Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2"

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos BUU (Lukket sag) /29981 BUU - 2. budgetopfølgning Drift / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg /11668 Orientering om møde med Danske Skoleelever /2950 Faglig ledelse og partnerområder /16909 Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved institutionen Uglebo /16914 Placering af mødetidspunkter for bestyrelsesmøder - Tallerupskolen /2848 Status på ungdomsråd /668 Forslag til handlingsscenarier ifm. refusionsreformen /8917 Beskæftigelsesplan /30116 Forslag til prioriteret udmøntning af den Sammenhængende Vejledningsstrategi /3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp Orientering Eventuelt...21 Assens Kommune, 1 af 22

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos BUU (Lukket sag) 3. 14/29981 BUU - 2. budgetopfølgning Drift Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 drift på Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på kr. inden for servicerammen og kr. udenfor servicerammen. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Børn og Uddannelse (minus=mindreforbrug) Assens Kommune, 2 af 22

3 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: BUU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august 2015 Økonomiudvalget anbefaler at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Anbefalingen indarbejdes i protokollat under dagsordenens punkt 5 og fremsendes med denne sag til Byrådets møde den 26. august / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. Assens Kommune, 3 af 22

4 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2015 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf indarbejdes i budgetmaterialet til budget netto kr. i 2016 og kr. i Herudover finansieres kr. af driften samt kr. fra kassen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Assens Kommune, 4 af 22

5 Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. budgetopfølgning 2015 Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning Anlæg tages til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2015 Social- og Sundhedsudvalget tager 2. budgetopfølgning 2015 anlæg til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Assens Kommune, 5 af 22

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. budgetopfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende /11668 Orientering om møde med Danske Skoleelever Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller til orientering og drøftelse. Beslutningstema: Orientering om afholdt møde med Danske Skoleelever den 16. juni Sagsfremstilling: Der har den 16. juni 2015 været afholdt møde med Danske Skoleelever, med deltagelse af blandt andet Vicedirektør for Dagtilbud og Skole samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. På mødet blev bl.a. drøftet mulighederne for etablering af et Fælles Elevråd i Assens Kommune. Der henvises til vedlagte referat. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Referat fra møde om etablering af fælles elevråd juni 2015 Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Assens Kommune, 6 af 22

7 6. 15/2950 Faglig ledelse og partnerområder Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at oplæg om Faglig ledelse - partnerområder inden for Dagtilbud og Skole sendes til høring i forældrebestyrelser dagtilbud og skoler. Beslutningstema: Dagtilbuds- og skoleområdet arbejder med implementering af folkeskolereformen og nye tiltag på 0-6 års området gennem et ledelsesudviklingsprojekt kaldet Faglig ledelse. I projektet indgår bl.a. vidensrejse, diplomuddannelse og et interventionsforløb. Derudover skal der etableres pædagogiske læringscentre, jf. folkeskoleloven. Det anbefales, at det sker lokalt i partnerområder på tværs af dagtilbud og skoler. Sagsfremstilling: Assens Kommune gennemfører et ledelsesudviklingsforløb for alle ledere i Dagtilbud og Skole. Forløbet indeholder blandt andet en vidensrejse til Ontario, Canada, et diplomuddannelsesforløb og et lærings- og interventionsforløb, som skal bidrage til at styrke den enkeltes lederskab i et fællesskab i Assens Kommune. Faglig ledelse gennemføres for blandt andet at imødekomme de fremtidige krav på dagtilbud og skoleområdet, eksempelvis folkeskolereformen og udviklingen på 0-6 års området. Derudover indeholder projektet elementer, der understøtter udviklingen af Prof På Tværs, Innovation og Vision 2018 samt Visionen på 0-18 års området: I Assens Kommune lykkes alle børn. Med udgangspunkt i opsamling fra vidensrejsen og arbejdet med nye tiltag på området arbejdes der med kvalitetsudvikling gennem oprettelse af pædagogiske læringscentre i partnerområder i kommunen. Det foreslås, at der oprettes 4 partnerområder inddelt på følgende måde: Verninge Skole Brylle Skole Tommerup Skole Tallerup Skole Børnehusene Tommerup - Dagplejen Assensskolen Salbrovad Skole Pilehaveskolen Ebberup Skole Børnehusene Assens - Dagplejen Haarby Skole Dreslette Skole Gummerup Skole Glamsbjerg Skole Flemløse Helhedsskole Børnehusene Haarby Områdeinstitution Uglebo Dagplejen Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarup Skolen Børnehusene Aarup - Børnehusene Vissenbjerg Dagplejen. Indhold og arbejdet i partnerområderne defineres af lovgivningen på området og udvikles i samarbejde i de enkelte partnerområder. Punkter til det videre arbejde med pædagogiske læringscentre i partnerområder. Ledere af dagtilbud, landsbyordninger og skoler er inviteret til at deltage i Undervisningsministeriets temadage om etablering af pædagogiske læringscentre Drøftelse af rammesætning for de pædagogiske læringscentre Assens Kommune, 7 af 22

8 Udarbejdelse af vision og handleplan for det pædagogiske læringscenter i et partnerområde. Det vedhæftede notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i ledergruppen på dagtilbuds- og skoleområdet. Efter drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget er oplægget drøftet i ledergruppen på ledermødet i juni og sagen fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget i august 2015 med henblik på en høringsrunde i bestyrelser i dagtilbud og skoler. Lovgrundlag: Dagstilbudsloven og Folkeskoleloven. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Notat til Høring - Faglig ledelse Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg om Faglig ledelse - partnerområder inden for Dagtilbud og Skole og herefter sendes det i høring i forældrebestyrelser dagtilbud og skoler. Høringssvar behandles på udvalgets møde i oktober /16909 Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved institutionen Uglebo Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller at sagen oversendes til videre behandling ved budgetforhandlingerne. Beslutningstema: Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved børnehaven Uglebo. Sagsfremstilling: Der er indkommet en ansøgning fra forældrebestyrelsen ved børnehaven Uglebo angående oprettelse af 12 vuggestuepladser i umiddelbar tilknytning til børnehaven. Forældrebestyrelsen angiver i sin ansøgning, at Glamsbjerg mangler en kommunal vuggestue. Der er allerede 4 vuggestuer i byen, men de er alle privatejede. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt for familierne at have mulighed for at kunne vælge mellem private og offentlige vuggestuer. Det oplyses endvidere, at der vurderes at være den fornødne kapacitet til en udvidelse af Uglebo, da der er store, ikke fuldt ud udnyttede grønne arealer omkring institutionen. Assens Kommune, 8 af 22

9 Derudover forestiller bestyrelsen sig, at samarbejdet med dagplejen generelt kan udbygges, således at man eksempelvis kan etablere gæstedagpleje i den eventuelle vuggestueafdeling. Bestyrelsen angiver, at etableringen af de 12 vuggestuepladser vil kræve følgende investeringer: Inventar for 0-3-årige (højstole, overvågningsalarmer, dørgitre o.l.). Afskærmning af et område af legepladsen, etableringen af sandkasse, rutsjebane og sanseområde. Døre fra vuggestuens lokaler til udearealet. Økonomi: Hvis vuggestuen etableres i Uglebos nye tilbygning, vil den nødvendige anlægsudgift udelukkende være til etablering af hegn, idet der i den nye bygning allerede er varme i gulvet samt et ude-/indeværksted, der med et rullegardin/vinduesfilm vil kunne omdannes til krybberum. Herudover vil der være udgifter til vuggestue inventar såsom dørgitre, krybber, diverse sikkerhedsudstyr, stole, legetøj og etablering af legeplads. Prisoverslag: Hegn ca. Krybber m. indhold ca. Højstole Diverse sikkerhed + gitter Etablering af legeplads (sandkasse etc.) I alt kr kr kr kr kr kr. Et barn, der går i vuggestue fremfor dagpleje, er netto kr. dyrere om året for kommunen, når der tages højde for samtlige faktorer med afledt virkning, såsom forældrebetaling, søskende-/fripladstilskud m.m. En opnormering med 12 pladser vil således betyde en nettomerudgift på kr. Derudover ansøges om kr. til etablering af vuggestuen, dvs. i alt kr. i Etableringen af vuggestuepladserne vil endvidere medføre en omplacering af budgettet fra dagplejen til vuggestue. Dette vil give en personalemæssig konsekvens for dagplejen, idet der skal afskediges dagplejere for at ansætte personale i vuggestuen. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Begrundet ansøgning om kommunal vuggestue i Glamsbjerg..pdf Assens Kommune, 9 af 22

10 Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at sagen oversendes til videre behandling ved budgetforhandlingerne /16914 Placering af mødetidspunkter for bestyrelsesmøder - Tallerupskolen Sagsfremstilling: Mogens Mulle Johansen har ønsket en drøftelse af en henvendelse fra Tallerupskolens bestyrelse omhandlende det uhensigtsmæssige i, at bestyrelsesmøderne er placeret, således at de starter før kl. 17 og, at det derved ikke er muligt for alle at deltage i møderne. Konkret oplyses det, at et flertal på Tallerupskolen har besluttet at mødet starter kl.16, hvilket betyder, at et bestyrelsesmedlem har måttet trække sig, idet vedkommendes arbejdstid er kl Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Mail fra Martin Kongsted om placering af møder Uddrag af forretningsorden - Udvalget beslutter, at administrationen udarbejder brev til skolens bestyrelse, med henstilling om, at møder i skolebestyrelsen planlægges så alle medlemmer har mulighed for at deltage i møderne /2848 Status på ungdomsråd Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering. Sagsfremstilling: I marts 2015 godkendte henholdsvis Innovations- og Medborgerskabsudvalget (IMU) og Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) indstillingen vedrørende deltagelse i projektet Udbredelse af ungdomsråd. Assens Kommune, 10 af 22

11 Projektet ledes af Netværket af Ungdomsråd og er et projekt under kulturministeriets ungestrategi. På udvalgsmøderne blev det besluttet, at henholdsvis Ena Nørgaard og Lars Søgaard (IMU), samt Lone Akselsen og Sara Emil Baaring (BUU) deltager som de politiske repræsentanter i projektet. Yderligere blev Kim Kristensen, ungdomsskoleinspektør og Anne-Mette Møller Sørensen, konsulent for aktivt medborgerskab udvalgt til at deltage. Dertil kommer tre unge fra Assens Kommune, alle nuværende elever på Vestfyns Gymnasium. Sidenhen er hhv. Tina Frøslev, Viceungdomsskoleinspektør og Lisbeth Olsson, afdelingsleder i Assens Ungdomsskole, blevet tilkoblet arbejdsgruppen. Projektets tre seminarer Projektet inkluderer tre seminarer løbende fra april til november. Første seminar blev afholdt i april 15. Seminaret blev indledt med en drøftelse af deltagernes forståelse af et ungdomsråd idet form, interesseområde, organisering m.v. varierer meget blandt de allerede eksisterende ungdomsråd i Danmark. Igennem drøftelserne blev det tydeligt, at de deltagende unge motiveres af forskellige sager/aktiviteter, hvorfor et kommende ungdomsråd tænkes at arbejde med ad-hoc aktivitetsgrupper med forskelligt fokus. Efterfølgende har arbejdsgruppen på tre møder drøftet et kommende ungdomsråds sammensætning, organisering og opgaveløsning. De næstekommende seminarer afholdes i henholdsvis september og november. På seminaret i september vil der være fokus på organisering, ungdomsrådets arbejdsområder, aktiviteter m.v. På det afsluttende seminar i november vil der være fokus på fremtidssikring af ungdomsrådet herunder med fokus på rekruttering og fastholdelse af unge, bæredygtighed, forankring samt kendskab til ungdomsrådet. Sideløbende proces Som supplement til de tre seminarer vil arbejdsgruppen fortsat løbende holde møder, med fokus på den konkrete etablering af et ungdomsråd i Assens Kommune, herunder rådets vedtægter, rolle, interesseområde m.v. I løbet af august udarbejdes der et detaljeret notat vedrørende ungdomsrådets etablering, som forelægges udvalgene på de kommende udvalgsmøder. Den videre politiske proces vedrørende etablering af et ungdomsråd i Assens Kommune forløber således: Innovations- og Medborgerskabsudvalget 31. august Børne- og Uddannelsesudvalget 7. september Beslutning vedr. etablering af ungdomsråd organisering valgform kompetence politisk forankring administrativ servicering Etc. Byrådet Beslutning vedr. etablering af ungdomsråd i Assens Assens Kommune, 11 af 22

12 28. oktober Kommune Beslutningspunkt på baggrund af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling af etablering af ungdomsråd i Sideløbende med den politiske proces vil arbejdsgruppen arbejde videre frem mod en politisk beslutning om etablering af ungdomsrådet. Yderligere har arbejdsgruppen påtaget sig opgaven omkring etableringen af et ungdomskulturhus. Gruppen har således forberedt et 1. idémøde der afholdes torsdag den 13. august 15. Til mødet indbydes unge med interesse for ungdomskulturhuset til at give deres meninger og idéer om husets anvendelse, indretning, styring og faciliteter til kende. Økonomi: Innovation- og Medborgerskabsudvalget har afsat kr., som kan anvendes i indeværende budgetår til igangsættende aktiviteter for et ungdomsråd. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning /668 Forslag til handlingsscenarier ifm. refusionsreformen Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter de beskrevne handlingsscenarier for investeringer indenfor beskæftigelsesområdet med henblik på oversendelse til Byrådets videre proces vedrørende Budget Beslutningstema: Indstilling til Byrådet om iværksættelse af evt. handlingsscenarier. Sagsfremstilling: 4. januar 2016 træder reform af refusionssystemet i kraft. Reformen betyder, at refusionen af udgifter til overførselsindkomster fremover ensartes på tværs af ydelser og udelukkende er afhængig af varigheden på offentlig forsørgelse. Refusionen vil således blive mindre jo længere tid borgerne modtager offentlig forsørgelse: Varighed på forsørgelse Første 4 uger uge uge Over 52 uger Refusionssats 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Medfinansieringssats 20 pct. 60 pct. 70 pct. 80 pct. Assens Kommune, 12 af 22

13 Omlægningen betyder, at Assens kommune fremover skal afholde en større del af udgifterne til forsørgelsesydelser. Målet er derfor, at afbøde de økonomiske konsekvenser omlægningen vil medføre via investeringer i beskæftigelsesindsatsen mhp. at få flere ledige i selvforsørgelse. Administrationen har identificeret 3 områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at investere i en styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats i en 3-årig periode: Jobcentret: 1. En virksomhedsrettet indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet 2. Et uddannelsesløft for jobparate ledige Ungeenheden: 3. Unge i uddannelse I hvert handlingsscenarie er der opstillet nogle investeringsmodeller på forskelligt økonomisk niveau, som medfører en tilsvarende forventning om øget afgang fra offentlig forsørgelse. Handlingsscenarie 1 og 2 Administrationen anbefaler, at iværksætte model 1 i handlingsscenarie 1 og 2. Model 1 er den mindst investeringstunge model i scenarie 1, og i scenarie 2 forudsætter denne model ingen investering blot et ændret fokus i indsatsen. Det er administrationens vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at iværksætte en positiv proces, der kan få flere ledige i selvforsørgelse. Det er afgørende, at igangsætte tiltag, der bidrager til at øge arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken vil på sit nuværende niveau, ikke kunne servicere en evt. kommende højbeskæftigelsesperiode og vækstperiode. Arbejdsstyrken er dog en fleksibel størrelse, som det er muligt at øge, når efterspørgslen stiger. Iværksættelse af de to modeller vil igangsætte denne proces. Et øget arbejdsudbud vil give virksomhederne de bedste forudsætninger for at ansætte nye medarbejdere med de rette kompetencer, skabe vækst og dermed øge beskæftigelsen. Handlingsscenarie 3 I handlingsscenarie 3 anbefaler administrationen ud fra et uddannelses- og fastholdelses perspektiv, at indsatserne i model 1A og B iværksættes. Endvidere anbefaler administrationen, at indsatserne i model 2 D iværksættes, da der er det største økonomiske potentiale på tværs af Jobcenter og Ungeenhed. Model 2C forudsætter ingen investering. Der er tale om indsatser, som igangsættes i samspil mellem Ungeenhed og Virksomhedsservice. Det er afgørende at igangsætte tiltag, der øger antallet af unge i Assens, som starter og gennemfører en uddannelse. Det skaber øget værdi for den enkelte unge og sikrer en fremtidig selvforsørgelse og bidrager til at øge arbejdsstyrken. Assens Kommune, 13 af 22

14 Der er samtidig et økonomisk potentiale i ungeindsatserne. Beregninger fra Mploy viser, at der på tværs af ungetyper i en gennemsnitlig kommune er en årlig gevinst på kr. ved, at den unge er i beskæftigelse eller uddannelse fremfor på uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Bilag er vedlagt. Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. L 183 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Handlingsscenarier for beskæftigelsesindsaten Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget oversender sagen til Byrådets videre proces vedr. Budget Fraværende: Lone Akselsen Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede de beskrevne handlingsscenarier for investeringer indenfor beskæftigelsesområdet og oversender sagen til Byrådets videre proces vedrørende Budget /8917 Beskæftigelsesplan 2016 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Beskæftigelsesplanen for 2016 drøftes og sendes videre til Byrådet til endelig godkendelse. Beslutningstema: Beskæftigelsesplan 2016 forelægges til politisk drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling: Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver de udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet og de indsatser kommunerne vil iværksætte for at imødegå disse udfordringer. Processen omkring udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen er blevet afbureaukratiseret i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Ligeledes er formkravene og indholdskravene blevet slækket. Assens Kommune, 14 af 22

15 Planen skal stadig indeholde beskæftigelsesministerens 4 mål for indsatsområder, men det står de enkelte kommuner friere hvordan Beskæftigelsesplanen opbygges. Ministermålene for 2016 er i vid udstrækning en videreførelse af de senere års mål, hvilket sikrer kontinuitet i indsatserne: Flere unge skal have en uddannelse Borgeren i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Langtidsledigheden skal bekæmpes Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Foruden disse 4 ministermål er der i Assens også et lokalt mål: Flygtninge skal fortsat modtage en individuel og sammenhængende indsats med hele familiens trivsel i centrum. Beskæftigelsesplan 2016 indeholder som noget nyt Resultatrevisionen for Endvidere er der et tillæg fra Det Fælles Fynske Samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Der gøres opmærksom på, at Beskæftigelsesplan 2016 både drøftes på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. august og Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. august. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Beskæftigelsesministerens udmelding af mål for 2016 Beskæftigelsesplan udkast Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Beskæftigelsesplanen 2016 blev drøftet og sendes til Byrådet. Jens-Henrik Thulesen Dahl tog forbehold. Fraværende: Lone Akselsen Beskæftigelsesplanen for 2016 blev drøftet og sendes til Byrådet til endelig godkendelse. Det protokolleres, at i forhold til afsnittet De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Assens i 2016 s. 4 under afsnittet Unge, at det ikke er korrekt at antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp i Assens Kommune, er relativt højt sammenlignet med andre kommuner. Som det fremgår af sag 13 på udvalgets dagsorden, er der pt. også i Assens Kommune en stigning i antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp, men sammenlignet med kommunerne i Region Syddanmark, Klyngen (sammenlignelige kommuner) op på landsplan, er antallet mindre i Assens Kommune. Assens Kommune, 15 af 22

16 Beslutning Byrådet den 26. august 2015 O fremsatte følgende ændringsforslag: Lokalt mål for Assens Kommune ændres til: Alle skal fortsat modtage en individuel og sammenhængende indsats med hele familiens trivsel i centrum. Ændringsforslaget satte til afstemning: For stemte 4 medlemmer (O) Imod stemte 25 medlemmer (A, B, C, F, Ø og V) Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget var herefter bortfaldet. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 sattes herefter til afstemning: For stemte 25 medlemmer (A, B, C, F, Ø og V) Imod stemte 4 medlemmer (O) Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod. Beskæftigelsesplan 2016 var herefter godkendt /30116 Forslag til prioriteret udmøntning af den Sammenhængende Vejledningsstrategi Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller: at prioriteret forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien indstilles til godkendelse at det samlede oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi indstilles til godkendelse. At indsatserne igangsættes som projekter indenfor den eksisterende budgetramme. Beslutningstema: Styregruppe og projektgruppe fremsender oplæg til Sammenhængende vejledningsstrategi for børn i folkeskolen samt for unge op til 30 år til godkendelse. Der er samtidig udarbejdet forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien. Sagsfremstilling: I Assens Kommune er det besluttet at udarbejde en Sammenhængende Vejledningsstrategi for børn fra folkeskolen ind i ungdomsuddannelserne. På møde i Børne- og Uddannelsesudvalget i maj blev orientering om proces og nuværende status for udarbejdelse af vejledningsstrategi taget til efterretning. På møde i udvalget i juni blev oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi for børn i folkeskolen samt for unge op til 30 år behandlet. Assens Kommune, 16 af 22

17 Udvalget drøftede sagen, og det blev besluttet at anmode administrationen om til mødet i august at udarbejde et forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien indenfor budgetrammen og med udgangspunkt i oplæggets beskrivelse af mulige indsatser. Styregruppe og projektgruppe fremsender nu revideret oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi til godkendelse. Oplægget indeholder forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien. Strategiens indhold: Den sammenhængende vejledningsstrategi skal sikre, at alle unge udvikler deres valgkompetencer, påbegynder og gennemfører en uddannelse og efterfølgende bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Strategien tager afsæt i Assens Kommunes visioner og politikker samt de nye reformer, der vedrører vejledningsopgaven. Det drejer sig om Folkeskolereformen, Erhvervsskolereformen, Vejledningsreformen, Kontanthjælpsreformen og Beskæftigelsesreformen. Samtidig er strategien bygget op omkring etablering af Ungeenheden og et nyt tilbud for 10. klasses elever - EUD 10. Omdrejningspunkterne i vejledningsstrategien er - ud over visioner, politikker og reformer - bl.a.: Fokuspunkter i en Sammenhængende Vejledningsstrategi Udfordringer i det nye fokus - det som strategien skal bidrage til Anbefalinger i Vejledningsstrategien. Udmøntning af Vejledningsstrategien: I oplægget peges på følgende initiativer, som kan understøtte en sammenhængende vejledningsstrategi: Erhvervslivet ind i skolen - koordineret indsat - etableres i samspil med Virksomhedsservice og Pædagogiske Læringscentre - udgift kr. pr. år i 2 år Pædagogiske Læringscentre (PLC) som kraftcentre for vejledning - A) Kernemedarbejdere i PLC - Pædagogiske læringscentre i partnerområder - B) Erhvervsuddannelserne ind i udskolingen - c) Tidlig screening - samlet udgift kr. pr. år Pulje til unge med særlige behov - udgift kr. pr. år i 2 år Fremskudt og opsøgende indsatser - udskoling, UUO og Ungeenheden - udgiftsneutral Øget fokus på unge- og forældreansvaret i samarbejdet - udgiftsneutral Overgangs- og fastholdelsesindsats udgiftsneutral. i kr Indsats 1 Erhvervslivet ind i skolen Indsats 2 Pædagogiske læringscentre Indsats 3 Pulje til unge med særlige behov Assens Kommune, 17 af 22

18 Det anbefales, at strategiens indsatser - herunder projektforløb - evalueres ved inddragelse af relevante samarbejdspartnere inden projektperiodens udløb. Sammenhængende Vejledningsstrategi vedlægges sammen med dokument, der udelukkende indeholder afsnittet Anbefalinger i Vejledningsstrategien. Lovgrundlag: Folkeskoleloven, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om erhvervsuddannelser, Serviceloven samt Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Økonomi: I budget 2015 er der vedtaget et budget på området for uddannelsesvejledning på 3,4 mio. kr. - heraf anvendes ca. 2,6 mio. kr. til UUO. Assens Kommune har, som en overgangsordning for 2014/2015, i forbindelse med indfasning af vejledningsreformen tilkøbt vejledningsydelser ved UUO, der sikrer muligheden for samme vejledningsniveau fra 1. januar-30. juni 2015, som inden reformens ikrafttræden. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Sammenhængende vejledningsstrategi.pdf Anbefalinger i Vejledningsstrategien.pdf Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter: at prioriteret forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategi godkendes. at det samlede oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi godkendes. at indsatserne igangsættes som projekter indenfor den eksisterende budgetramme. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august 2015 Udgår /3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om status for udviklingen på ungeområdet i forhold til uddannelseshjælp tages til efterretning. Beslutningstema: Der udarbejdes 1 gang månedlig statistik for årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som er i målgruppen for uddannelseshjælp. Assens Kommune, 18 af 22

19 Statistikken vedrørende unge på uddannelseshjælp er baseret på oplysninger fra økonomi- og ledelsesinformationssystem samt Jobindsats.dk. Der orienteres om udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet for juni 2015 samt fra Jobindsats.dk ligeledes for juni Sagsfremstilling: Der udarbejdes 1 gang månedlig statistik for årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som er i målgruppen for uddannelseshjælp. Statistikken vedrørende unge på uddannelseshjælp er baseret på oplysninger fra økonomi- og ledelsesinformationssystem samt Jobindsats.dk. Økonomi- og ledelsesinformationssystemet anvendes i forbindelse med kommunens budget- og regnskabsaflæggelse. Jobindsats.dk, som ligger under STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), anvendes til benchmarking med andre kommuner. Der orienteres om udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet for juni 2015 samt fra Jobindsats.dk ligeledes for juni Der vises følgende grafer: Uddannelseshjælp målt på antal borgere for perioden januar juni 2015 (udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet). Tilgang/afgang målt på antal borgere for perioden juli 2014 juni 2015 (udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet). Kategorier målt på antal fuldtidspersoner Assens for perioden januar 2014 juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Uddannelseshjælp i alt - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Uddannelsesparate - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Åbenlys uddannelsesparate - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Aktivitetsparate - målt på den procentvise udvikling vedr. fuldtidspersoner i Assens, Klyngen, Syddanmark og Hele landet for perioden januar juni 2015 (udtræk fra Jobindsats.dk). Assens Kommune, 19 af 22

20 Grafen Uddannelseshjælp vises herunder: Der er registreret i alt 367 unge på uddannelseshjælp i juni En nettostigning i forhold til maj på 7 unge (afgang 18 og tilgang 25). Omregnet til fuldtidspersoner er vi dog faldet med 5 fra maj til juni. Det forventes at der sker et fald i antallet af personer, der modtager uddannelseshjælp i forbindelse med uddannelsesstart. Dette vil dog først slå igennem på tallene for juli og august. Det skal bemærkes, at udviklingen i antallet af modtagere af uddannelseshjælp i Assens Kommune, fortsat er lavere end i sammenligningskommuner(klyngen), Syddanmark og hele landet. Alle 7 grafer fremgår af vedlagte bilag. Lovgrundlag: Kontanthjælpsreformen - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Udviklingen på Ungeområdet - uddannelseshjælp - perioden januar juni 2015.pdf Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om status for udviklingen på ungeområdet i forhold til uddannelseshjælp til efterretning. 14. Orientering Assens Kommune, 20 af 22

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/17154 Projekt skolehaver i Assens Kommune...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/17154 Projekt skolehaver i Assens Kommune...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 3. december 2014 - kl. 12:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Messecenter Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Afbud Tanja Møllegaard Løvgren

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Mandag den 8. juni 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/17154 Projekt skolehaver i Assens Kommune...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/17154 Projekt skolehaver i Assens Kommune...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 3. december 2014 - kl. 12:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Messecenter Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Afbud Tanja Møllegaard Løvgren

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere