Referat fra generalforsamlingen side 4. Mindeord for Erik Jaes side 7. Huset i vandkanten side 8. Rørvigs hemmelige gård side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen side 4. Mindeord for Erik Jaes side 7. Huset i vandkanten side 8. Rørvigs hemmelige gård side 19"

Transkript

1 bevar rørvig 31. årgang oktober 2009 nr.2 lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Referat fra generalforsamlingen side 4 Mindeord for Erik Jaes side 7 Huset i vandkanten side 8 Rørvigs hemmelige gård side 19 Regler for brug af fyrværkeri side 25 Åbningstider på havnen side 25 En Rørvig kunstner side 27

2 Invitation til årets julestue fås i butikken JUL hjemme hos Charlotte cat foto & design Formand, ansvarshavende redaktør Henrik Larsen, Sct. Georgs Vej Nykøbing Sj. - Tlf Kasserer Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej Nykøbing Sj. - Tlf Bestyrelsesmedlem Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandsparken Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Bjarne Østrup,Toldbodvej Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem, bygningsudvalg Flemming Brinck, Østergade Rørvig - Tlf Bestyrelsesmedlem Maikeen Gulmann, Galbuen 2, Nakke 4500 Nykøbing Sj. - Tlf Bestyrelsesmedlem Hanne Hedegaard, Strædet Rørvig - Tlf Suppleant, PR-udvalg Lola Berg,Toldbodvej Rørvig - Tlf Suppleant Lissen Harreschou, Galbuen 11, Nakke 4500 Nykøbing Sj. - Tlf PR, design, foto og grafik: CAT foto & design Kære medlem Sommeren er ovre og efteråret er ved at gøre sit indtog. Rørvig Bevaringsforening kan se tilbage på en fortræffelig sæson, hvor vi kan byde velkommen til mange nye medlemmer, der er med til at bakke op om foreningens fremtidige aktiviteter. I denne udgave af BEVAR RØRVIG har vi besøgt to særlige Rørvig-ejendomme. Den ene meget synlig og meget udsat for naturens kræfter, hvorfor historien også går i dybden med, hvordan man sikrer og vedligeholder ejendommen. Den anden godt skjult og ganske ubemærket har fået arkitekten og ejerens egne ord. For hvem kan næsten beskrive en sådan ejendom bedre, end de mennesker som lever og bor i miljøet. Begge lige spændende og bevaringsværdige ejendomme. Vi runder generalforsamlingen af med lidt billeder fra en hyggelig dag og byder de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Samtidig bringer vi her et billede af dette blads Rørvigkunstner - John Esborg - som vi mødte med sit staffeli ude i den natur, hans billeder på side 27 vidner om. Desuden kan der læses mere om vores virke og aktiviteter på hjemmesiden, ligesom vi løbende fortæller om aktiviteter ved opslag på LODSHUSET. Vi ønsker alle et godt efterår og god jul. Henrik Larsen formand Bevar Rørvig - udgives af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn. Redaktion adresse: Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing Sj.Tlf Medlemsskab kr. 60,- pr. år kan tegnes ved henvendelse til kasseren. Bank: Danske Bank - Reg.nr konto nr Giro: PR-udvalg, annoncesalg og grafisk arbejde: Lola Berg & CATfoto og design Tryk: Vejlø Print A/S Tlf Oplag. 800 ex. Forsidefoto og vignetfoto: CATfoto & design 3

3 generalforsamling d. 22 aug i sognegården ad. 2 Henrik Larsen aflagde formandens beretning, og kom uddybende omkring følgende emner: dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af beretning og forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 3) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 4) Behandling af indkomne forslag 5) Valg af bestyrelse, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter 6) Eventuelt ad. 1 Mødet blev åbnet af formand Henrik Larsen, som bød alle velkommen til årets generalforsamling og foreslog Majken Nevermann som dirigent. Majken Nevermann blev godkendt af generalforsamlingen. Herefter meddelte formanden den triste nyhed om, at bestyrelsesmedlem gennem flere år Erik Jaes uventet og pludselig var afgået ved døden to dage tidligere, hvilket betød, at generalforsamlingen under pkt. 5) måtte vælge et bestyrelsesmedlem i stedet for Erik Jaes. Erik Jaes vil blive husket for et godt og positivt arbejde for Bevaringsforeningen lige til det sidste. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovformeligt varslet i henhold til vedtægterne, og åbnede mødet. Det har været et travlt, men godt år, hvor det nye design på bladet bl.a. har skabt. en øget interesse for foreningen. Foreningen har medvirket til udgivelsen af en ny bog Hilsen fra Rørvig, som er blevet godt modtaget, og hvoraf 900 af første oplag på 1000 eksemplarer allerede er solgt Medlemsaktiviteten, turen til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk med foredrag og efterfølgende frokost, var en rigtig hyggelig dag. I den forbindelse er idèer til kommende aktiviteter meget velkomne til bestyrelsen. Årets plakette blev meget velfortjent tildelt "Den gamle Skole". Der har været forbedringer i og omkring det lille grønne hus LODSHUSET på havnen. Bl.a. er der opsat et udhængsskab, hvor der løbende bliver opsat opdateringer fra foreningen omkring åbningstider og andet. I år holdt vi desuden åben sankthansaften. Foreningen har fået flere nye salgsartikler - heriblandt caps, bøllehatte og muleposer - alle med logoet BEVAR RØRVIG, så foreningen således bliver mere sýnlig i gadebilledet. Hjemmesiden bliver løbende opdateret. Alt i alt aktiviteter, der har gjort, at foreningen har fået mere end 50 nye medlemmer. Foreningens virke i Rørvig Foreningsråd, hvor følgende emner er blevet behandlet: Kommuneplansforslag, Ny færge, Kræmmermarkedet, Containerpladsen ved Lindegården, Ny lokalplan for Rørvig By,Toldboden, Feriehusprojektet i Lodsoldermandsgårdens have og endelig Aftale med kommunen om område A (gamle bydel i Rørvig). Formanden var glad for medlemsopbakningen og takkede ligeledes bestyrelsen og suppleanterne. Der var ingen kommentarer til beretningen, og generalforsamlingen godkendte hermed beretningen. Kasserer Bjarne Langkilde gennemgik det reviderede regnskab for 2008, som er trykt i BEVAR RØRVIG juni 2009 nr. 1. Ernst Bührmann spurgte til de 0 kr for Rørvig-Vinen og fik at vide, at der ikke afregnes hvert kalenderår, men at der stadig kommer pæne beløb ind på posten. (Bestyrelsen opfordrede ved denne lejlighed medlemmerne til at købe denne udmærkede vin). Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 4 5

4 ad. 3 ad. 4 ad. 5 ad. 6 Bjarne Langkilde fremlagde budgetforslaget for 2010 som en fortsættelse af det hidtidige aktivitets niveau og uden kontingentændring. Der var ikke bemærkninger til budgetforslaget, og det blev hermed godkendt af generalfor samlingen. Ikke nogle indkomne forslag. Bestyrelsen: Bjarne Langkilde, Ernst Bührmann, Bjarne Østrup og Flemming Brinck var på valg. Ernst Bührmann ønskede ikke genvalg. Bjarne Langkilde, Bjarne Østrup og Flemming Brinck accepterede genvalg og blev valgt. Maikeen Gulmann tilbød at stille op til bestyrelsen og blev valgt for 2 år. For en 1-års periode blev foreslået Svend Kirkegaard-Sørensen, som blev valgt. Revisorer: Majken Nevermann og Steen Dirch-Poulsen accepterede genvalg og blev valgt. Revisorsuppleant: Carsten Skouenborg. Bestyrelsessuppleanter: Lola Berg, Christel Poulsen og Lissen Harreschou blev valgt Formanden takkede Ernst Bührmann for de seks års arbejde i bestyrelsen og overrakte en vingave fra foreningen. Et medlem udtrykte stor ros til foreningen for det nye bladdesign. mindeord for erik jaes Bestyrelsesmedlem og mangeårigt medlem af Bevaringsforeningen Erik Jaes døde den 20. august Erik Jaes var barnefødt i Rørvig og havde sin opvækst her, ligesom han i en lang årrække var bosiddende her og i Nakke. Mange er de historier, som Erik Jaes kunne berette om Rørvig, og Bevaringsforeningen nød godt af hans store viden og fortælleglæde. Erik Jaes var et meget venligt og imødekommende menneske, altid med et lunt glimt i øjet, et smil på læben og en sjov bemærkning. Han var meget vellidt, både af de fastboende og landliggerne. I en fyldt Rørvig Kirke og ved en meget smuk begravelse tog vi afsked med Erik Jaes, som blev 74 år. Ære være hans minde Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og herefter afsluttede formanden med at takke dirigenten Majken Nevermann og den øvrige forsamling for et godt møde og afsluttede generalforsamlingen Efter generalforsamlingen holdt snapsemageren i Holbæk Jens Snedker Holm et spændende snapseforedrag med smagsprøver på forskellige kryddersnapse, og foreningen bød på en sildeanretning. Referent Ernst Bührmann slagtermester h.v. jørgensen ØSTERGADE 5, 4581 RØRVIG tlf

5 Bogen Sommerhuset så vi først på med faglig interesse. Så faldt vi pladask for de pragtfulde fotooptagelser, hvor hvert enkelt foto er taget med sans for lys og detaljer. Siden læste vi og blev begejstret for den arkitektoniske fagkundskab og indsigt i det byggetekniske, som giver forståelige kreative beskrivelser for lægfolk. En bog - der er inspirerende for alle med interesse for deres fritidshus, dets sjæl, den oprindelige arkitektur og håndværksmæssige kvalitet. af Søren Vadstrup og Katrine Martensen-Larsen Foto: Stuart McIntyre Huset i vandkanten BEVAR RØRVIG har været så heldig, at få lov til at låne en "appetizer" på indholdet fra bogen, som omhandler i alt 15 vidt forskellige fritidshuse hver med deres særpræg. Huset i vandkanten er beliggende i Rørvig.Vi håber og tror, at medlemmerne bliver lige så begejstret, som vi blev. Bogen, som udkom sidste år, tilbydes medlemmerne til en fordelagtig pris igennem Bevaringsforeningen. Med fødderne i vandet ligger et sommerhus og spejder ud over havet. Området er i sin tid dannet af sandtanger med bagvedliggende laguner, der i dag næsten alle er omdannet til strandenge, som regionen lader afgræsse, så det åbne, vilde landskab ikke springer i skov. De udbredte klitheder er blandt andet bevokset med lyng, enebær, brombær og forblæste ege og birke, men også hybenrose (Rosa rugosa) begynder nu at brede sig. Uanset hvilke forestillinger man som besøgende har gjort sig om dette lille hus, taber man decideret vejret, når man træder indenfor. Ikke fordi der er tale om et arkitektonisk vidunder, eller fordi man mødes af en prangende indretning. Men slet og ret fordi der er tale om en beliggenhed og en udsigt, som man ikke tror mulig - og da slet ikke for noget med fast grund under fødderne. Det var lidt af et tilfælde, at familien, der i dag ejer huset, i 1988 fik deres højeste ønske opfyldt. I mange år var de kommet som gæster hos nærmeste nabo og havde på afstand fulgt med i to søde, ældre damers kamp for at beskytte huset mod at styrte i havet. Naboerne kendte til vores ønsker om at eje huset, og da damerne en iskold og blæsende januardag måtte sande, at de ikke længere magtede opgaven, kontaktede de os, fortæller ejeren. Familien slog straks til, men der var ingen garanti for, at huset ikke ville styrte i havet hvert øjeblik, hvorfor der måtte anlægges et større stendige til beskyttelse af nyerhvervelsen. Huset ligger ekstremt udsat, og når de værste efterårsstorme raser, er det kun tag og skorsten, der vidner om, at her faktisk ligger et hus. Den udsatte beliggenhed stiller krav til husets materialer - både inde og ude. Når huset lukkes af for vinteren, kommer skodderne til gavn, men det er sket, at vandet er trængt op igennem gulvbrædderne, og det er hårdt for inventaret. Inventaret repræsenterer derfor heller ikke den store værdi, men her er hyggeligt i huset med gamle senge, malede kommoder og skabe, en sofa og et lille spisebord. Farverne er havets og sommerens - blå og turkise og for vinduerne kridhvide florlette gardiner.væggene indvendigt er beklædt med plader af birkefiner, og overalt står den dejligste keramik. Der er ingen luksus i huset. Køkkenet består eksempelvis kun af en vask, et køleskab, et gammelt gasbord med et par gasblus og en transportabel ovn. Om sommeren når der er vindstille, og solen bager fra en skyfri himmel, når vandet er krystalklart og den skønneste blågrønne farve, når sandet og de store sten i diget er dejligt varme - ja, så er der bare ikke noget sted i verden, der er skønnere og mere indbydende. Så kommer huset virkelig til sin ret, og dagene heroppe går med dasen på stranden, sejlture i kajak og besøg af venner fra København - kun afbrudt af fordybelse i arbejdet med leret i det lillebitte, nyindrettede værksted. Bogen Sommerhuset kan købes i LODSHUSET på havnen i Rørvig pris kr. 249,- mod normalpris kr. 299,- OBS! Gælder kun i efterårsferien uge

6 1. Køkkenet er primitivt og består foruden vask og et lille køleskab af to gasblus. 2. Foran huset og stik syd har en ny træterrasse gjort udendørs ophold og solbadning væsentligt mere bekvemt. 3 og 4. Et veldækket frokostbord med en udsøgt udsigt over Kattegat. Når man sidder her, er det nøjagtigt som at befinde sig på et skib. 1 2 Arkitekten De fleste sommerhuse ligger i kystområder og gerne beskyttet af klitter, strandenge eller skov. Hvis man, som tilfældet er med dette hus, har valgt at lægge huset helt ud til det salte hav, får man alle tiders udsigt, men man får også alle tiders besvær med at vedligeholde huset. For en så vejrmæssigt og miljømæssigt udsat beliggenhed slider på træ, tagpap, skorsten, maling og jernbeslag, ikke mindst på grund af saltet fra blæst og havgus. Den hårde behandling har dog også den rent æstetiske fordel, at de udvendige materialer og overflader patinerer hurtigt og ofte ret kønt, som fx de smukt blegede, blå skodder på dette hus. Derfor gælder det om at finde nogle materialer, der dels kan klare den hårde behandling fra vind, sol, regn, sne og salt bedre end andre materialer, og dels vil patinere flot under den uundgåelige nedbrydning. Man bør især undgå tætte og hårde malingstyper, fx plastikmaling, der har tendens til at skalle af, idet man derved påfører sig selv et konstant sisyfosarbejde. Man kan se på billederne, at den ene af husets sider netop er blevet sat i stand med ny bræddebeklædning og vindskeder, nye vinduer, indfatninger og nye skodder. Med den udsatte beliggenhed vil den mættede blå farve på vinduesindfatninger og skodder snart blegne og dreje over i den sarte lyseblå farve, der ses på de øvrige sider. Arkitektonisk ville det stramme meget op på huset, hvis vindskederne blev malet hvide. Det er rart at se, at ejerne har valgt at kopiere de gamle vinduer præcist med dimensioner, profiler og enkeltglas. Det passer fint til huset. Kun stjerneskruerne viser snart, at det er nye vinduer. Valg af træ til udsatte huse Den udsatte beliggenhed kræver, at man, for at opnå en god holdbarhed, er meget kræsen med kvaliteten af det træ, man enten bygger nyt eller reparerer med. Det skal være så harpiksholdigt kernetræ som muligt, fx leveret fra Kalmarområdet i Sverige eller fra Gotland. Der skal så vidt muligt benyttes spejlskåret træ til vinduesrammer, døre, beklædningsbrædder, vandbrædder, vindskeder og sternbrædder. Det er stort set uforgængeligt i ventilerede konstruktioner. Ønsker man at gå lidt ned i trækvalitet, skal fyrretræet mindst have en kerneandel på 70 %, set i endetræet i topenden, og kernesiden skal bevidst vendes udad. Brædder med fer og not, der ikke har kernesiden udad, når de samles med de øvrige brædder, skal kasseres. Undgå trykimprægneret træ, der både har en begrænset holdbarhed og forurener omgivelserne med giftstoffer, der udvaskes langsomt.vi har masser af eksempler på en holdbarhed på over 200 år for de ovennævnte 'rene' og gode træmaterialer, ja, selv almindeligt dansk grantræ holder erfaringsmæssigt bedre på udvendige beklædninger end trykimprægnerede brædder. En anden mulighed er at benytte mere 'eksotiske' træsorter som lærk, douglasgran og tuja - den sidste med salgsnavnet 'cedertræ'. 5. Den nymalede blå maling på skodder og vinduesindfatninger vil efter forholdsvis kort tid i denne udsatte beliggenhed helt naturligt blegne til den sarte, lysere blå farve, der ses på de 'gamle' skodder. Huset i vandkanten

7 Overfladebehandling af udsat træ Som overfladebehandling på selve bræddebeklædningen kan man vælge linoliemaling, der ikke skaller, men blot krakelerer, trætjærefarve, der opfører sig på samme måde, men blot splitter op i større felter, eller hjemmelavet limfarve med kasein, der langsomt slides af, og derfor kun skal vaskes og børstes ved genbehandling. Linoliemaling har den store fordel, at den tilfører træet linolie, hvilket er med til at bevare træet meget længe. Derudover kan man, ved alle de tre nævnte behandlinger, vedligeholde både malingen og træet ved påstrygning af linoliefernis uden på malingslaget. Huset i vandkanten Trætjære er ikke et produkt, der kan bekæmpe råd og svamp i træ. Men trætjære er et fremragende overfladebehandlingsprodukt på træ, fordi det holder vandet væk og dermed mindsker mulighederne for råd og svamp. Derudover kan trætjæren gøre blødt og trøsket træ hårdt og vandafvisende igen og dermed forlænge træets levetid på en nænsom og billig måde. Endelig kan trætjære blandes med pigmenter (tørfarver) og derved fungere som bindemiddel i en uhyre stærk og holdbar trætjærefarve (rød, sort, brun, grøn eller gul) til bl.a. udvendige træbeklædninger eller bindingsværkstømmer. Til vinduer og døre anbefales udelukkende linoliemaling, fordi malingen tilfører træet linolie og har en uovertruffen vedhæftning. Malingen og træet kan vedligeholdes med påstrygning af linoliefernis, og endelig patinerer linoliemalingen smukt som et krakeleret slangeskind og blegner i farven med tiden. Det er vigtigt at stryge linoliemalingen meget tyndt på og strække den godt ud på overfladen med en god, stiv rørpensel med svinebørster - samt stryge alle søer og løbere væk. Ellers hærder malingen kun i overfladen, så den vil være 'våd' i mange måneder nedenunder. På en mere beskyttet beliggenhed end dette hus anbefales også hjemmefremstillet eller færdigkøbt 'svensk slamfarve', der ikke kun behøver at være svenskrød, men også kan fremstilles sort, brun, gul og grøn. Overfladebehandling af jern Jernet skrabes eller slibes af til helt bart jern. Umiddelbart efter dette påføres alle overflader et reelt lag jernmønje (pigmentet hæmatit revet i linoliefernis). Der males med en pensel med svinebørster, der fører malingen ind i alle kroge og revner. Efter hærdning i 2-3 dage påstryges endnu et lag jernmønje. Derefter kan beslagene males med en almindelig linoliemaling, fx grafitalgrå eller hvid. Efterisolering af træhuse Selv om sommerhuse, som navnet siger, fortrinsvis er til brug om sommeren, benyttes de fleste sommerhuse mere og mere i den koldere tid om efteråret, vinteren og foråret. Ældre træsommerhuse er imidlertid ofte bygget uden isoleringsmaterialer i ydervæggene, hvad der får mange sommerhusejere til at efterisolere deres sommerhuse. Her er der imidlertid en række forhold, man skal være opmærksom på, hvis man ikke vil gøre ondt værre og enten fremme et råd- og svampeangreb i træværket eller gøre alt for meget, for dyrt og forkert. Når man efterisolerer træbygninger, har det i mange år været god latin at anbringe en plastikmembran, en såkaldt dampspærre, indvendigt på isoleringen for at forhindre vanddampen fra de indvendige rum i at trænge ud i ydervæggens træværk. Praktiske forsøg med efterisoleringer af ældre bygninger har imidlertid vist, at dette system i virkeligheden kan være ret uheldigt. For det første vil dampspærren i praksis meget ofte ikke være hermetisk tæt alle steder, enten fordi den er sat sjusket op, eller fordi man har prikket huller i den ved at slå søm i væggen o.l. Gennem disse huller vil vanddampen trænge ud i konstruktionen i et relativt koncentreret område. Her risikerer det at fortættes til vand, hvorved der kan opstå råd og svamp i træværket. Så en utæt plastikdampspærre kan være værre for huset end ingen dampspærre. For det andet har det vist sig, at der især om sommeren meget ofte dannes store mængder vanddråber på ydersiden af dampspærren fra vanddamp, der kommer gennem væggen udefra og ind. Dette vand går ind i isoleringen, som dermed får nedsat isoleringsevnen, samtidig med at der er stor risiko for råd- og svampeskader i konstruktionen. Dette fænomen kaldes 'sommerkondens' og forekommer fortrinsvis om natten i juni, juli og august måned. I Sverige og Finland anbefaler forskningen derfor, at der ikke anvendes diffusionstætte plastdampspærrer i isolerede ydervægskonstruktioner af træ. Der er også nogenlunde enighed om, at nye, 'alternative' isoleringsmaterialer af genbrugspapir, hør og hamp har en bedre evne til at transportere fugten gennem konstruktionen end fx mineraluldsisolering, og det gør disse produkter velegnede i konstruktioner uden dampspærrer. Ifølge de svensk-finske erfaringer må indersiden af en ydervæg af træ ikke have en diffusionstæthed, der er mere end 4-5 gange ydervæggens. Efterisoleringen af en ældre, eksisterende bræddeklædt bindingsværkskonstruktion kan foregå udefra eller (bedst) indefra. Indvendig efterisolering Ved efterisolering af ældre trævægge skal man i stedet for en dampspærre af plastik etablere en fastholdt, ventileret luftspalte lige bag ved den udvendige bræddebeklædning, hvorfra fugt og kondenseret vand kan ventileres bort. Bag ved luftspalten på 2-3 cm sætter man en vindtæt membran, der samtidigt er diffusionsåben (vindtæt pap). Herefter følger vægisoleringen bestående af mineraluld eller andet (se ovenfor), samt den indvendige beklædning - uden mellemliggende dampspærre.ved en indvendig isolering skal man 'flytte' de indvendige vægge, indfatninger, loftlister osv. samt sætte 'tilsætningsstykker' ved vinduer og døre. Dette vil formentlig både være billigere og nemmere end udvendig isolering. Konstruktionen bygges op som vist, beskrevet indefra: Indvendig efterisolering [1] Eksist. bræddebeklædning. [2] Ca. 5 cm fastholdt lufthulrum mellem bindingsværket. [3] Ca. 10 cm fastholdt isolering mellem bindingsværket. [4] Vindtæt, men diffusionsåben pap med tapede samlinger. [5] 5 x 5 cm vandrette lægter med 5 cm mineraluld. [6] Ny forskalling, rørvæv og puds, - eller ny bræddebeklædning En indvendig beklædning, som kan optage fugt, men samtidig ånde - allerbedst brædder, rørvæv og puds - næstbedst almindelige brædder, formentlig de oprindelige, nedtagne og genanvendte brædder, evt. gipsplader - blot endelig ikke plastmalet. 2. Nye 5 x 5 cm vandrette lægter i kernetræ med 5 cm mineraluld imellem. 3. En vindtæt, men diffussionsåben membran, fx vindtæt pap med tapede samlinger og kanter, anbragt indvendigt på den eksisterende bindingsværkskonstruktion. 4. Ca. 10 cm isolering mellem bindingsværket, med udspændte metaltråde pr. ca. 10 cm fastholdt luftmellemrum ud mod yderbeklædningen. 5. Den eksisterende udvendige bræddebeklædning. Udvendig efterisolering [1] Ny eller eksisterende, genopsat bræddebeklædning. [2] 20 x 34 mm afstandslister udvendig på bindingsværket og vindtæt pap med 2 cm luftspalte. [3] Vindtæt, men diffusionsåben pap med tapede samlinger. [4] 15 cm isolering mellem det eksisterende bindingsværk. [5] Eksisterende beklædning

8 Udvendig efterisolering Huset i vandkanten 1. Det lille hus er godt beskyttet af et stort omkransende stendige. Uden diget ville huset sandsynligvis styrte i havet, når efterårsstormene raser. Ved udvendig efterisolering, hvor der etableres et ca. 2 cm ventileret hulrum bag yderbeklædningen, er det vigtigt, at såvel vinduer som døre 'følger med' ud - enten ved at udtage og flytte karmene eller ved at 'rykke' rammernes false 2 cm ud. Herved kan der evt. etableres et nyt dobbeltrudesystem som vist. Det gøres, fordi vinduer og døre ellers vil ligge for dybt i facaden, hvilket dels kan medføre inddækningsmæssige problemer med meget uheldige vandlommer til følge, dels vil det ændre på husets facadearkitektur på en uheldig måde.ved udvendig efterisolering af bræddebeklædninger skal man endvidere omhyggeligt flytte alle indfatninger, dæklister, vandbrædder, profilbrædder med over på den 'nye' facade. Konstruktionen bygges op som vist, beskrevet udefra, se tegning side Det er tydeligt, at dette vindue er helt nyt eller kun få år gammelt, så det er fint at se, at sommerhusets ejere ikke er faldet for fristelsen til at få sat et nyt og grimt termovindue i. 3. Marehalm og hybenroser dominerer vegetationen uden for huset. 4. Et kig ind i keramikerens nyindrettede værksted. 5. Sommerhusets vægge er indvendigt beklædt med plader af birkefiner, som ikke kræver den store vedligeholdelse. Den gamle chaiselong indbyder til en god eftermiddagslur i solskinnet fra vinduet. 2 3 Vinduesdetaljer ved indvendig og udvendig efterisolering [a] Hele vinduet flyttes ud i den nye flugt. [b] Der pålimes og -sløjfes et nyt stykke på karmen. 1. Eksisterende genopsatte eller nye brædder, magen til de eksisterende. 2. Nye ca. 22 x 45 mm afstandslister, sømmet uden på den eksisterende bindingsværkskonstruktion samt den vindtætte pap. Listerne imprægneres med trætjære på alle sider. 3. Ny vindtæt membran bestående af vindtæt pap med tapede samlinger og kanter anbragt uden på den eksisterende bindingsværkskonstruktion. 4. Ca. 15 cm ny isolering anbragt mellem bindingsværket. Eventuelt med en ca. 2 cm's afstand til den indvendige beklædning, fastholdt med udspændte metaltråde

9 H ilsen fra Rørvig Den nye bog - som Bevaringsforeningen sammen med Naturfredningsforeningen udgav på baggrund af over 300 postkort fra Rørvigområdet. Bogen er redigeret af Gitte Baess og trykt i eksemplarer, og mere end 900 bøger er allerede solgt. Bogen blev første gang præsenteret sankthansaften, hvor vi holdt åbent hus på havnen i LODSHUSET. Endvidere sælges den via hjemmesiden eller på havnen i efterårsferien, hos Bog & Idé i Nykøbing samt hos SuperBest og Smith & Smith i Rørvig. Foto: CATfoto GMed den positive fremgang for Bevaringsforeningen in mente - godt 50 nye medlemmer, blev dette års generaforsamling en særlig oplevelse og ikke mindst ved snapsemager Jens Snedker Holm s medvirken. Han fortalte om fremstillingen af kryddersnapse med alle de urter, der gror i naturen omkring Rørvig. eneralforsamling 2009 Foto:Torben Berg Flere nye medlemskaber kom til i pausen, ligesom der blev solgt bøger, postkort og andet. Selv et spontant sangkor blev oprettet på stedet, og salen genlød af lyse stemmer til Rørvigvalsen. En rigtig god sæsonafslutning, hvor Bevaringsforeningen desuden var vært ved en sildeanretning til de forskellige smagfulde kryddersnapse. 16 Tlf

10 af Inger Sorgenfrei Foto: CATfoto Bevar det gamle Rørvig smukt med en skjuler til det nye renovationssystem. Individuelle løsninger skal der til. - til de smukke omgivelser i det gamle Rørvig TØMRER- OG SNEDKERFIRMA V/Klaus Willumsen, Nakke Vestvej 45, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Fax Rørvigs hemmelige gård Rørvig Cykeludlejning Pejsegårdens Cykler Nørrevangsvej 13, 4581 Rørvig Tlf RØRVIG Smedestrædet Rørvig Tlf Godt gemt i Vestergade bag Kastaniegården ligger en meget gammel gård, som mange i Rørvig ikke kender, selvom de har været i området i årevis. På de følgende sider løftes sløret for denne bevaringsværdige ejendom, som ligger lidt skjult og godt gemt væk fra alfarvej, men som bestemt ikke har sovet tornerosesøvn. 19

11 Rørvigs hemmelige gård 20 1 og 2. Hovedhuset fra gårdspladsen samt den nyere bygning fra Gården består i dag af to bygninger omkring en gårdsplads på en stor og tæt bevokset grund skjult for byens hektiske sommerliv. Et minde om dengang Rørvig var en tæt bebygget landsby med dyr i stalde og møddinger. Ejendommen består af et meget gammelt hovedhus og en nyere selvstændig sidebygning. Hovedhuset var oprindelig stuehus i en firelænget gård, som var sammenbygget med nabogården 'Kastaniegården' via den fjerde længe. Heri var en vognport, hvorigennem man kom ind på gårdspladsen. I begyndelsen af 1900-tallet opstod der brand i en af gårdens udlænger. Ilden bredte sig, og de tre af gårdens udlænger nedbrændte, ligesom ilden bredte sig op gennem Vestergade og tog nogle af naboejendommene med nord for gården. Da udlængerne blev genopbygget omkring 1920, nøjedes man med at bygge et mindre fritliggende udhus mod vest. Her blev senere indrettet en mindre lejlighed. 1 Gården er en af de gårde i Rørvig, som ikke blev udflyttet, da gårdene blev skiftet i 1800-tallet. Gårdens oprindelige tofte (det areal som lå omkring selve gården) gik dengang helt op til Rørvigvej langs med Vandværksvej, og alle de huse, som ligger her, er udstykket fra denne gård. Dette fremgår også af matrikelnumrene. Hvor gammel gården er, ved jeg ikke. Men for nogle år siden fik jeg mulighed for at grave lidt under gulvet i et af stuehusets rum og fandt potteskår, som kunne tyde på bebyggelse helt tilbage til tidlig middelalder. Flere bygningsdetaljer indvendig kunne godt stamme fra 1600-tallet. Stuehuset er bygget i såkaldt odsherredsk bindingsværk mod nord ind mod gårdspladsen. Dvs. en træbesparende teknik som blev udviklet i det træfattige Odsherred. Stolperne står på syldsten og er ikke tappet ned i en vandret fodrem, 2 som de fleste andre steder. Ligesom de tværgående forbindelser mellem stolperne, løsholtene, ikke er i fuld dimension og derfor sidder indvendigt. Bjælkeenderne foroven rager ud og er synlige. Dog er bjælkeenderne i husets vestende i dag uden forbindelse til bjælkerne! Engang har man hævet lofthøjden i storstuen ved at skære bjælkerne over og løftet dem op.visse indvendige døre er også engang blevet forlænget, ved at der er sat et bræt forneden på de gamle døre i bondebarok. Vi købte ejendommen i 1980'erne af læge Allan Juhl, og jeg ved, at han igen købte den af familien Saggau. I familien Saggaus eje stod ejendommen, så vidt jeg ved, stadig ret urørt bortset fra de ændringer, som tidens udvikling og selvfølgelig især den store brand havde medført. Heldigvis undgik stuehuset ilden. Om det har været i den forbindelse eller senere, at man ændrede konstruktionen i sydfacaden, ved jeg ikke. Men den er i dag opmuret med gesims under tagudhænget. Stråtaget, som vi fik lagt om for nogle år siden, ser derfor ikke ens ud i de to sider. Mod nord er det opskalket under det store tagudhæng, mod syd valgte vi at lægge en række tegl op igen, som det altid havde været brugt. Desværre er mange af den slags vigtige detaljer forsvundet rundt om, fordi håndværkere eller ejere ikke er opmærksomme på deres betydning. Da sidelængen for nogle år siden måtte have udskiftet taget, stod vi over for nogle overvejelser. Huset er opført ca som udhus med vægge støbt og muret op i marksten og cement. En byggeteknik som er ret enestående for området, så vidt jeg ved. Efter devisen - man tager, hvad man har - og man havde rigeligt med sand og sten, byggede man så billigt som muligt. Den første cementfabrik i Danmark åbnede i Ringsted 3 3. Indgangen til hovedhuset fra gårdspladsen. omkring 1860'erne - og man har været hurtige heroppe til at opdage den nye tekniks muligheder. Udhuset er således nok bygget i en på det tidspunkt meget kendt teknik.taget var rødfarvede cementtegl. Efterhånden var farven imidlertid væk, og de gamle grå cementtegl var både utætte og grimme.vores dilemma var, at vi egentlig gerne ville gendanne ejendommens bygningsdetaljer, så tæt på de oprindelige som muligt, og derfor burde have lagt nye røde cementtegl. 21

12 Rørvigs hemmelige gård 1 Men dels kan man ikke mere få cementtegl magen til de oprindelige, hvor de dengang skulle ligne de da nye moderne maskinstrøgne falsteglsten, dels fandt vi dem grimme. Vi valgte derfor den mest æstetisk tiltalende løsning og lagde gamle håndstrøgne teglsten, som vi nærmest måtte grave op af en midtsjællandsk mark, hvor de havde ligget i flere år. Det havde den fordel, at de dårligste allerede var revnet i frost, men den ulempe, at vi måtte hugge al den gamle understrygning af i hånden. En anden overvejelse i forbindelse med tagmaterialet var i øvrigt også, at det ifølge lokalplanen kun er tegl 2 eller strå, man må bruge.tankevækkende hvis man gerne vil rekonstruere det oprindelige, og det bestod af andre materialer! detaljer var urørte. Bl.a. de gamle paneler, døre, indfatninger og gulve i nogle af rummene samt resterne af den gamle bageovn bag ved det stadig intakte køkkenildsted inde i den store skorsten, som man i dag næsten kun kan opleve på Frilandsmuseet. Ved istandsættelsen var der behov for et mere moderne køkken og et badeværelse. Heldigvis havde familien Juhl stor sans for husets uerstattelige bygningsdetaljer, så med fantasi og god smag indrettede de badeværelset, så man nu tager brusebad i den gamle køkkenskorsten og 1 og 2. Spisestuen, som ligger i forlængelse af køkkenet. 3 og 4. Interiør fra storstuen, der har åbent ildsted og udgang til haven. 3 Et hus' sjæl ligger i dets stoflighed - og i lys, proportioner og detaljer. Men langt mere i stofligheden end folk ofte er opmærksomme på. Ofte er det netop det, som gør, at man falder for lige dét hus, frem for et andet. Desværre er det også stofligheden, som forsvinder ved renoveringer, når alle de nye materialer og overfladebehandlinger kommer i anvendelse. Og så en dag står man tilbage med et hus, som pludselig har mistet den stemning og charme, som gjorde, at man engang valgte at købe det. Den fælde var jeg som arkitekt og tidligere ansat på Nationalmuseet meget opmærksom på at undgå. Bortset fra hvad man mister i stemning, så er det både mere besværligt og dyrere i såvel det korte som det lange løb at erstatte gamle materialer med nye. Selvfølgelig kan træværk være råddent, men vinduer behøver ikke at blive udskiftet, fordi bunden er rådden. En dygtig bygningssnedker kan forny de dårlige dele, og så skal man ikke i gang med karme, omgivende murværk etc. Nye vinduer er også næsten altid af dårligere trækvalitet for slet ikke at tale Da vi overtog ejendommen fra læge Allan Juhl, går på toilettet i den gamle bageovn... havde han allerede istandsat en del. De mange Samtidig er de nye elementer blevet indføjet med indvendige lag-på-lag beklædninger, som tiden sikker sans for kvalitet og tidløs enkelhed. altid aflejrer i gamle huse, var enten pillet ned Ikke noget med overlæssede kakler og fliser eller eller pudset over. Men stuehusets oprindelige smarte køkkener. om plastvinduer, som efter min mening ikke pas tal ser sammen med et gammelt hus og i øvrigt ældes grimt, foruden at de ikke kan vedligeholdes! 5, 6 og 7. Overalt er der et smukt lysindfald, der rammer tableau er i indretningen, som understreger stemningen i huset. Vinduerne i stuehuset er selvfølgelig bedst bevaret i nordsiden, som de altid er. Her sidder meget gamle småsprossede vinduer. Skraber man i malingen, kan man følge husets farver langt tilbage. Ligesom de mange lag kalk på ydervæggene kan afsløre, at ejendommen tidligere var hvid og ikke gul som i nyere tid. Kalk og linoliemaling kan let ændres, og farver har altid fulgt tidens smag mere end stedets såkaldte tradition, som ofte er overvurderet. Det mest spændende ved husets vinduer er glassene. De mange små ruder er en opvisning i glasrudernes teknologihistorie. Kigger man godt efter lidt skråt i det rigtige lys, kan man se, at glassene er forskellige. Udskiftet efterhånden som de gik i stykker. Netop fordi der ikke er skiftet og renoveret så brutalt og gennemgribende, som man ofte gør i dag, så afspejler glassene nu bogstavelig talt en enestående fortælling. Nogle glas er svagt grønne med små bobler og buede striber. De er fra 1700 tallet eller tidlig 7

13 Rørvigs hemmelige gård De første vinduesglas man fremstillede, lavede man med en glasmasse, der ikke kunne blive så ren som senere. Derfor fik de et svagt grønligt skær. Noget af den glødende glasmasse anbragte man som en klump for enden af en lang stang, som man så slyngede rundt i luften, så glasset efterhånden blev slynget ud i en stor rund flade a la en kæmpepizza! Når glasset var koldt, skar man det op, og jo længere ude i glaspizzaen man skar sin rude, jo mere tyndt, lyst og jævnt var glasset - og dermed dyrest. Det billigste glas var resterne af det oprindelige centrum, hvor glasmassen sad på stangen, som derfor er tykt, grønt og ofte med en ret stor massiv glasklump - kaldet måneglas - og i dag fejlagtigt anset for det fineste, mest 'antikke' og dyre! Jeg opmålte cirkeludsnittene i nogle af ruderne i stuehuset og kunne ud fra dette beregne, at glascirklen, som engang blev slynget, må have været over 2 m i diameter. Det er nærmest en sensation i Danmark. At slynge et sådant glas kræver en 1 ufattelig håndværksmæssig kunnen - foruden kræfter - og en høj taburet! En del glas i huset er selvfølgelig de moderne planglas, som desværre virker 'døde' både i facaden, og når man kigger ud - og man ser tydeligt forskellen i huset - imellem lysets spil og de levende reflekser i alle de gamle glas - og så de nye kedelige, hvor der ikke foregår noget... Men heldigvis er alle vinduer i husene gamle vinduer med tynde sprosser og kitfals. Så sammen med den fine indvendige profilering giver de stadig et smukt og blødt lysindfald i rummene En samling kønne farvede glas leger med lysindfaldet. 2. Arbejdsværelset med udsigt over haven. Hvorimod moderne tyksprossede vinduer med termoglas, er en af de tvivlsomme fornyelser, der næsten kan tage livet af en gammel smuk facade. Og da energibesparelsen ikke er bedre end i gamle vinduer med tætte forsatsrammer, er det uforståeligt, at folk stadig udskifter smukke gamle vinduer med disse monstervinduer! Ejendommen er sat til salg. Jeg håber, at de, som køber ejendommen, vil give sig tid til at bo sig ind i den.vil unde sig selv glæden ved at gå på opdagelse, lære huset og haven at kende - finde husets fortælling, lytte til dets melodi, før de går i gang med ombygninger med den ofte skræmmende energi, som nyerhvervelser ofte medfører. Gamle huse synger måske ikke så højt og kan let overdøves af nutidige behov og løsninger, men har man først fanget et hus' melodi, så ved man også, hvordan man kan synge med, uden at det bliver falsk Malerfirmaet HANSEN & NIELSE N ApS - er et team af dygtige faglærte medarbejdere parate med stor erfaring - og hvor ethvert arbejde altid er i de bedste hænder. MØLLEBAKKEN RØRVIG TLF regler for brug af fyrværkeri Affyring af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end 10 m fra bygningers åbninger. I vindens retning fordobles afstanden til 20 m. Fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, flaskeglas eller overjordiske naturgasinstallationer skal der ved brug af fyrværkeri være en afstand på mindst 100 m og ved affyring af raketter mindst 200 m. I vindens retning fordobles afstanden til henholdsvis 200 m og 400 m. I områder med nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation skal der ligeledes ved brug af fyrværkeri være en afstand på mindst 100 m og ved affyring af raketter mindst 200 m. I vindens retning fordobles afstanden til henholdsvis 200 m og 400 m. Således kan man udlede, at det ret beset er FORBUDT at affyre nytårsfyrværkeri i Rørvig. Endvidere henvises til affyringsreglerne på kommunens hjemmeside. LODSHUSET Det lille grønne hus på rørvig havn Åben i efterårsferien - fra søndag den 11. oktober til og med søndag den 18. oktober. Hver dag kl

14 TØMREREN I RØRVIG ApS Jan Petersen Per Andersen Vestergade Rørvig Tlf Tømrer Maskinsnedkeri Glarmester Tækkefirmaet Max Akselbo Fjordvænget Rørvig Tlf./fax Mobil John Esborg en rørvig kunstner Kunstmaleren og Rørvigmaleren John Esborg bekender sig især til èn kunstretning - nemlig impressionismen. John Esborg har, som ingen anden maler i Odsherred, fastholdt den smukke natur, vejrliget og årstidernes skiften på en koloristisk måde. Han har altid søgt sine motiver udendørs, hvor han har fået inspiration til at videregive sin glæde over naturen i lyse harmoniske farver. Hans lærreder lyser op på væggen, og for de rene landskabs- og strandbilleders vedkommende formidler de en naturstemning og en autenticitet præget af ærlighed. John Esborg maler kun, hvad han har set og oplevet. Det er derfor, man let bliver gode venner med hans billeder, som en kunstanmelder har udtrykt det. John Esborg færdes ude i naturen med sit staffeli for at indfange de uendelige variationsmuligheder, som årstid og vejrlig byder på, og selvom John Esborg også er en fin portrætmaler, er det landskabet, skoven og kysten, som er de vigtigste motiver. Autorep. Toldbodvej 10 Plæneklipperrep Rørvig Tlf Vi har bussen til alle formål De Grønne Busser 4581 Rørvig Tlf Aut. VVS- & Kloakmester Nørrevangsvej Rørvig Tlf Mobil

15 Giv-Bud - hvis du overvejer at købe... HVORFOR SÅ VENTE? Giv-Bud er en nem mulighed, hvor du som køber kan vise interesse for en bolig. Hvis du fortryder, er du ikke bundet af dit bud. Når sælger er åben for at modtage bud på sin bolig, annonceres den med mærket GIV-BUD inde på selve boligpræsentationen til højre for sagsnummeret. Foto: IKEA DanBolig Nykøbing Sj. v/søren Mosbæk, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, MDE Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj., Tlf

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Hvorfor et sikkert tilbud?

Hvorfor et sikkert tilbud? Boligtilbuddet drejer sig om en 3-soveværelses lejlighed på 145 m2 + ca. 80 m2 privat tagterrasse. Prisen er nedsat fra oprindelig 350.000 euro til nu 210.000 euro. En prisnedsættelse på 40 procent. Hvorfor

Læs mere