Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal positive afkast. Bedst gik det for puljen Danske aktier, som sluttede kvartalet med et afkast på 22,7 pct. Næsthøjeste afkast opnåede puljen Udenlandske aktier med et løft på 13,7 pct. Puljen Danske aktier klarede sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens Udenlandske aktier haltede en smule efter. Puljen Danske aktier var begunstiget af store kursstigninger i bl.a. Novo Nordisk, Vestas og Pandora, mens puljen Udenlandske aktier var negativt påvirket af beholdningen af stabile aktier, der i første kvartal som følge af valutaafdækning var negativt påvirket af den styrkede dollar. Puljens investeringer i japanske og tyske selskaber samt selskaber fra emerging markets trak derimod pænt op. Unoterede aktier, der typisk investerer mere Puljeafkast 26 i 1. kvartal Procent Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Indlån langsigtet, kunne i 1. kvartal ikke følge med de mere likvide og noterede aktier. Trods dette opnåede puljen et afkast på 11,5 pct. Puljerne Korte obligationer og Lange obligationer var i 1. kvartal påvirket af, at presset på den danske krone aftog. Dette illustreret ved relativt beskedne afkast på henholdsvis 0,6 pct. og 0,9 pct. Begge puljer klarede sig marginalt svagere end den generelle markedsudvikling, hvilket hovedsageligt skyldes en overvægt af konverterbare realkreditobligationer, der på grund af store ekstraordinære udtrækninger klarede sig svagere end statsobligationer. Puljerne Indeksobligationer og Udenlandske obligationer opnåede i 1. kvartal afkast på henholdsvis 3,9 pct. og 12,4 pct. Afkastet var stærkt understøttet af det globale rentefald og svækkelsen af euroen. Det gælder blandt andet dollar og yen, der begge steg ca. 13 pct. over for danske kroner. Puljen Højrenteobligationer gav i 1. kvartal et afkast på 2,9 pct., især trukket op af udviklingen i obligationer fra emerging markets. Høje afkast i Bankvalg især takket være aktierne Den stærke udvikling for især aktier afspejles også i Bankvalg, hvor Nordea sammensætter en fordeling af de enkelte puljer ud fra forventninger til de finansielle markeder og investeringshorisont. Bankvalg Lav, Middel og Høj risiko har således oplevet tre positive måneder og givet et afkast i niveauet 5,5-11,4 pct. for første kvartal som helhed. Højeste afkast blev skabt i Bankvalg Høj risiko som følge af den højeste andel af aktier. Andelen af aktier i Bankvalg har i 1. kvartal 2015 generelt været taktisk forhøjet med 5 procentpoint, hvilket samlet set bidrog positivt til afkastet med ca. 0,5 procentpoint.

2 Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal Obligationsmarkederne Over det meste af verden trak centralbankerne i arbejdstøjet og satte kampen ind mod lav inflation og manglende vækst. Den Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede et storstilet obligationsopkøbsprogram, som skal holde renterne lave, understøtte væksten og bringe inflationen tættere på bankens erklærede mål på 2 pct. Aktionen havde den ønskede effekt, idet renterne i euroområdet faldt til nye rekordlave niveauer. Den 10-årige tyske statsrente nåede sidst i marts ned på blot 0,18 pct. I USA, som er længere fremme i den økonomiske cyklus, er et selvbærende opsving så småt i gang. Vi forventer derfor, at den amerikanske centralbank snart hæver styringsrenten. Hvornår det sker, afhænger helt og holdent af udviklingen i de økonomiske nøgletal over de kommende måneder. Effekten af ECB s obligationsopkøb lagde også et nedadgående pres på de danske renter, som faldt yderligere, da Nationalbankens måtte kæmpe for at forhindre en styrkelse af kronen. De lange statsobligationer, hvor rentefølsomheden er stor, gav i 1. kvartal høje afkast, men også statsobligationer med kortere løbetid har givet pæne positive afkast i år. Inkonverterbare realkreditobligationer har ikke helt kunnet følge med statsobligationerne, men der har også været tale om positive afkast i 1. kvartal. Internationale obligationer og højrentelande gav, særdeles høje afkast i 1. kvartal, ikke mindst som følge af den svækkede euro. Kraftige stigninger på danske aktier Herhjemme blev aktieinvestorerne forkælet med afkast på mere end 20 pct., uanset hvilket indeks der bliver målt på. Stigningerne var ikke begrænsede til nogle få selskaber, men bundede i en generel positiv stemning på de europæiske børser. Dog gav en meddelelse fra Novo Nordisk, som søgte de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse til selskabets vigtige insulinprodukt Tresiba, det danske marked et klart løft. Samlet set steg aktier globalt med 15,7 pct., mens det amerikanske aktiemarked gav et afkast på 13,9 pct. i danske kroner. Investorer med adresse i USA måtte dog tage sig til takke med en flad udvikling, idet stigningen primært var drevet af en styrkelse af dollaren, som i perioden steg ca. 13 pct. overfor kronen. I Europa gav aktierne i 1. kvartal et afkast på 16,9 pct. Mange virksomheder i eurozonen nød godt af den svage euro, som gjorde deres varer billigere på eksportmarkederne. Generelt var de europæiske selskabers regnskaber også lidt bedre end forventet. Japanske aktier steg i 1. kvartal med 24,6 pct. Akkurat som for amerikanske aktier, var det især en styrket yen, som havde en stor del af æren for det flotte afkast for en dansk investor. Dog blev japanske aktier også løftet af positive tal for privatforbruget samt gode nyheder fra flere tunge industrigrupper som bl.a. Toyota og Sony. Aktierne fra udviklingsøkonomierne klarede sig ganske pænt i 1. kvartal med en stigning på 15,6 pct. Markedet fokuserede især på positive økonomiske nøgletal fra Kina, som sænkede renten i håb om at stabilisere væksten. Undtagelsen var Brasilien, hvor aktierne blev trukket ned af svag økonomisk vækst, et markant dyk i olieprisen samt en bestikkelsesskandale i Brasiliens største selskab, Petrobras. Markedsafkast i pct. 1. kvartal 4,0% Danske Stat StL ,12 4,0% Nykredit 3 D ,18 5,0% Nykredit 3 D ,13 2,5% Nykredit ,05 2,5% Nykredit ,94 Merrill Lynch Global High Yield 2,93 JP Morgan EmergingMarkets Bond Index 1,82 OMX Copenhagen Benchmark Cap Index 22,07 OMX Copenhagen Benchmark 29,30 OMX Copenhagen 20 28,20 JP Morgan Global Bond Index 11,02 MSCI World (NDR) 15,65 2

3 Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Bankvalg Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipapirpuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer og alternative investeringer er pr. 1. april 30 pct. ved Lav risiko, 55 pct. ved Middel risiko og 70 pct. ved Høj risiko, når investerings horisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og investeringshorisont. Når der er 5 år og mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordelinger. På aldersopsparing, kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investeringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder. Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. i pct. pr. 1. april 2015 Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier Inv Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier Inv Over Høj risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier Inv Over Puljen Unoterede aktier skiftede pr. 1. april navn til Alternative investeringer. I 1. kvartal har fordeling og afkast været: Lav risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar Februar-marts Afkast Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 5,5402 0,0766 5,4636 Middel risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar Februar-marts Afkast Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 9,2160 0,1299 9,0861 Høj risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar Februar-marts Afkast Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 11,3799 0, ,2162 3

4 Puljen Korte obligationer Januar 0,4354 0,4354 Februar 0,0535 0,0535 Marts 0,0761 0, kvartal 0,5650 0,5650 Obligationer 8.940,8 97 Kontantbeholdning 170,7 2 Vedhængende renter 85,0 1 Aktiver i alt 9.196,5 100 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 69,2% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 28,0% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 1,3% Udtrukne obligationer 1,5% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 4,75 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 1,58 år. Puljen Lange obligationer Januar 0,8492 0,8492 Februar -0,2392-0,2392 Marts 0,2922 0, kvartal 0,9022 0,9022 Obligationer 1.807,0 98 Kontantbeholdning 21,9 1 Vedhængende renter 13,4 1 Aktiver i alt 1.842,3 100 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 1,1% Inkonverterbare realkreditobligationer 19,5% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 71,8% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 0,2% Udtrukne obligationer 7,4% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 10,38 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 3,11 år. 4

5 Puljen Indeksobligationer Januar 0,7785 0,7785 Februar 1,7364 1,7364 Marts 1,3711 1, kvartal 3,8860 3,8860 Indeksobligationer 1.223,2 98 Kontantbeholdning 25,7 1 Vedhængende renter 5,4 1 Aktiver i alt 1.254,3 100 Korte indeksobligationer 5,4% Mellemlange indeksobligationer 13,6% Lange indeksobligationer 68,4% Øvrige obligationer 10,9% Udtrukne obligationer 1,7% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 8,69 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 8,58 år. Puljen Udenlandske obligationer handels- og opbevaringsomk. Januar 4,9000 0,0275 4,8725 Februar 3,4039 0,0264 3,3775 Marts 4,0801 0,0306 4,0495 Varighedsfordeling 1. kvartal 12,3840 0, ,2995 Udenlandske obligationer 1.020,0 95 Kontantbeholdning 46,2 4 Andre aktiver 9,1 1 Aktiver i alt 1.075, år 11,9% 3-6 år 34,1% 6-9 år 17,2% Over 9 år 36,8% Samlet varighed ultimo 1. kvartal var 5,73 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 1. kvartal var 5,61 år. 5

6 Puljen Højrenteobligationer handelsomk. Januar 1,0795 0,0585 1,0210 Februar 1,7542 0,0560 1,6982 Marts 0,0924 0,0616 0, kvartal 2,9261 0,1761 2,7500 Varighedsfordeling 0-3 år 37,8% 3-6 år 29,9% 6-9 år 15,3% Over 9 år 17,1% Udenlandske obligationer 3.462,2 95 Kontantbeholdning 195,6 5 Andre aktiver 0,0 0 Aktiver i alt 3.657,8 100 Nordea Invest Engros Global High Yield 19,6% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 36,5% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 20,9% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 5,3% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 5,0% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 7,3% Kontanter 5,3% Puljen Danske aktier handelsomk. Januar 6,9620 0,0049 0,0049 6,9571 Februar 10,1828 0,0062 0, ,1766 Marts 5,5970 0,0119 0,0119 5,5851 Branchefordeling 1. kvartal 22,7418 0,0230 0, ,7188 Danske aktier 2.828,1 98 Kontantbeholdning 55,8 2 Andre aktiver 1,0 0 Aktiver i alt 2.884,9 100 Puljen OMX Cap indeks Energi 0,0% 0,0% Materialer 3,7% 8,7% Industri 31,0% 26,1% Forbrugsgoder 10,4% 9,9% Konsumentvarer 7,7% 5,9% Sundhedspleje 23,7% 22,6% Finans 20,9% 21,5% IT 0,7% 1,1% Telekommunikation 0,0% 4,2% Forsyning 0,0% 0,0% Kontanter 1,9% 0,0% 6

7 Puljen Udenlandske aktier handels- og. opbevaringsomk. Januar 4,3860 0,0449 4,3411 Februar 6,8033 0,0441 6,7592 Marts 2,5124 0,0508 2,4616 Branchefordeling 1. kvartal 13,7017 0, ,5619 Udenlandske aktier ,5 98 Kontantbeholdning 202,7 2 Andre aktiver 4,2 0 Aktiver i alt ,4 100 Puljen MSCI World Energi 3,0% 7,5% Materialer 2,6% 5,1% Industri 6,6% 10,9% Forbrugsgoder 13,0% 12,9% Konsumentvarer 5,0% 9,8% Sundhedspleje 13,5% 13,3% Finans 23,4% 20,7% IT 16,5% 13,4% Telekommunikation 5,1% 3,2% Forsyning 5,1% 3,2% Kontanter 6,2% 0,0% Puljen Unoterede aktier handelsomk. Januar 3,2746 0,1583 3,1163 Februar 6,5558 0,1589 6,3969 Marts 1,6727 0,1840 1,4887 Beregnet på kursværdi, ultimo 1. kvartal 1. kvartal 11,5031 0, ,0019 Unoterede aktier 2.124,2 98 Kontantbeholdning 34,5 2 Andre aktiver 0,1 0 Aktiver i alt 2.158,8 100 Nordea Private Equity Bond ,8% Nordea Private Equity Pension I 49,8% Nordea Private Equity Pension II 35,5% Nordea Invest Globale Aktier Indeks 11,3% Kontanter 1,6% Aktivkategorier Kapitalfonde 62,5% Børsnoterede selskaber 11,3% Nordea Invest Globale Aktier Indeks 2,5% Kontanter 23,8% 7

8 Generel puljeinformation Nettoafkastet i pct. er efter handelsomkostninger, opbevaringsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af pulje provision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken saldo du har haft de enkelte dage, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra dag til dag, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvalt ningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares derfor i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer på nordea.dk/puljer Puljen Indlån Pension Indlånssatsen for pension er nedsat 9. marts til 0 pct. Beholdningsoversigter Se oversigt med puljernes investeringer på nordea.dk/puljer Børneopsparing Januar 0,0212 0,0212 Februar 0,0192 0,0192 Marts 0,0055 0, kvartal 0,0459 0,0616 Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Historiske afkast Årligt afkast før skat i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. Ind- Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier lån Lav Middel Høj Lav Middel Høj ,5 1,3 2,1-4,3 6,7 21,5-0,1 1,4 3,0 3,4 3,9 3,0 3,5 4, ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6 * -4,8 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29, ,7 4,9 6,1 14,4 13,3 28,9 18,2 17,7 0,7 10,7 14,3 17,6 10,7 14,3 17, ,7 8,7 10,8 9,0 1,5-23,9-4,9 2,8 0,6 0,1-1,8-3,4 0,1-1,8-3, ,5 6,5 8,3 1,6 18,1 27,3 12,8 17,6 0,3 8,8 11,8 14,0 8,8 11,8 14, ,4 1,0-4,0-7,3 1,1 36,5 15,5 10,1 0,2 5,4 9,0 11,6 5,4 9,0 11, ,5 8,0 5,9 15,1 4,8 23,0 16,9 13,1 0,2 7,9 12,0 14,1 7,9 12,0 14, ,6 0,9 3,9 12,3 2,8 22,7 13,6 11,0 0,0 5,5 9,1 11,2 5,5 9,1 11, ,6 0,9 3,9 12,4 2,9 22,7 13,7 11,5 0,0 5,5 9,2 11,4 5,5 9,2 11,4 Gennemsnit ,6 5,2 4,7 5,8 7,0 10,2 4,9 3,0 1,2 5,3 6,4 6,8 5,3 6,4 6, ,5 5,9 5,7 6,9 6,5 17,7 12,4 12,8 0,3 6,5 9,4 11,0 6,5 9,4 11, ,6 4,4 2,4 8,4 3,8 37,9 20,9 15,4 0,2 8,4 13,6 16,7 8,4 13,6 16,7 For 2015 vises afkastprocenter 1 Brutto før omkostninger 2 Netto efter omkostninger i puljen * Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 De gennemsnitlige afkastprocenter er beregnet med netto-afkastprocenter efter handelsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af puljeprovisioner og pensionsafkastskat. Savings & Wealth Offerings er en afdeling i Nordea Bank Danmark A/S. Dette materiale er udarbejdet af Savings & Wealth Offerings som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som Nordea Bank Danmark A/S har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med Nordea eller som tilbud om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapir puljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. og Vilkår for værdipapirpuljer i Nordea Bank Danmark A/S, April Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Wealth Offerings garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gen nem gået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Wealth Offerings påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank Danmark A/S og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksom heder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventnin ger om frem tidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Anne Buchardt Savings & Wealth Offerings Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier.

Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Kvartalsrapporten Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Markederne s. 1 Fortsat gode udsigter for de globale aktier. 3. k v a

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere