klub-building Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Temahæfte 1 - Styr på driften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "klub-building Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Temahæfte 1 - Styr på driften"

Transkript

1 klub-building Temahæfte 1 - Styr på driften Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 Det er godt, når I som klub har styr på, hvilke opgaver der er i jeres håndboldklub, antallet af timer de tager at udføre, og hvornår i løbet af året de skal udføres. Har I styr på disse elementer, har I rigtig god mulighed for at sikre en stabil drift af håndboldklubben. Samtidig har I langt bedre mulighed for at uddelegere og involvere andre i det frivillige arbejde, ligesom det bliver sjovere at være frivillig. Med andre ord en ren win/win-situation for klubben og alle frivillige. Dette temahæfte introducerer tre hovedelementer til en god, daglig drift og frivillighed i jeres klub: Årsplanen få overblik over årets opgaver Opgavebeskrivelser lav konkrete opgavebeskrivelser for hver opgave Pointsystem motivér medlemmer og andre til frivillige opgaver Tak, fordi du allerede gør en forskel i din håndboldklub! 2

3 ÅRSPLANEN FÅ OVERBLIK OVER ÅRETS OPGAVER Med klubbens årsplan bliver I bedre i stand til at overskue driften og prioritere ressourcerne i klubben, da I er forberedte på, hvordan belastningen fordeler sig i løbet af året. Hermed er det muligt at være forberedt på, hvilke opgaver der kommer og hvornår. En god planlægning er det halve arbejde. Med planlægning er det nemlig nemmere i god tid at have overblik, uddelegere og få folk til at sige ja. En god planlægning gør det nemmere for alle frivillige også dig. SÅDAN FUNGERER ÅRSPLANEN Årsplanen er bygget op i 12 perioder (måneder). Klubbens opgaver fordeles i de måneder, hvor de typisk skal afvikles. Her skal man være opmærksom på, at nogle opgaver kræver tidligere igangsætning og forberedelse, hvilket fremgår af opgavebeskrivelserne. Desuden skal man være opmærksom på, at nogle opgaver løbende og gentagne gange skal afvikles. Disse opgaver vil derfor gå igen på årsplanen. Årsplanen skal således betragtes som et dynamisk redskab, der løbende tilføres nye opgaver, mens andre opgaver bortfalder eller flytter til et andet tidspunkt. Derfor er det vigtigt, at I minimum en gang årligt, typisk i maj/juni eller ved årsskiftet, opdaterer klubbens årsplan. For at kunne lave en årsplan har I brug for en opgaveoversigt med opgaverne fordelt i skal-, bør- og kan-opgaver, som I kan vælge og prioritere ud fra i tre niveauer. Det giver jer mulighed for at skrue op og ned for aktivitetsniveauet, alt efter jeres ressourcer: Skal-opgaver de helt essentielle opgaver, man skal udføre for at kunne være en forening. Bør-opgaver opgaver, der ikke er et krav om at udføre, men som bør overvejes. Kan-opgaver opgaver, man kan vælge at udføre, alt efter ressourcer og ambitionsniveau. Har klubben således akutte problemer i forhold til at dække diverse opgaver ind, kan oversigten bruges som en prioriteringsliste, hvor man tager de mest vitale/nødvendige opgaver først. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Tjek på medlemskaber / Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling kontingentopkrævning Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden netværk børnestævner indberetning Kommunat forenings- Tilmelding til Medlemsregistrering & Spillercertifikater Regnskab Nøglemaster Sommerfest Bogføring & betaling Spillercertifikater Budget Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden Indkaldelse & dagsorden opstartsstævne selv-kampe vinterturnering Bestyrelsesmøder - Tilmelding til Dommerpåsætter til døm Tilmelding af hold - Forsikringer Træneraftaler Beach handball stævne Forældermøder Dommerbordsplan Afvikling og referat Tilmelding afslutningsstævnnetværk Afvikling og referat Afvikling og referat vinterturnering selv-kampe kaldelse & dagsorden Kommunalt forenings- Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Tilmelding af hold - Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Ind- Halbooking Planlægningstur Rekruttering af frivillige Påsætning af tider Turneringsansvarlig - Bolde og træningsdragtenetværk afbud/flytning af kampe Afvikling og referat Kommunalt forenings- Turneringsansvarlig - Bestyrelsesmøder - Indsamling juletræer Rekruttering af frivillige Påsætning af tider Trænerafslutning Tryk på klubbens tøj Juleafslutning afbud/flytning af kampe Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden ledere menter materialer Indkaldelse & dagsorden selv-kampe kaldelse & dagsorden selv-kampe Rekruttering af nye Afsliutnings arrange- Vedligeholdelse Bestyrelsesmøder - Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Ind- Dommerpåsætter til døm Rekruttering af frivillige Bestyrelsesn årsplan selv-kampe Turneringsansvarlig - Bestyrelsesmøder - Rekruttering af nye Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Den store frivilligfest Børneattest Skolehåndboldstævne afbud/flytning af kampe Afvikling og referat ledere Afvikling og referat Afvikling og referat Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden ledere kaldelse & dagsorden Rekruttering af nye Bestyrelsesmøder - Ind- Rekruttering af frivillige Rekruttering af frivillige Målaktier Bestyrelsesmøder - Rekruttering af nye Rekruttering af nye Rekruttering af frivillige Afvikling og referat ledere ledere Arrangere generalforsamling Bestyrelsens beretning 3

4 TYPISKE OPGAVER I EN KLUB Skal-opgaver Bør-opgaver Kan-opgaver Økonomi Turnering Ledelse Klub Events Sportsligt Kommunikation Klubservice Frivillighed Medlemsregistrering & indberetning Tjek på medlemskaber / kontingentopkrævning Tilmelding af hold - vinterturnering Tilmelding til børnestævner Bogføring & betaling Påsætning af tider Bestyrelsesmøder - indkaldelse & dagsorden Bestyrelsesmøder - afvikling og referat Arrangere generalforsamling Nøglemaster Rekruttering af frivillige Tryk på tøj Rekruttering af nye ledere Postmodtager Regnskab Dommerbordsplan Bestyrelsens beretning Spillercertifikater Kampresultater Børneattest Forsikringer Dommerpåsætter til døm selv-kampe Turneringsansvarlig - afbud/flytning af kampe Halbookinger Formanden Næstformand Kasserer Kursusrefusion Tilmelding til andre turneringer Bestyrelsesmedlem Afslutningsfest - ungdom og senior Budget Hjemmestævneansvarlig Ungekontakt Afslutningfest - børn Træneraftaler Stævnelister og holdkort Kommunale foreningsnetværk Årlig trænerfest Trænermøder Intern kommunikation Hjælpe- og ungtræneraftaler Hjemmeside ogsociale medier Markedsføring Vedligeholdelse af spillertøj Vedligeholdelse af øvrige materialer Bolde og træningsmaterialer Anerkendelse af frivillige Udvikling af frivillige Velkommen - ny træner Velkommen i klubben Træneruddannelse Kontakt til hovedforening Forældremøder Stævnekoordinator Holdleder Træneren Sponsoropkrævning Åbning og lukning af hal Mødekalender Ture til landskampe og lignende Billetsalg Den gode historie Vedligeholdelse af klublokale Julegaver - trænere og ledere Kræmmermarked Organisation af trøjevask Bestyrelsens årsplan Håndboldskoler Speaker til kampe Kampprogram Medlemsfordele Kåring af årets Lotteri Transport til udekampe Klubbens årsplan Boldaktivitetsstævne Musik til kampe Presseansvarlig Tøjbestilling Omdeling og indsamling Mission, vision og målsætninger Skolehåndboldstævne Gulvaftørrere Klubhåndbog Rekruttering af døm selv-dommere Indsamling af juletræer Minihåndboldskole Indløb Målaktier Sponsor-cykelløb Sponsorskilte Familie-håndbolddag Sponsoraftaler og -pleje Klubbens juleturnering 4

5 OPGAVEBESKRIVELSER LAV KONKRETE OPGAVEBESKRIVELSER FOR HVER OPGAVE For at gøre det nemt at være frivillig i jeres klub kan I udarbejde konkrete opgavebeskrivelser for det frivillige arbejde. Og hvorfor så det? Der er flere grunde: 1. For helt nye frivillige er det mere trygt at starte op, når man modtager en god introduktion og har kontaktpersoner, man kan spørge til råds. 2. Generelt er det meget nemmere som klub at uddelegere opgaver, når man præcist kan fortælle, hvad den enkelte opgave går ud på, og hvor lang tid den tager. Dermed sikrer man sig også, at alle opgaver dækkes ind, og de er fordelt uden overlap eller huller. 3. Det er meget nemmere for en frivillig at videregive en opgave til en anden frivillig, når der ligger en beskrivelse, man som ny kan tage udgangspunkt i. 4. Som klub mister man ikke både en masse viden og en arbejdskraft, når en frivillig efter mange års engagement stopper. Opgavebeskrivelserne skal gerne indeholde de vigtigste informationer, således at klubben sikres en større grad af kontinuitet og færre fejl. KOMMUNIKATION Den gode histor Timeforbrug: ie Årsplan: Løbend Opg Opgavebeskrive lse historier. I sam mange gode idle klubbens er I for at få at finde og form bens markedsføring sørg ireres Du sørger for klub lområdet insp ansvarlige for et, så hele loka spil med den og nærområd jeres klub. i ben lig klub frivil i er/leder eller historierne ud alle som spiller, træn dem er, at de til at deltage klub. fælles træk for ange, men et og gode oplevelser i jeres e kan være m historier så husk at Temaern unkt i positive mislykkedes tager udgangsp problemer og ting, der gi. om ener e høre giver kellig ikke der Vi vil og det, ferie)/fors det positive mmer- og jule sag er so gode t (eft fokusere på sstar gementer/den klubbens maer: Træning derledes arran est til Mulige te mpe i hallen/an hold/sponsorpleje/hyld af klubevents/ka tter ortræ jde/p medlemsarbe frivillige mv. lige ), familier, frivil aviser, plakater, Beslut (unge, voksne ratis - Målgruppen e (små artikler i lokale g, mv.) k, trykte blade edie platform M som Faceboo - ociale medier ge/måned, løbende ) små film til s ver u ag h ast d (en f r om hvad) - Hyppighed når skrives de e bidrag af hvor vers aer ( til di n og bes - Plan for tem er en rigtig god bben i opgave erne flere i klu temaliste. Klubbens unge særligt af visuel Involvér g ud fra jeres med indlæg; medlemmerne kan helt sikkert bidrage de sekunder). ressource, og film á dempelvis små som lokal bran gtes karakter (eks betra r derfo ikation skal erne kommun Klubbens ekst e udadtil. t og tilbudden r ikke altid a ing af klubben et, er, men huske ange aktivitet netværk og sammenhold tig m ar rig le ber h De fleste klub de gode oplevelser, det loka offensivt til værks. gå alle fortælle om or skal din klub tilbyder. Derf som klubben, hold, team Kontaktperso De fleste klubber vil desuden have brug for at supplere med egne opgavebeskrivelser ud over dem, der er på listen. HVAD BESTÅR OPGAVEBESKRIVELSERNE AF? Opgavebeskrivelserne indeholder følgende elementer: KLUB EVENTS forhold: avens tilhørs indsæt udvalg 25+ e DHF har udarbejdet en liste med omkring 100 typiske opgaver i en håndboldklub. Listen er ikke endegyldig og skal betragtes som et dynamisk redskab, der skal tilpasses hver klubs virkelighed. Derfor er det hensigten, at man som klub lader sig inspirere af listen og vælger de opgavebeskrivelser, som man finder relevante. Disse opgavebeskrivelser tilretter man så til egen klub, så de bliver helt præcise. Boldaktivitets stævne Kategorier Opgavetitel Organisatorisk placering i klubben Kontaktperson Tidspunkt på året (årsplanen) Opgavebeskrivelse Timeforbrug Bemærkninger Point Årsplan: Augu Opgavens tilh st KLUBservice ørsforhold: indsæt udvalg, hold, team Bolde og ialer træningsmater Årsplan: Maj Opgavens tilh ørsforhold: indsæt udvalg, hold, team n: indsæt navn + nr. Bemærkning lokale artikler til de altid Skriv mindre mrådet. Husk ugeaviser i næro sere på den gode foku at vinkle og rie. histo de om høre e gern, Læseren vil torier, hvor børn lokale succeshis frivillige skaber og unge, voksne ed for nden og derm værdi for hina et. lokalsamfund at e et billede til rien. Vedlæg gern histo budskabet i understøtte POint : 20 Timeforbrug: 15 timer Opgavebeskrive lse rne og afholdvne for skole 3. klasse. ldaktivitetsstæ or 2. gerer dette bo vnet udbydes primært f Klubben arran ber måned. Stæ event for jeres er det i septem rekrutterings m et e so nger stævnet kan fu Boldaktivitets sser til lens kla r sko klub. nvite ale skole og i akt til den lok Tag kont stævne. boldaktivitets olen. g sted med sk Aftal tid o. en til stævnet tiviteterne. Book hall hænder til ak llige frivi kstra Sørg for e til dagen. aler er kommer. ateri et af klasser, d Sørg for m e op på antall ter t følg for a Sørg ldaktivite forskellige bo Forbered ld Totalhåndbo all old Finsk baseb tafetløb med b men 1,5 time Forskellige s på forhånd, emmer I selv stævnet best Varigheden af anbefales. Kontaktperso n: indsæt navn + nr. Bemærkning om også ansøge Jeres klub kan kører i vanen, som Håndboldkara er i st og septemb løbet af augu et. hele land e til jeres lokal Dette skal ske sulent. udviklingskon POint : 10 Timeforbrug: 20 timer Opgavebeskrive lse bolde og på klubbens lelse at i at have styr en ansvarsfø god økonomi medlemmerne Der er rigtig og ledere tidig giver det giver trænere materialer. Sam for materialet, og det kab have medejers at arbejde under. r gelse materialer, gode betin ens trænings amtlige klubb versigt over s Lav en o stand de er i. der i den kommende sæson og i hvilken igten om vers fra o a Vurder ud materialer. er klubbens m skal købes nye or materialer og opdat budget f rsøg Unde er, hvilke behov. nere/ledere ov terialer efter ntninger skrivelse til træ en tydelig be over, og hvilke fælles forve Udarbejd ben råder rialerne. materialer klub g og behandling af mate lemmer skal sørge dnin med hvorvidt hed. der er til opry ningslinjer for t, klubben stiller til rådig e ret t lav er noge Overvej a, eller om det for egen bold Kontaktperso n: indsæt navn + nr. Bemærkning bedst an det virker Vurdér, hvord forhold til jeres i jeres klub i er: fysiske ramm r flere steder? t elle er I e de Træn old, der deler Har I mange h itter? samme rekvis behov? ne forskellige i Har holde r der der e lighe Hvilke mu plads, hallen? (skabs, depotrum ) harpiksrenser af svarene på Alt afhængig n I spørgsmål ka t ovenstående det giver beds bestemme, om fælles løsninger mening at lave ordninger ige eller have særl g, harpiks, mv.) dnin (egen bold-or POint : 20 5

6 6

7 KATEGORIER Opgaverne er inddelt i otte kategorier: Økonomi Klubservice Kommunikation Turnering Ledelse Sportsligt Klub Events Frivillighed. OPGAVETITEL Opgavetitlen angiver kort, hvad opgaven indeholder. ORGANISATORISK PLACERING I KLUBBEN Indikerer, hvor opgaven er forankret i et team, et udvalg, hos en ressourceperson eller andre steder så det er tydeligt, hvor man kan søge support. KONTAKTPERSON Til opgaven knyttes en kontaktperson, som den, der skal løse opgaven, kan kontakte for yderligere info. Dette giver især tryghed for nye frivillige. Samtidig er det en god mulighed for at bevare kontinuitet, fordi viden deles og ikke går tabt, når der skiftes mellem gamle og nye frivillige. Kontaktpersonen vil ofte være den afgående frivillige, der således kan støtte den nye ved at videregive sin viden. TIDSPUNKT PÅ ÅRET (ÅRSPLANEN) Det er vigtigt at have et overblik over årets gang i klubben, og hvordan ressourcebehovet er fordelt året igennem. Til dette formål angives der på hver opgave, hvornår (månedsvis eller løbende) opgaven er placeret i klubbens årsplan. OPGAVEBESKRIVELSE Jo bedre opgaven er beskrevet, des bedre overblik har man som frivillig. Med en løbende opdatering af opgaverne har man som klub således et godt arbejdsværktøj i dagligdagen. TIMEFORBRUG Bruges til at angive det forventede timeantal, der skal bruges på at løse opgaven. BEMÆRKNINGER Her er der plads til ekstra info og vejledning i forhold til løsning af opgaven. POINT Med point er det muligt at skelne mellem opgaverne og vise opgavens tyngde i forhold til timer og nødvendighed. Point kan give jer nye muligheder i forbindelse med rekruttering og anerkendelse af frivillige. 7

8 8

9 POINTSYSTEM MOTIVÉR MEDLEMMER OG ANDRE TIL FRIVILLIGE OPGAVER Ved at give opgaverne point kan I understøtte og motivere frivillige til at bidrage til jeres opgaveløsning i klubben. Point kan I blandt andet bruge som redskab til at: 1. synliggøre mængden og forskelligheden af opgaver i jeres klub. 2. anerkende de flittigste frivillige i jeres klub. 3. bruge point som et instrument over for medlemmer, der ikke bidrager med frivilligt arbejde. På næste side skitseres tre forskellige muligheder, hvor point kan tjene et formål i forhold til det frivillige arbejde. HVORDAN GIVER MAN POINT? Der er flere måder at opbygge et pointsystem på. Et eksempel er at skelne mellem skal-, bør- og kan-opgaver og give opgaverne point i forhold til det antal timer, det tager at løse den enkelte opgave. Point Timer Kan Bør Skal under 10 timer timer over 25 timer Alternativt kan man eksempelvis give et point pr. timeforbrug. 9

10 1. POINT TIL SYNLIGGØRELSE AF FRIVILLIGT ARBEJDE I KLUBBEN Point kan bruges til - over for alle medlemmer - at få et samlet billede over opgaveomfanget i klubben. Ved at give alle opgaver point og tælle den samlede pointsum (eksempelvis 5000 point) kan man illustrere og synliggøre opgaveomfanget i klubben. Hermed illustreres det, at man er en del af en helhed, en forening, og at det er en nødvendighed, at alle medlemmer bidrager med at løse opgaver. 2. POINT TIL ANERKENDELSE AF DE FLITTIG- STE FRIVILLIGE I JERES KLUB Point kan også bruges til at anerkende den frivillige arbejdsindsats. I kan som klub vælge at lave konkurrencer, hvor man optjener lodder i forhold til den mængde opgaver, man hver især bidrager til at løse. Konkurrencerne kan være mange forskellige ting, fx Årets Frivillig-pokalen, lagkage til Månedens Hænder, frivilliglodtrækning i gavepuljen (sponsorgaver) mv. 3. POINT SOM INSTRUMENT OVER FOR MEDLEMMER, DER IKKE BIDRAGER MED FRIVILLIGT ARBEJDE Point anvendes nogle steder som instrument over for medlemmer, hvor det gentagne gange har været svært at motivere dem til at tage del i det frivillige arbejde i klubben. Her kan point bruges til at skabe en ny kultur, om end det kan give modstand i starten. Idéen er, at hvert medlem skal optjene et bestemt antal point (eksempelvis 100 point pr. halvår). For hvert point, man som medlem ikke optjener, kommer man i stedet til at bidrage økonomisk, idet der udstedes en ekstra opkrævning. For hvert point, der ikke optjenes, betales eksempelvis 25 kr. Det er meget vigtigt at debattere forløbet godt igennem i klubbens ledelse, inden man implementerer initiativet - både i forhold til praktik, kommunikation, evt. særregler (børnemedlemmer) mv. Derfor start med at få overblik over den samlede pointsum, der er nødvendig for, at klubben kan hænge sammen. Dernæst udregn, hvad der som minimum er nødvendigt, at hvert medlem dækker ind. Vurdér, om eventuelt sure tjanser skal tælle dobbelt, da de dermed vil være mere attraktive at påtage sig. Og sørg dernæst for meget tydeligt og gerne både skriftligt og mundtligt at informere alle medlemmer forinden, således at alle er klar over de nye retningslinjer for og forventninger til, at alle skal bidrage. Hermed får I forhåbentlig sat en ny dagsorden, en ny kurs og en bedre frivillighedskultur i klubben. Det bedste resultat opnås sikkert, hvis I kombinerer de to skitserede modeller - point som pisk (ekstra opkrævninger) og point som gulerod (anerkendelse af frivillige). 10

11 11

12 12

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere