Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg /67 Samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og regionen om indsatsen over for de kronisk syge borgere /68 Status vedrørende lægemangel i Brønderslev Øst /69 Tværfaglig Sundhedspolitik /70 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet /71 Orientering Lukkede sager: 07/72 Status vedrørende Sundhedshus i Brønderslev 08/73 Orientering

3 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 74 Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg J.nr.: I T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\ \Institutionsbesøg.doc Mødet indledes med institutionsbesøg efter nedenstående plan: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Tandplejen - Hedegårdsskolens Tandklinik, Nordens Alle 56, 9700 Brønderslev. Sundhedsplejen Kornumgårdsvej, 9700 Brønderslev Forebyggelse og træning Sund By, Parkvej 61, 9700 Brønderslev Tandplejen Hjallerup Tandklinikken Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup Forebyggelse og træning Sophielund, Multebærvej, 9330 Dronninglund Sundhedsplejen Erantisvej 6, 9330 Dronninglund Frokost i kantinen Brønderslev Rådhus Sundhedsudvalgsmøde lokale 219, Brønderslev Rådhus Til efterretning. Sund By i Dronninglund samt tandplejen i Dronninglund blev også besøgt.

4 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 75 02/67 Samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og regionen om indsatsen over for de kronisk syge borgere J.nr.: P T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\ \Kronikerindsats i Nordjylland.doc Indstilling: Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse anbefaler, at kronikermodellen tages til efterretning, og at finansiering af samme findes under afregning af sundhedsydelser til Regionen. Sagsfremstilling: Med kommunernes nye ansvar på sundhedsområdet fremkommer et behov for at samarbejde med Regionen om en målrettet og koordineret indsats for borgere med en kronisk lidelse. I den netop offentliggjorte sundhedsprofilundersøgelse for Region Nordjylland og Brønderslev Kommune angiver 30,1 % af befolkningen, at de lider af en langvarig sygdom. Samtidig viser nye tal, at op mod 80 % af sygehusudgifterne i Danmark henføres til arbejdet med kronisk syge, og at hjertesygdomme, diabetes og kræft kan reduceres med mellem 40 og 80 %, hvis risikofaktorerne elimineres. På den baggrund er der god mening i at etablere en målrettet og koordineret indsats mellem kommune og Region med dette fokus. En målrettet indsats over for kroniske sygdomme indebærer en forebyggelsesindsats på forskellige niveauer med fokus på risici og tidlig opsporing, således at man både kan forebygge, at sygdommen opstår og at en udvikling og forværring af sygdommen forhindres. På den baggrund er der i samarbejde med Region Nordjylland og regionens 11 kommuner formuleret og beskrevet en model for en fælles koordinering og varetagelse af indsatsen i forhold til kroniske patienter. Modellen tager sit primære afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lokale forhold. Den administrative styregruppe havde i enighed fremlagt oplæg til en ny fælles kronikermodel for kommunerne og regionen til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget. Med aftalen sikres fuld implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tilbud til kronisk syge patienter/borgere. Modellen har været forelagt Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland, som har anbefalet, at kommunerne tilslutter sig denne. På mødet vil Inge Tengnagel gennemgå modellens indhold og organisering. Center for Økonomi bemærker, at Brønderslev Kommunes andel af udgiften vil udgøre ca kr. i 2008 og at udgiften ikke er indregnet i budget 2008.

5 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 76 Bilag: Udkast 5 til kronikerorganisering i Nordjylland endelig Til næste møde ønskes følgende belyst: Er Regionerne ikke kompenseret fuldt ud for denne opgave, og hvorfor skal kommunen betale? Hvad er sammenhængen mellem de indgåede sundhedsaftaler og kronikermodellen? Hvem har tiltrådt aftalen og med hvilket mandat, herunder hvad er Sundhedsudvalget rolle?

6 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 77 03/68 Status vedrørende lægemangel i Brønderslev Øst J.nr.: P T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\ \Status vedrørende Behandlerhus i Dronninglund.doc Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 27. august 2007 en henvendelse fra lægerne i kommunens østlige del. Siden mødet er der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på afhjælpning af lægemanglen i kommunens østlige del. Arbejdsgruppen som er nedsat af styregruppen for projektet, består af Lægerne Flemming Sommerfeldt og Ole Wang, Sektorchef Henrik Sprøgel og konsulent Mette Bejder, Region Nordjylland samt leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel, Brønderslev Kommune. Ved det andet møde i arbejdsgruppen, blev denne suppleret med Fysioterapeut Marianne Kongsgård, Dronninglund Fysioterapi. Fysioterapeuten har vist interesse i at indgå i et samarbejde om behandlerhus/sundhedshus i Dronninglund. Arbejdsgruppen har haft 2 møder. I den forbindelse er der talt om etablering af Sundhedshus i såvel Dronninglund som Hjallerup, evt. med en samlet organisatorisk overbygning, lægerne har fremsendt ønsker, økonomiske forudsætninger, arealønsker m.v. for deltagelse i den fortsatte proces. Arbejdsgruppen afventer nu afklaring i forhold til disse ønsker fra styregruppen. Bilag: Udtalelser fra sundhedssektoren i den østlige del Til efterretning.

7 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 78 04/69 Tværfaglig Sundhedspolitik J.nr.: P T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\ \Tværfaglig Sundhedspolitik.doc Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal gøres en særlig indsats for at få belyst temaet Miljø i land og by, som ingen udvalg har vist interesse for, eller om dette tema skal udgå af sundhedspolitikken. Sagsfremstilling: Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 17. december 2007 at der i forbindelse med formulering af en Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune skulle arbejdes med følgende temaer: Fællesskab Borgere i bevægelse Livsstil Miljø på jobbet Miljø i land og by Sundhedsydelser med kvalitet og helhed Projektleder Mette Krogh og leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel har deltaget i fagudvalgenes behandling de udmeldte temaer, jf. den vedtagne plan for udarbejdelsen af sundhedspolitikken. Temaerne har nu været i høring i alle fagudvalg undtagen Teknik- og Miljøudvalget, og på baggrund at tilbagemeldingerne kan det konstateres, at udvalgene er interesseret i at arbejde med de udmeldte temaer. Udvalgenes tilbagemelding fremgår af vedhæftede bilag. Der er således en fin dækning på de forskellige temaer. Dog har ingen udvalg meldt ind på temaet Miljø i land og by. Det bør derfor overvejes, om der skal gøres en særlig indsats for at dække temaet Miljø i land og by af, eller om Sundhedsudvalget vil lade dette tema udgå som følge af den manglende interessetilkendegivelse. Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen på sit møde den 21. januar Hvor Teknik- og Miljøudvalgets interesse ligger, er således først kendt efter dette møde er afholdt. Bilag: Forslag til politik Procesbeskrivelse - sundhedspolitik Tids- og handleplan - sundhedspolitik Notat af om Sundhedspolitik - tilbagemelding fra udvalgene

8 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 79 Udvalget forventer, at det bliver muligt at belyse temaet Miljø i land og by.

9 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 80 05/70 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet J.nr.: S T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\ \Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet.doc Indstilling: Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at økonomiopfølgningen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Der laves løbende hver måned økonomiopfølgning på kommunens træk på Regionens sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-sundhed. Bilag: Forbrug af regionens ydelser - pol udgave Til efterretning.

10 Sundhedsudvalget, 14. januar 2008 Side 81 06/71 Orientering T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\ \Orientering - åben.doc Intet.

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere