Årsplan - Dansk 10C - NS 16/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan - Dansk 10C - NS 16/17"

Transkript

1 Årsplan - Dansk 10C - NS 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af 21 elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt danskhold. Fagligt er der spredning på holdet; nogle kan med stor sikkerhed analysere og tilgå forskellige tekster med flere forskellige danskfaglige tilgange og indgå i samtaler om tekster og konteksten, den optræder i, mens andre har et mere beskedent danskfagligt repertoire, som de kan udfolde i forhold til at arbejde med tekster og den sammenhæng, de optræder i. Skriftligt kan alle eleverne skrive kortere tekster i forskellige genrer, men også her er der faglig spredning. Alle elever skal stifte bekendtskab med den skriftlige genre modtagerrettet kommunikation, som de formodes ikke at have stiftet bekendtskab med tidligere, da genren først optræder i dansk i 10. klasse. Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb Kompetenceområde og kompetencemål Fortolkning Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. Fortolkning Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. Kommunikation Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Læsning Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst. Læsning Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst. Kommunikation Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Færdigheds- og vidensmål Eleven kan opleve tekster som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse. temaers universelle gyldighed. Undersøgelse Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse af en tekst. dybtgående undersøgelsesformer. Eleven kan tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt. komplekse fremstillingsprocesser. Eleven kan fremstille sammenhængende faglige, personlige og modtagerrettede Eleven kan opleve tekster som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse. temaers universelle gyldighed. Undersøgelse Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse af en tekst. dybtgående Eleven kan tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt. komplekse fremstillingsprocesser. Eleven kan fremstille sammenhængende faglige, personlige og modtagerrettede

2 Fortolkning Eleven kan på baggrund af litterær indsigt og omverdensforståelse konkludere sig frem til en teksts mulige fortolkninger. metoder til at opstille belæg for din fortolkning. Eleven kan selvstændigt og reflekteret sætte tekster i relation til eget voksen- og samfundsliv og se handlemuligheder. samspillet mellem en tids litteratur og samfundets struktur. Dialog Eleven kan anvende dialog som redskab til at få dybere indsigt og til personlig præsentation. brug af dialog som redskab i forskellige situationer. Sprog og kultur Eleven kan kommunikere som borger i samfundet. at afpasse sin sprog- og kulturforståelse til samfundskontekster. Sproglig bevidsthed Eleven kan anvende sprogets tekster. varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper. Eleven kan give og modtage personlig respons. personlig respons. Præsentation og evaluering Eleverne kan fagligt og personligt præsentere og vurdere større multimodale produktioner. præsentations- og evalueringsformer. Finde tekst Eleven kan gennemføre informationssøgning af uddannelsesrelevant stof på forskellige platforme. uddannelses- og erhvervsrelevante platforme. Forberedelse Eleven kan afgøre hvilken information, der skal undersøges nærmere og indsamle information og disponere stoffet, så det fremmer uddannelses- og erhvervsafklaring. undersøgelsesformer. Vurdering Eleven kan selvstændigt og reflekteret vurdere en tekst ud fra egne og andres fortolkninger og blive bevidst om handlemuligheder. Eleven kan selvstændigt og reflekteret sætte tekster i relation til eget voksen- og samfundsliv og se handlemuligheder. samspillet mellem en tids litteratur og samfundets struktur. Sprogforståelse Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster. ordvalgets betydning for budskabet. Tekstforståelse Eleven kan forstå komplekse tekster og uddrage det væsentlige. metoder til vurdering af teksters formål, struktur og perspektiv. Sammenhæng Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af tekster. varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper. Eleven kan give og modtage personlig respons. personlig respons. Korrektur Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout. korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout Krop og drama Eleven kan bruge eget og andres kropssprog bevidst til løbende at justere kommunikationen. signalværdien i kropssprog og tilpasningsstrategier. It og kommunikation Eleven kan anvende digitale kommunikationsteknologier personligt, socialt og samfundsmæssigt. digitale kommunikationsteknologiers betydning og anvendelighed i samfundet.

3 variation og dynamik i forskellige situationer. sprogets forskellige funktioner i personlige og samfundsmæssige sammenhænge. at udvælge tekster, der er relevante for uddannelses- og erhvervsafklaring og viden om dispositions- og formidlingsmetoder. Afkodning Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert. stavemåde og betydning af ord i alle tekster. kontekst og eget læseformål. systematisk undersøgelse og vurdering af tekster. Overskrift 1. forløb: Overgange fra barn til voksen 2. forløb: I morgen er i dag 3. forløb: Det moderne 4. forløb: Livsværdier og livsstil Læringsmål Eleverne kan på baggrund af en læst tekst selv skrive en tilsvarende tekst, hvori de benytter de samme kunstneriske greb. Eleverne kan anvende grafiske modeller under læsningen og fortolkningen af en tekst. Undersøgelse Eleverne kan finde genretræk, typiske sproglige og handlingsmæssige mønstre, der er karakteristiske for fx novelle, essay og digte. Fortolkning Eleverne kan hver især skrive deres bud på fortolkning af en Eleverne kan strukturere processen i et opgaveforløb i en grafisk model. Eleverne kan fremstille en sagprosatekst, fx reportage eller klumme, målrettet en given målgruppe. Eleverne kan vurdere brug af forskellige stiludtryk i en makkers tekst i forhold til genre og modtager. Eleverne kan vurdere en makkers sproglige udtryk i en mundtlig fremlæggelse i forhold til genre og modtager. Eleverne kan på baggrund af en læst tekst selv skrive en tilsvarende tekst, hvori de benytter de samme kunstneriske greb. Eleverne kan anvende grafiske modeller under læsningen og fortolkningen af en tekst. Undersøgelse Eleverne kan finde genretræk, typiske sproglige og handlingsmæssige mønstre, der er karakteristiske for fx novelle, essay og digte. Vurdering Eleverne kan begrunde deres mening om en litterær teksts Eleverne kan strukturere processen i et opgaveforløb i en grafisk model. Eleverne kan fremstille en tekst, fx en ansøgning med en given modtager. Eleverne kan vurdere brug af forskellige stiludtryk i en makkers tekst i forhold til genre og modtager. Eleverne kan vurdere en makkers sproglige udtryk i en mundtlig fremlæggelse i forhold til genre og modtager.

4 litterær tekst, læse deres bud op efter tur i en gruppe og diskutere dem i relation til teksten. Eleverne kan bidrage med deres bud på analyse og fortolkning af et billede i kollaborativ skrivning og efterfølgende drøfte det mundtligt. Eleverne kan læse ældre litteratur og perspektivere den til litteratur fra andre perioder. Eleverne kan forklare typiske karakteristika for kulturelle og litterære perioder, fx romantikken. Dialog Eleverne kan deltage aktivt i en debat. Eleverne kan lytte til modpartens argumenter i en debat, analysere dem og respondere på dem. Sprog og kultur Eleverne kan anvende mundtligt sprog tilpasset en bestemt kultur. Eleverne kan udtrykke sig på skrift i et sprog tilpasset en bestemt kultur. Sproglig bevidsthed Eleverne kan forklare forskellen på sproget i forskellige kontekster, fx sproget i en Præsentation og evaluering Eleverne kan målrette og selvproducere multimodale præsentationer til en given målgruppe. Finde tekst Eleverne kan udvælge relevante søgeord i forhold til et søgeformål. Eleverne kan navigere på en hjemmeside ud fra et søgeformål og ved at anvende teknikker som fragtmentlæsning, skimming og punktlæsning. Eleverne kan orientere sig efter søgeformål i en bog ved at anvende teknikker som skimming og punktlæsning. Forberedelse Eleverne kan forklare deres valg af tekst med begrundelser om afsenderens troværdighed. Eleverne kan forklare forskellen på en hjemmesides budskab og hensigt. Eleverne kan redegøre for en hjemmesides målgruppe. Afkodning Eleverne kan læse en sammensat fagtekst og overvåge sin læsning ved at handling, tematik og sproglige og litterære virkemidler. Eleverne kan begrunde deres mening om en films handling, tematik og filmiske virkemidler. Eleverne kan læse nyere litteratur og perspektivere den til litteratur fra andre perioder. Eleverne kan forklare typiske karakteristika for kulturelle og litterære perioder, fx 1970'ernes nyrealistiske prosa. Sprogforståelse Eleverne kan benytte ordbogsopslag som overvågningsstrategi under læsningen af en kompleks tekst. Eleverne kan benytte deres viden om låneord som overvågningsstrategi under læsningen af en kompleks tekst. Eleverne kan benytte konteksten som overvågningsstrategi under læsningen af en kompleks tekst. Tekstforståelse Eleverne kan anvende varierede læseforståelsesstrategier på alle teksttyper. Eleverne kan forklare, hvordan forskellige teksters hensigt Korrektur Eleverne kan læse korrektur på egne tekster og tilrette tekster i forhold til korrekt sprogbrug og stavning. Eleverne kan læse korrektur på egne tekster og tilrette teksters layout, så det fremmer forståelsen hos læseren. Eleverne kan læse korrektur på egne tekster og tilrette tekster i forhold til tegnsætning. Krop og drama Eleverne kan give eksempler på og forklare, hvordan kropssprog og stemmeføring kan påvirke en fremtræden. Eleverne kan give eksempler på og forklare, hvordan man gennem kropssprog og stemmeføring kan fremme eller hæmme et budskab i en mundtlig kommunikationssituation. It og kommunikation Eleverne kan forklare forskellen på fysisk fællesskab og virtuelt fællesskab. Eleverne kan diskutere, hvilken betydning - på godt og ondt - virtuelle fællesskaber kan have og sammenligne dem med fysiske fællesskaber.

5 sagtekst kontra sproget i poetryslam. Eleverne kan diskutere, virkningen af sproglige kneb i forskellige kontekster, fx i en sagtekst eller i et digt. Eleverne kan forklare forskellen på fagsprog og hverdagssprog. afpasse hastigheden til forståelsen. Eleverne kan læse en æstetisk tekst op med udtryksfuld stemmeføring og passende hastighed i forhold til genre og formål. Eleverne kan stave næsten alle ord korrekt. afspejles i deres sprog, struktur og indhold. Eleverne kan perspektivere tekster til andre tekster eller til virkeligheden. Sammenhæng Eleverne kan vælge mellem forskellige måder at analysere litterære tekster på og kan foretage en litterær analyse. Eleverne kan vælge mellem forskellige måder at analysere fagtekster på og kan foretage en systematisk analyse og en kritisk vurdering. Tegn på læring Du læser noveller med støtte af modeller og noterer vendepunkter. Du læser noveller med støtte af modeller og noterer vendepunkter og anvender noterne som strategi for fortolkning. Du læser noveller uden støtte af modeller, men har opmærksomhed på tekstens vendepunkter og bruger dem som strategi for fortolkningen under læsningen. Du opstiller arbejdsgangen i punktform. Du udvælger en velegnet grafisk model med under- og overkategorier, der viser flere aspekter af processen, fx tidsplan og aftaler. Du udformer en grafisk model, der viser alle aspekter af processen. Du skriver en kort sagtekst, fx klumme. Du læser noveller med støtte af modeller og noterer vendepunkter. Du læser noveller med støtte af modeller og noterer vendepunkter og anvender noterne som strategi for fortolkning. Du læser noveller uden støtte af modeller, men har opmærksomhed på tekstens vendepunkter og bruger dem som strategi for fortolkningen under læsningen. Du opstiller arbejdsgangen i punktform. Du udvælger en velegnet grafisk model med under- og overkategorier, der viser flere aspekter af processen, fx tidsplan og aftaler. Du udformer en grafisk model, der viser alle aspekter af processen. Du skriver en kort tekst, fx en ansøgning.

6 Undersøgelse Du deltager i en klassesamtale og bidrager med enkelte tanker om teksten, fx miljø og komposition Du bidrager i en diskussion om et litterært værk med tanker om teksten, viser initiativ og nuancerer din forståelse på baggrund af andres bidrag. Du udarbejder en skriftlig analyse af en litterær tekst på baggrund af selvvalgte analytiske nedslag. Fortolkning Du skriver en ubegrundet fortolkning af teksten, læser den op og lytter overvejende til de andre elevers bud. Du skriver en begrundet fortolkning af teksten, læser den op og underbygger i den efterfølgende diskussion din fortolkning med enkelte eksempler fra teksten. Du skriver en kort sagtekst med typiske genretræk. Du skriver en længere sagtekst med typiske genretræk. Tekstens indhold er koncentreret, og det er tydeligt, hvilken målgruppe, teksten henvender sig til. Du vurderer din makkers fremlæggelse i forhold til, om den er klar, præcis og sammenhængende eller famlende og usammenhængende og formidler din respons mundtligt til din makker. Du tager noter om din makkers sproglige udtryk i en mundtlig fremlæggelse, kategoriserer noterne og formidler dem på en konstruktiv måde til din makker. Du tager noter om din makkers sproglige udtryk i en mundtlig fremlæggelse, Undersøgelse Du deltager i en klassesamtale og bidrager med enkelte tanker om teksten, fx miljø og komposition Du bidrager i en diskussion om et litterært værk med tanker om teksten, viser initiativ og nuancerer din forståelse på baggrund af andres bidrag. Du udarbejder en skriftlig analyse af en litterær tekst på baggrund af selvvalgte analytiske nedslag. Vurdering Du udtrykker din mening om en teksts handling og giver enkelte eksempler herpå ved at udpege steder i teksten, der kan underbygge vurderingen. Du udtrykker din mening om en teksts handling og tematik. Du begrunder din vurdering med flere forskellige teksteksempler og egne oplevelser. Du udtrykker din mening om en Du skriver en kort tekst med typiske genretræk. Du skriver en længere tekst med typiske genretræk. Tekstens indhold er koncentreret, og det er tydeligt, hvem teksten henvender sig til. Du vurderer din makkers fremlæggelse i forhold til, om den er klar, præcis og sammenhængende eller famlende og usammenhængende og formidler din respons mundtligt til din makker. Du tager noter om din makkers sproglige udtryk i en mundtlig fremlæggelse, kategoriserer noterne og formidler dem på en konstruktiv måde til din makker. Du tager noter om din makkers sproglige udtryk i en mundtlig fremlæggelse, kategoriserer noterne i forhold til stilleje, genre og modtager og

7 Du skriver en begrundet fortolkning af teksten, læser den op og underbygger i den efterfølgende diskussion din fortolkning med eksempler fra teksten. Du lader dig inspirere af de andres bidrag og nuancerer på baggrund heraf din egen fortolkning. Du forklarer, hvordan elementer fra handlingen i et ældre litterært værk kan sammenlignes med elementer fra handlingen i et andet værk. Du forklarer, hvordan konflikter i et ældre værk kan sammenlignes med konflikter i et andet værk. Du forklarer, hvordan konflikter i et ældre værk kan sammenlignes med konflikter i et andet værk. Du forklarer desuden, hvordan sprog og virkemidler i de to værker adskiller sig og har fællestræk. Dialog Du giver udtryk for egne meninger. kategoriserer noterne i forhold til stilleje, genre og modtager og formidler din vurdering på en konstruktiv måde til din makker. Præsentation og evaluering Du deltager i præsentationen af et gruppefremstillet multimodalt produkt. Du viser ansvar for præsentationen af et gruppefremstillet multimodalt produkt og opstiller strategier for præsentationen. Du viser ansvar for præsentationen af et gruppefremstillet multimodalt produkt og opstiller strategier for præsentationen. Du viser lederskab og fordeler opgaver på gruppens medlemmer, så alle bidrager bedst muligt. Finde tekst Du anvender punktlæsning og prøver dig frem blandt mulighederne på en hjemmeside ved at klikke på tilfældige hyperlinks. teksts handling, tematik og virkemidler såvel sproglige som litterære. Du begrunder din vurdering med mange teksteksempler, sammenligner med andre tekster og egne oplevelser. Du forklarer, hvordan elementer fra handlingen i et nyere litterært værk kan sammenlignes med elementer fra handlingen i et andet værk. Du forklarer, hvordan konflikter i et nyere værk kan sammenlignes med konflikter i et andet værk. Du forklarer, hvordan konflikter i et nyere værk kan sammenlignes med konflikter i et andet værk. Du forklarer desuden, hvordan sprog og virkemidler i de to værker adskiller sig og har fællestræk. Sprogforståelse Du slår enkeltord op og finder frem til betydningen af ord med én betydning. formidler din vurdering på en konstruktiv måde til din makker. Korrektur Du læser korrektur på egen tekst og tilretter evt. fejl i punktum. Du læser korrektur på egen tekst og tilretter evt. fejl i punktum, spørgsmålstegn, kolon, anførselstegn og udråbstegn. Du læser korrektur på egen tekst og tilretter evt. fejl i punktum, spørgsmålstegn, kolon, anførselstegn, udråbstegn og komma. Krop og drama Du viser med dit kropssprog og din stemmeføring enkle eksempler på, hvordan kropssprog og stemmeføring kan påvirke en given modtager. Du forklarer sammenhængen. Du viser med dit kropssprog og din stemmeføring

8 Du giver udtryk for egne meninger og argumenterer for dem. Du giver udtryk for egne meninger og argumenterer for dem, lytter aktivt og responderer på andres holdninger. Sprog og kultur Du giver eksempler på, hvordan sproget bør tilpasses bestemte situationer eller kulturer. Du giver eksempler på og forklarer, hvordan sproget kan tilpasses bestemte situationer eller kulturer. Du anvender et sprog tilpasset en given situation i en given kultur. Sproglig bevidsthed Du giver eksempler på, hvordan sproget bør tilpasses bestemte situationer eller kulturer. Du giver eksempler på og Du orienterer dig ved at skimme og punktlæse på en hjemmeside, vælger hyperlinks og begrunder dine valg. Du anvender fragtmentlæsning, punktlæsning og skimming ubesværet og hensigtsmæssigt. Du vælger sikkert blandt mulighederne på en hjemmeside og begrunder dine valg af hyperlinks ud fra dine søgeformål. Forberedelse Du redegør for hvilken information, der på en given side er relevant i forhold til uddannelses- og erhvervsafklaring. Du redegør for hvilken information, der på en given side er relevant i forhold til uddannelses- og erhvervsafklaring og udvælger stoffet, så det styrker din afklaring. Du redegør for hvilken information, der på en given side er relevant i forhold til Du slår enkeltord op, vurderer betydningerne og vælger den, der passer i forhold til konteksten. Du slår ord og vendinger op, vurderer betydningerne og vælger den, der passer i forhold til konteksten. Tekstforståelse Du overvåger og styrer din egen læsning og tilpasser den i nogen grad tekstens udformning. Du anvender hukommelsesstrategier, som fx notetagning. Du overvåger og styrer din egen læsning og tilpasser den tekstens udformning. Du anvender hukommelsesstrategier og organiseringsstrategier og anvender stilladseringsark som støtte. Du læser alle tekster med differentieret brug af forskellige læseteknikker og forståelsesstrategier, som fx hukommelses-, overvågnings-, organiserings- og elaboreringsstrategier med eller uden stilladseringsark. eksempler på, hvordan kropssprog og stemmeføring kan påvirke en given modtager. Du forklarer, hvordan krop og stemme kan fremme eller hæmme budskabet i en enkel, hverdagssituation, fx hvis man skal overtale sine forældre til noget. Du viser med dit kropssprog og din stemmeføring eksempler på, hvordan kropssprog og stemmeføring kan påvirke en given modtager. Du forklarer, hvordan krop og stemme kan fremme eller hæmme budskabet i mere officielle situationer, som fx en jobsamtale. It og kommunikation Du giver eksempler fra dit eget liv på forskellen på fysiske og virtuelle fællesskaber. Du forklarer kvaliteter og faldgruber ved henholdsvis fysiske og virtuelle fællesskaber. Du forklarer og viser på en

9 forklarer, hvordan sproget kan tilpasses bestemte situationer eller kulturer. Du anvender et sprog tilpasset en given situation i en given kultur. uddannelses- og erhvervsafklaring og udvælger stoffet, så det styrker din afklaring. Du begrunder dine udvælgelser ud fra overvejelser om fx sprog, design, emner, hensigt osv. Afkodning Du læser enkelte tekster op med passende hastighed i forhold til genren. Du læser nogle tekster op med passende hastighed i forhold til genren og formålet. Du læser alle tekster op med passende hastighed i forhold til genren og formålet. Sammenhæng Du læser en tekst og analyserer struktur og indhold. Du læser en tekst og analyserer struktur, indhold og sprog. Du vurderer teksten i forhold til dens kontekst. Du læser en tekst og analyserer tekstens struktur, indhold og sprog. Du vurderer tekstens udsagn til dens kontekst og drager sammenligninger med andre tekster og andre kontekster. skærm autentiske eksempler på kvaliteter og faldgruber ved virtuelle fællesskaber og sammenligner dem med fysiske. Undervisningsaktiviteter Der arbejdes i plenum, i mindre grupper og par med fælles og individuelle tekster (det udvidede tekstbegreb). Der arbejdes i plenum, i mindre grupper og par med fælles og individuelle tekster (det udvidede tekstbegreb). Der arbejdes i plenum, i mindre grupper og par med fælles og individuelle tekster (det udvidede tekstbegreb). Der arbejdes i plenum, i mindre grupper og par med fælles og individuelle tekster (det udvidede tekstbegreb). Der vil løbende være præsentationer for resten af klassen og i mindre grupper. Der vil løbende være præsentationer for resten af klassen og i mindre grupper. Der vil løbende være præsentationer for resten af klassen og i mindre grupper. Der vil løbende være præsentationer for resten af klassen og i mindre grupper. Diskussion af emnet Overgange fra barn til voksen. Hvornår og hvordan sker overgangen fra barn til voksen? Diskussion af emnet I morgen er i dag. Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Diskussion af emnet Det moderne. En fokusering på tidspunkter i dansk litteratur, hvor forfattere Diskussion af emnet: Livsværdier og livsstil. Ud fra analyse af forskellige genrer arbejdes med en

10 Gennem analyse af forskellige genrer diskuterer vi i et historisk og kulturelt perspektiv de biologiske, sociale og psykologiske faktorer, der har betydning for denne overgang. Gennem analyse af forskellige genrer kigger vi på tendenser og problematikker i samfundet her og nu og ser det i forhold til, hvordan fremtiden kan forme sig. Temaer som overvågning og reality-tv er bl.a. relevante. har været meget inspireret af deres samtid og nye, moderne strømninger. Emnet deles op i: Det moderne gennembrud, Modernisme, Senmodernisme. forståelse af begreberne livsværdi og livsstil. Her er der bl.a. fokus på behov, idealer, opførsel og vaner. Herunder især fokus på det moderne kropsideal og det moderne menneske. Der arbejdes her med overgangsritualer, Syndefaldsmyten, noveller, billeder, reklamer, artikler, lyrik, eventyr og kortfilm. Der arbejdes med science fiction, artikler, romanlæsning, spillefilm, kortfilm, noveller og reklamer. Der arbejdes med billeder, noveller, drama/film, artikler og modernistiske eventyr. Der arbejdes med tv-reklamer, trykte reklamer, reklamevideoer, teori, artikler, kortfilm, valgvideo og lyrik. Litterære metoder og modeller til at åbne tekster. Litterære metoder og modeller til at åbne tekster. Litterære metoder og modeller til at åbne tekster. Litterære metoder og modeller til at åbne tekster. Høj grad af inddragelse af elevernes subjektive tilgang til sig selv og andre. Høj grad af inddragelse af elevernes subjektive tilgang til sig selv og andre. Høj grad af inddragelse af elevernes subjektive tilgang til sig selv og andre. Høj grad af inddragelse af elevernes subjektive tilgang til sig selv og andre. Det skriftlige arbejde indbefatter grammatik, sprog- og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Det skriftlige arbejde indbefatter grammatik, sprogog sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Det skriftlige arbejde indbefatter grammatik, sprog- og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Det skriftlige arbejde indbefatter grammatik, sprogog sprogbrug, modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling..

11 Evaluering samt lærerens ledelse og samarbejde med eleverne Evaluering er en integreret del af undervisningen. Den vil nogle gange være lærerstyret, andre gange er eleverne de igangsættende evaluatorer. Der vil hovedsageligt være tale om formativ evaluering med henblik på at forbedre og identificere, hvor eleverne evt. har en manglende forståelse for stoffet eller behov for større udfordring. Evalueringen danner baggrund for tilrettelæggelsen af undervisningen og tilpasning ift. den enkelte elevs læringsudbytte. Den formative evaluering kan støtte udbygningen af en differentieret undervisning og baserer sig på: - Observationer af elevernes arbejde fastholdt med lærernoter. - Dialog med klassen, grupper, enkelte elever i undervisningssituationen. - Elevfremstillede produkter skriftligt eller i form af elevoplæg - virtuelle som fysiske. - Videooptagelser til elevens egen evaluering. Der vil også i mindre grad forekomme summative evalueringer med henblik på at afgøre, om der er opnået en minimumskompetence inden for visse afgrænsede områder. Uanset evalueringens udtryk og ramme skal den ses og opleves som potentiale for udvikling og læring.

Årsplan - Dansk 4 - HØP 1718

Årsplan - Dansk 4 - HØP 1718 Årsplan - Dansk 4 - HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af 23 elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt danskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med

Læs mere

Årsplan Dansk 10A HØP 1617

Årsplan Dansk 10A HØP 1617 Årsplan Dansk 10A HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af 21 elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt danskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med stor

Læs mere

Årsplan - Dansk 10. klasse Nina Spånhede - 17/18

Årsplan - Dansk 10. klasse Nina Spånhede - 17/18 Årsplan - Dansk 10. klasse Nina Spånhede - 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af 24 elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt danskhold. Fagligt er der spredning på holdet;

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2016-2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis.

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis. Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2017-2018 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1617

Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1718

Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 9.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-35 Roman: - Netetik, de sociale medier Stil: Skriv en blog om etik (Dansk Gyldendal) Afleveres d. 2/9 København: 21.- 23. august Uge 36-38

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet.

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet. Årsplan Dansk 2. klasse 2015/2016 1. Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Finde tekst finde ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Jeg kan finde informationer om et emne

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2016/17

Årsplan Dansk 9. kl. 2016/17 Årsplan Dansk 9. kl. 2016/17 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 7.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-33 Præsentation af dig (Udsmykning i klassen) Stilen om dig 33-36 Soldater græder ikke Arbejde med opgaver på Uge 37-41 Uge 39: Emneuge Uge

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb Årsplan engelsk GQ Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage i kortere

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016

Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016 Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016 1. læse faglig viden Afkodning læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert og hurtigt. sammensætning af ord. Forberedelse strukturere sin baggrundsviden. metoder til

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 1. 2. Kommunikation. Krop og drama Eleven kan dramatisere og temaer sammen med andre. rum, figur og forløb Afkodning ord i til klassetrinnet hurtigt og sikkert. ordklasser

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Uge Område/aktivitet Kompetenceområde/Læringsmål Færdighed- og vidensmål Tegn på læring

Uge Område/aktivitet Kompetenceområde/Læringsmål Færdighed- og vidensmål Tegn på læring Uge Område/aktivitet Kompetenceområde/Læringsmål Færdighed- og vidensmål Tegn på læring 32 Velkommen og opstart Teambuilding og rystesammenuge. Forskellige aktiviteter. Ansvarlighed Selvstændighed Videbegær

Læs mere

Mål for dansk på Prins Henriks Skole

Mål for dansk på Prins Henriks Skole Mål for dansk på Prins Henriks Skole Dette er en beskrivelse af de mål, vi arbejder med i dansk på Prins Henriks Skole. Målene er fra Folkeskolens Forenklede Fællesmål. En fuld beskrivelse af Forenklede

Læs mere

Uge Område/aktivitet Kompetenceområde/Læringsmål Færdighed- og vidensmål Tegn på læring

Uge Område/aktivitet Kompetenceområde/Læringsmål Færdighed- og vidensmål Tegn på læring Uge Område/aktivitet Kompetenceområde/Læringsmål Færdighed- og vidensmål Tegn på læring 32 Velkommen og opstart 32-34 Tema: Teambuilding og rystesammenuge. Forskellige aktiviteter. Barn til voksen Ungdom

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb

Læs mere

8. klasse Dansk. Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fælles mål 2014 for faget dansk.

8. klasse Dansk. Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fælles mål 2014 for faget dansk. 8. klasse Dansk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fælles mål 2014 for faget dansk. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver

Læs mere

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af Fag: DANSK Hold: 12 Lærer: HVJ Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse 33-37 38-39 Målsætningen for undervisningen i skriftlig og mundtlig dansk ( i alle temaer/ emner) er at skabe et bredt kendskab til

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Læsetræning og forberedelse til Lejrskole på Bornholm Uge 32-37 Lektioner 1.forløb Uge 32-37 26 lektioner Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Læringsmål I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab.

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Jeg kan skimme en tekst og orientere mig i overskrifter, tekstens formål. Jeg kan tale om teksters indhold. Jeg kan anvende nye ord i nye kontekster

Jeg kan skimme en tekst og orientere mig i overskrifter, tekstens formål. Jeg kan tale om teksters indhold. Jeg kan anvende nye ord i nye kontekster Årsplan Dansk 6. klasse 2015/2016 1. læse Forberedelse sammenholde teksters formål og indhold med læseformål teksters formål og læseformål Jeg kan skimme en tekst og orientere mig i overskrifter, grafik,

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede Fællesmål 2014 for faget dansk. Arbejdsformer: Mundtligt: Der arbejdes både selvstændigt og i grupper.

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere