Monterings- og servicevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og servicevejledning"

Transkript

1 Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr.: _0210 Der tages forbehold for ændringer DK

2 1. Indholdsfortegnelse Inhalt 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Tilhørende vejledninger, standarder og bestemmelser samt tekniske data Tekniske data Medfølgende dele Oversigtsskema Opstilling / tilslutninger Montering Opstilling af solvarmebeholder Montering af solvarmepumpegruppe Montering af gaskedel Montering af 3-vejs-omskifterventil Montering af beholderreturløbsrør Montering af beholderfremløbsrør Montering af beklædning Montering af varmerørføring i venstre side / i højre side Montering af rørføring til solvarmekreds i venstre side / i højre side Montering af gastilførsel i venstre side / i højre side Montering af sikkerhedsgruppe på solvarmepumpegruppe Montering af solvarmemodul SM1 i solvarmepumpegruppe Montering af solvarme-ekspansionsbeholderen og opsamlingsbeholderen til solvarme-væske Montering af vandlås og afløbsrør til gaskedlens vandlås og sikkerhedsventil Montering af gaskedlens beholderføler Montering af beklædning Montering af betjeningsmodul BM El-tilslutning Tilslutning af brugsvand / cirkulation Tilslutning af kedelkreds / solvarmekreds Fyldning af anlægget Service _0210

3 Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i denne beskrivelse. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed. 2. Sikkerhedsanvisninger "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje for at forhindre, at personer udsættes for fare, eller at enheden bliver beskadiget. Billede: Kontaktboks: Fare pga. elektrisk spænding Fare pga. elektrisk spænding på elektriske dele! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Rør aldrig ved elektriske dele og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er også spænding på tilslutningsklemmerne, når tænd-/sluk-kontakten er slukket. OBS "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader og funktionsfejl i anlægget. Billede: Tændingstransformer, højspændings-tændelektrode, forbrændingskammer Fare på grund af elektrisk spænding, fare for forbrænding på grund af varme komponenter Billede: Gastilslutning: Fare for forgiftning og eksplosion på grund af udstrømmende gas Kabler, som føres ind i anlægget, skal have en vedvarende modstandsevne mod temperaturer på min. 90 C. Billede: Gaskombiventil Fare pga. elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosion pga. udstrømmende gas _0210 3

4 3. Tilhørende vejledninger, standarder og bestemmelser samt tekniske data Tilhørende vejledninger - Monterings- og servicevejledning for gaskedlerne CGB-11, CGB-20, CGB-24 - Driftsvejledning CGB - Monteringsvejledning for solvarmepumpegruppe 10/20 - Monterings- og betjeningsvejledning for betjeningsmodul BM - Monterings- og betjeningsvejledning for solvarmemodul SM1 Standarder og bestemmelser - Opvarmede varmtvandsbeholdere i henhold til EN 12897, korrosionsbeskyttede med emaljering i henhold til de lokale bestemmelser. - Tekniske regler for gasinstallationer i henhold til de lokale bestemmelser Yderligere forskrifter finder du i de tilhørende vejledninger. Tekniske data Bemærk: Monteringsvejledningerne skal opbevares omhyggeligt og læses igennem, før anlægget installeres. Tilslutningsmål LAF Type CSZ- 11/300, 20/300, 24/300 Højde * A mm 1850 Samlet bredde B mm 600 Samlet længde C mm 1013 Tilslutningsside til venstre Varmefremløb D / E mm 668 / 954 Varmereturløb F / E mm 748 / 954 Solvarmefremløb G / E mm 828 / 954 Solvarmereturløb H / E mm 908 / 954 Gastilslutning H / I mm 908 / 889 Tilslutningsside til højre Varmefremløb F / E mm 748 / 954 Varmereturløb D / E mm 668 / 954 Solvarmefremløb H / E mm 908 / 954 Solvarmereturløb G / E mm 828 / 954 Gastilslutning H / I mm 908 / 889 Gaskedlens bredde J mm 440 Cirkulation S / L mm 370 / 370 Varmt vand R / M mm 300 / 300 Koldt vand U / N mm 230 / 230 Varmefremløb ydre-ø G ¾ Varmereturløb ydre-ø G ¾ Solvarmefremløb ydre-ø G ¾ Solvarmereturløb ydre-ø G ¾ Varmtvandstilslutning/ G ¾ cirkulation Koldtvandstilslutning G ¾ Gastilslutning R ½ Luft-/røggasrørtilslutning mm 60/100 * Mindste rumhøjde 2100 mm ved brug af LAF-system 60/100 * Mindste rumhøjde 2200 mm ved brug af LAF-system 80/ _0210

5 4. Tekniske data Type CSZ- 11/300 20/300 24/300 Nominel varmeeffekt ved 80/60 C kw 10,0/14,6 1) 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1) Nominel varmeeffekt ved 50/30 C kw 10,9 20,5 24,8 Nominel varmebelastning kw 10,3/15,0 1) 19,5/25,5 1) 23,8/28,5 1) Mindste varmeeffekt (modul.) ved 80/60 C kw 3,2 5,6 7,1 Mindste varmeeffekt (modul.) ved 50/30 C kw 3,6 6,1 7,8 Mindste varmeeffekt (modulerende) kw 3,3 5,7 7,3 Gas-kategori I2EH II2EH3B/P II2EH3P Gastilslutningsværdi: Naturgas H (H i = 9,5 kwh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,08/1,58 1) 2,05/2,47 1) 2,50/3,00 2) Gastilslutningstryk: Naturgas mbar Flydende gas mbar Standardudnyttelsesgrad ved 40/30 C (Hi/Hs) % 110/99 109/98 109/98 Standardudnyttelsesgrad ved 75/60 C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 106/96 Virkningsgrad ved nominel belastning ved 80/60 C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 C (Hi/Hs) % 108/97 107/97 107/97 Fremløbstemperatur, fabriksindstilling C Fremløbstemperatur til ca. C Maks. samlet overtryk bar 3,0 3,0 3,0 Resterende transporthøjde for varmekreds: 475 l/h Pumpemængde (11 kw ved t=20k) mbar l/h Pumpemængde (20 kw ved t=20k) mbar Vandindhold i varmeveksler l 1,3 1,3 1,3 Ekspansionsbeholder Gas / solvarme: Samlet indhold l 12 / / / 25 Fortryk bar 0,75 / 2,5 0,75 / 2,5 0,75 / 2,5 Tilladte følertemperaturer C Røggasmassestrøm ved Qmaks. g/s 4,7/6,8 1) 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1) Røggasmassestrøm ved Qmin. g/s 1,45 2,62 2,7 Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmaks. C Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmin. C Gasblæsers disponible tryk ved Qmaks. Pa Gasblæsers disponible tryk ved Qmin. Pa Røggasværdigruppe iht. DVGW G 635 G52 G52 G52 NOx-klasse Kondensvandmængde ved 50/30 C L/h ca. 1,2 ca. 2,0 ca. 2,4 Kondensatets ph-værdi ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 CE-ID-nummer gaskedel CE-0085BN0380 DIN-DVGW kvalitetsmærke gaskedel QG-3202AV0430 Beholderindhold l Effektkode N L60 1,5 2,3 2,3 Primær opvarmningsvand bar / C 10/ / /110 Sekundær brugsvand bar / C 10 / / 95 10/95 Varmevekslerflade (opvarmning) m² 1,05 1,05 1,05 Varmevekslerflade (solvarme) m² 1,37 1,37 1,37 Varmevekslerindhold (opvarmning) l 7,4 7,4 7,4 Varmevekslerindhold (solvarme) l 10,2 10,2 10,2 Opsamlingsbeholder for solvarmemedie l Transportvægt på gaskedel kg Transportvægt på beholder (tom) kg Transportvægt på kasse med dele kg Opstillingsvægt på CSZ komplet og fyldt med vand kg Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A 3,15 3,15 3,15 Elektrisk effektforbrug W Kapslingsklasse IP30 IP30 IP30 1) Opvarmningsdrift/varmtvandsdrift _0210 5

6 4. Tekniske data Type CSZ- 11/300 20/300 24/300 Solfangere, der kan tilsluttes (maks.): Top Son F3-1/ F3-Q Stk CFK-1 Stk CRK Stk Maks. el-forbrug I alt (maks.) W Opvarmningsdrift (maks.) W Solvarmedrift (maks.) W Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 11/300 Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 20/300 Resterende transporthøjde Cirkulationspumpe CSZ- 24/300 Resterende transporthøjde CSZ-solvarmekredspumpe Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Resterende transporthøjde [mbar] Pmin Gennemstrømning [l/m] Pmin. Gennemstrømning [l/m] ,0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Gennemstrømning [l/m] Pmaks. Pmaks Pmin. Pmaks Gennemstrømning [l/m] _0210

7 5. Medfølgende dele Medfølgende dele: Gaskedel med solvarmebeholder bestående af: - Solvarmebeholder på 310 l - Gaskedel CGB - Kasse med tilhørende dele til CSZ - Monteringsvejledning - Opsamlingsbeholder til solvarmevæske 10 l - Solvarmepumpegruppe - Ekspansionsbeholder 25 l - Beklædningsdele - Kasse med rør til rørføring - Solvarmeregulator SM1 - Betjeningsmodul BM inkl. AF - 3-vejs-omskifterventil - Tilslutningsrør - Korrugerede slanger af rustfrit stål - Beholderføler - Sikkerhedsventil - Kappeventil - Opstillingsring til ekspansionsbeholder - Smådele Beholder til CSZ Pose til CSZ Kasse til solvarmepumpegruppe Pose til CGB Kasse til rørføring Pose til rørføring Kasse til CSZ Kasse til CGB _0210 7

8 5. Medfølgende dele Pos. Betydning Ligger i Antal 1 Holdevinkel Kasse til CGB 1 2 Skrue M12 på beholder 2 3 solvarmepumpegruppe Kasse til CSZ 1 4 Unbrakoskrue M8 Pose til CSZ 2 5 Tilslutningsbøjning beholder / pumpegruppe Kasse med rør til rørføring 2 6 Omløbermøtrik 3/4" str. 30 Pose til rørføring 2 7 Pakning 3/4" Pose til rørføring 12 8 Klemringforskruning DN18 Kasse til solvarmepumpegruppe 4 9 Gaskedel CGB Kasse til CGB vejs-omskifterventil Kasse med rør til rørføring 1 11 Returrør med tilslutningsnippel til sikkerhedsventil Kasse med rør til rørføring 1 12 Sikkerhedsventil 3 bar + låsefjeder Pose til rørføring 1 13 O-ring Pose til rørføring 1 14 Beholdertilslutning, bølgerør i rustfrit stål DN 16 Kasse med rør til rørføring 1 15 Skruer, beklædning 4,8 x 32 Pose til CSZ 4 16 Sidebeklædning til højre Kasse til CSZ 1 17 Sidebeklædning til venstre Kasse til CSZ 1 18 Pladeskrue 4,2 x 9,5 Pose til CSZ 2 19 Afstivningsvinkel Kasse til CSZ 1 20 Kort bølgerørsbøjning Kasse med rør til rørføring 1 21 Lang bølgerørsbøjning Kasse med rør til rørføring 1 22 Kort bølgerør til solvarme Kasse med rør til rørføring 1 23 Langt bølgerør til solvarme Kasse med rør til rørføring 1 24 Overgangsnippel, gastilslutning 1/2" på gasslangen 1 25 Korrugeret gasslange DN12 Pose til CSZ 1 26 Planpakning 1/2", gas På gasslangen og i posen til rørføring 2 27 Møtrik G3/4" Pose til rørføring 5 28 Sikkerhedsgruppe til solvarme Kasse til solvarmepumpegruppe 1 29 Samlerør Kasse med rør til rørføring 1 30 Korrugeret slange i rustfrit stål SIV Kasse med rør til rørføring 1 31 Planpakning til solvarme (EPDM) Pose til rørføring 1 32 Solvarme-regulatorindsats SM-1 Kasse med rør til rørføring 1 33 Monteringsskruer 3 x 35 Kasse til solvarmepumpegruppe 3 34 Kabelføring, selvklæbende Pose til CSZ 1 35 Opstillingsring til ekspansionsbeholder Kasse med rør til rørføring 1 36 Bøjning 90 3/4" Pose til rørføring 1 37 Kappeventil 3/4" Kasse med rør til rørføring 1 38 Korrugeret slange DN16 x 380 mm Kasse med rør til rørføring 1 39 Vandlås CGB Pose til CGB 1 40 Kondensatslange Pose til CGB 1 41 Afløbsrør til sikkerhedsventil Kasse med rør til rørføring 1 42 Hvide kapper Pose til CSZ 8 43 Beholderføler til kedel med blåt rundstik Kasse med rør til rørføring 1 44 Betjeningsmodul Kasse med rør til rørføring 1 45 Mærkat til tilslutninger til højre Pose til CSZ 1 46 Mærkat til tilslutninger til venstre Pose til CSZ 1 47 Opstillingsplade til opsamlingsbeholder Kasse med rør til rørføring 1 48 Schuko-kabel med trækaflastning Kasse med rør til rørføring 1 49 Holdeclips til beholderføler til kedel Pose til CSZ 1 50 Holdeclips til beholderføler til solvarme Pose til CSZ _0210

9 6. Oversigtsskema Varmt vand Anode Koldt vand Udluftning for varmekreds Manuel udluftning til kedel Røggasrør Blæsermotor Cirkulation Gasblæser Gasblænde Brænder Ekspansionsbeholder til kedel Varmeveksler Kondensatvandlås Gasarmatur 3-vejs-omskifterventil Cirkulationspumpe Fremløb, kedel Sikkerhedsventil til varmeanlæg Returløb for kedel Udluftning for solvarme Varmereturløb Varmefremløb Solvarmefremløb Solvarmereturløb Sikkerhedsgruppe til solvarme Fremløb, solvarme Solvarmepumpegruppe Returløb, solvarme Ekspansionsbeholder for solvarme Dæksel til hul Opsamlingsbeholder til solvarmevæske Tømning af beholder _0210 9

10 7. Opstilling / tilslutninger Opstilling Følgende minimumafstande skal overholdes for at sikre uhindret montering og service: Tilslutninger Koldt vand R ¾ Varmt vand R ¾ Cirkulation R ¾ Anode 1¼ Beholder set fra oven B A Udluftning for varmekreds Fastgørelse af monteringsvinkler til kedel M12, str. 19 Beholderføler til kedel FL-kedel RL-kedel Udluftning Solvarme-varmeveksler Fastgørelse af solvarmegruppe Beholderføler for solvarme FL-solvarme Dæksel til hul Fastgørelse af beklædning RL-solvarme Tømning Beholderstøttefod Pos. Betegnelse Mål Bemærkning A B Afstand til siden (installationsside) Afstand til loftet ved LAF 60/100 Afstand til loftet ved LAF 80/ mm Kun nødvendigt ved brug af Wolf-tilslutningssættet fremog returløb til kedel- og solvarmekreds 250 mm 350 mm Afstand til loftet 400 mm Kun nødvendigt ved brug af Wolf-tilslutningssæt varmt-/ koldtvand med termostat-blandingsventil _0210

11 8. Montering Pos.-nr. se 5. Medfølgende dele 8.1 Opstilling af solvarmebeholder - Tag beholderen ned fra pallen. - Anbring beholderen på opstillingsstedet, og ret den til i forhold til omgivelserne (overhold afstanden til vægge iht. angivelserne på side 10). - Skru stilleskruerne (str. 27) på støttefødderne ned til jorden. Før kedlen monteres på beholderen, skal støttefoden være monteret på beholderen. Stilleskruerne på støttefødderne skal være skruet så langt ud, at beholderen står sikkert. I modsat fald er der fare for, at beholderen vælter, når de andre komponenter påmonteres. Stilleskruerne skal ikke bære beholderens vægt, men kun sikre, at den ikke vælter! Montering af holdevinkel til gaskedel - Monter holdevinklen (pos. 1) til gaskedlen med 2 skruer (pos. 2) M12 (str. 19), og juster holdevinklen ind med målebånd i forhold til beholderens overkant. Målebånd Holdevinkel Skrue M Montering af solvarmepumpegruppe - Adskil solvarmepumpegruppen (pos. 3). - Fastgør fastgørelsesklemmerne forneden og foroven med en unbrakoskrue M8 x 30 (pos. 4) hvert sted. Fastgørelsesklemmer til solvarmepumpegruppen Fremløbsarmatur - Sæt underdelen til solvarmepumpegruppen over fastgørelsesklemmerne - Sæt armaturerne til fremløb og returløb i indgreb i fastgørelsesklemmerne. Returløbsarmatur - Sæt tilslutningsbøjningerne til beholderen (pos. 5) i forneden på solvarmepumpegruppens fremløb og returløb, skru dem fast på beholderen med omløbermøtrikker (pos. 6) (str. 30) og planpakning (pos. 7), og monter dem på solarpumpegruppen, så de er tætte, med klemringforskruning (pos. 8) (str. 37). - Før solvarmepumpens kabel ud af isoleringen forneden. Bøjning til fremløb Bøjning til returløb Kabel til solvarmepumpe _

12 8. Montering 8.3 Montering af gaskedel - Hæng gaskedlen i midten, og ret den til. Sørg for, at den går sikkert i indgreb! - Fjern frontbeklædningen på gaskedlen (pos. 9). Dette gør du ved at vippe den sorte reguleringsplade nedad og åbne venstre og højre drejelås med en skruetrækker. - Vip frontbeklædningen udad forneden, og hægt den af foroven. Drejelås Reguleringsplade 8.4 Montering af 3-vejs-omskifterventil - Fjern bøjningen på kedlens varmefremløb (str. 30 og str. 36). - Monter 3-vejs-omskifterventilen (pos. 10) med planpakninger. Bøjning 3-vejs-omskifterventil - Sæt fladstikket i 3-vejs-omskifterventilen (fjern først beskyttelseskappen på stikket). Stik med beskyttelseskappe 3-vejs-omskifterventil med stik 8.5 Montering af beholderreturløbsrør - Fjern messingkappen på returløbet (str. 30). - Monter sikkerhedsventilen (pos. 12) med O-ring (pos. 13) på returløbsrøret (pos. 11), og fastgør den med låsefjederen (smør silikonefedt på O-ringen!). - Monter returløbsrøret med påsat sikkerhedsventil på kedlens varmereturløb og på beholderen med omløbermøtrik (str. 30) og planpakning (pos. 7). Returløbsrør Fjern kappen. Returløbsrør monteret Returløbsrør med monteret sikkerhedsventil _0210

13 8. Montering 8.6 Montering af beholderfremløbsrør - Monter det forbøjede bølgerør (pos. 14) med omløbermøtrikker (str. 30) og planpakninger (pos. 7) på varmefremløbet og på beholderen. Forbøjet bølgerør Monteret bølgerør 8.7 Montering af beklædning - Sæt sidebeklædningen til højre (pos. 16) med holder til solvarme-sikkerhedsventil nedefra og ind i nøglehullerne til kedelbeklædningen, og før den bagud, så den går i indgreb. 2 - Skru sidebeklædningen fast på beholderen i laskerne, to steder foroven og forneden med skruer 4,8 x 32 (pos. 15). 1 Nøglehuller - Sæt på samme måde sidebeklædningen til venstre (pos. 17) nedefra og ind i venstre kedelbeklædning, og før den bagud, så den går i indgreb. - Skru sidebeklædningen fast på beholderen i laskerne, to steder foroven og forneden med skruer 4,8 x 32 (pos. 15). Skruer 4,8 x 32 Sidebeklædning til højre Skruer 4,8 x 32 Sidebeklædning til venstre - Skub afstivningsvinklen (pos. 19) med nøglehullerne til venstre og højre ind i sidebeklædningernes nitter, og skru den fast i sidebeklædningerne i venstre og højre side ved hjælp af pladeskruer (pos. 18). 1 2 Pladeskrue 4,9 x 9,5 Nitte Afstivningsvinkel Skruetrækker _

14 8. Montering 8.8 Montering af varmerørføring i venstre side Montering af varmerørføring i højre side Mærkat Tilslutningsside til venstre Mærkat Tilslutningsside til højre Bemærk: Klæb mærkaten (pos. 45/46) med tilslutningsbetegnelser på den pågældende tilslutningsside. - Monter det korte bølgerør (pos. 20) med planpakning (pos. 7) på varmefremløbet under 3-vejs-omskifterventilen (str. 30). - Før gevindniplen gennem udsparingen til venstre foroven bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). - Monter det korte bølgerør (pos. 20) med planpakning (pos. 7) på varmereturløbet under cirkulationspumpen (str. 30). - Før gevindniplen gennem udsparingen til højre foroven bagest og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Bøjet bølgerør Møtrik str. 37 Møtrik str. 37 Bøjet bølgerør - Bøj det forbøjede bølgerør (pos. 21) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med planpakning (pos. 7) på varmereturløbet under cirkulationspumpen (str. 30). - Før gevindniplen gennem 2. udsparing foroven til venstre bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand - Bøj det forbøjede bølgerør (pos. 21) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med planpakning (pos. 7) på varmefremløbet under 3-vejs-omskifterventilen (str. 30). - Før gevindniplen gennem 2. udsparing foroven til højre bagfra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Monteret bølgerør Monteret bølgerør _0210

15 8. Montering 8.9 Montering af rørføring til solvarmekreds i venstre side - Bøj det korte forbøjede bølgerør (pos. 22) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til venstre på solvarmegruppens fremløb. - Før gevindniplen gennem 3. udsparing til venstre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Montering af rørføring til solvarmekreds i højre side - Bøj det korte forbøjede bølgerør (pos. 22) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til højre på solvarmegruppens returløb. - Før gevindniplen gennem 3. udsparing til højre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Kort bølgerør monteret i fremløb Kort bølgerør monteret i returløb - Bøj det lange forbøjede bølgerør (pos. 23) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til højre på solvarmegruppens returløb. - Før gevindniplen gennem 4. udsparing til venstre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Bøjet bølgerør for tilslutning til venstre Forbøjet bølgerør i leveret tilstand - Bøj det lange forbøjede bølgerør (pos. 23) med klemringforskruning (pos. 8) ved markeringen som vist på billedet, og monter det med klemringforskruning (str. 37) til venstre på solvarmegruppens fremløb. - Før gevindniplen gennem 4. udsparing til højre bagfra foroven ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Forbøjet bølgerør i leveret tilstand Bøjet bølgerør for tilslutning til højre Langt bølgerør monteret i returløb Langt bølgerør monteret i fremløb _

16 8. Montering 8.10 Montering af gastilførsel i venstre side OBS Monter overgangsnippel til gastilslutning (pos. 24) tæt på gastilførsel til gaskedel (brug DVGWgodkendt tætningsmiddel) - Bøj den gule gastilførsel (pos. 25) som vist på billedet. - Skru gastilførslen (str. 24) med planpakning (pos. 26) sammen med niplen på gaskedlen. - Før gastilførslens gevindnippel gennem udsparingen til venstre foroven nedefra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Montering af gastilførsel i højre side OBS Monter overgangsnippel til gastilslutning (pos. 24) tæt på gastilførsel til gaskedel (brug DVGWgodkendt tætningsmiddel) - Bøj den gule gastilførsel (pos. 25) som vist på billedet. - Skru gastilførslen (str. 24) med planpakning (pos. 26) sammen med niplen på gaskedlen. - Før gastilførslens gevindnippel gennem udsparingen til højre foroven nedefra og ud af sidebeklædningen, og fastgør den med en møtrik (pos. 27) (str. 37). Nippel Gastilførsel Nippel Gastilførsel Gastilførsel monteret Gastilførsel monteret 8.11 Montering af sikkerhedsgruppe på solvarmepumpegruppe - Monter sikkerhedsgruppen (pos. 28) med omløbermøtrik str. 37 og planpakning på samlerøret (pos. 29), så samlingen er tæt. - Skru den korrugerede slange af rustfrit stål (pos. 30) ind i sikkerhedsventilen (sæt en pakning i tilslutningen brug ikke ekstra tætning som hamp eller teflonbånd). Pakning EPDM Samlerør Korrugeret slange Omløbermøtrik str. 37 af rustfrit stål Sikkerhedsgruppe - Bøj den korrugerede slange af rustfrit stål 90 nedad lige bag sikkerhedsgruppen (se billedet). - Sæt sikkerhedsgruppen ind i holderen på højre sidebeklædning, og monter den med planpakning (pos. 31) og omløbermøtrik (str. 37) på solarpumpegruppen. Solvarmepumpegruppe Sikkerhedsgruppe _0210

17 8. Montering 8.12 Montering af solvarmemodul SM1 i solvarmepumpegruppe - Træk isoleringsoverdelen jævnt af solvarmepumpegruppen. - Skub blinddækslet med indbygningsdåse ud af isoleringsoverdelen (1). - Træk blinddækslet op af indbygningsdåsen (2) blinddækslet skal ikke bruges mere. Isoleringsoverdel Blinddæksel Indbygningsdåse (1) (2) - Sæt solvarmemodulet SM1 (pos. 32) ind i indbygningsdåsen, men før først alle kabler gennem udsparingen og bagud. Indbygningsdåse SM1 - Fastgør solvarmemodulet SM1 med 3 fastgørelsesskruer 3 x 35mm (pos. 33) i indbygningsdåsen. - Sæt indbygningsdåsen med SM1 på solvarmepumpegruppen. - Før solvarmecirkulationspumpens kabel bagfra gennem udsparingen. - Sæt det blå stik i den blå stikplads SKP, og fastgør trækaflastning. - Sæt isoleringsoverdelen på solvarmepumpegruppen. Fastgørelsesskruer til solvarmemodul SM1 Blåt stik til pumpekabel - Klæb kabelføringsclipsen (pos. 34) på til venstre for solvarmegruppen. - Før el-tilslutningskablet til solvarmemodulet og ebus op langs venstre sidebeklædning og ind gennem kabelføringsclipsen, før det gennem trækaflastningen, og sæt det i de passende klemmer i tilslutningsboksen ("Z" og "ebus"). - Sæt solvarme-beholderføleren ind i følerlommen forneden til venstre ved siden af solvarmepumpegruppen, og fastgør den med holdeclipsen (pos. 50), så den ikke glider ud. - Slut tilslutningskablet til solfangerføleren til ledningen fra solfangerføleren. Du kan bruge de ledige udsparinger i sidebeklædningen til at føre kablet igennem. ebus Z Tilslutningsboks med klemmer til "Z" og "ebus" Kabelføringsclip Lomme med føler til solvarmebeholder Tilslutningskabel til solfangerføler _

18 8. Montering 8.13 Montering af solvarme-ekspansionsbeholderen og opsamlingsbeholderen til solvarme-væske. - Læg opstillingsringen til ekspansionsbeholderen (pos. 35) ind til venstre mellem støttefod og afstivningsvinkel. - Læg opstillingspladen til opsamlingsbeholderen (pos. 47) til solvarmevæske ind til højre mellem støttefod og afstivningsvinkel. Opstillingsring Beklædningsvinkel Opstillingsplade til opsamlingsbeholder - Kontrollér solvarme-ekspansionsbeholderens fortryk, og tilpas det om nødvendigt til de krav, anlægget stiller (0,1 bar pr. meter statisk anlægshøjde + 1 bar nødvendigt overtryk). - Stil solvarme-ekspansionsbeholderen på opstillingsringen. - Monter 90 -bøjningen (pos. 36) på solvarme-ekspansionsbeholderen. - Monter kappeventilen (pos. 37) på bøjningen (pos. 36) (f.eks. med hamp) (str. 32, str. 30). - Monter den korrugerede slange (pos. 38) med planpakninger (pos. 7) og omløbermøtrikker på solvarme-ekspansionsbeholderen og sikkerhedsgruppen. - Fyld opsamlingsbeholderen til solvarmevæske med ca. 1 liter solvarmevæske. - Stil opsamlingsbeholderen til solvarmevæske med åbningen fremad til højre for ekspansionsbeholderen. Sikkerhedsgruppe 90 bøjning Kappeventil Fleksibelt forbindelsesrør Solvarme-ekspansionsbeholder Korrugeret slange til opsamlingsbeholder til solvarmevæske - Før den korrugerede slange af rustfrit stål (pos. 30) fra solvarme-sikkerhedsventilen ned i opsamlingsbeholderen til solvarmevæske. Korrugeret slange af rustfrit stål Opsamlingsbeholder _0210

19 8. Montering 8.14 Montering af vandlås og afløbsrør til gaskedlens vandlås og sikkerhedsventil - Fyld vandlåsen (pos. 39), tilslut kondensatslangen (pos. 40), og før denne gennem udsparingen i tilslutningssiden til afløbsrøret eller neutraliseringsboksen. - Monter afløbsrøret (pos. 41) i gaskedlens sikkerhedsventil, og før røret gennem udsparingen i tilslutningssiden og videre til en kloak. Skru her afløbsrøret (pos. 41) ind i sikkerhedsventilen. - El-ledninger kan også føres gennem de ledige udsparinger i sidebeklædningen. Afløbsrør - Luk ledige udsparinger i sidebeklædningerne med de medfølgende kapper (pos. 42) Montering af gaskedlens beholderføler - Slut det blå, runde stik til kedlens beholderføler (pos. 43). - Sæt gaskedlens beholderføler ind i beholderens følerlomme (se følerlommens position på side 10). - Sæt beholderføleren fast med holdeclipsen (pos. 49), så den ikke glider ud Montering af beklædning - Hægt beklædningen til gaskedlen fast foroven. - Fastgør beklædningen til gaskedlen forneden med drejelåsene i venstre og højre side. - Vip reguleringspladen op, og sæt den i indgreb. Drejelås - Stil den nederste del af frontbeklædningen i laskerne på beklædningsvinklen (1), og sæt den i indgreb med clipsene (2) foroven. 2 2 Fastgørelsesclip _

20 9 Montering af betjeningsmodul BM 9. Montering af betjeningsmodul BM 10. El-tilslutning - Fjern frontpanelet fra reguleringsenheden. Vip frontpanelet ud ved udsparingen med en skruetrækker. - Sæt betjeningsmodulet BM (pos. 44) ind i reguleringsenheden (se også monterings- og betjeningsvejledningen for betjeningsmodul BM). Frontpanel Betjeningsmodul BM Generelle anvisninger for el-tilslutning Installationen må kun foretages af et autoriseret el-installationsfirma. Følg de elektriske bestemmelser og forsyningsvirksomhedens lokale bestemmelser. Der er også spænding på apparatets tilførselsklemmer, når tænd/sluk-kontakten er slået fra. Tilslutningsboks 10 El-tilslutning Tilslutning til el-nettet udføres ved hjælp af Schuko-kablet med stik og trækaflastning (pos. 48). - Åbn tilslutningsboksen. Åbninger i sidebeklædningen - Placér Rast5-stikket på positionen "Netz". Ved tilslutning til el-nettet umiddelbart i nærheden af badekar eller bruser (beskyttelsesområde 1 og 2), skal Schuko-stikket erstattes af en fast tilslutning. - Den programmerbare udgang A1 anvendes ved brug af en cirkulationspumpe (Wolf-tilbehør). Den skal frigives i reguleringsenhedens fagmandsniveau. Her skal kedelparameter HG14 aktiveres. Dette gøres ved at stille parameteren fra 0 til 1. Derudover kan der gemmes et tidsprogram på betjeningsniveauet. - Se monterings- og betjeningsvejledningen vedrørende dette. Betjeningsmodul BM Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N Nettilslutning 230 VAC/50 Hz L1 Tilslutningsboks Nettilslutning Trækaflastning E1 ebus AF a b Programmerbar udgang 230 VAC/50 Hz (f.eks. cirkulation) Solvarmemodul 230 VAC/50 Hz/maks. 300 VA Programmerbar indgang potentialfri Ekstern føler Databus (SM1) _0210

21 11. Tilslutning af brugsvand / cirkulation 11 Tilslutning af brugsvand og cirkulation Tilslutning af koldt og varmt vand samt cirkulation oven på beholderen udføres på opstillingsstedet eller med Wolftilslutningssættet. Hvis Wolf-tilslutningssættet bruges, udføres installationen i henhold til vejledningen, som er vedlagt tilslutningssættet. Beholder set fra oven Koldt vand R ¾ Varmt vand R ¾ Cirkulation R ¾ Hvis trykket i koldtvandstilførslen ligger over det maksimalt tilladte driftstryk på 10 bar, skal der monteres en testet og godkendt trykreduktionsventil. Hvis der anvendes blandingsbatterier, skal der monteres en central trykreduktionsventil. Ved koldt- og varmtvandstilslutning skal DIN 1988 og forskrifterne fra den lokale vandforsyning følges. Da brugsvandets temperatur kan komme over 60 C på grund af solvarmetilslutningen, skal det sikres, at brugsvandstemperaturen ikke kommer over 60 C ved tapstederne. Derfor skal der monteres en skoldningssikring (f.eks. en termostatblandingsventil) (se skemaet). Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå personskade på grund af skoldning. Hvis installationen ikke er i overensstemmelse med den viste tegning, bortfalder garantien. Anode 1¼ Udluftning for varmekreds Tilslutningsskema Z WW A B AB KW Cirkulationspumpe 3 2 W1/blåt hanstik KW Z: Cirkulation WW: Varmt vand KW: Koldt vand 2 SM1/SFS1 Eksempel på tilslutning til højre Brugsvand med cirkulation og varmekreds / solvarmekreds med Wolf-tilslutningssættet Cirkulation Koldt vand Varmt vand Varmereturløb Varmefremløb Solvarmereturløb Solvarmefremløb _

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Teknisk information Kondenserende gaskedler ComfortLine

Teknisk information Kondenserende gaskedler ComfortLine Teknisk information Kondenserende gaskedler ComfortLine CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 Kondenserende gaskedler ComfortLine Kondenserende gaskedler ComfortLine CGB-2 Side 3 CGB-2(K) Side 4 CSW-120 Side 4 CGW-2

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Kondenserende gaskedler ComfortLine

Kondenserende gaskedler ComfortLine Op til 24 kw Nu med højeffektive klasse A-pumper og overfladebehandlet varmeveksler Teknisk information Kondenserende gaskedler ComfortLine Kondenserende gaskedel CGB/CGB-K Kondenserende gaskedelanlæg

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Kondenserende gaskedler MGK

Kondenserende gaskedler MGK Kondenserende gaskedler MGK Teknisk information Teknisk information Kondenserende gaskedel til drift og opvarmning af vand Testet i henhold til EN 437 / DIN EN 483 / DIN EN 677 og efter EU-bestemmelser.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Buffermodul CPM-1-70 Bufferbeholder SPU-1-200 Solvarme-varmtvandsbeholder SEM-1W-360 Varmtvandsbeholder CEW-1-200 SEW-1-300 / SEW-1-400

Buffermodul CPM-1-70 Bufferbeholder SPU-1-200 Solvarme-varmtvandsbeholder SEM-1W-360 Varmtvandsbeholder CEW-1-200 SEW-1-300 / SEW-1-400 Monteringsvejledning Buffermodul CPM-1-70 Bufferbeholder SPU-1-200 Solvarme-varmtvandsbeholder SEM-1W-360 Varmtvandsbeholder CEW-1-200 SEW-1-300 / SEW-1-400 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf.

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Første skridt. Block WGB 15 C

Første skridt. Block WGB 15 C Block WGB 15 C Første skridt Installationsmulighed 1 med afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere. Teknisk information

Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere. Teknisk information Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere Teknisk information TopLine / ComfortLine Højeffektive panel-solfangere TopSon F3- / F3-Q Højeffektive panel-solfangere CFK- til solvarmeanlæg

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel og Diematic Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 Albuen 58 6000 Kolding Tlf.: 75 50

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Gaskedel CGB-75 CGB-100 Kedel Kedel Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Varenr.: 3063314_201305

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

REGUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

REGUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER REGUS Farve Type Vvs-nr Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt50) (watt) HÅNDKLÆDERADIATORER Central/fjernvarme RHC0911 331228100 950x115 76 124 Sort Messing RHC0926 RAC0926 RKC0926

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Montering på tag med AluPlus-montagesystem Montering i tag Montering på fladt tag med AluPlus-montagesystem Højeffekt-solfanger TopSon F3 / F3-Q / F3-1

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOPLEX 100-LS. til servicefirmaet

VIESMANN. Montagevejledning VITOPLEX 100-LS. til servicefirmaet Montagevejledning til servicefirmaet VIESMNN Vitoplex 100-LS Type SXD, 0,9 til 2,2 t/h Olie/gas-lavtryksdampkedel op til 1 bar driftstryk VITOPLEX 100-LS 12/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Teknisk dokumentation Split-varmepumpe

Teknisk dokumentation Split-varmepumpe Teknisk dokumentation Split-varmepumpe BWL-1 S(B)-07/10/14 Wolf split-luft/vand-varmepumper Wolfs split-luft/vand-varmepumper er i stand til at anvende op til 80 % af energien i luften Med en Wolf split-luft/vand-varmepumpe

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere