LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts Kasernens nye pølsemænd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 1 Marts 2002. Kasernens nye pølsemænd?"

Transkript

1 LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 1 Marts 2002 Kasernens nye pølsemænd? To officerer som pølsemænd? Tilmed en oberst (chefen) og en major. Nej, det må vist være en gang pølsesnak. Billedet er ikke taget til ære for fotografen, så hvad er forklaringen? Fastelavn? Omskoling til job som efterlønner? Nødcafeteria grundet ombygning? Projekt alle-må-give-enhånd-med-og-cheferne-viserdet-gode-eksempel? Forberedelser til udstationering i Uppernavik? Militær happening foran Christiansborg? Vundet Arriva-licitation om togenes nye caferitiedrift? Præsentation af nyt militært felt-køkken? Læserne er velkomne til selv at gætte videre. Den rigtige forklaring er lige så usædvanlig som de nævnte bud - men er langt fra pølsenak. Den opmærksomme læser vil finde historien et sted inde i bladet. God læselyst.

2 Købmands Kroen 11/02/02 15:00 Side KØDMANDS KROEN Indhold Kasernen/regimentet Varde Kaserne i Det gamle kloaksystem er nu fyldt med beton... 3 Tøjindsamling til Bosnien... 5 Nytårskoncert... 7 Militært Historiske marcher... 6 Slesvigske musikkorps... 6,7 Artillerimuseumstøtteforeningen... 9 Nyt militært udstyr: Støvler, bøllehat - og rugbrød på dåse Skolebatteri på skydeøvelse: Hevring-tur var et godt afbræk AA: Værnepligtige og flytning Personalet HAS: Portræt af chefen, oberst Steen Krarup... 4 Brug socialrådgiveren Forsvarets Rådgivning om Omstilling, FRO Nyt fra tandklinikken Damejulefrokost 7. dec V/CHI & JAN Vardecentret Hjertingvej Telefon Danske og Asiatiske retter Åbningstider: Hverdage Lørdage Varde Golfklub: Søn- og Helligdage Tordag og fredag stort Ta`selv bord med mindst 8 retter incl. salatbar kun kr. 59,- fra klokken Vis dit militære ID-Kort og få 10% rabat Gratis levering af mad ved min. 10 kuverter indenfor en radius af 5 km. Besøg vores nye spillehal Libellen Libellen udgives af Dronningens Artilleriregiment, DAR, og Hærens Artilleriskole, HAS. Begge er beliggende på Varde Kaserne, adr.: Hjertingvej 127, Varde Kaserne, 6800 Varde, tlf Bladet henvender sig til alt personel på kasernen, herunder civile og personel af reserven, samt til Vardes borgere og andre interesserede. Navnet Libellen har dobbelt betydning. Det er dels et vaterpas, som benyttes til at tage højden af det man vil nå, f.eks. ved skydning. Dels er det betegnelsen på et lille kampskrift, ofte med let udfordrende tone (diminutiv af Liber, en bog.) Indlæg Indleveringsfrist næste nr.: 15. maj 2002 Aflevering af indlæg til: CSG J.P.L. Jacobsen Libellens formål er bl.a. at skabe en fri debat. Redaktionens meninger må derfor ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkt, ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de enkelte artikler giver udtryk for. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indkomne indlæg. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Chefsergent J.P.L. Jacobsen Redaktionssekretær (layout m.v.): Oversergent O. R. Aslaug. Øvrige redaktion: Chefsergent F. A. Jensen, overassistent May- Britt Knudsen, fotograf E. J. Hou. Annoncer: Rita Sjögreen Numrene Oplag: Tryk: Varde Kasernes trykkeri. Pris: 85 kr./år. Side 2 Libellen marts 2002

3 Varde Kaserne i 2002 AF CHEFEN FOR UDDANNELSES- SEKTIONEN, MAJOR PEDER BAGGE Det samlede byggeri er i gennemsnit færdigt ca. tre måneder før den planlagte tid. Siden sidste nr. af Libellen blev udsendt, har vi traditionen tro afholdt Barbaraparade samt julegudstjeneste, hvor feltpræst Frede Dalum fra 8 AA forestod gennemførelsen. Det var en ubetinget succes, hans prædiken var af en soldat for soldater. I samarbejde med Varde kommune har vi gennemført en nytårskoncert med Slesvigske Musikkorps og The Swing Sisters. Der var fuldt hus i Arnbjerg hallen så vi forsøger at indføre koncerten som en fast tradition. I 2002 skal vi uddanne værnepligtige ved 3. Artilleriafdeling (3 AA), 14 LVMA og UAVDET samt opstille, uddanne og udsende hovedkvarterskompagniet til SFOR hold 14. Samtidig er det året, hvor 3 AA omsider flytter til Varde, og hvor størstedelen af byggeriet bliver afsluttet. Allerede om kort tid står uddannelsesafdelingen hos Hærens Artilleriskoles, HAS, bygning færdig. Afdelingens tidligere lokaler kan renoveres til indkvartering, således de står klar til at modtage 3 AA til sommer. HAS administrationsbygning står klar til indflytning til oktober, således bygning 3 kan frigøres til øvrige stabe. Vi vil i en periode på trefire måneder have sparsom plads til stabene, så en nøje og detaljeret planlægning er nødvendig. Cafeteriet er færdigrenoveret til august, så det står klart når 3 AA og UAV detachementet indkalder værnepligtige den 1. september. I øvrigt indkaldes der to selvkørende batterier og et stabsbatteri til 3 AA. Det var tidligere meningen, at der skulle have været indkaldt et trukket og et selvkørende batteri. Det nye auditorium er færdigt til oktober, og indkvarteringsbygningerne til HAS elever er færdige til august. 3 AA garagebygninger bliver færdige til januar 2003, hvilket desværre medfører, at 3 AA vognpark ikke kan komme under tag før dette tidspunkt. Til sidst kan skal nævnes, at det nye 3. echelon værksted er færdigt til august, værkstedet er i stand til at servicere alle kendte bælte og hjulkøretøjer i forsvaret. Alt i alt må det siges at være tilfredsstillende eftersom det samlede byggeri i gennemsnit er færdigt ca. tre måneder før den planlagte tid. Varde kaserne vil herefter fremstå som en af landets mest moderne og største kaserner. Det gamle kloaksystem er nu fyldt med beton For ikke at bruge mange penge, grave mange store træer op, bruge megen tid, blev det besluttet at fylde de gamle, nu ikke mere anvendelige kloakrør op med beton i stedet for at grave dem op. Herved får rotterne ikke mulighed for at yngle i stort tal, og det gamle ledningsnettet vil ikke senere falde sammen. Betonen pumpes ned i systemet fra en specialvogn, med et tryk på 200 bar. Libellen marts 2002 Side 3

4 Portræt af oberst Steen Krarup HAS Chefen for Hærens Artilleri Skole, HAS, har siden 1. okt været oberst Steen Krarup. Chef Omgangstonen er uformel, hvilket dog ikke skal forlede personellet til at tro, at der ikke stilles krav! Oberst Steen Krarup er født den 10. august 1943 i Varde. Han voksede op i Oksbøl og blev student fra Esbjerg Statsskole i Efter studentereksamen studerede han matematik ved Aarhus Universitet. Sport Og Den militære karriere blev indledt i 1969 ved indkaldelse til aftjening af værnepligt, med efterfølgende sergentuddannelse og reserveofficersuddannelse. Efter gennemgang af Hærens Officersskole (tidl. A-linie) blev Krarup i 1974 udnævnt til premierløjtnant og forrettede i perioden tjeneste som næstkommanderende og uddannelsesofficer ved Nørrejyske Artilleriregiment, Skive. Herefter fulgte Føringskursus I/Stabskursus I i 1978/79, hvorefter turen atter gik tilbage til Skive. Denne gang som operationsofficer og uddannelsesofficer. Efter tiden i Skive fulgte en periode på seks år ved Danske Division i Fredericia, afbrudt af Føringskursus II/ Stabskursus II ved Forsvarfsakademiet i tiden Fra Danske Divsion gik turen til HQ LANDJUT, Rendsburg, Tyskland, hvor han forrettede tjeneste som Staff Officer i tiden I 1990 udnævnes Steen Krarup til vær ikke i tvivl om, at der bliver spillet for at vinde! oberstløjtnant og vender hjem til Danmark som chef for 6. Artilleriafdeling. Denne tjeneste varer til 1992, hvor han udnævnes til chef for Personelforvaltningssektiononen ved Hærens Operative Kommando, Aarhus (senere Karup). I 1996 udnævnes han til oberst og bliver i denne sammenhæng forsat til Hjørring som chef for Hærens Forsyningstjeneste. Turen går igen til Rendsburg i 1998, hvor han overtager funktionen som ACOS G-4. Denne tjeneste ændres til ACOS G-1 i 1999, hvor hovedkvareteret samtidig flyttes til Szczecin, Polen Oberst Steen Krarup tiltræder som chef for Hærens Artilleriskole den 1. oktober Ved siden af havende tjeneste har han siden 2000 været formand for Hærens Bedømmelsesråd for Officerer. Endvidere har han i perioder været involveret i foreningsarbejde for HOD. Arbejdsom og boldglad Steen Krarup er en engageret og samvittighedsfuld chef med lange arbejdsdage. Omgangstonen er uformel, hvilket dog ikke skal forlede personellet til at tro, at der ikke stilles krav! Han interesserer sig meget for sit personel, hvilket også afspejler sig i hans holdning til personelbedømmelser og til personelsamtaler. Der bliver aldrig sprunget over, hvor gærdet er lavest. Han er gift med Ane-Mette siden Sammen har de to voksne sønner, der for længst har forladt reden, og som begge studerer ved Aarhus Universitet. Rygtet går om Steen Krarup, at han ikke kan se en bold uden enten at sparke til den eller slå til den. Boldspil og idræt har altid spillet en stor rolle i hans liv. I sine yngre dage var det hovedsagelig fodbold og bordtennis på eliteniveau. I den mere modne alder er det golf og tennis, som dominerer. Et af årets højdepunkter for ham er den årlige golfmatch for tidligere divisionsspillere i fodbold, hvor han har lejlighed til at mødes med de andre gamle koryfæer. Og vær ikke i tvivl om, at der bliver spillet for at vinde! Det skal i den forbindelse endvidere nævnes, at Steen Krarup i år har vundet klubmesterskabet i den lokale golfklub i Szczecin. Side 4 Libellen marts 2002

5 Tøjindsamling til Bosnien Som mange sikkert ved, har kasernen for nylig stået for en indsamling af vintertøj til flygtninge i Doboj-området i Bosnien. Efter at have fået en henvendelse fra major Peter Friis, chef for hovedkvarterskompagniet i Doboj, om den store mangel på vintertøj, tog det hele hurtigt fart. Pressen blev kontaktet og sørgede for at budskabet om tøjindsamlingen kom ud i hele lokalområdet, og snart begyndte det at strømme ind med tøj i store mængder. Vi blev kontaktet af flere genbrugsforretninger som havde så meget tøj til os at vi selv måtte køre ud med lastbiler for at hente det. HK-personellet på kasernen sagde ja til at stå for sorteringen og pakningen af tøjet, hvilket fandt sted i kasernens gymnastiksal, og alle gik til den med godt humør selv om bunkerne af tøj til tider virkede uoverkommelige. Ingen havde turde tro eller håbe på at indsamlingen ville blive så stor en succes som den blev - og der kunne sendes ikke mindre end seks-syv lastbiler af sted med tøj. Som tak for arbejdsindsatsen blev der serveret pølser for alle som havde været med til at sortere, pakke og fragte tøjet, og pølsemanden var såmænd regimentschefen selv. Libellen marts 2002 Side 5

6 Historiske marcher Ny CD med bl.a. Luftværnsregimentets honnørmarch AF SENIORSERGENT J.M. CHRISTIANSEN, 13. LUFTVÆRNS- MISSILBATTERIET, DEN DANSKE INTERNATIONALE BRIGADE De justeringer, Forsvaret har gennemgået i de senere år, har bl.a. betydet, at tidligere selvstændige regimenter sammenlægges. Historie, traditioner m.v. videreføres af de nye regimenter. Som en del af traditionsplejen har musikken udført af såvel tambourkorps som musikkorps eller blot i form af mandskabets sang altid spillet en rolle. For at bevare de gamle regimentsmarcher for eftertiden, foreligger de nu i en nyindspillet udgave af Prinsens Livregiments Musikkorps. Marcherne er opstillet kronologisk - de gamle regimenter og deres marcher under det nye regimentsnavn: Gardehusarregimentet omfatter endvidere: Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment, Falsterske Fodregiment og Bornholms Værn: - Danske Livregiments Defilér March (Bellona March) af A. Leutner - Sjællandske Livregiments Fanfaremarch (1964) af Dan Glæsel - Falsterske Fodregiments Defiléringsmarch af Jørgen V. Nielsen - Bornholms Tappenstreg (1920) af Peter J. Andersen Prinsens Livregiment - omfatter endvidere: Slesvigske Fodregiment (SLFR), Fynske Livregiment (FLR), Kongens Jyske Fodregiment (KJFR) samt Dronningens Livregiment (DRLR - tidligere sammenlagt af Dronningens Livregiment og Feltherrens Fodregiment): - SLFR: Prins af Hessen (ca. 1790) - FLR: Fast i nød (1964) af Paul Jacobsen - KJFR: Jyske Regiments March (ca. 1780) - DRLR: Dessauer March (CA. 1708) Kongens Artilleriregiment er dannet af Kronens Artilleriregiment (1. Feltartilleriregiment), Sjællandske Artilleriregiment og Sjællandske Luftværnsregiment: - 1. Feltartilleriregiments Revuemarch af Mads Merrild - Sjællandske Artilleriregiments Parademarch af Mogens B. Klitfod (efter idé af Oberst J. Lautrup-Nissen) - Luftværnsregimentes Honnørmarch (1941) af Kai Møller Dronningens Artilleriregiment er dannet af Nørrejyske Artilleriregiment - tidligere sammenlagt af Nørrejyske Artilleriregiment og Jyske Luftværnsregiment - og Sønderjyske Artilleriregiregiment: - Nørrejyske Artilleriregiments Feltmarch af Hans Fulling - Luftværnsregimentets Honnørmarch (1941) af Kai Møller Ingeniørregimentet er dannet af Sjællandske Ingeniørregiment og Jyske Ingeniørregiment (JIR): - JIR: Randers March (1927) af Peter J.P. Sønderby - Sjællandske Ingeniørregiments March (1972 af Erik Hammenbak Telegrafregimentet er dannet af Sjællandske Telegrafregiment og Jyske Telegrafregiment: - Sjællandske Telegrafregiments March af Ole Engler - Jyske Telegrafregiments March (1957) af Carsten Sinding Trænregimentet er dannet af Sjællandske Trænregiment og Jyske Trænregiment: - Sjællandske Trænregiments March (1965) af Aage V. Beyer - Jyske Trænregiments March (1972) af Per Iversen Har du lyst til at høre ovennævnte marcher, skal du bestille CD'en PRINSENS LIV- REGIMENTS HISTORISKE MARCHER hos: Christian Høeg Prinsens Livregiments Musikkorps Skive Kaserne Sdr. Boulevard Skive Tlf.: eller Slesvigske Musikkorps har udgivet en ny CD med musikstykker, som er blevet spillet på Gråsten Slot i M.M.D. Ingrids tid. Pris kr. 100 CD kan købes ved: Slesvigske Musikkorps Haderslev Kaserne 6100 Hadsrslev Side 6 Libellen marts 2002

7 Swing Sisters Gruppen består af Kirsten Siggaard, Kirsten Vaupel og Lise Lotte Norup. De stod første gang sammen på scenen i en forestilling fra 1989 med titlen Nonsens. Her fandt de ud af, at deres stemmer matchede hinanden godt specielt i swingstilen. Efterfølgende stod Jesper Malmose og Adam Price for to nye stykker skrevet til de tre, hvori de fik navnet Swing Sisters. Alex Bødiker er kendt fra Villys kaffeklub - medvirker som konferencier og solist. Nytårskoncert For første gang nogensinde blev der afholdt Nytårskoncert i Varde med Varde Garnison og Varde Kommune som arrangører. Musikken blev leveret af Slesvigske Musikkorps og solisterne var Swing Sisters med Alex Bødiker - som konferencier og solist. Det var en flot professionel koncert med galop og swing, her var blues, filmmusik, medley orkesterstykker og popmusik fra 60`erne. sluttende af med Champagnegalop som ekstra nummer med stående bifaldt fra et kogende publikum. En god tradition er skabt, og publikum kan gælde sig til næste år. Slesvigske Musikkorps Slesvigske Musikkorps blev oprettet i 1778 og gjorde tjeneste ved Prins Frederik af Hessens Hof på Gottorp Slot i Slesvig. Efter krigen i 1864 var musikkorpset i flere år stationeret på Kronborg Slot. Efter genforeningen blev musikkorpset i 1923 garnisoneret i Sønderborg, og siden 1953 i Haderslev. Musikkorpset består af 20 professionelle musikere under ledelse af musikdirigent Erik Hammerbak. Musikernes daglige tjeneste i forsvaret er udelukkende at musicere. Musikkorpsets primære opgave er naturligvis at spille for kongehuset og forsvaret. Bl.a. i forbindelse med regentbesøg, parader, receptioner og koncerter for forsvaret. Musikkorpset har i mange år repræsenteret forsvaret i udlandet ved parader og internationale tattoos. Udover mange andre traditioner i Sønderjylland, skal Musikkorpset også varetage arrangementer for garnisonerne i Varde, Fredericia, Odense, Oksbøl og Tønder. Musikkorpset spiller desuden en del større civile koncerter. Hvert år i januar arrangeres 2-3 nytårskoncerter med solister udefra. Libellen marts 2002 Side 7

8 Side 8 Libellen marts 2002

9 AF FORMANDEN FOR ARTILLERI- MUSEUMSTØTTE- FORENINGEN, OBERSTLØJTNANT O.S. PEDERSEN Til medlemmer og andre interesserede i artilleriets historie. Kanon mm. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Artillerimuseumstøtteforeningen 2. nov Jeg vil gerne indlede med at sige tak for valget som formand på generalforsamlingen 3. juni På en måde var det en genopstart af foreningen, idet arbejdet i foreningen har kørt på lavt blus de seneste år grundet forsvarsforliget og oprettelsen af DAR. Nu hvor vi ved, at DAR er en realitet på Varde kaserne, er det tid til at artillerimuseumstøtteforeningen viderefører støttearbejdet til Artillerimuseet i Varde. Vores forening støtter med to arbejdsgrupper til henholdsvis vedligeholdelse af materiel og til opsætning af særudstillinger på museet. Udover dette arbejde, der er i gang, har foreningen økonomisk støttet udgivelsen af et katalog, der beskriver det udstillede materiel. Kataloget er udarbejdet af Varde Museum og er udgivet her i sommer. Museum bør udvides Foreningen er nu i gang med initiativer, der gerne skulle resultere i at noget af alt det materiel, der i de senere år er udfaset af artilleriet, f.eks. 203 mm haubits, 155 mm haubits og kanon, skydecentraler og køretøjer og morterpejleradar, kommer til at indgå i museets udstilling og dermed styrke artilleriets nyeere historie på museet. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Derfor har vi også taget initiativ til henvendelse til museet og Varde kommune om sagen. For foreningens medlemmer har vi forhandlet os frem til, at medlemskab giver fri adgang til Artillerimuseet i Varde og Tirpitzstillingen i Blåvand samt abonnement på museumstidsskriftet Mark og Montre, der udgives en gang om året. På generalforsamlingen blev det vedtaget at for alt dette skal foreningens medlemmer kun betale et årligt kontingent på 50 kr. Bliv medlem Dette var en kort orientering om foreningens arbejde. Tilbage er blot at opfordre til fortsat medlemskab og for andre interesserede at indmelde sig i foreningen. Jo flere vi bliver, desto stærkere bliver foreningen og støttearbejdet, og dermed mulighederne for at styrke artilleriets historie på et museum. Neden for finder du en tilmeldingsslip, som jeg vil bede dig indsende til vores kasserer SSG D. B. Just ved BØ-SEK/DAR. Herefter vil du modtage et indbetalingskort. For nye medlemmer vil kontingentet på kr. 50 udgøre kontingentet for det resterende år, idet bestyrelsen har besluttet ikke at foretage reduktion, da kontingentet ikke er stort. Har du spørgsmål kan du kontakte undertegnede på telefon eller foreningens sekretær B. D. Kristensen på Undertegnede ønsker at være medlem af artillerimuseumsstøtteforeningen og indbetalingskort bedes sendt til Navn... Adresse Postnr. og by... Libellen marts 2002 Side 9

10 HER FÅR DU særbehandling Vi sælger og vurderer i: Blåbjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod kommuner. KH Ejendomsformidling I/S v. statsaut. ejendomsmæglere KNUD METUM SMEDEGADE 2 VARDE Ring: KRISTIAN HANSEN GRANVEJ 14 OKSBØL Ring: Side 10 Libellen marts 2002

11 Moderne støvler til Forsvaret HMAK INFO NR. 3/2001 AF 15. AUGUST 2001 De fire typer støvler vises frem af kaptajn Frank Thønnings, der er HMAK sagsbehandler på bl.a. støvler. (Foto: HMAK.) HMAK iværksætter troppeforsøg. K a m p u n i f o r m s s t ø v l e M/58, der blev introduceret sammen med kampuniformsystem, M/58, skal efter 43 års drift og brug udskiftes med en mere moderne støvle. Et større projekt I den forbindelse igangsatte Hærens Materielkommando efter sommerferien troppeforsøg med støvler - nærmere bestemt i forbindelse med august-indkaldelsen. Forsøget er et led i et større støvleprojekt, der udover Hæren også omfatter Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Selve brugerafprøvningen omfatter fire forskellige typer støvler (se billede), der via Hærens Kampskole vil blive udleveret til forsøgskaniner ved mange af landets tjenestesteder. Moderne støvle - med specielle sokker For alle fire typer støvler gælder, at de er udstyret med en vandtæt membran (Goretex, Sympatex e.l.). Det gør ikke kun støvlerne vandtætte men samtidig åndbare og væsentligt lettere. Det samlede udbud på et nyt kampstøvlesystem blev foretaget i år Systemet består ikke kun af en ny støvle men også en ny type sok, der skal være i stand til at udnytte støvlernes egenskaber. Troppeforsøget er berammet til at vare indtil juni år Herefter skal det vise sig, hvilken type støvle, der er den bedste, og hvilke sokker der er optimale hertil. Dronningens Artilleriregiment får udleveret 40 par nye forsøgs-støvler, som fordeles med ti par til sergentelever der efter endt uddannelse ved HAS tilgår 14 LVMA, samt 30 par til værnepligtige ved STBT/3 AA. Afprøvningen forløber fra sept til juni Bøllehat - og rugbrød på dåse AF CHEFEN FOR T-SEKTIONEN, MAJOR J. BAK Der er i øjeblikket ved at blive indført en ny type rugbrød til vore feltrationer. Det drejer sig om rugbrød på dåser, som har lang holdbarhed. Der indkøbes fire forskellige typer. De første dåser vil dukke op allerede fra primo aug Nye genstande i udrustningen Felthue M/84, bedre kendt som bøllehat, er p.t. under indførsel. Munderingsdepotet forventer at kunne iklæde alle i løbet af efteråret. Felthuen vil indgå i standardudrustningen, det vil sige, at den også skal udleveres til personel med rådighedskontrakt. Der er endvidere indført plastic vaskebalje (sammenklappelig) og støvlepose til oppakningssystemet. Disse vil ligeledes blive udleveres til personel med rådighedskontrakt. For det faste personel er der desuden indført en let rygsæk (fjellräven-type) og en kortmappe. Begge i samme farver som uniformen. Sommer-kampjakke Der er indført en ny sommerkampjakke, til brug i tjeneste under varmere himmelstrøg. Stofblandingen er 90% bomuld og 10% polyamid (kunststof). Kvalitetsmæssig er den på højde med vores regnjakke (uden hætte), men tyndere og mere behagelig at gå med Libellen marts 2002 Side 11

12 Hevring-tur: Et godt afbræk Skolebatteriet på den årlige øvelse med hånd- og special skydevåben AF K. BENTSEN, NÆSTKOMMAN- DERENDE I SKOLEBATTERIET VED 7. ARTILLER- IAFDELING, SKBT Hold 1 under indøvelse af GRP-V, Gruppens kamp fra stilling. Perioden var i forhold til de foregående år beskåret med ca. et døgn, så det planlagte program var fra starten presset, og det krævede det yderste af alle mand, hvis programmet skulle lykkedes. Tirsdag morgen kl mødte forkommandoet, som herefter afmarcherede mod Hevring. Deres opgave var at overtage lejren fra 18 Raketkasterbatteri (18 RKBT), som havde været i terrænet i weekenden, samt klargøre GRP-V og SF-bane til hovedstyrken (læs: SKBT) ankom. Det skulle snart vise sig, at det var heldigt for os, at 18 RKBT havde været der forinden, idet vi kunne overtage deres skive opstilling på GRP-V og herved spare ca. to timer i egen forberedelsestid. Kl mødte SKBT og Program og forkortelser Hevring Lejren den 28 til den 30 aug Tirsdag, Gruppens kamp fra stilling (GRP-V) i både dagslys og mørke, samt diverse skydninger på selvmarkerende feltskydebane (SF-bane), ligeledes i dagslys og mørke. Onsdag, Handlebane (HABA), skydning med tungt maskingevær (TMG), kast med håndgranat (HGR). Sidst men ikke mindst havde afdelingsstaben 7AA (AFD) meldt deres ankomst og vi ville derfor gennemføre et særarrangement med lidt godt til ganen. Torsdag, SF-bane, hvor vi ville gennemføre mærkeskydning på SF-banen, demonstration af sprængning samt af panserværnsvåben M/95 (PVV) og 84 mm dysekanon, de to sidst nævnte dog gennemført af Jægerkorpset (JGK). Hold 2 skyder på SF-banen. efter udlevering af våben blev der givet march befaling og efter den sidste klargøring rullede SKBT ud af porten. Turen til Hevring var planlagt til at tage ca. fire timer, hvilket i praksis også kom til at holde stik. Kl. ca rullede SKBT ind gennem porten til Hevring lejren. Folk fik hurtigt at vide, hvorledes de skulle indkvarteres, nøgler blev udleveret og efter en halv time var SKBT delt ind i to hold, klar til dagens skydninger. Hold 1 skulle gennemføre GRP-V og Hold 2 skulle på SF-banen. Fjenden stormede GRP-V gennemførtes som et taktisk set up, hvilket indkluderede både PVV og TMG, således var der flere typer mål for gruppen at bekæmpe, alt efter gruppeførerens (GF) ordre. Når gruppen kom frem til området, fik de en kort instruks om sikkerhedsbestemmelserne gældende for skydningen og herefter blev en gruppefører udpeget. GF fik herefter en mundtlig 5 pkt. befaling af premiereløjtnant (PL) S.B. Kock, hvori han blev instrueret om gruppens opgave i den kommende skydning. Folkene der indgik i gruppen gjorde klar til kamp, samtidigt med at GF færdiggjorde hans egen befaling, som han herefter gav til gruppen. Når dette var gjort, blev der øvet indrykning i stilling, udpegning af højre- og venstre begrænsning for de enkelte skyttehuller, inddeling i hold, samt forhold over for fjendens kampmidler, alt sammen blindt. Efter indøvningen efterlod gruppen en mand på post og resten af gruppen rykkede ned i skjul. Selve skydningen begyndte ved, at der enkeltvis blev rejst nogle skiver ude på ca. 500 m og det var så op til posten at alarmere gruppen. Når gruppen var blevet alarmeret rykkede den så i stilling og ved et samlet ildoverfald, begyndte selve kampen. Kampen bølgede så frem og tilbage indtil den onde fjende besluttede sig for at anvende artilleri, simuleret med 200 grams legemer, mod gruppen. Efter endt artilleri angreb, stormede fjenden så gruppens stilling og set udfra den mængde af skiver som der kom frem, kunne det mindst af alt minde om en invasion fra Kina. Gruppen fik, som så ofte før, dog kastet fjenden og det var tid til den taktiske tilbagemelding som PL P. Grønn stod for. Ved tilbagemeldingen fik gruppen og ikke mindst GF den hårde dom, over hvad der var godt og hvad der skulle arbejdes på. Gruppen var efter denne tilbagemelding nu klar til aftens program, når GRP-V skulle gennemføres i mørke. Holdet der havde været på SF-banen, havde en lille fordel, idet de på SF-banen havde gennemført diverse skydninger på afstande fra 50 til 395 m. De havde på SF-banen samtidigt fået indøvet deres reaktionsevne, samt fået Side 12 Libellen marts 2002

13 tede med morgenvækning kl. 6.00, så folkene kunne få morgenmad samt få smurt en madpakke til frokost, inden morgenappel. Efter appel blev folkene inddelt i tre hold. Hold 1 skulle til på HABA, Hold 2 skulle på TMG og Hold 3 skulle være afspærrings kommando. Folkene hastede af sted til de forskellige turnuser og kl. ca var vi klar til at påbegynde dagens skydninger. Ven eller fjende?! Selvom det er længe siden, kan de gamle fra 7. Artilleriafdeling endnu. På billedet ses seniorsergent S. Winkler og overkonstabel (OKS-1) K.U. Larsen, der gik højt op i TMG skydning. Skytte og hjælper samarbejder og målene falder på stribe. hjælp til finjustering af våbnet, hvis dette var nødvendigt. Hold 2 havde derfor også bedre held til at ramme målene i GRP-V skydningen. Gruppekamp i mørke Efter vi havde afviklet skydningerne i dagslys, blev det så tid til at få lidt at spise samt vente på at mørket skulle lægge sig over Hevring. Kl kørte holdene så ud for at gennemføre skydningerne i mørke. Selvsagt var det ikke helt mørkt kl så oversergent K. Knudsen samt PL T.W. Nielsen brugte en lille times tid på at gennemgå/undervise i, hvorledes man kæmper i mørke, samt de forskelle der er på dagslys- og mørkekamp. Da lektionerne var gennemført, var det så mørkt nok til at begynde aftenens skydninger. SF-bane- og GRP-V skydningerne var i store træk det samme som i dagslys, men det gav et alligevel et forholdsvist godt indblik i hvordan det er at kæmpe i mørke. Da Hevring Lejren var på brandberedskab gul, var det forbudt at anvende lyskilder som signal pistol, hvidlys raketter, lysspor- projektiler eller andet der kunne udgøre en potentiel brandfare, til oplys-ning af kamppladsen. Gennemførelsen af GRP-V, i mørke, var derfor en anelse urealistisk, idet vi var nødsaget til at anvende knæklys, som blev påsat skiverne, for at skytterne kunne se deres mål. Forholdene var derfor ikke optimale, men under omstændighederne var det brugbart og skydningerne forløb generelt meget tilfredsstillende. Kl var vi færdige med dagens skydninger. Således var der blot vedligeholdelse af våben, samt aflevering af disse, før vi kunne holde appel. Kl holdt vi appel og herefter gik der ikke mange minutter før der bredte sig en højlydt snorken over Hevring Lejren. Onsdagens program star- HABA foregik på den faste HABA, jf. Hevring lejrens bestemmelser. Der var i alt seks fjender, der skulle nedkæmpes og der ud over i var der otte-ti skiver som repræsenterede egne styrker. Disse skiver skulle der ikke skydes på, men indgik i HABA som et forstyrrende element for at teste den enkelte soldats evne til at handle korrekt. Gennemførelsen af HABA var meget tilfredsstillende, dog var der, som altid, enkelte imellem folkene som mente at nogle af egne styrker virkede truende, hvorfor de også fik en kugle, bare for at være på den sikre side. Viden støvet af TMG blev gennemført på TMG-banen. Der var i alt seks mål på varierende afstande mellem 400 og 750 m. Skytterne fik hver 40 skud, som skulle afgives som korte byger mod målene. Det umiddelbare indtryk af skydningen var, at folk var lidt rustne, dvs. folk havde svært ved at huske, hvorledes man afgiver ild, men måske vigtigst af alt, hvorledes man som hjælper observerer og korrigerer ilden, med meldinger udfra målets størrelse, eksempelvis 1 mål højre, 1/2 mål op. PL P. Grønn gennemgik derfor det mest elementære, så folk populært sagt var med på klumpen. Efter dette var der meget bedre samarbejde mellem skytte og hjælper og folk fik herefter bedre træf- Libellen marts 2002 Side 13

14 Personellet i gang med at lave en primitiv kardæsk ladning. Afbræk Turen til Hevring var et godt bræk i hverdagen, for personellet i SKBT og noget man ser frem til hvert år. ning i målene. Da skydningerne var afsluttet byttede holdene rundt og med de enkelte justeringer kørte resten af formiddagens program uden ændringer. Det bør her nævnes at afdelingen ankom til Hevring sidst på formiddagen og deltog herefter i både TMG og senere hen HGR. Håndgranater sprang alle Med formiddagens program vel overstået var det tid til endnu en holdinddeling m.h.p. gennemførelsen af eftermiddagens program. Folkene blev delt i to hold, Hold 1 skulle gennemføre HGR og Hold 2 vedligeholdt våben og sørgede for der blev ryddet op på GRP-V og TMG. Oversergent (OS) H.M. Rasmussen (Munk) stod for selve HGR delen. Det var med en let nervøsitet at den gæve OS gik i gang. Vi var dog forskånet for forsagere og HGR forløb planmæssigt. Det skal dog siges, at man ikke skal lade sin baret ligge og flyde når PL T.W. Nielsen eller SG J. Lassen er i nærheden. De to spøgefugle placerede en efterladt baret på en af skiverne i skive-opstillingen. Om aftenen var det så tid til at få batteriet rystet sammen og vi afholdt derfor et særarrangement, med god mad fra cafeteriet i Hevring Lejren. Da folk var trætte og skulle tidligt op næste dag, afsluttedes dette tidligt, så vi var klar til dagen efter. 5 af 50 fik Feltskyttemærket Torsdag var så vores, for denne gang, sidste dag på håndog specialskydevåben i Hevring. Dagen startede som onsdagen med morgenvækning kl og efter lidt morgenmad samt appel, skulle folkene ud og skyde på SF-banen og her prøve at erhverve Feltskyttemærket. Skydningen består af to runder, hvor der er otte skiver på afstande mellem 50 og 395 m, der skal bekæmpes. Der er ikke noget krav om antal træf per runde, men i det samlede resultat skal man have mindst 13 ud af 16 træffere for at erhverve mærket. Skytten får udleveret 13 skud per runde og skiverne er fremme mellem 4 og 12 sekunder, hvori nogle af dem er fremme samtidigt. Dette betyder at det er op til skytten at prioritere hvilke skiver han/hun vil bekæmpe først, samt holde styr på hvor mange skud han/hun har brugt. Resultat af skydningen var at 5 ud af 50 fik mærket, hvilket er tilfredsstillende. Bedste resultat blev leveret af OKS-1 B. Kremmerbak, som ramte samtlige skiver. Måske fordi han forstod, at anvende ventetiden til at hvile krop og sjæl. Demonstration af sprængning Ud over mærkeskydningen blev der gennemført en sprængningsdemonstration, hvor der blandt andet var primitiv kardæskladning, sprængning i træ, sprængning af beton både med og uden understøttelse, sprængskæreladning og diverse andre sprængninger. Folkene blev aktiveret i to af disse sprængninger ved at lave deres egen kardæskladning og sprængning af en jernbanesvelle. Efter sprængningen fik folk mulighed for at komme tilbage og se resultatet og der var der nogle overraskede blikke imellem. Det sidste der var planlagt var en demonstration af PVV M/95 og 84 mm Dysekanon ved JGK. JGK måtte desværre aflyse, hvorfor vi ikke fik lov at se det denne gang. Så da sprængningsdemonstrationen var afsluttet, var der kun tilbage at få ryddet op, samt givet marchbefaling før SKBT endnu engang vendte snuden mod Varde. Batteriet ankom planmæssigt til Varde kl og da våben og materiel var afleveret, var det tid til at træde folkene af. Hevring - et godt afbræk Turen til Hevring var et godt bræk i hverdagen, for personellet i SKBT og noget man ser frem til hvert år. Fordelene ved at tage til Hevring Lejren, for at gennemføre en sådan aktivitet er mange, men en af de vigtigste er at man i Hevring har det hele til sig selv og stort set selv kan sætte begrænsninger for, hvad man vil gennemføre, inden for det regelsæt som Hevring Lejren nu engang har. Selvom det ikke er så ofte, at SKBT kommer ud og skyde, var gennemførelsen af skydningerne og træfsikkerheden i disse alligevel tilfredsstillende. Som en sidste ting vil jeg gerne på SKBT vegne takke U-SEK som venligst havde stillet PL S.B. Kock og OS K. Knudsen til rådighed for SKBT. De ydede en kæmpe indsats og deres støtte var uundværlig. Side 14 Libellen marts 2002

15 3 AA: Værnepligtige og flytning AF CHEFEN FOR 3. ARTILLERI- AFDELING (3 AA), OBERSTLØJTNANT B. MEJLHOLM Artiklen er skrevet nov og bringes her i uddrag/forkortet. (Fuld længde: Se Pindsvinet dec ) Mejlholm - Har tidligere været i 3 AA, Har været på Cypern, hos HOK, på generalstabskursus og 3 JBDE. - Chef for 3 AA 1. sept Værnepligtshold SEP/ OKT 2001 ved 3 AA i Skive er sidste hold for 3 AA på Skive Kaserne, idet vi næste sommer flytter til Varde for at blive en integreret del af DAR og den ombyggede kaserne. Dette betyder at vi har relationer til cheferne for såvel DAR i Varde som PLR i Skive med de fordele og ulemper dette naturligt har. Samt selvfølgelig vore relationer til chefen for 1 JBDE i Fredericia, fra jan Haderslev. Indkaldelsen gik planmæssigt og var fordelt på 3. sept. med hovedparten af STBT og hele 1 BT (M 109) samt 1. okt. med resten af STBT (FSDEL og SANDEL) og hele 2 BT med den trukne pjece M 114/39. Afdelingen består herefter af knap 400 værnepligtige MG og knap 100 fastansatte og værnepligtige BM. 3 AA indkalder således igen et STBT og to KNBT, hvilket er en grundliggende forudsætning for at skabe det rette uddannelsesmiljø og den rette ramme for ledelsen af AFD ild. 3 AA indeholder i krigsstrukturen tre BT med den selvkørende og pansrede pjece M 109, men på hold 2001 bidrager til friskningen af DDIVART i form af det trukne BT, der efter hjemsendelsen designeres som 1BT/24 AA. På dette hold er situationen i øvrigt, at de to andre BT heller ikke designeres til 3 AA, men til 7 AA hhv. 5 AA. Dette ændrer dog ikke på det forhold, at BT og AFD uddannes i rammen af 1 JBDE. Skive Kaserne På Skive Kaserne er der p.t. ca ansatte, heraf godt 1000 værnepligtige menige, hvilket giver meget trange forhold på kasernen. ST/3AA er således placeret ca. en km udenfor kasernen på depot Roslev Huse, og 2 BT placeret i en nybygget pavillon ved siden af 1 BT samt med interimistiske garage- og våbenkammerforhold. 3 AA føler sig godt integreret på kasernen og behandlet/ støttet på alle områder på lige vilkår med øvrige enheder, når det tages i betragtning, at vores tid i Skive udløber næste sommer. Udover 3 AA er også I/PLR samt 1 PNIGKMP, der begge indgår i 1 JBDE, garnisoneret i Skive. Dette giver en oplagt mulighed for et godt samvirke de tre enheder imellem, hvilket vi allerede har set de første positive resultater af. Samvirket med 1 PNIG- KMP er primært planlagt i f.m. øvelserne i foråret, hvor der er sammenfald mellem 3 AA og 1 PNIGKMP øvelser, således at KMP kan bygge broer og rydde minefelter, som vi efterfølgende kan passere. Uddannelsen før jul 3 AA er nu i fuld gang med den grundlæggende kampuddannelse, der afsluttes ultimo dec. med øvelse BARBARA (også kendt som opgaveøvelse eller rekruttur). I nov. gennemførtes de første håndvåbenskydninger i Borris, og sideløbende hermed har vi gennemført en række føreruddannelser af BM. Jeg har med stor fornøjelse overværet uddannelsen på kasernen, skydebanen og øvelsespladsen, og er godt tilfreds med den positive holdning og ånd alle lægger for dagen, det tegner godt for det samlede resultat. Ikke overraskende ligger der en betydningsfuld og stor byrde på de værnepligtige BM, og de har allerede udviklet sig positivt bl.a. med støtte fra det faste personel. Sammenfattende er 3 AA kommet godt i gang med det sidste hold i Skive Efter velfortjent juleferie går det hastigt videre i et hektisk program med funktionsuddannelse, BT-, AFD- og BDE-øvelser samt tre skarpsskydningsperioder i Oksbøl frem til hjemsendelsen 31 maj For O-troppene suppleres dette med KMP/ESKog BTN-øvelser, så der bliver nok at se til. I denne periode skal vi lære det artilleristiske håndværk, så vi kan levere den for kamptropperne og BDE altafgørende ild på rette sted, i rette tid samt i rette mængde og art. Efter hjemsendelsen af hovedparten af 3 AA, fortsætter vi i juni/juli med fem ugers resterende uddannelse af det personel, der tegner reaktionsstyrkekontrakt m.h.p. designering i DIB (2BT/5AA). For de der ønsker udsendelse i direkte forlængelse heraf fortsættes med to ugers missionsorienteret uddannelse, og personellet udsendes i august i rammen af STKMP/ NPBG/SFOR 14. Da 3 AA i samme periode fysisk skal flyttes til Varde, bliver også dette en hektisk periode, og hovedparten af afspadseringen må formentlig udskydes til august. Behov for reservepersonel AA er godt bemandet med fast personel i form af bl.a. ANK, OO, TO og ARTO i ST samt SO/A og SGO i STBT. På AFD-kontoret hersker CSG K.S. Madsen og hans to hjælpere OKS T.B. Pedersen og OKS I. Jensen. Hertil kommer det faste personel i 1 og 2 BT. Dette ændrer dog ikke ved, at vi har et stort behov for indkommandering af designeret personel, herunder personel i 3 BT, dels for at aflaste det faste personel og dels for at uddanne/efteruddanne det designerede personel. Libellen marts 2002 Side 15

16 Side 16 Libellen marts 2002

17 Brug socialrådgiveren AF SOCIALRÅDGIVER VED DAR, CARSTEN TIMMERBY Den enkelte Socialrådgiverne indenfor forsvaret arbejder for den enkeltes Varde Kaserne har fået ny socialrådgiver. Tirsdag d. 1 maj 2001 startede et nyt kapitel i mit liv. Jeg var 35 år, nyuddannet, tidligere butiksslagter, gift og havde tre børn. Lysten til at være socialrådgiver for forsvarets personel var stor, da jeg kl kørte ind ad sydporten. Jeg vidste ikke, hvad der ventede mig, kun at jeg var den eneste socialrådgiver på stedet. I dag ved jeg meget mere, fordi det ikke varede længe før jeg havde den første sag. Siden er mange flere fulgt, og nedenstående er blot et lille udpluk af det, jeg som socialrådgiver indenfor forsvaret beskæftiger mig med. - Psykiske problemer i forbindelse med udsendelse - Råd og vejledning i forbindelse med skilsmisse - Støttende samtaler i forbindelse med tab af ægtefælle - Bonusfrigivelsessager - Råd og vejledning i forbindelse med alvorlig sygdom - Forsættelsessager - Problemer i parforholdet efter udsendelse - Råd og vejledning i forbindelse med økonomiske problemer Orientering Undervisning/orientering er en del af mit arbejde. Indtil nu har jeg afholdt - Indkaldelses- og hjemsendelses orientering - Orientering om sociale forhold forud for tegning af DIB kontrakt - Orientering om sociale forhold forud for udsendelse - Foredrag om stress- og krisereaktioner På den enkeltes side Socialrådgiverne indenfor forsvaret arbejder for den enkeltes trivsel og velfærd. HUSK: Tilbuddet om en samtale hos mig gælder alle dvs. Civile, Menige, Befalingsmænd, Officerer og deres pårørende. Derudover gælder tilbuddet udsendte soldater og deres pårørende. Jeg har TAVSHEDS- PLIGT, og videregiver ikke oplysninger, medmindre der er givet samtykke. At kontakte mig Jeg har følgende telefon- og træffetider: Varde Kaserne: Byg. 3 ved INF. Mandag, tirsdag og torsdag. Telefontid: kl Træffetid: kl (eller efter aftale). Oksbøllejren: Byg. 25. Onsdag. Telefontid: kl Træffetid: kl (eller efter aftale). Borrislejren og Nymindegablejren: Konsultation efter aftale. Telefon: lok Mail: intranet DAR-SOCK GRAVSTEN Stort udvalg i natursten billeschou Østervold 30 v. Kvickly 6800 Varde tlf også granit-dyr til hus og have Libellen marts 2002 Side 17

18 Ndr. Boulevard 92, 6800 Varde - Tlf Fax: Side 18 Libellen marts 2002

19 Vores Omstilling rådgivning strækker sig fra uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold på det private og offentlige arbejdsmarked til hjælp med at finde pladser til soldater, der ønsker en kontrakt med forsvaret. Vi er også til rådighed for de civilansatte bl.a. med kompetanceudvikling og personlig udvikling. FRO ruster dig til fremtiden AF RÅDGIVER VED FORSVARETS RÅDGIVNING OM OMSTILLING, PETER SØRENSEN FRO, Forsvarets Rådgivning om Omstilling, er oprettet som en serviceorganisation, der skal yde støtte til alt personel i forsvaret. FRO er organiseret med en stab hjemmehørende på Kastellet i København. Derudover er der etableret seks FRO-C centre, hvor der er et sekretariat med administrativ støtte til de enkelte rådgivere rundt på tjenestestederne. To mand i Varde For kasernen i Varde hører vi under FRO-C midt- og Vestjylland. Vores sekretariat ligger på Dragonkasernen i Holstebro. Her hos DAR er vi to rådgivere: Seniorsergent Allan Pedersen, der primært servicerer de CU berettigede. Undertegnede Peter Sørensen, der primært servicerer de værnepligtige. Bredde i opgaver Vores opgaver er mangeartede. Vores rådgivning strækker sig fra uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold på det private og offentlige arbejdsmarked til hjælp med at finde pladser til soldater, der ønsker en kontrakt med forsvaret. Vi er også til rådighed for de civilansatte bl.a. med kompetanceudvikling og personlig udvikling. På kasernen bor vi indtil videre i bygning 28 på loftet over messen. På tværs af tjenestesteder Som et eksempel på vores arbejde følger hermed en kort redegørelse på en succes-historie. En dag på kontoret blev jeg ringet op af en værnepligtig sergent fra KAR. Han ville gerne høre om muligheden for en kontrakt med forsvaret som sergent og gerne i Varde. Han ville så komme den efterfølgende onsdag hvor vi kunne undersøge mulighederne. Vel ankommet til kontoret startede vi med at se på hans papirer og snakke om mulighederne. Efter henvendelse til A- sektionen her på kasernen kom vi lidt for sent, idet der lige var givet tilsagn til anden side. Det var selvfølgeligt ærgeligt men vi måtte på den igen. Vi kontaktede FVR, Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, ligesom vi kontaktede forskellige tjenestesteder for at undersøge mulighederne. Efter diverse undersøgelser var der et par muligheder som vi straks søgte om. Vores soldat her ville dog helst have et tjenestested i det Vestjyske idet han er bosat i Ribe. Ugen efter var jeg på kursus i Nymindegab. I en af pauserne snakker jeg med en seniorsergent fra Oksbøllejren der mangler en sergent. Jeg fik hurtigt fat i soldaten fra KAR og han tog straks kontakt til Oksbøl og aftalte et møde. Kort tid efter modtog jeg en opringning fra KAR at kontrakten var i hus og han skulle starte kort efter nytår. Dette er blot en kort gennemgang af en sag men den illustrerer godt vores arbejde som går på kryds og tværs af tjenestesteder. Dette var en kort beskrivelse af vores organisation og vi ser frem til fortsat at yde service til alle ansatte på Kasernen i Varde. Libellen marts 2002 Side 19

20 Side 20 Libellen marts 2002

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 4 December 2011 66. årgang Trænsoldater til søs De værnepligtige blev udsat for lidt af hvert, da der blev afviklet en grænseoverskridende

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Indhold nr. 6 Regimentschefens Julehilsen...3 Bornholm udfordrede danske og tyske soldater...4 Fra grønne soldater til hestepassere...6 Bronze til dansk patrulje...8

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Indhold nr. 5 Velkommen hjem hold 7......................... 2 Da heltene blev hyldet.......................... 3 5x5 kilometer i Kongens København...............

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Indhold nr. 9 HOKs hjemmeside gav tryghed...3 Danmarksmesterskaberne i skydning...5 Gardehusarregimentet gik til angreb iført fodboldstøvler...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Indhold nr. 3 2005 Danske styrker i Irak leder stor operation....... 3 Dem vi aldrig hører om...................... 6 Min far er soldat..........................

Læs mere

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst magasinet nr. 4 /December 2008 12 Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst 37 42 Hjemmeværnet har leveret varen Hans familie satte livet på spil Fokus på hvervning: Derfor

Læs mere

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet magasinet nr. 2 /Juni 2008 05 Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet Tema: Samarbejde med forsvaret Færre timer ved 33 skrivebordet Læserrejser www.hjv.dk

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere