STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse"

Transkript

1 Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF November 2015 VILKÅR DF AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark

2 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Fortrydelsesret Andre oplysninger Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen: Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Topdanmark, Danske Bank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske Bank-koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske Bank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, CVR-nr

3 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Indhold Et par ord om Studierejseforsikring. 4 Et par ord om Rejseskade og Rejsehjælp. 4 Medicinsk forhåndsgodkendelse. 5 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Hvor længe dækker forsikringen? Hvilke rejser er dækket? Hvad dækker forsikringen ikke? Dokumentation Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Varighed, opsigelse og ændring Hvis skaden sker Regres Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning Hjemkald til Danmark Efterladt køretøj Leje af en anden bolig Ansvar for skade på lejet bolig Redning og eftersøgning Kaution og advokatomkostninger Indbo på din rejse Privatansvar på din rejse Retshjælp på din rejse Skisport (tilvalgsdækning). 34 Ordforklaring. 35 Studierejseforsikring 17. Vilkår for den enkelte rejse Sygdom og tilskadekomst Syge- og hjemtransport Fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge Sygeledsagelse Tilkald af personer hjemmefra Rejsedokumenter Forsinket fremmøde Forsinkelse på rejsen Forsinket bagage Evakuering Overfald Krisehjælp. 24

4 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Et par ord om Studierejseforsikring Et par ord om Rejseskade og Rejsehjælp Disse vilkår omfatter en Studierejseforsikring for den enkelte rejse til den rejsedestination, der står på policen. Tilvalgsdækning Studierejseforsikringen kan suppleres med tilvalgsdækningen Skisport *. Skisport Du skal være opmærksom på, at du skal købe tilvalgsdækningen Skisport, hvis du vil være dækket for behandling af skader, der kan ske, mens du står på ski eller snowboard, og som kræver lægebehandling eller hospitalsindlæggelse, hjemtransport eller sygeledsagelse. Tilvalgsforsikring Studierejseforsikringen kan suppleres med en Studierejse - afbestillingsforsikring. Studierejse - afbestillingsforsikring Du skal være opmærksom på, at du skal købe Studierejse-afbestillingsforsikringen samtidig med din Studierejseforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker i perioden inden du rejser medmindre årsagen til din afbestilling var tilstede, da du bestilte enten rejsen eller forsik ringen eller inden forsikringen trådte i kraft. Se vilkår for Studierejse - afbestillingsforsikring for mere information. Indbo, privat ansvar og retshjælp på rejsen Skader på det indbo, som du har med på rejsen, som fx tyveri, brandskade og vandskade er omfattet af din Studierejseforsikring. Privatansvar og retshjælp er også omfattet af din Studierejseforsikring. Det blå kort Det blå kort (EU-sygesikringskortet) er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til offentlig sygehjælp i EU/EØS-lande* samt Schweiz. Kortet dokumenterer også, at den danske stat betaler den offentlige andel af udgifterne til sygehjælp. Det blå kort giver ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin mv., hvis der opstår behov for behandling under opholdet i det pågældende land. Det blå kort giver ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sygesikrede i det land, hvor du søger hjælp ved sygdom eller skade. Du skal altid vise det blå kort, hvis du henvender dig til læge, tandlæge, sygehus, apotek mv. ved rejser i EU/EØS-lande* samt Schweiz. Du kan bestille det blå kort hos din kommune eller på Generelt om vilkårene Studierejseforsikringen gælder for den person, der står beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret? I vilkårene finder du ord, som er markeret med *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen bagerst i disse vilkår. Rejseskade: Hvis du har brug for hjælp før eller efter rejsen Du kan anmelde skader før eller efter rejsen på eller ringe til Rejseskade på telefon Rejsehjælp: Hvis du har brug for hjælp på rejsen Hvis du har brug for hjælp på din rejsedestination, kan du kontakte vores døgnåbne alarmcentral: Rejsehjælp Telefon Telefax Rejsehjælp kan hjælpe dig, mens du er på rejse. De kan fx tale med lægen eller hospitalet i udlandet, hvis der er sproglige vanskeligheder, de kan hjælpe dig med at booke hotel eller fly hjem, hvis du må forlade din rejsedestination efter en skade, og de kan sørge for en foreløbig erstatningsudbetaling, hvis du har akut behov for økonomisk hjælp efter en skade, der er dækket af forsikringen. Opkald til og fra Rejsehjælp i forbindelse med en skade på din ferie er dækket af forsik ringen.

5 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Medicinsk forhåndsgodkendelse Har du været syg for nylig, eller har du en eksisterende lidelse? Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, som ikke er stabil, eller hvis du har været syg eller er kommet til skade for nylig, er du som udgangspunkt ikke dækket for dette, da forsikringen tager forbehold for eksisterende sygdomme. Hvis du søger om forhåndsgodkendelse, kan du på forhånd få at vide, om eller hvordan forsikringen dækker på din rejse. Vurderingen bliver foretaget på baggrund af lægelige oplysninger, som du selv skal rekvirere fra din egen læge/hospitalet. Du skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis du har en kronisk sygdom eller eksisterende lidelse, der inden for de seneste to måneder har medført noget af følgende: Du er blevet indlagt på et hospital Du har fået ændret din medicinering Du har været hos lægen ud over almindelig kontrol Du er blevet henvist fra lægen til yderligere vurdering eller behandling Du er blevet dårligere, uden at du har søgt læge, selv om det reelt var nødvendigt Du er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg Du har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling Du kendte til behandlingsbehovet, inden du bestilte forsikringen eller rejsen Hvornår skal du søge om forhåndsgodkendelse? Du skal søge om forhåndsgodkendelse på Studierejseforsikringen før afrejsen. Kan du forvente fuld dækning, hvis du søger forhåndsgodkendelse? At søge om forhåndsgodkendelse betyder ikke, at du automatisk bliver fuldt dækket for din eksisterende lidelse på Studierejseforsikringen. Du kan forvente at få et af disse svar: En ubetinget forhåndsgodkendelse, som betyder, at du er fuldt dækket for din lidelse og eventuelle følger af denne En forhåndsgodkendelse med klausul, hvilket betyder, at der vil være undtagelser for dækningen ved visse lidelser, men at du vil være dækket for al anden akut sygdom og pludselig tilskadekomst Et afslag, som betyder, at du ikke kan benytte din forsikring Forhåndsgodkendelsen gælder pr. rejse En forhåndsgodkendelse gælder kun for den aktuelle rejse. Du skal altså igen søge om en forhåndsgodkendelse, næste gang du skal rejse, hvis det igen er aktuelt. Du skal desuden søge igen, hvis den sygdom, lidelse eller tilskadekomst du har fået forhåndsgodkendt til en konkret rejse, udvikler sig yderligere inden afrejse. Sådan søger du om forhåndsgodkendelse: Hvornår skal du kontakte os? Hvem skal du kontakte? Telefonnummer Inden du køber din rejse Rejseskade Inden du tager afsted på din rejse Rejseklar

6 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August FÆLLES VILKÅR Følgende fælles vilkår gælder for din Studierejseforsikring, som er en rejseforsikring, der bliver købt til den enkelte rejse. Du kan se i din police, om du har købt tilvalgsdækningen Skisport. Har du købt en Studierejse - afbestillingsforsikring, får du denne på en separat police.

7 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? A Forsikringen omfatter den person, der er nævnt i policen. B Det er en betingelse, at den forsikrede person ved købet af Studierejseforsikringen er berettiget til ydelser i henhold til sundhedsloven. 2. Hvor dækker forsikringen? Dækning i udlandet Forsikringen dækker rejser uden for Danmark enten i Europa* eller i hele verden. Du kan se i din police, hvor din forsikring dækker. Der gælder det samme geografiske område for tilvalgsdækningen Skisport, hvis du har købt denne. 3. Hvor længe dækker forsikringen? A B C D E F G Forsikringen gælder i den rejseperiode, forsikringen er købt for. Rejseperioden fremgår af policen. Dækningen træder i kraft, når du forlader din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark Dækningen ophører, når du er kommet tilbage til din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark, dog senest på den hjemkomstdato, der fremgår af policen. Sker der en skade, der er dækket af forsikringen, og som medfører, at din rejse bliver for længet ud over den periode, forsikringen er købt for, bliver forsikringen automatisk forlænget. Hvis du ophæver forsikringen før udløb, tilbagebetaler vi de resterende rejsedage fratrukket et gebyr på 450 kr. (2015). Beløb under 200 kr. bliver ikke betalt tilbage. Du skal dokumentere tidspunktet for din hjemkomst. Danske Forsikring returnerer ikke indbetaling, hvis rejseforsikringen ophæves før tid på grund af en skade, som Danske Forsikring har betalt erstatning for. Det er en betingelse, at du har bestilt og betalt din Studierejseforsikring, inden du rejser Studierejseforsikringen kan forlænges under rejsen, hvis din rejse bliver længere end først planlagt. Vi skal have besked, hvis du ønsker at forlænge rejseperioden på din Studierejseforsikring. Forlængelsen skal være bestilt og betalt, inden Studierejseforsikringen ophører. Rejseperioden kan forlænges til at vare op til 18 måneder i alt fra den oprindelige afrejsedato. Hvis Skisport tilkøbes under rejsen, skal dækningen være bestilt og betalt, inden du påbegynder at stå på enten ski eller snowboard 4. Hvilke rejser er dækket? A B Studierejser, private ferierejser mv. Forsikringen dækker: 1. Studierejser, studieophold og studiepraktik* i udlandet, dog ikke guide- og bartenderuddannelser 2. Private ferierejser i udlandet 3. Ulønnet frivilligt arbejde* i udlandet Studierejser og private ferierejser i forbindelse med erhvervsaktiviteter* Forsikringen dækker: 1. Studierejser i udlandet, hvor den forsikrede skal arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver. Det er et krav, at den forsikredes kontrakt er indgået med en udenlandsk arbejdsgiver, og at studierne under hele opholdet er det primære formål med rejsen. 2. Private ferierejser i udlandet, hvor der højst indgår én dag med erhvervs aktiviteter* 3. Private ferierejser i udlandet, som bliver afholdt enten inden eller i forlængelse af en erhvervsrejse. For at være dækket under erhvervsrejsen, skal du købe en Erhvervsrejseforsikring. 4. Når det primære formål med ferierejsen ikke er at arbejde. Hvis formålet med rejsen er at arbejde i udlandet, skal du købe en Erhversrejseforsikring. Hvis hele rejsen er betalt af din arbejdsgiver eller egen virksomhed, bliver den betragtet som en erhvervsrejse, som kræver en Erhvervsrejseforsikring. Hvis den forsikrede har indgået kontrakt med et dansk moderselskab, men skal arbejde for et udenlandsk datterselskab ved siden af studierne, bliver det betragtet som en dansk arbejdsgiver. I dette tilfælde skal den forsikrede købe en Erhvervsrejseforsikring.

8 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Fælles vilkår 5. Hvad dækker forsikringen ikke? A B C D Rejser, som de danske myndigheder fraråder Forsikringen dækker ikke rejser til områder, som det danske udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller en lignende offentlig dansk myndighed fraråder privatpersoner at rejse til. Om din rejsedestination er omfattet af dette, skal du selv holde dig orienteret om. Det kan du gøre på Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lignende Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 1. Forsikredes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed. 2. Forsikredes grove uagtsomhed 3. Forsikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Undtagelsen gælder dog ikke punkterne 17.1, Sygdom og tilskadekomst, 17.2, Syge- og hjemtransport, 17.4, Sygeledsagelse, og 17.5, Tilkald af personer hjemmefra. Forsikredes deltagelse i forskellige aktiviteter Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 1. Forsikredes deltagelse i slagsmål 2. Forsikredes overtrædelse af straffeloven 3. Forsikredes deltagelse eller træning i: a. Professionel sport, dvs. hvor sporten er forsikredes hovederhverv b. Bjergbestigning* over meters højde c. Ekspeditioner* d. Skisport* med mindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport. Det fremgår af din police, om du har købt tilvalgsdækningen. Konkurs, strejke og lockout Forsikringen dækker ikke skade som følge af: 1. Fly- eller rejseselskabers konkurs 2. Strejke eller lockout 6. Dokumentation I forbindelse med en skade, der er omfattet af Studierejseforsikringen, skal vi bruge en eller flere former for dokumentation. Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for at indhente den dokumentation, vi beder dig om i den konkrete sag. A Vi skal altid bruge: Dokumentation for rejsens pris og varighed, fx flybillet, bekræftelse eller lignende Alt efter årsagen til den anmeldte skade skal vi også bruge en eller flere af følgende former for dokumentation: B Kopi af journal fra lokal læge, lokalt hospital, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge eller lignende, hvoraf diagnosen og varigheden af behandlingen fremgår C Original dokumentation for eventuelle dækkede ekstraudgifter*, erstatningskøb*, lejeudgifter eller turistmæssige udgifter* D Kopi af dødsattest ved dødsfald E Kopi af politianmeldelse eller politirapport ved brand, tyveri, bedrageri eller overfald F Original dokumentation fra transportselskabet ved bagageforsinkelse (PIR-rapport Property Irregularity Report) G Dokumentation for egen forsinkelse H Dokumentation fra transportselskab med årsag til transportmidlets forsinkelse I Dokumentation for krav om evakuering eller hjemrejse J Dokumentation for erstatningskrav samt navn og adresse på alle implicerede personer ved skade på lejet bolig* K Dokumentation for fordelingen mellem privat ferierejse, erhvervsrejse og erhvervs aktiviteter* samt dokumentation for egenbetaling for rejsen L Dokumentation for din rejseledsagers* hjemkald til Danmark M Dokumentation for skade på bagage N Dokumentation for privatansvar O Dokumentation for retshjælpsdækningen P Kopi af politirapport samt dokumentation for, at du er indehaver af et pas, billetter, kreditkort eller lignende Q Dokumentation for, at din arbejdsgiver er udenlandsk, eksempelvis kopi af kontrakt med udenlandsk arbejdsgiver

9 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Fælles vilkår 7. Forsikringens betaling A B C D Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Kvittering ved online betaling af Studierejseforsikringen sendes til den indtastede adresse i købsformularen på Danske Forsikrings hjemmeside. Krav om betaling ved girokort sendes til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Danske Forsikring have besked hurtigst muligt. Rettidig betalingsdag Ved køb af Studierejseforsikringen online skal betaling gennemføres med det samme. Det er en forudsætning, at Studierejseforsikringen er betalt inden afrejse, for at du er dækket på din rejse. Bliver Studierejseforsikringen betalt via girokort, er det et krav, at den er betalt senest på den betalingsdato, der står på indbetalingskortet. Bliver forsikringen ikke betalt inden denne dato, ophører forsikringen uden varsel. 8. Gebyr Gebyr for serviceydelser Danske Forsikring har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser, såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. 9. Indeksregulering A B Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Danske Forsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 10. Varighed, opsigelse og ændring A B Hvor længe gælder forsikringen? Forsikringen gælder for den periode, der er nævnt i policen. Opsigelse ved skade Fra den dag, Danske Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil en måned efter, at Danske Forsikring har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Danske Forsikring også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Danske Forsikring skal have skriftlig besked inden.

10 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Fælles vilkår 11. Hvis skaden sker A B En skade skal anmeldes hurtigt Sker der en skade, skal Rejsehjælp eller Danske Forsikring have besked hurtigst muligt. Hvis der er behov for akut hjælp i udlandet, står Rejsehjælp til rådighed døgnet rundt. Forsikrede har pligt til at følge de anvisninger, som Rejsehjælp giver og i øvrigt give alle de informationer, som Rejsehjælp har brug for. Følger den forsikrede ikke Rejsehjælps anvisning, har Danske Forsikring ret til at afvise dækning. Dokumentation For at Rejsehjælp eller Danske Forsikring kan behandle en anmeldt skade, skal forsikrede indhente og aflevere den relevante dokumentation. De forskellige dokumentationsformer er nævnt i vilkårene under punkt 6, Dokumentation. Hvis det er nødvendigt, skal Rejsehjælp eller Danske Forsikring have den nødvendige fuldmagt til at indhente andre relevante informationer. 14. Krig, naturkatastrofer og atomskader Ud over undtagelserne i punkt 5, Hvad dækker forsikringen ikke?, dækker forsik ringen ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af: A B Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede: 1. Ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. Ikke selv deltager i handlingerne Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. 12. Regres A Hvad er regres? Regres betyder, at Danske Forsikring har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. C Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. B C Reglerne Hvis Danske Forsikring har betalt en erstatning eller udlagt et beløb, som viser sig at være betalt, uden at Danske Forsikring har været forpligtet til at erstatte, har Danske Forsikring regres for beløbet. Udgifter, som ikke bliver erstattet af Danske Forsikring Forsikringen erstatter ikke udgifter, som du har ret til at få betalt fra anden side, fx fra rejsebureau, transportselskab, anden forsikring, Nordisk konvention* eller via det blå kort. 13. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Har du købt forsikring mod samme risiko hos et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab.

11 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Fælles vilkår 15. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Danske Forsikring om forsikringsfor holdet, kan sikrede rette henvendelse til Danske Forsikrings afdeling for kundeklager enten pr. brev eller Giver det ikke et tilfredsstillende resultat, kan sikrede herefter klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13 B Sådan kan der klages Sikrede skal sende klagen til ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og indbetalingskort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

12 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August STUDIEREJSEFORSIKRING VILKÅR FOR DEN ENKELTE REJSE I vilkårene punkt 17, side 13-34, står, hvilke skader forsikringen dækker, samt de undtagelser og begrænsninger, der gælder. Skader eller situationer, som ikke er nævnt, er derfor ikke dækket, fx flyselskabers konkurs, strejker, lockout og lignende. Vær opmærksom på de generelle undtagelser, der er nævnt i fællesvilkårene punkt 5, Hvad dækker forsikringen ikke?, og punkt 14, Krig, naturkatastrofer og atomskader.

13 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Sygdom og tilskadekomst 1. Hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på rejsen 2. Hvis du har behov for behandling udover sædvanlig kontrol i forbindelse med graviditet i indtil otte uger før forventet termin 3. Hvis du på rejsen føder mere end otte uger før forventet termin 1. Hvis årsagen til behandling eller indlæggelse er en direkte eller indirekte følge af skisport*, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport 2. Hvis der sker en forventelig forværring af en kronisk eller eksisterende sygdom på rejsen 3. Hvis sygdommen ikke har været i en stabil god fase* i to måneder inden afrejse 4. Hvis der på rejsen sker en forværring af en sygdom eller tilskadekomst, som opstod inden for de sidste to måneder inden afrejse, hvis forværringen med rimelighed kunne forventes 5. Udgifter til kontrol, behandling eller medicin til at holde en kronisk sygdom eller en eksisterende lidelse stabil 6. Udgifter til medicin, der ikke er lægeordineret 7. Udgifter, som skyldes, at du har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling af kronisk sygdom eller lidelse 8. Behandlingsbehov, du kendte inden din afrejse fra Danmark 9. Udgifter som skyldes, at du er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg for en kronisk eller eksisterende sygdom eller lidelse 10. Udgifter til behandling og ophold i udlandet, hvis Rejsehjælps læge har vurderet og den læge, som behandler dig, har godkendt at behandlingen kan vente, til du er kommet hjem til Danmark 11. Udgifter til fortsat behandling og indlæggelse på et hospital, hvis du nægter at lade dig transportere hjem, selvom Rejsehjælps læge har vurderet, at du kan transporteres hjem, og den læge, som behandler dig, har godkendt transporten 12. Hvis du ikke følger de anvisninger, som du får af Rejsehjælps læge/den læge, som behandler dig 13. Kosmetiske indgreb eller anden planlagt behandling 14. Rekreations-, genoptrænings- eller lignende ophold 15. Fødsel eller behandling af sygdom som følge af graviditet de sidste otte uger før forventet termin 16. Provokeret abort 17. Erstatning, udskiftning eller reparation af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre hjælpemidler Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet i op til et år til: 1. Behandling hos en autoriseret læge og lægeordineret medicin 2. Lægeordinerede ophold og behandling på hospital 3. Behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end otte uger før forventet termin 4. Kost og logi* fra det tidspunkt, hvor du bliver udskrevet fra et hospital, og indtil du kan rejse hjem, blive transporteret hjem eller indhente din planlagte rejserute. Det er en betingelse, at det sker efter aftale med Rejsehjælp. 5. Indhentning af rejserute efter endt sygdom eller tilskadekomst til det sted, hvor du ifølge din rejseplan skulle befinde dig Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Ingen begrænsning, dog 550 kr. (2015) i selvrisiko pr. skadebegivenhed.

14 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Syge- og hjemtransport Forsikringen dækker syge- og hjemtransport i forbindelse med akut sygdom eller tilskadekomst, der er dækket efter punkt Det er en betingelse, at syge- og hjemtransporten er aftalt med Rejsehjælp. 1. Hvis årsagen til syge- og hjemtransporten er en direkte eller indirekte følge af skisport*, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport 2. Hvis årsagen til hjemtransporten er frygt for smittefare 3. Hvis transporten er dækket af Nordisk konvention* 4. Transport med ambulancefly, hvis transporten kan finde sted på anden lægeligt forsvarlig måde Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 1. Ambulancetransport fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet 2. Sygetransport til og fra det nærmeste egnede behandlingssted 3. Transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly 4. Hjemtransport af efterladt bagage som følge af din hjemtransport 5. Transport til Danmark ved død 6. Ekstraudgifter* til kost, logi* og lokaltransport*, indtil sygetransporten kan ske, hvis denne ligger efter tidspunktet for den planlagte hjemrejse Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Ingen begrænsning på sygetransport. Erstatning for kost, logi* og lokaltransport* som beskrevet i punkt 17.2.C.6 kan højst være kr. (2015) i døgnet for den forsikrede. Den samlede erstatning kan højst være kr. (2015) for den forsikrede.

15 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge 1. Behandling hos offentligt registreret fysioterapeut eller kiropraktor, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på rejsen 2. Akut smertestillende tandbehandling hos tandlæge Det er en betingelse, at behandlingen er aftalt med Rejsehjælp. 1. Hvis årsagen til behandlingen er en direkte eller indirekte følge af skisport*, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport 2. Behandlingsbehov, du kendte inden din afrejse fra Danmark 3. Hvis årsagen til behandlingen er en direkte eller indirekte følge af kosmetiske indgreb eller anden planlagt behandling samt rekreations-, genoptrænings- eller lignende ophold 4. Udgifter til erstatning, reparation eller udskiftning af proteser 1. Rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor i udlandet 2. Akut smertestillende tandbehandling, som ikke kan vente, til du kommer hjem til Danmark Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatning for behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor kan højst være fem behandlinger for den forsikrede person. Erstatningen for akut smertestillende tandbehandling kan højst være kr. (2015) for den forsikrede person. Der vil være en selvrisiko på 550 kr. (2015) pr. skadebegivenhed.

16 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Sygeledsagelse Forsikringen dækker, hvis en sygeledsager bliver hos dig eller ledsager dig, fordi du: 1. Akut er blevet alvorligt syg 2. Er kommet alvorligt til skade 3. Dør Det er en betingelse, at der er tale om en dækningsberettiget skade under punkt 17.1 eller punkt 17.2, og at ledsagelsen er aftalt med Rejsehjælp samt sker ved første mulige afgang. 1. Hvis årsagen til sygeledsagelse er en direkte eller indirekte følge af skisport*, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport 2. Hvis årsagen til sygeledsagelse er en direkte eller indirekte følge af kosmetiske indgreb eller anden planlagt behandling samt rekreations-, genoptrænings- eller lignende ophold Forsikringen dækker: 1. De ekstraudgifter*, som dine sygeledsagere har til kost, logi* og lokaltransport* 2. Sygeledsagernes ekstraudgifter* til transport hjem til Danmark på samme klasse som den planlagte 3. Sygeledsagernes ekstraudgifter* til at indhente den planlagte rejserute, hvis de fortsætter rejsen Hvis dine sygeledsagere ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af din Studierejseforsikring. Vi betaler erstatning for op til tre sygeledsagere efter dit eget valg. Den samlede erstatning til kost, logi* og lokaltransport* ved sygeledsagelse, punkt 17.4.C.1, og tilkaldelse af personer hjemmefra, punkt 17.5.C.2, kan ikke overstige kr. (2015) i alt.

17 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Tilkald af personer hjemmefra Forsikringen dækker op til tre personer, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi du: 1. Akut er blevet alvorligt syg 2. Er kommet alvorligt til skade 3. Dør Det er en betingelse, at der er tale om en dækningsberettiget skade under punkt 17.1 eller punkt 17.2, og at tilkaldelsen er aftalt med Rejsehjælp. 1. Hvis årsagen til tilkaldelse er en direkte eller indirekte følge af skisport*, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport 2. Hvis Rejsehjælp vurderer, at du skal opholde dig på hospitalet i mindre end tre døgn 3. Hvis Rejsehjælp vurderer, at du kan blive transporteret hjem inden for tre døgn 4. Hvis årsagen til tilkaldelse er en direkte eller indirekte følge af kosmetiske indgreb eller anden planlagt behandling samt rekreations-, genoptrænings- eller lignende ophold Forsikringen dækker: 1. Udgifter til selve rejsen for de personer, der bliver tilkaldt fra Danmark 2. Udgifter til kost, logi* og lokaltransport* for de personer, der bliver tilkaldt fra Danmark Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af din Studierejseforsikring. Vi betaler erstatning for op til tre personer, der bliver tilkaldt fra Danmark. Den samlede erstatning til kost, logi* og lokaltransport* ved sygeledsagelse, punkt 17.4.C.1, og tilkaldelse af personer hjemmefra, punkt 17.5.C.2, kan ikke overstige kr. (2015) i alt.

18 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Rejsedokumenter Forsikringen dækker tyveri af pas, visum, billetter, dankort, visa/dankort og kreditkort. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande 2. Tyveri af rejsedokumenter, der er efterladt eller ikke er under effektivt opsyn 3. Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort 4. Forbrugt tid til generhvervelse af genstandene Forsikringen dækker dine ekstraudgifter til: 1. Genanskaffelse af pas, visum, billetter, dankort, visa/dankort, kreditkort, gebyrer og foto 2. Nødvendig transport Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Den samlede erstatning kan højst være kr. (2015) i alt i hele den samlede rejseperiode.

19 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Forsinket fremmøde Forsikringen dækker, hvis du kommer for sent til dit planlagte transportmiddel og derfor må benytte en anden afgang til at indhente din rejserute. Det er en betingelse, at forsinkelsen er uforskyldt og uforudsigelig. Forsikringen dækker: 1. De ekstraudgifter*, du har til transport for at indhente din rejserute. Transporten skal være på samme klasse som den oprindeligt planlagte. 2. De ekstraudgifter*, du har til kost, logi* og lokaltransport* 1. Hvis du er blevet forsinket, inden du har forladt din bopæl eller dit opholdssted* 2. Hvis du ikke er taget af sted fra din bopæl eller opholdssted* i rimelig tid* 3. Hvis billetten eller rejsen er bestilt, mindre end 24 timer før du er rejst fra din bopæl i Danmark 4. Hvis der ikke er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Ved flyskift er det den officielle minimumstransfertid, som luftfartsselskaberne skriver i deres tidstabeller, der betragtes som nødvendig tid. 5. Hvis ekstraudgifterne* som nævnt under punkt 17.7.C bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen for kost, logi* og lokaltransport* som beskrevet i punkt 17.7.C.2 kan højst være kr. (2015) i døgnet for den forsikrede person, indtil rejseruten er indhentet. Den samlede erstatning som beskrevet i punkt 17.7.C kan højst være kr. (2015) for den forsikrede person.

20 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Forsinkelse på rejsen Forsikringen dækker, hvis dit transportmiddel er forsinket pga. mekanisk svigt i transportmidlet eller klimatiske forhold. Det er en betingelse, at du ankommer mere end otte timer senere end dit planlagte ankomst tidspunkt, enten til rejsedestinationen eller til Danmark. Forsikringen dækker ikke, hvis ekstraudgifterne* nævnt under punkt 17.8.C bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre. Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til kost, logi* og lokaltransport*. Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen kan højst være kr. (2015) i døgnet for den forsikrede person i op til fem døgn. Du kan bruge dækningen i punkt 17.8 op til to gange i hele den samlede rejseperiode.

21 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Forsinket bagage Forsikringen dækker erstatningskøb* eller leje af udstyr på rejsedestinationen, hvis din bagage er forsinket i mere end fire timer i forhold til din ankomst til en rejsedestination uden for Danmark. Det er en betingelse, at erstatningskøbet* eller leje af udstyr sker, inden du modtager bagagen. 1. Hvis bagagen ikke er indskrevet til samme transportmiddel som dig 2. Hvis du skal betale told eller overvægt som følge af dit erstatningskøb* 3. De ekstraudgifter*, som du allerede har fået godtgjort eller erstattet fra rejseudbyderen, transportselskabet eller andre 4. Medicin, du ikke har haft i din håndbagage Forsikringen dækker de rimelige og nødvendige ekstraudgifter*, du har til erstatningskøb*, for at du kan fortsætte studie- eller ferierejsen. For den del af bagagen, som er udstyr i form af klapvogne, udstyr til ski, golf, dykning eller lignende, dækker vi kun udgiften til leje af tilsvarende udstyr i perioden, hvor udstyret er forsinket. Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen kan højst være kr. (2015) i døgnet for den forsikrede person i op til fem døgn. I forbindelse med skiferie har du mulighed for at anvende hele beløbet for alle fem døgn på en gang, højst kr. (2015), hvis du har købt tilvalgsdækningen Skisport. Du kan bruge dækningen i punkt 17.9 op til to gange i hele den samlede rejseperiode.

22 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Evakuering 1. Hvis det danske udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed opfordrer til evakuering under din rejse 2. Hvis de lokale myndigheder stiller krav om evakuering fra det sted, hvor du opholder dig pga. naturkatastrofe, skovbrand, terroristangreb, epidemi eller lignende 3. Hvis du ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder, efter at der er aftalt evakuering fra området, fordi det ikke umiddelbart er muligt at komme ud af landet Forsikringen dækker: 1. Dine ekstraudgifter* til hjemrejse eller rejse til nærmeste sikre destination ved en evakuering som nævnt i punkt A.1 og A.2 2. Dine ekstraudgifter* til kost og logi*, hvis du bliver evakueret eller ufrivilligt tilbageholdt af de lokale myndigheder som nævnt i punkt A 3. Tab eller beskadigelse af bagage, som du må efterlade ved evakueringen 1. Hvis behovet for evakuering ikke er opstået akut på rejsedestinationen og skyldes forhold, som er almindeligt kendte på det tidspunkt, hvor du rejser til rejsedestinationen 2. Hvis du tidligere har undladt at følge en opfordring til evakuering fra det danske udenrigsministerium, Statens Seruminstitut, en lignende offentlig dansk myndighed eller de lokale myndigheder Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen ved evakuering, hvis det danske udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed opfordrer til evakuering under din rejse efter punkt A.1, kan højst være kr. (2015) i alt for den forsikrede. Den samlede erstatning for ekstraudgifter* til indenrigstransport, kost og logi* i forbindelse med evakuering eller ufrivillig tilbageholdelse af de lokale myndigheder efter punkt A kan højst være kr. (2015) i alt. Erstatningen for tab eller beskadigelse af bagage, som du må efterlade ved en evakuering, kan højst være kr. (2015)

23 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Overfald Forsikringen dækker, hvis du bliver overfaldet af en anden person på rejsedestinationen og kommer til skade. Det er en betingelse, at du anmelder overfaldet til det lokale politi, og at du har været hos en lokal læge, tandlæge eller på det lokale hospital. 1. Hvis du er blevet overfaldet af en rejseledsager* 2. Hvis du er blevet overfaldet, i forbindelse med at du begår en strafbar handling 3. Tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, helbredelsesudgifter, tort, tab af forsøger samt udgifter, der har til formål at sikre eller forbedre skadelidtes funktionsevne Forsikringen dækker det beløb, som en overfaldsmand ville blive dømt til at betale efter lov om erstatningsansvar i Danmark. Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen kan højst være kr. (2015).

24 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Krisehjælp Forsikringen dækker, hvis du får brug for akut psykisk krisehjælp på din rejsedestination, fordi du har været direkte impliceret i røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion, indbrud, naturkatastrofe, livstruende epidemi eller terroristangreb. Det er en betingelse, at krisehjælpen er aftalt med Rejsehjælp. Forsikringen dækker: 1. Udgifter til krisehjælp på din rejsedestination 2. Udgifter til psykologhjælp, efter du er kommet hjem til Danmark, hvis behandlingen er startet på din rejsedestination Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen til krisehjælp og psykologbehandling i udlandet og i Danmark som nævnt i punkt C.1 og C.2 kan højst være fem behandlinger.

25 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Hjemkald til Danmark Forsikringen dækker transport hjem til Danmark: 1. Hvis en person i din nærmeste familie* er blevet indlagt på hospitalet pga. en alvorlig, uventet og akut sygdom eller efter at være kommet alvorligt til skade 2. Ved akut uforventet forværring af eksisterende sygdom hos en person i din nærmeste familie 3. Hvis en person i din nærmeste familie* dør 4. Hvis der er sket en væsentlig skade i din private bolig eller din egen virksomhed pga. brand, eksplosion, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri 5. Hvis din rejseledsager* bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt ovenfor i punkt A.1-3, og du ellers skulle have fortsat rejsen alene Forsikringen dækker ikke hjemkald til Danmark, hvis det betyder, at du er hjemme under 12 timer før det tidspunkt, hvor du oprindeligt skulle være kommet hjem. Forsikringen dækker: 1. De ekstraudgifter*, du har til transport hjem til Danmark 2. Ekstraudgifter* til rejsen tilbage til din rejsedestination, hvis du genoptager din rejse Det er en betingelse, at der er mere end 14 dage tilbage af din ferie eller ophold, når du er klar til at rejse tilbage, og at transporten er aftalt med Rejsehjælp, inden du rejser tilbage. Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Du kan bruge dækningen i punkt op til to gange i hele den samlede rejseperiode.

26 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Efterladt køretøj* Forsikringen dækker transport af dit køretøj*, hvis du må efterlade det på din rejsedestination i et land i Europa*, fordi du er blevet: 1. Transporteret hjem som beskrevet i punkt Transporteret hjem som sygeledsager som beskrevet i punkt Evakueret som beskrevet i punkt Kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt Hvis årsagen til transporten af det efterladte køretøj* er en direkte eller indirekte følge af skisport*, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport 2. Hvis der er andre med på rejsen, som kan køre transportmidlet 3. Hvis transporten af køretøjet* er dækket fra anden side, fx af det røde kort* Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til at få køretøjet* transporteret enten hjem til Danmark eller til det sted, hvor du befinder dig efter endt hospitalsindlæggelse eller evakuering. Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene, punkt 1 Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Ingen begrænsning.

27 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Leje af en anden bolig* Forsikringen dækker, hvis du må leje en anden tilsvarende bolig*, fordi den bolig* du har bestilt og betalt, ikke kan benyttes pga. brandskade, vandskade, tyveri, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer. 1. Hvis boligen* ikke er bestilt og betalt, og der ikke foreligger en officiel lejekontrakt 2. Hvis ekstraudgifterne* bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til leje af en tilsvarende bolig*, samt ekstra udgifter* til kost*. Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene, punkt 1 Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen til leje af tilsvarende bolig* kan højst være kr. (2015) i alt. Erstatningen til ekstraudifter* til kost* kan højst være kr. (2015) i alt.

28 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Ansvar for skade på lejet bolig* Forsikringen dækker, hvis du som privatperson pådrager dig et erstatningsansvar for skade på: 1. indbo i lejet bolig*, når de beskadigede dele er i din varetægt 2. lejet bolig*, når de beskadigede dele er i din varetægt Det er en betingelse, at du overlader det til Danske Forsikring at tage stilling til, om du har pådraget dig et erstatningsansvar. Hvis du selv anerkender erstatningspligten eller kravet, er det ikke bindende for Danske Forsikring og du risikerer i så fald selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkost ninger. 1. Dit erstatningsansvar for skader, som: a. Er sket på eller under din brug af legetøj eller hobby- og sportsudstyr, hvis motorkraft er over 5 hk b. Er sket på eller under din brug af et motordrevet køretøj* uanset motorens størrelse. Denne undtagelse gælder dog ikke skade på inventar i autocampere. c. Følge af et kontraktforhold bortset fra selve lejeaftalen om boligen* d. Er sket, mens du var i et erhvervs- eller arbejdsforhold, uanset om arbejdet var lønnet eller ulønnet e. Skyldes dyr f. Er nævnt under fællesvilkårenes punkt 5 Hvad dækker forsikringen ikke? 2. Bøder eller bodslignende krav Forsikringen dækker dit erstatningsansvar, hvis du som privatperson bliver juridisk ansvarlig i det land, du befinder dig i, eller får et erstatningsansvar for skade på inventar eller den lejede bolig*. Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene, punkt 1 Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Erstatningen kan højst være 3 mio. kr. i alt pr. skadebegivenhed. Beløbet bliver ikke indeksreguleret.

29 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Redning og eftersøgning Hvis du har været meldt savnet hos politi eller anden offentlig myndighed i mindst 24 timer, og hvis du er blevet set inden for de sidste fem døgn og hvis dit opholdssted er fastslået. Det er en betingelse, at redning og eftersøgning er aftalt med Rejsehjælp. 1. Eftersøgning og redning i forbindelse med kidnapning eller kapring 2. Udgifter, som Rejsehjælp ikke ville have haft, hvis Rejsehjælp selv havde formidlet en eftersøgning eller redning 3. Udgifter der er dækket af offentlige myndigheder 4. Vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt eller vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver 5. Eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen 6. Eftersøgning, hvis det skyldes en eksisterende psykisk lidelse, og Rejsehjælp formoder, at det er årsag til bortkomsten 7. Eftersøgning, hvis du har undladt at fortælle dine pårørende, hvor du befinder dig, eller hvor du rejser rundt, og din familie gerne vil have kontakt uanset årsagen til ønsket om kontakt 8. Eftersøgning eller redning, hvis årsagen er en direkte eller indirekte følge af skisport*, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Skisport Forsikringen dækker: 1. Udgifter i tilfælde af, at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalings garanti, inden eftersøgning eller redning iværksættes 2. Eftersøgning i op til 14 dage og inden for en radius af 50 kilometer fra det sted, du sidst er blevet set Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Forsikringen dækker med op til kr. (2015) for den forsikrede pr. rejse.

30 Danske Forsikring A/S Vilkår for Studierejseforsikring DF August Kaution og advokatomkostninger Forsikringen dækker kaution og advokatomkostninger, hvis du eller din bagage bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder. Forsikringen dækker ikke, hvis tilbageholdelsen skyldes: 1. Erhvervsmæssige, arbejdsmæssige eller kontraktlige forhold 2. Straffesager, med undtagelse af færdselssager Forsikringen dækker udgifter til kaution og advokatomkostninger. Hvis kautionen bliver frigivet, skal du betale den tilbage til Danske Forsikring med det samme. Du skal også betale kautionen tilbage, hvis den ikke bliver frigivet, fordi du: 1. Ikke har betalt en bøde eller erstatning, du er dømt til at betale 2. Ikke møder op til et retsmøde eller lignende 3. På anden måde er ansvarlig for, at kautionen ikke bliver frigivet Sikrede, som beskrevet i fællesvilkårene punkt 1, Hvem er forsikret?, der er med på rejsen. Den samlede erstatning kan højst være kr. (2015) for den forsikrede person.

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF20237-1 November 2015 VILKÅR 6737-1 AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark A/S Vilkår for Studierejseforsikring

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 Vilkår for Årsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler mv. Betingelsesnr. 7121.03.2017 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6696-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 4 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 4 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 4 4. Tilkøb af flere dækninger... 5 5. Varighed,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland*

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland* Indhold Dækningsoversigt...2 Generelle forsikringsbetingelser...3 1. Forsikringen er tegnet i:...5 2. Hvem er dækket af forsikringen?...5 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...5

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:...6 2. Hvem er dækket af forsikringen?...6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere summer...7 5.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere