Randers, februar Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus"

Transkript

1 Regionshospitalet Randers - Grenaa Sundhedshus. Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Att.: Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen Randers, februar 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Iht. Den Danske Kvalitetsmodel og retningslinje Rengøring af lokaler og inventar, foretages der kvalitetskontrol kontinuerligt på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus. I første kvartal hvert år udarbejdes en skriftlig sammenfatning for ovennævnte kvalitetskontrol for året før. Sammenfatningen skal ses i sammenhæng med de tilhørende servicerapporter, der indeholder Rengøringskonsulentens Margit Staun registreringer fra kvalitetskontrollerne. Kontrollen Minimum 1 gang om året foretages en kontrol af et bredt udsnit på samtlige afdelinger. I forbindelse hermed kontaktes afsnitslederen forud for kontrollen. Alle afdelinger bliver besøgt løbende for kontrol uden varsel. Kontrollen gennemføres som en stikprøve, hvilket vil sige, at der bliver foretaget en kontrol på et bredt udsnit af forskellige lokaletyper på de udvalgte områder. Kontrollen tager udgangspunkt i de arbejdsplaner og rengøringsinstruktioner, som rengøringen udføres efter. Det er til enhver tid Rengøringskonsulenten, der bestemmer, hvilke afdelinger/områder samt lokaler, der skal kontrolleres. En afdeling kan altid bestille en kvalitetskontrol af Rengøringskonsulenten. 1

2 Ideelt set bør kontrollen udføres umiddelbart efter rengøringens afslutning. Det er dog ikke muligt på Regionshospitalet Randers eller Grenaa Sundhedshus. Der tages derfor hensyn til, at lokalerne hurtigt genbesmudses, idet patienter er til stede såvel under som efter rengøringens udførelse. Kontrollen er derfor primært rettet mod det snavs, der tydeligvis ikke er fjernet ved den beskrevne daglige/ugentlige/periodiske indsats. På operationsstuer er kontrollen primært rettet mod det snavs, der tydeligvis ikke er fjernet ved den sidst udførte rengøring. Der vil som oftest efter en kontrol af større eller mindre omfang blive udfyldt en formular af Rengøringskonsulenten (se bilag 1). Denne sendes til Afdelings- og Afsnitsledelsen i udfyldt stand. Samme formular vil også være tilgængelig for Hospitalsledelsen, Rengøringskonsulenten samt andre relevante personer på Hospitalets V-drev under Kvalitetssikring rengøring. Hver afdeling har hver deres mappe. Skønner Rengøringskonsulenten at der er behov for et genbesøg på en afdeling for en yderligere kvalitetskontrol meddeles dette Afdelingsledelsen på afdelingen via den udfyldte formular. Rengøringskonsulenten kan i det daglige arbejde altid foretage kvalitetskontrol løbende og gøre afdelingen opmærksom på svigtende kvalitet af rengøring mundtligt, såfremt der ikke er tale om svigt af større karakter, i så fald skal dette dokumenteres i ovenstående beskreven formular. Kvalitetsvurderingsniveauer Ved hver kvalitetskontrol observeres og vurderes efter følgende kvalitetsvurderingsniveauer: Type Tilfredshedsgrad Definering af tilfredshedsgrad A Tilfredsstillende Få eller ingen svigt B Mindre tilfredsstillende Flere spredte svigt C Utilfredsstillende Flere spredte og generelle svigt D Uacceptabelt Mange generelle og grove svigt

3 Ekstern kontrol I 2014 har der ligeledes været foretaget ekstern kvalitetskontrol af Dansk Servicerådgivning (se bilag 2). Den eksterne kvalitetskontrol er indregnet i den samlet helhedsvurdering for Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus. Observationer af udført kvalitetskontrol Kontrollen omfattede følgende afdelinger/ områder, opdelt i kvalitetsvurderinger (2014): Kvalitet A Administration Administration plan 3 v. indgang 7 Intensiv Opvågning Dagkirurgisk afsnit Billeddiagnostisk afdeling Børneafsnit C4 Neonatalafsnit D4 Børneamb Ergo Fys Fødeafsnit Gyn.- og barselsafsnit Familie Afsnit, plan 6 Kirurgisk Sengeafsnit Klinikgang Steri Operationsafsnit

4 Ortopædkirurgisk ambulatorium Klinisk Biokemisk afdeling Klinisk fysiologisk afdeling plan 5 Klinisk fysiologisk indg. 3 plan4 Patologisk institut MS2 MS3 plan 7 MS3 plan 10 Dialyse Medicinsk sekretariat Med.amb. Tandklinik Serviceafdelingen indgang 23 (flere afsnit) Grenaa stueetage Kvalitet B MS1 Sengeafsnit Kardiologisk Afsnit Lungemedicin MS3 Sengeafsnit MS4 Apopleksi Serviceafdelingen (gulvmaskine) Kvalitet C Akut modtagelsen plan3 Akut modtagelsen plan 4 Kvalitet D Ingen afdelinger

5 De observerede svigt pr. kontrolleret lokale er tilgængelig for hver enkelt afdeling på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus fælles drev (V:\Kvalitetssikring rengøring ). Helhedsvurdering Rengøringskonsulent Margit Staun og Kvalitetskoordinator Gitte Skjøttgaard har fortaget en samlet helhedsvurdering af den observerede rengøringskvalitet på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus. Den bliver foretaget ud fra de ovenstående 4 forskellige kvalitetsniveauer. Der er foretaget kvalitetskontrol på 42 områder/ afsnit i 2013 og 43 områder/ afsnit i Kvalitet A 38 Kvalitet A 34 Kvalitet B 1 Kvalitet B 7 Kvalitet C 3 Kvalitet C 2 Kvalitet D 0 Kvalitet D 0 I alt 42 I alt A B C D 2014 A B C D B 2% C 7% D 0% B 16% C 5% D 0% 38 A 91% A 79% Udvikling i kvalitetsvurderingsniveauer

6 Udvikling i kvalitetsvurderingsniveauer A i % B i % C i % D i % Dette betyder, at rengøringskvaliteten i 73 % af de observerede afdelinger/ områder er tilfredsstillende rengjorte og 16 % til at være mindre tilfredsstillende. Målet for tilfredsstillende score er 60 % og 35 % for at være mindre tilfredsstillende for LUP-undersøgelse På Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus arbejdes der konstant på at levere den bedst mulige rengøringskvalitet. Det er vigtigt, at målet for rengøringskvaliteten forbedres år for år. For at forbedre kvaliteten på rengøringen, benyttes bl.a. også den årlige LUP undersøgelse (Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser). Her vurderes det samlede indtryk på rengøring fra patientens synspunkt (se bilag 3). Der er i denne rapport belyst resultatet for undersøgelsen fra 2013, da resultaterne for 2014 først vil være tilgængelig senere på året. Målet for Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus i LUP undersøgelsen, var for %. Undersøgelsen viser, at scoren er 90 %. For 2014 er målet 90 %. Endelig resultat Rengøringskonsulent Margit Staun og Kvalitetskoordinator Gitte Skjøttgaard vurderer resultatet til at være tilfredsstillende, niveau A samlet for Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus for 2014.

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014

Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014 Høring af analyserapport Rengøring af kommunale lokaliteter Ringsted Kommune 2014 Kommentarer til indkomne høringssvar, 1 Indholdsfortegnelse: Bilagsoversigt:... 3 1.1 Kommentar til Høringssvar Børnecenter

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL Indholdsfortegnelse Porteføljestyring og Projektmodel... 2 Programmer, projekter og opgaver... 4 Projekttyper... 6 Prioritering... 8 Overblik over faserne... 11 Porteføljeindgang...

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere