Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ!"

Transkript

1 Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Februar 2008

2 Dyrkningskoncept, høst og forarbejdning Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. I jagten på nye attraktive afgrøder, der kan udnyttes i sædskiftet og øge dækningsbidraget pr. ha, er hamp en interessant afgrøde. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder. Fakta om dyrkningen: Industrihamp bliver typisk 2 til 3 meter høje og kan dyrkes uden brug af pesticider. Hampen har et udbyttepotentiale på mere end 14 ton tørstof pr. ha. Fiberudbyttet er typisk 25 % og 3,5 ton fibre pr. ha er målt i Landsforsøg Industrihamp skårlægges sidst i august. Specialskårlægger skærer stænglerne i 60 cm lange stykker, der gør den videre forarbejdning til industrielle produkter lettere. Hampestænglerne ligger på skår i ca. 2 til 4 uger og rødner. Det vil sige stænglerne skifter farve til lys grå, så fibrene, der sidder yderst på stænglen, kan adskilles fra den inderste del af stænglen og forarbejdes industrielt. Afgrøden vendes en til to gange for at sikre en ensartet rødning. Rødningsprocessen er en mikrobiel proces, der fremmes af fugt og temperatur. Processen er nødvendig for, at taverne ( fibrene) kan frigøres fra de andre plantedele. Den videre forarbejdning af hamp afhænger af anvendelsesformålet. Til tekstilindustrien leveres stænglerne i deres fulde længde i pressede baller. 2

3 Industrihamp Hamp (Cannabis sativa L.) trives godt i det danske klima og udgjorde tidligere en væsentlig fiberplante i Danmark. På grund af indholdet af cannabinol (THC) blev hamp forbudt i Hamp blev igen tilladt at dyrke i 1998, men kun sorter med lavt indhold af THC, maximalt 0,2 % og som er godkendt på EUs sortliste. Hampen består af såvel hun- som hanplanter. Hampeplanten bliver ofte mere end 2,5 meter høj. Hunplanterne er generelt mere kraftige og med tydelige anlæg for frø. Hanplanterne er betydeligt mindre og modner tidligere end hunplanterne. Frøet indeholder ca. 30 % olie og kan udnyttes til samme formål som frø af oliehør, for eksempel maling, i lak og fernisindustrien. Derudover anvendes hampeolie som tilsætning til cremer. Hampeolie (THC-lav) er også ernæringsmæssigt interessant. Presserester kan anvendes i foderstofindustrien. Men generelt er det meget vanskeligt at dyrke hampfrø til modenhed på grund af den sene modning. Ved skårlægning den 1. september, som anbefales, er det sjældent muligt at opnå fuldt udviklede frø. Fibrene har et meget højt indhold af cellulose på 71,6 % af tørstoffet, til sammenligning indeholder fyrretræ 45 %. Indholdet af hemicellulose er 17,9 %, og ligninindholdet er 3,7 %. Derudover indeholder hampefibrene 4 % især vandopløselige stoffer og voks. De sorter, der er godkendt på EUs sortsliste, har generelt vanskeligt ved at udvikle frø under danske forhold. Frø fra hamp. Strå fra hamp. 3

4 Nye markeder for industrihamp - Værditilvækst Den videre forarbejdning af hamp foregår på hampefabrikken. Hampestængler i fuld længde anvendes typisk til tekstile formål, hvor de lange fibre kartes til garn, eller anvendes til isoleringsmateriale. I regi af Dansk Landbrugsrådgivning er der udviklet en metode til at afkorte fibrene og anvende disse til måttefremstilling til forskellige industrielle formål. Disse aktiviteter er nu videreført i regi af AgroTech. Måtterne fremstilles via ny teknologi, hvor afkortede fibre formes til måtter. Isolering med hampemåtter kræver specialudstyr for at skære måtterne til. Olieabsorption er et nyt potentielt marked. 4

5 Hampefiberen har en række unikke egenskaber, såsom: Høj styrke God isolerende evne God absorptionsevne (fugtigheden reguleres) Højt celluloseindhold og lavt indhold af lignin. Disse egenskaber gør fiberne interessante til anvendelse i en lang række industrielle produkter: Isoleringsmaterialer, lydisolering, geotekstiler i form af vækstmåtter og ukrudtsdække, til kompositter i bilindustrien, som anvendelse i forskellige typer af filtre til olieabsorption, rensning af spildevand, som fyld i madrasser, til fremstilling af papir og meget mere. Desuden bliver hamp anvendt til tekstiler, som er hovedanvendelsen i udlandet. Et væsentligt biprodukt er de træholdige skæver fra det inderste af stænglen, som er velegnede til hestestrøelse og som bioenergi. Hamp kan anvendes i: Byggeindustrien til isolering, tagplader og fiberplader Papirindustrien til papir og emballage mv. Plastindustrien til formstøbte kompositter Bilindustrien i diverse bilkomponenter Gartnerisektoren: Vækstmåtter, ukrudtsdække, geotekstiler mv. Absorptionsindustrien: olieabsorption og spildevandsrensning, bleer mv. Bioenergi: Hampeskæver til kraftvarme, biobriketter mv. Strøelse til husdyr. Geotekstiler og vækstmåtter med plantefibre er et nyt marked. Hampeskæver (biprodukt) er velegnet til bioenergi eller hestestrøelse, der øger DB for landmanden. 5

6 Danske landmænd som fiberproducenter - Kan det nu betale sig at dyrke hamp? En forudsætning for at der er økonomi i at dyrke en ny afgrøde som hamp er, at der er afsætning for råvaren. Der er i Danmark kun een godkendt forarbejder af hamp, som kan skætte hamp til blår (fibre) og skæver. Der er desuden en række af virksomheder i Europa, som kan aftage hampefibre. I Danmark er der en virksomhed under opbygning, som vil kunne aftage forarbejdede hampefibre og fremstille fibermåtter til en række formål. I Europa er der flere virksomheder, som kan aftage hampefibre og hampeskæver til diverse formål, for eksempel bilindustrien. I Sverige anvendes hele stænglen, som presses i baller til bioenergi, uden at udnytte den værdifulde fiber. Der er således pt. afsætning for såvel hampeskæver som hampefibre. Men kapaciteten til forarbejdning af hamp til fremstilling af hampefibre og skæver er endnu relativ lav pr. ha. Dækningsbidrag Det kan betale sig at dyrke hamp Indtægter, inkl. enkeltbetalingstilskud / EU-støtte kr. pr. ha Variable omkostninger: kr. pr. ha Maskin- og arbejdsomkostninger: kr. pr. ha Dækningsbidrag efter maskin- og arbejdsomkostninger: kr. pr. ha Forudsætninger: tons hampestængler pr. ha. Råhampen sælges til 1,25 kr. pr. kg. EU-støtte er ca kr. pr ha. Avler betaler for skårlægning og finsnitning. Aftager betaler for øvrige høstomkostninger. EU-støtte Fra 2007 kan man producere hamp med afkoblet støtte i lighed med korn, og dermed er afgrøden interessant til andet end fiberudnyttelse, for eksempel bioenergi. Man kan ud over enkeltbetaling på grundlag af betalingsrettigheder endvidere få støtte til fiberproduktion, non-foodproduktion og energi. Se også Vejledning om enkeltbetaling på En række betingelser skal være opfyldt, uanset om hampen dyrkes med kontrakt eller ej, blandt andet skal man have en tilladelse for at dyrke hamp i Danmark. Ansøgning om godkendelse til at dyrke hamp skal sendes til Plantedirektoratet. Vejledning og ansøgningsskema findes på eller fås hos Plantedirektoratet. 6

7 Hampeskæver som bygningsmateriale. Hamp som isolering. Hampestængler. Rundballer af hampestrå. Hamp bidrager med miljøgevinster Hamp kan dyrkes uden brug af bekæmpelsesmidler. Hampeisolering erstatter mineraluld og glasuld og bidrager til et bedre arbejdsmiljø i kraft af et meget berøringsvenligt materiale uden gener og med mindre støv. Samtidig regulerer hampefibrene fugtoptagelsen i kraft af, at fibrene ånder. Slutprodukter baseret på hamp, såsom isoleringsmåtter og lignende, kan komposteres eller genanvendes efter endt brug. Hamp til olieabsorption og rensning af oliespild afhjælper et miljøproblem og erstatter typisk syntetiske produkter, som er fremstillet på basis af fossile råvarer. Hampemåtter kan anvendes til rensning af spildevand. CO 2 -effekt og reduktion af CO 2 -udledningen. I England arbejder man konkret med at markedsføre produkter, der reducerer CO 2 -udledningen. For eksempel fremstilles et hampeprodukt, hampebeton: Hemcrete, som et byggemateriale, der reducerer CO 2 -udledningen med 110 kg pr. m 3 væg. Hamp anvendt til erstatning af asbest bidrager positivt til miljøet, for eksempel i cementapplikationer. Hampeprodukter, i for eksempel bilkompositter, erstatter plast og bidrager til at forbedre produktets affaldsprofil. I Tyskland er afgiften ved brug af fornybare råvarer i bilindustrien med til at reducere affaldsafgiften. 7

8 Hvad kan AgroTech tilbyde? Vi har erfaring med produktudvikling og innovation inden for plantefibre, som for eksempel industrihamp. AgroTech kan indgå som samarbejdspartner, når det drejer sig om: Værditilvækst fra mark til markedet det vil sige hele produktionskæden. Rådgivning om dyrkningssystemer. Optimering af råvarekvalitet. Produktudvikling af nye plantefiberprodukter og -teknikker. CO 2 -regnskab for nye produkter. Samarbejde mellem industri og øvrige interessenter i hele produktionslinien. Styring af projekter, projektledelse. Rådgivning inden for industrihamp og andre alternative afgrøder. Hampeplanten. Hamp til bilindustrien. Forfatter og fotograf: Bodil Engberg Pallesen, innovationskonsulent ved AgroTech, Afd. for Biomaterialer, kan kontaktes på eller på AgroTech A/S Udkærsvej Århus N Hvidkærvej Odense SV Højbakkegård Allé Taastrup

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Forundersøgelse vedr. etablering af tekstilmølle i Danmark

Forundersøgelse vedr. etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse vedr. etablering af tekstilmølle i Danmark September 2012 Udarbejdet af John Hansen (Teknologisk Institut) Peder Fynholm (Teknologisk Institut) Svend Erik Nissen (Development Centre UMT)

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Det Nationale Bioøkonomipanel Gul biomasse i Danmark Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Februar 2015 Gul biomasse i Danmark Casebeskrivelser af bioøkonomi-projekter

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse

Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse FEBRUAR 2015 NATURERHVERVSTYRELSEN Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Miljømærker på tekstiler

Miljømærker på tekstiler Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2002 Miljømærker på tekstiler Anne Abildgaard og Anne Mette von Benzon COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bilag 1: Faglig inspiration til ansøgere Indledning Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har i forbindelse med udformningen af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

Nye materialer Et indblik i international materialeforskning samt aktuelle DBI aktiviteter.

Nye materialer Et indblik i international materialeforskning samt aktuelle DBI aktiviteter. Nye materialer Et indblik i international materialeforskning samt aktuelle DBI aktiviteter. Risikovurdering af nye materialer - Oktober 2014 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Behov og barrierer... 4 3.

Læs mere

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S analyse af biogas og Biokrafts betydning for Bornholm Mindsker udledning af drivhusgasser Energi af høj kvalitet Biogas - en del af løsningen

Læs mere

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde.

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde. INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Anne Kirstine Krog SKAT - Jura og Samfundsøkonomi Miljø og energi Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg e-mail: anne.kirstine.krog@skat.dk

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Fra møg til røg. Meget tyder på, at kraftværkerne

Fra møg til røg. Meget tyder på, at kraftværkerne 2. årgang Nummer 10 Oktober 2005 Forskning i Bioenergi Fra møg til røg 1 Haves: penge Mangler: gode ideer 4 Forgasning af fiberfraktionen fra biogasanlæg 5 Forgasningsanlæg i ubemandet drift 6 Indvielse

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere