Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark"

Transkript

1 Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen i Danmark. Analyser af formuekoncentrationen giver et endnu stærkere billede af et ulige Danmark, hvor den rigeste 1 af befolkningen har en samlet nettoformue på 512 milliarder kroner og er dermed 32 gange rigere end gennemsnits danskeren. Den allerrigeste del af befolkningen er betydeligt rigere end resten af befolkningen. Den rigeste 1 af den danske befolkning ejer 32 af den samlede nettoformue i Danmark, og formuekoncentrationen er kun steget efter krisen. I alt ligger 88,3 af den samlede nettoformue hos de rigeste 1 af befolkningen, men formuen er især koncentreret hos den allerrigeste 1 af danskerne som vist i figur 1, der illustrerer koncentrationen af nettoformuen hos de 1 rigeste danskere. FIGUR 1: DE RIGESTE 1 PCT. AF DANSKERES ANDEL AF DEN SAMLEDE NETTOFORMUE Top 1 percentil 2. percentil 3. percentil 4. percentil 5. percentil 6. percentil 7. percentil 8. percentil 9. percentil 1. percentil Kontakt Jens Jonathan Steen, analysechef T E. Forfatter Maj Baltzarsen, analytiker E. Notat Tema: Ny ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Christian Gormsen, økonom E.

2 Som vist i figur 1 er der stor forskel på, hvor stor en andel af den samlede nettoformue der ejes af henholdsvis de rigeste 1 og de næst rigeste 2-1 af befolkningen. De rigeste 1 af danskerne har en formueværdi på 512 milliarder kroner i 212, hvorimod den anden rigeste procent af danskerne har en formueværdi på 187 milliarder kroner. Danskernes nettoformue var i 212 ca. 16 milliarder kr. De rigeste 1 ejer 4 af alle aktier og obligationer Det er især aktier og obligationer, der er koncentreret hos de få allerrigeste danskere. I 212 ejede den rigeste 1 af befolkningen over 4 af aktierne og obligationerne i Danmark som vist i figur 2. På trods af at private ejendomme er mere ligeligt fordelt, ejer den rigeste 1 13,5 af værdien af private ejendomme. FIGUR 2: KONCENTRATION AF AKTIVER I DANMARK Andel ejet af den 1 % rigeste del af befolkningen, opdelt på type af aktiv 6 5 Aktier Obligationer Privatejendom Uligheden er steget efter krisen En analyse af formuefordelingen for hele befolkningen viser, at uligheden i formuekoncentrationen er steget efter krisen. Figur 3 viser fordelingen af nettoformuen fra for hele befolkningen. Som vist i figur 3 faldt formueuligheden i årerne op til krisen, men efter krisen er formuekoncentrationen i Danmark øget. Den fattigste del af befolkningen er blevet hårdt ramt af boliggæld og faldende boligpriser og ejer derfor en mindre andel af den samlede nettoformue efter krisen, hvorimod den rigeste del har fået større andel af den samlede nettoformue.

3 Den primære årsag til faldende formueulighed i årerne op til krisen er boligboblen. Andelen af boligejere i Danmark er høj, og hele 7 af befolkningen ejer privat- eller andelsbolig 1. Den høje andel af boligejere medførte i årerne inden boligkrisen et fald i formueuligheden, hvor en større del af befolkningen fik del i de stigende boligværdier. Mellem steg værdien af alle aktiver, men værdien af boliger steg relativt mere end aktie- og obligationsværdierne (jf. figur 4). Boligformuens relativt høje værdistigning indtil 28 kom dermed store dele af befolkningen til gode inden krisen, men er ligeledes skyld i den stigende formueulighed efter krisen. Efter boligboblens brist i 28 er formueuligheden steget betydeligt. Den stigende ulighed kan især tilskrives et kraftigt fald i boligpriserne, som rammer store dele af befolkningen samtidig med, at fremgangen på aktie- og obligationsmarkedet i høj grad kommer de rigeste danskere til gode grundet deres høje andel af aktier og obligationer. Krisen har især været hård for den nederste femtedel af befolkningen, hvis boliger er faldet betydeligt i værdi, mens deres boliggæld stadig er på samme høje niveau som før krisen. FIGUR 3: KONCENTRATIONEN AF NETTOFORMUEN, BEFOLKNINGEN INDDELT I FEMTEDELE (KVINTILER) kvintil 2. kvintil 3. kvintil 4. kvintil 5. kvintil Den høje boliggæld øger skævheden Den høje andel af boligejere medfører en høj gældsrate i den danske befolkning på grund af boliggæld, og over en tredjedel af den danske befolknings nettoformue er negativ på grund af boliggæld 2. Som vist i figur 3 har den nederste femtedel af befolkningen gæld svarende til -28 af den samlede nettoformue. Den næstnederste femtedel og den midterste femtedel har en nettoformue svarende til ca. nul. Da de fattigste 34 af befolkningen er forgældede, ejer den rigeste femtedel 113 af den samlede nettoformue. 1 Danmarks Statistik, serie: BOL21: Personer i boliger efter område, anvendelse, udlejningsforhold, ejerforhold, opførelsesår, alder og køn. Opgørelse fra 214. Andelen af privatboligejere udgør 59 % af befolkningen har en negativ nettoformue, og den samlede gæld udgør i alt -3 af den samlede nettoformue, hvilket trækker den rigeste andel af nettoformuen betydeligt op.

4 Privatejendom er det største aktiv i den samlede nettoformue. Den samlede nettoformue var i 212 ca. 16 milliarder kroner, og værdien af privatejendom var over 3 milliarder. Årsagen til at den samlede nettoformue er lavere end den samlede værdi af privatejendom er danskernes høje gældsrate, som trækker den samlede nettoformue betydeligt ned (jf. figur 4) Da boligboblen brast, steg uligheden Som det fremgår i figur 4 er der en tydelig sammenhæng mellem boligboblen og stigningen i den samlede nettoformue. Inden krisen var boligværdistigningerne relativt høje i forhold til aktieværdistigningerne og var derfor den primære årsag til værdistigningen i den samlede nettoformue. Efter krisen er værdien af boliger faldet mere og over en længere periode end aktieværdierne, hvilket har medført en stigning i formueuligheden, da de rigeste ejer store dele af aktie- og obligationsformuen i Danmark. FIGUR 4: DEN SAMLEDE NETTOFORMUEVÆRDI FOR HELE BEFOLKNINGEN, INDELT I AKTIVER OG PASSIVER Privatejendom Mia. DKK Samlede nettoformue Aktier Bankgæld -1 Obligationsgæld (realkredit) -3 Analyse af formuekoncentrationen i Danmark giver et stærkt billede af et ulige Danmark, hvor de få ejer store dele af den samlede nettoformue. Det er især de allerrigeste som skiller sig ud ved at eje store dele af de samlede aktie- og obligationsformuer i Danmark. Boligkrisen har øget formueuligheden og har i særdeleshed ramt den fattigste del af befolkningen, som har stor boliggæld. Analyse af formuekoncentrationen giver et andet billede af uligheden i Danmark før og efter krisen end analyser af indkomstfordelingen hos befolkningen. Hvor indkomstuligheden steg i Danmark i tiden op

5 mod krisen, og de senere år har ligget relativt stabilt 3, ser det omvendt ud for uligheden i formuer. Sagt på en forenklet måde steg parcelhusejernes formue relativt mere end direktørens indkomst i årerne før krisen, hvorfor formue- og indkomstuligheden ikke følger hinanden. BOKS: BAGGRUND FOR ANALYSEN Indeværende analyse er udført på baggrund af særudtræk fra Danmarks Statistiks indkomstregister. Data omfatter formuen for ejendomsværdi, aktieværdi, obligationsformue, pantebreve, obligationsgæld, bankgæld og gæld i pantebreve. Nettoformue i udlandet indgår ligeledes i data. Nettoformuen inkluderer ikke pensionsformuer, øvrige pensionsrettigheder (fx tjenestemandspension), andelsbeviser (gæld er inkluderet, men ikke værdi af andelsbeviser), unoterede aktier mv., samt øvrige fysiske aktiver som biler, både, indbo og kunst mv. Private fonde er heller ikke inkluderet i indkomstregisteret. Analysen af formuefordelingen skal tolkes med forsigtighed, da den ikke omfatter en samlet opgørelse af totale formuer i Danmark. Pensionsformuerne, som samlet set overstiger værdien af den samlede nettoformue, er bl.a. ikke inkluderet i nettoformuen. Formuekoncentrationen kan derfor være overestimeret, da pension må antages at have en mere lige fordeling end værdien af private ejendomme og størrelsen af pensionsformuen taget i betragtning kan dette have stor betydning for formueuligheden. Der findes ikke sammenlignelige internationale formueopgørelser, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne den danske nettoformuefordeling med andre lande. 3 Cevea, 214: Ulighed stiger mest i Danmark.

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Tilpasning af gæld og forbrug

Tilpasning af gæld og forbrug Tilpasning af gæld og forbrug En række institutionelle og strukturelle forhold herunder en betydelig pensionsopsparing og et veludviklet realkreditsystem gør det generelt muligt for danske husholdninger

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27.

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. OK14 Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. februar 2014 Indledning Foråret 2014 byder på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark

Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark Antallet af enmandsvirksomheder er i vækst i Danmark. Det kan umiddelbart lyde som en positiv udvikling, da iværksættere ofte bliver hyldet som vækst- og

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere