Monterings- og servicevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og servicevejledning"

Transkript

1 Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr.: _0210 Der tages forbehold for ændringer DK

2 1. Indholdsfortegnelse Inhalt 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Tilhørende vejledninger, standarder og bestemmelser samt tekniske data Tekniske data Medfølgende dele Oversigtsskema Opstilling / tilslutninger Montering Opstilling af solvarmebeholder Montering af solvarmepumpegruppe Montering af gaskedel Montering af 3-vejs-omskifterventil Montering af beholderreturløbsrør Montering af beholderfremløbsrør Montering af beklædning Montering af varmerørføring i venstre side / i højre side Montering af rørføring til solvarmekreds i venstre side / i højre side Montering af gastilførsel i venstre side / i højre side Montering af sikkerhedsgruppe på solvarmepumpegruppe Montering af solvarmemodul SM1 i solvarmepumpegruppe Montering af solvarme-ekspansionsbeholderen og opsamlingsbeholderen til solvarme-væske Montering af vandlås og afløbsrør til gaskedlens vandlås og sikkerhedsventil Montering af gaskedlens beholderføler Montering af beklædning Montering af betjeningsmodul BM El-tilslutning Tilslutning af brugsvand / cirkulation Tilslutning af kedelkreds / solvarmekreds Fyldning af anlægget Service _0210

3 Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i denne beskrivelse. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed. 2. Sikkerhedsanvisninger "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje for at forhindre, at personer udsættes for fare, eller at enheden bliver beskadiget. Billede: Kontaktboks: Fare pga. elektrisk spænding Fare pga. elektrisk spænding på elektriske dele! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Rør aldrig ved elektriske dele og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er også spænding på tilslutningsklemmerne, når tænd-/sluk-kontakten er slukket. OBS "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader og funktionsfejl i anlægget. Billede: Tændingstransformer, højspændings-tændelektrode, forbrændingskammer Fare på grund af elektrisk spænding, fare for forbrænding på grund af varme komponenter Billede: Gastilslutning: Fare for forgiftning og eksplosion på grund af udstrømmende gas Kabler, som føres ind i anlægget, skal have en vedvarende modstandsevne mod temperaturer på min. 90 C. Billede: Gaskombiventil Fare pga. elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosion pga. udstrømmende gas _0210 3

4 3. Tilhørende vejledninger, standarder og bestemmelser samt tekniske data Tilhørende vejledninger - Monterings- og servicevejledning for gaskedlerne CGB-11, CGB-20, CGB-24 - Driftsvejledning CGB - Monteringsvejledning for solvarmepumpegruppe 10/20 - Monterings- og betjeningsvejledning for betjeningsmodul BM - Monterings- og betjeningsvejledning for solvarmemodul SM1 Standarder og bestemmelser - Opvarmede varmtvandsbeholdere i henhold til EN 12897, korrosionsbeskyttede med emaljering i henhold til de lokale bestemmelser. - Tekniske regler for gasinstallationer i henhold til de lokale bestemmelser Yderligere forskrifter finder du i de tilhørende vejledninger. Tekniske data Bemærk: Monteringsvejledningerne skal opbevares omhyggeligt og læses igennem, før anlægget installeres. Tilslutningsmål LAF Type CSZ- 11/300, 20/300, 24/300 Højde * A mm 1850 Samlet bredde B mm 600 Samlet længde C mm 1013 Tilslutningsside til venstre Varmefremløb D / E mm 668 / 954 Varmereturløb F / E mm 748 / 954 Solvarmefremløb G / E mm 828 / 954 Solvarmereturløb H / E mm 908 / 954 Gastilslutning H / I mm 908 / 889 Tilslutningsside til højre Varmefremløb F / E mm 748 / 954 Varmereturløb D / E mm 668 / 954 Solvarmefremløb H / E mm 908 / 954 Solvarmereturløb G / E mm 828 / 954 Gastilslutning H / I mm 908 / 889 Gaskedlens bredde J mm 440 Cirkulation S / L mm 370 / 370 Varmt vand R / M mm 300 / 300 Koldt vand U / N mm 230 / 230 Varmefremløb ydre-ø G ¾ Varmereturløb ydre-ø G ¾ Solvarmefremløb ydre-ø G ¾ Solvarmereturløb ydre-ø G ¾ Varmtvandstilslutning/ G ¾ cirkulation Koldtvandstilslutning G ¾ Gastilslutning R ½ Luft-/røggasrørtilslutning mm 60/100 * Mindste rumhøjde 2100 mm ved brug af LAF-system 60/100 * Mindste rumhøjde 2200 mm ved brug af LAF-system 80/ _0210

5 4. Tekniske data Type CSZ- 11/300 20/300 24/300 Nominel varmeeffekt ved 80/60 C kw 10,0/14,6 1) 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1) Nominel varmeeffekt ved 50/30 C kw 10,9 20,5 24,8 Nominel varmebelastning kw 10,3/15,0 1) 19,5/25,5 1) 23,8/28,5 1) Mindste varmeeffekt (modul.) ved 80/60 C kw 3,2 5,6 7,1 Mindste varmeeffekt (modul.) ved 50/30 C kw 3,6 6,1 7,8 Mindste varmeeffekt (modulerende) kw 3,3 5,7 7,3 Gas-kategori I2EH II2EH3B/P II2EH3P Gastilslutningsværdi: Naturgas H (H i = 9,5 kwh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,08/1,58 1) 2,05/2,47 1) 2,50/3,00 2) Gastilslutningstryk: Naturgas mbar Flydende gas mbar Standardudnyttelsesgrad ved 40/30 C (Hi/Hs) % 110/99 109/98 109/98 Standardudnyttelsesgrad ved 75/60 C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 106/96 Virkningsgrad ved nominel belastning ved 80/60 C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 C (Hi/Hs) % 108/97 107/97 107/97 Fremløbstemperatur, fabriksindstilling C Fremløbstemperatur til ca. C Maks. samlet overtryk bar 3,0 3,0 3,0 Resterende transporthøjde for varmekreds: 475 l/h Pumpemængde (11 kw ved t=20k) mbar l/h Pumpemængde (20 kw ved t=20k) mbar Vandindhold i varmeveksler l 1,3 1,3 1,3 Ekspansionsbeholder Gas / solvarme: Samlet indhold l 12 / / / 25 Fortryk bar 0,75 / 2,5 0,75 / 2,5 0,75 / 2,5 Tilladte følertemperaturer C Røggasmassestrøm ved Qmaks. g/s 4,7/6,8 1) 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1) Røggasmassestrøm ved Qmin. g/s 1,45 2,62 2,7 Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmaks. C Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmin. C Gasblæsers disponible tryk ved Qmaks. Pa Gasblæsers disponible tryk ved Qmin. Pa Røggasværdigruppe iht. DVGW G 635 G52 G52 G52 NOx-klasse Kondensvandmængde ved 50/30 C L/h ca. 1,2 ca. 2,0 ca. 2,4 Kondensatets ph-værdi ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 CE-ID-nummer gaskedel CE-0085BN0380 DIN-DVGW kvalitetsmærke gaskedel QG-3202AV0430 Beholderindhold l Effektkode N L60 1,5 2,3 2,3 Primær opvarmningsvand bar / C 10/ / /110 Sekundær brugsvand bar / C 10 / / 95 10/95 Varmevekslerflade (opvarmning) m² 1,05 1,05 1,05 Varmevekslerflade (solvarme) m² 1,37 1,37 1,37 Varmevekslerindhold (opvarmning) l 7,4 7,4 7,4 Varmevekslerindhold (solvarme) l 10,2 10,2 10,2 Opsamlingsbeholder for solvarmemedie l Transportvægt på gaskedel kg Transportvægt på beholder (tom) kg Transportvægt på kasse med dele kg Opstillingsvægt på CSZ komplet og fyldt med vand kg Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A 3,15 3,15 3,15 Elektrisk effektforbrug W Kapslingsklasse IP30 IP30 IP30 1) Opvarmningsdrift/varmtvandsdrift _0210 5

6 4. Tekniske data Type CSZ- 11/300 20/300 24/300 Solfangere, der kan tilsluttes (maks.): Top Son F3-1/ F3-Q Stk CFK-1 Stk CRK Stk Maks. el-forbrug I alt (maks.) W Opvarmningsdrift (maks.) W Solvarmedrift (maks.) W Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 11/300 Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 20/300 Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 24/300 Resterende transporthøjde CSZ-solvarmekredspumpe Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Pmin Gennemstrømning [l/m] Pmin. Gennemstrømning [l/m] ,0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Gennemstrømning [l/m] Pmaks. Pmaks Pmin. Pmaks Gennemstrømning [l/m] _0210

7 5. Medfølgende dele Medfølgende dele: Gaskedel med solvarmebeholder bestående af: - Solvarmebeholder på 310 l - Gaskedel CGB - Kasse med tilhørende dele til CSZ - Monteringsvejledning - Opsamlingsbeholder til solvarmevæske 10 l - Solvarmepumpegruppe - Ekspansionsbeholder 25 l - Beklædningsdele - Kasse med rør til rørføring - Solvarmeregulator SM1 - Betjeningsmodul BM inkl. AF - 3-vejs-omskifterventil - Tilslutningsrør - Korrugerede slanger af rustfrit stål - Beholderføler - Sikkerhedsventil - Kappeventil - Opstillingsring til ekspansionsbeholder - Smådele Beholder til CSZ Pose til CSZ Kasse til solvarmepumpegruppe Pose til CGB Kasse til rørføring Pose til rørføring Kasse til CSZ Kasse til CGB _0210 7

8 5. Medfølgende dele Pos. Betydning Ligger i Antal 1 Holdevinkel Kasse til CGB 1 2 Skrue M12 på beholder 2 3 solvarmepumpegruppe Kasse til CSZ 1 4 Unbrakoskrue M8 Pose til CSZ 2 5 Tilslutningsbøjning beholder / pumpegruppe Kasse med rør til rørføring 2 6 Omløbermøtrik 3/4" str. 30 Pose til rørføring 2 7 Pakning 3/4" Pose til rørføring 12 8 Klemringforskruning DN18 Kasse til solvarmepumpegruppe 4 9 Gaskedel CGB Kasse til CGB vejs-omskifterventil Kasse med rør til rørføring 1 11 Returrør med tilslutningsnippel til sikkerhedsventil Kasse med rør til rørføring 1 12 Sikkerhedsventil 3 bar + låsefjeder Pose til rørføring 1 13 O-ring Pose til rørføring 1 14 Beholdertilslutning, bølgerør i rustfrit stål DN 16 Kasse med rør til rørføring 1 15 Skruer, beklædning 4,8 x 32 Pose til CSZ 4 16 Sidebeklædning til højre Kasse til CSZ 1 17 Sidebeklædning til venstre Kasse til CSZ 1 18 Pladeskrue 4,2 x 9,5 Pose til CSZ 2 19 Afstivningsvinkel Kasse til CSZ 1 20 Kort bølgerørsbøjning Kasse med rør til rørføring 1 21 Lang bølgerørsbøjning Kasse med rør til rørføring 1 22 Kort bølgerør til solvarme Kasse med rør til rørføring 1 23 Langt bølgerør til solvarme Kasse med rør til rørføring 1 24 Overgangsnippel, gastilslutning 1/2" på gasslangen 1 25 Korrugeret gasslange DN12 Pose til CSZ 1 26 Planpakning 1/2", gas På gasslangen og i posen til rørføring 2 27 Møtrik G3/4" Pose til rørføring 5 28 Sikkerhedsgruppe til solvarme Kasse til solvarmepumpegruppe 1 29 Samlerør Kasse med rør til rørføring 1 30 Korrugeret slange i rustfrit stål SIV Kasse med rør til rørføring 1 31 Planpakning til solvarme (EPDM) Pose til rørføring 1 32 Solvarme-regulatorindsats SM-1 Kasse med rør til rørføring 1 33 Monteringsskruer 3 x 35 Kasse til solvarmepumpegruppe 3 34 Kabelføring, selvklæbende Pose til CSZ 1 35 Opstillingsring til ekspansionsbeholder Kasse med rør til rørføring 1 36 Bøjning 90 3/4" Pose til rørføring 1 37 Kappeventil 3/4" Kasse med rør til rørføring 1 38 Korrugeret slange DN16 x 380 mm Kasse med rør til rørføring 1 39 Vandlås CGB Pose til CGB 1 40 Kondensatslange Pose til CGB 1 41 Afløbsrør til sikkerhedsventil Kasse med rør til rørføring 1 42 Hvide kapper Pose til CSZ 8 43 Beholderføler til kedel med blåt rundstik Kasse med rør til rørføring 1 44 Betjeningsmodul Kasse med rør til rørføring 1 45 Mærkat til tilslutninger til højre Pose til CSZ 1 46 Mærkat til tilslutninger til venstre Pose til CSZ 1 47 Opstillingsplade til opsamlingsbeholder Kasse med rør til rørføring 1 48 Schuko-kabel med trækaflastning Kasse med rør til rørføring 1 49 Holdeclips til beholderføler til kedel Pose til CSZ 1 50 Holdeclips til beholderføler til solvarme Pose til CSZ _0210

9 6. Oversigtsskema Varmt vand Anode Koldt vand Udluftning for varmekreds Manuel udluftning til kedel Røggasrør Blæsermotor Cirkulation Gasblæser Gasblænde Brænder Ekspansionsbeholder til kedel Varmeveksler Kondensatvandlås Gasarmatur 3-vejs-omskifterventil Cirkulationspumpe Fremløb, kedel Sikkerhedsventil til varmeanlæg Returløb for kedel Udluftning for solvarme Varmereturløb Varmefremløb Solvarmefremløb Solvarmereturløb Sikkerhedsgruppe til solvarme Fremløb, solvarme Solvarmepumpegruppe Returløb, solvarme Ekspansionsbeholder for solvarme Dæksel til hul Opsamlingsbeholder til solvarmevæske Tømning af beholder _0210 9

10 7. Opstilling / tilslutninger Opstilling Følgende minimumafstande skal overholdes for at sikre uhindret montering og service: Tilslutninger Koldt vand R ¾ Varmt vand R ¾ Cirkulation R ¾ Anode 1¼ Beholder set fra oven B A Udluftning for varmekreds Fastgørelse af monteringsvinkler til kedel M12, str. 19 Beholderføler til kedel FL-kedel RL-kedel Udluftning Solvarme-varmeveksler Fastgørelse af solvarmegruppe Beholderføler for solvarme FL-solvarme Dæksel til hul Fastgørelse af beklædning RL-solvarme Tømning Beholderstøttefod Pos. Betegnelse Mål Bemærkning A B Afstand til siden (installationsside) Afstand til loftet ved LAF 60/100 Afstand til loftet ved LAF 80/ mm Kun nødvendigt ved brug af Wolf-tilslutningssættet fremog returløb til kedel- og solvarmekreds 250 mm 350 mm Afstand til loftet 400 mm Kun nødvendigt ved brug af Wolf-tilslutningssæt varmt-/ koldtvand med termostat-blandingsventil _0210

11 8. Montering Pos.-nr. se 5. Medfølgende dele 8.1 Opstilling af solvarmebeholder - Tag beholderen ned fra pallen. - Anbring beholderen på opstillingsstedet, og ret den til i forhold til omgivelserne (overhold afstanden til vægge iht. angivelserne på side 10). - Skru stilleskruerne (str. 27) på støttefødderne ned til jorden. Før kedlen monteres på beholderen, skal støttefoden være monteret på beholderen. Stilleskruerne på støttefødderne skal være skruet så langt ud, at beholderen står sikkert. I modsat fald er der fare for, at beholderen vælter, når de andre komponenter påmonteres. Stilleskruerne skal ikke bære beholderens vægt, men kun sikre, at den ikke vælter! Montering af holdevinkel til gaskedel - Monter holdevinklen (pos. 1) til gaskedlen med 2 skruer (pos. 2) M12 (str. 19), og juster holdevinklen ind med målebånd i forhold til beholderens overkant. Målebånd Holdevinkel Skrue M Montering af solvarmepumpegruppe - Adskil solvarmepumpegruppen (pos. 3). - Fastgør fastgørelsesklemmerne forneden og foroven med en unbrakoskrue M8 x 30 (pos. 4) hvert sted. Fastgørelsesklemmer til solvarmepumpegruppen Fremløbsarmatur - Sæt underdelen til solvarmepumpegruppen over fastgørelsesklemmerne - Sæt armaturerne til fremløb og returløb i indgreb i fastgørelsesklemmerne. Returløbsarmatur - Sæt tilslutningsbøjningerne til beholderen (pos. 5) i forneden på solvarmepumpegruppens fremløb og returløb, skru dem fast på beholderen med omløbermøtrikker (pos. 6) (str. 30) og planpakning (pos. 7), og monter dem på solarpumpegruppen, så de er tætte, med klemringforskruning (pos. 8) (str. 37). - Før solvarmepumpens kabel ud af isoleringen forneden. Bøjning til fremløb Bøjning til returløb Kabel til solvarmepumpe _

12 8. Montering 8.3 Montering af gaskedel - Hæng gaskedlen i midten, og ret den til. Sørg for, at den går sikkert i indgreb! - Fjern frontbeklædningen på gaskedlen (pos. 9). Dette gør du ved at vippe den sorte reguleringsplade nedad og åbne venstre og højre drejelås med en skruetrækker. - Vip frontbeklædningen udad forneden, og hægt den af foroven. Drejelås Reguleringsplade 8.4 Montering af 3-vejs-omskifterventil - Fjern bøjningen på kedlens varmefremløb (str. 30 og str. 36). - Monter 3-vejs-omskifterventilen (pos. 10) med planpakninger. Bøjning 3-vejs-omskifterventil - Sæt fladstikket i 3-vejs-omskifterventilen (fjern først beskyttelseskappen på stikket). Stik med beskyttelseskappe 3-vejs-omskifterventil med stik 8.5 Montering af beholderreturløbsrør - Fjern messingkappen på returløbet (str. 30). - Monter sikkerhedsventilen (pos. 12) med O-ring (pos. 13) på returløbsrøret (pos. 11), og fastgør den med låsefjederen (smør silikonefedt på O-ringen!). - Monter returløbsrøret med påsat sikkerhedsventil på kedlens varmereturløb og på beholderen med omløbermøtrik (str. 30) og planpakning (pos. 7). Returløbsrør Fjern kappen. Returløbsrør monteret Returløbsrør med monteret sikkerhedsventil _0210

13 8. Montering 8.6 Montering af beholderfremløbsrør - Monter det forbøjede bølgerør (pos. 14) med omløbermøtrikker (str. 30) og planpakninger (pos. 7) på varmefremløbet og på beholderen. Forbøjet bølgerør Monteret bølgerør 8.7 Montering af beklædning - Sæt sidebeklædningen til højre (pos. 16) med holder til solvarme-sikkerhedsventil nedefra og ind i nøglehullerne til kedelbeklædningen, og før den bagud, så den går i indgreb. 2 - Skru sidebeklædningen fast på beholderen i laskerne, to steder foroven og forneden med skruer 4,8 x 32 (pos. 15). 1 Nøglehuller - Sæt på samme måde sidebeklædningen til venstre (pos. 17) nedefra og ind i venstre kedelbeklædning, og før den bagud, så den går i indgreb. - Skru sidebeklædningen fast på beholderen i laskerne, to steder foroven og forneden med skruer 4,8 x 32 (pos. 15). Skruer 4,8 x 32 Sidebeklædning til højre Skruer 4,8 x 32 Sidebeklædning til venstre - Skub afstivningsvinklen (pos. 19) med nøglehullerne til venstre og højre ind i sidebeklædningernes nitter, og skru den fast i sidebeklædningerne i venstre og højre side ved hjælp af pladeskruer (pos. 18). 1 2 Pladeskrue 4,9 x 9,5 Nitte Afstivningsvinkel Skruetrækker _

14 8. Montering 8.8 Montering af varmerørføring i venstre side Montering af varmerørføring i højre side Mærkat Tilslutningsside til venstre Mærkat Tilslutningsside til højre Bemærk: Klæb mærkaten (pos. 45/46) med tilslutningsbetegnelser på den pågældende tilslutningsside. - Monter det korte bølgerør (pos. 20) med planpakning (pos. 7) på varmefremløbet under 3-vejs-omskifterventilen (str. 30). - Før gevindniplen gennem udsparingen til venstre foroven bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). - Monter det korte bølgerør (pos. 20) med planpakning (pos. 7) på varmereturløbet under cirkulationspumpen (str. 30). - Før gevindniplen gennem udsparingen til højre foroven bagest og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Bøjet bølgerør Møtrik str. 37 Møtrik str. 37 Bøjet bølgerør - Bøj det forbøjede bølgerør (pos. 21) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med planpakning (pos. 7) på varmereturløbet under cirkulationspumpen (str. 30). - Før gevindniplen gennem 2. udsparing foroven til venstre bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand - Bøj det forbøjede bølgerør (pos. 21) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med planpakning (pos. 7) på varmefremløbet under 3-vejs-omskifterventilen (str. 30). - Før gevindniplen gennem 2. udsparing foroven til højre bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Monteret bølgerør Monteret bølgerør _0210

15 8. Montering 8.9 Montering af rørføring til solvarmekreds i venstre side - Bøj det korte forbøjede bølgerør (pos. 22) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til venstre på solvarmegruppens fremløb. - Før gevindniplen gennem 3. udsparing til venstre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Montering af rørføring til solvarmekreds i højre side - Bøj det korte forbøjede bølgerør (pos. 22) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til højre på solvarmegruppens returløb. - Før gevindniplen gennem 3. udsparing til højre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Kort bølgerør monteret i fremløb Kort bølgerør monteret i returløb - Bøj det lange forbøjede bølgerør (pos. 23) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til højre på solvarmegruppens returløb. - Før gevindniplen gennem 4. udsparing til venstre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Forbøjet bølgerør i leveret tilstand - Bøj det lange forbøjede bølgerør (pos. 23) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til venstre på solvarmegruppens fremløb. - Før gevindniplen gennem 4. udsparing til højre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Langt bølgerør monteret i returløb Langt bølgerør monteret i fremløb _

16 8. Montering 8.10 Montering af gastilførsel i venstre side OBS Monter overgangsnippel til gastilslutning (pos. 24) tæt på gastilførsel til gaskedel (brug DVGWgodkendt tætningsmiddel) - Bøj den gule gastilførsel (pos. 25) som vist på billedet. - Skru gastilførslen (str. 24) med planpakning (pos. 26) sammen med niplen på gaskedlen. - Før gastilførslens gevindnippel gennem udsparingen til venstre foroven nedefra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Montering af gastilførsel i højre side OBS Monter overgangsnippel til gastilslutning (pos. 24) tæt på gastilførsel til gaskedel (brug DVGWgodkendt tætningsmiddel) - Bøj den gule gastilførsel (pos. 25) som vist på billedet. - Skru gastilførslen (str. 24) med planpakning (pos. 26) sammen med niplen på gaskedlen. - Før gastilførslens gevindnippel gennem udsparingen til højre foroven nedefra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Nippel Gastilførsel Nippel Gastilførsel Gastilførsel monteret Gastilførsel monteret 8.11 Montering af sikkerhedsgruppe på solvarmepumpegruppe - Monter sikkerhedsgruppen (pos. 28) med omløbermøtrik str. 37 og planpakning på samlerøret (pos. 29), så samlingen er tæt. - Skru den korrugerede slange af rustfrit stål (pos. 30) ind i sikkerhedsventilen (sæt en pakning i tilslutningen brug ikke ekstra tætning som hamp eller teflonbånd). Pakning EPDM Samlerør Korrugeret slange Omløbermøtrik str. 37 af rustfrit stål Sikkerhedsgruppe - Bøj den korrugerede slange af rustfrit stål 90 nedad lige bag sikkerhedsgruppen (se billedet). - Sæt sikkerhedsgruppen ind i holderen på højre sidebeklædning, og monter den med planpakning (pos. 31) og omløbermøtrik (str. 37) på solarpumpegruppen. Solvarmepumpegruppe Sikkerhedsgruppe _0210

17 8. Montering 8.12 Montering af solvarmemodul SM1 i solvarmepumpegruppe - Træk isoleringsoverdelen jævnt af solvarmepumpegruppen. - Skub blinddækslet med indbygningsdåse ud af isoleringsoverdelen (1). - Træk blinddækslet op af indbygningsdåsen (2) blinddækslet skal ikke bruges mere. Isoleringsoverdel Blinddæksel Indbygningsdåse (1) (2) - Sæt solvarmemodulet SM1 (pos. 32) ind i indbygningsdåsen, men før først alle kabler gennem udsparingen og bagud. Indbygningsdåse SM1 - Fastgør solvarmemodulet SM1 med 3 fastgørelsesskruer 3 x 35mm (pos. 33) i indbygningsdåsen. - Sæt indbygningsdåsen med SM1 på solvarmepumpegruppen. - Før solvarmecirkulationspumpens kabel bagfra gennem udsparingen. - Sæt det blå stik i den blå stikplads SKP, og fastgør trækaflastning. - Sæt isoleringsoverdelen på solvarmepumpegruppen. Fastgørelsesskruer til solvarmemodul SM1 Blåt stik til pumpekabel - Klæb kabelføringsclipsen (pos. 34) på til venstre for solvarmegruppen. - Før el-tilslutningskablet til solvarmemodulet og ebus op langs venstre sidebeklædning og ind gennem kabelføringsclipsen, før det gennem trækaflastningen, og sæt det i de passende klemmer i tilslutningsboksen ("Z" og "ebus"). - Sæt solvarme-beholderføleren ind i følerlommen forneden til venstre ved siden af solvarmepumpegruppen, og fastgør den med holdeclipsen (pos. 50), så den ikke glider ud. - Slut tilslutningskablet til solfangerføleren til ledningen fra solfangerføleren. Du kan bruge de ledige udsparinger i sidebeklædningen til at føre kablet igennem. ebus Z Tilslutningsboks med klemmer til "Z" og "ebus" Kabelføringsclip Lomme med føler til solvarmebeholder Tilslutningskabel til solfangerføler _

18 8. Montering 8.13 Montering af solvarme-ekspansionsbeholderen og opsamlingsbeholderen til solvarme-væske. - Læg opstillingsringen til ekspansionsbeholderen (pos. 35) ind til venstre mellem støttefod og afstivningsvinkel. - Læg opstillingspladen til opsamlingsbeholderen (pos. 47) til solvarmevæske ind til højre mellem støttefod og afstivningsvinkel. Opstillingsring Beklædningsvinkel Opstillingsplade til opsamlingsbeholder - Kontrollér solvarme-ekspansionsbeholderens fortryk, og tilpas det om nødvendigt til de krav, anlægget stiller (0,1 bar pr. meter statisk anlægshøjde + 1 bar nødvendigt overtryk). - Stil solvarme-ekspansionsbeholderen på opstillingsringen. - Monter 90 -bøjningen (pos. 36) på solvarme-ekspansionsbeholderen. - Monter kappeventilen (pos. 37) på bøjningen (pos. 36) (f.eks. med hamp) (str. 32, str. 30). - Monter den korrugerede slange (pos. 38) med planpakninger (pos. 7) og omløbermøtrikker på solvarme-ekspansionsbeholderen og sikkerhedsgruppen. - Fyld opsamlingsbeholderen til solvarmevæske med ca. 1 liter solvarmevæske. - Stil opsamlingsbeholderen til solvarmevæske med åbningen fremad til højre for ekspansionsbeholderen. Sikkerhedsgruppe 90 bøjning Kappeventil Fleksibelt forbindelsesrør Solvarme-ekspansionsbeholder Korrugeret slange til opsamlingsbeholder til solvarmevæske - Før den korrugerede slange af rustfrit stål (pos. 30) fra solvarme-sikkerhedsventilen ned i opsamlingsbeholderen til solvarmevæske. Korrugeret slange af rustfrit stål Opsamlingsbeholder _0210

19 8. Montering 8.14 Montering af vandlås og afløbsrør til gaskedlens vandlås og sikkerhedsventil - Fyld vandlåsen (pos. 39), tilslut kondensatslangen (pos. 40), og før denne gennem udsparingen i tilslutningssiden til afløbsrøret eller neutraliseringsboksen. - Monter afløbsrøret (pos. 41) i gaskedlens sikkerhedsventil, og før røret gennem udsparingen i tilslutningssiden og videre til en kloak. Skru her afløbsrøret (pos. 41) ind i sikkerhedsventilen. - El-ledninger kan også føres gennem de ledige udsparinger i sidebeklædningen. Afløbsrør - Luk ledige udsparinger i sidebeklædningerne med de medfølgende kapper (pos. 42) Montering af gaskedlens beholderføler - Slut det blå, runde stik til kedlens beholderføler (pos. 43). - Sæt gaskedlens beholderføler ind i beholderens følerlomme (se følerlommens position på side 10). - Sæt beholderføleren fast med holdeclipsen (pos. 49), så den ikke glider ud Montering af beklædning - Hægt beklædningen til gaskedlen fast foroven. - Fastgør beklædningen til gaskedlen forneden med drejelåsene i venstre og højre side. - Vip reguleringspladen op, og sæt den i indgreb. Drejelås - Stil den nederste del af frontbeklædningen i laskerne på beklædningsvinklen (1), og sæt den i indgreb med clipsene (2) foroven. 2 2 Fastgørelsesclip _

20 9 Montering af betjeningsmodul BM 9. Montering af betjeningsmodul BM 10. El-tilslutning - Fjern frontpanelet fra reguleringsenheden. Vip frontpanelet ud ved udsparingen med en skruetrækker. - Sæt betjeningsmodulet BM (pos. 44) ind i reguleringsenheden (se også monterings- og betjeningsvejledningen for betjeningsmodul BM). Frontpanel Betjeningsmodul BM Generelle anvisninger for el-tilslutning Installationen må kun foretages af et autoriseret el-installationsfirma. Følg de elektriske bestemmelser og forsyningsvirksomhedens lokale bestemmelser. Der er også spænding på apparatets tilførselsklemmer, når tænd/sluk-kontakten er slået fra. Tilslutningsboks 10 El-tilslutning Tilslutning til el-nettet udføres ved hjælp af Schuko-kablet med stik og trækaflastning (pos. 48). - Åbn tilslutningsboksen. Åbninger i sidebeklædningen - Placér Rast5-stikket på positionen "Netz". Ved tilslutning til el-nettet umiddelbart i nærheden af badekar eller bruser (beskyttelsesområde 1 og 2), skal Schuko-stikket erstattes af en fast tilslutning. - Den programmerbare udgang A1 anvendes ved brug af en cirkulationspumpe (Wolf-tilbehør). Den skal frigives i reguleringsenhedens fagmandsniveau. Her skal kedelparameter HG14 aktiveres. Dette gøres ved at stille parameteren fra 0 til 1. Derudover kan der gemmes et tidsprogram på betjeningsniveauet. - Se monterings- og betjeningsvejledningen vedrørende dette. Betjeningsmodul BM Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Nettilslutning 230 VAC/50 Hz L1 Tilslutningsboks Nettilslutning Trækaflastning E1 ebus AF a b Programmerbar udgang 230 VAC/50 Hz (f.eks. cirkulation) Solvarmemodul 230 VAC/50 Hz/maks. 300 VA Programmerbar indgang potentialfri Ekstern føler Databus (SM1) _0210

21 11. Tilslutning af brugsvand / cirkulation 11 Tilslutning af brugsvand og cirkulation Tilslutning af koldt og varmt vand samt cirkulation oven på beholderen udføres på opstillingsstedet eller med Wolftilslutningssættet. Hvis Wolf-tilslutningssættet bruges, udføres installationen i henhold til vejledningen, som er vedlagt tilslutningssættet. Beholder set fra oven Koldt vand R ¾ Varmt vand R ¾ Cirkulation R ¾ Hvis trykket i koldtvandstilførslen ligger over det maksimalt tilladte driftstryk på 10 bar, skal der monteres en testet og godkendt trykreduktionsventil. Hvis der anvendes blandingsbatterier, skal der monteres en central trykreduktionsventil. Ved koldt- og varmtvandstilslutning skal DIN 1988 og forskrifterne fra den lokale vandforsyning følges. Da brugsvandets temperatur kan komme over 60 C på grund af solvarmetilslutningen, skal det sikres, at brugsvandstemperaturen ikke kommer over 60 C ved tapstederne. Derfor skal der monteres en skoldningssikring (f.eks. en termostatblandingsventil) (se skemaet). Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå personskade på grund af skoldning. Hvis installationen ikke er i overensstemmelse med den viste tegning, bortfalder garantien. Anode 1¼ Udluftning for varmekreds Tilslutningsskema Z WW A B AB KW Cirkulationspumpe 3 2 W1/blåt hanstik KW Z: Cirkulation WW: Varmt vand KW: Koldt vand 2 SM1/SFS1 Eksempel på tilslutning til højre Brugsvand med cirkulation og varmekreds / solvarmekreds med Wolf-tilslutningssættet Cirkulation Koldt vand Varmt vand Varmereturløb Varmefremløb Solvarmereturløb Solvarmefremløb _

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere. Teknisk information

Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere. Teknisk information Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere Teknisk information TopLine / ComfortLine Højeffektive panel-solfangere TopSon F3- / F3-Q Højeffektive panel-solfangere CFK- til solvarmeanlæg

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type WB2C. VITODENS 222-W Type WS2B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 200-W Type WB2C. VITODENS 222-W Type WS2B VIESMNN VITODENS Kondenserende gaskedler 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 200-W Type WB2C Væghængt kondenserende gaskedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 222-W Type WS2B Kondenserende

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet??

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Til VVS-installatøren/brugeren Vejledning til idrifttagning, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl, henvisninger til brugeren System aurotherm Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Opvarmningstøtte

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 Naturgasfyr CGB-20 Naturgasfyr CGB-K-20 Kombifyr CGB-24 Naturgasfyr CGB-K-24 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere