Monterings- og servicevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og servicevejledning"

Transkript

1 Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr.: _0210 Der tages forbehold for ændringer DK

2 1. Indholdsfortegnelse Inhalt 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Tilhørende vejledninger, standarder og bestemmelser samt tekniske data Tekniske data Medfølgende dele Oversigtsskema Opstilling / tilslutninger Montering Opstilling af solvarmebeholder Montering af solvarmepumpegruppe Montering af gaskedel Montering af 3-vejs-omskifterventil Montering af beholderreturløbsrør Montering af beholderfremløbsrør Montering af beklædning Montering af varmerørføring i venstre side / i højre side Montering af rørføring til solvarmekreds i venstre side / i højre side Montering af gastilførsel i venstre side / i højre side Montering af sikkerhedsgruppe på solvarmepumpegruppe Montering af solvarmemodul SM1 i solvarmepumpegruppe Montering af solvarme-ekspansionsbeholderen og opsamlingsbeholderen til solvarme-væske Montering af vandlås og afløbsrør til gaskedlens vandlås og sikkerhedsventil Montering af gaskedlens beholderføler Montering af beklædning Montering af betjeningsmodul BM El-tilslutning Tilslutning af brugsvand / cirkulation Tilslutning af kedelkreds / solvarmekreds Fyldning af anlægget Service _0210

3 Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i denne beskrivelse. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed. 2. Sikkerhedsanvisninger "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje for at forhindre, at personer udsættes for fare, eller at enheden bliver beskadiget. Billede: Kontaktboks: Fare pga. elektrisk spænding Fare pga. elektrisk spænding på elektriske dele! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Rør aldrig ved elektriske dele og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er også spænding på tilslutningsklemmerne, når tænd-/sluk-kontakten er slukket. OBS "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader og funktionsfejl i anlægget. Billede: Tændingstransformer, højspændings-tændelektrode, forbrændingskammer Fare på grund af elektrisk spænding, fare for forbrænding på grund af varme komponenter Billede: Gastilslutning: Fare for forgiftning og eksplosion på grund af udstrømmende gas Kabler, som føres ind i anlægget, skal have en vedvarende modstandsevne mod temperaturer på min. 90 C. Billede: Gaskombiventil Fare pga. elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosion pga. udstrømmende gas _0210 3

4 3. Tilhørende vejledninger, standarder og bestemmelser samt tekniske data Tilhørende vejledninger - Monterings- og servicevejledning for gaskedlerne CGB-11, CGB-20, CGB-24 - Driftsvejledning CGB - Monteringsvejledning for solvarmepumpegruppe 10/20 - Monterings- og betjeningsvejledning for betjeningsmodul BM - Monterings- og betjeningsvejledning for solvarmemodul SM1 Standarder og bestemmelser - Opvarmede varmtvandsbeholdere i henhold til EN 12897, korrosionsbeskyttede med emaljering i henhold til de lokale bestemmelser. - Tekniske regler for gasinstallationer i henhold til de lokale bestemmelser Yderligere forskrifter finder du i de tilhørende vejledninger. Tekniske data Bemærk: Monteringsvejledningerne skal opbevares omhyggeligt og læses igennem, før anlægget installeres. Tilslutningsmål LAF Type CSZ- 11/300, 20/300, 24/300 Højde * A mm 1850 Samlet bredde B mm 600 Samlet længde C mm 1013 Tilslutningsside til venstre Varmefremløb D / E mm 668 / 954 Varmereturløb F / E mm 748 / 954 Solvarmefremløb G / E mm 828 / 954 Solvarmereturløb H / E mm 908 / 954 Gastilslutning H / I mm 908 / 889 Tilslutningsside til højre Varmefremløb F / E mm 748 / 954 Varmereturløb D / E mm 668 / 954 Solvarmefremløb H / E mm 908 / 954 Solvarmereturløb G / E mm 828 / 954 Gastilslutning H / I mm 908 / 889 Gaskedlens bredde J mm 440 Cirkulation S / L mm 370 / 370 Varmt vand R / M mm 300 / 300 Koldt vand U / N mm 230 / 230 Varmefremløb ydre-ø G ¾ Varmereturløb ydre-ø G ¾ Solvarmefremløb ydre-ø G ¾ Solvarmereturløb ydre-ø G ¾ Varmtvandstilslutning/ G ¾ cirkulation Koldtvandstilslutning G ¾ Gastilslutning R ½ Luft-/røggasrørtilslutning mm 60/100 * Mindste rumhøjde 2100 mm ved brug af LAF-system 60/100 * Mindste rumhøjde 2200 mm ved brug af LAF-system 80/ _0210

5 4. Tekniske data Type CSZ- 11/300 20/300 24/300 Nominel varmeeffekt ved 80/60 C kw 10,0/14,6 1) 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1) Nominel varmeeffekt ved 50/30 C kw 10,9 20,5 24,8 Nominel varmebelastning kw 10,3/15,0 1) 19,5/25,5 1) 23,8/28,5 1) Mindste varmeeffekt (modul.) ved 80/60 C kw 3,2 5,6 7,1 Mindste varmeeffekt (modul.) ved 50/30 C kw 3,6 6,1 7,8 Mindste varmeeffekt (modulerende) kw 3,3 5,7 7,3 Gas-kategori I2EH II2EH3B/P II2EH3P Gastilslutningsværdi: Naturgas H (H i = 9,5 kwh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,08/1,58 1) 2,05/2,47 1) 2,50/3,00 2) Gastilslutningstryk: Naturgas mbar Flydende gas mbar Standardudnyttelsesgrad ved 40/30 C (Hi/Hs) % 110/99 109/98 109/98 Standardudnyttelsesgrad ved 75/60 C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 106/96 Virkningsgrad ved nominel belastning ved 80/60 C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 C (Hi/Hs) % 108/97 107/97 107/97 Fremløbstemperatur, fabriksindstilling C Fremløbstemperatur til ca. C Maks. samlet overtryk bar 3,0 3,0 3,0 Resterende transporthøjde for varmekreds: 475 l/h Pumpemængde (11 kw ved t=20k) mbar l/h Pumpemængde (20 kw ved t=20k) mbar Vandindhold i varmeveksler l 1,3 1,3 1,3 Ekspansionsbeholder Gas / solvarme: Samlet indhold l 12 / / / 25 Fortryk bar 0,75 / 2,5 0,75 / 2,5 0,75 / 2,5 Tilladte følertemperaturer C Røggasmassestrøm ved Qmaks. g/s 4,7/6,8 1) 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1) Røggasmassestrøm ved Qmin. g/s 1,45 2,62 2,7 Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmaks. C Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmin. C Gasblæsers disponible tryk ved Qmaks. Pa Gasblæsers disponible tryk ved Qmin. Pa Røggasværdigruppe iht. DVGW G 635 G52 G52 G52 NOx-klasse Kondensvandmængde ved 50/30 C L/h ca. 1,2 ca. 2,0 ca. 2,4 Kondensatets ph-værdi ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 CE-ID-nummer gaskedel CE-0085BN0380 DIN-DVGW kvalitetsmærke gaskedel QG-3202AV0430 Beholderindhold l Effektkode N L60 1,5 2,3 2,3 Primær opvarmningsvand bar / C 10/ / /110 Sekundær brugsvand bar / C 10 / / 95 10/95 Varmevekslerflade (opvarmning) m² 1,05 1,05 1,05 Varmevekslerflade (solvarme) m² 1,37 1,37 1,37 Varmevekslerindhold (opvarmning) l 7,4 7,4 7,4 Varmevekslerindhold (solvarme) l 10,2 10,2 10,2 Opsamlingsbeholder for solvarmemedie l Transportvægt på gaskedel kg Transportvægt på beholder (tom) kg Transportvægt på kasse med dele kg Opstillingsvægt på CSZ komplet og fyldt med vand kg Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A 3,15 3,15 3,15 Elektrisk effektforbrug W Kapslingsklasse IP30 IP30 IP30 1) Opvarmningsdrift/varmtvandsdrift _0210 5

6 4. Tekniske data Type CSZ- 11/300 20/300 24/300 Solfangere, der kan tilsluttes (maks.): Top Son F3-1/ F3-Q Stk CFK-1 Stk CRK Stk Maks. el-forbrug I alt (maks.) W Opvarmningsdrift (maks.) W Solvarmedrift (maks.) W Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 11/300 Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 20/300 Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 24/300 Resterende transporthøjde CSZ-solvarmekredspumpe Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Pmin Gennemstrømning [l/m] Pmin. Gennemstrømning [l/m] ,0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Gennemstrømning [l/m] Pmaks. Pmaks Pmin. Pmaks Gennemstrømning [l/m] _0210

7 5. Medfølgende dele Medfølgende dele: Gaskedel med solvarmebeholder bestående af: - Solvarmebeholder på 310 l - Gaskedel CGB - Kasse med tilhørende dele til CSZ - Monteringsvejledning - Opsamlingsbeholder til solvarmevæske 10 l - Solvarmepumpegruppe - Ekspansionsbeholder 25 l - Beklædningsdele - Kasse med rør til rørføring - Solvarmeregulator SM1 - Betjeningsmodul BM inkl. AF - 3-vejs-omskifterventil - Tilslutningsrør - Korrugerede slanger af rustfrit stål - Beholderføler - Sikkerhedsventil - Kappeventil - Opstillingsring til ekspansionsbeholder - Smådele Beholder til CSZ Pose til CSZ Kasse til solvarmepumpegruppe Pose til CGB Kasse til rørføring Pose til rørføring Kasse til CSZ Kasse til CGB _0210 7

8 5. Medfølgende dele Pos. Betydning Ligger i Antal 1 Holdevinkel Kasse til CGB 1 2 Skrue M12 på beholder 2 3 solvarmepumpegruppe Kasse til CSZ 1 4 Unbrakoskrue M8 Pose til CSZ 2 5 Tilslutningsbøjning beholder / pumpegruppe Kasse med rør til rørføring 2 6 Omløbermøtrik 3/4" str. 30 Pose til rørføring 2 7 Pakning 3/4" Pose til rørføring 12 8 Klemringforskruning DN18 Kasse til solvarmepumpegruppe 4 9 Gaskedel CGB Kasse til CGB vejs-omskifterventil Kasse med rør til rørføring 1 11 Returrør med tilslutningsnippel til sikkerhedsventil Kasse med rør til rørføring 1 12 Sikkerhedsventil 3 bar + låsefjeder Pose til rørføring 1 13 O-ring Pose til rørføring 1 14 Beholdertilslutning, bølgerør i rustfrit stål DN 16 Kasse med rør til rørføring 1 15 Skruer, beklædning 4,8 x 32 Pose til CSZ 4 16 Sidebeklædning til højre Kasse til CSZ 1 17 Sidebeklædning til venstre Kasse til CSZ 1 18 Pladeskrue 4,2 x 9,5 Pose til CSZ 2 19 Afstivningsvinkel Kasse til CSZ 1 20 Kort bølgerørsbøjning Kasse med rør til rørføring 1 21 Lang bølgerørsbøjning Kasse med rør til rørføring 1 22 Kort bølgerør til solvarme Kasse med rør til rørføring 1 23 Langt bølgerør til solvarme Kasse med rør til rørføring 1 24 Overgangsnippel, gastilslutning 1/2" på gasslangen 1 25 Korrugeret gasslange DN12 Pose til CSZ 1 26 Planpakning 1/2", gas På gasslangen og i posen til rørføring 2 27 Møtrik G3/4" Pose til rørføring 5 28 Sikkerhedsgruppe til solvarme Kasse til solvarmepumpegruppe 1 29 Samlerør Kasse med rør til rørføring 1 30 Korrugeret slange i rustfrit stål SIV Kasse med rør til rørføring 1 31 Planpakning til solvarme (EPDM) Pose til rørføring 1 32 Solvarme-regulatorindsats SM-1 Kasse med rør til rørføring 1 33 Monteringsskruer 3 x 35 Kasse til solvarmepumpegruppe 3 34 Kabelføring, selvklæbende Pose til CSZ 1 35 Opstillingsring til ekspansionsbeholder Kasse med rør til rørføring 1 36 Bøjning 90 3/4" Pose til rørføring 1 37 Kappeventil 3/4" Kasse med rør til rørføring 1 38 Korrugeret slange DN16 x 380 mm Kasse med rør til rørføring 1 39 Vandlås CGB Pose til CGB 1 40 Kondensatslange Pose til CGB 1 41 Afløbsrør til sikkerhedsventil Kasse med rør til rørføring 1 42 Hvide kapper Pose til CSZ 8 43 Beholderføler til kedel med blåt rundstik Kasse med rør til rørføring 1 44 Betjeningsmodul Kasse med rør til rørføring 1 45 Mærkat til tilslutninger til højre Pose til CSZ 1 46 Mærkat til tilslutninger til venstre Pose til CSZ 1 47 Opstillingsplade til opsamlingsbeholder Kasse med rør til rørføring 1 48 Schuko-kabel med trækaflastning Kasse med rør til rørføring 1 49 Holdeclips til beholderføler til kedel Pose til CSZ 1 50 Holdeclips til beholderføler til solvarme Pose til CSZ _0210

9 6. Oversigtsskema Varmt vand Anode Koldt vand Udluftning for varmekreds Manuel udluftning til kedel Røggasrør Blæsermotor Cirkulation Gasblæser Gasblænde Brænder Ekspansionsbeholder til kedel Varmeveksler Kondensatvandlås Gasarmatur 3-vejs-omskifterventil Cirkulationspumpe Fremløb, kedel Sikkerhedsventil til varmeanlæg Returløb for kedel Udluftning for solvarme Varmereturløb Varmefremløb Solvarmefremløb Solvarmereturløb Sikkerhedsgruppe til solvarme Fremløb, solvarme Solvarmepumpegruppe Returløb, solvarme Ekspansionsbeholder for solvarme Dæksel til hul Opsamlingsbeholder til solvarmevæske Tømning af beholder _0210 9

10 7. Opstilling / tilslutninger Opstilling Følgende minimumafstande skal overholdes for at sikre uhindret montering og service: Tilslutninger Koldt vand R ¾ Varmt vand R ¾ Cirkulation R ¾ Anode 1¼ Beholder set fra oven B A Udluftning for varmekreds Fastgørelse af monteringsvinkler til kedel M12, str. 19 Beholderføler til kedel FL-kedel RL-kedel Udluftning Solvarme-varmeveksler Fastgørelse af solvarmegruppe Beholderføler for solvarme FL-solvarme Dæksel til hul Fastgørelse af beklædning RL-solvarme Tømning Beholderstøttefod Pos. Betegnelse Mål Bemærkning A B Afstand til siden (installationsside) Afstand til loftet ved LAF 60/100 Afstand til loftet ved LAF 80/ mm Kun nødvendigt ved brug af Wolf-tilslutningssættet fremog returløb til kedel- og solvarmekreds 250 mm 350 mm Afstand til loftet 400 mm Kun nødvendigt ved brug af Wolf-tilslutningssæt varmt-/ koldtvand med termostat-blandingsventil _0210

11 8. Montering Pos.-nr. se 5. Medfølgende dele 8.1 Opstilling af solvarmebeholder - Tag beholderen ned fra pallen. - Anbring beholderen på opstillingsstedet, og ret den til i forhold til omgivelserne (overhold afstanden til vægge iht. angivelserne på side 10). - Skru stilleskruerne (str. 27) på støttefødderne ned til jorden. Før kedlen monteres på beholderen, skal støttefoden være monteret på beholderen. Stilleskruerne på støttefødderne skal være skruet så langt ud, at beholderen står sikkert. I modsat fald er der fare for, at beholderen vælter, når de andre komponenter påmonteres. Stilleskruerne skal ikke bære beholderens vægt, men kun sikre, at den ikke vælter! Montering af holdevinkel til gaskedel - Monter holdevinklen (pos. 1) til gaskedlen med 2 skruer (pos. 2) M12 (str. 19), og juster holdevinklen ind med målebånd i forhold til beholderens overkant. Målebånd Holdevinkel Skrue M Montering af solvarmepumpegruppe - Adskil solvarmepumpegruppen (pos. 3). - Fastgør fastgørelsesklemmerne forneden og foroven med en unbrakoskrue M8 x 30 (pos. 4) hvert sted. Fastgørelsesklemmer til solvarmepumpegruppen Fremløbsarmatur - Sæt underdelen til solvarmepumpegruppen over fastgørelsesklemmerne - Sæt armaturerne til fremløb og returløb i indgreb i fastgørelsesklemmerne. Returløbsarmatur - Sæt tilslutningsbøjningerne til beholderen (pos. 5) i forneden på solvarmepumpegruppens fremløb og returløb, skru dem fast på beholderen med omløbermøtrikker (pos. 6) (str. 30) og planpakning (pos. 7), og monter dem på solarpumpegruppen, så de er tætte, med klemringforskruning (pos. 8) (str. 37). - Før solvarmepumpens kabel ud af isoleringen forneden. Bøjning til fremløb Bøjning til returløb Kabel til solvarmepumpe _

12 8. Montering 8.3 Montering af gaskedel - Hæng gaskedlen i midten, og ret den til. Sørg for, at den går sikkert i indgreb! - Fjern frontbeklædningen på gaskedlen (pos. 9). Dette gør du ved at vippe den sorte reguleringsplade nedad og åbne venstre og højre drejelås med en skruetrækker. - Vip frontbeklædningen udad forneden, og hægt den af foroven. Drejelås Reguleringsplade 8.4 Montering af 3-vejs-omskifterventil - Fjern bøjningen på kedlens varmefremløb (str. 30 og str. 36). - Monter 3-vejs-omskifterventilen (pos. 10) med planpakninger. Bøjning 3-vejs-omskifterventil - Sæt fladstikket i 3-vejs-omskifterventilen (fjern først beskyttelseskappen på stikket). Stik med beskyttelseskappe 3-vejs-omskifterventil med stik 8.5 Montering af beholderreturløbsrør - Fjern messingkappen på returløbet (str. 30). - Monter sikkerhedsventilen (pos. 12) med O-ring (pos. 13) på returløbsrøret (pos. 11), og fastgør den med låsefjederen (smør silikonefedt på O-ringen!). - Monter returløbsrøret med påsat sikkerhedsventil på kedlens varmereturløb og på beholderen med omløbermøtrik (str. 30) og planpakning (pos. 7). Returløbsrør Fjern kappen. Returløbsrør monteret Returløbsrør med monteret sikkerhedsventil _0210

13 8. Montering 8.6 Montering af beholderfremløbsrør - Monter det forbøjede bølgerør (pos. 14) med omløbermøtrikker (str. 30) og planpakninger (pos. 7) på varmefremløbet og på beholderen. Forbøjet bølgerør Monteret bølgerør 8.7 Montering af beklædning - Sæt sidebeklædningen til højre (pos. 16) med holder til solvarme-sikkerhedsventil nedefra og ind i nøglehullerne til kedelbeklædningen, og før den bagud, så den går i indgreb. 2 - Skru sidebeklædningen fast på beholderen i laskerne, to steder foroven og forneden med skruer 4,8 x 32 (pos. 15). 1 Nøglehuller - Sæt på samme måde sidebeklædningen til venstre (pos. 17) nedefra og ind i venstre kedelbeklædning, og før den bagud, så den går i indgreb. - Skru sidebeklædningen fast på beholderen i laskerne, to steder foroven og forneden med skruer 4,8 x 32 (pos. 15). Skruer 4,8 x 32 Sidebeklædning til højre Skruer 4,8 x 32 Sidebeklædning til venstre - Skub afstivningsvinklen (pos. 19) med nøglehullerne til venstre og højre ind i sidebeklædningernes nitter, og skru den fast i sidebeklædningerne i venstre og højre side ved hjælp af pladeskruer (pos. 18). 1 2 Pladeskrue 4,9 x 9,5 Nitte Afstivningsvinkel Skruetrækker _

14 8. Montering 8.8 Montering af varmerørføring i venstre side Montering af varmerørføring i højre side Mærkat Tilslutningsside til venstre Mærkat Tilslutningsside til højre Bemærk: Klæb mærkaten (pos. 45/46) med tilslutningsbetegnelser på den pågældende tilslutningsside. - Monter det korte bølgerør (pos. 20) med planpakning (pos. 7) på varmefremløbet under 3-vejs-omskifterventilen (str. 30). - Før gevindniplen gennem udsparingen til venstre foroven bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). - Monter det korte bølgerør (pos. 20) med planpakning (pos. 7) på varmereturløbet under cirkulationspumpen (str. 30). - Før gevindniplen gennem udsparingen til højre foroven bagest og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Bøjet bølgerør Møtrik str. 37 Møtrik str. 37 Bøjet bølgerør - Bøj det forbøjede bølgerør (pos. 21) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med planpakning (pos. 7) på varmereturløbet under cirkulationspumpen (str. 30). - Før gevindniplen gennem 2. udsparing foroven til venstre bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand - Bøj det forbøjede bølgerør (pos. 21) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med planpakning (pos. 7) på varmefremløbet under 3-vejs-omskifterventilen (str. 30). - Før gevindniplen gennem 2. udsparing foroven til højre bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Monteret bølgerør Monteret bølgerør _0210

15 8. Montering 8.9 Montering af rørføring til solvarmekreds i venstre side - Bøj det korte forbøjede bølgerør (pos. 22) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til venstre på solvarmegruppens fremløb. - Før gevindniplen gennem 3. udsparing til venstre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Montering af rørføring til solvarmekreds i højre side - Bøj det korte forbøjede bølgerør (pos. 22) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til højre på solvarmegruppens returløb. - Før gevindniplen gennem 3. udsparing til højre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Kort bølgerør monteret i fremløb Kort bølgerør monteret i returløb - Bøj det lange forbøjede bølgerør (pos. 23) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til højre på solvarmegruppens returløb. - Før gevindniplen gennem 4. udsparing til venstre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Forbøjet bølgerør i leveret tilstand - Bøj det lange forbøjede bølgerør (pos. 23) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til venstre på solvarmegruppens fremløb. - Før gevindniplen gennem 4. udsparing til højre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Langt bølgerør monteret i returløb Langt bølgerør monteret i fremløb _

16 8. Montering 8.10 Montering af gastilførsel i venstre side OBS Monter overgangsnippel til gastilslutning (pos. 24) tæt på gastilførsel til gaskedel (brug DVGWgodkendt tætningsmiddel) - Bøj den gule gastilførsel (pos. 25) som vist på billedet. - Skru gastilførslen (str. 24) med planpakning (pos. 26) sammen med niplen på gaskedlen. - Før gastilførslens gevindnippel gennem udsparingen til venstre foroven nedefra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Montering af gastilførsel i højre side OBS Monter overgangsnippel til gastilslutning (pos. 24) tæt på gastilførsel til gaskedel (brug DVGWgodkendt tætningsmiddel) - Bøj den gule gastilførsel (pos. 25) som vist på billedet. - Skru gastilførslen (str. 24) med planpakning (pos. 26) sammen med niplen på gaskedlen. - Før gastilførslens gevindnippel gennem udsparingen til højre foroven nedefra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Nippel Gastilførsel Nippel Gastilførsel Gastilførsel monteret Gastilførsel monteret 8.11 Montering af sikkerhedsgruppe på solvarmepumpegruppe - Monter sikkerhedsgruppen (pos. 28) med omløbermøtrik str. 37 og planpakning på samlerøret (pos. 29), så samlingen er tæt. - Skru den korrugerede slange af rustfrit stål (pos. 30) ind i sikkerhedsventilen (sæt en pakning i tilslutningen brug ikke ekstra tætning som hamp eller teflonbånd). Pakning EPDM Samlerør Korrugeret slange Omløbermøtrik str. 37 af rustfrit stål Sikkerhedsgruppe - Bøj den korrugerede slange af rustfrit stål 90 nedad lige bag sikkerhedsgruppen (se billedet). - Sæt sikkerhedsgruppen ind i holderen på højre sidebeklædning, og monter den med planpakning (pos. 31) og omløbermøtrik (str. 37) på solarpumpegruppen. Solvarmepumpegruppe Sikkerhedsgruppe _0210

17 8. Montering 8.12 Montering af solvarmemodul SM1 i solvarmepumpegruppe - Træk isoleringsoverdelen jævnt af solvarmepumpegruppen. - Skub blinddækslet med indbygningsdåse ud af isoleringsoverdelen (1). - Træk blinddækslet op af indbygningsdåsen (2) blinddækslet skal ikke bruges mere. Isoleringsoverdel Blinddæksel Indbygningsdåse (1) (2) - Sæt solvarmemodulet SM1 (pos. 32) ind i indbygningsdåsen, men før først alle kabler gennem udsparingen og bagud. Indbygningsdåse SM1 - Fastgør solvarmemodulet SM1 med 3 fastgørelsesskruer 3 x 35mm (pos. 33) i indbygningsdåsen. - Sæt indbygningsdåsen med SM1 på solvarmepumpegruppen. - Før solvarmecirkulationspumpens kabel bagfra gennem udsparingen. - Sæt det blå stik i den blå stikplads SKP, og fastgør trækaflastning. - Sæt isoleringsoverdelen på solvarmepumpegruppen. Fastgørelsesskruer til solvarmemodul SM1 Blåt stik til pumpekabel - Klæb kabelføringsclipsen (pos. 34) på til venstre for solvarmegruppen. - Før el-tilslutningskablet til solvarmemodulet og ebus op langs venstre sidebeklædning og ind gennem kabelføringsclipsen, før det gennem trækaflastningen, og sæt det i de passende klemmer i tilslutningsboksen ("Z" og "ebus"). - Sæt solvarme-beholderføleren ind i følerlommen forneden til venstre ved siden af solvarmepumpegruppen, og fastgør den med holdeclipsen (pos. 50), så den ikke glider ud. - Slut tilslutningskablet til solfangerføleren til ledningen fra solfangerføleren. Du kan bruge de ledige udsparinger i sidebeklædningen til at føre kablet igennem. ebus Z Tilslutningsboks med klemmer til "Z" og "ebus" Kabelføringsclip Lomme med føler til solvarmebeholder Tilslutningskabel til solfangerføler _

18 8. Montering 8.13 Montering af solvarme-ekspansionsbeholderen og opsamlingsbeholderen til solvarme-væske. - Læg opstillingsringen til ekspansionsbeholderen (pos. 35) ind til venstre mellem støttefod og afstivningsvinkel. - Læg opstillingspladen til opsamlingsbeholderen (pos. 47) til solvarmevæske ind til højre mellem støttefod og afstivningsvinkel. Opstillingsring Beklædningsvinkel Opstillingsplade til opsamlingsbeholder - Kontrollér solvarme-ekspansionsbeholderens fortryk, og tilpas det om nødvendigt til de krav, anlægget stiller (0,1 bar pr. meter statisk anlægshøjde + 1 bar nødvendigt overtryk). - Stil solvarme-ekspansionsbeholderen på opstillingsringen. - Monter 90 -bøjningen (pos. 36) på solvarme-ekspansionsbeholderen. - Monter kappeventilen (pos. 37) på bøjningen (pos. 36) (f.eks. med hamp) (str. 32, str. 30). - Monter den korrugerede slange (pos. 38) med planpakninger (pos. 7) og omløbermøtrikker på solvarme-ekspansionsbeholderen og sikkerhedsgruppen. - Fyld opsamlingsbeholderen til solvarmevæske med ca. 1 liter solvarmevæske. - Stil opsamlingsbeholderen til solvarmevæske med åbningen fremad til højre for ekspansionsbeholderen. Sikkerhedsgruppe 90 bøjning Kappeventil Fleksibelt forbindelsesrør Solvarme-ekspansionsbeholder Korrugeret slange til opsamlingsbeholder til solvarmevæske - Før den korrugerede slange af rustfrit stål (pos. 30) fra solvarme-sikkerhedsventilen ned i opsamlingsbeholderen til solvarmevæske. Korrugeret slange af rustfrit stål Opsamlingsbeholder _0210

19 8. Montering 8.14 Montering af vandlås og afløbsrør til gaskedlens vandlås og sikkerhedsventil - Fyld vandlåsen (pos. 39), tilslut kondensatslangen (pos. 40), og før denne gennem udsparingen i tilslutningssiden til afløbsrøret eller neutraliseringsboksen. - Monter afløbsrøret (pos. 41) i gaskedlens sikkerhedsventil, og før røret gennem udsparingen i tilslutningssiden og videre til en kloak. Skru her afløbsrøret (pos. 41) ind i sikkerhedsventilen. - El-ledninger kan også føres gennem de ledige udsparinger i sidebeklædningen. Afløbsrør - Luk ledige udsparinger i sidebeklædningerne med de medfølgende kapper (pos. 42) Montering af gaskedlens beholderføler - Slut det blå, runde stik til kedlens beholderføler (pos. 43). - Sæt gaskedlens beholderføler ind i beholderens følerlomme (se følerlommens position på side 10). - Sæt beholderføleren fast med holdeclipsen (pos. 49), så den ikke glider ud Montering af beklædning - Hægt beklædningen til gaskedlen fast foroven. - Fastgør beklædningen til gaskedlen forneden med drejelåsene i venstre og højre side. - Vip reguleringspladen op, og sæt den i indgreb. Drejelås - Stil den nederste del af frontbeklædningen i laskerne på beklædningsvinklen (1), og sæt den i indgreb med clipsene (2) foroven. 2 2 Fastgørelsesclip _

20 9 Montering af betjeningsmodul BM 9. Montering af betjeningsmodul BM 10. El-tilslutning - Fjern frontpanelet fra reguleringsenheden. Vip frontpanelet ud ved udsparingen med en skruetrækker. - Sæt betjeningsmodulet BM (pos. 44) ind i reguleringsenheden (se også monterings- og betjeningsvejledningen for betjeningsmodul BM). Frontpanel Betjeningsmodul BM Generelle anvisninger for el-tilslutning Installationen må kun foretages af et autoriseret el-installationsfirma. Følg de elektriske bestemmelser og forsyningsvirksomhedens lokale bestemmelser. Der er også spænding på apparatets tilførselsklemmer, når tænd/sluk-kontakten er slået fra. Tilslutningsboks 10 El-tilslutning Tilslutning til el-nettet udføres ved hjælp af Schuko-kablet med stik og trækaflastning (pos. 48). - Åbn tilslutningsboksen. Åbninger i sidebeklædningen - Placér Rast5-stikket på positionen "Netz". Ved tilslutning til el-nettet umiddelbart i nærheden af badekar eller bruser (beskyttelsesområde 1 og 2), skal Schuko-stikket erstattes af en fast tilslutning. - Den programmerbare udgang A1 anvendes ved brug af en cirkulationspumpe (Wolf-tilbehør). Den skal frigives i reguleringsenhedens fagmandsniveau. Her skal kedelparameter HG14 aktiveres. Dette gøres ved at stille parameteren fra 0 til 1. Derudover kan der gemmes et tidsprogram på betjeningsniveauet. - Se monterings- og betjeningsvejledningen vedrørende dette. Betjeningsmodul BM Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Nettilslutning 230 VAC/50 Hz L1 Tilslutningsboks Nettilslutning Trækaflastning E1 ebus AF a b Programmerbar udgang 230 VAC/50 Hz (f.eks. cirkulation) Solvarmemodul 230 VAC/50 Hz/maks. 300 VA Programmerbar indgang potentialfri Ekstern føler Databus (SM1) _0210

21 11. Tilslutning af brugsvand / cirkulation 11 Tilslutning af brugsvand og cirkulation Tilslutning af koldt og varmt vand samt cirkulation oven på beholderen udføres på opstillingsstedet eller med Wolftilslutningssættet. Hvis Wolf-tilslutningssættet bruges, udføres installationen i henhold til vejledningen, som er vedlagt tilslutningssættet. Beholder set fra oven Koldt vand R ¾ Varmt vand R ¾ Cirkulation R ¾ Hvis trykket i koldtvandstilførslen ligger over det maksimalt tilladte driftstryk på 10 bar, skal der monteres en testet og godkendt trykreduktionsventil. Hvis der anvendes blandingsbatterier, skal der monteres en central trykreduktionsventil. Ved koldt- og varmtvandstilslutning skal DIN 1988 og forskrifterne fra den lokale vandforsyning følges. Da brugsvandets temperatur kan komme over 60 C på grund af solvarmetilslutningen, skal det sikres, at brugsvandstemperaturen ikke kommer over 60 C ved tapstederne. Derfor skal der monteres en skoldningssikring (f.eks. en termostatblandingsventil) (se skemaet). Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå personskade på grund af skoldning. Hvis installationen ikke er i overensstemmelse med den viste tegning, bortfalder garantien. Anode 1¼ Udluftning for varmekreds Tilslutningsskema Z WW A B AB KW Cirkulationspumpe 3 2 W1/blåt hanstik KW Z: Cirkulation WW: Varmt vand KW: Koldt vand 2 SM1/SFS1 Eksempel på tilslutning til højre Brugsvand med cirkulation og varmekreds / solvarmekreds med Wolf-tilslutningssættet Cirkulation Koldt vand Varmt vand Varmereturløb Varmefremløb Solvarmereturløb Solvarmefremløb _

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere