klub-building Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Temahæfte 1 - Styr på driften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "klub-building Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Temahæfte 1 - Styr på driften"

Transkript

1 klub-building Temahæfte 1 - Styr på driften Skab overblik over opgaverne og gør det nemmere at være frivillig i din klub Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 Det er godt, når I som klub har styr på, hvilke opgaver der er i jeres håndboldklub, antallet af timer de tager at udføre, og hvornår i løbet af året de skal udføres. Har I styr på disse elementer, har I rigtig god mulighed for at sikre en stabil drift af håndboldklubben. Samtidig har I langt bedre mulighed for at uddelegere og involvere andre i det frivillige arbejde, ligesom det bliver sjovere at være frivillig. Med andre ord en ren win/win-situation for klubben og alle frivillige. Dette temahæfte introducerer tre hovedelementer til en god, daglig drift og frivillighed i jeres klub: Årsplanen få overblik over årets opgaver Opgavebeskrivelser lav konkrete opgavebeskrivelser for hver opgave Pointsystem motivér medlemmer og andre til frivillige opgaver Tak, fordi du allerede gør en forskel i din håndboldklub! 2

3 ÅRSPLANEN FÅ OVERBLIK OVER ÅRETS OPGAVER Med klubbens årsplan bliver I bedre i stand til at overskue driften og prioritere ressourcerne i klubben, da I er forberedte på, hvordan belastningen fordeler sig i løbet af året. Hermed er det muligt at være forberedt på, hvilke opgaver der kommer og hvornår. En god planlægning er det halve arbejde. Med planlægning er det nemlig nemmere i god tid at have overblik, uddelegere og få folk til at sige ja. En god planlægning gør det nemmere for alle frivillige også dig. SÅDAN FUNGERER ÅRSPLANEN Årsplanen er bygget op i 12 perioder (måneder). Klubbens opgaver fordeles i de måneder, hvor de typisk skal afvikles. Her skal man være opmærksom på, at nogle opgaver kræver tidligere igangsætning og forberedelse, hvilket fremgår af opgavebeskrivelserne. Desuden skal man være opmærksom på, at nogle opgaver løbende og gentagne gange skal afvikles. Disse opgaver vil derfor gå igen på årsplanen. Årsplanen skal således betragtes som et dynamisk redskab, der løbende tilføres nye opgaver, mens andre opgaver bortfalder eller flytter til et andet tidspunkt. Derfor er det vigtigt, at I minimum en gang årligt, typisk i maj/juni eller ved årsskiftet, opdaterer klubbens årsplan. For at kunne lave en årsplan har I brug for en opgaveoversigt med opgaverne fordelt i skal-, bør- og kan-opgaver, som I kan vælge og prioritere ud fra i tre niveauer. Det giver jer mulighed for at skrue op og ned for aktivitetsniveauet, alt efter jeres ressourcer: Skal-opgaver de helt essentielle opgaver, man skal udføre for at kunne være en forening. Bør-opgaver opgaver, der ikke er et krav om at udføre, men som bør overvejes. Kan-opgaver opgaver, man kan vælge at udføre, alt efter ressourcer og ambitionsniveau. Har klubben således akutte problemer i forhold til at dække diverse opgaver ind, kan oversigten bruges som en prioriteringsliste, hvor man tager de mest vitale/nødvendige opgaver først. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Tjek på medlemskaber / Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling Bogføring & betaling kontingentopkrævning Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden netværk børnestævner indberetning Kommunat forenings- Tilmelding til Medlemsregistrering & Spillercertifikater Regnskab Nøglemaster Sommerfest Bogføring & betaling Spillercertifikater Budget Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden Indkaldelse & dagsorden opstartsstævne selv-kampe vinterturnering Bestyrelsesmøder - Tilmelding til Dommerpåsætter til døm Tilmelding af hold - Forsikringer Træneraftaler Beach handball stævne Forældermøder Dommerbordsplan Afvikling og referat Tilmelding afslutningsstævnnetværk Afvikling og referat Afvikling og referat vinterturnering selv-kampe kaldelse & dagsorden Kommunalt forenings- Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Tilmelding af hold - Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Ind- Halbooking Planlægningstur Rekruttering af frivillige Påsætning af tider Turneringsansvarlig - Bolde og træningsdragtenetværk afbud/flytning af kampe Afvikling og referat Kommunalt forenings- Turneringsansvarlig - Bestyrelsesmøder - Indsamling juletræer Rekruttering af frivillige Påsætning af tider Trænerafslutning Tryk på klubbens tøj Juleafslutning afbud/flytning af kampe Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden ledere menter materialer Indkaldelse & dagsorden selv-kampe kaldelse & dagsorden selv-kampe Rekruttering af nye Afsliutnings arrange- Vedligeholdelse Bestyrelsesmøder - Dommerpåsætter til døm Bestyrelsesmøder - Ind- Dommerpåsætter til døm Rekruttering af frivillige Bestyrelsesn årsplan selv-kampe Turneringsansvarlig - Bestyrelsesmøder - Rekruttering af nye Bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder - Den store frivilligfest Børneattest Skolehåndboldstævne afbud/flytning af kampe Afvikling og referat ledere Afvikling og referat Afvikling og referat Bestyrelsesmøder - Indkaldelse & dagsorden ledere kaldelse & dagsorden Rekruttering af nye Bestyrelsesmøder - Ind- Rekruttering af frivillige Rekruttering af frivillige Målaktier Bestyrelsesmøder - Rekruttering af nye Rekruttering af nye Rekruttering af frivillige Afvikling og referat ledere ledere Arrangere generalforsamling Bestyrelsens beretning 3

4 TYPISKE OPGAVER I EN KLUB Skal-opgaver Bør-opgaver Kan-opgaver Økonomi Turnering Ledelse Klub Events Sportsligt Kommunikation Klubservice Frivillighed Medlemsregistrering & indberetning Tjek på medlemskaber / kontingentopkrævning Tilmelding af hold - vinterturnering Tilmelding til børnestævner Bogføring & betaling Påsætning af tider Bestyrelsesmøder - indkaldelse & dagsorden Bestyrelsesmøder - afvikling og referat Arrangere generalforsamling Nøglemaster Rekruttering af frivillige Tryk på tøj Rekruttering af nye ledere Postmodtager Regnskab Dommerbordsplan Bestyrelsens beretning Spillercertifikater Kampresultater Børneattest Forsikringer Dommerpåsætter til døm selv-kampe Turneringsansvarlig - afbud/flytning af kampe Halbookinger Formanden Næstformand Kasserer Kursusrefusion Tilmelding til andre turneringer Bestyrelsesmedlem Afslutningsfest - ungdom og senior Budget Hjemmestævneansvarlig Ungekontakt Afslutningfest - børn Træneraftaler Stævnelister og holdkort Kommunale foreningsnetværk Årlig trænerfest Trænermøder Intern kommunikation Hjælpe- og ungtræneraftaler Hjemmeside ogsociale medier Markedsføring Vedligeholdelse af spillertøj Vedligeholdelse af øvrige materialer Bolde og træningsmaterialer Anerkendelse af frivillige Udvikling af frivillige Velkommen - ny træner Velkommen i klubben Træneruddannelse Kontakt til hovedforening Forældremøder Stævnekoordinator Holdleder Træneren Sponsoropkrævning Åbning og lukning af hal Mødekalender Ture til landskampe og lignende Billetsalg Den gode historie Vedligeholdelse af klublokale Julegaver - trænere og ledere Kræmmermarked Organisation af trøjevask Bestyrelsens årsplan Håndboldskoler Speaker til kampe Kampprogram Medlemsfordele Kåring af årets Lotteri Transport til udekampe Klubbens årsplan Boldaktivitetsstævne Musik til kampe Presseansvarlig Tøjbestilling Omdeling og indsamling Mission, vision og målsætninger Skolehåndboldstævne Gulvaftørrere Klubhåndbog Rekruttering af døm selv-dommere Indsamling af juletræer Minihåndboldskole Indløb Målaktier Sponsor-cykelløb Sponsorskilte Familie-håndbolddag Sponsoraftaler og -pleje Klubbens juleturnering 4

5 OPGAVEBESKRIVELSER LAV KONKRETE OPGAVEBESKRIVELSER FOR HVER OPGAVE For at gøre det nemt at være frivillig i jeres klub kan I udarbejde konkrete opgavebeskrivelser for det frivillige arbejde. Og hvorfor så det? Der er flere grunde: 1. For helt nye frivillige er det mere trygt at starte op, når man modtager en god introduktion og har kontaktpersoner, man kan spørge til råds. 2. Generelt er det meget nemmere som klub at uddelegere opgaver, når man præcist kan fortælle, hvad den enkelte opgave går ud på, og hvor lang tid den tager. Dermed sikrer man sig også, at alle opgaver dækkes ind, og de er fordelt uden overlap eller huller. 3. Det er meget nemmere for en frivillig at videregive en opgave til en anden frivillig, når der ligger en beskrivelse, man som ny kan tage udgangspunkt i. 4. Som klub mister man ikke både en masse viden og en arbejdskraft, når en frivillig efter mange års engagement stopper. Opgavebeskrivelserne skal gerne indeholde de vigtigste informationer, således at klubben sikres en større grad af kontinuitet og færre fejl. KOMMUNIKATION Den gode histor Timeforbrug: ie Årsplan: Løbend Opg Opgavebeskrive lse historier. I sam mange gode idle klubbens er I for at få at finde og form bens markedsføring sørg ireres Du sørger for klub lområdet insp ansvarlige for et, så hele loka spil med den og nærområd jeres klub. i ben lig klub frivil i er/leder eller historierne ud alle som spiller, træn dem er, at de til at deltage klub. fælles træk for ange, men et og gode oplevelser i jeres e kan være m historier så husk at Temaern unkt i positive mislykkedes tager udgangsp problemer og ting, der gi. om ener e høre giver kellig ikke der Vi vil og det, ferie)/fors det positive mmer- og jule sag er so gode t (eft fokusere på sstar gementer/den klubbens maer: Træning derledes arran est til Mulige te mpe i hallen/an hold/sponsorpleje/hyld af klubevents/ka tter ortræ jde/p medlemsarbe frivillige mv. lige ), familier, frivil aviser, plakater, Beslut (unge, voksne ratis - Målgruppen e (små artikler i lokale g, mv.) k, trykte blade edie platform M som Faceboo - ociale medier ge/måned, løbende ) små film til s ver u ag h ast d (en f r om hvad) - Hyppighed når skrives de e bidrag af hvor vers aer ( til di n og bes - Plan for tem er en rigtig god bben i opgave erne flere i klu temaliste. Klubbens unge særligt af visuel Involvér g ud fra jeres med indlæg; medlemmerne kan helt sikkert bidrage de sekunder). ressource, og film á dempelvis små som lokal bran gtes karakter (eks betra r derfo ikation skal erne kommun Klubbens ekst e udadtil. t og tilbudden r ikke altid a ing af klubben et, er, men huske ange aktivitet netværk og sammenhold tig m ar rig le ber h De fleste klub de gode oplevelser, det loka offensivt til værks. gå alle fortælle om or skal din klub tilbyder. Derf som klubben, hold, team Kontaktperso De fleste klubber vil desuden have brug for at supplere med egne opgavebeskrivelser ud over dem, der er på listen. HVAD BESTÅR OPGAVEBESKRIVELSERNE AF? Opgavebeskrivelserne indeholder følgende elementer: KLUB EVENTS forhold: avens tilhørs indsæt udvalg 25+ e DHF har udarbejdet en liste med omkring 100 typiske opgaver i en håndboldklub. Listen er ikke endegyldig og skal betragtes som et dynamisk redskab, der skal tilpasses hver klubs virkelighed. Derfor er det hensigten, at man som klub lader sig inspirere af listen og vælger de opgavebeskrivelser, som man finder relevante. Disse opgavebeskrivelser tilretter man så til egen klub, så de bliver helt præcise. Boldaktivitets stævne Kategorier Opgavetitel Organisatorisk placering i klubben Kontaktperson Tidspunkt på året (årsplanen) Opgavebeskrivelse Timeforbrug Bemærkninger Point Årsplan: Augu Opgavens tilh st KLUBservice ørsforhold: indsæt udvalg, hold, team Bolde og ialer træningsmater Årsplan: Maj Opgavens tilh ørsforhold: indsæt udvalg, hold, team n: indsæt navn + nr. Bemærkning lokale artikler til de altid Skriv mindre mrådet. Husk ugeaviser i næro sere på den gode foku at vinkle og rie. histo de om høre e gern, Læseren vil torier, hvor børn lokale succeshis frivillige skaber og unge, voksne ed for nden og derm værdi for hina et. lokalsamfund at e et billede til rien. Vedlæg gern histo budskabet i understøtte POint : 20 Timeforbrug: 15 timer Opgavebeskrive lse rne og afholdvne for skole 3. klasse. ldaktivitetsstæ or 2. gerer dette bo vnet udbydes primært f Klubben arran ber måned. Stæ event for jeres er det i septem rekrutterings m et e so nger stævnet kan fu Boldaktivitets sser til lens kla r sko klub. nvite ale skole og i akt til den lok Tag kont stævne. boldaktivitets olen. g sted med sk Aftal tid o. en til stævnet tiviteterne. Book hall hænder til ak llige frivi kstra Sørg for e til dagen. aler er kommer. ateri et af klasser, d Sørg for m e op på antall ter t følg for a Sørg ldaktivite forskellige bo Forbered ld Totalhåndbo all old Finsk baseb tafetløb med b men 1,5 time Forskellige s på forhånd, emmer I selv stævnet best Varigheden af anbefales. Kontaktperso n: indsæt navn + nr. Bemærkning om også ansøge Jeres klub kan kører i vanen, som Håndboldkara er i st og septemb løbet af augu et. hele land e til jeres lokal Dette skal ske sulent. udviklingskon POint : 10 Timeforbrug: 20 timer Opgavebeskrive lse bolde og på klubbens lelse at i at have styr en ansvarsfø god økonomi medlemmerne Der er rigtig og ledere tidig giver det giver trænere materialer. Sam for materialet, og det kab have medejers at arbejde under. r gelse materialer, gode betin ens trænings amtlige klubb versigt over s Lav en o stand de er i. der i den kommende sæson og i hvilken igten om vers fra o a Vurder ud materialer. er klubbens m skal købes nye or materialer og opdat budget f rsøg Unde er, hvilke behov. nere/ledere ov terialer efter ntninger skrivelse til træ en tydelig be over, og hvilke fælles forve Udarbejd ben råder rialerne. materialer klub g og behandling af mate lemmer skal sørge dnin med hvorvidt hed. der er til opry ningslinjer for t, klubben stiller til rådig e ret t lav er noge Overvej a, eller om det for egen bold Kontaktperso n: indsæt navn + nr. Bemærkning bedst an det virker Vurdér, hvord forhold til jeres i jeres klub i er: fysiske ramm r flere steder? t elle er I e de Træn old, der deler Har I mange h itter? samme rekvis behov? ne forskellige i Har holde r der der e lighe Hvilke mu plads, hallen? (skabs, depotrum ) harpiksrenser af svarene på Alt afhængig n I spørgsmål ka t ovenstående det giver beds bestemme, om fælles løsninger mening at lave ordninger ige eller have særl g, harpiks, mv.) dnin (egen bold-or POint : 20 5

6 6

7 KATEGORIER Opgaverne er inddelt i otte kategorier: Økonomi Klubservice Kommunikation Turnering Ledelse Sportsligt Klub Events Frivillighed. OPGAVETITEL Opgavetitlen angiver kort, hvad opgaven indeholder. ORGANISATORISK PLACERING I KLUBBEN Indikerer, hvor opgaven er forankret i et team, et udvalg, hos en ressourceperson eller andre steder så det er tydeligt, hvor man kan søge support. KONTAKTPERSON Til opgaven knyttes en kontaktperson, som den, der skal løse opgaven, kan kontakte for yderligere info. Dette giver især tryghed for nye frivillige. Samtidig er det en god mulighed for at bevare kontinuitet, fordi viden deles og ikke går tabt, når der skiftes mellem gamle og nye frivillige. Kontaktpersonen vil ofte være den afgående frivillige, der således kan støtte den nye ved at videregive sin viden. TIDSPUNKT PÅ ÅRET (ÅRSPLANEN) Det er vigtigt at have et overblik over årets gang i klubben, og hvordan ressourcebehovet er fordelt året igennem. Til dette formål angives der på hver opgave, hvornår (månedsvis eller løbende) opgaven er placeret i klubbens årsplan. OPGAVEBESKRIVELSE Jo bedre opgaven er beskrevet, des bedre overblik har man som frivillig. Med en løbende opdatering af opgaverne har man som klub således et godt arbejdsværktøj i dagligdagen. TIMEFORBRUG Bruges til at angive det forventede timeantal, der skal bruges på at løse opgaven. BEMÆRKNINGER Her er der plads til ekstra info og vejledning i forhold til løsning af opgaven. POINT Med point er det muligt at skelne mellem opgaverne og vise opgavens tyngde i forhold til timer og nødvendighed. Point kan give jer nye muligheder i forbindelse med rekruttering og anerkendelse af frivillige. 7

8 8

9 POINTSYSTEM MOTIVÉR MEDLEMMER OG ANDRE TIL FRIVILLIGE OPGAVER Ved at give opgaverne point kan I understøtte og motivere frivillige til at bidrage til jeres opgaveløsning i klubben. Point kan I blandt andet bruge som redskab til at: 1. synliggøre mængden og forskelligheden af opgaver i jeres klub. 2. anerkende de flittigste frivillige i jeres klub. 3. bruge point som et instrument over for medlemmer, der ikke bidrager med frivilligt arbejde. På næste side skitseres tre forskellige muligheder, hvor point kan tjene et formål i forhold til det frivillige arbejde. HVORDAN GIVER MAN POINT? Der er flere måder at opbygge et pointsystem på. Et eksempel er at skelne mellem skal-, bør- og kan-opgaver og give opgaverne point i forhold til det antal timer, det tager at løse den enkelte opgave. Point Timer Kan Bør Skal under 10 timer timer over 25 timer Alternativt kan man eksempelvis give et point pr. timeforbrug. 9

10 1. POINT TIL SYNLIGGØRELSE AF FRIVILLIGT ARBEJDE I KLUBBEN Point kan bruges til - over for alle medlemmer - at få et samlet billede over opgaveomfanget i klubben. Ved at give alle opgaver point og tælle den samlede pointsum (eksempelvis 5000 point) kan man illustrere og synliggøre opgaveomfanget i klubben. Hermed illustreres det, at man er en del af en helhed, en forening, og at det er en nødvendighed, at alle medlemmer bidrager med at løse opgaver. 2. POINT TIL ANERKENDELSE AF DE FLITTIG- STE FRIVILLIGE I JERES KLUB Point kan også bruges til at anerkende den frivillige arbejdsindsats. I kan som klub vælge at lave konkurrencer, hvor man optjener lodder i forhold til den mængde opgaver, man hver især bidrager til at løse. Konkurrencerne kan være mange forskellige ting, fx Årets Frivillig-pokalen, lagkage til Månedens Hænder, frivilliglodtrækning i gavepuljen (sponsorgaver) mv. 3. POINT SOM INSTRUMENT OVER FOR MEDLEMMER, DER IKKE BIDRAGER MED FRIVILLIGT ARBEJDE Point anvendes nogle steder som instrument over for medlemmer, hvor det gentagne gange har været svært at motivere dem til at tage del i det frivillige arbejde i klubben. Her kan point bruges til at skabe en ny kultur, om end det kan give modstand i starten. Idéen er, at hvert medlem skal optjene et bestemt antal point (eksempelvis 100 point pr. halvår). For hvert point, man som medlem ikke optjener, kommer man i stedet til at bidrage økonomisk, idet der udstedes en ekstra opkrævning. For hvert point, der ikke optjenes, betales eksempelvis 25 kr. Det er meget vigtigt at debattere forløbet godt igennem i klubbens ledelse, inden man implementerer initiativet - både i forhold til praktik, kommunikation, evt. særregler (børnemedlemmer) mv. Derfor start med at få overblik over den samlede pointsum, der er nødvendig for, at klubben kan hænge sammen. Dernæst udregn, hvad der som minimum er nødvendigt, at hvert medlem dækker ind. Vurdér, om eventuelt sure tjanser skal tælle dobbelt, da de dermed vil være mere attraktive at påtage sig. Og sørg dernæst for meget tydeligt og gerne både skriftligt og mundtligt at informere alle medlemmer forinden, således at alle er klar over de nye retningslinjer for og forventninger til, at alle skal bidrage. Hermed får I forhåbentlig sat en ny dagsorden, en ny kurs og en bedre frivillighedskultur i klubben. Det bedste resultat opnås sikkert, hvis I kombinerer de to skitserede modeller - point som pisk (ekstra opkrævninger) og point som gulerod (anerkendelse af frivillige). 10

11 11

12 12

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Vision Forventninger

Vision Forventninger Team Favrskov Ha ndbold Vision Forventninger Indhold Indledning / formål... 3 Vision... 4 Forventninger... 5 Hold... 5 Spillere... 5 Trænere... 5 Forældre... 5 Klubben... 6 Primære værdier... 7 Trivsel...

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter Hobro, den 23. januar 2018 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.00 I Hammel Idrætscenter Deltagere: Mette Kristensen, kreds 1, Mogens Bay, kreds 2, Anette Olesen,

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Submission #58 Roskilde Kommune

Submission #58 Roskilde Kommune Side 1 af 3 OPLYSNINGER OM ANSØGER Navn på ansøger Roskilde Håndbold ved Lisbeth Klarskov Ansøgers adresse Duebrødrevej 1 Vejnavn og nr. Postnummer og by 4000. Roskilde Telefonnummer 30288801 Mail rhsportsudvalg00@gmail.com

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Københavns Amts Klubmanual

Københavns Amts Klubmanual Rev. april 2002 Københavns Amts Klubmanual Sammenskrevet af KAI 2 Forord Manualen er udarbejdet som en eksempelsamling, som angiver eksempler på hvorledes man takler de enkelte opgaver i klubben, dels

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere 2016 Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 29-10-2016 Indhold Indledning... 1 Turneringsstart og hjemmekampe... 2 Håndboldudvalget...

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013

Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013 Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013 Måned Opgaver Ansvarlig Noter JANUAR 2013 2. januar Pokalfestival 19.- 20.januar Primo januar skal alle tjekke deres holdlister vedr. kontingent Der skal ultimo januar

Læs mere

Tilstede til mødet: John Kruse, Tina Schou, Trine Wenholt, Brian Thenning, Jens Carl Nielsen og Christian Køhler.

Tilstede til mødet: John Kruse, Tina Schou, Trine Wenholt, Brian Thenning, Jens Carl Nielsen og Christian Køhler. Nyborg, d. 8. februar 2016 Journalnr. 1090-16 / CHKO Dagsorden DHF Beach Handball Udvalg Onsdag den 3. februar 2016, kl. 17.30 3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart Tilstede til mødet: John Kruse,

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Ungdom: Limegrøn-sportslig udvikling for målgruppen uarbejdet Sportslig Senior: Social bonusaftale for herre og kvinder

Ungdom: Limegrøn-sportslig udvikling for målgruppen uarbejdet Sportslig Senior: Social bonusaftale for herre og kvinder Taastrup FCs Årsplan 2015 Måned Dag Afsnit Opgave Juli DBU Event Fodboldskole DBU Event Fodbolddommerskole Senior: Rekruttering af U19 (herre) træner 15 Administration Check for faktura på og fra one.com

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 04. februar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Irene Christina (CH) Formand (RA) Kasser Palle (PA) Sekretær Tonny (TO)

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Bliv træner/frivillig. Frivillighedspolitik. for hundeklubben Hpot.dk (hundens pleje og træning)

Bliv træner/frivillig. Frivillighedspolitik. for hundeklubben Hpot.dk (hundens pleje og træning) Bliv træner/frivillig Frivillighedspolitik for hundeklubben Hpot.dk (hundens pleje og træning) Overvejelser Hvorfor vil vi have en frivillighedspolitik? Hvem skal foreningens frivillighedspolitik rette

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6

Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6 Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6 Retningslinjer for afbud mv. til kampe for Forhåndsafbud: For at undgå dobbelt arbejde, så er det meget vigtigt, at I løbende får alle afbud ind i HåndOffice,

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Lynge-Uggeløse IF, Håndboldafdelingen

Lynge-Uggeløse IF, Håndboldafdelingen Lynge-Uggeløse IF, Håndboldafdelingen www.lyngehaandbold.dk Referat Bestyrelsesmøde torsdag, 10. april 2014 Dagsorden: 1. Konstituering opgavefordeling 2. Fastlæggelse af mødefrekvens/ datoer mv/fastlæggelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +?

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +? Håndboldudvalg FanClub Sekretær Hanne Søe Turneringskoordinator John Indkøb Ungdom Kari og Mathias Senior Hanne Ø +? Hjemmestævnekoordinator Kari Aktiviteter Kalle Palm Tøj-tjek Kirsten /AnneGrethe Nors

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde

Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde Dato: 5/12-2012 Tidspunkt: 20.00 Sted: Ordstyrer: Referent: Til stede: BMI Egelund, mødelokalet ved cafeteriet Jesper Wolgast Kristian Torp Jesper Wolgast, Kristian

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

JYSTRUP IF. Foreningsudvikling 2013/14

JYSTRUP IF. Foreningsudvikling 2013/14 Kategoriserede & Grupperede Opgaver Sportslige aktiviteter Opgaver der vedrører alle foreningens sportslige aktiviteter. Udarbejdelse af holdoversigter. (Alle) Indkøb af udstyr. Tøj til spillere, opvisninger,

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Beretning 2012 GLADSAXE HG

Beretning 2012 GLADSAXE HG Beretning 2012 GLADSAXE HG Hvem er vi Mission og vision Aktiviteter i sæson 2011/12 Synlighed Det organisatoriske / Rammerne Det sportslige Det økonomiske aspekt Handlingsplan sæson 2012/13 HVEM ER VI?

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Randers HH A/S mail: as@randershh.dk HVEM ER RANDERS HERRE HÅNDBOLD? Randers Herre Håndbold er en overbygning på 4 af byens gamle håndboldklub ber; Randers Freja,

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne)

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Forventninger til spillere og forældre Hjemmeside Mød

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Forretningsorden for HIK81. Senest opdateret : 01.01.2014

Forretningsorden for HIK81. Senest opdateret : 01.01.2014 Forretningsorden for HIK81 Senest opdateret : 01.01.2014 1 Indholdsfortegnelse Om Hik81... 3 Vision... 3 Værdier... 3 Målsætninger... 4 Generalforsamlingen... 4 Bestyrelsen... 4 Kompetencegrupper i bestyrelsen...

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl.

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Nyhedsbrev #1, side 1 ud af 5 #1, 2014/15 HÅNDBOLD Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Hermed et forsinket nyhedsbrev fra denne sæson, men stadig vigtige informationer for dig, som har et

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLDKLUB

AALBORG HÅNDBOLDKLUB Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 18. februar 2016 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Så er det tid til generalforsamling igen. Vedlagt finder du dagsordenen og udvalgsbeskrivelser. Som det fremgår,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt.

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt. MED DENNE FOLDER VIL VI GERNE BYDE DIG VELKOMMEN I HØRSHOLM BASKETBALL KLUB KORT OM KLUBBEN Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om,

Læs mere