Referat fra generalforsamlingen side 4. Mindeord for Erik Jaes side 7. Huset i vandkanten side 8. Rørvigs hemmelige gård side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen side 4. Mindeord for Erik Jaes side 7. Huset i vandkanten side 8. Rørvigs hemmelige gård side 19"

Transkript

1 bevar rørvig 31. årgang oktober 2009 nr.2 lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Referat fra generalforsamlingen side 4 Mindeord for Erik Jaes side 7 Huset i vandkanten side 8 Rørvigs hemmelige gård side 19 Regler for brug af fyrværkeri side 25 Åbningstider på havnen side 25 En Rørvig kunstner side 27

2 Invitation til årets julestue fås i butikken JUL hjemme hos Charlotte cat foto & design Formand, ansvarshavende redaktør Henrik Larsen, Sct. Georgs Vej Nykøbing Sj. - Tlf Kasserer Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej Nykøbing Sj. - Tlf Bestyrelsesmedlem Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandsparken Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Bjarne Østrup,Toldbodvej Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem, bygningsudvalg Flemming Brinck, Østergade Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Maikeen Gulmann, Galbuen 2, Nakke 4500 Nykøbing Sj. - Tlf Bestyrelsesmedlem Hanne Hedegaard, Strædet Rørvig - Tlf Suppleant, PR-udvalg Lola Berg,Toldbodvej Rørvig - Tlf Suppleant Lissen Harreschou, Galbuen 11, Nakke 4500 Nykøbing Sj. - Tlf PR, design, foto og grafik: CAT foto & design Kære medlem Sommeren er ovre og efteråret er ved at gøre sit indtog. Rørvig Bevaringsforening kan se tilbage på en fortræffelig sæson, hvor vi kan byde velkommen til mange nye medlemmer, der er med til at bakke op om foreningens fremtidige aktiviteter. I denne udgave af BEVAR RØRVIG har vi besøgt to særlige Rørvig-ejendomme. Den ene meget synlig og meget udsat for naturens kræfter, hvorfor historien også går i dybden med, hvordan man sikrer og vedligeholder ejendommen. Den anden godt skjult og ganske ubemærket har fået arkitekten og ejerens egne ord. For hvem kan næsten beskrive en sådan ejendom bedre, end de mennesker som lever og bor i miljøet. Begge lige spændende og bevaringsværdige ejendomme. Vi runder generalforsamlingen af med lidt billeder fra en hyggelig dag og byder de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Samtidig bringer vi her et billede af dette blads Rørvigkunstner - John Esborg - som vi mødte med sit staffeli ude i den natur, hans billeder på side 27 vidner om. Desuden kan der læses mere om vores virke og aktiviteter på hjemmesiden, ligesom vi løbende fortæller om aktiviteter ved opslag på LODSHUSET. Vi ønsker alle et godt efterår og god jul. Henrik Larsen formand Bevar Rørvig - udgives af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn. Redaktion adresse: Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing Sj.Tlf Medlemsskab kr. 60,- pr. år kan tegnes ved henvendelse til kasseren. Bank: Danske Bank - Reg.nr konto nr Giro: PR-udvalg, annoncesalg og grafisk arbejde: Lola Berg & CATfoto og design Tryk: Vejlø Print A/S Tlf Oplag. 800 ex. Forsidefoto og vignetfoto: CATfoto & design 3

3 generalforsamling d. 22 aug i sognegården ad. 2 Henrik Larsen aflagde formandens beretning, og kom uddybende omkring følgende emner: dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af beretning og forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 3) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 4) Behandling af indkomne forslag 5) Valg af bestyrelse, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter 6) Eventuelt ad. 1 Mødet blev åbnet af formand Henrik Larsen, som bød alle velkommen til årets generalforsamling og foreslog Majken Nevermann som dirigent. Majken Nevermann blev godkendt af generalforsamlingen. Herefter meddelte formanden den triste nyhed om, at bestyrelsesmedlem gennem flere år Erik Jaes uventet og pludselig var afgået ved døden to dage tidligere, hvilket betød, at generalforsamlingen under pkt. 5) måtte vælge et bestyrelsesmedlem i stedet for Erik Jaes. Erik Jaes vil blive husket for et godt og positivt arbejde for Bevaringsforeningen lige til det sidste. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovformeligt varslet i henhold til vedtægterne, og åbnede mødet. Det har været et travlt, men godt år, hvor det nye design på bladet bl.a. har skabt. en øget interesse for foreningen. Foreningen har medvirket til udgivelsen af en ny bog Hilsen fra Rørvig, som er blevet godt modtaget, og hvoraf 900 af første oplag på 1000 eksemplarer allerede er solgt Medlemsaktiviteten, turen til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk med foredrag og efterfølgende frokost, var en rigtig hyggelig dag. I den forbindelse er idèer til kommende aktiviteter meget velkomne til bestyrelsen. Årets plakette blev meget velfortjent tildelt "Den gamle Skole". Der har været forbedringer i og omkring det lille grønne hus LODSHUSET på havnen. Bl.a. er der opsat et udhængsskab, hvor der løbende bliver opsat opdateringer fra foreningen omkring åbningstider og andet. I år holdt vi desuden åben sankthansaften. Foreningen har fået flere nye salgsartikler - heriblandt caps, bøllehatte og muleposer - alle med logoet BEVAR RØRVIG, så foreningen således bliver mere sýnlig i gadebilledet. Hjemmesiden bliver løbende opdateret. Alt i alt aktiviteter, der har gjort, at foreningen har fået mere end 50 nye medlemmer. Foreningens virke i Rørvig Foreningsråd, hvor følgende emner er blevet behandlet: Kommuneplansforslag, Ny færge, Kræmmermarkedet, Containerpladsen ved Lindegården, Ny lokalplan for Rørvig By,Toldboden, Feriehusprojektet i Lodsoldermandsgårdens have og endelig Aftale med kommunen om område A (gamle bydel i Rørvig). Formanden var glad for medlemsopbakningen og takkede ligeledes bestyrelsen og suppleanterne. Der var ingen kommentarer til beretningen, og generalforsamlingen godkendte hermed beretningen. Kasserer Bjarne Langkilde gennemgik det reviderede regnskab for 2008, som er trykt i BEVAR RØRVIG juni 2009 nr. 1. Ernst Bührmann spurgte til de 0 kr for Rørvig-Vinen og fik at vide, at der ikke afregnes hvert kalenderår, men at der stadig kommer pæne beløb ind på posten. (Bestyrelsen opfordrede ved denne lejlighed medlemmerne til at købe denne udmærkede vin). Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 4 5

4 ad. 3 ad. 4 ad. 5 ad. 6 Bjarne Langkilde fremlagde budgetforslaget for 2010 som en fortsættelse af det hidtidige aktivitets niveau og uden kontingentændring. Der var ikke bemærkninger til budgetforslaget, og det blev hermed godkendt af generalfor samlingen. Ikke nogle indkomne forslag. Bestyrelsen: Bjarne Langkilde, Ernst Bührmann, Bjarne Østrup og Flemming Brinck var på valg. Ernst Bührmann ønskede ikke genvalg. Bjarne Langkilde, Bjarne Østrup og Flemming Brinck accepterede genvalg og blev valgt. Maikeen Gulmann tilbød at stille op til bestyrelsen og blev valgt for 2 år. For en 1-års periode blev foreslået Svend Kirkegaard-Sørensen, som blev valgt. Revisorer: Majken Nevermann og Steen Dirch-Poulsen accepterede genvalg og blev valgt. Revisorsuppleant: Carsten Skouenborg. Bestyrelsessuppleanter: Lola Berg, Christel Poulsen og Lissen Harreschou blev valgt Formanden takkede Ernst Bührmann for de seks års arbejde i bestyrelsen og overrakte en vingave fra foreningen. Et medlem udtrykte stor ros til foreningen for det nye bladdesign. mindeord for erik jaes Bestyrelsesmedlem og mangeårigt medlem af Bevaringsforeningen Erik Jaes døde den 20. august Erik Jaes var barnefødt i Rørvig og havde sin opvækst her, ligesom han i en lang årrække var bosiddende her og i Nakke. Mange er de historier, som Erik Jaes kunne berette om Rørvig, og Bevaringsforeningen nød godt af hans store viden og fortælleglæde. Erik Jaes var et meget venligt og imødekommende menneske, altid med et lunt glimt i øjet, et smil på læben og en sjov bemærkning. Han var meget vellidt, både af de fastboende og landliggerne. I en fyldt Rørvig Kirke og ved en meget smuk begravelse tog vi afsked med Erik Jaes, som blev 74 år. Ære være hans minde Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og herefter afsluttede formanden med at takke dirigenten Majken Nevermann og den øvrige forsamling for et godt møde og afsluttede generalforsamlingen Efter generalforsamlingen holdt snapsemageren i Holbæk Jens Snedker Holm et spændende snapseforedrag med smagsprøver på forskellige kryddersnapse, og foreningen bød på en sildeanretning. Referent Ernst Bührmann slagtermester h.v. jørgensen ØSTERGADE 5, 4581 RØRVIG tlf

5 Bogen Sommerhuset så vi først på med faglig interesse. Så faldt vi pladask for de pragtfulde fotooptagelser, hvor hvert enkelt foto er taget med sans for lys og detaljer. Siden læste vi og blev begejstret for den arkitektoniske fagkundskab og indsigt i det byggetekniske, som giver forståelige kreative beskrivelser for lægfolk. En bog - der er inspirerende for alle med interesse for deres fritidshus, dets sjæl, den oprindelige arkitektur og håndværksmæssige kvalitet. af Søren Vadstrup og Katrine Martensen-Larsen Foto: Stuart McIntyre Huset i vandkanten BEVAR RØRVIG har været så heldig, at få lov til at låne en "appetizer" på indholdet fra bogen, som omhandler i alt 15 vidt forskellige fritidshuse hver med deres særpræg. Huset i vandkanten er beliggende i Rørvig.Vi håber og tror, at medlemmerne bliver lige så begejstret, som vi blev. Bogen, som udkom sidste år, tilbydes medlemmerne til en fordelagtig pris igennem Bevaringsforeningen. Med fødderne i vandet ligger et sommerhus og spejder ud over havet. Området er i sin tid dannet af sandtanger med bagvedliggende laguner, der i dag næsten alle er omdannet til strandenge, som regionen lader afgræsse, så det åbne, vilde landskab ikke springer i skov. De udbredte klitheder er blandt andet bevokset med lyng, enebær, brombær og forblæste ege og birke, men også hybenrose (Rosa rugosa) begynder nu at brede sig. Uanset hvilke forestillinger man som besøgende har gjort sig om dette lille hus, taber man decideret vejret, når man træder indenfor. Ikke fordi der er tale om et arkitektonisk vidunder, eller fordi man mødes af en prangende indretning. Men slet og ret fordi der er tale om en beliggenhed og en udsigt, som man ikke tror mulig - og da slet ikke for noget med fast grund under fødderne. Det var lidt af et tilfælde, at familien, der i dag ejer huset, i 1988 fik deres højeste ønske opfyldt. I mange år var de kommet som gæster hos nærmeste nabo og havde på afstand fulgt med i to søde, ældre damers kamp for at beskytte huset mod at styrte i havet. Naboerne kendte til vores ønsker om at eje huset, og da damerne en iskold og blæsende januardag måtte sande, at de ikke længere magtede opgaven, kontaktede de os, fortæller ejeren. Familien slog straks til, men der var ingen garanti for, at huset ikke ville styrte i havet hvert øjeblik, hvorfor der måtte anlægges et større stendige til beskyttelse af nyerhvervelsen. Huset ligger ekstremt udsat, og når de værste efterårsstorme raser, er det kun tag og skorsten, der vidner om, at her faktisk ligger et hus. Den udsatte beliggenhed stiller krav til husets materialer - både inde og ude. Når huset lukkes af for vinteren, kommer skodderne til gavn, men det er sket, at vandet er trængt op igennem gulvbrædderne, og det er hårdt for inventaret. Inventaret repræsenterer derfor heller ikke den store værdi, men her er hyggeligt i huset med gamle senge, malede kommoder og skabe, en sofa og et lille spisebord. Farverne er havets og sommerens - blå og turkise og for vinduerne kridhvide florlette gardiner.væggene indvendigt er beklædt med plader af birkefiner, og overalt står den dejligste keramik. Der er ingen luksus i huset. Køkkenet består eksempelvis kun af en vask, et køleskab, et gammelt gasbord med et par gasblus og en transportabel ovn. Om sommeren når der er vindstille, og solen bager fra en skyfri himmel, når vandet er krystalklart og den skønneste blågrønne farve, når sandet og de store sten i diget er dejligt varme - ja, så er der bare ikke noget sted i verden, der er skønnere og mere indbydende. Så kommer huset virkelig til sin ret, og dagene heroppe går med dasen på stranden, sejlture i kajak og besøg af venner fra København - kun afbrudt af fordybelse i arbejdet med leret i det lillebitte, nyindrettede værksted. Bogen Sommerhuset kan købes i LODSHUSET på havnen i Rørvig pris kr. 249,- mod normalpris kr. 299,- OBS! Gælder kun i efterårsferien uge

6 1. Køkkenet er primitivt og består foruden vask og et lille køleskab af to gasblus. 2. Foran huset og stik syd har en ny træterrasse gjort udendørs ophold og solbadning væsentligt mere bekvemt. 3 og 4. Et veldækket frokostbord med en udsøgt udsigt over Kattegat. Når man sidder her, er det nøjagtigt som at befinde sig på et skib. 1 2 Arkitekten De fleste sommerhuse ligger i kystområder og gerne beskyttet af klitter, strandenge eller skov. Hvis man, som tilfældet er med dette hus, har valgt at lægge huset helt ud til det salte hav, får man alle tiders udsigt, men man får også alle tiders besvær med at vedligeholde huset. For en så vejrmæssigt og miljømæssigt udsat beliggenhed slider på træ, tagpap, skorsten, maling og jernbeslag, ikke mindst på grund af saltet fra blæst og havgus. Den hårde behandling har dog også den rent æstetiske fordel, at de udvendige materialer og overflader patinerer hurtigt og ofte ret kønt, som fx de smukt blegede, blå skodder på dette hus. Derfor gælder det om at finde nogle materialer, der dels kan klare den hårde behandling fra vind, sol, regn, sne og salt bedre end andre materialer, og dels vil patinere flot under den uundgåelige nedbrydning. Man bør især undgå tætte og hårde malingstyper, fx plastikmaling, der har tendens til at skalle af, idet man derved påfører sig selv et konstant sisyfosarbejde. Man kan se på billederne, at den ene af husets sider netop er blevet sat i stand med ny bræddebeklædning og vindskeder, nye vinduer, indfatninger og nye skodder. Med den udsatte beliggenhed vil den mættede blå farve på vinduesindfatninger og skodder snart blegne og dreje over i den sarte lyseblå farve, der ses på de øvrige sider. Arkitektonisk ville det stramme meget op på huset, hvis vindskederne blev malet hvide. Det er rart at se, at ejerne har valgt at kopiere de gamle vinduer præcist med dimensioner, profiler og enkeltglas. Det passer fint til huset. Kun stjerneskruerne viser snart, at det er nye vinduer. Valg af træ til udsatte huse Den udsatte beliggenhed kræver, at man, for at opnå en god holdbarhed, er meget kræsen med kvaliteten af det træ, man enten bygger nyt eller reparerer med. Det skal være så harpiksholdigt kernetræ som muligt, fx leveret fra Kalmarområdet i Sverige eller fra Gotland. Der skal så vidt muligt benyttes spejlskåret træ til vinduesrammer, døre, beklædningsbrædder, vandbrædder, vindskeder og sternbrædder. Det er stort set uforgængeligt i ventilerede konstruktioner. Ønsker man at gå lidt ned i trækvalitet, skal fyrretræet mindst have en kerneandel på 70 %, set i endetræet i topenden, og kernesiden skal bevidst vendes udad. Brædder med fer og not, der ikke har kernesiden udad, når de samles med de øvrige brædder, skal kasseres. Undgå trykimprægneret træ, der både har en begrænset holdbarhed og forurener omgivelserne med giftstoffer, der udvaskes langsomt.vi har masser af eksempler på en holdbarhed på over 200 år for de ovennævnte 'rene' og gode træmaterialer, ja, selv almindeligt dansk grantræ holder erfaringsmæssigt bedre på udvendige beklædninger end trykimprægnerede brædder. En anden mulighed er at benytte mere 'eksotiske' træsorter som lærk, douglasgran og tuja - den sidste med salgsnavnet 'cedertræ'. 5. Den nymalede blå maling på skodder og vinduesindfatninger vil efter forholdsvis kort tid i denne udsatte beliggenhed helt naturligt blegne til den sarte, lysere blå farve, der ses på de 'gamle' skodder. Huset i vandkanten

7 Overfladebehandling af udsat træ Som overfladebehandling på selve bræddebeklædningen kan man vælge linoliemaling, der ikke skaller, men blot krakelerer, trætjærefarve, der opfører sig på samme måde, men blot splitter op i større felter, eller hjemmelavet limfarve med kasein, der langsomt slides af, og derfor kun skal vaskes og børstes ved genbehandling. Linoliemaling har den store fordel, at den tilfører træet linolie, hvilket er med til at bevare træet meget længe. Derudover kan man, ved alle de tre nævnte behandlinger, vedligeholde både malingen og træet ved påstrygning af linoliefernis uden på malingslaget. Huset i vandkanten Trætjære er ikke et produkt, der kan bekæmpe råd og svamp i træ. Men trætjære er et fremragende overfladebehandlingsprodukt på træ, fordi det holder vandet væk og dermed mindsker mulighederne for råd og svamp. Derudover kan trætjæren gøre blødt og trøsket træ hårdt og vandafvisende igen og dermed forlænge træets levetid på en nænsom og billig måde. Endelig kan trætjære blandes med pigmenter (tørfarver) og derved fungere som bindemiddel i en uhyre stærk og holdbar trætjærefarve (rød, sort, brun, grøn eller gul) til bl.a. udvendige træbeklædninger eller bindingsværkstømmer. Til vinduer og døre anbefales udelukkende linoliemaling, fordi malingen tilfører træet linolie og har en uovertruffen vedhæftning. Malingen og træet kan vedligeholdes med påstrygning af linoliefernis, og endelig patinerer linoliemalingen smukt som et krakeleret slangeskind og blegner i farven med tiden. Det er vigtigt at stryge linoliemalingen meget tyndt på og strække den godt ud på overfladen med en god, stiv rørpensel med svinebørster - samt stryge alle søer og løbere væk. Ellers hærder malingen kun i overfladen, så den vil være 'våd' i mange måneder nedenunder. På en mere beskyttet beliggenhed end dette hus anbefales også hjemmefremstillet eller færdigkøbt 'svensk slamfarve', der ikke kun behøver at være svenskrød, men også kan fremstilles sort, brun, gul og grøn. Overfladebehandling af jern Jernet skrabes eller slibes af til helt bart jern. Umiddelbart efter dette påføres alle overflader et reelt lag jernmønje (pigmentet hæmatit revet i linoliefernis). Der males med en pensel med svinebørster, der fører malingen ind i alle kroge og revner. Efter hærdning i 2-3 dage påstryges endnu et lag jernmønje. Derefter kan beslagene males med en almindelig linoliemaling, fx grafitalgrå eller hvid. Efterisolering af træhuse Selv om sommerhuse, som navnet siger, fortrinsvis er til brug om sommeren, benyttes de fleste sommerhuse mere og mere i den koldere tid om efteråret, vinteren og foråret. Ældre træsommerhuse er imidlertid ofte bygget uden isoleringsmaterialer i ydervæggene, hvad der får mange sommerhusejere til at efterisolere deres sommerhuse. Her er der imidlertid en række forhold, man skal være opmærksom på, hvis man ikke vil gøre ondt værre og enten fremme et råd- og svampeangreb i træværket eller gøre alt for meget, for dyrt og forkert. Når man efterisolerer træbygninger, har det i mange år været god latin at anbringe en plastikmembran, en såkaldt dampspærre, indvendigt på isoleringen for at forhindre vanddampen fra de indvendige rum i at trænge ud i ydervæggens træværk. Praktiske forsøg med efterisoleringer af ældre bygninger har imidlertid vist, at dette system i virkeligheden kan være ret uheldigt. For det første vil dampspærren i praksis meget ofte ikke være hermetisk tæt alle steder, enten fordi den er sat sjusket op, eller fordi man har prikket huller i den ved at slå søm i væggen o.l. Gennem disse huller vil vanddampen trænge ud i konstruktionen i et relativt koncentreret område. Her risikerer det at fortættes til vand, hvorved der kan opstå råd og svamp i træværket. Så en utæt plastikdampspærre kan være værre for huset end ingen dampspærre. For det andet har det vist sig, at der især om sommeren meget ofte dannes store mængder vanddråber på ydersiden af dampspærren fra vanddamp, der kommer gennem væggen udefra og ind. Dette vand går ind i isoleringen, som dermed får nedsat isoleringsevnen, samtidig med at der er stor risiko for råd- og svampeskader i konstruktionen. Dette fænomen kaldes 'sommerkondens' og forekommer fortrinsvis om natten i juni, juli og august måned. I Sverige og Finland anbefaler forskningen derfor, at der ikke anvendes diffusionstætte plastdampspærrer i isolerede ydervægskonstruktioner af træ. Der er også nogenlunde enighed om, at nye, 'alternative' isoleringsmaterialer af genbrugspapir, hør og hamp har en bedre evne til at transportere fugten gennem konstruktionen end fx mineraluldsisolering, og det gør disse produkter velegnede i konstruktioner uden dampspærrer. Ifølge de svensk-finske erfaringer må indersiden af en ydervæg af træ ikke have en diffusionstæthed, der er mere end 4-5 gange ydervæggens. Efterisoleringen af en ældre, eksisterende bræddeklædt bindingsværkskonstruktion kan foregå udefra eller (bedst) indefra. Indvendig efterisolering Ved efterisolering af ældre trævægge skal man i stedet for en dampspærre af plastik etablere en fastholdt, ventileret luftspalte lige bag ved den udvendige bræddebeklædning, hvorfra fugt og kondenseret vand kan ventileres bort. Bag ved luftspalten på 2-3 cm sætter man en vindtæt membran, der samtidigt er diffusionsåben (vindtæt pap). Herefter følger vægisoleringen bestående af mineraluld eller andet (se ovenfor), samt den indvendige beklædning - uden mellemliggende dampspærre.ved en indvendig isolering skal man 'flytte' de indvendige vægge, indfatninger, loftlister osv. samt sætte 'tilsætningsstykker' ved vinduer og døre. Dette vil formentlig både være billigere og nemmere end udvendig isolering. Konstruktionen bygges op som vist, beskrevet indefra: Indvendig efterisolering [1] Eksist. bræddebeklædning. [2] Ca. 5 cm fastholdt lufthulrum mellem bindingsværket. [3] Ca. 10 cm fastholdt isolering mellem bindingsværket. [4] Vindtæt, men diffusionsåben pap med tapede samlinger. [5] 5 x 5 cm vandrette lægter med 5 cm mineraluld. [6] Ny forskalling, rørvæv og puds, - eller ny bræddebeklædning En indvendig beklædning, som kan optage fugt, men samtidig ånde - allerbedst brædder, rørvæv og puds - næstbedst almindelige brædder, formentlig de oprindelige, nedtagne og genanvendte brædder, evt. gipsplader - blot endelig ikke plastmalet. 2. Nye 5 x 5 cm vandrette lægter i kernetræ med 5 cm mineraluld imellem. 3. En vindtæt, men diffussionsåben membran, fx vindtæt pap med tapede samlinger og kanter, anbragt indvendigt på den eksisterende bindingsværkskonstruktion. 4. Ca. 10 cm isolering mellem bindingsværket, med udspændte metaltråde pr. ca. 10 cm fastholdt luftmellemrum ud mod yderbeklædningen. 5. Den eksisterende udvendige bræddebeklædning. Udvendig efterisolering [1] Ny eller eksisterende, genopsat bræddebeklædning. [2] 20 x 34 mm afstandslister udvendig på bindingsværket og vindtæt pap med 2 cm luftspalte. [3] Vindtæt, men diffusionsåben pap med tapede samlinger. [4] 15 cm isolering mellem det eksisterende bindingsværk. [5] Eksisterende beklædning

8 Udvendig efterisolering Huset i vandkanten 1. Det lille hus er godt beskyttet af et stort omkransende stendige. Uden diget ville huset sandsynligvis styrte i havet, når efterårsstormene raser. Ved udvendig efterisolering, hvor der etableres et ca. 2 cm ventileret hulrum bag yderbeklædningen, er det vigtigt, at såvel vinduer som døre 'følger med' ud - enten ved at udtage og flytte karmene eller ved at 'rykke' rammernes false 2 cm ud. Herved kan der evt. etableres et nyt dobbeltrudesystem som vist. Det gøres, fordi vinduer og døre ellers vil ligge for dybt i facaden, hvilket dels kan medføre inddækningsmæssige problemer med meget uheldige vandlommer til følge, dels vil det ændre på husets facadearkitektur på en uheldig måde.ved udvendig efterisolering af bræddebeklædninger skal man endvidere omhyggeligt flytte alle indfatninger, dæklister, vandbrædder, profilbrædder med over på den 'nye' facade. Konstruktionen bygges op som vist, beskrevet udefra, se tegning side Det er tydeligt, at dette vindue er helt nyt eller kun få år gammelt, så det er fint at se, at sommerhusets ejere ikke er faldet for fristelsen til at få sat et nyt og grimt termovindue i. 3. Marehalm og hybenroser dominerer vegetationen uden for huset. 4. Et kig ind i keramikerens nyindrettede værksted. 5. Sommerhusets vægge er indvendigt beklædt med plader af birkefiner, som ikke kræver den store vedligeholdelse. Den gamle chaiselong indbyder til en god eftermiddagslur i solskinnet fra vinduet. 2 3 Vinduesdetaljer ved indvendig og udvendig efterisolering [a] Hele vinduet flyttes ud i den nye flugt. [b] Der pålimes og -sløjfes et nyt stykke på karmen. 1. Eksisterende genopsatte eller nye brædder, magen til de eksisterende. 2. Nye ca. 22 x 45 mm afstandslister, sømmet uden på den eksisterende bindingsværkskonstruktion samt den vindtætte pap. Listerne imprægneres med trætjære på alle sider. 3. Ny vindtæt membran bestående af vindtæt pap med tapede samlinger og kanter anbragt uden på den eksisterende bindingsværkskonstruktion. 4. Ca. 15 cm ny isolering anbragt mellem bindingsværket. Eventuelt med en ca. 2 cm's afstand til den indvendige beklædning, fastholdt med udspændte metaltråde

9 H ilsen fra Rørvig Den nye bog - som Bevaringsforeningen sammen med Naturfredningsforeningen udgav på baggrund af over 300 postkort fra Rørvigområdet. Bogen er redigeret af Gitte Baess og trykt i eksemplarer, og mere end 900 bøger er allerede solgt. Bogen blev første gang præsenteret sankthansaften, hvor vi holdt åbent hus på havnen i LODSHUSET. Endvidere sælges den via hjemmesiden eller på havnen i efterårsferien, hos Bog & Idé i Nykøbing samt hos SuperBest og Smith & Smith i Rørvig. Foto: CATfoto GMed den positive fremgang for Bevaringsforeningen in mente - godt 50 nye medlemmer, blev dette års generaforsamling en særlig oplevelse og ikke mindst ved snapsemager Jens Snedker Holm s medvirken. Han fortalte om fremstillingen af kryddersnapse med alle de urter, der gror i naturen omkring Rørvig. eneralforsamling 2009 Foto:Torben Berg Flere nye medlemskaber kom til i pausen, ligesom der blev solgt bøger, postkort og andet. Selv et spontant sangkor blev oprettet på stedet, og salen genlød af lyse stemmer til Rørvigvalsen. En rigtig god sæsonafslutning, hvor Bevaringsforeningen desuden var vært ved en sildeanretning til de forskellige smagfulde kryddersnapse. 16 Tlf

10 af Inger Sorgenfrei Foto: CATfoto Bevar det gamle Rørvig smukt med en skjuler til det nye renovationssystem. Individuelle løsninger skal der til. - til de smukke omgivelser i det gamle Rørvig TØMRER- OG SNEDKERFIRMA V/Klaus Willumsen, Nakke Vestvej 45, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Fax Rørvigs hemmelige gård Rørvig Cykeludlejning Pejsegårdens Cykler Nørrevangsvej 13, 4581 Rørvig Tlf RØRVIG Smedestrædet Rørvig Tlf Godt gemt i Vestergade bag Kastaniegården ligger en meget gammel gård, som mange i Rørvig ikke kender, selvom de har været i området i årevis. På de følgende sider løftes sløret for denne bevaringsværdige ejendom, som ligger lidt skjult og godt gemt væk fra alfarvej, men som bestemt ikke har sovet tornerosesøvn. 19

11 Rørvigs hemmelige gård 20 1 og 2. Hovedhuset fra gårdspladsen samt den nyere bygning fra Gården består i dag af to bygninger omkring en gårdsplads på en stor og tæt bevokset grund skjult for byens hektiske sommerliv. Et minde om dengang Rørvig var en tæt bebygget landsby med dyr i stalde og møddinger. Ejendommen består af et meget gammelt hovedhus og en nyere selvstændig sidebygning. Hovedhuset var oprindelig stuehus i en firelænget gård, som var sammenbygget med nabogården 'Kastaniegården' via den fjerde længe. Heri var en vognport, hvorigennem man kom ind på gårdspladsen. I begyndelsen af 1900-tallet opstod der brand i en af gårdens udlænger. Ilden bredte sig, og de tre af gårdens udlænger nedbrændte, ligesom ilden bredte sig op gennem Vestergade og tog nogle af naboejendommene med nord for gården. Da udlængerne blev genopbygget omkring 1920, nøjedes man med at bygge et mindre fritliggende udhus mod vest. Her blev senere indrettet en mindre lejlighed. 1 Gården er en af de gårde i Rørvig, som ikke blev udflyttet, da gårdene blev skiftet i 1800-tallet. Gårdens oprindelige tofte (det areal som lå omkring selve gården) gik dengang helt op til Rørvigvej langs med Vandværksvej, og alle de huse, som ligger her, er udstykket fra denne gård. Dette fremgår også af matrikelnumrene. Hvor gammel gården er, ved jeg ikke. Men for nogle år siden fik jeg mulighed for at grave lidt under gulvet i et af stuehusets rum og fandt potteskår, som kunne tyde på bebyggelse helt tilbage til tidlig middelalder. Flere bygningsdetaljer indvendig kunne godt stamme fra 1600-tallet. Stuehuset er bygget i såkaldt odsherredsk bindingsværk mod nord ind mod gårdspladsen. Dvs. en træbesparende teknik som blev udviklet i det træfattige Odsherred. Stolperne står på syldsten og er ikke tappet ned i en vandret fodrem, 2 som de fleste andre steder. Ligesom de tværgående forbindelser mellem stolperne, løsholtene, ikke er i fuld dimension og derfor sidder indvendigt. Bjælkeenderne foroven rager ud og er synlige. Dog er bjælkeenderne i husets vestende i dag uden forbindelse til bjælkerne! Engang har man hævet lofthøjden i storstuen ved at skære bjælkerne over og løftet dem op.visse indvendige døre er også engang blevet forlænget, ved at der er sat et bræt forneden på de gamle døre i bondebarok. Vi købte ejendommen i 1980'erne af læge Allan Juhl, og jeg ved, at han igen købte den af familien Saggau. I familien Saggaus eje stod ejendommen, så vidt jeg ved, stadig ret urørt bortset fra de ændringer, som tidens udvikling og selvfølgelig især den store brand havde medført. Heldigvis undgik stuehuset ilden. Om det har været i den forbindelse eller senere, at man ændrede konstruktionen i sydfacaden, ved jeg ikke. Men den er i dag opmuret med gesims under tagudhænget. Stråtaget, som vi fik lagt om for nogle år siden, ser derfor ikke ens ud i de to sider. Mod nord er det opskalket under det store tagudhæng, mod syd valgte vi at lægge en række tegl op igen, som det altid havde været brugt. Desværre er mange af den slags vigtige detaljer forsvundet rundt om, fordi håndværkere eller ejere ikke er opmærksomme på deres betydning. Da sidelængen for nogle år siden måtte have udskiftet taget, stod vi over for nogle overvejelser. Huset er opført ca som udhus med vægge støbt og muret op i marksten og cement. En byggeteknik som er ret enestående for området, så vidt jeg ved. Efter devisen - man tager, hvad man har - og man havde rigeligt med sand og sten, byggede man så billigt som muligt. Den første cementfabrik i Danmark åbnede i Ringsted 3 3. Indgangen til hovedhuset fra gårdspladsen. omkring 1860'erne - og man har været hurtige heroppe til at opdage den nye tekniks muligheder. Udhuset er således nok bygget i en på det tidspunkt meget kendt teknik.taget var rødfarvede cementtegl. Efterhånden var farven imidlertid væk, og de gamle grå cementtegl var både utætte og grimme.vores dilemma var, at vi egentlig gerne ville gendanne ejendommens bygningsdetaljer, så tæt på de oprindelige som muligt, og derfor burde have lagt nye røde cementtegl. 21

12 Rørvigs hemmelige gård 1 Men dels kan man ikke mere få cementtegl magen til de oprindelige, hvor de dengang skulle ligne de da nye moderne maskinstrøgne falsteglsten, dels fandt vi dem grimme. Vi valgte derfor den mest æstetisk tiltalende løsning og lagde gamle håndstrøgne teglsten, som vi nærmest måtte grave op af en midtsjællandsk mark, hvor de havde ligget i flere år. Det havde den fordel, at de dårligste allerede var revnet i frost, men den ulempe, at vi måtte hugge al den gamle understrygning af i hånden. En anden overvejelse i forbindelse med tagmaterialet var i øvrigt også, at det ifølge lokalplanen kun er tegl 2 eller strå, man må bruge.tankevækkende hvis man gerne vil rekonstruere det oprindelige, og det bestod af andre materialer! detaljer var urørte. Bl.a. de gamle paneler, døre, indfatninger og gulve i nogle af rummene samt resterne af den gamle bageovn bag ved det stadig intakte køkkenildsted inde i den store skorsten, som man i dag næsten kun kan opleve på Frilandsmuseet. Ved istandsættelsen var der behov for et mere moderne køkken og et badeværelse. Heldigvis havde familien Juhl stor sans for husets uerstattelige bygningsdetaljer, så med fantasi og god smag indrettede de badeværelset, så man nu tager brusebad i den gamle køkkenskorsten og 1 og 2. Spisestuen, som ligger i forlængelse af køkkenet. 3 og 4. Interiør fra storstuen, der har åbent ildsted og udgang til haven. 3 Et hus' sjæl ligger i dets stoflighed - og i lys, proportioner og detaljer. Men langt mere i stofligheden end folk ofte er opmærksomme på. Ofte er det netop det, som gør, at man falder for lige dét hus, frem for et andet. Desværre er det også stofligheden, som forsvinder ved renoveringer, når alle de nye materialer og overfladebehandlinger kommer i anvendelse. Og så en dag står man tilbage med et hus, som pludselig har mistet den stemning og charme, som gjorde, at man engang valgte at købe det. Den fælde var jeg som arkitekt og tidligere ansat på Nationalmuseet meget opmærksom på at undgå. Bortset fra hvad man mister i stemning, så er det både mere besværligt og dyrere i såvel det korte som det lange løb at erstatte gamle materialer med nye. Selvfølgelig kan træværk være råddent, men vinduer behøver ikke at blive udskiftet, fordi bunden er rådden. En dygtig bygningssnedker kan forny de dårlige dele, og så skal man ikke i gang med karme, omgivende murværk etc. Nye vinduer er også næsten altid af dårligere trækvalitet for slet ikke at tale Da vi overtog ejendommen fra læge Allan Juhl, går på toilettet i den gamle bageovn... havde han allerede istandsat en del. De mange Samtidig er de nye elementer blevet indføjet med indvendige lag-på-lag beklædninger, som tiden sikker sans for kvalitet og tidløs enkelhed. altid aflejrer i gamle huse, var enten pillet ned Ikke noget med overlæssede kakler og fliser eller eller pudset over. Men stuehusets oprindelige smarte køkkener. om plastvinduer, som efter min mening ikke pas tal ser sammen med et gammelt hus og i øvrigt ældes grimt, foruden at de ikke kan vedligeholdes! 5, 6 og 7. Overalt er der et smukt lysindfald, der rammer tableau er i indretningen, som understreger stemningen i huset. Vinduerne i stuehuset er selvfølgelig bedst bevaret i nordsiden, som de altid er. Her sidder meget gamle småsprossede vinduer. Skraber man i malingen, kan man følge husets farver langt tilbage. Ligesom de mange lag kalk på ydervæggene kan afsløre, at ejendommen tidligere var hvid og ikke gul som i nyere tid. Kalk og linoliemaling kan let ændres, og farver har altid fulgt tidens smag mere end stedets såkaldte tradition, som ofte er overvurderet. Det mest spændende ved husets vinduer er glassene. De mange små ruder er en opvisning i glasrudernes teknologihistorie. Kigger man godt efter lidt skråt i det rigtige lys, kan man se, at glassene er forskellige. Udskiftet efterhånden som de gik i stykker. Netop fordi der ikke er skiftet og renoveret så brutalt og gennemgribende, som man ofte gør i dag, så afspejler glassene nu bogstavelig talt en enestående fortælling. Nogle glas er svagt grønne med små bobler og buede striber. De er fra 1700 tallet eller tidlig 7

13 Rørvigs hemmelige gård De første vinduesglas man fremstillede, lavede man med en glasmasse, der ikke kunne blive så ren som senere. Derfor fik de et svagt grønligt skær. Noget af den glødende glasmasse anbragte man som en klump for enden af en lang stang, som man så slyngede rundt i luften, så glasset efterhånden blev slynget ud i en stor rund flade a la en kæmpepizza! Når glasset var koldt, skar man det op, og jo længere ude i glaspizzaen man skar sin rude, jo mere tyndt, lyst og jævnt var glasset - og dermed dyrest. Det billigste glas var resterne af det oprindelige centrum, hvor glasmassen sad på stangen, som derfor er tykt, grønt og ofte med en ret stor massiv glasklump - kaldet måneglas - og i dag fejlagtigt anset for det fineste, mest 'antikke' og dyre! Jeg opmålte cirkeludsnittene i nogle af ruderne i stuehuset og kunne ud fra dette beregne, at glascirklen, som engang blev slynget, må have været over 2 m i diameter. Det er nærmest en sensation i Danmark. At slynge et sådant glas kræver en 1 ufattelig håndværksmæssig kunnen - foruden kræfter - og en høj taburet! En del glas i huset er selvfølgelig de moderne planglas, som desværre virker 'døde' både i facaden, og når man kigger ud - og man ser tydeligt forskellen i huset - imellem lysets spil og de levende reflekser i alle de gamle glas - og så de nye kedelige, hvor der ikke foregår noget... Men heldigvis er alle vinduer i husene gamle vinduer med tynde sprosser og kitfals. Så sammen med den fine indvendige profilering giver de stadig et smukt og blødt lysindfald i rummene En samling kønne farvede glas leger med lysindfaldet. 2. Arbejdsværelset med udsigt over haven. Hvorimod moderne tyksprossede vinduer med termoglas, er en af de tvivlsomme fornyelser, der næsten kan tage livet af en gammel smuk facade. Og da energibesparelsen ikke er bedre end i gamle vinduer med tætte forsatsrammer, er det uforståeligt, at folk stadig udskifter smukke gamle vinduer med disse monstervinduer! Ejendommen er sat til salg. Jeg håber, at de, som køber ejendommen, vil give sig tid til at bo sig ind i den.vil unde sig selv glæden ved at gå på opdagelse, lære huset og haven at kende - finde husets fortælling, lytte til dets melodi, før de går i gang med ombygninger med den ofte skræmmende energi, som nyerhvervelser ofte medfører. Gamle huse synger måske ikke så højt og kan let overdøves af nutidige behov og løsninger, men har man først fanget et hus' melodi, så ved man også, hvordan man kan synge med, uden at det bliver falsk Malerfirmaet HANSEN & NIELSE N ApS - er et team af dygtige faglærte medarbejdere parate med stor erfaring - og hvor ethvert arbejde altid er i de bedste hænder. MØLLEBAKKEN RØRVIG TLF regler for brug af fyrværkeri Affyring af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end 10 m fra bygningers åbninger. I vindens retning fordobles afstanden til 20 m. Fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, flaskeglas eller overjordiske naturgasinstallationer skal der ved brug af fyrværkeri være en afstand på mindst 100 m og ved affyring af raketter mindst 200 m. I vindens retning fordobles afstanden til henholdsvis 200 m og 400 m. I områder med nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation skal der ligeledes ved brug af fyrværkeri være en afstand på mindst 100 m og ved affyring af raketter mindst 200 m. I vindens retning fordobles afstanden til henholdsvis 200 m og 400 m. Således kan man udlede, at det ret beset er FORBUDT at affyre nytårsfyrværkeri i Rørvig. Endvidere henvises til affyringsreglerne på kommunens hjemmeside. LODSHUSET Det lille grønne hus på rørvig havn Åben i efterårsferien - fra søndag den 11. oktober til og med søndag den 18. oktober. Hver dag kl

14 TØMREREN I RØRVIG ApS Jan Petersen Per Andersen Vestergade Rørvig Tlf Tømrer Maskinsnedkeri Glarmester Tækkefirmaet Max Akselbo Fjordvænget Rørvig Tlf./fax Mobil John Esborg en rørvig kunstner Kunstmaleren og Rørvigmaleren John Esborg bekender sig især til èn kunstretning - nemlig impressionismen. John Esborg har, som ingen anden maler i Odsherred, fastholdt den smukke natur, vejrliget og årstidernes skiften på en koloristisk måde. Han har altid søgt sine motiver udendørs, hvor han har fået inspiration til at videregive sin glæde over naturen i lyse harmoniske farver. Hans lærreder lyser op på væggen, og for de rene landskabs- og strandbilleders vedkommende formidler de en naturstemning og en autenticitet præget af ærlighed. John Esborg maler kun, hvad han har set og oplevet. Det er derfor, man let bliver gode venner med hans billeder, som en kunstanmelder har udtrykt det. John Esborg færdes ude i naturen med sit staffeli for at indfange de uendelige variationsmuligheder, som årstid og vejrlig byder på, og selvom John Esborg også er en fin portrætmaler, er det landskabet, skoven og kysten, som er de vigtigste motiver. Autorep. Toldbodvej 10 Plæneklipperrep Rørvig Tlf Vi har bussen til alle formål De Grønne Busser 4581 Rørvig Tlf Aut. VVS- & Kloakmester Nørrevangsvej Rørvig Tlf Mobil

15 Giv-Bud - hvis du overvejer at købe... HVORFOR SÅ VENTE? Giv-Bud er en nem mulighed, hvor du som køber kan vise interesse for en bolig. Hvis du fortryder, er du ikke bundet af dit bud. Når sælger er åben for at modtage bud på sin bolig, annonceres den med mærket GIV-BUD inde på selve boligpræsentationen til højre for sagsnummeret. Foto: IKEA DanBolig Nykøbing Sj. v/søren Mosbæk, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj., Tlf

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen side 4. 30 år med Bevaringsforeningen side 7. Forårsarrangement side 8. På havnen i efterårsferien side 10

Referat fra generalforsamlingen side 4. 30 år med Bevaringsforeningen side 7. Forårsarrangement side 8. På havnen i efterårsferien side 10 bevar rørvig 29. årgang december 2008 Nr.1 lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Referat fra generalforsamlingen side 4 30 år med Bevaringsforeningen side 7 Forårsarrangement side 8 På havnen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12.

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. www.planethuse.dk Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. AUGUST 2012 BOLIG INDRETNING DESIGN TIPS GUIDE BREVKASSE

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Regnskab 2009 side 4. Udflugt side 6. Generalforsamling side 7 med Michael Meyerheim. Bloch s blå hus side 8. Det gamle Posthus side 14

Regnskab 2009 side 4. Udflugt side 6. Generalforsamling side 7 med Michael Meyerheim. Bloch s blå hus side 8. Det gamle Posthus side 14 bevar rørvig 32. årgang marts 2010 nr.1 kr. 20,- lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Regnskab 2009 side 4 Udflugt side 6 Generalforsamling side 7 med Michael Meyerheim Bloch s blå hus side

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere