Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2"

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos BUU (Lukket sag) /29981 BUU - 2. budgetopfølgning Drift / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg /11668 Orientering om møde med Danske Skoleelever /2950 Faglig ledelse og partnerområder /16909 Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved institutionen Uglebo /16914 Placering af mødetidspunkter for bestyrelsesmøder - Tallerupskolen /2848 Status på ungdomsråd /668 Forslag til handlingsscenarier ifm. refusionsreformen /8917 Beskæftigelsesplan /30116 Forslag til prioriteret udmøntning af den Sammenhængende Vejledningsstrategi /3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp Orientering Eventuelt...21 Assens Kommune, 1 af 22

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos BUU (Lukket sag) 3. 14/29981 BUU - 2. budgetopfølgning Drift Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 drift på Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på kr. inden for servicerammen og kr. udenfor servicerammen. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Børn og Uddannelse (minus=mindreforbrug) Assens Kommune, 2 af 22

3 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: BUU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august 2015 Økonomiudvalget anbefaler at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til renovering af taget på tandklinikken i Tommerup. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm Projektet. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Anbefalingen indarbejdes i protokollat under dagsordenens punkt 5 og fremsendes med denne sag til Byrådets møde den 26. august / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. Assens Kommune, 3 af 22

4 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2015 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf indarbejdes i budgetmaterialet til budget netto kr. i 2016 og kr. i Herudover finansieres kr. af driften samt kr. fra kassen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Assens Kommune, 4 af 22

5 Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. budgetopfølgning 2015 Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning Anlæg tages til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2015 Social- og Sundhedsudvalget tager 2. budgetopfølgning 2015 anlæg til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Assens Kommune, 5 af 22

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. budgetopfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende /11668 Orientering om møde med Danske Skoleelever Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller til orientering og drøftelse. Beslutningstema: Orientering om afholdt møde med Danske Skoleelever den 16. juni Sagsfremstilling: Der har den 16. juni 2015 været afholdt møde med Danske Skoleelever, med deltagelse af blandt andet Vicedirektør for Dagtilbud og Skole samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. På mødet blev bl.a. drøftet mulighederne for etablering af et Fælles Elevråd i Assens Kommune. Der henvises til vedlagte referat. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Referat fra møde om etablering af fælles elevråd juni 2015 Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Assens Kommune, 6 af 22

7 6. 15/2950 Faglig ledelse og partnerområder Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at oplæg om Faglig ledelse - partnerområder inden for Dagtilbud og Skole sendes til høring i forældrebestyrelser dagtilbud og skoler. Beslutningstema: Dagtilbuds- og skoleområdet arbejder med implementering af folkeskolereformen og nye tiltag på 0-6 års området gennem et ledelsesudviklingsprojekt kaldet Faglig ledelse. I projektet indgår bl.a. vidensrejse, diplomuddannelse og et interventionsforløb. Derudover skal der etableres pædagogiske læringscentre, jf. folkeskoleloven. Det anbefales, at det sker lokalt i partnerområder på tværs af dagtilbud og skoler. Sagsfremstilling: Assens Kommune gennemfører et ledelsesudviklingsforløb for alle ledere i Dagtilbud og Skole. Forløbet indeholder blandt andet en vidensrejse til Ontario, Canada, et diplomuddannelsesforløb og et lærings- og interventionsforløb, som skal bidrage til at styrke den enkeltes lederskab i et fællesskab i Assens Kommune. Faglig ledelse gennemføres for blandt andet at imødekomme de fremtidige krav på dagtilbud og skoleområdet, eksempelvis folkeskolereformen og udviklingen på 0-6 års området. Derudover indeholder projektet elementer, der understøtter udviklingen af Prof På Tværs, Innovation og Vision 2018 samt Visionen på 0-18 års området: I Assens Kommune lykkes alle børn. Med udgangspunkt i opsamling fra vidensrejsen og arbejdet med nye tiltag på området arbejdes der med kvalitetsudvikling gennem oprettelse af pædagogiske læringscentre i partnerområder i kommunen. Det foreslås, at der oprettes 4 partnerområder inddelt på følgende måde: Verninge Skole Brylle Skole Tommerup Skole Tallerup Skole Børnehusene Tommerup - Dagplejen Assensskolen Salbrovad Skole Pilehaveskolen Ebberup Skole Børnehusene Assens - Dagplejen Haarby Skole Dreslette Skole Gummerup Skole Glamsbjerg Skole Flemløse Helhedsskole Børnehusene Haarby Områdeinstitution Uglebo Dagplejen Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarup Skolen Børnehusene Aarup - Børnehusene Vissenbjerg Dagplejen. Indhold og arbejdet i partnerområderne defineres af lovgivningen på området og udvikles i samarbejde i de enkelte partnerområder. Punkter til det videre arbejde med pædagogiske læringscentre i partnerområder. Ledere af dagtilbud, landsbyordninger og skoler er inviteret til at deltage i Undervisningsministeriets temadage om etablering af pædagogiske læringscentre Drøftelse af rammesætning for de pædagogiske læringscentre Assens Kommune, 7 af 22

8 Udarbejdelse af vision og handleplan for det pædagogiske læringscenter i et partnerområde. Det vedhæftede notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i ledergruppen på dagtilbuds- og skoleområdet. Efter drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget er oplægget drøftet i ledergruppen på ledermødet i juni og sagen fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget i august 2015 med henblik på en høringsrunde i bestyrelser i dagtilbud og skoler. Lovgrundlag: Dagstilbudsloven og Folkeskoleloven. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Notat til Høring - Faglig ledelse Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg om Faglig ledelse - partnerområder inden for Dagtilbud og Skole og herefter sendes det i høring i forældrebestyrelser dagtilbud og skoler. Høringssvar behandles på udvalgets møde i oktober /16909 Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved institutionen Uglebo Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller at sagen oversendes til videre behandling ved budgetforhandlingerne. Beslutningstema: Ansøgning om 12 vuggestuepladser ved børnehaven Uglebo. Sagsfremstilling: Der er indkommet en ansøgning fra forældrebestyrelsen ved børnehaven Uglebo angående oprettelse af 12 vuggestuepladser i umiddelbar tilknytning til børnehaven. Forældrebestyrelsen angiver i sin ansøgning, at Glamsbjerg mangler en kommunal vuggestue. Der er allerede 4 vuggestuer i byen, men de er alle privatejede. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt for familierne at have mulighed for at kunne vælge mellem private og offentlige vuggestuer. Det oplyses endvidere, at der vurderes at være den fornødne kapacitet til en udvidelse af Uglebo, da der er store, ikke fuldt ud udnyttede grønne arealer omkring institutionen. Assens Kommune, 8 af 22

9 Derudover forestiller bestyrelsen sig, at samarbejdet med dagplejen generelt kan udbygges, således at man eksempelvis kan etablere gæstedagpleje i den eventuelle vuggestueafdeling. Bestyrelsen angiver, at etableringen af de 12 vuggestuepladser vil kræve følgende investeringer: Inventar for 0-3-årige (højstole, overvågningsalarmer, dørgitre o.l.). Afskærmning af et område af legepladsen, etableringen af sandkasse, rutsjebane og sanseområde. Døre fra vuggestuens lokaler til udearealet. Økonomi: Hvis vuggestuen etableres i Uglebos nye tilbygning, vil den nødvendige anlægsudgift udelukkende være til etablering af hegn, idet der i den nye bygning allerede er varme i gulvet samt et ude-/indeværksted, der med et rullegardin/vinduesfilm vil kunne omdannes til krybberum. Herudover vil der være udgifter til vuggestue inventar såsom dørgitre, krybber, diverse sikkerhedsudstyr, stole, legetøj og etablering af legeplads. Prisoverslag: Hegn ca. Krybber m. indhold ca. Højstole Diverse sikkerhed + gitter Etablering af legeplads (sandkasse etc.) I alt kr kr kr kr kr kr. Et barn, der går i vuggestue fremfor dagpleje, er netto kr. dyrere om året for kommunen, når der tages højde for samtlige faktorer med afledt virkning, såsom forældrebetaling, søskende-/fripladstilskud m.m. En opnormering med 12 pladser vil således betyde en nettomerudgift på kr. Derudover ansøges om kr. til etablering af vuggestuen, dvs. i alt kr. i Etableringen af vuggestuepladserne vil endvidere medføre en omplacering af budgettet fra dagplejen til vuggestue. Dette vil give en personalemæssig konsekvens for dagplejen, idet der skal afskediges dagplejere for at ansætte personale i vuggestuen. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Begrundet ansøgning om kommunal vuggestue i Glamsbjerg..pdf Assens Kommune, 9 af 22

10 Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at sagen oversendes til videre behandling ved budgetforhandlingerne /16914 Placering af mødetidspunkter for bestyrelsesmøder - Tallerupskolen Sagsfremstilling: Mogens Mulle Johansen har ønsket en drøftelse af en henvendelse fra Tallerupskolens bestyrelse omhandlende det uhensigtsmæssige i, at bestyrelsesmøderne er placeret, således at de starter før kl. 17 og, at det derved ikke er muligt for alle at deltage i møderne. Konkret oplyses det, at et flertal på Tallerupskolen har besluttet at mødet starter kl.16, hvilket betyder, at et bestyrelsesmedlem har måttet trække sig, idet vedkommendes arbejdstid er kl Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Mail fra Martin Kongsted om placering af møder Uddrag af forretningsorden - Udvalget beslutter, at administrationen udarbejder brev til skolens bestyrelse, med henstilling om, at møder i skolebestyrelsen planlægges så alle medlemmer har mulighed for at deltage i møderne /2848 Status på ungdomsråd Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering. Sagsfremstilling: I marts 2015 godkendte henholdsvis Innovations- og Medborgerskabsudvalget (IMU) og Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) indstillingen vedrørende deltagelse i projektet Udbredelse af ungdomsråd. Assens Kommune, 10 af 22

11 Projektet ledes af Netværket af Ungdomsråd og er et projekt under kulturministeriets ungestrategi. På udvalgsmøderne blev det besluttet, at henholdsvis Ena Nørgaard og Lars Søgaard (IMU), samt Lone Akselsen og Sara Emil Baaring (BUU) deltager som de politiske repræsentanter i projektet. Yderligere blev Kim Kristensen, ungdomsskoleinspektør og Anne-Mette Møller Sørensen, konsulent for aktivt medborgerskab udvalgt til at deltage. Dertil kommer tre unge fra Assens Kommune, alle nuværende elever på Vestfyns Gymnasium. Sidenhen er hhv. Tina Frøslev, Viceungdomsskoleinspektør og Lisbeth Olsson, afdelingsleder i Assens Ungdomsskole, blevet tilkoblet arbejdsgruppen. Projektets tre seminarer Projektet inkluderer tre seminarer løbende fra april til november. Første seminar blev afholdt i april 15. Seminaret blev indledt med en drøftelse af deltagernes forståelse af et ungdomsråd idet form, interesseområde, organisering m.v. varierer meget blandt de allerede eksisterende ungdomsråd i Danmark. Igennem drøftelserne blev det tydeligt, at de deltagende unge motiveres af forskellige sager/aktiviteter, hvorfor et kommende ungdomsråd tænkes at arbejde med ad-hoc aktivitetsgrupper med forskelligt fokus. Efterfølgende har arbejdsgruppen på tre møder drøftet et kommende ungdomsråds sammensætning, organisering og opgaveløsning. De næstekommende seminarer afholdes i henholdsvis september og november. På seminaret i september vil der være fokus på organisering, ungdomsrådets arbejdsområder, aktiviteter m.v. På det afsluttende seminar i november vil der være fokus på fremtidssikring af ungdomsrådet herunder med fokus på rekruttering og fastholdelse af unge, bæredygtighed, forankring samt kendskab til ungdomsrådet. Sideløbende proces Som supplement til de tre seminarer vil arbejdsgruppen fortsat løbende holde møder, med fokus på den konkrete etablering af et ungdomsråd i Assens Kommune, herunder rådets vedtægter, rolle, interesseområde m.v. I løbet af august udarbejdes der et detaljeret notat vedrørende ungdomsrådets etablering, som forelægges udvalgene på de kommende udvalgsmøder. Den videre politiske proces vedrørende etablering af et ungdomsråd i Assens Kommune forløber således: Innovations- og Medborgerskabsudvalget 31. august Børne- og Uddannelsesudvalget 7. september Beslutning vedr. etablering af ungdomsråd organisering valgform kompetence politisk forankring administrativ servicering Etc. Byrådet Beslutning vedr. etablering af ungdomsråd i Assens Assens Kommune, 11 af 22

12 28. oktober Kommune Beslutningspunkt på baggrund af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling af etablering af ungdomsråd i Sideløbende med den politiske proces vil arbejdsgruppen arbejde videre frem mod en politisk beslutning om etablering af ungdomsrådet. Yderligere har arbejdsgruppen påtaget sig opgaven omkring etableringen af et ungdomskulturhus. Gruppen har således forberedt et 1. idémøde der afholdes torsdag den 13. august 15. Til mødet indbydes unge med interesse for ungdomskulturhuset til at give deres meninger og idéer om husets anvendelse, indretning, styring og faciliteter til kende. Økonomi: Innovation- og Medborgerskabsudvalget har afsat kr., som kan anvendes i indeværende budgetår til igangsættende aktiviteter for et ungdomsråd. Beslutningskompetence: Børne- og Uddannelsesudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering vedrørende processen for det kommende ungdomsråd til efterretning /668 Forslag til handlingsscenarier ifm. refusionsreformen Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter de beskrevne handlingsscenarier for investeringer indenfor beskæftigelsesområdet med henblik på oversendelse til Byrådets videre proces vedrørende Budget Beslutningstema: Indstilling til Byrådet om iværksættelse af evt. handlingsscenarier. Sagsfremstilling: 4. januar 2016 træder reform af refusionssystemet i kraft. Reformen betyder, at refusionen af udgifter til overførselsindkomster fremover ensartes på tværs af ydelser og udelukkende er afhængig af varigheden på offentlig forsørgelse. Refusionen vil således blive mindre jo længere tid borgerne modtager offentlig forsørgelse: Varighed på forsørgelse Første 4 uger uge uge Over 52 uger Refusionssats 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Medfinansieringssats 20 pct. 60 pct. 70 pct. 80 pct. Assens Kommune, 12 af 22

13 Omlægningen betyder, at Assens kommune fremover skal afholde en større del af udgifterne til forsørgelsesydelser. Målet er derfor, at afbøde de økonomiske konsekvenser omlægningen vil medføre via investeringer i beskæftigelsesindsatsen mhp. at få flere ledige i selvforsørgelse. Administrationen har identificeret 3 områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at investere i en styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats i en 3-årig periode: Jobcentret: 1. En virksomhedsrettet indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet 2. Et uddannelsesløft for jobparate ledige Ungeenheden: 3. Unge i uddannelse I hvert handlingsscenarie er der opstillet nogle investeringsmodeller på forskelligt økonomisk niveau, som medfører en tilsvarende forventning om øget afgang fra offentlig forsørgelse. Handlingsscenarie 1 og 2 Administrationen anbefaler, at iværksætte model 1 i handlingsscenarie 1 og 2. Model 1 er den mindst investeringstunge model i scenarie 1, og i scenarie 2 forudsætter denne model ingen investering blot et ændret fokus i indsatsen. Det er administrationens vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at iværksætte en positiv proces, der kan få flere ledige i selvforsørgelse. Det er afgørende, at igangsætte tiltag, der bidrager til at øge arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken vil på sit nuværende niveau, ikke kunne servicere en evt. kommende højbeskæftigelsesperiode og vækstperiode. Arbejdsstyrken er dog en fleksibel størrelse, som det er muligt at øge, når efterspørgslen stiger. Iværksættelse af de to modeller vil igangsætte denne proces. Et øget arbejdsudbud vil give virksomhederne de bedste forudsætninger for at ansætte nye medarbejdere med de rette kompetencer, skabe vækst og dermed øge beskæftigelsen. Handlingsscenarie 3 I handlingsscenarie 3 anbefaler administrationen ud fra et uddannelses- og fastholdelses perspektiv, at indsatserne i model 1A og B iværksættes. Endvidere anbefaler administrationen, at indsatserne i model 2 D iværksættes, da der er det største økonomiske potentiale på tværs af Jobcenter og Ungeenhed. Model 2C forudsætter ingen investering. Der er tale om indsatser, som igangsættes i samspil mellem Ungeenhed og Virksomhedsservice. Det er afgørende at igangsætte tiltag, der øger antallet af unge i Assens, som starter og gennemfører en uddannelse. Det skaber øget værdi for den enkelte unge og sikrer en fremtidig selvforsørgelse og bidrager til at øge arbejdsstyrken. Assens Kommune, 13 af 22

14 Der er samtidig et økonomisk potentiale i ungeindsatserne. Beregninger fra Mploy viser, at der på tværs af ungetyper i en gennemsnitlig kommune er en årlig gevinst på kr. ved, at den unge er i beskæftigelse eller uddannelse fremfor på uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Bilag er vedlagt. Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. L 183 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Handlingsscenarier for beskæftigelsesindsaten Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget oversender sagen til Byrådets videre proces vedr. Budget Fraværende: Lone Akselsen Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede de beskrevne handlingsscenarier for investeringer indenfor beskæftigelsesområdet og oversender sagen til Byrådets videre proces vedrørende Budget /8917 Beskæftigelsesplan 2016 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Beskæftigelsesplanen for 2016 drøftes og sendes videre til Byrådet til endelig godkendelse. Beslutningstema: Beskæftigelsesplan 2016 forelægges til politisk drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling: Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver de udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet og de indsatser kommunerne vil iværksætte for at imødegå disse udfordringer. Processen omkring udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen er blevet afbureaukratiseret i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Ligeledes er formkravene og indholdskravene blevet slækket. Assens Kommune, 14 af 22

15 Planen skal stadig indeholde beskæftigelsesministerens 4 mål for indsatsområder, men det står de enkelte kommuner friere hvordan Beskæftigelsesplanen opbygges. Ministermålene for 2016 er i vid udstrækning en videreførelse af de senere års mål, hvilket sikrer kontinuitet i indsatserne: Flere unge skal have en uddannelse Borgeren i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Langtidsledigheden skal bekæmpes Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Foruden disse 4 ministermål er der i Assens også et lokalt mål: Flygtninge skal fortsat modtage en individuel og sammenhængende indsats med hele familiens trivsel i centrum. Beskæftigelsesplan 2016 indeholder som noget nyt Resultatrevisionen for Endvidere er der et tillæg fra Det Fælles Fynske Samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Der gøres opmærksom på, at Beskæftigelsesplan 2016 både drøftes på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. august og Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. august. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Beskæftigelsesministerens udmelding af mål for 2016 Beskæftigelsesplan udkast Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Beskæftigelsesplanen 2016 blev drøftet og sendes til Byrådet. Jens-Henrik Thulesen Dahl tog forbehold. Fraværende: Lone Akselsen Beskæftigelsesplanen for 2016 blev drøftet og sendes til Byrådet til endelig godkendelse. Det protokolleres, at i forhold til afsnittet De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Assens i 2016 s. 4 under afsnittet Unge, at det ikke er korrekt at antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp i Assens Kommune, er relativt højt sammenlignet med andre kommuner. Som det fremgår af sag 13 på udvalgets dagsorden, er der pt. også i Assens Kommune en stigning i antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp, men sammenlignet med kommunerne i Region Syddanmark, Klyngen (sammenlignelige kommuner) op på landsplan, er antallet mindre i Assens Kommune. Assens Kommune, 15 af 22

16 Beslutning Byrådet den 26. august 2015 O fremsatte følgende ændringsforslag: Lokalt mål for Assens Kommune ændres til: Alle skal fortsat modtage en individuel og sammenhængende indsats med hele familiens trivsel i centrum. Ændringsforslaget satte til afstemning: For stemte 4 medlemmer (O) Imod stemte 25 medlemmer (A, B, C, F, Ø og V) Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget var herefter bortfaldet. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 sattes herefter til afstemning: For stemte 25 medlemmer (A, B, C, F, Ø og V) Imod stemte 4 medlemmer (O) Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod. Beskæftigelsesplan 2016 var herefter godkendt /30116 Forslag til prioriteret udmøntning af den Sammenhængende Vejledningsstrategi Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller: at prioriteret forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien indstilles til godkendelse at det samlede oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi indstilles til godkendelse. At indsatserne igangsættes som projekter indenfor den eksisterende budgetramme. Beslutningstema: Styregruppe og projektgruppe fremsender oplæg til Sammenhængende vejledningsstrategi for børn i folkeskolen samt for unge op til 30 år til godkendelse. Der er samtidig udarbejdet forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien. Sagsfremstilling: I Assens Kommune er det besluttet at udarbejde en Sammenhængende Vejledningsstrategi for børn fra folkeskolen ind i ungdomsuddannelserne. På møde i Børne- og Uddannelsesudvalget i maj blev orientering om proces og nuværende status for udarbejdelse af vejledningsstrategi taget til efterretning. På møde i udvalget i juni blev oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi for børn i folkeskolen samt for unge op til 30 år behandlet. Assens Kommune, 16 af 22

17 Udvalget drøftede sagen, og det blev besluttet at anmode administrationen om til mødet i august at udarbejde et forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien indenfor budgetrammen og med udgangspunkt i oplæggets beskrivelse af mulige indsatser. Styregruppe og projektgruppe fremsender nu revideret oplæg til Sammenhængende Vejledningsstrategi til godkendelse. Oplægget indeholder forslag til konkret udmøntning af Vejledningsstrategien. Strategiens indhold: Den sammenhængende vejledningsstrategi skal sikre, at alle unge udvikler deres valgkompetencer, påbegynder og gennemfører en uddannelse og efterfølgende bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Strategien tager afsæt i Assens Kommunes visioner og politikker samt de nye reformer, der vedrører vejledningsopgaven. Det drejer sig om Folkeskolereformen, Erhvervsskolereformen, Vejledningsreformen, Kontanthjælpsreformen og Beskæftigelsesreformen. Samtidig er strategien bygget op omkring etablering af Ungeenheden og et nyt tilbud for 10. klasses elever - EUD 10. Omdrejningspunkterne i vejledningsstrategien er - ud over visioner, politikker og reformer - bl.a.: Fokuspunkter i en Sammenhængende Vejledningsstrategi Udfordringer i det nye fokus - det som strategien skal bidrage til Anbefalinger i Vejledningsstrategien. Udmøntning af Vejledningsstrategien: I oplægget peges på følgende initiativer, som kan understøtte en sammenhængende vejledningsstrategi: Erhvervslivet ind i skolen - koordineret indsat - etableres i samspil med Virksomhedsservice og Pædagogiske Læringscentre - udgift kr. pr. år i 2 år Pædagogiske Læringscentre (PLC) som kraftcentre for vejledning - A) Kernemedarbejdere i PLC - Pædagogiske læringscentre i partnerområder - B) Erhvervsuddannelserne ind i udskolingen - c) Tidlig screening - samlet udgift kr. pr. år Pulje til unge med særlige behov - udgift kr. pr. år i 2 år Fremskudt og opsøgende indsatser - udskoling, UUO og Ungeenheden - udgiftsneutral Øget fokus på unge- og forældreansvaret i samarbejdet - udgiftsneutral Overgangs- og fastholdelsesindsats udgiftsneutral. i kr Indsats 1 Erhvervslivet ind i skolen Indsats 2 Pædagogiske læringscentre Indsats 3 Pulje til unge med særlige behov Assens Kommune, 17 af 22

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere