klub-building Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Temahæfte 1 - Styr på driften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "klub-building Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Temahæfte 1 - Styr på driften"

Transkript

1 klub-building Temahæfte 1 - Styr på driften Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 Det er godt, når I som klub har styr på, hvilke opgaver der er i jeres håndboldklub, antallet af timer de tager at udføre, og hvornår i løbet af året de skal udføres. Har I styr på disse elementer, har I rigtig god mulighed for at sikre en stabil drift af håndboldklubben. Samtidig har I langt bedre mulighed for at uddelegere og involvere andre i det frivillige arbejde, ligesom det bliver sjovere at være frivillig. Med andre ord en ren win/win-situation for klubben og alle frivillige. Dette temahæfte introducerer tre hovedelementer til en god, daglig drift og frivillighed i jeres klub: Årsplanen få overblik over årets opgaver Opgavebeskrivelser lav konkrete opgavebeskrivelser for hver opgave Pointsystem motivér medlemmer og andre til frivillige opgaver Tak, fordi du allerede gør en forskel i din håndboldklub! 2

3 ÅRSPLANEN FÅ OVERBLIK OVER ÅRETS OPGAVER Med klubbens årsplan bliver I bedre i stand til at overskue driften og prioritere ressourcerne i klubben, da I er forberedte på, hvordan belastningen fordeler sig i løbet af året. Hermed er det muligt at være forberedt på, hvilke opgaver der kommer og hvornår. En god planlægning er det halve arbejde. Med planlægning er det nemlig nemmere i god tid at have overblik, uddelegere og få folk til at sige ja. En god planlægning gør det nemmere for alle frivillige også dig. SÅDAN FUNGERER ÅRSPLANEN Årsplanen er bygget op i 12 perioder (måneder). Klubbens opgaver fordeles i de måneder, hvor de typisk skal afvikles. Her skal man være opmærksom på, at nogle opgaver kræver tidligere igangsætning og forberedelse, hvilket fremgår af opgavebeskrivelserne. Desuden skal man være opmærksom på, at nogle opgaver løbende og gentagne gange skal afvikles. Disse opgaver vil derfor gå igen på årsplanen. Årsplanen skal således betragtes som et dynamisk redskab, der løbende tilføres nye opgaver, mens andre opgaver bortfalder eller flytter til et andet tidspunkt. Derfor er det vigtigt, at I minimum en gang årligt, typisk i maj/juni eller ved årsskiftet, opdaterer klubbens årsplan. For at kunne lave en årsplan har I brug for en opgaveoversigt med opgaverne fordelt i skal-, bør- og kan-opgaver, som I kan vælge og prioritere ud fra i tre niveauer. Det giver jer mulighed for at skrue op og ned for aktivitetsniveauet, alt efter jeres ressourcer: Skal-opgaver de helt essentielle opgaver, man skal udføre for at kunne være en forening. Bør-opgaver opgaver, der ikke er et krav om at udføre, men som bør overvejes. Kan-opgaver opgaver, man kan vælge at udføre, alt efter ressourcer og ambitionsniveau. Har klubben således akutte problemer i forhold til at dække diverse opgaver ind, kan oversigten bruges som en prioriteringsliste, hvor man tager de mest vitale/nødvendige opgaver først. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Tjek på medlemskaber / Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling kontingentopkrævning Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden netværk børnestævner indberetning Kommunat forenings- Tilmelding til Medlemsregistrering & Spillercertifikater Regnskab Nøglemaster Sommerfest Bogføring & betaling Spillercertifikater Budget Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden Indkaldelse & dagsorden opstartsstævne selv-kampe vinterturnering Bestyrelsesmøder - Tilmelding til Dommerpåsætter til døm Tilmelding af hold - Forsikringer Træneraftaler Beach handball stævne Forældermøder Dommerbordsplan Afvikling og referat Tilmelding afslutningsstævnnetværk Afvikling og referat Afvikling og referat vinterturnering selv-kampe kaldelse & dagsorden Kommunalt forenings- Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Tilmelding af hold - Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Ind- Halbooking Planlægningstur Rekruttering af frivillige Påsætning af tider Turneringsansvarlig - Bolde og træningsdragtenetværk afbud/flytning af kampe Afvikling og referat Kommunalt forenings- Turneringsansvarlig - Bestyrelsesmøder - Indsamling juletræer Rekruttering af frivillige Påsætning af tider Trænerafslutning Tryk på klubbens tøj Juleafslutning afbud/flytning af kampe Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden ledere menter materialer Indkaldelse & dagsorden selv-kampe kaldelse & dagsorden selv-kampe Rekruttering af nye Afsliutnings arrange- Vedligeholdelse Bestyrelsesmøder - Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Ind- Dommerpåsætter til døm Rekruttering af frivillige Bestyrelsesn årsplan selv-kampe Turneringsansvarlig - Bestyrelsesmøder - Rekruttering af nye Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Den store frivilligfest Børneattest Skolehåndboldstævne afbud/flytning af kampe Afvikling og referat ledere Afvikling og referat Afvikling og referat Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden ledere kaldelse & dagsorden Rekruttering af nye Bestyrelsesmøder - Ind- Rekruttering af frivillige Rekruttering af frivillige Målaktier Bestyrelsesmøder - Rekruttering af nye Rekruttering af nye Rekruttering af frivillige Afvikling og referat ledere ledere Arrangere generalforsamling Bestyrelsens beretning 3

4 TYPISKE OPGAVER I EN KLUB Skal-opgaver Bør-opgaver Kan-opgaver Økonomi Turnering Ledelse Klub Events Sportsligt Kommunikation Klubservice Frivillighed Medlemsregistrering & indberetning Tjek på medlemskaber / kontingentopkrævning Tilmelding af hold - vinterturnering Tilmelding til børnestævner Bogføring & betaling Påsætning af tider Bestyrelsesmøder - indkaldelse & dagsorden Bestyrelsesmøder - afvikling og referat Arrangere generalforsamling Nøglemaster Rekruttering af frivillige Tryk på tøj Rekruttering af nye ledere Postmodtager Regnskab Dommerbordsplan Bestyrelsens beretning Spillercertifikater Kampresultater Børneattest Forsikringer Dommerpåsætter til døm selv-kampe Turneringsansvarlig - afbud/flytning af kampe Halbookinger Formanden Næstformand Kasserer Kursusrefusion Tilmelding til andre turneringer Bestyrelsesmedlem Afslutningsfest - ungdom og senior Budget Hjemmestævneansvarlig Ungekontakt Afslutningfest - børn Træneraftaler Stævnelister og holdkort Kommunale foreningsnetværk Årlig trænerfest Trænermøder Intern kommunikation Hjælpe- og ungtræneraftaler Hjemmeside ogsociale medier Markedsføring Vedligeholdelse af spillertøj Vedligeholdelse af øvrige materialer Bolde og træningsmaterialer Anerkendelse af frivillige Udvikling af frivillige Velkommen - ny træner Velkommen i klubben Træneruddannelse Kontakt til hovedforening Forældremøder Stævnekoordinator Holdleder Træneren Sponsoropkrævning Åbning og lukning af hal Mødekalender Ture til landskampe og lignende Billetsalg Den gode historie Vedligeholdelse af klublokale Julegaver - trænere og ledere Kræmmermarked Organisation af trøjevask Bestyrelsens årsplan Håndboldskoler Speaker til kampe Kampprogram Medlemsfordele Kåring af årets Lotteri Transport til udekampe Klubbens årsplan Boldaktivitetsstævne Musik til kampe Presseansvarlig Tøjbestilling Omdeling og indsamling Mission, vision og målsætninger Skolehåndboldstævne Gulvaftørrere Klubhåndbog Rekruttering af døm selv-dommere Indsamling af juletræer Minihåndboldskole Indløb Målaktier Sponsor-cykelløb Sponsorskilte Familie-håndbolddag Sponsoraftaler og -pleje Klubbens juleturnering 4

5 OPGAVEBESKRIVELSER LAV KONKRETE OPGAVEBESKRIVELSER FOR HVER OPGAVE For at gøre det nemt at være frivillig i jeres klub kan I udarbejde konkrete opgavebeskrivelser for det frivillige arbejde. Og hvorfor så det? Der er flere grunde: 1. For helt nye frivillige er det mere trygt at starte op, når man modtager en god introduktion og har kontaktpersoner, man kan spørge til råds. 2. Generelt er det meget nemmere som klub at uddelegere opgaver, når man præcist kan fortælle, hvad den enkelte opgave går ud på, og hvor lang tid den tager. Dermed sikrer man sig også, at alle opgaver dækkes ind, og de er fordelt uden overlap eller huller. 3. Det er meget nemmere for en frivillig at videregive en opgave til en anden frivillig, når der ligger en beskrivelse, man som ny kan tage udgangspunkt i. 4. Som klub mister man ikke både en masse viden og en arbejdskraft, når en frivillig efter mange års engagement stopper. Opgavebeskrivelserne skal gerne indeholde de vigtigste informationer, således at klubben sikres en større grad af kontinuitet og færre fejl. KOMMUNIKATION Den gode histor Timeforbrug: ie Årsplan: Løbend Opg Opgavebeskrive lse historier. I sam mange gode idle klubbens er I for at få at finde og form bens markedsføring sørg ireres Du sørger for klub lområdet insp ansvarlige for et, så hele loka spil med den og nærområd jeres klub. i ben lig klub frivil i er/leder eller historierne ud alle som spiller, træn dem er, at de til at deltage klub. fælles træk for ange, men et og gode oplevelser i jeres e kan være m historier så husk at Temaern unkt i positive mislykkedes tager udgangsp problemer og ting, der gi. om ener e høre giver kellig ikke der Vi vil og det, ferie)/fors det positive mmer- og jule sag er so gode t (eft fokusere på sstar gementer/den klubbens maer: Træning derledes arran est til Mulige te mpe i hallen/an hold/sponsorpleje/hyld af klubevents/ka tter ortræ jde/p medlemsarbe frivillige mv. lige ), familier, frivil aviser, plakater, Beslut (unge, voksne ratis - Målgruppen e (små artikler i lokale g, mv.) k, trykte blade edie platform M som Faceboo - ociale medier ge/måned, løbende ) små film til s ver u ag h ast d (en f r om hvad) - Hyppighed når skrives de e bidrag af hvor vers aer ( til di n og bes - Plan for tem er en rigtig god bben i opgave erne flere i klu temaliste. Klubbens unge særligt af visuel Involvér g ud fra jeres med indlæg; medlemmerne kan helt sikkert bidrage de sekunder). ressource, og film á dempelvis små som lokal bran gtes karakter (eks betra r derfo ikation skal erne kommun Klubbens ekst e udadtil. t og tilbudden r ikke altid a ing af klubben et, er, men huske ange aktivitet netværk og sammenhold tig m ar rig le ber h De fleste klub de gode oplevelser, det loka offensivt til værks. gå alle fortælle om or skal din klub tilbyder. Derf som klubben, hold, team Kontaktperso De fleste klubber vil desuden have brug for at supplere med egne opgavebeskrivelser ud over dem, der er på listen. HVAD BESTÅR OPGAVEBESKRIVELSERNE AF? Opgavebeskrivelserne indeholder følgende elementer: KLUB EVENTS forhold: avens tilhørs indsæt udvalg 25+ e DHF har udarbejdet en liste med omkring 100 typiske opgaver i en håndboldklub. Listen er ikke endegyldig og skal betragtes som et dynamisk redskab, der skal tilpasses hver klubs virkelighed. Derfor er det hensigten, at man som klub lader sig inspirere af listen og vælger de opgavebeskrivelser, som man finder relevante. Disse opgavebeskrivelser tilretter man så til egen klub, så de bliver helt præcise. Boldaktivitets stævne Kategorier Opgavetitel Organisatorisk placering i klubben Kontaktperson Tidspunkt på året (årsplanen) Opgavebeskrivelse Timeforbrug Bemærkninger Point Årsplan: Augu Opgavens tilh st KLUBservice ørsforhold: indsæt udvalg, hold, team Bolde og ialer træningsmater Årsplan: Maj Opgavens tilh ørsforhold: indsæt udvalg, hold, team n: indsæt navn + nr. Bemærkning lokale artikler til de altid Skriv mindre mrådet. Husk ugeaviser i næro sere på den gode foku at vinkle og rie. histo de om høre e gern, Læseren vil torier, hvor børn lokale succeshis frivillige skaber og unge, voksne ed for nden og derm værdi for hina et. lokalsamfund at e et billede til rien. Vedlæg gern histo budskabet i understøtte POint : 20 Timeforbrug: 15 timer Opgavebeskrive lse rne og afholdvne for skole 3. klasse. ldaktivitetsstæ or 2. gerer dette bo vnet udbydes primært f Klubben arran ber måned. Stæ event for jeres er det i septem rekrutterings m et e so nger stævnet kan fu Boldaktivitets sser til lens kla r sko klub. nvite ale skole og i akt til den lok Tag kont stævne. boldaktivitets olen. g sted med sk Aftal tid o. en til stævnet tiviteterne. Book hall hænder til ak llige frivi kstra Sørg for e til dagen. aler er kommer. ateri et af klasser, d Sørg for m e op på antall ter t følg for a Sørg ldaktivite forskellige bo Forbered ld Totalhåndbo all old Finsk baseb tafetløb med b men 1,5 time Forskellige s på forhånd, emmer I selv stævnet best Varigheden af anbefales. Kontaktperso n: indsæt navn + nr. Bemærkning om også ansøge Jeres klub kan kører i vanen, som Håndboldkara er i st og septemb løbet af augu et. hele land e til jeres lokal Dette skal ske sulent. udviklingskon POint : 10 Timeforbrug: 20 timer Opgavebeskrive lse bolde og på klubbens lelse at i at have styr en ansvarsfø god økonomi medlemmerne Der er rigtig og ledere tidig giver det giver trænere materialer. Sam for materialet, og det kab have medejers at arbejde under. r gelse materialer, gode betin ens trænings amtlige klubb versigt over s Lav en o stand de er i. der i den kommende sæson og i hvilken igten om vers fra o a Vurder ud materialer. er klubbens m skal købes nye or materialer og opdat budget f rsøg Unde er, hvilke behov. nere/ledere ov terialer efter ntninger skrivelse til træ en tydelig be over, og hvilke fælles forve Udarbejd ben råder rialerne. materialer klub g og behandling af mate lemmer skal sørge dnin med hvorvidt hed. der er til opry ningslinjer for t, klubben stiller til rådig e ret t lav er noge Overvej a, eller om det for egen bold Kontaktperso n: indsæt navn + nr. Bemærkning bedst an det virker Vurdér, hvord forhold til jeres i jeres klub i er: fysiske ramm r flere steder? t elle er I e de Træn old, der deler Har I mange h itter? samme rekvis behov? ne forskellige i Har holde r der der e lighe Hvilke mu plads, hallen? (skabs, depotrum ) harpiksrenser af svarene på Alt afhængig n I spørgsmål ka t ovenstående det giver beds bestemme, om fælles løsninger mening at lave ordninger ige eller have særl g, harpiks, mv.) dnin (egen bold-or POint : 20 5

6 6

7 KATEGORIER Opgaverne er inddelt i otte kategorier: Økonomi Klubservice Kommunikation Turnering Ledelse Sportsligt Klub Events Frivillighed. OPGAVETITEL Opgavetitlen angiver kort, hvad opgaven indeholder. ORGANISATORISK PLACERING I KLUBBEN Indikerer, hvor opgaven er forankret i et team, et udvalg, hos en ressourceperson eller andre steder så det er tydeligt, hvor man kan søge support. KONTAKTPERSON Til opgaven knyttes en kontaktperson, som den, der skal løse opgaven, kan kontakte for yderligere info. Dette giver især tryghed for nye frivillige. Samtidig er det en god mulighed for at bevare kontinuitet, fordi viden deles og ikke går tabt, når der skiftes mellem gamle og nye frivillige. Kontaktpersonen vil ofte være den afgående frivillige, der således kan støtte den nye ved at videregive sin viden. TIDSPUNKT PÅ ÅRET (ÅRSPLANEN) Det er vigtigt at have et overblik over årets gang i klubben, og hvordan ressourcebehovet er fordelt året igennem. Til dette formål angives der på hver opgave, hvornår (månedsvis eller løbende) opgaven er placeret i klubbens årsplan. OPGAVEBESKRIVELSE Jo bedre opgaven er beskrevet, des bedre overblik har man som frivillig. Med en løbende opdatering af opgaverne har man som klub således et godt arbejdsværktøj i dagligdagen. TIMEFORBRUG Bruges til at angive det forventede timeantal, der skal bruges på at løse opgaven. BEMÆRKNINGER Her er der plads til ekstra info og vejledning i forhold til løsning af opgaven. POINT Med point er det muligt at skelne mellem opgaverne og vise opgavens tyngde i forhold til timer og nødvendighed. Point kan give jer nye muligheder i forbindelse med rekruttering og anerkendelse af frivillige. 7

8 8

9 POINTSYSTEM MOTIVÉR MEDLEMMER OG ANDRE TIL FRIVILLIGE OPGAVER Ved at give opgaverne point kan I understøtte og motivere frivillige til at bidrage til jeres opgaveløsning i klubben. Point kan I blandt andet bruge som redskab til at: 1. synliggøre mængden og forskelligheden af opgaver i jeres klub. 2. anerkende de flittigste frivillige i jeres klub. 3. bruge point som et instrument over for medlemmer, der ikke bidrager med frivilligt arbejde. På næste side skitseres tre forskellige muligheder, hvor point kan tjene et formål i forhold til det frivillige arbejde. HVORDAN GIVER MAN POINT? Der er flere måder at opbygge et pointsystem på. Et eksempel er at skelne mellem skal-, bør- og kan-opgaver og give opgaverne point i forhold til det antal timer, det tager at løse den enkelte opgave. Point Timer Kan Bør Skal under 10 timer timer over 25 timer Alternativt kan man eksempelvis give et point pr. timeforbrug. 9

10 1. POINT TIL SYNLIGGØRELSE AF FRIVILLIGT ARBEJDE I KLUBBEN Point kan bruges til - over for alle medlemmer - at få et samlet billede over opgaveomfanget i klubben. Ved at give alle opgaver point og tælle den samlede pointsum (eksempelvis 5000 point) kan man illustrere og synliggøre opgaveomfanget i klubben. Hermed illustreres det, at man er en del af en helhed, en forening, og at det er en nødvendighed, at alle medlemmer bidrager med at løse opgaver. 2. POINT TIL ANERKENDELSE AF DE FLITTIG- STE FRIVILLIGE I JERES KLUB Point kan også bruges til at anerkende den frivillige arbejdsindsats. I kan som klub vælge at lave konkurrencer, hvor man optjener lodder i forhold til den mængde opgaver, man hver især bidrager til at løse. Konkurrencerne kan være mange forskellige ting, fx Årets Frivillig-pokalen, lagkage til Månedens Hænder, frivilliglodtrækning i gavepuljen (sponsorgaver) mv. 3. POINT SOM INSTRUMENT OVER FOR MEDLEMMER, DER IKKE BIDRAGER MED FRIVILLIGT ARBEJDE Point anvendes nogle steder som instrument over for medlemmer, hvor det gentagne gange har været svært at motivere dem til at tage del i det frivillige arbejde i klubben. Her kan point bruges til at skabe en ny kultur, om end det kan give modstand i starten. Idéen er, at hvert medlem skal optjene et bestemt antal point (eksempelvis 100 point pr. halvår). For hvert point, man som medlem ikke optjener, kommer man i stedet til at bidrage økonomisk, idet der udstedes en ekstra opkrævning. For hvert point, der ikke optjenes, betales eksempelvis 25 kr. Det er meget vigtigt at debattere forløbet godt igennem i klubbens ledelse, inden man implementerer initiativet - både i forhold til praktik, kommunikation, evt. særregler (børnemedlemmer) mv. Derfor start med at få overblik over den samlede pointsum, der er nødvendig for, at klubben kan hænge sammen. Dernæst udregn, hvad der som minimum er nødvendigt, at hvert medlem dækker ind. Vurdér, om eventuelt sure tjanser skal tælle dobbelt, da de dermed vil være mere attraktive at påtage sig. Og sørg dernæst for meget tydeligt og gerne både skriftligt og mundtligt at informere alle medlemmer forinden, således at alle er klar over de nye retningslinjer for og forventninger til, at alle skal bidrage. Hermed får I forhåbentlig sat en ny dagsorden, en ny kurs og en bedre frivillighedskultur i klubben. Det bedste resultat opnås sikkert, hvis I kombinerer de to skitserede modeller - point som pisk (ekstra opkrævninger) og point som gulerod (anerkendelse af frivillige). 10

11 11

12 12

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 04. februar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Irene Christina (CH) Formand (RA) Kasser Palle (PA) Sekretær Tonny (TO)

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg.

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg. Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg,

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små

Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små Foreningsbetaling.dk er til alle typer foreninger store som små Betalings- og kommunikationsservice Via foreningsbetaling.dk kan du opkræve betaling og kommunikere direkte til medlemmerne på mobiltelefonen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder

3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Onsdag 9. maj kl. 19.00 hos Anja (i stedet for Tove) Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Jørgen Donslund.

Læs mere

FASTHOLDELSES- OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

FASTHOLDELSES- OG REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering indtil nu? Vi har haft drøftelser på bestyrelsesplan, men ikke udarbejdet en målrettet strategi. Vi har talt om indsatsområder

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Formand: Marianne Lundgreen ansvarlig for træner teamet i Risøhøj.

Formand: Marianne Lundgreen ansvarlig for træner teamet i Risøhøj. Formandens beretning for Risøhøj året 2014. Året 2014 blev for Risøhøj et år fyldt med store oplevelser og samtidig et år med ben hårdt arbejde for Risøhøjs bestyrelse, for at få alle ender til at nå sammen

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Fælles informationsmøde. KIF Håndbold maj 2014

Fælles informationsmøde. KIF Håndbold maj 2014 Fælles informationsmøde KIF Håndbold maj 2014 Agenda 19:00-19:45 KIF Håndbold Fælles 19:45-20:05 Ministervalg Holdniveau 20:05-20:15 Kaffe pause 20:15-21:00 Foredrag ved Jacob Freil 21:00-21:15 Opsamling

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere