Modulerende reg.ventiler PN16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulerende reg.ventiler PN16"

Transkript

1 9 Modulerende reg.ventiler PN med magnetisk motor for brugsvand med stillingsregulering og stillingstilbagemelding MB...GY... Reguleringsventiler med magnetisk motor til modulerende regulering af brugsvand (vandværksvand og vand i åbne kredsløb) samt varmt og koldt vand. Kort gangtid (ca. s) Høj opløsning (> : 000) Stor reguleringsevne > lukket i strømløs tilstand Med stillingsregulering og stillingstilbagemelding Friktionsfri, robust og vedligeholdelsesfri konstruktion Anvendelse MB...GY... er to- eller trevejsventiler med monteret magnetisk motor, som er udrustet med tilslutningselektronik for stillingsregulering og stillingstilbagemelding. Ved spændingsafbrydelse er gennemløb > lukket. OBS! Ventilen må kun anvendes som tre-eller tovejsventil og skal altid installeres som blandeventil. Den korte gangtid, den høje opløsning og den store reguleringsevne gør disse ventiler ideelle til modulerende regulering af brugsvand (vandværksvand, vand i åbne kredsløb) samt varmt og koldt vand (kontakt venligst Landis & Staefa Division). Den friktionsfri, robuste og vedligeholdelsesfri konstruktion gør periodisk service unødvendig. Typeoversigt Driftsdata q [mm ] DN kvs p vmax PN Pmed,,,0 Ventiltype [mm] [m /h] [kpa] [bar] [VA] [VA] L [m] MBGY0 0, MBGY, MBGY, MB0GY 0, MBGY 8, MBGY MB0GY MB0GY Forklaring til skema, se side Siemens Building Technologies CAN9K / 0.00 Landis & Staefa Division /8

2 Forklaring til skema Driftsdata : p vmax = max. tilladt trykdifferens PN = nominel effekt Pmed = middelværdi for driftseffekt kvs = flowmængde efter VDI/ VDE, tolerance ±0 % q = trådtværsnit (Cu) L = max. ledningslængde. Ved -ledertilslutning er den max. tilladte længde for den separate styresignalledning 00 m ved, mm Cu. Bestilling Den magnetiske motor og tilslutningsboksen er inkluderet i ventilleverancen. Dæmperen Z00/... og spindelvarmeren Z skal bestilles separat, se 'Tilbehør'. Ved bestilling angives antal, navn og typebetegnelse. Eksempel: ventil MBGY0 og spindelvarmer Z Teknik / udførelse En udførlig funktionsbeskrivelse findes i datablad 08. Styresignalet omdannes i tilslutningsboksen til et fasesnitsignal, som opbygger et magnetfelt i spolen. Dette gør, at ankeret ændrer stilling i forhold til de påvirkende kræfter (magnetfelt, fjeder, tryk osv.). Ankeret reagerer hurtigt på enhver signalændring og overfører den tilsvarende bevægelse direkte til ventilskiven, hvilket gør, at belastningsændringer kan korrigeres hurtigt og præcist. Ventilstillingen måles kontinuerligt (induktivt) Enhver afvigelse i systemet korrigeres hurtigt af den interne stillingsregulering, som sørger for et nøjagtigt forhold mellem styresignal og ventilstilling, og som også sørger for tilbagemeldingssignal om ventilstillingen. Slaglængde [%] Styresignal [V] Ved spændingssvigt eller -udkobling lukkes gennemløb > automatisk via fjederkraft. Håndjustering Tilbehør Når håndhjules drejes med uret, kan gennemløb > mekanisk åbnes op til 90%. Håndjusteringen fungerer også som mekanisk minimumbegrænsning, dvs. at ventilen reguleres normalt mellem den manuelt valgte stilling og den 00% åbne stilling. For fuldautomatisk regulering stilles håndhjulet på 0 (= helt modurs til anslag). Z00/... Dæmper til forlængelse af lukketiden fra ca. s til s. Se skema under 'Målskitser' og/eller datablad 9. Z Spindelvarmer for AC V / 0 W. Nødvendig ved omgivelsestemperaturer på < C og lave medietemperaturer. Oversigt over manøvreorganer for vand og damp, se datablad 000. CAN9K / 0.00 Siemens Building Technologies /8 Landis & Staefa Division

3 Dimensionering Vandflowdiagram Flowmængde som funktion af trykdifferens. kvs -værdien angiver den vandmængde V i m /h, som ved en trykdifferens pv på 00 kpa ( bar) strømmer gennem den åbne ventil. Beregning af kvs -værdi, se datablad 0. [m /h]. V p v max 00 [l / s] , 0, 0, 0, 0, MB..GY.. DN0k 0 DN0k 0 VS DNk VS DNk 8 VS VS DN0k VS DNk VS DN0k, VS DN08k 0, VS 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 [bar] [kp a] p v Montering Ventilen er vedlagt to monteringsvejledninger: Nr. 8 (Ventil) og nr. (tilslutningsboks). OBS! Slå altid strømmen fra, før tilslutningsboksen monteres eller demonteres. Tilslutningsboksen er kalibreret sammen med ventilen og må kun udskiftes af fagpersonale. MP...Y kan anvendes som to- eller trevejsventil, men skal altid installeres som blandeventil. Stående til liggende indbygningsposition: Kapslingsklasse IP (dryptæt). Ved montering af brugsvandsventilen skal man passe på, at motorens overfladetemperatur ikke falder til under omgivelsesluftens dugpunkttemperatur (kondensrisiko!). I givet fald skal ventilen isoleres. Motoren må ikke dækkes med isoleringsmateriale. Ventilerne har flad tætning, og pakningerne medleveres. Brug af hamp til tætning af gevind er ikke tilladt. Anvendelse som tovejsventil Der leveres kun trevejsventiler, men disse kan dog anvendes som tovejsventiler ved at lukke port '' med det medleverede tilbehør (møtrik, dæksel, fladpakning). 9N0 B Montering af spindelvarmer Z Tilslutningklemmer leveres sammen med spindelvarmeren (beregnet til AC V). ZM 9.00 Spindelvarmer Z Varmeeffekt 0 W Siemens Building Technologies CAN9K/ 0.00 Landis & Staefa Division /8

4 Tekniske data Elektrisk grænseflade: kun tilladt med lavspænding (SELV, PELV) Styresignal DC V eller DC... 0 ma Forsyningsspænding AC V, 0/0 Hz max. spændingstolerance +/ 0 % Nominel effekt se skema 'Driftsdata' på side Stillingstilbagemelding (udgang) DC V = % slaglængde max. belastning, ma Ulinearitet ± % af slutværdi Nominelt tryk PN Driftstryk p emax, MPa ( bar) Trykdifferens p vmax se skema 'Driftsdata' på side Lækage > max 0,0 % kvs > afhænger af applikationsdata (ca. % kvs) Vandtemperatur ) C Samlet vandhårdhed max, mmol Ventilkarakteristik (vandring, kv) lineær, optimeret i lukkeområdet (se datablad 0) Opløsning H / H00 > : 000 (H = slaglængde) Arbejdsmåde modulerende Stilling, når motor er strømløs > lukket Indbygningspos.: C vilkårlig C kun stående Gangtid ) ca. s Materialer: Ventilhus rødgods Dækflange rødgods Sæde / lukkeelement CrNi-stål Ventilspindelpakning EPDM (0-ring) Unioner rødgods / messing Tilslutningsklemmer skrueklemmer for mm tråd Eltilslutninger se skema 'Driftsdata' på side Kapslingsklasse IP efter EN09 (indbygningsposition stående / liggende) Omgivelsestemperatur )... 0 C Vægt se skema under 'Målskitser på side Normering opfylder kravene for CE -mærkning ) Ventilen kan udstyres med dæmper Z00/... Lukketiden er da s. Se skema på side eller datablad 9. ) Ved en omgivelsestemperatur på < C og lave medietemperaturer anvendes spindelvarmeren Z. Apparatdiagram NS = systemjord Blokdiagram for signalomformer LS ~ G + AC V NS T M 0 Indgang DC V Indgang DC... 0 ma R T + V V E Q Stillingstransducer Udgang DC V U Spændingstilbagemeldingselektronik med offsetjustering Forklaring: E Elektronik fasesnitbehandling G Broensretter M Magnetventil Q Fasesnitsluttrin R T U V Indgangsmodstand 0 kohm Strøm-/ spændingsomsætter (modstand 0 ohm mod NS) Stillings-/ spændingsomsætter Differensforstærker CAN9K / 0.00 Siemens Building Technologies /8 Landis & Staefa Division

5 Tilslutningsklemmer OBS! Ved separat strømforsyning for controller og ventil må ventiltransformeren ikke jordes på sekundærsiden. 0B ~ TE Strømforsyning AC V Common Indgang DC V Udgang DC V Indgang DC... 0 ma Tilslutningsdiagrammer med DESIGO 0 med INTEGRAL RS se manual R se manual K med MULTIREG OBS! Transformer T må ikke jordes på sekundærsiden. T T AC V AC V RPR MB...GY... 0da AC V GND Udgang DC V Indgang DC V 9 ) Visning af ventilstilling DC V = % U ) ~ AC V strømforsyning Common Indgang DC 0..0 V Udgang DC 0..0 V T E med andre controllere (udgang DC V) T AC V MB...GY... 0da Udgang DC V Visning af ventilstilling DC V = % ) U ~ AC V strømforsyning common Indgang DC V Udgang DC V T E med andre controllere (udgang DC... 0 ma) T AC V MB...GY da Udgang DC... 0 ma ) Visning af ventilstilling U DC V = % ~ AC V strømforsyning Common Udgang DC V Indgang DC... 0 ma T E ) kun ved behov Siemens Building Technologies CAN9K/ 0.00 Landis & Staefa Division /8

6 Tilslutningsdiagram for spindelvarmer Z MB...GY... 0 MB...GY Tilslutningskabel for varme Tilslutningskabel for varme Forsyningskabel AC V-strømforsyning DC V-styresignal DC V-udgangssignal Forsyningskabel AC V-strømforsyning DC... 0 ma-styresignal DC V-udgangssignal Anvendelseseksempel Det her viste eksempel er kun et principdiagram uden installationsspecifikke detaljer. OBS! I cirkulationskredsen må der ikke tilføres varmt vand med en højere temperatur end den indstillede temperatur for denne. Sørg for tilfredsstillende udluftning af hele vandsystemet. Vælg en kontraventil med mindst muligt tryktab i cirkulationsledningen. Principdiagram af anlæg for brugsvandsproduktion med ventil MB...GY... W t M 9D A C C 0 t t 9 K 8 Forklaring: W Varmt vand M Brugsvandsforbrugere K Koldt vand Temperaturføler Temperaturregulator Brugsvandsventil Varmtvandsbeholder Overkogstermostat Kontraventil Klapventil 8 Trykreduktionsventil 9 Sikkerhedsventil 0 Udluftningsventil Afspærringsventil CAN9K / 0.00 Siemens Building Technologies /8 Landis & Staefa Division

7 Målskitser Alle mål i mm F 0 min. 00 ø 0 H ø E H Kabeltilslutning max. x ø,8 Z00 A DN L Unioner med fladpakninger medleveres. L DN A L L L H H Z00/... E F G Ventiltype [mm] ["] Type [kg] MBGY0 Rp ½ G 80, 0 Z00/ 80 8, MBGY Rp ½ G 80, 0 Z00/ 80 8, MBGY Rp ½ G 80, 0 Z00/ 80 8, MB0GY 0 Rp ¾ G ¼ 9, 0 0 Z00/ 80 8, MBGY Rp G ½ 0, Z00/ 80 8, MBGY Rp ¼ G, 9 9 Z00/0 00 9, MB0GY 0 Rp ½ G ¼ 0 80, 9 0 Z00/0 00 9, MB0GY 0 Rp G ¾ 0 9, 08 Z00/ ,0 A DN L H G : Udvendigt gevind G efter ISO8/ : Indvendigt gevind Rp efter ISO/ : Ved montering som tovejsventil : Installationshøjde med dæmper Z00/... : Vægt inkl. emballage Siemens Building Technologies CAN9K/ 0.00 Landis & Staefa Division /8

8 00 Siemens Building Technologies Ltd. CAN9K / 0.00 Siemens Building Technologies 8/8 Landis & Staefa Division

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse 4 622 Spjældmotorer SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12 Driftsspænding AC 230 V eller AC 24 V, 3-punktsstyring, nominel drejevinkel 90, nominelt drejningsmoment 6 Nm, elmotor med akselkoblingsbøsning, kan

Læs mere

Kontrol enheder. Findes til IQID IQFD IQFE IQTA IQSA QP(B,S,D)A

Kontrol enheder. Findes til IQID IQFD IQFE IQTA IQSA QP(B,S,D)A Kontrol enheder Fläkt Woods automatik omfatter rumregulatorer udstyret med Modbus-kommunikation som standard, ekstern temperaturføler, termisk motor, ventil, vinduekontakt, kondensføler og bevægelsesdetektor.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag

Oversættelse af monteringsvejledning med driftsvejledning og teknisk bilag BA 4.1 - MRL Pneumatiske drejeaktuatorer Type EB4.1 - EB12.1 SYD dobbeltvirkende Type EB5.1 - EB12.1 SYS enkeltvirkende Eksempler, ikke alle mulige typevarianter er afbildet! Oversættelse af monteringsvejledning

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt) 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN

Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN AUTO Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet Generelt Rumreguleringsautomatik Til individuel styring af både rumtemperatur og luftmængde Specielt tilpasset hotelværelser

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

OPTISONIC 7300 Håndbog

OPTISONIC 7300 Håndbog OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Yderligere oplysninger findes på www.lymakemiteknik.dk

Yderligere oplysninger findes på www.lymakemiteknik.dk Yderligere oplysninger findes på www.lymakemiteknik.dk WERNERT Horisontella och vertikala axeltätade centrifugalpumpar WERNERT Horisontale akseltætnede centrifugalpumper Wernert-Pumpen GmbH har en lang

Læs mere

Pressostater og termostater, type KP og KPI

Pressostater og termostater, type KP og KPI Pressostater og termostater, type KP og KPI Indhold INDUSTRIAL CONTROLS Side Pressostater KP 35, KP 36, KPI 35, KPI 36 and KPI 38 Fordele...2 Beskrivelse...2 Definition...2 Bestilling...3 Tekniske data...3

Læs mere