneste år grundet forsvarsforliget og oprettelsen af DAR. Nu hvor vi ved, at DAR er en realitet på Varde kaserne, er det tid til at artillerimuseumstøtteforeningen viderefører støttearbejdet til Artillerimuseet i Varde. Vores forening støtter med to arbejdsgrupper til henholdsvis vedligeholdelse af materiel og til opsætning af særudstillinger på museet. Udover dette arbejde, der er i gang, har foreningen økonomisk støttet udgivelsen af et katalog, der beskriver det udstillede materiel. Kataloget er udarbejdet af Varde Museum og er udgivet her i sommer. Museum bør udvides Foreningen er nu i gang med initiativer, der gerne skulle resultere i at noget af alt det materiel, der i de senere år er udfaset af artilleriet, f.eks. 203 mm haubits, 155 mm haubits og kanon, skydecentraler og køretøjer og morterpejleradar, kommer til at indgå i museets udstilling og dermed styrke artilleriets nyeere historie på museet. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Derfor har vi også taget initiativ til henvendelse til museet og Varde kommune om sagen. For foreningens medlemmer har vi forhandlet os frem til, at medlemskab giver fri adgang til Artillerimuseet i Varde og Tirpitzstillingen i Blåvand samt abonnement på museumstidsskriftet Mark og Montre, der udgives en gang om året. På generalforsamlingen blev det vedtaget at for alt dette skal foreningens medlemmer kun betale et årligt kontingent på 50 kr. Bliv medlem Dette var en kort orientering om foreningens arbejde. Tilbage er blot at opfordre til fortsat medlemskab og for andre interesserede at indmelde sig i foreningen. Jo flere vi bliver, desto stærkere bliver foreningen og støttearbejdet, og dermed mulighederne for at styrke artilleriets historie på et museum. Neden for finder du en tilmeldingsslip, som jeg vil bede dig indsende til vores kasserer SSG D. B. Just ved BØ-SEK/DAR. Herefter vil du modtage et indbetalingskort. For nye medlemmer vil kontingentet på kr. 50 udgøre kontingentet for det resterende år, idet bestyrelsen har besluttet ikke at foretage reduktion, da kontingentet ikke er stort. Har du spørgsmål kan du kontakte undertegnede på telefon eller foreningens sekretær B. D. Kristensen på Undertegnede ønsker at være medlem af artillerimuseumsstøtteforeningen og indbetalingskort bedes sendt til Navn... Adresse Postnr. og by... Libellen marts 2002 Side 9

10 HER FÅR DU særbehandling Vi sælger og vurderer i: Blåbjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod kommuner. KH Ejendomsformidling I/S v. statsaut. ejendomsmæglere KNUD METUM SMEDEGADE 2 VARDE Ring: KRISTIAN HANSEN GRANVEJ 14 OKSBØL Ring: Side 10 Libellen marts 2002

11 Moderne støvler til Forsvaret HMAK INFO NR. 3/2001 AF 15. AUGUST 2001 De fire typer støvler vises frem af kaptajn Frank Thønnings, der er HMAK sagsbehandler på bl.a. støvler. (Foto: HMAK.) HMAK iværksætter troppeforsøg. K a m p u n i f o r m s s t ø v l e M/58, der blev introduceret sammen med kampuniformsystem, M/58, skal efter 43 års drift og brug udskiftes med en mere moderne støvle. Et større projekt I den forbindelse igangsatte Hærens Materielkommando efter sommerferien troppeforsøg med støvler - nærmere bestemt i forbindelse med august-indkaldelsen. Forsøget er et led i et større støvleprojekt, der udover Hæren også omfatter Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Selve brugerafprøvningen omfatter fire forskellige typer støvler (se billede), der via Hærens Kampskole vil blive udleveret til forsøgskaniner ved mange af landets tjenestesteder. Moderne støvle - med specielle sokker For alle fire typer støvler gælder, at de er udstyret med en vandtæt membran (Goretex, Sympatex e.l.). Det gør ikke kun støvlerne vandtætte men samtidig åndbare og væsentligt lettere. Det samlede udbud på et nyt kampstøvlesystem blev foretaget i år Systemet består ikke kun af en ny støvle men også en ny type sok, der skal være i stand til at udnytte støvlernes egenskaber. Troppeforsøget er berammet til at vare indtil juni år Herefter skal det vise sig, hvilken type støvle, der er den bedste, og hvilke sokker der er optimale hertil. Dronningens Artilleriregiment får udleveret 40 par nye forsøgs-støvler, som fordeles med ti par til sergentelever der efter endt uddannelse ved HAS tilgår 14 LVMA, samt 30 par til værnepligtige ved STBT/3 AA. Afprøvningen forløber fra sept til juni Bøllehat - og rugbrød på dåse AF CHEFEN FOR T-SEKTIONEN, MAJOR J. BAK Der er i øjeblikket ved at blive indført en ny type rugbrød til vore feltrationer. Det drejer sig om rugbrød på dåser, som har lang holdbarhed. Der indkøbes fire forskellige typer. De første dåser vil dukke op allerede fra primo aug Nye genstande i udrustningen Felthue M/84, bedre kendt som bøllehat, er p.t. under indførsel. Munderingsdepotet forventer at kunne iklæde alle i løbet af efteråret. Felthuen vil indgå i standardudrustningen, det vil sige, at den også skal udleveres til personel med rådighedskontrakt. Der er endvidere indført plastic vaskebalje (sammenklappelig) og støvlepose til oppakningssystemet. Disse vil ligeledes blive udleveres til personel med rådighedskontrakt. For det faste personel er der desuden indført en let rygsæk (fjellräven-type) og en kortmappe. Begge i samme farver som uniformen. Sommer-kampjakke Der er indført en ny sommerkampjakke, til brug i tjeneste under varmere himmelstrøg. Stofblandingen er 90% bomuld og 10% polyamid (kunststof). Kvalitetsmæssig er den på højde med vores regnjakke (uden hætte), men tyndere og mere behagelig at gå med Libellen marts 2002 Side 11

12 Hevring-tur: Et godt afbræk Skolebatteriet på den årlige øvelse med hånd- og special skydevåben AF K. BENTSEN, NÆSTKOMMAN- DERENDE I SKOLEBATTERIET VED 7. ARTILLER- IAFDELING, SKBT Hold 1 under indøvelse af GRP-V, Gruppens kamp fra stilling. Perioden var i forhold til de foregående år beskåret med ca. et døgn, så det planlagte program var fra starten presset, og det krævede det yderste af alle mand, hvis programmet skulle lykkedes. Tirsdag morgen kl mødte forkommandoet, som herefter afmarcherede mod Hevring. Deres opgave var at overtage lejren fra 18 Raketkasterbatteri (18 RKBT), som havde været i terrænet i weekenden, samt klargøre GRP-V og SF-bane til hovedstyrken (læs: SKBT) ankom. Det skulle snart vise sig, at det var heldigt for os, at 18 RKBT havde været der forinden, idet vi kunne overtage deres skive opstilling på GRP-V og herved spare ca. to timer i egen forberedelsestid. Kl mødte SKBT og Program og forkortelser Hevring Lejren den 28 til den 30 aug Tirsdag, Gruppens kamp fra stilling (GRP-V) i både dagslys og mørke, samt diverse skydninger på selvmarkerende feltskydebane (SF-bane), ligeledes i dagslys og mørke. Onsdag, Handlebane (HABA), skydning med tungt maskingevær (TMG), kast med håndgranat (HGR). Sidst men ikke mindst havde afdelingsstaben 7AA (AFD) meldt deres ankomst og vi ville derfor gennemføre et særarrangement med lidt godt til ganen. Torsdag, SF-bane, hvor vi ville gennemføre mærkeskydning på SF-banen, demonstration af sprængning samt af panserværnsvåben M/95 (PVV) og 84 mm dysekanon, de to sidst nævnte dog gennemført af Jægerkorpset (JGK). Hold 2 skyder på SF-banen. efter udlevering af våben blev der givet march befaling og efter den sidste klargøring rullede SKBT ud af porten. Turen til Hevring var planlagt til at tage ca. fire timer, hvilket i praksis også kom til at holde stik. Kl. ca rullede SKBT ind gennem porten til Hevring lejren. Folk fik hurtigt at vide, hvorledes de skulle indkvarteres, nøgler blev udleveret og efter en halv time var SKBT delt ind i to hold, klar til dagens skydninger. Hold 1 skulle gennemføre GRP-V og Hold 2 skulle på SF-banen. Fjenden stormede GRP-V gennemførtes som et taktisk set up, hvilket indkluderede både PVV og TMG, således var der flere typer mål for gruppen at bekæmpe, alt efter gruppeførerens (GF) ordre. Når gruppen kom frem til området, fik de en kort instruks om sikkerhedsbestemmelserne gældende for skydningen og herefter blev en gruppefører udpeget. GF fik herefter en mundtlig 5 pkt. befaling af premiereløjtnant (PL) S.B. Kock, hvori han blev instrueret om gruppens opgave i den kommende skydning. Folkene der indgik i gruppen gjorde klar til kamp, samtidigt med at GF færdiggjorde hans egen befaling, som han herefter gav til gruppen. Når dette var gjort, blev der øvet indrykning i stilling, udpegning af højre- og venstre begrænsning for de enkelte skyttehuller, inddeling i hold, samt forhold over for fjendens kampmidler, alt sammen blindt. Efter indøvningen efterlod gruppen en mand på post og resten af gruppen rykkede ned i skjul. Selve skydningen begyndte ved, at der enkeltvis blev rejst nogle skiver ude på ca. 500 m og det var så op til posten at alarmere gruppen. Når gruppen var blevet alarmeret rykkede den så i stilling og ved et samlet ildoverfald, begyndte selve kampen. Kampen bølgede så frem og tilbage indtil den onde fjende besluttede sig for at anvende artilleri, simuleret med 200 grams legemer, mod gruppen. Efter endt artilleri angreb, stormede fjenden så gruppens stilling og set udfra den mængde af skiver som der kom frem, kunne det mindst af alt minde om en invasion fra Kina. Gruppen fik, som så ofte før, dog kastet fjenden og det var tid til den taktiske tilbagemelding som PL P. Grønn stod for. Ved tilbagemeldingen fik gruppen og ikke mindst GF den hårde dom, over hvad der var godt og hvad der skulle arbejdes på. Gruppen var efter denne tilbagemelding nu klar til aftens program, når GRP-V skulle gennemføres i mørke. Holdet der havde været på SF-banen, havde en lille fordel, idet de på SF-banen havde gennemført diverse skydninger på afstande fra 50 til 395 m. De havde på SF-banen samtidigt fået indøvet deres reaktionsevne, samt fået Side 12 Libellen marts 2002

13 tede med morgenvækning kl. 6.00, så folkene kunne få morgenmad samt få smurt en madpakke til frokost, inden morgenappel. Efter appel blev folkene inddelt i tre hold. Hold 1 skulle til på HABA, Hold 2 skulle på TMG og Hold 3 skulle være afspærrings kommando. Folkene hastede af sted til de forskellige turnuser og kl. ca var vi klar til at påbegynde dagens skydninger. Ven eller fjende?! Selvom det er længe siden, kan de gamle fra 7. Artilleriafdeling endnu. På billedet ses seniorsergent S. Winkler og overkonstabel (OKS-1) K.U. Larsen, der gik højt op i TMG skydning. Skytte og hjælper samarbejder og målene falder på stribe. hjælp til finjustering af våbnet, hvis dette var nødvendigt. Hold 2 havde derfor også bedre held til at ramme målene i GRP-V skydningen. Gruppekamp i mørke Efter vi havde afviklet skydningerne i dagslys, blev det så tid til at få lidt at spise samt vente på at mørket skulle lægge sig over Hevring. Kl kørte holdene så ud for at gennemføre skydningerne i mørke. Selvsagt var det ikke helt mørkt kl så oversergent K. Knudsen samt PL T.W. Nielsen brugte en lille times tid på at gennemgå/undervise i, hvorledes man kæmper i mørke, samt de forskelle der er på dagslys- og mørkekamp. Da lektionerne var gennemført, var det så mørkt nok til at begynde aftenens skydninger. SF-bane- og GRP-V skydningerne var i store træk det samme som i dagslys, men det gav et alligevel et forholdsvist godt indblik i hvordan det er at kæmpe i mørke. Da Hevring Lejren var på brandberedskab gul, var det forbudt at anvende lyskilder som signal pistol, hvidlys raketter, lysspor- projektiler eller andet der kunne udgøre en potentiel brandfare, til oplys-ning af kamppladsen. Gennemførelsen af GRP-V, i mørke, var derfor en anelse urealistisk, idet vi var nødsaget til at anvende knæklys, som blev påsat skiverne, for at skytterne kunne se deres mål. Forholdene var derfor ikke optimale, men under omstændighederne var det brugbart og skydningerne forløb generelt meget tilfredsstillende. Kl var vi færdige med dagens skydninger. Således var der blot vedligeholdelse af våben, samt aflevering af disse, før vi kunne holde appel. Kl holdt vi appel og herefter gik der ikke mange minutter før der bredte sig en højlydt snorken over Hevring Lejren. Onsdagens program star- HABA foregik på den faste HABA, jf. Hevring lejrens bestemmelser. Der var i alt seks fjender, der skulle nedkæmpes og der ud over i var der otte-ti skiver som repræsenterede egne styrker. Disse skiver skulle der ikke skydes på, men indgik i HABA som et forstyrrende element for at teste den enkelte soldats evne til at handle korrekt. Gennemførelsen af HABA var meget tilfredsstillende, dog var der, som altid, enkelte imellem folkene som mente at nogle af egne styrker virkede truende, hvorfor de også fik en kugle, bare for at være på den sikre side. Viden støvet af TMG blev gennemført på TMG-banen. Der var i alt seks mål på varierende afstande mellem 400 og 750 m. Skytterne fik hver 40 skud, som skulle afgives som korte byger mod målene. Det umiddelbare indtryk af skydningen var, at folk var lidt rustne, dvs. folk havde svært ved at huske, hvorledes man afgiver ild, men måske vigtigst af alt, hvorledes man som hjælper observerer og korrigerer ilden, med meldinger udfra målets størrelse, eksempelvis 1 mål højre, 1/2 mål op. PL P. Grønn gennemgik derfor det mest elementære, så folk populært sagt var med på klumpen. Efter dette var der meget bedre samarbejde mellem skytte og hjælper og folk fik herefter bedre træf- Libellen marts 2002 Side 13

14 Personellet i gang med at lave en primitiv kardæsk ladning. Afbræk Turen til Hevring var et godt bræk i hverdagen, for personellet i SKBT og noget man ser frem til hvert år. ning i målene. Da skydningerne var afsluttet byttede holdene rundt og med de enkelte justeringer kørte resten af formiddagens program uden ændringer. Det bør her nævnes at afdelingen ankom til Hevring sidst på formiddagen og deltog herefter i både TMG og senere hen HGR. Håndgranater sprang alle Med formiddagens program vel overstået var det tid til endnu en holdinddeling m.h.p. gennemførelsen af eftermiddagens program. Folkene blev delt i to hold, Hold 1 skulle gennemføre HGR og Hold 2 vedligeholdt våben og sørgede for der blev ryddet op på GRP-V og TMG. Oversergent (OS) H.M. Rasmussen (Munk) stod for selve HGR delen. Det var med en let nervøsitet at den gæve OS gik i gang. Vi var dog forskånet for forsagere og HGR forløb planmæssigt. Det skal dog siges, at man ikke skal lade sin baret ligge og flyde når PL T.W. Nielsen eller SG J. Lassen er i nærheden. De to spøgefugle placerede en efterladt baret på en af skiverne i skive-opstillingen. Om aftenen var det så tid til at få batteriet rystet sammen og vi afholdt derfor et særarrangement, med god mad fra cafeteriet i Hevring Lejren. Da folk var trætte og skulle tidligt op næste dag, afsluttedes dette tidligt, så vi var klar til dagen efter. 5 af 50 fik Feltskyttemærket Torsdag var så vores, for denne gang, sidste dag på håndog specialskydevåben i Hevring. Dagen startede som onsdagen med morgenvækning kl og efter lidt morgenmad samt appel, skulle folkene ud og skyde på SF-banen og her prøve at erhverve Feltskyttemærket. Skydningen består af to runder, hvor der er otte skiver på afstande mellem 50 og 395 m, der skal bekæmpes. Der er ikke noget krav om antal træf per runde, men i det samlede resultat skal man have mindst 13 ud af 16 træffere for at erhverve mærket. Skytten får udleveret 13 skud per runde og skiverne er fremme mellem 4 og 12 sekunder, hvori nogle af dem er fremme samtidigt. Dette betyder at det er op til skytten at prioritere hvilke skiver han/hun vil bekæmpe først, samt holde styr på hvor mange skud han/hun har brugt. Resultat af skydningen var at 5 ud af 50 fik mærket, hvilket er tilfredsstillende. Bedste resultat blev leveret af OKS-1 B. Kremmerbak, som ramte samtlige skiver. Måske fordi han forstod, at anvende ventetiden til at hvile krop og sjæl. Demonstration af sprængning Ud over mærkeskydningen blev der gennemført en sprængningsdemonstration, hvor der blandt andet var primitiv kardæskladning, sprængning i træ, sprængning af beton både med og uden understøttelse, sprængskæreladning og diverse andre sprængninger. Folkene blev aktiveret i to af disse sprængninger ved at lave deres egen kardæskladning og sprængning af en jernbanesvelle. Efter sprængningen fik folk mulighed for at komme tilbage og se resultatet og der var der nogle overraskede blikke imellem. Det sidste der var planlagt var en demonstration af PVV M/95 og 84 mm Dysekanon ved JGK. JGK måtte desværre aflyse, hvorfor vi ikke fik lov at se det denne gang. Så da sprængningsdemonstrationen var afsluttet, var der kun tilbage at få ryddet op, samt givet marchbefaling før SKBT endnu engang vendte snuden mod Varde. Batteriet ankom planmæssigt til Varde kl og da våben og materiel var afleveret, var det tid til at træde folkene af. Hevring - et godt afbræk Turen til Hevring var et godt bræk i hverdagen, for personellet i SKBT og noget man ser frem til hvert år. Fordelene ved at tage til Hevring Lejren, for at gennemføre en sådan aktivitet er mange, men en af de vigtigste er at man i Hevring har det hele til sig selv og stort set selv kan sætte begrænsninger for, hvad man vil gennemføre, inden for det regelsæt som Hevring Lejren nu engang har. Selvom det ikke er så ofte, at SKBT kommer ud og skyde, var gennemførelsen af skydningerne og træfsikkerheden i disse alligevel tilfredsstillende. Som en sidste ting vil jeg gerne på SKBT vegne takke U-SEK som venligst havde stillet PL S.B. Kock og OS K. Knudsen til rådighed for SKBT. De ydede en kæmpe indsats og deres støtte var uundværlig. Side 14 Libellen marts 2002

15 3 AA: Værnepligtige og flytning AF CHEFEN FOR 3. ARTILLERI- AFDELING (3 AA), OBERSTLØJTNANT B. MEJLHOLM Artiklen er skrevet nov og bringes her i uddrag/forkortet. (Fuld længde: Se Pindsvinet dec ) Mejlholm - Har tidligere været i 3 AA, Har været på Cypern, hos HOK, på generalstabskursus og 3 JBDE. - Chef for 3 AA 1. sept Værnepligtshold SEP/ OKT 2001 ved 3 AA i Skive er sidste hold for 3 AA på Skive Kaserne, idet vi næste sommer flytter til Varde for at blive en integreret del af DAR og den ombyggede kaserne. Dette betyder at vi har relationer til cheferne for såvel DAR i Varde som PLR i Skive med de fordele og ulemper dette naturligt har. Samt selvfølgelig vore relationer til chefen for 1 JBDE i Fredericia, fra jan Haderslev. Indkaldelsen gik planmæssigt og var fordelt på 3. sept. med hovedparten af STBT og hele 1 BT (M 109) samt 1. okt. med resten af STBT (FSDEL og SANDEL) og hele 2 BT med den trukne pjece M 114/39. Afdelingen består herefter af knap 400 værnepligtige MG og knap 100 fastansatte og værnepligtige BM. 3 AA indkalder således igen et STBT og to KNBT, hvilket er en grundliggende forudsætning for at skabe det rette uddannelsesmiljø og den rette ramme for ledelsen af AFD ild. 3 AA indeholder i krigsstrukturen tre BT med den selvkørende og pansrede pjece M 109, men på hold 2001 bidrager til friskningen af DDIVART i form af det trukne BT, der efter hjemsendelsen designeres som 1BT/24 AA. På dette hold er situationen i øvrigt, at de to andre BT heller ikke designeres til 3 AA, men til 7 AA hhv. 5 AA. Dette ændrer dog ikke på det forhold, at BT og AFD uddannes i rammen af 1 JBDE. Skive Kaserne På Skive Kaserne er der p.t. ca ansatte, heraf godt 1000 værnepligtige menige, hvilket giver meget trange forhold på kasernen. ST/3AA er således placeret ca. en km udenfor kasernen på depot Roslev Huse, og 2 BT placeret i en nybygget pavillon ved siden af 1 BT samt med interimistiske garage- og våbenkammerforhold. 3 AA føler sig godt integreret på kasernen og behandlet/ støttet på alle områder på lige vilkår med øvrige enheder, når det tages i betragtning, at vores tid i Skive udløber næste sommer. Udover 3 AA er også I/PLR samt 1 PNIGKMP, der begge indgår i 1 JBDE, garnisoneret i Skive. Dette giver en oplagt mulighed for et godt samvirke de tre enheder imellem, hvilket vi allerede har set de første positive resultater af. Samvirket med 1 PNIG- KMP er primært planlagt i f.m. øvelserne i foråret, hvor der er sammenfald mellem 3 AA og 1 PNIGKMP øvelser, således at KMP kan bygge broer og rydde minefelter, som vi efterfølgende kan passere. Uddannelsen før jul 3 AA er nu i fuld gang med den grundlæggende kampuddannelse, der afsluttes ultimo dec. med øvelse BARBARA (også kendt som opgaveøvelse eller rekruttur). I nov. gennemførtes de første håndvåbenskydninger i Borris, og sideløbende hermed har vi gennemført en række føreruddannelser af BM. Jeg har med stor fornøjelse overværet uddannelsen på kasernen, skydebanen og øvelsespladsen, og er godt tilfreds med den positive holdning og ånd alle lægger for dagen, det tegner godt for det samlede resultat. Ikke overraskende ligger der en betydningsfuld og stor byrde på de værnepligtige BM, og de har allerede udviklet sig positivt bl.a. med støtte fra det faste personel. Sammenfattende er 3 AA kommet godt i gang med det sidste hold i Skive Efter velfortjent juleferie går det hastigt videre i et hektisk program med funktionsuddannelse, BT-, AFD- og BDE-øvelser samt tre skarpsskydningsperioder i Oksbøl frem til hjemsendelsen 31 maj For O-troppene suppleres dette med KMP/ESKog BTN-øvelser, så der bliver nok at se til. I denne periode skal vi lære det artilleristiske håndværk, så vi kan levere den for kamptropperne og BDE altafgørende ild på rette sted, i rette tid samt i rette mængde og art. Efter hjemsendelsen af hovedparten af 3 AA, fortsætter vi i juni/juli med fem ugers resterende uddannelse af det personel, der tegner reaktionsstyrkekontrakt m.h.p. designering i DIB (2BT/5AA). For de der ønsker udsendelse i direkte forlængelse heraf fortsættes med to ugers missionsorienteret uddannelse, og personellet udsendes i august i rammen af STKMP/ NPBG/SFOR 14. Da 3 AA i samme periode fysisk skal flyttes til Varde, bliver også dette en hektisk periode, og hovedparten af afspadseringen må formentlig udskydes til august. Behov for reservepersonel AA er godt bemandet med fast personel i form af bl.a. ANK, OO, TO og ARTO i ST samt SO/A og SGO i STBT. På AFD-kontoret hersker CSG K.S. Madsen og hans to hjælpere OKS T.B. Pedersen og OKS I. Jensen. Hertil kommer det faste personel i 1 og 2 BT. Dette ændrer dog ikke ved, at vi har et stort behov for indkommandering af designeret personel, herunder personel i 3 BT, dels for at aflaste det faste personel og dels for at uddanne/efteruddanne det designerede personel. Libellen marts 2002 Side 15

16 Side 16 Libellen marts 2002

17 Brug socialrådgiveren AF SOCIALRÅDGIVER VED DAR, CARSTEN TIMMERBY Den enkelte Socialrådgiverne indenfor forsvaret arbejder for den enkeltes Varde Kaserne har fået ny socialrådgiver. Tirsdag d. 1 maj 2001 startede et nyt kapitel i mit liv. Jeg var 35 år, nyuddannet, tidligere butiksslagter, gift og havde tre børn. Lysten til at være socialrådgiver for forsvarets personel var stor, da jeg kl kørte ind ad sydporten. Jeg vidste ikke, hvad der ventede mig, kun at jeg var den eneste socialrådgiver på stedet. I dag ved jeg meget mere, fordi det ikke varede længe før jeg havde den første sag. Siden er mange flere fulgt, og nedenstående er blot et lille udpluk af det, jeg som socialrådgiver indenfor forsvaret beskæftiger mig med. - Psykiske problemer i forbindelse med udsendelse - Råd og vejledning i forbindelse med skilsmisse - Støttende samtaler i forbindelse med tab af ægtefælle - Bonusfrigivelsessager - Råd og vejledning i forbindelse med alvorlig sygdom - Forsættelsessager - Problemer i parforholdet efter udsendelse - Råd og vejledning i forbindelse med økonomiske problemer Orientering Undervisning/orientering er en del af mit arbejde. Indtil nu har jeg afholdt - Indkaldelses- og hjemsendelses orientering - Orientering om sociale forhold forud for tegning af DIB kontrakt - Orientering om sociale forhold forud for udsendelse - Foredrag om stress- og krisereaktioner På den enkeltes side Socialrådgiverne indenfor forsvaret arbejder for den enkeltes trivsel og velfærd. HUSK: Tilbuddet om en samtale hos mig gælder alle dvs. Civile, Menige, Befalingsmænd, Officerer og deres pårørende. Derudover gælder tilbuddet udsendte soldater og deres pårørende. Jeg har TAVSHEDS- PLIGT, og videregiver ikke oplysninger, medmindre der er givet samtykke. At kontakte mig Jeg har følgende telefon- og træffetider: Varde Kaserne: Byg. 3 ved INF. Mandag, tirsdag og torsdag. Telefontid: kl Træffetid: kl (eller efter aftale). Oksbøllejren: Byg. 25. Onsdag. Telefontid: kl Træffetid: kl (eller efter aftale). Borrislejren og Nymindegablejren: Konsultation efter aftale. Telefon: lok Mail: intranet DAR-SOCK GRAVSTEN Stort udvalg i natursten billeschou Østervold 30 v. Kvickly 6800 Varde tlf også granit-dyr til hus og have Libellen marts 2002 Side 17

18 Ndr. Boulevard 92, 6800 Varde - Tlf Fax: Side 18 Libellen marts 2002

19 Vores Omstilling rådgivning strækker sig fra uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold på det private og offentlige arbejdsmarked til hjælp med at finde pladser til soldater, der ønsker en kontrakt med forsvaret. Vi er også til rådighed for de civilansatte bl.a. med kompetanceudvikling og personlig udvikling. FRO ruster dig til fremtiden AF RÅDGIVER VED FORSVARETS RÅDGIVNING OM OMSTILLING, PETER SØRENSEN FRO, Forsvarets Rådgivning om Omstilling, er oprettet som en serviceorganisation, der skal yde støtte til alt personel i forsvaret. FRO er organiseret med en stab hjemmehørende på Kastellet i København. Derudover er der etableret seks FRO-C centre, hvor der er et sekretariat med administrativ støtte til de enkelte rådgivere rundt på tjenestestederne. To mand i Varde For kasernen i Varde hører vi under FRO-C midt- og Vestjylland. Vores sekretariat ligger på Dragonkasernen i Holstebro. Her hos DAR er vi to rådgivere: Seniorsergent Allan Pedersen, der primært servicerer de CU berettigede. Undertegnede Peter Sørensen, der primært servicerer de værnepligtige. Bredde i opgaver Vores opgaver er mangeartede. Vores rådgivning strækker sig fra uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold på det private og offentlige arbejdsmarked til hjælp med at finde pladser til soldater, der ønsker en kontrakt med forsvaret. Vi er også til rådighed for de civilansatte bl.a. med kompetanceudvikling og personlig udvikling. På kasernen bor vi indtil videre i bygning 28 på loftet over messen. På tværs af tjenestesteder Som et eksempel på vores arbejde følger hermed en kort redegørelse på en succes-historie. En dag på kontoret blev jeg ringet op af en værnepligtig sergent fra KAR. Han ville gerne høre om muligheden for en kontrakt med forsvaret som sergent og gerne i Varde. Han ville så komme den efterfølgende onsdag hvor vi kunne undersøge mulighederne. Vel ankommet til kontoret startede vi med at se på hans papirer og snakke om mulighederne. Efter henvendelse til A- sektionen her på kasernen kom vi lidt for sent, idet der lige var givet tilsagn til anden side. Det var selvfølgeligt ærgeligt men vi måtte på den igen. Vi kontaktede FVR, Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, ligesom vi kontaktede forskellige tjenestesteder for at undersøge mulighederne. Efter diverse undersøgelser var der et par muligheder som vi straks søgte om. Vores soldat her ville dog helst have et tjenestested i det Vestjyske idet han er bosat i Ribe. Ugen efter var jeg på kursus i Nymindegab. I en af pauserne snakker jeg med en seniorsergent fra Oksbøllejren der mangler en sergent. Jeg fik hurtigt fat i soldaten fra KAR og han tog straks kontakt til Oksbøl og aftalte et møde. Kort tid efter modtog jeg en opringning fra KAR at kontrakten var i hus og han skulle starte kort efter nytår. Dette er blot en kort gennemgang af en sag men den illustrerer godt vores arbejde som går på kryds og tværs af tjenestesteder. Dette var en kort beskrivelse af vores organisation og vi ser frem til fortsat at yde service til alle ansatte på Kasernen i Varde. Libellen marts 2002 Side 19

20 Side 20 Libellen marts 2002

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service.

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste, HSGT stod for alt vedrørende hærens elektroniske udstyr. Det hørte under Generalinspektøren for Telegraftropperne

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment Dragonkasernen, Holstebro 13. - 16. maj 2008 Velkomst Jydske Dragonregiment er glad og stolt over at være udpeget som arrangør

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

DMI Badminton MARTS 2017

DMI Badminton MARTS 2017 PROGRAM FORBUNDSMESTERSKABER I BADMINTON 29-30 MARTS 2017 ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Kære badmintonspiller. På Varde Garnisons og Idrætsforeningen Varde Garnisons vegne,

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved byde dig velkommen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Andet kapitel 14. juni 2017 Så blev det "dagen før", og prøver og samtaler er overstået. Det blev oplyst, at der var sat fem timer af til operationen i morgen - synes det er ret lang tid... Vi når så desværre

Læs mere

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Kære erhvervspraktikant Jeg vil herved byde dig velkommen til erhvervspraktik på Aalborg Kaserner. Du skal møde mandag kl. 12.00,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009 Den Kongelige Livgarde Garderkasernen 12. 15. maj 2009 Velkomst Det er Den Kongelige Livgarde en glæde og ære at være værter ved Forsvarets Mesterskab

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber I Cross Country. Mandag d. 4. april 2011. Arrangør. Idrætsforening Flyvestations Karup.

Dansk Militært Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber I Cross Country. Mandag d. 4. april 2011. Arrangør. Idrætsforening Flyvestations Karup. Dansk Militært Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber I Cross Country. Mandag d. 4. april 2011 Arrangør Idrætsforening Flyvestations Karup Program Flyvestation Karup er glad og stolt over at være udpeget

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling

Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling Viking kompagniet er et af tre kompagnier i II Panserinfanteribataljon ved JDR. Kompagniet består af to delinger med Infaterikampkøretøjer, en deling med pansrede mandskabsvogne og en kommandodeling. En

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m.

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m. Særslev den 18. december 2012 Kære forældre Så har juleugen her på Nordfyns Efterskole taget sin begyndelse. I går var vi på julehandel i Odense. Byen er rigtig julepyntet og på pladsen foran rådhuset

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere