Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2"

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos BUU (Lukket sag) /29981 BUU - 2. budgetopfølgning Drift / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg /11668 Orientering om møde med Danske Skoleelever /2950 Faglig ledelse og partnerområder /16909 Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved institutionen Uglebo /16914 Placering af mødetidspunkter for bestyrelsesmøder - Tallerupskolen /2848 Status på ungdomsråd /668 Forslag til handlingsscenarier ifm. refusionsreformen /8917 Beskæftigelsesplan /30116 Forslag til prioriteret udmøntning af den Sammenhængende Vejledningsstrategi /3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp Orientering Eventuelt...21 Assens Kommune, 1 af 22

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos BUU (Lukket sag) 3. 14/29981 BUU - 2. budgetopfølgning Drift Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 drift på Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på kr. inden for servicerammen og kr. udenfor servicerammen. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Børn og Uddannelse (minus=mindreforbrug) Assens Kommune, 2 af 22

3 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: BUU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august 2015 Økonomiudvalget anbefaler at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Anbefalingen indarbejdes i protokollat under dagsordenens punkt 5 og fremsendes med denne sag til Byrådets møde den 26. august / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. Assens Kommune, 3 af 22

4 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2015 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf indarbejdes i budgetmaterialet til budget netto kr. i 2016 og kr. i Herudover finansieres kr. af driften samt kr. fra kassen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Assens Kommune, 4 af 22

5 Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. budgetopfølgning 2015 Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning Anlæg tages til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2015 Social- og Sundhedsudvalget tager 2. budgetopfølgning 2015 anlæg til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Assens Kommune, 5 af 22

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. budgetopfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende /11668 Orientering om møde med Danske Skoleelever Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller til orientering og drøftelse. Beslutningstema: Orientering om afholdt møde med Danske Skoleelever den 16. juni Sagsfremstilling: Der har den 16. juni 2015 været afholdt møde med Danske Skoleelever, med deltagelse af blandt andet Vicedirektør for Dagtilbud og Skole samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. På mødet blev bl.a. drøftet mulighederne for etablering af et Fælles Elevråd i Assens Kommune. Der henvises til vedlagte referat. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Referat fra møde om etablering af fælles elevråd juni 2015 Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Assens Kommune, 6 af 22

7 6. 15/2950 Faglig ledelse og partnerområder Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at oplæg om Faglig ledelse - partnerområder inden for Dagtilbud og Skole sendes til høring i forældrebestyrelser dagtilbud og skoler. Beslutningstema: Dagtilbuds- og skoleområdet arbejder med implementering af folkeskolereformen og nye tiltag på 0-6 års området gennem et ledelsesudviklingsprojekt kaldet Faglig ledelse. I projektet indgår bl.a. vidensrejse, diplomuddannelse og et interventionsforløb. Derudover skal der etableres pædagogiske læringscentre, jf. folkeskoleloven. Det anbefales, at det sker lokalt i partnerområder på tværs af dagtilbud og skoler. Sagsfremstilling: Assens Kommune gennemfører et ledelsesudviklingsforløb for alle ledere i Dagtilbud og Skole. Forløbet indeholder blandt andet en vidensrejse til Ontario, Canada, et diplomuddannelsesforløb og et lærings- og interventionsforløb, som skal bidrage til at styrke den enkeltes lederskab i et fællesskab i Assens Kommune. Faglig ledelse gennemføres for blandt andet at imødekomme de fremtidige krav på dagtilbud og skoleområdet, eksempelvis folkeskolereformen og udviklingen på 0-6 års området. Derudover indeholder projektet elementer, der understøtter udviklingen af Prof På Tværs, Innovation og Vision 2018 samt Visionen på 0-18 års området: I Assens Kommune lykkes alle børn. Med udgangspunkt i opsamling fra vidensrejsen og arbejdet med nye tiltag på området arbejdes der med kvalitetsudvikling gennem oprettelse af pædagogiske læringscentre i partnerområder i kommunen. Det foreslås, at der oprettes 4 partnerområder inddelt på følgende måde: Verninge Skole Brylle Skole Tommerup Skole Tallerup Skole Børnehusene Tommerup - Dagplejen Assensskolen Salbrovad Skole Pilehaveskolen Ebberup Skole Børnehusene Assens - Dagplejen Haarby Skole Dreslette Skole Gummerup Skole Glamsbjerg Skole Flemløse Helhedsskole Børnehusene Haarby Områdeinstitution Uglebo Dagplejen Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarup Skolen Børnehusene Aarup - Børnehusene Vissenbjerg Dagplejen. Indhold og arbejdet i partnerområderne defineres af lovgivningen på området og udvikles i samarbejde i de enkelte partnerområder. Punkter til det videre arbejde med pædagogiske læringscentre i partnerområder. Ledere af dagtilbud, landsbyordninger og skoler er inviteret til at deltage i Undervisningsministeriets temadage om etablering af pædagogiske læringscentre Drøftelse af rammesætning for de pædagogiske læringscentre Assens Kommune, 7 af 22

8 Udarbejdelse af vision og handleplan for det pædagogiske læringscenter i et partnerområde. Det vedhæftede notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i ledergruppen på dagtilbuds- og skoleområdet. Efter drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget er oplægget drøftet i ledergruppen på ledermødet i juni og sagen fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget i august 2015 med henblik på en høringsrunde i bestyrelser i dagtilbud og skoler. Lovgrundlag: Dagstilbudsloven og Folkeskoleloven. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Notat til Høring - Faglig ledelse Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg om Faglig ledelse - partnerområder inden for Dagtilbud og Skole og herefter sendes det i høring i forældrebestyrelser dagtilbud og skoler. Høringssvar behandles på udvalgets møde i oktober /16909 Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved institutionen Uglebo Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller at sagen oversendes til videre behandling ved budgetforhandlingerne. Beslutningstema: Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved børnehaven Uglebo. Sagsfremstilling: Der er indkommet en ansøgning fra forældrebestyrelsen ved børnehaven Uglebo angående oprettelse af 12 vuggestuepladser i umiddelbar tilknytning til børnehaven. Forældrebestyrelsen angiver i sin ansøgning, at Glamsbjerg mangler en kommunal vuggestue. Der er allerede 4 vuggestuer i byen, men de er alle privatejede. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt for familierne at have mulighed for at kunne vælge mellem private og offentlige vuggestuer. Det oplyses endvidere, at der vurderes at være den fornødne kapacitet til en udvidelse af Uglebo, da der er store, ikke fuldt ud udnyttede grønne arealer omkring institutionen. Assens Kommune, 8 af 22

9 Derudover forestiller bestyrelsen sig, at samarbejdet med dagplejen generelt kan udbygges, således at man eksempelvis kan etablere gæstedagpleje i den eventuelle vuggestueafdeling. Bestyrelsen angiver, at etableringen af de 12 vuggestuepladser vil kræve følgende investeringer: Inventar for 0-3-årige (højstole, overvågningsalarmer, dørgitre o.l.). Afskærmning af et område af legepladsen, etableringen af sandkasse, rutsjebane og sanseområde. Døre fra vuggestuens lokaler til udearealet. Økonomi: Hvis vuggestuen etableres i Uglebos nye tilbygning, vil den nødvendige anlægsudgift udelukkende være til etablering af hegn, idet der i den nye bygning allerede er varme i gulvet samt et ude-/indeværksted, der med et rullegardin/vinduesfilm vil kunne omdannes til krybberum. Herudover vil der være udgifter til vuggestue inventar såsom dørgitre, krybber, diverse sikkerhedsudstyr, stole, legetøj og etablering af legeplads. Prisoverslag: Hegn ca. Krybber m. indhold ca. Højstole Diverse sikkerhed + gitter Etablering af legeplads (sandkasse etc.) I alt kr kr kr kr kr kr. Et barn, der går i vuggestue fremfor dagpleje, er netto kr. dyrere om året for kommunen, når der tages højde for samtlige faktorer med afledt virkning, såsom forældrebetaling, søskende-/fripladstilskud m.m. En opnormering med 12 pladser vil således betyde en nettomerudgift på kr. Derudover ansøges om kr. til etablering af vuggestuen, dvs. i alt kr. i Etableringen af vuggestuepladserne vil endvidere medføre en omplacering af budgettet fra dagplejen til vuggestue. Dette vil give en personalemæssig konsekvens for dagplejen, idet der skal afskediges dagplejere for at ansætte personale i vuggestuen. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Begrundet ansøgning om kommunal vuggestue i Glamsbjerg..pdf Assens Kommune, 9 af 22

10 Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at sagen oversendes til videre behandling ved budgetforhandlingerne /16914 Placering af mødetidspunkter for bestyrelsesmøder - Tallerupskolen Sagsfremstilling: Mogens Mulle Johansen har ønsket en drøftelse af en henvendelse fra Tallerupskolens bestyrelse omhandlende det uhensigtsmæssige i, at bestyrelsesmøderne er placeret, således at de starter før kl. 17 og, at det derved ikke er muligt for alle at deltage i møderne. Konkret oplyses det, at et flertal på Tallerupskolen har besluttet at mødet starter kl.16, hvilket betyder, at et bestyrelsesmedlem har måttet trække sig, idet vedkommendes arbejdstid er kl Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Mail fra Martin Kongsted om placering af møder Uddrag af forretningsorden - Udvalget beslutter, at administrationen udarbejder brev til skolens bestyrelse, med henstilling om, at møder i skolebestyrelsen planlægges så alle medlemmer har mulighed for at deltage i møderne /2848 Status på ungdomsråd Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering. Sagsfremstilling: I marts 2015 godkendte henholdsvis Innovations- og Medborgerskabsudvalget (IMU) og Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) indstillingen vedrørende deltagelse i projektet Udbredelse af ungdomsråd. Assens Kommune, 10 af 22

11 Projektet ledes af Netværket af Ungdomsråd og er et projekt under kulturministeriets ungestrategi. På udvalgsmøderne blev det besluttet, at henholdsvis Ena Nørgaard og Lars Søgaard (IMU), samt Lone Akselsen og Sara Emil Baaring (BUU) deltager som de politiske repræsentanter i projektet. Yderligere blev Kim Kristensen, ungdomsskoleinspektør og Anne-Mette Møller Sørensen, konsulent for aktivt medborgerskab udvalgt til at deltage. Dertil kommer tre unge fra Assens Kommune, alle nuværende elever på Vestfyns Gymnasium. Sidenhen er hhv. Tina Frøslev, Viceungdomsskoleinspektør og Lisbeth Olsson, afdelingsleder i Assens Ungdomsskole, blevet tilkoblet arbejdsgruppen. Projektets tre seminarer Projektet inkluderer tre seminarer løbende fra april til november. Første seminar blev afholdt i april 15. Seminaret blev indledt med en drøftelse af deltagernes forståelse af et ungdomsråd idet form, interesseområde, organisering m.v. varierer meget blandt de allerede eksisterende ungdomsråd i Danmark. Igennem drøftelserne blev det tydeligt, at de deltagende unge motiveres af forskellige sager/aktiviteter, hvorfor et kommende ungdomsråd tænkes at arbejde med ad-hoc aktivitetsgrupper med forskelligt fokus. Efterfølgende har arbejdsgruppen på tre møder drøftet et kommende ungdomsråds sammensætning, organisering og opgaveløsning. De næstekommende seminarer afholdes i henholdsvis september og november. På seminaret i september vil der være fokus på organisering, ungdomsrådets arbejdsområder, aktiviteter m.v. På det afsluttende seminar i november vil der være fokus på fremtidssikring af ungdomsrådet herunder med fokus på rekruttering og fastholdelse af unge, bæredygtighed, forankring samt kendskab til ungdomsrådet. Sideløbende proces Som supplement til de tre seminarer vil arbejdsgruppen fortsat løbende holde møder, med fokus på den konkrete etablering af et ungdomsråd i Assens Kommune, herunder rådets vedtægter, rolle, interesseområde m.v. I løbet af august udarbejdes der et detaljeret notat vedrørende ungdomsrådets etablering, som forelægges udvalgene på de kommende udvalgsmøder. Den videre politiske proces vedrørende etablering af et ungdomsråd i Assens Kommune forløber således: Innovations- og Medborgerskabsudvalget 31. august Børne- og Uddannelsesudvalget 7. september Beslutning vedr. etablering af ungdomsråd organisering valgform kompetence politisk forankring administrativ servicering Etc. Byrådet Beslutning vedr. etablering af ungdomsråd i Assens Assens Kommune, 11 af 22

12 28. oktober Kommune Beslutningspunkt på baggrund af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling af etablering af ungdomsråd i Sideløbende med den politiske proces vil arbejdsgruppen arbejde videre frem mod en politisk beslutning om etablering af ungdomsrådet. Yderligere har arbejdsgruppen påtaget sig opgaven omkring etableringen af et ungdomskulturhus. Gruppen har således forberedt et 1. idémøde der afholdes torsdag den 13. august 15. Til mødet indbydes unge med interesse for ungdomskulturhuset til at give deres meninger og idéer om husets anvendelse, indretning, styring og faciliteter til kende. Økonomi: Innovation- og Medborgerskabsudvalget har afsat kr., som kan anvendes i indeværende budgetår til igangsættende aktiviteter for et ungdomsråd. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning /668 Forslag til handlingsscenarier ifm. refusionsreformen Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter de beskrevne handlingsscenarier for investeringer indenfor beskæftigelsesområdet med henblik på oversendelse til Byrådets videre proces vedrørende Budget Beslutningstema: Indstilling til Byrådet om iværksættelse af evt. handlingsscenarier. Sagsfremstilling: 4. januar 2016 træder reform af refusionssystemet i kraft. Reformen betyder, at refusionen af udgifter til overførselsindkomster fremover ensartes på tværs af ydelser og udelukkende er afhængig af varigheden på offentlig forsørgelse. Refusionen vil således blive mindre jo længere tid borgerne modtager offentlig forsørgelse: Varighed på forsørgelse Første 4 uger uge uge Over 52 uger Refusionssats 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Medfinansieringssats 20 pct. 60 pct. 70 pct. 80 pct. Assens Kommune, 12 af 22

13 Omlægningen betyder, at Assens kommune fremover skal afholde en større del af udgifterne til forsørgelsesydelser. Målet er derfor, at afbøde de økonomiske konsekvenser omlægningen vil medføre via investeringer i beskæftigelsesindsatsen mhp. at få flere ledige i selvforsørgelse. Administrationen har identificeret 3 områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at investere i en styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats i en 3-årig periode: Jobcentret: 1. En virksomhedsrettet indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet 2. Et uddannelsesløft for jobparate ledige Ungeenheden: 3. Unge i uddannelse I hvert handlingsscenarie er der opstillet nogle investeringsmodeller på forskelligt økonomisk niveau, som medfører en tilsvarende forventning om øget afgang fra offentlig forsørgelse. Handlingsscenarie 1 og 2 Administrationen anbefaler, at iværksætte model 1 i handlingsscenarie 1 og 2. Model 1 er den mindst investeringstunge model i scenarie 1, og i scenarie 2 forudsætter denne model ingen investering blot et ændret fokus i indsatsen. Det er administrationens vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at iværksætte en positiv proces, der kan få flere ledige i selvforsørgelse. Det er afgørende, at igangsætte tiltag, der bidrager til at øge arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken vil på sit nuværende niveau, ikke kunne servicere en evt. kommende højbeskæftigelsesperiode og vækstperiode. Arbejdsstyrken er dog en fleksibel størrelse, som det er muligt at øge, når efterspørgslen stiger. Iværksættelse af de to modeller vil igangsætte denne proces. Et øget arbejdsudbud vil give virksomhederne de bedste forudsætninger for at ansætte nye medarbejdere med de rette kompetencer, skabe vækst og dermed øge beskæftigelsen. Handlingsscenarie 3 I handlingsscenarie 3 anbefaler administrationen ud fra et uddannelses- og fastholdelses perspektiv, at indsatserne i model 1A og B iværksættes. Endvidere anbefaler administrationen, at indsatserne i model 2 D iværksættes, da der er det største økonomiske potentiale på tværs af Jobcenter og Ungeenhed. Model 2C forudsætter ingen investering. Der er tale om indsatser, som igangsættes i samspil mellem Ungeenhed og Virksomhedsservice. Det er afgørende at igangsætte tiltag, der øger antallet af unge i Assens, som starter og gennemfører en uddannelse. Det skaber øget værdi for den enkelte unge og sikrer en fremtidig selvforsørgelse og bidrager til at øge arbejdsstyrken. Assens Kommune, 13 af 22

14 Der er samtidig et økonomisk potentiale i ungeindsatserne. Beregninger fra Mploy viser, at der på tværs af ungetyper i en gennemsnitlig kommune er en årlig gevinst på kr. ved, at den unge er i beskæftigelse eller uddannelse fremfor på uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Bilag er vedlagt. Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. L 183 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Handlingsscenarier for beskæftigelsesindsaten Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget oversender sagen til Byrådets videre proces vedr. Budget Fraværende: Lone Akselsen Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede de beskrevne handlingsscenarier for investeringer indenfor beskæftigelsesområdet og oversender sagen til Byrådets videre proces vedrørende Budget /8917 Beskæftigelsesplan 2016 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Beskæftigelsesplanen for 2016 drøftes og sendes videre til Byrådet til endelig godkendelse. Beslutningstema: Beskæftigelsesplan 2016 forelægges til politisk drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling: Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver de udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet og de indsatser kommunerne vil iværksætte for at imødegå disse udfordringer. Processen omkring udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen er blevet afbureaukratiseret i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Ligeledes er formkravene og indholdskravene blevet slækket. Assens Kommune, 14 af 22

15 Planen skal stadig indeholde beskæftigelsesministerens 4 mål for indsatsområder, men det står de enkelte kommuner friere hvordan Beskæftigelsesplanen opbygges. Ministermålene for 2016 er i vid udstrækning en videreførelse af de senere års mål, hvilket sikrer kontinuitet i indsatserne: Flere unge skal have en uddannelse Borgeren i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Langtidsledigheden skal bekæmpes Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Foruden disse 4 ministermål er der i Assens også et lokalt mål: Flygtninge skal fortsat modtage en individuel og sammenhængende indsats med hele familiens trivsel i centrum. Beskæftigelsesplan 2016 indeholder som noget nyt Resultatrevisionen for Endvidere er der et tillæg fra Det Fælles Fynske Samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Der gøres opmærksom på, at Beskæftigelsesplan 2016 både drøftes på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. august og Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. august. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Beskæftigelsesministerens udmelding af mål for 2016 Beskæftigelsesplan udkast Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Beskæftigelsesplanen 2016 blev drøftet og sendes til Byrådet. Jens-Henrik Thulesen Dahl tog forbehold. Fraværende: Lone Akselsen Beskæftigelsesplanen for 2016 blev drøftet og sendes til Byrådet til endelig godkendelse. Det protokolleres, at i forhold til afsnittet De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Assens i 2016 s. 4 under afsnittet Unge, at det ikke er korrekt at antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp i Assens Kommune, er relativt højt sammenlignet med andre kommuner. Som det fremgår af sag 13 på udvalgets dagsorden, er der pt. også i Assens Kommune en stigning i antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp, men sammenlignet med kommunerne i Region Syddanmark, Klyngen (sammenlignelige kommuner) op på landsplan, er antallet mindre i Assens Kommune. Assens Kommune, 15 af 22

16 Beslutning Byrådet den 26. august 2015 O fremsatte følgende ændringsforslag: Lokalt mål for Assens Kommune ændres til: Alle skal fortsat modtage en individuel og sammenhængende indsats med hele familiens trivsel i centrum. Ændringsforslaget satte til afstemning: For stemte 4 medlemmer (O) Imod stemte 25 medlemmer (A, B, C, F, Ø og V) Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget var herefter bortfaldet. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 sattes herefter til afstemning: For stemte 25 medlemmer (A, B, C, F, Ø og V) Imod stemte 4 medlemmer (O) Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod. Beskæftigelsesplan 2016 var herefter godkendt /30116 Forslag til prioriteret udmøntning af den Sammenhængende Vejledningsstrategi Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller: at prioriteret forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien indstilles til godkendelse at det samlede oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi indstilles til godkendelse. At indsatserne igangsættes som projekter indenfor den eksisterende budgetramme. Beslutningstema: Styregruppe og projektgruppe fremsender oplæg til Sammenhængende vejledningsstrategi for børn i folkeskolen samt for unge op til 30 år til godkendelse. Der er samtidig udarbejdet forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien. Sagsfremstilling: I Assens Kommune er det besluttet at udarbejde en Sammenhængende Vejledningsstrategi for børn fra folkeskolen ind i ungdomsuddannelserne. På møde i Børne- og Uddannelsesudvalget i maj blev orientering om proces og nuværende status for udarbejdelse af vejledningsstrategi taget til efterretning. På møde i udvalget i juni blev oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi for børn i folkeskolen samt for unge op til 30 år behandlet. Assens Kommune, 16 af 22

17 Udvalget drøftede sagen, og det blev besluttet at anmode administrationen om til mødet i august at udarbejde et forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien indenfor budgetrammen og med udgangspunkt i oplæggets beskrivelse af mulige indsatser. Styregruppe og projektgruppe fremsender nu revideret oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi til godkendelse. Oplægget indeholder forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien. Strategiens indhold: Den sammenhængende vejledningsstrategi skal sikre, at alle unge udvikler deres valgkompetencer, påbegynder og gennemfører en uddannelse og efterfølgende bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Strategien tager afsæt i Assens Kommunes visioner og politikker samt de nye reformer, der vedrører vejledningsopgaven. Det drejer sig om Folkeskolereformen, Erhvervsskolereformen, Vejledningsreformen, Kontanthjælpsreformen og Beskæftigelsesreformen. Samtidig er strategien bygget op omkring etablering af Ungeenheden og et nyt tilbud for 10. klasses elever - EUD 10. Omdrejningspunkterne i vejledningsstrategien er - ud over visioner, politikker og reformer - bl.a.: Fokuspunkter i en Sammenhængende Vejledningsstrategi Udfordringer i det nye fokus - det som strategien skal bidrage til Anbefalinger i Vejledningsstrategien. Udmøntning af Vejledningsstrategien: I oplægget peges på følgende initiativer, som kan understøtte en sammenhængende vejledningsstrategi: Erhvervslivet ind i skolen - koordineret indsat - etableres i samspil med Virksomhedsservice og Pædagogiske Læringscentre - udgift kr. pr. år i 2 år Pædagogiske Læringscentre (PLC) som kraftcentre for vejledning - A) Kernemedarbejdere i PLC - Pædagogiske læringscentre i partnerområder - B) Erhvervsuddannelserne ind i udskolingen - c) Tidlig screening - samlet udgift kr. pr. år Pulje til unge med særlige behov - udgift kr. pr. år i 2 år Fremskudt og opsøgende indsatser - udskoling, UUO og Ungeenheden - udgiftsneutral Øget fokus på unge- og forældreansvaret i samarbejdet - udgiftsneutral Overgangs- og fastholdelsesindsats udgiftsneutral. i kr Indsats 1 Erhvervslivet ind i skolen Indsats 2 Pædagogiske læringscentre Indsats 3 Pulje til unge med særlige behov Assens Kommune, 17 af 22

18 Det anbefales, at strategiens indsatser - herunder projektforløb - evalueres ved inddragelse af relevante samarbejdspartnere inden projektperiodens udløb. Sammenhængende Vejledningsstrategi vedlægges sammen med dokument, der udelukkende indeholder afsnittet Anbefalinger i Vejledningsstrategien. Lovgrundlag: Folkeskoleloven, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om erhvervsuddannelser, Serviceloven samt Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Økonomi: I budget 2015 er der vedtaget et budget på området for uddannelsesvejledning på 3,4 mio. kr. - heraf anvendes ca. 2,6 mio. kr. til UUO. Assens Kommune har, som en overgangsordning for 2014/2015, i forbindelse med indfasning af vejledningsreformen tilkøbt vejledningsydelser ved UUO, der sikrer muligheden for samme vejledningsniveau fra 1. januar-30. juni 2015, som inden reformens ikrafttræden. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Sammenhængende vejledningsstrategi.pdf Anbefalinger i Vejledningsstrategien.pdf Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter: at prioriteret forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategi godkendes. at det samlede oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi godkendes. at indsatserne igangsættes som projekter indenfor den eksisterende budgetramme. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august 2015 Udgår /3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om status for udviklingen på ungeområdet i forhold til uddannelseshjælp tages til efterretning. Beslutningstema: Der udarbejdes 1 gang månedlig statistik for årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som er i målgruppen for uddannelseshjælp. Assens Kommune, 18 af 22

19 Statistikken vedrørende unge på uddannelseshjælp er baseret på oplysninger fra økonomi- og ledelsesinformationssystem samt Jobindsats.dk. Der orienteres om udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet for juni 2015 samt fra Jobindsats.dk ligeledes for juni Sagsfremstilling: Der udarbejdes 1 gang månedlig statistik for årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som er i målgruppen for uddannelseshjælp. Statistikken vedrørende unge på uddannelseshjælp er baseret på oplysninger fra økonomi- og ledelsesinformationssystem samt Jobindsats.dk. Økonomi- og ledelsesinformationssystemet anvendes i forbindelse med kommunens budget- og regnskabsaflæggelse. Jobindsats.dk, som ligger under STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), anvendes til benchmarking med andre kommuner. Der orienteres om udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet for juni 2015 samt fra Jobindsats.dk ligeledes for juni Der vises følgende grafer: Uddannelseshjælp målt på antal borgere for perioden januar juni 2015 (udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet). Tilgang/afgang målt på antal borgere for perioden juli 2014 juni 2015 (udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet). Kategorier målt på antal fuldtidspersoner Assens for perioden januar 2014 juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Uddannelseshjælp i alt - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Uddannelsesparate - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Åbenlys uddannelsesparate - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Aktivitetsparate - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Assens Kommune, 19 af 22

20 Grafen Uddannelseshjælp vises herunder: Der er registreret i alt 367 unge på uddannelseshjælp i juni En nettostigning i forhold til maj på 7 unge (afgang 18 og tilgang 25). Omregnet til fuldtidspersoner er vi dog faldet med 5 fra maj til juni. Det forventes at der sker et fald i antallet af personer, der modtager uddannelseshjælp i forbindelse med uddannelsesstart. Dette vil dog først slå igennem på tallene for juli og august. Det skal bemærkes, at udviklingen i antallet af modtagere af uddannelseshjælp i Assens Kommune, fortsat er lavere end i sammenligningskommuner(klyngen), Syddanmark og hele landet. Alle 7 grafer fremgår af vedlagte bilag. Lovgrundlag: Kontanthjælpsreformen - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Udviklingen på Ungeområdet - uddannelseshjælp - perioden januar juni 2015.pdf Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om status for udviklingen på ungeområdet i forhold til uddannelseshjælp til efterretning. 14. Orientering Assens Kommune, 20 af 22

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden /8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/17154 Projekt skolehaver i Assens Kommune...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/17154 Projekt skolehaver i Assens Kommune...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 3. december 2014 - kl. 12:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Messecenter Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Afbud Tanja Møllegaard Løvgren

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /27883 BUU - 2. budgetopfølgning DRIFT /93 2. budgetopfølgning ANLÆG...

1. Godkendelse af dagsorden /27883 BUU - 2. budgetopfølgning DRIFT /93 2. budgetopfølgning ANLÆG... Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Mandag den 5. september 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/27883 BUU - 2. budgetopfølgning

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat åben Mødedato 03. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Torsdag den 12. juni 2014 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Fællesmøde BUU/KFU Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen Fraværende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Notat Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser ved 11

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden / status mål BUU...1

1. Godkendelse af dagsorden / status mål BUU...1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/7975 2. status mål 2015

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 02-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 02-11-2015

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Referat med beslutningsgrundlag

Referat med beslutningsgrundlag Side 1 af 13 Referat med beslutningsgrundlag for møde i Beskæftigelsesudvalget, torsdag den 3. oktober 2013, kl. 17.30 Udvalgslokale 390 Åbent referat 1. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 4. februar 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/3250 Status for udviklingen

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Mandag den 8. juni 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus. 1 of 12 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 136 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 137 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere